Prisinformation. Prisinformation /Side 1 af 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisinformation. Prisinformation. 21.03.2013/Side 1 af 47"

Transkript

1 Prisinformation /Side 1 af 47

2 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort Dokumentgebyr og bevillingsprovision Dokumentgebyr Bevillingsprovision 5 5 Handel med finansielle instrumenter 5 Udlandsforretninger Afregningskurser Køb af checks Overførsler til udlandet Overførsler fra udlandet Inkasso- og rembursforretninger 7 Samarbejdspartnere 8 Stjernekunder 8 Klagevejledning 8 Gebyrer Boks 9 Døgnboks 9 Køb af mønt 9 Checks danske 10 Checks udenlandske 11 Depotadministration 12 Formuepleje 14 Giro- og indbetalingskort 15 Inkasso udland 16 Kort 17 MasterCard 19 Låneformidling - Privatkunder 23 - Bolig 24 - Rabatpakker 26 - Øvrige dokumentgebyrer 27 - Erhvervskunder 28 Overførsler indland 29 Gebyrer /Side 2 af 47

3 Overførsler til og fra udlandet 30 Pension og Pulje 32 Remburser og udenlandske garantier 33 Selvbetjening 35 Soliditets- og bureauoplysninger 37 Stjernekunder 38 Udskrifter 40 Udlandslån 41 Valuta 42 Valutamarginaler 42 Værdipapirer køb og salg 43 Øvrige gebyrer 46 Indhold Gebyrer /Side 3 af 47

4 Rente, løbende provision og dekort Ved kasseindbetaling på en konto beregnes renten fra 1. hverdag efter indbetaling. Renteberegning Ved udbetaling på en konto beregnes renten pr. udbetalingsdagen, uanset om man hæver i eget eller et andet pengeinstitut (gælder også ved brug af check eller kort). For dispositioner udover en kredits aftalte kreditramme beregnes en af Spar Nord Bank fastsat overtræksrente, provision eller morarente. Opmærksomheden henledes på, at denne er højere end den aftalte rentesats. For lån beregnes en af Banken fastsat morarente af forfaldne ikke betalte ydelser efter Bankens regler herom. Morarentesatsen er højere end den aftalte rentesats. Satserne er pr fastsat sådan: Bevilget overtræk Selvtaget overtræk Morarente Overtræk på pensionskonti 2-6 pct. 26,85 pct. 26,85 pct. 18,00 pct. Tillæg til debetsatsen Morarente beregnes, hvis aftalte ydelser på et lån eller kredit ikke betales til tiden. Rentetilskrivning Rente, løbende provision og dekort fremgår af kontoudskrift. På indlånskonti oprettet før den 6. april 1999 tilskrives renten pr. 31. marts. Konti oprettet fra 6. april 1999 samt pensionskonti har rentetilskrivning pr. 31. december. Rente og provision på kreditter og lån med månedlig nedbringelse tilskrives pr. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. På øvrige lån pr. 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Dog tilskrives positiv nettorente helårligt jf. rente på indlånskonti. Rentesatser oplyses på rentetavler i alle afdelinger. Løbende provision beregnes kun i forbindelse med nogle kreditter /Side 4 af 47

5 Den løbende provision tilskrives hvert kvartal, og den beregnes af maks. Løbende provision For byggekreditter beregnes den løbende provision dog af det højest trukne beløb i perioden. Dekort er en nedsættelse af renten, såfremt der udbetales på konti med opsigelse, uden at beløbet er opsagt. Dekort beregnes fx. som 0,125% pr. kvartal af det hævede beløb og fremgår af kontoudskrift umiddelbart efter det hævede beløb. Dekort Dekort sidestilles skattemæssigt med udlånsrente. Dokumentgebyr og bevillingsprovision Dokumentgebyr er prisen for udfærdigelse af dokumenter Dokumentgebyr Bevillingsprovision er prisen for en almindelig vurdering af låneansøgningen. Bevillingsprovision Handel med finansielle instrumenter For yderligere information omkring de generelle regler og betingelser for handel med finansielle instrumenter og opbevaring af værdipapirer henvises til Handel med finansielle instrumenter /Side 5 af 47

6 Udlandsforretninger Hvis intet andet er aftalt, anvendes Nationalbankens informationskurser med et fradrag eller tillæg, som varierer fra valuta til valuta. Ved uro på valutamarkederne forbeholder Spar Nord Bank sig ret til at anvende de faktiske handelskurser med et fradrag eller tillæg. Udlandsforretninger Afregningskurser Ordrer større end modværdien af 2 mio. kr. ved a-valuta, og 1 mio. kr. ved b-valuta kan ikke handles på baggrund af Nationalbankens informationskurser, og skal derfor afregnes til aftalt kurs. Udenlandske checks bliver afregnet under forbehold af, at det udenlandske pengeinstitut honorerer disse, i modsat fald returneres checkene. Eller som minimum kopi af disse. Køb af checks Returchecks omregnes til Spar Nord Banks salgskurs, på tidspunktet for checkens modtagelse fra det udenlandske penge institut. Spar Nord kan vælge at indløse checken på inkassobasis og i dette tilfælde krediteres kundens konto først når Spar Nord er sikker på at checken er gyldig og Spar Nord har fået pengene stillet til rådighed. Der er et forhøjet gebyr forbundet med checks til inkasso. Du/Din virksomhed vil i disse tilfælde få besked hvis checken indløses på inkassobasis. Spar Nord Bank forbeholder sig ret til at opkræve uforudsete omkostninger samt renter ved forsinket honorering. Overførselsanmodninger skal være Spar Nord Bank i hænde inden kl. 15:30 for at blive ekspederet samme dag. Overførsler til udlandet En overførsel vil være forbundet med bankomkostninger både i afsenders og modtagers land. Ved bestilling aftales med Spar Nord Bank, hvorledes disse fordeles mellem afsender og beløbsmodtager. For overførsler omfattet af Betalingstjenesteloven gælder særlige regler for gebyrfordeling. Ved overførsel til EU/EØS lande skal BIC og IBAN altid anvendes. Overførsler, der af den ene eller anden grund returneres, afregnes til Spar Nord Banks købskurs på det tidspunkt Banken modtager betalingen retur. Valørregler, krav til overførselsanmodninger og mulighed for klageadgang fremgår af Spar Nord Banks hjemmeside /Side 6 af 47

7 Overførsler i valuta omregnes automatisk til danske kroner, med mindre det af ordren fra udlandet klart fremgår, at beløbet skal indsættes på en valutakonto. Overførsler fra udlandet Gebyrer beregnes over for betalingsmodtageren, såfremt det udenlandske pengeinstitut ikke instruerer om, at betalingsafsender vil betale gebyret. Fakturaer bør indeholde information om IBAN og BIC Inkasso- og rembursforretninger vil blive behandlet i henhold til de til enhver tid gældende ICC regler. En eventuel finansiering aftales og beregnes ud fra Spar Nord Banks "cost of fund sats" plus et tillæg. En eventuel inddækningsrente beregnes for den tid, der går, inden Spar Nord Bank modtager dækning for et udbetalt beløb og beregnes med udgangspunkt i Bankens "cost of fund sats" for den pågældende valuta med et tillæg. Inkasso- og remburs forretninger og Udenlandske garantier Ved udstedelse af udenlandske garantier anbefaler vi, at de af verifikations mæssige grunde blive adviseret gennem et pengeinstitut i modtagers land. Spar Nord Banks advisering af modtagne udenlandske garantier medfører ingen forpligtelse for Banken. Med adviseringen står Spar Nord Bank alene inde for, at garantien er modtaget fra garantiudstedende pengeinstitut. Teleomkostninger samt eventuelle udenlandske bankomkostninger beregnes ud fra de faktiske omkostninger. For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale /Side 7 af 47

8 Samarbejdspartnere Spar Nord Bank samarbejder med PFA Pension, PBS, Bankinvest, Plusinvest, Valueinvest, Sparinvest, Sydinvest, LD Invest Nykredit Invest, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, Nykredit, Finans Nord og Privatsikring. Banken modtager provision m.v. ved salg/formidling af deres produkter. Samarbejds- partnere Spar Nord Bank har et kundekoncept for Stjernekunder privat og erhverv. Stjernekunder Spar Nord Bank har et kundekoncept for Stjernekunder. Stjernekunder Stjernekunder opnår hel- eller delvis gebyrbortfald på mange standardprodukter. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over Spar Nord, skal du i første omgang kontakte den lokale bank (afdeling), hvor du er kunde. Klagevejledning Hvis du herefter fortsat er uenig i Spar Nords behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte Bankens klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Spar Nords klageansvarlige er Ole Madsen, kommunikationschef. Du kan skrive til den klageansvarlige på eller: Spar Nord Bank, att. Ole Madsen, Skelagervej 15, 9000 Aalborg /Side 8 af 47

9 Gebyrer Boks Bokslågernes bredde x højde Priser er ekskl. moms < 25 cm < 10 cm > 25 cm < 10 cm > 25 cm 10 cm - 15 cm > 25 cm 16 cm - 30 cm > 25 cm > 30 cm Oprettelse af lejekontrakt Feriedepot Opbrydning af boks samt direkte omk. ved opbrydning Døgnboks Årligt gebyr Indbefatter aflevering af 90 sæt døgnboksposer pr. kvartal 275 kr Pr. år Pr. år Pr. år Pr. år Pr. år Pr. påbegyndt måned Efter regning Ekstragebyr Ved indlevering af mere end 90 sæt døgnboksposer pr. kvartal 25 kr. Der er mulighed for individuel prissætning Kvalitetsgebyr Opkræves ved gentagen mangelfuld kvalitet i de indleverede døgnboksposer Timebetaling Optællingsgebyr Opkræves ved krav om straks-optælling ved direkte indlevering af døgnbokspose eller/og når døgnboksaftale ikke foreligger. 5 Køb af mønt Minimumsgebyr ved køb af ruller 1 rulle 2 1 rulle 1 1 rulle 5 kr. 1 rulle 2 kr. 1 rulle 1 kr. 1 rulle 50 øre 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. Køb af mønt /Side 9 af 47

10 Checks i DKK Udstedelse af checks - med fremsendelse - med gavetelegram Lommecheck (tilmeldt central checkprint Manuel stempling af lommechecks - med fremsendelse Stor kundecheck - oprettelse af logo Benyttelse af checks Fremfinding af checks Kontramandering, ved tilbagekaldelse Rekv. kopi v/indløsning i andet pengeinstitut Returnering v/manglende dækning Indløsning af fremmed check for ikke kunder - under over 100 ikke kunder - m/kontrolopringning kr. 95 kr. 5 kr Timebetaling kr. 125 kr. 125 kr. Checks - danske Gratis for Stjernekunder Gratis for Stjernekunder Pr. checkhæfte Pr. checkhæfte, min. 100 stk. Pr. logo inkl.moms Gratis for Privat Stjernekunder /Side 10 af 47

11 Checks salg af udenlandske Udstedelse af swift check i modtagerlandet bestilt i Netbanken Check, til afhentning Check, sendt til ordregiver Check, sendt til beløbsmodtager Kunders egne checks, anvendt i udlandet Spærring af checks Tilbagekøb af check Kopi af check Indløsning af egne checks på inkassobasis Checks til valutakonti-/valutakassekreditter Checks - Køb af udenlandske Check i DKK og valuta trukket på et dansk pengeinstitut Check i DKK trukket på et udenlandsk pengeinstitut Check i valuta trukket på EU/EØS-lande i europæisk valuta eller amerikansk pengeinstitut i USD Check i øvrige valuta end ovenstående trukket på eget land Check i et lands valuta trukket på et andet land Check til inkasso - kreditering efter endelig betaling * se betingelser side 6 Rejsechecks Returnering af checks kr. 15 0,25% kr. 0,50% 0,15% 0,20% 0,50% Udenlandske checks + Udenlandske omkostninger Min. 10 Maks Pr. check Udenlandske omk kr. + Udenlandske omk. Pr. ekspedition + udenlandske omkostninger + Udenlandske omkostninger /Side 11 af 47

12 Depotadministration Obligationer registreret i Værdipapircentralen Beholdningsændring Beholdningsændringsmeddelelse Fondskodegebyr Kontogebyr Meddelelser * kapitaludvidelse * rente * udbytte * udtrækning * øvrige udskrifter Aktier registreret i Værdipapircentralen Beholdningsændring Beholdningsændringsmeddelelse 22 kr. 14 kr. 22 kr. 45 kr. 14 kr. 22 kr. 14 kr. Depotadministration Pr. år ** Pr. år ** Danske obligationer og aktier Overførsel til andet pengeinstitut 20 Pr. fondskode, dog maks. 75 Konvertible obligationer og fysiske aktier Af nom. værdi Beholdningsændringsmeddelelse fysiske effekter Pantebreve 0,25% 0,15% 25 kr. 20 Indtil 500 t. kr., min. 20 Over 500 t. kr. ** Unoterede kapitalandele Af kursværdien mindst Ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet 0,15% 1.00 Min. 20 ** Udenlandske obligationer og aktier Udenlandske obligationer som kan afvikles/ Opbevares i Euroclear Udenlandske obligationer som ikke kan afvikles/opbevares i Euroclear Udenlandske aktier < Udenlandske aktier > Udenlandske obligationer og aktier overført fra andet pengeinstitut Udenlandske obligationer og aktier overført til andet pengeinstitut Udbetaling af rente og udbytte Overførsel fra andet pengeinstitut Tilbagesøgning udbytteskat - Tilmelding til ordning. Gebyr for efterfølgende år Afregning af tilbagesøgt udbytteskat 0,20% 0,15% 0,50% 0,35% 0,20% p.a. indtil 500 t.kr. Min. 50 *** p.a. over 500 t.kr. Pr. år. Min. 50 *** Pr. år. Min. 25** ** + Udenlandske omk. Pr. fondskode + udenlandske omkostninger ** + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger pr. tilbagesøgning, pr. fondskode ** /Side 12 af 47

13 Depotadministration Depotadministration Pantebrevsadministration Betales af kreditor Etablering af pantebreve Ændring af vilkår for pantebrev (afvikl. forløb) Ekstraordinær indfrielse - første Ekstraordinær indfrielse - følgende - Meddelelse til afdelingerne om garanti - Påkravsskrivelse - Ydelsesopkrævning Betales af debitor - Debitorskifte - Ekstra fremsendelse om årets renter - Indfrielsestilbud Øvrige gebyrer Depotpleje eftersyn Transaktionsgebyr depot Opgørelse af depot Forvaltningsdepot - af udbytter og renter - < ** Momspligtigt gebyr *** Beregnes og opkræves kvartalsvis af den maksimale kursværdi i kvartalet ,5 10 6% Pr. pantebrev ** Pr. ændring ** ** Pr. ydelse ** ** ** Pr. eftersyn ** ** ** /Side 13 af 47

14 Formueplejeaftaler Formueplejeaftaler Fuldmagtsaftaler (Stjerne Invest Fri og Stjerne Invest Pension) På følgende punkter afviger omkostningerne fra gebyrerne i bankens Prisinformation. Kurtage for obligationsbaserede investeringsforeninger er 0,10% og for aktiebaserede investeringsforeninger 0,15%. Der er ikke en minimumskurtage. Herudover opkræves følgende administrationsgebyr: For de første betales 0,75% p.a. For de næste betales 0,50% p.a. For beløb over betales 0,25% p.a. Administrationsgebyret udgør mindst 375 kr. p.a. Individuelle fuldmagtsaftaler (PM-aftaler) Individuelle fuldmagtsaftaler er for dig, som ønsker minimum 10 mio. kr. af din formue investeret i obligationer, og som ønsker at give fuldmagt til, at porteføljen bliver plejet af professionelle kapitalforvaltere. For yderligere information om individuelle fuldmagtsaftaler, kan du kontakte din rådgiver /Side 14 af 47

15 Indbetalingskort Indbetalingskort Debitor (afsender) Indbetalingskort betaling via Netbank Indbetalingskort fremsendelse af kvittering Indbetalingskort betaling ved kassen Indbetalingskort betaling ved kassen for ikke kunder Indbetalingskort fremfinding Indbetalingskort uden optisk læsbar kodelinie ved kassen 15 kr. 3 5 Timebetaling 4 Pr. time á 70 Kreditor (modtager) FI-aftale kontrol og godkendelse hos PBS FI-aftale oprettelse af aftale FI-aftale ændring af aftale FI-aftale årligt abonnement FI-aftale advisering via kontoudskrift FI-aftale advisering via Netbank FI-aftale særskilt advis på papir FI-aftale advis via mail fra SDC FI-aftale rejectgebyr (modulusfejl/ikke læsbart) kr kr. Pr. kontrol Pr. aftale Pr. aftale Pr. aftale /Side 15 af 47

16 Importinkasso Inkassoprovision Ændring Acceptprovision Frigivelse af varer Rykning Udleveringsgebyr Porto Returgebyr 0,25% kr. 45 Udenlandsk Inkasso Min. 45, max Eksportinkasso Inkassoprovision Rykning på opfordring Acceptgebyr Afslutningsgebyr Ændring Returgebyr 0,25% Min. 45, max. 300 Direct Collection (Giver mulighed for, efter aftale, at fremsende dokumenter og instruktioner direkte til et udenlandsk pengeinstitut Inkassoprovision Ændring Acceptgebyr Rykning Returgebyr Afslutningsgebyr 0,125% Max /Side 16 af 47

17 Kort Kort Udstedelse af kort Dankort Visa/Dankort ID-kort Hastebestilling Genbestilling/Erstatningskort inden udløb Individuelt design af Dankort, Visa Dankort Erstatning af individuelt design inden udløb Forsendelse af Dankort og VISA/Dankort uden for Norden og EU med kurér Kortholderafgift Dankort Visa/Dankort Hævekort ID-kort Anvendelse Benyttelse i forretninger i Danmark Dankort Visa/Dankort Hævning i automat/pengeinstitut i Danmark Spar Nord Banks egne automater/afdelinger Dankort og Visa/Dankort Fremmede pengeinstitutters automater Dankort og Visa/Dankort Fremmed pengeinstitut i kassen kr. 5 kr. Kun for Stjernekunder Gratis for stjernekunder Ved brug af kortet kan forretninger via internet og postordre m.m. (fjernsalg) opkræve et gebyr. Danske forretninger skal gøre dig opmærksom herpå, inden betalingen sker. Det koster ikke noget at benytte kortet i danske fysiske forretninger. pr. hævning. Gratis for Stjernekunder under 28 år. Pr. hævning /Side 17 af 47

18 Benyttelse i forretninger i udlandet Visa/Dankort Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. Kort Hævning i automat/pengeinstitut i udlandet Visa/Dankort 1% min. 30,00 Pr. hævning Beregning af omregningskurs/referencekurs Visa/Dankort Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,0% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 1,5%. - Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta. Øvrige gebyrer Nulstilling af forbrugslimit på VISA-Dankort Fremfinding af nota Rekvisition af udenlandsk notakopi Returnering af nota Spærring (ved misbrug Udbetaling på fremmede Dankort og Visa/Dankort < 2000 kr > 200 Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse efter aftale 20 Timebetaling kr Pr. ændring Pr. time 700,00 Der gælder en begrænsning i anvendelse på 5.00 pr. dag ved spil og væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb /Side 18 af 47

19 Spar Nord MasterCard MasterCard Uden rejseforsikring Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Familiekort uden rejseforsikring Stjerne MasterCard Trip rejseforsikring og købssikring Travel rejseforsikring og købssikring Travel business rejseforsikring og købssikring Travel+ rejseforsikring og købssikring Stjerne Platin MasterCard Stjerne Platin Travel+ rejseforsikring, med købssikring og Priority Pass 1) Stjerne Platin Travel+ business rejseforsikring, købssikring og Priority Pass 1) Familiekort til Stjerne Mastercard og Stjerne Platin Mastercard Uden rejseforsikring, med købssikring Business MasterCard Uden rejseforsikring Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Stjerne MasterCard Business Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Travel+ rejseforsikring Spar Nord Business Platin Platin travel+ rejseforsikring, Priority pass 1) Dobbeltkort Dobbeltkort til egne udgifter, med købssikring kr kr. 95 kr. 595 kr kr kr kr kr kr. 195 kr kr kr. 645 kr kr kr kr. 195 kr. Kort Gratis for Stjernekunder Gratis for Stjernekunder Hævning i automat/pengeinstitut MasterCard i ind- og udland 2% Min. 5 pr. hævning Priority Pass Loungeadgang for hovedkortholder Loungeadgang (gæster) Andre gebyrer ved brug af MasterCard Danske og udenlandske internetforretninger, postordre og lignende (fjernsalg) kan opkræve gebyr for betaling. Danske og udenlandske forretninger og udbetalingssteder kan opkræve gebyr for betaling/udbetaling. 5 gratis besøg 15 Herefter 15 pr. besøg Pr. gæst /Side 19 af 47

20 Øvrige MasterCard, (alle typer SN MasterCard) FI-kort BetalingsService Erstatningskort Ekspresbestilling Forsendelse af MasterCard udenfor Norden og EU med kurér eller efter aftale Nødkontanter i udland Betalingspåmindelse Inkassomeddelelse Kopi af nota Forhøj kreditmaks. (midlertidigt) Nulstilling af forbrugerlimit Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse efter aftale Rente af for sent betalte opkrævninger Beregning af omregningskurs/referencekurs MasterCard Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,5% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 2%. - Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta Spar Nord MasterCard Debit Morarente Kort Pr. ændring Til enhver tid gældende MasterCard Debit MasterCard Debit u/ 18 år MasterCard Debit MasterCard Debit Trip - m/ rejseforsikring MasterCard Debit Travel - m/ rejseforsikring Stjerne MasterCard Debit Gratis Gratis 695 kr kr. Når du har Netbank (ekskl. Konto Kik) ellers 15 Stjerne MasterCard Debit Stjerne MasterCard Debit 1) Stjerne Debit Travel Ung - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Trip - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Travel - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Travel+ (Platin) med rejseforsikring og købssikring 1) Individuelt design af Stjerne MasterCard Debit Gratis 265 kr. 595 kr kr kr. Kun for Stjernekunder /Side 20 af 47

21 Business MasterCard Debit Kort Business MasterCard Debit MasterCard Debit Business 2) MasterCard Debit Business Trip med rejseforsikring MasterCard Debit Business Travel med rejseforsikring MasterCard Debit Business Travel+ med rejseforsikring Erstatning af individuelt design inden udløb 2) Gratis til foreningskonti Anvendelse Benyttelse i forretninger i Danmark - MasterCard Debit, alle typer kr kr kr. 75 kr. Ved brug af kortet kan forretninger via internet og postordre m.m. (fjernsalg) opkræve et gebyr. Danske forretninger skal gøre dig opmærksom herpå,inden betalingen sker. Hævning i automat/pengeinstitut i Danmark Spar Nord Banks egne automater/afdelinger - MasterCard Debit, alle typer Fremmede automater - MasterCard Debit, alle typer Fremmed pengeinstitut - MasterCard Debit, alle typer Benyttelse i forretninger i udlandet MasterCard Debit, alle typer* *) Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. 5 kr. 3 Pr. hævning Pr. hævning. Gratis for Stjernekunder under 28 år 1% af beløb min. 3 pr. hævning Hævning i automat/pengeinstitut i udlandet MasterCard Debit, alle typer *) Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. 3 1% af beløb min /Side 21 af 47

22 Øvrige priser MasterCard Debit Kort (alle typer SN MasterCard Debit) Erstatningskort/genbestilling inden udløb Forsendelse af MasterCard udenfor Norden og EU med kurér eller efter aftale Nulstilling af forbrugslimit Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse i udland Beregning af omregningskurs/referencekurs MasterCard Debit Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,0% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 1,5%. Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta Pr. ændring /Side 22 af 47

23 Bevillingprovision og dok.gebyr Privatkunder Standardsatser Standardsatser for bevillingsprovision og dokumentgebyr ved etablering, forhøjelse og forlængelse af kreditter, lån og garantier Behandling af krav indenlandske garantier Boligindskudslån m/kommunegaranti Budgetkredit < Forbrugslån og kreditter < Bevillingsprovision 2% min. 60 Ingen Ingen Ingen Låneformidling Dokumentgebyr Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr /Side 23 af 47

24 Boliglån Undtagelser: Variabel rente Friværdikonto Byggekredit Gebyr / ,50% min. 60 Låneformidling Bemærkninger Stjernekunderabat 60 (inkl. Oprettelse af ejerpantebrev, ekskl. tinglysning. For kreditter op til betales alene dokumentgebyr 1.00 For kreditter større end kr. betales dokumentgebyr 4.00 Stjernekunderabat 60 (inkl. oprettelse af ejerpantebrev ekskl. tinglysning). Bolig - øvrige* Besigtigelse af byggeri BBR-oplysning Boligbevis Deponeringskonto, ved salg af ejendom, hvor der ikke indfries lån Digitalisering af ejerpantebrev/pantebrev Dokumentpåtegninger Ejerpantebrev - oprettelse Garantier bolig (ejerskifte, omlægning, nybyggeri, om- og tilbyging) - Løbetid op til 3 måneder - Løbetid over 3 måneder Underpanterklæring Konsekvensberegning ved bolighandel Rådgivning Sletning af retsanmærkning Tingbogsoplysning *Se også rabatpakker bolig Timebetaling Pr. besigtigelse Ekskl. tinglysning Ekskl. tinglysning Ingen garantiprovision Garantiprovision 1,5%-2,5% p.a /Side 24 af 47

25 Lån realkreditinstitutter mv.* Gældsovertagelse / ændring af debitor Hjemtagelse af realkreditlån (privatkunder) Hjemtagelse af realkreditlån (erhvervskunder) ** Kurskontrakt Låneansøgning til Totalkredit Opgørelse fra kreditforeninger Overførsel af Totalkreditobligationer til (kunde)depot Refinansiering af Totalkreditlån * Se også rabatpakker bolig ** Ved konvertering dækker gebyret oprettelse af garanti for lån uden tinglyst pantebrev, rykning af ejerpantebrev, herunder ekspedition af tinglysning. Såfremt der er yderligere pantkreditorer opkræves et fast gebyr på 1.00 pr. kreditor. Gebyret er ekskl. renter, garantiprovision og tinglysningsafgift. Gebyr Låneformidling Bemærkninger Etablering og forlængelse Pr. lån Pr. lån /Side 25 af 47

26 Rabatpakker bolig inkl. andelsboliger Ydelse Låne- Ved køb Ved Om- og Nybyggeri omlægning salg tilbygning Rådgivning X X X X X Boligkonto X X X X X Indfrielse af X X X pante- brev Påtegninger X X X X X Tingbogs- X X X X X oplysning Hjemtagelse af X X X X kreditforeningslån Tinglysning af X X X X X pantebrev Sletning af X X X X retsanmærkning Kurskontrakt X X X X X Låneovervågning X X X X Udfærdigelse af X X X X ejerpantebrev Pakkepris i alt Låneformidling Pakkepriserne er ekskl. lånesagsgebyr til Totalkredit, gebyr/provision for garanti samt besigtigelsesgebyr ved om- og tilbygning / nybyggeri. Samlerabat Spar Nords kunder opnår samlerabat på 1.00, hvis kunden benytter Totalkreditlån og/eller boliglån /Side 26 af 47

27 Øvrige dokumentgebyrer Øvrige dokumentgebyrer Afgivelse af ejerpantebrev ved PI-skifte BBR-oplysning Ejerpantebreve (oprettelse (Ejerpantebrev, løsøreejerpantebrev, ekskl. pant i bil) Dokumentpåtegninger Tingbogsoplysning Sletning af retsanmærkning/indeståelser Underpanterklæring Kautionserklæring privat Kautionserklæring erhverv Panthaverdeklaration (ekskl. pant i bil) - Oprettelse - Ændring Fakturabelåning pr. faktura Udlandslån/roll-over Øvrige garantier Bevilling af overtræk Billån Gebyr % min. 35 Standard Låneformidling Bemærkninger Inkl. digitalisering og sletning af underpant Ekskl. tinglysning Ekskl. tinglysning Ekskl. moms Standard provision Løbetid mindre end 1 måned 35 Dokumentgebyr /Side 27 af 47

28 Bevillingsprovision og dok. gebyr erhvervskunder Standardsatser Standardsatser for bevillingsprovision og dokumentgebyr ved etablering, forhøjelse og genforhandling af kreditter og Undtagelser DriftsKredit genforhandling Belåningskredit genforhandling Byggekredit Garantier Garantier udland Bevilling af overtræk Belåningskredit Bevillingsprovision 2% min ,15% min. 850 kr. 0,25% min kr. 0,50% min kr. 1% min % min, ,3% min. 50 2,5% min Låneformidling Dokumentgebyr Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr Dokumentgebyr Dokumentgebyr /Side 28 af 47

29 Overførsler - indenlandske Overførsler Indenlandske Engangsoverførsel til 3. mandskonto i Banken Kort advis Langt advis - vente - straks 17 kr. 22 kr. 27 kr. Fast overførsel til 3. mandskonto i Banken Kort advis Langt advis - vente - straks 22 kr. 27 kr. Ændring af fast overførsel til 3. mand 17 kr. Engangsoverførsel til andet PI Kort advis Langt advis - Vente - Straks 22 kr. 27 kr. 32 kr. Fast overførsel til andet PI Oprettelse i filial Kort advis Langt advis - vente - straks 17 kr. 22 kr. 27 kr. Manuelle lønoverførsler Lønoverførsler via Netbank Overførsler via Nationalbanken BetalingsService tilbageførsel ved overtræk Pengeoverførsel for ikke-kunder kr /Side 29 af 47

30 Overførsler til udlandet / Overførsler til Danmark i valuta Almindelig overførsel bestilt via Netbank Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank 2 bankdage efter debiteringsdagen. Udenlandske overførsler kr. ved bestilling indleveret i Banken EU-betaling via Netbank - Beløbsmodtagerens konto skal være hos et pengeinstitut i EU/EØS-lande, incl. Danmark. - Overførslen skal være bestilt i EUR - Beløbsmodtagerens BIC og IBAN skal være oplyst korrekt - Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne for overførslen. - I henhold til Betalingstjenesteloven er der en dag i gennemførselstid. 15 kr. 125 kr. ved bestilling indleveret i Banken. Ekspres overførsel bestilt via Netbank i anden valuta end debiteringskonto Ekspres overførsel bestilt via Netbank i samme valuta som debiteringskonto Ekspress overførsler i EUR, USD, DKK, SEK, NOK, GBP og CAD stilles som udgangspunkt til rådighed for vor korrespondentbank på debiteringsdagen. Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag efter debiteringsdagen. Overførsel med efterbehandling Gebyr for manglende/ikke korrekt BIC/SWIFT Gebyr for manglende/ikke korrekt IBAN Gebyr for manuel behandling i øvrigt Udenlandske omkostninger Overførselsbeløb med en modværdi < DKK til EU/EØS-lande - til ikke-eu/eøs lande - Overførselsbeløb med en modværdi > DKK Overførselsbeløb med en modværdi > DKK ,0 promille kr. 75 kr. 75 kr ,0 promille + 45 ved bestilling indleveret i Banken. 1,0 promille + 45 ved bestilling indleveret i Banken. Bemærk, at det som hovedregel i EU/EØS lande kun er muligt at dele bankomkostninger + udenlandske omk. der overstiger 25 Disse vil blive opkrævet efterfølgende. Returnering fra udlandet p.g.a. fejl eller manglende oplysninger 35 + evt. udenlandske omk /Side 30 af 47

31 Udenlandske overførsler Advisering og andre services eller fax bekræftelse - til ordregiver eller beløbsmodtager i udlandet Forespørgsel - ved manglende fremkomst af overførsel Tilbagekaldelse af forespørgsel Ændring af afsendt forespørgsel Rykning på opfordring (efter forespørgsel) Sager vedr. overførsel til udlandet, der kræver særbehandling Timebetaling + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger Pr. time á 70 min. 20 Overførsel fra udlandet/danmark Overførsel til beløbsmodtager med konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel til beløbsmodtager med konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU og EØS lande og i øvrige valutaer Overførsel til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU og EØS lande og i øvrige valutaer Overførsel under modværdien af DKK 1.000,00 til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel under modværdi af DKK 1.000,00 Til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU/EØS, og øvrige valutaer Returnering af overførsel 2 35 kr For videreformidling For videreformidling For videreformidling Anmodning om yderligere oplysninger i udlandet 35 + udenlandske omkostninger /Side 31 af 47

32 Pension og pulje Pension og pulje Overførsel af pensionskonti til andre pengeinstitutter og forsikringsselskaber Indeks Kapitalpension Ratepension Selvpension Særlig pension Pr. konto Pr. konto Pr. konto Pr. konto Pr. konto Puljeadministrationsgebyr For de første betales For de næste betales For beløb over betales Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Satser Danske obligationer 0,10 % af kursværdien Udenlandske obligationer 0,15 % af kursværdien * Virksomhedsobligationer 0,25 % af kursværdien * Danske indeksobligationer 0,10 % af kursværdien Danske aktier 0,375 % af kursværdien Udenlandske aktier 0,70 % af kursværdien * Investeringsforeninger 0,375 % af kursværdien * * Og evt. udenlandske omkostninger 0,75% p.a. 0,50% p.a. 0,25% p.a. Pr. konto Pr. konto Pr. konto Deludbetaling Proformaopgørelse Opgørelse før aftaleudløb Puljeskift Med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (bankvalg) Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing Timebetaling Timebetaling Timebetaling Pr. time á 70 Pr. time á 70 Pr. time á 70 Pr. konto Pr. konto Deling af pension ved skilsmisse Sammenlægning af pensionskonti Timebetaling 60 Pr. time á 70 Pr. konto Betaling af ønsker om fritagelse for PAL_skat for udenlandsdanskere Timebetaling Pr. time á 70 Gebyrer for børneopsparingspulje Administrationsgebyr Puljeskift mere end 1 gang årligt 0,75% p.a. 20 Pr. konto Pr. konto /Side 32 af 47

33 Import Remburs Remburs Udstedelsesprovision 2% p.a. +70 Ændringsprovision - Ved forhøjelse/forlængelse beregnes yderligere udstedelsesprovision Dokumentprovision (beregnes af dokumenternes pålydende) Udskudt betaling 60 0,15% 2% p.a Min. 65 Frigivelse af varer Afvisningsgebyr Annuleringsprovision Gebyr for særbehandling min. Eksport Remburs Adviseringsprovision Ændringsprovision Dokumentprovision/negotieringsprovision (beregnes af dokumenternes pålydende) Udskudt betaling* Med vor forpligtelse p.a. sats afhængig af land og bank Uden vor forpligtelse Bekræftelsesprovision p.a. sats afhængig af land og bank Transfereringsprovision Noteringsprovision Udbetalingsprovision Anmeldelsesgebyr Inddækningsrente For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale ,175% ,5% Min. 80 Min. 80 Min Afhængig af renteniveau * Prisen kan variere afhængig af land og bank /Side 33 af 47

34 Udenlandske garantier Udenlandske garantier Udstedelse af udenlandske garantier Bevillingsprovision Garantiprovision 1% 2-5% p.a. Min Min. 20 pr. kvartal Ændringer Behandlinger af krav Udkast til garanti Når en udenlandsk bank stiller garanti på vegne af Spar Nord Bank, beregnes garantiprovision for både den udenlandske bank og for Spar Nord Banks garantistillelse. For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale. Modtagelse af udenlandske garantier Advisering Ændring Behandling af krav /Side 34 af 47

35 Selvbetjeningssystemer Selvbetjeningssystemer Talt Svar Etableringsgebyr Kontooplysninger Kontooverførsel uden advis Bestilling af kontoudskrift Valutakurser 25kr. Netbank Netbank til privat Abonnement, årligt Etableringsgebyr Netbank til erhverv Abonnement, årligt Etableringsgebyr pr. aftale Generelt for begge løsninger Indbetalingskort (FI-kort) Kontooplysninger Kontooverførsel uden advis Kontooverførsel med vente-advis Kontooverførsel med straks-advis Kvittering Valutakurser Udskrivning af check Lønoverførsler Advisering af indbetalinger (FI-kort) Ekstraordinær konsulenthjælp Realtidskurser for danske værdipapirer Timebetaling 75 kr. Stjernekunder gratis 25% rabat til Stjernekunder Pr. time á 70 Pr. md. 50% rabat til Stjernekunder /Side 35 af 47

36 Selvbetjeningssystemer Selvbetjeningssystemer Mobilpenge Oprettelse af mobilpengeaftale - Kunder under 18 år - Kunder fra 18 år Benyttelse i forretninger/køb - Køb og betalinger Nulstilling af forbrugslimit Ændring af forbrugsgrænsen Indsigelse af transaktion (uberettiget) Spærring (ved misbrug) Fremfinding af transaktions- og købsoplysninger Ovennævnte gebyrer inkluderer ikke telefonabonnement, samtaleafgift og eventuel anden afgift til telefonselskaber eller internetudbydere, samt drifts og vedligeholdelsesudgifter på dit udstyr. *Fjernesalgsforretninger må overvælte betalingsgebyret på kunderne, fx internetshops. Betaling i fysiske forretninger må ikke medføre gebyropkrævning af kunden. * Timebetaling Ved tilmelding via Netbank ellers 100 kr. Max købsgrænse op til 1.50 pr. dag Pr. time á /Side 36 af 47

37 Soliditets- og bureauoplysninger Soliditetsoplysninger Afgivet indenlandske Indhentet indenlandske Indhentet udenlandske Afgivet udenlandsk oversættelse Udfærdigelse af introduktionsskrivelser på engelsk Private studieophold i udlandet, visumansøgning ambassadeerklæring og oprettelse af konto Erhverv Soliditets- og bureauoplysninger + omk. til andet PI + bureauomk /Side 37 af 47

38 Stjernekunder Stjernekunder Stjernekunder 0-12 år Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Valutaveksling Stjernekunder år Betaling af girokort via Netbanken Budgetservice Gavechecks Hævning i fremmed PI-automat med MasterCard Debit Individuelt design af MasterCard Debit Kort Erstatning af individuelt design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop Netbank oprettelse Netbank - abonnement Valutaveksling MasterCard Debit - kortholderafgift Stjernekunder år Betaling af girokort via Netbanken Benyttelse af checks Budgetservice Boligfinansiering kr. stiftelsesomk. Ekspeditionsgebyr kredit Stjernekonto Gavechecks Hævning i fremmed PI-automat med Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Individuelt design af Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Erstatning af individuel design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop MasterCard kortholderafgift - Basis Lommecheck tilmeldt central checkprint Netbank oprettelse Netbank - abonnement Netbank - modul "overførsel til udlandet" Netbank - realtidskurser danske værdipapirer Valutaveksling Visa Dankort - kortholderafgift MasterCard Debit - kortholderafgift 75,0 75 kr. 37,5 Rabat 4 pr. stk. Rabat 5 kr. pr. hævning Rabat 4 pr. gang Rabat 1 pr. stk. Rabat 70 Rabat 60 Rabat 60 stiftelsesomk. Rabat 60 Rabat 4 pr. stk. Rabat 5 kr. pr. stk. Rabat 19 Rabat 4 pr. hæfte Pr. md. inkl. stjernekunderabat 50% Rabat 4 pr. gang Rabat 15 Rabat /Side 38 af 47

39 Stjernekunder Stjernekunder - 28 år + Betaling af girokort via Netbanken Benyttelse af checks Boligfinansiering Budget service Ekspeditionsgebyr kredit Stjernekonto Gavechecks Individuelt design af Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Erstatning af individuelt design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop Lommecheck tilmeldt central checkprint Netbank - oprettelse Netbank - abonnement Netbank - modul "overførsel til udlandet" Netbank - realtidskurser danske værdipapirer Valutaveksling Visa Dankort kortholderafgift MasterCard Debit - kortholderafgift Rabat 15 MasterCard - Basis - kortholderafgift kr. 37,5 Rabat 1 pr. stk. - Rabat 60 stiftelsesomk. Rabat 35 Rabat 60 Rabat 4 pr. stk. Rabat 4 pr. hæfte Pr. md. Stjernekunderabat 50% Rabat 4 pr. gang Rabat 15 Rabat 15 Rabat /Side 39 af 47

40 Udskrifter Standardudskrift Ekstra kontoudskrift Fremfinding af kontoudskrift Kontoudskrift med rykkertekst, privat Kontoudskrift med rykkertekst, erhverv 25 kr. Timebetaling Udskrifter Min. 25 kr /Side 40 af 47

41 Udlandslån Udlandslån Bevillingsprovision (Etablering, forhøjelse, genforhandling Dokumentgebyr (Etablering, forhøjelse, genforhandling) Ekstraordinært afdrag Førtidig indfrielse Ekspeditionsgebyr v/ roll-over 2% Udlandslån Min /Side 41 af 47

42 Valuta Valuta Køb og salg af kontant valuta Valutamarginaler Ved betalinger til/fra udlandet anvendes Nationalbankens informationskurser med nedennævnte tillæg/fradrag. Disse tillæg/fradrag er også gældende ved øvrig valutahandel. Valuta 4 Pr. ekspedition Stjernekunderabat 4 Valuta/ISO-kode Land Marginal 1) EUR Euro 1,150 1) USD USA 1,100 1) GBP England 1,900 1) SEK Sverige 0,230 1) NOK Norge 0,230 1) CHF Schweiz 0,850 2) ISK Island (pt. suspenderet) 0,150 1) CAD Canada 1,100 1) JPY Japan 0,011 1) AUD Australien 1,120 1) NZD New Zealand 1,100 2) PLN Polen 0,750 2) HKD Hongkong 0,550 2) CZK Tjekkiet 0,130 2) SGD Singapore 2,250 2) INR Indien 0,300 2) ZAR Sydafrika 0,300 2) THB Thailand 0,100 2) AED For. Arabiske Emir. 2,050 2) HUF Ungarn 0,020 2) SKK Slovakiet 0,080 2) LVL Letland 6,000 2) LTL Litauen 1,000 2) TRY Tyrkiet 2,000 2) MXN Mexico 0,250 2) BGN Bulgarien 2,100 2) RON Rumænien 1,100 2) CNY Kinesiske yuan renminbi 0,450 1) A-valuta, meldegrænse 2 mio. ved omveksling 2) B-valuta, meldegrænse 1 mio. ved omveksling /Side 42 af 47

43 Værdipapirer køb og salg Danske obligationer (af kursværdi) Danske obligationer < 3 mio kr. + gebyr Danske obligationer > 3 mio kr. + gebyr Danske obligationer - Netbank Afregning sker til bud/udbudskurs på NASDAQ OMX København med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,10 kurspoint. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Min. størrelse for limiterede ordrer er nom Udenlandske obligationer (af kursværdi) Udenlandske obligationer < 3 mio. kr. Udenlandske obligationer > 3 mio. kr. Ved afregning benyttes bud/udbudskurs fra markedet med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,25 kurspoint. Handelspoststørrelser er de i prospektet angivne beløb, dog minimum modsvarende EUR/USD/GBP Danske aktier (af kursværdi) Danske aktier < gebyr Danske aktier > gebyr Danske aktier - Netbank Køb af Spar Nord aktier Tegningsretter + gebyr Unoterede danske aktier og aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC + gebyr Danske aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC - Netbank Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregning til NASDAQ OMX København "15:30 Gennemsnit - Alle handler" med et fradrag/tillæg på 0,25 procent. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Ved handel med fysiske aktier opkræves eventuelle navnenoteringsomkostninger særskilt. 0,15% 2 0,10% 2 0,10% 0,25% 0,125% 0,75% 2 0,50% 2 0,15% 1% 2 1% 2 1% Værdipapirer - køb og salg Min. 20 Maks Pr. handel Pr. handel Min. 29 kr. Min. 40 Maks evt. udenlandske omk. + evt. udenlandske omk. Min. 20 Maks. 50 Pr. handel Pr. handel Min. 29 kr. Gebyrfri Min. 8 Pr. handel Min. 50 Pr. handel Min /Side 43 af 47

44 Netbank udenlandske aktier (af kursværdi) Aktier fra Sverige Aktier fra Norge Aktier fra Finland Udvalgte europæiske aktier samt USA (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) Aktier fra Canada og Japan Aktier fra øvrig udland Udenlandske aktier (af kursværdi) Aktier fra Sverige < Aktier fra Sverige > Aktier fra Norge < Aktier fra Norge > Aktier fra Finland < Aktier fra Finland > Udvalgte europæiske aktier samt USA < (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) Udvalgte europæiske aktier samt USA > (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) 0,17% 0,15% 0,15% 0,35% 0,45% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% Værdipapirer - køb og salg Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,10% min. 10 Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,10% min. 10 Min. 10 Udenlandske omk. 0,125% min. 15 Min. 10 Udenlandske omk. 0,125% min. 25 Min. 15 Udenlandske omk. 0,125% min. 85 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min. 25 Udenlandske omk. 0,125% min /Side 44 af 47

45 Aktier fra Canada og Japan < Aktier fra Canada og Japan > Aktier fra øvrig udland < Aktier fra øvrig udland > Eventuel børsafgift opkræves ved køb af aktier i UK (0,50%), Irland (1,0%) og Frankrig (0,20%). Ved deltagelse i betinget emission opkræves almindelig kurtage dog minimum 50 plus eventuelle udenlandske omkostninger. 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% Værdipapirer - køb og salg Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min. 40 Udenlandske omk. 0,125% min. 40 Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min kr. Udenlandske omk. 0,125% min kr. Investeringsforeninger Obligationsbaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske obligationer og depotgebyr som danske aktier. Aktiebaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske aktier og depotgebyr som danske aktier. Futures og optioner Danske obligationsfutures og optioner Udenlandske obligationsfutures og optioner Danske og udenlandske aktiefutures Danske og udenlandske aktieoptioner Råvarefutures Andre finansielle instrumenter Ved handel med andre finansielle instrumenter aftales prisen individuelt. 0,20% 0,25% 0,25% 2% 0,25% Af den nominelle værdi min eksterne omk. Af den nominelle værdi min eksterne omk. Af kursværdien min eksterne omk. Af præmien min. 500 kr. + eksterne omk. Af kursværdien min eksterne omk /Side 45 af 47

46 Øvrige gebyrer Øvrige gebyrer BBR-oplysning Boligadministration Budgetkonto - Etablering og årlig gennemgang Skema - Ændringer inkl. skema - Ændring inkl. skema ved bolighandel Dataløn stop af Dataløn i gode penge Dokumentfremsendelse til underskrift i andet pengeinstitut Engagementsforespørgsler fra revisorer Fremfinding af bilag Fiktive opgørelser ifm. dødsboer eller bodelinger Førtidig indfrielse af lån Huslejeopkrævning rykker - Varmeafregning Timebetaling Timebetaling Timebetaling kr. 25 kr. 10 Efter antal beboere/lejere Min. 40 Min Porto pr. lejlighed Pr. lejlighed Hjælp til oprettelse af konto i udlandet hos SNB s samarbejdspartnere Håndpantnotering Indfrielse af lån incl. aflysning (ekskl. Spar Nord Bank) Indskrivning af værdipapirer i realkreditinstitutter og Hypotekbanken Kopier af kontooversigter, kontoudskrifter, Depotoversigt, betalingsserviceoversigt mfl. Kontogebyr private valutakreditter Kopier, telefax til Danmark Modtagelse af underskrift på dokument fra andet pengeinstitut Oplysninger til Nationalbanken Oprettelse af Lock-box aftale i udlandet Optælling af mønter for ikke-kunder, ekskl. børn. Overførselsservice ændring af maks. og lignende Overførselsservice Periodiseringsmeddelelser - 1 meddelelser pr. år - > 1 meddelelse pr. år Rentepuljeoprettelse - Pr. hovedkonto - Pr. underkonto - Driftsgebyr Rykkerbreve Saldoforespørgsel pr. telefon kr Timebetaling Timebetaling % kr Pr. ekspedition Årligt Min. 25 kr. Min. 40 Min. 75 kr. Pr. blanket Pr. kvartal Pr. brev /Side 46 af 47

47 Selvangivelser - priser incl. moms Forskudsregistrering Fortrykte selvangivelser - Udfyldning/kontrol af fortrykt selvangivelse ( evt. ægtefælle/samlever) - Beregning af restskat/overskydende skat - Kontrol af årsopgørelse Sparebøsse ekstra Timebetaling Rådgivning og sagsbehandling, herunder yderligere konsekvensberegning, administration, m.v. Transportnotering Udbetalingstransaktioner på konto i banken Udskrift fra bil- og personbogen Timebetaling Timebetaling 35 kr. 70 Timebetaling 5 kr. 25 Øvrige gebyrer Min. 20 Min. 20 Pr. time udover 4 stk. pr. måned /Side 47 af 47

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 16.11.2015/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 09.05.2016/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer, aktier

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 FORDELSPROGRAM FORMUE 2 FormuePLUS-kunder

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.07.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.07. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.07.2015/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 16.11.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 16.11. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 16.11.2015/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal indlånskonto 2 Giro'/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 6 Pension

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv.

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Gebyroversigt Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Priserne kan ændres af Folkesparekassen i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf 20-01-2015 folder - er gældende pr. 1. juni 2014 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal betalingskonto 2 Basal indlånskonto 2 Young Money 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal betalingskonto 2 Basal indlånskonto 2 Young Money 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Basal betalingskonto 2 Basal indlånskonto 2 Young Money 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer.

Indholdsfortegnelse. Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer. Indholdsfortegnelse Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer. Fondshandel....Side 1 Handel via medarbejderbetjening Handel via Netbank Depotadministration...

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer.

Indholdsfortegnelse. Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer. Indholdsfortegnelse Her finder du generelle omkostninger i forbindelse med handel og opbevaring af værdipapirer. Fondshandel....Side 1 Handel via medarbejderbetjening Handel via Netbank Depotadministration...

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen

Denne prisliste omfatter ikke eventuelle gebyrer opkrævet af udbetalende pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager. Størrelsen Gebyrer Gældende fra 13. marts 2017 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af konto/kort

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere