Årsberetning Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 - Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006"

Transkript

1 Årsberetning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen side 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning side 6 Center for Ungdomsforskning side 7 Afsluttede forskningsprojekter i 2006 side 9 Igangværende forskning i 2006 side 10 Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning side 14 Tillidshverv, netværks- og konferencedeltagelse side 17 Dokumentation og formidling side 19 Konferencer side 20 Konferenceoplæg, foredrag og konsulentvirksomhed side 20 CeFU Siger - Registrant over CeFU i pressen side 25 3

3 Forord v. bestyrelsesformand Michael Andersen Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene overkors og tyranniserer lærerne. Ovenstående citat er ikke et aktuelt læserbrev fra dagspressen, men forfattet af den græske filosof Sokrates for mere end år siden. Citatets indhold kunne tyde på at ethvert samfund i enhver historisk tidsperiode har haft og bør have særlig fokus på de unge, både til glæde og gavn for de unge og for samfundet. Bestyrelsen har i 2006 sammen med centrets leder og medarbejdere - haft mange gode og intense diskussioner om de mange problemstillinger, som karakteriserer nutidens unge. Det har været inspirerende for bestyrelsesmedlemmerne på de 6 afholdte møder at få præsenteret tendenser, resultater og metoder fra de enkelte forskningsprojekter, som Center for Ungdomsforsknings ansatte er involveret i eller som de har afsluttet i Årets sidste bestyrelsesmøde ( ) blev afviklet som et visionsseminar, hvor bestyrelse og ansatte bragte såvel nye visioner som konkrete forslag i spil. Mange af idéerne fra visionsmødet er nu indskrevet i CeFU s Arbejdsplan 2007 og andre forslag vil blive bragt i spil, når de kommende års handlingsplaner skal udarbejdes. Der er mange spændende og aktuelle spørgsmål om unge, der har behov for kvalificerede svar indenfor alle centrets strategiske indsatsområder: Unge og uddannelse Unge og arbejde Unge og demokratisk deltagelse Unge og marginalisering Unge, sundhed og livsstil Denne årsberetning viser at antallet af afsluttede forskningsprojekter, igangværende aktiviteter, fremtidige initiativer og idéer, udgivelser i form af tidsskrifter, rapporter, artikler og bøger samt deltagelse og faglige indlæg på nationale og internationale møder, seminarer og konferencer befinder sig på et meget højt niveau. Det er meget få forskningsinstitutioner i Danmark, som har så omfattende en formidlingsvirksomhed af de mange projekter og undersøgelser som netop Center for Ungdomsforskning. Center for Ungdomsforskning (CeFU) er i dag en integreret del af Learning Lab Danmark (LLD), der sammen med de øvrige forskningsenheder på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) for nylig er blevet fusioneret med Århus Universitet (ÅU). Fusionen mellem DPU og ÅU vil formentlig blive yderligere en styrkelse af de faglige, administrative og samarbejdsmæssige fordele, som centrets ansatte har opnået igennem de seneste år. For mere end et år siden blev der i forbindelse med Center for Ungdomsforsknings flytning fra Roskilde Universitetscenter ( ) rejst stævning mod Foreningen Center for Ungdomsforskning fra RUC, idet der ikke var enighed om de økonomiske opgørelser i forbindelse med fraflytningen. Sagen er nu tæt på at blive afgjort af domstolene (marts 2007) og vi tror på at sagen får en for Foreningen Center for Ungdomsforskning tilfredsstillende afslutning. 4

4 Foreningens medlemstal er nu 27 det højeste antal siden foreningens etablering i I 2006 har 5 nye medlemmer - offentlige myndigheder, private virksomheder og frivillige interesseorganisationer indmeldt sig for at støtte Center for Ungdomsforsknings aktiviteter. Foreningsmedlemmerne bidrager med hver ,- kr. årligt til centrets drift og udvikling. Det samlede støttebeløb suppleres af rekvireret forskning, hvor rekvirenterne er ministerier, interesseorganisationer og forskningsrådsbevillinger. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne, centerleder Birgitte, centrets medarbejdere og alle samarbejdspartnere for et godt samspil i Da jeg på grund af et jobskifte i efteråret 2006 har valgt at stoppe som bestyrelsesformand for Foreningen Center for Ungdomsforskning vil jeg gerne sige tak for et spændende og tillidsfyldt samarbejde igennem de seneste 4 år der har altid været gode oplevelser forbundet med at arbejde sammen med jer. Center for Ungdomsforskning har udviklet sig til en meget væsentlig ressource for alle i den danske og internationale forsknings- og uddannelsessektor, der har indsigt i og interesse for unge! 5

5 FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner. Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksomheder. Gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer de vigtige interesser i forhold til de unge og er samtidig demokratisk grundlag for forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forskning, de deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen. Foreningens medlemskreds Ved indgangen til 2007 består Foreningens medlemskreds af 27 medlemmer: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Dansk Industri Dansk Metal Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) Fagligt Fællesforbund (3F) Forsvarets Personeltjeneste Frie Kostskolers Fællesråd Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) GODA Foreningen Gode Alkoholdninger Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) HK/Danmark Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning Novo Nordisk A/S Rigspolitiet Socialministeriet Trygfonden Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Undervisningsministeriet UU'erne Region Sjælland UU Netværk 9 Ændringer i foreningens medlemskreds I 2006 blev optaget 5 nye medlemmer: 6

6 Dansk Folkeoplysnings Samråd UU-Region Midtjylland UU-Region Nordjylland UU-Region København Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I 2006 har følgende meldt sig ud: Beskæftigelsesministeriet Videnscenter for Ungdomspædagogik Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder, som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for bestyrelsen Michael Andersen er repræsentant for Danmarks Idræts- Forbund, og næstformand Allan Baumann er repræsentant for Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL). I bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Olsen for Dansk Metal, Birgitte for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Thomas Kirkeskov for Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen for Frie Kostskolers Fællesråd, Anett Wiingaard for GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger, Peter Madsen for Gymnasieskolernes Lærerforening samt Niels Schmidt for Rigspolitiet. Der er i 2006 afholdt 6 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling: Bestyrelsesmøde afholdt hos Dansk Ungdoms Fællesråd Generalforsamling i Foreningen Center for Ungdomsforskning afholdt på Grafisk Højskole. Konstituerende bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde afholdt hos Gymnasieskolernes Lærerforening Bestyrelsesmøde afholdt hos Danmarks Idræts-Forbund Bestyrelsesmøde afholdt hos GODA Foreningen Gode Alkoholdninger Bestyrelsesmøde afholdt hos Frie Kostskolers Fællesråd CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Center for Ungdomsforskning (CeFU) har siden oprettelsen i 2000 sat fokus på unges integration, overgange og deltagelse i samfundets organisationer og institutioner. CeFU s formål er at analysere de måder, som unge indgår i samfundsinstitutionerne på, og at indsamle den eksisterende viden derom. CeFU har til opgave at være med til: 7

7 at afkode unges adfærds-, bevidstheds- og identitetsformer at koordinere den eksisterende ungdomsforskning i Danmark at formidle ungdomsforskning til et bredere publikum bestående af uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, organisationer og andre interesserede gennem statistisk materiale at dokumentere unges holdninger, adfærd og levevilkår Centrets forskning omfatter fem forskningsområder, som belyses tværvidenskabeligt, primært gennem sociologiske, kultursociologiske, pædagogiske og socialpsykologiske vinkler. De fem områder er: Unge og uddannelse Unge og arbejde Unge og demokratisk deltagelse Unge og marginalisering Unge, sundhed og livsstil Centrets forskningsprofil og de enkelte fokusområder tages løbende op til revision. I det seneste år har centret bevidst satset på at styrke forskningen i unges sundhed og trivsel. Området livsstil er dermed blevet udvidet til også at omfatte fokus på sundhed. Tilsvarende har centret haft et øget fokus på forskningen i og om unge med minoritetsbaggrund. Centrets medarbejdere ultimo 2006 Faste medarbejdere Birgitte, professor og centerleder Jens, Ph.d., lektor og forskningsleder Noemi Katznelson, Ph.d., adjunkt og forskningsleder Janne Juul, forskningskoordinator Niels Ulrik Sørensen, Ph.d., adjunkt og projektleder. Redaktør for tidsskriftet ungdomsforskning Bibi Hølge-Hazelton, lektor Stipendiater og projektansatte Anne Kofod, Kandidat-stipendiat Dorthe Skov Jeppesen, forskningsassistent Henriette Lind Holmegaard, forskningsassistent Metin Cakmak, forskningsassistent Mette Pless, Kandidat-stipendiat Niels-Henrik M. Hansen, Ph.d.-stipendiat Nina Wittendorff, Ph.d.stipendiat Rie Wellendorf Riis, forskningsassistent Susanne Murning, forskningsassistent Tallat Shakoor, forskningsassistent Tine Filges, forskningsassistent Tilknyttede forskere Knud Illeris, professor, Learning Lab Denmark, DPU. Lars Ulriksen, lektor, Institut for Curriculumforskning, DPU. 8

8 AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER I 2006 Evaluering af Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse. Et 2-årigt projekt i samarbejde med Fyns Amt. Amtet har igangsat et projekt om Den sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse som et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Svendborg. Projektet har til formål at udfordre og udvikle skolernes rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge. CeFU står for evalueringen af projektet. Forskere Niels Ulrik Sørensen, Dorthe Skov Jeppesen og Tine Filges. Unge og biblioteker Undersøgelsen rejser spørgsmål som: Hvordan kan biblioteket gøre en forskel for unge? Hvordan kan biblioteket matche de unges livsstil? Rapporten giver en fremadrettet og nutidig beskrivelse af unges behov for og krav til biblioteket i dag. Den sætter fokus på de unges hverdagsliv som helhed. De unge i Roskilde er repræsenteret ved tre forskellige ungdomsuddannelser. De har alle deltaget i enten interview eller i fremtidsværksteder. De unge er alle blevet bedt om at fuldføre sætningen Biblioteket ville være noget for mig, hvis. I svarene efterlyser de unge bedre service og mere respekt fra bibliotekarerne. De unge føler sig ikke velkomne og oplever, at bibliotekarerne afviser dem ved at tysse på dem og sjældent giver sig tid til at hjælpe. Projektet blev gennemført i samarbejde med Roskilde bibliotek. Forskere: Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen. Konstruktion af krop, seksualitet og køn i unge drenges forbrug af pornografi. Projektet er en del af Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforsknings (NIKK) store nordiske forskningsprojekt "Unge, kjønn og pornografi i Norden. Centrets delprojekt sigter mod at medvirke til undersøgelsens afdækning af, hvilke kønsbilleder de nordiske teenagere synes, pornografien skildrer, og hvad deres holdninger til disse er. Det vil indgå i undersøgelsens anden del og bygge på kvalitative dybdeinterviews med enkeltpersoner om deres opfattelser af, holdninger til og syn på pornoficering. Projektet afsluttet primo Forsker Niels Ulrik Sørensen. Unges kompetenceudvikling i foreningslivet. Projekt støttet af DGI's forskningspulje. Forskningsprojektet havde til formål at give en forskningsbaseret viden om unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv og dets uddannelsestilbud. Det har undersøgt betydningen af unges deltagelse i idrætsforeningers frivillige foreningsarbejde. Undersøgelsen fokuserede særligt på, hvilken betydning formaliserede uddannelsestilbud til unge frivillige ledere har for såvel deres frivillige foreningsarbejde som deres øvrige liv. Projektet er afsluttet medio Forsker Anne Kofod og Jens. Unge hørehæmmedes livskvalitet. Projekt støttet af Helsefonden. Projektet er en del af en større forskningsindsats, hvor hensigten er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation. Dette projekt er således en del-rapport i et større 3-årigt projekt. I projektet sættes der fokus på unge 9

9 hørehæmmedes særlige situation. Datamaterialet er dels en stor spørgeskemaundersøgelse og dels en lang række livshistorie-interviews med unge hørehæmmede. Projektet påviser, at unge hørehæmmede er meget udsatte og lever med en stor risiko for udbrændthed og social marginalisering. Projektet er afsluttet august Rapporten Ung og hørehæmmet kan hentes på hjemmesiden. Forsker Niels-Henrik M. Hansen. IGANGVÆRENDE FORSKNING I 2006 Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdomsforsknings arbejde. Unge og uddannelse Forventninger til universitetsstudier. Projektet vil afdække disse tre perspektiver: de studerendes forudsætninger og forventninger til studiet, og henholdsvis lærernes og universitetets forudsætninger og forventninger. Målet med projektet er at få en bedre forståelse af de forhold som spiller ind på de videregående uddannelser. Det er hensigten, at projektet skal give en mere nuanceret indsigt i de forestillinger, motiver og interesser, som ligger bag de studerendes studievalg og studiepraksis, og samtidig en indsigt i de forskellige rationaler som ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning. Forsker Lars Ulriksen. Projektet afsluttes ultimo 07 HTX, Intelligensreserven og tek-nat-uddannelserne. Projektet undersøger HTX-elevers interesser, forestillinger og forventninger til uddannelsen. Forskningsprojektet vil gå i dybden med elevernes begrundelser og motivationer for valg af HTX, deres forventninger til uddannelsen og dens læringsmæssige indhold samt elevernes forestillinger omkring, hvad de skal efter uddannelsen. Disse interesser, forestillinger og forventninger analyseres i relation til den konkrete praksis eleverne oplever på HTX. Projektet vil akkumulere viden omkring, hvilke indhold og arbejdsformer eleverne møder på HTX, i relation til hvordan disse udvikler, inkluderer og ekskluderer elevernes interesser for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derudover vil projektet fokusere på, hvorfor HTX er bedre til at rekruttere elever fra uddannelsesfremmede miljøer, og hvorfor der er et større frafald på HTX end på det almene gymnasium. Endelig vil et forskningsområde være den lave andel af piger på HTX. Spørgsmålene vil blive undersøgt gennem tre empiriske nedslag: En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, en analyse af bekendtgørelser, læreplaner og informationsmateriale samt interview med ledere, lærere og elever. Forskere Henriette Lind Holmegaard og Lars Ulriksen. Projektet afsluttes medio 08 Evaluering og forskning i forbindelse med forsøg med brobygning. Evaluerings- og forskningsprojektet er igangsat i januar 2004 og afrapporteres i efteråret Projektet er en del af Undervisningsministeriets projekt om forsøg med brobygning, som 10

10 handler om udskolingen fra grundskolen. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet og består af en række konkrete og lokale forsøg med brobygning på i alt 40 skoleklasser rundt om i landet. Forsøgene administreres og udvikles i samarbejde med Kommunernes Landsforening. CeFUs rolle i forbindelse med projektet er at udarbejde en forskningsbaseret evaluering. Det vil konkret sige et kombineret evaluerings- og forskningsprojekt, der undersøger, hvilken indflydelse brobygningsforsøgene har på de unges forudsætninger for at træffe det rette valg af ungdomsuddannelse, samt hvad der i bredere forstand ligger til grund for de unges uddannelsesvalg. Denne del bygger på datamaterialet fra forsøgene med brobygning samt fra en kontrolgruppe på 20 skoleklasser, der ikke medvirker i forsøgene. Samlet set giver datamaterialet adgang til i alt 60 klasser (i alt ca unge). Forskere Noemi Katznelson og Mette Pless. Projektet afsluttes ultimo REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING BY AN INTEGRATED APPROACH. Center for Ungdomsforskning er dansk partner i et 2-årigt tværeuropæisk projekt i EU-regi, Leonardo da Vinci programmet. Det forskningsmæssige sigte er at blive klogere på de svage og marginaliserede grupper især indenfor det erhvervsrettede uddannelsessystem, med henblik på at forebygge frafald. Projektet vil særligt rette fokus på unge med psykosociale problemer, unge der ønsker lærepladser indenfor områder hvor det ikke er muligt, unge der har problemer med færdigheder i fysik, matematik og engelsk og unge med en anden etnisk baggrund end dansk.. Forsker Birgitte. Projektet afsluttes ultimo 07 Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative betydning i de gymnasiale uddannelser? Unge, som kommer fra en gymnasiefremmed baggrund, har i nogle tilfælde vanskeligere end deres kammerater ved at finde sig til rette i de gymnasiale uddannelser. Projektet skal samle og producere forskningsbaseret viden om hvilke forhold, som bidrager til disse vanskeligheder. Formålet er at formulere et handlingskatalog, som skoler og lærere kan bruge for at forsøge at afhjælpe nogle af vanskelighederne. Undersøgelsen omfatter alle fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx, hf. Forskere: Lars Ulriksen, Birgitte og Susanne Murning (CeFU), Aase Bitsch Ebbensgaard (Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet).Projektet afsluttes ultimo 07 Formatted: Font: Not Bold Deleted: Midtvejspublikat ion: Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde, 2005 Deleted: Projektet afsluttes medio 2006 Formatted: Font: Italic Deleted: Forventes afsluttet september Unge og marginalisering Identitet, emotioner, læring og hørehæmmede. 3-årigt ph.d.-projekt. Projektet analyserer konsekvenserne af hørehandicappedes handicap med fokus på emotioners rolle i opretholdelsen af sociale relationer og unge hørehæmmedes livskvalitet. Projektets hovedinteresse er, hvorledes hørehæmmede refleksivt arbejder med følgerne af deres handicap - og dermed fokuserer det på de hørehæmmedes oplevelser og strategier for at leve med deres hørehandicap. Derved fjernes blikket også fra den traditionelle fokusering på de negative aspekter/følger ved et handicap og flyttes over på de ressourcer, som unge hørehæmmede også råder over. Projektet vil med andre ord forsøge at opstille et perspektiv, hvor de sociale mekanismer og konstruktioner, der er på spil, og som volder de unge hørehæmmede problemer, kan analyseres og diskuteres. Projektet vil oparbejde et empirisk materiale om unge hørehæmmede. De er som gruppe ikke særligt velbelyst, hverken i dansk eller international handicapforskning, og der mangler på et helt basalt plan viden om deres 11

11 vilkår og trivsel, hvilket projektet vil forsøge at afhjælpe. Forsker Niels Henrik-Hansen. Projektet afsluttes ultimo 07 Formatted: Font: Italic Unge, sundhed og livsstil Youth & Gambling. Kortlægning og analyse samt forebyggelse af nye (hypermoderne) former for pengespil - herunder gennemgang af læringsmulighederne ved differentierede oplysningsformer. 3-årigt forskningsrådsprojekt om betydningen af nye former for (hypermoderne) pengespil blandt unge. Projektet vil have særligt fokus på de nye muligheder internettet giver for pengespil, som f.eks. poker. Forskningsprojektet vil via en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvor udbredt pengespil er blandt unge. Ved også at følge en større gruppe af unge, der spiller pengespil, undersøges det, hvordan betydningen af pengespil udvikler sig hos unge over tid. Projektet er påbegyndt september 2006 og forventes afsluttet august Forskere Jens (projektleder), Nina Wittendorff (stipendiat på projektet), Niels Ulrik Sørensen og Birgitte Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge-Eating Disorder. Center for Ungdomsforskning samarbejder med AIDA Behandlingscenter for mennesker med spiseforstyrrelser og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den Kongelige Veterinær & Landbohøjskole, om at undersøge, hvorvidt naturen og friluftslivet kan hjælpe unge med spiseforstyrrelser til at få det bedre. Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere tre typer af friluftsprogrammer for unge med spiseforstyrrelser, med henblik på at styrke deltagerne fysisk, psykisk, socialt og kulturelt. Projektet afsluttes Forsker Tine Filges og Birgitte. Mødet mellem unge og professionelle i sundhedsvæsenet. Projektets overordnede formål er at afdække de barrierer og muligheder, der er for at etablere relationer mellem de unge og professionelle i sundhedsvæsenet. Projektet vil undersøge, hvilke forskellige perspektiver parterne har på krop, sundhed og sygdom, samt hvordan disse forskellige perspektiver virker ind på mødet mellem parterne. For at kunne gøre det, vil projektet fokusere på tre forhold ved mødet: (1) De forskellige slags viden, de unge og de professionelle trækker på. (2) De forskellige typer magt, de er bærere af. (3) De forskellige positioner, de indtager under mødet. Herudover vil projektet undersøge, hvordan disse forhold ombrydes af den dynamik, der finder sted i kraft af individualiseringen i det senmoderne samfund. Projektet vil undersøge ovenstående i forskellige delprojekter, der alle har møder mellem unge og professionelle som omdrejningspunkt. Projektet er i opstartsfasen og søger aktuelt finansiering af delprojekterne. Forskere: Lektor Bibi Hølge-Hazelton og adjunkt Niels-Ulrik Sørensen. Etniske minoritetsunges tryghed og utryghed. Forskningsprojektet skal bidrage til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse af det normale og trygge liv i senmoderniteten, som grundlag for tilrettelæggelse af en evt. fremtidig indsats. Fokus vil blive rettet mod den voksende gruppe almindelige unge med anden 12

12 etnisk baggrund end dansk, der alligevel oplever nogle problemer. Der er tale om en sammensat gruppe af unge, som har mange forskellige baggrunde kulturelt, religiøst, socialt og fordelt på etnisk gruppe og som derfor ikke uden videre lader sig rubricere. Dette vil ske ud fra en antagelse om, at enhver succesfuld deltagelse i det danske samfund nødvendigvis må være baseret på en basal tryghed i de unges hverdag. Hvis denne ikke er til stede mangler grundlaget for en god integration. Brugen af begreberne tryghed/ikke-tryghed har også den fordel, at det åbner blikket på denne gruppe af unge, og ikke begrænser det til et spørgsmål om, hvor "dansk" man er eller ikke er. Forskere: Tallat Shakoor, Rie Wellendorf Riis og Birgitte. Projektet afsluttes ultimo 07 Studier i voldelig religiøs radikalisme: Trosforestillinger, narrativer og ideologier blandt radikaliserede unge. Center for Ungdomsforskning deltager i et større forskningssamarbejde imellem forskere i England, Frankrig, Tyskland og Danmark. Forskningsprojektet er opslået og finansieret af EU Kommissionen, som i kølvandet på en forstærket indsats overfor terrorisme ønsker en nuanceret identificering og adressering af faktorer og årsager til voldelig religiøs radikalisme. Fokus for projektet er at udforske trosforestillinger, narrativer og ideologier som kan føre til voldelig religiøs radikalisering blandt unge i Europa. Forsker: Tallat Shakoor.Projektet afsluttes ultimo 07 Unge og arbejde Unge og stoffer på arbejdspladserne - en undersøgelse af unges brug af narkotika i arbejdslivet. Samarbejde mellem 3F og Center for Ungdomsforskning om at undersøgelse af stofbrug blandt unge i arbejdslivet. 3F har en formodning om, at det særligt blandt unge mænd er udbredt med brug af narkotiske stoffer på arbejdspladsen, som følge af det moderne arbejdslivs høje krav til præstation, tempo og fysisk formåen. Dertil kommer, at der indenfor nogle arbejdspladser kan være en kultur, der nogle steder understøtter denne (præstationsfremmende og/eller rekreative) brug af stimulerende midler. Center for Ungdomsforsknings undersøgelse skal ud fra de unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet stille skarpt på årsager og sammenhænge til hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere vil undersøgelsen belyse holdninger til brug af stoffer på arbejdspladsen, og hvad unge mener, der kan gøres ved det. Forskere: Jens (projektleder) og forskningsmedarbejder Pia Olsen (ekstern konsulent). Projektet afsluttes medio 07 Formatted: Font: Italic Kulturanalyse af de merkantile uddannelser. Fagbevægelsen er en af de institutioner, der gennem de senere år har oplevet, at unge er eksponenter for nogle nye værdier og holdninger: Dels tager unge i mindre grad medlemskab af en fagforening for en selvfølge, dels forholder de sig kritisk til den faglige varetagelse af deres interesser på arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet sætter fokus på de unge, der læser henholdsvis HG1, HG2, Handelsgymnasiet (HHX) samt nogle udvalgte grafiske grunduddannelser. Med dem som afsæt, vil undersøgelsen belyse de unges interesser, holdninger og værdier. Undersøgelsen skal på et overordnet plan anvendes som et værktøj i forbindelse med dialogen om og udmøntningen af HK s ungdomspolitik. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem HK og Center for 13

13 Ungdomsforskning. Forskere Anne Kofod og Henriette Lind Holmegaard. Projektet afsluttes medi0 07. UDGIVELSER FRA CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING I 2006 Tidsskriftet Ungdomsforskning Udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elektronisk tidsskrift på hjemmesiden Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en trykt udgave med fire temanumre pr. år. Niels Ulrik Sørensen, ph.d., adjunkt er redaktør af tidsskriftet. Anne Kofod, cand.mag., ph.d.-stipendiat, har været sproglig redaktør på nogle af udgaverne, mens Niels-Henrik M. Hansen, ph.d.- stipendiat har stået for layout og har været redaktør på temanummeret: Ensomhed og mobning. I 2006 udkom tidsskriftet med følgende temanumre: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Ensomhed og mobning De bedste af de bedste Unge og musik Unges sundhed Rapporter Jeppesen, Dorthe Skov, Tine Filges og Niels-Ulrik Sørensen 2006: Ung og sund? Når et æble om dagen ikke er nok. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet. Katznelson, Noemi og Mette Pless: Unge ét år efter niende klasse. 2. delrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. Kvantitative resultater. Delrapport under forskningsprojektet Evaluering og forskning i forbindelse med forsøg med brobygning. Katznelson, Noemi og Mette Pless: Unges vej mod ungdomsuddannelserne tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. Afsluttende rapport under forskningsprojektet Evaluering og forskning i forbindelse med forsøg med brobygning (udkommer primo 2007). Kofod, Anne og Jens : Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Kofod, Anne og Niels Ulrik Sørensen: Unge og biblioteker. Rapport udarbejdet af CeFU for Roskilde Bibliotek. Danmarks Biblioteksforening Hansen, Niels Henrik M. Hansen: Ung og hørehæmmet. Høretab, kommunikation og trivsel. I samarbejde med Helsefonden. Center for Formatted: Bullets and Numbering 14

14 Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Artikler Hansen, Niels-Henrik M. Hansen. Hvad ved vi om unge hørehæmmede? På Hølge-Hazelton B. At blive praktiserende læge. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Juni 2006/6: Holge-Hazelton B. Youth and chronic illness. (2006). Developing insight into the lives of young people by using Internet based interviews. In: Health Research in Cyberspace: Methodological, Practical and Personal Issues of Researching Online. Laimputtong P. (Eds) NOVA. Hølge-Hazelton B. Unge åbner sig i Cyberspace. Sygeplejersken 11/2006: Læger, køn og arbejde, et litteraturoverblik. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, april: Hølge-Hazelton B. Ny generation - nye læger? Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, maj 2006: Hølge-Hazelton B. et. Al. Den unge med kræft - et praksisforskningsprojekt Klinisk Sygepleje, november. Holge-Hazelton B. Images of illness in youth, Journal of Loss and Trauma, Routledge, part of the Taylor & Francis Group, Volume 11, Number 5 / October- December 2006: Katznelson, Noemi og Mette Pless. Unges forestillinger om arbejde. I Tidsskrift for Arbejdsliv Nr. 3, 2006, Tema om Unge og arbejdsliv. Katznelson, Noemi og Mette Pless. Parents choice of education and guidance on parents direct and indirect influence on youths choices. Artikelbidrag til antologien Ways: Guidance in the Nordic Countries (Bogen og artiklen er endnu upubliceret). Katznelson, Noemi og Mette Pless. Niende klasse og hvad så? I tidsskriftet Vejlederen, årgang 3, nr.1, 2006., Jens 2006: Mobile unge som fremtidens medarbejdere. Tidsskriftet Ungdomsforskning. De bedste af de bedste // nr // Årgang 5. Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet., Jens og Niels Ulrik Sørensen 2006: Livet i nuet. Tidsskriftet Ungdomsforskning. Unge g Sundhed, temanummer // nr. 4, 2006 // Årgang 5. Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet. 15

15 , Jens 2006: Unges pengespil - ventil og blindgyde. Forskningsbaseret interview med forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning Jens. I: Per Straarup Søndergaard (red.) Unge på spil - om problemspil og ludomani blandt unge. Kroghs Forlag A/S., Jens 2006: De mobile unge fremtidens medarbejdere. Fagbladet Ergoterapeuten - Tidsskrift for Ergoterapeuter, nr , 67. årgang. Ergoterapeutforeningen. Shakoor, Tallat: Indvandrerfriskoler i Danmark. I: Peter B. Andersen, Curt Dahlgren, Steffen Johannessen og Jonas Otterbeck (red.): Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Sørensen, Niels Ulrik (in print): På kanten. Æstetiseringen af det maskuline og heteroseksuelle blandt unge mænd i en senmoderne storby. I Norma. Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier Volum 2. Universitetsforlaget i Oslo. Sørensen, Niels Ulrik (in print): Bare billeder? Konstruktionen af køn, kroppe og seksualiteter i unge drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi. I Unge, køn og pornografi i Norden Kvalitativa studier. TemaNord. Sørensen, Niels Ulrik 2006: Bechs vridemaskine. I Norma. Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier Volum 1. Universitetsforlaget i Oslo. Sørensen, Niels Ulrik 2006: Krumspring for heteroseksualiteten. Når unge drenge støder på mandekroppe i massemedierne. I Nikk Magasin. Generation XXX: Unge og pornografi // Nr // Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Sørensen, Niels Ulrik 2006: Musikalske markeringer. I Tidsskriftet Ungdomsforskning. Unge og musik // nr // Årgang 5. Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet. Sørensen, Niels Ulrik 2006: Fremtiden er metroseksuel. I Groes-Green og Marianne Grums Tyllesen (red.) Sex i grænselandet. Tiderne Skifter. Undervisningsmateriale: Papers: Hoelge-Hazelton B Developing Shared Cancer Care: From. Opposition to Interaction. Paper for 14th International Conference on Cancer Nursing, September 27th 1st October 2006, Toronto, Canada. Hoelge-Hazelton B Cancer in young adulthood. Internet communication and ethics. Paper for 14th International Conference on Cancer Nursing, September 27th 1st October 2006, Toronto, Canada. Comment [JP1]: Jeg synes egentlig, at det ser meget godt ud med titlen kursiveret, men alle de andre steder på listerne er de det ikke, så jeg har ændret det. Hoelge-Hazelton B The young adult with cancer, a practice-based research project. Paper for 14th International Conference on Cancer Nursing, September 27th 1st October 2006, Toronto, Canada. Tidsskriftet Ungdomsforskning 16

16 Hvert nummer har et oplag på 1200 eksemplarer og har ca. 800 abonnenter. TILLIDSHVERV, NETVÆRKS- OG KONFERENCEDELTAGELSE Hverv og deltagelse i europæiske netværk Anne Kofod: 12th meeting of Experts on Youth Research and Information. Rådgivende funktion i forhold til Europarådet og EU-Kommissionen, hvor CeFU repræsenterer Danmark. Strasbourg oktober Birgitte : Deltagelse i Leonardo da Vinci projekt RES INTEGRA. Andros, Grækenland juni. Niels Ulrik Sørensen: Medlem af nordisk redaktionsråd for Norma. Nordisk Tidsskrift for maskulinitetsstudier. Laves i samarbejde med NIKK. Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Udgives af Universitetsforlaget i Oslo. Tallat Shakoor: Deltager i et større forskningssamarbejde imellem forskere i England, Frankrig, Tyskland og Denmark. Forskningsprojektet er opslået og finansieret af EU-Kommissionen, som, i kølvandet på en forstærket indsats overfor terrorisme, ønsker en nuanceret identificering og adressering af faktorer og årsager til voldelig religiøs radikalisme. Hverv og deltagelse i danske netværk Bibi Hølge-Hazelton sidder i det tværuniversitære netværk: Køn-konstruktivismediskurs. Bibi Hølge-Hazelton er medlem af forskningsnetværket Kræftforskere med tilknytning til CSS. Bibi Hølge-Hazelton er medlem af netværket Sammenhæng i Kræftforløb, organiseret via SDU og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Birgitte deltager som ressourceperson i Læringsforum Østjylland - Støttet af den Europæiske Socialfond med henblik på unge udsattes læringsformer. Birgitte og Jens. Medlemmer af Erhvervspædagogisk forskernetværk. Formålet med netværket er at opsamle viden om forskning i erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsernes pædagogik. De deltagende institutioner er Center for Ungdomsforskning, DPU // Inst. for Curricumforskning, DPU // Århus Universitet // Ålborg Universitet // RUC // DEL. Netværket er finansieret af bevilling fra Undervisningsministeriet. Birgitte og Jens. Medlemmer af ErhvervsPædagogisk Praktikernetværk. Formålet med netværket er at skabe samarbejde mellem forskningsinstitutioner og praktikere indenfor det erhvervspædagogiske felt. Netværket er støttet økonomisk af Undervisningsministeriet. Deltagere i netværket er FS - Foreningen af Skoleledere // Erhvervsuddannelsescentre fra hele landet // Center for Ungdomsforskning, 17

17 Learning Lab, DPU // Institut for Curricumforskning, DPU // AU // Ålborg Universitet // RUC. Jens og Birgitte. Medlemmer af Netværket Unges Levevilkår (NUL), der har til formål at opsamle viden omkring unge og pædagogiske initiativer eller uddannelser rettet mod varetagelse af arbejde mod unge. De deltagende institutioner er Center for Ungdomsforskning // Dansk Ungdoms Fællesråd // US-Centret // UFC-Børn & Unge // Ungdomsringen // CVU- Storkøbenhavn, Videncenter for Ungdomspædagogik og -didaktik. Jens. Medlem af Anti Doping Danmarks Oplysnings- og Uddannelsesudvalg. Jens. Medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes bevillingsnævn for uddannelsespuljen for frivillige. Jens. Deltager i følgegruppen for InterReg II-netværksprojekt - utbildningsanordnare inom fritidssektorn, der har til formål at udvikle fælles uddannelsesinitiativ over Øresund inden for fritidssektoren. Deltagere er: Frederiksberg kommune, Lunds kommune, Lunds Universitet, CVU-STORK, Fröbelseminariet, Viskadalens folkhögskola og Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, DPU. Niels Ulrik Sørensen. Medlem af Netværk for kulturforskning og kulturanalyse, hjemmehørende ved Institut for Litteratur, kultur og medier ved Syddansk Universitet. Niels Ulrik Sørensen. Medlem af KRAKA-prisbestyrelsen, Foreningen for Kønsforskning. Bestyrelsen uddeler hvert år prisen til årets værk indenfor kønsforskningen i Danmark. Prisen uddeles under årskonferencen for Foreningen for kønsforskning. Niels Ulrik Sørensen. Medlem af bestyrelse for Netværk for forskning i mænd og maskuliniteter (NEMM). Foreningen afholder fire møder årligt. Noemi Katznelson. Bestyrelsesmedlem i daghøjskolen Veras bestyrelse. Noemi Katznelson. Deltager i faglig dialoggruppe i Udviklings- og formidlingscentret for børn og unge if. et socialministerielt projekt om dialog med unge. Noemi Katznelson sidder i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeriet. Noemi Katznelson. Deltager i styregruppe i Højskolernes Hus if. udviklingsprojekt om samarbejde mellem højskoler og det formelle uddannelsessystem. Noemi Katznelson. Deltager i en undervisningsministeriel arbejdsgruppe om bedre overgangen til de videregående uddannelser. Blev indstillet til arbejdsgruppen af Universiteternes Rektorkollegium. Noemi Katznelson. Deltager i en følgegruppe i Socialministeriet om unges boligsituation. Tallat Shakoor. Bestyrelsesmedlem i Forum for Islamforskning (FIFO). FIFO s primære formål er at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark. 18

18 Tallat Shakoor. Redaktionsmedlem i Tidsskrift for Islamforskning, som udgives af Forum for Islamforskning. Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret og peerreviewed tidsskrift, som publiceres af Forum for Islamforskning. Internationalt samarbejde og deltagelse i udenlandske konferencer Hølge-Hazelton B. Deltagelse og præsentationer ved konferencen 14 th International Cancer Nursing, Conference, Toronto, Canada, 27/9-1/10. Hølge-Hazelton B. Deltagelse og posterpræsentation på IPOS kongressen I Venedig, 16-21/10. Katznelson, Noemi: NYRIS 9 Landscapes of Youth, Stockholm januar Kofod, Anne: NYRIS 9 Landscapes of Youth, Stockholm januar Paper & presentation: The Myth of the Messed-up Generation., Jens : NYRIS 9 Landscapes of Youth, Stockholm januar Paper: The Myth of the Messed-up Generation., Jens : Deltagelse i seminaret Youth, Mental Health & Educational Achievements, 28. juni. UCL London. Pless, Mette: NYRIS 9 Landscapes of Youth, Stockholm januar Sørensen, Niels Ulrik: Oplæg på Scandinavian Press Seminar for Reckett Benckiser: Youth, Identity and Body. Hotel Senator Barcelona 11. januar 2006 Sørensen, Niels Ulrik: Oplæg på konference om Unge, køn og pornografi I Norden: Bare billeder? Konstruktionen af køn, krop og seksualitet i unge drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi. Oslo Kongresscenter, 18. september Wittendorff, Nina: Medlem af netværket Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats, Uppsala Universitet. DOKUMENTATION OG FORMIDLING CeFU s hjemmeside (www.cefu.dk) Hjemmesiden har i 2006 haft besøgende, hvilket er det samme som i Antallet af unikke besøgende har i 2006 været knapt 7000 i gennemsnit pr. måned. En stigning på 20 % i forhold til Forskellen på unikke besøgende og en almindelig besøgende er, at en besøgende betegnes som unik første gang vedkommende besøger hjemmesiden evt. 19

19 efterfølgende besøg registreres ikke som en unik bruger, men afspejles kun i det samlede antal besøgende. Som bruger kan man gratis abonnere på forskellige områder af hjemmesiden. Er man abonnent får man pr. e-post besked, når der er sket ændringer på de sider man ønsker at følge med i. Antallet af områder er blevet væsentligt formindsket i Siden omlægningen er der tegnet 300 nye abonnementer, hvilket er en fremgang på 25 % i forhold til medlemstallet inden omlægningen. Der er i 2006 nedsat en projektgruppe, der arbejder med anskaffelsen af en ny hjemmeside til CeFU. Koordinering af ungdomsforskningen i Danmark En af Centrets opgaver er løbende at skabe overblik over den ungdomsforskning, der finder sted på mange forskellige institutioner og medvirke til at afdække, hvor der er udækkede forsknings- og udredningsbehov. I 2006 er ungdomsforskernetværket løbende blevet udbygget, og på cefu.dk findes en oversigt over ungdomsforskere i Danmark, hvor forskernes forskningsprojekter, forskningsområder og tilknytning er beskrevet. Offentlighedsarbejde og public service Centret modtager dagligt henvendelser fra unge selv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, foreninger og medier med forespørgsler om unges værdier og adfærd, formidling af ungdomsforskningen og foredragsvirksomhed. Centret prioriterer henvendelserne højt som en del af den public service-forpligtelse, der er en del af Centrets formål. Centrets medarbejdere deltager jævnligt i interviews i de trykte og elektroniske medier og udbreder kendskabet til Centret og dets forskning. KONFERENCER Centret afholder hvert år en række konferencer. Konferencerne har forskellige målgrupper medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning, forskere samt praktikere og andre med interesse for ungdomsforskning. Medlemskonferencer: : "Et kalejdoskopisk indblik i udvalgte dele af centrets aktuelle forskning samt gæsteforelæsning". 80 deltog i konferencen : "Kommunikation med unge mobile unge og velmenende voksne". 120 deltog i konferencen. Åbne konferencer: 20

20 : "Unge og Ulighed velfærdsstatens unge og nye dilemmaer". 130 deltog i konferencen. Konferenceoplæg, foredrag og konsulentvirksomhed Dato Forsker Arrangement 2. januar Noemi Katznelson Oplæg om unge udenfor uddannelse på temadag om fremtidens ungdomsskole for medarbejdere i ungdomsskolen. 17. januar Jens 26. januar Jens Hvad stiller vi op med de udsatte unge? Oplæg og workshop for mentorer på UU-Roskildes Mentorkursus. Generation fremtidsplan oplæg om nutidens unge for Holstebro Handelsskoles pædagogiske råds temaarrangement. 28. januar Anne Kofod Det normale ungdomsliv: Medarbejderkursus. Rødby og Holeby ungdomsklubber for klubmedarbejdere 3. februar Birgitte Foredrag om fremtidens sygeplejerskeuddannelse for rektorforsamlingen. 4. februar Jens 6. Februar Noemi Katznelson 24. Februar Noemi Katznelson 25. februar Jens Nye tider nye foreningsformer? Oplæg om unge og foreningsliv på Ny Køge Kommunes Foreningskonference, Teaterbygningen, Køge. Oplæg om unge på arbejdsmarkedet på Praktikpladskonference afholdt af Dansk Handel og Service (D, H & S). Oplæg på lukket høring om 10. klasse for folketingets uddannelsesudvalg på sborg. De kompetente frivillige - hvordan engagerer vi unge i frivilligt socialt arbejde? Oplæg for Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes interne seminar, Schæffergården i Lyngby. Oplæg for ungdomsbibliotekarer, Odense. 2. marts Birgitte 7. marts Anne Kofod Unge trends og tendenser: Temadag om ungdomsuddannelserne og biblioteker, Århus Kommunes Biblioteker. 8. marts Noemi Katznelson Oplæg om unge og det moderne ungdomsliv landskonferencen 'ungdomsliv' afholdt af CVU- Storkøbenhavn. 17. marts Mette Pless Unges uddannelsesvalg og forestillinger om ungdomsuddannelserne. Oplæg på årsmøde for HTX-ledere. 28. marts Mette Pless Niende klasse og hvad så? Oplæg om unges uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning i folkeskolen. Vejledningskonference arrangeret af UU-Sjælsø. 5. april Birgitte Oplæg om KVU-Vejle. 22. april Anne Kofod Det normale ungdomsliv: Ventilens årsmøde. Århus. 26. april Birgitte Oplæg om ungdomskultur. EUC-Lolland. 02. maj Mette Pless Unges uddannelsesvalg. Oplæg på forældreaften, 21

21 5. maj Birgitte 6. maj Birgitte 9. maj Niels Ulrik Sørensen Sortedamsskolen, København. Oplæg om ungdomskultur på Biblioteksskolen i København. Oplæg om unge og uddannelse på EUC vest. Oplæg om Unges sundhed og livsstil. Konference om Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse. Svendborg Erhvervsskole. Oplæg for kliniske vejledere på Slagelse Sygeplejerskeskole. 16. maj Birgitte 16. maj Mette Pless Unge med særlige vejledningsbehov. Oplæg på vejledningskonference. Arrangeret af UU- København 18. maj Anne Kofod Det normale ungdomsliv: Seminar om efterværn, seminarer.dk. Høje Tåstrup. 23. maj Anne Kofod Teenageliv: Teamproduction. København. 24. maj Anne Kofod Det normale ungdomsliv: Seminar om efterværn, seminarer.dk. Horsens. 31. maj Jens Når de unge bliver tillidsrepræsentanter om unges forhold til fagbevægelse og demokratisk deltagelse. Oplæg og workshop på FTF s uddannelseskonference maj Anne Kofod Scenariedag om unge og biblioteker. København. 1. juni Anne Kofod Det normale Ungdomsliv. UU netværk 9. Kolding. 2. juni Birgitte Oplæg for Erhvervsskolen Hamlets bestyrelse. 13. juni Dorthe Skov Jeppesen 16. juni Jens 18. juni Noemi Katznelson 20. juni Birgitte 27. juni Mette Pless og Noemi Katznelson Oplæg om Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse for A/N Forum, Arbejdsgruppe Ungdomsuddannelserne, Odense. Mobile unge og ledelse om rekruttering og fastholdelse af unge på arbejdspladserne. Bispebjerg Hospitals Ledelsesseminar Oplæg om undersøgelsen Niende klasse og hvad så? fælleskonference for LO på LO-skolen. Oplæg for jordbrugslærere ved Selandia, Slagelse. Heldagsseminar om Ungdomskultur, for lærere ved Træfagene. Arrangeret af DEL. 2. august Mette Pless Unges uddannelsesvalg. Oplæg på Vejlederens dag. Arrangeret af UU-Sjælland. 22. august Noemi Katznelson Oplæg om unge nydanskere på Integrationsdøgnet 2006 ved integrationsministeriets Sørup konference afholdt af Integrationsministeriet. 23. august Niels Ulrik Sørensen Oplæg om unge som fremtidens medarbejdere. Brunchmøde, Arkens Ervhervsklub, Arken Museum for Moderne Kunst 29. august Anne Kofod Det normale ungdomsliv. Kreative byer. Ballerup 2. september Tallat Shakoor Oplæg til Dansk Ungdoms Fællesråd om unge muslimer i Europa. 5. september Mette Pless Unges hverdagsliv og uddannelsesvalg. Oplæg for US-Centrets kontaktudvalg. 22

22 7. september Mette Pless Unge på vej mod erhvervsuddannelserne. Oplæg på konference for Malerfagets uddannelsesudvalg. 21. september Noemi Oplæg om unge og uddannelse for EUC-midt. Katznelson 22. september Noemi Katznelson Oplæg om unge og vejledning på Fællesvejlederkursus 2006 for vejledere i Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde amt. 26. og 27. september Anne Kofod 28. september Jens 2. oktober Jens 5. oktober Jens 5. oktober Niels Ulrik Sørensen 7. oktober Jens 7. oktober Dorthe Skov Jeppesen oktober 9. oktober, 6. november og 22. november Birgitte Jens 10. oktober Dorthe Skov Jeppesen 11. oktober Niels Ulrik Sørensen 12. oktober Noemi Katznelson 12. oktober Nina Wittendorff Det normale ungdomsliv samt forældrenes betydning: GODA i samarbejde med SSP netværket. København og Vejle. Debatarrangement og workshop om unge og erhvervsvalg - med fokus på industriens arbejdspladser. Udviklet og afholdt i samarbejde MAN B&W Diesel A/S for interne ansatte, UUvejledere, uddannelsesudvalgene ved Københavns Tekniske Skole og faglige repræsentanter. Oplæg om unge og foreningsliv i det nye kommunale landskab på Den Kommunale Højskoles (COK) kursus Folkeoplysning i praksis, COK. Mainstream-unge og risikoadfærd. Oplæg på DEL s konference: Unge og risikoadfærd. Odense. Drenge og pornografi. Oplæg for Netværk for forskning i mænd og maskuliniteter, Institut 10, Roskilde Universitetscenter. Workshop: Rekruttering og motivering i det frivillige arbejde. Afholdt for Ingeniørforeningen på IDA-dagene Oplæg om Den Sundhedsfremmende Ungdomsuddannelse på Udviklingskonferencen Fordi det er sundt, kan det godt være sjovt afholdt af Korsløkke Ungdomsskole, Odense. Kursusleder og oplægsholder ved Højskolepædagogisk Uddannelse, Køng. DGI s cafe-arrangementer 2006 om Frivillighed og kompetenceudvikling. Indlæg om unges, frivillighed og kompetenceudvikling og debatteren. Afholdt i København, Salling og Fredericia. Et indblik i unges sundhed og (mis)trivsel. Oplæg ved Højskolepædagogikum på Køng Højskole, Glamsbjerg. Krop og identitet i ungdomsårene. Oplæg ved Højskolepædagogisk Uddannelse. Køng Idrætshøjskole. Oplæg om unge og uddannelse på temadag for vejledere i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser afholdt af Social- og sundhedsskolen i Holbæk og Ringsted. Oplæg om vilde piger. Højskolepædagogisk uddannelse, Køng Idrætshøjskole. 24. oktober Birgitte Oplæg om fremtidens lærings- og 23

23 uddannelseskultur for sundhedspersonale i Storstrøms amt. 24. oktober Niels Ulrik Sørensen Krop og identitet i ungdomsårene. Oplæg for Amtscentret for Undervisning og Folkesundhedscentret i Storstrøms Amt, Næstved. Oplæg for unge og fremtid på Gerlev Idrætshøjskole. Hvordan forene det kollektive og det individuelle - temadebat på Bibliotekarforbundets (BF) generalforsamling. Odense Kongressal. 27. oktober Birgitte 28. oktober Jens 2. november Mette Pless Niende klasse og hvad så? Oplæg om unges uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning på Konferencen Erhverv Arrangeret af UU-Århus. 3. november Tallat Shakoor Oplæg på Høje Taastrup Gymnasium om unge muslimske kvinder i Europa. 7. november Jens Oplæg om unge, arbejde og ledelse på Forbundet Træ-Industri-Byg s interne uddannelse, seminaret: Tvister mellem elever og mestre. 9. november Tallat Shakoor Oplæg på Aurehøj Gymnasium om unge muslimske kvinder i Europa. 13. november Anne Kofod Et portræt af ungdomskulturen: Konferencen Konfirmationsforberedelsen - tradition og fornyelse. Teologisk Pædagogisk Center. Løgumkloster 14. november Birgitte Oplæg for Erfa gruppe om unge og virksomhedsledelse 17. november Henriette Lind Holmegaard 18. november Jens Oplæg BUPL og SL: Viden på tværs. Om tværfagligt samarbejde omkring udsatte børn og unge. Foredrag og debat om unges deltagelse i foreningsarbejde på Ingeniørforbundets (IDA) Gåhjem-møde for de fagtekniske netværks bestyrelser. 23. november Mette Pless Udsatte unge i uddannelsessystemet. Oplæg på afslutningskonference for Ungdomsskolernes Udviklingsagenter. 23. november Jens 29. november Jens 29. november Noemi Katznelson AK-Samvirkes årskonference Tema: Unge og a-kasserne. Oplæg om mobile unge og mødet med voksenverdenens institutioner og organisationer. Mobile unge i demokratiet forbrugere og samfundsborgere. Oplæg på Ungdomsringens konference Ungdomspolitik i kommunerne, Landstingssalen sborg. Oplæg om unge og vejledning på konference for vejledere i den nordjyske region afholdt af UU'erne i regionen. Mellem fedme og fanatisme. Oplæg på Østre Borgerdyd Gymnasium, København Oplæg om unge, arbejdsliv og ledelse på Bispebjerg Hospital afd. K.s ledelsesseminar november Niels Ulrik Sørensen 5.december Jens 5. december Noemi Oplæg om unge og vejledning på konference for 24

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005 Bilag 1: Årsberetning 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning 6 Center for Ungdomsforskning 7 Afsluttede forskningsprojekter i

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 2 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 3 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 4 12-03-2008

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

10 års forskning 2000-2010

10 års forskning 2000-2010 10 års forskning 2000-2010 Vidunderligt at være 10 år I 2010 er man en ung, når man er 10 år gammel. I gamle dage og det er ikke så længe siden så var en 10-årig et barn med alt det, der hørte barndommen

Læs mere

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på kanten af samfundet, og hvordan kan de støttes? Konference hos Center for Ungdomsforskning 9. november 2017 UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? elevers motivation er en forudsætning for at læring og uddannelse lykkes, men hvad er motivation, og hvordan fremmes den? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning (årsberetning ÅRSBERETNING 2004 Center for Ungdomsforskning (årsberetning Center for Ungdomsforskning Årsberetning 2004 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 med henblik på at styrke

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Tuborgvej 164, 2400 København NV Tel 8888 9074 Fax 8888 9707 www.cefu.dk CEFU_A rsberetning.indd 40 20/03/09 7:23:01 Årsberetning 2008 CEFU_A rsberetning.indd 1 20/03/09 7:23:02

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 134 Offentligt Mk VHP danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Februar 2010 Handelsgymnasiet - kvaliteter og udfordringer Dette hæfte indeholder de indtil nu vigtigste

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Opfølgning på APL III med fokus på de unge

Opfølgning på APL III med fokus på de unge Center for arbejdsmarkedsforskning (Carma) Opfølgning på APL III med fokus på de unge LO Organiseringskonference Laust Høgedahl hogedahl@dps.aau.dk LO-skolen, torsdag d. 10. december, 2015 Præsentation

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Projektbeskrivelse: Evaluering af kombinationsprojektet et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Årsberetning 2009 1 FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 - Fokus på unges trivsel og mistrivsel, unge i og på kanten af uddannelsessystemet, etniske minoritetsunge, unge og arbejdsmiljø og meget mere om unge. Året 2010 i CENTER

Læs mere