INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015

2 Svanemærket tryksag OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret i 2005 med seks afdelinger, der tilsammen udgør de centrale elementer i en almindelig portefølje, uanset om man sparer op til pension, i frie midler, eller man er professionel investor. Siden har vi udvidet paletten, så vi i dag kan tilbyde 12 forskellige afdelinger. Fokus er stadig brede afdelinger, hvor vi inden for hver enkelt afdeling kan tilpasse investeringerne til den aktuelle markedssituation. På næste side findes en kort oversigt over vores afdelinger med lanceringsår. På er de enkelte afdelinger fyldigt beskrevet. Udvælgelse og sammensætning af investeringer i Maj Invests afdelinger sker efter råd fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som kan trække på mere end 25 års erfaring med investeringer for en lang række institutionelle kunder. Vores produkter er kendetegnet ved brede investeringsområder, men koncentrerede porteføljer. Det afspejler, at vi alene investerer i de værdipapirer, hvor vi ser et attraktivt forhold mellem risiko og afkast. Føler vi os ikke overbeviste, så investerer vi ikke. vi både langsigtede og aktive investorer. Oftest holder vi dog vores investeringer længe, og handelsomkostningerne er generelt lave. Vores porteføljer er ikke isolerede øer og påvirkes af de fundamentale og makroøkonomiske vilkår på finansmarkederne. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i analyser af de globale, regionale og lokale forhold. Vi kalder det the big picture. Porteføljemanagerne er hver især erfarne efter mange års arbejde inden for deres områder. Alle investeringsbeslutninger bliver truffet af den ansvarlige porteføljemanager. Et nøgleord er risikostyring. Man kan ikke undgå risici, men man kan styre niveauet. Den vigtige beslutning er, hvornår man skal øge porteføljens risiko, og hvornår man skal nedbringe den. Afdelingerne i Maj Invest er børsnoterede og kan købes gennem alle danske banker. Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon eller læse mere på Vi er langsigtede og forsøger at se gennem støj og uforudsigelige udsving. Vores fokus er rettet mod strukturelle skift og fundamentale forhold. Nogle gange opfører markedet sig irrationelt og gør det muligt at lave solide investeringer ved at gå mod markedet. Derfor er Bernstorffsgade København V Telefon CVR-nr Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for Maj Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet Maj Invest) er porteføljerådgiver for Maj Invest og står for den daglige porteføljerådgivning af alle Maj Invests afdelinger. Investeringsforvaltningsselskab: SEBinvest A/S Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Tilsyn: Finanstilsynet Investeringsforeningen Maj Invest er under tilsyn af Finanstilsynet.

3 INDHOLD 3 INDHOLDSFORTEGNELSE MAKROØKONOMI Kinas problemer er ikke en trussel Obligationsmarkederne Aktiemarkederne NYT FRA FORENINGEN Velkommen til High Income Obligationer AKTIEAFDELINGER Maj Invest Danske Aktier Maj Invest Globale Aktier Maj Invest Value Aktier Maj Invest Emerging Markets Maj Invest Global Sundhed OBLIGATIONSAFDELINGER Maj Invest Danske Obligationer Maj Invest Globale Obligationer BLANDEDE AFDELINGER Maj Invest Pension Maj Invest Kontra Maj Invest Makro FAKTA Omkostninger Historiske afkast og udbytter Stamdata Samarbejdsbanker STAR RATING AFKAST SIDEN START PERFORMANCE Afkast MORNINGSTAR KATEGORI MORNING- Performance 3 år 5 år Danske Aktier 47,4 26,1-19,8 26,0 35,7 15,3 31,4 198,3 +26,7-17,0-10,7 Globale Aktier 30,1 24,4-4,7 8,2 20,3 8,6 10,1 89,5 +10,9-2,6-3,1 Value Aktier 42,3 25,5 0,6 12,0 19,0 26,3 14,9 139,6 +61,1 +26,6 +43,4 Value Aktier Akk. Ikke rated ,0-2,6 - - Emerging Markets Ikke rated ,2 9,7-11,5-1,0-6,8 - - Global Sundhed Ikke rated ,9 11,3 66,2 +15,4 - - Danske Obl. 6,3 5,6 6,6 5,9 3,0 4,8 1,4 53,8 +8,5 +5,0 +5,8 Globale Obl. 9,8 6,4 3,9 10,5 0,2 6,9 3,0 59,1 +13,8 +4,0 +11,3 High Income Obl. Ikke rated , Pension 12,6 13,3 1,4 10,5 8,5 7,4 5,9 71,9 - +8,0 +21,0 Kontra Ikke rated 8,6 12,3 7,3-0,4-6,8 9,0 1,9 69, Makro Ikke rated ,2 13,6 5,8 23, Noter: Afdelingerne Pension, Kontra og Makro har ikke et sammenligningsindeks. Performance (merafkast i forhold til sammenligningsindeks) siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. Global Sundhed har skiftet investeringsområde i 2013 og har derfor ikke sammenligningstal på 3 års sigt. Afkastet i afdeling Makro er siden lancering d. 22. marts 2013, og afdelingen rates efter 36 måneder. Emerging Markets blev lanceret den 16. december Afdeling Value Aktier Akkumulerende blev lanceret den 29. juni Afdeling High Income Obligationer blev lanceret den 4. november 2015.

4 4 MAKROØKONOMI KINAS PROBLEMER ER IKKE EN TRUSSEL Makro Kinas økonomiske vækst er gået markant ned i tempo, og da kinesisk vækst er meget råvareintensiv, har dette også ramt de råvareproducerende lande. De såkaldte vækstlande, der tegnede sig for en stor Dræn del på af den Vestlige globale Industrilande* vækst i 00 erne, Kinas økonomiske vækst er er gået dermed markant kommet ned i tempo, problemer, og da og kinesisk vækst er meget råvareintensiv, Europa og USA har også dette er også truet. ramt de rå- finansmarkederne RoW overskud (% af frygter WIC BNP) nu, at opsvinget i 3 vareproducerende lande. De såkaldte vækstlande, der tegnede sig Arvid Stentoft Jakobsen for en stor del af den globale Cheføkonom i Det vækst er efter i 00 erne, vores opfattelse er dermed en kommet misforståelse. 2 Deler man verden op i de ikkeråvareproducerende, frygter nu, at opsvinget vestlige industrilande i Euro- (WIC) på den ene side og resten af i problemer, og finansmarkederne Fondsmæglerselskabet Maj Invest. 1 pa og USA så også er truet. verden Det er (RoW) efter vores på den opfattelse anden, er en det misforståelse. end 25 Deler års erfaring man verden grad op skete i de på ikke-råvareproducerende, de vestlige industrilandes 0 bekostning. Drevet af Kinas konkur- tydeligt, at fremgangen i vækstlandene i høj Arvid har mere inden for global vestlige konjunkturindustrilande og (WIC) rencekraft på den ene og side, stigende og resten råvarepriser af verden udviklede 1995 vækstlandenes betalingsbalanceoverskud tydeligt, at sig fremgangen i løbet af i 00 erne vækstlande- Taiwan, Canada, Australien, Norge, New Zeeland finansmarkedsanalyse. *Industrilandene excl. Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, (RoW) på den anden, er det til et meget betydeligt dræn på efterspørgslen Kilde: IMF ne i høj grad skete på de vestlige i Vesten. industrilandes Resten af verdens bekostning. betalingsbalanceoverskud Drevet af Kinas konkurrencekraft pct. og af de de stigende ikke-råvareproducerende, råvarepriser udviklede vestlige vækstlandenes industrilandes betalingsbalance- samlede BNP. Efter steg således fra 0 til 3 overskud sig i løbet af 00 erne finanskrisen til et meget er dette betydeligt dræn imidlertid dræn på efterspørgslen forsvundet igen, i Vesten. i takt med Resten at Kina af verdens betalingsbalanceoverskud konkurrenceevne, steg således fra og 0 råvarepriserne til 3 % af de ikke-råvareproducerende, er faldet. Det er den egentlige vestlige årsag indu-bådstrilandes samlede BNP! Efter til finanskrisen vækstlandenes er dette problemer dræn og imidlertid til opsvinget forsvundet i vestlige igen, i takt industrilande. med at Kina Kinas har tabt har tabt konkurrenceevne og problemer råvarepriserne er ikke er en faldet. trussel Det mod er den fremgangen egentlige i årsag USA og både Europa, til vækstlande- er nærmere nes problemer og til opsvinget en forudsætning i de vestlige for industrilande. den. Kinas problemer er ikke en trussel mod fremgangen i USA og Europa, de er nærmere en forudsætning for den. Dræn Dræn på på de de vestlige Vestlige industrilande* Industrilande* Euro-området: Area: økonomiske ubalancer vækst er gået markant Markedet ned i tempo, opfatter og især da ki-europeget råvareintensiv, har med dette ned også af Kina, ramt og de europæisk rå- økonomi har også været meget Lånefinansieret efterspørgsel RoW overskud som udsat (% af WIC for BNP) at blive trukket % af BNP Betalingsbalanceoverskud 3 lande. De såkaldte vækstlande, svag. Under der radarhøjde tegnede sig på finansmarkederne er der imidlertid 12 Kombineret den globale vækst i 00 erne, sket store er dermed fremskridt kommet i retning 2 af at genoprette balancen og 10 8 nansmarkederne frygter genskabe nu, at opsvinget vækstpotentialet i Euroå er truet. Det er efter og vores råvareproducenternes opfattelse en mis- betalingsbalanceoverskud er således i i europæisk økonomi. Dykket i Kinas man verden op i de høj ikke-råvareproducerende, grad kommet Europa 0 til gode, og betalingsbalancen i 2 nde (WIC) på den ene euroområdet side, og resten er af svunget verden fra et 1995 underskud 2000 på 2005 knap ½% af 2015 BNP i 0 excl. Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, en, er det tydeligt, at fremgangen 2008 til et overskud i vækstlandee på de vestlige industrilandes fremgang bekostning. imidlertid Dre- overtrumfet lien, Norge af og et New markant Zealand. fald i den på knap *Industrilandene 3% Taiwan, nu. Canada, I årene Australien, excl Norge, Japan, New Zeeland. Korea, blev Hong denne 2 Kong, Kilde: IMF Singapore, Taiwan, Canada, Austra- Kilde: IMF. Kilde: IHS Global Insight, ECB lånefinansierede efterspørgsel, der er svingfaktoren i balancen Kilder: IHS Global Insigt og ECB. urrencekraft og de stigende råvarepriser udviklede vækstlandenes betalingsbalanceet af 00 erne til et meget mellem betydeligt opsparing dræn og på investering efterspørgslen i den private i Vesten. sektor. Resten Den af veranceoverskud steg således høj i fra perioden 0 til 3 % op af de til ikke-råvareproducerende, finanskrisen, Markedet og opfatter efterlod især vestlige virksomheder Europa indu- som og udsat husholdninger for at blive trukket med en med alt ned for af høj Kina, lånefinansierede efterspørgsel var uholdbart e BNP! Efter finanskrisen gældsætning. er dette dræn For imidlertid at råde bod og forsvundet på europæisk dette igen, har økonomi man i takt i en med har længere også at Kina været periode meget haft svag. fokus Under på gældsnedbringelse, radarhøjde på finansmarkederne årsag er både og der den imidlertid til vækstlande- lånefinansierede sket store efterspørgsel fremskridt i retning fald fra af at ca. genoprette 2% af nceevne og råvarepriserne og kombineret faldet. Det udviste er den betalingsbalancen egentlige til opsvinget i de vestlige BNP i 2010 industrilande. til 0% i Kinas balancen problemer Dermed og er genskabe ville ikke det i vækstpotentialet trussel mod kræve i et europæisk offentligt økonomi. budgetunderskud Dykket i Kinas på og og Europa, de er nærmere skønsmæssigt en forudsætning ca. 6% for af BNP den. råvareproducenternes at skabe makroøkonomisk betalingsbalanceoverskud balance mellem udbud er således og efterspørgsel. i høj grad kommet Det faktiske budgetunderskud lå Europa imidlertid til gode, i begge og betalingsbalancen år kun på ca. 3%, i euroområdet og der var er således gået fra en et økonomisk Euro Area: økonomiske ubalancer underskud på r især Europa som udsat ubalance for at (underefterspørgsel) blive trukket knap % af på BNP 1,5 hele pct. 3% af af BNP BNP! i 2008 Resultatet til et overskud stagnation på knap og 3 arbejdsløshed pct. nu. I årene udeblev blev Betalingsbalanceoverskud og europæisk økonomi derfor har også heller været ikke. meget Kombineret denne er fremgang betalingsbalancen imidlertid og overtrumfet den lånefinansierede af et markant efterspørgsel fald i den lånefinansierede imidlertid Lånefinansieret efterspørgsel rhøjde på finansmarkederne steget 4% er der relativt imidlertid til BNP efterspørgsel, 12siden da. Kombineret Det der aktuelle er svingfaktoren budgetunderskud i balancen på mellem 2% af opsparing BNP er derfor og investering nu kridt i retning af at tilstrækkeligt genoprette balancen til at skabe og balance i 10den private i økonomien, sektor. og Den opfattelsen lånefinansierede af, at Europas efterspørgsel ubalancer var uholdbart er strukturelle høj i perioden fejlagtig. op til finanskrisen, Ligeså fejlagtig og efterlod som den virksomheder samme opfattelse og husholdninger var det for USA s med en tentialet i europæisk og økonomi. tilsvarende Dykket Japans, i Kinas er således 8 vedkommende i 2011, da man 6 nternes betalingsbalanceoverskud er således i alt for troede høj fuldt gældsætning. og fast på For den at Ny råde Normal. bod på dette har man i en længere periode 4 t Europa til gode, og betalingsbalancen i haft 2 fokus på gældsnedbringelse. Samlet set Kina: gav PMI betalingsbalancen og den lånefinansierede undslipper efterspørgsel markedets et radar fald fra er ca. vunget fra et underskud Noget på knap der til 1½% gengæld af BNP i aldrig Servicesektor 2 pct. af BNP i 2010 til 0 Industrisektor 0 pct. i ud på knap 3% nu. I årene skuffende PMI-tal blev denne ud af Kina. 2 På trods af nye vækststimulerende markant tiltag fra fald de kinesiske i den myndigheder, har 2009 PMI 2011 for 2013 industri tid overtrumfet af et Kilde: IHS Global Insight, ECB fterspørgsel, der er svingfaktoren sektoren skuffet i balancen på det seneste, og dette tages af markedet og investering i den private som udtryk sektor. for, Den at lånefinansierede væksttiltagene ikke efterspørgsel virker. På grund var uholdbart af Kinas 54

5 MAKROØKONOMI 5 Dermed ville det i kræve et offentligt budgetunderskud på skønsmæssigt ca. 6 pct. af BNP at skabe makroøkonomisk balance mellem udbud og efterspørgsel. Det faktiske budgetunderskud lå imidlertid i begge år kun på ca. 3 pct., og der var således en økonomisk ubalance (underefterspørgsel) på hele 3 pct. af BNP. Resultatet, stagnation og arbejdsløshed, udeblev derfor heller ikke. Kombineret er betalingsbalancen og den lånefinansierede efterspørgsel imidlertid steget 4 pct. relativt til BNP siden da. Det aktuelle budgetunderskud på 2 pct. af BNP er derfor nu tilstrækkeligt til at skabe balance i økonomien og opfattelsen af, at Europas ubalancer er strukturelle og tilsvarende Japans, er således fejlagtig. Ligeså fejlagtig som den samme opfattelse var det for USA s vedkommende i 2011, da man troede fuldt og fast på den Ny Normal. Noget, der til gengæld aldrig undslipper markedets radar, er skuffende PMI-tal fra Kina. På trods af nye vækststimulerende tiltag fra de kinesiske myndigheder, har PMI for industrisektoren skuffet på det seneste, og dette tages af markedet som udtryk for, at væksttiltagene ikke virker. På grund af Kinas centrale placering i den globale supply chain er landets PMI for industrisektoren imidlertid langt mere korreleret med USA s efterspørgsel efter industrivarer end med den internt kinesiske ditto. Desværre er den amerikanske industrikonjunktur lige nu præget af en lagerreduktion, og derfor skuffer den kinesiske industrikonjunktur også, i hvert fald når man vurderer den ud fra PMI. Et noget bedre, og også mere retvisende, indtryk af væksttiltagenes effekt får man, når man ser på PMI for den kinesiske servicesektor, der er noget bedre korreleret med intern kinesiske efterspørgselsforhold. Afmatningen i Kina giver ofte anledning til bekymring for en negativ, afsmittende virkning på opsvinget i de vestlige industrilande. Denne bekymring er efter Maj Invests opfattelse misforstået. Strukturel overopsparing i lande som Kina, Japan og Tyskland giver betydelige makroøkonomiske ubalancer, og dermed vækstproblemer, på globalt plan. Det er international konkurrenceevne, der afgør fordelingen af disse problemer, og i perioden frem til 2008 betød Kinas overvældende konkurrencekraft, at problemerne endte i de vestlige industrilande. For at opretholde væksten, tillod man så her en kreditekspansion, der ultimativt resulterede i finanskrisen. Efter krisen er Kinas konkurrencekraft eroderet, og nu er det Kina, der er presset til kreditekspansion og lempelig finanspolitik for at opretholde væksten. De globale ubalancer består, men byrden af dem, vækstproblemerne, er flyttet fra de vestlige industrilande til Kina og råvareproducenterne, der voksede på ryggen af Kinas fremgang. Ubalancerne i Kina og de råvareproducerede lande er spejlbilledet af den forbedrede balance i de vestlige industrilandes økonomier. Kina: PMI Servicesektor Industrisektor Servicesektor Industrisektor 2014 Kilde: IHS Global Insight Insigt

6 6 FINANSMARKEDERNE OBLIGATIONSMARKEDERNE Aktuel prissætning med permanent lavvækst og permanent vant tidshorisont. Spørgsmålet er, I USA har vi siden finanskrisen oplevet nulrente politik. Tilsva- hvor længe obligationsmarkedet en serie af risk off/risk on-episoder, hvor renter og aktiekurser først dykkede simultant og senere også reboundede simultant. Set på rentemarkedet markeres begyndelsen på disse episoder af de markante rentefald i slutningen af 2008, i midten af 2010, samt i foråret Det er en udbredt opfattelse, at disse ro/ro -episoder var drevet af Federal Obligationsmarkederne Reserves QE-programmer, men efter vores opfattelse er QE kun en lille del af forklaringen. Under alle Aktuel omstændigheder prissætning er det værd at bemærke, at rekylet i renten rende kan risk-on ses som udtryk for, at markedet opgiver troen på Japan-scenariet igen. De simultane risk on/risk off-handler på aktie- og obligationsmarkedet er udtryk for, at de to markeder, ikke overraskende, inddiskonterer Japan-scenariet samtidigt, og sidenhen også opgiver det nogenlunde samtidigt. Japan-scenariet dannede også baggrund for rentefaldet i Europa gennem 2014, og det var dette rentefald, der trak de amerikanske renter, både fair value og faktisk, kan holde fast i dette scenarie. De p.t. lidt svagere nøgletal afspejler en igangværende, mindre lagerkorrektion, men tages som udtryk for en negativ afsmitning fra Kina. På den korte bane mindsker det faren for et yderligere rekyl i de lange renter. I takt med at den grundlæggende fremgang i europæisk og amerikansk økonomi begynder at tegne sig tydeligere i nøgletallene, kan det derimod let blive et tema. Det handler ikke om, at markedet skal begynde at tro, at ECB er meget tæt på at hæve styringsrenten. (risk-on) I USA i oplevede alle tre tilfælde man efter skete Finanskrisen med ned. en serie Når af renter risk off/risk og aktiekur- on-episoder, Blot hvor det renter at markedet og aktiekurser begynder at kort tid inde i QE-programmerne, ser alligevel steg i begyndelsen af tro seriøst på, at en normalisering først dykkede simultant, og senere også reboundede simultant. Set på rentemarkedet markeres starten længe før de var tilendebragt. Det 2015, var det udtryk for, at markedet, helt tilsvarende de tidligere for de næste 2-3 år, vil være udtryk af styringsrenten vil starte inden på disse episoder af de markante rentefald i slutningen af 2008, i midten af 2010, samt i foråret rokker ved den udbredte opfattelse af, at ECB s Det er QE-program en udbredt sikrer opfattelse, lave at disse episoder ro/ro -episoder i USA, alligevel var drevet begyndte af Federal for, Reserves at man QE har programmer, droppet Japan-scenariet, omstændigheder og det vil få er de det lange renter renter i men Europa efter frem vores til opfattelse slutningen er QE kun at komme en lille del i tvivl af forklaringen. om Japan-scenariets Under alle (risk-on) relevans i alle for tre Europa. tilfælde På skete det kort til tid at inde køre i QE yderligere programmerne, op. af værd at bemærke, at rekylet i renten seneste har opbremsningen i Kina længe før de var tilendebragt. Det rokker ved den udbredte opfattelse af, at ECB s QE program sikrer Generelt afspejler den lange rente dog atter givet pessimismen vind i De ekstremt lave obligationsrenter lave renter i Europa gennem hele markedets forventninger til den sejlene, men efter vores opfattelse i Europa og Japan har som nævnt korte rente i fremtiden, og vores er frygten for negativ afsmitning også presset de amerikanske obligationsrenter ned, og samtidig Generelt afspejler den lange rente markedets forventninger til den korte rente i fremtiden, og vores fair value viser, hvad den lange fra Kina ubegrundet. rente normalt fair value vil viser, ligge hvad på givet den lange rente normalt vil ligge på, givet markedets undervurderer forventninger rentemarkedet til efter markedets pengepolitikken. forventninger Risk til off-perioderne, pengepolitikken. Forventninger hvor renten til ligger prissætningen markant under fair vores value, vurdering kan opfattes potentialet som et for en nyt mønster Risk off-perioderne, for forventningsdannelsen, Selv efter hvor rentestigning markedet begynder i begyn- at inddiskonterer stramning et af japansk den scenario pengepolitiske hvor renten ligger markant under delsen af 2015 afspejler de lange styringsrente i USA. Samlet kan de med permanent lavvækst og permanent nulrente politik. Tilsvarende kan risk-on ses som udtryk for, at fair value, kan opfattes som et nyt renter i Europa en situation, hvor lange renter i USA og Europa derfor ende med at stige nogenlunde markedet opgiver troen på Japan scenariet igen. De simultane risk on/risk off-handler på aktie- og mønster for forventningsdannelsen, markedet ikke reelt opfatter en nor- hvor obligationsmarkedet begynder er udtryk at for, malisering at de to markeder, af ECB s ikke styringsrente overraskende, inddiskonterer parallelt. Japan- inddiskontere scenariet et samtidigt, japansk scenario og sidenhen som også aktuel opgiver inden det nogenlunde for samtidigt. rele- US: renten på en 10 årig statsobligation % p.a. Fair value +/ 30bp 6 Faktisk 5 Risk on Risk off Kilder: Kilde: IHS IHS Global Global Insight og Insight Maj Invest og beregninger Maj Invest-beregninger. Tyskland: renten på en 10 årig statsobligation % p.a Fair value +/ 30bp 1 Faktisk Risk off Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Kilder: IHS Global Insight og Maj Invest-beregninger. Japan-scenariet dannede også baggrund for rentefaldet i Europa gennem 2014, og det var dette rentefald, der trak de amerikanske renter både fair value og faktisk med ned. Når renter og aktiekurser alligevel steg i starten af 2015, var det udtryk for, at markedet helt tilsvarende de

7 FINANSMARKEDERNE 7 Aktiemarkederne AKTIEMARKEDERNE Aktuel prissætning Aktuel prissætning prissætningen af globale aktier, og at den grundlæggende fremgang i Aktier handler normalt forholdsvist Aktier tilsvarende handler normalt forhold forholdsvist vil således tæt nor-på deres europæisk underliggende og amerikansk fair værdi økonomi (Maj Invest beregning tæt på deres underliggende Under malt dot.com gælde boblen for europæiske, steg aktier dog herun- til næsten begynder det dobbelte at tegne af fair sig værdi, tydeligere ligesom i de på bunden fair værdi (Maj Invest-beregning). finanskrisen der danske, faldt til aktier. halvdelen. Dog er det vores nøgletallene, kan kursstigninger Under dot.com-boblen steg aktier vurdering, at europæiske aktier er derimod let blive et tema. Eventuelle en underliggende, rentestigninger langsigtet vil dog i bevægelse givet tilbage m dog til næsten det dobbelte af fair Perioden blevet siden relativt finanskrisen hårdt ramt har af været det præget seneste af udbrud norm af for pessimisme. prissætningen fair værdi fald begrænse afbrudt af potentialet midlertidige for tilbageslag. den Basalt s værdi, ligesom de på bunden af finanskrisen den historiske faldt til halvdelen. handler det om, at der i kølvandet på finanskrisen fremadrettede bredte sig en stigning opfattelse i fair om værdi. en Ny Normal en perioder udbredt mistro til at økonomien kunne genvinde sin tidligere styrke. En mistro som ku Forventninger til prissætningen langsomt er svundet ind, og som senest har fået ny næring af frygten for, at Kinas og Perioden siden finanskrisen har De p.t. lidt svagere nøgletal afspejler en igangværende lagerkorrek- råvareproducerende landes problemer skal bremse opsvinget i USA og Europa. Aktuelt handler S&P 50 været præget af en underliggende, således på en prissætning svarende til ca. 90% af fair værdi. langsigtet bevægelse tilbage mod tion, men tages af markedet som den historiske norm for prissætningen, fair værdi, afbrudt af midlerti- Kina. På den korte bane begrænser udtryk for en negativ afsmitning fra Prissætningen af amerikanske aktier er generelt normgivende for prissætningen af globale aktier, tilsvarende forhold vil således normalt gælde for europæiske herunder danske aktier. Dog er d dige tilbageslag. Basalt set handler vores det vurdering, antageligt at europæiske potentialet aktier for et generelt rekyl er blevet relativt hårdt ramt af det seneste udbrud på aktiemarkederne. I takt med det om, at der i kølvandet på finanskrisen pessimisme. bredte sig en opfattelse om en Ny Normal, en i perioder S&P 500: indeks vs. fair value udbredt mistro til, at økonomien Indeks kunne genvinde sin tidligere styrke Fair value En mistro, som kun langsomt er Do. +/ 5% 800 svundet ind, og som senest har fået Oktober 1987 crash ny næring af frygten for, at Kinas 400 og de råvareproducerende landes Stagflation Dot.com boble Finanskrise problemer skal bremse opsvinget i 200 USA og Europa. Aktuelt handler S&P 500 således på en prissætning svarende til ca. 90 pct. af fair værdi Prissætningen af amerikanske aktier Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Kilder: IHS Insight og Maj Invest-beregninger. Bemærk at skalaen i figuren er logaritmisk. er generelt normgivende for Forventninger til prissætningen De p.t. lidt svagere nøgletal afspejler en igangværende lagerkorrektion, men tages af markedet som NY AFDELING: MAJ INVEST HIGH INCOME OBLIGATIONER udtryk Ideen for en med negativ afdelingen afsmitning er, fra at Kina. den På den Find korte mere bane begrænser information det antageligt potentialet for rekyl skal på aktiemarkederne. give medlemmerne I takt med en at bred den grundlæggende På fremgang i europæisk og amerikansk økonomi eksponering begynder at mod tegne forskellige sig tydeligere ty-per nøgletallene, finder du kan prospekt det derimod for let afdelingen, blive et tema. Eventuelle af risikoobligationer, vil dog i givet fald og begrænse at der potentialet mens dokumentet for den fremadrettede central investo- stigning i fair værdi. I november måned 2015 lancerede rentestigninger Maj Invest en ny afdeling: Maj Invest løbende sker en allokering af forrinformation findes på High Income Obligationer. muen mod den type af risikooblivest.dk/ci. Investering er forbundet Afdelingen investerer fortrinsvis Baggrund: gationer, Fair som value vi på forventer, aktiemarkedet vil give med risiko for tab, og Maj Invest i højtforrentede globale stats- og det højeste afkast. Dermed slipper opfordrer til at søge rådgivning i Fondsmæglerselskabet Maj Invest estimerer fair value ud fra virksomhedernes indtjening og d virksomhedsobligationer med høj man som investor for at købe og egen bank før investering. risikofri alternativafkast (renten på en 10-årig statsobligation). Vi anvender i denne sammenhæng risiko, det vi også kalder risikoobligationer. forskellige typer af risikoobligatio- Målgruppe: Både frie midler og sælge investeringsforeninger med indtjeningsbegreb, der i modsætning til det normalt anvendte earnings per share er opgjort eft ner, alt efter hvad forventningerne pensionsopsparing. Investeringsområdet gør afdelingen til den ene eller anden type af ob- til et oplagt supplement til de ligationer er. Dermed undgår man øvrige obligationsafdelinger for investorer, som investor en række handelsom- der ønsker højere risiko kostninger. og større afkastmuligheder.

8 I efteråret 2015 afholdte Maj Invest en række informationsmøder rundt om i landet med flere end interesserede og spørgelystne gæster. Hold øje med næste række af informationsmøder, der annonceres i vores nyhedsbrev og på Tilmeld dig nyhedsbrevet på

9

10 10 DANSKE AKTIER MAJ INVEST DANSKE AKTIER KÆRE INVESTOR Keld Henriksen Aktiechef Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 6,7 pct. meget tilfredsstillende, men lavere end det generelle markedsafkast på 9,3 pct. for samme periode målt ved sammenligningsindekset. Med et meget højt absolut afkast på 31,4 pct. for hele 2015 har afdelingen opnået et afkast på linje med markedet som helhed, der i 2015 gav et afkast på 30,8 pct. målt ved sammenligningsindekset. Med stort set lige mange op- og nedjusteringer må regnskaberne for tredje kvartal for de større danske virksomheder siges at være tilfredsstillende med en lille pil nedad. Især de mindre konjunkturafhængige virksomheder klarede sig fint, mens eksempelvis bankaktier faldt over en bred kam. Kapitalsituationen i bankerne var generelt bedre end ventet, og ser man bort fra landbrug var hensættelser til tab nærmest nul i kvartalet. Derimod skuffede både top- og bundlinjen overalt. Udlånsvæksten er nærmest ikke-eksisterende, så kampen om kunderne er hård, hvilket sætter marginalerne under pres. Ydermere frygtes det, at Nationalbanken vil fastholde negative indlånsrentesatser i en længerevarende periode, så indlånsrentemarginalen på privatbankkunder er p.t. negativ. Peter Stenholt Seniorporteføljemanager Keld og Peter er ansvarlige for Maj Invest Danske Aktier. Keld har mere end 25 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Peter, CFA og cand.polit., har de seneste 13 år arbejdet med analyse og udvælgelse af danske aktier. Afkast Så var der mere positivt nyt fra DSV, der lagde et købstilbud på amerikanske UTi Worldwide Inc. Virksomheden omsætter det halve af DSV, men har lige så mange ansatte og er uprofitabel. Opkøbet er altså af væsentlig størrelse for DSV og ligner noget, virksomheden tidligere har haft succes med. Endelig fremlagde Carlsbergs nye administrerende direktør en årlig besparelsesplan på op til 2 mia. kr., hvoraf halvdelen skal reinvesteres i virksomheden. Samtidig benyttede Carlsberg lejligheden til at foretage betydelige goodwillnedskrivninger af aktiviteterne i Rusland og Kina. Strategien, der er fastholdt siden afdelingens lancering i 2005, fortsættes uforandret med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer. Fokus vil fortsat være på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er en væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Morningstar Rating Aktier - Danmark Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Indeks: OMXCCap QQQ Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = Fond Indeks Afkast Fond Indeks Diff. Afkast ÅTD 31,3 31,4 % 30,8 % 0,5 0,6 % Fond -19,8 % 26,1 % 35,7 % 15,3 % 31,3 31,4 % Seneste kvartal 6,6 6,7 % 9,3 % -2,8-2,6 % Indeks -19,9 % 23,8 % 38,3 % 17,2 % 30,8 % 1 år 31,3 31,4 % 30,8 % 0,5 0,6 % Morningstar Kategori -20,2 % 23,0 % 38,6 % 18,5 % 36,8 % 3 år ann. 27,1 % 28,5 % -1,4 % 5 år ann. 15,8 % 16,0 % -0,3 %

11 DANSKE AKTIER 11 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Selskabsfordeling OMXC20 78,0 % Mellemstore selsk... 22,0 % Små selskaber 0,0 % Sektorfordeling for aktier 0% 20% 40% 60% 80% Industri 25,5 % Sundhed 24,9 % Finans 23,0 % Cyklisk forbrug 13,4 % Teknologi 6,0 % Forbrugsvarer 4,8 % Materialer 1,3 % Kommunikationsservice 1,1 % 0% 10% 20% 30% Nøgletal Info ratio -0,6 Kurs/Indtjening 17,7 Kurs/Indreværdi 2,2 ROE 24,2 10 største investeringer Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købsmandsmæssig. Den væsentligste positive bidragsyder i fjerde kvartal var IC Group, der er en væsentlig overvægt i afdelingen. Siden administrerende direktør Mads Ryders tiltræden for halvandet år siden er der sket en markant udvikling i IC Group med frasalg af Mid Market-divisionen og entydig fokus på premium-brands, hvor især Peak Performance og Tiger of Sweden i dag tegner værdien i virksomheden. Ydermere er supply chain og gennemsigtigheden på, hvor man tjener og navnlig ikke tjener penge, markant forbedret. Overvægt i DFDS bidrog også positivt til den relative performance. I regnskabet for tredje kvartal opjusterede DFDS for tredje gang i år sine forventninger til indtjeningen for Virksomheden er især hjulpet af den stærke vækst i engelsk økonomi. Derudover overraskede indtjeningen på Den Engelske Kanal positivt. Samlet set kom det største negative bidrag fra overvægt i bankerne Spar Nord, Jyske Bank og Sydbank, der alle gav kursfald på omkring 10 pct. efter skuffende kvartalsregnskaber. Desuden bidrog undervægt i Genmab og H. Lundbeck negativt. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Coloplast, A.P. Møller-Mærsk og DSV, der ved kvartalets udgang hver især udgjorde 6 10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Matas, DSV, IC Group, Sydbank og Spar Nord Bank, mens de største undervægte findes i Danske Bank, H. Lundbeck, Chr. Hansen Holding, Genmab samt Københavns Lufthavne. Pr Navn Sektor Land Vægt Novo Nordisk A/S Sundhed DNK 9,9 % Pandora A/S Cyklisk forbrug DNK 7,4 % Danske Bank Finans DNK 5,6 % A P Møller - Mærsk A Industri DNK 5,2 % Coloplast A/S Sundhed DNK 5,0 % Navn Sektor Land Vægt Vestas Wind Systems Industri DNK 4,9 % ISS A/S Industri DNK 4,7 % Carlsberg B Forbrugsvarer DNK 4,7 % DSV A/S Industri DNK 4,5 % Jyske Bank A/S Finans DNK 4,3 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

12 12 GLOBALE AKTIER MAJ INVEST GLOBALE AKTIER KÆRE INVESTOR Henrik Ekman Aktiechef Ansvarlig for Maj Invest Globale Aktier. Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har mere end 25 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse. Afdelingen gav i fjerde kvartal 2015 et afkast på 7,6 pct. Afkastet er i absolut forstand meget tilfredsstillende, men lidt lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til kroner steg 8,6 pct. Afkastet bør ses over en periode på mindst tre år. Siden etableringen i december 2005 har afdelingen givet et afkast, der er hhv. 10,9 og 35,3 procentpoint bedre end sammenligningsindekset og afdelingens Morningstar Kategori. I fjerde kvartal blev den negative stemning fra tredje kvartal afløst af en betydelig positiv udvikling på de internationale aktiemarkeder. Bekymringen over den aftagende vækst i Kina trådte i baggrunden, og dårlige arbejdsløshedstal i USA fik markedet til positivt at fokusere på, at den amerikanske centralbank (Fed) ville opretholde sin nulrentepolitik. Trods dette fortsatte dollarkursen med at stige gennem kvartalet, især i november måned, hvilket dannede baggrund for fortsatte aktiekursstigninger målt i kroner. I begyndelsen af december meldte Den Europæiske Centralbank ud, at den ikke ville lempe pengepolitikken så meget som markedet ventede, hvilket førte til en styrkelse af euro over for dollar op til det efterfølgende rentemøde i Fed, hvor Fed hævede styringsrenten for første gang i mange år. Gennem hele kvartalet faldt olieprisen, og det fik især rentespændet på obligationsudstedelser fra amerikanske energiselskaber til at udvide sig ret kraftigt. I kombination med generelt svagere end ventede makroøkonomiske nøgletal var det med til at skabe en negativ stemning og udvikling gennem anden halvdel af kvartalet. Hvad angår regnskabssæsonen var den relativt blandet, da der bortset fra gode regnskaber fra en række af de største teknologiselskaber, blev meldt forsigtigt ud om fremtiden med baggrund i usikkerheden om især Kina. Selv om udviklingen vil kunne påvirke udvalgte virksomheders indtjening negativt, udvikler økonomierne sig fortsat fornuftigt i de udviklede lande. Da aktiemarkedernes prisfastsættelse samtidig er attraktiv, i forhold til de lave renter på obligationer, opretholdes en positiv holdning til aktiemarkedet ved indgangen til Afkast Morningstar Rating Aktier - Globale Large Cap Blend Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende QQQ Indeks: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = Fond Indeks Afkast Fond Indeks Diff. Afkast ÅTD 10,6 10,1 % 10,7 % -0,1-0,6 % Fond -4,7 % 8,3 % 20,1 % 8,6 % 10,6 10,1 % Seneste kvartal 8,1 7,6 % 8,6 8,4 % -0,4-1,0 % Indeks -2,6 % 14,5 % 21,2 % 19,3 % 10,7 % 1 år 10,6 10,1 % 10,7 % -0,1-0,6 % Morningstar Kategori -8,1 % 12,7 % 17,5 % 15,0 % 9,3 % 3 år ann. 13,0 % 17,0 % -4,0 % 5 år ann. 8,3 % 12,3 % -4,0 %

13 GLOBALE AKTIER 13 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Afdelingen investerer i forskellige og primært større danske og udenlandske virksomheder bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle nøgletal som P/E (price/ earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gås gerne mod strømmen, hvis det vurderes, at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makroøkonomiske udvikling, når de enkelte aktier vælges. Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 48,4 % Storbritannien (UK) 8,9 % Japan 8,7 % Tyskland 7,8 % Schweiz 6,8 % Sverige 6,4 % Kina 5,0 % Danmark 2,9 % Østrig 2,8 % Holland 2,5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De fleste af afdelingens investeringer viste en positiv udvikling gennem kvartalet. Det var afdelingens investeringer inden for de konjunkturfølsomme områder som teknologi og varigt forbrug, der bidrog mest positivt, bl.a. tyske SAP og amerikanske Microsoft inden for teknologi og de to japanske selskaber Isuzu Motors (lastbiler mv.) og Honda Motors (personbiler og motorcykler) inden for varigt forbrug. Herudover bidrog også amerikanske Owens Corning (isolerende byggematerialer) og amerikanske Monsanto, der sælger produkter til landbrugssektoren, betydeligt positivt. Sektorfordeling for aktier Teknologi 21,1 % Finans 20,7 % Cyklisk forbrug 13,1 % Sundhed 12,7 % Industri 11,6 % Materialer 7,6 % Forbrugsvarer 6,8 % Olie og gas 3,9 % Kommunikationsservice 2,6 % Nøgletal 0% 5% 10% 15% 20% 25% Info ratio -0,9 Kurs/Indtjening 16,3 Kurs/Indreværdi 1,9 ROE 17,0 10 største investeringer I løbet af kvartalet blev der nyinvesteret i den svenske lastvognsproducent Volvo, den kinesiske producent af pc er og mobiltelefoner Lenovo og den amerikanske outletkæde TJX. Aktiemarkederne var mod kvartalets slutning og i begyndelsen af 2016 præget af fornyet usikkerhed og nervøsitet, ikke mindst pga. uro på det kinesiske aktie- og valutamarked. Selv om konsekvensen for de internationale finansmarkeder på sådanne tidspunkter er øget usikkerhed, er holdningen til den underliggende økonomiske udvikling i de udviklede økonomier uforandret positiv ligesom prisfastsættelsen af flere af de konjunkturfølsomme sektorer er attraktiv. På den baggrund opretholdes overvægte inden for bl.a. teknologi og industri, mens der på regionsniveau opretholdes en overvægt af europæiske frem for amerikanske aktier. På regionsniveau vurderes især Europa og til dels Japan som attraktive regioner med potentiale for attraktive afkast pga. øgede indtjeningsforventninger og forbedret aktionærvenlighed. Trods betydelige kursfald forbliver holdningen til emerging markets afventende. Pr Navn Sektor Land Vægt Microsoft Corp Teknologi USA 3,0 % American International Group Finans USA 3,0 % Honda Motor Co Cyklisk forbrug JPN 2,9 % Isuzu Motors Ltd. Cyklisk forbrug JPN 2,9 % Comerica Finans USA 2,8 % Navn Sektor Land Vægt Oracle Teknologi USA 2,8 % Novo Nordisk A/S Sundhed DNK 2,8 % Cisco Systems Inc Teknologi USA 2,8 % Owens Corning Materialer USA 2,8 % EMC Corp / Mass Teknologi USA 2,7 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

14 14 VALUE AKTIER MAJ INVEST VALUE AKTIER OG VALUE AKTIER AKKUMULERENDE KÆRE INVESTOR Kurt Kara Aktiechef Afdelingerne gav i fjerde kvartal 2015 et afkast på 5,3 pct. Afkastet er i absolut forstand meget tilfredsstillende, men lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner steg 8,6 pct. For 2015 som helhed gav Maj Invest Value Aktier et afkast på 14,9 pct., mens sammenligningsindekset steg 10,7 pct. Aktiemarkederne bød på en meget positiv udvikling i kvartalet som følge af de positive nøgletal fra især USA og gode kvartalsregn-skaber over en bred kam. Kvartalets bedste aktiemarked var det japanske, der steg med ca. 10 pct. målt i lokal valuta, men med over 11 pct. omregnet til danske kroner. Derudover nød investorer godt af stigningerne i USA, hvor aktierne steg med over 10 målt i kroner. Europa kvitterede med et noget lavere afkast på blot ca. 5 pct., hvilket isoleret set stadig er et højt afkast for et enkelt kvartal. Det laveste afkast kom fra emerging markets-aktierne der lå fladt målt i dollar, og det samlede afkast for en dansk investor på 3 pct. kan derfor tilskrives en stigende dollarkurs. Ulrik Jensen Seniorporteføljemanager Kurt og Ulrik er ansvarlige for Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende. Kurt er uddannet cand.polit. Han har 17 års erfaring med investering og har gennem alle årene haft stor fokus på valueinvesteringer. Ulrik er uddannet cand.merc. og har 14 års erfaring med aktieanalyse og valueinvestering. Udover de stigende aktiemarkeder og opsvinget i USA var udviklingen på oliemarkedet et tilbagevendende tema på de finansielle markeder. Den tilspidsede konflikt i Syrien og dens afsmittende effekt på nabolandene Saudi Arabien og Iran bar brænde til bålet, men olien holdte sig støt faldende som følge af Saudi Arabiens massive udpumpning af olie. Olieprisfaldet er en positiv stimulans for især USA der har et stort olieforbug pr. capita. Opsvinget var i kvartalet så stærkt, at den amerikanske centralbank i december valgte at hæve renterne for første gang i ni år. Det skal ses som et positivt tegn, og markederne kvitterede også positivt. Afdelingen har en betydelig andel af investeringer i USA, en eksponering som forretningsmæssigt er lavere eftersom dele af omsætningen og indtjeningen ligger uden for Nordamerika. På den korte bane vil afkastet fortsat være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer, selvom denne effekt over tid stort set neutral. Afkast - Maj Invest Value Aktier Morningstar Rating QQQQQ Aktier - Globale Large Cap Blend Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Indeks: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = Fond 180 Indeks Afkast Fond Indeks Diff. Afkast ÅTD 15,5 14,9 % 10,7 % 4,8 4,2 % Fond 0,7 % 12,0 % 19,0 % 26,3 % 15,5 14,9 % Seneste kvartal 5,9 5,3 % 8,6 8,4 % -2,6-3,3 % Indeks -2,6 % 14,5 % 21,2 % 19,3 % 10,7 % 1 år 15,5 14,9 % 10,7 % 4,8 4,2 % Morningstar Kategori -8,1 % 12,7 % 17,5 % 15,0 % 9,3 % 3 år ann. 20,2 % 17,0 % 3,2 % 5 år ann. 14,3 % 12,3 % 2,1 %

15 VALUE AKTIER 15 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingerne kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus, og det betyder, at de kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Investeringsvalg - Maj Invest Value Aktier Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 63,1 % Storbritannien (UK) 8,7 % Taiwan 4,9 % Japan 4,4 % Frankrig 4,4 % Canada 4,1 % Tyskland 3,9 % Italien 2,4 % Schweiz 2,1 % Israel 1,9 % 0% 20% 40% 60% Sektorfordeling for aktier Cyklisk forbrug 24,0 % Industri 23,2 % Finans 14,9 % Teknologi 13,4 % Sundhed 10,3 % Ejendomme 4,4 % Olie og gas 4,3 % Materialer 3,4 % Forbrugsvarer 2,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Afdelingens bedste aktier i kvartalet var den amerikanske softwareproducent Microsoft, der oven på gode resultater steg med 30 pct. Derudover nød afdelingen godt af stigninger i den tyske jetmotorproducent MTU Aero Engines og det japanske boligudviklingsselskab Daito Trust Construction Corp, der begge steg i omegnen af 20 pct. Blandt de investeringer, der bidrog negativt, kan man entydigt pege på afdelingens position i Advance Autoparts, som faldt med 20 pct. Dette skal ses i lyset af, at afdelingen har tjent mere end 170 pct. på aktien, siden den blev erhvervet i Derudover var der negativt bidrag fra det britiske industriselskab Meggitt Plc., der faldt med godt 20 pct. oven på et mindre godt regnskab. Udover mindre tilpasninger af porteføljen var der ikke nogen omlægninger i porteføljen i kvartalet. Markedet virkede ved indgangen til 2016 attraktivt, især set i relation til alternative aktivklasser. Nøgletal Info ratio 0,7 Kurs/Indtjening 15,9 Kurs/Indreværdi 2,2 ROE 25,1 10 største investeringer - Maj Invest Value Aktier Pr Navn Sektor Land Vægt American International Group Finans USA 7,9 % Union Pacific Corp Industri USA 5,3 % United Tech. Corp Industri USA 5,1 % Taiwan Semiconductor Teknologi TWN 4,8 % Autozone Cyklisk forbrug USA 4,8 % Navn Sektor Land Vægt Daito Trust Construct Co. Ltd Ejendomme JPN 4,4 % Christian Dior Cyklisk forbrug FRA 4,4 % Microsoft Corp Teknologi USA 4,3 % IBM Teknologi USA 4,2 % Goldman Sachs Group Inc. Finans USA 4,2 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere