Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april kastrupfiskere på skibssjov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april 2009. kastrupfiskere på skibssjov"

Transkript

1 Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april 2009 kastrupfiskere på skibssjov

2 Forsideillustration: Isfjeld med grundstødt skib ud for Kastrup i Det blev et yndet turistmål, så der blev indrettet en lille restaurant på toppen. Kilder: Kastrup Bjergningsforening Tårnby stads- og lokalarkiv Erindringer af Niels Fogelstrøm. Tårnby stads- og lokalarkiv Holm-Petersen, F. og Kaj Lund: Sømænd og skibe fra Dragør Hjorth, Birte: Dragør Bjergningsvæsen. Særtryk af Handels-og søfartsmuseets årbog 1978 ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 Kastrupfiskere på skibssjov GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Nordre Røse fyr bygget i Foto: ca Sejlads i Øresund Øresund har altid været et af de vigtigste og mest befærdede farvande i Nordeuropa. Før der kom fyrtårne og fyrskibe udfor Amagers kyst måtte skibene færdes med stor omhu specielt om natten, sejlrenden var smal og der var ofte stærk strøm. Frederik den 2. udstedte en forordning i 1561, der forbød sejlads om natten af større skibe i højsæsonen for sildefiskeriet, da de ofte påsejlede de små fiskebåde, og dermed udsatte fiskerne for livsfare. Der var ikke så mange skibsforlis, der kostede menneskeliv i Øresund som på Jyllands vestkyst men i stedet mange grundstødninger. I blev Nordre Røse fyr opført. Det var det første bundfaste fyr, der blev byg- 3

4 get i Danmark. Fyret blev passet af tre mænd, som indgik i en gruppe på seks, der på skift passede fyret. I dag styres fyret fra Drogden fyr. Strid om bjergningsretten Efter en anden retssag i 1788, hvor dragørene havde klaget over, at kastrupperne havde bjerget et skib ved nordenden af Saltholm, blev det klart, at man måtte indgå et forlig. Man delte derfor bjergningsretten efter en linje fra Maglebylille Hage over midten af Saltholm. Kastrupfiskerne på skibssjov Dragørerne og kastrupperne har gennem tiden været meget uenige om, hvem der havde ret til at bjærge skibe udfor Amager og Saltholm, for det var en god indtægtskilde. Dragør klagede i 1755 til amtmanden over, at Kastrup Værks ejer, Jacob Fortling, havde sat nogle af sine ansatte, som bestod af soldater og kuske m.m. til, at bjerge nogle skibe. Det mente dragørerne var deres område, da de i modsætning til Fortlings folk var enrollerede søfolk. De fik delvis ret, men konkurrencen fra Kastrup fortsatte. Det gik voldsomt for sig, når dragørene kom ombord på de grundstødte skibe, som kastrupperne allerede var kommet til hjælp. I 1770 blev tre dragørlodser idømt en bøde for at øve vold mod Kastrup Værks både og mandskab. Strandfoged Strandingsgods har gennem århundrede været omfattet af lovgivning. For at undgå at folk uberettiget hentede gods fra skibsforlis blev der ansat en strandfoged til at holde opsyn langs kysterne. Strandfogeden havde tidligere pligt til at færdes på stranden hvis der var fare for skibsforlis. Han skulle sørge for bjergning af skibbrudne og straks underrette politiet og toldvæsenet samt sørge for at strandingsgods kom i sikkerhed. I Kastrup var Johannes Møller ansat som strandkontrollør og toldoppebørselsbetjent fra slutningen af 1800-tallet. Dette embede eksisterer ikke længere her, men derimod stadig langs vestkysten. 4

5 GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Toldvæsenets repræsentant ved grundstødninger, Johannes Møller på sit kontor i toldbygningen, der lå på Amager Strandvej lige ved Alleen. Foto: Carl Flensburg, ca Bjærgning af skibe i 1800-tallet En senere ejer af Kastrup Værk, Martin Petersen, videreførte og udviklede bjergningen af skibe i Sundet. Det gav ham betydelige indtægter, og han anskaffede sig to bjergningsdampere Neptun og Fulton. Han kunne derfor konkurrere med Svitzers Bjærgnings Enterprise, der blev stiftet i Dette selskabs start var bekeden, idet man kun havde en lille 5

6 Kastrupfiskerne på skibssjov sejljagt, en kragejolle og en 12 åres robåd, der i øvrigt blev stationeret i Kastrup Havn. Martin Petersen samarbejdede senere med skibsfører Jens Peter Bødker fra Kastrup, der med kutteren Husum foretog en del bjærgninger i Øresund. Skibet gik dog selv på grund i Drogden i 1828, blev bjærget og indbragt som vrag. Det kom senere til Dragør, men blev solgt i 1829 til en køber i Vejle. Martin Petersen og J.P. Bødker udrustede i fælleskab sluppen Valdemar til brug ved bjærgning af nødstedte skibe. Skibet lå næsten hele tiden ved Drogden parat til bjergning. Svitzer og Martin Petersen indgik i 1830 erne et samarbejde og fik to nye redningsfartøjer Tvende Brødre og Erik Emil, der lå i Kastrup havn. I isvintre lå de dog som regel i Tre Kroners havn. Martin Petersens søn, Ouscher Petersen, drev sit eget bjægningsselskab i 1860 erne og 1870 erne med hjuldamperen Fulton i Sundet og på Københavns Red. Senere anskaffede han bugserhjuldam- Isfjeld med grundstødt skib ud for Kastrup i Det blev et yndet turistmål, så der blev indrettet en lille restaurant på toppen. 6

7 GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Fiskere fra Kastrup på vej over det isbelagte Øresund, måske med forsyninger til Saltholm. Til højre fisker Ole Larsen, med strakt arm fisker Axel Jensen. Foto: ca peren Harriet og damperen Robert. I 1879 købte Svitzer Ouscher Petersens selskab, dog sådan at han blev leder af Svitzers Kastrupfilial. Isvinter I vinteren 1881 blev der skruet så høje isflager op i Øresund ud for Kastrup at der blev dannet et isfjeld der var 10 fod høj. Det skete ud for Svovlsyrefabrikkens bro, hvor ismasserne knuste bro- hovedet og hev pælene op. Samtidig blev et hollandsk skib Elisabeth ført om bag isbjerget hvor det lagde sig med hele sin vægt over et andet skib Fremtids håb. Samtidig blev bjergningsdamperen Harriet væltet. Isbjerget og de kæntrede fartøjer blev et meget yndet turistmål den vinter. Der blev bygget en lille restaurant på toppen af isbjerget og opstillet karruseller. Det stod på i hele 3 måneder- så isen og sneen var til sidst sort som kul. 7

8 Kastrupfiskerne på skibssjov Kastrup Broforening. Postkort fra De fleste medlemmer af Kastrup Bjergerforening var fiskere og tilknyttet denne havn. Skibssjov Når et skib var i nød, kunne man sende et nødsignal i form af et flag, der var bundet sammen på midten. Det flag siges at være i sjov. Ordet kommer fra hollandsk sjouw, der betyder frygt eller skræmsel. I Kastrup Bjergningsforenings protokol benyttes ordet skibshov indtil ca. 1902, hvor man skifter til skibssjov. Kastrup Bjerningsforening Kastrupfiskerne dannede i begyndelsen af 1800-tallet et bjerglav, der fik beskæftigelse ved Kastrup Værks bjergningsentreprise. På arkivet har vi dog først protokoller fra Kastrup Bjergningsforening fra Af denne protokol fremgår det af foreningens vedtægt at; enhver skatteyder, der havde boet i Kastrup i 5 år kunne blive medlem. Man skulle dog først godkendes på generalforsam- 8

9 lingen. Medlemsskaren var 10 år senere ændret til også at omfatte Maglebylille Fiskerleje. Nu var kravet 3 års bopæl, samt at man havde sit hovederhverv ved søen. Det sidste blev udover fiskere og sømænd også defineret til at omfatte skibstømrere, bådebyggere og sejlmagere, men ikke ålestangere, rejestrygere og arbejdere ved losning og ladning af skibe. I 1901 fik arbejdsmænd igen lov til at deltage, dog ikke i vintermånederne. Der blev valgt 3 arbejdsformænd, 3 havneskrivere, en regnskabsfører og ikke mindst en udråber, der skulle sørge for, at alle fik besked om grundstødninger. Fordeling af bjergningsløn Betalingen for bjergningen blev fordelt på forskellige anparter. Formændene, regnskabsfører og havneskrivere fik hver 1¼ part, fiskere og bådførere 1 part, og andre, der ernærede sig ved søen og som var på medlemslisten 1 part, når de var mellem 20 og 22 år, ¾ part når de var mellem år, ½ part fra konfirmationsalder og til 18 år, arbejdsmænd fik ¾ part. Svenskere fik kun ½ part, indtil de havde fået dansk indfødsret. To mands part skulle tilfalde foreningens kasse. Ved generalforsamlingen blev det afgjort, hvad årets indtægter skulle bruges til, og hvordan partsfordelingen skulle være. Det var kun folk, der havde 1 part, der havde stemmeret ved generalforsamlingen. Ved bjærgningen I vedtægten står: så snart et skib tørner, er det enhver bjergers pligt, når han opholder sig ved havnen, straks at gå i båden for, om det forlanges, at gå med ud. Herfor erholder bådbesætningen 8 kr. udbetalt, hvad enten, der bliver akkord eller ej. Bådturen er ikke endt, førend afløsningen er kommen ud, eller skibet er flot. Der skal være mindst 2 mand i båden foruden agenten. De folk, som er i Svitzer Entreprisens tjeneste, erholder ingen bådtur betalt De bjergere, der opdagede et grundstødt skib, skulle straks GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april

10 Kastrupfiskerne på skibssjov sende bud til udråberen, der efterfølgende gik rundt til medlemmerne og gav besked om grundstødningen. Folk havde en tidsfrist til at melde sig hos skriveren. Når skibet var kommet flot, var indskrivningen slut Da de fleste fiskere var uden beskæftigelse om vinteren, blev bjergerne i januar inddelt i 4 hold og lodtrækningen afgjorde, hvilket hold der stod for tur til bjergningen. Man skulle lystre arbejdsformanden ombord, vise ædruelighed og ikke yppe klammeri, ellers blev man straks sat i land og skulle betale en bøde. Der forekom en del sager af denne slags, som blev taget op på generalforsamlingen og her blev evt. bøde vedtaget. Slagsmål og fuldskab blev ofte straffet med 5 kr. Ved sygdom fik man halvdelen af den part, man ellers havde ret til, hvis medlemmet ellers var skrevet. Hvis man var på arbejde, skulle man melde sig, når man kom hjem, for at være berettiget til en anpart. I august 1907 var en af fiskerne på vej ind til København med sild og havde på vejen passeret et grundstødt skib. Han meldte sig dog først om aftenen til skibssjov - så det gjaldt ikke. Bjergning var en vigtig indtægtskilde, der supplerede indkomsten. I 1889 tjente foreningen 5730 kr. på 2 bjergninger fordelt på 225 parter, det gav gennemsnitlig 28 kr. pr. mand. Støtte fra foreningen I februar 1891 kom to unge fiskere fra Kastrup, brødrene Agerlin, i livsfare under en storm. De var sejlet ud til Flinterenden for at bjerge kul fra et skib. Da de skulle sejle hjem, var det ved at blive mørkt og stormen tiltog. De blev først drevet ind mod isen, men derefter blev båden ført over mod Saltholm, hvor den blev knust. Det lykkedes dog de to søfolk at bjerge sig i land på øen, hvor de fik varme, mad og husly hos opsynsmanden. Næste morgen hejste opsynsmanden nødflag, og det bevirkede, at nogle Kastrupfiskere sejlede over og hentede de to skibbrudne. I Kastrup havde man 10

11 regnet med, at de to unge fiskere var druknet under stormvejret. Båden tilhørte deres mor, der var enke. Kastrup Bjergerlaug donerede 150 kr. til enken, fordi hun havde mistet sin båd og hendes erhverv dermed var truet. Natten mellem 1. og 2. juledag 1902 var der en igen en heftig storm, der bl.a. gik ud over fiskerbåde i Kastrup. Fiskeriforeningen bad bjergerforeningen om støtte til de skadelidte fiskere, og der blev bevilget 100 kr. Kontrakt med Svitzer Kastrup Bjergningsforening indgik i 1889 en kontrakt med Svitzer Bjergnings Entreprise. De skulle i fællesskab bjerge skibe, der måtte strande på det såkaldte Kastrup Distrikt, der mod syd begynder ved Dragøernes nordgrænse og indbefatter Middelgrunden. Saltholmens vestgrænse til prikken på nordenden af Saltholmflakket samt kysten af Amager til Prøvestenen. GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Bjergningsdamperen Kastrup med skibsfører Jens Larsen. Skibet var fast stationeret ved Nordre Røse Fyr. Foto

12 Kastrupfiskerne på skibssjov Kastrup bjergerne skulle stille med tilstrækkelig mandskab, både og rekvisitter, Svitzer med dampskib, damppumpe og dykker. Bjergelønnen blev delt således: Når skibet var bragt flot uden at losse fik Kastrupbjergerne ¼ part og Svitzer ¾ part. Var losning nødvendig fik Kastrup bjergerne 27 1/3 og Svitzer 72 2/3, men først skulle eventuel salær til kommissionær, lods, assistance fra skibets besætning samt havnepenge være trukket fra. Hvis en dykker skulle hente ladningen, fik han udbetalt et beløb afhængig af størrelsen på ladningen. Damperens kaptajn og bjergernes arbejdsformand havde kommandoen ved bjergningen. Smeden Niels Fogelstrøm fra Kastrup fortæller følgende: Min bedstefar (Jens Larsen) blev sømand, men var på sine ældre dage skipper på et af Svitzers bjergningsdampere, der hed Kastrup. Den var fast stationeret ved Nordre Røse fyr. Det var i sejlskibenes tid og inden renden til Drogden var uddybet, så det hørte til dagens orden med en grundstødning. Jeg husker endnu det flotte syn, når en bark eller en fuldrigger passerede sundet. Kastrups og Dragørs fiskere havde hver sit bjergelav under Svitzer, og ved grundstødning kunne det ofte komme til uoverensstemmelser om, om det var Dragør eller Kastrup bjergelav, der skulle give møde. Der var bestemte mærker i sundet, hvor grænsen gik, og der var på den tid en god ekstra fortjeneste at hente på skibssjov. Under isvintre var der også brug for fiskere, der med store issave skar træskibene fri af isen for at undgå at blive skruet ned. Ligeledes var det fiskerne der, når sundet var lukket med is, trak en åben jolle med proviant og post til de indefrosne beboere på Saltholmen. Kastrup besætning bestod af Jens Larsen, Niels Røil, Chr. Lind og Johannes Josephsen. De kunne straks optages i bjergelavet, hvis de blev opsagt af Svitzer. 12

13 GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Kammeråd, kaptajn og bjergnings-agent Carl Høyer. Han er klar med sin søkikkert for at spejde efter en grundstødning i Øresund. Høyer var sandsynligvis agent hos Svitzer Entreprise Foto: Carl Flensburg, ca Hvem måtte hvad I 1896 grundtødte en svensk båd på Soldatergrunden ved Saltholm. Fisker Peter Hansen fra Kastrup lå i nærheden og opdagede, at båden stod så tæt ved en rejeruse, at hvis vandet steg, kunne det grundstødte skib drive ind i rusen og ødelægge den. Rejerusen tilhørte fisker Hans Møller fra Skovshoved, der også var til stede. De to fiskere blev enige om at tilbyde at føre et anker ud for båden for at være sikker på, at båden ikke drev ind i rusen. Det gjorde de så. Bådens mandskab prøvede at hive men hev ankeret til sig uden, at båden forandrede stilling. Dagen efter sejlede de to fiskere bådens mandskab til Kastrup og førte dem 13

14 Kastrupfiskerne på skibssjov hen til Bjergningsagent Høyer. Dagen efter blev der sendt mandskab fra Kastrup, der hjalp båden af grunden og sejlede den til Kastrup Havn. De to fiskere havde hjulpet gratis, men alligevel skulle denne sag forelægges generalforsamlingen, da ingen af foreningens medlemmer måtte yde hjælp til egen fordel. På den efterfølgende generalforsamling blev sagen taget til efterretning og i stedet for bøde fik fiskeren P. Hansen udbetalt 6 kr. af foreningens kasse. På samme generalforsamling udlovede Bjergningsagent C. Høyer en dusør på 10 kr. til den, der først opdagede en grundstødning, der ikke kunne ses fra land eller dampbåd. I 1894 blev det bestemt, at en af bjergerne skulle have ret til at gå til skibs og få 3/8 part så længe han ikke var på fattighuset. Dampskibet Hamlet gik på grund den på Smågrunden ved middagstid. Carl Zimling der arbejdede i Tårnby præstegård skrev sig først til skibs kl Han var derfor ikke berettiget til at få del i bjergelønnen. Generalforsamlingen mente, at hans kone, der var blevet varskoet om grundstødningen, kunne have sendt bud efter ham eller ringet til ham. En fisker meldte sig syg på grund af en dårlig hånd. Han mente sig ikke i stand til at tage del i bjergningen. Men det afviste bestyrelsen, da han til dels stadig udøvede sit erhverv med rejefiskeri. Han truede med at melde sig ud af foreningen og selv gå i gang med at bjerge skibe. Han fik et brev fra bestyrelsen der gjorde det klart, at han skulle deltage i bjergningen så godt han nu kunne, og han i øvrigt ikke fik løn for bjergningen af det skib, hvor han meldte sig syg. Sagen kom på generalforsamlingen, da fiskeren følte sig forurettet og havde skaffet en lægeattest. Men afgørelsen blev opretholdt. 14

15 Forlis I 1893 sad damperen Columba fast i isen i Øresund ud for Kastrup. Med hjælp af fiskere fra Kastrup Bjergelaug og Svitzer bjergningsdamper Kattegat kom Columba fri af isen og kunne derefter sejle ind til København. Det tog 2 dage at få skibet fri, og for dette arbejde fik fiskerne hver 59 kr. Fiskerne besluttede at spendere deres løn på en fest i Kastruplund. I den anledning blev efterfølgende sang skrevet og sunget ved fester. Ifølge Amager Posten herskede der under hele festen den fornøjeligste stemning, og deltagerne viste her som ved isningen at de kan være lige så raske både når det gælder et drøjt stykke arb ejde og e t mu nt e r t l au g. GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Svitzers bjergningspontoner Odin og Thor i midten samt selskabets to bjergningsdampere Hertha til højre og Skandinavien til venstre. Foto: Carl Flensburg, ca

16 Kastrupfiskerne på skibssjov Sjov-vise Fra isperioden i Kastrup 1893 ( Ved fiskernes fest i Kastruplund) Mel: På en på en på en igen Nu er vi samlet her igen nu skal vi ha e et rigtigt spænd Damperen fik vi vel i havn Alle som en vi g jorde gavn Derfor vi os nu ret vil more Alle sammen små og store Drik, drik, drikke en skål For at vi nåede til vort mål Vinteren ja den er jo stræng Bringer dog glæde og sorg i flæng Samlet vi er i vennelag Danse og le til lyse dag Kaptajnen ej mer sit skib kan føre Og kløede sig vist bag det ene øre Da isen standsed hans fart Situationen var dårlig klart Tiden den gik og kulden steg Det blev en helt alvorlig leg Vi bragte damperen vel i havn Hel og holden fra ror til stavn Skønt den var stedet i nød og fare Gerne de g yldne pund han spared Dog skønt ej uden tvist Sejren bragte vi hjem til sidst Tænk at de seje Dragør,ænd Ville sende Svitzer hjem igen Men vi dog Høyer takke må Bjergeren hjalp os med at gå på Derved blev vi så hurtig færdig Ja det var rentud højst mærkværdig Så gesvindt vi tjente de gryn Og fik Columba ind til byen Fra Kastrup vi gå på fiskeri Sildetiden er længst forbi Rejerne ligger i dvale end Leve skal dog de fiskermænd Da så den hval løb fast i isen Skyndte vi os at slagte grisen Og nu til gilde vi gik Følgende god og gammel skik Konerne og de piger små Dem må fiskerne stole på Når at han færdes på vildene sø Ofte må døje savn og nød Da de har sørget for kost og tæring Knyttet ruser og sildenæring Skulle da de ej dele vor fryd Tag derfor glas og slå til lyd Damerne leve højt HURRA Dem der sørger for øl og mad Lærken den sidder nok så net Skjult i dugen se det var ret Dem vi nu svinge vil i dansen De skal smykkes med hæderskransen Skål for hver hustru skål for hver brud Tømmer så glasset til bunden ud 16

17 Nogle de så med skæve blik Til den gevinst vi nylig fik Gilde det vil de ikke ha e Dans og løjer det vrænger de a Men vi mente at arbejde vinker Hen til bordet hvor punshen blinker Derfor et kraftigt hurra For vor forening, den var bar Ændring af kontrakt I december 1900 krævede Svitzer en nedsættelse på 5% af Kastrupbjergernes andel i bjærgningsprisen med det samme. Bjergningsforeningens bestyrelse protesterede kraftigt, da den gældende kontrakt kun kunne opsiges med 1 års varsel. Men Svitzer stillede sig på bagbenene og meddelte, at hvis man ikke gik ind på disse betingelser, ville Svitzer opsige kontakten, når den udløb. Bjergningsselskabet mente, de havde underskud på de daværende vilkår. Kastrupbjergernes bestyrelse fik dog et par dage senere forhandlet sig frem til lidt bedre forhold. Procentsatsen i de følgende 3 år ville falde med 1 % til den i 1904 ville ende på 20%. Dette kompromis blev fremlagt den efterfølgende generalforsamling, I protokollen står følgende: Efter en længere diskussion og forskellige mindre pæne udtalelser mod Entreprisen fra en del medlemmer gik man over til en afstemning, de r e ndt e me d e n acce pt. Konkurrence og opløsning Københavns Bugserselskab, der havde indgået en kontrakt med Svitzer, gjorde i 1905 krav på at få en del af Kastrupbjergernes disktrikt nemlig fra Amager Land-grund fra Prøvestenen til tæt syd for Svalerumpen. Hvis de ikke kunne få det opfyldt ville de kræve erstatning. Det var foreningen ikke bange for, men de frygtede selskabets store sanddampbåde, som havde kraftige maskiner. Foreningen kunne på ingen måde gå ind på indskrænkning af dens distrikt. Efterfølgende havde man et møde med Svitzers direktør, der mente bjergerne i Kastrup bare kunne gå ud på skibssjov i området så kom vi nok ud af det med betalingen skulle

18 direktøren have sagt. I 1912 fik kastrupperne alligevel besked på fra Svitzer om kun at bjerge i det omstridte område, når der blev sendt bud efter dem. Svitzer havde opsagt kontrakten med bugserselskabet og ville nu selv alene bjerge skibe i det nævnte område. De tilbageviste, at direktøren 5 år tidligere havde givet grønt lys til kastrupperne i området. Fiskerne opsagde kontakten med Svitzer i april 1914, og samtidlig blev foreningen opløst. Kassebeholdningen på 1096 kroner blev fordelt mellem medlemmerne. Men foreningen genopstod kortvarig fra , da man åbenbart igen fik kontrakt med Svitzer, der bl.a. stiller en motorbåd til rådighed. Måske var der færre medlemmer, for generalforsamlingen foregik nu i Havnecafeen og ikke som tidligere på Kastruplund. I den nyetablerede forening skulle medlemmerne betale et indskud på 5 kr. Svitzer op- Kastrupfiskerne på skibssjov Ombord på Svitzers bjergningsponton. Herren med den hvide vest er prins Harald, søn af kong Frederik den 8. Foto: Carl Flensburg, ca

19 sagde kontrakten igen i 1923, da man mente kastrupperne ikke meldte alle strandinger. Der var tale om at Sø-og havnearbejdernes fagforening skulle søge at forhandle, men det skete tilsyneladende ikke. GLEMMER DU NUMMER 2 marts/april 2009 Udsnit af søkort over bl.a. Øresund fra 1849 (Rigsarkivet) 19

20 Udsnit af søkort over bl.a. Øresund fra 1849 (Rigsarkivet) S kibssjov Når et skib var i nød, kunne man sende et nødsignal i form af et flag, der var bundet sammen på midten. Det flag siges at være i sjov. Ordet kommer fra hollandsk sjouw, der betyder frygt eller skræmsel. I Kastrup Bjergningsforenings protokol benyttes ordet skibshov indtil ca. 1902, hvor man skifter til skibssjov. henvendelse & åbningstider Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. vi har Åbent Mandag Tirsdag Fredag STADS- og lokalarkivet har desuden udstillinger på: Kastrupgårdssamlingen Midt på Amager & kastrupglas Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Lørdag og søndag Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008. BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008. BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008 BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED FORSIDEILLUSTRATION: Cornelia Corneliussen i skranken på Tårnby Apotek,

Læs mere

SPAREFORENINGER OG BANKER

SPAREFORENINGER OG BANKER TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 10 NOVEMBER 2007 SPAREFORENINGER OG BANKER FORSIDEILLUSTRATION: Kastrup Bank, senere Amagerbanken, startede i E.B. Petersens villa Strandhøj på Amager

Læs mere

Ole Mortensøn Historien om SAMKA

Ole Mortensøn Historien om SAMKA Ole Mortensøn Historien om SAMKA Hvert skib har sin skæbne, og det er tilfældigheder, som bestemmer, om et fartøj kommer velbjærget gennem mange års sejlads. Alligevel er det med skibe som med huse og

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

DYKKEHISTORISK TIDSSKRIFT. Nr. 41-14. årgang 2010

DYKKEHISTORISK TIDSSKRIFT. Nr. 41-14. årgang 2010 DYKKEHISTORISK TIDSSKRIFT Nr. 41-14. årgang 2010 1 DYKKEHISTORISK TIDSSKRIFT INDHOLD Nyt fra selskabet... 3 Peter Madvig Christensen og Dansk Dykkerforening Jysk Afdeling... 4 Norsk Dykkehistorisk Forening

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening.........................................

Læs mere

"Midt på Amager" Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET

Midt på Amager Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til: MÅNEDSBLADET Lokalhistorisk Samling Kamillevej 10 2770 Kastrup Tlf. 32 46 05 45 www.bibliotek.taarnby.dk

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Jern- og skrotfarten på Frederiksværk Med en vis ret kan man kalde Stålvalseværket i Frederiksværk for Carolinernes moder, idet det har leveret stålet til

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr. 27 - Oktober 2014 1 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015

Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Nr. 162 40. årgang april 2015 Arbejdsholdet 2014/2015 Her ses årets arbejdshold, som har sørget for at havnen er klar til den kommende sæson. Som tak for deres indsats var de inviteret til frokost i klubhuset,

Læs mere

for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 2011 2014 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 Indholdsfortegnelse En sort slave satte skræk på egnen...4 Vejlaug?...9 Et oplevelsescenter ved Munkholm... 11 Margit

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter,

Læs mere