Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU % HHX % 1. årgang % A % B % C % D % E % F % 2. årgang % A % B % C % D % E % F % H % 3. årgang % A % B % C % D % E % F % HTX (Højere tekniske eksamen) % 1. årgang % t - 1T % u - 1U % v - 1V % x - 1X % y - 1Y % z - 1Z % 2. årgang % u - 2U % v - 2V % x - 2X % y - 2Y % z - 2Z % 3. årgang % v - 3V % x - 3X % y - 3Y % z - 3Z % [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Selandia - CEU Svarprocenten på Selandia - CEU er på 86%. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2016 på Selandia - CEU. Her kan I desuden se, hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU Er den mindre end +/- 1 angives det som Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 0 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Selandia - CEU Analysen af undersøgelsens svar på Selandia - CEU viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. For at få en uddybning af analysemodellen se appendiks. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Selandia - CEU Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg kommer til tiden Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Laveste 5 resultater Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Jeg har indflydelse på undervisningen Skolens indretning og udseende Skolens rengøring [4]

5 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningstal** Model* Spørgeramme Elevtrivsel 73 Hvordan vurderer du Selandia - CEU som helhed? M Alle I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? M Alle I hvilken grad vil du anbefale Selandia - CEU til andre? M Alle Organisering 70 Uddannelsens studieadministration M Alle Uddannelsens ledelse M Alle Uddannelsens studievejledning M Alle Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Ikke AVU,FVU & OBU Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Alle Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ikke AVU,FVU & OBU Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Alle Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 66 Alle Undervisere 71 Lærernes/undervisernes faglige dygtighed M Alle Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen M Alle Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet M Alle Lærerne/underviserne virker godt forberedte 41 Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Ikke VUC Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Ikke VUC Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Alle Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Alle Lærerne/underviserne overholder aftaler Alle Lærerne/underviserne kommer til tiden Alle Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen Ikke AVU,FVU & OBU Undervisning 65 Undervisningen M Alle Variationen i undervisningsformerne M Alle Jeg oplever sammenhæng mellem fagene M Alle Jeg har indflydelse på undervisningen M Alle Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse M Alle Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Alle Undervisningen forbereder mig til at læse videre Ikke AVU,FVU & OBU Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Ikke AVU,FVU & OBU Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Alle Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen Alle Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? M Alle Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold M Alle Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden M Alle Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 45 M Alle Skolens sociale miljø? Ikke AVU,FVU & OBU Skolen er et rart sted at være 43 Alle Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Alle Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Ikke AVU,FVU & OBU Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Ikke AVU,FVU & OBU Fysisk miljø 58 Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 48 M Alle Skolens rengøring M Alle Skolens indretning og udseende M Alle Egen motivation 84 Din egen indsats i undervisningen? M Alle Din motivation til at lære nyt? Alle Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne M Alle Jeg kommer til tiden M Alle Jeg afleverer mine opgaver til tiden M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne M Alle Jeg er med til at skabe arbejdsro Ikke AVU,FVU & OBU Udstyr & materialer 72 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det M Alle Skolens IT-udstyr fungerer godt M Alle * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med M så indgår det i analysemodellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks [5]

6 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" 100 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Selandia - CEU samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til landsgennemsnittet for uddannelsen. NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede landsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) til højre viser landsresultater for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på landsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én Selandia - CEU HHX (Selandia - CEU) 74 HHX Landsgennemsnit årgang 2. årgang 3. årgang [-2] Selandia - CEU HTX (Selandia - CEU) HTX Landsgennemsnit 1. årgang 2. årgang 3. årgang [7]

8 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: 100 Køn NB: I parantesen kan I se, hvor stor en andel af svarene, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" [-4] Selandia - CEU Kvinde (35%) Mand (65%) 100 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" [-3] [-7] 71 [-3] [-5] 20 0 Selandia - CEU En af de bedste (14%) Få, der er bedre (57%) Mange, der er bedre (29%) For svært (4%) Svært, men jeg klarer mig (49%) Passende (44%) For Let (3%) 100 Har du pjækket? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" [-2] 67 [-5] 54 [-15] 62 [-4] Selandia - CEU Nej Slet ikke (61%) Ja, nogle få timer (32%) Ja, 1-3 dage (5%) Ja, 4 dage eller mere (1%) Ja (17%) Nej (83%) [8]

9 af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger [-2] 72 HHX - Internationalt orienteret HHX - Markedsorienteret HHX - Økonomisk orienteret HHX - Andet 65 [-13] 20 0 Elevtrivsel [+3] [-2] 66 [-6] [-10] 66 [-4] [-5] [-12] 83 [+7] 76 [-4] 72 [-3] 62 [+9] 54 [-8] [-7] [+2] [+2] 81 [-7] [+3] 20 0 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [9]

10 af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger [-11] [-2] HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Teknologisk 20 0 Elevtrivsel 100 HTX - Kommunikationsteknisk HTX - Naturvidenskabelig HTX - Teknologisk 67 [-7] [-4] 64 [-6] 67 [-4] 66 [-2] [+5] 53 [-7] [-2] [-6] [-4] 73 [+2] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [10]

11 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Selandia - CEU Elevtrivsel Hvordan vurderer du Selandia - CEU som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale Selandia - CEU til andre? Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A B C D E F årgang A B C D * 70 86* 86* E F H årgang A B C D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X 78* y - 1Y z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [11]

12 Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se, hvordan Selandia - CEU som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal ETU svar) i forhold til andre lignende skoler Selandia - CEU Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [12]

13 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 5% 70% [-4] 12% [+2] 13% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk-elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Selandia - CEU 70% [-4] 13% 5% 12% [+2] Landsgennemsnit HHX/HTX 72% 12% 4% 12% [13]

14 af overordnede indsatsområder Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel [-2] [-2] [-3] [+2] [-3] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+2] Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på Selandia - CEU. 23% Organisering 20% Undervisere 25% Undervisning 11% Socialt miljø 11% Fysisk miljø 10% Egen motivation 0% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter, om vurderingen af området er relativt højt eller lavt. [14]

15 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 90 TILPAS VEDLIGEHOLD Udstyr & materialer OBSERVER 55 Lav Egen motivation Socialt miljø Fysisk miljø EFFEKT AF EN FORBEDRING Undervisere Organisering Undervisning PRIORITER Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne, samt de følgende sider, kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres, vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen, eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index 0, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 100, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer, hvor på skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [15]

16 af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Selandia - CEU Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A B C D E F årgang A B C D * 94* 71 90* E F H årgang A B C 74 * D E 83* F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X * y - 1Y z - 1Z * 2. årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [16]

17 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Selandia - CEU. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering [-2] [-2] [-3] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 72 [-2] 72 [+2] Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Selandia - CEU [-3] [-9] [-7] 63 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [+6] Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [17]

18 Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Selandia - CEU. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 125. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD 119. Uddannelsens studieadministration 120. Uddannelsens ledelse TILPAS 121. Uddannelsens studievejledning 122. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for OBSERVER 123. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 124. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 126. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [18]

19 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Selandia - CEU Uddannelsens Organisering studieadministrati on Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU årgang HHX årgang A B Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r C D E * F årgang A B C D * E F H årgang A B C D E 83* 83* 79 88* F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X 74 83* * 73 81* y - 1Y * z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [19]

20 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Selandia - CEU. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [-3] [-2] [-3] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Selandia - CEU. 100 [-3] [-2] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Lærerne/underviserne virker godt forberedte Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 100 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 81 [-2] [-2] [-3] Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen [20]

21 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Selandia - CEU. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 74. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 75. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 84. Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen VEDLIGEHOLD 76. Lærerne/underviserne virker godt forberedte 77. Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 78. Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 81. Lærerne/underviserne overholder aftaler TILPAS 73. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 79. Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 83. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen OBSERVER. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 82. Lærerne/underviserne kommer til tiden [21]

22 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Selandia - CEU Lærernes/ underviser Lærernes/ Lærerne/u Lærerne/u ndervisern nes underviser Lærerne/u ndervisern e Lærernes/ engageme nes evne ndervisern e virker anvender underviser nt i til at e virker opdatered opdatered Underviser nes faglige undervisni formidle godt e på deres e e dygtighed ngen stoffet forberedte fag materialer Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærerne/u ndervisern e inddrager IT og elektronisk e medier i undervisni ngen Lærerne/u ndervisern e giver ofte tilbagemel dinger på mine præsentati oner og min arbejdsind sats Lærerne/u ndervisern Lærerne/u e ndervisern overholder e kommer aftaler til tiden Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A * 81* B C D E F årgang A B C D * E F H årgang A B C * 81 84* D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X 79 89* * y - 1Y z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V * 82* 91 93* x - 3X * 97* * y - 3Y z - 3Z Lærerne/un derviserne er gode til at samarbejde om undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [22]

23 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Selandia - CEU. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning [-3] [-2] [-2] [-3] [-6] 57 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-4] Undervisning Undervisningen Variationen i undervisningsformerne Jeg oplever sammenhæng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Selandia - CEU [-3] [-6] [-2] [-5] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 82 [-2] 82 [-2] Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen [23]

24 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning 90 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Selandia - CEU. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 86. Variationen i undervisningsformerne 88. Jeg har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 85. Undervisningen 87. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 89. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 91. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 90. Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 94. Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen OBSERVER 92. Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 93. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [24]

25 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Selandia - CEU Undervisnin g Undervisnin gen Variationen i undervisnin gsformerne Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene Jeg har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Lærerne/un derviserne koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A * B C D E F årgang A B * C D 74* * * 96* E F H årgang A B C D * E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T * u - 1U v - 1V x - 1X y - 1Y z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V * * x - 3X y - 3Y z - 3Z 68 81* Vi bruger skolens læringsplatf orm (Fronter) i forbindelse med undervisnin gen >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [25]

26 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Selandia - CEU. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø. 100 [+2] [+6] [+2] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-2] Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Selandia - CEU [+2] [-3] [-2] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 62 [-2] Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Selandia - CEU. VURDERING 90 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 108. Klassens/holdets sammenhold? 111. Skolen er et rart sted at være 114. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 115. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 116. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 112. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 107. Skolens sociale miljø? 117. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 118. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [27]

28 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Selandia - CEU Klassens/hol dets Jeg føler mig tryg i min sammenhold klasse/på mit Socialt miljø? hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur Skolens sister sociale miljø? Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A * 91 78* 65 Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold B * C D E * F årgang A B C D 94* 94* 96 98* E F H årgang A B C D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X * y - 1Y z - 1Z * årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X 69 96* y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [28]

29 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Selandia - CEU [-3] [-5] 69 [+2] 82 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 56 [-3] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Selandia - CEU. VURDERING 62 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 129. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 127. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) OBSERVER 128. Skolens rengøring 54 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [29]

30 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Selandia - CEU UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, Fysisk miljø klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring Skolens indretning og udseende Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A B C D E F årgang A B C D * E F H årgang A B C D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X 75* 79* 76* y - 1Y z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [30]

31 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Selandia - CEU. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation [-2] [+3] 87 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Selandia - CEU Egen motivation 71 [-2] Din egen indsats i undervisningen? 72 Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden 75 [-4] Jeg afleverer mine opgaver til tiden 75 Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Din motivation til at lære nyt? Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for Selandia - CEU 100% % Andel af elever % % 38% 20% 26% 0% 13% 11% 11% 0-4 timer 5-9 timer timer timer 20 timer eller mere [31]

32 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Selandia - CEU. VURDERING 95 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 69. Jeg kommer til tiden 70. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 71. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS 68. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne OBSERVER 66. Din egen indsats i undervisningen? 67. Din motivation til at lære nyt? 72. Jeg er med til at skabe arbejdsro [32]

33 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Selandia - CEU UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en? Jeg har relevant undervisning smateriale fx Langkær Gymnasium og HF 62, , , bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne Din motivation til at lære nyt? Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A B C * D * E * F årgang A B C D 90* 70 96* E F H årgang A B 85 74* C D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X y - 1Y z - 1Z årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V * x - 3X y - 3Y z - 3Z * 63 Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [33]

34 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Selandia - CEU [+2] [+2] [+2] Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 61 [+4] Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens IT-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [34]

35 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Selandia - CEU UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens ITudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Landsgennemsnit HHX/HTX Selandia - CEU HHX årgang A B C D E * F årgang A B C D 81 96* E F H årgang A B C D E F HTX (Højere tekniske eksamen) årgang t - 1T u - 1U v - 1V x - 1X y - 1Y z - 1Z 82* årgang u - 2U v - 2V x - 2X y - 2Y z - 2Z årgang v - 3V x - 3X y - 3Y z - 3Z >: Særdeles god vurdering 70-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 50-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [35]

36 Skolespecifikke spørgsmål Har du erfaring med at anvende e-bøger? 100% % % % 44% 50% 20% 0% 6% Nej, slet ikke Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Hvis du kunne vælge mellem en e-bog og en "fysisk" lærebog, ville du så vælge e- bogen? 100% % % % 20% 23% [-20] 45% [-12] 33% [+33] 0% Nej, slet ikke Ja, i nogen grad Ja, i høj grad [36]

37 Del III: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [37]

38 Baggrund for valg af skole Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 78% Der er gode muligheder for videreuddannelse 66% Skolens udbud af linjer/studieretninger 65% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 54% Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 42% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 38% Brobygningskurser 23% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 20% Andet 18% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 18% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) 11% Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 10% Mine forældre anbefalede mig skolen 8% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 7% Skolens hjemmeside 6% Introduktionskurser 1% 0% 10% 20% 30% % 50% % 70% % Procent [38]

39 Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på Selandia - CEU? 50% % 41% 38% 30% Procent 20% 10% 13% 1% 2% 2% 3% 0% Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke 100% Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) Procent % % % 76% 20% 0% 21% 2% 1% KVU MVU LVU Andet [39]

40 Del IV: Resultater i tabelform []

41 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du Selandia - CEU som helhed? 696 0% 0% 2% 3% 7% 10% 21% % 14% 3% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 695 0% 0% 4% 3% 6% 8% 19% 30% 21% 8% I hvilken grad vil du anbefale Selandia - CEU til andre? 697 1% 1% 2% 2% 7% 6% 15% 26% 19% 19% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 587 1% 1% 3% 4% 9% 10% 24% 26% 12% 9% Uddannelsens ledelse 621 2% 1% 3% 4% 10% 8% 24% 26% 14% 10% Uddannelsens studievejledning 592 1% 1% 2% 3% 8% 9% 19% 26% 17% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 652 1% 12% 59% 29% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen % 23% 44% 23% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid % 27% 39% 21% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 547 5% 21% 48% 26% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister 7 14% 18% 41% 27% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 698 0% 0% 1% 3% 4% 8% 14% 32% 24% 13% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 695 0% 0% 1% 2% 6% 8% 22% 30% 19% 11% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 696 1% 1% 3% 5% 14% 13% 26% 24% 11% 3% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne virker godt forberedte 698 1% 4% 49% 46% Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 690 1% 6% 36% 57% Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 679 2% 10% 48% % Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen 698 2% 5% 38% 54% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 691 3% 17% 47% 33% Lærerne/underviserne overholder aftaler 676 1% 6% 41% 51% Lærerne/underviserne kommer til tiden 692 6% 22% 51% 20% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen 697 2% 9% 43% 46% Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen 681 4% 18% 47% 32% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Undervisningen 698 0% 1% 1% 3% 7% 8% 26% 38% 13% 3% Variationen i undervisningsformerne 684 1% 3% 6% 8% 15% 18% 25% 18% 5% 2% [41]

42 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 693 2% 8% 56% 35% Jeg har indflydelse på undervisningen 679 7% 30% 51% 12% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 693 4% 19% 53% 24% Der er tilstrækkelig arbejdsro i undervisningen 693 5% 17% 52% 26% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 648 3% 8% 52% 38% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/underviserne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer % 32% 37% 14% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 673 3% 27% 58% 11% Vi bruger skolens læringsplatform (Fronter) i forbindelse med undervisningen 692 1% 4% 43% 52% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø? 689 1% 2% 2% 4% 8% 13% 18% 26% 18% 9% Klassens/holdets sammenhold? 696 1% 2% 2% 3% 4% 9% 13% 19% 26% 20% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 693 1% 7% 44% 49% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 6 2% 7% 38% 54% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 692 2% 5% 28% 66% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 687 3% 10% 44% 43% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 687 1% 7% 41% 51% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden % 24% 41% 22% Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold % 20% 42% 28% Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 691 3% 3% 7% 8% 11% 14% 19% 21% 11% 4% Skolens rengøring 682 6% 4% 6% 8% 13% 11% 17% 18% 10% 6% Skolens indretning og udseende 684 5% 4% 4% 8% 17% 14% 18% 17% 7% 5% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 698 2% 4% 38% 56% Jeg kommer til tiden 698 2% 4% 19% 75% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 696 2% 2% 18% 78% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 688 2% 1% 15% 82% Jeg er med til at skabe arbejdsro 658 3% 10% 48% % [42]

43 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 10 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen? 699 1% 1% 2% 4% 12% 14% 24% 28% 12% 2% Din motivation til at lære nyt? 693 1% 1% 2% 3% 9% 11% 19% 25% 19% 11% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 673 1% 5% 39% 55% Skolens IT-udstyr fungerer godt 7 3% 22% 59% 15% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 41% 27% 3% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 663 8% 26% 49% 17% Der er mange hyggekroge på skolen 665 9% 21% 46% 23% Skolen er flot udsmykket 6 14% 37% % 9% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende % 33% 38% 15% [43]

44 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? HHX % HTX % Hvilken klasse går du i? 1.årgang % 2.årgang % 3.årgang % Hvilken hhx studieretning går du på? Internationalt orienteret % Markedsorienteret % Matematik/it orienteret 1 0% Økonomisk orienteret % Andet 12 3% Ved ikke/endnu ikke valgt 0 0% Hvilken htx studieretning går du på? Kommunikationsteknisk 37 12% Naturvidenskabelig % Teknologisk 64 20% Andet 4 1% Ved ikke/endnu ikke valgt 0 0% Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole 46 7% Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd % Gymnasial uddannelse fx STX, HF, HTX, HHX % Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør % Ved ikke 61 9% Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand % Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste 98 14% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig % Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage 37 5% Ja, 4 dage eller mere 7 1% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja % Nej % Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 27 4% Svært, men jeg klarer mig % Passende % For let 20 3% Fremtidsplaner Læse videre % Få en uddannelsesaftale 10 1% Få en læreplads 12 2% Tage et arbejde 11 2% Tage sabbatår % Andet 19 3% Ved endnu ikke 89 13% Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Korte videregående uddannelser, KVU (f.eks. Erhvervsakademier) 7 2% Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f.eks. Lærer, sygeplejeske, bioanalytiker, bacheloruddannelser) 58 21% Lange videregående uddannelser, LVU (f.eks. Universitet og handelshøjskoler, kandidatuddannelser) % Andet (f.eks. HF) 2 1% [44]

45 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [45]

46 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø Selandia - CEU Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole Bedste resultat for skole [+2] [+6] [+2] [-2] [+2] [-3] [-2] [-2] Socialt miljø Klassens/holdets sam- Jeg føler mig tryg i min Stemningen i min klas- Jeg kan få hjælp og 0 Skolens sociale miljø? Skolen er et rart sted at Skolen gjorde meget Skolen laver gode ar- Jeg har god kontakt menhold? klasse/på mit hold se/på mit hold er præ- støtte fra mine klasse- være for at vi skulle føle os rangementer fx fester, med elever/kursister get af forståelse og re- kammera- godt tilpas, da vi star- café, frivillig idræt eller fra andre klasser/hold spekt for hinanden ter/medkursister tede på uddannelsen andet uden for skoletiden Fysisk miljø 100 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 58 [-3] [-5] 69 [+2] [-3] Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens rengøring Skolens indretning og udseende Æstetisk Miljø 100 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole [-3] 58 [+3] [-3] 59 [+4] [-5] 55 [+6] [-11] 51 [+3] [-7] 20 0 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [46]

47 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, projektor, m.m. er de til rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 9% 21% 15% 9% 27% 23% 28% 30% 41% 39% 68% 63% 49% 44% 34% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 14% % 46% Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Bibliotek/studiecenter, (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 3% 7% 12% 13% 23% 19% 84% 68% 70% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 14% 41% 45% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 17% 34% 49% Skolens netværk 12% 36% 52% Skolens printere 5% 23% 72% Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister? 89% 7% 2% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister? 91% 7% 2% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? 90% 8% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? 94% 4% [47]

48 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [48]

49 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [49]

50 Datagrundlag (grundspørgeramme) - vurderinger, spredningsmål, model og spørgeramme Spredningsmål Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 100, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er 0, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv. 0, middel og 100: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING 100% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 50% 50% [50]

51 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på Selandia - CEU og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver Selandia - CEU input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde, Kostafdelingen, Vejledning og OBU special spørgeramme (kun VUC). Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [51]

52 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år ( besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [52]

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser HB Gym Svarprocent: 92% (210 besvarelser ud af 229 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 74% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 78% (62 besvarelser ud af 795 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser HHX / HTX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (19 besvarelser ud af 212 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUC Fredericia Svarprocent: 314 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 991 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (5 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser EUC Syd Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (1121 besvarelser ud af 1234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (10 besvarelser ud af 1286 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (943 besvarelser ud af 1057 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (393 besvarelser ud af 443 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser VUF Svarprocent: 346 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (335 besvarelser ud af 346 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (2 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (9 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (3 besvarelser ud af 419 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 61 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (6 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 5% (925 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Københavns åbne Gymnasium Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser CELF - Center for uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 9 (594 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (621 besvarelser ud af 817 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 90% (1033 besvarelser ud af 1144 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (1123 besvarelser ud af 14 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (347 besvarelser ud af 35 mulige) Elevtrivsel 1 78 78 [+3] 88 4 2 Elevtrivsel Elevtrivsel - Studieretninger 1 STX - Kunstnerisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 79% (561 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (364 besvarelser ud af 382 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser gymnasium Lolland-Falster Svarprocent: 89% (9 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 938 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 354 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (5 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (7 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (3 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere