Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur"

Transkript

1 Nr. 3 - December 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm

2 Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN Tryk Als Offset 6440 Augustenborg Strømstæren udsendes l DOF s medlemmer i Storstrøm og abonnenter Indhold i dette nummer Indhold Side Fra Lokalbestyrelsen 3 Skadeadfærd ved foderstedet v/jon Bjørn Andersen Ørnens Dag 9 4 Årsabonnement: kr. 80,- Løssalg: kr. 30,- Priserne er incl. porto. Ringmærkningen 2011 på GFU v/rune Skjold Tjørnløv At komme først l fadet... v/poul Lu ermann Layout: Erik Olsen Redak on Lokalbestyrelsen Strømstærens adresse og ansvarshavende redaktør v/ Michael Thelander Løjto evej Nakskov E ertryk lladt med tydelig kildeangivelse Nr Deadline Udkommer 1 1. feb. marts 2 1. aug. september 3 1. nov. december DOF-basen: Nye koordinatorer i DOF-Storstrøm Forsiden Rødhals. - Foto:Svend Frederiksen. 14 Ture og Møder 16 Tur l Unteres Odertal maj Bramgås (Branta leucopsis) 21 Adressesiden 22 2 STRØMSTÆREN NR

3 Fra Lokalbestyrelsen Indkaldelse l generalforsamling i DOF Storstrøm søndag d. 26. februar 2012 kl. 13,30 på Avnø Naturcenter Flyvervej 40, 4750 Lundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab l godkendelse 4. Fremlæggelse af budget l godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer l DOF`s repræsentantskab (i ulige år) 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsæ es skri ligt og begrundet overfor bestyrelsen senest 3 uger før mødets a oldelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen: På valg er Henrik Dahl, Ulla Brandt, Ole Friis Larsen og Michael Thelander. Finn Jensen, Lars W. Christoffersen og Ulla Brandt har meddelt at de udtræder af bestyrelsen. På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen en diskussion af lokalafdelingens frem dige medier. Skal lokalbladet Strømstæren afskaffes, og kræ erne bruges på at udvikle lokalafdelingens hjemmeside? Kom og giv din mening l kende. Før a oldelsen af generalforsamlingen søndag d. 26/2 vil der kl fra Avnø Naturcenter være guidet tur på Avnø, hvor bl.a. observa onsskjulet vil blive besøgt. E er turen bydes der kl på kaffe, te, øl, vand og håndmadder. STRØMSTÆREN NR

4 Skadeadfærd ved foderstedet - især om fødedeponering Af Jon Bjørn Andersen Blandt kragefuglene ved foderstedet på den store gårdsplads under det gamle valnøddetræ er husskaden, here er benævnt skaden, den lavest rangerende. Stedet, hvor jeg fodrer krager, alliker og skader, er gårdspladsen i præstegården i Glumsø, Sydsjælland, og året er Perioden, jeg her fortæller om, strækker sig fra 2. juni l 18. juli. Øverst i hierarkiet er kragen, og dernæst følger alliken, som uden vanskeligheder jager en skade bort, når den selv skal forsyne sig med det udlagte foder. Skaden venter tålmodigt i nærheden og kan gå så tæt på som en halv meter fra den ædende allike. Fødedepoter på gårdspladsen Som lavest rangerende af de tre arter ved skaden, at den skal være hur g l at forsyne sig, når der er fri bane. Den æder kun i korte perioder ad gangen, højst ca. et halvt minut, ved selve foderstedet, men foretrækker som regel at flyve bort med føden: væk fra gårdspladsen og op over tagryggen på en af de fire stråtækte længer. Eller også gør den noget helt andet: 2-5 meter fra foderstedet standser skaden op med fødeklumpen i næbbet og bruger nu næbbet l at bore lidt ned imellem gårdspladsens små sten, hvoraf de fleste har en diameter på 1-2 cen meter. I de e lille hul anbringer den nu føden. Her har den sit lille depot, og for at depotet skal være godt skjult, tager skaden med næbbet op l fem sten i alt og anbringer dem en e er en oven på og lige omkring føden. Så er depotet færdigt, og skaden kan flyve derfra og måske sidenhen hente den gemte føde, når der er brug for den, enten l skaden selv eller l ungerne i reden. Her omkring 1. juni 2005 ser jeg o e skaden flyve bort fra foderstedet med en fødeklump i næbbet, formentlig på vej l en rede med unger i nærheden. Ligesom de fleste andre kragefugle, dog næsten ukendt hos alliken, er skaden kendt for at deponere føde, om end gemmestederne for de enkelte fødeenheder kun synes at være i brug kortvarigt højst i to uger, hvad der kan hænge sammen med, at den gemte føde o e er le orgængelig. Det viser forskningen i skadens fødedeponering, som ikke mindst har fundet sted i England. Nogle af resultaterne skal kort refereres her (se The Birds of the Western Palearc c, bind 8): 1. Skjulestederne (alle 3184 på nær ét!) er nede på jorden (England). Sml. Pkt. 8! 2. Når føden deponeres, laver skaden et hul i jorden med sit næb og gylper derpå føden ned i det, som regel uden først at lø e næbbet op fra hullet. 3. Hullet ldækkes af noget, fx blade eller sten. 4. Gennemsnitsafstanden mellem de forskellige gemmesteder er ca. 13 meter, dvs. ca. 8 meter for yngleparrene og ca. 19 meter for de ikkeynglende. 5. Afstanden fra fødekilden og hen l gemmestedet varierer fra 28 l 65 meter. Også her er de længste afstande at finde hos de ikkeynglende skader. 4 STRØMSTÆREN NR

5 Skadeadfærd ved foderstedet 6. Fødedeponeringen finder sted året rundt, undtagen i juli, men der er tydelig deponeringstop i månederne september-december. 7. De fem almindeligste typer af deponeret føde er: husaffald (44 %), hundeekstrementer og kennelaffald (16 %), korn (13 %), agern (11 %) og bær (10 %). Opgørelsen er sket ud fra antal enheder ikke e er vægt. 8. Depoterne anbringes fx ved sten, træer eller under tagplader eller løs bark (Tyskland) Hvordan genfinder kragefuglene deres depoter? Hos nøddekrigen er det veldokumenteret, at den er i stand l at genfinde sine nedgravede depoter e er meget lang d, hele 17 måneder! Det er lige så utroligt, at nøddekrigen i mange lfælde kunne nå ned l gemmesteder, der befandt sig under mere end en hel meter sne! For skaden er der dokumenta on for, at den kan genfinde sit gemte depot e er dage (det drejede sig om et kaninådsel), og skaden er ligesom nøddekrigen i stand l at genfinde sit depot under sneen. I Tyskland, hvor disse iag agelser er gjort, kan skaden anbringe den føde, der skal gemmes, 10 cm nede i sneen, og skaden er i stand l at genfinde depoter, der ligger 20 cm under sneens overflade! Hvordan genfinder skaden sine gemmesteder? Forskerne har o e set skaden ankomme og gå direkte hen l depotområdet. Den er ikke i tvivl om, hvor føden er skjult. Højst sandsynligt anvender skaden visuel hukommelse l at finde depotområdet. Dere er kan den måske ramme depotet præcist ved hjælp af sin lugtesans. Dagbog 2/ kl En skade lander 1,5 meter fra foderstedet, som for øjeblikket er uden foder. Umiddelbart e er bøjer skaden sig ned mod de mange små sten, som dækker gårdspladsen, og samler en fødeklump op (jeg anvender hundemad som føde l forsøgene med fødedeponering). For mig var føden ikke l at se, selv om jeg anvender kikkert fra køkkenvinduet 7-8 meter fra foderstedet. Skaden så ud l at vide, præcist hvor føden lå, nede mellem de utallige småsten i mange farver, også brunlige ligesom hundemaden. Var det mon et depot, den fandt, eller fandt den klumpen helt lfældigt? Svaret kan man kun gæ e på, men som dligere omtalt er der intet l hinder for, at skaden landede netop ved sit eget depot og her snuppede gevinsten lige foran næbbene på to alliker, som gik omkring i samme område og kiggede forgæves e er loversblevne fødeklumper fra foderstedet. Hvordan behandler skaden en stor klump hård hundemad, når den skal findeles? Ved et konkret eksempel foregik det på den måde, at skaden først fastholdt klumpen mellem stenene med venstre fods indertå, mens den med næbbet bearbejdede klumpen. Så blev skaden forstyrret af en allike og fløj et par meter op på en gren i valnøddetræet, hvor den fortsa e arbejdet. Om den beny ede præcis samme teknik, kunne jeg ikke afgøre. STRØMSTÆREN NR

6 Skadeadfærd ved foderstedet Depot på stråtaget Normalt flyver skaden næsten øjeblikkeligt op i nøddetræet, så snart den har udvalgt en fødeklump. På en vandret gren bearbejder fuglen det hårde fødemateriale med næbbet, idet føden holdes fast under en, to eller alle tre fremadre ede tæer, og muligvis bruges også den anden fod under den, når skaden kun holder klumpen under en eller to af tæerne på den ene fod. 3/ kl Skadeparret besøger foderstedet, hvor der stadig er en del fødeklumper at finde især de store, idet allikerne allerede har taget det meste af de ituslåede klumper, jeg også har lagt ud. Med fyldt næb, dvs. mindst tre synlige klumper i næbbet, flyver den ene skade bort, og lidt e er følger den anden e er. Men ikke ret langt: Kun 15 meter flyver den op på siden af taget på længen l højre, ca. 3,5 meter over jorden. På denne længe er stråtaget delvist dækket af mos, og det behager åbenbart skaden, for den afleverer det meste af eller al den indsamlede føde i en sprække i mosset og dækker dere er depotet l med lidt af det omgivende mos. Dere er flyver skaden bort. 4/6 2005: Kl tager den ene af de to besøgende skader, formentlig et par, fat i den døde springfrø, jeg lagde ud på foderstedet i går e ermiddags. Der var stadig en del kød på padden med de lange bagben, så gennem flere mer i går undrede jeg mig over, at frøen ikke vakte nogen interesse hos de besøgende krager, alliker og skader. Men for lidt siden var der som nævnt bid. Skaden fløj først et par meter næsten lodret op og sa e sig med frøen i valnøddetræet. Et øjeblik e er fløj den videre og landede på siden af stråtaget over stuehuset, hvor jeg befinder mig. For at følge skadens videre færd, løber jeg ud på gårdspladsen og kan herfra nå at se skaden. Den sidder ca. midt på den skrå tagside, hvor stråtaget er næsten dækket af grønt mos. Da den ser mig, slipper den frøen, som triller et stykke nedad, mens skaden flyver væk. Det er mit gæt, at skaden skulle l at gemme sit store by e under det frodige mos. Føden blødgøres 5/ kl Skaden samler en fødeklump op ved foderstedet og flyver dere er op på kanten af vandskålen, som står fyldt lige ved siden. Her lægger skaden klumpen ned i vandet, hvor den flyder i overfladen i 3-5 sekunder, ind l skaden samler den våde klump op og igen lægger den ned i vandet. Denne gang i ca. 10 sekunder. Igen samler skaden klumpen op, flyver ned på foderpladsen og samler her en klump tørt foder op, så den nu har en våd klump i svælget og en tør klump i selve næbbet. Med de to klumper le er skaden og flyver væk. Måske på vej hen l ungerne i reden. En unge ville le ere kunne bearbejde og synke en gennemvædet, blød klump end en, der er hård og tør. I balance ved vandskålen 8/6-2005, kl Tre skader besøger foderstedet. De to fylder deres svælg og næb op med føde. De står tæt på hinanden og må udgøre et par. De flyver derfra lidt e er og kort d e er hinanden. og i samme retning. Det er utvivlsomt et skadepar, som skal hen og fodre deres unger. Den trejde skade mangler halen. Den fugl har jeg ikke set før eller også har den mistet halen for ganske nyligt. 6 STRØMSTÆREN NR

7 Skadeadfærd ved foderstedet Jeg noterer, at ligesom når alliker drikker af skålen, så anbringer også skaderne deres ene fod oppe på kanten af plas kskålen, mens den anden fod bliver nede på småstenene. På den måde indtager de drikkende fugle åbenbart den s lling, hvor balancen bedst muligt fastholdes. Akut deponering 14/ kl En ung skade fra i år henter to-tre klumper hundemad under valnøddetræet og hopper hur gt 5 meter væk. Her, mellem stenene på gårdspladsen, s kker den næbbet ned og anbringer føden. Derpå dækkes depotet, ved at skaden med næbbet lægger tre sten ovenpå. Årsagen l deponeringen synes tydelig: Ungfuglen følte sig presset af to andre skader, en voksen og en anden ungfugl dens familie måske. Der var ikke d l at bearbejde og æde føden ved selve foderstedet for øjeblikket. Den unge skades adfærd virkede gennemprøvet og færdigudviklet. Med andre ord prak serer skaden, allerede før den er tre måneder gammel, en lsyneladende fuldt udviklet deponeringsadfærd. 18/ Kl er der hele seks alliker og en skade ved foderpladsen, men skaden jages hele den bort af en eller flere alliker. Tre minu er senere er der tre unge skader ved foderpladsen, men også de holdes væk fra foderet af to-seks alliker, især af de fire ungfugle fra i år. Flere gange er både alliker og skader henne at drikke ved de to fyldte vandskåle, ca. STRØMSTÆREN NR

8 Skadeadfærd ved foderstedet en halv meter fra foderstedet, og når en kort guns g lejlighed opstår, snupper de hur ge skader lidt føde og fortrækker, før de aggressive unge alliker kan nå at genere dem. 7.58: Foderet forsvinder hur gt under træet. Nu er der kun tre alliker og en skade lbage. 8.00: En skade får d l at fylde næbbet med føde og flyve bort. 8.01: Der er nu tre skader og tre alliker lbage. Sulten ser ud l at være delvist s llet, især hos allikerne. De unge skader deponerer i juli 8.03: En ung skade ldækker sit lille fødedepot på gårdspladsen med tre sten, jævnfør ovenfor! Føden er gemt mellem andre sten 7 meter fra foderstedet. 8.06: Et nyt fødedepot anbringes af en ung skade knap halvvejs oppe på siden af stråtaget på længen l højre, meter fra foderstedet. Klumperne anbringes inde under de lange tæ e strå. I den følgende mes d er der udelukkende alliker ved foderstedet under valnøddetræet, men kl ser to unge skader deres snit l at komme ned og drikke af hver sin skål med vand. Det varer dog kun kort, så ankommer tre af de fire unge alliker og bortjager de to skader. Dere er drikker allikerne og går omkring og pikker e er de sidste fødekrummer, eller står blot og hviler. Da klokken er blevet 9.10, er foderstedet helt ribbet for føde Selv nu, hvor foderstedet må være helt tømt for noget spiseligt, går tre af de unge alliker omkring og leder e er føde. Men der er ingen skader at se. De har måske allerede set realiteterne i øjnene: Nu skal føden findes andre steder. Divergerende resultater Hvis man sammenligner de refererede udenlandske undersøgelser af skadens deponeringsadfærd med mine iag agelser på gårdspladsen, så er der to områder, hvor resultaterne adskiller sig fra hinanden. Det ene område drejer sig om, hvornår skaden deponerer føde. Her viste de engelske undersøgelser, at deponering ikke fandt sted i juli måned, hvorimod jeg flere gange i denne måned så unge skader deponere føde tæt ved foderstedet. De engelske undersøgelser nævner ikke noget om de undersøgte skaders alder. Det andet område drejer sig om afstanden mellem fødekilden og de opre ede fødedepoter. Her viser de engelske undersøgelser langt større afstande end både de tyske undersøgelser og mine egne, som kunne være helt nede på halvanden meter mellem fødekilde og depot. Endelig kan man konstatere, at mine iag agelser af, hvor skaderne deponerer føde, i højere grad minder om de tyske resultater end om de engelske, hvor depoterne stort set kun anbringes på/i jorden, mens skaderne på gårdspladsen ikke kun beny ede denne, men flere gange tog både mos og strå på den skrå tagside i brug. En vig g årsag l disse delvist divergerende resultater i England, Tyskland og Glumsø kunne være, at observa onerne er foretaget i forskelligartede omgivelser, som ikke giver mulighed for ens resultater. Også observa onsforholdene, - dspunkterne og andre aspekter ved undersøgelsesmetoden har naturligvis sat deres be ngelser for de endelige resultater. 8 STRØMSTÆREN NR

9 Ørnens Dag søndag d. 19. februar 2012 Åbent Hus på Ørnens Dag 19/2 kl på Avnø Naturcenter. Caretakergruppen for Karrebæk, Dybsø og Avnø orde vil være l stede og fortælle om området. Rundt i terrænet vil medlemmer af gruppen stå med deres store kikkerter og fortælle om områdets fugle. I Naturcenteret deles der informa on ud om DOF og foreningens arbejde med naturbesky else. På Naturcenteret vil der også være små ak viteter, som alle kan deltage i. Husk varmt tøj og varmt vandtæt fodtøj. Ørnens Dag er arrangeret som et samarbejde mellem Avnø Naturcenter og DOF. Vel mødt på Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby. Kontakt: Finn Jensen Åbent Hus på Ørnens Dag på Hasselø syd for Nykøbing F. Søndag d. 19. februar kl Mødested: Den lille P. - plads på Hasseløvej, over for den gamle skole, nye udstykning, lige når man kører ind i eller ud af Hasselø by. Fra P. - pladsen og Naturs en er der udsyn l Flatø, Kalvø, Barholme, Kejlsø, Lilleø, renden ved Priorskov og Skejten ved Fuglsang. Vinter den er den bedste års d at se på store ørne. Fjorde og søer fryser l, og der hvor der opstår en våge, som giver adgang l fisk og vandfugle jager ørnene. Der vil være flere turledere på stedet fra kl , så mød op når du har lyst. Vi vil på dagen lbyde småture ad naturs en, hvis vejret llader det. S en følger bredden langs Guldborgsund, og her vil der være mulighed for at se forskellige svømmeænder og dykænder, der er søgt ind l områder, hvor der er føde at hente. Oplev: Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Hvinand, Pibeand, flere tusind Troldænder og Blishøns, måske raster en Blå Kærhøg, Musvåge eller Fjeldvåge i området. Husk: Varm kaffe og lidt at spise. Medbring: en kikkert, måske en fuglebog. Turledere: Hans Lind og Benny Steinmejer, tlf.: Åbent Hus på Ørnens Dag søndag d. 19. Feberuar kl Søndersø ved Søgårde, Søholtvej 16, 4930 Maribo Samme sted som de foregående år, vil der igen være lokale fuglekendere l stede, der fortæller om de store fugle og besvare spørgsmål. Søndersø er et af de steder hvor der o e ses ørne hele året, og specielt om vinteren er det en rig g god lokalitet for rastende ørne nordfra. Vi har lånt p-plads og telt, så hvis vejret er med os er der lagt op l nogle fine oplevelser. Naturvejleder Uffe Nielsen åbner igen Naturskolen, der ligger Hestehavevej 8, 4930 Maribo, Derfra er også fin chance for at se ørne, samt mulighed for at få varmen. Alle er velkomne. Husk varmt tøj. Kontakt: Ulla Brandt STRØMSTÆREN NR

10 Ringmærkningen 2011 på GFU et lbageblik på året der gik. Af: Rune Skjold Tjørnløv, Ringmærkningsleder Gedser Fuglesta on Vi kan se lbage på et fantas sk år i ringmærkningens tegn, hvor GFU har gjort sig bemærket ved deltagelse i flere eksterne projekter, har bidraget med en ny ringmærkningsart for landet og taget hul på en mere interna onal æra på de danske fuglesta oner. Tilmed er flere nye ansigter kommet l folk som GFU kan få meget glæde af i de kommende år. Foråret blev skudt i gang midt i marts, ca. 14 dage forsinket pga. kulde, is og sne. Da jorden tøede op, blev ne ene sat og ikke uventet var det mejserne, der dominerede fangsterne med musvit (178) og blåmejse (20), men også solsort (24) var en af de mere talrige arter. April var kold og ikke særlig forårsag g pga. hård østenvind, men rødhalsene (344) og jernspurvene (176) trak igennem i pæne antal. Det mest udæsvanlige i Marts- April var de mange rødtoppede fuglekonger, der meget dligt på året bragte totalen op på hele 21 individer e eråret 2011 bød nu kun på en enkelt rødtoppet og rekorden fra 2008 på 23 blev således ikke slået. Det dlige forår er også godt for arter som husrødstjert, hele 9 fugle fik ring i april, men også juli (9) og august (10) bidrog kra igt l den flo e årsrekord på 34 fugle mod den dligere rekord på 19. Tidligt i april blev der for alvor noget at glæde sig over, da GFU fik en lidt uventet ny mærke-art i form af en lille flagspæ e (2k hun). 10 STRØMSTÆREN NR

11 Foråret var også en d med nye folk på sta onen: Anders Odd Wulff fra Fyn og Johan H. Funder. Castenschiold deltog begge i ringmærkningen og var under oplæring i længere perioder. E er en noget død periode i starten af maj, begyndte der at ske ng og sager omkring midt i måneden. Den 19. maj blev årets eneste blåhals mærket og den 21. maj blev dagen, hvor alles øjne re edes imod Gedser En ung Høgeørn og en stor skrigeørn blev set over Gedser by, og dagen blev afslu et med DK s første ringmærkede biæder, en farvestrålende 2k han. I den følgende d blev der fundet ellekrage ved Birkemose, rødrygget svale ved sta onen og en kalandarlærke (ny art for DK), blev set overflyvende fra fuglesta onen. De mange sjældenheder fly ede fokus fra de totalt udeblevne na ergale. Vi mærkede ikke en eneste hele foråret, men arten kom heldigvis stærkt lbage i august med imponerende 37 fugle i fangsten. Juni bød vanen tro ikke på mange fugle, men særligt to unge piroler i fangsten den 1/6 kan fremhæves. I slutningen af foråret deltog Gedser Fuglesta on i et blodprøve-projekt under Veterinærins tut Lindholm, hvor 55 blodprøver blev indsamlet fra afrikatrækkende småfugle over 10 gram. Prøverne blev indsamlet med henblik på at afdække forekomsten af Vest Nil Feber blandt nordeuropæiske ynglefugle, der har overvintringsområde i Afrika. Henover sommeren fik 10 lokale karmindompapper rygsæk på dataloggere der måler lys og d og kan bidrage l et langt mere detaljeret bevægelsesmønster l og fra vinterkvarteret i SydøstAsien, hvis det vel og mærke lykkes at genfange en eller flere fugle l næste år. Sommeren gik med kollek v kratrydning i stor skala, og ne ene blev sat op e erhånden som net-stederne blev klar. Udover de sædvanlige netplaceringer, blev der udvidet med 4 x 12m. lærkenet tværs over den store fårefold. De e ltag gav mange spændende arter, såsom sanglærke (2), stenpikker (25), gule og hvide vipstjerter, bynkefugle m.m... Den 16/7 gik sta onens 2. lille flagspæ e i garnet denne gang en års-unge. Juli måned var generelt god for sjældne 2.-gangs-mærkninger Ringmærkningen 2011 Biæder. Foto: Gert Jeppesen på sta onen med den 2. og DK s blot 3. biæder den 25/7, og få dage senere en drosselrørsanger (28/7). August var årets største måned med 4158 mærkninger. Måneden vil blive husket for særligt mange kærsangere (346), munke (342), havesangere (406) og gærdesangere (335). På en enkelt dag i august (23/8) blev der således mærket 151 kærsangere, hvilket STRØMSTÆREN NR

12 Ringmærkningen 2011 med stor sandsynlighed er ny europæisk rekord. August bød på 3 høgesangere, hele 259 brogede fluesnappere og 138 rødstjerter, imens 18 grå fluesnappere er få for perioden. Mærkningstallene dykkede l omkring det halve i september i forhold l måneden inden. Af særligt spændende arter i fangsten kan fremhæves 2 hvidbrynede løvsangere, 2 små fluesnappere og 2 natravne. Månedens mest talrige arter blev rødhals (812), gransanger (367) og løvsanger (204). Også e eråret bar præg af nyt blod på ringmærkerfronten. Thorkild Michaelsen assisterede i august og David Manstrup var under oplæring igennem hele september måned. E er ca. 2 uger med sporadisk dækning, ankom GFU s første udenlandske ringmærker l sta onen. Craig Brookes fra England rundede året af på Gedser Fuglesta on e er at have lbragt en længere periode i Kvismaren og på Falsterbo fuglesta oner i Sverige. De store oktober-tal som vi er blevet vant l i de senere år udeblev, formentlig pga. perioder med regn og hård blæst. Craig var på trods af vejret meget ak v og fik fuld valuta for pengene i form af en hvidbrynet løvsanger og hele 5 perleugler (3 i okt. og 2 i nov.). Især blev der fanget rig g mange drosler sidst på året med hele 81 vindrosler og 105 sangdrosler i oktober. Det blev også l pæne antal af gærdesmu er (124). E eråret bød på 124 mærkninger af spurvehøg, hvilket er rig g flot. Lille Flagspæ e. Foto: Hans Lind Craig tog hjem l England den 15. november e er sammenlagt en måned på GFU. Vi har været meget glade for Craigs indsats på sta onen og håber meget, at vi kan fortsæ e med at ltrække nye folk fra ind og udland i I alt blev der ringmærket fugle på Gedser Fuglesta on i 2011 årets mange hændelser er løbende blevet postet på bloggen, som har ha ca mere eller mindre faste læsere og årets samlede besøgstal overskrider Vi ser frem l en ny og spændende ringmærknings-sæson i Følg med på bloggen 12 STRØMSTÆREN NR

13 At komme først l fadet... Af Poul Lu ermann Vi kender alle ordsproget, og i den virkelige verden er det fakta. Jeg kan fra mit stuevindue betragte, besøgende fugle i fodrerørene, med blandet vild rø og jordnødder. Der er rig g mange skovspurve, som det ses af det store billede. Der meldes alt optaget... på alle hylder. Gennem længere d har jeg set, hvordan de større fugle maser sig ind på fodrerøret upåagtet, at en anden mindre fugl er ved at fouragere fra gu ylde nr. 1. Af andre fugle er der grønirisken, spæt-, sump- og blåmejsen og den store flagspæ e. Ud over de e får vi besøg af ring- og tyrkerduer, samt husskaden...oppe i vores skovfogedæbletræ. Og nu står snart vinteren for døren. Så er det spændende, hvem der kommer l fadet - måske en ny art? Foto: Poul Lu ermann Blåmejse Sumpmejse Musvit Spætmejsen må vente Stor Flagspæ e Grønirisk STRØMSTÆREN NR

14 Nye koordinatorer i DOF-Storstrøm.. DOF-basen: E er mange års arbejde har Kurt Bonde valgt at trække sig lbage som DOFbasekoordinator i DOF-Storstrøm. Fremover varetages opgaven af undertegnede Clausjannic Labuz og Leif Schack-Nielsen. I de kommende numre af Strømstæren vil vi fortælle nærmere om, hvordan vi tænker os arbejdet med DOF-basen i DOF-Storstrøm skal forløbe i de kommende år, men kan allerede nu lø e sløret for nogle af vores planer. Først og fremmest skal dialogen og samarbejdet med DOF-basens brugere styrkes. Det gøres bedst ved, at vi snakker sammen, og derfor vil vi opfordre alle l at kontakte os om både stort og småt, som har med DOF-basen at gøre. Vi skal selvfølgelig lige sæ e os ind i de forskellige tekniske muligheder, men hvis der er noget, som vi ikke lige kan give svar på med det samme, skal vi nok følge sagen op. Vi véd, at der er flere brugere, som har ønsker om nye lokaliteter, justering af lokaliteter som allerede er inde i basen, re elser af fejl og andre ng. Giv os et praj så tager vi det op, og du skal nok få et svar, hvad enten det er posi vt eller nega vt. DOF-basen er allerede nu et fantas sk arbejdsredskab i mange henseender, men dermed være ikke sagt, at den ikke kan justeres l at blive endnu bedre. Hvis du endnu ikke bruger DOF-basen l indtastning af dine fugleobserva oner, er det måske den, hvor du skulle gå i gang, så dine observa oner kan blive l gavn for både fuglebesky else og andre fuglekiggere. Vi regner med at lave et introduk ons/informa onskursus l DOFbasen indenfor overskuelig d, men kan du ikke vente, er du meget velkommen l at kontakte os. Hvis du allerede bruger DOF-basen l indtastning, er du måske en af dem, der skal l at ski e l en ny form for indtastning. En del brugere taster stadig ind i et program, hvor man ikke behøver at være på Interne et under indtastningen. Men den teknologiske udvikling har nu overhalet denne form for indtastning, så alle fra engang i 2012 skal taste direkte ind online (mens de er på ne et). Hvis du synes, at det lyder uoverskueligt at skulle ski e indtastningsmetode, hjælper vi dig gerne det er fak sk enklere, end det lyder l! Så giv ikke op, men ring eller skriv. Af prak ske (EDB-mæssige) årsager bliver koordinatorernes arbejde med DOF-basen opdelt på denne måde: Clausjannic Labuz tager sig af: Næstved Kommune, Fakse Kommune Leif Schack-Nielsen tager sig af: Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune 14 STRØMSTÆREN NR

15 Men du er al d velkommen l at kontakte os om ng uden for vores geografiske ansvarsområde, fordi vi vil arbejde tæt sammen. Vi håber, at få opre et et forum for DOF-basen på lokalafdelingens hjemmeside. Her vil man fremover hur gt kunne finde svar på en del af de spørgsmål, der kan opstå for brugerne. Men det betyder ikke, at man skal a olde sig fra at kontakte os. Clausjannic Labuz Petersmindevej 36 B 4684 Holmegård tlf Leif Schack-Nielsen Kraneledvej Borre tlf: STRØMSTÆREN NR

16 Ture og Møder Møder Tirsdagsmøder i Maribo Alle møder a oldes på biblioteket, Østre landevej 33 i Maribo kl Tirsdag d. 17/1: Lars Christoffersen, vil i år lære os om kendetegn på rovfuglene. Tirsdag d. 21/2: Oplevelser fra Tyrkiet april Hans Lind viser billeder fra en rejse l Istanbul, Kappadokkia og Sortehavskysten. Tirsdag d. 20/3: Vis os dine egne billeder. En a en hvor du har muligheden for at ak vt være med i underholdningen. Tirsdag d. 17/4 kl : Ud og kigge med Lars Munk som turleder. OBS! Bemærk dspunktet. STEMMETURE, hvor Lars vil lære os at kende forskel på vores sangfugle. Vi mødes ved biblioteket kl hvorfra vi vil køre ud l en lokalitet i nærheden. På følgende datoer: 1/5 15/5 30/5 Vel mødt, Rinda, Lars og Ulla. tlf Torsdagsmøder i Nykøbing F. Mødested: Den grå bygning, bagindgangen, 1. sal på Østre Skole, Fromsgade, Nykøbing F. kl / kl Ole Friis Larsen. Ulovlig jagt på Malta og i det øvrige Europa 1/ kl Lars Malmborg. Natur og fugletur l Sarek i Lapland Mandagsmøder i Næstved. Mødested: Fri dscentret, H.C.Andersensvej 24. Parkering ved Fri dscentret, ikke ved Boligselskabet. Finn Jensen, , Anne-Marie K. Hansen, , Lisbeth Petersen, Mandag 20/2 kl Bo Tureby fortæller om fuglene på Feddet ved Præstø og viser billeder herfra. Mandag 19/3 kl Henning Heldbjerg: Denne a en skal vi høre/se om den viden DOF s medlemmer skaber om Danmarks fugle, særligt via 16 STRØMSTÆREN NR

17 punk ællingerne. Vi skal desuden lære at indtaste via nye online-faciliteter på DOFbasens hjemmeside, se hvilke muligheder, der ellers er for punk ællere i DOFbasen. Da Henning Heldbjerg er ansat i Fuglenes Hus, DOF vil han også fortælle os om sit arbejde der. DOF er vært ved kaffe/te og kage samt frugt. Mandag 16/4 kl Anne Svenne, Næstved fortæller og viser billeder fra ture l Kenya. Tirsdagsmøder i Allerslev. Mødested: Allerslev gl. Skole, Enghavevej 2 b, Allerslev. Holger Jensen, Tirsdag 7/2 kl S g Jürgensen: Oplevelser i Grønland Tirsdag 13/3 kl Per Schiermacker-Hansen: Fugle i Australien. Ture og møder Ture. Gåse/Svanetur, Næstved. Lørdag 28. januar kl ? Mødested: Rådmandshaven, Næstved. Samkørsel herfra. Gæs og svaner står, hvor marker med roerester og grønt er, og turen lre elægges here er, f.eks. Vejlø, Svenstrup, Vester Egesborg, Kostræde, Svinø, Sallerup og slut på Avnø Naturcenter. Her kan vi sæ e os ind og spise, mens vi taler om alt, hvad vi har set. Turleder: Finn Jensen, Suserup Skov ved Tystrup sø. Søndag 12. februar kl Mødested: Ved p-pladsen Sorø Gol lub, Suserupvej 7A, 4180 Sorø Suserup Skov har været bevokset i mere end 6000 år. Og træerne får lov at falde om og ligge l glæde for bl.a. insekter og spæ er. Vi går også en tur i Tamosen og ser måske en Isfugl eller skalleslugere. Havørnen fisker i Tystrup/Bavelse søerne, så den oplevelse er der også chance for. Turleder: Lars Christoffersen, Lomvie, Stege Foto: Per Schiermacker-Hansen Torsdagsmøde i Haslev. Mødested: Haslev Bibliotek, lokale 2, Jernbanegade 62, Haslev. Leif Tureby, Torsdag 2/2 kl Henrik Wejdling viser billeder og fortæller om Island. Landskaber, fugle og hvaler. Tur l Hyllekrog og Saks ed Inddæmningen. Søndag d. 12. februar kl Mødested: P-pladsen ved Tangen. Turleder: Rene Christensen, tlf Ring eller send en sms med en lmelding senest d. 11. februar kl Turen bliver kun afviklet hvis der er indkommet lmeldinger.vi går en tur ud af tangen og ser på de overvintrende fugle. Der skulle være gode chancer for Havørn, snespurv og diverse andefugle.turen er velegnet for begyndere. Husk mad og varme drikke. STRØMSTÆREN NR

18 Ørnens Dag. Søndag 19. februar Se omtale andetsteds i bladet. Generalforsamling søndag 26. februar kl på Avnø Naturcenter Se omtale andetsteds i bladet Ørnetur l Skåne. Søndag d. 4. marts. Se omtale andetsteds i bladet Ture og møder nærmest godset kl Mulighed for de fleste arter andefugle og mange arter vadefugle. Og Rørhøgen er sikkert på plads. Vi slu er som sædvanligt i Bisserup Havn. Herfra kan vi også se over på Glænø og l skarvkolonien på Ormø. Husk proviant. Varighed l først på e ermiddagen. Turleder. Bent Rung Nielsen, Fiskeørn, Møns Fyr. Foto: Per Schiermacker-Hansen Gødstrup sø og enge. Søndag 18. marts kl Mødested: P-pladsen ved Birkevang Havecenter, Gartnervej 1, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard. Herfra køres l Ravnstrup og videre (gåtur) langs søens vestside. Og her kan man opleve alt, næsten, Havørn,( Fiskeørn, Rørhøg?) musvåger, ænder, gæs og svaner. Følg med på DOF-basen, da der al d er observatører, der lægger iag agelser ind herfra. Husk vandtæt fodtøj evt. støvler, da vejen kan være oversvømmet. Turleder: Lars Christoffersen, Borreby Mose. Lørdag 31. marts kl Samkørsel fra administra onsbygningen i Rådmandshaven, Næstved kl Mødested: Lille p-plads ved Borreby Mose Ålebæk Strand, Øst-Møn. Søndag 15. april kl Mødested: Den lille p-plads for enden af Ålebæk Strandvej. Gode muligheder for iag agelse af Sortstrubet Lom, Lappedykkere (evt. Nordisk), diverse ænder og rastende småfugle i kra ene. Hvis vejret er l det, kan der ses trækkende rovfugle, drosselfugle, finker og måske svaler, gæs og traner. Bliver der d, kører vi videre l en af de andre Østmønske fuglelokaliteter. Turleder: Per Schiermacker-Hansen Feddet/Præstø. Søndag 22. april kl ? Mødested: P-pladsen Fed Camping, husk p-billet. Alt e er vind og vejr vælger turlederen vejen ud l Fugletårnet. Herfra håber vi at se nogle rovfugle, mange gåse/andefugle og måske svaler. Gennem skoven ly er vi l småfuglene, og langs stranden står vaderne, som Lars lærte os om l vintermødet i Næstved. Og det er absolut bedst at se dem live. Husk vandtæt fodtøj. Turleder: Lars Christoffersen, Unteres Odertal maj Se omtale andetsteds i bladet 18 STRØMSTÆREN NR

19 Tag med DOF-Storstrøm Ørnetur l Skåne Søndag, d. 4. marts 2012 Tradi onen tro har bestyrelsen beslu et at arrangere en vinterfugletur med Møllers Turis art over Øresundsbroen l Skåne. Ingen kender vejret på dagen, men Krankesjön, Vombsjöns ängar, Börringesjön, Näsbyholm og Fyledalen vil være nogle af de kendte steder på turen rundt i det smukke og bakkede Skåne, hvor vi bl.a. forventer at opleve glenter, ørne, våger, ravne og gæs. Turen henvender sig l såvel nye, unge som erfarne medlemmer, der ønsker at dele naturoplevelser med hinanden. Turledere: Benny Steinmejer og Finn Jensen Turpris: kr. 300,00 pr.deltager. Ungdomsmedlemmer kr. 150,00. Turen gennemføres ved 40 betalende deltagere. Køreplan: Afgang Nykøbing F. sta on kl Opsamling P-plads motorvejsa ørsel 41 Stensved kl Opsamling P-plads motorvejsa ørsel 37 Rønnede kl (P-plads ved toile erne) Mulighed for opsamling mod København. Ankomst Nykøbing F. ca. kl Møde d: 15 min. før afgang. Tilmelding: senest fredag, d. 10. februar 2012 l Lis Hansen, tlf eller Vig ge oplysninger ved lmelding: navn, antal personer, mødested, tlf. nr. og evt. også mobil. Betaling: senest fredag, d. 10. februar 2012 på lokalafdelingens konto i Jyske Bank reg.nr konto mrk. Skåne, navn og tlf.nr. I øvrigt henvises l DOF-Storstrøms Tur- og stortursbestemmelser, som kan læses på eller oplyses ved lmeldingen. Husk: fornu ig påklædning og forplejning l hele dagen. Der bliver ikke mulighed for indkøb undervejs. STRØMSTÆREN NR

20 Tur l Unteres Odertal maj 2012 Turbeskrivelse: Oderdalen er en interna onal naturpark på 1170 km2, hvor der yngler mere end 140 arter. Af arter kan nævnes: Vagtel med op l 200 spillende fugle, Ple et Rørvagtel er almindelig forekommende, og hvis man er heldig, er der også Lille Rørvagtel og Dværghejre. Det er også det bedste område for Sor erne. Ud over Sor erne ses også Hvidvinget- og Hvidskægget Terne. I rørskovene og de sumpede områder findes også Flod-, Savi- og Drosselrørsanger. Både Na ergal og Sydlig Na ergal, Sydlig Blåhals og Pungmejse kan høres i området. I skovene findes Sort Stork, Lille Skrigeørn, Lille Fluesnapper og de 5 spæ earter. Også Pirolens sang er almindelig. Rundt om i området yngler Hvid Stork, Karmindompap, Høgesanger og ved floden kan man finde Isfugl. Der er nok at tage fat på, og da vi skal bo centralt i forhold l de e Fugleslaraffenland, vil vi tage på ture ud i området som vejret, den og bussen llader. (Det er ikke en amfibiebus vi har entreret med). Ret l ændringer forbeholdes. Indkvartering: Vi bor på dobbeltværelser på Turm Hotel i Schwedt, Prisen for turen er kr ,-, børn under 12 år halv pris (opredning), llæg for enkeltværelse kr. 495,-. Prisen dækker fuld pension fra frokost på udrejsedagen slu ende med a ensmad incl. 1 øl eller vand på hjemrejsedagen. Drikkevarer på hotellet er for egen regning. Husk evt. Euro, Visa-kort el.lign. Prak ske oplysninger: Teknisk rejsearrangør er Ørslev Gruppe- og Specialrejser A/S, medlem af rejsegaran fonden nr Turen gennemføres som grupperejse og afvikles med 36 deltagere (heraf 2 guider). Af hensyn l pladsreserva on på hotellet er der bindende lmelding 10. marts Depositum kr. 970,- opkræves af Ørslev Rejser og betales direkte l dem senest 8 dage e er fakturadato. Opkrævning bliver fremsendt. Resten af rejsens pris betales senest 30 dage før afrejse, også l Ørslev Rejser. Husk at medbringe pas og gult- og blåt sygesikringsbevis. (Det blå kan bes lles på interne et eller Borgerservice i din kommune.) Hvis der opstår problemer f.eks. hjemtransport, er det din egen rejseforsikring, der skal dække disse udgi er. (Kan evt. tegnes gennem Ørslev Rejser for kr. 129,- pr. person). Pås gning kan ske ved Rønnede P-plads på højre side før motorvejen i retning fra Næstved (P-plads ved toiletbygningen) kl. 9.00, Vordingborg Sta on kl eller Nykøbing F. Sta on kl Afgang fra Gedser kl Vi forventer at være i Gedser den 28. maj kl på hjemturen. Færgeafgang kl fra Rostock. Vi er retur ved Nykøbing F. sta on ca. kl , Vordingborg Sta on kl og Rønnede P-plads ca På hjemturen serveres a ensmad på færgen (1 schnitzel med 1 øl eller vand) Turledere: Ole Friis Larsen og Rene Christensen. Gruppens kontaktperson er Holger Jensen , der er ansvarlig for at oplyse om Ørslev Rejsers almindelige regler for grupperejser, som er gældende for denne tur. Tilmelding l Birte Ehlers på / eller Modtagelse af lmelding via vil blive bekræ et. 20 STRØMSTÆREN NR

21 Fra DOF s hjemmeside Bramgås (Branta leucopsis) Beskrivelse Bramgåsen er en meget kontrastrig lille gås, som kendes på det hvide ansigt, den sorte hals og bryst, den grå ryg og den lyse bug. På lang afstand kan arten forveksles med knortegåsen, men denne har en mørkere erdragt og mangler den hvide ansigtsmaske. Canadagåsen har også en meget kontrastrig sort-hvid erdragt, men er markant større, har mindre hvidt i ansigtet og har lyst bryst under den sorte hals. Stemmen er som en højlydt gøen, som man o e kan opdage fuglene på. Levested Bramgåsen har en meget begrænset nordatlan sk udbredelse. Den forekommer hovedsaglig i 3 popula oner i henholdsvis Østgrønland, på Svalbard og på øer i Hvidehavet. I de seneste år er har arten dog spredt sig l Østersø- og Nordsøområdet, hvor bestandene vokser markant. Som resultat af bramgåsens fremgang i de seneste år er er det blevet almindeligt at se store flokke af de nordrussiske bramgæs i specielt de sydvestlige dele af Danmark. Flokkene flyver især l Vadehavsområdet, hvor størstedelen af fuglene raster. Alene i Margrethe Kog kan mere end fugle således ses. På Nyord ved Møn kan der raste op l fugle om e eråret. Ved månedsski et april-maj i 2003 rastede der omkring bramgæs syd for Rømødæmningen. Det er en af de største vilde gåseflokke, der er set herhjemme. De fleste af fuglene i Vadehavsområdet overvintrer, men i hårde vintre trækker de dog længere mod syd. Om foråret ses også mange bramgæs på Tipperne, i Vest Stadil Fjord samt i Nissum Fjord. Føde Bramgåsen er vegetar. Den lever af græs, korn og diverse urter. Den æder i ltagende omfang den mere udbredte vintersæd på markerne i vinterkvarteret og på rastepladserne. Bestandsudvikling Bramgåsen er en forholdsvis ny ynglefugl i Europa. Det første par ynglede formodentlig på en lille holm syd for Gotland i Siden er bestanden vokset nærmest eksponen elt, og omkring årtusindski et ynglede der således ca par i Sverige, mere end 100 par i Estland og par i Finland, og der er nu også ynglebestande i Holland og Belgien. I Danmark blev arten første gang konstateret ynglende i 1992, hvor et par slog sig ned på Saltholm i Øresund. Også her har der været en meget posi v udvikling, som er fortsat de seneste år. I 2006 var der således 675 ynglepar på Saltholm. Der har også i nogle år været enkelte ynglepar i Tøndermarsken og på Bornholm. På verdensplan er arten ligeledes gået stærkt frem gennem sidste halvdel af 1900-tallet; især på Svalbard samt i Hvidehavet er bestandene vokset kra igt. Bestanden på Svalbard, der overvintrer i det vestlige Skotland, var således tæt på udryddelse i 1940 erne, da der kun var ca. 300 individer lbage. Ved årtusindski et blev bestanden opgjort l ca individer! Den nordrussiske bestand var før 1980 på under individer. I 2006 var den vokset l individer, som blev optalt i vinterkvarteret. I de følgende 3 år er bestanden taget yderligere l. Den voldsomme fremgang for bramgåsen skyldes, dels at vintrene er blevet mildere på overvintringspladserne og fødegrundlaget dermed bedre for vegetarer, dels jag orbud i hele Europa siden STRØMSTÆREN NR

22 - TIL STØTTE FOR FUGLESAGEN Den store flagspætte Vidste du, at den store flagspætte krydrer sin kost med æg og unger fra fuglereder? Derfor følger der et spættebeslag med til Naturbutikkens mejsekasser. Dette forhindrer, at spætten hakker hullet større, og snupper mejsens unger. tel Lokalbestyrelsen Adressesiden Formand Tlf: E-post: Michael Thelander, Løjto evej 175, 4900 Nakskov Kasserer Kaj Sommer, Abildhøjparken 55B, 4720 Præstø kaj.je Ulla Brandt, Krårupvej 46, 4990 Sakskøbing Lars Christoffersen, Jarsskovvej 8, Vester Egesborg, 4700 Næstved Finn Jensen, Heibergsvænge 3, 4700 Næstved Lars Munk, Torresvej , Øster Ulslev. Ole Friis Larsen, Bibrostræde 11, 4900 Nakskov Lis Hansen, Tranevænget 19, 4760 Vordingborg Henrik Dahl, Ny Vordingborgvej 37, 4771 Kalvehave STRØMSTÆREN NR

23 Adressesiden DOF-Storstrøm hjemmesideadresse Webmaster: Jens Dithmarsen Lokalafdelingens bankkonto Jyske Bank Reg. nr konto nr Repræsentantskabsmedlemmer Michael Thelander, Lars Christoffersen, René Christensen Lolland-Falsterrapporten Renè Christensen Froensevej Eskilstrup Tlf.: Tur-koordinator Nord for Storstrømmen: Lisbeth Petersen Myrupvej 20 B 4700 Næstved Tlf Syd for Storstrømmen: Ulla Brandt Se adresse under Lokalbestyrelsen Ungdomsudvalg/pr udvalg Lis Hansen Frilu srådet Storstrøm Sven Jean Larsen Hestehavevej 6, Bursø 4930 Maribo Tlf Caretakerkoordinator Lars Munk Punk ællingskoordinator Ulla Brandt: Tlf: Projekt Ilanddrevne Fugle Uffe B. Nielsen Nørremarksvej 2, 4930 Maribo Tlf DOFbase-koordinator Clausjannic Labuz Petersmindevej 36B 4684 Holmegård Tfl: Leif Schack-Nielsen Kraneledvej Borre Tlf: Revisor Jan Blichert Hansen Medlemsregistrering Michael Thelander Gedser Fuglesta on Gedser Fuglesta on Gedser Fyrvej Gedser Tlf.: on.dk on.dk Sta onsleder: Hans Lind Tlf Styregruppe: Clausjannic Labuz, Michael Thelander. Louis Hansen, Hans Lind, Brian Maar, Jesper Brinkmann Henrik Dahl og Rune Tjørnløv. Kommunekontaktperoner Næstved Kommune: Lars Christoffersen Faxe Kommune: Lis Hansen Vordingborg Kommune: Henrik Dahl Lolland Kommune: Ole Friis Larsen Guldborgsund Kommune: Lars Munk STRØMSTÆREN NR

24 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Michael Thelander Løjto evej Nakskov ISSN Bramgæs. Foto: Asbjørn Jensen.

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan

FAKTA ARK. Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan FAKTA ARK Én svale gør ingen sommer men den gør hvad den kan Lang og farlig rejse Svalerne er indbegrebet af den danske sommer og deres ankomst i april varsler sommerens komme. Før i tiden troede man,

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2015

Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - december 2008 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering.

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering. Vandfugle om vinteren En række vandfugle overvintrer i Danmark. Det er bla. svaner, gæs, ænder og blishøns. Når sneen falder, og der kommer is langs kysterne, på søerne og åer, tror mange velmenede danskere,

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 2 - September 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AFDELINGSBESTYRELSEN 4 BEBOERKLAGENÆVNET 5 EGEN TRÆKNINGSRET 6 HVEM ER KAB? 7

Læs mere

Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae

Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae Månedens fugle oktober 2011: Gæs Anserinae Tekst: Jens Boesen Foto: Jens Boesen og Per Huniche Jensen (Canadagås) Året rundt vrimler det med gæs ved Tissø og i Halleby Å-Åmose-området. Forår og sommer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Program for studietur l Holland, Belgien og Frankrig 4. - 11. november 2012 Vi er en gruppe maskinsta onsfolk og landmænd, der hvert år i starten af november tager på

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 5. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 5. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Her ser I den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5. Lyseblå

Læs mere

Blisgås Anser albifrons

Blisgås Anser albifrons Blisgås Anser albifrons Blisgåsen er en af de gåse-arter der overvintrer i Naturpark Tystrup-Bavelse. For blot få vintre siden var denne art ret ualmindelig i naturparken om vinteren sås oftest med enkelte

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn

Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn Naturhistorisk Forening for Fredericia og omegn Program Forår - Sommer 2016 Med blandt andet weekendtur til Tåsinge og Langeland hvor de vilde heste trives. Til alle foreningens arrangementer er der tilmeldingsfrist

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere