Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted"

Transkript

1 HTX - HHX Ringsted Velkommen til hhx og htx på ZBC Ringsted zealand business college Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Skolens adresse, telefon m.v... 4 Skolens ledelse... 4 Studievejledere... 4 Skolens bestyrelse Handelsgymnasiet & Teknisk Gymnasium... 6 Uddannelsesansvarlige på hhx og htx... 6 Lærere på hhx og htx... 7 Elevadministration...11 Koordinerende kontaktlærer...11 Kontaktlærer...11 Studievejledning...11 Møde- og ringetider...12 Skemaændringer og aflysning...12 Øvrige informationer...12 Råd og udvalg Studie- og ordensreglement for hhx og htx De fysiske rammer...15 Generelt om social omgangsform og adfærd...15 Studieaktivitet Øvrige bestemmelser for hhx og htx Fravær...18 Procedure for fravær...18 Eksamensregler...19 It-regelsæt Praktiske oplysninger Skolekalender 2012/2013 (med forbehold for ændringer)...22 Flytning...23 Glemte sager...23 Statens Uddannelsesstøtte (SU) og befordringsgodtgørelse...23 Rabat til transport...24 Bøger...24 Id- og Studiekort...24 Parkering...25 Rygning Diverse kort oversigt over lokaler

3 1. Skolens adresse, telefon m.v. zealand business college Ahorn Allé Ringsted Telefon Telefax Skolens ledelse Uddannelsesdirektør: Benny Petersen Uddannelsesdirektør: Glenny Hansen Rektor for hhx og htx: Jan Mandrup Jacobsen Skolens bestyrelse Skolens bestyrelse på 12 eksterne medlemmer er sammensat af repræsentanter for: Region Sjælland Ringsted, Næstved, Vordingborg, Sorø og Faxe kommuner Dansk Erhverv Dansk Metal Bager- og Konditormestre i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Serviceforbundet Urmagerne og optikerne DI Finanssektorens Arbejdsgiverforening HK Sjælland samt repræsentanter for skolens lærere, administrative personale og elevråd. Studievejledere Hhx: Kent B. Jørgensen Htx: Christian Hamel 4 5

4 2. Handelsgymnasiet & Teknisk Gymnasium Lærere på hhx og htx Uddannelsesansvarlige på hhx og htx Jan Mandrup Jacobsen (JAMJ) Rektor Allan Ankjær (AA) Lektor (cand.mag); Samfundsfag, samtidshistorie, idéhistorie, teknologihistorie og international økonomi. Peter Benediktson (PEB) Adjunkt (cand.scient.); Biokemi, kemi, matematik, teknologi. Hakam Jayyousi (HAJ) Teamkoordinator Bodil Christensen (BOC) Lektor (cand.ling.merc); Engelsk, Fransk og kulturforståelse. Irving Eist (IE) Lektor (cand.mag); Dansk, mediekundskab og filosofi. Desuden læsevejleder/-pædagog. Dagligt pædagogisk driftsansvar for hhx og htx, såsom skemaplanlægning, eksamensplanlægning, opfølgning på elever, følge med i nyt fra ministeriet m.v. Christian R. Hamel (CRH) Lektor (civilingeniør); Design & produktion, el, fysik, kommunikation/it og programmering. Desuden studievejleder for htx. Hakam Jayyousi (HAJ) Adjunkt (cand.polit), sidefag i arabisk og dansk, samfundsfag, international økonomi, arabisk og dansk. Desuden teamkoordinator. 6 7

5 Jens Jørvad (JEJ) Lektor (cand.merc) Virksomhedsøkonomi, matematik, international økonomi & it. Ole Strøm Lagrelius (OSL) Lektor (cand.mag) Dansk, design, filosofi, ide- og teknologihistorie. Ib Steffen Pedersen (ISP) Timelærer (Handelsoverlærer) Spansk og tysk. Michael Præstgård (MP) Lektor (cand.merc) Virksomhedsøkonomi, matematik, finansiering og innovation. Martin G. Ursin (MGU) Lektor (cand.mag) Proces og levnedsmiddel, kemi, biologi og teknologi. Tom Illner Vind (TIV) Lektor (civilingeniør & HD) Matematik, fysik, teknologi, virksomhedsøkonomi, statistik, finansiering & innovation. Torben Larsen (TLAR) Lektor (akademiingeniør, MSC) Matematik, fysik, teknologi og astronomi. Stig Kalmo (SKA) Adjunkt (teknikumingeniør) Kommunikation/it, teknologi, teknik, matematik. Thomas Skou Olsen (TSO) Lektor (cand.mag) Engelsk og musik. Hanne Voss (HVO) Lektor (cand.scient.soc.) Samfundsfag. Finn Boesen (FB) Lektor (cand.mag) Samfundsfag, teknologi, kommunikation/it og tysk. Desuden koordinerende kontaktlærer. Signe Geertsen (SIGE) Adjunkt (cand.mag.) Dansk, retorik. 8 9

6 Elevadministration Koordinerende kontaktlærer Ivan Højte (ISHO) Adjunkt (cand. psych.) Psykologi. Thomas Wiese Holmberg (TWHO) Adjunkt (cand.jur.) Erhvervsret. Pia Frost Hhx/htx & hg Finn Boesen Morten Groot (MOGR) Adjunkt (cand.jur.) Erhvervsret Kent B. Jørgensen (KEJO) Adjunkt (cand.merc) Afsætning, virksomhedsøkonomi, innovation. Desuden studievejleder for hhx. Jacob Debel (JADE) Adjunkt (cand.scient) Fysik, matematik I samarbejde med klassernes kontaktlærere er det den koordinerende kontaktlærers opgave at følge op på elevers fravær, manglende opgaveaflevering, manglende studieaktivitet m.m. Kontaktlærer Hver klasse får en kontaktlærer, der har den løbende kontakt med klassen og den enkelte elev. Det er fx kontaktlæren, der tager imod klassen den første dag efter sommerferien, drøfter almene forhold med klassen eller individuelt med eleverne, uddeler meddelelser fra skolens administration osv. Studievejledning Studievejleder for hhx er Kent B. Jørgensen, og Christian Hamel er studievejleder for htx. Studievejlederne har tavshedspligt. Vejledning om videregående uddannelser varetages af Studievalg Sjælland, som afholder orienteringsmøder for alle elever. Studievalg Sjælland har også træffetider på skolen

7 Møde- og ringetider Undervisningen starter hver dag kl og slutter senest kl Lektionerne fordeler sig som vist nedenfor: Møde- og ringetider: Råd og udvalg På hhx og htx er der et elevråd, som består af en repræsentant fra hver klasse. Ved første elevrådsmøde vælges formand og næstformand. Arbejdet i elevrådet består i at informere sine klassekammerater om aktiviteter og arrangementer på skolen gennem årets løb. Derudover fungerer den valgte repræsentant som kontaktperson mellem klassekammerater og elevrådet. På elevrådsmøderne vil der blive diskuteret forskellige ting, som f.eks. fester, juleafslutning og indkomne forslag. Møder i elevrådet afholdes normalt uden for undervisningstiden. Næstformanden udarbejder et kort beslutningsreferat til klasserepræsentanterne, og rektor får en kopi af referatet til orientering, ligesom rektor efter behov deltager i elevrådets møder. Skemaændringer og aflysning Der vil af og til opstå behov for skemaændringer og aflysninger af planlagte lektioner. Du skal derfor løbende holde dig orienteret om dit aktuelle skema via Øvrige informationer Se lectio.dk

8 3. Studie- og ordensreglement for hhx og htx Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø. Alle elever har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer og udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende. Vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades, slukker vi lys og rydder op. Oprydningen handler i sin enkelthed om, at papir, emballage og andet skrald bliver lagt i affaldsspandene. Hvis oprydningen ikke er tilfredsstillende, kan rengøringspersonalet undlade rengøring af lokalet. Fællesarealer efterlades ligeledes, som vi selv ønsker at finde dem. Generelt om social omgangsform og adfærd Vi har et fælles ansvar for den sociale omgangsform overalt på skolen. Vi sikrer en god omgangsform ved at følge nogle fælles normer: Vi respekterer, at skolens virke er baseret på demokrati, åbenhed og dialog. Vi respekterer hinandens forskellighed og forskellige holdninger. Vi respekterer hinandens tid og møder til tiden. Vi respekterer hinandens arbejde og møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen. Vi respekterer hinandens helbred og ryger kun uden for skolens areal altså helt ude på offentlig vej. Vi respekterer, at skolen kun er for skolens elever. Vi respekterer, at skolen ikke er et rum for erhvervsmæssige, religiøse og/eller ideologiske kampagner. Hvis en elevs opførsel, adfærd og attituder gentagne gange er gene

9 rende eller direkte ødelæggende for det fælles læringsrum og hermed overskrider lærerens eller andre elevers grænser, kan læreren bortvise eleven fra den pågældende lektion med henstilling om selv at færdiggøre det igangværende arbejde. I gentagelsestilfælde kaldes eleven til samtale med ledelsen og kan så, efter advarsler, bortvises i perioder eller permanent. Den nævnte opførsel og adfærd omfatter bl.a. manglende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder undladelse af at efterkomme lærerens anvisninger om deltagelse i det faglige arbejde, brug af pc til ikke-undervisningsrelaterede formål, støjende og forstyrrende adfærd, indtagelse af føde- og drikkevarer, forstyrrende renderi, mobning osv. Læreren bestemmer om en sanktion skal indberettes. Enhver bortvisning skal indberettes til kontaktlæreren og registreres på et særligt skema. Ved gentagne indberetninger af samme elev bliver teamkoordinator og rektor inddraget. Studieaktivitet Ifølge bekendtgørelsen skal du være studieaktiv, hvilket betyder mødepligt, forberedelse til timerne, aflevering af skriftligt arbejde samt deltagelse i skolens øvrige arrangementer, ekskursioner mv. Lærerne vurderer løbende, om du lever op til uddannelsens krav og målsætning. Der er udarbejdet en særskilt politik omkring fastholdelse og fravær. Denne offentliggøres på lectio.dk. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit vægtede gennemsnit er under 2,0 ved skoleårets afslutning, eller din studieaktivitet ikke er acceptabel. I særlig grelle tilfælde af manglende studieaktivitet kan bortvisning finde sted. Det er skolens ledelse, der træffer den endelige afgørelse om disse forhold efter indstilling fra lærerne. Alvorlige brud på ordensreglerne såsom vold, trusler, indtagelse af ulovlige rusmidler og snyd indberettes direkte til rektoren og medfører øjeblikkelig bortvisning. Vold vil blive anmeldt til politiet. Skolen forbeholder sig ret til uanmeldt at ransage klasselokaler, elevernes tasker og udenoms arealer ved mistanke om ulovligheder. Endvidere forbeholder ledelsen sig ret til at teste elever, som er under mistanke for brug af rusmidler

10 4. Øvrige bestemmelser for hhx og htx Fravær Alle former for fravær registreres løbende. Det er vigtigt, at du meddeler skolen årsagerne til dit fravær. Har du meget fravær pga. sygdom, kan skolen kræve dokumentation herfor. Fravær fra eksamen skal altid dokumenteres. Har du meget fravær i en periode, skal du straks kontakte din kontaktlærer og din studievejleder. Skolens reaktion på fravær vil komme efter et individuelt skøn. Ved sygdom skal du meddele det til skolen. På Lectio skal du angive en årsag til dit fravær. Ved længerevarende sygdom kan skolen anmode om en friattest fra din læge, som du selv skal betale. Du skal også kontakte studievejlederen. Ved længere tids fravær indkaldes du til samtale med din kontaktlærer. Hvis dit fravær overstiger 10 %, vil skolen iværksætte tiltag med henblik på at nedbringe fraværet. Eksamensregler Har du fulgt undervisningen inden for mødepligtens rammer og afleveret dine skriftlige opgaver, bliver du automatisk indstillet til eksamen. I tvivlstilfælde afgør dine lærere og rektor i fællesskab, om du har opfyldt betingelserne for at gå til prøve eller rykke op jvf. afsnittet Studieaktivitet. Det er vigtigt, at du omgående meddeler skolen sygdom ved alle prøver og eksaminer, og skolen kræver dokumentation herfor. Skolen vil bestræbe sig på, at du får mulighed for at gå til sygeeksamen i samme termin. Uregelmæssigheder (snyd, hjælp til snyderi osv.) ved prøver og eksamener, samt snyd med opgaver, som udarbejdes i forbindelse med din undervisning medfører bortvisning jvf. eksamensbekendtgørelsen. Efterfølgende vil skolen vurdere, under hvilke omstændigheder du kan færdiggøre faget og uddannelsen. Procedure for fravær Du kan selvfølgelig blive syg. I det tilfælde skal du meddele dette til skolen. Du skal i Lectio skrive årsagen til dit fravær. Ved længerevarende sygdom skal du kunne dokumentere dit fravær. Det kan ske ved attest, der betales af dig selv. I øvrigt henvises til særskilt udarbejdet politik for fastholdelse og fravær på ZBC, Ringsted. It-regelsæt Alle elever på skolen får tildelt et brugernavn og password, der giver adgang til at benytte skolens it-udstyr med følgende muligheder: Adgang til Internettet Personlig E- mail konto H-drev, hvor eget arbejde kan gemmes Adgang til printer med en konto på 200 s/h print og 20 farveprint. Din postkasse kan max. rumme 5 MB. Derfor opfordres du til at tømme den regelmæssigt. Du bør læse din mail hver dag, da der kan være telefonbeskeder, ændringer af timer mv

11 Eget arbejde gemmes på H-drevet eller på et USB-stik. Det er dit eget ansvar, at du jævnligt tager sikkerhedskopier af dit eget materiale. Du må ikke oplyse andre om dit personlige log-in. Med det tildelte log-in er din brug af it registreret. Du kan dermed gøres ansvarlig for eventuelt misbrug. Har du mistanke om, at dit log-in er kendt af andre, skal du hurtigst muligt kontakte systemadministrationen eller din lærer for at få det ændret. Det er alene dig selv, der er ansvarlig for, hvad der foregår i dit navn. Det er ikke tilladt at ændre opsætningerne på computerne, herunder skrivebordets tapet, skærmopløsninger mv., med mindre det er en del af undervisningen. Det er kun tilladt at slette egne data fra skolens computere. Det er ikke tilladt at installere programmer på skolens computere. Destruktiv anvendelse af it-udstyret og destruktiv adfærd på nettet er ikke tilladt. Når du forlader en pc, skal du være logget af, og maskinen skal slukkes. Er der fejl ved pc en meddeles dette til læreren, og du sætter en seddel på pc en. Det er ikke tilladt at indtage fødevarer eller drikkevarer foran skolens computere. Vær opmærksom på, at du kan blive gjort økonomisk ansvarlig, hvis du ødelægger udstyr af nogen art. It-trafikken på skolens netværk bliver overvåget og registreret. Ved mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelse af reglerne, vil der blive igangsat en efterforskning. Der vil ske politianmeldelse, hvis der er sket overtrædelse af lovgivningen. 30 dage efter du er udmeldt af skolen, slettes dine brugerdata og din postkasse fra systemet. Det er herefter ikke muligt at genskabe disse data. Opfat som et brev, der blot sendes på en anden måde end med postbud. Skriv kun i mailen, hvad du ville skrive i et almindeligt brev og send det kun til de personer, der har direkte interesse i det. Vær venlig, høflig og saglig. Få eventuelt dine mails læst igennem af en lærer, før du sender dem. Har du mistanke om, at der er virus i en pc, skal du hurtigst muligt sætte en seddel på maskinen med angivelse af virus, og kontakte en lærer. Har du fået tildelt plads på skolens web-server, må pladsen udelukkende bruges til studie- og uddannelsesrelevant materiale. Materialet må ikke indeholde ting, der strider mod såvel dansk som international lovgivning. Herunder loven om copyright (billeder, programmer og tekster)

12 5. Praktiske oplysninger Skolekalender 2012/2013 (med forbehold for ændringer) 1. dag efter sommerferien Mandag den 13. august 2012 Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Lørdag den 13. oktober - søndag den 21. oktober 2012 (inkl.) Lørdag den 22. december søndag den 6. januar 2013 (inkl.) Lørdag den 9. - søndag den 17. februar 2013 (inkl.) Lørdag den 23. marts - mandag den 1. april 2013 (inkl.) Bededag Fredag den 26. april 2013 Kristi himmelfartsferie Torsdag den 9. maj 2013 Pinseferie 1. offentliggørelse af eksamensplan Sidste offentliggørelse af eksamensplan OG sidste skoledag for alle Lørdag den 18. maj mandag den 20. maj 2013 (inkl.) Onsdag den 15. maj 2013 Onsdag den 22. maj 2013 Første mulige prøvedag Torsdag den 23. maj 2013 Sidste mulige prøvedag Onsdag den 26. juni 2013 Translokation for 3. år Fredag den 28. juni 2013 Sommerferie Mandag den 1. juli søndag den 11. august 2013 (inkl.) Flytning Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse eller telefonnummer, skal du straks give elevadministrationen besked, så vi kan komme i kontakt med dig. Forsikring Skolen har ingen forsikring, der dækker eleverne ved ulykkestilfælde eller deres ejendele i tilfælde af bortkomst eller tyveri. Skolen tilråder dig derfor at tegne din egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Glemte sager Du kan rette henvendelse i Informationen om glemte, tabte og fundne værdigenstande. Nogen egentlig glemmekasse findes ikke på skolen. Statens Uddannelsesstøtte (SU) og befordringsgodtgørelse Du skal søge SU digitalt i minsu på Du kan søge SU: 1 måned før den dato, du kan få SU fra når du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen. Er du udenlandsk statsborger, som ikke har fået SU før, skal du søge SU i minsu (se ovenfor). Her får du et oplysningsskema, der skal udskrives og udfyldes. Skemaet afleveres i elevadministrationen sammen med den fornødne dokumentation. Du kan få flere oplysninger om SU hos din studievejleder og på

13 Rabat til transport Når du går på en ungdomsuddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse rabat på din daglige transport til skolen. Befordringsgodtgørelse skal du søge via Her finder du også et link til HyperCard. Bøger Skolen låner eleverne bøger til brug i undervisningen. Vi anbefaler dig at passe på dem, da du ellers vil komme til at betale erstatning, hvis du har beskadiget bøgerne, eller de er bortkommet. Du kvitterer for modtagelsen af bøger, og når skoleåret er omme, vil du får tilsendt en oversigt over de bøger, du skal aflevere. Parkering Til parkering af cykler og knallerter findes halvtag ved indgangen til skolens område. Til parkering af bil benyttes parkeringspladsen ud for undervisningsafdelingerne. Administrationens parkeringsplads må ikke benyttes. Det er ikke tilladt at benytte p-pladsen samt cykelparkering ved VUC og Ringsted Gymnasium. Rygning Hele skolens område er røgfrit, og rygning er kun tilladt udenfor på offentligt område. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Id- og Studiekort Når du starter din uddannelse på ZBC, får du id- og studiekort. Kortet indeholder oplysninger om dit navn, din uddannelse, din uddannelsesvarighed samt din edb-adgangskode. Kortet kan anvendes som nøgle til de elektroniske dørlåse i yderdørene og til registrering i den elektroniske protokol. Kortet kan desuden bruges som studiekort med mulighed for rabatkøb ol. Id- og studiekortet skal kunne fremvises på forlangende

14 6. Diverse kort oversigt over lokaler Bybus til skolen: Afdeling Ahorn Allé 3-5 bus 401A mod Campus 26 27

15 28

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. teknisk gymnasium VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2015-16. Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.

PRAKTISK INFORMATION. teknisk gymnasium VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2015-16. Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2015-16 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk teknisk gymnasium ringsted 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2016-17 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon m.v... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere