Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71."

Transkript

1 NUMMER Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August ÅRGANG 4

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: International sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen Korsgade 4, 9500 Hobro Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side REDAKTØR AF SCT. GEORG Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 12/2, 11/4, 10/6, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan august 2004 Træf på tværs på Stokkebjerg, Odsherred september 2004 Gildemesterstævne på Vingstedcentret og Rodbjerggaard. Gildernes Højskole Debatoplæg udsendes 1. oktober og 15. december 2004 samt 1. marts Samling 28. april - 1. maj 2005 på Rødding Højskole. 14. november 2004 Landsindsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp. 23. november 2004 Fredslysarrangement i Roskilde, fredslyset sendes gennem Danmark den 24. november september 2005 Landsgildeting i Odense. Internationale arrangementer september 2004 ISGF Africa Gathering i Uganda januar 2005 Det 37. Europæiske Gilde Forum i Grossarl, Østrig juni 2005 ISGF s Verdenskonference i Lillehammer, Norge. Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på landsgildekontoret. Læs om Gildernes Højskole... 4 Internationalt... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror... 9 Focus på gildebevægelsen Debat Opslagstavlen Forsiden: Blå Sommer 2004, vi tester idéen. Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 En idé udfolder sig og tager form Af Steen C. Andersen, Landsgildemester Noget er ved at lykkes for os, for gildebevægelsen. Lad mig tage dig med på en rundvisning. I kanten af skoven ligger et hyggeligt, rummeligt hus i tre etager. Huset hedder Gildehuset, og på døren står der Velkommen spejdervenner kom indenfor. Her ser der ud til at være gode udfoldelsesmuligheder. I stueetagen møder vi grupper, travlt optaget af at planlægge gøremål. I det hele taget bærer stueetagen præg af et aktivt gildeliv. På førstesalen hersker der en rolig og afslappet atmosfære. Vi finder gildebrødre beskæftiget, nogle i grupper, hvor man intenst diskuterer debatholdninger, og andre, der udveksler minder fra de gode gamle dage. Nogle optaget af at læse i annalerne og skrive til ud fra egne erindringer. Hele 1. salen har en atmosfære af samvær i godt selskab med frænder. I kælderen er aktivitetsniveauet anderledes. Døre og vinduer står åbne ud til det fri, og her er deltagerne samlet i patruljer, der arbejder med spejderprojekter og planlægning af aktiviteter i det fri. En gildepatrulje samarbejder med spejdergrupper og et stort firma i lokalområdet om udvikling af spejderorganisationer og spejderaktiviteter i Rusland. Naturlauget har indrettet et patruljelokale, hvor der hænger kort med de mange ture, man har gennemført i de forløbne sæsoner, og planer for nye ture. Man kan se, at medlemslisten er blevet forlænget ad flere gange. Uden for huset er en gruppe travlt beskæftiget med at hugge totempæle, mens de diskuterer ivrigt. Vi går hen og spørger, hvad der optager dem så intenst - Vi er ved at udforme en ny arbejdsgren i Gildebevægelsen, der skal samle de yngre gildespejdere i et landsdækkende netværk, lyder svaret. Vi laver projektaktiviteter for deltagere, der kommer fra Hørsholm og Ringkøbing, fra Skælskør og fra Randers. Nogle aktiviteter er fælles med spejderne, og andre er fælles aktiviteter for deltagerne selv. Der er også aktiviteter, hvor de yngre gildespejdere deltager i fællesnordi- ske projekter. En del af fællesskabet har vi via internettet og i chatrooms, men selvfølgelig mødes vi også i forbindelse med aktiviteterne. - Det lyder spændende, svarer vi. Hvad hedder I? - Vi hedder Baden Powell Stammen, lyder svaret. Vi når et stykke fra huset frem til en åben plads, hvor en stor gruppe spejderledere og gildeledere er samlet. Hvad er det, I er i gang med at drøfte, spørger vi. De svarer: Vi drøfter, hvordan vi får et samarbejde i gang mellem alle de voksne, der gerne vil støtte spejderarbejdet i Danmark, og som i dag er fordelt på de enkelte spejderkorps som medlemmer af Grøn Gruppe, SMUK, Augusta, samt alle de, der ikke er medlem af et korps, men er del maf et forældrenetværk, der støtter deres lokale spejdergruppe, samt endelig alle i Sct. Georgs Gilderne, der ønsker at være med i vore aktiviteter. Et samarbejde med deltagelse af spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne. Det lyder meget spændende. Tror I at der vil være stemning for det? Det håber vi, lød svaret, for det er sikkert vejen frem for de tidligere voksne spejdere, der gerne vil føre deres spejder- og gildeidealer aktivt videre. Jeg kan se ting der udvikler sig, og jeg tror noget vigtigt er ved at lykkes for os. For gildebevægelsen. 3

4 GILDERNES HØJSKOLE 2004 / 2005 Af Margrethe Gybel og Sten Frost, Højskolegruppen Tredje højskoleforløb med oplæg, debat, brevudvekslinger og højskoleophold er nu sat i gang. Der venter os en højskolesæson, startende den 1. oktober i år og sluttende den 1. maj næste år. Efter temaerne Skyld og undskyld og Mangfoldighed følger denne sæsons tema Dannelse. Det er lykkedes Højskolegruppen at få aftale i stand med tre ypperlige tænkere og debattører med stor indsigt og fornemmelse og med stor lyst til at være både oplægsgivere til debat og foredragsholdere. Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift skriver første debatoplæg, som sendes til højskoledeltagerne ca. 1. oktober Docent, dr. phil. Johan de Mylius, Syddansk Universitet i Odense, skriver andet oplæg, som udsendes ca. 1. december Højskoleforstander Troels Myhlenberg, Vallekilde Højskole, skriver det tredje oplæg, som udsendes ca. 1. marts Ideen i højskoleforløbet er, at de skriftlige oplæg debatteres i de dertil dannede grupper, og gruppernes kommentarer og konklusioner udveksles skriftligt med partnergrupper et andet sted i landet. Der afsluttes med en weekend den 29. april 1. maj 2005 i et rigtigt godt højskolemiljø Rødding Højskole, hvor deltagerne mødes med hinanden og forfatterne til oplæggene. Fredag aften vil være dedikeret til møde med partnergrupperne. Søndagens afsluttende foredrag holdes af rektor for Københavns Universitet, Linda Nielsen, som igangsætter den fjerde højskoleperiode 2006/ Hvem kan modstå denne fristelse? Ægtefæller, der ikke er gildemedlemmer, er velkomne til at deltage. Der er mulighed for som enkeltperson eller som gruppe at deltage i højskoleforløbet uden at deltage i den afsluttende weekend, men så skal du IKKE bruge tilmeldingsblanketten - send et brev eller en mail til landsgildekontoret i stedet. Deltagergebyret er 350 kr., som opkræves ved udsendelse af det første oplæg. Er der ønske om det, kan Højskolegruppen danne partnergrupper. Tilmelding til Gildernes Højskole Tilmelding kan foretages enkeltvis eller gruppevis. Ønsker man at deltage alene, finder Højskolegruppen deltagere i nærheden, som man kan kobles med, hvis der er ønske om det. Kapaciteten på Rødding Højskole er 180 deltagere. Det er derfor nødvendigt at anvende først-til-mølle princippet. Ingen har på forhånd fået mulighed for at tilmelde sig. Brug tilmeldingskuponen eller send en mail. Hvis der anvendes mail, så skal denne indeholde de samme oplysninger, som indgår i kuponen på næste side. Er der særlige forhold, som Højskolegruppen skal tage hensyn til, så vedhæft en seddel eller skriv det i mailen. Det kan være særligt ønske om gruppedannelse eller om kobling til partnergruppe. Mere praktiske forhold i forbindelse med transport og indkvartering i weekenden i april 2005 vil vi håndtere, når deltagerlisten er udarbejdet og grupperne er dannet.

5 Pris og betaling Prisen for hele højskoleforløbet med højskoleopholdet, hvor alt er betalt, er kr Dette beløb betales med 250 kr. ved tilmeldingen, derefter med 350 kr. ved udsendelsen af hvert af de tre oplæg. Gildernes Højskole Kursusudvalget har et godt tilbud til dig: Artikellæsning i din egen lænestol Diskussion i din egen højskolegruppe Diskussion med en partnergruppe Foredrag på Gildernes Højskole Debat på Gildernes Højskole Film på Gildernes Højskole Samtale på Gildernes Højskole Samvær på Gildernes Højskole Ønsker du dig mere på Gildernes Højskole, så føj til listen - næsten alt forefindes nemlig i Gildernes Højskole Den rette højskole med de skæve vinkler Klip kuponen ud eller tag en fotokopi. Send kuponen med tilmelding. så den er landsgildekontoret i hænde senest den 15. september. Husk overførsel pr. giro og bank skal indeholde afsendernavn. Startbeløbet betales senest den 15. september sammen med tilmeldingen. De tre oplæg vedlægges girokort, som skal være indbetalt senest månedsdagen efter modtagelsen. Tilmelding er bindende. Se i øvrigt Sct. Georg fra juni 2004 og læs på gildernes hjemmeside: Tilmelding til Gildernes Højskole Navn Adresse Postnr. og by Gilde Telefon Mail-adr. Tilmelding alene, i gruppe sammensat af KU Indbetalt startgebyr kr. 250 Tilmeldt som gruppe Indbetalt startgebyr for gruppe = antal * kr. 250 Startgebyr er Vedlagt i check Indbetalt på girokonto Indbetalt på konto i Danske Bank Tilmelding er bindende Deltager i gruppe med: Navn og gilde: NB: Der skal udfyldes og indsendes tilmeldingskupon for hvert enkelt medlem. sæt X antal sæt X 5

6 What s on... internationalt Støtte til internationalt spejderarbejde Af Niels Rosenbom, Ambassadors Guild Som medlemmer af en international bevægelse, der som et bærende element har til formål at støtte spejderarbejdet, lokalt såvel som nationalt og internationalt, bør vi alle løfte i flok og give vores andel. Alle børn og unge i den nuværende og de kommende generationer over hele kloden bør have mulighed for at udfolde sig og udvikles i spejderfamilien. En af mulighederne for praktisk arbejde er at deltage i partnerskabet med erhvervslivet og spejderkorpsene om støtte til Østeuropa. Jeg tror, at vore medlemmer, som er gået ind i Grundfos projektet, synes, at det er spændende. Desværre er det et meget langsomt accelererende projekt, måske kunne vi fra gildeside være mere aktive? En anden mulighed er at yde økonomisk støtte. Der findes fonde, som med glæde tager imod donationer, såvel fra enkelt personer som fra grupper. Et godt eksempel er FOSE, Den Europæiske Spejderfond, som jo blev introduceret for os alle på landsgildetinget i Her gik landsgildeledelsen i spidsen og tegnede et medlemskab. Senest har Hillerød Stad også tegnet et medlemskab. Et flot og prisværdigt initiativ, som gerne må efterfølges af flere. En anden mulighed er at blive medlem af vores egen Ambassadors Guild. Her går alle kontingentpenge også ubeskåret til spejderarbejde. Den første donation, $ til hver af de to verdensspejderorganisationer, blev af WOSM brugt til udgivelse af en instruktionsbog på mongolsk. Dette har især dansk interesse, fordi KFUM-Spejderne jo samarbejder med Mongoliet. WAGGGS brugte pengene til field training. Ambassadors bestyrelse har besluttet, at vi vil støtte det fælles WAGGGS-WOSM fredsprojekt, som sigter på at markere spejderbevægelsen som verdens største fredsbevægelse i år 2007, 100 året for spejderbevægelsen. Der er allerede mange internationale og nationale planer i støbeskeeen (også her i Danmark). Kontingentet for Ambassadors er $ for livstid eller 300 $ + 45 $ pr. år for ordinært medlemskab. Ligesom Den Europæiske Spejderfond tager Ambassadors også gerne mod medlemskaber fra gilder, distrikter og landsgilder. I juni bød vi Norge og Island velkommen som de første nationale medlemmer. Som formand (eller gildemester) for Ambassadors vil jeg naturligvis blive ekstra glad for at byde danske medlemmer velkommen, hvad enten det er landsgildet, distriktsgilder, gilder eller enkeltmedlemmer. Henvendelse: Niels Rosenbom, Willumsensvej 4, 3000 Helsingør PS. Vent ikke for længe! Vi har planer om en prisstigning til nytår og dollaren bliver vel ikke ved med at hænge så langt nede. Med til Lillehammer i 2005? Skal du med til ISGFs verdenskonference i Det er nu, chancen er der uden at skulle rejse den halve klode rundt, for næste år er det vores norske gildevenner, der står for arrangementet. Konferencen finder sted i Lillehammer i dagene juni og bliver en fantastisk oplevelse af norsk natur, kultur og socialt samvær med gildemedlemmer fra hele verden i omgivelser vidt forskellige fra tidligere verdenskonferencer. I Lillehammer, olympiadebyen i hjertet af det smukke Norge, skal du bo på det luksuriøse Radisson SAS Lillehammer Hotel. Konferencehotellet ligger 5 min. gang fra det pittoreske Lillehammer centrum, kendt fra TV-udsendelserne under vinter-ol i Rundt om hotellet har du rige turmuligheder i smuk norsk natur med friske vand- 6

7 fald, skov og lette vandrestier. Alle møder foregår på hotellet. Ud over selve konferencen tilbydes unikke ture: Der kan vælges mellem 3 forskellige dagsture, der er 2-dages ture og en oplevelsesrig 4-dages tur før eller efter konferencen, så der er lagt op til, at Verdenskonferencen 2005 i Lillehammer bliver en oplevelse for livet. Gilderne og de andre En krone for hvert medlemsår Af Kjeld Krabsen, 1. Gilde Skanderborg Hos 1. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg indsamles hvert år på BP s fødselsdag en krone for hvert gildeår. 49 gildebrødere med en gennemsnitlig medlemstid på 23 år giver et indsamlet beløb på godt kr. Beløbet gives til et lokalt humanitært eller medmenneskeligt formål. I år er beløbet givet til familien Schmidt / Reinholdt Hansen i Mesing, der behandler deres hjerneskadede dreng Miklas efter Doman - metoden, en behandlingsmetode, der kræver daglig træning og mange hjælperes assistance. Gildebrødrene håber, deres støtte kan være med til at give familien et pusterum eller aflastning i hverdagen, så der kan samles nye kræfter til den daglige træning af Miklas. Som noget helt nyt vil der i dagene op til verdenskonferencen blive arrangeret et Youth Forum for de yngre gildemedlemmer. Brochure og tilmelding kan fås på landsgildekontoret, ligesom man kan tilmeldes via verdenskonferencens hjemmeside: Her er der også yderligere informationer at hente. Good-Turn mærket uddeler Af Jørgen Olsen, formand for mærkets bestyrelse Salget af GOOD-TURN mærket 2003/04 er nu opgjort, og overskuddet blev på kr.. Et rimelig godt resultat. Bestyrelsen for GOOD-TURN mærket har nu gennemgået de rettidigt indsendte ansøgninger fra diverse spejdere og har i år doneret kr. Det betyder, at de spejdere, der har solgt flest GT-mærker, har fået et pænt overskud ud af deres arbejde med at sælge mærker. Det kan nævnes, at Sortebrødrene fra Odense samlet har tjent i alt ca kr., idet de har vundet salgskonkurrencen, fået en donation samt solgt flest mærker. Det er virkelig en flot præstation, der synes at være godt organiseret. På den måde kommer der ved lidt ekstra arbejde penge i de slunkne patruljekasser. Udsendt fra landsgildet Juni Nye sider til Håndbog for gildehaller vedrørende ritualer for Distriktsgildehal med Ridderoptagelse Følgebrev om de nye ritualers tilblivelse Juli Invitation til GM til GM-stævne den på Vingsted Centret. Kender du en Knyf? Maskotten for KFUM-Spejdernes korpslejr GuldborgsundLejren 2005 er en helt særlig fugleart. Dens navn er Knyf og den lever kun omkring Guldborgsund. Du kan læse mere om Knyffen, finde tegninger og selv lære at tegne lejrmaskotten på aspx 7

8 Kjøge Mini-By Af Ulla Wentrup, 1. Køge Gilde En ide fostret af en mangeårig gildebroder. Helt tilbage i 1960-erne talte man i 1. Køge Gilde om, hvad man kunne tænke sig at bruge sin pensionisttilværelse på. En af deltagerne i diskussionen var Kaj Wohlert. Han sagde, at han ville gå i gang med at bygge Kjøge Mini-By, Den skul le ligge på Kaffehusgrunden, og han ville gå rundt med blankskygget kasket og sælge billetter. Det morede man sig meget over. Da Kaj dengang var ca. 40 år, var der en del arbejdsår tilbage, mange af dem tilbragt un der fremmede himmelstrøg med bl.a. broog vejbygning. Vel hjemme igen i midten af 1980-erne var der flere, der skubbede til ham om at komme i gang. I 1987 dannede man Kjøge Mini-By Laug og fik sat de juridiske ting på plads. Tre af dem, der var med fra begyndelsen, var gildebrødre. I 1991 dannede man Kjøge Mini-By s Venner. Der tegnede sig straks 100 medlemmer. Ved udgangen af 2003 var der 620. Fra venneforeningen blev rekrutteret frivillig arbejdskraft. I dag er ca. 130 af venneforeningens medlemmer på en eller anden måde aktivt engageret i projektet. De fleste er pensionister eller efterlønsmodtagere, men nogle er stadig aktive på arbejdsmarkedet. Vi er opdelt i arbejdsgrupper. En gruppe undersøger historiske data og laver beskrivelser, der går videre til tegnerne. Herfra til byggeværkstedet. Her støbes fundamenter, laves bindingsværk og opføres huse. På et andet 8 værksted laves tegl og mursten, som vi selv brænder. Et tredje værksted fremstiller vinduer og døre, beslag og dørhåndtag m.v. Atter andre tager sig af mini-træer og vedligeholdelse af arealet, og sidst, men ikke mindst, har vi en guidegruppe på ca. 30 personer. En skibsbygger har bygget en jagt og er i gang med en toldkrydser, der skal fortøjes i havnen. Europas største modelkirke, Sct. Nicolaj Kir ke, er ved at være færdig - det har kun taget 8 år. Rekordtid, når man tænker på, hvor lang tid det tog at bygge originalen midt i Køge by. Siden Kjøge Mini-By åbnede sine porte for offentligheden i 1996 med kun 14 huse sat på plads i byplanen fra 1865 og til i dag, hvor der står 149 huse på rette plads, mens nye byg ninger venter på forår, har vi haft mere end besøgende. Alene i 2003 mere over Vi får besøgende fra så fjerne steder som Australien, Japan, Indien, Sydafrika, USA og så selvfølgelig fra mange europæiske lande. Kjøge Mini-By er en selvejende institution baseret på økonomisk støtte fra fonde, lokale virksomheder og privatpersoner. Ingen oppebærer nogen form for betaling for sin indsats. Det har vist sig, at mange får et nyt netværk, og at det er blevet en form for en social institution. Ingen har tid til at være syg mere end én dag ad gangen, og guiderne lægger i vintersæsonen ofte vejen forbi for at følge med i udviklingen. Det er en glæde at se, med hvilken entusiasme de forskellige går til opgaverne. Der er ingen, der springer over, hvor gærdet er lavest, man er hinandens hjælper og kritiker. Mange af dem, der er tilknyttet projektet, er enten gamle spejdere eller medlemmer af Sct. Georgs Gildet. Selv er jeg gammel gildebroder fra 1966, og da jeg fratrådte ar bejdsmarkedet i 1995, gik jeg straks ind som aktiv i mini-byen, idet jeg havde været medlem af venneforeningen fra starten. Det er en fantastisk ting at bruge noget af sit otium på, og den glæde vil jeg gerne dele med andre.

9 Fra gildebror til gildebror Grønt lys til Baden-Powell Stammen På sit møde i Ringsted i juni godkendte landsgildeledelsen Baden-Powell Stammen som forsøg. Forsøgsperioden løber frem til landsgildetinget næste år med mulighed for forlængelse. Baden-Powell Stammen er et landsdækkende netværk, som i dag fortrinsvis består af yngre gildebrødre. Netværket er organisatorisk placeret direkte under landsgildet, og stammens medlemmer kan enten være med i såvel stammen som i et lokalt gilde, eller de kan vælge udelukkende at deltage i Baden-Powell Stammen. Gildecenter Rodbjerggaard vil være Baden-Powell Stammens tilbagevendende samlingssted, og man vil både her i Sct. Georg og på landsgildets hjemmeside kunne følge med i aktiviteterne. LGPR Projektbeskrivelse af forsøget Baden-Powell Stammen - en ny gren under Sct. Georgs Gilderne i Danmark Formålet er at etablere et landsdækkende, tværkorpsligt netværk, hvor yngre gildemedlemmer og voksne ikke-ledere kan forblive i et voksent fællesskab og dermed genskabe en naturlig sammenhæng i spejderfamilien ud fra devisen: En gang spejder, altid spejder! Målgruppen er nuværende gildebrødre og ikke-ledere, som ønsker et aktivt, tværkorpsligt spejdertilbud for voksne. Indhold Arrangere en lejr på Gildecenter Rodbjerggaard for +18-årige spejdere og spejderledere fra alle korps. Lejren afholdes i de år, hvor spejderkorpsene ikke har lands- eller korpslejr, første gang i Planlægge og etablere en Gildetrop på spejderkorpsenes lands- eller korpslejre, første gang på KFUM-spejdernes Guldborgsundlejr Etablere og vedligeholde en videnbank på website samt på Gildecenter Rodbjerggaard til brug for Baden-Powell Stammen og spejderkorpsene. Støtte de lokale spejdergrupper omkring Spejderhjælpen bl.a. som koordinator i forhold til erhvervslivet samt være jobbørs. Deltage i integrationen af børn, unge og voksne i spejderfamilien. Etablere et voksent fællesskab med regionale sammenkomster ud fra princippet livslang læring. Baden-Powell Stammen skal fungere som en lærende organisation, hvor der vil blive nedsat projektgrupper til at løse de landsdækkende opgaver. Vores kendetegn bliver en rød skjorte, hvidt tørklæde og grå kasket, alt sammen med gildelogo på. Der fremstilles en brochure, som skal anvendes over for den del af målgruppen, som ikke er gildemedlemmer. Desuden bliver der en side i hvert nummer af Sct. Georg. Og vi får eget domæne: med adressen: Organisationen Baden-Powell Stammen afholder årsmøde på Gildecenter Rodbjerggaard hvert år i den sidste hele weekend i august. Optagelse af nye gildespejdere i Baden-Powell Stammen vil foregå i denne weekend. På årsmødet vælges 2 koordinatorer, som er kontaktpersoner internt i Baden-Powell Stammen samt eksternt til Sct. Georgs Gilderne i Danmark. 9

10 Indmeldelse i Baden-Powell Stammen sker via de to koordinatorer. Der kan lokalt etableres patruljer med max gildespejdere. Enkeltpersoner eller patruljer kan tage initiativ til regionale sammenkomster. Medlemskabet For at blive gildespejder i Baden-Powell Stammen skal personen være fyldt 18 år. Alle gildespejdere i Baden-Powell Stammen skal checkes i Det Centrale Kriminalregister. Gildespejderen skal være aktiv i arbejdet i Baden-Powell Stammen. 10 Kontingent Der indbetales kontingent direkte til særkonto hos Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Kontingentet består af 1) kontingent til Sct. Georgs Gilderne i Danmark (fastsat ved landsgildetinget) 2) et fast beløb som sendes videre til de 4 spejderkorps i lige store andele (fastsat på Baden-Powell Stammens årsmøde i august) 3) kontingent til Gildecenter Rodbjerggaard (fastsat ved landsgildetinget) Kontingentet indbetales til landsgildekontoret af hver enkelt gildespejder senest 1. oktober hvert år. Tilhørsforhold til landsgildet Landsgildeledelsen udpeger en kontaktperson, som sammen med de to valgte koordinatorer har ansvaret for den interne kommunikation i Baden-Powell Stammen. Alle medlemmer af Baden-Powell Stammen er medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Det er muligt at være medlem af Baden-Powell Stammen og et lokalt gilde samtidig. Der betales i så fald kun kontingent til landsgildet via Baden-Powell Stammen. Evt. kontingent til det lokale gilde aftaler gildespejderen selv. Forsøget løber frem til Landsgildeting 2005 med mulighed for forlængelse. Indbydelse til træf i Baden-Powell Stammen Baden-Powell Stammen samles på Rodbjerggård for at tilrettelægge det næste års aktiviteter, samt give en orientering til øvrige yngre og aktive medlemmer af Sct. Georgs Gilderne, som måtte finde det interessant at høre om hvem vi er og hvad vi ønsker at sætte igang i det kommende år. Måske det kunne være noget, også for dig..?? Tid og sted: Rodbjerggaard den 28. august kl (senest) Tilmelding senest den 20. august til Baden-Powell Stammens koordinator: Jane Søjberg, Kristrupvej 97, 8900 Randers, - tlf Mødeudgifter og fortæring deles mellem deltagerne. Det holdes i alles interesse på et minimum og afregnes på dagen. De, som ønsker at overnatte, skal være velkomne til at medbringe telt, som er eneste mulighed, da vi deler centret med andre.

11 FOCUS PÅ GILDEBEVÆGELSENS KERNEVÆRDIER Det er vigtigt at få sjælen med sig, når man begiver sig ud på en rejse. Vi skal også have sjælen i gildebevægelsen med os, når vi sætter kurs mod den fremtidige gildebevægelse. Derfor er det også vores fornemste opgave at stimulere og vække den interne debat mellem gildebrødrene om de væsentligste målsætninger i vort voksne gilde-/spejderarbejde i de kommende år. I sidste ende er det spørgsmålet, om vores omverden kan få øje på en levende og samfundsengageret gildebevægelse. Hvis ikke der føres en løbende samtale om formålet med gildets aktiviteter, bliver gildets arbejde efterhånden styret af Hvad vi plejer at gøre og så bliver den ene aktivitet efterhånden lige så værdifuld som den anden. Derved opstår der uklarhed over, hvad der er den bærende værdi for gildet. Om gildemesterens funktioner gælder, at gildemesteren først og fremmest skal bruge tid og kræfter til at fastholde gildet på vort idegrundlag og til med inspiration og begejstring at føre gildet videre. (Håndbog for gildeledelser afsn. 2) Det er med det mål for øje, vi stræber efter at udvikle og ændre vores gildekultur og gildeprofil. Først fik jeg en ide, som resulterede i en vision, hvorefter jeg skabte en bevægelse og hvis I ikke passer på, ender vi med bare at have en organisation Robert Baden-Powell Denne læresætning har vi sat meget fokus på i gildebevægelsen i disse år. Alene det, at vi kækt betegner os som en bevægelse, forpligter! Det er ønsket om at sikre overensstemmelse mellem det vi vil og det vi gør, der står centralt i den værdidebat, vi har sat i gang. Holdnings- og værdidebattens mål er at skabe opmærksomhed på den sammenhæng, der bør være mellem gildebevægelsens formål og idégrundlag og det liv, der leves og de aktiviteter, der udføres i gilderne og i gildebevægelsen. Der gøres meget godt gildearbejde i mange af landets gilder. Men opmærksomheden på: hvorfor gør vi nu lige det her - den jævnlige debat af gildets værdier og eftertanken, når året er gået - er ikke fremherskende. Denne uklarhed over egne værdier og egne mål er da også en væsentlig årsag til, at omverdenen får et uklart billede af hvad gildebevægelsen står for. Det vanskeliggør bestræbelsen på at gøre gildebevægelsen attraktiv for aktive mennesker med spejderbaggrund, der kunne have lyst at søge ind i en bevægelse, der netop skilter med, at dens idégrundlag er, at dens medlemmer lever efter spejderog gildeidealer. Hvis værdier og handlinger ikke modsvarer hinanden, opstår der en kløft imellem den profil, 11

12 vi melder ud, og det image, som vores handlinger giver os. Værdidebatten: Fokus på gildebevægelsens kerneværdier i teori og praksis har det mål, at gildebevægelsen skal klargøre sig sine mål, så alle gildebrødre konkret ved, hvad gildebevægelsen står for, og hvordan gildebevægelsens holdninger udmøntes i handlinger, så der er overensstemmelse mellem det, vi siger, at vi er, og det vi gør. Kun på den måde kan der bringes ny styrke og kvalitet ind i gildearbejdet. Værdierne skal give mål for en bevægelse, der er rummelig og mangfoldig med plads til alle; men samtidig en bevægelse, hvor de få klare fælles mål er kendte og accepterede af alle, og hvor handlinger altid vælges ud fra målene. Værdierne skal give rammer for et gildeindhold til såvel de yngste gildespejdere som til de ældste gildebrødre. Fra landsgildeledelsens side er der et ønske om at kunne opstille nogle få klare ledestjerner, der fortæller kort og præcist, hvad gildebevægelsen står for, og hvordan gildebevægelsens holdninger udmøntes i konkrete handlinger. Målet er, at vi på Landsgildetinget i Odense i 2005 kan fremsætte forslag til et arbejdsprogram for gildebevægelsen, der afspejler virkeligheden ude i gilderne og ønskerne til den fremtidige gildebevægelse, vi i de kommende år vil lægge os i selen for at skabe. 12 Et arbejdsprogram, der skal være inspirationsgivende og skabe en tydelig sammenhæng mellem det, vi siger, vi står for, og det vi gør i det daglige. Et arbejdsprogram, der skal danne rammer for en bevægelse, der er rummelig, mangfoldig med plads til alle; men samtidig en bevægelse, hvor de få klare fælles mål er kendte og accepteret af alle. Et arbejdsprogram, der skal give rammer for et gildeindhold til såvel de yngste gildespejdere som til ældre gildebrødre Gildehuset. På Gildemesterstævnet i september inviterer vi til debat. Vi inviterer repræsentanter fra alle landets gilder og distriktsgilder til at deltage i denne debat, som skal spore os ind på det kommende års arbejde med at udforme det nye arbejdsprogram. Det bliver en debat, der i høj grad kommer til at tage udgangspunkt i vort idegrundlag, og som derfor også er en helt central og væsentlig debat for enhver gildemester, som jo netop først og fremmest skal bruge tid og kræfter til at fastholde gildet på vort idegrundlag. Så meget desto vigtigere er det jo at være godt rustet til at kunne løse denne opgave. Det er netop meningen med dette års Gildemesterstævne: at gøre dig godt rustet til at bruge din tid og dine kræfter på at fastholde gildet på det idegrundlag, vi gennem debatten gør os fortrolige med. Steen C. Andersen, landsgildemester

13 Synlige gildeholdninger i samfundsdebatten Pro: Den aktuelle samfundsdebat giver ofte, for ikke at sige løbende, anledning til at man kunne formulere en gildeholdning til et aktuelt kontroversielt spørgsmål. Efter Gildeloven gør enhver gildebror sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse samt ikke mindst - at tage medansvar i familie og samfund. Endvidere lover vi at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt. Det fremgår af vore love, at fx distriktsgildeledelsen er ansvarlig for forbindelsen til offentligheden, ligesom det for landsgildeledelsen gælder, at den varetager gildernes interesser over for det offentlige. På Distriktsforum 2004 var der også fortalere for at man fra landsgildeledelsens side kunne komme med udspil i den offentlige debat. I anden sammenhæng har en gildebror fx stillet spørgsmålet, om vi er en bevægelse med skyklapper på, eller om vi mener noget alvorligt med at tage medansvar i samfund. Contra: Det fremgår ikke af gildebevægelsens idegrundlag og formål, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et politisk ståsted, men derimod at organisationen har sine rødder i spejderbevægelsen. Og når vi så ser på, hvad der gælder i spejderkorpsene, læser vi fx et sted, at Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. Hos alle korps læser vi med forskellig ordlyd målsætningen, at udvikle medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkellig forståelse. Der er ikke tillagt noget medlem af gildebevægelsen myndighed til at tegne en samfundspolitisk holdning i en offentlig debat på vegne af gildebe- vægelsen. Det er gennem de aktiviteter, vi deltager i som gildebrødre, at vi markerer vore holdninger og giver vores støtte til de synspunkter og handlinger, vi finder i overensstemmelse med vores personlig stillingtagen i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 13

14 Holdningsdebat i gildet Pro: Det er ikke kun i forhold til vores omverden, vi kan tage debatten om samfundsspørgsmål op. Gruppearbejdet kan tilføres nyt liv ved at gøre et aktuelt politisk emne til genstand for debat i gruppen. En hurtig gennemgang af ugens aviser kan levere stof til mange intense debatter. Hvordan er din holdning til tidens trend med hyppige skilsmisser og nye familiemønstre med dele- og weekendbørn? Hvordan påvirker det udviklingen i samfundet og udviklingen i de spejderkorps, vi har et tæt samarbejde med? Er vi enige i, at nationalstaten er et påfund fra omkring 1830 erne og at nationalfølelsen er en fiktion med de konsekvenser det måtte have? Hvor langt er vi kommet i opgøret med fortidens vildfarelser og de totalitære samfundsforestillinger fra det 20. århundrede og de danskere, der delte de totalitære drømme? Og hvor langt skal vi gå i denne efterrationalisering? Og hvordan vil den danske folkekirke mon klare sig igennem de kommende år med Plan B fraktioner og præster, der så vidt jeg har forstået det rigtigt, ikke tror på Gud? For slet ikke at tale om kulturradikalismens tilsyneladende endeligt? Eller om konsekvenserne af den kultursammenføring, der nu har fundet sted gennem mere end en generation, og med stadig nye kultur- og religionsaspekter, der går op for den nyurbaniserede danske befolkning. Hvis vi altså er danske??? For hvor langt tilbage er det nu, at vi havde en tysk oldefar eller en svensk farbror? 14 Contra: Som gildebror skal man ikke føle sig tvangsindlagt til at skulle deltage i debatter, der kan tage karakter af en slags offentlige tribunaler, hvor du mere eller mindre frimodigt skal føje dit synspunkt til den holdning, der måske er den politisk mest korrekte lige her og nu. Vi er kommet sammen som gildebrødre for at kunne tage del i oplevelsen af at kunne løfte nogle opgaver i et fællesskab og i det hele taget for at være en del af et fællesskab. Ikke med mennesker, vi partout skal være enige med i et og alt, men mennesker, der føler samme styrke i at tage et udgangspunkt i de idealer og værdier, der er udtrykt i spejder- og gildebevægelse, og som vi er sat til at forvalte efter bedste evne hver især. Og det gør vi så, med den tro og med den følelse af tilhør til vort fædreland, vi hver især er blevet sporet ind på, ud fra traditioner, ud fra kærlighed, ud fra en indre overbevisning om at vi gør det rigtige over for os selv og vores næste. Men det er ikke sikkert, at vi føler, at det er noget vi har et ønske om at stille til debat. Det er langtfra sikkert, at vi har følelsen af, at vi kan argumentere stærkt og overbevisende for det vi tror på, uden at det dog på nogen måde ændrer ved at det er det, vi tror på. Vi kan og vil sikkert også gerne - være åbne over for at høre andre give udtryk for deres synspunkter. En god foredragsholder fx eller en god skribent. Så lægger vi selv de alen sammen, og ser om det flytter noget på vores overbevisning. Men at være tvangsindlagt til at skulle tage del i debatten, er noget helt andet.

15 Skal vi have Lands- og Distriktsgilder? Af Bjarne Mortensen, 5. Gilde Odense Det er næsten blevet en naturlov, at vælges du til en ledelsespost, påtager du dig et ansvar for tilgangen af nye gildebrødre. Da jeg blev valgt som stadsgildemester i Odense Stadsgilde faldt jeg også for denne fristelse. Set i bakspejlet må jeg erkende, at det er praktisk talt umuligt at igang sætte noget oppefra og nedefter. Sct. Georgs gilderne startede med en begejstring, der fik spejdere og tidligere spejdere til at søge optagelse i nabobyens Sct. Georgs Gilde, med det ene formål efter svendetiden, at starte et Sct. Georgs gilde i egen by. Det var således den enkeltes begejstring, der fik Gildebevægelsen til at blomstre og udvikle sig. Der var ikke tale om reklamefremstød, synliggørelse eller snak, om idéen var god og tidssvarende nok. Der var tale om personlig begejstring. Dengang, som nu, er og var Sct. Georgs Gilderne stederne, hvor der er samvær, netværk, venskaber og oplevelser. Stederne hvor vi bevidst eller ubevidst stræber efter en personlig udvikling. I kraft af vores manglende selvværd bruger vi oceaner af tid og ord på at drøfte, hvordan Sct. Georgs Gilderne bliver mere tidssvarende, hvordan vi bliver mere synlige og hvorfor ingen gider lege med os. Vi gamle tror på, at når vi forkaster alle de idealer, ritualer og lignende, som var årsagen til, at vi blev gildebrødre, ja, så vil masser af unge søge optagelse i Sct. Georgs Gilderne. Det må siges at være udtryk for manglende selvværd. Selvfølgelig er gennemsnitsalderen blevet højere, hvilket ikke mindst skyldes, at vi unge er blevet ældre og stadig er med. Jeg må også erkende, at vi har tabt et par generationer; men lad det ikke komme an på årstallet på dåbsattesten. Tilbage til overskriften. Er vi i vores begejstring for at opbygge en flot organisation, nået til det punkt, hvor vi fratager den enkelte gildebroder ansvaret for gildebevægelsen? Er det kun distrikts- og landsgildeledelsens ansvar, at skaffe medlemstilgang? Er det gildebrødrenes eller gildeledelsernes opfattelse? Jeg er nået frem til den opfattelse, at distrikts- og landsgildeledelsen har pålagt sig selv dette ansvar. Hvorfor bruge ildsjæles tid og kræfter på det organisatoriske, når fundamentet smuldrer. Jeg er helt overbevist om, at kanaliserer de deres enorme forbrug af tid, kræfter og begejstring over til at oprette nye gilder ville Sct. Georgs Gilderne ikke mangle tilgang. Selvfølgelig kan Sct. Georgs Gilderne i Danmark ikke fungere uden et landsgildekontor og en overordnet ledelse, men den skal kun være koordinerende, ikke igangsættende. De enkelte gilder kan helt bestemt selv finde ud af at samarbejde, hvis der skal løftes større opgaver. De enkelte gilder kan også selv finde ud af hvilken arbejdsform, hvilke ritualer, der passer bedst til dette gildes brødre, således at det enkelte gilde trives. Det er et spørgsmål om at have respekt for det, der har værdi for andre. Hvis Ridderne ønsker at afholde lukkede ridderhaller, så har det værdi for dem. Og det er frivilligt, om en gildebror ønsker at blive optaget i riddernes kreds. Trives det enkelte gilde, er dets arbejdsform rigtig - hvis ikke, så bliver trivslen ikke bedre ved diktater ovenfra. Den enkelte gildebror har i sit væbnerløfte lovet at tage medansvar for gildets trivsel og bør derfor efterleve dette løfte. Vær derfor tro mod de idealer, der fik dig til at søge optagelse i dit gilde. Forandringer skal ikke komme fra os gamle, men gennem det, de nye gilder opbygger. Det er de nye gildebrødre, der gennem samvær og oplevelser finder de arbejdsformer, som vil tilpasse Sct. Georgs Gilderne til kommende generationer. Stop diskussionerne om fornyelse og foryngelse. Brug dine kræfter på at vise din begejstring for Sct. Georgs Gilderne. Er du tilfreds, så sig til andre hvis du er utilfreds, ja, så gør selv noget ved det. 15

16 Handicappet med hjælperordning og hjerne Af Lars Thue Hansen, 8. Gilde Århus Hvem er jeg? Mit navn er Lars Thue Hansen, og jeg er 39 år gammel. Jeg har siden 2002 været medlem af 8. Gilde i Århus. Lige nu er jeg engageret i etableringen af BP stammen. Min hverdag er som mange andres, bortset fra at jeg har et antal hjælpere til at klare det praktiske for mig. Jeg er psykologistuderende ved Århus Universitet og aktiv i det Radikale Venstre, hvor jeg sidder i det Socialpolitiske Udvalg. Derudover er jeg næstformand i Spastikerforeningens sydlige Østjyllandskreds, og repræsentant for Spastikerforeningen i DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) i Århus Amt. Det er der, hvor jeg står i dag, men lad os gå tilbage til begyndelsen: Jeg blev født i en mindre provinsby i 1965 med navlestrengen viklet 3 gange om halsen, så jeg fik for lidt ilt under fødslen. Dette medførte, at jeg var skindød og tilbragte starten af mit liv i kuvøse. Resultatet af den barske start blev, at jeg blev spastiker med mange ufrivillige bevægelser, og havde svært ved at udtrykke mig mundtligt. Det trygge liv fra kuvøsen blev afløst af den virkelige verden, hvor jeg i andres øjne skilte mig ud. Dette kostede mig mange knubs og nederlag, bl.a. i skolen, hvor jeg blev integreret i en normalklasse; der var jeg udsat for mangt og meget. På trods af mit handicap blev jeg medlem af 1. Hede i Herning, men den spejderkarriere stoppede, da jeg blev år, fordi jeg ikke måtte blive rykket op til senior-spejderne, da de ikke mente, de kunne tage vare på mig. Jeg valgte derfor at stoppe min spejdertid, for jeg følte mig ikke hjemme i gruppen længere. I 9. klasse kom jeg på efterskole i Højbjerg ved Århus. Efter dette ophold flyttede jeg på institutionen Solbakken. I 1990 flyttede jeg til en beskyttet bolig, hvor jeg fik etableret min hjælperordning, så jeg selv ansatte mine hjælpere, og så tog mit liv fart. Kort tid efter flyttede jeg ud i en almen bolig i Viby, samtidig blev jeg junior-assistent i 2. Risskov, og jeg begyndte at tage nogle fag på VUC. Disse fag førte til en studentereksamen i 1998, hvorefter jeg blev optaget på psykologistudiet i Århus. 16 Hvorfor dette indlæg? Jeg har valgt titlen Handicappet med hjælperordning og hjerne på dette indlæg, da det er virkeligheden for mig. Selvom jeg forlod folkeskolen for mange år siden, hvor jeg for alvor mærkede, hvad det vil sige at blive bedømt på sit udseende, og jeg selv er kommet videre i mit liv, skal jeg fortsat kæmpe mod andres fordomme. Jeg er meget bevidst om, at disse fordomme skyldes uvidenhed og en hvis form for berøringsangst, med det der er anderledes. Det er derfor vigtigt for mig også at bevæge mig i kredse, hvor man accepteres, som den man er, hvorfor valget faldt på Sct. Georgs Gildet, for som det står i Gildeloven: Enhver Gildebror gør sit bedste for at være venlig og forstående for andre. Disse er ordene på skrift, men de kan være svære at føre ud i livet, når man f.eks. møder mig. Grunden til, at jeg er blevet tildelt en hjælperordning, er ikke for at kompensere for manglende intelligens, men for at give mig mulighed for at leve så normalt som muligt. Hjælperne er mine arme og ben og ikke min hjerne. Det kan f.eks. være fristende at henvende sig til mine hjælpere i stedet for til mig, men herfra lyder opfordringen: Henvend jer direkte til mig - jeg gentager gerne mine svar, til man forstår mig. Som sloganet lyder i Spastikerforeningen, det er bedre at blive set end overset. Jeg bryder gerne selv isen med en ironisk bemærkning omkring mit eget handicap, da jeg mener, at den sorte humor er med til at bløde op. Man skal ikke være bange for at komme til at såre mig med ord, det er tavsheden, der er værst! Når isen er brudt oplever jeg ofte, at der kommer en rigtig god dialog. Dette indlæg skal ikke opfattes negativt, men tværtimod som en udstrakt hånd, der kan være med til at bryde barrieren næste gang vi mødes. Måske kan dette endda være med til, at vi bliver bedre til at omsætte gildeloven i praksis eller i hvert fald sætte nogle tanker i gang. En opfordring herfra: tag oplægget frem under den kommende værdidebat i de enkelte gilder.

17 Nye ritualer for ridderoptagelse Af Henning Rose, PR-sekretær Så er de nye ritualer for distriktsgildehaller med ridderoptagelse udsendt til alle gilder og distriktsgilder. Den væsentligste ændring i forhold til de tidligere ridderhaller er, at en distriktsgildehal med ridderoptagelse er åben for alle gildebrødre. Endvidere er der justeret i ritualerne på en række områder, bl.a. set i lyset af, at de gamle ritualer havde næsten 70 år bag sig. Jf. 5 i Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark er ritualerne som altid vejledende, men det forventes naturligvis, at grundtanken bag de nye ritualer for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse respekteres. De nye ritualers tilblivelse Udsendelsen af de nye ritualer for ridderoptagelse er afslutningen på en flerårig proces. Et diskussionsoplæg udarbejdet af et af landsgildeledelsen nedsat ridderudvalg blev i slutningen af 2001 sendt til drøftelse i MIDTVEJSTRÆF Af Kirsten Harbo, 1. Bornholm Gilde Trænger man til en indsprøjtning af livsglæde og positive tanker, bør man tage på Midtvejstræf på Falster - sådan som vi var tre, der gjorde - hver for sig med bringende, hvad vi nu havde ved hånden: Aase sin mand, Vibeke hele Cirkus Rasmussen og undertegnede sin harmonika. Vejret var egentlig ganske godt, men i år fik ingen hedeslag. På dette 12te træf startede et helt nyt lederteam, der til fulde signalerede, at de levede op til traditionerne - og at skulle noget laves om, skulle deltagerne helst ikke opdage det. Det kollektive lederteam med den hårde kerne bestående af Helge, Ole, Gorm, Pop, Dorthe, kartoffel-lis og trutte-bjarne udstrålede afslap pethed og hjælpsomhed, som viderebefordredes ud til de ca. 100 træfdeltagere - passende fordelt på 1/3 børn og 2/3 voksne. Nærmest alle deltog ivrigt i Den store legedag - det veltilrettelagte lejrbål med både spas og alvor - det fede og mægtige adlibitum-ålegilde, hvor var stærkt engagerede i tillavning og servering under Ålelaugets spiritu- gilderne, og hovedkonklusionerne på disses tilbagemeldinger blev fremlagt på gildemesterstævnet i Landsgildeledelsen udarbejdede med baggrund i disse hovedkonklusioner et forslag til lovændring, som blev forelagt og vedtaget på landsgildetinget I landsgildemesterens skriftlige beretning kunne man endvidere læse, at drøftelserne i gilderne også havde resulteret i et udvalgsarbejde, der havde udmøntet sig i et oplæg til et nyt ritual for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse. Efter afsluttende behandling i landsgildeledelsen blev de nye ritualer præsenteret i deres endelige form for distriktsgildemestrene på Distriktsforum Det er landsgildeledelsens håb og forventning, at de nye ritualer vil danne en god og højtidelig ramme om ridderoptagelser i årene fremover med ret fokus på gildebevægelsens indhold, holdninger og kerneværdier. elle ledelse - den højtidelige gildehal med besøg fra alle sydhavsøerne. Der var naturligvis tænkt i de finkulturelle ba-ner med bl.a. dejlige ture ude i b ushen med Pop (det lokale naturleksikon), spændende fortids-mindebesøg og indsigtsfulde besigtigelser af Sukkermuseet og en polakkaserne. Alle oplevelser - små som store - blev på behørigt vis dokumenteret i sladdervægavisen Træf punktet, så alle vidste alt om hinanden. Midtvejstræffet sluttede med en festlig grill-aften i Sir Georgs Inn - som kunne fortjene 5 spejderhatte for veltilberedt mad. Vi siger vi tak til for et dejligt træf, og ser frem til det 13. Midtvejstræf!! 17

18 18 LANDSGILDETING 2005 Det er ganske vist at der holdes - Landsgildeting i 2005 Det er nu ganske vist at det afholdes i Odense - eventyrdigterens by Det er ganske vist at det sker i dagene september 2005 Det er ganske vist at de odenseanske gildebrødre - er i fuld sving Debat Sct. Georgs Budskabet 2004 Af Knud Aage Madsen, 10. Århus Gilde Stor var min forundring, da jeg gennemlæste Sct. Georgsbudskabet 2004 forfattet af en norsk spejderchef. Jeg, som troede at tilhøre en upolitisk bevægelse, bliver nu taget til indtægt for en politisk holdning mod Irakkrigen, som jeg absolut ikke deler. Den norske spejderchef skal ikke regne med mig som medkæmper mod den påståede uret, det vil undre mig meget, om ikke Landsgildeledelsen har nogenlunde samme synspunkt? Fredslys 2004 Af Vagn Dalsgaard, Fredslyskoordinator Det er allerede nu tid til at tænke på Fredslys I år udsendes lyset fra Roskilde onsdag den 24. november. Fredslyset er tændt i fødselsgrotten i Betlehem ved en evig flamme. I Danmark opbevares lyset i den katolske kirke i Roskilde, og arrangementet med udsendelsen tager sit udgangspunkt i Roskilde Domkirke. Der vil være flere informationer i forbindelse med gildemesterstævnet, ligesom der ved samme lejlighed vil blive udleveret tilmeldingsblanketter. Fredslystraditionen er oprindelig opstået i Østrig i begyndelsen af 1980 erne, hvor den blev startet af den østrigske radio og gennemført under navnet Lys i mørket til fordel for nødlidende og handicappede mennesker. Spejderne gik hurtigt ind i arbejdet, og nu er det primært dem, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og videre ud i Europa. Ikke mindst i Østeuropa, som i så mange år levede i mørket, har Fredslyset fået stor betydning. I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes det enkelte danske Sct. Georgs Gilder at få bragt Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Allerede året efter deltog ca. 35 gilder, i 1999 var antallet steget til over 100, og Fredslyset nåede til Norge. Over hele Europa bruges Intercitynettet som fordelingslinier. Lyset transporteres som en tændt flagermuslygte i en sikringsbeholder. Hver modtager kommer så med sin egen lygte og overfører flammen hertil. I Danmark vil der være en fast ledsager med lyset, så det eneste, man som gilde skal gøre er at tilmelde sig, møde op på en aftalt banegård og modtage lyset. Det er meget forskelligt, hvad man gør med Fredslyset rundt om i landet. Det bringes videre i olielamper, flagermuslygter eller fakler og gives til hospitaler, plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys m.v. med flammen. I Danmark har vi valgt at modtage Lyset som en gave og give det videre som en gave med budskabet Fred på Jorden uden nogen politisk eller religiøs bagtanke.

19 Opslagstavlen Husk også i 2004 at bruge Gildernes egen campingplads. Kr. 60 pr. døgn pr. enhed. Kun for gildebrødre med familier. Med gildehilsen Rodbjerggaard Fellowship Day oktober 2004 kl Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt i Beder kirke og sognegård, Kirkebakken 58, Beder. Åben gildehal, hvor landsgildemester Steen C. Andersen vil sidde ved højbordet. I eftergildehallen vil Anne Rise, De Grønne Pigespejdere, fortælle om Projekt Østeuropa. Pris 65 kr. Tilmelding til DIS Anne Marie Hansen, eller DIS Inge Aggerbeck, eller senest den 11.oktober. Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00 Minna Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf VIL DU MED TIL GAMBIA? Som i januar i år arrangerer vi igen i 2005 en tur til Gambia. Turen er først og fremmest tilbudt til dem, der kom på venteliste sidste efterår, men der er p.t. 5 ledige pladser. Er det noget for dig, så ring hurtigst muligt! Tidsrum 19. januar til 3. februar 2005 Hotel Spies-hotellet Bungalow Beach vil være vores base under hele opholdet i Gambia. Indkvartering i 2 værelsers lejligheder med bad og køkkenniche terrasse til alle lejligheder. Hotellet ligger lige ud til den pragtfulde badestrand, og derudover er der swimmingpool, restaurant (udendørs såvel som indenfor), butikker og vekselkontor. Pris kr. pr. person (tillæg for egen lejlighed kr.) Med forbehold for olietillæg el.lign. udefra kommende forhøjelser Inkluderet i prisen - Fly t/r Kastrup Gambia, incl. lufthavnsskatter og turistskat. - Bustransport til/fra hotellet - Overnatninger på Bungalow Beach m. morgenmad dages tur til Soma og Georgetown m. fuld forplejning éndags ture Forsikringer Afbestillingsforsikring kan tilvælges (pr. person 400 kr.). Rejseforsikring bør tegnes (sygesikringen dækker ikke Afrika) enten i eget forsikringsselskab eller hos Spies (jeg skaffer pris, hvis nogen er interesseret sidste år kostede det ca. 800 kr.) Tilmelding hurtigst muligt på eller Mange gildehilsner, Karin & Peter Boldsen 19

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig!

Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! NUMMER Det sociale netværk Gildernes højskole 2012-2013 Det hedder da Sydslesvig! MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2012 79. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen NUMMER. Februar 2008 75. ÅRGANG NUMMER Jubilæumsår 2008 Gildernes 75 års jubilæum Ændring i postomdelingen MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2008 75. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Hanne

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73.

Sct. Georg. Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? NUMMER. Oktober 2006 73. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gildespejderlejr i Portugal Åbent hus 2007 - Danmarks dragedag Har Sct. Georgs Gilderne mod på mere?? Sct. Georg Oktober 2006 73. ÅRGANG 5 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen

Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen Hvad er meningen? Mod på (endnu) mere Café Georg & Dragen NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2010 77. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115

Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 NUMMER Friluftsliv Landsgildeting Frimærkebankens Top-115 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2009 76. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 120 Marts 2010. 31. Årgang. Prinsen på besøg hos Inner Wheel INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 120 Marts 2010 31. Årgang Prinsen på besøg hos Inner Wheel 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 40 års jubilæum i Virum Inner Wheel... 13 Aabenraa IW sælger

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere