JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET"

Transkript

1

2 A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI

3 Register. Pag. Kapitalfundet. General - Extrakt 1 II. Itentefondet. General -Extrakt... 5 Indtægt: Rentefondets Indtægt for Aaret Udgift: A. Fogdernes InkassationssaIarier 8 B. Jordafgifter for Aaret C. Andre Udgifter 13 D. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet 13 lialance - Koto, General-Extrakt 14 Udgift: A. Rest paa Indløsningssummer 15 B. Rest paa Laan mod Pengerenter C. Rest paa Laan mod Kornrenter 18 D. Beholdning: 1) Restancer 19 2) a, b, c. Kontant Beholdning

4 A. Nr I. Kapitalfondet. General-Extrakt. Indtægt. Udgift. A. Indlösningssummer for Jordafgifter.. 27, Pr. Balance Kr 28, B. Opsparede Renter i Summa 28, Summa 28,

5 A. Nr. 7. Anmærkning. Jordafgifterne ere indlöste af folgende Ejendomme: Gaardens Navn. Præstegjeld. Fogderi. Hvem beneficeret. Jordafgift. lndlosningssum. Berger Næsodden Aker og Christiania Domkapitel., Tdr. 1 Skjpr. 1/4 Fjdkr. 48 Follo Korsödegaarden Stange Hedemarken Stange Sognepræst eller Sanden Sogn Jævnager Hadeland og Jævnagers P/3 j 1, Land Nakkerud Hole Ringerige Christiania Biskop 6 31/ Lande Sandsvær Numedal og SandsværsSognepræst i 3 1 Sandsvær Guleset Skov Borre Jarlsberg Borre En Parcel af 3/ Nedre Glende Nordre Augedal I I 27 Sti Solum Nedre Thele- Skiens 1 48 marken Brekke Tromö Nedenes Tromö 1 2 1/ En Parcel af Söndre Undal Mandal Sondre Undals 4 / 4 / Vallehei Solaas, östre Holme Holme - 1 / / i9 Grasthveit Egersund Jæderen og Egersunds Skg 16 LS 12 cie Dalerne Byg Byg Svieland Höiland Christianssands 6 Byg 15 2/3 316 I 78 Nöstvold Rennes6 Ryfylke Rennesö 1 i , Stumo, nordre Fjelberg Söndhordland Fjelbergs 3 Tdr. 1 Skjpr. 1 3/4 Fjdkr.l 1,6 49 Lateris 9,574 I 54

6 A. Nr Gaardens Navn. Preastegjeld. Fogderi. Hvem beneficeret. Jordafgift. Indløsningssum. Transport 9, Aase Sveen Söndhordland Sveens Sognepræst 1 Tdr. 1 Skjpr. 2 Fjdkr Skaalthveit Ullensvang Hardanger og Ullensvangs Voss Kvilekval Voss Voss Eikeland Hammer Nordhordland Bergens Biskop 2 2 / Houkeland Haus Fane Sognepræst / / Store Thuenæs Bergens Domkirkes Sognepræst Kirkebirkeland Fane Fane Sognepræst 2 2 / Rud Balestrand Sogn Bergens Biskop /3 1, Loven Aurland Bergens Domkirkes residerende Kapellan Grytereide Indvigen Sönd- og StrynsSognepræst Nordfjord Storebotn Volden Sondmöre Voldens Knardal Sandö Sandö 21/ Opstad Agerö Romsdal Agerö - 6/g Indre Brevig- Næsset Bolsö 7 21 / strand Espaas Orkedal Orkedal Orkedals Vedvig, östre Bynæsset Strinde og Throndhjems Biskop 7 1, Selbo Kulsæt Selbo Throndhj ems Domkirkes residerende /5600J23 Kapellan Kulsæt / Nordgaard Björnöer Fosen Throndhjems Biskop 4 23/ Belgebostad Hiteren /2 Björgum Nedre Stör- Stör- og dalen Værdal Lateris I 23,

7 a- 4 A. Nr. 7. Gaardens Navn. Prtestegjeld. Fogderi. Hvem beneficeret. Jordafgift. Indløsningssum. Transport 23, Finsvik, vestre Skogn Stör- og Throndbjems Biskop Tdr. 5 Skjpr. 2 1/3 Fjdkr. 260 Værdal Skjærsæt, söndre Værdal Throndhjems Domkirkes Sognepræst 3 1,8 I 16 Jullum, mellem Ned re Stör-1 Throndhjems Biskop / dalen Oppem Sparboen Inderöen /4 1,358 9 Aakeröen Thjötó Söndre Helge- Thjötö Sognepræst /3 2O287 land Kvalvik Rödö Nordre Helge- Rödö / land Aaknæs Gildeskaal I Salten Gildeskaals / ,819 73

8 A. Nr. 7. Rentefondet. General-Extrakt. Indtægt. Udgift, A. Renter af Indlösningssummer. 2, B. Pengerenter af Laan -,3 27 C. Kornrenter af Laan - 36,194 D. Foliorenter ved Christiania Bankafdeling A. Fogdernes Inkassationssalarier Kr B Jordafgifter for Aaret , C Andre Udgifter - 2, D. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet Summa Kr, 50, Summa 50,085.66

9 6 A. Nr. 7. IL Rentefondet. Indtægt. Rentefondets Indtægt udgjorde for Aaret 1878 Kr 50, Anmærkning. Indtægtsbelöbet fremkommer saaledes: Fogderi. Renter af Indløsningssummer. Pengerenter a Laan. Kornrenter af Laan. Tilsammen. '1! Kr, Moss ,708 Rakkestad 142, 8,573 Aker og Follo ,656 Christiania By Nedre Romerige 7 5 7) 7)1,195 Övre /4, 992 Vinger og Odalen 5 60 Hedemarken ,623 4,001 Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen ,821 8Y 1,90 Nordre n 24 Hadeland og Land Ringerige / Hallingdal )) 1 60 Numedal og Sandsvær 21 9 Buskerud Jarlsberg // 7/ Laurvig // 3/ Nedre Thelemarken 1 84 Bamble , Nedenws I/ Mandal Lister Jæderen og Dalerne 5 38 Ryfylke Söndhordland 51 Hardanger og Voss Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal 18 3 Nordmöre 88 Lateris 1, ,996 I ,3 8,5 9, ,214 5, ,730 1, ,

10 A. Nr. 7. Fogderi. Renter af Indl øsningssummer. Pengerenter af Laan. Kornrent er af Laan. Tilsammen. Orkedal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Söndre Helgeland Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Transport 1, ,996 1) )) , I, , ,194 48, , Saaledes er: Renter af Indlösningssummer Kr 2, Pengerenter af Laan -,3.27 Kornrenter af Laan - 36, , Hertil kommer Foliorenter ved Christiania Bankafdeling Summa 50,085.66

11 8 A. Nr. 7. II. Rentefondet. Udgift. A. Fogdernes Indkassationssalarier Kr Transport Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Moss Fogderi Kr Rakkestads Aker og Follo Christiania Skattefoged Nedre Romeriges Fogderi / Övre Vinger og Odalens Hedemarkens..._.,7.97 Totens II Valders _ 0.15 // Söndre Gudbrandsdalens Nordre - - 1/1.34 Hadeland og Lands -.34 /I Ringeriges Hallingdals,/0.23 Numedal og Sandsværs - 2. Buskeruds Jarlsbergs - 75 Laurvigs Bamble - ),0.39 Nedre Thelemarkens. 1,2.57 Nedenoes - 7/7.10 Mandais Listers Fogderi Jæderen og Dalernes Ryfylke Söndhordlands Hardanger og Voss Nordhordlands Sogns 1. Sönd- og Nordfjords Söndmöre Romsdals Nordmöre Orkedals Strinde og Selbos Stör- og Værdals Inderöens Fosens Söndre Helgelands Nordre Saltens Lofoten og Vesteraalens Senjen og Tromsö Transport fl /

12 A. r. 7. III Rentefondet, Udgift, B. Jordafgifter for Aaret 1878 Transport , Transport 46, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Til hvem. Belot). Til hvem. Bela. Sognepræsten til Brunlanws. Nordhordlands Fogderi Sognepræsten til Örlandet Throndhjems Domkirke Askevold Etne Vig. Bergens Biskop Sognepræsten til Lindaas Faaberg 72 Sandeherred Balestrand Holt St. Petri Menigh. i Stavanger Sund Hetland Bö (Thelemarken) Löiten Inderöens Fogderi Sognepræsten til Tjödling Herred Vaagen Manger , , Transport Sognepræsten til Sandvigen pr. Bergen. Do Tönsberg Stokke Finnaas Selö Tinn Bodö Laurdal (Laurvig) Do Inderöen Selbo.... Bergens Domkirkes residerende Kapellan Sognepræsten til Os. Kvindherred. Do Nordre Aurdal Do Vaage Fet Do Stordöen Do Vigöer Vor Frue Kirke i Throndhjem Do Kinn Bergens Korskirke Do Hosanger 7, Lateris 7, Lateris

13 1 0 A. Nr. 7. Til hvem. Belob. Til hvem. Belob. Transport Sognepræsten til Stangvig Holme Vor Frelsers Kirkes Domkapitel Sognepræsten til Dröbak Nordre Fron Vestby Ostre Toten Söndre Fron Nöterö 13 Vestre Moland Suledal Eidanger Vanse Orkedal v Hö Hand Nærö Hiteren Ibestad Stegen, Strandebarm Soggendal paa Jæderen Torvestad Jælse Indvigen Throndenæs. Oddernees Homedal, Grimstad Skonevik.. Bolsö Egersund Lærdal Balsfjorden Sande Christianssand Thingvold Volden Saltdalen Thved Throndhj ems Domkirkes residerende Kapellan Sognepræsten til Förde Klwbo Stavanger Domkirke Norddalen.. Asker Björnöer Tysvær Nerstrand Stryn Næs paa övre Romerige Ullensager Mandal Do, Ulvig Evindvig 12, Transport Sognepræsten til Vanelven Throndhjems Notarius Capituli Sognepræsten til Örskoug Do Aurland Do Ramnxs 5 14 Do Skudesnces Do Aas Den resid. Kapellan ved vor Frelsers Menighed i Christiania 72 66Sognepræsten til Tysnws Do, Stod Do Söndre Aurdal Do,, Hjertdal Do Borgund,, 68 Do Brönö Do Söndre Odalen Do, Eidsvold Do Lier Do,, Haa Do,, Hammer Do, Hjörendfjord , Ladevig 137, 33 Do Surendal Do,, Haaböl ,, Haaland 49 32!, Skogn 64 42, Meldal 165, 49 Do!, Rennesö 46 80,, Bragernæs Do,, Vaaler ,, Næsodden 38 29,, Ly 4 89 Do,) Fane Borre Do,, Fredriksstad ,, Hole Hamar Biskop Sognepræsten til Valle Stadsbygden Gryten Do Ytre Holmedal Do Bamble Rakkestad 47 57, Onsö Do Tune Do Ringsaker Do,, Lurö Do Sunddal Christiania Biskop Sognepræsten til Fjære Östre Moland Do Övre Stördalen Do Skjold Do Gildeskaal 21, 'i , Lateris 21, Lateris 29,155 64

14 A. Nr. 7. Til hvem. Belob.ITil hyena, Belob. Transport Sognepræsten til Sparboen. Stören..... Vang paa Hedemarken. Frue Kirkes resid. Kapellan i Throndhjem Strindens resid. Kapellan. Sognepræsten til Thjötö Fosnæs.... Bergens Domkirke,, Spydeberg.. Klokkeren ved Vor Frue Kirke i Throndhjem Sognepræsten til Bergens Nykirke Eidsberg Tromsösundet. Höland. Urskoug Aadalen Rindal Id. Bjugn Skaue Agerö Jölster... Vestre Slidre. Ostre Gausdal Fjtelberg Trefoldighedsk. i Christiania. Lödingen,, Ulfsten.. Botne. Eger Herö (Nordland) Aamot Melhuus Söndre Undal Nordre Land.. Tredieproasten ved Vor Frelsers Kirk e i Chr.a Sognepræsten til Frænen Thrygstad.,, Kvaadfjord Sörum. Vaale (Jarlsberg).. Vor Frelsers Kirkes Værge (Christiania) Sognepræsten til Sand... Vang i Valders. Ofoten. Vestre Ager Modum Hyllestad. Nannestad Buksnæs Herö (Söndmöre) Holtaal Rödö. Verdalen Aasnxs 29, II 1 64 Transport 56 Sognepræsten til Raade 8 Indre Holmedal 59 Øier 43 Froland. 2 Fuse.. 27 Do Aure 19 Kvernæs 57 Resid. Kap. ved Trefoldigheds Menighed i Chr.a 5 Sognepræsten til Sveen 18 Hurdal. 6 Grong. 88 Do Gloppen 15 Fitje. 82 Aardal 18 Do Bremanger 36 Alstahoug pr. Sandnæssöen 1 Garnisonspræsten i Christiania 32Sognepræsten til Christianssund Do Davig 53 Skien 30 Do Högsfjord 87 Do Tromsö 24 Christianssands Biskop 9 Sognepræsten til Höivaag 60 Stranden 94,, Borge (Lofoten) 51 Do Askim 27 Swm 48 Voss 84 Vossestranden. 8 Söndre Land 61 Lunde (Thelemarken) 46 Do Sandö 31 Jevnager Notarius Capituli i Bergen 87 Sognepræsten til Hornindal 62 Andebo 27 Vinger. 39 Do Finnö 1 Skeberg 38 Ullensvangs Kirkesanger. 79 Sognepræsten til Bruvig Do Masfjorden 82 Herlö 59 Halse 92 Stange. 87 Do Leganger 39 Skedsmo 18 Vestre Toten 90 Do Rygge 65 Romedal. 41 Do Ullensvang 8 Hol 88 Do Östre Slidre 33 Sandsver. 34, , Lateris 34,7, 50 Lateris 41,9 2.*

15 12 A. Nr. 7. Til hvem. Belob. Til hvem. Belob. Transport Sognepræsten til Ytteröen. Hjelmeland Sande Klokkeren ved Vor Frelsers Kirke i Christiania Sognepræsten til Kraakstad Stiftsprovsten i Christiania Sogne,preesten til Kolvereid Opdal Röldals Sogns Præst Sognepræsten til Lekö Enebak Holden Eid Jacobs Menighed. Gjerdrum. Hedrum. Ovrebö. Lierne Skolelæreren i Venneslands Annex til Övrebö 41, Transport Sognepræsten til Slemdal Nissedal. Tromö..,, Balestrand.. Den residerende Kapellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem. Bergens Biskop Christiania Biskop.. Sognepræsten til Vanse... Söndre Undal Throndhjems Biskop..... Sognepræsten til Vang paa Hedemarken /7 Vestby. Gloppen Herö Throndhjems Biskop Sognepræsten til Ytre Holmedal Do Askevold Christiania Biskop.. 43, , Lateris 43, Summa 46,081 57

16 - A. Nr H. Rentefondet. Udgift. Transport 46, C. Andre Udgifter. - 2, Transport 49,6.26 Antnærkning. Udgiften fordeler sig saaledes Gage til en Fuldmægtig , For Trykning af Jonlafgiftsfondets Regnskab for 18, 3 1/2 Ark h 76 i 500 Exemplarer med Papir og Omslag Indhæftning af Samme Trykning af Indtægtsberegninger , Rentefondet. 1878,!Aga Transport 49,6.26 D. Opsparede Renter til Indtægt for Kapitalfondet Summa Udgift Kr 50,085.66

17 14 A. Nr. 7. IlL Balance-Konto. General-Extrakt Indtægt. Udgift. Beholdning : A. Indlösningssummer : 1) Fra forrige Aar.. 1,0, ) Regnskabsaaret. 27, ,039,4.02 B. Opsparede Renter : 1) Fra forrige Aar.. 28,3.64 2) Regnskabsaaret , Summa 1,068, A. Rest paa Indlösningssummer Kr 37, Laan mod Pengerenter C. - Kornrenter , D. Beholdning: 1. Restancer 37, Kontant Beholdning: a) ved Christiania Bankafdeling den 31. Decbr , b) i den ved Kontoret beroende Kasse s. D.... 6,2.16 c) Remisser efter 31. Decb. 1878, afskrevne paa dette og foregaaende Aars Indtægter. 13, , , Summa 1,068,758.06

18 A. Nr III. Balance-Konto. Udgift. A. Rest paa Indlösningssummer , Transport 37, Anmærkning. Udgiften fordeler sig saalecles : Fogderi. Rest fra 18. Tilkommer Tilsammen. Afdrag i Rest den 31te December Moss Aker og Folio Nedre Romerige... Övre Vinger og Odalen. Hedemarken Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre - Hadeland og Land Ringerige Hallingdal Numedal og Sandsvær Buskerud Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Nedenæs Mandal Lister Jæderen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss Nordhordland Sogn. Sönd- og Nordfjord Lateris 1, , ,380 1, ,221 3, , , , , , , , , ,764 2, , , , , , , , , , , , , ,441 2,4 21 3,387 3, , , , , ,370 1,293 1, ,863 2, , , , ,244 1, ,891 3, , , , , ,703 89

19 16 A. Nr. 7. Fogderi. Rest fra 18. Tilkommer i Tilsammen. Afdrag i Rest den 3ite December 5644 Transport 27, , , 643 1,0 Söndmöre Romsdal Nordmöre Orkedal Strinde og Selbo. Stör- og Værdal Inderöen Fosen Söndre Helgeland Nordre Salten ,616 1,787 4, ) '7 2,556 2,512 1,358 1, , i 1, , , , , ,123 9"2 '6 Lofoten og Vesteraalen :7 Senjen og Tromsö ,819 73" I , ,0 9 2,925 2, , ,248 1,672 5, , , Saaledes er: Rest fra , Indlöst i , ,633. Afdrag i , Rest den 31te December Kr, 37,649.70

20 - - A. Nr. 7. IlL Balance-Konto. Udgift. B. Rest paa Laan mod Pengerenter Transport 37, , Transport 263, Anmærkning. Laanebelöbet udestaar saaledes: Fogderi. Rest fra 18. Tilkommer i Tilsammen. Afdrag i Rest den 31te December Moss 19,760 19,760 Rakkestad 7 1 3, , ,640 3,600 Aker og Follo 10,000 /7 10,000 )) 10,000,1 Hedemarken 72,400 72,400 /, 72,400 Söndre Gudbrandsdalen 6,400 6,400 6,400 Inderöen 7/ 3,400 3/ 225,560 2,960 13,600 3,400 /1 3,400 r) 1 225,440 /7 Saaledes er : Rest fra 18 Kr 2, Tilkommer i , Afdrag i , Rest den 31te December 1878 Kr 225,

21 18 A. Nr. 7. III. Balance-Konto. Udgift. Transport 263, C. Rest paa Laan mod Kornrenter 724, Transport 987, Anmærkning. Laanebelöbet udestaar saaledes : I Christiania By - Aker og Follo Fogderi - Moss - Rakkestads - Nedre Romeriges -1 - Ovre - Hedemarkens - Söndre Gudbrandsdalens - Nordre - Totens - Ringeriges - Hadeland og Lands - Jarlsbergs - Laurvigs - Nedre Thelemarken.s - Nedenæs - Sönd- og Nordfjords - Romsdals , , , , , , , , ,5.00 4, , , , , , ,276.53

22 A. Nr IlL Balanee-Koilto. Udgift. Transport 987, , D. Beholdning : 1. Restaicer Transport 1,024, Anmærkning. 1. Restancebelötet fordeler sig saaledes: Beholdning Fogderi. hos Fogderne Af Kapital. Af Renter. Tilsammen. den 31. Decbr. Moss... Rakkestad Aker og Folio Nedre Rornerige Ovre Hed em arken Toten Söndre Gudbrandsdalen Nordre - Hadeland og Land Ringerige Buskerud Jarlsberg... Nedre Thelemarken Nedenæs Jæderen og Dalerne Ryfylke Hardanger og Voss Nordhordland Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal Strinde og Selbo. Stör- og Værdal Inderöen Fosen Nordre Helgeland Salten r Øre ,100 7,673 4, ,992 6,521 1,788 5, Øre i Øre. 2,256 7,673 4, ,992 6,521 1,788 5, Øre i:; I ; ce e,,, ,,e, e 62 1, , , ,, e, 'e 'e,,, e, 'e 'e,' e' 'e cc :: 'e :: ce e, ce e, e' ce 49 Saaledes er: Restanceí vedkommende Kapitalfondet. 1, 'erentefondet - 36, Beholdning hos Fogderne den 3lte December hvòri frägaar det Fogderne tilkommende Inkassationssalar, der i Regnskabet er fört til Udgift, men ikke udbetalt 37,50353 _ Igjen 37, Anmærkning. 2. Af Restancebeløbene vedkommer Kr, Aaret 18 ; samtlige övrige Belöh Regnskabsaaret.

23 A. Nr. 7. III. Bal a ne e-k o t o. Udgift. Transport 1,024, D. Behold ping : 2. Kontant Beholdning : a) ved Christiania Bankafdeling den 3 1 te December 1878 Kr 24, b) i den ved Kontoret beroende Kasse s. D. 6,2.16 c) Remisser efter s. D 13, , Summa Udgift 1,068, Anmærkning. Remissebelöbet fordeler sig saaledes : Moss Fogderi Kr Rakkestads ), Aker og Follo,, Christiania Skattefoged II Nedre Rom eriges Övre _... 1) Totens , Valders Söndre Gudbrandsdalens ), 1, Nordre,, 92. Ringeriges,, Numedal og Sandsværs...,) Laurvigs ) Nedre Thelemarkens..._ 1, Nedenæs , Mandais..._. ), Jæderen og Dalernes..._ , Ryfylke..._ , Söndhordlands..._ 1, Hardanger og Voss..._ ), Nordhordlands..._ 1, Sogns..._. 2, Sönd- og Nordfjords ) Nordmöre 1) Orkedals..._., Strinde og Selbo 3.23 Stör- og Værdals..._ 7, Inderöens.._ Fosens. ), Saltens... ), Tilsammen 14,845.64

24 A. Nr Herfra gaar fölgende i Regnskabsaaret formeget remitterede Belöb : Af Vinger og Odalens Fogderi Hedemarkens _..» Hadeland og Lands _....».34 - Jarlsbergs, Bamble _...» Hardanger og Voss..» Sogns..» 1, Söndmöre..._ Romsdals..._..» Nordmöre..» Namdals.» 2. - Lofoten og Vesteraalens..._.» 0.12 Transport 14, , Igjen 13, Bogholderkontoret for offentlige Fonds under Kirke-Departementet. Christiania den 30te Juni O. Cold.

25

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 187. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger.

STATISTISKE OPGAVER. F. No 2. FOR A_ALRET 10677. POST-DEPARTEMENTET. MARINE - II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. F. No 2. STATISTISKE OPGAVER vedkommende,bet NoBIKE p osiullsen. II darbeidede efter de ifolge Bernerkonventionen foretagne OptaAlinger. FOR A_ALRET 10677. UDGIVNE AF MARINE - OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND

ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM ALMUESKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARENE 86l-863. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. - Indhold. Table des matières.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGT FIR OG UDG1FT 1-11R AARET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 1877.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Folkem ongclens Bevwgelse I Aaret 1869.

Folkem ongclens Bevwgelse I Aaret 1869. Summarisk_e Opgaver over Folkem ongclens Bevwgelse Aaret , Distrikter C No, No,, Summariske Opgaver over Folkemængdens Bevægelse i Aaret, Overskud Hite Gifts Par Levende Eddie Dlide (Lod R dte, Uægte levende

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere