konsekvensen af energipolitiske modsat hensigten? dansk dæmpning SKAL SIKRE JAPANS HØJESTE BYGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konsekvensen af energipolitiske modsat hensigten? dansk dæmpning SKAL SIKRE JAPANS HØJESTE BYGNING"

Transkript

1 Teknologi Siemens vil erstatte olie med smeltet salt i nyt portugisisk solkraftanlæg. SIDE 8 Analyse Hvorfor bliver konsekvensen af energipolitiske initiativer ofte modsat hensigten? Side 12 Sourcing & Effektivisering A.P. Møller-Mærsk styrer sin e-sourcing fra Mumbai. Tema side Siden marts 2011 ing.dk dansk dæmpning SKAL SIKRE JAPANS HØJESTE BYGNING Modtageren af Ingeniørens Produktpris 2002 står foran det store kommercielle gennembrud. side Abenobashi Terminal Building Under opførelse, forventes færdig 2014 Placering:... Osaka, Japan Design:... Takenaka Corporation Arkitekt:... Pelli Clarke Pelli Architects Højde: m Etager: Danske termoruder er fulde af miljøgift Op mod 200 ton PCB blev brugt til danske termoruder i 1960 erne og 70 erne. I dag ender vinduerne med en af verdens farligste miljøgifte i almindelig affaldsforbrænding stik imod lovgivningen. Myndighederne har kendt til problemet i årevis. byggeri Af Magnus Bredsdorff Tre fjerdedele af de termoruder, der blev sat ind i danske bygninger under byggeboomet i slutningen af 1960 erne og starten af 1970 erne, indeholder store mængder af en af verdens 12 farligste miljøgifte, PCB. PCB en udgør op til 25 procent af det termokit, der klæber de to lag glas fast på den indre metalramme. Det er gange højere end Miljøstyrelsens grænseværdi for farligt affald. Allerede i 2002 vurderede en arbejdsgruppe for Miljøministeriet, at der i alt blev sat cirka 200 ton PCB ind i danske termoruder. Dengang forventede producenterne en levetid på 20 år, men svenske og norske erfaringer viser, at mange af ruderne stadig er på plads i bygningerne.»der er fortsat mange termoruder med PCB tilbage i danske bygninger,«fastslår rapportens førsteforfatter, civilingeniør Niels Trap fra rådgiverfirmaet Golder Associates. Adskillige rapporter har fremhævet termoruder som en væsentlig kilde til PCB, men ingen af dem har fastlagt, om de udgør et problem for sundheden i boliger. En stikprøveundersøgelse blev udført på genbrugspladsen i Hvidovre i 2008 af Amagerforbrænding og Vestforbrænding. Ud af samtlige 386 termoruder, der blev indleveret i løbet af 14 dage, indeholdt 17 procent PCB. Ud fra det resultat skønner affaldsselskaberne, at danskerne hvert år kasserer termoruder med 2-3 ton PCB. PCB en må kun brændes af på Kommunekemi, men det bliver den ikke.»vi modtager relativt få ruder. Vi har ikke engang fået i alt,«siger teknisk direktør Ole Kristensen. Til sammenligning indsamler Norge årligt ca ruder med i alt ca. 2 ton PCB. Langt de fleste danske ruder med PCB havner i affaldsforbrændingerne sammen med husholdningsaffald. Enkelte steder bliver ruderne endda smidt på lossepladsen. Ifølge seniorforsker Marianne Thomsen fra Danmarks Miljøundersøgelser er begge dele imod loven.»det er uholdbart, at vi har et affaldssystem, som ikke sikrer, at affaldshåndteringen foregår i overensstemmelse med loven,«siger hun. Miljøstyrelsen fremhæver i et skriftligt svar til Ingeniøren, at det er kommunerne, der skal sørge for, at reglerne bliver overholdt. Men det er ekstremt dyrt. Og da de fleste ruder bliver samlet ind med erhvervsaffald i fri konkurrence, vil de selskaber, der følger reglerne, blot miste opgaven, påpeger specialkonsulent Hanne Johnsen fra interesseorganisationen Affald Danmark. Derfor foreslog blandt andre Vestforbrænding et samarbejde med Miljøstyrelsen allerede i 2008, da de præsenterede fundet af PCB i danske termoruder. Svaret var det samme dengang: Det er kommunernes opgave. Fortalte I Miljøstyrelsen, at Danmark hælder 200 ton af en af verdens 12 farligste miljøgifte ud som almindeligt affald, og styrelsen sagde: Tak, det er fint, tag hjem igen?»ja, det var desværre, sådan det var,«fortæller specialkonsulent Brit Schøt-Nielsen fra Vestforbrænding. Hvad synes du om det?»det er svært at forstå, at Miljøstyrelsen ikke springer op af æsken og siger, at vi må gøre noget,«svarer hun og tilføjer, at udtalelsen står for hendes egen regning. j Læs side NYE JOB KARRIERE SIDE 26 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre

2 2 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 Ingeniøren Vi famler, når fortidens mirakler er blevet nutidens ulykke Leder af Rolf Ask Clausen redaktionschef I to trætte højhuse i Rødovre bruges om kort tid et millionbeløb for med nidkær sandblæsning at fjerne i alt 280 gram PCB. I sammenhængen er det en ganske forsvindende mængde, som skal væk som forberedelse til den egentlige nedrivning af de for længst rømmede, stormtruede huse. Formålet er at hindre PCB en i at forurene videre, der hvor betonaffaldet ender. samtidig ignorerer vi langt større mængder af stoffet gemt i lister i gamle termoruder 60 gram for hvert eneste vindue. De ender ofte sammen med vores køkkenaffald i almindelige forbrændingsanlæg til skade for miljøet. Til trods for, at netop disse mængder er tilgængelige og relativt let kunne opsamles og destrueres miljømæssigt forsvarligt. Økonomisk udgør forskellen mellem at fjerne et gram højhus-pcb og et gram termovindue-pcb på den redaktionelle lommeregner ca. en faktor 200. Hermed står vi over for en grotesk disproportionalitet. PCBer et klassisk kemisk mirakelmateriale med en historik tilbage til 1920 ernes chlor-kemiske boomtid i især USA. Stoffet blev udviklet samtidig med for eksempel tetraethylbly, som hævede benzinens oktantal med tilsatte chlor-forbindelser for at fjerne blyet fra bilmotorerne efter endt gavn. År senere viste blyet sig at være yderst sundhedsskadeligt og blev fjernet. Eller tag CFC-gasserne, freon, som også baseret på chlor blev udviklet som et rigtig godt alternativ til akut giftig ammoniak i køleskabe. Men CFC erne viste sig langt senere at skade atmosfæren. PCB s glansrolle var som køleolie i elektriske transformatorer og bl.a. som indholdsstof i fugemasse mellem betonelementer i industrialiseret byggeri og i termoruder. Stoffet fungerede rigtig godt med sin lange holdbarhed, elasticitet og gode isolerende elektriske egenskaber. Desværre viste PCB sig at binde til fedt, at være svært nedbrydeligt og at vandre op gennem fødekæden. Stoffet forårsager både akutte og langsigtede sundhedsproblemer herunder hormonale forstyrrelser og er under mistanke for at føre til cancer. I dag er det forbudt. Cyklussener, at mange år efter dets Konkret har vi i PCB-sagen skabt et regelsystem, som straffer de samvittighedsfulde. udvikling viser et materiale sig at være dybt problematisk og bliver forbudt. Derefter starter oprydningen, hvor vi reagerer for kraftigt på nogle forureninger og svagt på andre. En nærliggende sammenligning er de første hysteriske opgravninger af jorden under f.eks. en nedlagt brugsforening, hvor der havde stået en enlig tank med knallertbenzin, mens der intet blev gjort ved en massiv forurening ved den nedlagte vognmandsparkeringsplads i nabolaget. Konkret har vi i PCB-sagen skabt et regelsystem, som straffer de samvittighedsfulde, der opdager en forurening ved at påføre dem en stor udgift et direkte incitament til at lukke øjnene. Til gengæld lader vi, som Ingeniøren påviser her i avisen, de lavest hængende frugter hænge. En lille, men pinligt fraværende, indsats fra kommuner og Miljøstyrelsen kunne fjerne store mængder PCB. Hvorfor har vi ingen systematisk screening: Hvor er forureningerne størst? Hvor er det vigtigst at gribe ind? systematiki oprydningen af ulykkerne efter fortidens mirakler burde vi efterhånden have lært. j ugens satire: Jagerfly SPØRG SCIENTARIET? Har jordskælvet rykket jordens akse? Krigslisten Enhedslisten er sprunget i uniformen og bakker nu op om de danske F-16 kampfly over Libyen for at bombe Oberst Gadaffi & Co. Enhedslisten kan i ekstreme tilfælde støtte militære indgreb for at forhindre folkemord og etnisk udrensning, oplyser partiet. >> se flere på ing.dk/satire Jacob Sanden spørger:»hvordan kan et jordskælv rykke Jordens akse?«torben Risbo, fhv. lektor ved Geofysisk Afdeling, NBI, svarer:»et jordskælv genererer en forskydning af dele af Jordens masse og ændrer dermed Jordens inertimomenter. Af de globale seismiske observationer kan man bestemme en model for forkastningens størrelse og geometri og dermed beregne ændringen i inertimomenterne for Jorden som helhed. Denne ændring giver sig udslag i de nævnte størrelser, som beskriver Jordens rotation. Mekanismen er bevarelse af Jordens samlede impulsmoment: et mindre inertimoment om rotationsaksen kompenseres med en hurtigere rotation og dermed en afkortning af døgnets længde. En opstået skævhed i Jordens massefordeling vil give en forskydning af jordaksens stilling i forhold til jordskorpen, altså det sted, som aksen udpeger (nordpol/sydpol) på jordoverfladen. På Jet Propulsion Laboratory i Californien beregner man forventede ændringer i jordrotationen. Der er nævnt 17 cm for jordaksens forskydning og 1,8 mikrosec for afkortningen af dagens længde. Lignende tal er nævnt for Sumatra-Andaman M=9,1 skælvet 2004 og for Concepcion skælvet i Chile M=8, Det vil imidlertid blive vanskeligt at observere de nævnte ændringer i jordrotationen. Den ændrer sig med større beløb af en mængde andre årsager. Jordens øjeblikkelige vektor for vinkelhastigheden kan udtrykkes: (m 1, m 2, 1+m 3 ) Her er vinkelhastigheden svarende til døgnets nominelle længde på s, m 1 og m 2 er et mål for forskydningen af rotationsaksen og m 3 er afvigelsen i døgnets længde. m 1 og m 2 har naturlige variationer af størrelsen 10-6 og m 3 af størrelsen Omregnet til jordoverfladen ser man polforskydninger af størrelsen 5-10 m og for dagens længde ser man variationer i størrelsen 0,2-0,5 ms. Virkningen af Japanskælvet vil derfor forsvinde i de andre og vedvarende effekter. Der skal ske en markant forbedring i observationsnøjagtigheden for at observere effekten. Fremover vil GPS-målinger kunne detektere størrelsen af en jordskælvsforskydning, mens skælvet er i gang. Derved kan man opnå en nær simultan varsling af en tsunami i genereringsfasen.«j >> Forkortet læs hele svaret på ing.dk/scientariet/sporg Telefon / Ansv. chefredaktør: Arne R. Steinmark Redaktionschefer: Henning Mølsted, indhold, og Rolf Ask Clausen, journalister og community, Redaktører: Robin Engelhardt, Viden & erkendelse, Nanna Skytte, designchef salg: Tekstannoncer: Chefkonsulent Kåre Eliasen, Telefon Telefax Stillingsannoncer: Salgschef Michael Christensen, Telefon Telefax Kommentarer og læserindlæg: Abonnement og adresseændringer: Telefon Abonnementspriser: 1 år: kr. ½ år: 930 kr. Tryk: Dansk Avistryk ISSN nr: Samlet oplag: eksemplarer (Dansk Oplagskontrol, 2. halvår 2010) Synspunkter i artikler, ledere og indlæg kan ikke betragtes som IDAs stilling til de omhandlede spørgsmål. Redaktionelt materiale kan efter tilladelse genoptrykkes til andre formål. Henvendelse til Søren Rask Petersen, Telefon Udgiver: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4, 1717 København V Telefon Fax Mediehuset Ingeniøren A/S ejes af Ingeniørforeningen, IDA Direktion: Arne R. Steinmark, adm. direktør Christian Hjorth, kommerciel direktør

3 JEG KAN SAMLE ALLE DE SPROG, MINE UDVIKLERE KENDER I FORVEJEN, OG FÅ MERE UD AF DAGEN I MORGEN. JEG HAR CLOUD POWER. Få en gratis tag reader app til din mobil på Med Windows Azure kan du bruge alle de sprog, dine udviklere kender i forvejen, til at udvikle og drifte applikationer i skyen. Fx.NET, Java og PHP. Det gør arbejdet mindre komplekst, så du kan koncentrere dig mere om forretningens behov. Og få mest muligt ud af dagen i morgen. Dét er Cloud Power. Find din Cloud Power på microsoft.dk/cloud/azure

4 4 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 FOKUS Giftigt affald Mere PCB i seks termoruder end i to Rødovre-højhuse Koncentrationen af PCB i termoruder er så høj, at det får en million dyr og besværlig renovering i Rødovre til at blegne. Eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke griber ind. miljø Af Magnus Bredsdorff I Rødovre står de to højhuse Ruskær og Agerkær gabende tomme, forladt af beboerne for over to år siden. I endnu godt et år vil de rage op i luften som symboler på de problemer, der venter danske bygningsejere, som finder miljøgiften PCB. I de to højhuse sidder PCB i dele af den udvendige maling. Rødovre Kommune kræver, at husene bliver sandblæst for at slippe af med malingen, og i det år, arbejdet står på, må en nærliggende daginstitution evakueres. Prøvetagning af PCB og sandblæsning løber op i et millionbeløb, som Ingeniøren ikke kan få oplyst. Til gengæld fortæller Niras, der er en af rådgiverne på projektet, at den samlede mængde PCB i de to højhuse udgør knap 300 gram. Når husene er sandblæst, vil der i det ene stadig være omkring 20 gram PCB tilbage i betonen. Derfor kan den ikke genbruges på stedet, men kræver særlig tilladelse for at indgå i f.eks. vejbyggeri. Til sammenligning er der ifølge norske erfaringer cirka 60 gram PCB i et gennemsnitligt termovindue på 1,2 m 2, som er sat op mellem 1965 og Med andre ord vil seks helt almindelige termovinduer indeholde mere PCB end den mængde, som vækker stort postyr i Rødovre. Og når det gælder termovinduer, lukker danske myndigheder øjnene og lader dem gå direkte til affaldsforbrænding i strid med reglerne. Det koster gennemsnitligt nordmændene ca kroner at finde og destruere ét vindue med PCB, altså en forsvindende brøkdel af de summer, som boligselskabet AAB skal af med for at fjerne PCB-holdig maling fra sine to forladte højhuse. Masser af advarsler Det har ikke skortet på advarsler til de danske myndigheder om de store mængder PCB. Alle rapporter om PCB i bygninger, har nævnt termoruder som en væsentlig kilde til forurening af bygninger og miljø. I en rapport om problematiske stoffer i byggeriet skrevet for Miljøstyrelsen i 2002, men først udgivet i 2006, fastslog en række eksperter bl.a.:»ud fra oplysninger om produktion af termoruder i perioden , kan mængden af PCB beregnes til 200 ton. (...) Der kan regnes med, at ca. 75 pct. af markedet brugte forseglingslim med PCB. Normalt regnes der med en levetid på 20 år for ruder, men oplysninger fra Norge og Sverige angiver, at mindst halvdelen endnu er tilbage i bygningerne.«rapporten anslog, at der er næsten dobbelt så meget PCB i danske termoruder som i bygningsfuger. Fugerne giver problemer med for meget gift i indeklimaet i en række bygninger herhjemme, bl.a. boliger i Farum Midtpunkt og Brøndby Strand. I 2008 afleverede Vestforbrænding og Amagerforbrænding deres undersøgelse af 386 termoruder indsamlet over en 14 dages periode på genbrugspladsen i Hvidovre til Miljøstyrelsen. 17 procent af ruderne indeholdt PCB. I begyndelsen af 2009 bad Miljøstyrelsen en række eksperter om en sundhedsmæssig vurdering af PCB i bygningsfuger. Forfatterne medtog dog en enkelt prøve fra en termorude, som viste sig at indeholde de højeste koncentrationer, der overhovedet blev målt.»på den baggrund vil det være relevant at lade termokittet indgå med større vægt i eventuelle fremtidige undersøgelser,«konkluderede eksperterne. Den seneste, danske rapport om PCB udkom i december I den lyser risikoen for PCB i termoruder rødt i alle typer af bygninger. Rapporten henviser til Sverige, som har opjusteret sit skøn for brugen af PCB i termoruder til 395 ton. Svenskerne skønner, at der stadig sidder 118 ton tilbage i deres bygninger.»alene Emmaboda Glasverk producerede i årene termoruder med 300 ton PCB,«fremhæver forfatterne. Ignoreret i 20 år Civilingeniør Niels Trap fra firmaet Golder Associates var førsteforfatter på rapporten fra Han ser tilbage på tre-fire handlingsplaner for farligt affald, som ikke har bragt en løsning nærmere.»ingen i byggebranchen er i dag specielt interesseret i at få det til at fungere. Der er meget store penge i at flytte PCB-affald andre steder hen end på Kommunekemi,«siger han med henvisning til, at det er dyrt at få afbrændt farligt affald på det eneste danske anlæg, som er godkendt til det. PCB har været forbudt i byggeriet i 35 år, og i de seneste 20 år har miljøgiftens konsekvenser for sundhed stået klart for myndighederne. Hvordan er det lykkedes danske myndigheder at ignorere denne affaldsproblematik i 20 år?»det er et godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på,«siger Niels Trap. Ifølge projektleder Brit Schøt-Nielsen, Vestforbrænding, som var med til at gennemføre undersøgelsen i Hvidovre, har kommunerne trods advarslerne ikke haft fokus på, at termoruder kan være farligt affald.»hele byggesektoren har vendt blikket i andre retninger,«siger hun. Brit Schøt-Nielsen erkender, at Vestforbrænding stadig den dag i dag sender termoruder med PCB ind i sine ovne, selv om det er i strid med reglerne, fordi de ikke er godkendt. Det samme sker de fleste andre steder i landet. For letkøbt Reno Djurs er det eneste selskab, som Ingeniøren umiddelbart har kunnet opdrive, der stadig sender termoruder fra genbrugspladserne direkte på lossepladsen, hvor de bliver neddelt sammen med andet affald. Men det er i meget små mængder. Direktør Morten Therkildsen finder det for letkøbt, at det skal være op til tilfældige pladsmænd at vurdere, om en termorude indeholder PCB eller ej.»hvis vi modtager affald som ikkefarligt, så håndterer vi det som sådan. Derfor er det nødvendigt, at nogen forholder sig til termoruderne, inden skidtet bliver gjort til affald,«mener han. Morten Therkildsen forstår ikke, at Miljøministeriet har ladet stå til:»ministeren har fastsat regler om, at affald ikke må afleveres i sorte sække på en genbrugsplads. Men der er ikke samme interesse for alt det, der er svært eller farligt. Det er da tankevækkende,«siger han. Interesseorganisationen Affald Danmark påpeger, at de kommunale selskaber ikke blot selv kan efterleve reglerne. Langt de fleste termoruder bliver behandlet som erhvervsaffald, som er et liberaliseret marked.»hvis vi vil gøre det efter alle kunstens regler, så er andre virksomheder blot klar til at underbyde os med langt, langt billigere priser. Så mister selskaberne opgaven. Derfor er det nødvendigt med landsdækkende regler,«siger specialkonsulent Hanne Johnsen. Ingeniøren har spurgt Miljøstyrelsen, hvad den gør for at sikre, at reglerne bliver overholdt. Miljøstyrelsen svarer skriftligt, at det er kommunernes ansvar.»miljøstyrelsen er også efter ministerens ønske i dialog med branchen om at indføre en anmeldeordning for nedrivning af bygninger, som supplement til den anmeldelse om nedrivning, der skal ske som følge af byggeloven.«styrelsen henviser dermed til den handlingsplan for PCB i danske bygninger, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har lovet at komme med i løbet af foråret. j Ole Edvardsen svinger luppen, når borgere afleverer termoruder på genbrugspladsen i Hvidovre. De bittesmå koder, der sidder indvendigt i termoruden, kan nemlig være med til at afsløre, om der er PCB i vinduet. Nederst projektleder Helena Nielsen, der var med til at gennemføre en undersøgelse på samme genbrugsplads i Den viste, at af de 386 termoruder, der kom ind over en 14 dages periode, indeholdt 17 procent PCB. Foto: Das Büro Amagerforbrænding Termoruder, der kan indeholde PCB, sorteres fra og brændes ved grader. Affaldssortering Af Magnus Bredsdorff Private og håndværkere kan ikke længere dumpe deres gamle vinduer i en container på genbrugspladser i Københavns, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre Kommuner, som Amagerforbrænding bestyrer. Som de første herhjemme kræver Amagerforbrænding sortering af vinduerne. Det sker for at forhindre, at termovinduer med miljøgiften PCB havner i affaldsovnene. Borgerne skal opsøge en genbrugsvejleder, som hjælper med sorteringen. En af dem er Ole Edvardsen, som tager imod på genbrugspladsen i Hvidovre. Det var netop den genbrugsplads, hvor en undersøgelse i 2008 viste PCB i 17 procent af termoruderne. Ole Edvardsen har en lup i lommen, så han kan tyde eventuelle koder, der sidder i selve glasrammen indvendigt i termoruden. Den kan fortælle, om der er PCB i vinduet eller ej. Desuden taler Ole Edvardsen og hans kolleger med borgere og håndværkere for at indkredse, hvornår vinduet er sat i. Det er afgørende for, om vinduet ender i containeren på selve genbrugspladsen sammen med enkeltlagsruder, som kan køres til genbrug og almindelig forbrænding. Mellem en tredjedel og en fjerdedel bliver kørt over i en aflåst container,

5 Ingeniøren 1. sektion 25. marts Ingen i byggebranchen er i dag specielt interesseret i at få det til at fungere. Der er meget store penge i at flytte PCB-affald andre steder hen end på Kommunekemi. Niels Trap, civilingeniør, Golder Associates Norge indsamler alle termoruder med PCB I snart ti år har Norge haft en ordning, der forhindrer forurening med PCB fra gamle termoruder. Affaldssortering Af Magnus Bredsdorff Hver gang der bliver produceret eller importeret en termorude i Norge, betaler firmaet 15 kroner til en returordning, som sørger for, at PCB fra gamle ruder ikke havner i miljøet. Ruteretur, som ordningen hedder, har siden starten i 2002 indsamlet og brændt termovinduer, der kunne indeholde PCB.»Det er kun en meget lille del af ruderne med PCB, som ikke bliver fanget af systemet,«fastslår den daglige leder af Ruteretur, Sverre Valde. Alle producenter og importører af vinduer i Norge er forpligtet til at være med i ordningen, som i 2009 brugte godt 36 millioner danske kroner på at indsamle ruder, hvoraf halvdelen indeholdt PCB. Og selv om nordmændene har brugt mere end et årti på at sætte indsamlingen i system, så er det stadig svært at skelne PCB-holdige ruder fra ruder uden PCB. Mange vinduer bliver derfor behandlet som farligt affald, selv om de slet ikke indeholder PCB. En analyse af en mistænkt rude er imidlertid dyrere en at behandle den som farligt affald. Med så mange ruder i ordningen kan nordmændene skille termoruderne ad, inden den inderste del, hvor glassene klæber på metallisten, bliver brændt som farligt affald. Glasset bliver skåret ud og kan genbruges, mens en del af trærammerne kan brændes som almindeligt affald. Den norske returordning gør opmærksom på sig selv i alt fra radioreklamer til annoncer i håndværkernes fagblade. Desuden har ordningen aftale med over 200 genbrugspladser. Nordmændene skønner, at der blev sat cirka to millioner PCB-holdige ruder op i årene fra 1965 til Ifølge estimatet indeholdt de i alt 140 ton PCB. Et estimat fra 2004 konkluderede, at der sad af de ruder tilbage i norske bygninger, og at mængden af ruder i returordningen ville falde. Det er imidlertid endnu ikke sket, og nordmændene vurderer i dag, at estimatet på de ruder var for lavt. Sverre Valde understreger, at Norge generelt er langt fremme med at håndtere farligt byggeaffald. Det var således det norske miljøministerium, som ved årtusindskiftet bad vinduesbranchen skrue en ordning sammen, som forhindrer PCB fra ruder i at forurene miljøet. Den norske returordning er beskrevet i detaljer i en rapport om PCB i en- og tofamiliehuse, som Erhvervs- og Byggestyrelsen, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet herhjemme udgav for knap halvandet år siden. Rutereturs bestyrelse har også tidligere været på besøg i Danmark for at fortælle om ordningen. I Folketinget er SF s miljøordfører Pia Olsen Dyhr begejstret, da Ingeniøren fortæller hende om den norske ordning. Pia Olsen Dyhr har stillet spørgsmål til en stribe ministre om håndteringen af PCB-holdigt affald.»det er en oplagt løsning at bruge den norske model herhjemme,«siger hun, bl.a. med henvisning til, at den ikke belaster statskassen. j Miljøgiften vender tilbage til vores tallerkener sætter ind mod PCB-ruder der står lidt afsides på en grusbelagt plads i udkanten af genbrugspladsen. I containeren er mange forskellige typer af ruder, nogle med rammer, andre skilt mere eller mindre ad. Alle er de vurderet til at kunne indeholde høje koncentrationer af PCB. Når containeren er fuld, går den til Kommunekemi, hvor indholdet bliver brændt af ved grader med glas og det hele. Foreløbig har Amagerforbrænding sendt tre containere af sted, altså meget små mængder i forhold til indbyggertallet. Det skyldes, at affaldet fra de store renoveringsprojekter aldrig kommer på genbrugspladserne. Det bliver i stedet samlet ind som erhvervsaffald, hvor der er fri konkurrence mellem affaldsfirmaerne. Men før eller siden havner de stort set alle i affaldsforbrændingen, med og uden PCB. Landets øvrige affaldsselskaber finder opgaven med at sortere ruderne umulig. Projektleder Helena Nielsen fra Amagerforbrænding havde også håbet, at Miljøstyrelsen ville hjælpe med nationale retningslinjer, da hun sammen med Vestforbrænding afleverede en rapport om PCB i termoruder efter undersøgelsen i 2008.»Men vi kunne ikke blive ved med at vente. Vi var nødt til at agere, når vi ved, at vi har et problem. Derfor valgte vi i samarbejde med Københavns Kommune at sætte et storskalaforsøg i gang,«siger hun. Forsøget, der begyndte i efteråret 2010, skal afklare, hvor store mængder termoruder der er tale om, hvilken arbejdsindsats det kræver ude på genbrugspladserne, og hvor store omkostningerne ved indsamlingen er. At det koster ekstra, er der ifølge Helena Nielsen ikke tvivl om. Det skyldes blandt andet regningen til Kommunekemi for at brænde vinduer med glas og det hele af ved grader. Mængderne er også for små til, at det har kunnet betale sig at etablere en ordning, hvor glasset bankes ud af ruderne og bliver genbrugt.»men hvis flere gør som os, så vil håndteringsfirmaerne også have et incitament til at etablere en sortering af de enkelte dele af vinduet,«siger Helena Nielsen. Hun forventer, at forsøget med at indsamle PCB-holdige termoruder bliver evalueret, når ordningen til efteråret har været i gang et års tid. j miljøgift Af Magnus Bredsdorff Vi slipper kun af med miljøgiften PCB i en begrænset periode, hvis vi ikke destruerer den ved grader på Kommunekemi eller tilsvarende anlæg i udlandet. PCB er en del af det beskidte dusin af miljøgifte, der er reguleret af Stockholm-konventionen. De kaldes også POP-stoffer en forkortelse for Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte) og er alle ekstremt vanskelige at nedbryde og ophober sig derfor i fødekæden. Til sidst havner de i havet, hvor de bliver bundet i fedtet på de fisk, som vi senere spiser. Fisk udgør den største POP-kilde for langt de fleste. Professor Philipp Mayer fra Danmarks Miljøundersøgelser understreger, at koncentrationer af PCB i miljøet er svagt faldende.»omvendt bliver der absolut stadig tilført PCB til havene. De giftstoffer, vi spiser i dag, kommer bl.a. fra udslip gennem de seneste år. Al PCB, vi slipper ud i miljøet, kommer tilbage via vores tallerkner,«fastslår han. PCB forstyrrer både leverfunktionen og hormoners funktion, ligesom det påvirker centralnervesystemet og immunsystemet. Men det er umuligt at få et nøjagtigt bud på, hvor store skadevirkningerne er ved, at Danmark ignorerer affaldsreglerne for miljøgiften i vinduer hvilket betyder, at PCB-holdige vinduer brændes af som almindeligt affald. Ifølge projektleder Ole Schleicher fra Force Technology, ekspert i måling af blandt andet PCB, findes der ingen undersøgelser af, hvor meget ekstra PCB der slipper ud fra affaldsforbrændingsanlæg i forhold til på Kommunekemi:»Men der er masser af undersøgelser, der viser, at jo højere temperatur, jo bedre bliver nedbrydningen,«siger han. j

6 6 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 Interview Tæt på Poul Hededal, direktør for viden og innovation, Rambøll RAMBøll-direktør:»Den, der kan knække koden for ressourceknaphed, kommer til at sidde i smørhullet«mangel på ressourcer som energi og vand er den altafgørende driver for efterspørgslen på rådgivningsydelser, mener Rambøll. Koncernen satser nu på at bruge sine kompetencer inden for energi som murbrækker til nye markeder. Rådgivere Af Ulrik Andersen Knaphed skal gøre Rambøll dobbelt så stor. Det er ambitionen i hovedkvarteret i Ørestaden, hvor finanskrisen ikke har undermineret ambitionerne om at komme op blandt verdens ti største rådgivere.»der vil komme mangel på alt lige fra olie og andre energikilder til vand og fødevarer. Den, der kan knække koden for ressourceknaphed, kommer til at sidde i smørhullet,«siger Rambøll Danmarks direktør for viden og innovation, Poul Hededal. Rambøll har i flere år haft en ambition om at vokse med 15 procent om året. Men inden for energisektoren og olie og gas, hvor knaphed og kamp om ressourcer sætter dagsordenen, er vækstmålene endnu højere. Energi- og klima-området, der dækker områder som fjernvarme, vindmøller, solvarme, affaldsforbrænding og transmission, er vokset fra 220 mand 1. januar 2010 til 293 mand nu. Området leverede sidste år den procentuelt største omsætningsfremgang blandt alle Rambølls forretningsområder med en vækst på 19 procent, og målet er at have 700 ansatte inden udgangen af I dag sidder langt de fleste af områdets medarbejdere i Danmark, men flere kommer til blandt andet i USA, hvor Rambøll i disse dage har travlt med at finde medarbejdere til et nyt kontor i New Jersey.»I Nordamerika er det energi, fjernvarme og affaldsforbrænding, vi satser på. Men der er benhård konkurrence og strukturelle udfordringer ved at arbejde i USA. Blandt andet skal man godkendes i hver enkelt delstat. Så hvis vi skal ind, så skal det være med vores globale spidskompetencer.«det andet store vækstområde, olie og gas, står i dag for 10,1 procent af Rambøllgruppens omsætning og noget mere af indtjeningen. Der er målet at gå fra ca. 300 medarbejdere til godt inden udgangen af Nyansættelserne vil især ske i Indien, fordi olie- og gasmarkedet er så globaliseret, at det er umuligt at vinde en kontrakt uden at have en stor del billige ingeniører til at udføre en stor del af arbejdet.»for få år siden kunne man få en norsk pris for arbejde i Norge og en dansk pris for arbejde i Danmark. Men det er der ikke noget, der hedder mere. Nu forventer kunderne, at de Der skal spares på olie, vand, energi og fødevarer og Rambøll skal levere løsninger, der klarer knapheden og samtidig skaber mere værdi, siger Rambøll Danmarks direktør for viden og innovation Poul Hededal. Foto: Das Büro får ydelser af den samme kvalitet, men til færre penge.«hovedtanken med de globale forretningsenheder, som Rambøll har fire af, er, at de kan følge kunderne ud til alle destinationer. Men samtidig kan de fungere som brohoveder, hvis Rambøll øjner en mulighed for at etablere sig med sine øvrige servicer.»vi tror på, at de globale spydspidser er vejen frem mod mere internationalisering. Men det kan være, at vi i USA kun skal have energi,«siger Poul Hededal. Hidtil har målet for Rambøll været at fordoble omsætningen til 10 milliarder kroner, men i forbindelse med offentliggørelsen af det seneste årsregnskab slog koncerndirektør Flemming Bligaard Pedersen fast, at den langsigtede ambition nu er at komme op i det, han lidt løst kalder rådgivernes Premier League. Hvis man tager ham på ordet, så er det Top 20 han sigter efter, og i dag ligger Rambøll nummer 32. Vækstambitionerne på energi og olie og gas rækker et stykke af vejen, men det er slet ikke nok. Derfor satser Rambøll også på at kunne opkøbe større virksomheder på de nordiske hjemmemarkeder.»der breder sig en erkendelse af, at organisk vækst og de små opkøb ikke er nok. I Danmark er det ikke et mål at vokse på volumen, men i nogle af vores andre selskaber er der rum til at vokse. Det gælder i Sverige, Norge og Finland.«Sagen kort Rambøll har ligesom konkurrenten Cowi voldsomme vækstambitioner. Koncernen, der med udgangen af 2010 havde knap medarbejdere og en omsætning på 6 mia. kr., kæmper for at vokse til ca medarbejdere og en omsætning på mindst 10 mia. kr. i Vækstkurven knækkede i 2009, og indtjeningsmarginalen er stadig underdrejet. Imens har nogle af Rambølls globale konkurrenter rykket, så Rambøll er faldet to pladser ned af listen over verdens største, internationale rådgivere fra 2009 til Nu vil koncernen slå tilbage med store opkøb. Rambølls målsætning er at være blandt de mest betydelige rådgivningsvirksomheder på alle hjemmemarkederne i Norden, men der er stadig et stykke vej op. I Norge domineres markedet af Norconsult, der i 2009 omsatte for dobbelt så meget, som Rambølls norske selskab, der ligger nummer 5 med ca medarbejdere. I Sverige er Rambøll ligeledes nummer 5, målt på omsætningen i Men her er der større afstand op til konkurrenterne. Nummer 4 og 3 omsatte i 2009 for knap 1 milliard mere end Rambøll, der omsatte for 1,3 mia. svenske kr. Og nummer 1 og 2 omsatte for henholdsvis 5 og 5,4 mia. kr. I Finland er situationen endnu mere ekstrem. Her dominerer Poyrö med medarbejdere totalt. Til sammenligning har Rambøll, der ligger nummer 4 i Finland, medarbejdere og omsatte i 2009 for en ottendedel af Poyrö. Sidste år købte Rambøll 13 selskaber i Norden, men samlet set tilførte det kun koncernen 165 nye medarbejdere. Derfor skal der mere til nu. Forudsætningen for vækst på alle Rambølls markeder er dog, at afdelingerne i Indien udvides. Ellers er det umuligt at konkurrere på prisen.»vi har brug for et meget driftsikkert setup på capacity-siden i Indien. Det skal vi arbejde med nu.«rambøll har fået projekteret over 100 motorvejsbroer med hjælp fra Indien, men planlægger også at sende flere byggeriopgaver den vej. Målet er derfor at udvide byggeriafdelingen i Indien med omkring mand, hvoraf cirka halvdelen skal understøtte deres kolleger i Vesten, mens resten skal koncentrere sig om opgaver på det boomende indiske byggemarked. Væksten i byerne er en trend, der er mest ekstrem i udviklingslandene, men det er en trend, der går igen over hele verden. Derfor tror Poul Hededal også, at byplanlægning og infrastruktur vil blive områder med vokseværk.»byplanlægning er noget af det, som vi kommer til at arbejde meget mere med. Vandringen mod byen fortsætter i stort set alle vores markeder, og det sætter de eksisterende strukturer under pres, både når vi taler om transportsystemer, spildevand og regnvandshåndtering. Vi kan se, at det er et af de områder, der vil have fokus, lige meget hvilken geografi vi er i.«det mest ekstreme sted er selvfølgelig Kina, hvor Rambøll hidtil mestendels har arbejdet for danske kunder. Men det kan snart ændre sig.»det er svært at forsvare ikke at interessere sig for en af de største vækstdrivere globalt set. Så det er ikke fordi, markedet er blevet lettere, men vi er nødt til at holde øje med det. Derfor har vi plukket en række folk ud, som har til opgave, at sætte sig ind i den kinesiske kontekst.«j

7 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 STUDERENDE? Scan koden og find din forsikringspris. Scan senest 30. april 2011 og deltag i konkurrencen om en ipad. 7 KUN FOR INGENIØRER OG CAND.SCIENT.ER IDAs forsikringer tegnes gennem IDA FORSIKRING - INGENIØRERNES FORSIKRINGSGRUPPE Forsikringsagentvirksomhed. HVOR MEGET KAN DU SPARE? Det er ikke noget særsyn, at IDA-medlemmer sparer 30 % på at flytte deres forsikringer til IDA Forsikring. Vi tilbyder ikke bare Danmarks nok billigste og bedst dækkende forsikringer, her er også fuld gennemsigtighed uden alt det med småt. GRATIS MEDLEMSKAB Alene på præmiebesparelsen i IDA Forsikring tjener mange medlemskabet af IDA ind. Samtidig får man adgang til bl.a. relevant rådgivning, faglige og sociale netværk, arrangementer, rabataftaler og Nyhedsmagasinet Ingeniøren hver fredag. Beregn din pris på idaforsikring.dk og find din besparelse på få minutter NÅR GODE RÅD ER BILLIGE

8 8 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 teknologi En mark fyldt med reflektorer opfanger solvarmen. I de trugformede reflektorers fokalpunkt sidder kollektor-røret. Smeltet salt skal forbedre solkraftværk Hvordan kan solkraftværker forbedres ved at kombinere og optimere de kendte tekniske løsninger? Smeltet salt kan være blandt svarene. Energi Af Kent Krøyer Grafik: Martin Kirchgässner Siemens er i gang med at videreudvikle solkraftværker til større effektivitet og bedre økonomi. Altså den type kraftværk, hvor en dampturbine drives af solvarme opsamlet på en mark med trugformede reflektorer. I reflektorernes fokalpunkt løber et kollektor-rør fyldt med olie, der opvarmes af Solen og derefter ledes hen til en varmeveksler, som producerer den hede damp, der driver turbinen. Dette design er imidlertid ikke optimalt. Dampturbiner er mest effektive ved damptemperaturer op mod 540 grader celsius, mens olien skal holdes under 390 grader for ikke at blive ødelagt. Så der er en god margin til effektivitetsforbedringer.»det logiske næste skridt vil være at bruge smeltet salt i stedet for olie,«siger Peter Mürau, som er teknisk programleder på projektet, til magasinet Technology Review. Det første Siemens-anlæg med smeltet salt skal opføres i Portugal ved University of Evora og skal stå færdigt i begyndelsen af næste år. Der er imidlertid to tekniske problemstillinger, der skal helt styr på først. Varmetabet fra rørene vokser eksponentielt, når temperaturen øges, så der skal findes et punkt, hvor gevinsten ved den høje damptemperatur minus tabet fra rørene er optimal. Det andet problem er, at saltet, som er en blanding af kalium- og natriumnitrat, vil størkne, når det kommer under 220 grader celsius. Og det kan blive en udfordring at holde den minimumstemperatur overalt i et flere kilometer langt netværk af kollektorrør. Siemens er derfor ude efter en saltblanding, som kan holde sig flydende ved lavere temperaturer, helst under 150 grader celsius. Hvis det lykkes, vil hver produceret kilowatt-time blive 10 procent billigere, set i forhold til et solkraftværk med olie i kollektorrørene. Sammenlagt, med indregning af besparelser i både drift og anlægsomkostninger, vil det bringe kilowatt-timeprisen ned på omkring øre. Det er dog stadig mere end produktionsprisen fra et kulfyret kraftværk, som ligger omkring 35 øre pr. kilowatt-time. j KOLLEKTOR-RØR AF STÅL MED KERAMISK OVERFLADE I et nyt solkraftvarmeanlæg fra Siemens er olie i kollektor-rørene erstattet af smeltet salt. Rørene er fremstillet af titanforstærket stål med en keramisk overflade for at kunne modstå saltet. Smeltet salt Solkraftværk med smeltet salt Parabolsolceller Ekstra varmer Hems08- kollektor-rør fra Archimede En af udfordringerne ved smeltet salt er, at det størkner ved temperaturer under 220 o. Indtil Siemes får udviklet en ny saltblanding, der holdes flydende ved 150 o, indsættes en ekstra varmer, der holder temperaturen på mindst 290 o. varme-absorberende rør i rustfrit stål med keramisk coating 3 mm glasrør Dampturbine Varmeveksler Vandkøler 6 forskellige kort, 2 lag 1,6mm Inkl. el-test og fragt. Fra UL-godkendt leverandør Sikrere, enklere, hurtigere og billigere! Type A B C D E F Sum 137 x 86 mm 77 x 53 mm 200 x 76 mm 42 x 42 mm 78 x 38 mm 78 x 20 mm 3 dage 5 dage Med Macaos Enterprise Pro kan du bygge dine egne Mix-paneler og opnå store besparelser Kontakt os for yderligere information 6 Mix panel A - F 4.725, , , , , , , , , , , , , , , ,- Besparelser 8.418, ,- Telf

9 Ingeniøren 1. sektion 25. marts Læs Lykke Friis kronik Jo energi- >>strategien er ambitiøs! ing.dk/k#8ut2 Debat Regeringens argumentation holder ikke Energi Af Jørgen Henningsen Fhv. chefrådgiver for EU- Kommissionen Lykke Friis argumenterer for, at regeringens energiudspil er ambitiøst med de foreslåede 2020-mål (Ingeniøren i sidste uge, red.). Argumentationen holder ikke. Det er misvisende, at regeringen alene fokuserer på reduktionen af fossile brændsler i energisektoren (33 pct.) snarere end på den generelle reduktion i brugen af fossile brændsler (18 pct.) og det forbliver et problem, at forøgelsen i andelen af vedvarende energi falder fra 2 pct. om året i til kun ½ pct. om året fra Disse relevante observationer kan ikke tilbagevises med en flot bemærkning om at strategien ikke skal måles på, om vi i 2020 kommer af med det sidste stykke kul, den sidste liter olie osv. Det er simpelthen fornærmende. Det er også en skuffende debatform fra en tidligere prorektor på KU. Ambitionsniveauet afhænger ikke som antydet af Lykke Friis af, om man er på hendes side eller på venstrefløjen. Den form for argumentation bør vi lade Berlusconi om. 6 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006 er en stabilisering i forhold til 2009, og dermed bliver planen indiskutabelt mindre ambitiøs end 2008-planen, der dog opererede med en reel 4 pct. reduktionsforpligtigelse. Det understreges i øvrigt af, at Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2010 viser et yderligere fald fra 2009 til 10 og ikke, som regeringen åbenbart forventer, en stigning. Det afhænger ikke af, hvor i det politiske spektrum man befinder sig. På helt afgørende punkter repræsenterer udspillet en march på stedet (udviklingen i olieforbruget), et beskedent skridt fremad (udbygningen med vedvarende energi) eller et lille tilbageskridt (bruttoenergiforbruget). Lykke Friis påstand: at planen i 2020 bringer os et stort skridt mod målet er ganske enkelt forkert. Eller måske det, der på nudansk går under betegnelsen spin. Jeg kan kun være enig med Lykke Friis i nødvendigheden af brede energiforlig. Det opnås kun gennem hæderlig markedsføring af regeringens udspil. j >> Forkortet læs hele indlægget og deltag i debatten på ing.dk/k#8vcx Kort nyt Google tester induktionsoplader transport Snart behøver de ansatte ved Google i Californien måske ikke forbinde kabler, når de skal oplade de små elbiler, der kører rundt ved søgemaskinegigantens hovedkvarter. Virksomheden Evatran har hos Google foretaget den første offentlige installation af systemet Plugless Power, som gør kabler overflødige. Laderen fungerer via elektrisk induktion, hvor energi bliver overført via magnetisme mellem ladestanderen og en adapter i bilen, skriver Fastcompany.com. Den trådløse energioverførsel er dog ikke uden omkostninger nærmere bestemt et energitab på ti pct. i forhold til en kablet løsning. Tabet bevirker dog ikke en øget ladetid, da systemet trækker mere strøm for at kompensere. Foreløbig er adapteren, der gør den trådløse opladning mulig, blevet eftermonteret i et enkelt elkøretøj. Fra næste år satser Evatran på at gøre Plugless Power bredt tilgængelig. j jak Nye skridt mod kvantecomputer forskning Kun syv måneder efter, at en tysk-dansk forskergruppe viste, at de kunne styre flere hundrede atomer i et optisk gitter, har de nu taget det næste afgørende skridt til at lave en kvantecomputer med omkring 300 qubits. I en ny artikel i Nature beskriver Jacob Friis Sherson fra Aarhus Universitet i samarbejde med forskere fra Max-Planck-Institut für Quantenoptik i Garching ved München, hvordan de enkeltvis kan ændre spintilstanden for atomerne og derved lave nye former for kvantesimuleringer i første omgang illustreret ved et kapløb for atomer.»det er et eksperiment, som jeg har arbejdet i fire år hen mod at gennemføre. Vi tager med dette et meget større skridt hen mod realiseringen af en kvantecomputer, end vi gjorde, da vi viste, at vi kan placere atomerne perfekt i gitteret,«siger Jacob Friis Sherson. j ram < < Version2 inviterer til konference om app-udvikling til mobile enheder. Tilmeld dig på ing.dk/k#8vfn Ultralyds Niveautransmitter Spørg specialisten - det er det sikreste S I K R I N G E R T: et selskab Navn Peter Simonsen Stillingsbetegnelse Designingeniør, Embedded Software Ekspertiseområde Vedvarende energi LabVIEW hjalp mig med at udføre real-world simuleringer med fuldstændig kontrol over applikationen Seneste Projekt Udvikling af en test arkitektur til verificering af vindturbine kontrolsystemer NI LabVIEW LabVIEW er en del af min success fordi jeg kan SIMULERE real-world systemer >> Find ud af, hvordan LabVIEW kan blive en del af din success på ni.com/labview/better National Instruments Danmark (Filial af National Instruments Scandinavia Corporation, Texas, USA) Agern Allé 11 DK Hørsholm CVR.nr.: Telefon: (+45) Telefax: (+45) National Instruments. All rights reserved. LabVIEW, National Instruments, NI, and ni.com are trademarks of National Instruments. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies

10 10 Ingeniøren 1. sektion 25. marts 2011 teknologi Dansk jordskælvssikring klarede japansk skælv Danske Damptech har installeret deres jordskælvssikring i 11 japanske bygninger - blandt andet landets højeste. Alle klarede skælvet uden problemer, og Damptech forventer nu flere ordrer. Jordskælv Af Ulrik Andersen Grafik: Martin Kirchgässner En opfindelse udviklet på DTU var med til at redde livet for en del japanere under jordskælvet, der ramte landet 11. marts og forårsagede en tsunami, der foreløbig har kostet omkring livet. Op til årtusindskiftet udviklede den irakiskfødte DTU-ingeniør Imad Mualla sammen med institutleder Leif Otto Nielsen fra DTU en ny type vibrationsdæmper, som foreløbig er installeret i 11 bygninger i Japan blandt andet et 10-etagers kontorhus i Tokyo. Derfor var Imad Mualla også meget spændt på at høre fra sine japanske kunder.»vi skrev til dem to dage efter jordskælvet, og tilbagemeldingen var, at det havde fungeret rigtig godt. Dæmperne var blevet aktiveret, som de skulle, og havde optaget energien fra jordskælvet. Og der var hverken revner eller smadret glas i nogle af bygningerne, så vi var meget glade.«damptech har ikke installeret deres dæmpere tæt på Sendai, hvor jordskælvet ramte hårdest. Kontorbygningen i Tokyo, hvor systemet er installeret som dæmper mellem højhuset og fundamentet, var den af Damptechs installationer, der lå tættest på skælvet. Dæmperne er også installeret i det, der bliver Japans højeste bygning, en 300 meter høj skyskraber i Osaka. Selv om han lige nu har svært ved at glæde sig på grund af skadernes omfang i Japan, er Imad Mualla ikke i tvivl om, at jordskælvet vil sætte endnu mere fokus på jordskælvssikring og på Damptechs løsning.»jordskælvet har været en påmindelse for både myndigheder, virksomheder og borgere om, at man ikke skal undervurdere naturens kræfter. Og efter at vi et lille dansk firma har vist, at vores dæmpere kan bruges på et så krævende og avanceret marked som det japanske, er jeg ikke i tvivl om, at det vil gavne vores forretning.«j JORDSKÆLVSDÆMPER ABSORBERER RYSTELER Det danske firma Damptech har fået foden inden for på det japanske marked med sin jordskælvsdæmper. Ved hjælp af friktionsskiver mellem to stålplader forhindrer dæmperen højhuse i at brase sammen. Friktionsskive mellem stålpladerne er 30 cm i diameter. Tallerkenfjedre Stålplader En af dæmpningssystemets fordele er, at det er relativt enkelt at montere i bygninger, så længe bygningerne er bygget op af en form for indvendig gitterstruktur. Denne udgave af dæmperen med 8 friktionsskiver bliver installeret i Abenobashi Terminal Building Tower og er firmaets næststørste. Den vejer 1,5 ton. Debat Worst-case scenarier opstår for ofte Risiko Af Frank Huess Hedlund COWI s risikoanalysegruppe, ekstern lektor i risk management, DTU Vi må revurdere vores måde at håndtere worst-case scenarier på. Worst-case betyder, at hvert eneste trin i en hændelseskæde udvikler sig på den værst tænkelige måde. Det er så ekstremt usandsynligt, at vi normalt med sindsro vælger at se bort fra det. Men det er et problem, at det ekstremt usandsynlige sker for ofte. Hændelserne i Japan udvikler sig tilsyneladende i worst-case mode. Det lader også til at ændre vores fundamentale forståelse af a-kraft, at worstcase hverken er en nedsmeltning af reaktoren eller af det brugte brændsel. Worst-case er naturligvis, at begge ting sker og ikke mindst på fire reaktorer samtidigt. Worst-case har overrasket os tidligere. Deepwater Horizon olieudslippet var worst-case og så usandsynligt, at der ikke var planer for det. Det er stadig svært at forstå, hvordan de mange uafhængige sikkerhedssystemer kunne svigte samtidigt. Den store eksplosion på BP s raffinaderi i Texas 2005 var ekstremt usandsynligt. Det er galt nok, hvis der er brand i et tog i en tunnel, men worstcase hvis en ikke-relateret fejl samtidigt standser toget midt i tunnelen det skete under Den Engelske Kanal i Hvem havde drømt om, at en brand i en lastbil med margarine og mel kunne medføre en katastrofal brand i Mont Blanc tunnelen? Margarine! Det skete i Herhjemme havde ingen forudset fyrværkerikatastrofen i Seest, for fyrværkeriet mentes ganske enkelt ikke at have egenskaber, så det kunne masseeksplodere. Muligheden for risikoanalyse blev desværre her fuldstændig forpasset. Emnet bør tages op i Selskabet for Risikovurdering under Ingeniørforeningen. Men det er ikke nok. Der må nødvendigvis være en bredere debat, som også involverer de myndigheder, der stiller krav om udførelse af risikoanalyser, og de som ejer anlæggene med risikopotentiale. Visse af samfundets risici, men langt fra alle, har været omfattet af det såkaldte Sevesodirektiv siden midten af 1980 erne, og inden for dette område findes der derfor et større erfaringsgrundlag. Praksis må desværre siges at have været famlende, usikker og tøvende. I de 25 år der er blevet lavet risikoanalyser i Danmark, er der for eksempel endnu ikke generelt accepterede retningslinjer for hvilke scenarier, der skal betragtes, og hvilke der ikke skal, og heller ikke efter hvilke metoder. Det hedengangne Roskilde Amt forsøgte i 2001 at lukke en gastank, man mente var uheldigt placeret, delvis på grund af byudvikling, men sagen faldt til jorden i byretten, og amtet blev dømt til at betale en større erstatning. Problemstillingen var netop scenariovalg, især et sjældent, men meget alvorligt scenario. Så langt kom byretten dog aldrig ned i sagen. Den traf afgørelse på en forvaltningsretslig spidsfindighed, og vi fik ikke en diskussion om worst-case.

Unødigt energispild fra nye hospitaler

Unødigt energispild fra nye hospitaler viden DNA-teknik har givet Lolita-forfatteren Vladimir Nabokovs sommerfugleteori nyt liv. SIDE 16-17 Logistik Kilometerafgift for lastbiler vil bane vej for flådestyring i transportsektoren. Side 19-21

Læs mere

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder

Uhyrlige miljøkrav truer virksomheder Karriere Projektchef Anne Kongsfelt pressede på, da politisk tomgang ramte Nordhavnsvej. Side 28-29 Retsgenetik Snart vil politiet kunne bruge dna-spor til at indkredse ukendte gerningsmænd. Side 14 Ingeniørens

Læs mere

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt Innovation Dansk økonom i spidsen for ny britisk tænketank:»vi er en handletank.«side 6 Svenskerne undsiger NemID-teknologi I Sverige blev løsning med Java udfaset i 2009. side 12-13 Vi droppede Java på

Læs mere

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv Lae Karriere Dorthe Bjergskov skal skabe en intelligent klynge for materialevidenskab. Side 20-21 Automation Fjernadgang til produktionsanlæg breder sig og giver flere driftstimer. Tema side 15-19 statistik

Læs mere

Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund

Alt for store mængder kviksølv og medicinrester ryger ud i Øresund Klima Concito går igen i regeringens klimaudspil, siger tidligere Concito-formand nu klimaminister. SIDE 6 Karriere Jobsøgende ingeniør? Mød 60 virksomheder og 4 organisationer på Jobtræf Aalborg. DSE

Læs mere

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps

Politisk flertal kræver åbenhed om halkollaps Produktion Emulering lod Danish Crown skifte styring på et fuldt kørende anlæg. SIDE 20-21 Fokus IDA og DI frygter at tabe ingeniører fra kriseårgangene, som nu går langtidsledige. side 4-5 teknologi Ny

Læs mere

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa

Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa Elektronik Verdens mest ekstreme sensor kan opfange reflektioner fra enkeltmolekyler. SIDE 10 Køleteknologi Kinas kamp mod madspild åbner stort marked for danske virksomheder. Tema side 21-27 Interview

Læs mere

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider Jobtræf Århus Line Nørmark droppede de store og fik job i en mindre virksomhed. Messeavis Kultur Spillefilmen Contagion bringer realismen ind i skildringen af en dødelig pandemi. Side 17 Mediko Ny teknologi

Læs mere

metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. NAVN DNA Anna F. Karen M NAVN 17 05 84-0000 19 07 82-0000

metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. NAVN DNA Anna F. Karen M NAVN 17 05 84-0000 19 07 82-0000 Energi Kæmpedrage kan reducere fragtskibes brændstofforbrug med 35 pct. SIDE 10 Produktion Med en ny metode kan forskere på DTU lytte sig frem til vægten af en frossen reje. Tema side 17-22 TRANSPORT Investeringer

Læs mere

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget

DSB opgiver stor satsning med IC4-toget Energi Flyt energiforskningen til universiteterne, siger privat energiforsker. SIDE 6 Produktion Store industrivirksomheder sætter nu tempo på energiog ressourcebesparelser. Tema side 19-23 Designbeskyttelse

Læs mere

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden.

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Elektronik Oscilloskopkøberne er loyale men producenterne konkurrerer hårdt. Tema SIDE 19-27 Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Side 4-5 Karriere

Læs mere

Forsvaret opruster til cyberangreb

Forsvaret opruster til cyberangreb en beregner afgiften, baseret på den tilbagelagte rute, øjets energiklasse og antal aksler. SM sendes oplysningerne til Toll Collect Center, der ver afgiften hos transportvirksomheden. oard Unit (OBU)

Læs mere

Elkunderne er malket for milliarder

Elkunderne er malket for milliarder Rumfart Raketprojektets to bagmænd er nu helt afhængige af deres elektronikfolk. SIDE 12 sygehuse Reklameomdelere, supermarkeder og bilfabrikker inspirerer de nye superhospitaler. Tema side 17-19 bakterier

Læs mere

Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer.

Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer. anlæg Ny svensk dr.techn.: Derfor bliver tunnelprojekter altid dyrere end ventet. SIDE 4 Klimatilpasning Kun fem kommuner har planlagt tiltag over for klimaændringer. Tema side 17-23 gensekventering Avanceret

Læs mere

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland Software Googles forskningsdirektør om at navigere i en omskiftelig verden. SIDE 6 fødevarer Dyrlæger og erhvervsliv advarer mod at spare på beredskab mod dyresygdomme. Side 4-5 Transport Flykonstruktører

Læs mere

studenter i 4.G Bosch varmepumper et trygt valg for fremtiden

studenter i 4.G Bosch varmepumper et trygt valg for fremtiden Karriere Charlotte Gylling Krusaa og Chr. Hansen sikrer sig med DTU s CEL-program. SIDE 24-25 co 2 -reduktion Samfundet overser nemme CO 2 -besparelser i landbruget, mener kritikere. side 4-5 biotek Ny

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Juristerne spolerer vores opfindelser

Juristerne spolerer vores opfindelser udflytning Kemigiganten BASF holder fast i tyske ingeniørers viden i Tyskland. SIDE 6 Viden Nørdet fupnummer eller større end e-mail? Den elektroniske valuta Bitcoins deler vandene. Side 14-15 Varmepumper

Læs mere

Femern-projektet gør Danmark 2.300.000 kvadratmeter større

Femern-projektet gør Danmark 2.300.000 kvadratmeter større Offshore To nye boreskibe til Maersk kan stikke snablen over 12 kilometer ned. SIDE 10 Transport Automatisering er nøglen til mere effektiv og energivenlig håndtering af gods. Tema side 15-17 Little big

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Avedøre har styr på støvet. Fjernvarmen blev hørt på Christiansborg Fjernvarme skal også fremover stå centralt i et smart energisystem.

Avedøre har styr på støvet. Fjernvarmen blev hørt på Christiansborg Fjernvarme skal også fremover stå centralt i et smart energisystem. dansk fjernvarmes magasin nr. 5 maj 2014 nyheder Fjernvarmen blev hørt på Christiansborg Fjernvarme skal også fremover stå centralt i et smart energisystem. ny viden Planlæg driften klogt Mere sol og vind

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

Svin får mere antibiotika trods gule kort for medicinsløseri

Svin får mere antibiotika trods gule kort for medicinsløseri NY PORTRÆTBOG Manden bag Apples design SIDE 12-13 SIGNALFORBEDRING Grøn bølge på vej til København SIDE 4-5 POLSK TRAUME GENÅBNET Hvorfor styrtede præsidenten? SIDE 6 8 Siden 1892 21. februar 2014 ing.dk

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere