Anmeldelsen har virkning for året 2014, medmindre andet på et senere tidspunkt anmeldes for den resterende del af året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelsen har virkning for året 2014, medmindre andet på et senere tidspunkt anmeldes for den resterende del af året"

Transkript

1

2

3 Pensonskassen PenSam Anmeldelsen har vrknng for åre 014, medmndre ande på e senere dspunk anmeldes for den reserende del af åre Årlg deporene, rskobonussaser og admnsraonssas: Der anmeldes følgende bonusfakorer, jf. de eknske blag afsn : 1. Årlg deporene r = r = 4,5 = r3,0 = r,0 r0,5 Deporenen opdel ved konrbuonsgrupper: Konrbuonsgruppe r R1 4,00 % R 6,00 % R3 4,00 %. Rskobonussaser. Anden ordens rskofakorer ved død for kvndelge nvaldepensonser er gve ved: myad = myad = G K over under 8 Anden ordens rskofakorer ved død for mandlge nvaldepensonser er gve ved: myad = myad = G M over under 8 Dee beyder, a anden ordens rskofakorer er lg med førse ordens rskofakorer for nvalde. Anden ordens rskofakorer ved død for kke-nvalde er gve ved: under myad = 1+ over myad = 1 ( kor( død))* myad ( kor( død))* myad, Hvor Konrbuonsgruppe kor(død) D1 10 % D 0 % D3 0 % og hvor myad for kke-nvald mand er gve ved:

4 myad x a1 = a a3 m m m b1m + c1m x 10 bm + cm x 10 b3m + c3m x 10 for x < 65 for 65 x < 90 for x 90, og hvor myad for kke-nvald kvnde er gve ved: myad y b1k a1k + 10 bk = ak + 10 b3k a3k c1k y 10 + ck y 10 + c3k y 10 for y < 65 for 65 y < 90 for y 90 Parameerværder vedr. konrbuonsgrupperne D1, D og D3 fremgår af Tabel 1 og Tabel. Tabel 1: Parameerværder vedr. nenseen for mænd for overgang fra akv l død: myad a1 m b1 m c1 m a m b m c m a3 m b3 m c3 m -1,867 10,79-0,0001-0, ,83 0,031-1,093 9,43 0,007 Tabel : Parameerværder vedr. nenseen for kvnder for overgang fra akv l død: myad a1 k b1 k c1 k a k b k c k a3 k b3 k c3 k -0,9019 9,967-0,0001 0, ,4995 0,0507-1,093 9,43 0,007 Anden ordens rskofakorer ved nvalde: a mya x = (1 kor( nv))*μ ( x), for alle x, hvor Konrbuonsgruppe kor(nv) I1 95 % I 95 % I3 0 % og hvor μ a ( x ) for både mand og kvnde er gve ved: b1mk + c1mk x 10 a1mk + 10 for x < 60 a bmk + cmk x 10 µ ( x) = amk + 10 for 60 x < 65 b3mk + c3mk x 10 a3mk + 10 for x 65 Parameerværder vedr. konrbuonsgrupperne I1, I og I3 fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Parameerværder vedr. nenseen for mænd og kvnder for overgang fra akv l a nvald: µ I1 I I3 a1 mk -0, ,7943 0,0119 b1 mk 6,1963 9,4507 1,9997

5 c1 mk 0,0341 0,000 0,0894 a mk -0,001-0,01-0,003 b mk,609 1,98 17,3463 c mk -0,348-0,0661-0,1518 a3 mk b3 mk c3 mk Admnsraonssas. f=1 De beyder, a anden ordens admnsraonssas er lg med førse ordens admnsraonssas. De anmelde er gældende, ndl ande anmeldes.

6 Pensonskassen for PenSam Teknsk blag l Regler for bonusberegnng Indhold 1. Anvendelsesområde...1. Saser. ordens grundlag Bonusberegnng Prncp for bonusldelng Fremregnng af reserven Beregnngsregler for omregnng l e højere forrene grundlag Anvendelsesområde Dee eknske blag anvendes for forskrnger omfae af Regler for bonusberegnng.. Saser. ordens grundlag Pensonskassen fassæer hver år forud for e regnskabsår for hver konrbuonsgruppe følgende. ordens elemener: r Årlg Deporene hørende l den eknske rene over myad over nense for overgang l død under myad under nense for overgang l død mya f nense for overgang l nvald Anden ordens admnsraonsfradrag forhold l egnngsgrundlages fradrag. De anvende saser anmeldes l Fnanslsyne Teknsk_blag_l_Regler_for_bonusberegnng.DOC

7 3. Bonusberegnng De forudsæes formelmæssg, a en forskrng besår af én eller flere forskrngsdele med hver sn eknske rene %. De samlede depo for en forskrng opdeles e ydelsesdepo (der er lg med den prospekve reserve beregne ud fra ydelser og præmer på forskrngen) og en bonussaldo. 3.1 Prncp for bonusldelng Bonus opsamles ved månedlg konofremregnng og besår af forskel mellem en konofremregnng med. ordens paramere og konofremregnng med paramere efer egnngsgrundlage. Bonus hensår på en bonuskono, hvorfra bonusbeløb overføres l forskrngens ydelsesdepo. Bonussaldoen fremregnes ved følgende: Bonussaldo + 1 Brugbonus = Bonussaldo + + Bonre + Bona + Bonad ( Bonussaldo Brugbonus ) * r0 + Bonomk (1) + Pal _ bonus (3.1) Hvor r ( 1) = ((1 + r ) 1) er den månedlge. ordens deporene med. r = maks( r ). 0 Bonussaldo kan være såvel posv som negav. BrugBonus dækker over den bonus, der er overfør l ydelsesdepoe l d. pal _ bonus dækker over redukonen den ndvduelle PAL sammende fra forskrngens Pal-fragelse. Der overføres alene bonusbeløb l ydelsesdepoe såfrem bonussaldoen er posv. De enkele sørrelser (3.1) fremgår af eferfølgende afsn. 3. Fremregnng af ydelsesdepoe Ydelsesdepoe fremregnes ved: Re s + 1 = Re s + Re s _ ovf+ 1 ydelse + rene + bdrag admfra rskoad rskoa (3.) Med anvendelse af. ordens saser og saser fra egnngsgrundlagene, udgør bonus for peroden l +1 forskellen mellem de o fremregnnger. Hvor: Re s = Re s _ Er den prospekve reserve l d, efer ev. anvendelse af mdler fra bonussaldo og overførsler l d -1. Re s _ ovf + 1 = Re s _ ovf _ + 1 Dækker over neondskud l d +1, hdrørende fra overførsler eller overførsler fra bonussaldo. bdrag Dækker over ndskud og præmer, såvel ordnære præmer som eferbealnger l d. admfra Dækker over de admnsraonsfradrag der rækkes af bdrag rskoad Dækker over rskopræmen for peroden l +1 ved død rskoa Dækker over rskopræme for peroden l +1 for nvalde ydelse = Ydelse_ Udbeal ydelse l d +1. rene Er forrennngen for peroden l Teknsk_blag_l_Regler_for_bonusberegnng.DOC

8 3 Renebonus: Bonre = (Re s _ ) ( r (1) ((1 + ) = ((1 + r ) 1 1/1 1) 1 Hvor: r ( 1) 1) er den månedlge. ordens deporene for eknske rene Rskobonus: = 1 + ( mya mya ) ( Sa _ + 1 Pr osp _ + 1) / = 1 ( ) ( _ myad myad Sad + 1 Pr osp _ + 1 Bona 1 Bonad ) /1 Hvor myad = myad såfrem Sad _ Pr osp _ ) 0 over ( og myad = myad såfrem Sad _ Pr osp _ ) 0 under ( < Sad _ +1 Er kapalværd lge efer overgang fra akv l død på egnngsgrundlag med eknske rene. Sa _ +1 Er kapalværd lge efer overgang fra akv l nvald på egnngsgrundlag med eknske rene. Kapalværderne skal regnes l d +1, ud fra de ydelser Yd, der er regsrere l d. Pr osp _ + 1 er den prospekv beregnede reserve l d +1 ud fra de ydelser Yd og den præme prm, der er regsrere l d på egnngsgrundlag med eknske rene. Admnsraonsbonus: Bonomk = (1 f ) [ ( nd _ ( ord _ bd _ geb _ nd + ef _ bd _ ) prc _ bd j nd _ nd _ ) prc _ nd + geb _ nd j nd _ nd _ ] Hvor: der j nd _ summeres over såvel alle egnngsgrundlag () og alle ydelser (j) på forskrngen og prc_bd Er procenvs admnsraonsfradrag på præmer/bdrag egnngsgrundlagene prc_nd Er procenvs admnsraonsfradrag på ndskud egnngsgrundlagene geb_nd Er gebyr ved ndskud egngnsgrundlagene ord _ bd _ Er ordnær bdrag l d på egnngsgrundlag med eknske rene ef _ bd _ Er eferbeal bdrag l d på egnngsgrundlag med eknske rene nd _ Er ndskud l d på egnngsgrundlag med eknske rene Teknsk_blag_l_Regler_for_bonusberegnng.DOC

9 4 4. Beregnngsregler for omregnng l e højere forrene grundlag ( ) Berag den j'e delydelse P j ( x), der blver akuel alder x. Lad ( x) være passve for den akuelle delydelse svarende l 1 kr. årlg pensonslsagn opgjor på egnngsgrundlage. Lad lsvarende k ~ ( j ) ( x ) være de lsvarende passv opgjor på omregnngsgrundlage. ( ) k j P ~ ( j ) x Delydelsen efer omregnng ( ) er gve ved ~ P ( j ) ( x) = P ( j ) k ( x) ~ k ( j ) ( j ) ( x) ( x) Teknsk_blag_l_Regler_for_bonusberegnng.DOC

10 Pensonskassen for PenSam Saser for 013 vedrørende regler for de beregnngsmæssge konrbuonsprncp TB opdel ved konrbuonsgrupper: Konrbuonsgruppe R: Rene I: Invaldersko D: Dødsfaldsrsko O: Omkosnnger sygehjælpere, beskæfgelsesvejledere, plejere og plejehjemsasssener kr kr kr kr. porører kr kr kr kr. rafkfunkonærer og amsvejmænd m.fl kr kr kr kr.

11 Pensonskassen for PenSam Regler for bonusberegnng 1 Anvendelsesområde Sk. 1. Sk.. Sk. 3. Sk. 4. Dsse regler er gældende for forskrnger, som har adgang l bonus, og som er omfae af lvsforskrngsvrksomhed Pensonskassen for PenSam. Gruppeforskrnger reguleres ved særskle regler, herfra dog undage gruppeforskrnger med løbende ydelser beregne på fælleskønsgrundlag. Enkele produker kan soleres bonusmæssg. Udbealng fra særlge bonushensæelser reguleres ved særskle regler. Beregnng af bonus Bonusldelng sker på bass af konrbuonsgruppernes over- eller underskudsandele, som kan henføres l egnngsgrundlagenes forudsænnger om: Rene Rsko Admnsraonsomkosnnger Ændrnger værdregulerng henføres under rene. Pensonskassen for PenSam fassæer årlg (forud) saser/nenseer, der anvendes l konofremregnng af hensæelserne vedrørende de enkele forskrnger på. orden. Bonus udgør derefer forskellen mellem hensæelserne opgjor ved konofremregnng på. orden og fremregnngen efer egnngsgrundlagenes saser. Bonussaser, som fassæes forud for åre, kan ændres løbe af åre med fremadree vrknng, såfrem der åres løb ndræffer begvenheder, som ændrer de forvenede resula væsenlg. 3 Overgang l akuel udbealng af løbende ydelser Sk. 1. For de forskrnger, der følge forskrngsvlkårene har valg a få ydelsen omregne l e højere forrene grundlag, fassæer Pensonskassen for PenSam renen de højere forrenede grundlag for e år ad gangen. Sk.. Pensonskassen for PenSam kan nedsæe pensoner efer sk. 1. Sk. 3. Ved fassæelse af bonussaser for pensoner efer sk. 1 ages der hensyn l, a pensonen er omregne l e højere forrene grundlag. 4 Bonusregler for særlge forskrnger Pensonskassen for PenSam kan fassæe specelle bonusregler for nærmere beseme forskrnger \\Farum5\Akuara\30-Drfsopgaver\60-Anmeldelser\Samlede grundlag\grundlag_pks\bonusregulavpkps\04_regler_for_bonusberegnng.doc

12 5 Blag l Regler for bonusberegnng Sk. 1. Pensonskassen for PenSam kan udarbejde eknske blag l "Regler for bonusberegnng". Sk.. Pensonskassen for PenSam kan ændre eknske blag for allerede egnede forskrnger. 6 Ændrngsbesemmelser Pensonskassen for PenSam kan ændre "Regler for bonusberegnng" for fremdge bonusberegnnger og -ldelnger vedrørende allerede egnede forskrnger. 7 Ikrafræden Dsse regler ræder kraf den og har vrknng fra og med regnskabsåre

13 Pensonskassen for PenSam Regulav for særlge bonushensæelser 1 Almndelge regler Nærværende regulav er gældende for opbyggelse af og overførsel fra særlge bonushensæelser for lvsforskrnger Pensonskassen for PenSam. De særlge bonushensæelser er af ype B, jf. 35 Fnanslsynes bekendgørelse om opgørelse af basskapal. Opbygnng af særlge bonushensæelser og forrennng heraf Pensonskassen for PenSam ræffer årlg beslunng om henlæggelser l særlge bonushensæelser under anvendelse af åres realserede resula eller de kollekve bonuspoenale hørende l de respekve konrbuonsgrupper. De særlge bonushensæelser forrenes svarende l egenkapalen, jf. pensonskassens anmeldelse af regler for de beregnngsmæssge konrbuonsprncp. De særlge bonushensæelser kan anvendes l dæknng af ab på lge fod med egenkapalen. 3 Beregnng af den enkele forskrngs andel De særlge bonushensæelser er knye kollekv l forskrngerne fordel på de anmelde konrbuonsmæssge renegrupper. Den enkele forskrngs andel af de særlge bonushensæelser kan l enhver d beregnes som renegruppens særlge bonushensæelser mulplcere med forholde mellem den rerospekve hensæelse hørende l den enkele forskrng og summen af de rerospekve hensæelser hørende l hele renegruppen. 4 Overførsel og udbealng For forskrnger, der har være under udbealng de senese afsluede regnskabsår og forsa er under udbealng, overføres hver år pr en del af forskrngens andel af de særlge bonushensæelser l forskrngen. Denne del beregnes som forskrngens andel af de særlge bonushensæelser (efer forrennng og åres henlæggelser de afsluede regnskabsår) mulplcere med forholde mellem de sdse regnskabsår udbeale forskrngsydelser og den rerospekve hensæelse hørende l forskrngen. De overføre beløb udbeales som en engangsudbealng. Pensonskassen for PenSam kan dog efer anmeldelse l Fnanslsyne beslue andre udbealngsformer og -dspunker. For forskrnger, hvor der åre er sumudbealnger, foreages overførsel og udbealng forbndelse med sumudbealngen. Denne overførsel og udbealng beregnes på samme måde som beskreve sk. 1,. pk., dog alene forhold l sumudbealngen, og denne ndgår herefer kke en evenuel beregnng af overførsel og udbealng efer sk. 1. Beregnngerne, jf. sk. 1 og 3, foreages på baggrund af sørrelsen af de særlge bonushensæelser (efer forrennng og åres henlæggelser de afsluede regnskabsår) og de rerospekve hensæelser ved den senese aflage årsrappor.

14 5 Tlbagekøb og overførsler Ved udbealng af forskrngen forbndelse med lbagekøb eller overførsel l ande pensonsnsu udbeales forskrngens andel af de særlge bonushensæelser, dog under hensynagen l bengelsen 134, nr. 6, 3. pk., lov om fnansel vrksomhed. Hvs bengelsen kke er opfyld, forfalder udbealngen, når bengelsen gen er opfyld. Den enkele forskrngs andel af de særlge bonushensæelser beregnes som ved sumudbealnger, jf Ændrngsbesemmelser Pensonskassen for PenSam kan efer anmeldelse l Fnanslsyne ændre regulave for fremdge såvel som for allerede egnede forskrnger med vrknng for allerede henlage særlge bonushensæelser og for fremdge særlge bonushensæelser. 7 Ikrafræden Regulave ersaer regulav for særlge bonushensæelser, anmeld den.1.010, og ræder kraf den med vrknng for overførsel og udbealng af særlge bonushensæelser, der jf. 4 og 5 er basere på årsrapporen for 013.

15 Pensonskassen for PenSam Regler for bonusberegnng 1 Anvendelsesområde Sk. 1. Sk.. Sk. 3. Sk. 4. Dsse regler er gældende for forskrnger, som har adgang l bonus, og som er omfae af lvsforskrngsvrksomhed Pensonskassen for PenSam. Gruppeforskrnger reguleres ved særskle regler, herfra dog undage gruppeforskrnger med løbende ydelser beregne på fælleskønsgrundlag. Enkele produker kan soleres bonusmæssg. Udbealng fra særlge bonushensæelser reguleres ved særskle regler. Beregnng af bonus Bonusldelng sker på bass af konrbuonsgruppernes over- eller underskudsandele, som kan henføres l egnngsgrundlagenes forudsænnger om: Rene Rsko Admnsraonsomkosnnger Ændrnger værdregulerng henføres under rene. Pensonskassen for PenSam fassæer årlg (forud) saser/nenseer, der anvendes l konofremregnng af hensæelserne vedrørende de enkele forskrnger på. orden. Bonus udgør derefer forskellen mellem hensæelserne opgjor ved konofremregnng på. orden og fremregnngen efer egnngsgrundlagenes saser. Bonussaser, som fassæes forud for åre, kan ændres løbe af åre med fremadree vrknng, såfrem der åres løb ndræffer begvenheder, som ændrer de forvenede resula væsenlg. 3 Overgang l akuel udbealng af løbende ydelser Sk. 1. For de forskrnger, der følge forskrngsvlkårene har valg a få ydelsen omregne l e højere forrene grundlag, fassæer Pensonskassen for PenSam renen de højere forrenede grundlag for e år ad gangen. Sk.. Pensonskassen for PenSam kan nedsæe pensoner efer sk. 1. Sk. 3. Ved fassæelse af bonussaser for pensoner efer sk. 1 ages der hensyn l, a pensonen er omregne l e højere forrene grundlag. 4 Bonusregler for særlge forskrnger Pensonskassen for PenSam kan fassæe specelle bonusregler for nærmere beseme forskrnger C:\Documens and Sengs\ph\Skrvebord\Grundlag_PKS\PKPS\04_Regler_for_bonusberegnng.doc

16 5 Blag l Regler for bonusberegnng Sk. 1. Pensonskassen for PenSam kan udarbejde eknske blag l "Regler for bonusberegnng". Sk.. Pensonskassen for PenSam kan ændre eknske blag for allerede egnede forskrnger. 6 Ændrngsbesemmelser Pensonskassen for PenSam kan ændre "Regler for bonusberegnng" for fremdge bonusberegnnger og -ldelnger vedrørende allerede egnede forskrnger. 7 Ikrafræden Dsse regler ræder kraf den og har vrknng fra og med regnskabsåre

17 Pensonskassen for PenSam Regulav for særlge bonushensæelser 1 Almndelge regler Nærværende regulav er gældende for opbyggelse af og overførsel fra særlge bonushensæelser for lvsforskrnger Pensonskassen for PenSam. De særlge bonushensæelser er af ype B, jf. 35 Fnanslsynes bekendgørelse om opgørelse af basskapal. Opbygnng af særlge bonushensæelser og forrennng heraf Pensonskassen for PenSam ræffer årlg beslunng om henlæggelser l særlge bonushensæelser under anvendelse af åres realserede resula eller de kollekve bonuspoenale hørende l de respekve konrbuonsgrupper. De særlge bonushensæelser forrenes svarende l egenkapalen, jf. pensonskassens anmeldelse af regler for de beregnngsmæssge konrbuonsprncp. De særlge bonushensæelser kan anvendes l dæknng af ab på lge fod med egenkapalen. 3 Beregnng af den enkele forskrngs andel De særlge bonushensæelser er knye kollekv l forskrngerne fordel på de anmelde konrbuonsmæssge renegrupper. Den enkele forskrngs andel af de særlge bonushensæelser kan l enhver d beregnes som renegruppens særlge bonushensæelser mulplcere med forholde mellem den rerospekve hensæelse hørende l den enkele forskrng og summen af de rerospekve hensæelser hørende l hele renegruppen. 4 Overførsel og udbealng For forskrnger, der har være under udbealng de senese afsluede regnskabsår og forsa er under udbealng, overføres hver år pr en del af forskrngens andel af de særlge bonushensæelser l forskrngen. Denne del beregnes som forskrngens andel af de særlge bonushensæelser (efer forrennng og åres henlæggelser de afsluede regnskabsår) mulplcere med forholde mellem de sdse regnskabsår udbeale forskrngsydelser og den rerospekve hensæelse hørende l forskrngen. De overføre beløb udbeales som en engangsudbealng. Pensonskassen for PenSam kan dog efer anmeldelse l Fnanslsyne beslue andre udbealngsformer og -dspunker. For forskrnger, hvor der åre er sumudbealnger, foreages overførsel og udbealng forbndelse med sumudbealngen. Denne overførsel og udbealng beregnes på samme måde som beskreve sk. 1,. pk., dog alene forhold l sumudbealngen, og denne ndgår herefer kke en evenuel beregnng af overførsel og udbealng efer sk. 1. Beregnngerne, jf. sk. 1 og 3, foreages på baggrund af sørrelsen af de særlge bonushensæelser (efer forrennng og åres henlæggelser de afsluede regnskabsår) og de rerospekve hensæelser ved den senese aflage årsrappor.

18 5 Tlbagekøb og overførsler Ved udbealng af forskrngen forbndelse med lbagekøb eller overførsel l ande pensonsnsu udbeales forskrngens andel af de særlge bonushensæelser, dog under hensynagen l bengelsen 134, nr. 6, 3. pk., lov om fnansel vrksomhed. Hvs bengelsen kke er opfyld, forfalder udbealngen, når bengelsen gen er opfyld. Den enkele forskrngs andel af de særlge bonushensæelser beregnes som ved sumudbealnger, jf Ændrngsbesemmelser Pensonskassen for PenSam kan efer anmeldelse l Fnanslsyne ændre regulave for fremdge såvel som for allerede egnede forskrnger med vrknng for allerede henlage særlge bonushensæelser og for fremdge særlge bonushensæelser. 7 Ikrafræden Regulave ersaer regulav for særlge bonushensæelser, anmeld den.1.010, og ræder kraf den med vrknng for overførsel og udbealng af særlge bonushensæelser, der jf. 4 og 5 er basere på årsrapporen for 013.

19 Pensonskassen PenSam Anmeldelsen vedrører de omkosnngssaser, som selskabe anvender ved opgørelsen af pensonshensæelserne Der anmeldes omkosnngssaserne markedsværdgrundlage PKMV pr. medlem pr. år. Konrbuonsgruppe R1 R R3 Omkosnngssas 40 kr. 995 kr kr. De anmelde paramere er gældende, ndl ande anmeldes. Den samlede økonomske konsekvens ved ændrng af omkosnngssasen for konrbuonsgruppe R1 er angve nedensående abel: Ændrng mo. kr. Garanerede ydelser -7 Bonuspoenale på fremdge præmer 0 Bonuspoenale på frpolceydelser 0 Værdregulerng -7 Konsekvenserne er beregne med besand og renekurve pr De samlede pensonshensæelser for konrbuonsgruppe R1 falder således med 7 mo. kr. Den samlede økonomske konsekvens ved ændrng af omkosnngssasen for konrbuonsgruppe R er angve nedensående abel: Ændrng mo. kr. Garanerede ydelser +1 Bonuspoenale på fremdge præmer 0 Bonuspoenale på frpolceydelser 0 Værdregulerng +1

20 Konsekvenserne er beregne med besand og renekurve pr De samlede pensonshensæelser for konrbuonsgruppe R sger således med 1 mo. kr. Den samlede økonomske konsekvens ved ændrng af omkosnngssasen for konrbuonsgruppe R3 er angve nedensående abel: Ændrng mo. kr. Garanerede ydelser +3 Bonuspoenale på fremdge præmer 0 Bonuspoenale på frpolceydelser 0 Værdregulerng +3 Konsekvenserne er beregne med besand og renekurve pr De samlede pensonshensæelser for konrbuonsgruppe R3 sger således med 3 mo. kr.

21 Pensonskassen for PenSam Saser for 013 vedrørende regler for de beregnngsmæssge konrbuonsprncp TB opdel ved konrbuonsgrupper: Konrbuonsgruppe R: Rene I: Invaldersko D: Dødsfaldsrsko O: Omkosnnger sygehjælpere, beskæfgelsesvejledere, plejere og plejehjemsasssener kr kr kr kr. porører kr kr kr kr. rafkfunkonærer og amsvejmænd m.fl kr kr kr kr.

22 Blag 1 l grundlage PKMV: Rskoelemener De anmelde paramere er gældende ndl ande anmeldes. 1. Rskoelemener x beegner fyld alder. Dødelghed Dødelghed (observere, nuværende) for en nvald mand: Fremgår af abel 1A. Dødelghed (observere, nuværende) for en nvald kvnde: Fremgår af abel 1B. Dødelghed (observere, nuværende) for en kke-nvald mand: Fremgår af abel A. Dødelghed (observere, nuværende) for en kke-nvald kvnde: Fremgår af abel B. Der anvendes Fnanslsynes paramere for levedsforbedrnger. 3. Invalde for en mand: 0 a a1 µ ( x) = a m a3 m m + 10 b b1m + c1m x 10 m + cm x 10 b3m + c3m x 10 for 0 x < 40 for 40 x < 60 for 60 x < 65 for x 65 for en kvnde: 0 a a1k + 10 µ ( x) = a k + 10 a3k + 10 b1k + c1k x 10 bk + ck x 10 b3k + c3k x 10 for 0 x < 40 for 40 x < 60 for 60 x < 65 for x 65 Parameerværder fremgår af abel 3A og 3B. 4. Kollekve ægefællepensoner 4.1 Rskoelemener for kollekv ægefællepenson med mandlg forsørger Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

23 γ x σ x ( x 8) = 0, ( x 15) = 0, ( x 15) 1600 for x > 15; γ x = 0 for x < 15 for x > 15; σ x = 0 for x < 15 λ x = 0, 615 x + 8 sx = 1 ( 0, 1 ) x x Rskoelemener for kollekv ægefællepenson med kvndelg forsørger ( x 4 ) 0( x 1 ) γ x = 0,13 10 for x > 1; γ x = 0 for x < 1 ( x 1 ) σ 100 x = 0,0 10 for x > 1; σ x = 0 for x < 1 λ x = 0,915 x + 4 s 1 x = (0,1 ) x x 7 5. Kollekve børnerener 5.1. Rskoelemener for kollekve børnerener med mandlg forsørger "Faderskabsnense" ( x 8) c x x = 0, ( 15) for x > 15; c x = 0 for x < Rskoelemener for kollekve børnerener med kvndelg forsørger "Moderskabsnense" c ( x 4 ) 7 ( x 1 ) x = 0,18 10 for x > 1; c x = 0 for x < Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

24 3 Tabel 1A: Inense for mænd for overgang fra nvald l død (observere, nuværende nveau): alder mu 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

25 4 56 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

26 5 Tabel 1B: Inense for kvnder for overgang fra nvald l død (observere, nuværende nveau): alder Mu 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

27 6 56 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

28 7 Tabel A: Inense for mænd for overgang fra kke-nvald l død (observere, nuværende nveau): alder Mu 1 0, , , , , ,5999E ,57481E ,941E ,71008E ,15097E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

29 8 56 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

30 9 Tabel B: Inense for kvnder for overgang fra kke-nvald l død (observere, nuværende nveau): alder Mu 1 4,89773E-05 4,71467E ,9691E ,05036E ,77115E ,61696E ,38615E ,0197E ,99087E ,89394E ,5694E ,5934E ,4578E ,60486E ,0603E ,66995E ,18416E ,18453E ,00409E ,0158E ,15693E-05 9,33133E ,914E ,8860E ,9038E ,78037E ,11994E ,8045E ,44959E ,4091E ,3735E ,5045E ,135E ,4101E ,48509E ,83063E ,44308E , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

32 11 Tabel 3A: Parameerværder vedr. nenseen for mænd for overgang fra akv l nvald: Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe 1 (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for sygehjælpere, beskæfgelsesvejledere, plejere og plejehjemsasssener). a1 m b1 m c1 m a m b m c m a3 m b3 m c3 m -0, , , , , , , , , a µ Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for porører) a1 m b1 m c1 m a m b m c m a3 m b3 m c3 m -0, , , , , , , , , Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe 3 (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for rafkfunkonærer og amsvejmænd m.fl.) a1 m b1 m c1 m a m b m c m a3 m b3 m c3 m 0, , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

33 1 af 1 Tabel 3B: Parameerværder vedr. nenseen for kvnder for overgang fra akv l nvald: Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe 1 (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for sygehjælpere, beskæfgelsesvejledere, plejere og plejehjemsasssener). a1 k b1 k c1 k a k b k c k a3 k b3 k c3 k -0, , , , , , , , , µ a Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for porører) a1 k b1 k c1 k a k b k c k a3 k b3 k c3 k -0, , , , , , , , , Dæknnger med posv rskosum ved nvalde sam akuelle nvaldeforskrnger renegruppe 3 (dvs. for dæknnger, der oprndelge er egne pensonskassen for rafkfunkonærer og amsvejmænd m.fl.) a1 k b1 k c1 k a k b k c k a3 k b3 k c3 k 0, , , , , , , , , Blag l PKMV Pensonskassen PenSam

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal

Kundens omkostninger i danske pensionsordninger - Opbygning og sammenligning af ÅOP-nøgletal Cand.merc.fr-sude anddaafhandlng undens omkosnnger danske pensonsordnnger - Opbygnng sammenlgnng af ÅOP-nøgleal Cusomer cos n Dansh pensons - Consrucon and comparson of cos raos uderende: Peer Nørholm

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Workng Paper 2003-6 Danske selskaber udbealer udbyer som aldrg før Mee Rosborg Aagard Johannes Raaballe UNIVERSITY OF AARHUS DENMARK ISSN 1398-6228

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

2.2.2 Generelle regler ved tilbagekøb Overførsel Fripolice Fripolice for forsikringer tegnet før

2.2.2 Generelle regler ved tilbagekøb Overførsel Fripolice Fripolice for forsikringer tegnet før Indhold Indhold... 1 1. Anvende grundformer... 6 1.1 Parameerdefiniioner... 6 1.2 Oversig over grundformer... 6 1.2.1 Neopassiver uden kollekive elemener og uden invalidiesydelser... 6 1.2.2 Neopassiver

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Teknisk grundlag Nykredit Livsforsikring A/S. Dato: Opdatering skal senest ske:

Teknisk grundlag Nykredit Livsforsikring A/S. Dato: Opdatering skal senest ske: Teknisk grundlag Nykredi Livsforsikring A/S Dao: 31.12 2015 Opdaering skal senes ske: 01.07 2017 (CVR NR. 25 70 71 84) Indhold 0. Indledning 1. Forsikringsformer 2. Grundlag for beregning af forsikringspræmier,

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

18.1 Grundlæggende information om indekset

18.1 Grundlæggende information om indekset 161 18 Neoprsndekse 18.1 Grundlæggende nformaon om ndekse 18.1.1 Navn Neoprsndekse. 18.1.2 Formål Formåle med neoprsndekse er a belyse prsudvklngen ekskl. ndreke skaer og afgfer for de varer og jeneser

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

D Jel'H. forv. distrikt 3

D Jel'H. forv. distrikt 3 J. nr. Den Meddelelse om afslunng af byggeaf;b^^ ^ W Ejendommen mar. nr.: ^ 2 6 FEB. 974 D Jel'H. forv. dsrk 3 ' L^, Gade og husnummer: -^ ^ ^ j Bygherre: / De meddeles herved a hyggearhejde er fuldfør,

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 9 Vandløbsregulaiv for kommunevandløb nr. 9 l Ravnsborg kommune Sorsrøms am side 2 af 10 ndholdsforegnelse: 1. Grundlage for regulaive. 2. Beegnelse af vandløbe. 3. Vandløbes skikkelse og dimensioner. 4.

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Projektvurdering over tid

Projektvurdering over tid Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker af dskonerngsproblemsllngen Arbejdsrappor fra DMU, nr. 93 [om sde] Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *.

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *. Slkebor3 købsads ; q;::,, :@e 1 7 MAL?OST *, < ; Ak : Skab nr :, Parel byplanvedzg nr, 11,,, 1,< : < l , * * f!, < kommune,, 1 medfor af byplanloven (lovbekend@relse nr 160

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 Udbud 1 Februar 2014 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København SBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25 % moms Adresse

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

1.0 FORSIKRINGSFORMER

1.0 FORSIKRINGSFORMER eam Lv forskrgsakteselskab Bereggsgrudlaget sgrp217 tl præmeberegg for gruppeforskrg e-am Lv forskrgsakteselskab 1. FORIKRINGFORMER 1.1 Oblgatorske ordger Alle gruppeforskrgsordger teget på dette grudlag

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminaionssed (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl.

Skriftlig Eksamen. Datastrukturer og Algoritmer (DM02) Institut for Matematik og Datalogi. Odense Universitet. Torsdag den 2. januar 1997, kl. Skriflig Eksamen Daasrukurer og lgorimer (DM0) Insiu for Maemaik og Daalogi Odense Universie Torsdag den. januar 199, kl. 9{1 lle sdvanlige hjlpemidler (lrebger, noaer, ec.) sam brug af lommeregner er

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke. Dokumentation

Beregning af strukturel arbejdsstyrke. Dokumentation 23.05.2016 Jesper Gregers Lnaa og Sofe Andersen Beregnng af srukurel arbedssyrke. Dokumenaon Noae dokumenerer beregnngen af De Økonomske Råds Sekrearas vurderng af den srukurelle arbedssyrke. Formåle med

Læs mere

Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Punkt 22. Barselsudlgnngsordnngen - Regnskab 2014. Tllægsbevllng 2008-15243 Magstraten ndstller, efter anbefalng fra Drektørgruppen,at byrådet godkender, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 349.000 kr.

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGAARD ATP'S AKTUARIAT

LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGAARD ATP'S AKTUARIAT LONGEVITY CHRESTEN DENGSØE OG JENS VESTERGRD TP'S KTURIT S:\KTU\Longevi\Rappor.doc /37 Indholdsforegnelse. Indledning 4. Rapporens indhold 4 3. Daamaeriale 4 4. Lexis diagrammer 5 5. Beskrivelse af daamaeriale

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST ENDOGEN VÆKST MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 7 Kapiel 8 Hans Jørgen Whia-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro I modeller med endogen væks er den langsigede væksrae i oupu pr. mand endogen besem.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode til Elforbrugspanelerne

Baggrundsnotat omhandlende metode til Elforbrugspanelerne Baggrundsnoa omhandlende meode l Elforbrugspanelerne 8. maj 01 1 Formål... 1 Modelbeskrvelse... 1 3 Forudsænnger for og mulge es af den lneære regressonsmodel... 3.1 OLS modellen og dens opbygnng... 3.

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen

Appendisk 1. Formel beskrivelse af modellen Appendisk. Formel beskrivelse af modellen I dee appendiks foreages en mere formel opsilning af den model, der er beskreve i ariklen. Generel: Renen og alle produenpriser - eksklusiv lønnen - er give fra

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 Udbud Februar 2017 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks

1 Indeksberegninger. 1.1 Indeksberegningers formål og brug. 1.2 Typer af indeks 7 Ideksberegger. Ideksbereggers formål og brug Damarks Sasks deks bruges l a gve e ekel og brugbar mål for udvklge værder, rser eller mægder over d. Hvs ma har e alrække over aal fødsler sde 9 ka ma dae

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Indeksberegninger i Danmarks Statistik

Indeksberegninger i Danmarks Statistik Indeksberegnnger Danmarks Sask Indeksberegnnger Danmarks Sask Udgve af Danmarks Sask December 2005 Oplag: 300 Danmarks Sasks rykker ISBN 87-50-487-5 Prs: 227,00 kr. nkl. 25 pc. moms Adresse: Danmarks Sask

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1

ktion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 Brugervejledning kion & insrukion MTC 12 Varenr. 572178 MTC12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Insallaion 3: Programmering 4: Hvordan fungerer syringen 4.1 Toggle ermosa 4.2 1 rins ermosa 4.3 Neuralzone

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Lidt om trigonometriske funktioner

Lidt om trigonometriske funktioner DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE MATEMATIK TRIGNMETRISKE FUNKTINER EFTERÅRET 000 Lid m rignmeriske funkiner Funkinerne cs g sin De rignmeriske funkiner defines i den elemenære maemaik ved

Læs mere