REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde"

Transkript

1 REFERAT Generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 på Brorsons Minde Til stede var 54 personer som repræsenterede 39 medlemsvirksomheder Formand Poul Anker Nielsen bød velkommen til aftenens møde samt udtrykte ønske om en god debat. Herefter gav han kort ordet til Henrik Vej Kastrupsen. Henrik Vej Kastrupsen inviterede alle til at komme forbi og se VisitRibes nye velkomstcenter, når det er helt på plads. 1. Valg af dirigent Advokat Mogens Vinther blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning v/formand Poul Anker Nielsen Poul Anker aflagde på bestyrelsens vegne beretning for 2014 og rundende flere forskellige ting, bl.a. Tak til de fremmødte EEU, Pressen, politikkerne 2014 blev et godt år med mange kåringer og positive tilkendegivelser såsom: Nationalpark Vadehavet er kommet på UNESCOs liste over verdensarv, Ribe som Europas Smukkeste mindre by, Domkirkens Michelin stjerner og ikke mindst kåringer af Lonely Planet og det amerikanske Hipsters Magasin Vice. Danske Kystdestinationer gav også Ribe en fornem førsteplads i deres undersøgelse af 31 danske kystnære byer. Ribe er blevet og bliver begunstiget med mange fondspenge og donationer til bl.a. Domkirkeplads, den nye Kannikegård, Udbygning af Vadehavscentret og Kunstmuseet. En stor tak til både de, der gav penge og de, der søgte om penge. Frygten for tomme butikker blev gjort til skamme, idet der ikke er mange tomme lejemål i gågaden. Der er også åbnet mulighed igennem Esbjerg Kommune for at de tomme butikslokaler i sidegaderne kan ændres til beboelse.

2 Dannelse af nyt Debatforum et Ribe Board, som er sket efter initiativ fra EEU, Tom Nielsen og Kristian Bendix Drejer. RHF er bl.a. involveret i en arbejdsgruppe omkring bosætning. Der er fokus på nye muligheder for byggegrunde i Ribe by, som f.eks. området ved Ribelund. Fokus på udvikling og forskønnelse af Ribe. Pt. arbejdes der på at Moltkes Allé forskønnes gennemføres, så der kommer indkørsel i begge ender. Samarbejde med Esbjerg Kommune om forbedring af julebelysningen, toiletforhold og parkeringsmuligheder. Møde med politiet, så butikkerne ved hvordan de skal forholde sig ved butikstyveri. Alle tyverier skal anmeldes. Der har været postnr. undersøgelser for at klarlægge hvor kunderne kommer fra. 8 % kommer fra Esbjerg og det kan vi få mere ud af. Handelsstandsforeningens app er i gang med at blive lavet om og forbedret. I den forbindelse har vi opfordret turistchefen til et tættere samarbejde omkring vores Ribe Apps. Kommentarer til beretningen: Beretningen blev godkendt uden kommenterer. 3. Fremlæggelse af årsregnskab v/revisor Michael Grossbøll Revisor Michael Grossbøll uddelte og gennemgik foreningens årsregnskab for 2014, der blev godkendt uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent v/henrik Skjønnemand Der er ikke lagt op til en egentlig kontingentstigning, men et mindre tillæg på kr. 25,- pr måned/kr. 300 pr år i 2015 i forhold til Det ekstra beløb der kommer ind, er øremærket til markedsføring af f.eks. kåringer af Ribe. Til f.eks. radioreklame eller Esbjerg Ugeavis. Stigningen kan trækkes tilbage igen næste år og hvis det er en succes, kan det foreslås som en permanent stigning. Liselotte Christensen, Cafe rypen: Er årets resultat kr ?? hvorfor så ikke øremærke nogle af de penge?? Henrik Skjønnemann: Dem sparer vi op til f.eks. nyt julebelysning. Derfor ønsker vi de ekstra penge. Keld Vestergaard: Vi kan ikke budgettere med de frivillige indbetalinger til julebelysning eller de beløb der ikke bliver hævet på bygavekort. Kim, Intersport: Hvor langt kommer vi for kr ??

3 Henrik Skjønnemann: Længere end hvis vi ikke havde dem. Keld viser de to budgetter, så forsamlingen kan se dem, inden de stemmer. Budget 2015 v/keld Vestergaard Keld Vestergaard gennemgik budget for 2015, som blev godkendt uden kommentarer. Tom, Råhauge: Hvorfor fald i indtægter. Er der medlemsafgang? Keld Vestergaard: Ja,nogle enkelte, Silvan var som den største. Michael, Tip Top: Hvorfor er Ribe App en ikke med i budgettet? Keld Vestergaard: Den er betalt nu. Budgettet er taget til efterretning. Forslaget om ekstra tillæg på kr. 300,- er godkendt ved håndsoprækning. 5. Behandling af indkomne forslag - Åbningstider 2015/2016 (v/bestyrelsen) Henrik Skjønnemann gennemgår de indkomne forslag og stemmesedlerne Der skal stemmes to år frem pga. af tidspunktet for generalforsamlingen. Sidste punkt om flytning af generalforsamlingen kan ikke besluttes i dag, da det kræver en ekstraordinær generalforsamling, da det er indkommet for sent. Det skal derfor udelukkende ses som en hensigtserklæring. Derfor er det med. Dirigenten nævner, at bestyrelsen bør se på vedtægterne. Hvad skal der til for at foreningen er beslutningsdygtig med hensyn til ændring af vedtægter? Dirigenten anbefaler, at man fastlægger i 11, hvornår generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Inge, Moxi: Hvorfor stemmer vi om kl på søndage i december 2016, når vi nu stemmer om det skal ændres til i 2015?? Keld Vestergaard: Den vil, i tilfælde af at besluttes, komme med som afstemning igen næste år, som en ændring. Det er bl.a. på grund af sådanne situationer at vi gerne vil have flyttet generalforsamlingen. Året ripenser: Imens stemmerne tælles op udnævner Poul Anker Ole Lauritzen til Årets Ripenser, en pris som RHF har uddelt 10 gange før.

4 Begrundelse: Altid villig til at hjælpe og har igennem mange år gjort en stor indsats for Ribe. Ændrings- og supplerende forslag til aktiviteter i 2015 Family and friends aften - Fredag den 27/ Onsdag den 1/ UDKAST Kun 1 kryds pr. aktivitet valgt Udvidede weekender - Søndag den 2/ Søndag den 2/ ØNSKES SLETTET valgt Vinfestival og Crazy Days sammenlagt - Fredag den 4/9 kl Lørdag d 5/9 kl CRAZY DAYS AFHOLDES adskilt d august i alm. Åbningstid Høstmarked 22 valgt - Fredag den 2/10 kl Lørdag d. 3/10 kl Lørdag d. 3/10 kl Søndag den 4/10 kl valgt Firma aften 2015 Invitere personale fra områdets virksomheder BLACK FRIDAY 27/11 kl erstatter Firma Aften 2015 BLACK FRIDAY 27/11 kl erstatter Firma Aften 2015 Peters Jul (28/11-20/ ) - Søndage - Søndage kun åbent til afstemning valgt 13 valgt Øvrige indkomne forslag JA NEJ - Åbent hver 1. søndag i måneden Nej

5 Veteran træf - Tirsdage i uge åbent til kl Nej - Søndag d. 29/11-15 ønskes LUKKET (1. Peter's jul weekend) LUKKET 10 - valgt 19 - Flytning af den ordinære generalforsamling fra ultimo februar til primo oktober 29 - valgt 2 Stemmes dette forslag ind, udløser det en ekstraordinær generalforsamling, da dette kræver en vedtægtsændring. Samtidig bemærkes det, at bliver vedtægtsændringen gennemført, vil det automatisk eliminere de forslag, der forlods er stemt ind for 2016, da dette så skal stemmes ind på den "nye" oktober generalforsamling. Der stemmes for 1 kalenderår ad gangen (fra januar-udsalg til slut Peter's Jul) og således fremover. Kalender 2016 JA NEJ Udsalgsstart vinter 2015/ Søndag den 27/ Lørdag den 2/ Ketty: Har vi så åbent den 27/12?? Conny, Zjoos; Det har vi ikke stemt om. Det er op til den enkelte. - Søndagsåbent 3/ Family and friends aften - Onsdag den 23/ valgt valgt valgt valgt 10 - CRAZY DAYS AFHOLDES APRIL i alm. Åbningstid 15 - valgt 9 - CRAZY DAYS AFHOLDES AUGUST i alm. åbningstid 13 - valgt 7 Vikinge Marked - Lørdag den 30/ Valgt 5 Ribe By Night - Fredag den 27/ Fredag den 3/ valgt 19 - valgt 2

6 Udsalgsstart sommer - Onsdag den 22/ Onsdag den 29/ Torsdag den 30/ Valgt Veteranbiltræf på Hovedengen - Alle tirsdage i uge (5 stk) Nej Vinfestival - Fredag d. 3/9 kl og Lørdag d.4/9 kl valgt 4 Høstmarked - Fredag den 30/ og Lørdag den 1/10 kl Lørdag den 1/ kl og Søndag den 2/10 kl valgt 3 Handel med holdning - Fredag den 4/11 kl og Lørdag den 5/11 kl valgt 8 Black Friday 25/ Black Friday 25/ valgt valgt 7 Peters Jul (25/11-18/ ) - Lørdage - Søndage valgt 14 - valgt Indkommet forslag om LUKKET søndag d. 27/11 (1. Peter's Jul weekend) 8 - valgt Udsalgsstart vinter Fredag den 30/ Mandag den 2/ Onsdag d. 4/ valgt Nej 11 Nej - Åbent hver 1. søndag i månederne Maj-Okt valgt Ketty Frandsen: Forslag om at der startes med stemmesedlerne, så vi ikke skal vente på at stemmerne tælles op.

7 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende var på valg: Keld Vestergaard, MR, Frôken og Klunz: ønsker genvalg Connie Hansen, Zjoos: ønsker genvalg Bo Maimburg, Ribe Ugeavis: ønsker genvalg Inger Sinkjær, Inger S: ønsker ikke genvalg Keld Vestergaard, Connie Hansen og Bo Maimburg blev begge genvalgt. Derudover blev nedenstående nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter valgt: Bestyrelsesmedlem: Susanne Nielsen, Ribe Farvecenter Suppleant: Ketty Sørensen, Frandsen Suppleant: Inger Sinkjær, Inger S Den nye bestyrelse består af: Keld Vestergaard, MR, Klunz og Frøken Connie Hansen, Zjoos Henrik Skjønnemann, Guld Smedjen i Ribe Bo Maimburg, Ribe Ugeavis Diana Sundtoft, Spirrevippen Susanne Nielsen, Ribe Farvecenter Poul Anker Nielsen, Café Quedens Mads Nørbo Mikkelsen, føtex Peter Lauritzen, Kvickly 7. Valg af revisor Bestyrelsen forslog Michael Grossbøl, Deloitte, som blev valgt. 8. Eventuelt Tom Nielsen, Esbjerg Erhvervsudvikling: Tak for det gode samarbejde. Mogens Vinther: Så er generalforsamlingen officielt slut. Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig: Formand: Poul Anker Nielsen

8 Næstformand: Diana Sundtoft Kasserer: Keld Vestergaard Mødeordstyrer første 3 mdr.: Peter Lauritzen Punkt til næste møde: Opfølgning på Generalforsamlingen på næste møde.

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014

Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Referat af ordinær generalforsamling i RYK den 24. maj 2014 Afholdt hos Coloplast, Humlebæk. 41 stemmeberettigede deltog. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Lotte Tobiasen, som bød velkommen og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere