Sygefravær en fælles udfordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefravær en fælles udfordring"

Transkript

1 Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen

2 Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal forebygges 5 Oversigt over regeringens forslag Regeringens forslag beskrives nærmere 30 Kapitel 3 En tidlig indsats er afgørende 33 Oversigt over regeringens forslag Regeringens forslag beskrives nærmere 48 Kapitel 4 Aktiv nder sygemeldingen 53 Oversigt over regeringens forslag Regeringens forslag beskrives nærmere 63 Kapitel 5 Sndheds- og beskæftigelsesindsatsen skal spille bedre sammen 67 Oversigt over regeringens forslag Regeringens forslag beskrives nærmere 78 Oversigt over cases Kapitel 2 Sygefravær skal forebygges 5 Case 1: Gentofte Hospital fra fravær til nærvær 21 Case 2: Gle sedler og telefonsvarer opsnapper arbejdsmiljøproblemer tidligt hos Bombardier 24 Case 3: Sønderborg Kommne kortlægger medarbejdernes sndhed 28 Kapitel 3 En tidlig indsats er afgørende 33 Case 1: Den svære samtale dialogen er omdrejningspnktet hos Vesterbro Serigrafi 39 Case 2: Best practice Ringsted Kommne 43 Case 3: En tidlig, målrettet indsats virker PenSams projekt Hold fast i dit arbejde 44 Kapitel 4 Aktiv nder sygemeldingen 53 Case 1: Kontorchef i arbejdstilsynet var delvis raskmeldt nder kemobehandling 56 Case 2: Aktiv, jobrettet indsats over for sygemeldte indvandrerkvinder i Odense 59 Kapitel 5 Sndheds- og beskæftigelsesindsatsen skal spille bedre sammen 67 Case 1: Hrtigt tilbage til arbejde med KIA i Vejle Amt 74 Case 2: Godt samarbejde mellem jobcenteret i Odder og praktiserende læger 75 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

3 2 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

4 Forord Jeg tror, at mange af os går rndt med en forestilling om, at når vi er syge, så er en pase fra arbejdslivet med fred og ro hjemme dét, der skal til for at blive rask igen. Men det er faktisk langt fra altid tilfældet. Syge har i mange tilfælde bedre af at holde sig i gang ved fx at arbejde nogle få timer om gen eller med andre opgaver end de sædvanlige. Faktisk kan vi ligefrem risikere at gøre ondt værre, hvis vi i misforstået venlighed lader syge gå hjemme i stedet for at tage en snak om, hvad der skal til for, at han eller hn kan komme tilbage til sin hverdag igen. Jeg blev ærligt talt meget overrasket, da jeg første gang hørte, hvor stor risiko syge har for helt at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Efter et års fravær vender én d af fem aldrig tilbage til arbejdslivet. Hvis vi for alvor vil gøre noget ved sygefraværet og det skal vi så skal vi vænne os til, at det ofte er både mligt og ligefrem gavnligt at blive på arbejdspladsen. Vi skal ikke altid sende syge hjem for at blive raske. Også selvom det for mange af os strider mod den opfattelse, vi hidtil har haft. Sat på spidsen, så lader vi syge i stikken, hvis ikke vi tager den ny viden til os og brger den bedst mligt til at få sygefraværet ned. Derfor skal vi blive bedre til at tale om sygefravær. Hvad den enkelte fejler, er og bliver selvfølgelig en privat sag. Ingen tvivl om det. Men vi skal ikke være bange for at tale om, hvad vi som arbejdsgiver, kollega, læge eller sagsbehandler i jobcenteret kan gøre for at hjælpe den enkelte hrtigt tilbage til den vante hverdag. Sygefravær må ikke være et tab. Ellers kan vi ikke få taget ordentligt fat om problemet. I regeringen nedsatte vi i december 2007 et tværministerielt dvalg om sygefravær. Siden da har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Velfærdsministeriet, Ministeriet for Sndhed og Forebyggelse, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration sammen med Beskæftigelsesministeriet gransket sygefraværet. Vi har ndervejs inviteret en lang række aktører på sygefraværsområdet til at give deres besyv med. Det har vi gjort, fordi sygefraværet er en fælles dfordring. Det har alle parter været enige i, og alle har også til min store glæde givet håndslag på, at de selv vil sætte ind for at mindske sygefraværet. Resltatet af dvalgets arbejde er handlingsplanen her. Den indeholder 30 nye forslag, der kan være med til at nedbringe sygefraværet. Det er regeringens bd på, hvordan vi skal gribe fat om sygefraværet. Clas Hjort Frederiksen Beskæftigelsesminister Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

5 Foto: Scanpix

6 Kapitel Sygefravær er et samfndsmæssigt problem FLERE OG FLERE BLIVER SYGE Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

7 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem Flere og flere bliver syge Hver dag bliver mennesker hjemme, fordi de er syge. Inflenzaepidemier kommer og går og kræver, at vi holder os i sengen i nogle dage, indtil vi igen bliver raske og ikke længere smitter. Hovedparten af de sygemeldte er væk i kortere tid. Det længerevarende sygefravær kan være et stort problem for dem, der bliver ramt, og kan vende op og ned på dagligdagen. Sygefravær er ikke alene et stort problem for den enkelte. Det er også en af de største dfordringer på beskæftigelsesområdet. Alt for mange sygemeldte vender ikke tilbage til arbejdspladsen eller til arbejdsmarkedet i det hele taget. Antallet af personer, der modtager sygedagpenge, er vokset med knap en sjettedel fra 2005 til I samme periode er den gennemsnitlige længde af et sygedagpengeforløb vokset fra ni til over ti ger, og især det lange sygefravær vokser. Antallet af personer, der får sygedagpenge i over et år, er i perioden vokset med over en tredjedel. I 2007 fik mere end personer sygedagpenge i mere end et år. Det betyder, at stadigt flere risikerer at ryge helt d af arbejdsmarkedet. At forhindre at syge bliver dstødt fra arbejdsmarkedet, er det vigtigste formål med regeringens handlingsplan. Samfndsøkonomisk er sygefraværet en stor belastning. 37 milliarder kroner. Så meget skønnes de samlede dgifter at have været til sygedagpenge og til løn nder sygdom i Oven i skal lægges dgifter i sndhedsvæsenet til behandling og værdien af det arbejde, som ikke bliver lavet, fordi medarbejderen er syg. Sygefravær dræner dermed den i forvejen knappe arbejdsstyrke for mange hænder og hoveder. Der er tre gange så mange væk fra arbejdsmarkedet på grnd af sygefravær som på grnd af ledighed. Vi kan på ingen måde afskaffe sygefravær, men dfordringen er til at få øje på: bliver hver dag hjemme på grnd af sygdom. 37 milliarder kroner. Og næsten hver femte, der har været syg i et år, ender på førtidspension. Hvad er sygefravær Sygefravær omfatter i denne handlingsplan alt registreret fravær fra arbejdet eller fra ledighed, der skyldes personens egen sygdom. De fleste medarbejdere, der bliver syge, modtager efter overenskomst løn fra deres arbejdsplads nder den første del af sygeperioden. Fakta 1 Arbejdsgiveren har efter sygedagpengelovgivningen ret til sygedagpengerefsion for de medarbejdere, der får løn nder sygefravær. Arbejdsgiveren kan dog ikke få refsion i de første 21 dage. Arbejdsgivere, der har ansat medarbejdere i fleksjob eller medarbejdere med kroniske sygdomme, har ret til at få refsion for sygedagpenge fra første sygedag. Lediges sygefravær er kn registreret for dagpengemodtagere. De får sygedagpenge fra første registrerede sygedag. Kontanthjælpsmodtageres sygefravær registreres ikke, og de modtager kontanthjælp nder sygdom, anset om de melder sig syge eller ej. 6 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

8 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem FLERE OG FLERE BLIVER SYGE Løsningen er et nyt foks på sygefravær Med det nye foks kan vi mindske sygefraværet. Er man syg, skal man sygemeldes. Det har i Det kræver imidlertid, at vi tør tale om sygefra- mange år og i den bedste mening været den vær. Og at vi anerkender, at vi alle er en del af gængse opskrift på at blive hrtigt rask igen. Ud løsningen. fra en overbevisning om at det bedste, man kan gøre for de syge, er at sende dem hjem fra Vi skal trde tale om sygefravær arbejdspladsen til fred og ro i sengen. At en pase Sygefravær kan ikke tales væk. Men det er fra arbejdet er en fordsætning for at blive rask nødvendigt at tale om sygefravær, hvis vi skal få og vende tilbage til jobbet. Men analyser og ordentligt fat om problemet. Skal vi mindske forskning viser, at det langt fra altid er tilfældet, sygefraværet, skal vi væk fra at tænke så sort- jf. kapitel 4. Vi gør mange syge en større tjeneste hvidt i, at man enten er rask og i fldt sving eller ved at hjælpe dem til at bevare tilknytningen til syg og sendt hjem til fred og ro. Det kræver, at vi arbejdspladsen. Det har betydning for, om den kan tale åbent og fordomsfrit om dét at være syg syge siden hen kommer tilbage til arbejdspladsen og på arbejde på samme tid. Om hvordan den eller til arbejdsmarkedet i det hele taget. enkelte medarbejder kan fastholde kontakten til Skal vi have sygefraværet ned, skal vi derfor til jobbet nder et længere sygdomsforløb. Hvordan at tænke anderledes. Løsningen er et nyt foks vi bedst forebygger sygefravær. Hvordan vi bedst på sygefravær. Vi skal vænne os til, at det i mange sætter tidligt ind og dæmmer op for det længere- sygdomstilfælde er både mligt og endda gavnligt varende sygefravær. Hvad den syge medarbejder at holde sig i gang fx på jobbet med tilpasset ar- selv kan gøre. Hvordan den enkelte ledige ndgår bejdstid og tilpassede arbejdsopgaver. at komme længere væk fra arbejdsmarkedet på grnd af sygdom. Hvordan vi bedst følger op. Og Der er næppe to sygdomsforløb, der er helt ens. Selv i en sitation med alvorlig sygdom som hvordan vi bedst sikrer, at en manglende afklaring fx kræft vil nogle mennesker både ønske og i af den enkeltes sitation ikke forlænger sygefra- stor dstrækning være i stand til at fortsætte de- været nødigt. Kort sagt, hvordan vi sikrer, at res dagligdag med job. I andre tilfælde er det ik- syge ikke mister tilknytningen til arbejds- ke mligt. markedet. Der er selvfølgelig sygefravær, vi ikke kan gøre noget ved. Lngebetændelser og inflenzaepide- Vi har alle et ansvar mier kommer og går. Det kan vi ikke ændre grnd- Det gælder os alle. Vi er både topledelsen og læggende på. I den anden og langt mere alvor- den nærmeste chef de på virksomhederne, lige ende vil der også altid være personer, der kollegerne, den syge selv, sagsbehandlerne i rammes af kritisk sygdom, og som af den grnd vil jobcenteret, lægerne og det øvrige personale, være syge i en kortere eller længere periode. som syge kan møde ndervejs i et sygdomsforløb. Alle vinder, hvis vi får bragt sygefraværet ned. Og alle har derfor en del af ansvaret for at gøre noget ved sygefraværet. Det er ingen enkel øvelse. Tværtimod. Heldigvis er indsatsen for at få sygefraværet ned allerede i fld gang. Mange virksomheder gør en stor indsats for at forebygge sygefravær, fastholde syge medarbejdere og skabe mlighed for, at syge hrtigt kan komme i gang igen. Det gælder også sygemeldte. Flere kommner har desden vist, at der er store gevinster både menneskeligt og samfndsøkonomisk ved at sætte tidligt og aktivt ind. Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

9 Kapitel 1 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

10 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem FLERE OG FLERE BLIVER SYGE Fra politisk hold skal vi selvfølgelig være med til at sikre, at alle de mange involverede aktører har de bedst mlige rammer for at gøre noget ved sygefraværet. Det er derfor, regeringen n kommer med en ny handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. Sygefravær skal afbreakratiseres Et af de centrale steder, hvor regeringen kan sætte ind og skabe bedre rm til at gøre noget ved sygefraværet, er ved at forenkle reglerne og afbreakratisere de administrative processer og Afbreakratisering Barrierer for et lavere sygefravær Fakta 2 Beskæftigelsesministeriet har i Medarbejderne i jobcentrene Kommnernes brg af ar- samarbejde med KL gennemført oplever det generelt som en bejdsevnemetoden skal eva- et projekt om afbreakratise- barriere, at de ikke kan leres og videredvikles (ka- ring på beskæftigelsesområdet. give tilbd af bredere be- pitel 4). Sygefravær både for personer skæftigelsesfremmende ka- Kommnerne kan selv be- på sygedagpenge og på kontant- rakter, som fx tilbd om psy- stemme, om ydelses- eller hjælp var dvalgt som et sær- kolog, mentor/støtteperson jobcenteret modtager oplys- ligt tema. og stresshåndtering. ningsskemaet (kapitel 3). Jobcentrene gennemfører Gide til bedre samarbejde Kortlægningen er foretaget af dagligt overflødige opfølg- mellem jobcentrene og de konslentfirmaet Deloitte. De har ningssamtaler med sygemeld- praktiserende læger fra jni til november 2007 kort- te for at overholde tidsfrister (kapitel 5). lagt, hvilke barrierer chefer og og dokmentationskrav, da Lempede konsekvenser, når medarbejdere oplever i deres dag- kommnen ellers mister sin sygemeldte afleverer oplys- lige opgaveløsning i jobcentrene, refsion fra staten. ningsskemaet for sent når det gælder syge, der modta- (kapitel 3). ger sygedagpenge eller kontant- Anbefalingerne fra afbreakra- Modtagere af kontanthjælp, hjælp. Kortlægningen er baseret tiseringsprojektet indgår i hand- starthjælp, introdktionsydel- på foksgrppeinterview i jobcen- lingsplanen i følgende forslag: se og ledighedsydelse skal tre. Barriererne er blevet drøftet Kommnernes kontakt med sygemelde sig (kapitel 3). på en landsdækkende konference sygemeldte skal forenkles, så Bedre og mere effektive it- for alle jobcentre. kommnerne kan koncentre- systemer på sygeområdet re sig om de mest dsatte sy- (kapitel 3). Kortlægningen peger på såvel gemeldte (kapitel 4). Kommnale medarbejdere regelbarrierer som barrierer i Statens refsion lægges om, skal kompetencedvikles (ka- den lokale organisering af syge- så kommnerne får større in- pitel 3). opfølgningen. Hovedpnkterne citament til at give sygemeld- er: te aktive tilbd (kapitel 4). Jobcentrene har ikke mlig- Kommnerne kan give aktive hed for at give sygemeld- tilbd til alle sygemeldte te beskæftigelsestilbd, der (kapitel 4). kan hjælpe dem hrtigt til- Kommnerne får større m- bage på arbejdsmarkedet. lighed for at benytte andre Jobcentrene kan i dag kn gi- aktører i sygeopfølgningen ve tilbd til sygedagpenge- (kapitel 4). modtagere, hvis de er berettiget til revalidering. Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

11 Kapitel 1 arbejdsgange. Kort sagt skabe mere tid til at hjælpe den enkelte syge og i højere grad foksere indsatsen der, hvor der er mest brg for det. Beskæftigelsesministeriet har i samarbejde med Kommnernes Landsforening (KL) gennemført et projekt om afbreakratisering på beskæftigelsesområdet. Sygefravær var dvalgt som særligt tema. Kernen i projektet har været at indsamle erfaringer fra de medarbejdere og de chefer i jobcentrene, der i deres dagligdag skal hjælpe fx syge til hrtigst mligt at få deres arbejdsliv og vante hverdag igen. Opfølgning på arbejdet med at afbreakratisere regler og administration i kommnernes sygeopfølgning indgår i regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. I faktaboks 2 findes hovedkonklsionerne fra kortlægningen og en samlet oversigt over handlingsplanens forslag til afbreakratisering på sygefraværsområdet. Handlingsplanens grndpiller Det er ikke første gang, regeringen sætter ind for at få sygefraværet ned. Allerede i december 2003 kom regeringen med sin første handlingsplan for at mindske sygefraværet, Det gør vi ved sygefraværet, jf. faktaboks 3. Ved siden af handlingsplanen fra 2003 har regeringen taget en række initiativer, der støtter op om indsatsen for at mindske sygefraværet. Siden regeringen trådte til i 2001, har sndhedsvæsenet fået tilført betydelige ekstra ressorcer. Resltatet kan aflæses direkte på ventetiderne: Fra 2001 til 1. halvår 2007 er ventetiden for operationer faldet med 31 dage. Det svarer til, at der er blevet skåret en tredjedel af ventetiden. Med kommnalreformen er der også sket en omlægning af sndhedsindsatsen. Kommnerne har fået ansvaret for forebyggelse, sndhedsfremme og rehabiliteringsindsatsen. Det giver kommnerne ressorcer og nye mligheder for at planlægge en effektiv indsats mod sygefravær. På trods af de mange initiativer er sygefraværet igennem de seneste år begyndt at vokse, den at der er en entydig forklaring på det. Sideløbende har vi fået viden om, at dét at være på arbejde eller deltage i aktive tilbd nder sygeperioden i den dstrækning, det er mligt i den enkelte sitation har afgørende betydning, hvis syge skal fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvis sygefraværet skal nedbringes. Derfor tager regeringen n igen fat i sygefraværet. Det er nødvendigt at se på, hvordan vi kan ndgå sygefravær, afkorte perioderne med sygefravær og skabe forbedringer i alle faser af et sygeforløb. Regeringen har som led i arbejdet med handlingsplanen indbdt centrale aktører til at komme med deres inpt og idéer til at sænke sygefraværet: Offentlige og private lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, Kommnernes Landsforening (KL) og dvalgte kommner, Lægeforeningen, patientforeninger, forsikringsog pensionsselskaber. Derdover har beskæftigelsesministeren også haft et møde med samtlige Folketingets partier. Alle har bdt ind, ligesom alle klart har sagt, at de bakker op om at sætte foks på sygefravær og vil arbejde for at nedbringe det. Denne handlingsplan indeholder 30 nye forslag. Planen indeholder også information om en række allerede beslttede initiativer, hvor vi endn ikke har set effekten på sygefraværet. Endelig er der i handlingsplanen gode eksempler på, hvad man kan gøre for at få sygefraværet ned. Handlingsplanen kan forhåbentlig inspirere mange til at gå aktivt ind i arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Analyser og forskning viser, at risikoen for, at den enkelte sygemeldte ender på en førtidspension, bliver større, jo længere sygefravær den enkelte har. En varighedsbegrænsning på sygedagpenge sender et klart signal om, at sygedagpenge er en midlertidig løsning for den enkelte, og at opgaven er at sikre, at den enkelte kn er på sygedagpenge så kort tid som mligt. Derfor vil regeringen sikre, at der sættes tidligt og aktivt ind over for den enkelte sygemeldte for at sikre, at flest mligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Handlingsplanen indeholder derfor ikke forslag om at fjerne varighedsbegrænsningen for sygedagpenge. 10 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

12 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem FLERE OG FLERE BLIVER SYGE Hovedinitiativer på sygefraværsområdet gennem de seneste fem år Fakta 3 Regeringen satte foks på sygefraværet i 2003 og har siden sat en række initiativer i værk på beskæftigelsesområdet for at nedbringe fraværet. Startskddet i 2003 var beskæftigelsesministerens konference om sygefravær, et debatoplæg Hvad gør vi ved sygefraværet, en analyserapport og en eksempelsamling. Samtidig inviterede ministeren til debat om fraværet, og sidst på året flgte regeringens handlingsplan Det gør vi ved sygefraværet. Handlingsplanen indeholdt forslag om bedre kommnal sygedagpengeopfølgning, virksomhedsnære initiativer, initiativer til et bedre vidensgrndlag og digitalisering. Udmøntningen af handlingsplanen Den kommnale sygedagpengeopfølgning er styrket fra 1. jli 2005 med foks på indsatsen for dsatte sygemeldte. Det er blandt andet sket ved at indføre en ny visitation og opfølgningsmodel, at præcisere kommnens pligt til at koordinere indsatsen, ved nye lægeerklæringer med fnktionsoplysninger og nye efterddannelsesaktiviteter for lægerne. Sygedagpengelovgivningen er moderniseret og forenklet. Moderniseringen af sygedagpengeloven tog sit dgangspnkt i et partsdvalg, som blev nedsat i Den nye moderniserede sygedagpengelov trådte i kraft den 3. jli Sygefraværsindsatsen er indarbejdet i arbejdsmiljøet. Sygefraværet indgår i virksomhedernes arbejdspladsvrdering (APV) og arbejdsmiljøddannelsen. Ny fraværsstatistik fra Danmarks Statistik, der omfatter både offentlige og private virksomheder, giver ny og værdifld viden om dviklingen i det samlede fravær inden for brancher og for forskellige grpper af personer. På portalen kan kommner sammenligne deres dgifter til sygedagpenge. Virksomheder kan fra den 1. april 2007 vælge at indberette sygefravær til kommnen digitalt. Sygefraværsmodl på med konkrete redskaber, der kan hjælpe virksomhederne med at nedbringe deres fravær. Digital gide til kommnale sagsbehandlere med inspiration til, hvordan de kan følge op i sygedagpengesager. Regeringens handlingsplan kan nedbringe sygefraværet væsentligt Det er regeringens målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med op til 20 procent frem mod Det er en ambitiøs målsætning. Men sygefraværet er et stort problem for den enkelte og for samfndet. Så derfor skal vi trde være ambitiøse. Regeringens handlingsplan ventes inden for en kortere årrække at knne redcere sygefraværet med omkring personer. Langt de fleste vil være personer på sygedagpenge. og har potentiale til meget mere Effekten på de er et forsigtigt skøn. For flere af forslagene er der endn kn begrænset viden om, hvor stor en effekt de har på sygefraværet. Samtidig vil nogle af forslagene virke stærkere end beregnet, hvis de gennemføres sammen med andre forslag. Et eksempel på samspil mellem forslagene er, at styrkede økonomiske incitamenter kan få kommnerne til at gøre en mere aktiv indsats for sygemeldte og fx øge brgen af aktive tilbd og delvise raskmeldinger. Hertil kommer, at der ikke er taget højde for såkaldte afledte effekter. Handlingsplanen kan forhåbentlig inspirere mange til at gøre tingene anderledes end i dag, når det drejer sig om sygefravær. Fx fordi holdningerne til sygefravær æn- Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

13 Kapitel 1 drer sig. Eller fordi forebyggelsen af sygefravær de på arbejdspladserne bliver styrket fx ved at flere chefer og medarbejdere får talt om sygefraværet tidligere og indrettet arbejdspladsen, så medarbejderen kan komme hrtigere tilbage til arbejdet. Det er svært at skønne over, hvilken effekt det kan få på sygefraværet. Ud over at den vil være positiv. Der er potentiale i at forebygge sygefravær. Kan vi mindske det længerevarende sygefravær, vil det samtidig også forebygge, at så mange mennesker ender med at forlade arbejdsmarkedet og gå på førtidspension. Hvis det som et eksempel lykkes at redcere længerevarende sygefravær på over et halvt år med 10 procent, svarer det til, at der årligt vil være færre på sygedagpenge. Det afgørende er, at hvis vi kan nedbringe det længerevarende sygefravær, vil færre også have behov for fx fleksjob, revalidering eller førtidspension. Effekten af et lavere sygefravær vil derfor sprede sig som ringe i vandet. Allerede igangsatte initiativer vil også få sygefraværet ned Handlingsplanen står ikke alene om at løse dfordringen. Regeringen har allerede sat en lang række af initiativer i gang, der vil bringe sygefraværet ned. Det gælder blandt andet en styrket kommnal opfølgning på sygedagpengesager og et stærkere foks på sygefravær i arbejdsmiljøindsatsen, jf. faktaboks 3. Med Velfærdsaftalen blev der desden afsat tre milliarder kroner til Forebyggelsesfonden, som skal gå til konkrete projekter på virksomhederne for at styrke arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader og fravær, jf. faktaboks 2 i kapitel 2. Vi har ikke set effekten af de mange forslag endn, og de vil være med til at redcere fraværet yderligere. Kommnal best practice kan nedbringe sygefraværet med En yderligere vej til at få sygefraværet ned er at tage dgangspnkt i den viden, der allerede eksisterer. Virksomheder og kommner kan dveksle erfaringer og blive bedre til at lære af hinanden. Der ligger med andre ord et stort potentiale gemt i best practice. Og det kræver hverken ny lovgivning, nye handlingsplaner eller nye bevillinger. Sidste år modtog omkring helårspersoner sygedagpenge. Tallet dækker over store kommnale forskelle, som ikke alene kan forklares med forskelle på kommnernes indbyggere og øvrige vilkår. Hvis alle kommner klarede sig lige så godt som den bedste kommne med sammenlignelige rammevilkår og dermed flgte en form for best practice for kommnal opfølgning knne omfanget af sygedagpengemodtagere alt andet lige nedbringes med omkring helårspersoner. Det svarer til otte procent af personerne på sygedagpenge. Og vil samtidig betyde en samfndsmæssig besparelse på 1,3 milliarder kroner til sygedagpenge. Nedbringelse af sygefravær Forventet redktion i sygefraværet Direkte effekt af de enkelte forslag i handlingsplanen Handlingsplanen har potentiale til mere - Samspil mellem forslagene (refsionsomlægning øger brgen af delvise raskmeldinger, aktive tilbd mv.) - Afledte effekter af forslagene (adfærdsændringer såsom ny praksis, styr-ket styrket opfølgning, holdningsændringer mv.) kan redcere det + ++ Kommnal best practice Allerede igangsatte initiativer fx: - Virksomhedsprojekter finansieret af Forebyggelsesfonden - Styrket foks på sygefravær i arbejdsmiljøindsatsen - Styrket kommnal opfølgning i sygedagpengesager Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

14 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem FLERE OG FLERE BLIVER SYGE Handlingsplanens opbygning Handlingsplanens forslag fordeler sig på fire områder, som samtidig dgør de følgende fire kapitler: Kapitel 2: et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Sygefravær kan og skal forebygges. Flere ndersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at en tredjedel af sygefraværet kan tilskrives arbejdsmiljøet i bred forstand. Arbejdsmiljøindsatsen er derfor en vigtig del af indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget allerede gennemført en lang række initiativer, der styrker arbejdsmiljøindsatsen og dermed bidrager til at få sygefraværet bragt ned. Denne handlingsplan for at nedbringe sygefraværet bygger videre på de forskellige initiativer. Kapitel 3: en Tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Når sygefraværet er en realitet, er det afgørende at sætte tidligt ind for at ndgå de lange sygefraværsperioder. Her stiger risikoen for, at sygemeldte helt bliver dstødt fra arbejdsmarkedet, nemlig voldsomt. Og det nytter at sætte ind tidligt. Når arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at fastholde kontakten med den syge medarbejder, har det stor betydning for, om den syge siden hen kommer tilbage til arbejdspladsen eller til arbejdsmarkedet i det hele taget. Også gennem kommnernes indsats er der store mligheder for at mindske sygefraværet og forhindre dstødning fra arbejdsmarkedet. Flere kommner har allerede vist, at der er store gevinster at hente både menneskeligt og samfndsøkonomisk ved at sætte tidligt og aktivt ind. N gælder det for andre om at gøre dem knsten efter. Kapitel 4: syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Under sygeperioden skal vi foksere på den syge medarbejders mligheder på arbejdsmarkedet frem for begrænsninger, så den syge medarbejder er så aktiv som mligt. Sygemeldte kan både være aktive på job eller få et aktivt tilbd. Syge med delvise raskmeldinger har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en bedre mlighed for igen at få en normal tilværelse med arbejde. For virksomhederne har de delvise raskmeldinger også den store fordel, at medarbejderen løfter nogle arbejdsopgaver, som enten ikke ville knne løses, eller hvor kollegerne eller en vikar ellers må træde til. Mange sygemeldte har glæde af at bevare kontakten til arbejdspladsen, kollegerne og fællesskabet. Det gælder også fldtidssygemeldte. Sygemeldte, der ikke har mlighed for i hvert fald til at begynde med at komme delvist tilbage til arbejdet, kan have gavn af at få et aktivt tilbd, der hjælper dem tilbage til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Kapitel 5: HURTIG AFKLARING OG BEHANDLING HJÆLPER SYGE HURTIGERE TILBAGE TIL ARBEJDSMARkEDET I de fleste tilfælde er et sygdomsforløb forholdsvis kompliceret den syge medarbejder bliver rask og fortsætter sin hverdag som før. Men i andre tilfælde kan den syge medarbejder have behov for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og måske have brg for behandling i sndhedsvæsenet. Her er det vigtigt, at den sygemeldte medarbejder får en indsats, hvor sndheds- og beskæftigelsesindsatsen spiller sammen. Sygemeldte har brg for hrtigt at få afklaret både deres arbejdsevne, og hvordan de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan en ny lægeerklæring hjælpe med til. Det er vigtigt at bevare kontakten til arbejdspladsen. Foks skal være på, hvad den enkelte kan, også i de tilfælde, hvor der ikke er stillet en diagnose. Ventetid behøver ikke at blive tilbragt hjemme, for det øger risikoen for, at den enkelte aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

15

16 Kapitel Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

17 Kapitel 2 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Sygefravær kan og skal forebygges. Arbejdsmiljøindsatsen er derfor en vigtig del af indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget allerede gennemført en lang række initiativer, der styrker arbejdsmiljøindsatsen og dermed bidrager til at få sygefraværet bragt ned. Handlingsplanen her bygger videre på de forskellige initiativer. Vi kan ikke ndgå sygefravær, men vi kan blive bedre til at forebygge det. Her spiller arbejdsmiljøet en vigtig rolle. Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at arbejdsmiljø i bred forstand kan forklare omkring en tredjedel af al sygefravær. Det er ikke realistisk at tro, at selv en storstilet arbejdsmiljøindsats kan få sygefraværet til at falde med en tredjedel. For det er n en gang vanskeligere at ndgå fx tnge løft og belastende arbejdsstillinger inden for hjemmeplejen og rengøring, end det er ved kontorarbejde. Det er også svært helt at ndgå, at nogle typer af arbejde fx inden for psykiatrien og fængselsvæsenet kan indebære en vis risiko for vold. Men vi kan nå rigtigt langt med et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge, at medarbejderne bliver syge. Og et godt arbejdsmiljø kan sikre, at medarbejderne kommer hrtigere tilbage på arbejdspladsen igen, hvis de først er blevet sygemeldt. Arbejdsmiljøindsatsen er derfor et vigtigt led i indsatsen for at få sygefraværet ned. Regeringens forslag 01 Kampagne: Foks på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 02 Styrket vejledning for at fastholde medarbejdere i nedslidningstrede brancher. 03 Sygefravær inddrages mere i Arbejdstilsynets vejlednings- og informationsmaterialer. 04 Bedre viden om sygefravær på virksomhederne. 05 Bedre viden om sygefravær blandt flygtninge og indvandrere. 16 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

18 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Regeringen har allerede gennemført en række initiativer, der styrker arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads, jf. faktaboks 1 og 2. Foks har hele vejen igennem været at se arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen over for sygefravær og nedslidning i sammenhæng. Flere af initiativerne er så nye, at vi endn ikke har set effekten på sygefraværet. Med Velfærdsaftalen i 2006 flgte regeringen op på arbejdsmiljøreformen med særligt foks på fysisk og psykisk nedslidning. Derdover afsatte regeringen også tre milliarder kroner over de næste 10 år til en ny forebyggelsesfond. Her kan virksomheder i brancher, der har særligt store problemer med nedslidning og højt sygefravær, søge om støtte til projekter, der gør noget ved arbejdsmiljøet, jf. faktaboks 2. Regeringens væsentligste arbejdsmiljøinitiativer Arbejdsmiljøreformen I 2005 stod regeringen bag en stor reform af arbejdsmiljøindsatsen. En af reformens nyskabelser er, at Arbejdstilsynet for første gang besøger samtlige landets ca virksomheder med ansatte. Det sker for at finde frem til de virksomheder, der har størst problemer med arbejdsmiljøet, så Arbejdstilsynet kan koncentrere indsatsen her. Det sker i perioden Herefter vil Arbejdstilsynet besøge alle virksomheder mindst hvert tredje år. Tilsynet har fået tilført yderligere 85 millioner kroner om året til at ansætte ca. 140 medarbejdere, der skal være med til at gennemføre de mange nye besøg på virksomhederne. Fakta 1 Andre vigtige elementer i reformen er, at Arbejdstilsynet har fået mlighed for at give virksomhederne et påbd om, at de skal inddrage en arbejdsmiljørådgiver til at løse deres arbejdsmiljøproblemer. På den måde får virksomheder, der ikke selv er i stand til at løse deres problemer, hjælp til at sikre deres medarbejdere et sndt og sikkert arbejdsmiljø. Regeringen har også indført en smileyordning på arbejdsmiljøområdet, som viser virksomhedernes arbejdsmiljø. Som led i arbejdsmiljøreformen er der desden indført krav om, at virksomhederne skal inddrage sygefravær i arbejdspladsvrderingen (APV). Læs mere om den del af reformen i faktaboks 4. Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Regeringen prioriterede i december 2005 fire arbejdsmiljøområder, som skal være særligt i foks i den samlede arbejdsmiljøindsats frem til og med Samtidig fastsatte regeringen konkrete mål for, hvor meget problemerne på de fire områder sklle være redceret med i 2010: Arbejdslykker skal redceres med 20 procent. Sygefravær på grnd af dårligt psykisk arbejdsmiljø skal redceres med 10 procent. Høreskadende støj skal redceres med 15 procent, og generende støj skal redceres med 10 procent. Sygefravær på grnd af dårlig ryg, smerte i nakke eller andre former for mskel- og skeletbesvær skal redceres med 10 procent. Regeringen har fastsat redktionsmålene på baggrnd af drøftelser med arbejdsmarkedets parter. Både Beskæftigelsesministeriet og arbejdsmarkedets parter skal bidrage til, at målene nås. Prioriteringen af de fire områder skal sikre, at foks er rettet mod de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

19 Kapitel 2 Velfærdsaftalen og Forebyggelsesfonden Velfærdsaftalen Med Velfærdsaftalen fra 2006 er der sat yderligere foks på at ndgå såvel fysisk som psykisk nedslidning. Arbejdstilsynet har fået tilført ekstra 70 millioner kroner om året i perioden til at ansætte ca. 115 medarbejdere, der skal være med til at realisere følgende initiativer: Intensiveret tilsyn inden for brancher, hvor medarbejderne er tret af nedslidning. Udvidet vejledning til virksomheder, der har fået påbd om at løse et konkret ergonomisk problem eller et konkret problem med det psykiske arbejdsmiljø. Procesvejledning til virksomheder, hvor Arbejdstilsynet har konstateret problemer med det psykiske arbejdsmiljø, så virksomheden kan komme godt i gang med at løse problemerne. Konsortim om dvikling af metoder til at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samarbejder om at dvikle metoder til brg for virksomhedernes forebyggende arbejde på det psykiske område. Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfonden blev også etableret i forbindelse med Velfærdsaftalen fra Fondens formål er at forebygge både fysisk og psykisk nedslidning og på den måde nderstøtte senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Forebyggelsesfonden har en kapital på tre milliarder kroner. Hvert år ddeler fonden op til 350 millioner kroner i støtte til konkrete projekter i offentlige og private virksomheder, der skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning. Fonden giver støtte til tre forskellige formål: At forebygge nedslidende rtiner og arbejdsgange og fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller sygemeldte inden for særligt nedslidningstrede brancher. At opnå bedre rehabilitering af syge og handicappede. At styrke bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Private og offentlige virksomheder, hernder kommner, kan søge om støtte til projekter med alle tre formål. Derdover kan foreninger og organisationer søge om støtte til projekter, der er rettet mod det sidste af de tre formål. Fonden har en toledet behandling af ansøgninger, der sikrer, at de støttede projekter både er af god kvalitet og relevante. Kvaliteten vrderes af fondens fagligt rådgivende dvalg, hvor medlemmerne har særlig faglig viden om fondens formål. Blandt de kvalificerede ansøgninger prioriterer bestyrelsen derefter de ansøgninger, der skal have støtte, og i den prioritering lægger de vægt på relevansen af projektet. Bestyrelsen har i 2007 godkendt støtte til 83 projekter. På fondens hjemmeside kan man sende ansøgninger digitalt ved brg af skabeloner. Her findes også hjælpeværktøjer i form af vejledninger om fondens tre formål og gides til, hvordan ansøgningerne skal dformes. Se mere på Fakta 2 18 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni 2008

20 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Arbejdsfastholdelse et nyt foks i jobcentre skal foksere på, hvad den enkelte kan, arbejdsmiljøindsatsen og hvad der skal til for, at han eller hn kan blive i Regeringen lægger med handlingsplanen op til et sit job fx ved at tilpasse arbejdsopgaverne eller nyt foks på sygefravær, hvor der i højere grad de fysiske forhold på arbejdspladsen til hans eller fokseres på syges mligheder for at bevare hendes sitation. tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi skal vænne 01 Regeringen vil lancere en kampagne med foks os til, at det i mange sygdomstilfælde er både mligt og endda gavnligt at holde sig i gang på på, at syge bevarer deres tilknytning til jobbet. arbejdsmarkedet. Startskddet bliver en Regeringen er meget opmærksom på, at ar- konference i september 2008, hvor praktise- bejdsmiljøindsatsen også skal være med til at rende læger, kommnale medarbejdere og fastholde syge medarbejdere på arbejdsmarkedet jobcenterchefer samt virksomheder kan høre og forebygge langvarigt sygefravær. Det nye fo- om projekter og forskningsresltater om ks på sygefravær skal med andre ord være en in- arbejdsfastholdelse fra ind- og dland. tegreret del af arbejdsmiljøindsatsen. International forskning viser, at for mange syge Da regeringen i efteråret 2007 fastlagde priorite- vil det være en fordel at blive på arbejdspladsen ring af mskel- og skeletbesvær i arbejdsmiljøind- eller meget hrtigt vende tilbage til arbejdsplad- satsen, indgik det som et centralt element, at sen. Men det bdskab er ikke almindeligt kendt indsatsen også skal sætte foks på at fastholde og accepteret. Der er derfor behov for at få d- medarbejdere med mskel- og skeletbesvær i bredt bdskabet om, at virksomheder, læger og arbejde og bekæmpe langvarigt sygefravær. Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet jni

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere