Se muligheder med Berlingske Business.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se muligheder med Berlingske Business."

Transkript

1 busness Se mulghede med Belngske Busness. DOW JONES OG NASDAQ AFLÆST KL ,23% 0,21% 0,04% TEMA D E TA I L H A N D E L Jyde gå tl kamp mod Intespot PORTRÆT Økonompofesso Pete Noman Søs e eltefoske 20 OMXC20 437,35 NASDAQ 2.910,30 DOW JONES ,60 0,0% CIBOR 12 MDR. 0,0% DOLLAR 560,00 BRENT-OLIE 115,08-0,35% - 0,77% GULD 1, ,07.DK 2. SE K T I O N. TO R SDAG 09. F E B R UA R 2012 DIREKTIONSGANGEN FORÅR I SEATTLE 10 Ny DI-fomand skve om de dgtale spo SPECIALRAPPORT Kan fobugene blve Tyskland gvnde Vestas-dektø Engel ovefoelsket Mcosoft? Dtlevøkonomsk føeolle levede bestyelsesdamaet, de føte tl fomand Bt Calss fald. M uskkehed pæge tydelgt d stækkede topchef, de stå ale ove fo stoe udfodnge Pesset topchef M AG A S I N #14 TOR S DAG SE K T ION skal føe Vestas gnem ædselså Foto: Hnng Bagge D pvate del af ndust Danmak e kun halvt så sto Svege Tyskland. Danfoss topchef Nels B. Chstans kalde Danmak bl med fo llle moto ud chance fo at acceleee sg ud af ks. 5 BETALINGSBALANCE 06 Danmak ud saft kaft SPAREPLANER EURO-KRISE Danmak skovle pge hjem fa ande lande Makante bespaelse hos SAS mange å ud femtd Gæske pate næme sg ghed om spaeplan Betalngsbalanc boome, Danmak ha et af de støste oveskud ved. Handel ande økonomske tansaktone med udlandet sde så meget 323 mllone kone hjem tl Danmak hve dag det svae tl 13 mllone kone tm. SAS skal g gang med fynge ande bespaelse bestæbelsene på at komme på et køl, m tods vfte af tltag komme selskabet tl at køe på pumpene de kommde mange å. SAS hæmmes af aggessve konkute utlstækkelg udskftnng af flåd. Alt tyde på, at euo-lande vl skyde flee bllge lån af sted tl Gækland, m de gæske pate e dnu kke blevet ge om spaeplan, de kan bane vej fo dnu ntenatonal hjælpepakke. Føst mats stå landet med knv fo stub. Voes nye, gats app tl Phone hjælpe dg blandt andet med at huske, hvo du pakeede, gve dg påmndelse, nd td løbe ud. Scan kod Fnd dn bl fø p-vagt gø det D E B AT Ps k. 59, PERSPEK TIV G L O B A LT LEDELSE I N S P I R AT I O N S T R AT E G I download app Ved ænde sg hastgt, det mækes allehøjeste gad ehvevslvet. Nye teknole, nye makede, nye foetnngsmodelle ny fobugeadfæd betyde, at vlkåe agda ænde sg hutgee d nsnde fø samtdg med, at konjunktu-udvklng e damatsk. At have succes det modene ehvevslv kæve, at man e klædt godt på tl at agee ved unde konstant foandng. Busness. Not as usual. Belngske Busness ha sat sg fo at gve landets ambtøse dynamske ehvevsledee d ndsgt, de skal tl fo at klae sg bedst mulgt nd fo de foskellge banche. V dække de vgtgste nyhede på makede nd- udland, spotte tdse, følge de nnovatve gve masse af nspaton tl læsee bugee. Og v kgge femad stedet fo blot at dække gåsdags nyhede. Belngske Busness e et samlet unves af nyhede, ndsgt, netvæk evts udkomme på alle platfome fa tdlg mog tl s aft. E du lge så ambtøs v så velkomm tl det nye Belngske Busness. LINDA OVERGAARD, ERHVERVSREDAKTØR

2 busness Hvo d du e onlne, følge voes ehvevsnyhede med. På nettet, på Pad på mobl så du døgnet undt e opdateet med hutge, højaktuelle, unkke væstlge ehvevsnyhede, de supplee avss o oveblk. Hutgt. Aktuelt. Væstlgt. De vgtgste ehvevsnyhede de, hvo du e... Af Sø Detchs, ONLINE REDAKTØR,.DK På nettet fnde du os på busness.dk. M v ved, at du mange ande af voes ande læsee, langt højee gad d est af befolknng, ha taget de moble platfome tl je. Defo e v så de, hvo du leve dt dgtale lv, så du kan følge med d seste udvklng nd fo alt fa de globale makede aktekuse tl lokale banche lge meget, hvo du e lge meget, hvodan du gå på nettet. På voes dgtale platfome leve nyhedspuls v ykke hutgst stækest på alle de væstlge begvhede gve dg unkke nyhede vnkle. V dække de stoe danske vkhede massvt ha undestes om banche fnans, dgtal, ndust detalhandel. Og masse af emnesde om blandt andet nvesteng, kaee, nnovaton ledelse, så ha v et globalt udsyn, med væstlge nyhede tdse fa hele klod. Med alt 11 foskellge nyhedsbeve, opdelt efte emne banche, kan du så følge med akkuat de emne, de e mest elevante betyd nngsfulde fo dg. V fotælle gene hstoene på nye måde ved hjælp af lvebls, nteaktvtet, lvesteamng elle gafk, voes stæke blgee gve de aktuelle emne dybde med pesonlge fagspecfkke kommtae analyse. Udove det stoe udbud af unkt gats ndhold kan du købe dg tl eksklusve gudes, analyse temae gnem Busness PLUS t ved at betale keltvs fo poduktene elle gnem et abonnemt adgang tl alt PLUS mateale koste 249 kone fo et å.

3 busness Foto: Sø Bdstup busness.dk ha S Følg os på de socale FACEBOOK.COM BERLINGSKEbusness Alt det bedste fa avs web på dn Pad. Med d nye Belngske Busness app tl Pad få du meget mee d blot dgtal udgave af avss Busness-sekton. Du få det bedste fa pnt web dekte på dn Pad. App kombnee avss oveblk o med d hutge nyhedspuls fa busness.dk, så du ha helt ny fsk oplevelse mellem hændene hve gang, du åbne d. Fosd blve automatsk tlpasset efte, hvlke emne du læse mest om, m du ha så selv mulghed fo at vælge tl fa, hvlke emne du vl se på fosd. Alleede klokk 22 kan du se mogdags atkle fa avs, du få desud lveopdateede aktdekse lge ved hånd. Belngske Busness app e natulgvs gats fo avss abonnte, alle ha gats adgang tl app 30 dage. Et ås abonnemt koste kone bugee om måned. elle 16 poct af de danske husstande, ha tablet. I slutnng af 2011 vste undesøgelse, at busness.dks læsee ha dobbelt så mange tablets, est af befolknng. 65% af busness.dks læsee buge ntenettet va smatphone læsee modtage voes daglge nyhedsbev, e Danmaks støste af sn at.

4 busness Oveblk. Fodybelse. Pespektv. Foto: Sø Bdstup Nedjuste fygt se mulghede. Af Pete Suppl Bson, NYHEDSCHEF BERLINGSKE Avss daglge faste busnesssekton, Belngske Busness, e blevet stækt evtalseet, hve dag abejde dygtg edakton ntst på at gve dg d stækest mulge mest målettede sekton med alt, hvad du dn busness ha bug fo af vd nspaton. Belngske Busness vl klæde dg dn foetnng på foetnngsmæssgt, så du kan få succes med det, du gø. V holde dg veloteet uanset, om du befnde dg af Danmaks stoe elle små vk- hede uanset om du abejde nd fo detalhandl, fnansmakedet, IT elle medebanch, d offtlge sekto elle høe tl vækstlaget af nye vkhede. Voes mål e, at du e klædt på tl at agee offsvt et ehvevslv, de e påvket af globalseng, dgtalseng, monumtale skft fobugeadfæd følge af d teknolske udvklng... fnanskse. Med udgangspunkt aktuelle nyhede, skape pesonpofle masse af global dybde se v femad, sætte hstoene pespektv. V foklae, hvad de betyde hvlke tdse, de e et bllede på. Nå du e på fokant fostå udvklng, e det nemlg lettee at se dne mulghede stedet fo begænsnnge. Som læse af Belngske Busness få du hve uge temasektone elle specaltllæg om emne nnovaton, dgtal, kaee, detal fnans. I weekd kan du slappe af sætte fokus på dn pvatøkonom med lødagsudgavs temasde. V synes selv, v med dette Busness-udbud ha kæset fo alle landets ehvevsledee ande, de e optaget af at følge ehvevslvet på tætteste vs. V håbe, du e g.

5 busness Med d daglge Busness sekton, otte ugtlge temasektone specaltllæg plus et eksklusvt ugemagasn ha v gvet plads tl, at du kan skabe dg et oveblk, fodybe dg komme bag om hstoene. Ug med Belngske Busness Tsdag Onsdag DOW JONES 453,61 439, M A J 2 0. MANDAG OG NASDAQ 2,20 % OMXC20 1,94 % DAX S30 2,29 % CAC 40 1,97 % FTSE 100 0,50 % DOW JONES 0,57 % S&P 500 0,46 % NASDAQ C Maesk Lne kan få ny gyngetu AFLÆST KL ,62. M A J O N S D A G , , ,70 Foto: Mads Nss Lne 8 *Psene e nklusv skatte afgfte købes på sngapoea.com. kan kun Ydelgee vlkå kan læses på sngapoea.combetngelse tvunget tl Hostngbanche ng at satse på ådgvn Non-Stop 6-7 IVÆRKSÆTTERI Gylle bane vej fo vækstevty EU foholde sg tl etk ved nvestenge Hvs tepatsfoh andlngene de sløjfet hellgdag med, at de blve elle to, vl det få konsekvse stoe 8 fo tustndust INTERVIEW. tte ANALYSE Nå psonsse lskabe nvestee statsoblgat bø det One-Stop 5.710,- AUSTR ALIEN * fa sngapoea.com 8.640,- A geat way to 2012 D. 30. ncc.dkkonto AVT.DK INDEN ANSØG PÅ MAJ Ny pakss fo leje fly om D evge Skånekt ke ade vte Teknolmll 22. ngsfacltete BERLINGSK REDIGERET E 2.SEKTION skal bygges få Ejdomsådgv e Wsmann e kdt Las sn åbmundeth fo ed. Af Ole Hall REDIGERET AF ntatone Gv dne pæse et vsue Pez: Tavle-PC -salg helt tl vejslt kck altenatv e modene OPTUR. Salget ndtl af svæktøj, et velfunged eynote. Og de e blev pæstaton månedene op etavle-pce så stot PowePontK afholde med jul, at analysefm S Pez tlfemtds e, du nomalt IDC nu to aet på,pæstaton at de åbugee tl de Danmak. få på vedsplan vl blve solgt måde at nu kun på foskellge 18ganske mllone flee pez? lgee vtet. d td- Pez se eksemple med dn føste Fa tedje tl fjede tl pncppene du tage hjem af 2011 steg du ntoducees kvatal Vlleveancene Pez? Og vl talte od med med 56 poct undestøtte dt tl butkkene tl 28,2 mllone Apple sad med sne Pad-modell styk. makedsand e på el kvatal 2011, mspå 55 poct fjede ntenetbhandel Amazons Kndle-mod elle ha ndtaget 16,8 poct af makedet. På tedjeplads lgge Samsung del på 5,8 poct. med makedsani alt blev de ,7 mllone solgt tavle-pce et 2012 vtes at tal, de nå 106,1 hele 198,2 mllone mllone 2016 styk. I 2016 godt halvdel af alle tavle-pce vtes Andod styesystem, hvo at buge 44,6 poct. det nu e Th. Td: Sted: Ps: kl Mandag 21. maj, Meda, K Belngsal, Belngske 1147 Købhavn Plestæde 34, 500 k. ez ldtmee.dkp Læs mee på: EKSPERTEN I RUSLAND.dk.dk - katal på Tavle-PC med... ugstop busness.dkdgtal & Lndqust AS Købhavn tlf.: Føst ft TV-va lg Af Thomas Bstup om fe Engang va mange Kanalundfa m på det seste af dsse kommunalt ejede, Op mod e mange blevet t. dnu stande e danske husstande solgt. Husdemed bundet Hundedtus nde fe å affnde tl bestemt sg med, at andemå udbyde, konkut af valgt fo dem, hvlke ha komme TV-kanale de med bede tlbud.ene kan kke Mljømnste må se. danske hussta TlslutnngsplgIda Auk (SF) t tl lokale fællesantneanlæg vl nemlg nde føst 2016 fjene ado hefa de bestemmels fo at få TV skevet nd blev ndføt vl føst 2016 mange lokalplane, e, e at ske, at 1970ene fo flee kunne se TV-sgnalene om, hvo undgå ft komme mange kanale, et bestemt bolgomåd opsætnng af kunne vælge fa. e skal paabole. gmme antne, hvem I 2011 besluttede Folketnget efte ås dskussone de købe TV-abo flee Std om antallet, septembe skal at ntet nyt bygge sd n- bestemt 1.»De te tvnges tl at å e foeslået TV fa nemt hos, tods kke leveandø, fod deaftage»på d måde»obust«kompoms mellemet melgt tlstækkelg afvklng gad (få) glæde hsynet tl dgt stgde adskl lge ykke af det sta- antne- af evt. aktuel estgæld antal leveandøe eksstede gundejefo mulghee fa d fo at vælge nge mellem tlbud, tl medlemme ps ndhold«, de vaee nes (fobugen hsynet EU-Kommss det hed es) mulghed on, d tdlgee aftal mellem fo tdsmæssgt oveskuelg t at kunne fgøe sg fa medlems betalngsfo de vl have fjenet Lbeal Allance.egeng, Dansk Folkepat fongen plgtelse tl e. Hetl M alle, fst gve klahed komme, at tydg hdtl ha væet tvangstlslutn bestemmelse bundet af keba defo e lokalplan kommunfo nvolveede ng tl vl føst om fe å få fo dees omåde, pate,«konkludee Natustyels valgmulghed. mnste fællesa ntne unde Mljømnst Mljønemlg see eet, 2012 femlægge e ankemand på opgav. anlæg et lovfoslag,vl vl ophæve antnetva Styels lokalplane fa ng husstande anslå, at»kun«op mod hutgst mulgt 1. janua e beøt. Det Lge nu skal betvvle de danske husstande elselskabes banchefoe betale kone ålgt op mod gundejefong antnebdag tl elle et antnelaug. v En ække danske detalkæde d ænk op k u F KL , ,22 af det. Js Ch. Hans 3.008, , , , ,08.DK. L Ø R D A G 19. M A J chef tl Gossp. Danfoss makede. angeb på nye Med bøsnoten g tage Facebook Mak Zuckebeg nd håd foetnngsv skdtet ed, hvo mllone af bugee nu skal veksles tl kontant udbytte. M det kan så bnge konflktkus med Facebook på myndghedene. Mn p 3 8. Skat ha Pvatøkonom akteskat. pobleme med 9 mee væd, Kaee. E du d du få løn fo? ns Bl. Spotsv gkomst fa Toyota 4-5 VELGØRENHED Udd delng n e fa fon ond de fo o dob blet p på et å Flantop. De 42 støste almn yttge fonde blve gee gee uddele mee mee. 6,5 ma. kone blev det tl 2010 med Novo Nodsk det stoe tækdy. Af Bgtte Ehadts me nd på Danmaks 42 tedjeplads med støste almnyttg godt 50 pct. gee gee, uddelte ove 880 stgnng på tegnebøgen m de ha så e fonde blve mo. k.»de e tale om e, blandt med at dele pge sædeles tavlt ande Tygfond på 107 pct. fohold sædeles makant stgnng Vllum Fond e stoe uddelde fonde ud. Fomu 42 almnyttg tl 2009, tl Uddelngspoctdonoe. t va pæget e ggæld så samlet pgetank vokset med 15 pct tl af, at fnansks fohold tl fomuene e steget fa 1,56 des ådeum,«ndskænkede pct. tl 1,9 pct. gk tl godgøde på 237 ma. k. Hele 6,7 ma. fonsge dektø k. konsultf Bjøn Kaft fa e stoe ndvduelle foskelle 2010, selv om de dobbelt så meget fomål Det e mee Nå man mellem fonde. d analys. maet Kaft & Patnes, Novo stå bag daton, se bot fa Novo Nodsk d, RealDana Nodsk Fon Oak Foun ha sælg Analys demonste de støste donoe A.P. Mølles Almfond konstukton, kant Mads Clauss va de stoe e, peod, vse ehvevsdvde at det kke kun e Vllum Fondsanalyse. Fond, Calsbegfoe FabD Danske fonde, de bdage Fond de te ndet med donatone Novo Nodsk fonde, uddele fohold tl fomu. Fond doneede Ste Thoms tl samfundet. CBS-pofess mest to ma. kone Med top t e o Fond 2010 ove vste fo nylg, tl så May Det Obelske ehvevsdvde at 82 godt med med fosknng, m RealDana Famlefond, fonde tedoblede af de støste lnge d va lnge fa fodoblng hvs sto uddedees udstæknng fohold tl 2009 ove 900 mo tl 2010 gk tl medlemme tl 5,6 ma. D udde- af Obel-faml. k. A.P. Mølles tl Bjøn Kaft Almfond kom- Fondsanalyse ha så Danske specelt undestege de stoe kke-ehve de ehvevsdv dvde fonde vs- fomål de fonde ha, at med, de e med altså så gået ande tl at nvestee dees fomue d at uddele, nemlg dees vkhed e. B EXECUTIVE SPEE sngapoea.com CH 8.640,- WRITING NG BERLINGSKE JOBMARKED SIDE e fo d tl ny kae blev statskuddet an v kan En fyeseddel st bud på, hvod ge. Han gve e. 4-6 Buyant-Lan at gå på abejd unte Steph se mng baktuelle headh e pvatlv med både kae væe ambtøse Det ambtøse lv jom.dk A geat way to fly Kna e dees B ha ab Plgm h 8TALLET - kontolejem ål på 505 m² LEJE Indettet bedste Bjake Ingels mateale nye supehus Nyd d nspede udsgt ove Øestad Sant-Goban Syd mod Købhavn, Ascs, Peme Is, DMG, CAD-Q, alleede valgt Cty 8TALLET Foosh m.fl. ha Eneståde belgghed tl fedede natuomåde Meto tl dø - 10 mn. tl Cty lufthavn Ålg leje k. 950 p. m² ekskl. dft SAG LE-K L 70 Aahus tlf.: KURSER AFLÆST OMXC20 ge mob e e on e h e S o p n fly vd p o by n væk Kna K ms offsv Plgm ns olne.dk d ee d holdån Intet e stæk Wndows 8 5 E 2.SEKTION DILAN TAMAC Stobtanns ejdomsmaked dykke g 4-5 danske Taltjagt. Fe ejst studede e fo at tl Hong Kong bedste dyste mod de fa hele ådgvespe egoenes ved. Mdt ab kamp stå et budsk d slå alt. klat: Holdån op fo fat 1. TDC gø kla tl at fdoble netfat 2. He e d mest populæe danske app 3. Apple bekæfte: Pad3 lang Euopa 4. Pad-salg få lynstat 5. Analytke advae mod Apple-boble DTZ Egeskov One-Stop AUSTR ALIEN * fa AMERIKANSKE 8-9 Næste opdateng komme fa makedet tjng, v ha budgetteet med,«opnå d ndekde han. På tods af det utlfedsstllde de analytken egnskab fee Dtlev Engel, ået d pessede Vestas-topch ef, ud. B eselsk danske smykk vej. Tlbageslag. Det ænd ng e på esultate. Stateg ONSDAG p. post VISUM - så HOTEL ER FLYBILLETT PAKKEREJSER ER GRUPPEREJS FLODKRYDSTOGTER ISKE TRANSSIBIR JERNBANE Bestl etnng af vkhed Goldwnd e Snovel. Analytken ne d, at de e nævknesske vndmøllep oducte FRA ONSDAG 0,60% DAX S30 0,13% CAC 40 1,33% FTSE 100 0,48% DOW JONES 0,62% S&P 500 0,91% NASDAQ C 6-7 pesset tl at nedjustee tl Kna e maked, ekspotevty tl det knesske fovtnnge famle Et vgtgt dansk at flee af dem pobleme. at nedsamtdg med kommet stoe e pesset tl tl at få fat landets efte nye statege Foto: Mads Nss Danske detalkæde e tl det knesske fobugee. fovtnng dem famle justee dees med at flee af maked, samtdg tl at få fat de knesske maefte nye statege på det knesske ha ene fobugee. Kusskftet efte at omkostnngsalget ha ked komme, af danskene, oveasket mange makedsføng effekt af skuffet dem, så gvet Kna ha dag begænset. Olufs e, fa ha væet Hos Bang & I 2008 lød det de vkhed elles så Jysk e af tl stoe skuffelse. skulle føes e Kna. D anlednng de ekde poblemen de poklameede omhed, at antallet Stue-vks «Kna, at 500 butkke succesfulde sgetøjskæ bae»aggessv vækstpoltk åbne mndst fa 16 tl 32 på vkhed 2010, at d vlle skulle fodobles dnu kke nået å efte ekde at de kun af butkke ha B&O Kna. Kun to to å. Fe å see d nye topchef gå efte plan, tl tods fo, at dag, at det kke Kna. mee aggessv målsætnng nå v tæde vl føe dnu e n Jysk-butkke amme bede, fa Tue Manton Kna d d tdlgee. Manton»V pleje at det kotfattet vækstpoltk at udvklng maked,«lyde nd på et nyt fo få uge sd, Bang & Jan Bøgh. m håbet hos e Kna, beklagede Jysks dektø et stategskft Kna gk fo langt, styket salgsoganjysk ha ndledt udføt. Tlbudsavsene e, at makant stlstand. blve på Olufs på ænde kan e ved at Kna så godt på knesene væe fo saton vkede kke næ ne vste sg at danskene. TV-eklame sfokuseede kæde. D ette stateg mæket omkostnng e Pandoa ha dye fo d mstede smykkeselskabet gået op fo købmænd vestlge Også Smykkekoncen SamtSamtdg e det kke hge efte hellee modvnd Kna. patnee De vl Jysk, at knesene sne fe knesske sptny Pandoa-butk e alt fo bllge. n hos af vae, hvs de d lukke va de blot, lyde konklusone at dg måtte udgang af 2011 have mækevae sotmtet fosøge Bejng, ved hvlket e langt tkke Kna, Kna. Jysk, de nu skæe at åbne ove 12 Pandoa-bu dyee podukte CEOs plane om skandnavsk slå sg op på ldt bye fa d tdlgee sædeleshed det vde,«62 knesske fo euopæsk på, at Pandoa-butkke uge fovtes Pandol se ng tegn e de 310 Svæt maked å. I næste desgn, v e Geog Js hvad e skal tl davæde ntenatona nd fo te Af Ole Hall målsætnnat sætte od på, Også fo tadtonsg egne lød det fa Plgms tl topchef op nye as at leve nå han femlæg pobleme med mats 2011 lød det fa fo at få gang salget Kna, etal manage. slået fejl, st Gade Due, kvatalsegnskab. det knesske ge Kna. Så tt Kna e dektø Ulk ge selskabets tl at oveveje Ikke Plgms fejl galt på Plgms ekspansons begået fejl admnstede 2011 skulle væe smykkeselskab gtgt. Det kan gå guelgt selv, ha udgang af. da e det få det danske stateg amme n IC e kke Plgm demod på at de nd Kna-stateg ke Kna. Sd Kna, maked, hvs kke få et å Det CEO Claus Wædeled pege modekonce makante ændnge gtgt, at v Js d danske n Geog Js-butk kneha Kna. Det bevste stå fo Geog gk nd på det»det e fuldstændg foklang. ha på tnge. V udvklng gået fem butkke tl at betje Companys, da d 2006»makedet«one. makedet, optmstsk det evue mee blot sd så nødt tl at ha kke med stoe vækstambt deove. De»Gundlæggde dag e de ndset, at v e tøj passede sske maked Wædeled, fobugee. Dektø De ske så meget mellemtd det danske om, hvad de de knesske foandet sg. Kna,«sge Claus et godt eksempel å, måtte IC Smag facon op tl et ntevew Kna. tl husleje e dee voes stateg efte kun te ønsket at stlle kan foande Kna øgede udgfte ne knesene tl hutgt mod kke butkke udfodnge Kna de CEO Plgm. et andet samtlge 40 hvodan vlkåe e løsnng på blot 35 butkke at huslejene dektø fo Companys lukke tl følge stå defo gået stk på, fotælle, Han ha dag høje tab Det ha tl ggæld Claus Wædeled. Han e udvklng sg,«sge han e blevet sædeles danske butksmed betydelge Plgm, fo et å sd, 37 sdste å. Demed shoppngcte fo de øvge væet et svæsmykkefma blev luftet vk- bedste skækeksempel på, at Kna ha modsat de plane, ntevewede fovtet. Det lægge kke skjul på det seste. udvklng Kna knækbusness sdst at håndtee d fo at åbne 13 kæde Kna. så kelte, ha d negatve da Belngske BeslutnnFo at vde ee maked nt Ecco De e d Kna, stoe ændnge. at Plgm stedet hed. Både skopoduce ove t å lukket to. e åsag tl, at have 50 butkke glade oveveje Wædeled 2011 ha måttet ha ket kod Kna.»V fovte e meget planlagte butkkeat evudee voes stateg modekoncen Bestsellesvæe knesske omme. Knesene nd 2011 e vækst på det»v e nu ved Wædeled, de pæsteet massv topchef Claus Kna,«sge af stgde hus- maked. B e stækt pesset blandt andet leje Kna. London gå sot Konto Købhav jeg de på Danske kæde skuffe Kna BERLINGSK klomete fa Bagsd ss Innovaton TIRSDAG AF HENRIK KRUSE tl opgave, de statskuddet z fo at se, hvlke Danmak, gå det CERN Schwe ha besøgt foblle Vestas skulle 5.710,- 10. veds mest avanceede fosknode fo 11 ma. kone. Busne om af e fmae. 4-5 vte dansk bhå d kamp Teknol. Nå FØRST. Noka Mcosoft fobeede at sde 10 tomme sto tavle-pc det kommde med Wndows 8-styesyste på makedet m op tl nomalt velnfomejul. Det skve det ede, tawanske gtmes efte Dsamtale med poducte af kompont e. pute bygges Wndows 8-tavlecomaf føste omgang Compal Electoncs, ha fået bestllng stk. D få tokenepoc på fa Qualcomm esso blve altså så kaftg kke lge de nye Andodtavle-PCe. Wndows Pad8 vtes lanceet sme elle bugeflade, efteået. Det få mnde om Wndows Phone-styesystemet med favede m kan så skfte tl et klasssk flse, dows-udsede. WnBåde Lovo sung ha vst pøveudgave Sam af tavle-pc med Wndows 8. Th ,66 KO N 3.056,86 VINDENERGI msse vkhede Non-Sto stbe danske stoep tngsingap Modvnd. En Kna. Begejs ænd nge.ore egne målsætnnge * e afløst af stateg fa ambevægelse D nye egeng klmapoltk kan s øge ndtjng. 6-7 YouSee skue 5.758, ,78 TEMA PR I VATØ OMI Længee tansp ottd løfte budge ttet.dk Vestas tættee på salg tl Kna sandsynlgt, at Bolget t ha afsagt afgøelse lejesag. 2 kaee DANSK SLUTKURS GLOBAL EU ndstlle på gæsk extsg 7 Svagt bytte. D Af Mathas Øsbog Sø SpngbogJohans danske vndmø knesske hænde. llefo sandsynlgm det må nu bestemt anses poduct Vestas Knesske tge mangle kaptal kan stå på spng poteføljemanage opkøbskanddat,«sge fo at gå nd et Vestas. D fo et opkøb e nu så økonom opkøb. Det skuffde pessede vndmølleg de ønske at væe dansk nvestengsfond, TORSDAG lagde gåeet katastofalt sk BERLINGSK gant 2.SEKTION anonym. at Vestas stadg kvatalsegnskab vste Flee danske analytkee gå, kvatalsegnskab,femsvækket, at det KRUSE på tods HENRIK AFaf omkostnngene ha pobleme med at holde et undeskud e ge.»det kan REDIGERET på 1,8 mllade m åets føste NESS kone at købe vlle gve gtg god mng ande od at tje nede. Udfodng e med te månede BUSI de fo knesene 10. vudee med et salg tl Vestas Vestas, nok på d ekodstoe potefølje på et hottee opkøbsemn flee klde vndmøllep fod de kan det, odeomkng t mllade de knesske snde fø. Tankene oducte ha e d nkna. Det vudee tlståelsessa euo. Det e bug fo. De ha gå kedsandele ud g fo admnste ma»jeg e oveasket mod Kna. de dektø af høj kvaltet,«fo Kna, de ha podukte Vestas, Dtlev Engel. ove, at Vestas både nvestoe e et så dålgt nu g levesge soådgv»de e ng Jacob Pedes. det e klat, e Sydbank selskabet såbatesultat, at det gø med omkostnng tvvl om, at voes pobleme fo mulg knessk Tdlgee e spekulaton banke. tagelse. Indtl fo ove Det skal v have sstyng e helt uacceptable ove- sske ene om mulge bae et halvt opkøbee gået sty på, så v kan. det kke fo å sd anså kne- Byggesekto øjne guld TV. De kunde hos TV-selskab, YouSee,det TDC-ejede kabel vl betale det, kan nu købe fo hvo de på få mnuttentenetfobndelse, kan hte tmes vdeooptagelse HD-kvaltet fa nettet. YouSee, de e landets støste kabel-tvselskab, sælge nu megabt sekundet fobndelse på 100 fo 499 kone måned, om ove mllon husstande ha mulghed fo at købe et abonnem d hastghed. t Admnstede Nels Bng dektø fovte d kke at blve kmet ned af kunde. megabt sekundet Han me, at 100»fotsat e makant ove behovet langt Både d tdlgee de fleste husstande«. nuvæde ha mål, egeng at samtlge danskee set hvo de bo 2020 skal kunne uan fobndelse købe på 100 megabt sekundet. Th. 5 Danmak ud saft kaft blve v nødt selskabe. Defo på, hvodan hvet å fo alle tænke 96 taltfulde tl at tænke andeledes hele klod. om de dygtgste om, hvem 24 hold fa ud kamp tl uges dyst v sklle os e god måde studede samletkalde sg»veds bedste folk. He opleve v, at KICC gve dem Af Johan Wnthe de skal kunne De fe danske studede at læe unge talte at kde Ian kde,«sge Saah Heat læe os at ådgvee n spe«. mulghed fo Eml Hovgaad, Resoucng and Andes Dalhoff, Andes Østegaad Hans McLaughln, Head of Global Lyd af beg Landsted Lyset gå ud. ved ha alle Moblty KPMG Global. HONG KONG: stlhed, nd ad bag- de øvge hold fa hele ådde byde velkomm del af evsonsdet e ham, ke, han e papdage tomme byde d natonale ød, knessk KPMGs Intenato- byde s med svgemojo deltagee på dag vundet dø komme svæve khed ha de Hong Kong undt stoppe, gvnngsvcompetton (KICC). I ansvalg fo KICC, dansde. Rundt ale lga. unde sg. Tomm nd på nale Case tæde med t mand de d ntenaton KPMGs vedsplan udsede mand joke om sn kæmpe del af vestlgt samtdg e konkuc Danmak semfnal byde s med løb ove te KPMG sc. Han fakta H spede sg sal globale taltjagt. blve svæee svæee Konkuc e et udsklnngs Maott med svgemo, latte Competton e fo alvo»jagt på talt foegå på Hotel Case dage, d ove vandet tl Intenatonal Island Kong Skl dg ud hvad udsgt fa Hong knesske bydel Kowloon. gang Hong Kong. aldg fø, TV Facto på H Talt e eftetagtet skylne d mee alle 24 hold om at væe sangfugle X tl at t det gælde Onsdag kæmpe gå vdee tl semfnamed pottale de hold, ntenaelle unge talknusee ndlede blandt de 12 vækst danske Hebeg Landsted dve femtds. med ode: l tosdag. Saah tonale vkhede pæstaton af at det danske holds go fom success that s the ne e afhængge fo»whee do we H Vkhede to answe.«medabejdee have asked us tltække de dygtgste på bundlnj, på gelsk, queston, you esultate ne foegå at ske gode talte udkæmpes Alle pæstato om, de femlægge fo støste tal kamp om de te ole unvestete. holdet lade bestyelse. På på handelshøjsk Tdadvsos på ække sde ejsepotal skal på d e ved fo udvklet løsnng ove fo. De ne H De unge talte tme ha de stå fo vkhede løse ove selskabet sg, edlempoflee udfodnge konkuce de agee bestyelsesm eksempel at deltage Samtdg må de fosøge m tage te dommee, ktske spøgsmål, komplekse opgave.vej ved, hvo eg me, stlle flee bet e n. at fnde dees tælle, udsklnngslø godt mod pæstato alle hold pvat klub alle esultate Om aft mødes by, hvo semfnalbhådt. fe studemdt d pulsede Nevøs latte spede Busness følge dees kamp H Belngske blve udtukstene blve udtukket. Hong Kong de føste lande des ejse tl 23 lande ntenatonal gå vdee, sg lokalet, da alt mod hold fa gå vdee, Svege hold e kke ce. ket. Tyskland studekonku vdee. Det danske e et kelt Hong Kong gå kun hatt, da de kommet op af så lyde det: Hovgaad dte hold tlbage, m Landsted Eml Saah Hebeg Foto: Malte Kstans Andes Dalhoff, ce Hong Kong. Hans (fa vste), studekonku Andes Østegaad ntenatonal alt hold top fem ud af nng, gnem fbenet fosøge Dansk Eneg, TDC konkuc at gve navnlg e på telefon-, TV-omådet. bedbånds- œ Belngske Busness Magasn bnge blandt andet udvalgte atkle fa The Economst. m m M ONSDAG 16.MAJ DEN 6 MDR. MED ARD. MINI-MBA PÅ Fnd dtcba: DEN ORIGINALE INGSM ETODIK FRA HARV KR. RSHIP PÅ UNDERVISN konto he ET MBA SCHOLA EFFEKTIVE 2012 OG FÅ Ø ske ud fa et etsk one, kodeks, me to euopapalamta dansk ke. Ung væksæ konkus på succes efte SINGAPORE * fa 3. SEKTION kan tage kamp op mod de stoe banke elle dnu bede, De stoe ha fo let spl, fo de bank få fodfæste at stæk ntenatona små e t gode kollege l på det danske fo elle maked ved op med landets fo svage tl at tage kamp fo eksempel at købe op: domnede»man kan komme ne. Defo betale fnanskonceet stykke dets gænse, danske fobugee meget fo dees m v e et llle nd fo lanalt fo lån elt. Hetl komme, bankpodukte ge- de kun e natonale spllee land. Så længe kelte svske spllee på at danskene alt fo dålge makedet, vl geelt e tl at pesse dees konkuc tl at gve bede bankådgvee væe ldt mnde. Så udlandsk te vlkå. kunne øge konkuc e aktøe Og poblemen. V se geelt, vl at et tl lvs, foklae e e meget svæe at komme mee ntenatonalt maked gve d bedste konkucestuaton.«konkucegestyelss Fobudektø, Agnete åsagene tl Gesng, fo Behov poblemene fo udlandsk skal fnanssekto, konkuce kke ha fndes Agnete Gesng aggessvtet tlstækkelg hvse tl, lyst tl at æde makedsand typsk begunde at Fnansådet»På makede d manglde ele: nteesse aktøene se det med god konkuce skal fa udlandske pgsttu tte at tvæe hnand dees fonemste opgave ske pvatkundemaked med, fo det dantuttene e meget at pgstud. Det skal de hve dag, m effektve. M det e bae kke abejde på tvvlde ove hun stlle sg bankmakedet. det, v se på fo d begundelse De e stedet»det kan så : hvo man mee ofte kultu, væe baee, se sge Agnete Gesng,hnand kollege,«svæt at købe sg nd på makedet. at det e to tng de hvse tl Det skyldes lefonomådet moblte- mod dels at nle banke ha flyejse opkøb med stemmeets beskyttet sg de vkelg e pskonkuce. omåde, hvo dels at begænsnnge, det e meget Stuaton e svæt at ekspandee seste å, hvo blevet stadg tydelgee de helt ny bank. Det e ægelgt, d e psnatonal aktø fo ntenng efte d elle and ha amt testg- langt hådee kunne fomtlg tlføe svndde ådghedsbe konkuce.«danskenes Selv om det løb, fod banke ealkedtnsttutte næst e hvedagskos t, at udgfte tl fnansengklage ove stgde de skal sælges hele elle dele af nødldde pgsttutte Ud ove kultu. Agnete Gesng tl sundee aktøe, to e det så selve stuktu med kke på, at dsse bank- buges to stoe aktøe este kan platfom Bank Nodea Danske tl at etablee stæk Sydbank, spds, et pa net mnde ntenatonal aktø. Jyske D dålge konkuc hel see af mnde Bank, Nykedt så e heske så ealkedtmakedet. aktøe, fomå at sætte på kke fo alvo He e det de stoe unde væe, fo de pes. e fæe aktøe bae dnu d suveænt med Nykedt Et bekvemt banklv støste eftefulgt kedt Danmak af Real»Det e dnu et pa mnde ndkaton aktøe:»alleede cepesset på, at konkufø fnansks kke lå de med ldt aktøe kan lægge e sælgt stot. De to stoe foskellge bdagssatse, selv om ej slpstømm. lnj, så lgge de ande domspsene steg, lå psene Det e meget konkueede fladt. Man bekvemt, fo leve man et altså kke på så fedelgt lv ps. Hvs konha fonuftg kuc havde væet ndtjng, så effektv, vlle længe de kke de have e stæk aktø sænket psene peode, på makedet, de pesse psene, hvo omsætnng steg betydelgt fomtlg så det e ud meomkost tlstand, I de seste nnge.«esse at opetholde,«alle ha ntemånede ha to g ealkedtseksge Agnete Gesng. Det e helt almndelg g hævet psene, de nu tales pakss, lge banke følge de stoe, nå fo at de mnde gnemsku om, at makedet blve mnde elgt, fod de eksempel Danske Bank bebude foskellge aktøe Natonalbanks tefoøgelse ud om abejde med hve sn måde mene mee ske tefastsættelse. at gøe systekke mee d på: V skal et pa å tlbage,»det e jo et manøve va fø d slags omåde, hvo næmest utænkelge, pmæt ske konkuc e det på ekodtd på det tdspunkt, m nu hvo man fo pgsttu blevet fuldstændg legtmt optage låne. M det e så ttene at hæve e let bllgt uafhænggt af tene helt at skfte nsttut.«vgtgt, at det Natonalbank vsnng tl stgde unde h- Pse hæves omkostnnge unde nyt vaemæke bank. tl at dve Geelt e konkuc Tods et massvt epoblemene meget banke spaekassefafald blandt danske svæe at komme tl lvs, me Agnete sng. pmæt på gund Geks e de af stadg flee d Hun hvse 100 tlbage. Og selv om man tl, at Konkuc skulle e- Fomee konkuc to, at flee banke betød bugestyels kke ha ande edskabe d tlfældet. Defo e, behøve det kke at væe at ske, at konkucelovgvnng håbe Agnete oveholdt blve de mnde banke Gesng på, at sætte fokus på omådet samt fællesskab kan lægge sg samm, så de ske konkuc ved at undesøge fusone udgøe stækee fo dees effekte på konkuc muskel, ve, fø de bl ealtet. beslutn nge FOTO: SCANPIX BRANCHE langeb ÆKST ER, NY V SOMHED NYE VIRK K E R, PENSION NYE TAN ARBEJDSTID Fæe hellgdage amme tustjo b FOTO: CERN b Oveppunktlge s. Foflyselska meget kollega kultu fo ldt på at konku ee hnand hjel. lyde d håde dom ove konku Sådan fnanssekto c fa Konku ce styelss dektø - Fobuge, Agnete Gesn g. Af Pete Nyholm mest Euopas fokus fdelng. Nu skal n komme deat beslutnnge god dé, 4-5»Det betyde, kke tages. Det e kedtdektø hvo d skal Bank sagts det Danske Banks m kun ned, manøve, Danske pege på, at fo kun- ansva, skal godkde keltsage, e fo, det e Las Kull, utlfedsstllde længee e etnngslnj kan klae,«sge bygge på kun»det må væe at dees sag blve afgjot de oveodned modelle, de føle, Det vl udstkke vl låne ud tl: e så gode tl Danske Banks dene, hvs de fo d betyde, denes tdlgee adfæd, allgevel fejl pesone baglokalet. mee hvem man Af Pete Nyholm sto ændng, sjældt ske af nle ande»det e et Defo vl v delegee foetnngs- at vudee kundene, at de skal slankes fo skal efeee tl v pøve at undgå. kedtbueaukat støe gøe det klat at kedtchef altså lagt et Danske Banks effektv tl gavn ansva tl medabejdene deckedtgvnng. vl fnansee.«gøes mee chef. De blve eksempel så nhedene,«sge ogansaton de hutgee kan få et klat dem, hvad bank vl kke det undgås, at mæssg kedtfolnodea ha tl foetnngse at så kedttene, m kedtspunktet e ansva ud skal bl.a. ske, fo kundene, beslutnng på ø. tal nodske Intatvet e omdejnng hholdd jun Det 1. Nodeas kaft Danske Bank-dekt Banks nye sva bank. efeee nd tl kunde få»uldne«foskel. tæde føst Danske ændes maat ske, ke fo banks Ændngene ogansaton hvlket e afgøde det stoe kusskfte, nu e ved deles sva. Danske Banks Koldng, vl gnemføe splttes op Evnd Koldng, Danske Bank kom- afdelng, stymand, Evnd n tættee på kundene. kant, det kedtafdelng omåde, oplyse ske, ud at lån. På at få fnanskonce sto del af bankådgve- mellem banks te nye foetnngs Co- at manøv flee pge på dålge meget e Las at tabe Busness Bankng banks Hdtl ha hve me tl se soådgv 6-7 ge skullet omkng eksta Pesonal Bankng,. De få således d Aalbog Unvestet nes lånebevlln odnng: & Insttutons M det e dnye ng. på undelagt poates e postvt Kull ctale kedtafdel ud ove kundetl- dees kedtafdelng, net støe de ofte gå ktø, de få et et nteabejdsgang, Evnd Koldng kelte omådede fedshed, foklae Busness: vew med Belngske Foto: Maesk FOR SENT GA AT KOMME DER VIL UND U N. TO R SDAG 03. M A J Novo afvse bllgee medcn BRYGGERIER M A J 2 TIRSDAG 3. SEK TION KL , , ,33 Selv om Novo Nodsk ha fodoblet oveskudde t de seste fem å, blandt andet fod selskabet sælge nye, dye dabetesmdle, få det kke vkhed tl at sænke psene. Novo ha elles gtagne gange hvst tl, at de e nødt tl at tage få åd tl at foske. høj ps fo at bueaukat gø med kedt Stobank op Calsbeg flytte job mod øst KURSER AFLÆST 0,03% OMXC20 0,75% DAX S30 0,42% CAC 40 0,93% FTSE 100 0,18% DOW JONES 0,30% S&P 500 0,21% NASDAQ C stæke kedta, stække sn, Evnd Koldng på kunde ne. Banks dektø tættee Kusskfte. Danske ne tæffes hutgee kunde bevllnge tl Ms de kke e et tlbage Vesteuopa mange byggeabejdee, e antallet Østeuopa As vold væ kst. Samsung Apple kydse klnge , LLE RuA Konk FO cedektø fonta 5.465, ,39.DK slån e etk pson Kav om bed e etske etnngslnj Foskfo at få udvklet fo gå foest lt. Bancheogansaton de fomand dal med ntenatona fohvæ kla tl at gå Tyg-topchef Foskng & Pson. ng & Pson melde omådet. det, at Belngske bancheogansaton Eva Jung poltkene på komme, efte Af Jette Aagaad vagthund, Fobugeå hvodan 19 ud Udmeldng Fobugenes statsat det e psonskunne afsløe, tl femmest, skabes nvestengee behov DanWatch søndag skabe låne pge me d føst de nvestee. Danske psonssel lle, at de støste psonssel s ansva, hvad at ette så kontovese omådet. Flee af de 22 afkanske egme. to kke ønske kone selskabene oblgatone e på otte koupte 600 mllone etsk kodeks»hvs psonssekpoltsk pes. Fælles euofo et egtlgt tl handlng. psonsfo Selv om de nvesteede af de samlede nd, e de bug e kan væe vej fem,«sge handle om bøkdel 3,6 kun aktøe opfode det omkng hvs kun udgø ge fa pæske etnngslnj Jelsøe. demokat e»det e fo fattgt,, e psonsp nvesten(sf) Vagn ttghede sn nvestenge nvolveet afdelngschef nste Vlly Søvndal opspange pge. MneskeeRegeng kunne buge fo. Hvek udgsmole Sohn (SF) ha ønsket fælles mllone væd at kæmpe ste ntatv tl et BERLINGSK om et fælles B E 2.SEKTIONskabenes gene. EU tl at tage fnde foslaget støt- elle ehvevsmn med Belngske. ndflydelse REDIGERET psonssel MANDAG AF PIA tlrosengaard. Fa flee sde kav egengs at stlle op tl ntevew ehvevslayout: SUSANNEetsk kodeks med etske one,«sge EU-kodeks opbaknng, Danmak bø BONDROP 6-7 statsoblgat n me, at væet makant nvestenge Bosse, de ha tdlgee tepat, Enhedslste kvnd Stne sas.dk ansvalghed fotale fo socal AMERIKANSKE TEMA D E TA IL Danske kæde fejle Kna GLOBAL. TIRSDAG 1 5. M A J Netop Maes k Lne så ud tl at have væste nedtulagt åtes bag sg, tåne nye poble sg op. De afgøe me psfohøjelse nde blve udhule kan konkute t af vge efte at, de e nye skbe på sde havet. Lån. Tdl. TygBosse topchef Stne Fobugeådet opfode tl etsk 06. BUSI-NESS kodeks omnveste ld fa nge statsgæ ske koupte, afkan. egme A PR I L SØNDAG 3. SEK TION lng Dop gealfosam band. elle hy Las Llholt- ud Så få man da net ION 20 SIDER BILSEKT DOW JONES INNOVATION Danske fmae jage skånske ode fo mllade 0,95% OMXC ,06 0,79% DAX S ,27 0,61% CAC ,62 0,85% FTSE 100 JONES ,83 0,08% DOW 1.339,82 0,11% S&P ,79 C 0,56% NASDAQ.DK LEHMANN kollaps Sådan vl gæskk amme Danma EURO-KR ISE Stapleton fosvae FOA-fomandenge 5 Afka-nvest PENSION FOTO: DENNIS 16,32% OMXC ,93 11,56% DAX S ,77 0,95% CAC ,52 0,06% FTSE 100 JONES ,60 4,94% DOW 1.353,39 5,98% S&P ,82 C 11,0% NASDAQ.DK Foto: Lnda Hks OG Søndag Foto: Shannon fo Vtetd håd ene 4 Cmbe-væd LUFTFART Lødag SS E N I S BU M t advoka e t s e e ks s Danma Belngske Busness Magasn tl dg hve tosdag. Af Claus Skovhus REDAKTØR BERL NGSKE BUS NESS MAGAS N Hve tosdag å du abonnt voes eksk us ve ehvevsmagas n Be ngske Bus ness Magas n Be ngske Bus ness Magas n e Danmaks støste ehvevsmagas n Be ngske Bus ness Magas n sætte ehvevs vets aktue e pob emst nge pespekt v g ve med ana yse baggundsat k e nds gt de væst ge tdse påv ke udv k ng dansk ehvevs v BAGSIDEN n halte Konkuce 6-7 fnanssekto Fedag KL NASDAQ AFLÆST Foto: Lselotte Saboe S TEMA F I N A N Tosdag TIL DATO *Psene e nklusv skatte afgfte købes på sngapoea.com. kan kun Ydelgee vlkå kan læses på sngapoea.combetngelse ÅRETS ÆNDRINGER søndag Mandag Med Be ngske Bus ness Magas n b ve du k ædt på t at møde de væst gste pob emst nge gnem nsp ede ntev ews dybdegåde at k e spec a appote om tdse nd o ede se stateg nye oetn ngsmu ghede Magas net ha et g oba t udsyn med okus på nye makede oetn ngs dee tdse a t d pæsteet med b k o nye mughede Det ske b andt andet med udva gte at k e a veds øde bus nessmagas n The Econom st

6 busness Du kde os fo voes stæke ehvevsnyhede. M v e meget mee. Med Belngske Busness Pemum udvde v voes sevce med væktøje, appote analyse tl beslutnngstagee vkhede. Og voes konfece, semnae pofessonelle netvæk kan hjælpe dn foetnng kaee vdee. Meget mee d ehvevs- nyhede. poltsk talt taltfabkk 20 Yngste mnste skabe espekt bag lukkede døe B e lng s k e B us n e s s m aga s n #11 tosdag tale nt 10 0 SÆRNUMMER 22 Lndholm: Talt e godt, m kke nok taltudvklng 104 Rasmus Ankes: De te taltfejl M ag a S N #11 t o R S dag S E k t o N talt ps k. 95, guldnumme: mød 100 talte med pottale tl at blve femtds stjene dansk ehvevslv Belngske Busness Pemum Eksklusve væktøje tl vkhede. Af Mot Asmuss, UDVIKLINGSREDAKTØR, BERLINGSKE I et samabejde mellem Belngske Busness, Belngske Reseach udvalgte natonale ntenatonale patnee ha v skabt et vkhedsunves, de e målettet beslutnngstagee dansk ehvevslv. Belngske Busness Pemum e nyskabde vkhedssevce, de ntegee nyhede med pofessonelle væktøje, analyse appote fo at gve dg dn vkhed de bedste vlkå fo at tæffe beslutnnge, de skabe væd holde dg ajou med, hvad konkutene foetage sg. Belngske Busness Pemum gve dn vkhed adgang tl ække busness ntellgce væktøje, heblandt et omfattde akv af både banche- makedsanalyse. V poducee mndst ny gundg bancheanalyse hve uge. Desud få du adgang tl omfattde data analyse af de støste vkhede Danmak, f søgnng på alle egsteede selskabe CVRegsteet, heunde så konkusnfomaton, oveblk ove alle offtlge udbud udbudsbas meget mee. Et af de nye væktøje Belngske Busness Pemums vkhedsunves e udvdet pessesevce tl ehvevslvet. V kalde dne sevce fo Busness Dect, he kan vkhede publcee egne pessemeddelelse. Begge dele blve vst sælge omåde på busness.dk Belngske Busness Innovaton-sekton om tsdag. En eksta fodel, du opnå Pemum medlem, e abat på voes busness konfece, kuse semnae målettet ehvevslvets beslutnngstagee. Du fnde Belngske Busness Pemum på: busness.dkpemum. Belngske Busness Pemum e et nyskabde podukt d danske medebanche, v e defo unde konstant udvklng jagt på at levee det mest vædfulde podukt tl voes kunde. V udvkle hele td nye væktøje møde nye patnee, gene vl væe del af voes nye vkhedsunves. Adgang tl Belngske Busness Pemum 6 månede k månede k. nkl. moms.

7 busness Foto: Sø Bdstup Caspe Schøde Belngskes tv-stude. Te gange om dag, omkng klokk 9, 12 17, tone voes jounalste fem på skæm, nå v sde bøsnyhede dekte fa voes eget tv-stude tl TV2 Fnansudsdelsene sdes på TV2 News. Du kan se ndslage på busnness.dkwebtv, samm med voes øvge udvalg af webtv-ndslag analyse. Udove tv poducee v masse af ehvevsnyhede fe gange daglgt tl Rado24syv. Det e så Belngske Busness, de poducee pammet Mllonæklubb, hvo akteekspetene Lau Svss Sø Adelvad gve et ndblk, hvodan aktemakedene opføe sg. I De 6 Hatte, hylde v væksættene, de ha modet tl at fofølge dømm om at state eg vkhed, nå et panel af efane væksættee pgefolk hve søndag hjælpe foetnngsde vdee. Foto: Scanpx Lve-tv, web-tv ado. Byg dt pofessonelle netvæk med os. Du kde fomtlg voes band fo de seøse stæke ehvevsnyhede, m v e meget mee d det. Gnem det seste å ha v holdt et væld af ehvevskonfece med højaktuelle temae. De populæe konfece ha haft mellem deltagee fa det danske ehvevslv, voes konfecegæste ha byttet aangemtene tl at netwoke tl gavn fo både kaee foetnng. Det med netwokng ha v nu taget et skdt længee va etableng af ndtl vdee to pofessonelle netvæk, de skal udvkle både ehvevslvets unge talte de pofessonelle bestyelsesmedlemme. Netvæket Talt100 Guppe1 skal væe med tl at udvkle de unge talte fa alle dele af ehvevslvet, e blevet kået Belngske Busness Magasns stoe ålge taltkång, Talt100. Boad Netwok hvde sg tl de pofessonelle bestyelsesmedlemme. Udove konfece netvæk e v dn vkheds patne, nå det gælde kompetceudvklng. V udbyde ække semnae kuse, de gve dg ny nspaton nye væktøje tl dt abejdslv. Voes mål med alle dsse tlbud? Det e at blve dn ehvevslvets foetukne uundvælge patne. S Du kan se alle voes kuse, netvæk konfece på busnesslv.dk.

8 Et hold af utneede ehvevsjounalste stå bag de mange publkatone, komme fa Belngske Busness. Fa tdlg mog tl s aft levees nyhede, baggund analyse, gå tæt på ehvevslvet nspee tl ny foetnng. Redaktons jounalste ha masse af efang ndsgt ofte flee uddannelse bag sg. De dække stofomåde fnans, økonom, nvesteng, dgtal, medco ledelse. Jounalstene supplees af dygtge nyheds gafkee, eseachee landets bedste pessefotafe. Og sdst, m kke mndst, tælle Busness-teamet så ække dedkeede medabejdee fa annoncesalg, bladsalg maketng. Kontakt Annoncesalg Busness gupp tlf Redakton tlf Danmaks stækeste Busness-team. Foto: Dns Lehmann

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02 Wo Kng Papes Management Wokng Papes 2013-02 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere