Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab"

Transkript

1 Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh Nye kunder med aktuel tilslutning og besparelse Gas ref. Projekt 1 10 Kgs. Lyngby 3 1 MWh Ulrikkenborg langs hovedledning 3 1 MWh Lundtofte Ravnholm 3 0 MWh Fortunbyen 3 1 MWh Varmebehov der indgår i konvertering 1 Kode for VP MWh Varmebehov an net for nye kunder 3 Kode for gas MWh Varmebehov eksist. fjernvarme i LTK efter besp. MWh 0 An net i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) MWh Samlet investering i kollektive anlæg 1000 kr Samlet investering i brugeranlæg 1000 kr Samlet investering 1000 kr Prisfaktor på gas, samfund og forbruger 1,00 Prisfaktor på el, nordpool og forbruger 1,00 Prisfaktor på variabel fjernvarme 1,00 Prisfaktor på CO2 1,00 Samfundsøkonomisk nuværdigevinst ved fjernvarme, ved: 5,0% 1000 kr Samfundsøkonomisk intern forrentning % 10% Selskabsøkonomisk gevinst 3,0% 1000 kr Selskabsøkonomisk forrentning % 8% Brugerøkonomisk nuværdigevinst 1000 kr Brugernes gennemsnitsbesparelse % 22% Lokalsamfundets nuværdigevinst 1000 kr Samkøring med DTU Kraftvarmeværk med DN300 til DTU og veksler nej Investeringer i Projektforslag Etape A, 10, 14, delvis 11 Hovedledning i DN300 5,6 km mio.kr 80 Øvrige distributionsnet mio.kr 107 Stikledninger mio.kr 20 Net i alt mio.kr 207 Boosterpumpe opdim. mio.kr 10 Spidslast mio.kr 38 Tilslutning DTU værk mio.kr 0 Øvrige investeringer mio.kr 47 Kundeinstallationer, maksimal mio.kr 41 Afpropning af gasstik mio.kr 2 Kompensation iht. bekendtgørelsen mio.kr 4 I alt investering mv. mio.kr 301 Resume af projektforslagets resultat Potentielt varmebehov MWh Netto efter besparelser og tilslutning MWh An net MWh Samfundsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 146 Samfundsøkonomi intern forrenting % 10% Selskabsøkonomi, nuværdigevinst Mio.kr 135 Lokalsamfund, nuværdigevinst Mio.kr 261 Brugerbesparelse i gennemsnit 1. år % 22% Nye kunder tilsluttet i Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedledning MWh VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

2 Resume 3 12 Lundtofte Ravnholm MWh Fortunbyen MWh Kundegrundlag 2020 MWh Behov for ny kapacitet til net ved forventet udbygning, i alt MW 47 Her af behov for ny grundlast MW 0 Behov for yderligere spidslast i projektforslag MW 47 Forsyningsdata Samlet nettab med nye kunder ved fuld udbygning % 5% Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i lokale stik ved maks udbygning 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift og byggemodning minus tilskud til brugerinstallation 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr I alt Øvrige investeringer Ny grundlastkapacitet, mv 4,0 mio.kr/mw 1000 kr 0 Ny spidslastkapacitet 0,8 mio.kr/mw 1000 kr Kgs. Lyngby Booster opdim kr Ulrikkenborg langs hovedledning kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr 0 Øvrige investeringer i alt 1000 kr Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, maksimal udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investeringer 1000 kr Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Afprobning af gasstik maksimal 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr 144 Afprobning af gasstik maksimal 1000 kr Afprobning af gasstik realiseret 1000 kr Investering i brugerinstallationer 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

3 Resume 3 12 Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i alt i fjernvarme maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 10 Kgs. Lyngby 1000 kr Ulrikkenborg langs hovedledning 1000 kr Lundtofte Ravnholm 1000 kr Fortunbyen 1000 kr Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Vurdering Projekt Reference Jævn udskiftning af gaskedler ja Samfundsøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 5,0% Vægtningsfaktor på Nordpool prisen 1 Samfundsøkonomisk resultat 1000 kr Samfundsøkonomisk overskud ved projektet, nutidsværdi 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 10% Kompensation til HMN Afpropningsgebyr 1000 kr Kompensation iht. Projektbekendtgørelsen kr Afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Nutidsværdi af afpropningsgebyr og kompensation i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk vurdering for fjernvarmeforsyningen Selskabsøkonomisk variabel produktionspris, alternativ salgspris til VEKS kr/mwh 275 Spidslastproduktionspris kr/mwh 500 Merproduktionspris ved ø-drift kr/mwh 0 Diskonteringsrente (real rente) % 3% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 8% Afskrivning og finansiering Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Største langfristede gæld 1000 kr Kortfristede gæld til finansiering af akkumuleret underskud 1000 kr Største gæld i alt i år kr Langfristet gæld i 2032 svarende til restafskrivning 1000 kr Akkumuleret underskud i kr Samlet gæld i kr Samlet brugerøkonomisk vurdering med konstant gaspris i faste priser Diskonteringsrente % 3% 3% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse i.f.t. kondenserende kedler og VP % 22% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

4 Resume Samlet gevinst for Vestforbrænding og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 10% Øvrige forudsætninger Projekt Reference Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1. februar 2013 Fjernvarmetarif, ekskl moms Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat kr./mw Kampagnetilskud anlægsbidrag 100% kr./mw 0 Kampagnetilskud stikledningsafgift 100% Kampagnetilskud brugerinstallation 100% Nybyggeri Rabat Stikledningsbidrag, aktuel omkostning til stikledningsomkostning 0% Byggemodningsbidrag i procent af stikledningsomkostning 100% Byggemodningsbidrag: Nybyggeri, gadenetbidrag ift stiledningsbidrag 0,00 Faste kundeafgifter kunder Kunder større end 40 MWh/år For kunder op til MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0 Fast varmepris kr./mw 269 Faktor Fast varmepris MWh 1,00 kr./mwh 269,00 Fast varmepris MWh 0,80 kr./mwh 215,20 Fast varmepris MWh 0,70 kr./mwh 188,30 Fast varmepris MWh 0,60 kr./mwh 161,40 Variabel varmepris uden rabat med prisfakto 1,00 299,24 kr/mwh 299,24 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 540,25 Variabel varmepris med normal rabat 0% kr/mwh 299,24 Variabel varmepris kond. kedel 0% kr/mwh 299,24 Pris i alt for kunder under 800 MWh kr/mwh 568,24 Fast varmepris Kunder mindre end 40 MWh/år Tilslutningsafgift 0 0 Stikledningsbidrag, omkostning til stikledning anslået til ,00 Byggemodningsbidrag, aktuel omk af små distr ledninger Fast afgift for kunder op til 40 MWh Kundeafgift pr kundeinstallation kr/inst. 0,00 Fast varmepris kr/mwh 269,00 Variabel varmepris med rabat kr/mwh 299,24 VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

5 Resume Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Intervaller Faktor på variabel pris 1,00 pris m3 6,90 kr/m3 6,90 pris m3 6,86 kr/m3 6,86 pris m3 6,63 kr/m3 6,63 pris m3 6,49 kr/m3 6,49 pris m3 storkunde 6,62 kr/m3 6,62 Storkundegaspris med 10% gasrabat 6,20 kr/m3 6,20 Middelpris for naturgas an kunde 632,23 kr/mwh 632,23 Middel opvarmningspris for kunder 713,98 Årlig abonnementsafgift 300,00 kr/installation 300,00 Afprobningsomkostning i gennemsnit pr hus kr/hus Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 632,23 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Intervaller Faktor pris m3 1,00 0,578 kr/m3 pris m3 0,94 0,541 kr/m3 pris m3 0,54 0,311 kr/m3 pris m3 0,30 0,173 kr/m3 pris m3 i alt 0,302 kr/m3 pris mio. m3 0,30 0,173 kr/m3 Fastpris gas 24 mdr. 2,876 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 3,443 kr/m3 HMN's hjemmeside pr april 2013, ekskl. Moms Gassalg, fastpris 24 mdr. 2,876 kr/m3 HMN distributionsafgift m3 0,578 kr/m3 Energisparebidrag 0,209 kr/m3 Nødforsyningsafgift 0,029 kr/m3 CO2 afgifter 0,37 kr/m3 Nox afgifter 0,04 kr/m3 Energiafgift inkl. forsyningssikkerhedsafgift 2,795 kr/m3 Naturgasafgifter i alt 3,443 kr/m3 Naturgas i alt små kunder 6,897 kr/m3 Naturgaspris små kunder, inkl. moms 8,62 kr/m3 HMN fast pris små kunder ekskl. moms 6,90 kr/m3 Projektbekendtgørelsen bilag 2 om kompensation til HMN Naturgas I/S Kompensation ved gennemsnitligt kr naturgasforbrug i disse ,39 kr/m3 intervaller i m3 årligt naturgasforbrug ,37 kr/m ,32 kr/m ,25 kr/m ,12 kr/m mio.m3 0,09 kr/m3 Øvrige forudsætninger Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation over standardstørrelse % 170% 170% Standardinstallation kunder under 50 MWh/år kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, vand/vand, faktor på fjv. Unit invest. 350% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, 1. år 90% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

6 Resume Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen, slutår % 95% Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer net år Teknisk/økonomisk levetid anlægsinvesteringer, brugeranlæg år Varmepumpe, elpris, faktor på pris, COP ,00 3,0 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 2,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 5,0 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift produktion naturgaskedel kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering ved beregning af udgifter 1. år % 7,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for Vestforbrændings fjernvarmenet kr/mwh 15 Administration af fjernvarmeselskab marginalt 1000 kr./år 762 Projektadministrationstillæg til administration de første 5 år % 100% Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi lineær afskrivning. 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 20% 20% Investeringen i fjernvarmenet vokser med % 0% 0 Investeringen i brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % Eksisterende fjernvarmekunder sparer til % Varmebehov nye kunder er i 2013 reduceret med 0% Varmebehov nye kunder er i 2032 reduceret med % 10% 10% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

7 Brugerøko VF Fjernvarme Vestforbrænding Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Mdr. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Brugerøkonomi 1. år prisniveau 2013 ekskl. Moms Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrændings salgspriser, excl moms med tarif, budgetpris 1 kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Opvarmet areal m Enhedsbehov kwh/m Varmebehov MWh , Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsafgift (sla.) kr Byggemodningsbidrag kr Kundeinstallation kr Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr Kundeinstallation i alt kr Tilslutningsrabat kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning Amortisering, 4% i 20 år 7,4% kr Småkunder under årligt forbrug 40 MWh Fast betaling til fjernvarmen Fast abonnement 0 kr./inst. kr Fast varmepris 0-40 MWh 269,00 kr./mwh Fast varmepris MWh 269,00 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 215,20 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 188,30 kr./mwh kr Årlig fast afgift i alt kr Forbrugsafgift 299,24 kr./mwh kr Årlig fjernvarmeudgift kr Årlig fjernvarmepris kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning inkl. kapitalomkostning kr./mwh Variabel omkostning (inkl. fast abonnement) kr./mwh VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

8 Brugerøko VF Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Ny Ny Vestforbrænding kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel kond kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Dækningsgrad solvarme 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Areal solvarmeanlæg m Anlægspris solvarmeanlæg kr./m Solvarmeanlæg kr Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Årlig produktion på solvarme MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 200,0 13,0 2,0 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering 4% 15 år 9,0% kr Naturgaspris (HNG), april 2013, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Abonnementsafgift 300,00 kr/instal. kr pris m3 6,90 kr/m3 kr pris m3 6,86 kr/m3 kr pris m3 6,63 kr/m3 kr pris m3 6,49 kr/m3 kr pris m3 storkunde 6,62 kr/m3 kr. Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,70 6,88 6,92 7,07 7,12 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift D&V kr Variabel varmeproduktion gas 20 kr/mwh kr Variabel D&V udgift, gas 20 kr/mwh kr Variabel udgift, varmepumpe 50 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr./mwh Variabel omkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år kr Besparelse ved fjernvarme 1. år % 22% 22% 26% 20% 20% 13% 18% 32% VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

9 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Varmebehov 4 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 Eksisterende behov DTU MWh Holte Fjernvarme i alt MWh Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 9 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 99% 99% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 90% 10 MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Kgs. Lyngby % 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ulrikkenborg langs hovedledning % 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lundtofte Ravnholm % 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fortunbyen % 0% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning Kgs. Lyngby % 0% 30% 60% 70% 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% Ulrikkenborg langs hovedledning % 0% 0% 0% 20% 40% 60% 70% 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% Lundtofte Ravnholm % 0% 30% 50% 70% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% Fortunbyen % 0% 30% 60% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 98% 98% 65 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 68 stk Kgs. Lyngby 540 stk Ulrikkenborg langs hovedlednin 59 stk Lundtofte Ravnholm 0 stk Fortunbyen 81 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 680 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedledning MWh Lundtofte Ravnholm MWh Fortunbyen MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 29% 57,6% 74,5% 82,3% 90,1% 91,2% 92,3% 93,7% 94,7% 95,7% 96,4% 97,1% 97,9% 105 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 106 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 109 Max udbygning VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

10 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Nye net MWh Kgs. Lyngby MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen MWh Nettab i distributionsledninger MWh Nye stik MWh Kgs. Lyngby 480 MWh Ulrikkenborg langs hovedlednin 45 MWh Lundtofte Ravnholm 0 MWh Fortunbyen 47 MWh Nettab i stikledninger 572 MWh Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 150 Fjernvarmekonverteres MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling Andel til grundlastpris 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 159 Grundlast: reduceret salg til CTR og VEKS MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Grundlastandel 0% 95% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Selskabsøkonomisk produktionspris ab værk 165 Grundlast: Kraftvarmeudtag 275 kr./mwh Spidslast naturgaskedler 500 kr./mwh Vægtet produktionspris ab værk kr./mwh Behov for spidslast inkl. eksisterende MW Behov for grundslast inkl. eksisterende MW Behov for ny maks kap. Eksist. 116 MW Behov for ny grundlastkap. Eksist. 59 MW Behov for ny spidslastkap. MW VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

11 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser Investeringer 177 Øvrige investeringer Sum NPV 178 Ny grundlastkapacitet, mv kr Ny spidslastkapacitet kr Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet 198 Nye net Max udb. NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr Afprobning af gasstik Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Afprobning af gasstik i alt kr Realiseret Betaling af kompensation Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Kompensation i alt kr Nye stik 254 Nye net Max udb Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr Samlede investeringer Sum NPV Øvrige investeringer kr Nye distributionsnet kr Nye stik kr Samlede investeringer i anlæg kr Realiseret investering kr. 279 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi i år år kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

12 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Scrapværdi i år kr Afprobning af gasstik kr Kompensation kr sunk cost kr Investering inkl scrapværdi, afprobning og komp kr Tilslutningsafgifter i alt 288 Nye net Max udb. NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter i alt kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder 309 Nye net kr/mwh Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Sum kr Salgsindtægter i alt kr Årlige driftsudgifter 329 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 330 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter kr Årlig administration kr Køb af varme kr Kompensation til HNG kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 339 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Diskonteringsfaktor 3% 1,000 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0, Nutidsværdi 1000 kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 8% -8% -5% -3% 8% Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 350 Inflationsindex, 2011=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,24 1,27 1, Investeringer, i anlæg, afprobning og kompensation i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

13 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Afskrivninger 357 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 382 Rente 3% % 383 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr Driftsresultat i løbende priser 388 Indtægter 389 Tilslutningsafgifter i alt 1000 kr Salg af varme til nye kunder 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh #DIV/0! Udgifter 395 Køb af varme 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Kompensation til HNG 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 406 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

14 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Korrektion for over/underdækning 409 Akkumuleret resultat, ultimo 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 412 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Samlet gæld 1000 kr Brugerøkonomi, cost benefit analyse 418 Investeringer 419 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 420 Potentiel NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Brugernes fjv invest i alt kr Realiseret investering Scrapværdi i år år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet Udgift til køb af fjernvarme 448 kr/mwh NPV Kgs. Lyngby kr Ulrikkenborg langs hovedlednin kr Lundtofte Ravnholm kr Fortunbyen kr Udgift til fjernvarme i alt kr Udgift til fjernvarme i alt kr Var. D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/mwh Fast D&V fjernvarmebrugerinstallationer kr/stk Driftsudgift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 3% 474 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

15 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Samfundsøkonomi Data fra ENS Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 5% 12, Inflationsindex 2011=1 1,000 1,013 1,038 1,062 1,083 1,104 1,126 1,148 1,171 1,196 1,221 1,248 1,274 1, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 492 Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 493 Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission kr./mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr./mwh Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 500 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Statsafgifter på brændsel og varme 517 CTR-VEKS marginal kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 522 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Nettab i nye distributionsnet MWh Produktionsbehov i alt til fjernvarmenet MWh Faktoromkostninger for fjernvarme 533 Investering NPV 534 Samlede investeringer i anlæg kr Scrapværdi i år kr Afprobning af gasstik kr Fjernvarmebrugerinstallationer inkl. scrapværdi kr Investering i alt kr D&V 541 Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr Faste driftsudgifter af nye net kr Administration kr D&V produktion kr D&V af brugerinstallation kr D&V i alt kr VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

16 Projekt 1 Projektforslag NPV Enhed Brændsel og varmeproduktion kr Beregningspriser emissioner 551 Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 555 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridningsbidrag kr Meromkostninger i forhold til referencen Investering, faktor omkostning 563 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 565 Investering i alt kr D&V, faktor omkostning 568 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 570 D&V i alt kr Brændsel og produktion, faktor omkostning 573 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 575 Brændsel i alt kr Beregningspriser CO2 emission 578 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 580 CO2 omkostning I alt kr Beregningspriser SO2 og NOX 583 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 585 SO2 og Nox omkostning I alt kr Statsafgift alternativ minus referencen kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 590 Beregningspriser excl afgifter 591 Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr I alt beregningspriser kr Intern rente 10,2% 599 VF Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv Bilag 2 Beregninger.xlsx Page :58

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Resume Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Fordelt i projektforslag Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Fordeling I alt VF DTU-HF Mølleåv Kunder Distributionsselskab Vestforbrænding Fjernvarmenet ekskl.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh 298 298 Nye kunder

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL

Vestforbrænding RAMBØLL Varmeforsyningsprojekt Varmeleverandør Distributionsselskab 2011-04-20 Resume Fjernvarmeforsyning langs transmissionsledning Vestforbrænding Vestforbrænding Basisforudsætninger Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE B2 FJERNVARME KONVERTERING LYNGBY

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE B2 FJERNVARME KONVERTERING LYNGBY Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Juli 2017 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE B2 FJERNVARME KONVERTERING LYNGBY PROJEKTFORSLAG ETAPE B2 FJERNVARME KONVERTERING LYNGBY 1-30 Revision 1 Dato

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I TÅRNBY FASE 2

UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I TÅRNBY FASE 2 Til Tårnby Forsyning Dokumenttype Rapport Endeligt Dato Oktober 2013 TÅRNBYFORSYNING UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I TÅRNBY FASE 2 TÅRNBYFORSYNING UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I TÅRNBY FASE 2 Revision

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere