Prisinformation. Prisinformation /Side 1 af 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisinformation. Prisinformation. 21.03.2013/Side 1 af 47"

Transkript

1 Prisinformation /Side 1 af 47

2 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort Dokumentgebyr og bevillingsprovision Dokumentgebyr Bevillingsprovision 5 5 Handel med finansielle instrumenter 5 Udlandsforretninger Afregningskurser Køb af checks Overførsler til udlandet Overførsler fra udlandet Inkasso- og rembursforretninger 7 Samarbejdspartnere 8 Stjernekunder 8 Klagevejledning 8 Gebyrer Boks 9 Døgnboks 9 Køb af mønt 9 Checks danske 10 Checks udenlandske 11 Depotadministration 12 Formuepleje 14 Giro- og indbetalingskort 15 Inkasso udland 16 Kort 17 MasterCard 19 Låneformidling - Privatkunder 23 - Bolig 24 - Rabatpakker 26 - Øvrige dokumentgebyrer 27 - Erhvervskunder 28 Overførsler indland 29 Gebyrer /Side 2 af 47

3 Overførsler til og fra udlandet 30 Pension og Pulje 32 Remburser og udenlandske garantier 33 Selvbetjening 35 Soliditets- og bureauoplysninger 37 Stjernekunder 38 Udskrifter 40 Udlandslån 41 Valuta 42 Valutamarginaler 42 Værdipapirer køb og salg 43 Øvrige gebyrer 46 Indhold Gebyrer /Side 3 af 47

4 Rente, løbende provision og dekort Ved kasseindbetaling på en konto beregnes renten fra 1. hverdag efter indbetaling. Renteberegning Ved udbetaling på en konto beregnes renten pr. udbetalingsdagen, uanset om man hæver i eget eller et andet pengeinstitut (gælder også ved brug af check eller kort). For dispositioner udover en kredits aftalte kreditramme beregnes en af Spar Nord Bank fastsat overtræksrente, provision eller morarente. Opmærksomheden henledes på, at denne er højere end den aftalte rentesats. For lån beregnes en af Banken fastsat morarente af forfaldne ikke betalte ydelser efter Bankens regler herom. Morarentesatsen er højere end den aftalte rentesats. Satserne er pr fastsat sådan: Bevilget overtræk Selvtaget overtræk Morarente Overtræk på pensionskonti 2-6 pct. 26,85 pct. 26,85 pct. 18,00 pct. Tillæg til debetsatsen Morarente beregnes, hvis aftalte ydelser på et lån eller kredit ikke betales til tiden. Rentetilskrivning Rente, løbende provision og dekort fremgår af kontoudskrift. På indlånskonti oprettet før den 6. april 1999 tilskrives renten pr. 31. marts. Konti oprettet fra 6. april 1999 samt pensionskonti har rentetilskrivning pr. 31. december. Rente og provision på kreditter og lån med månedlig nedbringelse tilskrives pr. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. På øvrige lån pr. 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Dog tilskrives positiv nettorente helårligt jf. rente på indlånskonti. Rentesatser oplyses på rentetavler i alle afdelinger. Løbende provision beregnes kun i forbindelse med nogle kreditter /Side 4 af 47

5 Den løbende provision tilskrives hvert kvartal, og den beregnes af maks. Løbende provision For byggekreditter beregnes den løbende provision dog af det højest trukne beløb i perioden. Dekort er en nedsættelse af renten, såfremt der udbetales på konti med opsigelse, uden at beløbet er opsagt. Dekort beregnes fx. som 0,125% pr. kvartal af det hævede beløb og fremgår af kontoudskrift umiddelbart efter det hævede beløb. Dekort Dekort sidestilles skattemæssigt med udlånsrente. Dokumentgebyr og bevillingsprovision Dokumentgebyr er prisen for udfærdigelse af dokumenter Dokumentgebyr Bevillingsprovision er prisen for en almindelig vurdering af låneansøgningen. Bevillingsprovision Handel med finansielle instrumenter For yderligere information omkring de generelle regler og betingelser for handel med finansielle instrumenter og opbevaring af værdipapirer henvises til Handel med finansielle instrumenter /Side 5 af 47

6 Udlandsforretninger Hvis intet andet er aftalt, anvendes Nationalbankens informationskurser med et fradrag eller tillæg, som varierer fra valuta til valuta. Ved uro på valutamarkederne forbeholder Spar Nord Bank sig ret til at anvende de faktiske handelskurser med et fradrag eller tillæg. Udlandsforretninger Afregningskurser Ordrer større end modværdien af 2 mio. kr. ved a-valuta, og 1 mio. kr. ved b-valuta kan ikke handles på baggrund af Nationalbankens informationskurser, og skal derfor afregnes til aftalt kurs. Udenlandske checks bliver afregnet under forbehold af, at det udenlandske pengeinstitut honorerer disse, i modsat fald returneres checkene. Eller som minimum kopi af disse. Køb af checks Returchecks omregnes til Spar Nord Banks salgskurs, på tidspunktet for checkens modtagelse fra det udenlandske penge institut. Spar Nord kan vælge at indløse checken på inkassobasis og i dette tilfælde krediteres kundens konto først når Spar Nord er sikker på at checken er gyldig og Spar Nord har fået pengene stillet til rådighed. Der er et forhøjet gebyr forbundet med checks til inkasso. Du/Din virksomhed vil i disse tilfælde få besked hvis checken indløses på inkassobasis. Spar Nord Bank forbeholder sig ret til at opkræve uforudsete omkostninger samt renter ved forsinket honorering. Overførselsanmodninger skal være Spar Nord Bank i hænde inden kl. 15:30 for at blive ekspederet samme dag. Overførsler til udlandet En overførsel vil være forbundet med bankomkostninger både i afsenders og modtagers land. Ved bestilling aftales med Spar Nord Bank, hvorledes disse fordeles mellem afsender og beløbsmodtager. For overførsler omfattet af Betalingstjenesteloven gælder særlige regler for gebyrfordeling. Ved overførsel til EU/EØS lande skal BIC og IBAN altid anvendes. Overførsler, der af den ene eller anden grund returneres, afregnes til Spar Nord Banks købskurs på det tidspunkt Banken modtager betalingen retur. Valørregler, krav til overførselsanmodninger og mulighed for klageadgang fremgår af Spar Nord Banks hjemmeside /Side 6 af 47

7 Overførsler i valuta omregnes automatisk til danske kroner, med mindre det af ordren fra udlandet klart fremgår, at beløbet skal indsættes på en valutakonto. Overførsler fra udlandet Gebyrer beregnes over for betalingsmodtageren, såfremt det udenlandske pengeinstitut ikke instruerer om, at betalingsafsender vil betale gebyret. Fakturaer bør indeholde information om IBAN og BIC Inkasso- og rembursforretninger vil blive behandlet i henhold til de til enhver tid gældende ICC regler. En eventuel finansiering aftales og beregnes ud fra Spar Nord Banks "cost of fund sats" plus et tillæg. En eventuel inddækningsrente beregnes for den tid, der går, inden Spar Nord Bank modtager dækning for et udbetalt beløb og beregnes med udgangspunkt i Bankens "cost of fund sats" for den pågældende valuta med et tillæg. Inkasso- og remburs forretninger og Udenlandske garantier Ved udstedelse af udenlandske garantier anbefaler vi, at de af verifikations mæssige grunde blive adviseret gennem et pengeinstitut i modtagers land. Spar Nord Banks advisering af modtagne udenlandske garantier medfører ingen forpligtelse for Banken. Med adviseringen står Spar Nord Bank alene inde for, at garantien er modtaget fra garantiudstedende pengeinstitut. Teleomkostninger samt eventuelle udenlandske bankomkostninger beregnes ud fra de faktiske omkostninger. For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale /Side 7 af 47

8 Samarbejdspartnere Spar Nord Bank samarbejder med PFA Pension, PBS, Bankinvest, Plusinvest, Valueinvest, Sparinvest, Sydinvest, LD Invest Nykredit Invest, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, Nykredit, Finans Nord og Privatsikring. Banken modtager provision m.v. ved salg/formidling af deres produkter. Samarbejds- partnere Spar Nord Bank har et kundekoncept for Stjernekunder privat og erhverv. Stjernekunder Spar Nord Bank har et kundekoncept for Stjernekunder. Stjernekunder Stjernekunder opnår hel- eller delvis gebyrbortfald på mange standardprodukter. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over Spar Nord, skal du i første omgang kontakte den lokale bank (afdeling), hvor du er kunde. Klagevejledning Hvis du herefter fortsat er uenig i Spar Nords behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte Bankens klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Spar Nords klageansvarlige er Ole Madsen, kommunikationschef. Du kan skrive til den klageansvarlige på eller: Spar Nord Bank, att. Ole Madsen, Skelagervej 15, 9000 Aalborg /Side 8 af 47

9 Gebyrer Boks Bokslågernes bredde x højde Priser er ekskl. moms < 25 cm < 10 cm > 25 cm < 10 cm > 25 cm 10 cm - 15 cm > 25 cm 16 cm - 30 cm > 25 cm > 30 cm Oprettelse af lejekontrakt Feriedepot Opbrydning af boks samt direkte omk. ved opbrydning Døgnboks Årligt gebyr Indbefatter aflevering af 90 sæt døgnboksposer pr. kvartal 275 kr Pr. år Pr. år Pr. år Pr. år Pr. år Pr. påbegyndt måned Efter regning Ekstragebyr Ved indlevering af mere end 90 sæt døgnboksposer pr. kvartal 25 kr. Der er mulighed for individuel prissætning Kvalitetsgebyr Opkræves ved gentagen mangelfuld kvalitet i de indleverede døgnboksposer Timebetaling Optællingsgebyr Opkræves ved krav om straks-optælling ved direkte indlevering af døgnbokspose eller/og når døgnboksaftale ikke foreligger. 5 Køb af mønt Minimumsgebyr ved køb af ruller 1 rulle 2 1 rulle 1 1 rulle 5 kr. 1 rulle 2 kr. 1 rulle 1 kr. 1 rulle 50 øre 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. Køb af mønt /Side 9 af 47

10 Checks i DKK Udstedelse af checks - med fremsendelse - med gavetelegram Lommecheck (tilmeldt central checkprint Manuel stempling af lommechecks - med fremsendelse Stor kundecheck - oprettelse af logo Benyttelse af checks Fremfinding af checks Kontramandering, ved tilbagekaldelse Rekv. kopi v/indløsning i andet pengeinstitut Returnering v/manglende dækning Indløsning af fremmed check for ikke kunder - under over 100 ikke kunder - m/kontrolopringning kr. 95 kr. 5 kr Timebetaling kr. 125 kr. 125 kr. Checks - danske Gratis for Stjernekunder Gratis for Stjernekunder Pr. checkhæfte Pr. checkhæfte, min. 100 stk. Pr. logo inkl.moms Gratis for Privat Stjernekunder /Side 10 af 47

11 Checks salg af udenlandske Udstedelse af swift check i modtagerlandet bestilt i Netbanken Check, til afhentning Check, sendt til ordregiver Check, sendt til beløbsmodtager Kunders egne checks, anvendt i udlandet Spærring af checks Tilbagekøb af check Kopi af check Indløsning af egne checks på inkassobasis Checks til valutakonti-/valutakassekreditter Checks - Køb af udenlandske Check i DKK og valuta trukket på et dansk pengeinstitut Check i DKK trukket på et udenlandsk pengeinstitut Check i valuta trukket på EU/EØS-lande i europæisk valuta eller amerikansk pengeinstitut i USD Check i øvrige valuta end ovenstående trukket på eget land Check i et lands valuta trukket på et andet land Check til inkasso - kreditering efter endelig betaling * se betingelser side 6 Rejsechecks Returnering af checks kr. 15 0,25% kr. 0,50% 0,15% 0,20% 0,50% Udenlandske checks + Udenlandske omkostninger Min. 10 Maks Pr. check Udenlandske omk kr. + Udenlandske omk. Pr. ekspedition + udenlandske omkostninger + Udenlandske omkostninger /Side 11 af 47

12 Depotadministration Obligationer registreret i Værdipapircentralen Beholdningsændring Beholdningsændringsmeddelelse Fondskodegebyr Kontogebyr Meddelelser * kapitaludvidelse * rente * udbytte * udtrækning * øvrige udskrifter Aktier registreret i Værdipapircentralen Beholdningsændring Beholdningsændringsmeddelelse 22 kr. 14 kr. 22 kr. 45 kr. 14 kr. 22 kr. 14 kr. Depotadministration Pr. år ** Pr. år ** Danske obligationer og aktier Overførsel til andet pengeinstitut 20 Pr. fondskode, dog maks. 75 Konvertible obligationer og fysiske aktier Af nom. værdi Beholdningsændringsmeddelelse fysiske effekter Pantebreve 0,25% 0,15% 25 kr. 20 Indtil 500 t. kr., min. 20 Over 500 t. kr. ** Unoterede kapitalandele Af kursværdien mindst Ekspeditionsgebyr på investeringstidspunktet 0,15% 1.00 Min. 20 ** Udenlandske obligationer og aktier Udenlandske obligationer som kan afvikles/ Opbevares i Euroclear Udenlandske obligationer som ikke kan afvikles/opbevares i Euroclear Udenlandske aktier < Udenlandske aktier > Udenlandske obligationer og aktier overført fra andet pengeinstitut Udenlandske obligationer og aktier overført til andet pengeinstitut Udbetaling af rente og udbytte Overførsel fra andet pengeinstitut Tilbagesøgning udbytteskat - Tilmelding til ordning. Gebyr for efterfølgende år Afregning af tilbagesøgt udbytteskat 0,20% 0,15% 0,50% 0,35% 0,20% p.a. indtil 500 t.kr. Min. 50 *** p.a. over 500 t.kr. Pr. år. Min. 50 *** Pr. år. Min. 25** ** + Udenlandske omk. Pr. fondskode + udenlandske omkostninger ** + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger pr. tilbagesøgning, pr. fondskode ** /Side 12 af 47

13 Depotadministration Depotadministration Pantebrevsadministration Betales af kreditor Etablering af pantebreve Ændring af vilkår for pantebrev (afvikl. forløb) Ekstraordinær indfrielse - første Ekstraordinær indfrielse - følgende - Meddelelse til afdelingerne om garanti - Påkravsskrivelse - Ydelsesopkrævning Betales af debitor - Debitorskifte - Ekstra fremsendelse om årets renter - Indfrielsestilbud Øvrige gebyrer Depotpleje eftersyn Transaktionsgebyr depot Opgørelse af depot Forvaltningsdepot - af udbytter og renter - < ** Momspligtigt gebyr *** Beregnes og opkræves kvartalsvis af den maksimale kursværdi i kvartalet ,5 10 6% Pr. pantebrev ** Pr. ændring ** ** Pr. ydelse ** ** ** Pr. eftersyn ** ** ** /Side 13 af 47

14 Formueplejeaftaler Formueplejeaftaler Fuldmagtsaftaler (Stjerne Invest Fri og Stjerne Invest Pension) På følgende punkter afviger omkostningerne fra gebyrerne i bankens Prisinformation. Kurtage for obligationsbaserede investeringsforeninger er 0,10% og for aktiebaserede investeringsforeninger 0,15%. Der er ikke en minimumskurtage. Herudover opkræves følgende administrationsgebyr: For de første betales 0,75% p.a. For de næste betales 0,50% p.a. For beløb over betales 0,25% p.a. Administrationsgebyret udgør mindst 375 kr. p.a. Individuelle fuldmagtsaftaler (PM-aftaler) Individuelle fuldmagtsaftaler er for dig, som ønsker minimum 10 mio. kr. af din formue investeret i obligationer, og som ønsker at give fuldmagt til, at porteføljen bliver plejet af professionelle kapitalforvaltere. For yderligere information om individuelle fuldmagtsaftaler, kan du kontakte din rådgiver /Side 14 af 47

15 Indbetalingskort Indbetalingskort Debitor (afsender) Indbetalingskort betaling via Netbank Indbetalingskort fremsendelse af kvittering Indbetalingskort betaling ved kassen Indbetalingskort betaling ved kassen for ikke kunder Indbetalingskort fremfinding Indbetalingskort uden optisk læsbar kodelinie ved kassen 15 kr. 3 5 Timebetaling 4 Pr. time á 70 Kreditor (modtager) FI-aftale kontrol og godkendelse hos PBS FI-aftale oprettelse af aftale FI-aftale ændring af aftale FI-aftale årligt abonnement FI-aftale advisering via kontoudskrift FI-aftale advisering via Netbank FI-aftale særskilt advis på papir FI-aftale advis via mail fra SDC FI-aftale rejectgebyr (modulusfejl/ikke læsbart) kr kr. Pr. kontrol Pr. aftale Pr. aftale Pr. aftale /Side 15 af 47

16 Importinkasso Inkassoprovision Ændring Acceptprovision Frigivelse af varer Rykning Udleveringsgebyr Porto Returgebyr 0,25% kr. 45 Udenlandsk Inkasso Min. 45, max Eksportinkasso Inkassoprovision Rykning på opfordring Acceptgebyr Afslutningsgebyr Ændring Returgebyr 0,25% Min. 45, max. 300 Direct Collection (Giver mulighed for, efter aftale, at fremsende dokumenter og instruktioner direkte til et udenlandsk pengeinstitut Inkassoprovision Ændring Acceptgebyr Rykning Returgebyr Afslutningsgebyr 0,125% Max /Side 16 af 47

17 Kort Kort Udstedelse af kort Dankort Visa/Dankort ID-kort Hastebestilling Genbestilling/Erstatningskort inden udløb Individuelt design af Dankort, Visa Dankort Erstatning af individuelt design inden udløb Forsendelse af Dankort og VISA/Dankort uden for Norden og EU med kurér Kortholderafgift Dankort Visa/Dankort Hævekort ID-kort Anvendelse Benyttelse i forretninger i Danmark Dankort Visa/Dankort Hævning i automat/pengeinstitut i Danmark Spar Nord Banks egne automater/afdelinger Dankort og Visa/Dankort Fremmede pengeinstitutters automater Dankort og Visa/Dankort Fremmed pengeinstitut i kassen kr. 5 kr. Kun for Stjernekunder Gratis for stjernekunder Ved brug af kortet kan forretninger via internet og postordre m.m. (fjernsalg) opkræve et gebyr. Danske forretninger skal gøre dig opmærksom herpå, inden betalingen sker. Det koster ikke noget at benytte kortet i danske fysiske forretninger. pr. hævning. Gratis for Stjernekunder under 28 år. Pr. hævning /Side 17 af 47

18 Benyttelse i forretninger i udlandet Visa/Dankort Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. Kort Hævning i automat/pengeinstitut i udlandet Visa/Dankort 1% min. 30,00 Pr. hævning Beregning af omregningskurs/referencekurs Visa/Dankort Ved brug af Visa/Dankort i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,0% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 1,5%. - Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta. Øvrige gebyrer Nulstilling af forbrugslimit på VISA-Dankort Fremfinding af nota Rekvisition af udenlandsk notakopi Returnering af nota Spærring (ved misbrug Udbetaling på fremmede Dankort og Visa/Dankort < 2000 kr > 200 Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse efter aftale 20 Timebetaling kr Pr. ændring Pr. time 700,00 Der gælder en begrænsning i anvendelse på 5.00 pr. dag ved spil og væddemål, herunder lotteri, kasino og væddeløb /Side 18 af 47

19 Spar Nord MasterCard MasterCard Uden rejseforsikring Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Familiekort uden rejseforsikring Stjerne MasterCard Trip rejseforsikring og købssikring Travel rejseforsikring og købssikring Travel business rejseforsikring og købssikring Travel+ rejseforsikring og købssikring Stjerne Platin MasterCard Stjerne Platin Travel+ rejseforsikring, med købssikring og Priority Pass 1) Stjerne Platin Travel+ business rejseforsikring, købssikring og Priority Pass 1) Familiekort til Stjerne Mastercard og Stjerne Platin Mastercard Uden rejseforsikring, med købssikring Business MasterCard Uden rejseforsikring Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Stjerne MasterCard Business Trip rejseforsikring Travel rejseforsikring Travel+ rejseforsikring Spar Nord Business Platin Platin travel+ rejseforsikring, Priority pass 1) Dobbeltkort Dobbeltkort til egne udgifter, med købssikring kr kr. 95 kr. 595 kr kr kr kr kr kr. 195 kr kr kr. 645 kr kr kr kr. 195 kr. Kort Gratis for Stjernekunder Gratis for Stjernekunder Hævning i automat/pengeinstitut MasterCard i ind- og udland 2% Min. 5 pr. hævning Priority Pass Loungeadgang for hovedkortholder Loungeadgang (gæster) Andre gebyrer ved brug af MasterCard Danske og udenlandske internetforretninger, postordre og lignende (fjernsalg) kan opkræve gebyr for betaling. Danske og udenlandske forretninger og udbetalingssteder kan opkræve gebyr for betaling/udbetaling. 5 gratis besøg 15 Herefter 15 pr. besøg Pr. gæst /Side 19 af 47

20 Øvrige MasterCard, (alle typer SN MasterCard) FI-kort BetalingsService Erstatningskort Ekspresbestilling Forsendelse af MasterCard udenfor Norden og EU med kurér eller efter aftale Nødkontanter i udland Betalingspåmindelse Inkassomeddelelse Kopi af nota Forhøj kreditmaks. (midlertidigt) Nulstilling af forbrugerlimit Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse efter aftale Rente af for sent betalte opkrævninger Beregning af omregningskurs/referencekurs MasterCard Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,5% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 2%. - Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta Spar Nord MasterCard Debit Morarente Kort Pr. ændring Til enhver tid gældende MasterCard Debit MasterCard Debit u/ 18 år MasterCard Debit MasterCard Debit Trip - m/ rejseforsikring MasterCard Debit Travel - m/ rejseforsikring Stjerne MasterCard Debit Gratis Gratis 695 kr kr. Når du har Netbank (ekskl. Konto Kik) ellers 15 Stjerne MasterCard Debit Stjerne MasterCard Debit 1) Stjerne Debit Travel Ung - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Trip - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Travel - med rejseforsikring og købssikring Stjerne MasterCard Debit Travel+ (Platin) med rejseforsikring og købssikring 1) Individuelt design af Stjerne MasterCard Debit Gratis 265 kr. 595 kr kr kr. Kun for Stjernekunder /Side 20 af 47

21 Business MasterCard Debit Kort Business MasterCard Debit MasterCard Debit Business 2) MasterCard Debit Business Trip med rejseforsikring MasterCard Debit Business Travel med rejseforsikring MasterCard Debit Business Travel+ med rejseforsikring Erstatning af individuelt design inden udløb 2) Gratis til foreningskonti Anvendelse Benyttelse i forretninger i Danmark - MasterCard Debit, alle typer kr kr kr. 75 kr. Ved brug af kortet kan forretninger via internet og postordre m.m. (fjernsalg) opkræve et gebyr. Danske forretninger skal gøre dig opmærksom herpå,inden betalingen sker. Hævning i automat/pengeinstitut i Danmark Spar Nord Banks egne automater/afdelinger - MasterCard Debit, alle typer Fremmede automater - MasterCard Debit, alle typer Fremmed pengeinstitut - MasterCard Debit, alle typer Benyttelse i forretninger i udlandet MasterCard Debit, alle typer* *) Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. 5 kr. 3 Pr. hævning Pr. hævning. Gratis for Stjernekunder under 28 år 1% af beløb min. 3 pr. hævning Hævning i automat/pengeinstitut i udlandet MasterCard Debit, alle typer *) Pengeinstitutter og forretninger kan opkræve gebyr i henhold til reglerne for det pågældende land. 3 1% af beløb min /Side 21 af 47

22 Øvrige priser MasterCard Debit Kort (alle typer SN MasterCard Debit) Erstatningskort/genbestilling inden udløb Forsendelse af MasterCard udenfor Norden og EU med kurér eller efter aftale Nulstilling af forbrugslimit Ophævning af PIN-blokering (selvforskyldt) Kopi af kort-nota Indsigelse på korttransaktioner (uberettiget) Kurérforsendelse i udland Beregning af omregningskurs/referencekurs MasterCard Debit Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der fremgår af med et tillæg som er: - Europæiske valutaer offentliggjort på tillagt 1,0% - Andre valutaer offentliggjort på tillagt 1,5%. Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til en dagligt offentliggjort valuta Pr. ændring /Side 22 af 47

23 Bevillingprovision og dok.gebyr Privatkunder Standardsatser Standardsatser for bevillingsprovision og dokumentgebyr ved etablering, forhøjelse og forlængelse af kreditter, lån og garantier Behandling af krav indenlandske garantier Boligindskudslån m/kommunegaranti Budgetkredit < Forbrugslån og kreditter < Bevillingsprovision 2% min. 60 Ingen Ingen Ingen Låneformidling Dokumentgebyr Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr 60 Dokumentgebyr /Side 23 af 47

24 Boliglån Undtagelser: Variabel rente Friværdikonto Byggekredit Gebyr / ,50% min. 60 Låneformidling Bemærkninger Stjernekunderabat 60 (inkl. Oprettelse af ejerpantebrev, ekskl. tinglysning. For kreditter op til betales alene dokumentgebyr 1.00 For kreditter større end kr. betales dokumentgebyr 4.00 Stjernekunderabat 60 (inkl. oprettelse af ejerpantebrev ekskl. tinglysning). Bolig - øvrige* Besigtigelse af byggeri BBR-oplysning Boligbevis Deponeringskonto, ved salg af ejendom, hvor der ikke indfries lån Digitalisering af ejerpantebrev/pantebrev Dokumentpåtegninger Ejerpantebrev - oprettelse Garantier bolig (ejerskifte, omlægning, nybyggeri, om- og tilbyging) - Løbetid op til 3 måneder - Løbetid over 3 måneder Underpanterklæring Konsekvensberegning ved bolighandel Rådgivning Sletning af retsanmærkning Tingbogsoplysning *Se også rabatpakker bolig Timebetaling Pr. besigtigelse Ekskl. tinglysning Ekskl. tinglysning Ingen garantiprovision Garantiprovision 1,5%-2,5% p.a /Side 24 af 47

25 Lån realkreditinstitutter mv.* Gældsovertagelse / ændring af debitor Hjemtagelse af realkreditlån (privatkunder) Hjemtagelse af realkreditlån (erhvervskunder) ** Kurskontrakt Låneansøgning til Totalkredit Opgørelse fra kreditforeninger Overførsel af Totalkreditobligationer til (kunde)depot Refinansiering af Totalkreditlån * Se også rabatpakker bolig ** Ved konvertering dækker gebyret oprettelse af garanti for lån uden tinglyst pantebrev, rykning af ejerpantebrev, herunder ekspedition af tinglysning. Såfremt der er yderligere pantkreditorer opkræves et fast gebyr på 1.00 pr. kreditor. Gebyret er ekskl. renter, garantiprovision og tinglysningsafgift. Gebyr Låneformidling Bemærkninger Etablering og forlængelse Pr. lån Pr. lån /Side 25 af 47

26 Rabatpakker bolig inkl. andelsboliger Ydelse Låne- Ved køb Ved Om- og Nybyggeri omlægning salg tilbygning Rådgivning X X X X X Boligkonto X X X X X Indfrielse af X X X pante- brev Påtegninger X X X X X Tingbogs- X X X X X oplysning Hjemtagelse af X X X X kreditforeningslån Tinglysning af X X X X X pantebrev Sletning af X X X X retsanmærkning Kurskontrakt X X X X X Låneovervågning X X X X Udfærdigelse af X X X X ejerpantebrev Pakkepris i alt Låneformidling Pakkepriserne er ekskl. lånesagsgebyr til Totalkredit, gebyr/provision for garanti samt besigtigelsesgebyr ved om- og tilbygning / nybyggeri. Samlerabat Spar Nords kunder opnår samlerabat på 1.00, hvis kunden benytter Totalkreditlån og/eller boliglån /Side 26 af 47

27 Øvrige dokumentgebyrer Øvrige dokumentgebyrer Afgivelse af ejerpantebrev ved PI-skifte BBR-oplysning Ejerpantebreve (oprettelse (Ejerpantebrev, løsøreejerpantebrev, ekskl. pant i bil) Dokumentpåtegninger Tingbogsoplysning Sletning af retsanmærkning/indeståelser Underpanterklæring Kautionserklæring privat Kautionserklæring erhverv Panthaverdeklaration (ekskl. pant i bil) - Oprettelse - Ændring Fakturabelåning pr. faktura Udlandslån/roll-over Øvrige garantier Bevilling af overtræk Billån Gebyr % min. 35 Standard Låneformidling Bemærkninger Inkl. digitalisering og sletning af underpant Ekskl. tinglysning Ekskl. tinglysning Ekskl. moms Standard provision Løbetid mindre end 1 måned 35 Dokumentgebyr /Side 27 af 47

28 Bevillingsprovision og dok. gebyr erhvervskunder Standardsatser Standardsatser for bevillingsprovision og dokumentgebyr ved etablering, forhøjelse og genforhandling af kreditter og Undtagelser DriftsKredit genforhandling Belåningskredit genforhandling Byggekredit Garantier Garantier udland Bevilling af overtræk Belåningskredit Bevillingsprovision 2% min ,15% min. 850 kr. 0,25% min kr. 0,50% min kr. 1% min % min, ,3% min. 50 2,5% min Låneformidling Dokumentgebyr Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr 85 Dokumentgebyr Dokumentgebyr Dokumentgebyr /Side 28 af 47

29 Overførsler - indenlandske Overførsler Indenlandske Engangsoverførsel til 3. mandskonto i Banken Kort advis Langt advis - vente - straks 17 kr. 22 kr. 27 kr. Fast overførsel til 3. mandskonto i Banken Kort advis Langt advis - vente - straks 22 kr. 27 kr. Ændring af fast overførsel til 3. mand 17 kr. Engangsoverførsel til andet PI Kort advis Langt advis - Vente - Straks 22 kr. 27 kr. 32 kr. Fast overførsel til andet PI Oprettelse i filial Kort advis Langt advis - vente - straks 17 kr. 22 kr. 27 kr. Manuelle lønoverførsler Lønoverførsler via Netbank Overførsler via Nationalbanken BetalingsService tilbageførsel ved overtræk Pengeoverførsel for ikke-kunder kr /Side 29 af 47

30 Overførsler til udlandet / Overførsler til Danmark i valuta Almindelig overførsel bestilt via Netbank Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks korrespondentbank 2 bankdage efter debiteringsdagen. Udenlandske overførsler kr. ved bestilling indleveret i Banken EU-betaling via Netbank - Beløbsmodtagerens konto skal være hos et pengeinstitut i EU/EØS-lande, incl. Danmark. - Overførslen skal være bestilt i EUR - Beløbsmodtagerens BIC og IBAN skal være oplyst korrekt - Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne for overførslen. - I henhold til Betalingstjenesteloven er der en dag i gennemførselstid. 15 kr. 125 kr. ved bestilling indleveret i Banken. Ekspres overførsel bestilt via Netbank i anden valuta end debiteringskonto Ekspres overførsel bestilt via Netbank i samme valuta som debiteringskonto Ekspress overførsler i EUR, USD, DKK, SEK, NOK, GBP og CAD stilles som udgangspunkt til rådighed for vor korrespondentbank på debiteringsdagen. Øvrige valutaer stilles til rådighed 1 bankdag efter debiteringsdagen. Overførsel med efterbehandling Gebyr for manglende/ikke korrekt BIC/SWIFT Gebyr for manglende/ikke korrekt IBAN Gebyr for manuel behandling i øvrigt Udenlandske omkostninger Overførselsbeløb med en modværdi < DKK til EU/EØS-lande - til ikke-eu/eøs lande - Overførselsbeløb med en modværdi > DKK Overførselsbeløb med en modværdi > DKK ,0 promille kr. 75 kr. 75 kr ,0 promille + 45 ved bestilling indleveret i Banken. 1,0 promille + 45 ved bestilling indleveret i Banken. Bemærk, at det som hovedregel i EU/EØS lande kun er muligt at dele bankomkostninger + udenlandske omk. der overstiger 25 Disse vil blive opkrævet efterfølgende. Returnering fra udlandet p.g.a. fejl eller manglende oplysninger 35 + evt. udenlandske omk /Side 30 af 47

31 Udenlandske overførsler Advisering og andre services eller fax bekræftelse - til ordregiver eller beløbsmodtager i udlandet Forespørgsel - ved manglende fremkomst af overførsel Tilbagekaldelse af forespørgsel Ændring af afsendt forespørgsel Rykning på opfordring (efter forespørgsel) Sager vedr. overførsel til udlandet, der kræver særbehandling Timebetaling + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger + udenlandske omkostninger Pr. time á 70 min. 20 Overførsel fra udlandet/danmark Overførsel til beløbsmodtager med konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel til beløbsmodtager med konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU og EØS lande og i øvrige valutaer Overførsel til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU og EØS lande og i øvrige valutaer Overførsel under modværdien af DKK 1.000,00 til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra EU/EØS lande i følgende valutaer: EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON og SEK Overførsel under modværdi af DKK 1.000,00 Til beløbsmodtager uden konto i Spar Nord Bank fra andre lande end EU/EØS, og øvrige valutaer Returnering af overførsel 2 35 kr For videreformidling For videreformidling For videreformidling Anmodning om yderligere oplysninger i udlandet 35 + udenlandske omkostninger /Side 31 af 47

32 Pension og pulje Pension og pulje Overførsel af pensionskonti til andre pengeinstitutter og forsikringsselskaber Indeks Kapitalpension Ratepension Selvpension Særlig pension Pr. konto Pr. konto Pr. konto Pr. konto Pr. konto Puljeadministrationsgebyr For de første betales For de næste betales For beløb over betales Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Satser Danske obligationer 0,10 % af kursværdien Udenlandske obligationer 0,15 % af kursværdien * Virksomhedsobligationer 0,25 % af kursværdien * Danske indeksobligationer 0,10 % af kursværdien Danske aktier 0,375 % af kursværdien Udenlandske aktier 0,70 % af kursværdien * Investeringsforeninger 0,375 % af kursværdien * * Og evt. udenlandske omkostninger 0,75% p.a. 0,50% p.a. 0,25% p.a. Pr. konto Pr. konto Pr. konto Deludbetaling Proformaopgørelse Opgørelse før aftaleudløb Puljeskift Med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (bankvalg) Konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing Timebetaling Timebetaling Timebetaling Pr. time á 70 Pr. time á 70 Pr. time á 70 Pr. konto Pr. konto Deling af pension ved skilsmisse Sammenlægning af pensionskonti Timebetaling 60 Pr. time á 70 Pr. konto Betaling af ønsker om fritagelse for PAL_skat for udenlandsdanskere Timebetaling Pr. time á 70 Gebyrer for børneopsparingspulje Administrationsgebyr Puljeskift mere end 1 gang årligt 0,75% p.a. 20 Pr. konto Pr. konto /Side 32 af 47

33 Import Remburs Remburs Udstedelsesprovision 2% p.a. +70 Ændringsprovision - Ved forhøjelse/forlængelse beregnes yderligere udstedelsesprovision Dokumentprovision (beregnes af dokumenternes pålydende) Udskudt betaling 60 0,15% 2% p.a Min. 65 Frigivelse af varer Afvisningsgebyr Annuleringsprovision Gebyr for særbehandling min. Eksport Remburs Adviseringsprovision Ændringsprovision Dokumentprovision/negotieringsprovision (beregnes af dokumenternes pålydende) Udskudt betaling* Med vor forpligtelse p.a. sats afhængig af land og bank Uden vor forpligtelse Bekræftelsesprovision p.a. sats afhængig af land og bank Transfereringsprovision Noteringsprovision Udbetalingsprovision Anmeldelsesgebyr Inddækningsrente For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale ,175% ,5% Min. 80 Min. 80 Min Afhængig af renteniveau * Prisen kan variere afhængig af land og bank /Side 33 af 47

34 Udenlandske garantier Udenlandske garantier Udstedelse af udenlandske garantier Bevillingsprovision Garantiprovision 1% 2-5% p.a. Min Min. 20 pr. kvartal Ændringer Behandlinger af krav Udkast til garanti Når en udenlandsk bank stiller garanti på vegne af Spar Nord Bank, beregnes garantiprovision for både den udenlandske bank og for Spar Nord Banks garantistillelse. For særbehandling beregnes ekstra efter en individuel vurdering og efter aftale. Modtagelse af udenlandske garantier Advisering Ændring Behandling af krav /Side 34 af 47

35 Selvbetjeningssystemer Selvbetjeningssystemer Talt Svar Etableringsgebyr Kontooplysninger Kontooverførsel uden advis Bestilling af kontoudskrift Valutakurser 25kr. Netbank Netbank til privat Abonnement, årligt Etableringsgebyr Netbank til erhverv Abonnement, årligt Etableringsgebyr pr. aftale Generelt for begge løsninger Indbetalingskort (FI-kort) Kontooplysninger Kontooverførsel uden advis Kontooverførsel med vente-advis Kontooverførsel med straks-advis Kvittering Valutakurser Udskrivning af check Lønoverførsler Advisering af indbetalinger (FI-kort) Ekstraordinær konsulenthjælp Realtidskurser for danske værdipapirer Timebetaling 75 kr. Stjernekunder gratis 25% rabat til Stjernekunder Pr. time á 70 Pr. md. 50% rabat til Stjernekunder /Side 35 af 47

36 Selvbetjeningssystemer Selvbetjeningssystemer Mobilpenge Oprettelse af mobilpengeaftale - Kunder under 18 år - Kunder fra 18 år Benyttelse i forretninger/køb - Køb og betalinger Nulstilling af forbrugslimit Ændring af forbrugsgrænsen Indsigelse af transaktion (uberettiget) Spærring (ved misbrug) Fremfinding af transaktions- og købsoplysninger Ovennævnte gebyrer inkluderer ikke telefonabonnement, samtaleafgift og eventuel anden afgift til telefonselskaber eller internetudbydere, samt drifts og vedligeholdelsesudgifter på dit udstyr. *Fjernesalgsforretninger må overvælte betalingsgebyret på kunderne, fx internetshops. Betaling i fysiske forretninger må ikke medføre gebyropkrævning af kunden. * Timebetaling Ved tilmelding via Netbank ellers 100 kr. Max købsgrænse op til 1.50 pr. dag Pr. time á /Side 36 af 47

37 Soliditets- og bureauoplysninger Soliditetsoplysninger Afgivet indenlandske Indhentet indenlandske Indhentet udenlandske Afgivet udenlandsk oversættelse Udfærdigelse af introduktionsskrivelser på engelsk Private studieophold i udlandet, visumansøgning ambassadeerklæring og oprettelse af konto Erhverv Soliditets- og bureauoplysninger + omk. til andet PI + bureauomk /Side 37 af 47

38 Stjernekunder Stjernekunder Stjernekunder 0-12 år Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Valutaveksling Stjernekunder år Betaling af girokort via Netbanken Budgetservice Gavechecks Hævning i fremmed PI-automat med MasterCard Debit Individuelt design af MasterCard Debit Kort Erstatning af individuelt design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop Netbank oprettelse Netbank - abonnement Valutaveksling MasterCard Debit - kortholderafgift Stjernekunder år Betaling af girokort via Netbanken Benyttelse af checks Budgetservice Boligfinansiering kr. stiftelsesomk. Ekspeditionsgebyr kredit Stjernekonto Gavechecks Hævning i fremmed PI-automat med Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Individuelt design af Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Erstatning af individuel design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop MasterCard kortholderafgift - Basis Lommecheck tilmeldt central checkprint Netbank oprettelse Netbank - abonnement Netbank - modul "overførsel til udlandet" Netbank - realtidskurser danske værdipapirer Valutaveksling Visa Dankort - kortholderafgift MasterCard Debit - kortholderafgift 75,0 75 kr. 37,5 Rabat 4 pr. stk. Rabat 5 kr. pr. hævning Rabat 4 pr. gang Rabat 1 pr. stk. Rabat 70 Rabat 60 Rabat 60 stiftelsesomk. Rabat 60 Rabat 4 pr. stk. Rabat 5 kr. pr. stk. Rabat 19 Rabat 4 pr. hæfte Pr. md. inkl. stjernekunderabat 50% Rabat 4 pr. gang Rabat 15 Rabat /Side 38 af 47

39 Stjernekunder Stjernekunder - 28 år + Betaling af girokort via Netbanken Benyttelse af checks Boligfinansiering Budget service Ekspeditionsgebyr kredit Stjernekonto Gavechecks Individuelt design af Dankort, Visa Dankort og MasterCard Debit Erstatning af individuelt design inden udløb Kontooprettelse Kontoudskrift - standard Kortstop Lommecheck tilmeldt central checkprint Netbank - oprettelse Netbank - abonnement Netbank - modul "overførsel til udlandet" Netbank - realtidskurser danske værdipapirer Valutaveksling Visa Dankort kortholderafgift MasterCard Debit - kortholderafgift Rabat 15 MasterCard - Basis - kortholderafgift kr. 37,5 Rabat 1 pr. stk. - Rabat 60 stiftelsesomk. Rabat 35 Rabat 60 Rabat 4 pr. stk. Rabat 4 pr. hæfte Pr. md. Stjernekunderabat 50% Rabat 4 pr. gang Rabat 15 Rabat 15 Rabat /Side 39 af 47

40 Udskrifter Standardudskrift Ekstra kontoudskrift Fremfinding af kontoudskrift Kontoudskrift med rykkertekst, privat Kontoudskrift med rykkertekst, erhverv 25 kr. Timebetaling Udskrifter Min. 25 kr /Side 40 af 47

41 Udlandslån Udlandslån Bevillingsprovision (Etablering, forhøjelse, genforhandling Dokumentgebyr (Etablering, forhøjelse, genforhandling) Ekstraordinært afdrag Førtidig indfrielse Ekspeditionsgebyr v/ roll-over 2% Udlandslån Min /Side 41 af 47

42 Valuta Valuta Køb og salg af kontant valuta Valutamarginaler Ved betalinger til/fra udlandet anvendes Nationalbankens informationskurser med nedennævnte tillæg/fradrag. Disse tillæg/fradrag er også gældende ved øvrig valutahandel. Valuta 4 Pr. ekspedition Stjernekunderabat 4 Valuta/ISO-kode Land Marginal 1) EUR Euro 1,150 1) USD USA 1,100 1) GBP England 1,900 1) SEK Sverige 0,230 1) NOK Norge 0,230 1) CHF Schweiz 0,850 2) ISK Island (pt. suspenderet) 0,150 1) CAD Canada 1,100 1) JPY Japan 0,011 1) AUD Australien 1,120 1) NZD New Zealand 1,100 2) PLN Polen 0,750 2) HKD Hongkong 0,550 2) CZK Tjekkiet 0,130 2) SGD Singapore 2,250 2) INR Indien 0,300 2) ZAR Sydafrika 0,300 2) THB Thailand 0,100 2) AED For. Arabiske Emir. 2,050 2) HUF Ungarn 0,020 2) SKK Slovakiet 0,080 2) LVL Letland 6,000 2) LTL Litauen 1,000 2) TRY Tyrkiet 2,000 2) MXN Mexico 0,250 2) BGN Bulgarien 2,100 2) RON Rumænien 1,100 2) CNY Kinesiske yuan renminbi 0,450 1) A-valuta, meldegrænse 2 mio. ved omveksling 2) B-valuta, meldegrænse 1 mio. ved omveksling /Side 42 af 47

43 Værdipapirer køb og salg Danske obligationer (af kursværdi) Danske obligationer < 3 mio kr. + gebyr Danske obligationer > 3 mio kr. + gebyr Danske obligationer - Netbank Afregning sker til bud/udbudskurs på NASDAQ OMX København med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,10 kurspoint. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Min. størrelse for limiterede ordrer er nom Udenlandske obligationer (af kursværdi) Udenlandske obligationer < 3 mio. kr. Udenlandske obligationer > 3 mio. kr. Ved afregning benyttes bud/udbudskurs fra markedet med et fradrag/tillæg på maksimalt 0,25 kurspoint. Handelspoststørrelser er de i prospektet angivne beløb, dog minimum modsvarende EUR/USD/GBP Danske aktier (af kursværdi) Danske aktier < gebyr Danske aktier > gebyr Danske aktier - Netbank Køb af Spar Nord aktier Tegningsretter + gebyr Unoterede danske aktier og aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC + gebyr Danske aktier noteret på GXG Markets og Dansk OTC - Netbank Ved afregning som gennemsnitskurshandel sker afregning til NASDAQ OMX København "15:30 Gennemsnit - Alle handler" med et fradrag/tillæg på 0,25 procent. Ved strakshandel efter NASDAQ OMX Københavns lukketid fastsættes afregningskursen efter en vurdering af markedsforholdene. Ved handel med fysiske aktier opkræves eventuelle navnenoteringsomkostninger særskilt. 0,15% 2 0,10% 2 0,10% 0,25% 0,125% 0,75% 2 0,50% 2 0,15% 1% 2 1% 2 1% Værdipapirer - køb og salg Min. 20 Maks Pr. handel Pr. handel Min. 29 kr. Min. 40 Maks evt. udenlandske omk. + evt. udenlandske omk. Min. 20 Maks. 50 Pr. handel Pr. handel Min. 29 kr. Gebyrfri Min. 8 Pr. handel Min. 50 Pr. handel Min /Side 43 af 47

44 Netbank udenlandske aktier (af kursværdi) Aktier fra Sverige Aktier fra Norge Aktier fra Finland Udvalgte europæiske aktier samt USA (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) Aktier fra Canada og Japan Aktier fra øvrig udland Udenlandske aktier (af kursværdi) Aktier fra Sverige < Aktier fra Sverige > Aktier fra Norge < Aktier fra Norge > Aktier fra Finland < Aktier fra Finland > Udvalgte europæiske aktier samt USA < (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) Udvalgte europæiske aktier samt USA > (Tyskland, Holland, Frankrig, UK, Østrig, Belgien, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Italien og USA) 0,17% 0,15% 0,15% 0,35% 0,45% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% Værdipapirer - køb og salg Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,10% min. 10 Min. 75 kr. Udenlandske omk. 0,10% min. 10 Min. 10 Udenlandske omk. 0,125% min. 15 Min. 10 Udenlandske omk. 0,125% min. 25 Min. 15 Udenlandske omk. 0,125% min. 85 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Udenlandske omk. 0,08% min. 10 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Min. 175 kr. Maks. 50 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Udenlandske omk. 0,10% min. 15 Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min. 25 Udenlandske omk. 0,125% min /Side 44 af 47

45 Aktier fra Canada og Japan < Aktier fra Canada og Japan > Aktier fra øvrig udland < Aktier fra øvrig udland > Eventuel børsafgift opkræves ved køb af aktier i UK (0,50%), Irland (1,0%) og Frankrig (0,20%). Ved deltagelse i betinget emission opkræves almindelig kurtage dog minimum 50 plus eventuelle udenlandske omkostninger. 0,75% 0,50% 0,75% 0,50% Værdipapirer - køb og salg Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min. 40 Udenlandske omk. 0,125% min. 40 Min. 25 Maks. 50 Udenlandske omk. 0,125% min kr. Udenlandske omk. 0,125% min kr. Investeringsforeninger Obligationsbaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske obligationer og depotgebyr som danske aktier. Aktiebaserede investeringsforeninger: Kurtage som danske aktier og depotgebyr som danske aktier. Futures og optioner Danske obligationsfutures og optioner Udenlandske obligationsfutures og optioner Danske og udenlandske aktiefutures Danske og udenlandske aktieoptioner Råvarefutures Andre finansielle instrumenter Ved handel med andre finansielle instrumenter aftales prisen individuelt. 0,20% 0,25% 0,25% 2% 0,25% Af den nominelle værdi min eksterne omk. Af den nominelle værdi min eksterne omk. Af kursværdien min eksterne omk. Af præmien min. 500 kr. + eksterne omk. Af kursværdien min eksterne omk /Side 45 af 47

46 Øvrige gebyrer Øvrige gebyrer BBR-oplysning Boligadministration Budgetkonto - Etablering og årlig gennemgang Skema - Ændringer inkl. skema - Ændring inkl. skema ved bolighandel Dataløn stop af Dataløn i gode penge Dokumentfremsendelse til underskrift i andet pengeinstitut Engagementsforespørgsler fra revisorer Fremfinding af bilag Fiktive opgørelser ifm. dødsboer eller bodelinger Førtidig indfrielse af lån Huslejeopkrævning rykker - Varmeafregning Timebetaling Timebetaling Timebetaling kr. 25 kr. 10 Efter antal beboere/lejere Min. 40 Min Porto pr. lejlighed Pr. lejlighed Hjælp til oprettelse af konto i udlandet hos SNB s samarbejdspartnere Håndpantnotering Indfrielse af lån incl. aflysning (ekskl. Spar Nord Bank) Indskrivning af værdipapirer i realkreditinstitutter og Hypotekbanken Kopier af kontooversigter, kontoudskrifter, Depotoversigt, betalingsserviceoversigt mfl. Kontogebyr private valutakreditter Kopier, telefax til Danmark Modtagelse af underskrift på dokument fra andet pengeinstitut Oplysninger til Nationalbanken Oprettelse af Lock-box aftale i udlandet Optælling af mønter for ikke-kunder, ekskl. børn. Overførselsservice ændring af maks. og lignende Overførselsservice Periodiseringsmeddelelser - 1 meddelelser pr. år - > 1 meddelelse pr. år Rentepuljeoprettelse - Pr. hovedkonto - Pr. underkonto - Driftsgebyr Rykkerbreve Saldoforespørgsel pr. telefon kr Timebetaling Timebetaling % kr Pr. ekspedition Årligt Min. 25 kr. Min. 40 Min. 75 kr. Pr. blanket Pr. kvartal Pr. brev /Side 46 af 47

47 Selvangivelser - priser incl. moms Forskudsregistrering Fortrykte selvangivelser - Udfyldning/kontrol af fortrykt selvangivelse ( evt. ægtefælle/samlever) - Beregning af restskat/overskydende skat - Kontrol af årsopgørelse Sparebøsse ekstra Timebetaling Rådgivning og sagsbehandling, herunder yderligere konsekvensberegning, administration, m.v. Transportnotering Udbetalingstransaktioner på konto i banken Udskrift fra bil- og personbogen Timebetaling Timebetaling 35 kr. 70 Timebetaling 5 kr. 25 Øvrige gebyrer Min. 20 Min. 20 Pr. time udover 4 stk. pr. måned /Side 47 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015 liste liste INDHOLDSFORTEGNELSE Indlån - Privat... 3 Indlån Foreninger & institutioner... 6 Indlån Erhverv... 6 Udlån Erhverv & Institutioner... 7 Udlån Privat... 8 Forudsætninger for beregning af årlige

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere