Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom"

Transkript

1 Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012

2 ISBN:

3 Indhold Forord...5 Intro...6 Fattigdom eksisterer...6 Rapportens formål...7 Rapportens baggrund...7 Deltagerne...7 Metoder...8 Forståelser af fattigdom...9 Økonomisk fattigdomsgrænse kan ikke stå alene...9 Den nye fattigdom Hovedlinjer Økonomisk fattigdom At leve i fattigdom er at leve med både afsavn og frygt Fattigdom kan ramme bredt og hurtigt Tabt i overgangen Personen før systemet Retten til at være til og det personlige ansvar Idebank Henvisninger... 23

4 Forord Fattigdom er for mange socialt udsatte både resultatet og årsag til dét at befinde sig i en udsat position. Det kan være en følge af en kombination af en række begivenheder og omstændigheder som arbejdsløshed, afbrydelse af uddannelse, skilsmisse, sygdom, sindslidelse, misbrug, gældsætning osv. Fattigdom indebærer ofte, at mennesker giver op og bliver ligeglade måske hjulpet på vej af en dulmende brug af medicin, alkohol, hash eller andre stoffer. For mange mennesker fører det til tab af værdighed, man føler sig uden for fællesskabet. Fattigdom er derfor både relativ mennesker sammenligner sig med det omgivende samfund og absolut der skal brød på bordet og tag over hovedet. Fattigdom eksisterer også i et rigt samfund som det danske. Der er uenighed om hvordan det skal defineres og hvem, der er ramt af fattigdom. Der er uenighed om, hvor mange der er. Er det selvforskyldt, selvvalgt eller et samfundsmæssigt ansvar, der skyldes samfundsstrukturer. Meningerne er mange også om løsningerne. Det er Rådet for Socialt Udsattes klare opfattelse, at samfundets strukturer og den politik, der føres, påvirker udbredelsen af fattigdom. Selvom vi har et ansvar for vort eget liv, så har vi også et ansvar for hinanden! Starthjælpen, kontanthjælpsloftet og timereglen var eksempler på politiske beslutninger, der gav flere fattige. De ydelser er heldigvis afskaffet pr. 1. januar Men der er fortsat problemer med familier, der er ramt af fattigdom. Regeringens målsætning i regeringsprogrammet om, at færre mennesker skal leve i fattigdom, er langt fra at blive opfyldt. Rådet vil gerne holde regering og samfundet fast på behovet for at udvikle politikker, der bekæmper fattigdom. Et vigtigt element i det er at give stemme til de mennesker som er ramt af fattigdom. Rådet gennemførte derfor i januar og februar 2012 tre dialogmøder med mennesker ramt af fattigdom. Hvilke løsninger ser de, og hvilke håb har de. Løsninger og håb handler både om økonomi og en ordentlig behandling, både menneskeligt og socialt. Mennesker vil behandles og ses som mennesker ikke som en diagnose, et problem eller en udgift. Man kommer ikke uden om skulle til lommer og forbedre økonomien for mennesker ramt af fattigdom, men at give mennesker, der har behov for samfundets og fællesskabets hjælp, en værdig behandling koster da ingenting! Så skal vi ikke sætte gang i det! God læselyst Jann Sjursen Formand for Rådet for Socialt Udsatte April 2012 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 5

5 Intro Fattigdom eksisterer Mange opfatter fattigdom som noget, vi har lagt bag os. Alene ordet fattigdom er tabubelagt for både den enkelte og i samfundet generelt lige som hele området omkring socialt udsathed er. Derfor var vi spændte på, om det overhovedet var muligt at finde deltagere, der var villige til at beskrive sig selv som fattige og fortælle åbent om deres situation og erfaringer. Det viste sig, at det ikke var svært at finde deltagere. Ikke blot mødte mange deltagere frem i alt 45 personer på møder i Maribo, Fredericia og København de deltog også engageret, åbenhjertigt og med alvor. Mange følte tydeligt et stort behov for at fortælle om deres situation og erfaringer. Nogle udtrykte lige frem et næsten desperat håb om, at problemerne med fattigdom helt grundlæggende må anerkendes i samfundet. Fattigdom eksisterer som en bitter realitet i disse menneskers liv, og det gælder ikke mindst den følelse af skam, selvbebrejdelse, isolation og mindreværd, der bl.a. er et udslag af samfundets tabuisering. Selvom mange deltagere slås med store og overvældende personlige problemer, var der samtidig en stor vilje til at lytte til hinanden og et behov for at dele praktiske erfaringer om alt fra kommunens sagsbehandling til sundhedssystemet, børnenes skolegang og gode råd i det hele taget. Flere af deltagere ville ønske, at der var mange flere muligheder for den dialog, de oplevede på disse møder: Vi var jo kun lige kommet i gang, som en deltager sagde i Maribo, da mødet var ovre. Vedkommende har sådan set ret, og behovet for både dialog og forståelse vil altid være der. Et af de budskaber, der står helt klart er, at fattigdom nok er et kontant spørgsmål om kroner og øre, men også om det, der følger med: At leve i fattigdom er at leve i utryghed og frygt. Ikke kun fordi hver en krone skal vendes for at betale de faste udgifter, men også fordi blot én enkelt uforudset udgift kan vælte hele budgettet. Hvis man bliver trukket i kontanthjælp, kan det betyde, at man ikke kan betale sin husleje og bliver sat på gaden. Mange har ikke råd til lægeordineret medicin og er bange for, at deres børn skal blive syge eller i værste fald fjernet af kommunen. Andre i samfundet tror, at man er ude på at snylte og pjække. For mange mennesker, der lever i fattigdom, er kontakten til resten af samfundet præget af mistillid, og ethvert møde med kommunen bunder i en følelse af kontrol og mistro for den enkelte udsatte. Fattigdom er også et liv med angst for at tabe ens selvværd, og for nogle endda et liv med selvmordstanker. Denne rapport viderebringer budskaber fra mennesker, der ved, hvad det vil sige at leve i fattigdom. Det er socialt udsatte mennesker, der har mærket og mærker fattigdommen på egen krop. Rapporten en ligefrem gengivelse af deltagernes egne beskrivelser af, hvordan fattigdommen mærkes hver eneste dag. Den beskriver også, hvorfor nogen rammes af fattigdom, og de udsatte kommer selv med forslag til, hvordan samfundet kan hjælpe dem ud af fattigdommen. Det er de socialt udsatte selv, der er de fremmeste eksperter for det er dem, der lever i fattigdom. Derfor er det også deres forslag og idéer til løsnin- 6 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

6 ger, vi har været ude efter i disse møder. Ideerne er præsenteret her uden filter, dvs. der er ikke foretaget nogen realitetsvurderinger, og det er netop meningen at have fokus på ønsker og muligheder, ikke på begrænsninger. Dem er der nok af. Rapportens formål Der er tre formål med dialogmøderne og denne rapport: For det første at give folk, der lever i fattigdom eller med fattigdom tæt inde på livet, mulighed for at komme til orde i debatten om fattigdom. For det andet at bidrage til arbejdet med det nationale reformprogram til EU s 2020-strategi på udsatte-området. For det tredje at formulere forslag og idéer, som Rådet for Socialt Udsatte kan bringe i spil i rådets fortsatte rådgivning af regeringen og i dets øvrige arbejde på området. Rapportens baggrund Rapporten er en opsummering af tre dialogmøder med mennesker, der er berørt af fattigdom i Danmark. Møderne er blevet afholdt i februar og marts 2012 i henholdsvis Maribo, Fredericia og København. I alt har omkring 45 personer deltaget i de dagslange dialogmøder, og der ligger dermed et solidt og mangfoldigt materiale til grund for rapportens forslag og konklusioner. Deltagerne Deltagerne er blevet inviteret gennem de frivillige organisationer på det sociale område som EAPN (dansk gren af europæisk netværk mod fattigdom), Kirkens Korshær, Den sociale Retshjælp, Socialpolitisk Forening, SAND, Frelsens Hær, Landsforeningen af Væresteder og Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark. På alle tre dialogmøder afspejlede deltagerkredsen den menneskelige mangfoldighed, der er bag de overordnede begreber socialt udsatte eller fattige. Vi mødte misbrugere, hjemløse, psykisk syge og sårbare og enlige mødre til handicappede børn. Der var faglærte, der efter et livslangt arbejdsforløb, var røget ud i arbejdsløshed og social nedtur pga. af en massefyring og aldrig var kommet socialt på fode, endsige ind på arbejdsmarkedet igen. Vi hørte fra selvstændige erhvervsdrivende med personlige konkurser og eksmisbrugere, som er engageret i frivilligt socialt arbejde. Der var midaldrende, som fortsat er i uddannelsessystemet, og der var unge, der aldrig fandt en plads i det. Folk med arbejdsskader, indvandrere med komplicerede sager, og pensionister, som havde mistet deres opsparing ved uforudsete tilfældigheder. Deltagerne repræsenterer kort sagt et bredt og nuanceret billede af, hvem der lever i fattigdom. Alle deltagere optræder anonymt i denne rapport, og de citater, der er gengivet i rapporten, er anonymiserede. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 7

7 Metoder Dialogmøderne er foregået som en blanding af workshops og debatter i plenum, hvor deltagerne med egne ord har beskrevet deres forståelser af fattigdom, tiltag til akut fattigdomsbekæmpelse og afhjælpning og forhindring af fattigdom på længere sigt. Møderne er blevet faciliteret af vidensvirksomheden Public Futures med en meget åben interviewstruktur, for at lade deltagerne komme til orde med deres egne opfattelser og oplevelser af fattigdom. For at fremme iderigdommen, kreativiteten og en mangfoldighed af forslag, er udsagn og forslag hverken blevet vurderet eller kritiseret undervejs. Metodisk kan processen anskues som en social innovationsproces 1, der netop består i først at lytte til de mennesker, der har de sociale problemer tæt inde på livet, og dernæst bruge den information som udgangspunkt for at udvikle nye løsninger på sociale problemer. Efter møderne er materialet skriftligt bearbejdet gennem en meningskondensering ud fra temaer og problematikker. Visse udsagn gengives efter vores hukommelse, men hvor der optræder citationstegn er det direkte citater i anonymiseret form. Denne rapport indeholder med andre ord personlige skildringer og oplevelser af, hvad fattigdom i Danmark anno 2012 er, og en lang række bud på, hvad vi kan gøre for at løse problemerne. Note 1: Social innovation kan kort og godt forstås som udviklingen af nye løsninger, der virker i forhold til sociale behov. Det er et begreb, som i stigende grad vinder indpas på det sociale område i Danmark såvel som i udlandet. Eksempelvis har Barack Obama etableret The White House Office of Social Innovation and Civic Participation (OSICP). 8 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

8 Forståelser af fattigdom I Danmark findes ingen officiel definition på fattigdom, og en del af debatten har i de senere år drejet sig om at få etableret en sådan. En officiel fattigdomsgrænse, som er statistisk defineret ud fra udelukkende økonomiske parametre og mål, vil give mulighed for at følge udviklingen på området løbende. EU og OECD definerer fattigdom ud fra medianindkomsten i et land og lægger grænsen ved hhv. 60 og 50 procent af medianindkomsten. Rådet for Socialt Udsatte anbefaler, at man også inddrager afsavnssituationen og minimumsleveomkostninger, når man skal definere fattigdom i relation til socialpolitiske formål. Det er hensigten, at denne rapport skal være med til at kvalificere, hvad vi forstår ved fattigdom, og hvordan vi kan løse fattigdomsproblemer. Økonomisk fattigdomsgrænse kan ikke stå alene Økonomiske mål for fattigdom og andre fattigdomsgrænser er vigtige redskaber, men kan ikke stå alene, hvis man vil forstå, hvad det vil sige at leve i en situation med fattigdom og dermed også finde ud af, hvilke tiltag, der mest er behov for. For mange af deltagerne på dialogmøderne er økonomien et meget vigtigt tema, men ikke kun økonomi i form af en indkomstgrænse. Det er især gæld, leveomkostninger og følgevirkninger af fattigdom, deltagerne lægger vægt på. Mange af deltagerne oplever, at gæld er den vigtigste enkeltfaktor, som fastholder dem i fattigdommen og gør situationen udsigtsløs. Selv hvis de får arbejde, vil de ikke få flere penge mellem hænderne ikke pga. et højt niveau for kontanthjælp, men fordi kreditorerne vil tage hver en ekstra krone, de tjener. Det kan overhovedet ikke betale sig for mig at få et job. Der bliver trukket procent af min nettoudbetaling til rudekuverterne. Desuden pointerede deltagerne, at en fattigdomsdefinition, der hviler på en indkomstgrænse, ikke tager højde for forskellen i folks leveomkostninger. Carina-sagen viser, at man alt afhængigt af bl.a. familietype og gældsposter kan leve rimeligt på en kontanthjælp, men i modsætning hertil melder deltagerne om helt anderledes omkostninger og rådighedsbeløb på 500 kroner om måneden. Mange har oplevelser med ikke at have råd til mad, lægeordineret medicin eller busbilletter. Blandt deltagerne er der også bred enighed om, at det værste ved fattigdommen ikke er at mangle penge til husholdningen, men derimod de følgevirkninger det har i form af afsavn, utryghed og isolation. Jeg har råd til mad, men jeg har ikke råd til selvværd! Tab af sociale relationer og sociale netværk spiller også en stor rolle for mennesker, der lever i fattigdom. Hvis man har et socialt netværk, som kan hjælpe en videre med f.eks. at finde bolig-, støtte- og jobmuligheder, er man nået langt, men det har en stor del af de socialt udsatte mennesker ikke. Mange oplever simpelthen, at de ikke har råd til at møde nye mennesker eller holde fast i gamle venskaber. Fællesskab koster dyrt, som en deltager udtrykte det på dialogmødet i København. Når man ikke har råd til cafebesøg, biografture, nyt tøj eller penge til transport, bliver man isoleret. Denne virkelighed bliver RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 9

9 også en del af børnenes hverdag i familier, der lever i fattigdom. Jeg har ikke råd til at have andre i mit liv. Situationen forværres af, at det i mange tilfælde resulterer i nedsættelser i sociale ydelser, hvis man bor sammen med en anden. Min eneste kontakt i Danmark var så barmhjertig at lade mig bo på hans sofa i hans lille lejlighed. Det kostede ham flere tusinde kroner i boligstøtte og pension, så jeg måtte flytte på forsorgshjem. I stedet for at kunne leve beskedent sammen, koster min plads nu kommunen kroner om måneden, men jeg ville da have taget til takke med hans sofa. Ingen af deltagerne på dialogmøderne har aktivt valgt at leve i fattigdom, og mange giver udtryk for at være isoleret i forhold til omverdenen. Som det blev sagt af en deltager i København: Når du lever i fattigdom, ved du godt, at du står uden for det gode selskab. Jeg skammer mig jo over at være bistandsklient. Sådan er der ikke nogen, der har lyst til at præsentere sig, og så ender jeg bare med at holde mig for mig selv. Mange deltagere beskriver det at leve i fattigdom som at leve i afmagt. De føler skam over ikke at kunne styre deres liv, mindreværd over ikke at kunne bidrage med noget og over at skulle leve deres liv efter andres retningslinjer. Jeg vil gerne i arbejde. Jeg vil gerne tilbage til det normale liv, jeg levede engang. pres, stress og misbrug, og det gør det endnu sværere at komme ud af fattigdommen. Folk på gaden er der ikke, fordi de er misbrugere de er misbrugere, fordi det er nødvendigt at dulme følelserne for at holde det liv ud. Fattigdom er at være pissebange for rudekuverter. Den nye fattigdom Det billede af fattigdom, som deltagerne i de tre dialogmøder beskriver, er et komplekst sammensurium af gensidigt forstærkende forhold, der tilsammen fastholder mennesker i en situation på kanten af samfundet. Samtidig påpegede de igen og igen, at fattigdom er mere end et spørgsmål om økonomi. Det billede svarer til, hvad flere på det sociale område kalder den nye fattigdom, herunder Jens Aage Bjørkøe, tidligere forstander for Kofoed Skole, som er citeret nedenfor: For den enkelte er konsekvensen af Den ny Fattigdom ikke sult og materiel nød, men eksklusion og marginalisering fra fællesskaberne i vores samfund: Arbejdsmarkedet, sociale og kulturelle netværk. Det er ikke længere nødvendigt at have et arbejde for at eksistere i vores velfærdssamfund. Men at arbejde og gøre nytte samt at have en betydning og føle sig som et fuldgyldigt medlem af fællesskabet er tæt på at være en livsbetingelse for ethvert menneske. Det er det, man mister eller aldrig kommer til at besidde i Den ny Fattigdom: En rolle i samfundet eller en plads i livet. Citeret fra publikation Alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion, EAPN, 2010) Fattigdom, skam og lavt selvværd kan lede til afsondring og isolation, og så er der ikke langt til psykisk 10 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

10 Hovedlinjer I dette afsnit præsenterer vi de hovedlinjer, som går igen på tværs af de mange udsagn og forslag på de tre dialogmøder med mennesker, der er berørt af fattigdom. Økonomisk fattigdom Hvordan føles fattigdom? Et svar, der går igen og igen, er mangler og afsavn. At være fattig i dagens Danmark er f.eks. ikke at have råd til at købe nødvendig medicin, ikke at have råd til bussen og ikke at have råd til at være sammen med venner og familie ved højtider og fødselsdage, fordi det koster penge at invitere og købe gaver. Fattigdom er at give op. Gæld er et meget stort og gennemgående problem. At slæbe rundt på en uoverstigelig gæld fra fortidens synder er noget af det, der gør at situationen opleves helt håbløs for mange. Man hænger fast i et bagudrettet problem og kan ikke komme i gang med at se fremad. Hvis man bare kunne blive nulstillet Regler, træk og modregninger gør, at mange, der lever i fattigdom, reelt rammer marginalskatter på 100 procent. Hvis én i husstanden får en indtægt, trækkes resten tilsvarende. I visse tilfælde oplever ægtepar at være nødt til at flytte fra hinanden for at kunne betale huslejen, og selv uden at indregne de menneskelige omkostninger, kan det umuligt være økonomisk for nogen parter. Jeg blev nødt til at flytte fra min kone for at vi kunne have råd til, at hun beholdt lejligheden. Besøger jeg hende for tit, er det social svindel. Det er hårdt, at fattigdommen skal koste et ægteskab. At leve i fattigdom er at leve med både afsavn og frygt Udover den økonomiske fattigdom og dermed de ting og relationer, som mange må leve foruden, handler fattigdom også om den frygt, mange må leve med. Det er f.eks. frygten for at miste sine tænder, sit hjem, sit selvværd eller i værste fald sine børn. Frygten udspringer af den manglende økonomiske sikkerhed, som f.eks. den utryghed, det giver, at måtte spare forsikringerne væk, eller at man ikke har råd til den medicin, som lægen ordinerer. Men også af aldrig at kunne vide sig sikker på hjælpen fra det offentlige. Mange deltagere fortalte om en mistillidskultur, hvor de konstant har følelses af at blive mistænkeliggjort, kontrolleret og straffet af det offentlige. Tak for i dag, sagde sagsbehandleren og gav mig hånden og fortsatte og husk, at vi til enhver tid kan tage dine børn fra dig. Følelsen af mistro og ringeagt fra det offentlige system og fra andre borgere præger en hverdag i fattigdom, og det fylder livet med utryghed, angst og lede. Mange deltagere i dialogmøderne pegede på, at det er nødvendigt at gøre op med den mistillidskultur, hvor mennesker i fattigdom tillægges helt andre normer og værdier end befolkningen i øvrigt. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 11

11 Fattigdom kan ramme bredt og hurtigt For nogen er fattigdom en mere eller mindre direkte følge af social arv, men fattigdom er ikke kun noget, der rammer mennesker, der ikke har forudsætningerne for at følge med i et accelereret samfund. Det er en situation, der potentielt kan ramme alle, og mange af deltagerne fortæller, at de ikke i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at de skulle opleve fattigdommen på egen krop. Sidst jeg boede i Danmark, betalte jeg over kroner i skat. Da jeg kom tilbage efter 15 år i udlandet, var det til en starthjælp. Flere deltagere fortæller om livsforløb, hvor en række af uheldige situationer kan forandre en tryg hverdag til det modsatte. Krise på krise får tilværelser til at ramle sammen. Fyring leder til tvangsauktion og boligløshed til skilsmisse alt sammen inden for få måneder eller år. I kølvandet kan følge isolation, psykisk nedtur og misbrug. Jeg har været oppe at betale topskat ad to omgange. Men det gjorde bare turen ned på bunden så meget desto længere. Ligeså hurtigt man kan ramme bunden, ligeså svært kan det være at komme op til overfladen igen. Tabt i overgangen Fattigdommen kan komme ud af det blå, men den kommer ikke ud af ingenting. Mange deltagere giver udtryk for, at det ofte er i overgangene mellem forskellige faser i livet, at det triste vendepunkt i deres tilværelse findes. Det gælder overgangene fra ung til voksen, hvor man fra sin 18-års fødselsdag forventes at tage ansvar for voksenlivet, fra studerende til dimittend, hvor man fra uddannelsessystemets beskedne, men sikre kår, kastes ud på arbejdsmarkedet, fra gift til skilt, hvor boopgørelse og forældremyndighed øger den i forvejen svære situation, fra førtidspensionist til pensionist og fra beskæftiget til arbejdsløs. Når ens liv ændrer sig, så tager det tid, sved og tårer at lære en ny måde at leve på. Der ville det være godt med en hjælpende hånd. Alt sammen er store omvæltninger, der ændrer ens liv, og selvopfattelse og ofte også de muligheder, man har for at få hjælp fra det offentlige. Sammen med usikkerheden over, hvad der venter, er det netop i overgangene, at det går galt for mange. Opfattelsen er, at de vanskelige overgange er et oplagt sted at starte en tidlig indsats i bekæmpelsen af fattigdom. Personen før systemet Et gennemgående tema fra dialogmøderne er deltagernes mange oplevelser med absurde episoder i kontakten med kommunen, som er dikteret af systemets logik og krav og ikke af de socialt udsattes. Det er f.eks. opfattelsen af et bureaukrati, der gør, at man er tilknyttet tre forskellige indsatser f.eks. jobplan, boplan, social handleplan - alle med indbyrdes modstridende handlingsplaner. Få styr på rejserne rundt i systemet det koster dyrt at spille kastebold. Langsom, ufleksibel og ukoordineret tilgang fra det offentlige er med til at fastholde mennesker i fattigdom. Det sker for den faglærte, der må vente et år på at få afsluttet en sag om arbejdsevne efter en alvorlig ulykke, eller en hjemløs, der samtidig er i gang med en håndfuld handlingsplaner, uden at nogen af dem tager hensyn til det samlede forløb. Det sker for misbrugeren, der har haft otte sagsbehandlere 12 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

12 på bare et år, og for en familie, der havde 10 sagsbehandlere tilsammen, hvoraf ingen kendte familien som helhed. Man føler sig pisset på, når man kommer og venter en time, og der så sidder en sagsbehandler og kun kan ens CPR-nummer. Et andet eksempel er beboere på forsorgshjem, der ikke har behov for behandling eller pædagogisk støtte, men blot ikke har råd til indskuddet til en lille lejelejlighed. Det er en udbredt opfattelse, at det stive bureaukrati, administration og de ofte utilsigtede følger af paragrafferne koster de offentlige kasser dyrt. Mange af deltagernes forslag til forenkling er fremsat ud fra et hensyn til besparelser og effektivisering særligt for dem, der er bevidste om, at den ydelse, de rent faktisk har modtaget, koster langt mere end den løsning, de ønskede sig. Retten til at være til og det personlige ansvar Ønsket om at blive set og anerkendt som et menneske er en underliggende og helt central hovedlinje fra dialogmøderne. Mange oplever, at de igen og igen bliver puttet i kasser og vurderet ud fra alt andet end et menneskeligt helhedssyn. De er en diagnose, en udgift, en sag eller et problem på anden vis. én også selvom det er flere år siden, og den enkelte nu er et andet sted. Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt, som en deltager udtrykte det. Det er vigtigt at få med, at der sideløbende med kritikken af systemet og de mange historier om uheldige omstændigheder i den enkeltes liv, også er en bevidsthed om, at man selv har et ansvar for at håndtere og vende sin situation. Man må også selv gøre noget. Deltagerne er bevidste om, at de har svært ved at bidrage positivt til samfundet, og de er helt klart orienteret mod at få muligheden for at gøre det, på betingelser, hvor de er i stand til det, om det så drejer sig om et job på nedsat tid, frivilligt arbejde, uddannelse eller andet. Værdisættet er fælles med den brede befolkning, og man er godt klar over, at man ofte kommer i konflikt med det. Det undskyldes ikke, og forklares med desperation og afmagt. Bevidstheden om, hvad man burde, er til stede, men undervejs i forløbet oplever man, at man mister evnen til at handle positivt. Man mister efterhånden også viljen, og så ender man ofte i en passiv situation. Gnisten i én selv skal tændes igen. Du vil gerne føle, at det er okay, at du er her. Hvis man først en gang har været inde i systemet, er det tilmed svært at få muligheden for at starte på en frisk eller bare starte et andet sted, der svarer til ens nuværende livssituation og problemer eller udfordringer. Gamle diagnoser og lignende forfølger RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 13

13 Idébank På de følgende sider præsenterer vi de mange forslag og idéer til at afhjælpe og bekæmpe fattigdom, som kom frem på de tre dialogmøder. Forslagene er opdelt efter følgende hovedlinjer: Økonomisk fattigdom Tabt i overgangen Personen før systemet Retten til at være til Øvrige ideer De mange ideer, der kom frem på møderne, stilles hermed til rådighed for politikere, eksperter og andre, der har ansvaret for at træffe beslutninger og lave forslag om til konkrete løsninger. Der er ikke foretaget nogen vurdering af om forslagene er økonomisk og teknisk mulige, om de er politisk ønskelige, eller om der er andre forhold, der måtte gøre forslagene urealistiske. Økonomisk fattigdom Gældssanering for mennesker i langvarig fattigdom At hjælpe med gældssanering af uoverskuelige beløb er et vigtigt redskab til at hjælpe folk ud af fattigdom. Gæld bliver fremhævet som en af de allervigtigste faktorer, der fastholder folk i fattigdom. Når man kommer i arbejde og får bolig, vælter det ind med rudekuverter og hver en krone bliver ædt op. På den måde kan en fast indtægt betyde færre penge mellem hænderne. For nogen kan det være nødvendigt at få lov til at lægge fortiden bag sig, hvis de skal kunne komme videre. Bijob på bistand Mere fleksible ordninger for deltidsarbejde på sociale ydelser ville opbløde skellet mellem at være arbejdsløs og fuldtidsansat. Pensionister, der kan tage lidt arbejde på sig, holder sig også i gang fysisk og mentalt. Men som kontanthjælpsmodtager bliver du i dag trukket så kraftigt, hvis du tjener ekstra, at det i princippet er alt eller intet. Det er med til at holde nogen fra at bidrage med en arbejdsindsat, selvom de egentlig har ressourcerne til at lave lidt i ny og næ. Mange udsatte formår måske kun at arbejde en enkelt dag om ugen eller et par måneder om året, men som systemet er nu, gør sanktioner i form af træk på ydelser, at de effektivt holdes helt uden for arbejdsmarkedet. Minimumslevevilkår Et politisk bindende mindstebeløb kunne føre til et værdigt liv i de særlige tilfælde, hvor folk af den ene eller den anden grund har større faste udgifter end f.eks. en kontanthjælp kan dække. Vi har en minimumsløn, men ingen minimumslevevilkår. Fattigdom handler ikke kun om det beløb, man får udbetalt, men også om ens leveomkostninger. Medicin, gæld, boligomkostninger, børn og andet kan skabe helt forskellige udgifter for to personer på 14 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

14 samme ydelse. Derfor foreslås det at supplere med en bindende grænse for mindste rådighedsbeløb. Inflationsregulering af overførselsindkomster De sociale ydelser skal tilpasses prisstigningerne. Inflation på basale fornødenheder rammer socialt udsatte særlig hårdt, da en stor del af deres indkomst går til grundudgifter som bolig og mad. Hvis ens månedlige madbudget kun er på 1000 kroner, kommer selv små stigninger i madpriserne til at gøre en stor forskel. Individualisering af ydelser til samboende Ingen træk for samboendes husstandsindkomst. Der er (desværre) penge i at bo alene, og det modvirker de gevinster, der ellers er for hele samfundet, når folk deler bolig. I værste fald kan de økonomiske fordele ved at bo alene, bryde en husstand op. Ved at individualisere ydelserne, så den ene ikke straffes for den andens indtægt, støtter man, at flere bor sammen og værner om de menneskelige værdier, det giver. Engangsstøtte til egen bolig Ved at være mere fleksibel med f.eks. støtte til depositum eller boligsikring, kan kommuner undgå langt større udgifter og sociale problemer. De borgere, der er i stand til at administrere egen bolig, men ikke kan betale depositum, kan med fordel gives denne engangsstøtte frem for at skulle bo på forsorgshjem eller lignende, der koster kommunen langt mere. Det kan både være som en støttepulje eller en garanteret låneydelse. Tænder Finansiering eller tilskud til tandlægebehandling. I modsætning til det almene sundhedstilbud i Danmark er tandlægehjælp kendetegnet ved stor brugerbetaling. Det betyder, at fattige mennesker udskyder eller helt undlader tandlægebesøg, og det betyder, at tandlægeregninger i modsat fald kan blive en stærkt belastende gældspost. Manglende tandbehandling rammer hårdt. Tandpine er smertefuld, skader på tænderne er livsvarige, dårlige tænder gør det vanskeligt at indtage sund kost. Dertil kommer, at dårlige tænder er meget synlige og stigmatiserer mennesker, der ikke har råd til at få dem behandlet regelmæssigt og ordentligt. Transport Indkaldelse til et møde med kommunen fungerer som billet til transporten. Deltagerne fortalte, at transport frem og tilbage til møder med kommunen, kunne være et problem, når de ikke havde penge særligt hvis man blev sendt fra et kontor til et andet. For at sikre fremmøde, skulle selve indkaldelsen til mødet være gyldig som en billet til offentlig transport fra bopæl til kontor. Værdikupon til oplevelser Tilbyd fribillet til oplevelser, som ikke kan veksles til kontanter. En af de afsavn, der fyldte mest for deltagerne, var ikke at kunne tilbyde ens børn oplevelser. Ved at give særtilskud, der ikke kunne veksles til penge, men kun bruges til f.eks. ophold i Lalandia eller Tivoli, kunne man give familier fælles oplevelser trods et liv i fattigdom. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 15

15 Genetabler billige bus- og togkort til hovedstadsområdet for socialt udsatte mennesker Fortsæt ordningen med billige bus- og togkort i Hovedstadsområdet gerne i flere zoner Deltagerne var meget begejstrede for en forsøgsordning, der havde været i samarbejde mellem DSB og Hus Forbi, hvor udsatte kunne få klippekort til hovedstadsområdet for 50 kroner. Flere deltagere mente, at ordningen havde været en stor hjælp og burde forsætte og gerne udvides til flere zoner. Økonomisk rådgivning fra rejsehold Luksusfælden Et omrejsende hold rådgivere skal vejlede om økonomi og gæld for fattigdomsramte uden for storbyerne. I dag giver bankerne kun økonomisk rådgivning, hvis du har fast bopæl og indtægt. Hvis du lever i fattigdom, får du kun modvilligt en konto. Netop mennesker i fattigdom har brug for økonomisk rådgivning, da de oftest står til at brænde fingrene for alvor og lande i bundløs gæld. Der findes enkelte gældsrådgivningstilbud i de større byer, men deltagerne fra provinsen efterspurgte muligheden for også at kunne modtage rådgivning f.eks. fra et rejsehold, der besøgte væresteder og sociale tilbud i det såkaldte udkantsdanmark. En model, som der var entusiastisk tilslutning til på et af møderne, er TV3 s Luksusfælden, hvor en familie i økonomisk uføre får pædagogisk og håndfast vejledning af to professionelle rådgivere, der gennemgår hele familiens økonomiske situation. Andelskasse og adgang til det finansielle system for folk i fattigdom Inspireret af Grameen Bank (Banking for the poor), kunne man forestille sig en ganske særlig bank eller et pengeinstitut, som gør det muligt for folk i fattigdom at benytte en bank. Mennesker i fattigdom oplever ikke, at de er særligt velkomne i landets banker, og det koster dem dyrt ikke at have adgang til f.eks. hævekort og betalingsservice. En særlig bank til folk i fattigdom ville kunne tilbyde dem lige vilkår, så deres sparsomme indtægter ikke ædes af gebyrer. En form for garantifond kunne måske opnå det samme. Huslejegaranti Huslejebetaling sikres ved, at den fratrækkes overførselsindkomst før udbetaling. Mange udlejere er ikke meget for at leje ud til kontanthjælpsmodtagere på grund af frygten for mistede huslejebetalinger. Samtidig er der mange modtagere, der ikke har lyst til eller behov for at blive sat under fuld administration. En minimumsadministration, der udelukkende omfatter huslejen, kunne give udlejere sikkerhedsgaranti uden at begrænse friheden mere end nødvendigt. 16 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

16 Tabt i overgangen Hurtigere indsats ved svære overgange En hurtig og fleksibel indgriben kan afværge den varige deroute også selv om det betyder et par år i nødsporet, før de kommer på banen igen. Mange, der er ramt af fattigdom, er på ingen måde selvskrevne til at fortsætte et liv i fattigdom. Mange er blevet ramt af nogle ualmindelige menneskelige kriser og er aldrig kommet på fode igen. Folk, der med den rette rådgivning på det afgørende tidspunkt, kunne være blevet hjulpet videre. Særligt ved arbejdsulykker kan behandlingstiden til f.eks. et fleksjob være så lang, at den berørte i mellemtiden mister sin bolig og kommer ud i misbrug og gæld. I mellemtiden ligger sagen hos forsikringsselskaberne, og bagefter hjælper en visitering til deltidsarbejde ikke meget. Behandling til tiden Sørg for at misbrugere kan komme på afvænning, når de selv er klar ikke et halvt år efter. Hvis man skal afvænnes fra et misbrug, får man tid, når det passer ind i systemet og de kommunale arbejdsgange, men det er ikke altid det tidspunkt, hvor misbrugeren er motiveret og klar til afvænning. Og afvænning er ikke noget, man kan gøre på kommando. Hvis det iværksættes, når folk er klar, forøges behandlingens effektivitet og tilbagefald mindskes. Hjælp socialt udsatte unge ind i voksenlivet Opsøgende hjælp til unge, der ikke kan komme videre, kunne hjælpe mange i gang. Overgangen fra ung til voksen giver en enorm ansvarsbyrde, når man fylder 18 år. Fra den ene dag til den anden forventes det, at man selv tager fuldstændigt ansvar for sit liv, og det er ikke alle, der kan overskue den verden, de bliver kastet ud. Kunne begynde med at have større fokus på socialt udsatte unges overgang fra ung til voksen.. Statsbetalt mesterlære Gør det muligt at tage en uddannelse for unge, der er trætte af skole og gør det muligt for arbejdsgiverne at tage dem ind. Nogle unge er ikke motiverede til at tage en uddannelse på de vilkår, det finder sted i dag. De dropper ud af uddannelser eller kommer aldrig i gang efter folkeskolen. De har behov for en uddannelsesmulighed, hvor de lærer et fag ved at gøre det i praksis. Som den gamle mesterlære. Lad det offentlige betale for uddannelsen, så det ikke belaster arbejdsgiverne. Sæt ind ved udsættelse og tvangsauktion Kommunen kan bruge pludselig boligløshed som et advarselsflag til at fange folk i svære kriser. Hvis man sidder i en ejerlejlighed, og lige pludseligt mister jobbet, kan man hurtigt ryge ud i fattigdom. En tvangsauktion kan efterlade én med en kæmpe gæld, og med den kan man ikke få nyt tag over hovedet og så er det vanskeligt at få et job igen. Også udsættelser fra lejligheder koster dyrt og risikerer at sende folk helt ud på kanten af samfundet. Hvis kommunen trådte ind ved udsættelser, ville de både kunne lette udgifterne og hjælpe folk videre på et kritisk tidspunkt. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 17

17 Personen før systemet Max en sagsbehandler om året Deltagerne foreslår, at man som minimum skal bevare kontakten til sin sagsbehandler et år frem, og at en familie skal have én fælles sagsbehandler. Der er et stort behov for mere kontinuitet i kontakten mellem sagsbehandler og borger. Fragmentering i indsatsen fra kommunen koster både dyrt i overgangen fra en instans til en anden, og har også konsekvenser for den enkelte fattigdomsramte person, der skal fortælle sin tunge historie igen og igen for at sætte en ny sagsbehandler ind i omstændighederne. Ved at mindske udskiftning, opnår man altså både økonomiske besparelser, mere strømlinet og effektiv behandling og mindsker det følelsesmæssige slid på folk, der i forvejen har nok at slås med. Afskaf kassetænkning Sagsbehandlernes forslag og tilbud skal i højere grad tage hensyn til borgerens behov. Alt for ofte er det snævre kommunale budgethensyn og kassetænkning, der styrer hvilke ordninger og tilbud, sagsbehandlerne giver. Puljemidler, ordninger osv. kommer i fokus frem for den enkeltes behov, og borgerens egne forslag og ønsker om f.eks. job og uddannelse bliver tilsidesat. Der skal gøres op med denne kassetænkning, som er dårlig for borgerne - og dyr for samfundet. Omskoling på personens vilkår Tilrettelæg omskolingsforløb efter folks ønsker og visioner. Når personer skal gennemgå forandring, kræver det, at de er motiverede. Derfor skal omskoling ske med hensyn til personens drømme og ambitioner og ikke kun hvad sagsbehandleren finder realistisk, sikkert eller rentabelt. Det kan umiddelbart lyde luksuriøst, at folk skal have lov til at vælge frit, men motiverede mennesker gennemfører langt oftere en forandringsproces, og tit vil det være mere omkostningsfyldt ikke at tage udgangspunkt i den enkelte. Læg ikke kommunale omstruktureringer ved årsskiftet Læg kommunale omstruktureringer i de lette måneder. Én ulykke kommer aldrig alene. Der er en oplevelse af, at nyt skattekort, der giver ny udbetaling i januar, kommer sammen med årsopgørelserne fra varme og el mv. Når kommunen så også omstrukturerer, så ingen kan hjælpe den udsatte borger, da sagsbehandlerne har travlt med at finde sig til rette i ny organisation, så er det ekstra hårdt for fattige. Derfor kunne omstruktureringer med fordel lægges på andre tidspunkter af året. Turguide i sagsbehandling / Fattigdomscoach Der er brug for en, der kender den enkeltes sag og tager den enkeltes parti. Ellers er det ikke til at finde hoved og hale i systemet. En idé, der kom frem i mange variationer, er ønsket om at få en slags guide, som kan hjælpe med at navigere i det juridiske bureaukrati. Det er for at løse problemer med manglende kendskab til rettigheder og regler, manglende information fra sagsbehandleren, manglende kontinuitet i sagsbehandlingen og den generelle følelse af magtesløshed, som mange udsatte beretter om. Ønsket er allerede udfoldet i forsøgsordninger med bisiddere rundt om i landet, 18 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

18 og de bliver rost af dem, der har kendskab til dem, og efterspurgt af andre. Synlige rådgivere med øje for mennesker i fattigdom En håndbog i fattigdom og synlige rådgivere, der kan opsøge og vejlede udsatte mennesker om hvilke tilbud, der er tilgængelige for dem: Varmestuer, forsorgshjem, behandlingssteder eller blot et varmt måltid mad. Overgangen fra et almindeligt liv til udsat er sjældent glidende eller smertefri. Mange bliver kastet ud i en situation, de aldrig havde forestillet sig skulle overgå dem. Alene det at finde ud af, hvilke steder man kan søge hjælp og husly, kan være svært overkommeligt. Flere efterspurgte en form for håndbog eller en hjemmeside, der kunne vise en vej til et varmt måltid, en seng for natten, tilskud til børnefødselsdagen eller rådgivningstilbud. Der er tilbud til mennesker, der lever i fattigdom i Danmark støtteordninger, tilskud, herberger, væresteder og suppekøkkener men der mangler et sted, hvor man kan få overblik over, hvad der findes. Der er brug for en vejviser eller en overlevelsesguide til livet i fattigdom. Det kan både være som en trykt bog (der kan være mere umiddelbart tilgængelig) eller en hjemmeside (der kan opdateres løbende og altså være mere retvisende i forhold til aktuelle tilbud). Håndbogen kunne etableres i samarbejde mellem offentlige og frivillige organisationer på det sociale område. Fleksibel aktivering Lad kontanthjælpsmodtagere selv foreslå opgaver i deres lokalområde, de kan løse som en del af deres aktivering. Kontanthjælpsmodtagere kan have en vigtig kontakt med virkeligheden, der gør, at de kan identificere fejl og mangler i nærområdet. Hvis de selv kunne foreslå deres aktiveringsmuligheder, kunne de løse problemer, der ellers ville blive overset. Et større råderum i aktiveringsindsatsen kan drage nytte af både virkelyst og iværksætterdrift. Adskil den sociale indsats fra arbejdsmarkedspolitikken Mange, som lever i fattigdom, har ofte voldsomme problemer, der kommer før deres arbejdsløshed: Misbrug, boligløshed, psykiske lidelser m.v. I kontakten med kommunen er de først og fremmest arbejdsløse, og deres arbejdssituation er udgangspunktet for al indsats. Det er symptombehandling, og hvis man vil deres problemer til livs, må man gå til deres rod. Man kan jo ikke få psykologbistand eller anden hjælp uden at gå i gang med jobtræning, som en af deltagerne udtrykker det. Bring kommunen til mennesker i fattigdom og ikke omvendt Social indsats på værestederne frem for på kommunen, hvor mange udsatte mennesker føler sig fremmed- og umyndiggjorte. Mange af deltagerne fortalte, hvordan de føler sig intimiderede, når de kommer på f.eks. social- og jobcentre. For at undgå dette, foreslås det at man tilknytter sagsbehandlere til fixerum, behandlingscentre, væresteder, varmestuer osv. Ved at møde mennesker i fattigdom på hjemmebane, bliver vilkårene mere lige. Desuden kan folk hjælpes hurtigere - inden, de kommer for langt ud. Af-diagnosticering forhindrer stigmatisering Ligesom en straffeattest slettes efter fem år bør også ens journals diagnoser og vurderinger være tidsbegrænsede. En diagnose er for evigt også selv om personen flytter sig. Hvis du en gang er erklæret depressiv eller RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 19

19 misbruger, vil du altid blive anset som sådan, mener mange deltagere. Samtidig er det næsten umuligt at få hjælp, hvis man ikke lader sig sygeliggøre og diagnosticere medicinsk. Mange deltagere oplever at være fanget af en diagnose, de ikke længere mener passer til dem. En ren journal forhindrer en varig stigmatisering. De udsatte skriver deres egen historie Lad folk, der lever i fattigdom, supplere eller erstatte deres journal med deres historie fortalt med egne ord. Kontanthjælpsmodtagere skifter ofte sagsbehandlere, og sagsbehandlernes indsigt i deres klienter formes ud fra journaler og sagsmapper. Hvis mennesker i fattigdom udformer deres personlige historie skriftligt, får behandleren både en mere personlig indsigt, og modtagerne slipper for at skulle fortælle deres opslidende historie igen og igen. Hovedlinje: Retten til at være til Socialrådgivere ikke sagsbehandlere Lyt til og anerkend fattigdomsramte mennesker som hele mennesker. Mennesker i fattigdom har brug for rådgivning, hjælp og vejledning ikke nødvendigvis at blive vurderet juridisk og sagligt. På jobcentret bliver mennesker til sager og hjælpen er sagsbehandling. For at sætte sig nye mål og komme videre med livet, kræver det, at man anerkendes som et helt menneske. På socialkontoret kan man komme ind og se hele sit liv blive til paragraffer, kasser og handleplaner. Men én selv kan de ikke få øje på, fortæller en deltager. Virkelighedspraktik for kommunens funktionærer Sagsbehandlere og rådgivere skal efteruddannes bl.a. ved at blive præsenteret for oplevede historier om fattigdom fortalt af den enkelte. Professionel sagsbehandling er en side af sagen, menneskelig forståelse og indlevelse en anden. De problemer, der følger med fattigdom, ser fuldstændigt anderledes ud, når de ses udefra gennem det administrative system, end når de ses indefra gennem konkrete fortællinger og livshistorier. Nederlag, kriser og behov bliver til udgifter, betingelser og paragraffer, og det er en af de største årsager til den manglende forståelse mellem socialt udsatte og kommunen. Dette forslag kunne være med til at bringe forståelse for den enkeltes situation i fokus. 20 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

20 Hjemløse renoverer tomme boligblokke Lad socialt udsatte renovere den tomme boligmasse og brug dem til sociale formål. Der står så mange tomme boliger og forfalder særligt i udkantskommunerne. Hvis man lod socialt udsatte mennesker arbejde på at sætte dem i stand (evt. under faglært supervision), ville de både have noget at lave, et sted at være og noget at være stolte af. Det ville både afhjælpe deres behov for bolig, sociale relationer og gavne den enkeltes selvværd. Tro på folk og spar penge Kommunen kan spare penge ved at mindske kontrol og administration. Kontrol, bureaukrati og administration koster kommunen dyrt især når det ikke effektivt hjælper folk videre. Der er store gevinster at hente på at få folk ud af fattigdom, men det kræver, at man stoler på folk og giver dem en chance til. Øvrige ideer Bryd den sociale arv tidligt En tidlig indsats kan forhindre social arv i at føre til fattigdom. Unge tilbringer allermest tid i uddannelses- og daginstitutioner. Det er allerede her, det offentlige skal sætte ind, hvis den sociale arv skal brydes. Udsatte-råd: Fra kan til skal Deltagerne foreslår at gøre det obligatorisk for kommunerne at nedsætte udsatte-råd. I de kommuner, der har udsatte-råd, oplever man langt større lydhørhed over for de fattiges situation. Det giver også en lokal forståelse for fattigdomsproblemerne og bekæmpelsen. I dag er det frivilligt, om kommunen vil nedsætte et sådant råd. Flere skæve boliger Alternativ motivation for kommuner til at søge om puljemidler til skæve boliger. Der er afsat midler til oprettelse af såkaldte skæve boliger, men ingen kommuner søger dem på grund af frygten for, at der følger sociale problemer med. Hvis de skæve boliger skal blive til noget, kræver det alternative incitamenter for kommunerne. Lov lidt mindre hold lidt mere Fokusér socialpolitikken på de nødvendige basale fornødenheder og sørg for, at de så altid er tilgængelige. Mange i fattigdom oplever, at socialpolitik alt for ofte er guldrandede løfter uden hold i virkeligheden. Mange bliver tilbudt mere, end de har brug for, men får til gengæld reelt mindre, end de bliver lovet. Adgang til PC Tilbyd adgang og vejledning til computere. Hele systemet forventer, at den enkelte har adgang til en computer. Det er nødvendigt med adgang til en PC også selvom man lever i fattigdom og ikke har råd til at anskaffe sig en personligt. Derfor er det nødvendigt med lettere adgang til flere computere i det offentlige rum. Anerkend det frivillige arbejde Lad frivilligt arbejde tælle som kvalifikation i forhold til både uddannelsesforløb og aktivering. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 21

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene 1 Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene Fra 2015 til 2016 faldt grænsen for, hvor lille ens indkomst skal være for at tilhøre landets 10 procent fattigste. De 10

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015 Pædagogik i udsatte boligområder Konference, DPU, 9. juni 2015 Kultur, fattigdom eller eksklusion? Spørgsmålet stilles, fordi vi tit hører, at problemer i daginstitutionen skyldes kulturforskelle I kort

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Grundlovstale 5. juni 2010.

Grundlovstale 5. juni 2010. Grundlovstale 5. juni 2010. Når vi i dag fejrer grundlovsdag, hylder vi ikke blot demokratiet og den demokratiske styreform. Vi minder også os selv og hinanden om de frihedsrettigheder og grundlæggende

Læs mere

Hermed sender Rådet for Socialt Udsatte i Odense et høringssvar til fattigdomsundersøgelsen

Hermed sender Rådet for Socialt Udsatte i Odense et høringssvar til fattigdomsundersøgelsen Susanne Kvolsgaard Socialcentret Tolderlundsvej 3, 1 sal 5000 Odense C Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet Tolderlundsvej 3 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66146089 E-mail hbk@odense.dk

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd Mand genopdag dine værdier - og styrk din sundhedsadfærd Adfærdsændring gennem narrativer Fakta om den sociale ulighed i danske mænds sundhed Fortællingens struktur og relationelle karakter De tre dimensioner

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 Workshop om udsættelser Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 WORKSHOPPENS FORLØB 13.00-13.15: Udsættelser et samfundsmæssigt problem v/ Gunvor 13.15-13.30: En boligorganisation

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Nye tider nye udfordringer Fremtidens udsattepolitik og væresteder

Nye tider nye udfordringer Fremtidens udsattepolitik og væresteder LVS Landsmøde 2013 Nye tider nye udfordringer Fremtidens udsattepolitik og væresteder v/ Søren Steen Olsen og Steen Svendsen, fremtidsforsker med speciale i politikudvikling, Public Futures / House of

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen

Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen [Det talte ord gælder] Tale på KL s sociale temamøde den 1. juni 2012, Jann Sjursen [1) Et værdifuldt samfund for alle] Manglen på arbejdskraft i de kommende år, dominerer samfundsdebatten. Den ene reform

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere