Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning"

Transkript

1 Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1

2 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger... 5 Sager... 6 Ret borgerens data... 9 Samlet funktionsvurdering Søgning på sager...10 Afslut sag Slet sag Ydelser...13 Ret ydelse Slet ydelse Tilbud...17 Målgrupper...18 Bevillingsdato, Startdato, Forventet slutdato og Slutdato...18 Betalingskommune...18 Hent data fra Danmarks Statistik...19 Hvad gør jeg hvis?...20 Hvad gør jeg hvis programmet fejler? Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en sag med forkerte oplysninger? Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en ydelse forkert? Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en forkert tilbudstype? Hvad gør jeg hvis jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal gøre? Hvad gør jeg hvis jeg vil vide mere?...22 Version 6 side 2

3 Indledning Denne vejledning indeholder beskrivelse af, hvordan der foretages indberetning via Danmarks Statistiks webbaserede løsning af oplysninger om Handicappede og Udsatte Voksne. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening. Vejledningen er udarbejdet i foråret Kommentarer og henvendelser kan rettes til Helle Stender Danmarks Statistik. Faglige spørgsmål vedrørende Handicappede og Udsatte voksne kan rettes til Vibeke Nordrum i Danmarks Statistik. Indberetninger på området kan foretages enten via en system-til-system løsning eller via webløsningen. Denne vejledning fokuserer udelukkende på webløsningen. For oplysninger om system-til-system indberetninger henvises til B3 Beskrivelse af dataleverancer og dataudveksling ifm. Handicapdokumentation, som du kan finde på Danmarks Statistiks hjemmeside: Indberetning fra webløsningen sker den 14. hver måned, og sker automatisk. Det vil være en fordel for kommunerne at indberette oplysninger løbende. Det er kun sager der er aktive pr. 1. juli 2013 der skal indberettes. Der er udover denne vejledning om den tekniske del af indberetningen lavet en vejledning med begrebsdefinitioner for de forskellige ydelser, målgrupper m.v. Den begrebsmæssige vejledning kan findes på ovenstående link, samt på KL og Socialministeriets hjemmesider. Baggrund KL og regeringen indgik en aftale i november 2011 om dokumentation på handicapområdet, som skal forbedre, forenkle og sikre en mere sammenhængende dokumentation. Danmarks Statistik er de udførende på opgaven. På handicapområdet er fokus på basisdokumentation i form af nogle få, enkle oplysninger om ydelse, målgruppe og tilbud for hver person. Oplysningerne knytter an til digitaliseringsprojektet DHUV (se vejledningens sidste side for henvisninger til DHUV). Derudover indgår regnskabsoplysninger mv. Der indberettes oplysninger om enhver person, der er visiteret eller visiteres til en handicaprelateret ydelse efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med sindslidelse samt socialt udsatte, der modtager handicaprelaterede ydelser. Oversigt over hvilke ydelser, tilbudstyper og målgrupper der skal med, ses i B3 - Alle data der indberettes overføres til kommunernes fælles ledelsesinformationssystem FLIS Version 6 side 3

4 Start indberetninger Danmarks Statistiks webløsning findes på: Her ligger link til indberetning af oplysninger på Handicap og udsatte voksne området. Når du klikker på Handicappede, bliver du automatisk omdirigeret til virk, hvor du logger på med din medarbejder digitale signatur. Selve løsningen ligger ikke på Virk, men anvender den logon-procedure der er udviklet til Virk. For at logge ind på webløsningen kræves der, at du har en medarbejder digital signatur. Alle medarbejdere i kommunen, der forventes at skulle indberette til DHUV løsningen, skal have en medarbejder digitalsignatur, der kan bestilles hos Nets. Desuden kræves der at du har adgangsrettigheder til handicapområdet. Rettigheder fås, ved at rette henvendelse til kommunens Virk-administrator. Version 6 side 4

5 Kontaktoplysninger Første gang en medarbejder fra kommunen logger ind, vil startbilledet være dette Klik på Angiv kontaktoplysninger, og du får nedenstående billede. Før du kan oprette sager i systemet, skal en fra kommunen starte med at oprette kontaktpersoner. Der er tre kontaktpersontyper, der alle skal udfyldes. Fagligt ansvarlig er den person, Danmarks Statistik kan kontakte, hvis der er spørgsmål vedrørende indholdet af data. Teknisk ansvarlig er den person, Danmarks Statistik kan kontakte, hvis der er spørgsmål vedrørende teknikken. Kvitteringsmodtager er den person der skal modtage kvittering fra Danmarks Statistik, når levering af data har fundet sted. Du kan altid rette på kontaktoplysningerne, hvis der sker ændringer. Når kontaktpersonerne er på plads, kan du starte med at oprette alle de sager i kommunen, der er omfattet af kravene om indberetning på området. Version 6 side 5

6 Sager Nu kan du begynde at oprette sager. Første gang du logger på, vil billedet være tomt, fordi der endnu ikke er oprettet sager. Start med at vælge Opret ny sag Du får nu vist et billede hvor du kan indtaste oplysninger om borgeren. Når du opretter en sag (dvs. en borger), skal du altid oprette mindst en ydelse samtidig. Her skal du indtaste disse oplysninger: CPR nummer: Borgers CPR nummer (der er ikke integration til CPR-registeret) Ydelse: Kode, der angiver den ydelse borgeren får Varighed: Enten periodeydelse eller stykydelse. Standard er sat til periodeydelse, hvilket langt de fleste ydelser er. Målgruppe(r): Angiver den eller de målgrupper, der er årsagen til at borgeren får den pågældende ydelse Bevillingsdato: Den dato, ydelse er bevilget. Dags dato er her sat som standard. Tilbudstype: Hvis ydelsen er et ophold, er det obligatorisk at angive tilbudskode. Version 6 side 6

7 Pnr: Hvis der er angivet et tilbud, er det obligatorisk at angiven enten Pnr eller navn, adresse og postnr. Og du kan indtaste disse oplysninger: Navn: Navn på borger. Ikke obligatorisk, men anbefales af hensyn til genkendeligheden. Overføres til Danmarks Statistik, men indgår ikke i indberetningen. Samlet funktionsvurdering: Kode fra A-E, der angiver borgerens funktionsniveau. Ikke obligatorisk. Bemærkninger: Kan anvendes til at indsætte bemærkninger om borgeren. Overføres til Danmarks Statistik, men indgår ikke i indberetningen. Ikke obligatorisk Tilbudstype: Kode der angiver hvilken type tilbud borgeren får. Kun obligatorisk, hvis ydelsen er et ophold Pnr: Produktionsenhedsnummer. Kode, der entydigt identificerer tilbuddet. Kan erstattes af Navn, adresse og postnr., hvis det pågældende sted ikke har et Pnr. Kun obligatorisk, hvis ydelsen er et ophold Navn, Adresse, Postnr: Navn, adresse og postnummer på tilbud. Obligatorisk, hvis tilbuddet ikke har et Pnr. Kun obligatorisk, hvis ydelsen er et ophold Bevillingsdato: Dato for tildeling af ydelsen. Obligatorisk. Er sat til dags dato. Startdato: Dato for start af ydelse. Ikke obligatorisk. Forventet slutdato: Dato, hvor ydelsen forventes afsluttet. Ikke obligatorisk. Slutdato: Dato hvor ydelsen er afsluttet. Ikke obligatorisk, men skal udfyldes når ydelsen ophører. Betalingskommune: Er sat til egen kommune. Hvis det er en anden kommune, der betaler, angives betalingskommunen her. Bemærk, at hvis du har en mus med rulleknap, kan knappen bruges til at scrolle i de tre bokse, Ydelse, Tilbudstype og Målgruppe(r). Version 6 side 7

8 Herunder er oprettet en ganske simpel sag med en ydelse, der ikke er ophold Borgeren Niels Hansen er bevilget psykologisk behandling. Han får ydelsen på grund af en kommunikationsnedsættelse. Slut af med at vælge Gem sag. Det er vigtigt at du husker Gem sag. Hvis du ikke gør det, mister du oplysningerne. Du får en kvitteringsside, der viser de oplysninger du har lagt ind. Hvis du skal oprette flere sager kan du gøre det ved at vælge Opret ny sag nederst på billedet. Version 6 side 8

9 Hvis du vil tilføje flere ydelser til den netop oprettede sag med det samme, kan dette gøres ved at vælge Rediger sag. Se yderligere information i afsnittet Ydelser. For at returnere til sagslisten vælger du Retur til sagslisten. Du vender nu tilbage til sagslisten, og kan se, at sagen er vist på listen. Ret borgerens data Hvis du får brug for at ændre eller tilføje oplysninger til borgerens data, kan du gøre det ved at vælge Rediger/Vis sag til venstre i billedet. Version 6 side 9

10 Du kan rette borgerens data på sagen i dette billede. Herunder er tilføjet en bemærkning, og der er indsat Samlet funktionsvurdering. Vær opmærksom på at de ændringer du foretager først gemmes, når du har klikket på knappen Gem ændringer. Samlet funktionsvurdering Som nævnt tidligere, er det ikke obligatorisk at angive en samlet funktionsvurdering for borgeren. Nedenstående forklaringer er medtaget af hensyn til de kommuner der vælger at anvende begrebet. Forklaringerne er hentet fra DHUV metodehåndbogen (se link i sidste afsnit) A= Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B= Let problem (en smule, lidt) C= Moderat problem (middel, noget) D= Svært problem (omfattende, meget) E= Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Søgning på sager Efterhånden som I får oprettet sager, bliver sagslisten lang, og kan derfor blive uoverskuelig. Derfor er det muligt at søge blandt de sager der findes i kommunen. Du kan vælge at se Alle sager, Afsluttede sager, eller Ikke afsluttede sager. Hvis du begynder at taste CPR nummer på den aktuelle borger i feltet Indtast CPR nummer får du kun vist de sager der opfylder de kriterier du indtaster. Vær opmærksom på at denne søgning kan være langsom, hvis der er spidsbelastning på systemet. Version 6 side 10

11 Herunder skal vi finde en borger hvis CPR nummer starter med 1: Billedet vil så kun vise de borgere, der er oprettet i systemet, hvis CPR numre starter med 1. Du kan taste så mange cifre af CPR nummeret som er nødvendigt for at identificere borgeren. Afslut sag En sag afsluttes ved at alle ydelser afsluttes. Når den sidste aktive ydelse på sagen er tildelt en slutdato, og denne dato er overskredet skifter sagen automatisk status til afsluttet, og kan derefter ses under Afsluttede sager. Slet sag Det er desuden muligt at slette en hel sag. Dette bør kun gøres, hvis der er tale om en decideret fejloprettelse. Sagen kan ikke slettes, hvis den allerede er indgået i en indberetning. Sager overføres automatisk til Danmarks Statistiks modtagesystem d. 14. i hver måned. Hvis sagen har været indberettet, skal du lukke alle åbne ydelser, ved at sætte slutdato lig startdato (og før end dags dato). Danmarks Statistik vil så sortere sagen fra ved næste indberetning. Vælg Rediger/Vis sag i oversigtsbilledet. Version 6 side 11

12 Nederst i billedet vælges Slet sag. Du får nu en advarsel Vælger du OK, vil sagen blive slettet, uanset om der er åbne ydelser knyttet til den, og det vil ikke være muligt at hente den igen. Version 6 side 12

13 Ydelser Ydelser er knyttet til sager. Du kan ikke oprette en sag, uden at du samtidig knytter en ydelse til den. Her vises den sag der blev oprettet tidligere. Niels Hansen er oprettet med en ydelse. Hvis borgeren modtager flere ydelser kan du med fordel tilføje dem nu, ved at vælge Tilføj ydelse. Version 6 side 13

14 Vi tilføjer nu yderligere en ydelse, som denne gang er et ophold. Du skal indtaste disse oplysninger: Ydelse Varighed Tilbudstype Pnr eller Navn, Adresse og Postnr Målgruppe(r) Bevillingsdato Du kan indtaste disse oplysninger Startdato Forventet slutdato Slutdato Betalingskommune Herunder har Niels Hansen fået et længerevarende ophold: Du vælger Gem og retur, og returnerer til oversigten over sagen. Version 6 side 14

15 Hvor du kan se, at ydelsen er oprettet. Ret ydelse Hvis du skal rette i en ydelse, vælger du Rediger/Vis ydelse. Version 6 side 15

16 Her får du mulighed for at rette i oplysningerne til ydelsen. Du kan dog ikke rette ydelseskoden. Du kan rette i Tilbudstype, Målgrupper, i oplysningerne om stedet (Pnr, navn, adresse, Postnr.), samt i datoerne. Når du har rettet oplysningerne vælger du Gem og retur. Og returnerer til oversigten over sagen. Version 6 side 16

17 Slet ydelse Hvis du er kommet til at tilføje en forkert ydelse, kan du slette den igen. Dette er muligt så længe ydelsen ikke har været indberettet til Danmarks Statistik. Det kan du se, til højre i oversigten over ydelser. Hvis ydelsen er blevet indberettet, forsvinder muligheden for at slette den. Du kan nu kun rette i ydelsen. Hvis ydelsen er en periodeydelse, kan den neutraliseres ved at sætte slutdato = startdato. Den vil så ikke blive regnet med, når statistikken bliver udarbejdet. Hvis du har tilføjet en forkert stykydelse, og den er blevet indberettet, er der ikke noget at gøre ved det. Tilbudstype Som før nævnt, er det kun obligatorisk at angive et tilbud, hvis ydelsen er et ophold. Hvis ydelsen er et ophold, skal der altid oplyses enten Pnr (produktionsenhedsnummer) eller Navn, adresse og postnummer på tilbuddet. Du kan finde alle relevante tilbud på Tilbudsportalen. De kan også findes i regneark på Danmarks Statistiks hjemmeside på: Hvis der oplyses et navn, skal adresse og postnr. også oplyses. Dvs. det er ikke muligt kun at oplyse et navn. Det er altid muligt at oplyse et tilbud til en given ydelse, hvis du har behov for det, også selvom der ikke er tale om et ophold. Version 6 side 17

18 Målgrupper Der skal altid angives mindst én målgruppe til en ydelse. Der kan angives mere end en målgruppe, men det er vigtigt at du er opmærksom på at målgruppen knytter sig til ydelsen, og ikke til borgeren. Dvs. at borgeren får en ydelse fordi han tilhører en eller flere målgrupper. Du vælger en målgruppe ved at klikke på den. Målgruppen vil så blive vist i den højre del af boksen, som vist herover. Har du valgt en forkert målgruppe, og derfor vil fjerne den igen, klikker du på den i den højre del af boksen, hvorefter den forsvinder igen. Bevillingsdato, Startdato, Forventet slutdato og Slutdato Du kan oplyse fire datoer i systemet. Kun den ene er obligatorisk. Bevillingsdato: er obligatorisk, og sat til dags dato som standard, dvs. den dato ydelsen oprettes. Hvis det er korrekt, behøver du ikke at foretage dig mere. Startdato: er den dato ydelsen igangsættes. Hvis du ikke har startdatoen kan den udelades. DST vil så gå ud fra at det er den samme som bevillingsdatoen. Forventet slutdato: kan bruges til at angive, hvornår den pågældende ydelse forventes afsluttet. Den er ikke obligatorisk, og vil ofte være umulig at forudse, hvorfor den kan udelades. Slutdato: angiver hvornår en ydelse faktisk er afsluttet. Den kan, og skal udelades for alle aktive ydelser. Når der sættes slutdato på en ydelse, betyder det at den bliver inaktiv når slutdatoen overskrides. Hvis det er den eneste ydelse, der er på sagen, vil sagen automatisk betragtes som afsluttet, når ydelsen afsluttes. Betalingskommune Feltet betalingskommune skal kun bruges hvis betalingskommunen er en anden end handlekommunen. Feltet er som standard sat til din egen kommune. Version 6 side 18

19 Hent data fra Danmarks Statistik Det er muligt at hente de data der er indberettet til Danmarks Statistik. Data der overføres fra Webdatabasen til statistik systemerne vil være tilgængelige for den enkelte kommune. Dataformatet vil være det, der er beskrevet i B3, dvs. XML format. Version 6 side 19

20 Hvad gør jeg hvis? Her har vi forsøgt at skitsere hvad du skal gøre, hvis der er opstået en fejl. Afsnittet er inddelt i forskellige typer fejl. Hvis du mener der mangler noget i afsnittet, er du velkommen til at sende dine kommentarer til Helle Stender i Danmarks Statistik. Hvad gør jeg hvis programmet fejler? Hvis logon til systemet fejler, er det vigtigt at du lukker browseren helt, og starter en ny, før du prøver at logge ind i gen. Det er ikke nok at lukke fanen. Hvis du får denne meddelelse: For at benytte systemet skal du have tildelt rettigheden 'Ret til at administrere data for handicappede' af din virk administrator, betyder det at du ikke har fået tildelt de nødvendige rettigheder. Du skal henvende dig hos kommunens Virk administrator for at få de nødvendige rettigheder. Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en sag med forkerte oplysninger? Det kommer an på hvad fejlen består i. Hvis du har skrevet forkert i borgerens oplysninger, kan du rette det ved at redigere sagen. Hvis du har oprettet sagen med forkert CPR nummer, kan du slette sagen igen, hvis den ikke har været indberettet til Danmarks Statistik. Hvis den har været indberettet, skal du lukke alle åbne ydelser, ved at sætte slutdato lig startdato (og før end dags dato). Danmarks Statistik vil så sortere sagen fra ved næste indberetning. Husk også at oprette sagen med det korrekte CPR nummer. Version 6 side 20

21 Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en ydelse forkert? Hvis du har oprettet en ydelse med forkert ydelseskode, kan du slette ydelsen, medmindre den har været indberettet til Danmarks Statistik. Hvis den har været indberettet, skal du lukke ydelsen, ved at sætte startdato lig slutdato. Danmarks Statistik vil så sortere ydelsen fra ved næste indberetning. Du skal så også huske at oprette den korrekte ydelse Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet en forkert tilbudstype? Hvis du har angivet forkert tilbudstype til en ydelse, kan du rette tilbuddet, medmindre den har været indberettet til Danmarks Statistik. Hvis den har været indberettet, skal du lukke ydelsen, ved at sætte startdato lig slutdato. Danmarks Statistik vil så sortere ydelsen fra ved næste indberetning. Du skal så også oprette en ny ydelse med den korrekte tilbudstype. Hvis du har sat forkert Pnr eller adresse på et tilbud, kan du blot rette det. Det vil blive overskrevet ved næste indberetning til Danmarks Statistik. Hvad gør jeg hvis jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal gøre? Hvis du er i tvivl om hvordan du, rent fagligt, skal oprette en ydelse, kan du kontakte Vibeke Nordrum i Danmarks Statistik. Vibeke kan ligeledes svare på andre faglige spørgsmål. På Danmarks Statistiks hjemmeside findes desuden en FAQ, som indeholder de mest stilledes spørgsmål, og svar på dem. Du kan finde den på: Version 6 side 21

22 Hvad gør jeg hvis jeg vil vide mere? Der er flere kilder til information om området. Du kan finde information på hjemmesiderne: Danmarks Statistik: Social-, og Integrationsministeriet: Kommunernes Landsforening: DHUV metodehåndbog DHUV Version 6 side 22

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik Informationsmøde marts 2013 1 Velkomst og introduktion Indberetningskrav og begrebsapparat 14.00: Pause System-til-system løsning Webbaseret

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne Ansvarlig: Version: 2.3 Mats Lindberg Brugervejledning - SharePoint løsningen PD-U2 - til A-kasserne

Læs mere

Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Voksen/Handicap

Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Voksen/Handicap Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Voksen/Handicap Sidst opdateret 28. november 2014 Indhold Området Voksen Handicappede i FLIS 3 DAK 2030 -

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere

Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere Indhold Indledning... 3 Hvad er socialt frikort?... 3 Om Løsningen... 4 Persondata i Socialt Frikort... 4 Adgang til løsningen... 4 Nøglebegreber i Socialt

Læs mere

O-service Brugervejledning

O-service Brugervejledning O-service Brugervejledning Denne manual er beregnet til de fleste brugere af O-service systemet. Brugere som blot skal vedligeholde egne oplysninger og som måske skal melde sig til arrangementer. O-service

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal

Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal Brugerguide til styrelsens Tilskudsportal Indhold Styrelsens Tilskudsportal... 1 Kontakt portalhelpdesk... 1 Aktuelle ansøgningspuljer... 1 Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer...

Læs mere

Kundeportalen - vejledning

Kundeportalen - vejledning Kundeportalen - vejledning Indholdsfortegnelse 1. Log-in... 2 2. Søgefunktion... 2 3. Menulinje... 3 3.1 Information... 3 3.2 Kundeaftale... 3 3.3 Møder... 4 3.3.1 Aktionsliste... 4 3.4 Drejebøger... 6

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

cpos Online Quickguide

cpos Online Quickguide cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Albertslund https://albertslund.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen

Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Velkommen til Åben Dagtilbudsportalen Kære udbyder, Du er nu oprettet som udbyder på Åben Dagtilbudsportalen, og du kan nu lægge relevante tilbud for daginstitutioner på portalen. For at hjælpe dig bedst

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på og klik på link til idep.web.

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på   og klik på link til idep.web. Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web Gå ind på www.dst.dk/idepweb og klik på link til idep.web. januar 00 Trin : Log ind på virk.dk med digital medarbejdersignatur

Læs mere

Designforslag. Det Telemedicinske Landkort i nye klæder. Præsentation for kortlægningsgruppen d. 14. Sep. 2015

Designforslag. Det Telemedicinske Landkort i nye klæder. Præsentation for kortlægningsgruppen d. 14. Sep. 2015 Designforslag Det Telemedicinske Landkort i nye klæder Præsentation for kortlægningsgruppen d. 14. Sep. 2015 Af Christina Jakobsen Center for Telemedicin, Region Midt Indhold Opgavens omfang Rapport over

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Data import Excel Line til IDEP.web Udenrigshandel med tjenester

Data import Excel Line til IDEP.web Udenrigshandel med tjenester Data import Excel Line til IDEP.web Udenrigshandel med tjenester Januar 2019 Denne guide beskriver, hvordan man importerer Excel Line filformatet til Udenrigshandel med tjenester i IDEP.web. Formatet kan

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Odense cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST)

Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Førtidspensionssager Ankestyrelsen (AST) Oprettet: 10. februar 2018 Version: 1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING. Version <Dato>

FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING. Version <Dato> FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING Version 1.03 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ VOKSEN - HANDICAPOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 4 6 BEGREBER...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet

SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Brugervejledning til anmelder

Brugervejledning til anmelder Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 ADGANG TIL RUT...3 2.1 Login...4 2.1.1 Login med brugernavn og password...5 2.1.2 Oprettelse af

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Rambøll CARE. Vejledning til MobileCare Basis Version Gladsaxe Kommune

Rambøll CARE. Vejledning til MobileCare Basis Version Gladsaxe Kommune Vejledning til Version 2.03 Gladsaxe Kommune Indhold LOGGE PÅ...3 STARTBILLEDE = MENU...4 DAGSPLAN...5 1. Start besøg... 6 2. Kørelisteoplysninger, klik på klokkeslæt... 7 3. Advis på den enkelte, klik

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere

Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere Socialt Frikort Brugervejledning for Sagsbehandlere Indhold Indledning... 3 Hvad er socialt frikort?... 3 Version 1.1 hvad er nyt?... 3 Om Løsningen... 4 Persondata i Socialt Frikort... 4 Adgang til løsningen...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

VEJLEDNING I Medlemstilskudsansøgning

VEJLEDNING I Medlemstilskudsansøgning På disse sider beskrives processen for medlemstilskudsansøgning via Foreningsportalen. Læs vejledninger for hvem der kan søge medlemstilskud, samt hvordan medlemstilskuddet fordeles til foreninger, under

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken

Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken Brugermanual til brug af online madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken Senest revideret 19-02-2019 Indhold Indledning... 2 1. Log ind/oprettelse af bruger... 3 1.1 Log ind med eksisterende

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN GÆLDENDE FRA 1. FEBRUAR 2015 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/19 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere