Se muligheder med Berlingske Business.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se muligheder med Berlingske Business."

Transkript

1 busness Se mulghede med Belngske Busness. DOW JONES OG NASDAQ AFLÆST KL ,23% 0,21% 0,04% TEMA D E TA I L H A N D E L Jyde gå tl kamp mod Intespot PORTRÆT Økonompofesso Pete Noman Søs e eltefoske 20 OMXC20 437,35 NASDAQ 2.910,30 DOW JONES ,60 0,0% CIBOR 12 MDR. 0,0% DOLLAR 560,00 BRENT-OLIE 115,08-0,35% - 0,77% GULD 1, ,07.DK 2. SE K T I O N. TO R SDAG 09. F E B R UA R 2012 DIREKTIONSGANGEN FORÅR I SEATTLE 10 Ny DI-fomand skve om de dgtale spo SPECIALRAPPORT Kan fobugene blve Tyskland gvnde Vestas-dektø Engel ovefoelsket Mcosoft? Dtlevøkonomsk føeolle levede bestyelsesdamaet, de føte tl fomand Bt Calss fald. M uskkehed pæge tydelgt d stækkede topchef, de stå ale ove fo stoe udfodnge Pesset topchef M AG A S I N #14 TOR S DAG SE K T ION skal føe Vestas gnem ædselså Foto: Hnng Bagge D pvate del af ndust Danmak e kun halvt så sto Svege Tyskland. Danfoss topchef Nels B. Chstans kalde Danmak bl med fo llle moto ud chance fo at acceleee sg ud af ks. 5 BETALINGSBALANCE 06 Danmak ud saft kaft SPAREPLANER EURO-KRISE Danmak skovle pge hjem fa ande lande Makante bespaelse hos SAS mange å ud femtd Gæske pate næme sg ghed om spaeplan Betalngsbalanc boome, Danmak ha et af de støste oveskud ved. Handel ande økonomske tansaktone med udlandet sde så meget 323 mllone kone hjem tl Danmak hve dag det svae tl 13 mllone kone tm. SAS skal g gang med fynge ande bespaelse bestæbelsene på at komme på et køl, m tods vfte af tltag komme selskabet tl at køe på pumpene de kommde mange å. SAS hæmmes af aggessve konkute utlstækkelg udskftnng af flåd. Alt tyde på, at euo-lande vl skyde flee bllge lån af sted tl Gækland, m de gæske pate e dnu kke blevet ge om spaeplan, de kan bane vej fo dnu ntenatonal hjælpepakke. Føst mats stå landet med knv fo stub. Voes nye, gats app tl Phone hjælpe dg blandt andet med at huske, hvo du pakeede, gve dg påmndelse, nd td løbe ud. Scan kod Fnd dn bl fø p-vagt gø det D E B AT Ps k. 59, PERSPEK TIV G L O B A LT LEDELSE I N S P I R AT I O N S T R AT E G I download app Ved ænde sg hastgt, det mækes allehøjeste gad ehvevslvet. Nye teknole, nye makede, nye foetnngsmodelle ny fobugeadfæd betyde, at vlkåe agda ænde sg hutgee d nsnde fø samtdg med, at konjunktu-udvklng e damatsk. At have succes det modene ehvevslv kæve, at man e klædt godt på tl at agee ved unde konstant foandng. Busness. Not as usual. Belngske Busness ha sat sg fo at gve landets ambtøse dynamske ehvevsledee d ndsgt, de skal tl fo at klae sg bedst mulgt nd fo de foskellge banche. V dække de vgtgste nyhede på makede nd- udland, spotte tdse, følge de nnovatve gve masse af nspaton tl læsee bugee. Og v kgge femad stedet fo blot at dække gåsdags nyhede. Belngske Busness e et samlet unves af nyhede, ndsgt, netvæk evts udkomme på alle platfome fa tdlg mog tl s aft. E du lge så ambtøs v så velkomm tl det nye Belngske Busness. LINDA OVERGAARD, ERHVERVSREDAKTØR

2 busness Hvo d du e onlne, følge voes ehvevsnyhede med. På nettet, på Pad på mobl så du døgnet undt e opdateet med hutge, højaktuelle, unkke væstlge ehvevsnyhede, de supplee avss o oveblk. Hutgt. Aktuelt. Væstlgt. De vgtgste ehvevsnyhede de, hvo du e... Af Sø Detchs, ONLINE REDAKTØR,.DK På nettet fnde du os på busness.dk. M v ved, at du mange ande af voes ande læsee, langt højee gad d est af befolknng, ha taget de moble platfome tl je. Defo e v så de, hvo du leve dt dgtale lv, så du kan følge med d seste udvklng nd fo alt fa de globale makede aktekuse tl lokale banche lge meget, hvo du e lge meget, hvodan du gå på nettet. På voes dgtale platfome leve nyhedspuls v ykke hutgst stækest på alle de væstlge begvhede gve dg unkke nyhede vnkle. V dække de stoe danske vkhede massvt ha undestes om banche fnans, dgtal, ndust detalhandel. Og masse af emnesde om blandt andet nvesteng, kaee, nnovaton ledelse, så ha v et globalt udsyn, med væstlge nyhede tdse fa hele klod. Med alt 11 foskellge nyhedsbeve, opdelt efte emne banche, kan du så følge med akkuat de emne, de e mest elevante betyd nngsfulde fo dg. V fotælle gene hstoene på nye måde ved hjælp af lvebls, nteaktvtet, lvesteamng elle gafk, voes stæke blgee gve de aktuelle emne dybde med pesonlge fagspecfkke kommtae analyse. Udove det stoe udbud af unkt gats ndhold kan du købe dg tl eksklusve gudes, analyse temae gnem Busness PLUS t ved at betale keltvs fo poduktene elle gnem et abonnemt adgang tl alt PLUS mateale koste 249 kone fo et å.

3 busness Foto: Sø Bdstup busness.dk ha S Følg os på de socale FACEBOOK.COM BERLINGSKEbusness Alt det bedste fa avs web på dn Pad. Med d nye Belngske Busness app tl Pad få du meget mee d blot dgtal udgave af avss Busness-sekton. Du få det bedste fa pnt web dekte på dn Pad. App kombnee avss oveblk o med d hutge nyhedspuls fa busness.dk, så du ha helt ny fsk oplevelse mellem hændene hve gang, du åbne d. Fosd blve automatsk tlpasset efte, hvlke emne du læse mest om, m du ha så selv mulghed fo at vælge tl fa, hvlke emne du vl se på fosd. Alleede klokk 22 kan du se mogdags atkle fa avs, du få desud lveopdateede aktdekse lge ved hånd. Belngske Busness app e natulgvs gats fo avss abonnte, alle ha gats adgang tl app 30 dage. Et ås abonnemt koste kone bugee om måned. elle 16 poct af de danske husstande, ha tablet. I slutnng af 2011 vste undesøgelse, at busness.dks læsee ha dobbelt så mange tablets, est af befolknng. 65% af busness.dks læsee buge ntenettet va smatphone læsee modtage voes daglge nyhedsbev, e Danmaks støste af sn at.

4 busness Oveblk. Fodybelse. Pespektv. Foto: Sø Bdstup Nedjuste fygt se mulghede. Af Pete Suppl Bson, NYHEDSCHEF BERLINGSKE Avss daglge faste busnesssekton, Belngske Busness, e blevet stækt evtalseet, hve dag abejde dygtg edakton ntst på at gve dg d stækest mulge mest målettede sekton med alt, hvad du dn busness ha bug fo af vd nspaton. Belngske Busness vl klæde dg dn foetnng på foetnngsmæssgt, så du kan få succes med det, du gø. V holde dg veloteet uanset, om du befnde dg af Danmaks stoe elle små vk- hede uanset om du abejde nd fo detalhandl, fnansmakedet, IT elle medebanch, d offtlge sekto elle høe tl vækstlaget af nye vkhede. Voes mål e, at du e klædt på tl at agee offsvt et ehvevslv, de e påvket af globalseng, dgtalseng, monumtale skft fobugeadfæd følge af d teknolske udvklng... fnanskse. Med udgangspunkt aktuelle nyhede, skape pesonpofle masse af global dybde se v femad, sætte hstoene pespektv. V foklae, hvad de betyde hvlke tdse, de e et bllede på. Nå du e på fokant fostå udvklng, e det nemlg lettee at se dne mulghede stedet fo begænsnnge. Som læse af Belngske Busness få du hve uge temasektone elle specaltllæg om emne nnovaton, dgtal, kaee, detal fnans. I weekd kan du slappe af sætte fokus på dn pvatøkonom med lødagsudgavs temasde. V synes selv, v med dette Busness-udbud ha kæset fo alle landets ehvevsledee ande, de e optaget af at følge ehvevslvet på tætteste vs. V håbe, du e g.

5 busness Med d daglge Busness sekton, otte ugtlge temasektone specaltllæg plus et eksklusvt ugemagasn ha v gvet plads tl, at du kan skabe dg et oveblk, fodybe dg komme bag om hstoene. Ug med Belngske Busness Tsdag Onsdag DOW JONES 453,61 439, M A J 2 0. MANDAG OG NASDAQ 2,20 % OMXC20 1,94 % DAX S30 2,29 % CAC 40 1,97 % FTSE 100 0,50 % DOW JONES 0,57 % S&P 500 0,46 % NASDAQ C Maesk Lne kan få ny gyngetu AFLÆST KL ,62. M A J O N S D A G , , ,70 Foto: Mads Nss Lne 8 *Psene e nklusv skatte afgfte købes på sngapoea.com. kan kun Ydelgee vlkå kan læses på sngapoea.combetngelse tvunget tl Hostngbanche ng at satse på ådgvn Non-Stop 6-7 IVÆRKSÆTTERI Gylle bane vej fo vækstevty EU foholde sg tl etk ved nvestenge Hvs tepatsfoh andlngene de sløjfet hellgdag med, at de blve elle to, vl det få konsekvse stoe 8 fo tustndust INTERVIEW. tte ANALYSE Nå psonsse lskabe nvestee statsoblgat bø det One-Stop 5.710,- AUSTR ALIEN * fa sngapoea.com 8.640,- A geat way to 2012 D. 30. ncc.dkkonto AVT.DK INDEN ANSØG PÅ MAJ Ny pakss fo leje fly om D evge Skånekt ke ade vte Teknolmll 22. ngsfacltete BERLINGSK REDIGERET E 2.SEKTION skal bygges få Ejdomsådgv e Wsmann e kdt Las sn åbmundeth fo ed. Af Ole Hall REDIGERET AF ntatone Gv dne pæse et vsue Pez: Tavle-PC -salg helt tl vejslt kck altenatv e modene OPTUR. Salget ndtl af svæktøj, et velfunged eynote. Og de e blev pæstaton månedene op etavle-pce så stot PowePontK afholde med jul, at analysefm S Pez tlfemtds e, du nomalt IDC nu to aet på,pæstaton at de åbugee tl de Danmak. få på vedsplan vl blve solgt måde at nu kun på foskellge 18ganske mllone flee pez? lgee vtet. d td- Pez se eksemple med dn føste Fa tedje tl fjede tl pncppene du tage hjem af 2011 steg du ntoducees kvatal Vlleveancene Pez? Og vl talte od med med 56 poct undestøtte dt tl butkkene tl 28,2 mllone Apple sad med sne Pad-modell styk. makedsand e på el kvatal 2011, mspå 55 poct fjede ntenetbhandel Amazons Kndle-mod elle ha ndtaget 16,8 poct af makedet. På tedjeplads lgge Samsung del på 5,8 poct. med makedsani alt blev de ,7 mllone solgt tavle-pce et 2012 vtes at tal, de nå 106,1 hele 198,2 mllone mllone 2016 styk. I 2016 godt halvdel af alle tavle-pce vtes Andod styesystem, hvo at buge 44,6 poct. det nu e Th. Td: Sted: Ps: kl Mandag 21. maj, Meda, K Belngsal, Belngske 1147 Købhavn Plestæde 34, 500 k. ez ldtmee.dkp Læs mee på: EKSPERTEN I RUSLAND.dk.dk - katal på Tavle-PC med... ugstop busness.dkdgtal & Lndqust AS Købhavn tlf.: Føst ft TV-va lg Af Thomas Bstup om fe Engang va mange Kanalundfa m på det seste af dsse kommunalt ejede, Op mod e mange blevet t. dnu stande e danske husstande solgt. Husdemed bundet Hundedtus nde fe å affnde tl bestemt sg med, at andemå udbyde, konkut af valgt fo dem, hvlke ha komme TV-kanale de med bede tlbud.ene kan kke Mljømnste må se. danske hussta TlslutnngsplgIda Auk (SF) t tl lokale fællesantneanlæg vl nemlg nde føst 2016 fjene ado hefa de bestemmels fo at få TV skevet nd blev ndføt vl føst 2016 mange lokalplane, e, e at ske, at 1970ene fo flee kunne se TV-sgnalene om, hvo undgå ft komme mange kanale, et bestemt bolgomåd opsætnng af kunne vælge fa. e skal paabole. gmme antne, hvem I 2011 besluttede Folketnget efte ås dskussone de købe TV-abo flee Std om antallet, septembe skal at ntet nyt bygge sd n- bestemt 1.»De te tvnges tl at å e foeslået TV fa nemt hos, tods kke leveandø, fod deaftage»på d måde»obust«kompoms mellemet melgt tlstækkelg afvklng gad (få) glæde hsynet tl dgt stgde adskl lge ykke af det sta- antne- af evt. aktuel estgæld antal leveandøe eksstede gundejefo mulghee fa d fo at vælge nge mellem tlbud, tl medlemme ps ndhold«, de vaee nes (fobugen hsynet EU-Kommss det hed es) mulghed on, d tdlgee aftal mellem fo tdsmæssgt oveskuelg t at kunne fgøe sg fa medlems betalngsfo de vl have fjenet Lbeal Allance.egeng, Dansk Folkepat fongen plgtelse tl e. Hetl M alle, fst gve klahed komme, at tydg hdtl ha væet tvangstlslutn bestemmelse bundet af keba defo e lokalplan kommunfo nvolveede ng tl vl føst om fe å få fo dees omåde, pate,«konkludee Natustyels valgmulghed. mnste fællesa ntne unde Mljømnst Mljønemlg see eet, 2012 femlægge e ankemand på opgav. anlæg et lovfoslag,vl vl ophæve antnetva Styels lokalplane fa ng husstande anslå, at»kun«op mod hutgst mulgt 1. janua e beøt. Det Lge nu skal betvvle de danske husstande elselskabes banchefoe betale kone ålgt op mod gundejefong antnebdag tl elle et antnelaug. v En ække danske detalkæde d ænk op k u F KL , ,22 af det. Js Ch. Hans 3.008, , , , ,08.DK. L Ø R D A G 19. M A J chef tl Gossp. Danfoss makede. angeb på nye Med bøsnoten g tage Facebook Mak Zuckebeg nd håd foetnngsv skdtet ed, hvo mllone af bugee nu skal veksles tl kontant udbytte. M det kan så bnge konflktkus med Facebook på myndghedene. Mn p 3 8. Skat ha Pvatøkonom akteskat. pobleme med 9 mee væd, Kaee. E du d du få løn fo? ns Bl. Spotsv gkomst fa Toyota 4-5 VELGØRENHED Udd delng n e fa fon ond de fo o dob blet p på et å Flantop. De 42 støste almn yttge fonde blve gee gee uddele mee mee. 6,5 ma. kone blev det tl 2010 med Novo Nodsk det stoe tækdy. Af Bgtte Ehadts me nd på Danmaks 42 tedjeplads med støste almnyttg godt 50 pct. gee gee, uddelte ove 880 stgnng på tegnebøgen m de ha så e fonde blve mo. k.»de e tale om e, blandt med at dele pge sædeles tavlt ande Tygfond på 107 pct. fohold sædeles makant stgnng Vllum Fond e stoe uddelde fonde ud. Fomu 42 almnyttg tl 2009, tl Uddelngspoctdonoe. t va pæget e ggæld så samlet pgetank vokset med 15 pct tl af, at fnansks fohold tl fomuene e steget fa 1,56 des ådeum,«ndskænkede pct. tl 1,9 pct. gk tl godgøde på 237 ma. k. Hele 6,7 ma. fonsge dektø k. konsultf Bjøn Kaft fa e stoe ndvduelle foskelle 2010, selv om de dobbelt så meget fomål Det e mee Nå man mellem fonde. d analys. maet Kaft & Patnes, Novo stå bag daton, se bot fa Novo Nodsk d, RealDana Nodsk Fon Oak Foun ha sælg Analys demonste de støste donoe A.P. Mølles Almfond konstukton, kant Mads Clauss va de stoe e, peod, vse ehvevsdvde at det kke kun e Vllum Fondsanalyse. Fond, Calsbegfoe FabD Danske fonde, de bdage Fond de te ndet med donatone Novo Nodsk fonde, uddele fohold tl fomu. Fond doneede Ste Thoms tl samfundet. CBS-pofess mest to ma. kone Med top t e o Fond 2010 ove vste fo nylg, tl så May Det Obelske ehvevsdvde at 82 godt med med fosknng, m RealDana Famlefond, fonde tedoblede af de støste lnge d va lnge fa fodoblng hvs sto uddedees udstæknng fohold tl 2009 ove 900 mo tl 2010 gk tl medlemme tl 5,6 ma. D udde- af Obel-faml. k. A.P. Mølles tl Bjøn Kaft Almfond kom- Fondsanalyse ha så Danske specelt undestege de stoe kke-ehve de ehvevsdv dvde fonde vs- fomål de fonde ha, at med, de e med altså så gået ande tl at nvestee dees fomue d at uddele, nemlg dees vkhed e. B EXECUTIVE SPEE sngapoea.com CH 8.640,- WRITING NG BERLINGSKE JOBMARKED SIDE e fo d tl ny kae blev statskuddet an v kan En fyeseddel st bud på, hvod ge. Han gve e. 4-6 Buyant-Lan at gå på abejd unte Steph se mng baktuelle headh e pvatlv med både kae væe ambtøse Det ambtøse lv jom.dk A geat way to fly Kna e dees B ha ab Plgm h 8TALLET - kontolejem ål på 505 m² LEJE Indettet bedste Bjake Ingels mateale nye supehus Nyd d nspede udsgt ove Øestad Sant-Goban Syd mod Købhavn, Ascs, Peme Is, DMG, CAD-Q, alleede valgt Cty 8TALLET Foosh m.fl. ha Eneståde belgghed tl fedede natuomåde Meto tl dø - 10 mn. tl Cty lufthavn Ålg leje k. 950 p. m² ekskl. dft SAG LE-K L 70 Aahus tlf.: KURSER AFLÆST OMXC20 ge mob e e on e h e S o p n fly vd p o by n væk Kna K ms offsv Plgm ns olne.dk d ee d holdån Intet e stæk Wndows 8 5 E 2.SEKTION DILAN TAMAC Stobtanns ejdomsmaked dykke g 4-5 danske Taltjagt. Fe ejst studede e fo at tl Hong Kong bedste dyste mod de fa hele ådgvespe egoenes ved. Mdt ab kamp stå et budsk d slå alt. klat: Holdån op fo fat 1. TDC gø kla tl at fdoble netfat 2. He e d mest populæe danske app 3. Apple bekæfte: Pad3 lang Euopa 4. Pad-salg få lynstat 5. Analytke advae mod Apple-boble DTZ Egeskov One-Stop AUSTR ALIEN * fa AMERIKANSKE 8-9 Næste opdateng komme fa makedet tjng, v ha budgetteet med,«opnå d ndekde han. På tods af det utlfedsstllde de analytken egnskab fee Dtlev Engel, ået d pessede Vestas-topch ef, ud. B eselsk danske smykk vej. Tlbageslag. Det ænd ng e på esultate. Stateg ONSDAG p. post VISUM - så HOTEL ER FLYBILLETT PAKKEREJSER ER GRUPPEREJS FLODKRYDSTOGTER ISKE TRANSSIBIR JERNBANE Bestl etnng af vkhed Goldwnd e Snovel. Analytken ne d, at de e nævknesske vndmøllep oducte FRA ONSDAG 0,60% DAX S30 0,13% CAC 40 1,33% FTSE 100 0,48% DOW JONES 0,62% S&P 500 0,91% NASDAQ C 6-7 pesset tl at nedjustee tl Kna e maked, ekspotevty tl det knesske fovtnnge famle Et vgtgt dansk at flee af dem pobleme. at nedsamtdg med kommet stoe e pesset tl tl at få fat landets efte nye statege Foto: Mads Nss Danske detalkæde e tl det knesske fobugee. fovtnng dem famle justee dees med at flee af maked, samtdg tl at få fat de knesske maefte nye statege på det knesske ha ene fobugee. Kusskftet efte at omkostnngsalget ha ked komme, af danskene, oveasket mange makedsføng effekt af skuffet dem, så gvet Kna ha dag begænset. Olufs e, fa ha væet Hos Bang & I 2008 lød det de vkhed elles så Jysk e af tl stoe skuffelse. skulle føes e Kna. D anlednng de ekde poblemen de poklameede omhed, at antallet Stue-vks «Kna, at 500 butkke succesfulde sgetøjskæ bae»aggessv vækstpoltk åbne mndst fa 16 tl 32 på vkhed 2010, at d vlle skulle fodobles dnu kke nået å efte ekde at de kun af butkke ha B&O Kna. Kun to to å. Fe å see d nye topchef gå efte plan, tl tods fo, at dag, at det kke Kna. mee aggessv målsætnng nå v tæde vl føe dnu e n Jysk-butkke amme bede, fa Tue Manton Kna d d tdlgee. Manton»V pleje at det kotfattet vækstpoltk at udvklng maked,«lyde nd på et nyt fo få uge sd, Bang & Jan Bøgh. m håbet hos e Kna, beklagede Jysks dektø et stategskft Kna gk fo langt, styket salgsoganjysk ha ndledt udføt. Tlbudsavsene e, at makant stlstand. blve på Olufs på ænde kan e ved at Kna så godt på knesene væe fo saton vkede kke næ ne vste sg at danskene. TV-eklame sfokuseede kæde. D ette stateg mæket omkostnng e Pandoa ha dye fo d mstede smykkeselskabet gået op fo købmænd vestlge Også Smykkekoncen SamtSamtdg e det kke hge efte hellee modvnd Kna. patnee De vl Jysk, at knesene sne fe knesske sptny Pandoa-butk e alt fo bllge. n hos af vae, hvs de d lukke va de blot, lyde konklusone at dg måtte udgang af 2011 have mækevae sotmtet fosøge Bejng, ved hvlket e langt tkke Kna, Kna. Jysk, de nu skæe at åbne ove 12 Pandoa-bu dyee podukte CEOs plane om skandnavsk slå sg op på ldt bye fa d tdlgee sædeleshed det vde,«62 knesske fo euopæsk på, at Pandoa-butkke uge fovtes Pandol se ng tegn e de 310 Svæt maked å. I næste desgn, v e Geog Js hvad e skal tl davæde ntenatona nd fo te Af Ole Hall målsætnnat sætte od på, Også fo tadtonsg egne lød det fa Plgms tl topchef op nye as at leve nå han femlæg pobleme med mats 2011 lød det fa fo at få gang salget Kna, etal manage. slået fejl, st Gade Due, kvatalsegnskab. det knesske ge Kna. Så tt Kna e dektø Ulk ge selskabets tl at oveveje Ikke Plgms fejl galt på Plgms ekspansons begået fejl admnstede 2011 skulle væe smykkeselskab gtgt. Det kan gå guelgt selv, ha udgang af. da e det få det danske stateg amme n IC e kke Plgm demod på at de nd Kna-stateg ke Kna. Sd Kna, maked, hvs kke få et å Det CEO Claus Wædeled pege modekonce makante ændnge gtgt, at v Js d danske n Geog Js-butk kneha Kna. Det bevste stå fo Geog gk nd på det»det e fuldstændg foklang. ha på tnge. V udvklng gået fem butkke tl at betje Companys, da d 2006»makedet«one. makedet, optmstsk det evue mee blot sd så nødt tl at ha kke med stoe vækstambt deove. De»Gundlæggde dag e de ndset, at v e tøj passede sske maked Wædeled, fobugee. Dektø De ske så meget mellemtd det danske om, hvad de de knesske foandet sg. Kna,«sge Claus et godt eksempel å, måtte IC Smag facon op tl et ntevew Kna. tl husleje e dee voes stateg efte kun te ønsket at stlle kan foande Kna øgede udgfte ne knesene tl hutgt mod kke butkke udfodnge Kna de CEO Plgm. et andet samtlge 40 hvodan vlkåe e løsnng på blot 35 butkke at huslejene dektø fo Companys lukke tl følge stå defo gået stk på, fotælle, Han ha dag høje tab Det ha tl ggæld Claus Wædeled. Han e udvklng sg,«sge han e blevet sædeles danske butksmed betydelge Plgm, fo et å sd, 37 sdste å. Demed shoppngcte fo de øvge væet et svæsmykkefma blev luftet vk- bedste skækeksempel på, at Kna ha modsat de plane, ntevewede fovtet. Det lægge kke skjul på det seste. udvklng Kna knækbusness sdst at håndtee d fo at åbne 13 kæde Kna. så kelte, ha d negatve da Belngske BeslutnnFo at vde ee maked nt Ecco De e d Kna, stoe ændnge. at Plgm stedet hed. Både skopoduce ove t å lukket to. e åsag tl, at have 50 butkke glade oveveje Wædeled 2011 ha måttet ha ket kod Kna.»V fovte e meget planlagte butkkeat evudee voes stateg modekoncen Bestsellesvæe knesske omme. Knesene nd 2011 e vækst på det»v e nu ved Wædeled, de pæsteet massv topchef Claus Kna,«sge af stgde hus- maked. B e stækt pesset blandt andet leje Kna. London gå sot Konto Købhav jeg de på Danske kæde skuffe Kna BERLINGSK klomete fa Bagsd ss Innovaton TIRSDAG AF HENRIK KRUSE tl opgave, de statskuddet z fo at se, hvlke Danmak, gå det CERN Schwe ha besøgt foblle Vestas skulle 5.710,- 10. veds mest avanceede fosknode fo 11 ma. kone. Busne om af e fmae. 4-5 vte dansk bhå d kamp Teknol. Nå FØRST. Noka Mcosoft fobeede at sde 10 tomme sto tavle-pc det kommde med Wndows 8-styesyste på makedet m op tl nomalt velnfomejul. Det skve det ede, tawanske gtmes efte Dsamtale med poducte af kompont e. pute bygges Wndows 8-tavlecomaf føste omgang Compal Electoncs, ha fået bestllng stk. D få tokenepoc på fa Qualcomm esso blve altså så kaftg kke lge de nye Andodtavle-PCe. Wndows Pad8 vtes lanceet sme elle bugeflade, efteået. Det få mnde om Wndows Phone-styesystemet med favede m kan så skfte tl et klasssk flse, dows-udsede. WnBåde Lovo sung ha vst pøveudgave Sam af tavle-pc med Wndows 8. Th ,66 KO N 3.056,86 VINDENERGI msse vkhede Non-Sto stbe danske stoep tngsingap Modvnd. En Kna. Begejs ænd nge.ore egne målsætnnge * e afløst af stateg fa ambevægelse D nye egeng klmapoltk kan s øge ndtjng. 6-7 YouSee skue 5.758, ,78 TEMA PR I VATØ OMI Længee tansp ottd løfte budge ttet.dk Vestas tættee på salg tl Kna sandsynlgt, at Bolget t ha afsagt afgøelse lejesag. 2 kaee DANSK SLUTKURS GLOBAL EU ndstlle på gæsk extsg 7 Svagt bytte. D Af Mathas Øsbog Sø SpngbogJohans danske vndmø knesske hænde. llefo sandsynlgm det må nu bestemt anses poduct Vestas Knesske tge mangle kaptal kan stå på spng poteføljemanage opkøbskanddat,«sge fo at gå nd et Vestas. D fo et opkøb e nu så økonom opkøb. Det skuffde pessede vndmølleg de ønske at væe dansk nvestengsfond, TORSDAG lagde gåeet katastofalt sk BERLINGSK gant 2.SEKTION anonym. at Vestas stadg kvatalsegnskab vste Flee danske analytkee gå, kvatalsegnskab,femsvækket, at det KRUSE på tods HENRIK AFaf omkostnngene ha pobleme med at holde et undeskud e ge.»det kan REDIGERET på 1,8 mllade m åets føste NESS kone at købe vlle gve gtg god mng ande od at tje nede. Udfodng e med te månede BUSI de fo knesene 10. vudee med et salg tl Vestas Vestas, nok på d ekodstoe potefølje på et hottee opkøbsemn flee klde vndmøllep fod de kan det, odeomkng t mllade de knesske snde fø. Tankene oducte ha e d nkna. Det vudee tlståelsessa euo. Det e bug fo. De ha gå kedsandele ud g fo admnste ma»jeg e oveasket mod Kna. de dektø af høj kvaltet,«fo Kna, de ha podukte Vestas, Dtlev Engel. ove, at Vestas både nvestoe e et så dålgt nu g levesge soådgv»de e ng Jacob Pedes. det e klat, e Sydbank selskabet såbatesultat, at det gø med omkostnng tvvl om, at voes pobleme fo mulg knessk Tdlgee e spekulaton banke. tagelse. Indtl fo ove Det skal v have sstyng e helt uacceptable ove- sske ene om mulge bae et halvt opkøbee gået sty på, så v kan. det kke fo å sd anså kne- Byggesekto øjne guld TV. De kunde hos TV-selskab, YouSee,det TDC-ejede kabel vl betale det, kan nu købe fo hvo de på få mnuttentenetfobndelse, kan hte tmes vdeooptagelse HD-kvaltet fa nettet. YouSee, de e landets støste kabel-tvselskab, sælge nu megabt sekundet fobndelse på 100 fo 499 kone måned, om ove mllon husstande ha mulghed fo at købe et abonnem d hastghed. t Admnstede Nels Bng dektø fovte d kke at blve kmet ned af kunde. megabt sekundet Han me, at 100»fotsat e makant ove behovet langt Både d tdlgee de fleste husstande«. nuvæde ha mål, egeng at samtlge danskee set hvo de bo 2020 skal kunne uan fobndelse købe på 100 megabt sekundet. Th. 5 Danmak ud saft kaft blve v nødt selskabe. Defo på, hvodan hvet å fo alle tænke 96 taltfulde tl at tænke andeledes hele klod. om de dygtgste om, hvem 24 hold fa ud kamp tl uges dyst v sklle os e god måde studede samletkalde sg»veds bedste folk. He opleve v, at KICC gve dem Af Johan Wnthe de skal kunne De fe danske studede at læe unge talte at kde Ian kde,«sge Saah Heat læe os at ådgvee n spe«. mulghed fo Eml Hovgaad, Resoucng and Andes Dalhoff, Andes Østegaad Hans McLaughln, Head of Global Lyd af beg Landsted Lyset gå ud. ved ha alle Moblty KPMG Global. HONG KONG: stlhed, nd ad bag- de øvge hold fa hele ådde byde velkomm del af evsonsdet e ham, ke, han e papdage tomme byde d natonale ød, knessk KPMGs Intenato- byde s med svgemojo deltagee på dag vundet dø komme svæve khed ha de Hong Kong undt stoppe, gvnngsvcompetton (KICC). I ansvalg fo KICC, dansde. Rundt ale lga. unde sg. Tomm nd på nale Case tæde med t mand de d ntenaton KPMGs vedsplan udsede mand joke om sn kæmpe del af vestlgt samtdg e konkuc Danmak semfnal byde s med løb ove te KPMG sc. Han fakta H spede sg sal globale taltjagt. blve svæee svæee Konkuc e et udsklnngs Maott med svgemo, latte Competton e fo alvo»jagt på talt foegå på Hotel Case dage, d ove vandet tl Intenatonal Island Kong Skl dg ud hvad udsgt fa Hong knesske bydel Kowloon. gang Hong Kong. aldg fø, TV Facto på H Talt e eftetagtet skylne d mee alle 24 hold om at væe sangfugle X tl at t det gælde Onsdag kæmpe gå vdee tl semfnamed pottale de hold, ntenaelle unge talknusee ndlede blandt de 12 vækst danske Hebeg Landsted dve femtds. med ode: l tosdag. Saah tonale vkhede pæstaton af at det danske holds go fom success that s the ne e afhængge fo»whee do we H Vkhede to answe.«medabejdee have asked us tltække de dygtgste på bundlnj, på gelsk, queston, you esultate ne foegå at ske gode talte udkæmpes Alle pæstato om, de femlægge fo støste tal kamp om de te ole unvestete. holdet lade bestyelse. På på handelshøjsk Tdadvsos på ække sde ejsepotal skal på d e ved fo udvklet løsnng ove fo. De ne H De unge talte tme ha de stå fo vkhede løse ove selskabet sg, edlempoflee udfodnge konkuce de agee bestyelsesm eksempel at deltage Samtdg må de fosøge m tage te dommee, ktske spøgsmål, komplekse opgave.vej ved, hvo eg me, stlle flee bet e n. at fnde dees tælle, udsklnngslø godt mod pæstato alle hold pvat klub alle esultate Om aft mødes by, hvo semfnalbhådt. fe studemdt d pulsede Nevøs latte spede Busness følge dees kamp H Belngske blve udtukstene blve udtukket. Hong Kong de føste lande des ejse tl 23 lande ntenatonal gå vdee, sg lokalet, da alt mod hold fa gå vdee, Svege hold e kke ce. ket. Tyskland studekonku vdee. Det danske e et kelt Hong Kong gå kun hatt, da de kommet op af så lyde det: Hovgaad dte hold tlbage, m Landsted Eml Saah Hebeg Foto: Malte Kstans Andes Dalhoff, ce Hong Kong. Hans (fa vste), studekonku Andes Østegaad ntenatonal alt hold top fem ud af nng, gnem fbenet fosøge Dansk Eneg, TDC konkuc at gve navnlg e på telefon-, TV-omådet. bedbånds- œ Belngske Busness Magasn bnge blandt andet udvalgte atkle fa The Economst. m m M ONSDAG 16.MAJ DEN 6 MDR. MED ARD. MINI-MBA PÅ Fnd dtcba: DEN ORIGINALE INGSM ETODIK FRA HARV KR. RSHIP PÅ UNDERVISN konto he ET MBA SCHOLA EFFEKTIVE 2012 OG FÅ Ø ske ud fa et etsk one, kodeks, me to euopapalamta dansk ke. Ung væksæ konkus på succes efte SINGAPORE * fa 3. SEKTION kan tage kamp op mod de stoe banke elle dnu bede, De stoe ha fo let spl, fo de bank få fodfæste at stæk ntenatona små e t gode kollege l på det danske fo elle maked ved op med landets fo svage tl at tage kamp fo eksempel at købe op: domnede»man kan komme ne. Defo betale fnanskonceet stykke dets gænse, danske fobugee meget fo dees m v e et llle nd fo lanalt fo lån elt. Hetl komme, bankpodukte ge- de kun e natonale spllee land. Så længe kelte svske spllee på at danskene alt fo dålge makedet, vl geelt e tl at pesse dees konkuc tl at gve bede bankådgvee væe ldt mnde. Så udlandsk te vlkå. kunne øge konkuc e aktøe Og poblemen. V se geelt, vl at et tl lvs, foklae e e meget svæe at komme mee ntenatonalt maked gve d bedste konkucestuaton.«konkucegestyelss Fobudektø, Agnete åsagene tl Gesng, fo Behov poblemene fo udlandsk skal fnanssekto, konkuce kke ha fndes Agnete Gesng aggessvtet tlstækkelg hvse tl, lyst tl at æde makedsand typsk begunde at Fnansådet»På makede d manglde ele: nteesse aktøene se det med god konkuce skal fa udlandske pgsttu tte at tvæe hnand dees fonemste opgave ske pvatkundemaked med, fo det dantuttene e meget at pgstud. Det skal de hve dag, m effektve. M det e bae kke abejde på tvvlde ove hun stlle sg bankmakedet. det, v se på fo d begundelse De e stedet»det kan så : hvo man mee ofte kultu, væe baee, se sge Agnete Gesng,hnand kollege,«svæt at købe sg nd på makedet. at det e to tng de hvse tl Det skyldes lefonomådet moblte- mod dels at nle banke ha flyejse opkøb med stemmeets beskyttet sg de vkelg e pskonkuce. omåde, hvo dels at begænsnnge, det e meget Stuaton e svæt at ekspandee seste å, hvo blevet stadg tydelgee de helt ny bank. Det e ægelgt, d e psnatonal aktø fo ntenng efte d elle and ha amt testg- langt hådee kunne fomtlg tlføe svndde ådghedsbe konkuce.«danskenes Selv om det løb, fod banke ealkedtnsttutte næst e hvedagskos t, at udgfte tl fnansengklage ove stgde de skal sælges hele elle dele af nødldde pgsttutte Ud ove kultu. Agnete Gesng tl sundee aktøe, to e det så selve stuktu med kke på, at dsse bank- buges to stoe aktøe este kan platfom Bank Nodea Danske tl at etablee stæk Sydbank, spds, et pa net mnde ntenatonal aktø. Jyske D dålge konkuc hel see af mnde Bank, Nykedt så e heske så ealkedtmakedet. aktøe, fomå at sætte på kke fo alvo He e det de stoe unde væe, fo de pes. e fæe aktøe bae dnu d suveænt med Nykedt Et bekvemt banklv støste eftefulgt kedt Danmak af Real»Det e dnu et pa mnde ndkaton aktøe:»alleede cepesset på, at konkufø fnansks kke lå de med ldt aktøe kan lægge e sælgt stot. De to stoe foskellge bdagssatse, selv om ej slpstømm. lnj, så lgge de ande domspsene steg, lå psene Det e meget konkueede fladt. Man bekvemt, fo leve man et altså kke på så fedelgt lv ps. Hvs konha fonuftg kuc havde væet ndtjng, så effektv, vlle længe de kke de have e stæk aktø sænket psene peode, på makedet, de pesse psene, hvo omsætnng steg betydelgt fomtlg så det e ud meomkost tlstand, I de seste nnge.«esse at opetholde,«alle ha ntemånede ha to g ealkedtseksge Agnete Gesng. Det e helt almndelg g hævet psene, de nu tales pakss, lge banke følge de stoe, nå fo at de mnde gnemsku om, at makedet blve mnde elgt, fod de eksempel Danske Bank bebude foskellge aktøe Natonalbanks tefoøgelse ud om abejde med hve sn måde mene mee ske tefastsættelse. at gøe systekke mee d på: V skal et pa å tlbage,»det e jo et manøve va fø d slags omåde, hvo næmest utænkelge, pmæt ske konkuc e det på ekodtd på det tdspunkt, m nu hvo man fo pgsttu blevet fuldstændg legtmt optage låne. M det e så ttene at hæve e let bllgt uafhænggt af tene helt at skfte nsttut.«vgtgt, at det Natonalbank vsnng tl stgde unde h- Pse hæves omkostnnge unde nyt vaemæke bank. tl at dve Geelt e konkuc Tods et massvt epoblemene meget banke spaekassefafald blandt danske svæe at komme tl lvs, me Agnete sng. pmæt på gund Geks e de af stadg flee d Hun hvse 100 tlbage. Og selv om man tl, at Konkuc skulle e- Fomee konkuc to, at flee banke betød bugestyels kke ha ande edskabe d tlfældet. Defo e, behøve det kke at væe at ske, at konkucelovgvnng håbe Agnete oveholdt blve de mnde banke Gesng på, at sætte fokus på omådet samt fællesskab kan lægge sg samm, så de ske konkuc ved at undesøge fusone udgøe stækee fo dees effekte på konkuc muskel, ve, fø de bl ealtet. beslutn nge FOTO: SCANPIX BRANCHE langeb ÆKST ER, NY V SOMHED NYE VIRK K E R, PENSION NYE TAN ARBEJDSTID Fæe hellgdage amme tustjo b FOTO: CERN b Oveppunktlge s. Foflyselska meget kollega kultu fo ldt på at konku ee hnand hjel. lyde d håde dom ove konku Sådan fnanssekto c fa Konku ce styelss dektø - Fobuge, Agnete Gesn g. Af Pete Nyholm mest Euopas fokus fdelng. Nu skal n komme deat beslutnnge god dé, 4-5»Det betyde, kke tages. Det e kedtdektø hvo d skal Bank sagts det Danske Banks m kun ned, manøve, Danske pege på, at fo kun- ansva, skal godkde keltsage, e fo, det e Las Kull, utlfedsstllde længee e etnngslnj kan klae,«sge bygge på kun»det må væe at dees sag blve afgjot de oveodned modelle, de føle, Det vl udstkke vl låne ud tl: e så gode tl Danske Banks dene, hvs de fo d betyde, denes tdlgee adfæd, allgevel fejl pesone baglokalet. mee hvem man Af Pete Nyholm sto ændng, sjældt ske af nle ande»det e et Defo vl v delegee foetnngs- at vudee kundene, at de skal slankes fo skal efeee tl v pøve at undgå. kedtbueaukat støe gøe det klat at kedtchef altså lagt et Danske Banks effektv tl gavn ansva tl medabejdene deckedtgvnng. vl fnansee.«gøes mee chef. De blve eksempel så nhedene,«sge ogansaton de hutgee kan få et klat dem, hvad bank vl kke det undgås, at mæssg kedtfolnodea ha tl foetnngse at så kedttene, m kedtspunktet e ansva ud skal bl.a. ske, fo kundene, beslutnng på ø. tal nodske Intatvet e omdejnng hholdd jun Det 1. Nodeas kaft Danske Bank-dekt Banks nye sva bank. efeee nd tl kunde få»uldne«foskel. tæde føst Danske ændes maat ske, ke fo banks Ændngene ogansaton hvlket e afgøde det stoe kusskfte, nu e ved deles sva. Danske Banks Koldng, vl gnemføe splttes op Evnd Koldng, Danske Bank kom- afdelng, stymand, Evnd n tættee på kundene. kant, det kedtafdelng omåde, oplyse ske, ud at lån. På at få fnanskonce sto del af bankådgve- mellem banks te nye foetnngs Co- at manøv flee pge på dålge meget e Las at tabe Busness Bankng banks Hdtl ha hve me tl se soådgv 6-7 ge skullet omkng eksta Pesonal Bankng,. De få således d Aalbog Unvestet nes lånebevlln odnng: & Insttutons M det e dnye ng. på undelagt poates e postvt Kull ctale kedtafdel ud ove kundetl- dees kedtafdelng, net støe de ofte gå ktø, de få et et nteabejdsgang, Evnd Koldng kelte omådede fedshed, foklae Busness: vew med Belngske Foto: Maesk FOR SENT GA AT KOMME DER VIL UND U N. TO R SDAG 03. M A J Novo afvse bllgee medcn BRYGGERIER M A J 2 TIRSDAG 3. SEK TION KL , , ,33 Selv om Novo Nodsk ha fodoblet oveskudde t de seste fem å, blandt andet fod selskabet sælge nye, dye dabetesmdle, få det kke vkhed tl at sænke psene. Novo ha elles gtagne gange hvst tl, at de e nødt tl at tage få åd tl at foske. høj ps fo at bueaukat gø med kedt Stobank op Calsbeg flytte job mod øst KURSER AFLÆST 0,03% OMXC20 0,75% DAX S30 0,42% CAC 40 0,93% FTSE 100 0,18% DOW JONES 0,30% S&P 500 0,21% NASDAQ C stæke kedta, stække sn, Evnd Koldng på kunde ne. Banks dektø tættee Kusskfte. Danske ne tæffes hutgee kunde bevllnge tl Ms de kke e et tlbage Vesteuopa mange byggeabejdee, e antallet Østeuopa As vold væ kst. Samsung Apple kydse klnge , LLE RuA Konk FO cedektø fonta 5.465, ,39.DK slån e etk pson Kav om bed e etske etnngslnj Foskfo at få udvklet fo gå foest lt. Bancheogansaton de fomand dal med ntenatona fohvæ kla tl at gå Tyg-topchef Foskng & Pson. ng & Pson melde omådet. det, at Belngske bancheogansaton Eva Jung poltkene på komme, efte Af Jette Aagaad vagthund, Fobugeå hvodan 19 ud Udmeldng Fobugenes statsat det e psonskunne afsløe, tl femmest, skabes nvestengee behov DanWatch søndag skabe låne pge me d føst de nvestee. Danske psonssel lle, at de støste psonssel s ansva, hvad at ette så kontovese omådet. Flee af de 22 afkanske egme. to kke ønske kone selskabene oblgatone e på otte koupte 600 mllone etsk kodeks»hvs psonssekpoltsk pes. Fælles euofo et egtlgt tl handlng. psonsfo Selv om de nvesteede af de samlede nd, e de bug e kan væe vej fem,«sge handle om bøkdel 3,6 kun aktøe opfode det omkng hvs kun udgø ge fa pæske etnngslnj Jelsøe. demokat e»det e fo fattgt,, e psonsp nvesten(sf) Vagn ttghede sn nvestenge nvolveet afdelngschef nste Vlly Søvndal opspange pge. MneskeeRegeng kunne buge fo. Hvek udgsmole Sohn (SF) ha ønsket fælles mllone væd at kæmpe ste ntatv tl et BERLINGSK om et fælles B E 2.SEKTIONskabenes gene. EU tl at tage fnde foslaget støt- elle ehvevsmn med Belngske. ndflydelse REDIGERET psonssel MANDAG AF PIA tlrosengaard. Fa flee sde kav egengs at stlle op tl ntevew ehvevslayout: SUSANNEetsk kodeks med etske one,«sge EU-kodeks opbaknng, Danmak bø BONDROP 6-7 statsoblgat n me, at væet makant nvestenge Bosse, de ha tdlgee tepat, Enhedslste kvnd Stne sas.dk ansvalghed fotale fo socal AMERIKANSKE TEMA D E TA IL Danske kæde fejle Kna GLOBAL. TIRSDAG 1 5. M A J Netop Maes k Lne så ud tl at have væste nedtulagt åtes bag sg, tåne nye poble sg op. De afgøe me psfohøjelse nde blve udhule kan konkute t af vge efte at, de e nye skbe på sde havet. Lån. Tdl. TygBosse topchef Stne Fobugeådet opfode tl etsk 06. BUSI-NESS kodeks omnveste ld fa nge statsgæ ske koupte, afkan. egme A PR I L SØNDAG 3. SEK TION lng Dop gealfosam band. elle hy Las Llholt- ud Så få man da net ION 20 SIDER BILSEKT DOW JONES INNOVATION Danske fmae jage skånske ode fo mllade 0,95% OMXC ,06 0,79% DAX S ,27 0,61% CAC ,62 0,85% FTSE 100 JONES ,83 0,08% DOW 1.339,82 0,11% S&P ,79 C 0,56% NASDAQ.DK LEHMANN kollaps Sådan vl gæskk amme Danma EURO-KR ISE Stapleton fosvae FOA-fomandenge 5 Afka-nvest PENSION FOTO: DENNIS 16,32% OMXC ,93 11,56% DAX S ,77 0,95% CAC ,52 0,06% FTSE 100 JONES ,60 4,94% DOW 1.353,39 5,98% S&P ,82 C 11,0% NASDAQ.DK Foto: Lnda Hks OG Søndag Foto: Shannon fo Vtetd håd ene 4 Cmbe-væd LUFTFART Lødag SS E N I S BU M t advoka e t s e e ks s Danma Belngske Busness Magasn tl dg hve tosdag. Af Claus Skovhus REDAKTØR BERL NGSKE BUS NESS MAGAS N Hve tosdag å du abonnt voes eksk us ve ehvevsmagas n Be ngske Bus ness Magas n Be ngske Bus ness Magas n e Danmaks støste ehvevsmagas n Be ngske Bus ness Magas n sætte ehvevs vets aktue e pob emst nge pespekt v g ve med ana yse baggundsat k e nds gt de væst ge tdse påv ke udv k ng dansk ehvevs v BAGSIDEN n halte Konkuce 6-7 fnanssekto Fedag KL NASDAQ AFLÆST Foto: Lselotte Saboe S TEMA F I N A N Tosdag TIL DATO *Psene e nklusv skatte afgfte købes på sngapoea.com. kan kun Ydelgee vlkå kan læses på sngapoea.combetngelse ÅRETS ÆNDRINGER søndag Mandag Med Be ngske Bus ness Magas n b ve du k ædt på t at møde de væst gste pob emst nge gnem nsp ede ntev ews dybdegåde at k e spec a appote om tdse nd o ede se stateg nye oetn ngsmu ghede Magas net ha et g oba t udsyn med okus på nye makede oetn ngs dee tdse a t d pæsteet med b k o nye mughede Det ske b andt andet med udva gte at k e a veds øde bus nessmagas n The Econom st

6 busness Du kde os fo voes stæke ehvevsnyhede. M v e meget mee. Med Belngske Busness Pemum udvde v voes sevce med væktøje, appote analyse tl beslutnngstagee vkhede. Og voes konfece, semnae pofessonelle netvæk kan hjælpe dn foetnng kaee vdee. Meget mee d ehvevs- nyhede. poltsk talt taltfabkk 20 Yngste mnste skabe espekt bag lukkede døe B e lng s k e B us n e s s m aga s n #11 tosdag tale nt 10 0 SÆRNUMMER 22 Lndholm: Talt e godt, m kke nok taltudvklng 104 Rasmus Ankes: De te taltfejl M ag a S N #11 t o R S dag S E k t o N talt ps k. 95, guldnumme: mød 100 talte med pottale tl at blve femtds stjene dansk ehvevslv Belngske Busness Pemum Eksklusve væktøje tl vkhede. Af Mot Asmuss, UDVIKLINGSREDAKTØR, BERLINGSKE I et samabejde mellem Belngske Busness, Belngske Reseach udvalgte natonale ntenatonale patnee ha v skabt et vkhedsunves, de e målettet beslutnngstagee dansk ehvevslv. Belngske Busness Pemum e nyskabde vkhedssevce, de ntegee nyhede med pofessonelle væktøje, analyse appote fo at gve dg dn vkhed de bedste vlkå fo at tæffe beslutnnge, de skabe væd holde dg ajou med, hvad konkutene foetage sg. Belngske Busness Pemum gve dn vkhed adgang tl ække busness ntellgce væktøje, heblandt et omfattde akv af både banche- makedsanalyse. V poducee mndst ny gundg bancheanalyse hve uge. Desud få du adgang tl omfattde data analyse af de støste vkhede Danmak, f søgnng på alle egsteede selskabe CVRegsteet, heunde så konkusnfomaton, oveblk ove alle offtlge udbud udbudsbas meget mee. Et af de nye væktøje Belngske Busness Pemums vkhedsunves e udvdet pessesevce tl ehvevslvet. V kalde dne sevce fo Busness Dect, he kan vkhede publcee egne pessemeddelelse. Begge dele blve vst sælge omåde på busness.dk Belngske Busness Innovaton-sekton om tsdag. En eksta fodel, du opnå Pemum medlem, e abat på voes busness konfece, kuse semnae målettet ehvevslvets beslutnngstagee. Du fnde Belngske Busness Pemum på: busness.dkpemum. Belngske Busness Pemum e et nyskabde podukt d danske medebanche, v e defo unde konstant udvklng jagt på at levee det mest vædfulde podukt tl voes kunde. V udvkle hele td nye væktøje møde nye patnee, gene vl væe del af voes nye vkhedsunves. Adgang tl Belngske Busness Pemum 6 månede k månede k. nkl. moms.

7 busness Foto: Sø Bdstup Caspe Schøde Belngskes tv-stude. Te gange om dag, omkng klokk 9, 12 17, tone voes jounalste fem på skæm, nå v sde bøsnyhede dekte fa voes eget tv-stude tl TV2 Fnansudsdelsene sdes på TV2 News. Du kan se ndslage på busnness.dkwebtv, samm med voes øvge udvalg af webtv-ndslag analyse. Udove tv poducee v masse af ehvevsnyhede fe gange daglgt tl Rado24syv. Det e så Belngske Busness, de poducee pammet Mllonæklubb, hvo akteekspetene Lau Svss Sø Adelvad gve et ndblk, hvodan aktemakedene opføe sg. I De 6 Hatte, hylde v væksættene, de ha modet tl at fofølge dømm om at state eg vkhed, nå et panel af efane væksættee pgefolk hve søndag hjælpe foetnngsde vdee. Foto: Scanpx Lve-tv, web-tv ado. Byg dt pofessonelle netvæk med os. Du kde fomtlg voes band fo de seøse stæke ehvevsnyhede, m v e meget mee d det. Gnem det seste å ha v holdt et væld af ehvevskonfece med højaktuelle temae. De populæe konfece ha haft mellem deltagee fa det danske ehvevslv, voes konfecegæste ha byttet aangemtene tl at netwoke tl gavn fo både kaee foetnng. Det med netwokng ha v nu taget et skdt længee va etableng af ndtl vdee to pofessonelle netvæk, de skal udvkle både ehvevslvets unge talte de pofessonelle bestyelsesmedlemme. Netvæket Talt100 Guppe1 skal væe med tl at udvkle de unge talte fa alle dele af ehvevslvet, e blevet kået Belngske Busness Magasns stoe ålge taltkång, Talt100. Boad Netwok hvde sg tl de pofessonelle bestyelsesmedlemme. Udove konfece netvæk e v dn vkheds patne, nå det gælde kompetceudvklng. V udbyde ække semnae kuse, de gve dg ny nspaton nye væktøje tl dt abejdslv. Voes mål med alle dsse tlbud? Det e at blve dn ehvevslvets foetukne uundvælge patne. S Du kan se alle voes kuse, netvæk konfece på busnesslv.dk.

8 Et hold af utneede ehvevsjounalste stå bag de mange publkatone, komme fa Belngske Busness. Fa tdlg mog tl s aft levees nyhede, baggund analyse, gå tæt på ehvevslvet nspee tl ny foetnng. Redaktons jounalste ha masse af efang ndsgt ofte flee uddannelse bag sg. De dække stofomåde fnans, økonom, nvesteng, dgtal, medco ledelse. Jounalstene supplees af dygtge nyheds gafkee, eseachee landets bedste pessefotafe. Og sdst, m kke mndst, tælle Busness-teamet så ække dedkeede medabejdee fa annoncesalg, bladsalg maketng. Kontakt Annoncesalg Busness gupp tlf Redakton tlf Danmaks stækeste Busness-team. Foto: Dns Lehmann

Afdeling for Virksomhedsledelse. Uge 47

Afdeling for Virksomhedsledelse. Uge 47 B4 - egnsab og Fnanseng -. del Efteå 005 Esben Kolnd Laustu (mal@ezben.d Afdelng fo Vsomhedsledelse Uge 47 Fnancal Maets and Cooate Stategy af Ma Gnblatt og Shedan Ttman (G&T e en sædeles god læebog, som

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Atomare egentilstande

Atomare egentilstande Kvantemekank 4 Sde af 7 Atomae egentlstande Unde antagelsen om, at en atomkene e hvle fohold tl atomets massemdtpunkt, e Hamltonopeatoen fo et helumatom gvet ved ˆ e e e H = + + +, = + +, (4.) me me 0

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02 Wo Kng Papes Management Wokng Papes 2013-02 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Krydsprodukt. En introduktion Karsten Juul

Krydsprodukt. En introduktion Karsten Juul Kydspodut En ntoduton 5 Ksten Juul Bugsnvsnng Du sl se de fuldt optune mme fo t fnde defntone og sætnnge De e st punteet mme om esemple og evse Indhold Rmme Sde Defnton f ydspodut Esempel på ug f defntonen

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Basthøj 2016.

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Basthøj 2016. Pædagogsk Handleplan Bønehuset Basthøj. I Bønehuset Basthøj ha v valgt at abejde med temaet Joden bevægelse fa 1 apl tl 31 mats. V abejde med temaet gennem de 6 læeplansmål med sælg vægt på de spoglge

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere