Det Dynamiske Balanced

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Dynamiske Balanced"

Transkript

1 Det Dynamiske Balanced Scorecard Det Dynamiske Balanced Scorecard Det populære Balanced Scorecard har fået et alvorligt problem troværdighed den mest seriøse løsning hedder Dynamisk BSC! af Joachim Allerup, Søren Leopold, PA Consulting og Claus Steensen Sølje, Novo Nordisk A/S Troværdighedsproblemet Balanced Scorecard (BSC) er af mange virksomheder blevet valgt som ledelsens foretrukne redskab, når det drejer sig om at implementere og kommunikere virksomhedens strategi. Men her små 10 år efter de første virksomheder tog konceptet til sig, kan mange konstatere, at forventningerne ikke er indfriet, og at ambitionerne med BSC er reduceret markant. En af de primære årsager til dette skal findes i en opstået manglende troværdighed ved konceptet. Den manglende troværdighed underminerer langsomt tilliden til BSC som styringsværktøj, hvilket er en mindre katastrofe. Balanced Scorecardet er nemlig stadig et af tidens bedste værktøjer, når ledelsen skal operationalisere virksomhedens strategi. Men for at få fuldt udbytte kræver det, at ledelsen tager troværdighedsproblemet alvorligt og får det løst. 6/November 2003 Økonomistyring 1

2 Det Dynamiske Balanced Scorecard Et eksempel som illustrerer troværdighedsproblemet Et strategisk mål så som kundetilfredshed relateres intuitivt til kundelønsomhed; logikken er, at tilfredse kunder er mindre tilbøjelige til at vælge anden leverandør, og at det er billigere at sælge til en eksisterende kunde end at vinde en ny. En af de vigtigste funktioner med BSC er at få fastlagt disse interne relationer mellem de strategiske mål. Hvis ikke vi kender disse sammenhænge, ved vi heller ikke, hvilke knapper der skal trykkes på for at påvirke andre strategiske mål i en positiv retning. Derfor er en af de vigtigste opgaver i forbindelse med brugen af et BSC at kunne forklare disse interne relationer. I praksis er problemet dog, at folk har vidt forskellige opfattelser af og erfaringer med relationens karakter og styrke. Hvor kraftig og konsekvent er relationen kundetilfredshed > øget kundelønsomhed egentlig, når det kommer til stykket? Diskussionen er ofte uløselig, og den gentager sig for alle de andre relationer i Scorecardet. Resultatet er, at Scorecardet bliver mødt af kritiske spørgsmål, og troværdigheden til konceptets værdi daler ingen tør helt lægge hovedet på blokken om, hvorvidt de indbyrdes relationer i strategien rent faktisk holder. Forstå relationerne mellem de strategiske mål Der er flere pragmatiske løsninger på troværdighedsproblemet: Reducer Scorecardet til et supplement til øvrige styringsværktøjer, eller reducer ambitioner og koncept til simpel nøgletalsrapportering (KPI rapportering). Det er i dag resultatet i mange virksomheder og det efterlader mange ledelser med følelsen af, at BSC måske ikke var det optimale ledelsesredskab, som de havde forventet. Men intet er mere forkert. Balanced Scorecard er stadig et helt enestående værktøj til ledelsen, når det drejer sig om strategiimplementering og strategisk læring. Virksomheden skal blot vende tilbage til en af de vigtigste oprindelige dyder i Balanced Scorecard konceptet; nemlig at forstå relationerne mellem de strategiske mål og udnytte denne viden. Og det er her Dynamisk BSC kommer ind. Dynamisk BSC et simuleringsværktøj Det Dynamiske BSC er et strategisk simuleringsværktøj bygget op omkring sammenhængene (relationerne mellem KPI er og strategiske mål) i BSC et. Det er således både en afhjælpning af ovennævnte troværdighedsproblem og en forbedring af den strategiske viden og læring, der ligger i at forstå sammenhængen mellem virksomhedens strategiske mål. Nærværende artikel er den første af 2 artikler, der sigter mod at forklare Dynamisk BSC og skabe lyst og mod til at komme et stort skridt videre med BSC! Emnet er struktureret som svar på 4 spørgsmål, der vil blive besvaret via de 2 artikler: 2 Økonomistyring 6/November 2003

3 Det Dynamiske Balanced Scorecard Artikel 1: 1. Hvorfor er Dynamisk BSC nødvendigt? 2. Hvad er System Dynamics? 3. Hvorfor er Dynamisk BSC markant bedre? Artikel 2: 4. Hvordan opstilles et Dynamisk BSC? Formålet med den første artikel er at beskrive det Dynamiske BSC samt de muligheder og forbedringer, dette medfører. Del 2 vil stille skarpt på databehov, proces og implementering. For en lille ekstra indsats giver det Dynamiske BSC mulighed for at genoplive og højne forventningerne til et fremadrettet og proaktivt styringsgrundlag og en troværdig og overbevisende strategiimplementering. David P. Norton "Our fondest hope is that...it will be said that strategy maps and Balanced Scorecards were the Trojan horses that made System Dynamics a standard tool of management." David P. Norton, co-author of The Balanced Scorecard, HBS Press, 2001 Tabel 1.Terminologi Strategikort (Strategy map) Strategiske mål (Strategic objective) KPI Key Performance Indicator Værdiskabertræ (Value driver tree) En visuel præsentation (et kort), som viser en virksomheds strategi gennem en beskrivelse af relationerne mellem de strategiske mål på tværs af de 4 perspektiver i BSC et En kort sætning, som klart og præcist definerer, hvad der skal opfyldes/nås for at sikre en succesfuld implementering af virksomhedens overordnede strategi (hos nogle virksomheder kaldes disse også Kritiske Succes Faktorer ), f.eks. øget krydssalg el. øget kundetilfredshed Et nøgletal eller målepunkt, som fortæller, hvad en virksomhed vil måle og følge op på over tid, f.eks. Return on Investment (ROI) el. kundetilfredshedsindeks En matematisk nedbrydning af en virksomheds værdiskabelse (f.eks. med udgangspunkt i Shareholder Value el. profitabilitet) Værdiskabere (Value Drivers) Et element, der er med til at forklare værdiskabelse, f.eks. kan kundeloyalitet drive markedsandel, som driver volumen, som driver omsætning. 6/November 2003 Økonomistyring 3

4 Det Dynamiske Balanced Scorecard 1. Hvorfor er Dynamisk BSC nødvendigt? Strategikort En strategi kan ikke implementeres, hvis ikke man kan forstå den, og den kan ikke forestås, hvis den ikke kan beskrives. Strategikort fortæller og forklarer virksomhedens strategi ved at vise de strategiske mål og deres samspil. Det at forstå og beskrive sine strategiske mål i et strategikort er en hel central del af BSC konceptet. Man kan lidt frækt argumentere for, at benytter en virksomhed ikke strategikortlægning eller på anden måde sikrer kobling mellem de strategiske mål så har denne ikke et Balanced Scorecard, men blot en række simple (måske balanceret) nøgletal. At finde frem til virksomhedens strategiske mål er ingen let opgave, men den er grundigt behandlet i eksisterende BSC litteratur og praktiseres på bedste vis. Samspillet og interaktionen mellem de strategiske mål er derimod mangelfuldt beskrevet, og kun få virksomheder har forsøgt at kvantificere samspillet. Juletræet Alle, der har arbejdet med BSC, kender den fornemmelse, man har i maven, når man har udvalgt de strategiske mål og KPI er; når man på pragmatisk vis har diskuteret og forhandlet sig frem til det billede af virksomheden, der passer bedst til den politiske dagsorden og bestyrelsens forventninger. Selv i de projekter, hvor KPI erne er udledt af værdiskabertræer og strategikort, er det svært at dokumentere den direkte sammenhæng imellem de strategiske mål og ligeledes KPI erne imellem. Skrækscenariet er juletræet med den røde stjerne dvs. et cockpit fyldt med grønne lamper for alle de afledte strategiske mål, men hvor de øverste mål (ofte Shareholder Value, ROI eller lønsom vækst) lyser rødt. Juletræet er det ultimative eksempel på et utroværdigt BSC. Simulering af fremtidig udvikling Processen fra data til information til viden er lang. Et BSC forbruger store mængder af historiske data, men kun de allerfærreste virksomheder udnytter muligheden for at skabe yderligere information om virksomhedens fremtidige udvikling. Således udnytter de heller ikke mulighederne for at simulere de kort- og langsigtede konsekvenser af virksomhedens beslutninger. Uanset hvor meget data man samler op i sit BSC, vil man kun være i stand til at beskrive, hvad der allerede er sket og dette billede er sløret af tidligere handlingers effekter, der endnu ikke er slået helt igennem, og som ikke kan henføres til de enkelte initiativer. 4 Økonomistyring 6/November 2003

5 Det Dynamiske Balanced Scorecard Men hvorfor ikke skabe et faktuelt og kvantitativt grundlag for strategikortet, for udvælgelsen af KPI er og for fremtidige mål? Det Dynamiske BSC Dynamisk BSC Det Dynamiske BSC adresserer ovenstående problemer. Det er et strategisk styringsværktøj, det er veltestet (En række virksomheder verdenen over har med stor succes gjort brug af dynamisk simulering i forbindelse med målstyring, og der er udviklet specielle værktøjer til håndtering af netop dynamiske modeller af BSC ithink, Jitia, Vensim), og det bygger på principperne bag dynamisk simulering også kendt som System Dynamics (se kapitel 3 Hvad er System Dynamics ). Dynamisk simulering er en metode, der gør det muligt for ledere at simulere, styre og forstå de komplekse relationer, der skaber virksomhedens fremtidige resultater, samt virksomhedens interaktion med markedet og interessenterne. Med et Dynamisk BSC kvantificeres og dokumenteres de strategiske sammenhænge i én model, der kan vurdere den fremtidige udvikling i en række forskellige situationer og derved skabe et markant bedre beslutningsgrundlag og en bedre styring. Med det Dynamiske BSC skabes der grundlag for at: Forstå sammenhængene i egen virksomhed bedre Sikre, at de eksisterende strategiske målsætninger og KPI er er de rigtige, og at de prioriteres Fastsætte mere troværdige mål og delmål Skabe proaktiv styring og øget beredskab Flysimulator Lidt populistisk kan det siges, at hvis BSC er virksomhedens cockpit, så vil en dynamisk model være virksomhedens flysimulator. Her kan man i et sikkert miljø teste og lære effekten af forskellige initiativer, fald og stigninger i udvalgte KPI er, ændringer i næromgivelserne, etc. Derved bliver ledelsen langt bedre rustet til at forstå virksomhedens dynamik og handle herefter, når forandringer indtræffer. System Dynamics 2. Hvad er System Dynamics? Konceptet System Dynamics går helt tilbage til 60 erne, hvor det blev udviklet på MIT i Boston. Universiteter og virksomheder verden over har gennem de seneste årtier fået øjnene 6/November 2003 Økonomistyring 5

6 Det Dynamiske Balanced Scorecard op for denne form for modellering, der grundet øget computerkraft kan simulere adskillige scenarier på få sekunder og derfor bliver mere og mere anvendelig. Metoden har gennem de seneste mange år været brugt til at adressere en mængde udfordrende strategiske beslutninger. Blandt andet var General Motors i 2001 finalist ved uddeling af Franz Edelman Prisen for deres modellering af strategien forud for lanceringen af The Onstar System, og virksomheder som London Underground, Master Card, Airbus, Jaguar, American Defence, BBC, Novo Nordisk, m.fl. benytter flittigt metoden. Dynamik fire principper System Dynamics bygger på årsags-virknings-sammenhænge. Dvs. at alle resultater over tid er en effekt af en række handlinger. For at kunne forstå disse effekter (sammenhænge/påvirkning) arbejder man med fire principper: 1. Sammenhænge: Hvis en parameter (B) ændrer sig, er det fordi, den er blevet påvirket af en anden parameter (A) 2. Tidsmæssige forskydninger: Ved påvirkningen fra en anden parameter (A) kan der gå et stykke tid (en tidsmæssig forskydning), før effekten slår igennem på (B) 3. Ikke lineære relationer: Når effekten slår igennem på (B), kan den slå igennem med forskellig effekt over tid, afhængig af parameterens (B) tilstand 4. Interaktion: Når effekten er slået igennem på (B), kan dette bevirke, at parameterens (B) ændrede tilstand påvirker den oprindelige parameter (A), der således vil ændre sig efter ovenstående principper og påbegynde en ny påvirkning af (B). Dette gælder for alle systemets parametre, der således over tid vil starte en række hændelser og konsekvenser, der ikke er overskuelige for den menneskelige hjerne. Nedenfor er principperne eksemplificeret: Sammenhænge Sammenhænge For at illustrere kompleksiteten kan man forestille sig et kæmpe urværk. Når man drejer på ét lille tandhjul med en given kraft, vil alle de andre tandhjul også dreje med forskellig hastighed afhængig af deres størrelse. 6 Økonomistyring 6/November 2003

7 Det Dynamiske Balanced Scorecard Figur 1. Sammenhænge F.eks. vil salget af et produkt eller en ydelse være påvirket af prisen. Prisen er naturligvis ikke det eneste, der påvirker salget, og ligeledes er prisen også drevet af andre faktorer. Det er forklaringen af disse individuelle sammenhænge, der skaber en System Dynamics model. Interaktion Interaktion Når man følger disse mange sammenhænge, fører de meget ofte tilbage til sig selv i det, vi betegner et loop. F.eks. vil en lavere pris føre til et øget salg, og et øget salg vil føre til lavere enhedsomkostninger. Har man lavere enhedsomkostninger, kan man igen sænke prisen, og loopet ville således køre i ring, hvis der ikke var andre parametre, der påvirkede det. Figur 2. Loop Lad os dog antage for eksemplets skyld, at øget salg ville føre til lavere kvalitet pga. øget kapacitetspres. Dette er illustreret i nedenstående figur: 6/November 2003 Økonomistyring 7

8 Det Dynamiske Balanced Scorecard Figur 3. Balance Det høje salg vil på sigt føre til lavere kvalitet, hvilket vil påvirke salget tilbage negativt. Således er der altså skabt en balance i systemet. Tidsmæssige forskydninger Tidsmæssige forskydninger Mange af de sammenhænge, der driver resultater udviser en forsinkelse mellem handling og effekt. Tager man eksempelvis marketing, kan der gå måneder fra pengene er brugt, til folk ændrer købsvaner. Figur 4. Tidsmæssige forskydninger Formår man ikke at opfange disse forsinkelser, kan det lede til mange forkerte beslutninger. Ikke lineære relationer Ikke lineære relationer Foruden forsinkelser er mange sammenhænge ikke-lineære. Dvs. at de reagerer med forskellig kraft afhængig af parameterens tilstand og sandsynligvis også afhængig af andre parametres tilstande. Tager man eksemplet fra før med mar- 8 Økonomistyring 6/November 2003

9 Det Dynamiske Balanced Scorecard keting og salg, er det typisk, at marketing under en bestemt mængde ikke har nogen nævneværdig effekt, ligesom marketing over en bestem mængde også kun har lille marginaleffekt. Effekten af marketing kunne f.eks. beskrives ved en S-kurve som vist nedenfor. Figur 5. Ikke lineære relationer Det er kombinationen af, at alle parametre bevæger sig over tid, og at de alle påvirker hinanden efter ovenstående principper, der er grundpillen i System Dynamics. 3. Hvorfor er Dynamisk BSC markant bedre? Benefits Der er mange gode grunde til at indføre et traditionelt BSC, men diskussion af disse ligger udenfor denne artikels omfang. Dette afsnit vil forklare en række af de fordele, der kan drages ved at have et dynamisk BSC frem for traditionel målstyring. Fordelene har sin gyldighed både ved førstegangsimplementering af BSC og ved videreudvikling af eksisterende BSC. Et Dynamisk BSC giver bl.a. mulighed for at: Forstå sammenhængene i egen virksomhed bedre ved at fokusere på relationerne imellem de strategiske mål samt sammenhængen til de opstillede KPI er Sikre at de eksisterende KPI er er de rigtige, og at de prioriteres ud fra deres påvirkning af de endelige strategiske mål Fastsætte mere troværdige mål og delmål ved at udnytte forståelsen for sammenhænge og tidsmæssige forsinkelser mellem handlinger og effekter Skabe proaktiv styring og øget beredskab ved at simulere konsekvenserne af handlinger under forskellige påvirkninger og i forbindelse med forskellige strategier. 6/November 2003 Økonomistyring 9

10 Det Dynamiske Balanced Scorecard 4. Forstå sammenhængene i egen virksomhed bedre Relationer i Strategikort En helt central egenskab ved det traditionelle BSC er, at det nedbryder virksomhedsstrategien til strategiske mål, som igen nedbrydes til KPI er og afledte aktiviteter. Med inspiration fra værdiskabertræer og strategikort har mange forsøgt at illustrere og skabe denne sammenhæng, men så snart vi forlader det finansielle perspektiv, bliver det svært. Hvor stærk er relationen egentlig mellem kundeloyalitet og kundelønsomhed? Hvor stærk er relationen mellem antal salgsmøder og salg? Der er mange eksempler på, hvordan sammenhængene er blevet for intuitive, for simplificerede og for ensrettede. Det er herfra, at tvivlen om troværdigheden i BSC vokser frem. Figur 6. Strategikort (maskeret klient eksempel) 10 Økonomistyring 6/November 2003

11 Det Dynamiske Balanced Scorecard Interaktion i begge retninger Udfordringen ved ovenstående Strategikort, der viser sammenhængen mellem virksomhedens strategiske mål, er, at det ikke viser den interaktion, der skabes imellem de strategiske mål (eller imellem KPI erne). Med andre ord: Det viser ikke, hvordan virksomheden er skruet sammen. I ovenstående strategikort er alle sammenhænge ensrettet (nedefra og op). F.eks. antager mange, at øget medarbejdertilfredshed giver gladere kunder, idet tilfredse medarbejdere yder en bedre service. Men ud fra samme argumentation bør tilfredse kunder være mere imødekommende over for medarbejderne, hvilket skaber bedre medarbejdertilfredshed (dvs. en sammenhæng, der går fra kundeperspektivet ned til vækst- og læringsperspektivet). Dette viste sig f.eks. at kunne dokumenteres hos en amerikansk elektronikvirksomhed. Hvis BSC et ikke tager højde for interaktion i begge retninger, har man kun den halve sandhed. Det er sådanne intuitive smutveje, der kan forårsage en situation som det tidligere nævnte juletræ, hvor de fleste strategiske mål er opfyldt, men det endelige resultat er helt anderledes end forventet. Case Teleudbyder Eksempel Teleudbyder Hos en større teleudbyder benyttede man et loopdiagram (se figuren nedenfor) til at illustrere de sammenhænge, der havde størst indflydelse på den servicekvalitet man kunne levere. Teleudbyderen nåede frem til, at kvaliteten af service var afhængig af 1) efterspørgslen på service i forhold til mængden af servicekapacitet, 2) kundernes tilfredshed og 3) medarbejdernes effektivitet. Efterspørgslen på service afhænger af nettets driftssikkerhed, der er afhængig af økonomiske ressourcer og investeringer i processer og infrastruktur. Både infrastruktur og processer er afhængig af medarbejdernes kompetencer. Sidst men ikke mindst er de økonomiske ressourcer afhængige af kunderne, der også påvirker kvaliteten af service. Hos denne teleudbyder gav dette indblik en helt ny indfaldsvinkel på parametrene i deres BSC. 6/November 2003 Økonomistyring 11

12 Det Dynamiske Balanced Scorecard Figur 7. Loopdiagram Dynamisk indsigt Troværdig dokumentation Ved at forstå disse sammenhænge eller loops opnåede ledelsen væsentlig bedre indsigt i virksomhedens dynamik. Med udgangspunkt i denne forståelse kunne de igangsætte en proces for at kvantificere alle sammenhænge og loops i en dynamisk model (processen for design og udvikling af en dynamisk model er beskrevet i artikel 2). Denne teleudbyder var meget godt hjulpet på vej, da de allerede gennem en årrække havde opsamlet data om deres performance i et traditionelt BSC. Da modellen var i stand til at forklare historiske forløb alene baseret på sammenhænge og interaktion, kunne de strategiske sammenhænge dokumenteres, og troværdigheden ved BSC et øges. Denne dokumentation af relationerne var ligeledes grundlag for simulering og derved en mere effektiv styring, hvor man kunne fokusere på fuld udnyttelse af synergieffekterne mellem virksomhedens initiativer. 12 Økonomistyring 6/November 2003

13 Det Dynamiske Balanced Scorecard 5. Udvælg de rigtige strategiske mål, de rigtige KPI er og prioriter dem KPI er Når de essentielle strategiske mål og dernæst de afledte KPI er skal udvælges, er der nærmest uendeligt mange valgmuligheder. Men hvordan vælger man lige de KPI er, der bedst indikerer fremdrift og realisering af de strategiske mål? Processen er vanskelig og resultatet sjældent godt i første forsøg. Her har det Dynamiske BSC en enestående mulighed for faktuelt at teste relevansen af et strategisk mål eller en KPI. Prioriter KPI er KPI-tests Via sin simuleringsmodel har man mulighed for at teste de strategiske målsætningers afhængighed af hvert enkelt KPI under dokumenterede forhold. Dvs. at man kan se, hvor vigtig hver eneste parameter er i forhold til den samlede strategi, og udvælge netop de KPI er, der har størst indflydelse. Som supplement til denne udvælgelsesproces kan forskellige forhold testes, og man kan danne sig et overblik over hvilke KPI er, der er vigtigst under varierende forhold. Figur 8. Prioritering af KPI er 6/November 2003 Økonomistyring 13

14 Det Dynamiske Balanced Scorecard Eksempel Sensitivitetsanalyser Ovenstående anonymiserede eksempel kommer fra en virksomhed, der i sin udvælgelsesproces testede hver KPI enkeltvis, for at se hvor stor indflydelse en 20% forbedring ville have på det endelige resultat. Efterfølgende testede de, hvad de anså som den mest realistiske forbedring inden for hver KPI og kombinerede dette med forskellige scenarier. Efter en række hurtige analyser og tests kunne virksomheden udvælge netop de 20 parametre, der gav mest styringsmæssig værdi. Til at teste de forskellige scenarier, kan sensitivitetsanalyser med fordel benyttes (F.eks Monte Carlo simulering, der er en metode til sensitivitetsanalyse, hvor en række parametre sættes til at variere automatisk inden for et interval. Intervallet kan evt. defineres ved en sandsynlighedsfordeling). Ved denne form for analyse skabes et overblik over, hvor meget hver KPI kan svinge, før det bliver kritisk for de endelige resultater, dvs. resultatets sensitivitet. Figur 9. Resultat af sensitivitetsanalyse for en KPI Eksempel Energibranchen Figur 9 viser resultatet af en sensitivitetsanalyse for en KPI lavet af en virksomhed i energibranchen. I midten kan ses den mest sandsynlige udvikling under de angivne forhold. Simuleringen er foretaget 1 million gange, og jo lysere kurven bliver, jo færre gange er simuleringen udfaldet. Det lyseste område viser ekstremsituationerne, dvs. de mindst sandsynlige udfald. Strategisk robusthed Udnyt muligheder for risikoanalyse Resultaterne af sensitivitetsanalyserne er direkte input til den styringsorienterede risikoanalyse, der løbende kan 14 Økonomistyring 6/November 2003

15 Det Dynamiske Balanced Scorecard udfordres via modellen. Analysen giver et overblik over, hvor robust den valgte strategi er i forskellige situationer, og alt efter hvor sensitiv de strategiske målsætninger er overfor forskellige KPI er, kan man igangsætte initiativer og mindske risikoen. Figur 10. Risikoanalyse af forskellige KPI er Udvælges strategiske mål og KPI er, der er meget sensitive for ændringer i omgivelserne, kan det lede til manglende strategisk opfyldelse og bringe virksomheden ind i en sårbar situation. Tilsvarende kan uhensigtsmæssig stor afhængighed til ganske få KPI er øge risikoen for manglende strategisk målopfyldelse. Ekstremsituationer Også ekstremsituationer kan testes ved hjælp af modellen. Hos en anden stor international teleoperatør stod man overfor en markedssituation, der på meget kort tid kunne bevæge sig i vidt forskellige retninger afhængig af politiske beslutninger og teknologisk udvikling. Ved at gennemføre sensitivitets- og risikoanalyser under forskellige forudsætninger, lykkedes det virksomheden at forberede deres ledelsesmæssige fokus på de forskellige situationer, således at de kunne reagere hurtigt og fokuseret, da forudsætningerne ændrede sig. 6/November 2003 Økonomistyring 15

16 Det Dynamiske Balanced Scorecard 6. Fastsættelse af mere troværdige mål og delmål Målfastsættelse Når KPI erne ligger fast, skal der fastsættes et fremtidigt kvantitativt mål for hvert KPI. Processen for målfastsættelse er typisk usikker, udokumenteret og præget af manglende information om den fremtidige udvikling. Ofte baseres de fremtidige mål på erfaringer, kvalificerede gæt eller markedets forventninger, og mål som 30% stigning i omsætningen over de næste 4 år eller reduktion af omkostninger med 20% i løbet af 2 år er kendte floskler inden for målstyring. Ofte bliver målene til, før både initiativer og KPI er er udvalgt. Men hvad betyder disse mål for forretningens interne udvikling, hvor realistiske er de, og hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at skabe succes? Troværdig Realistiske mål Dette er blot nogle af de spørgsmål, der bør være øverst på dagsordenen, når virksomhedens fremtidige mål skal fastlægges og svarene skal kunne kvalificeres. Når fremtidige mål fastsættes, og medarbejdere bedømmes efter dem, skal man som minimum kunne dokumentere sine valg for at være troværdig og skabe den nødvendige motivation. Realistiske mål tager højde for den fremtidige udvikling i KPI erne givet de initiativer, der sættes i gang, og de beslutninger, der tages. Det dynamiske BSC giver mulighed for at udnytte viden om sammenhænge og interaktion til at simulere realistiske udviklingsscenarier for fremtiden og teste virksomhedens performance under forskellige forudsætninger. Simuleringen af fremtidige scenarier giver således ikke et entydigt svar på fremtidens udvikling, men skaber et billede af konsekvenserne ved forskellige scenarier. Disse scenarier kan testes for at opnå et interval, inden for hvilket det er mest realistisk, at virksomheden præsterer på kort og lang sigt under de givne forudsætninger. Målnedbrydning Sammenhæng mellem KPI-mål Mange, der arbejder med traditionel målstyring, har erfaret, at der ikke er direkte sammenhæng mellem de opstillede mål for KPI erne (juletræet igen). Bl.a. fordi de individuelle mål/delmål er forhandlet eller genstand for politiske dagsordner. Men hvordan sikrer man, at man kan nedbryde de overordnede mål til realistiske KPI-mål for alle andre 16 Økonomistyring 6/November 2003

17 Det Dynamiske Balanced Scorecard KPI er? Hvad skal der til, for at vi opnår de overordnede mål, vi har fastsat os? Målnedbrydning Via det dynamiske BSC identificeres de realistiske langsigtede mål, og med udgangspunkt i simuleringerne kan målene nedbrydes, således at der fastsættes sammenhængende mål for hvert enkelt KPI. Hvis det overordnede mål er en omkostningsreducering på 20%, kræver det, at KPI erne har fastlagte individuelle mål. Ønsker man samtidig at øge omsætningen med 15%, kræver det at KPI'ernes fastlagte mål justeres i forhold hertil, således at summen af delmålene resulterer i opnåelse af det oprindeligt fastsatte strategiske mål. Kortsigtede mål og delmål Milestene/delmål Når de langsigtede KPI-mål er realistisk og konsistent fastlagt for alle KPI er, skal disse nedbrydes til milestene eller delmål. Dette øger muligheden for at styre og følge op på den fremtidige udvikling. Dvs. besvare spørgsmålet: Er vi på vej i den rigtige retning?. Problemet er, at måden, hvorpå man kommer fra A til B, ikke er beskrevet i det traditionelle BSC, der alene viser historiske observationer. Men for at forstå historiske observationer skal vejen fra A til B være kortlagt. Nedenfor er vist fire forskellige eksempler på, hvordan man kan nå det samme mål (B) ud fra den samme udgangsposition (A). Udviklingsvej Figur 11. Forskellige måder at nå samme resultat ud fra den samme udgangsposition I en større dansk servicevirksomhed havde man et mål om på 2 år at sælge abonnementer til en hel ny service. 6/November 2003 Økonomistyring 17

18 Det Dynamiske Balanced Scorecard Da man målte salget efter 6 måneder, kunne man konkludere, at man havde solgt Spørgsmålet var bare: Var det godt eller skidt? En anden virksomhed ønskede at øge kundetilfredsheden inden for deres kerneforretningsområde. De igangsatte nogle kampagner og påbegyndte uddannelse af en række medarbejdere. Efter 3 måneder var kundetilfredsheden kun steget ganske lidt. Skulle man igangsætte nye initiativer? Det ses af eksemplerne og de fire udviklingskurver, at det er tvingende nødvendigt at forstå, hvilken form for udvikling en KPI har på vej mod det opstillede mål, før man kan sige, om man er på vej i den rigtige retning. For de to virksomheder ovenfor er det nødvendigt at forstå dynamikken i den måde, hvorpå henholdsvis markedet og kunderne reagerer på nye produkter og kampagner. Har man ikke et velovervejet overblik over denne udviklingsvej, risikerer man med stor sandsynlighed at tage forkerte beslutninger på forkert grundlag. Overkompensation Et klassisk eksempel er overkompensation for manglende udvikling. Der igangsættes en række initiativer, men effekten kan ikke umiddelbart ses. Derfor igangsættes en række nye og måske mere dramatiske initiativer. Når effekterne af de første initiativer slår igennem, er de nye initiativer overflødige, men da er det for sent at trække dem tilbage, og i værste fald underminerer de effekten af de oprindelige initiativer. 7. Bedre styring og øget beredskab Kvalitet af information Formålet med såvel det traditionelle som det dynamiske BSC er at øge kvaliteten af den information, ledelsen og medarbejderne har til rådighed, når der skal træffes vigtige beslutninger. Dvs. forbedre styring og beredskab således, at ressourcerne kan prioriteres, allokeres og tilpasses til at optimere virksomhedens fremtidige mål. Simulering Det traditionelle BSC er udelukkende baseret på historisk opfølgning og kan derfor kun give et sporadisk bud på de fremtidige resultater. I de ovenstående afsnit er der fokuseret på nogle af de forudsætninger, der skal til for at skabe et mere troværdigt BSC med fremadrettet styringskraft. Realistiske langsigtede strategiske mål og KPI-mål, prioriteret KPI er og styringsfokus samt forståelse for virksomhedens fremtidige udvikling, er afgørende for at skabe et godt stra- 18 Økonomistyring 6/November 2003

19 Det Dynamiske Balanced Scorecard tegisk styringsværktøj. Men dette skal naturligvis understøttes af en styringsproces, der fokuserer langsigtet og som udnytter mulighederne ved simulering og tests. Det helt afgørende i strategisk styring er at stille spørgsmålet hvad hvis?. Det er denne unikke mulighed for at teste en række forudsætninger og scenarier i det Dynamiske BSC, der skaber grundlag for at være på forkant med udviklingen og således kunne reagere hurtigt og fokusere rigtigt, når forandringer indtræffer. Hvad hvis? -analyser giver mulighed for at undersøge de langsigtede konsekvenser af forskellige handlinger og udefrakommende udviklinger, inden man tager aktion. Figur 12. Eksempel på opstilling af fokusområder Eksempel Bluetooth leverandør Konsekvens-tests Hos en leverandør af Bluetooth teknologi og trådløs telefoni opstillede man ovenstående (maskeret klienteksempel) view til et opfølgningsmøde i ledelsesgruppen. Med udgangspunkt i mødets agenda og det Dynamiske BSC kunne man diskutere udviklingen og en række strategiske initiativer. Også selve målopfølgningen skal være fremadrettet. Hvis KPI er afviger fra det forventede, skal konsekvensen af dette 6/November 2003 Økonomistyring 19

20 Det Dynamiske Balanced Scorecard testes. Hvad betyder det for de overordnede mål, og hvad betyder det i sidste ende for den valgte strategi? Selvfølgelig skal årsagen til den uventede udvikling undersøges og spores tilbage i modellen. F.eks. vil en afvigelse i en KPI bevirke, at andre KPI er også kommer til at afvige på sigt. Og hvordan skal organisationen så svare for alligevel at nå de strategiske mål? Læring Når blikket rettes mod fremadrettet styring, skal der fokuseres på den interaktion og de synergieffekter, der eksisterer mellem virksomhedens succesparametre. Ved at benytte modellen kan man lære at forstå dynamikken, og hvorledes den påvirker de initiativer, der sættes i gang. Denne granskning af modellen skal løbende foretages i ledergruppen for at teste forskellige synspunkter og hypoteser og nå frem til en endnu bedre fælles forståelse af virksomhedens dynamik. Når strategiske beslutninger skal tages under fremtidig usikkerhed, eller når initiativer skal igangsættes for at imødegå udviklingen, er der ofte mange muligheder for at sammensætte gode løsninger. Men uanset hvilken løsning man vælger, er den forbundet med en potentiel gevinst, en potentiel omkostning og en potentiel risiko. Ved at teste disse beslutninger i forskellige scenarier, kan man danne sig et billede af bedste situation, og værste situation og mest sandsynlige situation. Således kan risikostyring på strategiske beslutninger indarbejdes i beslutningsprocessen og forberede virksomheden på mulige faldgrupper. Der er typisk specielle kombinationer af initiativer og eksterne trends, der kan have afgørende betydning for beslutningens succes. Begynder disse at opstå, er man forberedt på at igangsætte forebyggende handlinger eller helt ændre sin strategi eller sin beslutning. Opdatering I en verden, hvor udviklingen accelererer for hver dag, er evnen til hurtigt at tage rigtige beslutninger og følge markedets udvikling afgørende. Dem, der først tilpasser sig, er typisk vindere inden for moderne forretningsføring. Opdaterer man løbende sine forudsætninger for det dynamiske BSC, kan man gennemskue konsekvensen af markedsudviklingen og dennes indflydelse på, hvor realistiske de langsigtede mål er, og man kan skabe et uundværligt værktøj for strategisk styring og målopfølgning. 20 Økonomistyring 6/November 2003

21 Det Dynamiske Balanced Scorecard 8. Konklusion Kvalitet af information Forventningerne til styring og målopfølgning skal indfris. BSC skal gøres dynamisk, fremadrettet og troværdigt. Styring og målopfølgning er central for en virksomheds evne til at bevæge sig i den rigtige retning og tilpasse sig tidens forandringer. Men styring og målopfølgning bygger på information og handlinger. Styring kan ikke blive bedre end kvaliteten af den information, man styrer efter, og den evne man har til at få virksomheden til at agere. Forskelle til traditionelt BSC Denne artikel har belyst en række forskelle på det traditionelle BSC og det Dynamiske BSC: Tabel 2. Forskellen mellem det traditionelle og det dynamiske BSC Traditionelt BSC Statisk Ikke-synlige synergieffekter Intuitive relationer mellem KPI er og strategi Forhandlede mål Historiske observationer Ingen risiko profil Dynamisk BSC Dynamisk Synlige synergieffekter Kvantificerede relationer mellem KPI er og strategi Realistiske simulerede mål og delmål Simulerede tendenser Risiko profiler på alle niveauer Det Dynamiske BSC er et værktøj og en metode, der højner troværdigheden ved BSC og skaber bedre grundlag for fremadrettet styring og bedre beslutningstagen. Sund fornuft Det Dynamiske BSC er et strategisk simuleringsværktøj. Når det gælder simulering, er det selvfølgelig vigtigt at huske Niels Bohrs ord om at spå om fremtiden 1. Værktøjer og information er øget støtte til beslutningstagen og ikke endegyldige svar på verdens fremtid. Men med ekstra information og ikke mindst bearbejdet information, kan forståelsen for dynamikkens kompleksitet øges, og de beslutninger, der tages i det daglige, ligeså. Kombinerer man sund fornuft med god information og dialog, opnår man de bedste resultater og de bedste beslutninger. 1) Det eneste, man kan sige med sikkerhed om fremtiden, er, at intet er sikkert Niels Bohr 6/November 2003 Økonomistyring 21

22 Det Dynamiske Balanced Scorecard 9. Om forfatterne Søren Leopold Ledende konsulent i PA Consulting Group Tlf I 2003 startede Søren Leopold i PA Consulting Group s afdeling for Decision Science efter 14 års konsulenterfaring fra PricewaterhouseCoopers og Arthur Andersen. De seneste 6 år ved PWC arbejdede Søren som leder af Financial Management Solution group i Sverige og Danmark. Sørens kernekompetencer ligger inden for økonomistyring og i særdeleshed performance management og BSC (udvikling såvel som implementering). Søren har desuden arbejdet med koncernkonsolidering/ledelsesrapportering, ERPimplementering, Strategic Enterprise Management etc. Søren er uddannet cand.merc i informatik & økonomistyring Joachim Allerup Konsulent i PA Consulting Group Tlf: Joachim Allerup startede i PA Consulting Group i 2001 og har siden arbejdet med praktisk anvendelse af matematik og modellering i forbindelse med processer og ledelse. Joachim har bl.a. arbejdet en del med forecasting, benchmarking, performance management, proceseftektivisering og risikostyring. Joachim er del af PA Consulting Group s afdeling for Decision Science med hovedfokus på dynamisk modellering. Joachim er uddannet cand.merc.matematik ved Handelshøjskolen i KBH. Claus Steensen Sølje MBB Project Management, Corporate Finance, Novo Nordisk Tlf Claus Steensen Sølje har siden 2001 været ansat i Novo Nordisk, hvor han har arbejdet med diverse projekter indenfor økonomistyring, ledelsesstrategier/-modeller, såsom Balanced Scorecard, Shareholder Value, Value Based Management, etc. Før Claus kom til Novo Nordisk har han bl.a. arbejdet som management konsulent for PriceWaterhouse- Coopers Management Consulting (PWC). Her var hans pri- 22 Økonomistyring 6/November 2003

23 Det Dynamiske Balanced Scorecard mære ansvarsområder indenfor økonomistyring mere specifikt performance management, performance improvement og BSC. Claus er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. 10. Yderligere information Ønskes yderligere information om dynamisk modellering henviser vi til: Business Dynamics af John D. Sterman (2000 Mcgraw- Hill) Challange your Balanced Scorecard af Alan Graham (2001) Credit Union National Association Executive Journal May/June 2001) Dynamic, hard and strategic questions: Using optimisation to answer a marketing ressource allocation question af Alan Graham og Carlos Ariza (2003 System Dynamics Review Volume 19 Number 1) (www.interscience.wiley.com) System Dynamics for business strategy: A phased approach af James M. Lyneis (1999 System Dynamics review volume 15) 6/November 2003 Økonomistyring 23

24 Det Dynamiske Balanced Scorecard 24 Økonomistyring 6/November 2003

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Af Bjørn Clausen-Ley Baggrund og problemstilling Økonom inden for FM på DTU DTU CAS bygningsdrift (FM) Nøgletalsanvendelse DTU i dag Kan man udvide anvendelsen

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang

Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Trusselsidentifikation ved risikovurderingen af offentlige it-systemer Kom godt i gang Oktober 2015 Denne

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor

Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Erik S. Andersen Senior Manager, Management Consulting Business Development, EG A/S Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor Kommunerne har gennem de seneste år oplevet et stigende budgetpres,

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

STRATEGISK TILPASNING

STRATEGISK TILPASNING STRATEGISK TILPASNING brug viden fra fronten Industri 4.0 i praksis Torben Juul Andersen Professor Center for Global Strategic Responsiveness Department of International Economics & Management Copenhagen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS

Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992. Ivar Friis CBS Balanced Scorecard You get what you measure Kaplan & Norton 1992 Ivar Friis CBS Program Hvad er et Balanced Scorecard? Hvilke krav stilles der til Scorecardet for at det kan kommunikere virksomhedens strategi

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere