Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Generalforsamling (separat program) + kaffe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe"

Transkript

1 Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Mandag den 19. maj 2014, kl efterfulgt af sandwiches Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K, Store mødelokale på 1. sal Generalforsamling (separat program) + kaffe Anders Koch & Peter Bjerregaard. Orientering om forskerseminar Maj 2014, Nuuk Inger Dahl-Petersen, Forskningsprogrammet for Sundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed. Fysisk aktivitet og glukosemetabolisme i Grønland er der en sammenhæng? Stig Andersen, Center for Arktisk Sundhedsforskning & Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Er døgnurincreatinin udskillelse ens blandt Inuit og non-inuit i Grønland? Marit Eika Jørgensen, Steno Diabetescenter & Forskningsprogrammet for Sundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed Diabetes og tandsundhed i Grønland et pilotprojekt. Sandwiches (gratis for medlemmer) Af hensyn til antallet af sandwiches bedes tilmelding foretaget til Anders Koch senest d. 16. maj! Bemærk: Parkering på pladsen gennem porten i Gammeltoftsgade

2 Gratis parkering indkørsel af Gammeltoftsgade Mødelokale Parkering

3 20. april 2014 Til medlemmerne Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 19. maj 2014 kl Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K Store mødelokale på 1. sal Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med efterfølgende sandwiches (gratis for medlemmer, tilmelding senest 16. maj til Dagsorden for generalforsamlingen: Valg af dirigent Formandens beretning (vedlagt) Godkendelse af regnskab Budget for 2014 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Forslag fra bestyrelsen: Mødeindkaldelser kan af hensyn til omkostningerne ske elektronisk til medlemmerne, hvis der ikke samtidigt er andet materiale, der skal sendes ud pr. post. Valg til bestyrelsen. Preben Homøe, som har været bestyrelsesmedlem siden 1990 erne, og Stig Andersen, som har været bestyrelsesmedlem siden 2011, afgår efter tur, og genopstiller begge. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden inden generalforsamlingen. Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bolette Søborg og Ramon G. Jensen. Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Cecilia Petrine Pedersen Beretning fra the International Union of Circumpolar Health Eventuelt Bestyrelsen

4 BERETNING FOR 2013 Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 195 medlemmer, et nettofald på 6 medlemmer i løbet af Heraf er 117 ordinære fuldt betalende medlemmer, 26 er pensionister, 18 ikke-erhvervsaktive, 2 er udlandsboende, 8 er ekstraordinære og 24 er ikke-lægelige medlemmer. Medlemsantallet falder derfor en smule, en tendens der fraset enkelte år har kunnet ses de sidste 8-9 år. Traditionelt stiger medlemstallet i forbindelse med NUNA MED, og der har da også været et antal indmeldelser under kongressen, men det modsvares af et nogenlunde samme antal udmeldelser i løbet af året. Dog er flere udmeldt på grund af ukendt adresse og/eller kontingentrestance, hvor Lægeforeningen, der foretaget kontingentopkrævningen, er lidt kontante, og der er derfor håb om at de pågældende vil blive genindmeldt i selskabet. I 2013 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i lokalforeningen i Grønland. Selskabets Møde nr. 164 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 14. februar, hvor der var indlæg om Grønlandsmedicinsk Selskab, nationale og internationale organisationer indenfor arktisk medicin, infektionshygiejne, antibiotika, diabetes og etisk råd. Møde nr. 165 blev afholdt i København d. 16. marts med oplæg om KVUG-stipendie- og studenterprojekter og nationale og internationale forskningsnetværk. Det ikkesundhedsvidenskabelige oplæg, der altid afholdes ved generalforsamlingerne, var overordentligt spændende og omhandlede indvandringen til den nye verden set fra et genetisk synspunkt, hvor man netop har gjort store opdagelser i Arktis. Ved den samtidige generalforsamling genvalgtes Peter Bjerregaard og Anders Koch. Som suppleanter genvalgtes Bolette Søborg og Ramon G. Jensen. Cecilie Petrine Petersen genvalgtes til revisor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr. 166 afholdtes i København på Statens Institut for Folkesundhed d. 16. november. Vanen tro omhandler det førstkommende møde efter IUCH- eller NUNAMED-kongresserne Highlights, og mødet november 2013 var ingen undtagelse. Der var i alt 8 indslag der nåede vidt omkring fra genetik, D-vitamin, fedme, cancerscreening, social lighed, inflammationsmarkører og TB-interventioner til hvordan man udfører et godt feltstudie i Grønland. Der var mange gode indslag på NUNA MED fra deltagere i Danmark og mange andre kunne have været valgt, men et væsentligt kriterium for udvælgelse af oplæg til GMS-mødet er emnemæssig spredning. Møde nr. 167 afholdtes af lokalafdelingen i Nuuk d. 21. november og bestod af indlæg dels om videnskabelige emner, dels om videnskabsetisk udvalg, etisk råd, Grønlands Center for Sundhedsforskning og befolkningsundersøgelserne i Grønland. Bestyrelsen i lokalafdelingen fortsatte uændret, dvs. bestående af Inuuti Fleischer (formand), Gert Mulvad, Suzanne Møller, Turid Skifte, Mikael Lynge Petersen og Ruth Montgomery-Andersen. Møderne i Nuuk er altid særdeles velbesøgte med ind imellem op mod deltagere. Der er adgang for alle uanset medlemskab og deltagerne opfordres ved møderne til at blive medlemmer af selskabet. I 2013 udsendtes Kvartalets tal fra GMS 4 gange omhandlende organiske forureningsmidler og højt blodtryk; hang til pengespil og alkohol; inflammation og grønlands kost; og slagtilfælde hos yngre. Forfattere og Marit Eika Jørgensen skal igen ydes en særlig tak for indsatsen. Kvartalets tal skaber debat og opmærksomhed overvejende i Grønland og refereres ofte i landsdækkende medier som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærksomhed i Grønland er netop et af formålene med udgivelserne. Der er så stor interesse for Kvartalets tal, at Departementet for Sundhed og Infrastruktur for kort tid siden har tilbudt at oversætte nyhedsbrevet gratis til grønlandsk, således at det vil kunne nå ud til en bredere skare i Grønland. Det er selskabet naturligvis taknemmelige for. Forfattere til artikler og forskningsresultater opfordres til at hen-

5 vende sig til Marit Eika Jørgensen hvis man ønsker et forskningsresultat præsenteret i Kvartalets Tal. Kvartalets al sendes ud til alle medlemmer af GMS samt til andre, der ønsker det. Tilmelding via hjemmesiden hvor Kvartalets Tal også kan ses. I 2013 er der forsvaret 2 Ph.D.-afhandlinger indenfor grønlandsmedicinen. Cand.scient.san.pub. Inger Kathrine Dahl-Petersen (fysisk aktivitet og glucosestofskifte) og læge Raluca Datcu (vaginal mikroflora i sundhed og sygdom) ønskes tillykke. Abstracts kan ses på Flere andre er i gang med nye Ph.D.-projekter, og de sidste fire år har Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser ud af deres årlige pulje på 3 Ph.D.-stipendier hvert år finansieret et sundhedsvidenskabeligt projekt. I 2013 forventes 1 Ph.D.-forsvar at blive afholdt. Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2012 Selskabets økonomi har i 2012 udvist et overskud på ca kr., hvilket skyldes at udgifterne til tidsskriftet International Journal of Circumpolar Health (IJCH) er faldet med 50%. Denne post udgør den største post på regnskabet, og faldet kan således mærkes kraftigt på selskabets regnskab. Det reducerede bidrag skyldes, at GMS tidligere har taget en principbeslutning om ikke at ville støtte enkeltorganisationer økonomisk, men har støttet IJCH via medlemmernes kontingent. Da tidsskriftet er blevet elektronisk og ikke udgives i trykt form har dette allerede afspejlet sig i et lavere bidrag fra GMS til IJCH for Desuden er der sket en økonomisk reorganisering af IJCH, sådan at f.eks. universiteter i højere grad kan støtte bladet. Overskuddet i 2013 i GMS regnskab skal imidlertid ses på baggrund af underskud årene før (kr i 2012), og overskuddet er ikke af en sådan størrelse, at kontingentet umiddelbart bør sættes ned. Dette vurderes naturligvis løbende af bestyrelsen. Årets store begivenhed var NUNA MED, der fandt sted september Programmet var alsidigt bygget op omkring plenumforedrag og workshops. Kongressen fandt sted på Hotel Hans Egede i deres nye konferencecenter, der kunne rumme hele kongressen. Det var således praktisk, at man ikke skulle gå mellem HHE og Katuaq, men plenumrummene fungerede ikke helt optimalt. Der var som vanligt et stort antal deltagere fra Grønland og Danmark, og som noget nyt et markant antal deltagere fra andre lande (heriblandt USA, Canada og de skandinaviske lande). Kongressen var en stor succes og NUNA MED er således ved at blive en stor og international begivenhed indenfor circumpolar sundhed. Der blev afholdt PhD Summer School om sundhed, samfund og miljø i relation til storskalaprojekter og masterclass i artikelskrivning i forbindelse med NUNA MED Mens begge begivenheder var succeser i sig selv viste det sig uhensigtsmæssigt, at undervisningen lå samtidigt med NUNA MED, hvorved de studerende kun i ganske begrænset omfang kunne deltage i kongressen. Summer Schools vil sikkert blive afholdt igen i forbindelse med NUNA MED, men ikke på samme måde. Den største internationale arktiske sundhedskongres, ICCH, finder næste gang sted i Oulu, Finland, juni Kongressen, der den 16. ICCH-kongres, har hjemmesiden Temaet er Future health and wellbeing, og forberedelserne er i fuld gang. ICCH-kongressen i 2018 vil efter tur blive arrangeret af Grønlandsmedicinsk Selskab. Der er mulighed for at afholde kongressen i Grønland eller Danmark, og der er en del argumenter for at holde kongressen i Danmark, herunder en meget stor arbejdsbyrde, der ville påhvilke lokalafdelingen af selskabet, og de store rejseudgifter forbundet med at rejse f.eks. fra USA til Grønland og dermed et forventeligt mindre antal deltagere end ønskeligt. Der pågår i det næste år diskussioner i bestyrelsen og i lokalafdelingen om den endelige model for kongressens afholdelse. Der vil dog formentligt blive masser af praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med kongressen og forberedelserne hertil, man kan engagere sig i som medlem af GMS. IUCH (The International Union for Circumpolar Health) består af præsident Jon-Øjvind Odland fra Norge, vice-præsident undertegnede, og kasserer Ketil Lenert Hansen fra Norge. Suzanne Møller er blevet det andet medlem fra GMS i bestyrelsen, så det grønlandske/skandinaviske

6 islæt er stærkt i bestyrelsen. IUCH s primære opgave er at sikre de 3-årige ICCH-kongresser, og IUCH følger således arbejdet med den kommende OULU-kongres. The International Network for Circumpolar Health Researchers (INCHR), en sammenslutning af circumpolare sundhedsforskere baseret på individuel tilmelding, blev reorganiseret i Fra 2013 opkræves kontingent for medlemskab. Præsident er Peter Bjerregaard og sekretær Christina Viskum Lytken Larsen. Netværket er fusioneret med International Association of Circumpolar Health Publishers, som udgiver International Journal of Circumpolar Health (IJCH). GMS betaler derfor et beløb til netværket, som dækker selskabets bidrag til The International Journal of Circumpolar Health, men ikke netværket som sådan. GMS bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i IJCH, som uændret er indekseret i Science Citation Index med en impact factor på 1, 303, hvilket er en stigning fra året før (1,06). Der er fra INCHR fremsat forslag om at sammenlægge IUCH og INCHR. På dette tidspunkt er disse overvejelser meget præliminære, og der er mange forhold der skal diskuteres og overvejes. Diskussioner pågår i Der er såvel fra dansk som fra international side stigende opmærksomhed på Arktis i disse år. Dette har bl.a. resulteret i, at Forskningsministeriet har oprettet et Polarsekretariat for at skabe bedre overblik over polarforskningsaktiviteter. Indsatsen består af flere dele, bl.a. oprettelse af et Forum for Arktisk Forskning (der afløser Polardialogforum) og afholdelse af polarforskningskonference i juni 2014 for forskere og PhD-studerende indenfor alle forskningsområder. Hvad den styrkede indsats kommer til at betyde er endnu uvist. Århus Universitet dannede i 2012 det tværfaglige Center for Arktisk Forskning under Århus Universitet, der ledes af Eva Bonefeld Jørgensen, og som holdt seminar i foråret 2013 for arktiske sundhedsforskere og repræsentanter for organisationer/styrende organer i Grønland. Formålet med seminaret var at øge samarbejdet mellem aktive sundhedsforskere, og nye kontakter blev knyttet. Repræsentanter for de grønlandske myndigheder udtrykte ønsker om større viden om igangværende sundhedsprojekter og en højere grad af koordination af projekterne, også med de grønlandske sundhedsmyndigheder. I forlængelse heraf skete der det markante, at Departementet for Sundhed og Infrastruktur i slutningen af 2013 udmeldte et nyt sæt regler for udførelse af forskning i Grønland (vedlagt, kan også ses på Udover indhentelse af videnskabsetiske og andre tilladelser som tidligere skal forskningsprojekter, der involverer sundhedsvæsenet eller dets ansatte, godkendes i Sundhedsledelsen i et udvalg, der har repræsentation fra Departementet. Hvis et forskningsprojekt har karakter af et befolkningsundersøgelse som forventes at foregå i flere regioner eller lokaliteter, skal projektet i høring i Departementet. Denne høring vil, som det fremgår af retningslinierne, udelukkende tage stilling til om projektet kan få betydning for gennemførelse af de nationale monitoreringsaktiviteter eller andre kerneområder. Det er uklart, hvad dette vil betyde for forskningen i Grønland. Mens alle formentligt er enige i ønsket om en så høj grad som muligt af samarbejde og synliggørelse af forskningen og dens resultater, er der bekymring for en politisk styring af forskningen i Grønland. Meget vil formentligt afhænge af fortolkningen af retningslinierne. Der vil i maj 2014 blive afholdt forskermøde i Nuuk, hvor forventninger til og samarbejde mellem forskere og de grønlandske sundhedsmyndigheder vil blive debatteret. Orientering fra dette møde vil blive givet som selvstændigt dagsordenpunkt ved generalforsamlingen. Kongresmæssigt stiger interessen for Arktis også. På flere kongresser, der normalt ikke har særligt fokus på Arktis, herunder den 8. internationale kongres om tropesygdomme og international sundhed i København, september 2013, og den europæiske epidemiologiske kongres i Århus, august 2013, blev afholdt særlige sessioner om sundhed i Grønland. I 2014 afholdes den 14. verdenskongres i epidemiologi (14th International Epidemiological Association World Congress of Epidemiology) I Anchorage, Alaska, hvor et af temaerne er Global Epidemiology in a Changing Environment: The Circumpolar Perspective. På navnefronten er professor Peter Bjerregaard blevet hædret for sin indsats for den oprindelige befolkning i Norden med Nordisk Folkesundhedspris 2013, og selvom det strengt taget først

7 er i 2014, er Marit Eika Jørgensen blevet udnævnt til adjungeret professor i metaboliske sygdomme i Inuit-befolkningen ved Syddansk Universitet. Preben Homøe, tidligere mangeårig formand for selskabet, er tilsvarende blevet udnævnt til professor i øre-næse-halssygdomme ved Københavns Universitet og med overlægestilling på Køge Sygehus. Selskabet siger stort tillykke til alle. GMS hjemmesiden opdateres til stadighed, og selskabets medlemmer opfordres til at orientere formand og webmaster Anders Koch om relevante links. Der findes allerede mange gode links og annoncering af møder o.l. på hjemmesiden, men relevante links af enhver art er velkomne. Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år igen ydet en stor indsats. En særlig tak skal lyde til Susanne Brenaa, SIF, for trofast sekretariatsbistand såvel i det forløbne som i de mange foregående år. Anders Koch, d. 21. april 2014

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal.

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal. Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Temaer: Gammelt DNA

Læs mere

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program

Læs mere

Er et rigtigt godt emne og dermed et oplagt tema for Nakorsanut. Som vi så lige passende lader udkomme op til Nuna med 2010.

Er et rigtigt godt emne og dermed et oplagt tema for Nakorsanut. Som vi så lige passende lader udkomme op til Nuna med 2010. Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nummer 2. 2010-35. Årgang TEMA: Sundhedsvidenskabelig forskning i Grønland Forskning i Grønland, udviklingen gennem det sidste årti, side 3 Grønlands

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser MAGAZINET STOR JUNI 2005 Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser Hiv-Danmark Magazinet STOR Juni 2005 1 Indhold 3 4 6 7 8 Hvor er vi nu? Og

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere