Udlandsophold 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold 2009/2010"

Transkript

1 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor

2 INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt (Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg). Kontoret er som regel involveret i alle faser af et udlandsophold, fra de første informationsmøder afholdes, til den studerende kommer hjem fra udlandet efter endt ophold dér. Denne folder tjener primært to formål: Den skal give dig en systematisk beskrivelse af, hvordan hele proceduren foregår, fra du beslutter dig for at søge om udlandsophold, til du kommer hjem efter endt ophold i udlandet. Den skal samtidig give dig svar på en række typiske spørgsmål om udlandsophold. (Eksempelvis: Hvordan søger man? Hvad med SU'en? Får man et stipendium? Hvad med rejseforsikringer?). I del A i folderen gennemgås systematisk, hvordan proceduren for udlandsophold foregår. Gennem denne beskrivelse får du også svar på nogle af de typiske spørgsmål, man normalt stiller, når man skal på udlandsophold. I del B i folderen er derudover oplistet information om en række forskellige forhold, som vedrører udlandsophold, og som du får brug for at vide noget om, når du skal afsted (eksempelvis SU, rejseforsikring, legatsøgning, nyttige internet-adresser og meget mere). Er du i øvrigt i tvivl om noget, eller har du spørgsmål eller blot kommentarer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os, eller besøge universitetets hjemmeside omkring udlandsophold på: Syddansk Universitet, Esbjerg Studieservice / Det internationale Kontor Niels Bohrs Vej Esbjerg Mette Skjød Hartvigsen Tlf.: Fax: Gem denne folder før, under og efter opholdet så har du alle oplysninger lige ved hånden! Denne version af Udlandsophold er færdigredigeret i august

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del A: Procedure ved udsendelse af studerende 3 1. Orienteringsmøder for studerende 4 2. Hvem kan komme på udlandsophold? 5 3. Opstilling af studieprogram 6 4. Om pladser i udlandet 7 5. Specielt om individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet 8 6. Specielt om praktikophold 9 Erasmuspraktik Ansøgningsskemaet / frister for ansøgning Behandling af ansøgninger / prioriteringskriterier Tildeling af pladser og svar til studerende Udenlandske institutioner informeres om, hvem vi sender Selve udlandsopholdet Efter hjemkomst: Dokumentation til Det internationale Kontor Meritoverførsel 17 Del B: Vigtigt at vide Præsentation af relevante udvekslingsprogrammer Finansiering af udlandsophold 20 - Vejledende stipendiestørrelser - SU - Fremleje af bolig - Legater 16. Forsikringsforhold Visum / opholdstilladelse I øvrigt inden afrejse Andre muligheder for udlandsophold Nyttige adresser, internetadresser mm. 32 2

4 Del A Procedure ved udsendelse af studerende 3

5 1. ORIENTERINGSMØDER FOR STUDERENDE Der bliver løbende afholdt orienteringsmøder i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg for de studerende, der ønsker at komme til udlandet. Mødeindhold: Du vil på møderne få en generel orientering om ophold i udlandet, hvor processen fra du indgiver ansøgningsskema til du kommer hjem fra udlandsophold vil blive gennemgået. Forskellige skemaer, som du skal bruge i forbindelse med udlandsophold, herunder ansøgningsskema, vil blive præsenteret. Sidst men ikke mindst vil du få mulighed for stille de spørgsmål om udlandsophold, du måtte have. Mødetidspunkter: Det internationale Kontor informerer gennem opslag og/eller på de enkelte campusser om, præcist hvornår der afholdes møder lokalt. Der afholdes i den kommende periode møder i september 2008 og februar 2009 vedrørende: Ansøgninger om pladser/stipendier under bilaterale aftaler til efteråret 2009 eller foråret 2010 Ansøgninger om pladser/stipendier under Livslang Læring-programmet eller Nordplusprogrammet til efteråret 2009 eller foråret Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet. Ansøgninger vedrørende praktikpladser Åben vejledning: I oktober samt i februar holdes der åben vejledning på campusserne i Sønderborg og Kolding. Her vil du have mulighed for at komme og få en personlig snak om dine ønsker og forventninger til et udlandsophold eller få konkret hjælp til udarbejdelse af ansøgning, learning agreement eller hvad der måtte volde problemer. Tidspunkterne for Åben vejledning vil blive annonceret på de enkelte campusser. 4

6 2. HVEM KAN KOMME PÅ UDLANDSOPHOLD? Grundlæggende kriterier: Generelt kan man komme på udlandsophold uanset hvilken uddannelse, man læser, men du skal som minimum opfylde følgende, generelle kriterier for at kunne komme i betragtning til udlandsophold: Du skal være aktiv fuldtidsstuderende ved Syddansk Universitet Du skal have færdiggjort 1. studieår (på bachelorniveau) Udlandsophold foregår normalt fra og med 5. semester (med en række undtagelser, se nedenfor) Det studium / den praktikperiode, du gennemfører i udlandet, skal kunne give merit for en på forhånd defineret del af dit studium ved Syddansk Universitet (program for udlandsophold skal være opstillet og godkendt) Studieopholdet skal være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. For Livslang Læring-programmet gælder, at man derfra kun kan få et stipendium én gang i løbet af sin studietid Generelt vil det være sådan, at studerende, der tidligere har fået stipendium, vil blive nedprioriteret i tilfælde af tæt opløb om udvekslingspladser eller stipendier Man tager normalt på udlandsophold på de forskellige uddannelser som følger: Uddannelse: HA SPRØK-bachelor BA i sproglig og kulturel formidling BA i international erhvervskommunikation BA i sprog og IT BA-negot i turisme og fritidsmanagement BA-negot i hotel management Dansk Engelsk Historie Folkesundhedsvidenskab Diplomingeniør Europæiske studier Design og kulturøkonomi Hvornår: Ud fra og med 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. semester Ud på 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. eller 5. semester Ud på 4. eller 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud på 4. semester Ud på 3. semester Ud på 4. semester Ud fra og med 5. semester Ud på 5. semester 6. semester anbefales Vær opmærksom på eventuelle ændringer i studieordningen. Kontakt en faglig vejleder eller Studieservice for at få nærmere oplysning om hvornår, et udlandsophold bedst kan placeres. 5

7 3. OPSTILLING AF STUDIEPROGRAM Alle ansøgere om udlandsophold skal (for hver plads, der søges) opstille et studieprogram, der godkendes af det relevante studienævn og vedlægges ansøgningen om udlandsophold. Uden godkendt(e) studieprogram(mer) vil ansøgningen om udlandsophold ikke kunne behandles. Nogle studienævn har tilknyttet kontaktpersoner, der hjælper den enkelte studerende med opstilling og godkendelse af studieprogrammer, mens andre studienævn skal kontaktes direkte i sagen. Kontakt Det internationale Kontor, hvis du er i tvivl. Studieprogrammet skal normalt sammensættes, så det omfangsmæssigt svarer til den periode, du er afsted, hvilket i Europa vil sige 30 ECTS for et semester og 60 ECTS for et helt år. Studieprogrammet skal kvalitativt bestå af fag, der er relevante for det/de semestre herhjemme, udlandsopholdet skal erstatte, og fagene skal være på (mindst) samme niveau, som fagene på den uddannelse, man læser ved Syddansk Universitet. I forbindelse med opstilling af studieprogram vil den enkelte institutions hjemmeside på internettet i mange tilfælde være det bedste sted at finde relevant information om de fag, der udbydes ved udenlandske institutioner. Ligger denne information ikke på nettet kan man som regel kontakte den udenlandske institution og bede om at få relevant materiale tilsendt. På Det internationale Kontors hjemmeside er der link til de fleste af vore partnerinstitutioner. I en række tilfælde ligger Det internationale Kontor inde med læseplaner og andet relevant informationsmateriale, som kan anvendes i forbindelse med opstilling af studieprogrammer. Kontakt os gerne i den forbindelse. Det internationale Kontor har udarbejdet en Learning Agreement til brug for opstilling af studieprogram. Formularen ligger på vores hjemmeside under Informationsmateriale. Vær opmærksom på at visse fakulteter/studier anvender egne formularer f.eks. negotuddannelserne. Spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er specielle formularer vedrørende dit studium. Det kan tage lang tid at opstille studieprogrammer, så start i god tid. VIGTIGT: Hvis du før eller under dit udlandsophold ønsker at ændre dit studieprogram, skal dette ligeledes godkendes af det relevantet studienævn/kontaktperson. Husk altid at opbevare kopi af dit godkendte studieprogram samt alle godkendte ændringer. Dem skal du bruge, når du søger om endelig meritoverførsel efter endt ophold i udlandet. 6

8 4. OM PLADSER I UDLANDET De pladser i udlandet, Syddansk Universitet udbyder, offentliggøres i hæfter, der udgives to gange om året (ultimo januar for de pladser, der kan søges 15. marts og medio september for de pladser, der kan søges 6. oktober og 15. november). Listerne over pladser i udlandet offentliggøres og kan hentes på internettet eller rekvireres på Det internationale Kontor. Listerne er opdelt pr. fakultet, og de trykte versioner har følgende farver: Humaniora: Gul Samfundsvidenskab: Grøn Naturvidenskab: Rød Teknik: Grå Sundhedsvidenskab: Blå Læs altid de praktiske bemærkninger forrest i hæfterne inden du går i gang med at søge; her får du mange spørgsmål besvaret. Vær bl.a opmærksom på, at du skal være i målgruppen til den plads, du søger. Er du ikke i målgruppen, vil du kun kunne komme i betragtning til en plads ved den pågældende institution, hvis ingen fra målgruppen har ansøgt om pladsen. Samtidig skal du være opmærksom på, at det kan være problematisk at få opstillet et relevant studieprogram, hvis du ikke er i målgruppen, idet du ofte vil skulle vælge fag fra et andet fakultet eller institut end dit eget. Hvis du søger og tildeles en plads i udlandet, som udbydes via Syddansk Universitets aftaler, skal du ikke betale nogen form for undervisningsafgifter under udlandsophold. Søger du ud som individuel studerende kan situationen derimod være en anden (se afsnit 5). 7

9 5. SPECIELT OM INDIVIDUELLE STUDERENDE, DER SELV FINDER EN PLADS I UDLANDET Søger du til udlandet som individuel studerende, hvor du ikke søger via Syddansk Universitets pladser, kan du naturligvis selv præcist bestemme land og institution. Du skal dog være opmærksom på, at du selv må betale eventuelle studieafgifter til den institution, du bliver optaget ved som individuel studerende. Du skal også være opmærksom på, at du selv må gøre det praktiske arbejde, hvis du søger ud som individuel studerende; du må selv finde frem til den/de institutioner, du vil søge ved, du må selv sørge for at blive optaget, osv. Det er muligt at opnå tilskud til betaling studieafgifter. Se Udlandsstipendium Hvad skal du opfylde Udlandsstipendiet har en maksimumgrænse og kan højst svare til det beløb, et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. For at få udlandsstipendium skal du opfylde betingelserne for at få SU. Du skal have godkendt dit studieprogram hos studienævnet inden du ansøger om udlandsophold. Du skal være opmærksom på, at studienævnet for at godkende studieprogrammet vil kræve, at den institution, du skal læse ved i udlandet, har mindst det samme akademiske niveau som Syddansk Universitet. Følg i øvrigt anvisningerne i de øvrige punkter i denne folder! Som individuel studerende vil du efter godkendt ansøgning normalt få tildelt et stipendium, som du dog først vil få udbetalt, når Det internationale Kontor har modtaget kopi af acceptbrev om optagelse ved den udenlandske institution. Du skal være opmærksom på at starte i god tid, hvis du vil søge til udlandet som individuel studerende, da det godt kan tage lang tid at finde en relevant institution, der vil optage dig. Start gerne forberedelserne 1-1 1/2 år før, du skal af sted. Vær i øvrigt opmærksom på at søge visum i god tid. Check så tidligt som muligt i processen, hvor lang tid det vil tage at få visum. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Det Internationale Kontor, vi er dog ikke i stand til informere fuldt. Yderligere information om udlandsstipendiet kan søges på eller I er også velkomne til at kontakte Signe Jensen på mail: eller telefon: , hvor ansøgningsskema også kan rekvireres. 8

10 6. SPECIELT OM PRAKTIKOPHOLD Der kan principielt søges om støtte til praktikophold gennem Det internationale Kontor, på nøjagtig samme måde, som der søges om studieophold. Det internationale Kontor kan ikke anvise dig en praktikplads. Hvert år modtager vi dog en lang række stillingsopslag primært vedr. praktikpladser på de danske ambassader og generalkonsulater i udlandet. Disse stillingsopslag opslås på relevante opslagstavler på de enkelte campusser. Vi gemmer sædvanligvis praktikopslagene som inspiration til studerende, der skal i gang med at søge praktikpladser. Mappen med gamle opslag kan lånes. På Udenrigsministeriet hjemmeside kan man finde links til danske generalkonsulater og ambassader. Desuden findes der forskellige organisationer, der formidler praktikophold f.eks. AISEC og FUHU (Samfundsvidenskab), AIESTE (Naturvidenskab) og IMCC (Sundhedsvidenskab). Når du søger støtte til et praktikophold, skal du være ekstra opmærksom på, at det er vigtigt at få sammensat et praktikforløb, der kan give merit. Størrelsen af stipendiet afhænger bl. a. af, hvor meget du kan få forhåndsgodkendt. Ofte får studerende, der skal på praktikophold kun forhåndsgodkendelse svarende til 10 eller 15 ECTS, selvom opholdet varer et år. Læs i din studieordning hvad der står vedr. praktikophold og tal med de faglige vejledere, der har erfaring med hvilke fag, der er tradition for at meritoverføre i forbindelse med praktikophold. Når du indgår aftale med et praktiksted, skal der udover en beskrivelse af arbejdsopgaverne også fremgå om du får løn eller fri kost og logi. De fleste aktiviteter omkring afvikling af praktikophold i udlandet foregår via studienævnene eller via praktikkoordinatorer udpeget af studienævnene. Det internationale Kontor er primært involveret for så vidt angår tildeling af stipendiemidler til praktikophold. For praktikophold gælder i øvrigt følgende: Studienævnet/praktikkoordinatoren bør kontaktes, så snart du har besluttet dig for et praktikophold i udlandet og har fundet et passende praktiksted. Du kan søge om stipendium til praktikophold. Stipendiets størrelse vil afhænge af den løn, du eventuelt får under praktikopholdet. I de tilfælde, hvor praktikstedet ikke ser sig i stand til at give praktikanten løn, kan der udbetales SU i praktikperioden. Kopi af dit godkendte studieprogram/praktikprogram skal sendes til Det internationale Kontor. Vi udbetaler ikke stipendium, før vi har modtaget denne kopi. 9

11 Skemaet "Documentation for exchange stay" skal udfyldes og underskrives af værtsvirksomheden ved praktikophold, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. Erasmus Praktik Praktikophold inden for EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet. Schweiz deltager på særlige vilkår. Hensigten med Erasmus-programmet er at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en praktikperiode i et andet EU-land samt de associerede lande. Syddansk Universitet har ingen praktikaftaler, og det er som udgangspunkt meningen, at studerende selv skal finde en praktikplads. For studerende på Det Tekniske Fakultet er det dog sådan, at studerende skal kontakte deres internationale koordinator, når de planlægger et praktikophold. Koordinatoren vil i nogle tilfælde have kontakt til virksomheder, der kan bruges. I øvrigt gælder følgende regler for Erasmus praktikophold: Praktikopholdet kan foregå i: - Private og offentlige virksomheder - Forskningscentre - Andre institutioner og organisationer Praktikopholder kan IKKE foregå i: - EU-institutioner eller institutioner, der administrerer EU-programmidler - Officielle repræsentationer, dvs. ambassader, generalkonsulater mv. fra den studerendes eget land Med Erasmus-programmet følger sædvanligvis et stipendium. Stipendiets størrelse varierer fra år til år. Bemærk at man kun kan få Erasmus stipendium til praktik én gang i løbet af sin studietid. Ansøgningsskema: Ansøgningsskemaet består i første omgang af en training agreement, som underskrives af den studerende, praktikværten samt af den internationale koordinator/praktikvejleder. Blanketten kan downloades fra vores hjemmeside. Se endvidere afsnit 5. Ansøgningsprocessen. Ansøgningsfrist: den 15. marts til hele det efterfølgende akademiske år. Desuden er der en ansøgningsfrist igen 6. oktober til ophold i det efterfølgende forår. 10

12 7. ANSØGNINGSSKEMAET / FRISTER FOR ANSØGNING Ansøgningsskemaet Ansøgningsskema fås på Det internationale Kontor (eller printes fra vor hjemmeside). Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet korrekt, da forkert udfyldning kan medføre afvisning af ansøgningen. Overhold ansøgningsfrister og husk at vedlægge al relevant information, ellers behandler vi ikke din ansøgning. Ansøgningsfrister: Der er følgende frister for ansøgning om udlandsophold i den kommende periode: 6. oktober 2008 for: Ansøgning til ubrugte pladser for foråret 2009 under Livslang Læring-programmet Ansøgning for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 15. november 2008 for: Ansøgning til efteråret 2009 eller foråret 2010 om pladser under Bilaterale aftaler (typisk pladser uden for Europa) Ansøgning for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet eller ansøgning om praktikophold 15. marts 2009 for: Ansøgning for efteråret 2009 eller foråret 2010 om pladser under Livslang Læringprogrammet eller Nordplus-programmet Ansøgning for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgning om praktikophold 11

13 8. BEHANDLING AF ANSØGNINGER/PRIORITERINGSKRITERIER Når en frist for ansøgning til udlandsophold er udløbet, behandles ansøgningerne. Det tilstræbes at sende så mange studerende som muligt til udlandet, og som regel bliver der også plads til alle. Det er dog ikke altid, at udbuddet af pladser svarer til efterspørgslen. Derfor er det en god ide at søge flere pladser samtidig. Vi forsøger på Det internationale Kontor at imødekomme din 1. prioritet, men for at øge dine egne chancer er det bedst at have flere prioriteringer. Prioriteringskriterier: Ansøgningerne vurderes og der tildeles pladser i overensstemmelse med kriterier vedtaget på de enkelte fakulteter. Selv om prioriteringskriterierne tekstmæssigt er udarbejdet forskelligt, gælder det for alle fem fakulteter, at det er den studerendes karaktergennemsnit på studiet indtil ansøgningstidspunktet, der helt primært er afgørende for, om man får tildelt en plads eller ikke: Har to ansøgere søgt om den samme plads, vil den ansøger, der har det højeste karaktergennemsnit, få tildelt pladsen. Såfremt man ansøger om udlandsophold inden man har fået karakterer på sit studium vedlægges kopi af adgangsgivende gymnasial eksamen ved ansøgningen om udlandsophold, og karaktergennemsnittet derfra anvendes ved tildeling af pladser. 12

14 9. TILDELING AF PLADSER OG SVAR TIL STUDERENDE Vi bestræber os på hurtigst muligt efter udløb af tidsfristerne for ansøgning om udlandsophold at behandle ansøgningerne og tildele pladser til relevante ansøgere ud fra prioriteringskriterierne. Det må imidlertid påregnes, at der kan gå op til to måneder efter udløb af en ansøgningsfrist, før vi har færdigbehandlet alle ansøgninger og kan give svar. Der sker derefter følgende: 1. Der bliver hængt lister op på alle campusser, som viser, hvem der har fået hvilke pladser. 2. Ansøgere, der ikke får tildelt en plads, modtager et skriftligt afslag på ansøgningen. Vi vil i det omfang, det er muligt, forsøge at finde alternative pladser, vi kan tilbyde ansøgere, der har fået afslag. 3. Ansøgere, der får tildelt en plads, får (når stipendiesatserne kendes) et bevillingsbrev med tilsagn om et stipendium. Stipendiets størrelse vil fremgå af bevillingsbrevet. Samtidig modtages følgende: - Et udbetalingsskema, som skal udfyldes og sendes til Det internationale Kontor, før stipendium kan udbetales. - Et evalueringsskema, som du skal udfylde og sende til Det internationale Kontor efter endt udlandsophold. - Et skema til attestation fra værtsuniversitetet "Documentation for exchange stay". Skemaet skal udfyldes og underskrives af værtsuniversitetet, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. - Er du Erasmus-studerende, modtager du desuden et cerfitikat, der dokumenterer dette. 13

15 10. UDENLANDSKE INSTITUTIONER INFORMERES OM, HVEM VI SENDER Det internationale Kontor informerer de udenlandske institutioner om, hvem vi sender for den kommende periode. Dette sker i god tid inden starten på det semester, hvor den studerende skal på udlandsophold. I meddelelsen beder vi den udenlandske institution sende relevant informationsmateriale om institutionen, boligmuligheder, lokalområdet, datoer for semesterstart osv. til den studerendes privatadresse. Ovennævnte gælder ikke for individuelle studerende, der selv sørger for at finde en egnet institution, bolig mv. Forskellig information til Syddansk Universitet: Studieservice/Det internationale Kontor har brug for løbende at blive informeret om følgende op til din afrejse til udlandet: Adresseændringer: Det internationale Kontor vil, fra du søger om udlandsophold til du rejser til udlandet, med mellemrum få brug for at kontakte dig, bl.a. med svar på din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du husker at informere Det internationale Kontor, såfremt du ændrer adresse. Afrejse- og hjemkomstdato: Så snart du har besluttet dig for afrejse- og hjemkomstdatoer, bedes du meddele disse til Studieservice/Det internationale Kontor, således at alle ved, hvornår du ikke længere kan træffes på din danske adresse, samt hvornår vi igen kan forvente dig hjemme. Den viden kan i mange tilfælde lette koordinationen en hel del. 14

16 11. SELVE UDLANDSOPHOLDET Et udlandsophold er både en udfordring på det faglige og det personlige plan. Du skal således huske både at afsætte tid til det faglige og det sociale, når du er i udlandet. Derudover er det erfaringsmæssigt sådan, at du en gang imellem vil kunne løbe ind i nogle uforudsete praktiske problemer under udlandsopholdet, som du selv må tage initiativ til at løse. Det er en naturlig del af det at være på udlandsophold, at tingene ikke altid er, som man regner med, de er. Går alt imidlertid i hårdknude, hvilket heldigvis meget, meget sjældent sker, bedes du kontakte Det internationale Kontor. Vi vil naturligvis hjælpe dig i den situation. Dokumentation Ud over at du skal huske at få udfyldt "Documentation for exchange stay" mens du er i udlandet, er det vigtigt, at du husker at få dokumentation med hjem for de fag, du har læst. Det vil sige: - Eksamensresultater/karakterbeviser. - Eventuelt uddybende fagbeskrivelser etc., som angiver pensum, timetal mv. Du skal bruge ovennævnte i forbindelse med din ansøgning om merit (se punkt 13). Det er dit eget ansvar at få karakterbeviser for beståede eksaminer med hjem. Hvis et fag ikke afsluttes med en eksamen, husk da at tilkendegive overfor underviseren i starten af semesteret, at du er udvekslingsstuderende og skal bruge dokumentation for deltagelse enten i form af en bekræftelse på deltagelse eller eventuelt aflevering af en opgave eller lignende. 15

17 12. EFTER HJEMKOMST: DOKUMENTATION TIL DET INTERNATIONALE KONTOR Som beskrevet under punkt 9 modtager du allerede, når du får svar på din ansøgning om udlandsophold, en række skemaer, hvoraf Det internationale Kontor (efter din hjemkomst) skal have to retur: 1) "Documentation for exchange stay", som skal udfyldes af den udenlandske institution, hvorefter du som studerende på bagsiden skal kvittere for modtaget stipendium, inden du sender skemaet retur til Det internationale Kontor. 2) Evalueringsskema. Udfyldes og tilbagesendes umiddelbart efter endt udlandsophold. De erfaringer, som du videregiver i evalueringsskemaet, kommer både Syddansk Universitet og de fremtidige studerende, der ønsker at søge om udlandsophold, til gode. Vær opmærksom på, at vi har brug for at få de skemaer retur, som er angivet ovenfor. Hvis vi ikke får de skemaer retur, vi beder dig om, rykker vi dig for dem. I yderste tilfælde kan vor manglende returnering af skemaer medføre, at vi stiller krav om tilbagebetaling af stipendium. 16

18 13. MERITOVERFØRSEL Når du kommer hjem fra udlandsophold skal du søge merit for den periode, du har læst i udlandet. Det er i den forbindelse vigtigt, at du har den fornødne dokumentation med hjem fra udlandet (som beskrevet under punkt 11), eller at du sørger for at få den indhentet snarest efter afslutning af udlandsopholdet. Derefter søger du om endelig meritoverførsel. Dette sker normalt ved, at relevante karakterbeviser samt fag- og pensumbeskrivelser fra udlandsopholdet fremsendes med ansøgning om endelig meritoverførsel til det relevante studienævn. De af studienævnet meritgodkendte og beståede fag/fagblokke vil typisk blive anført som bestået eller meritoverført på dit eksamensbevis, når du dimitterer (formen vil variere fra uddannelse til uddannelse). 17

19 Del B Vigtigt at vide 18

20 14. PRÆSENTATION AF RELEVANTE UDVEKSLINGSPROGRAMMER EU-programmet Livslang Læring/Erasmus Livslang Læring-programmet (LLP) er EU's uddannelsesprogram for hele uddannelsesområdet fra folkeskolen til universiteterne. Den del af LLP, der vedrører videregående uddannelse, hedder Erasmus. Hensigten med LLP er at fremme den europæiske dimension og europæiske samarbejde inden for alle uddannelsesområder bl.a. ved at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en periode i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Rumænien, Bulgarien eller Tyrkiet. De aftaler om udveksling af studerende, som Syddansk Universitet har med universiteter i udlandet under LLP, er indgået skrifligt med de enkelte universiteter. Størstedelen af de studerende, Syddansk Universitet udveksler med institutioner i udlandet, bliver udvekslet i regi af LLP. Nordplus-programmet Nordplus-programmet er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, der bl.a skal fremme udveksling af studerende og lærere på de højere uddannelsesinstitutioner i Norden. I Norden er der tradition for at organisere udveksling af studerende inden for fagspecifikke netværk. I stedet for at indgå udvekslingsaftaler med de enkelte universiteter er der i netværkene aftale om at man efter behov retter henvendelse til hinanden og laver aftale om udveksling efter konkrete henvendelser fra studerende. Syddansk Universitet er med i Nordplusnetværk, der dækker følgende fagområder: erhvervsøkonomi, statskundskab, medicin, idræt, kulturstudier og nordisk sprog. Der er derudover mulighed for selv at arrangere et studieophold i Norden med støtte fra Nordlys-programmet (individuelt arrangerede studieophold). Kontakt Det internationale Kontor for yderligere informationer, hvis du er interesseret. 19

21 Vejledende stipendiestørrelser 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD I 2008/2009 var stipendiesatserne ved udlandsophold følgende: PROGRAM Internationaliseringspuljen IP (bilaterale aftaler, individuelle studerende) 1/2 semester under 4 måneder 1 semester 4-6 måneder 2 semestre 7-10 måneder - Europa DKK DKK DKK Nord- og Sydamerika DKK DKK DKK Australien/New Zealand/ Fjerne Østen/Sydafrika DKK DKK DKK Mellemøsten DKK DKK DKK SOKRATES/ERASMUS Euro 200 pr. måned Euro 200 pr. måned Euro 200 pr. måned Nordplus/Nordlys (generelt) Afhængig af gældende bevilling NOREK Afhængig af gældende bevilling Nordlys Afhængig af gældende bevilling Der gøres opmærksom på, at stipendiesatserne varierer fra år til år. Syddansk Universitet garanterer ikke, at stipendiesatserne angivet ovenfor holder sig på eller over et bestemt niveau i efterfølgende år. Erfaringsmæssigt er stipendiesatserne dog meget stabile eller endog svagt stigende fra år til år. SU Du kan tage din SU med til udlandet (ved udlandsophold, der giver merit for den periode, der tilbringes i udlandet). Dette gælder også for ikke danske statsborgere, hvis de i forvejen modtager SU. Kontakt det lokale Studieservice, hvis du har konkrete spørgsmål. 20

22 Fremleje af bolig 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Du har mulighed for (via ansøgningsskema om udlandsophold) at fremsætte ønske om fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende, mens du er på udlandsophold. Hvis du fremsætter ønske om fremleje af bolig under udlandsophold på ansøgningsskemaet, er dette IKKE bindende, men det betyder, at du vil blive kontaktet af Det internationale Kontor/Studieservice på et tidspunkt efter aflevering af din ansøgning om udlandsophold, hvor vi ønsker at erfare, om du stadig er interesseret. Er du fortsat interesseret, hjælper vi med fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende for den periode, hvor du er i udlandet. Ovennævnte er naturligvis kun en mulighed, såfremt det uddannelsessted, hvor du læser ved Syddansk Universitet, udbyder et internationalt program i det semester, du skal på udlandsophold. 21

23 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Legater Ud over universitetets muligheder for at yde støtte via stipendier kan du søge legater gennem private fonde mv. Udbetalingen af stipendier fra Syddansk Universitet vil ikke blive berørt af, at du får tilskud fra anden side, blot disse tilskud tilsammen ikke overstiger dine faktiske udgifter. Du er selv ansvarlig for at finde frem til de legater, du vil søge. Legathåndbøger findes normalt på biblioteket, og derudover kan du eventuelt benytte de legat-søgetjenester, der er listet under punkt 20 (der kræves betaling for oplysning om relevante legater!). Der henvises i øvrigt til de legater og fonde, der administreres via Syddansk Universitet; check her Vær i øvrigt opmærksom på, at: legater til studier i udlandet ikke er skattepligtige stipendier betragtes som rejsestipendier, og derfor heller ikke er skattepligtige. Du skal dog huske at gemme kopi af dokumentation for, at du har gennemført udlandsopholdet, samt at du har modtaget stipendium dertil. 22

24 16. FORSIKRINGSFORHOLD Generelt skal du sørge for at tegne de nødvendige forsikringer, inden du tager afsted. Bemærk følgende: Rejser du til et andet land på studie- og praktikophold dækker det gule sygesikringsbevis ikke. Rejser du til et nordisk land, er du dækket af landets sygesikringsordning. Du skal blot dokumentere, at du er dansk statsborger, og medbringe internordiske flyttepapirer, som fås på Folkeregisteret. Rejser du til et EU-land, er du dækket på lige fod med landets indbyggere og har ret til akut sygehjælp. Som dokumentation for at du er dækket, skal du medbringe det blå sygesikringsbevis, som du kan få udstedt ved henvendelse til din kommune. Bemærk at kortet ikke dækker hjemtransport, og at standarden i mange lande absolut ikke er på niveau med det danske sundhedssystem. Læs eventuelt mere om det blå sygesikringsbevis på Spørg om andre forhold på Social- og Sundhedsforvaltningen. Hvis du er på praktikophold, bør du være opmærksom på, om arbejdsgiveren sørger for din dækning i arbejdstiden. Din indboforsikring dækker normalt kun indbo/ansvar i tre måneder. Med udgangspunkt i ovennævnte anbefaler vi dig altid at tegne en rejseforsikring i forbindelse med dit udlandsophold, så du er sikker på at være dækket ind. Det kan anbefales at besøge hjemmesiden: som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Rektorkollegiet, Willis og forsikringsselskabet IHI. Studenterforsikring tilbyder studerende, som skal på et længerevarende studieophold i udlandet, en billig, bredt dækkende syge- og rejseforsikring. Studerende, der modtager et stipendium fra Syddansk Universitet, kan i ganske få tilfælde få rabat på en rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring (hvis man ellers opfylder gældende betingelser). En af disse er, at det tildelte stipendium fra Syddansk Universitet skal kunne dække minimum 25 % af dine samlede rejse- og opholdsudgifter (hvilket i praksis desværre næsten aldrig er tilfældet). Henvend dig på Det internationale Kontor, hvis du vil vide mere. 23

25 17. VISUM/OPHOLDSTILLADELSE Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen inden du tager afsted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Det er ikke noget problem at få opholdstilladelse, du skal blot kunne dokumentere, at du ikke vil ligge landets sociale system til last. For studerende betyder det, at du skal kunne dokumentere, at du f.eks. får udbetalt SU i perioden. Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økomomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på universitetet, eller din kontrakt med en virksomhed. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. 24

26 Hvis der opstår politisk uro 18. I ØVRIGT INDEN AFREJSE Hvert år er der studerende, der rejser til lande, hvor der har været eller frygtes at kunne opstå politisk uro eller frygt for terrorangreb. Skulle den situation opstå før du rejser, eller mens du befinder dig i udlandet, anbefaler vi dig at checke vælg Borgerservice - rejsevejledninger. Her kan du læse Udenrigsministeriets vurdering af risikoen for at rejse til/opholde sig i det pågældende land. Det internationale Kontor anbefaler at følge Udenrigsministeriets anbefalinger. Husk at informere Det internationale Kontor, hvis du bliver nødt til at ændre planer for dit udlandsophold. Folkeregisteret Du har pligt til at melde flytning til Folkeregisteret i din bopælskommune. Hvis du skal opholde dig i udlandet i en periode, der ikke overstiger seks måneder, har du mulighed for at forblive registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog, at du fortsat har fuld rådighed over din bolig herhjemme - den må således ikke være fremlejet. Hvis du skal være væk et halvt år eller mere, eller hvis du ved kortere ophold ikke bibeholder din bolig herhjemme, har du pligt til at framelde dig Folkeregisteret. Du skal så være opmærksom på at blive registreret i systemet igen, når du kommer hjem. Oversættelse mv. Beskrivelse af den danske karakterskala på engelsk kan fås på Det internationale Kontor. Øvrige papirer må du selv oversætte samt eventuelt få en sprogligt sagkyndig underviser til at attestere. 25

27 18. I ØVRIGT INDEN AFREJSE, FORTSAT Sproglig forberedelse og sprogtests Videregående uddannelsesinstitutioner vil ofte kræve, at udlændinge skal kunne dokumentere sprogfærdighed, der gør det sandsynligt, at de kan følge med i undervisningen. Afhængigt af hvilket land du rejser til, kan der være krav om du skal tage en sprogtest for at blive optaget. USA, Canada, Australien og New Zealand kræver meget ofte en sprogtest. Der er dog enkelte undtagelser vedr. disse lande, når det gælder SDU s udvekslingsaftaler. Søger du ud gennem en af vore aftaler, skal der normalt ikke tages sprogtest, hvis du rejser ud til et europæisk land. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der undervises på landets eget sprog, hvilket oftest er tilfældet, eller om der udbydes undervisning på engelsk. Hvis du ikke selv er sprogstuderende, forventes det selvfølgelig at dine sprogkundskaber er gode nok til, at du kan følge undervisningen, og i nogle tilfælde kan der være krav om bekræftelse fra f.eks. en underviser om at du taler sproget godt. Der findes en række forskellige tests, som kan aflægges, afhængig af, hvor du søger hen. Undersøg derfor tidligt i forløbet, om der er sprog- eller optagelsesprøver, som du skal indstille dig til, inden du tager afsted. I oversigten over studiepladser i udlandet vil det fremgå, hvis der kræves én af nedennævnte tests. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) international anerkendt sprogtest kræves af mange universiteter. På finder du information om testen, priser, teststeder og datoer samt information om, hvordan du tilmelder dig testen. IELTS (International English Language Testing System) - international anerkendt sprogtest mest brugt i Storbritannien men også accepteret i mange andre lande. Testen udbydes i hhv. København og Århus og afholdes ca. én gang om måneden. Yderligere information på GRE-testen (Graduate Record Examination), som de fleste amerikanske graduate schools kræver for at få en sammenlignelig måling af ansøgerens almene viden. Der findes desuden en række fagprøver i GRE-systemet, som bør tages inden for andre fagområder. Yderligere information på og 26

28 19. ANDRE MULIGHEDER FOR UDLANDSOPHOLD 1. Statsstipendier - Kulturaftaler Gennem Undervisningsministeriet har du mulighed for at søge statsstipendier til studieophold i en række lande, som har indgået kulturaftaler eller særlige stipendieudvekslingsaftaler med Danmark. Det drejer sig for tiden om følgende lande: Belgien, Bulgarien, Finland, Grækenland, Holland, Israel, Island, Italien, Kina, Litauen, Estland, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Spanien, Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ægypten og Østrig. Hvem kan søge? Studerende, der har læst mindst to år ved en højere læreanstalt i Danmark, har gode sprogkundskaber og kan godtgøre, at studieopholdet indgår som et naturligt led af den danske uddannelse. Den studerende skal selv udarbejde et detaljeret program for studieopholdet. Det vil være en fordel, at der er kontakt til eller invitation til at besøge det pågældende studiested. Hvad kan man søge? Der kan normalt søges stipendium for max. et akademisk år, og længden heraf varierer i de enkelte lande. Der gives normalt ikke stipendium til kortere ophold end to måneder. Stipendiet udbetales af modtagerlandet og dækker normalt opholdsudgifter for én person. Der skal ikke betales undervisningsgebyr, derimod skal den studerende selv betale rejsen til og fra studiestedet. Det er muligt at tage SU med under studieopholdet. Hvad kan stipendierne bruges til? Studieophold ved statsanerkendte universiteter, højere læreanstalter samt forskningsinstitutioner i det pågældende land. Sædvanligvis gives der ikke stipendium til ophold ved private skoler, i firmaer eller ved internationale institutioner i det pågældende land. 27

29 19. ANDRE MULIGHEDER FOR UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Sommersprogkurser: Visse lande tilbyder sprogkurser af 2-4 ugers varighed. Disse kan - med enkelte undtagelser - kun søges af studerende, som har det pågældende sprog som studium. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Det internationale Kontor. Ansøgningsfristen er sædvanligvis i oktober/november forud for det akademiske år, men kan variere fra land til land. Statsstipendierne annonceres i Ny Viden samt slås op på relevante centre/institutter og på Det internationale Kontor samt på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger kan også findes på Vælg programmer og tilskud. 2. Comenius Sprogassistent Hvis du er sprogstuderende (herunder også dansk, men ikke russisk) og har gennemført minimum to år af din uddannelse eller er nyuddannet indenfor sprog og endnu ikke har haft beskæftigelse som underviser, kan du søge om at komme ud som Comeniussprogassistent til følgende lande: EU-medlemslandene samt herudover Island, Norge, Liechtenstein, Rumænien, Bulgarien. Det er EU s uddannelsesprogram Livslang Læring, der giver tilskud til, at man kan opholde sig på en udenlandsk skole som Comenius Sprogassistent i 3 til 8 måneder. Formålet er at give kommende sproglærere mulighed for at forbedre deres kendskab til fremmedsprog, til andre landes uddannelsessystemer og prøve kræfter med lærergerningen. Stipendiet fra EU udgør mellem og DKK/måned, afhængigt af, hvilket land man underviser i. Endvidere refunderes rejseudgifter t/r til værtsinstitutionen. Ansøgningsfristen er sædvanligvis midt i februar og annonceres på centrene for sprog samt på vores hjemmeside Yderligere oplysninger kan også findes på Vælg programmer og tilskud. 28

30 19. ANDRE MULIGHEDER FOR UDLANDSOPHOLD, FORTSAT 3. Europakollegiet i Brügge Hvem kan søge? Universitets- eller handelsskolestuderende, som har studeret økonomi, jura eller statskundskab i mindst tre år. Gode sprogkundskaber i fransk og engelsk. Opholdet Europakollegiet i Brügge blev grundlagt i 1949 med det formål at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et europæisk perspektiv. Opholdet består af et års studier i administration, økonomi eller jura efter den studerendes eget valg. Undervisningssprogene er fransk og engelsk. Et års studium med rejse, ophold, undervisning, materialer osv. koster ca kr. Støttemuligheder Det flamske Statslegat ydes til én dansk deltager pr. år, og dækker et års ophold. Nationalkomiteen for Europakollegiet i Brügge har midler til fordeling blandt de øvrige danske ansøgere, hvorfor man kan påregne at få dækket mindst halvdelen af det ovennævnte beløb. Det er muligt at tage SU med under opholdet. Der skal søges i marts, og studieopholdet påbegyndes i september måned. 3-5 danske studerende kan regne med at blive accepteret. Yderligere oplysninger, rådgivning om fondssøgning og ansøgningsskema: Den Danske Komité for Europakollegiet i Brügge, c/o Europarådets Informationstjeneste, Bremerholm 8, 1069 København K, telf

31 19. ANDRE MULIGHEDER FOR UDLANDSOPHOLD, FORTSAT 4. Studieophold ved Europa-parlamentet i Luxembourg Hvem kan søge? Færdiguddannede kandidater eller studerende ved højere læreanstalter med mindst 3 års studier bag sig. Opholdet Tre måneders studie- og forskningsophold ved Europa-parlamentet i Luxembourg. Opholdene skal sædvanligvis placeres i faste perioder: medio januar - medio april, medio april - medio juli, medio september - medio december. Det forventes, at stipendiaterne deltager i generaldirektoratets forskningsprojekter, men der er også mulighed for at forske individuelt under vejledning. Stipendium Til fordeling i Danmark er der to stipendier om året. Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: Europa-Parlamentets Informationskontor, Børsen, 1217 København K, tlf.: Praktikophold ved EU-Kommissionen EU-Kommissionen tilbyder et antal danske studerende ophold som praktikanter - stagiere s - ved et eller flere af Kommisionens kontorer i Bruxelles og Luxembourg. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: - du skal være under 30 år. - du skal have et indgående kendskab til et af Fællesskabernes sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af Fællesskabernes sprog. - du skal have afsluttet din bachelor på ansøgningstidspunktet og være i gang med kandidat-eksamen. 30

32 19. ANDRE MULIGHEDER FOR UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Hvert praktikophold varer ca. fem måneder. Opholdet begynder den 1. marts eller den 1. oktober. Inden for programmets rammer kan praktikanten anvende en del af tiden til udarbejdelse af en afhandling eller et videnskabeligt arbejde. Et praktikophold giver på ingen måde ret til ansættelse i Kommissionens tjenestegrene. Alt i alt kan danske praktikanter regne med at få tildelt et ophold. Heraf vil dog ikke alle få tilbudt et stipendium. Stipendium Du får rejseudgiften godtgjort og muligvis også praktikløn. Leveomkostninger er på niveau med de danske, men huslejen er ret høj. Ansøgningsfrist: I Bruxelles er ansøgningsfristerne den 31. marts (til ophold der starter 1. oktober) og den 30. september (til ophold der starter 1. marts). Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EU-Kommissionens Informationskontor, Østergade 61, Postboks 144, 1004 København K, tlf , eller på Det internationale Kontor. 31

33 A. Internet-adresser 20. NYTTIGE ADRESSER, INTERNETADRESSER MM. Hvad enten du søger ud som individuel studerende eller programstuderende, er internettet et godt sted at søge informationer. Mange (de fleste) uddannelsesinstitutioner har i dag en hjemmeside, og informationerne (herunder information om, hvilke fag, der bliver udbudt i et givet semester) er her ofte nyere og mere overskuelige end i de trykte materialer. Internetadresser på universiteter rundt omkring i verden findes som oftest nemt og hurtigt ved søgning via f.eks Du kan derudover gå direkte til mange af vore partnerinstitutioner ved at besøge Det internationale Kontors hjemmeside: B. Legatansøgningstjenester 1) 2) LegatRegistret legatsøgningstjenesten; tlf.: ; 3) (gratis legatsøgetjeneste) 32

34 20. NYTTIGE ADRESSER, INTERNETADRESSER MM., FORTSAT C. Adresser i øvrigt 1) British Council, Gammel Mønt 12, 3, 1117 København K Uddannelsesafdelingen: Tlf.: Arbejder for at fremme forståelsen for britisk kultur Vejleder om studieophold i England Information om og tilmelding til IELTS sprogtest 3) Fulbright Kommissionen & Danmark-Amerika Fondet Fiolstræde 24, 3. sal 1171 København K. Tlf.: Oplysninger om amerikanske universiteter. Vejledning om optagelsesprocedurer i USA. Administrerer stipendier til universiteter på alle niveauer med ansøgningsfrister hvert forår og efterår. 33

35 20. NYTTIGE ADRESSER, INTERNETADRESSER MM., FORTSAT 4) Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU), Fiolstræde 44, 1171 København K Tlf.: Informerer om efter- og videreuddannelse i udlandet indenfor erhvervsuddannelser. Tilbyder studieprogrammer i udlandet som overbygning på erhvervsøkonomiske uddannelser. Tildeler legater. Formidler voluntørjobs i udlandet. 5) Goethe Institut, Frederiksborggade 1, 2. th., 1360 København K Tlf.: Informerer om studieophold og optagelsesbetingelser i Tyskland. Formidling af sprogkurser. Fremmer tysk sprog og kultur i udlandet. Fremmer internationalt kulturarbejde. 6) Institut Français, Østergade 18, 1. og 2. sal, 1100 København K Tlf.: Oplyser om sprogkurser. Vejledning vedr. studieophold i Frankrig. 7) Det italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup Tlf.: Formidler studieophold i Italien. Oplysninger om sprogkurser. 34

36 20. NYTTIGE ADRESSER, INTERNETADRESSER MM., FORTSAT 8) Katalanske Kulturfremmeinstitut (CoPEC) Jernbanegade 4, sidehuset, st.tv, 1608 København V Tlf.: Fax: Informerer om studieophold og stipendiemuligheder i Katalonien. 9) My Planet Nørregade Holstebro Tlf.: Informerer om rejsemuligheder i Australien, New Zealand, USA og Canada herunder venskabsforeninger Sælger flybilletter 35

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor SDU Odense Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studieophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studieophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt Internationalt netværk

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA

INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA INTERNATIONAL DAG 2013 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS I NORDEN OG EUROPA PROGRAM Udvekslingsaftaler Norden og Europa Ansøgning Finansiering Vejledning og kontakt REJSUD-HJEMMESIDEN au.dk/rejsud DESTINATION

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016

Udvekslingsophold. Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende. Mandag den 24. oktober 2016 Udvekslingsophold Informationsmøde om udlandsophold for statskundskab studerende Mandag den 24. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443,

Læs mere

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET

Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET. Internationalt Center AARHUS UNIVERSITET Au AARHUS UNIVERSITY STUDIEOPHOLD I UDLANDET Internationalt Center 1 HVORFOR LÆSE I UDLANDET? International baggrund og bedre karrieremuligheder på det globale arbejdsmarked Internationalt netværk Fremmedsprog

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER abroad Study PROGRAM Forhåndsgodkendelse af fag. Søge optagelse ved det udenlandske universitet. BSS Travel Grant

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA AARHUS UNIVERSITET

Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA AARHUS UNIVERSITET Au AARHUS UNIVERSITY INTERNATIONAL DAG 2012 SÅDAN SØGER DU EN STUDIEPLADS GENNEM AU NORDEN & EUROPA 1 PROGRAM HVORHEN? Norden Europa HVORDAN? Ansøgning Finansiering Vejledning 2 DESTINATION NORDEN NORDPLUS

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO?

UDLANDSOPHOLD WHAT TO DO? WHAT TO DO? BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET 1. Afklaring 8. Ansøgning om merit 2. Forhåndsgodkendelse 7. Under udlandsopholdet 3. Ansøgning til AU 6. Housing

Læs mere

AU STUDY ABROAD FAIR 6. OKTOBER 2016

AU STUDY ABROAD FAIR 6. OKTOBER 2016 STUDY ABROAD FAIR DAGENS PROGRAM Er du forberedt på at studere i udlandet? Hvor kan du komme på udlandsophold? Hvordan kan du tage på udlandsophold? Opfylder du kravene for at få tildelt en udvekslingsplads?

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 26. oktober 2016 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Aarhus BSS International

Aarhus BSS International Aarhus BSS International Informationsmøde om udlandsophold for jura studerende 27. oktober 2016 Mig Linda Schmidt Holmstrøm International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning 1443, lokale 134

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE

VELKOMMEN TIL MENTORMØDE VELKOMMEN TIL MENTORMØDE præsen TATION Præsentation af IC Lidt statistik Ansøgningsprocedure Opholdstilladelse Bolig Sprogkurser AU Intro Week Administrative procedurer Faglig og social introduktion Køb

Læs mere

Study Abroad and Exchange

Study Abroad and Exchange Study Abroad and Exchange Informationsmøde om udlandsophold for psykologi studerende 3. november 2015 International Koordinator Jette Raalskov International koordinator Aarhus BSS Tåsingegade 3, bygning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 3. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman)

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) 1. Hvilket uddannelsesniveau forlanges der? Du skal have opnået en universitetsgrad for mindst tre års studier (en bachelor eller

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD

OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD OPLÆG OM UDLANDSOPHOLD PLANLÆGNING TO MÅDER AT REJSE UD PÅ s udvekslingsaftaler Ud på egen hånd / freemover 1. Find en udvekslingsaftale 1. Find relevante fag i udlandet 2. Søg ud via en udvekslingsaftale

Læs mere

SU OG UDLANDSOPHOLD AARHUS UNIVERSITET 5. OKTOBER 2017 FULDMÆGTIG

SU OG UDLANDSOPHOLD AARHUS UNIVERSITET 5. OKTOBER 2017 FULDMÆGTIG SU I UDLANDET Du er berettiget til at modtage SU til et studieophold i udlandet, hvis det er forhåndsgodkendt Oplys om studieopholdet under særlige bopælsforhold i minsu, så får du SUsatsen for udeboende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende

VELKOMMEN. Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende VELKOMMEN Tag af sted, det bliver en af de bedste oplevelser i dit liv! Pernille Hjort, EDU studerende En rejse på tusind mil, må begynde med et enkelt skridt Lao-tse, kinesisk filosof Alt taget i betragtning,

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Indhold. Rejs ud men kom hjem igen! 3

Indhold. Rejs ud men kom hjem igen! 3 Jeg vil ud Indhold Rejs ud men kom hjem igen! 3 Hvad er en udvekslingsplads? 4 Hvornår kan jeg rejse ud? 4 Forhåndsgodkendelse 4 Finansiering af studieophold i udlandet 13 Private fonde 13 Statens Uddannelsesstøtte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

MEDICIN UDLANDSOPHOLD

MEDICIN UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2014 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Regler, frister og procedurer Muligheder Finansiering Spørgsmål Reformen Forhåndsgodkendelse

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris Land: France Periode: Fra:27/8-2013 Til:20-12-2013 Udvekslingsprogram: Eramus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere