KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED"

Transkript

1 KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

2 Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af projekt Klar til ejerskifte udvikling af ejerskiftemodeller for SMV. Projektet er et samarbejde mellem Væksthus Sjælland og Håndværksrådet og er støttet af EU s socialfond samt Vækstforum Sjælland og Regionsrådet for Region Sjælland. Vil du vide mere om køb af virksomhed og ejerskifte så klik ind på startvækst.dk og hvr.dk/ejerskifte. Forfattere: Dorte Kulle, Håndværksrådet og Karsten Andersen, Væksthus Sjælland Layout: Katja Petersen, Håndværksrådet Tryk: npctryk as ISBN: April 2012 KLAR TIL EJERSKIFTE

3 INDHOLD Køb en virksomhed hvad får du ud af det?... 4 Sådan får du inspiration fra hæftet... 5 Virksomhedscases forskellige ejerskifteforløb: Christina: Ejerskifte i enkeltmandsvirksomhed glidende ejerskifte i familien... 6 Lisbeth: Ejerskifte i interessentskab (I/S) glidende ejerskifte til ny partner... 8 Martin: Ejerskifte i ApS hurtig overdragelse til tidligere medarbejders selskab (ApS)...10 Henrik: Ejerskifte i A/S glidende ejerskifte med A- og B-aktier...12 Køb en virksomhed med færre penge Værdiansættelse af virksomheden Finansiering af køb af virksomhed Hvorfor kan ejerskifte gå galt? Ordforklaring Køb af virksomhed på startvækst.dk Her kan du søge viden og hjælp til køb af virksomhed Søg rådgivere... 26

4 KØB EN VIRKSOMHED HVAD FÅR DU UD AF DET? Finder du den helt rigtige virksomhed, kan købet være den bedste beslutning i dit liv. Det lyder flot, men livet som virksomhedsejer byder på megen frihed og mange spændende personlige og faglige udfordringer. Som selvstændig er du netop selvstændig det er dig, der bestemmer, hvor og hvornår du skal arbejde, og hvem du skal arbejde sammen med. Du vælger selv, hvad virksomheden skal arbejde med inden for dit fag, og du står for udviklingen af nye idéer og strategier. Og går det godt, er det dig, der tjener ekstra! Overtager du en eksisterende virksomhed, har du en større chance for succes, end hvis du starter selv. Medarbejderne kender allerede opgaverne, og du kan overtage nogle kunder, lager osv. Der er også en del arbejde ved at overtage en virksomhed måske mangler der nogle af de rigtige medarbejdere, lageret skal sorteres, og du skal bruge noget energi på at blive en god leder. Har du den rigtige motivation og er økonomien og familien positiv, så læs videre i dette hæfte for mere inspiration. Er du stadig interesseret? Så læs videre og overvej, hvad det vil indebære at overtage en virksomhed. Husk, at der også er udfordringer ved at købe en virksomhed: Du får et stort ansvar over for medarbejdere og kunder og skal sørge for regnskab, forsikringer, garantier og andre administrative opgaver. Din indtjening er usikker, da dit overskud er afhængigt af ordrer, og at kunderne betaler regningerne. Og i sidste ende er det din egen og familiens økonomi, der står på spil. 4

5 SÅDAN FÅR DU INSPIRATION FRA HÆFTET Dette hæfte indeholder 4 forskellige eksempler på køb af virksomhed i forhold til, om det er en personligt ejet virksomhed, I/S, ApS eller A/S. Du kan hente inspiration fra den case, der ligner din mest men også læse om, hvilke andre muligheder du har. Bagerst i hæftet er der information om, hvordan man finder den rigtige pris for virksomheden, hvilke ejerskiftemodeller man kan bruge, hvordan man finder finansiering samt en liste med ordforklaring på de tekniske begreber. Hæftet kan give dig et første overblik over nogle af de overvejelser, der er vigtige inden mødet med rådgivere. Vi ønsker dig god fornøjelse med hæftet. Hvordan finder du den bedste model for køb af en virksomhed? Hvordan får jeg bedst overdraget viden og kontakter fra den tidligere ejer? Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er der ved at overtage en virksomhed? Hvilken rolle vil jeg have i virksomheden som ny leder? 5

6 CHRISTINA, ANLÆGSGARTNER EJERSKIFTE I ENKELTMANDSVIRKSOMHED GLIDENDE EJERSKIFTE I FAMILIEN ENKELTMANDSVIRKSOMHED TIL ENKELTMANDSVIRKSOMHED SUCCESSION FRA FORÆLDER KØBER At løfte arven Christina er uddannet anlægsgartner. Christina er glad for sit nuværende arbejde, men vil gerne overtage sin fars virksomhed, hvis muligheden byder sig. Christina er dog usikker på, om hun har råd til at købe virksomheden. Da Christina ikke har erfaring med ledelse eller livet som selvstændig erhvervsdrivende, overvejer hun at tage nogle efteruddannelseskurser. Familien støtter Christina, og at virksomheden skal forblive i familien. Christinas søskende er dog opmærksomme på, til hvilken pris hun skal overtage virksomheden. SÆLGER Min datter skal overtage virksomheden Søren på 59 år startede sin virksomhed for 25 år siden. Søren planlægger nu at gå på efterløn, da han snart bliver 62 år. Der er tale om en rigtig familievirksomhed, da flere familiemedlemmer arbejder i virksomheden. Søren vil gerne overdrage virksomheden til Christina, men har aldrig fået talt med hende om det. En virksomhedsoverdragelse har aldrig været drøftet i familiesammenhænge. Det er vigtigt for Søren, at virksomheden bliver i familien, og han hjælper derfor gerne Christina. Søren har to andre døtre, som der skal tages hensyn til. 6

7 Har jeg de rette kvalifikationer til at overtage virksomheden? Hvordan får jeg familiens opbakning? SPØRGSMÅL Hvordan kan Søren støtte Christina, når hun skal overtage ledelsesansvaret? Hvilke følelsesmæssige udfordringer kan der være ved et familieejerskifte? Har Christina sørget for tilstrækkelig likviditet til driften efter overtagelsen? LØSNINGER Søren fortsætter 2 år i virksomheden som ansat. En uafhængig rådgiver prissætter materielle aktiver, der skal overdrages. Goodwillbeløbet udregnes efter SKAT s goodwillcirkulære 7

8 LISBETH, RÅDGIVERVIRKSOMHED EJERSKIFTE I INTERESSENTSKAB (I/S) GLIDENDE EJERSKIFTE TIL NY PARTNER I/S TIL I/S KØBER At købe en virksomhed med potentiale Lisbeth har en konsulentuddannelse og en efteruddannelse i it. Lisbeth vil meget gerne købe sig ind i en konsulentvirksomhed som partner. Hun har efter en del afsøgning af markedet fundet frem til KS Consult I/S, hvor en af partnerne overvejer at trække sig som ejer og arbejde freelance på nedsat tid. Virksomheden har en god omsætning, men er udviklingsmæssigt gået lidt i stå i forhold til konkurrenterne. Lisbeth har nogle nye idéer, til hvordan virksomheden kan udvikle sig, og har fra et tidligere job kendskab til nye kundegrupper. Lisbeths ægtefælle er bekendt og indforstået med den økonomiske risiko og de længere arbejdsdage. SÆLGER Ny partner med de rigtige kompetencer Kirsten er 64 år og driver virksomheden sammen med sin forretningspartner Henning. Henning vil først sælge sin andel om 5 år eller senere. Kirsten planlægger snart at gå på pension, men vil gerne fortsætte i virksomheden på freelancebasis. Kirsten har talt med Lisbeth en mulig køber om virksomhedens udfordringer, og de afskrækker hende ikke. Kirsten vil gerne sælge sin andel til Lisbeth, da hun kan tilføre virksomheden nye kompetencer, men er usikker på, om hun vil passe ind i deres team. 8

9 Får jeg som ny partner mulighed for at udnytte mine kompetencer? Hvordan finder vi den rigtige nye partner? SPØRGSMÅL Hvad er fordele og ulemper i en I/S interessentskabskonstruktion? Hvad skal man være opmærksom på ved solidarisk hæftelse? Hvilke ledelsesmæssige udfordringer giver det, når den tidligere ejer fortsætter i virksomheden dvs. et glidende ejerskifte? LØSNINGER I et interessentskab (I/S) hæfter ejerne solidarisk. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en interessentselskabskontrakt, som regulerer forholdet. Det besluttes, at ledelsen skal styrkes ved at oprette et Advisory Board. Hvordan sikrer Lisbeth, at hun får det ledelsesansvar, de har aftalt? 9

10 MARTIN, GROSSISTVIRKSOMHED EJERSKIFTE I APS HURTIG OVERDRAGELSE TIL TIDLIGERE MEDARBEJDERS SELSKAB (APS) KØB AF ANPARTSSELSKAB (APS) KØBER En virksomhed med forbedringspotentiale Martin er veluddannet og har en del brancheerfaring, da han er daglig leder af en gaveartikelvirksomhed, der er konkurrent til sin tidligere arbejdsgiver Arnes virksomhed. Martin har i sin ansættelse haft stor succes med et nyt webshopkoncept, som giver ekstra salg og kunderne en ekstra service. Han overvejer derfor at købe Arnes virksomhed, da han har mange nye idéer til, hvordan virksomheden kan udvikles. Martin er overbevist om, at han nemt kan forbedre driften. Martin vil gerne i gang med at overtage virksomheden, men der opstår hele tiden nye udfordringer fra sælgers side i deres snart lange forhandlingsforløb med mange møder. SÆLGER Svært at skille sig af med virksomheden Arne er 69 år og indehaver af en gaveartikelvirksomhed. Virksomheden er et anpartsselskab og har både en dansk og fransk afdeling, da Arnes ægtefælle er fransk. Arne har svært ved at slippe virksomheden og har ikke planer om at gå på pension. Familien mener, at det er tid til at sælge virksomheden, men er ikke interesseret i at overtage virksomheden. Arne har flere gange forsøgt at sælge virksomheden uden held. Arne har talt med en tidligere medarbejder Martin, om han var interesseret i at overtage. Martin er klar til at overtage den danske afdeling af virksomheden, men Arne er usikker på et liv uden arbejde. 10

11 Hvorfor tager det så lang tid at overtage en virksomhed? Er der et liv efter virksomheden? SPØRGSMÅL Har Martin foretaget de nødvendige markedsanalyser inden overtagelsen af virksomheden? Hvordan sikrer Martin, at han når at overtage Arnes netværk og kundekreds, inden han forlader landet? Er Martin og hans ægtefælle opmærksomme på de risici, som er forbundet med en selvskyldnerkaution? LØSNINGER Efter lange og vanskelige forhandlinger lykkes det at finde en aftale. Alle medarbejdere fortsætter, dog benytter to ældre mellemledere ejerskiftet til at gå på pension. Arnes selskab spaltes i to selskaber. Arne sælger den danske del til Martin og beholder selv den franske del. 11

12 HENRIK, MASKINFABRIK EJERSKIFTE I A/S GLIDENDE EJERSKIFTE MED A- OG B-AKTIER KØB AF SELSKAB (A/S) KØBER Overtag din egen arbejdsplads lidt ad gangen Henrik arbejder på Maskinvirk A/S, der producerer og afsætter produkter til større virksomheder som underleverandør. Virksomheden har en god årlig omsætning, egenkapitalen er stor, og driftsoverskuddet ligger over gennemsnittet i branchen. Henrik er glad for sit arbejde, men blandt kollegerne er man lidt nervøse for virksomhedens og arbejdspladsens fremtid, da ejeren Finn har alvorlige helbredsproblemer. Henrik overvejer, om han delvist kan overtage styringen og ejerskabet af virksomheden, så den er sikret fremover. SÆLGER Ejerskifte i tide når helbredet skranter Finn er 57 år. Virksomheden går godt, men Finn har helbredsproblemer, og derfor er virksomhedens fremtid usikker. Finns ægtefælle presser på for at finde en løsning, da hun gerne selv vil på efterløn og nyde den tredje alder ved bl.a. at tage på udenlandsrejser. Finns eneste hobby er arbejdet, som er hans et og alt. Finn vil gerne finde en måde at overdrage virksomheden på til Henrik, så han kan fortsætte med at være del af det daglige arbejde, så længe han har kræfter til det. 12

13 Har jeg økonomiske muligheder for at overtage det hele? Kan vi finde en løsning, der virker for os begge? SPØRGSMÅL Kan Henrik få ordentligt lederskab af virksomheden, når Finn stadig er i virksomheden? Kender Henrik udfordringerne ved et glidende ejerskifte? Hvad skal Henrik være særligt opmærksom på ved at gå fra at være medarbejder til chef for kollegerne? LØSNINGER Virksomheden opdeles i A- og B-aktier med ejerandel på 50 % til begge. Henrik har ikke udbytteret på sine B-aktier. Finn har udbytteret på sine A-aktier de første 5 år, hvorefter Henrik køber Finns A-aktier. Derved får Finn løbende betaling for virksomheden. Ledelsen styrkes ved at udvide bestyrelsen med kompetente eksterne medlemmer, der kan hjælpe med ejerskiftet og udviklingen af virksomheden. 13

14 KØB EN VIRKSOMHED MED FÆRRE PENGE De færreste privatpersoner råder over tilstrækkelig kapital til at overtage en virksomhed. Derfor bruger mange en ejerskiftemodel, der kræver mindre udbetaling og dermed mindre låntagning for dig som køber, og hvor afbetalingen sker glidende. For at et såkaldt glidende ejerskifte bliver muligt, skal der være tillid mellem sælgeren og dig. Jo mere kompetent, du fremstår i forhold til virksomhedens fremtidige behov, jo større er chancen for, at sælger vil gå med til et ejerskifte med glidende betaling. Du skal som køber derfor først og fremmest sælge dig selv og dine kompetencer i et forhandlingsforløb, der kan ende med en af de nedenstående glidende ejerskifteformer. Er der mistillid mellem dig og sælgeren, er et glidende ejerskifte en dårlig ide. Der er mange muligheder for at kombinere ejerskiftemodeller. Her nævner vi nogle ejerskiftemodeller til inspiration for dig som gerne vil købe en virksomhed. NÅR DU KØBER EN PERSONLIGT EJET VIRKSOMHED Ejerskifte med succession Hvis du køber en virksomhed i en handel med et familiemedlem eller en virksomhed, hvor du har arbejdet i 3 år, er der mulighed for at anvende såkaldt succession. Ved succession forpligter du dig til at betale sælgeren udskudte skat, når den engang forfalder til betaling. Fordelen er, at du som køber skal lægge tilsvarende færre penge på bordet, når du køber virksomheden. Metoden kan anvendes både når sælgeren er levende, eller når en virksomhed sælges som en del af et dødsbo. Ejerskifte med gave, arv eller arveforskud Hvis du køber en virksomhed af et nært familiemedlem, kan ejerskiftet gøres billigere ved, at en del af købesummen gives som gave. Ud over et afgiftsfrit bundfradrag skal der betales en gaveafgift, der typisk udgør 15 % af gavesummen. Ved ejerskifte efter ejerens død kan dødsboet overdrage virksomheden til et familiemedlem med eller uden succession. Normalt går det nemmest, hvis generationsskiftet er planlagt i et testamente. En del af købesummen kan fx gives som et arveforskud således ejerens børn stilles lige arvemæssigt, når boet gøres endeligt op. Skattefri virksomhedsomdannelse Sælgeren af en personligt ejet virksomhed kan gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, så virksomheden overføres til et nystiftet selskab, der overtager alle virksomhedens aktiver/ passiver og skattemæssige status. Ejeren får herefter anparter/ aktier i selskabet, og de anparter kan du efterfølgende købe. 14

15 anparter i det nye selskab. Som køber kan du herefter indskyde ny kapital som led i et ejerskifte. Efter 3 år kan du overtage selskabets aktier/anparter. NÅR DU KØBER EN VIRKSOMHED I SELSKABSFORM Køb af aktier eller anparter i selskabet Hvis du har tilstrækkelig kapital, kan du overtage en virksomhed ved at købe selskabets aktier eller anpartsbeviser. Hvis ejerskiftet sker ved, at kun nogle af selskabets aktier/anpartsbeviser i første omgang overdrages til den nye ejer, kan ejerskiftet afsluttes ved et salg af de resterende aktier/anparter og dermed sikre virksomhedssælgeren det fulde provenu. Reelt er der tale om en kapitalnedsættelse. Køber tilfører kapital sælger etablerer nyt selskab Sælger af virksomheden kan vælge at etablere et nyt selskab, som via skattefri tilførsel af aktiver overtager aktiviteterne i den nuværende virksomhed. I denne model etablerer sælger et nyt selskab, der overtager aktiviteterne i hans eksisterende driftsselskab. Ved denne løsning kan de ønskede driftsaktiviteter overtages af det nye selskab. Der kan alene ske betaling med aktier/ Køb en slanket virksomhed Prisen på virksomheden kan sænkes ved, at sælgeren kan etablere et holdingselskab gennem en skattefri aktie/anpartsombytning. Holdingselskabet ejer virksomheden det såkaldte driftsselskab og kan nu skattefrit udlodde udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. Der trækkes kort sagt penge ud af driftsselskabet, og det giver en reduceret pris for dig som køber. Du tilfører kapital sælgeren spalter sit selskab Sælgeren kan vælge at spalte sin virksomhed i flere anparter eller aktier for at bevare en del af ejerskabet i virksomheden, selvom du køber en del af virksomheden og overtager selve driften. Spaltningen sker skattefrit, og som køber kan du købe de resterende anparter eller aktier på et senere tidspunkt, indtil ejerskiftet er fuldt gennemført efter 3 år. Du køber B aktier/anparter sælgeren beholder A-aktier/anparter Dit køb af en virksomhed kan blive lettere, hvis selskabet opdeles i A og B aktier/anparter. Sælgeren slanker først selskabet via udbytteudlodning til sit holdingselskab. Sælgeren beholder A-aktier/anparter med udbytteret og stemmeflertal. Som køber erhverver du B-aktier/anparter uden udbytteret i en årrække og overtager til sidst alle aktier/anparter. 15

16 VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDEN Værdiansættelse er en meget central del af et ejerskifte. Det har stor betydning for din og virksomhedens fremtidige økonomi. Det er vigtigt for dig som køber, at virksomheden kan tjene købesummen ind inden for en overskuelig årrække. Virksomhedens indtjening Virksomhedens værdi er afhængig af den fremtidige indtjening, beregnet efter udbetaling af en passende indehaverløn. Værdien af en virksomhed kan opgøres ved forskellige værdier afhængigt af, hvilke aspekter der ønskes fremhævet ved virksomheden. Overtagelsesmodeller Virksomhedshandler sker normalt ud fra to forskellige modeller: Aktivhandel eller selskabshandel. En aktivhandel er en handel med virksomhedens aktiver og passiver tillagt en goodwill. En handel med et selskabs aktier eller anparter kaldes en selskabshandel. I en selskabshandel er merprisen for selskabets aktier/anparter, ud over den regnskabsmæssigt opførte egenkapital, sidestillet med merprisen for selskabets aktiver, herunder goodwill. 16

17 Beregningsmodeller Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en række forskellige beregningsmetoder, hvor virksomhedens driftsoverskud, dens kontante betalingsstrøm (cash flow) og dens enkelte aktiver/passiver sammen med det gældende renteniveau er det centrale. En korrekt værdiansættelse tager højde for både den tidligere og fremtidige indtjening, ligesom stabiliteten i indtjeningen indgår som en faktor. Herunder vil de mest almindelige beregningsmodeller kort blive beskrevet og skal betragtes som støtte for dine forhandlinger med sælger: Substansbetragtning Substansbetragtning er en gennemgang af de enkelte aktiver og passiver i virksomheden for at vurdere, hvorvidt der er mer- og mindreværdier i forhold til de bogførte poster. Til gennemgangen tillægges sædvanligvis goodwill som almindeligvis er de seneste års gennemsnitlige indtjening efter passende indehaverløn, (årets resultat før renter og skat), tillagt forventningerne for indeværende år. Modellen går ud på, at indtjeningen i virksomheden skal være af en størrelse, der gør det muligt at afdrage på det optagede lån ved handlen. Price/Earning P/E-metoden Værdien af virksomheden defineres som prisen eller kursen i forhold til indtjeningen, dvs. den pris, som køber skal betale for at få andel i en krones overskud før eller efter skat. Der er tale om en børsinspireret metode. Discounted Cash Flow metoden En teoretisk relativ korrekt værdi af en virksomhed er dens fremtidige afkast tilbagediskonteret til en nutidsværdi Discounted Cash Flow. Den faktor, der anvendes til tilbagediskontering, er ejerens og långiverens afkastkrav i perioden. Metoden kan bedst anvendes i virksomheder med stabile likviditetsprognoser over en længere periode. Metoden anvendes bedst på mellemstore og større virksomheder. Korrekt værdiansættelse Der findes ingen korrekt værdiansættelse af en virksomhed. De her nævnte modeller er alle matematiske modeller, som kan danne grundlag for en forhandling med en sælger. Den rigtige værdi af en virksomhed er den, som køber og sælger bliver enige om, og som køber kan finansiere. 17

18 FINANSIERING AF KØB AF VIRKSOMHED Det kan være svært at låne penge til at købe en virksomhed. I de fleste ejerskifter og virksomhedshandler vurderes finansieringen af købet at være en væsentlig udfordring. Det kan være både finansiering af købesummen og en eventuel refinansiering af virksomhedens driftsfinansiering og investeringer. De store lån kræver ofte personlig kaution og i nogle tilfælde også ægtefællekaution. Når du som privatperson overvejer at købe en virksomhed, bliver en eventuel ægtefælle altid involveret både økonomisk og i det daglige. En forudsætning, for at du som køber kan vurdere det samlede kapitalbehov, er, at der udarbejdes drifts-, likviditets- og balancebudgetter for virksomheden forud for et køb. Med budgetterne som udgangspunkt kan du udarbejde en finansieringsplan og vurdere en sammensætning af nødvendig egenkapital, lånekapital og øvrig finansiering i forbindelse med købet. Du kan på dette grundlag tage stilling til fordele og ulemper ved forskellige overdragelsesmodeller sammen med den nuværende ejer. Sammensætning af den rette finansieringspakke er kompliceret og afhænger af de konkrete forhold. Nedenfor ses en oversigt over et udvalg af finansieringstyper, som du må overveje i forhold til finansieringen af køb af virksomhed. Grænsen mellem de forskellige finansieringstyper kan i visse tilfælde være flydende, og en konkret forhandling om risiko, sikkerhedsstillelse og rente/ afdragsvilkår samt udbytte skal altid gennemføres. De finansieringsmæssige overvejelser afhænger ligeledes af, om du køber virksomheden ved succession (fra familie eller arbejdsplads), eller du er ekstern køber. Finansiering af virksomhedskøb kan bestå af mange komponenter, herunder bl.a.: Egen opsparing i form af værdipapirer, friværdier i fx ejendomme, arv/gaver, iværksætterkontomidler m.v. Banklån Garantier eller sikkerhedsstillelse Evt. garantier fra Vækstfonden i form af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Ansvarlig lån, som er en mellemting mellem lånekapital og egenkapital Medfinansiering af sælger og/eller selskab (som købes) 1 Ekstern egenkapital (medinvestorer) Leverandørkreditter. 1) Som følge af, at bankerne har skærpet deres krav ved kreditgivningen, må du overveje, om medfinansiering fra sælger og/eller selskabet kunne være en brugbar løsning dvs. et glidende ejerskifte. 18

19 I takt med at finansieringsløsningerne er blevet mere komplicerede og ofte kan være ganske uigennemsigtige, anbefales det at inddrage professionelle rådgivere i forbindelse med tilrettelæggelsen af finansieringspakken. Din bankforbindelse er en helt naturlig sparringspartner. Der findes mange modeller for køb af virksomhed og private virksomhedsovertagelser. Fælles for dem er, at de især indebærer skattemæssige, men også regnskabsmæssige og juridiske problemstillinger. Også tidshorisonten er vigtig; er der tale om 100 % s overtagelse her-og-nu eller om et glidende ejerskifte over en årrække? Det er vigtigt at få professionel assistance til at forstå alle aspekter, risici og forpligtelser i et større låneengagement. Diskutér også alle udfordringerne med eventuel familie og ægtefælle, for i en årrække skal der arbejdes hårdt på at få virksomheden udviklet, og der bliver måske hverken tid eller penge til de årlige ferier osv. Det kan tage tid at finde og iværksætte den rigtige ejerskiftemodel. Det er derfor en god idé at overveje et køb af virksomhed i god tid, så ejerskiftemodellen er klar og kan anvendes, når ejerskiftet bliver aktuelt. Find en god rådgiver, der kan varetage dine interesser som køber, inden du indgår i et forhandlingsforløb om at overtage en virksomhed. 19

20 HVORFOR KAN EJERSKIFTE GÅ GALT? En dårlig ejerskifteproces mellem sælger og køber kan betyde, at virksomheden ikke bliver solgt og i stedet risikerer at lukke. Der er mange faldgruber, du kan være opmærksom på ved køb af en virksomhed husk at du køber en anden persons livsværk, og det er ikke altid nemt. Ejeren er ikke klar til et salg Det kan være et problem, hvis ejeren ikke vil erkende, at tiden er moden til at sælge virksomheden. Måske har du allerede en uofficiel aftale om at overtage virksomheden, men forhandlingerne udskydes. Overvej, hvad der ville ske, hvis den nuværende ejer blev alvorligt syg, og se på, hvilke forberedelser der er vigtige. Sørg for, at du får indsamlet vigtig viden om virksomhedens arbejdsgange, produkter, ydelser, kunder, medarbejdere og mulige nye ordrer, der ikke er nedskrevet, men kun findes i ejerens hoved. Den rigtige ejerskifterådgiver Som køber bør du vælge en ejerskifterådgiver, der har ejerskiftekompetencer, forståelse for at styre forløbet og forståelse for, at ejerskifte også handler om mennesker og følelser. Der er ofte tale om, at sælger afhænder sit livsværk, og for dig som køber er der ofte tale om den største investering nogensinde. Der er risiko for konflikt i forløbet. Mange møder kan slide på energien, imens virksomhedens drift og udvikling forsømmes, kunder og medarbejdere forsvinder, og virksomheden mister værdi. Den rette køber Det kan være et problem, hvis en arving eller en medarbejder overtager virksomheden, uden at de nødvendige kvalifikationer er til stede. Se på, om du har den rette profil til at overtage virksomheden, eller om du har brug for nye kompetencer. Få hjælp af en ejerskifterådgiver. Forskellige opfattelser af pris Du og virksomhedens ejer kan have forskellige opfattelser af virksomhedens værdi, og hvordan ejerskiftet skal forløbe. En urealistisk opfattelse af virksomhedens værdi fra begge sider kan medføre, at ejerskiftet ikke gennemføres. Manglende fortroligheds- eller hensigtserklæringer Der bør altid aftales klare spilleregler for at gå ind i et ejerskifteforløb i form af fortroligheds- og hensigtserklæringer. Dette kan forhindre konflikter i forløbet. Manglende klarhed i det glidende ejerskifte Der skal beskrives klare aftaler mellem dig og sælger om, hvilke spilleregler der skal gælde i en eventuel overgangsordning. Se på ledelse, ansvar og pligter hvornår overtager du hvilke ansvarsområder? Lav en præcis tidsplan. 20

21 ORDFORKLARING A- og B-aktier I Aktieselskabsloven er der mulighed for at opdele et selskabs aktier i to aktieklasser, henholdsvis i A-aktier og B-aktier. A- og B-aktier bruges til at udtrykke, at selskabets aktier har forskellige rettigheder. Disse forskellige rettigheder kan være økonomiske (fx ret til udbytte) eller forvaltningsmæssige (fx større stemmevægt). Rettighedernes karakter fremgår af selskabets vedtægter. Advisory Board Et Advisory Board er et alternativ til en bestyrelse og er ikke underlagt de samme formelle krav som en bestyrelse. Et Advisory Board er en gruppe af interessenter omkring virksomheden, dens ledelse og/eller virksomhedens indehaver og sammensættes ofte i forhold til specifikke opgaver/problemstillinger som virksomhedens ledelse ønsker fokus på. Diskonteret Cash Flow Værdiansættelsesmodel der bygger på tilbagediskontering af virksomhedens forventede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. Ejeraftale En ejeraftale (tidligere kaldet aktionæroverenskomst) er en aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i et selskab, og som er indgået mellem kapitalejerne. Ejeraftaler er bindende for de kapitalejere, som har indgået ejeraftalen, men er dog ikke bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlinger. Fusion Der er tale om en fusion, når et selskab overdrager sin formue (aktiver og passiver) som helhed til et andet selskab, eller hvor flere uafhængige selskaber sammensmeltes. Aktionærerne i det indskydende selskab modtager betaling i form af aktier i det modtagende selskab eller kontantbetaling. Goodwill Goodwill er den merværdi, man betaler for en virksomhed ud over summen af de øvrige aktiver og passivers nettoværdi. Merværdien opstår, fordi virksomheden forventes at give en merindtjening ud over det, der medgår til forretningen af virksomhedens øvrige aktiviteter. Goodwill omfatter normalt værdien af immaterielle rettigheder, kundekreds, kundedatabase, brand og know-how. Holdingselskab Et holdingselskab er et moderselskab, som ikke driver selvstændig virksomhed, men som blot har den funktion at eje aktier i et datterselskab. Kapitalnedsættelse Kapitalnedsættelse er nedskrivning af et selskabs kapitalandele. 21

22 Efter selskabsloven har selskaber mulighed for at opkøbe egne aktier eller anparter og annullere dem. Kapitalnedsættelse kan anvendes i forbindelse med ejerskifte til at nedbringe selskabskapitalen og kan således være et middel til at nedsætte købssummen, så det bliver lettere at sælge selskabet. Kapitalnedsættelse skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul har til formål at hindre, at sælger af en virksomhed i en årrække eller inden for et geografisk område driver konkurrerende virksomhed eller tager ansættelse i en konkurrerende virksomhed, som kan skade den virksomhed, som køber netop har købt. Interessentskab (I/S) Et interessentskab er en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser. Der er ingen kapitalkrav til interessentskaber. Når man stifter et interessentskab, aftaler man ejerforhold. Hvis man ikke har aftalt andet, så formodes det, at deltagerne har lige store ejerandele. Løsørepantebrev Pantebrev med pant i løsøre, fx en bil eller en maskine. Pantebrevet skal tinglyses, hvis panthaver vil sikre sin ret imod pantsætterens kreditorer og andre personer, som pantsætteren indgår aftaler med om den pågældende genstand. Price earning En værdiansættelsesmodel, hvor virksomhedens værdi fastsættes efter, hvad en køber skal betale for at få andel i 1 krones overskud før eller efter skat. Skattefri virksomhedsomdannelse En person, som driver en personligt ejet virksomhed, kan uden tilladelse fra SKAT omdanne sin virksomhed til et selskab. En sådan omdannelse udløser ikke skat. Skattefri aktieombytning En aktionær kan overdrage sine aktier til et andet selskab, når visse betingelser er opfyldt. Selve aktieombytningen udløser ikke skat. Ved et senere salg af de pågældende aktier vil de blive beskattet, som om det er de gamle aktier, der bliver solgt. Selvskyldnerkaution Kaution, hvor kautionistens betalingspligt indtræder straks ved misligholdelse af den forpligtelse, der er kautioneret for. Misligholdelsen skal dog kunne bevises. Solidarisk hæftelse Når flere personer hver især hæfter fuldt ud for den samme gældsforpligtelse. Hvis en af debitorerne ikke betaler sin del, kan kreditor kræve sine penge hos de øvrige debitorer. De debitorer, som har måttet betale, må så efterfølgende inddrive beløbene hos de øvrige debitorer. 22

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere