Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere"

Transkript

1 Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne Hovedresultater fra lederundersøgelsen på børnehandicapområdet Hovedresultater fra undersøgelsen blandt menige socialrådgivere på børnehandicapområdet Lederundersøgelsen Team-valg og sagstyper Målgruppeorganisering Støttefunktioner Sagstal blandede sager Sagstal opgørelse i teams Undersøgelsen blandt de menige socialrådgivere Team-valg og sagstyper Støttefunktioner Sagstal blandede sager Sagstal aktuelt sagstal i teams Sagstal forslag til sagstal i teams Metode i sagstalsundersøgelserne Undersøgelsen blandt ledermedlemmer Undersøgelsen blandt de menige socialrådgivere Blandede sager, helhedsorienteret team og andre teams... 16

2 2 Introduktion Formålet med de undersøgelser, der gengives i denne rapport, har været at få et indblik i organiseringen af børne-familieområdet og børnehandicapområdet i de kommunale forvaltninger og give inspiration til DS vejledende sagstal, som står overfor en revision. Der er udfærdiget to undersøgelsesrapporter. En rapport for undersøgelsen blandt ledere og menige socialrådgivere på børne-familieområdet og en rapport for undersøgelsen blandt ledere og menige socialrådgivere på børnehandicapområdet. Den nærværende rapport handler om børnehandicapområdet. Undersøgelsen blandt lederne Lederne er i maj 2014 blevet spurgt til, hvordan børne-familieområdet hhv. børnehandicapområdet er organiseret på arbejdspladsen, og hvilke sagstyper, der varetages i de enkelte teams. De er endvidere spurgt til deres bud på et passende sagstal pr. sagsbehandler i de forskellige teams. Desuden er lederne blevet bedt om at give deres bud på, hvad der i dag vil være et passende antal sager pr. sagsbehandler på området i gennemsnit (blandede sager) når man skal efterleve servicelovens formkrav og opnå kvalitet i sagsbehandlingen. Undersøgelsen er sendt til 181 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforenings ledersektion. Der er 47 lederrespondenter. 44 af disse er ledere på børne-familieområdet. 17 er ledere på børnehandicapområdet. Nogle af respondenterne er ledere på begge områder. Den samlede svarprocent er på 26 procent. Da kun 17 ledere på børnehandicapområdet har medvirket, må resultatet betragtes som en stikprøve, da validitet ikke er til stede. Undersøgelsen blandt menige socialrådgivere De menige socialrådgivere er blevet spurgt til hvilket team, de arbejder i og hvilke sagstyper, de hovedsageligt arbejder med. Desuden er de spurgt til, hvor mange børnesager de har netop nu, og hvad de synes vil være et passende antal børnesager i deres arbejde netop nu. Desuden er de menige socialrådgivere blevet bedt om at give deres bud på, hvad der i dag vil være et passende antal sager pr. sagsbehandler på området i gennemsnit (blandede sager) når man skal efterleve servicelovens formkrav og opnå kvalitet i sagsbehandlingen. Undersøgelsen er sendt til medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som er medlem af enten Faggruppen Børn, Unge og Familier eller Handicapfaggruppen. Undersøgelsen er foretaget i august Der er 383 respondenter. 275 af disse er socialrådgivere på børnefamilieområdet. 108 er socialrådgivere på børnehandicapområdet. Den samlede svarprocent er på 36 procent.

3 3 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne 1.1 Hovedresultater fra lederundersøgelsen på børnehandicapområdet Der skal understreges, at der kun er 17 ledere på børnehandicapområdet, som deltager i undersøgelsen. Det er for få respondenter til, at vi kan konkludere med sikkerhed. To tredjedele af lederne har et visitationsteam på arbejdspladsen. I teamet arbejdes med sagstyperne visitation, vurdering af underretninger, råd og vejledning og mindre ansøgninger samt risikovurdering. Lederne foreslår gennemsnitligt et sagstal på 44 sager for sagsbehandlerne i visitationsteamet. En femtedel af lederne har et undersøgelsesteam på arbejdspladsen. De få svar gør, at der ikke kan laves en generel vurdering af, hvilke sagstyper der arbejdes med. Kun 1 leder foreslår sagstal for undersøgelsesteamet, nemlig sager. Knap halvdelen af lederne har et foranstaltningsteam på arbejdspladsen. Der arbejdes med mange forskellige sagstyper undtagen visitation. Lederne arbejder især med sagstypen iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 40. Ingen af lederne har et anbringelsesteam. Godt halvdelen af lederne har et helhedsorienteret team på arbejdspladsen. Der er en rimelig jævn fordeling af de forskellige sagstyper i det helhedsorienterede team. Lederne foreslår gennemsnitligt et sagstal på 43 sager. Lederne på børnehandicapområdet er også spurgt til, hvad der er et passende antal (blandede sager) pr. sagsbehandler på børnehandicapområdet i gennemsnit, når servicelovens formkrav skal efterleves, og der skal opnås kvalitet i sagsbehandlingen. Lederne foreslår gennemsnitligt et sagstal på 46 sager. Langt de fleste ledere placerer deres svar inden for intervallet sager. DS vejledende sagstal er sager, hvilket svarer til 47,5 sager pr. sagsbehandler i gennemsnit. Ledernes gennemsnitlige vurdering af et passende sagstal matcher dermed næsten DS nuværende vejledende sagstal på børnehandicapområdet Hovedresultater fra undersøgelsen blandt menige socialrådgivere på børnehandicapområdet 108 menige socialrådgivere på børnehandicapområdet har deltaget i undersøgelsen, hvorfor denne del af undersøgelsen giver et bedre grundlag for vurdering end lederundersøgelsen. Kun én menig socialrådgiver arbejder i et visitationsteam. Den pågældende har ikke besvaret resten undersøgelsen. 11 % af de menige socialrådgivere arbejder i et foranstaltningsteam, der især arbejder med iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v.

4 4 Adskillige arbejder også med 50 undersøgelser, anbringelsessager og handicapkompenserende ydelser. Deres aktuelle sagstal er på 38. De foreslår et sagstal på 34 sager. Ingen arbejder i undersøgelsesteam eller anbringelsesteam. 37 % af de menige socialrådgivere arbejder i et helhedsorienteret team, og de arbejder med mange af sagstyperne. Mange har 50 undersøgelser, iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger samt anbringelsessager. Deres aktuelle sagstal er 54. De foreslår et sagstal på % svarer, at de arbejder i andre teams end de anførte. Mange anfører, at de arbejder i børnehandicapteam. Derudover fremhæver mange, at de arbejder i flere af de fremhævede teams og ikke et enkelt, f.eks. både visitationsteam og anbringelsesteam. De sagstyper, der fremhæves for i Andre teams, ligner i nogen udstrækning de helhedsorienterede teams. Deres aktuelle sagstal er 50. De foreslår et sagstal på 40. I undersøgelsen spørges de menige socialrådgivere også, hvad der er et passende antal (blandede) sager pr. sagsbehandler på børnehandicapområdet i gennemsnit, når servicelovens formkrav skal efterleves, og der skal opnås kvalitet i sagsbehandlingen. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 40 sager. Hovedparten af svarene er i intervallet sager. DS vejledende sagstal er sager svarende til 47,5 sager pr. sagsbehandler. De menige socialrådgiveres vurdering af et passende sagstal på 40 sager er dermed betydeligt lavere end gennemsnittet for DS nuværende vejledende sagstal på børnehandicapområdet.

5 5 2. Lederundersøgelsen 2.1 Team-valg og sagstyper 1. Har I visitation/modtagelse/ frontteam på din arbejdsplads, og hvilke sagstyper er der i teamet? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Procent Antal 90% 9 Vurdering af underretninger 80% 8 Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52a). 70% 7 80% 8 50 undersøgelser 10% 1 Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 10% 1 Anbringelsessager 0% 0 Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 10% 1 Antal svar - 35 Antal ledere - 10 Procent af ledere på området - 59 % 59 % af lederne har et visitationsteam på arbejdspladsen. Disse teams varetager visitation (90 %), vurdering af underretninger (80 %), råd og vejledning (80 %) og risikovurdering (70 %). 2. Har I undersøgelsesteam på din arbejdsplads, og hvilke sagstyper er der i teamet? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Procent Antal 0% 0 Vurdering af underretninger 100% 3 Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52a). 33% 1 67% 2 50 undersøgelser 33% 1 Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 100% 3 Anbringelsessager 0% 0 Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 67% 2 Antal svar - 12 Antal ledere - 3 Procent af ledere på området - 18 % Tre af respondenterne (18 %) har et undersøgelsesteam på arbejdspladsen. Der er for få svar til, at der kan laves en generel vurdering.

6 6 3. Har I foranstaltningsteam på din arbejdsplads, og hvilke sagstyper er der i teamet? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Procent Antal 0% 0 Vurdering af underretninger 50% 3 Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52a). 50% 3 83% 5 50 undersøgelser 67% 4 Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 83% 5 Anbringelsessager 83% 5 Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 67% 4 Antal svar - 29 Antal ledere - 6 Procent af ledere på området - 35 % 6 af respondenterne (35 %) har et foranstaltningsteam på arbejdspladsen. Disse teams arbejder bredt med forskellige sagstyper, undtagen visitation. 4. Har I helhedsorienteret team på din arbejdsplads, og hvilke sagstyper er der i teamet? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Procent Antal 44% 4 Vurdering af underretninger 56% 5 Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52a). 56% 5 67% 6 50 undersøgelser 78% 7 Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 100% 9 Anbringelsessager 78% 7 Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 100% 9 Antal svar - 52 Antal ledere - 9 Procent af ledere på området - 53 % 53 % af lederne har et helhedsorienteret team på arbejdspladsen.

7 7 Der er en forholdsvis jævn fordeling af de forskellige sagstyper i det helhedsorienterede team. Det er dog kun knap halvdelen af lederne, der har anført visitation i det helhedsorienterede team. Der er ingen af lederne, som har et særligt anbringelsesteam på børnehandicapområdet. 2.2 Målgruppeorganisering De fleste svarer ja til spørgsmålet, om der er målgruppeorganisering af sagsbehandlernes arbejde. Der er hovedsageligt tale om en opdeling i teams, som særligt arbejder med børnesager eller ungesager. 2.3 Støttefunktioner De mest almindelige støttefunktioner for sagsbehandlerne på børnehandicapområdet er administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter, psykologiske konsulenter samt jurister og specialkonsulenter. 2.4 Sagstal blandede sager I undersøgelsen spørges lederne til, hvad der er et passende antal (blandede) sager pr. sagsbehandler på børnehandicapområdet i gennemsnit, når servicelovens formkrav skal efterleves, og der skal opnås kvalitet i sagsbehandlingen. 82 % har besvaret spørgsmålet svarende til 14 ledere. Deres svar spænder fra et minimum på 30 sager til et maksimum på 60 sager. Hovedparten af svarene ligger i intervallet sager. Undersøgelsen viser, at - 1 leder foreslår sager - 3 ledere foreslår sager - 6 ledere foreslår sager - 1 leder foreslår sager - 3 ledere foreslår sager

8 8 En gennemsnitsberegning på ledernes forslag til et passende sagstal på dette område med blandede sager på børnehandicapområdet giver 46 sager pr. sagsbehandler. DS vejledende sagstal er sager svarende til 47,5 sager pr. sagsbehandler. Ledernes gennemsnitsvurdering af et passende sagstal er dermed nogenlunde i overensstemmelse med DS nuværende vejledende sagstal. 2.5 Sagstal opgørelse i teams Lederne er blevet spurgt om, hvilke sagstal pr. sagsbehandler der er passende for de forskellige teams. Da der er meget få ledere på børnehandicapområdet, som svarer på spørgsmål om teams, er gennemgangen i dette afsnit summarisk. Ingen af lederne har et anbringelsesteam Visitation/modtagelse/frontteam 24 % har besvaret spørgsmålet svarende til 4 ledere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 44. Svarene spænder fra 20 til 70 sager. Visitationsteamene har sagstyperne: visitation, vurdering af underretninger, risikovurdering samt råd og vejledning Undersøgelsesteam 6 % har besvaret spørgsmålet svarende til 1 leder. Den pågældende foreslår et sagstal på Den pågældende har placeret følgende sagstyper i undersøgelsesteamet: vurdering af underretninger, risikovurdering, 50 undersøgelser og iværksættelse af foranstaltninger, m.v Foranstaltningsteam 12 % har besvaret spørgsmålet svarende til 2 ledere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 40. Forslagene er fra 35 til 45 sager. Sagstypen iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger er karakteristisk for dette team Helhedsorienteret team 41 % har besvaret spørgsmålet svarende til 7 ledere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 43. Forslagene spænder fra 35 til 60 sager, og forslagene til sagstal fordeler sig jævnt. De helhedsorienterede team arbejder med de fleste af sagstyperne.

9 9 3. Undersøgelsen blandt de menige socialrådgivere 3.1 Team-valg og sagstyper 6. De fleste arbejdspladser organiserer arbejdet i forskellige teams. Hvilket team arbejder du i? Procent Antal Visitation/modtagelse/frontteam 1% 1 Undersøgelsesteam 0% 0 Foranstaltningsteam 11% 12 Anbringelsesteam 0% 0 Helhedsorienteret team 37% 40 Andet, skriv hvilket: 50% 54 Total 100% % af de menige socialrådgivere arbejder i helhedsorienteret team. 11 % arbejder i foranstaltningsteam. Én menig socialrådgiver arbejder i et visitationsteam. Denne respondent har ikke besvaret resten af undersøgelsen. Ingen arbejder i undersøgelsesteam og anbringelsesteam. 50 % svarer, at andet, hvilket skyldes, at de oplever at de arbejder i et team, der dækker bredere end de anførte svarmuligheder. 7. Hvilke sagstyper arbejder du hovedsageligt med? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Procent Antal 8% 9 Vurdering af underretninger 28% 30 Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52 a) 33% 35 45% undersøgelser 47% 50 Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 53% 56 Anbringelsessager 43% 46 Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 84% 89 Andet: Beskriv hvilke: 17% 18 Total 359% % af de menige socialrådgivere arbejder med sagstypen handicapkompenserende ydelser, 53 % med iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, 47 % med 50 undersøgelser, 45 % med råd og vejledning og mindre ansøgninger, 43 % med anbringelsessager, 33 % med

10 10 risikovurdering, 28 % med vurdering af underretninger og 8 % med visitation. 17 % svarer, at de arbejder med andre sagstyper. I tabellen herunder vises et kryds mellem team og sagstyper, sådan at man her får et billede af, hvilke sagstyper socialrådgivere i de forskellige teams typisk sidder med. Bemærk, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds i spørgsmålet om sagstyper. 8. De fleste arbejdspladser organiserer arbejdet i forskellige teams. Hvilket team arbejder du i? Krydset med: Hvilke sagstyper arbejder du hovedsageligt med? Visitation (fordeling af nye henvendelser) Visitation/ modtagelse/frontteam Undersøgelsesteam Foranstaltningsteam Anbringelsesteam Helhedsorienteret team Andet, skriv hvilket: 100% 0% 8% 0% 5% 9% Vurdering af underretninger 0% 0% 25% 0% 28% 30% Risikovurdering (afklaring af om der iværksættes 50 undersøgelse) Råd og vejledning ( 11) og mindre ansøgninger (f.eks. efter 52 a) 0% 0% 25% 0% 40% 30% 0% 0% 25% 0% 58% 42% 50 undersøgelser 0% 0% 42% 0% 60% 40% Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. ( 32, 44, 52, m.v.) 0% 0% 67% 0% 58% 47% Anbringelsessager 0% 0% 50% 0% 50% 38% Handicapkompenserende ydelser ( 41-42, 84) 100% 0% 50% 0% 95% 83% Andet: Beskriv hvilke: 0% 0% 8% 0% 15% 21% Række total (Respondenter) 1% 0% 11% 0% 38% 50% Kun én socialrådgiver arbejder i et visitationsteam. Foruden visitation arbejder den pågældende med handicapkompenserende ydelser. Ingen arbejder i undersøgelsesteam. Blandt de menige socialrådgivere i foranstaltningsteam arbejder de fleste med iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. Flere arbejder også med 50 undersøgelser, anbringelsessager og handicapkompenserende ydelser. Ingen arbejder i anbringelsesteam. Socialrådgiverne i helhedsorienterede team arbejder med alle sagstyper. Særligt mange arbejder med handicapkompenserende ydelser. Ganske få arbejder med visitation. Socialrådgivere i andre teams arbejder ligeledes med alle sagstyper. Mange har arbejder med handicapkompenserende ydelser, og ret få med visitation. Andet-gruppen ligner til en vis grad det helhedsorienterede team.

11 Støttefunktioner De mest almindelige støttefunktioner ifølge de menige socialrådgivere på børnehandicapområdet, er administrative medarbejdere, jurister og specialkonsulenter, familieplejekonsulenter og socialfaglige konsulenter. 3.3 Sagstal blandede sager I undersøgelsen spørges de menige socialrådgivere til, hvad der er et passende antal (blandede) sager pr. sagsbehandler på børnehandicapområdet i gennemsnit, når servicelovens formkrav skal efterleves, og der skal opnås kvalitet i sagsbehandlingen. 37 % har besvaret spørgsmålet svarende til 108 menige socialrådgivere. Deres svar spænder fra et minimum på 25 sager til et maksimum på 55 sager. Hovedparten af svarene ligger i intervallet sager. Undersøgelsen viser, at: - 9 socialrådgivere foreslår mellem 25 og 30 sager - 17 socialrådgivere foreslår mellem 31 og 35 sager - 39 socialrådgivere foreslår mellem 36 og 40 sager - 28 socialrådgivere foreslår mellem 41 og 45 sager - 9 socialrådgivere foreslår mellem 46 og 55 sager En gennemsnitsberegning på de menige socialrådgiveres forslag til et passende sagstal på dette område med blandede sager på børnehandicapområdet er 40 sager pr. sagsbehandler. DS vejledende sagstal er sager svarende til 47,5 sager pr. sagsbehandler.

12 12 De menige socialrådgiveres gennemsnitlige vurdering af et passende sagstal er dermed betydeligt lavere end gennemsnittet for DS nuværende vejledende sagstal. 3.4 Sagstal aktuelt sagstal i teams De menige socialrådgivere er blevet spurgt om, hvilket sagstal de har netop nu. Der er ingen besvarelser i relation til undersøgelsesteam og anbringelsesteam. Én menig socialrådgiver arbejder i et visitationsteam. Den pågældende har ikke besvaret denne del af undersøgelsen Foranstaltningsteam 11 % har besvaret spørgsmålet svarende til 12 menige socialrådgivere. De har gennemsnitligt et sagstal på 38. Sagstallet spænder fra 5 til 75 sager. Der er således en meget stor spredning. Hovedparten placerer deres svar i intervallet sager. De fleste arbejder med iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. Mange arbejder også med 50 undersøgelser, anbringelsessager og handicapkompenserende ydelser Helhedsorienteret team 36 % har besvaret spørgsmålet svarende til 39 menige socialrådgivere. De har gennemsnitligt et sagstal på 54. Sagstallet spænder fra 10 til 106 sager. De fleste er i intervallet 45 til 66 sager. Der arbejdes med alle sagstyperne. De fleste arbejder med råd og vejledning og mindre ansøgninger, 50 undersøgelser, iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger, m.v. og anbringelsessager Andre teams 47 % har besvaret spørgsmålet svarende til 51 menige socialrådgivere. De har et gennemsnitligt sagstal på 50. Sagstallet spænder fra 5 til100 sager. De fleste er i intervallet 36 til 60 sager. De arbejder med alle sagstyperne, de fleste arbejder med handicapkompenserende ydelser. 3.5 Sagstal forslag til sagstal i teams De menige socialrådgivere er blevet spurgt om hvilket sagstal pr. sagsbehandler, der er passende i deres arbejde netop nu Foranstaltningsteam 11 % har besvaret spørgsmålet svarende til 12 menige socialrådgivere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 34. Forslagene spænder fra 5 til 60 sager. De fleste er i intervallet sager Helhedsorienteret team

13 13 36 % har besvaret spørgsmålet svarende til 39 menige socialrådgivere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 40. Forslagene spænder fra 10 til 85 sager. De fleste er i intervallet sager Andre teams 47 % har besvaret spørgsmålet svarende til 51 menige socialrådgivere. De foreslår gennemsnitligt et sagstal på 40. Forslagene spænder fra 5 til 70 sager. De fleste er i intervallet 35 til 45 sager.

14 14 4. Metode i sagstalsundersøgelserne Undersøgelserne er foretaget ved et internetbaseret spørgeskemaprogram. Når der er spurgt til sagstal, er der gjort opmærksom på, at lederne og de menige socialrådgivere skulle afgive deres svar i antal børnesager, og ikke i antal familiesager. DS har for tiden vejledende sagstal for begge optællingsmetoder. I denne undersøgelse er det således kun optællingsmetoden børnesager, der er anvendt Undersøgelsen blandt ledermedlemmer Der er udsendt mails til 181 ledermedlemmer på børne-familieområdet og børnehandicapområdet i maj De er udvalgt efter følgende kriterier: medlem af DS ledersektion og ansat på KL-området. Medlemmer ansat i jobcentre og på institutioner er sorteret fra, og endelig er medlemmer, der tydeligt var ansat uden for børnefamilieområdet og børnehandicapområdet sorteret fra. Der er vanskeligt at udvælge den helt rigtige målgruppe for denne type undersøgelser, da medlemmerne ikke altid sørger for at opdatere deres medlemsoplysninger. F.eks. stillingsbetegnelse eller ansættelsesområde. Spørgeskemaet er indledt med spørgsmålet Er du leder på børnefamilieområdet i en kommunal forvaltning? og Er du leder på børnehandicapområdet i en kommunal forvaltning?. Hvis der er svaret nej på begge spørgsmål, kunne respondenten ledes ud af spørgeskemaet. Der er 47 respondenter. 44 af disse er ledere på børne-familieområdet. 17 er ledere på børnehandicapområdet. Nogle af respondenterne er ledere på begge områder. Af de 47 ledere er der 9, som ikke har afsluttet undersøgelsen, men som dog har besvaret enkelte spørgsmål. Disse 9 ledere er også inkluderet i undersøgelsen. Der er således en samlet svarprocent på 26 procent. På grund af usikkerhedsfaktorerne om størrelsen af den inviterede gruppe, er svarprocenten overordnet set også usikker. Der er endvidere tale om en relativt lav svarprocent, og resultatet kan derfor kun betragtes som en stikprøve. Det gælder især børnehandicapområdet, hvor kun 17 ledere har medvirket. Respondenterne fordeler sig ligeligt på de tre DS-regioner. Da respondenterne er anonyme i besvarelsen, kan man ikke sige noget om hvor mange kommuner de 47 respondenter repræsenterer. Lederne er blevet spurgt til hvordan børne-familieområdet hhv. børnehandicapområdet er organiseret på arbejdspladsen, og hvilke sagstyper, der varetages i de enkelte teams. De er endvidere spurgt til deres bud på et passende sagstal pr. sagsbehandler i de forskellige teams. De har haft

15 15 mulighed for at afgive to tal-svar: et Fra ca. antal sager og et Til ca. antal sager. Desuden er lederne blevet bedt om at give deres bud på hvad der i dag vil være et passende antal sager pr. sagsbehandler på området i gennemsnit (blandede sager) når man skal efterleve servicelovens formkrav og opnå kvalitet i sagsbehandlingen. Ledernes forslag til sagstal er beregnet som et gennemsnit. Hvis en leder har anført et sagstal på sager ved besvarelsen af et spørgsmål, vil gennemsnittet være 30, da = Undersøgelsen blandt de menige socialrådgivere Der er udsendt mails til medlemmer på børne-familieområdet og børnehandicapområdet i august De er udvalgt efter følgende kriterier: Medlemskab af faggruppen Børn, Unge og Familier eller Handicapfaggruppen. Ansat på KL-området. Medlemmer ansat i jobcentre og på institutioner er sorteret fra, og endelig er medlemmer der tydeligt var ansat uden for børne-familieområdet og børnehandicapområdet sorteret fra. Hvis der har været tvivl om hvorvidt medlemmet var ansat på børne-familieområdet eller børnehandicapområdet, er de inviteret med i undersøgelsen. De medlemmer udgør cirka halvdelen af alle de medlemmer, der vurderes at arbejde på de to sagsområder. Flere medlemmer har kontaktet DS pr. mail og oplyst årsagen til, at de ikke aktuelt var i målgruppen for undersøgelsen. Spørgeskemaet er indledt med spørgsmål om Arbejder du på børnefamilieområdet (myndighedsområdet)? Og Er du ansat på børnehandicapområdet (myndighedsområdet)?. Hvis der er svaret nej på begge spørgsmål, er respondenten ledt ud af spørgeskemaet. Der er 383 respondenter. 275 af disse er socialrådgivere på børnefamilieområdet. 108 er socialrådgivere på børnehandicapområdet. Af de 383 menige socialrådgivere er der 50, som ikke har afsluttet undersøgelsen, men som dog har besvaret enkelte spørgsmål. Disse 50 socialrådgivere er også inkluderet i undersøgelsen. Der er en samlet svarprocent på 36 procent. På grund af usikkerhedsfaktorerne om størrelsen af den inviterede gruppe, er svarprocenten overordnet set usikker, men dog ikke så lav som i lederundersøgelserne. De menige socialrådgivere fordeler sig ligeligt på de tre DS-regioner. Socialrådgiverne er spurgt til hvilket team, de arbejder i og hvilket sagstyper, de hovedsageligt arbejder med. Desuden er de spurgt til hvor mange børnesager, de har netop nu, og hvad de synes vil være et passende antal børnesager i deres arbejde netop nu. I begge spørgsmål har det kun været muligt at afgive ét eksakt sagstal. Dvs. der er ikke, som ved lederundersøgelsen, spurgt om et interval.

16 16 Desuden er de menige socialrådgivere blevet bedt om at give deres bud på hvad der i dag vil være et passende antal sager pr. sagsbehandler på området i gennemsnit (blandede sager) når man skal efterleve servicelovens formkrav og opnå kvalitet i sagsbehandlingen. 4.3 Blandede sager, helhedsorienteret team og andre teams Det skal bemærkes at der i undersøgelsen både spørges til sagstal for det helhedsorienterede team i forbindelse med de forskellige typer teams og til sagstal for blandede sager for at kunne sammenligne med DS vejledende sagstal. I spørgeskemaet stilles de to spørgsmål to forskellige steder i undersøgelsen. Helhedsorienteret team og blandede sager dækker i realiteten over samme type arbejdsindhold, og fungerer dermed også som et kontrolspørgsmål, selvom det ikke har været tilsigtet. De svar, som lederne hhv. medarbejderne angive som passende for helhedsorienteret team og blandede sager er da også stort set overensstemmende. En del af de menige socialrådgivere har ikke kunnet se sig selv i de mulige team-typer, som undersøgelsen angiver, og har derfor svaret, at de arbejder i et andet team. Deres arbejdsopgaver ligner i nogen udstrækning dog de arbejdsopgaver, som de helhedsorienterede teams har. Det var oprindelig ikke tanken, at undersøgelsen skulle undersøge andet team gruppens svar vedr. sagstal. Men da der er tale om en ret stor gruppe der svarer andet team, er det alligevel opgjort. Deres svar vedr. aktuelle og foreslåede sagstal ligner de svar, som gives af de socialrådgivere, der arbejder i de helhedsorienterede teams. Der er dermed stor overensstemmelse mellem de svar vedr. sagstal, der gives vedr. blandede sager, helhedsorienteret team og andet team.

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 November 2011 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2011

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Dansk Socialrådgiverforening April 2016 Side 2 af 16 Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport

SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne. En undersøgelsesrapport SOCIALRÅDGIVERES erfaringer med supervision i regionerne En undersøgelsesrapport Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne Udgivet af RLTN og Dansk Socialrådgiverforening www.personaleweb.dk

Læs mere

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter 20. november 2014 Sag 14/28855 Dok.nr. 265535-14 Kontaktperson: Henrik Juul Kjær E-mail: hejuk@assens.dk Nedenfor vises i skematisk oversigtsform

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Notat socialomra det Fanø Kommune

Notat socialomra det Fanø Kommune Notat socialomra det Fanø Kommune Børneområdet Fanø Kommunes børneområde udgør pr. dags dato 6 sager. Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager samt en blanding af sager,

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Familie, Unge og Uddannelse

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Familie, Unge og Uddannelse Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Familie, Unge og Uddannelse 26. november 2014 Sag 14/28855 Dok.nr. 265534-14 Kontaktperson: Henrik Juul Kjær E-mail: hejuk@assens.dk Nedenfor vises

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Børn, Unge og Familieområdet er gennem 2 omgange, hhv. i april 2011 og april 2012, tilført midlertidige ressourcer som

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet

Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet NOTAT Center for Familie og Forebyggelse Bilag 1: Status på kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafsnittet Målet med bilaget er i mere detaljeret form at informere om status på kvaliteten i sagsbehandlingen

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 12. august 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering ved formanden 3 056. Orientering fra forvaltningschefen 4 057. Ny organisering i Beskæftigelses-

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere