Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse NUMMER. August 2004 71."

Transkript

1 NUMMER Handicappet med hjælperordning og hjerne Baden-Powell Stammen en realitet Nye ritualer for ridderoptagelse MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August ÅRGANG 4

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: International sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen Korsgade 4, 9500 Hobro Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side REDAKTØR AF SCT. GEORG Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 12/2, 11/4, 10/6, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan august 2004 Træf på tværs på Stokkebjerg, Odsherred september 2004 Gildemesterstævne på Vingstedcentret og Rodbjerggaard. Gildernes Højskole Debatoplæg udsendes 1. oktober og 15. december 2004 samt 1. marts Samling 28. april - 1. maj 2005 på Rødding Højskole. 14. november 2004 Landsindsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp. 23. november 2004 Fredslysarrangement i Roskilde, fredslyset sendes gennem Danmark den 24. november september 2005 Landsgildeting i Odense. Internationale arrangementer september 2004 ISGF Africa Gathering i Uganda januar 2005 Det 37. Europæiske Gilde Forum i Grossarl, Østrig juni 2005 ISGF s Verdenskonference i Lillehammer, Norge. Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på landsgildekontoret. Læs om Gildernes Højskole... 4 Internationalt... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror... 9 Focus på gildebevægelsen Debat Opslagstavlen Forsiden: Blå Sommer 2004, vi tester idéen. Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 En idé udfolder sig og tager form Af Steen C. Andersen, Landsgildemester Noget er ved at lykkes for os, for gildebevægelsen. Lad mig tage dig med på en rundvisning. I kanten af skoven ligger et hyggeligt, rummeligt hus i tre etager. Huset hedder Gildehuset, og på døren står der Velkommen spejdervenner kom indenfor. Her ser der ud til at være gode udfoldelsesmuligheder. I stueetagen møder vi grupper, travlt optaget af at planlægge gøremål. I det hele taget bærer stueetagen præg af et aktivt gildeliv. På førstesalen hersker der en rolig og afslappet atmosfære. Vi finder gildebrødre beskæftiget, nogle i grupper, hvor man intenst diskuterer debatholdninger, og andre, der udveksler minder fra de gode gamle dage. Nogle optaget af at læse i annalerne og skrive til ud fra egne erindringer. Hele 1. salen har en atmosfære af samvær i godt selskab med frænder. I kælderen er aktivitetsniveauet anderledes. Døre og vinduer står åbne ud til det fri, og her er deltagerne samlet i patruljer, der arbejder med spejderprojekter og planlægning af aktiviteter i det fri. En gildepatrulje samarbejder med spejdergrupper og et stort firma i lokalområdet om udvikling af spejderorganisationer og spejderaktiviteter i Rusland. Naturlauget har indrettet et patruljelokale, hvor der hænger kort med de mange ture, man har gennemført i de forløbne sæsoner, og planer for nye ture. Man kan se, at medlemslisten er blevet forlænget ad flere gange. Uden for huset er en gruppe travlt beskæftiget med at hugge totempæle, mens de diskuterer ivrigt. Vi går hen og spørger, hvad der optager dem så intenst - Vi er ved at udforme en ny arbejdsgren i Gildebevægelsen, der skal samle de yngre gildespejdere i et landsdækkende netværk, lyder svaret. Vi laver projektaktiviteter for deltagere, der kommer fra Hørsholm og Ringkøbing, fra Skælskør og fra Randers. Nogle aktiviteter er fælles med spejderne, og andre er fælles aktiviteter for deltagerne selv. Der er også aktiviteter, hvor de yngre gildespejdere deltager i fællesnordi- ske projekter. En del af fællesskabet har vi via internettet og i chatrooms, men selvfølgelig mødes vi også i forbindelse med aktiviteterne. - Det lyder spændende, svarer vi. Hvad hedder I? - Vi hedder Baden Powell Stammen, lyder svaret. Vi når et stykke fra huset frem til en åben plads, hvor en stor gruppe spejderledere og gildeledere er samlet. Hvad er det, I er i gang med at drøfte, spørger vi. De svarer: Vi drøfter, hvordan vi får et samarbejde i gang mellem alle de voksne, der gerne vil støtte spejderarbejdet i Danmark, og som i dag er fordelt på de enkelte spejderkorps som medlemmer af Grøn Gruppe, SMUK, Augusta, samt alle de, der ikke er medlem af et korps, men er del maf et forældrenetværk, der støtter deres lokale spejdergruppe, samt endelig alle i Sct. Georgs Gilderne, der ønsker at være med i vore aktiviteter. Et samarbejde med deltagelse af spejderkorpsene og Sct. Georgs Gilderne. Det lyder meget spændende. Tror I at der vil være stemning for det? Det håber vi, lød svaret, for det er sikkert vejen frem for de tidligere voksne spejdere, der gerne vil føre deres spejder- og gildeidealer aktivt videre. Jeg kan se ting der udvikler sig, og jeg tror noget vigtigt er ved at lykkes for os. For gildebevægelsen. 3

4 GILDERNES HØJSKOLE 2004 / 2005 Af Margrethe Gybel og Sten Frost, Højskolegruppen Tredje højskoleforløb med oplæg, debat, brevudvekslinger og højskoleophold er nu sat i gang. Der venter os en højskolesæson, startende den 1. oktober i år og sluttende den 1. maj næste år. Efter temaerne Skyld og undskyld og Mangfoldighed følger denne sæsons tema Dannelse. Det er lykkedes Højskolegruppen at få aftale i stand med tre ypperlige tænkere og debattører med stor indsigt og fornemmelse og med stor lyst til at være både oplægsgivere til debat og foredragsholdere. Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift skriver første debatoplæg, som sendes til højskoledeltagerne ca. 1. oktober Docent, dr. phil. Johan de Mylius, Syddansk Universitet i Odense, skriver andet oplæg, som udsendes ca. 1. december Højskoleforstander Troels Myhlenberg, Vallekilde Højskole, skriver det tredje oplæg, som udsendes ca. 1. marts Ideen i højskoleforløbet er, at de skriftlige oplæg debatteres i de dertil dannede grupper, og gruppernes kommentarer og konklusioner udveksles skriftligt med partnergrupper et andet sted i landet. Der afsluttes med en weekend den 29. april 1. maj 2005 i et rigtigt godt højskolemiljø Rødding Højskole, hvor deltagerne mødes med hinanden og forfatterne til oplæggene. Fredag aften vil være dedikeret til møde med partnergrupperne. Søndagens afsluttende foredrag holdes af rektor for Københavns Universitet, Linda Nielsen, som igangsætter den fjerde højskoleperiode 2006/ Hvem kan modstå denne fristelse? Ægtefæller, der ikke er gildemedlemmer, er velkomne til at deltage. Der er mulighed for som enkeltperson eller som gruppe at deltage i højskoleforløbet uden at deltage i den afsluttende weekend, men så skal du IKKE bruge tilmeldingsblanketten - send et brev eller en mail til landsgildekontoret i stedet. Deltagergebyret er 350 kr., som opkræves ved udsendelse af det første oplæg. Er der ønske om det, kan Højskolegruppen danne partnergrupper. Tilmelding til Gildernes Højskole Tilmelding kan foretages enkeltvis eller gruppevis. Ønsker man at deltage alene, finder Højskolegruppen deltagere i nærheden, som man kan kobles med, hvis der er ønske om det. Kapaciteten på Rødding Højskole er 180 deltagere. Det er derfor nødvendigt at anvende først-til-mølle princippet. Ingen har på forhånd fået mulighed for at tilmelde sig. Brug tilmeldingskuponen eller send en mail. Hvis der anvendes mail, så skal denne indeholde de samme oplysninger, som indgår i kuponen på næste side. Er der særlige forhold, som Højskolegruppen skal tage hensyn til, så vedhæft en seddel eller skriv det i mailen. Det kan være særligt ønske om gruppedannelse eller om kobling til partnergruppe. Mere praktiske forhold i forbindelse med transport og indkvartering i weekenden i april 2005 vil vi håndtere, når deltagerlisten er udarbejdet og grupperne er dannet.

5 Pris og betaling Prisen for hele højskoleforløbet med højskoleopholdet, hvor alt er betalt, er kr Dette beløb betales med 250 kr. ved tilmeldingen, derefter med 350 kr. ved udsendelsen af hvert af de tre oplæg. Gildernes Højskole Kursusudvalget har et godt tilbud til dig: Artikellæsning i din egen lænestol Diskussion i din egen højskolegruppe Diskussion med en partnergruppe Foredrag på Gildernes Højskole Debat på Gildernes Højskole Film på Gildernes Højskole Samtale på Gildernes Højskole Samvær på Gildernes Højskole Ønsker du dig mere på Gildernes Højskole, så føj til listen - næsten alt forefindes nemlig i Gildernes Højskole Den rette højskole med de skæve vinkler Klip kuponen ud eller tag en fotokopi. Send kuponen med tilmelding. så den er landsgildekontoret i hænde senest den 15. september. Husk overførsel pr. giro og bank skal indeholde afsendernavn. Startbeløbet betales senest den 15. september sammen med tilmeldingen. De tre oplæg vedlægges girokort, som skal være indbetalt senest månedsdagen efter modtagelsen. Tilmelding er bindende. Se i øvrigt Sct. Georg fra juni 2004 og læs på gildernes hjemmeside: Tilmelding til Gildernes Højskole Navn Adresse Postnr. og by Gilde Telefon Mail-adr. Tilmelding alene, i gruppe sammensat af KU Indbetalt startgebyr kr. 250 Tilmeldt som gruppe Indbetalt startgebyr for gruppe = antal * kr. 250 Startgebyr er Vedlagt i check Indbetalt på girokonto Indbetalt på konto i Danske Bank Tilmelding er bindende Deltager i gruppe med: Navn og gilde: NB: Der skal udfyldes og indsendes tilmeldingskupon for hvert enkelt medlem. sæt X antal sæt X 5

6 What s on... internationalt Støtte til internationalt spejderarbejde Af Niels Rosenbom, Ambassadors Guild Som medlemmer af en international bevægelse, der som et bærende element har til formål at støtte spejderarbejdet, lokalt såvel som nationalt og internationalt, bør vi alle løfte i flok og give vores andel. Alle børn og unge i den nuværende og de kommende generationer over hele kloden bør have mulighed for at udfolde sig og udvikles i spejderfamilien. En af mulighederne for praktisk arbejde er at deltage i partnerskabet med erhvervslivet og spejderkorpsene om støtte til Østeuropa. Jeg tror, at vore medlemmer, som er gået ind i Grundfos projektet, synes, at det er spændende. Desværre er det et meget langsomt accelererende projekt, måske kunne vi fra gildeside være mere aktive? En anden mulighed er at yde økonomisk støtte. Der findes fonde, som med glæde tager imod donationer, såvel fra enkelt personer som fra grupper. Et godt eksempel er FOSE, Den Europæiske Spejderfond, som jo blev introduceret for os alle på landsgildetinget i Her gik landsgildeledelsen i spidsen og tegnede et medlemskab. Senest har Hillerød Stad også tegnet et medlemskab. Et flot og prisværdigt initiativ, som gerne må efterfølges af flere. En anden mulighed er at blive medlem af vores egen Ambassadors Guild. Her går alle kontingentpenge også ubeskåret til spejderarbejde. Den første donation, $ til hver af de to verdensspejderorganisationer, blev af WOSM brugt til udgivelse af en instruktionsbog på mongolsk. Dette har især dansk interesse, fordi KFUM-Spejderne jo samarbejder med Mongoliet. WAGGGS brugte pengene til field training. Ambassadors bestyrelse har besluttet, at vi vil støtte det fælles WAGGGS-WOSM fredsprojekt, som sigter på at markere spejderbevægelsen som verdens største fredsbevægelse i år 2007, 100 året for spejderbevægelsen. Der er allerede mange internationale og nationale planer i støbeskeeen (også her i Danmark). Kontingentet for Ambassadors er $ for livstid eller 300 $ + 45 $ pr. år for ordinært medlemskab. Ligesom Den Europæiske Spejderfond tager Ambassadors også gerne mod medlemskaber fra gilder, distrikter og landsgilder. I juni bød vi Norge og Island velkommen som de første nationale medlemmer. Som formand (eller gildemester) for Ambassadors vil jeg naturligvis blive ekstra glad for at byde danske medlemmer velkommen, hvad enten det er landsgildet, distriktsgilder, gilder eller enkeltmedlemmer. Henvendelse: Niels Rosenbom, Willumsensvej 4, 3000 Helsingør PS. Vent ikke for længe! Vi har planer om en prisstigning til nytår og dollaren bliver vel ikke ved med at hænge så langt nede. Med til Lillehammer i 2005? Skal du med til ISGFs verdenskonference i Det er nu, chancen er der uden at skulle rejse den halve klode rundt, for næste år er det vores norske gildevenner, der står for arrangementet. Konferencen finder sted i Lillehammer i dagene juni og bliver en fantastisk oplevelse af norsk natur, kultur og socialt samvær med gildemedlemmer fra hele verden i omgivelser vidt forskellige fra tidligere verdenskonferencer. I Lillehammer, olympiadebyen i hjertet af det smukke Norge, skal du bo på det luksuriøse Radisson SAS Lillehammer Hotel. Konferencehotellet ligger 5 min. gang fra det pittoreske Lillehammer centrum, kendt fra TV-udsendelserne under vinter-ol i Rundt om hotellet har du rige turmuligheder i smuk norsk natur med friske vand- 6

7 fald, skov og lette vandrestier. Alle møder foregår på hotellet. Ud over selve konferencen tilbydes unikke ture: Der kan vælges mellem 3 forskellige dagsture, der er 2-dages ture og en oplevelsesrig 4-dages tur før eller efter konferencen, så der er lagt op til, at Verdenskonferencen 2005 i Lillehammer bliver en oplevelse for livet. Gilderne og de andre En krone for hvert medlemsår Af Kjeld Krabsen, 1. Gilde Skanderborg Hos 1. Sct. Georgs Gilde i Skanderborg indsamles hvert år på BP s fødselsdag en krone for hvert gildeår. 49 gildebrødere med en gennemsnitlig medlemstid på 23 år giver et indsamlet beløb på godt kr. Beløbet gives til et lokalt humanitært eller medmenneskeligt formål. I år er beløbet givet til familien Schmidt / Reinholdt Hansen i Mesing, der behandler deres hjerneskadede dreng Miklas efter Doman - metoden, en behandlingsmetode, der kræver daglig træning og mange hjælperes assistance. Gildebrødrene håber, deres støtte kan være med til at give familien et pusterum eller aflastning i hverdagen, så der kan samles nye kræfter til den daglige træning af Miklas. Som noget helt nyt vil der i dagene op til verdenskonferencen blive arrangeret et Youth Forum for de yngre gildemedlemmer. Brochure og tilmelding kan fås på landsgildekontoret, ligesom man kan tilmeldes via verdenskonferencens hjemmeside: Her er der også yderligere informationer at hente. Good-Turn mærket uddeler Af Jørgen Olsen, formand for mærkets bestyrelse Salget af GOOD-TURN mærket 2003/04 er nu opgjort, og overskuddet blev på kr.. Et rimelig godt resultat. Bestyrelsen for GOOD-TURN mærket har nu gennemgået de rettidigt indsendte ansøgninger fra diverse spejdere og har i år doneret kr. Det betyder, at de spejdere, der har solgt flest GT-mærker, har fået et pænt overskud ud af deres arbejde med at sælge mærker. Det kan nævnes, at Sortebrødrene fra Odense samlet har tjent i alt ca kr., idet de har vundet salgskonkurrencen, fået en donation samt solgt flest mærker. Det er virkelig en flot præstation, der synes at være godt organiseret. På den måde kommer der ved lidt ekstra arbejde penge i de slunkne patruljekasser. Udsendt fra landsgildet Juni Nye sider til Håndbog for gildehaller vedrørende ritualer for Distriktsgildehal med Ridderoptagelse Følgebrev om de nye ritualers tilblivelse Juli Invitation til GM til GM-stævne den på Vingsted Centret. Kender du en Knyf? Maskotten for KFUM-Spejdernes korpslejr GuldborgsundLejren 2005 er en helt særlig fugleart. Dens navn er Knyf og den lever kun omkring Guldborgsund. Du kan læse mere om Knyffen, finde tegninger og selv lære at tegne lejrmaskotten på aspx 7

8 Kjøge Mini-By Af Ulla Wentrup, 1. Køge Gilde En ide fostret af en mangeårig gildebroder. Helt tilbage i 1960-erne talte man i 1. Køge Gilde om, hvad man kunne tænke sig at bruge sin pensionisttilværelse på. En af deltagerne i diskussionen var Kaj Wohlert. Han sagde, at han ville gå i gang med at bygge Kjøge Mini-By, Den skul le ligge på Kaffehusgrunden, og han ville gå rundt med blankskygget kasket og sælge billetter. Det morede man sig meget over. Da Kaj dengang var ca. 40 år, var der en del arbejdsår tilbage, mange af dem tilbragt un der fremmede himmelstrøg med bl.a. broog vejbygning. Vel hjemme igen i midten af 1980-erne var der flere, der skubbede til ham om at komme i gang. I 1987 dannede man Kjøge Mini-By Laug og fik sat de juridiske ting på plads. Tre af dem, der var med fra begyndelsen, var gildebrødre. I 1991 dannede man Kjøge Mini-By s Venner. Der tegnede sig straks 100 medlemmer. Ved udgangen af 2003 var der 620. Fra venneforeningen blev rekrutteret frivillig arbejdskraft. I dag er ca. 130 af venneforeningens medlemmer på en eller anden måde aktivt engageret i projektet. De fleste er pensionister eller efterlønsmodtagere, men nogle er stadig aktive på arbejdsmarkedet. Vi er opdelt i arbejdsgrupper. En gruppe undersøger historiske data og laver beskrivelser, der går videre til tegnerne. Herfra til byggeværkstedet. Her støbes fundamenter, laves bindingsværk og opføres huse. På et andet 8 værksted laves tegl og mursten, som vi selv brænder. Et tredje værksted fremstiller vinduer og døre, beslag og dørhåndtag m.v. Atter andre tager sig af mini-træer og vedligeholdelse af arealet, og sidst, men ikke mindst, har vi en guidegruppe på ca. 30 personer. En skibsbygger har bygget en jagt og er i gang med en toldkrydser, der skal fortøjes i havnen. Europas største modelkirke, Sct. Nicolaj Kir ke, er ved at være færdig - det har kun taget 8 år. Rekordtid, når man tænker på, hvor lang tid det tog at bygge originalen midt i Køge by. Siden Kjøge Mini-By åbnede sine porte for offentligheden i 1996 med kun 14 huse sat på plads i byplanen fra 1865 og til i dag, hvor der står 149 huse på rette plads, mens nye byg ninger venter på forår, har vi haft mere end besøgende. Alene i 2003 mere over Vi får besøgende fra så fjerne steder som Australien, Japan, Indien, Sydafrika, USA og så selvfølgelig fra mange europæiske lande. Kjøge Mini-By er en selvejende institution baseret på økonomisk støtte fra fonde, lokale virksomheder og privatpersoner. Ingen oppebærer nogen form for betaling for sin indsats. Det har vist sig, at mange får et nyt netværk, og at det er blevet en form for en social institution. Ingen har tid til at være syg mere end én dag ad gangen, og guiderne lægger i vintersæsonen ofte vejen forbi for at følge med i udviklingen. Det er en glæde at se, med hvilken entusiasme de forskellige går til opgaverne. Der er ingen, der springer over, hvor gærdet er lavest, man er hinandens hjælper og kritiker. Mange af dem, der er tilknyttet projektet, er enten gamle spejdere eller medlemmer af Sct. Georgs Gildet. Selv er jeg gammel gildebroder fra 1966, og da jeg fratrådte ar bejdsmarkedet i 1995, gik jeg straks ind som aktiv i mini-byen, idet jeg havde været medlem af venneforeningen fra starten. Det er en fantastisk ting at bruge noget af sit otium på, og den glæde vil jeg gerne dele med andre.

9 Fra gildebror til gildebror Grønt lys til Baden-Powell Stammen På sit møde i Ringsted i juni godkendte landsgildeledelsen Baden-Powell Stammen som forsøg. Forsøgsperioden løber frem til landsgildetinget næste år med mulighed for forlængelse. Baden-Powell Stammen er et landsdækkende netværk, som i dag fortrinsvis består af yngre gildebrødre. Netværket er organisatorisk placeret direkte under landsgildet, og stammens medlemmer kan enten være med i såvel stammen som i et lokalt gilde, eller de kan vælge udelukkende at deltage i Baden-Powell Stammen. Gildecenter Rodbjerggaard vil være Baden-Powell Stammens tilbagevendende samlingssted, og man vil både her i Sct. Georg og på landsgildets hjemmeside kunne følge med i aktiviteterne. LGPR Projektbeskrivelse af forsøget Baden-Powell Stammen - en ny gren under Sct. Georgs Gilderne i Danmark Formålet er at etablere et landsdækkende, tværkorpsligt netværk, hvor yngre gildemedlemmer og voksne ikke-ledere kan forblive i et voksent fællesskab og dermed genskabe en naturlig sammenhæng i spejderfamilien ud fra devisen: En gang spejder, altid spejder! Målgruppen er nuværende gildebrødre og ikke-ledere, som ønsker et aktivt, tværkorpsligt spejdertilbud for voksne. Indhold Arrangere en lejr på Gildecenter Rodbjerggaard for +18-årige spejdere og spejderledere fra alle korps. Lejren afholdes i de år, hvor spejderkorpsene ikke har lands- eller korpslejr, første gang i Planlægge og etablere en Gildetrop på spejderkorpsenes lands- eller korpslejre, første gang på KFUM-spejdernes Guldborgsundlejr Etablere og vedligeholde en videnbank på website samt på Gildecenter Rodbjerggaard til brug for Baden-Powell Stammen og spejderkorpsene. Støtte de lokale spejdergrupper omkring Spejderhjælpen bl.a. som koordinator i forhold til erhvervslivet samt være jobbørs. Deltage i integrationen af børn, unge og voksne i spejderfamilien. Etablere et voksent fællesskab med regionale sammenkomster ud fra princippet livslang læring. Baden-Powell Stammen skal fungere som en lærende organisation, hvor der vil blive nedsat projektgrupper til at løse de landsdækkende opgaver. Vores kendetegn bliver en rød skjorte, hvidt tørklæde og grå kasket, alt sammen med gildelogo på. Der fremstilles en brochure, som skal anvendes over for den del af målgruppen, som ikke er gildemedlemmer. Desuden bliver der en side i hvert nummer af Sct. Georg. Og vi får eget domæne: med adressen: Organisationen Baden-Powell Stammen afholder årsmøde på Gildecenter Rodbjerggaard hvert år i den sidste hele weekend i august. Optagelse af nye gildespejdere i Baden-Powell Stammen vil foregå i denne weekend. På årsmødet vælges 2 koordinatorer, som er kontaktpersoner internt i Baden-Powell Stammen samt eksternt til Sct. Georgs Gilderne i Danmark. 9

10 Indmeldelse i Baden-Powell Stammen sker via de to koordinatorer. Der kan lokalt etableres patruljer med max gildespejdere. Enkeltpersoner eller patruljer kan tage initiativ til regionale sammenkomster. Medlemskabet For at blive gildespejder i Baden-Powell Stammen skal personen være fyldt 18 år. Alle gildespejdere i Baden-Powell Stammen skal checkes i Det Centrale Kriminalregister. Gildespejderen skal være aktiv i arbejdet i Baden-Powell Stammen. 10 Kontingent Der indbetales kontingent direkte til særkonto hos Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Kontingentet består af 1) kontingent til Sct. Georgs Gilderne i Danmark (fastsat ved landsgildetinget) 2) et fast beløb som sendes videre til de 4 spejderkorps i lige store andele (fastsat på Baden-Powell Stammens årsmøde i august) 3) kontingent til Gildecenter Rodbjerggaard (fastsat ved landsgildetinget) Kontingentet indbetales til landsgildekontoret af hver enkelt gildespejder senest 1. oktober hvert år. Tilhørsforhold til landsgildet Landsgildeledelsen udpeger en kontaktperson, som sammen med de to valgte koordinatorer har ansvaret for den interne kommunikation i Baden-Powell Stammen. Alle medlemmer af Baden-Powell Stammen er medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Det er muligt at være medlem af Baden-Powell Stammen og et lokalt gilde samtidig. Der betales i så fald kun kontingent til landsgildet via Baden-Powell Stammen. Evt. kontingent til det lokale gilde aftaler gildespejderen selv. Forsøget løber frem til Landsgildeting 2005 med mulighed for forlængelse. Indbydelse til træf i Baden-Powell Stammen Baden-Powell Stammen samles på Rodbjerggård for at tilrettelægge det næste års aktiviteter, samt give en orientering til øvrige yngre og aktive medlemmer af Sct. Georgs Gilderne, som måtte finde det interessant at høre om hvem vi er og hvad vi ønsker at sætte igang i det kommende år. Måske det kunne være noget, også for dig..?? Tid og sted: Rodbjerggaard den 28. august kl (senest) Tilmelding senest den 20. august til Baden-Powell Stammens koordinator: Jane Søjberg, Kristrupvej 97, 8900 Randers, - tlf Mødeudgifter og fortæring deles mellem deltagerne. Det holdes i alles interesse på et minimum og afregnes på dagen. De, som ønsker at overnatte, skal være velkomne til at medbringe telt, som er eneste mulighed, da vi deler centret med andre.

11 FOCUS PÅ GILDEBEVÆGELSENS KERNEVÆRDIER Det er vigtigt at få sjælen med sig, når man begiver sig ud på en rejse. Vi skal også have sjælen i gildebevægelsen med os, når vi sætter kurs mod den fremtidige gildebevægelse. Derfor er det også vores fornemste opgave at stimulere og vække den interne debat mellem gildebrødrene om de væsentligste målsætninger i vort voksne gilde-/spejderarbejde i de kommende år. I sidste ende er det spørgsmålet, om vores omverden kan få øje på en levende og samfundsengageret gildebevægelse. Hvis ikke der føres en løbende samtale om formålet med gildets aktiviteter, bliver gildets arbejde efterhånden styret af Hvad vi plejer at gøre og så bliver den ene aktivitet efterhånden lige så værdifuld som den anden. Derved opstår der uklarhed over, hvad der er den bærende værdi for gildet. Om gildemesterens funktioner gælder, at gildemesteren først og fremmest skal bruge tid og kræfter til at fastholde gildet på vort idegrundlag og til med inspiration og begejstring at føre gildet videre. (Håndbog for gildeledelser afsn. 2) Det er med det mål for øje, vi stræber efter at udvikle og ændre vores gildekultur og gildeprofil. Først fik jeg en ide, som resulterede i en vision, hvorefter jeg skabte en bevægelse og hvis I ikke passer på, ender vi med bare at have en organisation Robert Baden-Powell Denne læresætning har vi sat meget fokus på i gildebevægelsen i disse år. Alene det, at vi kækt betegner os som en bevægelse, forpligter! Det er ønsket om at sikre overensstemmelse mellem det vi vil og det vi gør, der står centralt i den værdidebat, vi har sat i gang. Holdnings- og værdidebattens mål er at skabe opmærksomhed på den sammenhæng, der bør være mellem gildebevægelsens formål og idégrundlag og det liv, der leves og de aktiviteter, der udføres i gilderne og i gildebevægelsen. Der gøres meget godt gildearbejde i mange af landets gilder. Men opmærksomheden på: hvorfor gør vi nu lige det her - den jævnlige debat af gildets værdier og eftertanken, når året er gået - er ikke fremherskende. Denne uklarhed over egne værdier og egne mål er da også en væsentlig årsag til, at omverdenen får et uklart billede af hvad gildebevægelsen står for. Det vanskeliggør bestræbelsen på at gøre gildebevægelsen attraktiv for aktive mennesker med spejderbaggrund, der kunne have lyst at søge ind i en bevægelse, der netop skilter med, at dens idégrundlag er, at dens medlemmer lever efter spejderog gildeidealer. Hvis værdier og handlinger ikke modsvarer hinanden, opstår der en kløft imellem den profil, 11

12 vi melder ud, og det image, som vores handlinger giver os. Værdidebatten: Fokus på gildebevægelsens kerneværdier i teori og praksis har det mål, at gildebevægelsen skal klargøre sig sine mål, så alle gildebrødre konkret ved, hvad gildebevægelsen står for, og hvordan gildebevægelsens holdninger udmøntes i handlinger, så der er overensstemmelse mellem det, vi siger, at vi er, og det vi gør. Kun på den måde kan der bringes ny styrke og kvalitet ind i gildearbejdet. Værdierne skal give mål for en bevægelse, der er rummelig og mangfoldig med plads til alle; men samtidig en bevægelse, hvor de få klare fælles mål er kendte og accepterede af alle, og hvor handlinger altid vælges ud fra målene. Værdierne skal give rammer for et gildeindhold til såvel de yngste gildespejdere som til de ældste gildebrødre. Fra landsgildeledelsens side er der et ønske om at kunne opstille nogle få klare ledestjerner, der fortæller kort og præcist, hvad gildebevægelsen står for, og hvordan gildebevægelsens holdninger udmøntes i konkrete handlinger. Målet er, at vi på Landsgildetinget i Odense i 2005 kan fremsætte forslag til et arbejdsprogram for gildebevægelsen, der afspejler virkeligheden ude i gilderne og ønskerne til den fremtidige gildebevægelse, vi i de kommende år vil lægge os i selen for at skabe. 12 Et arbejdsprogram, der skal være inspirationsgivende og skabe en tydelig sammenhæng mellem det, vi siger, vi står for, og det vi gør i det daglige. Et arbejdsprogram, der skal danne rammer for en bevægelse, der er rummelig, mangfoldig med plads til alle; men samtidig en bevægelse, hvor de få klare fælles mål er kendte og accepteret af alle. Et arbejdsprogram, der skal give rammer for et gildeindhold til såvel de yngste gildespejdere som til ældre gildebrødre Gildehuset. På Gildemesterstævnet i september inviterer vi til debat. Vi inviterer repræsentanter fra alle landets gilder og distriktsgilder til at deltage i denne debat, som skal spore os ind på det kommende års arbejde med at udforme det nye arbejdsprogram. Det bliver en debat, der i høj grad kommer til at tage udgangspunkt i vort idegrundlag, og som derfor også er en helt central og væsentlig debat for enhver gildemester, som jo netop først og fremmest skal bruge tid og kræfter til at fastholde gildet på vort idegrundlag. Så meget desto vigtigere er det jo at være godt rustet til at kunne løse denne opgave. Det er netop meningen med dette års Gildemesterstævne: at gøre dig godt rustet til at bruge din tid og dine kræfter på at fastholde gildet på det idegrundlag, vi gennem debatten gør os fortrolige med. Steen C. Andersen, landsgildemester

13 Synlige gildeholdninger i samfundsdebatten Pro: Den aktuelle samfundsdebat giver ofte, for ikke at sige løbende, anledning til at man kunne formulere en gildeholdning til et aktuelt kontroversielt spørgsmål. Efter Gildeloven gør enhver gildebror sit bedste for at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse samt ikke mindst - at tage medansvar i familie og samfund. Endvidere lover vi at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt. Det fremgår af vore love, at fx distriktsgildeledelsen er ansvarlig for forbindelsen til offentligheden, ligesom det for landsgildeledelsen gælder, at den varetager gildernes interesser over for det offentlige. På Distriktsforum 2004 var der også fortalere for at man fra landsgildeledelsens side kunne komme med udspil i den offentlige debat. I anden sammenhæng har en gildebror fx stillet spørgsmålet, om vi er en bevægelse med skyklapper på, eller om vi mener noget alvorligt med at tage medansvar i samfund. Contra: Det fremgår ikke af gildebevægelsens idegrundlag og formål, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et politisk ståsted, men derimod at organisationen har sine rødder i spejderbevægelsen. Og når vi så ser på, hvad der gælder i spejderkorpsene, læser vi fx et sted, at Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. Hos alle korps læser vi med forskellig ordlyd målsætningen, at udvikle medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkellig forståelse. Der er ikke tillagt noget medlem af gildebevægelsen myndighed til at tegne en samfundspolitisk holdning i en offentlig debat på vegne af gildebe- vægelsen. Det er gennem de aktiviteter, vi deltager i som gildebrødre, at vi markerer vore holdninger og giver vores støtte til de synspunkter og handlinger, vi finder i overensstemmelse med vores personlig stillingtagen i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 13

14 Holdningsdebat i gildet Pro: Det er ikke kun i forhold til vores omverden, vi kan tage debatten om samfundsspørgsmål op. Gruppearbejdet kan tilføres nyt liv ved at gøre et aktuelt politisk emne til genstand for debat i gruppen. En hurtig gennemgang af ugens aviser kan levere stof til mange intense debatter. Hvordan er din holdning til tidens trend med hyppige skilsmisser og nye familiemønstre med dele- og weekendbørn? Hvordan påvirker det udviklingen i samfundet og udviklingen i de spejderkorps, vi har et tæt samarbejde med? Er vi enige i, at nationalstaten er et påfund fra omkring 1830 erne og at nationalfølelsen er en fiktion med de konsekvenser det måtte have? Hvor langt er vi kommet i opgøret med fortidens vildfarelser og de totalitære samfundsforestillinger fra det 20. århundrede og de danskere, der delte de totalitære drømme? Og hvor langt skal vi gå i denne efterrationalisering? Og hvordan vil den danske folkekirke mon klare sig igennem de kommende år med Plan B fraktioner og præster, der så vidt jeg har forstået det rigtigt, ikke tror på Gud? For slet ikke at tale om kulturradikalismens tilsyneladende endeligt? Eller om konsekvenserne af den kultursammenføring, der nu har fundet sted gennem mere end en generation, og med stadig nye kultur- og religionsaspekter, der går op for den nyurbaniserede danske befolkning. Hvis vi altså er danske??? For hvor langt tilbage er det nu, at vi havde en tysk oldefar eller en svensk farbror? 14 Contra: Som gildebror skal man ikke føle sig tvangsindlagt til at skulle deltage i debatter, der kan tage karakter af en slags offentlige tribunaler, hvor du mere eller mindre frimodigt skal føje dit synspunkt til den holdning, der måske er den politisk mest korrekte lige her og nu. Vi er kommet sammen som gildebrødre for at kunne tage del i oplevelsen af at kunne løfte nogle opgaver i et fællesskab og i det hele taget for at være en del af et fællesskab. Ikke med mennesker, vi partout skal være enige med i et og alt, men mennesker, der føler samme styrke i at tage et udgangspunkt i de idealer og værdier, der er udtrykt i spejder- og gildebevægelse, og som vi er sat til at forvalte efter bedste evne hver især. Og det gør vi så, med den tro og med den følelse af tilhør til vort fædreland, vi hver især er blevet sporet ind på, ud fra traditioner, ud fra kærlighed, ud fra en indre overbevisning om at vi gør det rigtige over for os selv og vores næste. Men det er ikke sikkert, at vi føler, at det er noget vi har et ønske om at stille til debat. Det er langtfra sikkert, at vi har følelsen af, at vi kan argumentere stærkt og overbevisende for det vi tror på, uden at det dog på nogen måde ændrer ved at det er det, vi tror på. Vi kan og vil sikkert også gerne - være åbne over for at høre andre give udtryk for deres synspunkter. En god foredragsholder fx eller en god skribent. Så lægger vi selv de alen sammen, og ser om det flytter noget på vores overbevisning. Men at være tvangsindlagt til at skulle tage del i debatten, er noget helt andet.

15 Skal vi have Lands- og Distriktsgilder? Af Bjarne Mortensen, 5. Gilde Odense Det er næsten blevet en naturlov, at vælges du til en ledelsespost, påtager du dig et ansvar for tilgangen af nye gildebrødre. Da jeg blev valgt som stadsgildemester i Odense Stadsgilde faldt jeg også for denne fristelse. Set i bakspejlet må jeg erkende, at det er praktisk talt umuligt at igang sætte noget oppefra og nedefter. Sct. Georgs gilderne startede med en begejstring, der fik spejdere og tidligere spejdere til at søge optagelse i nabobyens Sct. Georgs Gilde, med det ene formål efter svendetiden, at starte et Sct. Georgs gilde i egen by. Det var således den enkeltes begejstring, der fik Gildebevægelsen til at blomstre og udvikle sig. Der var ikke tale om reklamefremstød, synliggørelse eller snak, om idéen var god og tidssvarende nok. Der var tale om personlig begejstring. Dengang, som nu, er og var Sct. Georgs Gilderne stederne, hvor der er samvær, netværk, venskaber og oplevelser. Stederne hvor vi bevidst eller ubevidst stræber efter en personlig udvikling. I kraft af vores manglende selvværd bruger vi oceaner af tid og ord på at drøfte, hvordan Sct. Georgs Gilderne bliver mere tidssvarende, hvordan vi bliver mere synlige og hvorfor ingen gider lege med os. Vi gamle tror på, at når vi forkaster alle de idealer, ritualer og lignende, som var årsagen til, at vi blev gildebrødre, ja, så vil masser af unge søge optagelse i Sct. Georgs Gilderne. Det må siges at være udtryk for manglende selvværd. Selvfølgelig er gennemsnitsalderen blevet højere, hvilket ikke mindst skyldes, at vi unge er blevet ældre og stadig er med. Jeg må også erkende, at vi har tabt et par generationer; men lad det ikke komme an på årstallet på dåbsattesten. Tilbage til overskriften. Er vi i vores begejstring for at opbygge en flot organisation, nået til det punkt, hvor vi fratager den enkelte gildebroder ansvaret for gildebevægelsen? Er det kun distrikts- og landsgildeledelsens ansvar, at skaffe medlemstilgang? Er det gildebrødrenes eller gildeledelsernes opfattelse? Jeg er nået frem til den opfattelse, at distrikts- og landsgildeledelsen har pålagt sig selv dette ansvar. Hvorfor bruge ildsjæles tid og kræfter på det organisatoriske, når fundamentet smuldrer. Jeg er helt overbevist om, at kanaliserer de deres enorme forbrug af tid, kræfter og begejstring over til at oprette nye gilder ville Sct. Georgs Gilderne ikke mangle tilgang. Selvfølgelig kan Sct. Georgs Gilderne i Danmark ikke fungere uden et landsgildekontor og en overordnet ledelse, men den skal kun være koordinerende, ikke igangsættende. De enkelte gilder kan helt bestemt selv finde ud af at samarbejde, hvis der skal løftes større opgaver. De enkelte gilder kan også selv finde ud af hvilken arbejdsform, hvilke ritualer, der passer bedst til dette gildes brødre, således at det enkelte gilde trives. Det er et spørgsmål om at have respekt for det, der har værdi for andre. Hvis Ridderne ønsker at afholde lukkede ridderhaller, så har det værdi for dem. Og det er frivilligt, om en gildebror ønsker at blive optaget i riddernes kreds. Trives det enkelte gilde, er dets arbejdsform rigtig - hvis ikke, så bliver trivslen ikke bedre ved diktater ovenfra. Den enkelte gildebror har i sit væbnerløfte lovet at tage medansvar for gildets trivsel og bør derfor efterleve dette løfte. Vær derfor tro mod de idealer, der fik dig til at søge optagelse i dit gilde. Forandringer skal ikke komme fra os gamle, men gennem det, de nye gilder opbygger. Det er de nye gildebrødre, der gennem samvær og oplevelser finder de arbejdsformer, som vil tilpasse Sct. Georgs Gilderne til kommende generationer. Stop diskussionerne om fornyelse og foryngelse. Brug dine kræfter på at vise din begejstring for Sct. Georgs Gilderne. Er du tilfreds, så sig til andre hvis du er utilfreds, ja, så gør selv noget ved det. 15

16 Handicappet med hjælperordning og hjerne Af Lars Thue Hansen, 8. Gilde Århus Hvem er jeg? Mit navn er Lars Thue Hansen, og jeg er 39 år gammel. Jeg har siden 2002 været medlem af 8. Gilde i Århus. Lige nu er jeg engageret i etableringen af BP stammen. Min hverdag er som mange andres, bortset fra at jeg har et antal hjælpere til at klare det praktiske for mig. Jeg er psykologistuderende ved Århus Universitet og aktiv i det Radikale Venstre, hvor jeg sidder i det Socialpolitiske Udvalg. Derudover er jeg næstformand i Spastikerforeningens sydlige Østjyllandskreds, og repræsentant for Spastikerforeningen i DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) i Århus Amt. Det er der, hvor jeg står i dag, men lad os gå tilbage til begyndelsen: Jeg blev født i en mindre provinsby i 1965 med navlestrengen viklet 3 gange om halsen, så jeg fik for lidt ilt under fødslen. Dette medførte, at jeg var skindød og tilbragte starten af mit liv i kuvøse. Resultatet af den barske start blev, at jeg blev spastiker med mange ufrivillige bevægelser, og havde svært ved at udtrykke mig mundtligt. Det trygge liv fra kuvøsen blev afløst af den virkelige verden, hvor jeg i andres øjne skilte mig ud. Dette kostede mig mange knubs og nederlag, bl.a. i skolen, hvor jeg blev integreret i en normalklasse; der var jeg udsat for mangt og meget. På trods af mit handicap blev jeg medlem af 1. Hede i Herning, men den spejderkarriere stoppede, da jeg blev år, fordi jeg ikke måtte blive rykket op til senior-spejderne, da de ikke mente, de kunne tage vare på mig. Jeg valgte derfor at stoppe min spejdertid, for jeg følte mig ikke hjemme i gruppen længere. I 9. klasse kom jeg på efterskole i Højbjerg ved Århus. Efter dette ophold flyttede jeg på institutionen Solbakken. I 1990 flyttede jeg til en beskyttet bolig, hvor jeg fik etableret min hjælperordning, så jeg selv ansatte mine hjælpere, og så tog mit liv fart. Kort tid efter flyttede jeg ud i en almen bolig i Viby, samtidig blev jeg junior-assistent i 2. Risskov, og jeg begyndte at tage nogle fag på VUC. Disse fag førte til en studentereksamen i 1998, hvorefter jeg blev optaget på psykologistudiet i Århus. 16 Hvorfor dette indlæg? Jeg har valgt titlen Handicappet med hjælperordning og hjerne på dette indlæg, da det er virkeligheden for mig. Selvom jeg forlod folkeskolen for mange år siden, hvor jeg for alvor mærkede, hvad det vil sige at blive bedømt på sit udseende, og jeg selv er kommet videre i mit liv, skal jeg fortsat kæmpe mod andres fordomme. Jeg er meget bevidst om, at disse fordomme skyldes uvidenhed og en hvis form for berøringsangst, med det der er anderledes. Det er derfor vigtigt for mig også at bevæge mig i kredse, hvor man accepteres, som den man er, hvorfor valget faldt på Sct. Georgs Gildet, for som det står i Gildeloven: Enhver Gildebror gør sit bedste for at være venlig og forstående for andre. Disse er ordene på skrift, men de kan være svære at føre ud i livet, når man f.eks. møder mig. Grunden til, at jeg er blevet tildelt en hjælperordning, er ikke for at kompensere for manglende intelligens, men for at give mig mulighed for at leve så normalt som muligt. Hjælperne er mine arme og ben og ikke min hjerne. Det kan f.eks. være fristende at henvende sig til mine hjælpere i stedet for til mig, men herfra lyder opfordringen: Henvend jer direkte til mig - jeg gentager gerne mine svar, til man forstår mig. Som sloganet lyder i Spastikerforeningen, det er bedre at blive set end overset. Jeg bryder gerne selv isen med en ironisk bemærkning omkring mit eget handicap, da jeg mener, at den sorte humor er med til at bløde op. Man skal ikke være bange for at komme til at såre mig med ord, det er tavsheden, der er værst! Når isen er brudt oplever jeg ofte, at der kommer en rigtig god dialog. Dette indlæg skal ikke opfattes negativt, men tværtimod som en udstrakt hånd, der kan være med til at bryde barrieren næste gang vi mødes. Måske kan dette endda være med til, at vi bliver bedre til at omsætte gildeloven i praksis eller i hvert fald sætte nogle tanker i gang. En opfordring herfra: tag oplægget frem under den kommende værdidebat i de enkelte gilder.

17 Nye ritualer for ridderoptagelse Af Henning Rose, PR-sekretær Så er de nye ritualer for distriktsgildehaller med ridderoptagelse udsendt til alle gilder og distriktsgilder. Den væsentligste ændring i forhold til de tidligere ridderhaller er, at en distriktsgildehal med ridderoptagelse er åben for alle gildebrødre. Endvidere er der justeret i ritualerne på en række områder, bl.a. set i lyset af, at de gamle ritualer havde næsten 70 år bag sig. Jf. 5 i Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark er ritualerne som altid vejledende, men det forventes naturligvis, at grundtanken bag de nye ritualer for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse respekteres. De nye ritualers tilblivelse Udsendelsen af de nye ritualer for ridderoptagelse er afslutningen på en flerårig proces. Et diskussionsoplæg udarbejdet af et af landsgildeledelsen nedsat ridderudvalg blev i slutningen af 2001 sendt til drøftelse i MIDTVEJSTRÆF Af Kirsten Harbo, 1. Bornholm Gilde Trænger man til en indsprøjtning af livsglæde og positive tanker, bør man tage på Midtvejstræf på Falster - sådan som vi var tre, der gjorde - hver for sig med bringende, hvad vi nu havde ved hånden: Aase sin mand, Vibeke hele Cirkus Rasmussen og undertegnede sin harmonika. Vejret var egentlig ganske godt, men i år fik ingen hedeslag. På dette 12te træf startede et helt nyt lederteam, der til fulde signalerede, at de levede op til traditionerne - og at skulle noget laves om, skulle deltagerne helst ikke opdage det. Det kollektive lederteam med den hårde kerne bestående af Helge, Ole, Gorm, Pop, Dorthe, kartoffel-lis og trutte-bjarne udstrålede afslap pethed og hjælpsomhed, som viderebefordredes ud til de ca. 100 træfdeltagere - passende fordelt på 1/3 børn og 2/3 voksne. Nærmest alle deltog ivrigt i Den store legedag - det veltilrettelagte lejrbål med både spas og alvor - det fede og mægtige adlibitum-ålegilde, hvor var stærkt engagerede i tillavning og servering under Ålelaugets spiritu- gilderne, og hovedkonklusionerne på disses tilbagemeldinger blev fremlagt på gildemesterstævnet i Landsgildeledelsen udarbejdede med baggrund i disse hovedkonklusioner et forslag til lovændring, som blev forelagt og vedtaget på landsgildetinget I landsgildemesterens skriftlige beretning kunne man endvidere læse, at drøftelserne i gilderne også havde resulteret i et udvalgsarbejde, der havde udmøntet sig i et oplæg til et nyt ritual for Distriktsgildehaller med ridderoptagelse. Efter afsluttende behandling i landsgildeledelsen blev de nye ritualer præsenteret i deres endelige form for distriktsgildemestrene på Distriktsforum Det er landsgildeledelsens håb og forventning, at de nye ritualer vil danne en god og højtidelig ramme om ridderoptagelser i årene fremover med ret fokus på gildebevægelsens indhold, holdninger og kerneværdier. elle ledelse - den højtidelige gildehal med besøg fra alle sydhavsøerne. Der var naturligvis tænkt i de finkulturelle ba-ner med bl.a. dejlige ture ude i b ushen med Pop (det lokale naturleksikon), spændende fortids-mindebesøg og indsigtsfulde besigtigelser af Sukkermuseet og en polakkaserne. Alle oplevelser - små som store - blev på behørigt vis dokumenteret i sladdervægavisen Træf punktet, så alle vidste alt om hinanden. Midtvejstræffet sluttede med en festlig grill-aften i Sir Georgs Inn - som kunne fortjene 5 spejderhatte for veltilberedt mad. Vi siger vi tak til for et dejligt træf, og ser frem til det 13. Midtvejstræf!! 17

18 18 LANDSGILDETING 2005 Det er ganske vist at der holdes - Landsgildeting i 2005 Det er nu ganske vist at det afholdes i Odense - eventyrdigterens by Det er ganske vist at det sker i dagene september 2005 Det er ganske vist at de odenseanske gildebrødre - er i fuld sving Debat Sct. Georgs Budskabet 2004 Af Knud Aage Madsen, 10. Århus Gilde Stor var min forundring, da jeg gennemlæste Sct. Georgsbudskabet 2004 forfattet af en norsk spejderchef. Jeg, som troede at tilhøre en upolitisk bevægelse, bliver nu taget til indtægt for en politisk holdning mod Irakkrigen, som jeg absolut ikke deler. Den norske spejderchef skal ikke regne med mig som medkæmper mod den påståede uret, det vil undre mig meget, om ikke Landsgildeledelsen har nogenlunde samme synspunkt? Fredslys 2004 Af Vagn Dalsgaard, Fredslyskoordinator Det er allerede nu tid til at tænke på Fredslys I år udsendes lyset fra Roskilde onsdag den 24. november. Fredslyset er tændt i fødselsgrotten i Betlehem ved en evig flamme. I Danmark opbevares lyset i den katolske kirke i Roskilde, og arrangementet med udsendelsen tager sit udgangspunkt i Roskilde Domkirke. Der vil være flere informationer i forbindelse med gildemesterstævnet, ligesom der ved samme lejlighed vil blive udleveret tilmeldingsblanketter. Fredslystraditionen er oprindelig opstået i Østrig i begyndelsen af 1980 erne, hvor den blev startet af den østrigske radio og gennemført under navnet Lys i mørket til fordel for nødlidende og handicappede mennesker. Spejderne gik hurtigt ind i arbejdet, og nu er det primært dem, der henter og bringer Fredslyset ud i Østrig og videre ud i Europa. Ikke mindst i Østeuropa, som i så mange år levede i mørket, har Fredslyset fået stor betydning. I flere lande er det nu blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes det enkelte danske Sct. Georgs Gilder at få bragt Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Allerede året efter deltog ca. 35 gilder, i 1999 var antallet steget til over 100, og Fredslyset nåede til Norge. Over hele Europa bruges Intercitynettet som fordelingslinier. Lyset transporteres som en tændt flagermuslygte i en sikringsbeholder. Hver modtager kommer så med sin egen lygte og overfører flammen hertil. I Danmark vil der være en fast ledsager med lyset, så det eneste, man som gilde skal gøre er at tilmelde sig, møde op på en aftalt banegård og modtage lyset. Det er meget forskelligt, hvad man gør med Fredslyset rundt om i landet. Det bringes videre i olielamper, flagermuslygter eller fakler og gives til hospitaler, plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys m.v. med flammen. I Danmark har vi valgt at modtage Lyset som en gave og give det videre som en gave med budskabet Fred på Jorden uden nogen politisk eller religiøs bagtanke.

19 Opslagstavlen Husk også i 2004 at bruge Gildernes egen campingplads. Kr. 60 pr. døgn pr. enhed. Kun for gildebrødre med familier. Med gildehilsen Rodbjerggaard Fellowship Day oktober 2004 kl Århus Stadsgilde og Østjysk Distrikt i Beder kirke og sognegård, Kirkebakken 58, Beder. Åben gildehal, hvor landsgildemester Steen C. Andersen vil sidde ved højbordet. I eftergildehallen vil Anne Rise, De Grønne Pigespejdere, fortælle om Projekt Østeuropa. Pris 65 kr. Tilmelding til DIS Anne Marie Hansen, eller DIS Inge Aggerbeck, eller senest den 11.oktober. Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00 Minna Sandahl Christensen Damsbovej 71, 7000 Fredericia Tlf VIL DU MED TIL GAMBIA? Som i januar i år arrangerer vi igen i 2005 en tur til Gambia. Turen er først og fremmest tilbudt til dem, der kom på venteliste sidste efterår, men der er p.t. 5 ledige pladser. Er det noget for dig, så ring hurtigst muligt! Tidsrum 19. januar til 3. februar 2005 Hotel Spies-hotellet Bungalow Beach vil være vores base under hele opholdet i Gambia. Indkvartering i 2 værelsers lejligheder med bad og køkkenniche terrasse til alle lejligheder. Hotellet ligger lige ud til den pragtfulde badestrand, og derudover er der swimmingpool, restaurant (udendørs såvel som indenfor), butikker og vekselkontor. Pris kr. pr. person (tillæg for egen lejlighed kr.) Med forbehold for olietillæg el.lign. udefra kommende forhøjelser Inkluderet i prisen - Fly t/r Kastrup Gambia, incl. lufthavnsskatter og turistskat. - Bustransport til/fra hotellet - Overnatninger på Bungalow Beach m. morgenmad dages tur til Soma og Georgetown m. fuld forplejning éndags ture Forsikringer Afbestillingsforsikring kan tilvælges (pr. person 400 kr.). Rejseforsikring bør tegnes (sygesikringen dækker ikke Afrika) enten i eget forsikringsselskab eller hos Spies (jeg skaffer pris, hvis nogen er interesseret sidste år kostede det ca. 800 kr.) Tilmelding hurtigst muligt på eller Mange gildehilsner, Karin & Peter Boldsen 19

20 Vestjysk Distriktsgilde afholder Ridderhal på Lønborggård tirsdag den 28. september 2004 kl Ridderhallen bliver ledet af Distriktsgildemester Per Christensen Tilmelding senest 21. september til Aage Borg, tlf mail: Arla Dransfeldt, tlf Patruljehytte (familiehytte) i Telemarken til leje. Hytten har alt udstyr til 8 personer, køkkengrej, kanoer, fiskegrej osv. Vi foretrækker at leje ud til spejdere og gildebrødre. Se nærmere på Georg Hansen, 1. Svendborg gilde HUSK tilmelding til BB-træf på Rodbjerggaard inden 1. september. Se artikel i SG nr. 3/2004, s. 15 Program for 2. halvår 2004 Søndag den 29. august 2004 Årslev Engsø, engarealerne vest for Brabrand Sø. Søndag den 26. september 2004 Bølling Sø, dannet i istiden for år siden. Søndag den 17. oktober 2004 Dollerup Bakker og Hald Sø, ofte smørklatten i Danmarks istidsgeologi. Søndag den 7. november 2004 Borris Hede øst for Skjern, landets største samlede hedestrækning. Søndag den 5. december 2004 Juletur, naturlaugets julevandring i området omkring Vrads. Lørdag den 22. januar 2005 Årsmøde, traditionen tro Paradislejren ved Virklund. Kontakt Leif Stilling

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark LOVE 2003 LOVE FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs Gilderne i Danmark 1. Navn og kendetegn Organisationens navn er»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. Organisationen - kaldet Landsgildet - omfatter

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER.

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2005 72. ÅRGANG Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen 1

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

Nr. 5 november december 2007 55. årg.

Nr. 5 november december 2007 55. årg. 1 Nr. 5 november december 2007 55. årg. Så skal posttaksterne igen hæves hvert år 1. januar brokker vi os og forarges. Jeg skal ikke her tage stilling til service mv., blot konstatere at sådan reagerer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 LGM Lone Erkman bød velkommen og orienterede om året 2010, som var et arbejdsomt år. Det er håbet at alle har fået læst de udsendte materialer. Lone håber, at alle vil

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31 Årgang Nr. 310 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Knuden, igen. For godt 1

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

DEN 2008. KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 309. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN 2008. KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 309. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 309 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft 7. April 10. April 18. April 24. April Redaktionen

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere