-udfordringer for alle. FED fest for de årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015."

Transkript

1 -ufong fo all FED fs fo åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun

2 E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun. 2 JunoUngomsskoln ha lbu fl s kommunn, og u kan nn fol læs l om foskllg hol. Uans hvo Gv Kommun u bo, kan u naulgvs bny lbun. D gas a lag JunoUngomsskolns unvsnng og akv. Hvs u lag på hol m uakv, ll u bug sælg y maal på hol, kan blv al om, a u skal bal mn bløb. Unvsnngn fn s på manag, sag, onsag sam osag. På nogl hol fogå unvsnngn wknn. Tspunk fo unvsnngn så anfø v bskvlsn af nkl hol. Mmn an afal, gæl: Managshol Sa manag.. janua 201 Tsagshol Sa sag. 6. janua 201 Onsagshol Sa onsag. 7. janua 201 Tosagshol Sa osag. 8. janua 201 Unvsnngn på fls af holn vl fogå 12 ug og vl fo slu ug 1 mas/apl mån. V håb, a mang ml sg l holn - v sa nmlg kun hol, hvs nok lv, ml sg! Umlba nn unvsnngn sa, vl u moag bsk om holsa. D vgg, a u lml g! - Kun lml lv kan lag unvsnngn. På fl af holn kun plas l bgæns anal lv. Kono: Gsag Allé 1, 2670 Gv lfon: mal: Kono: manag-onsag kl.: 9:00-16:00 osag kl.: 9:00-18:00 og fag kl.: 9:00-1:00 S vos hjmms Du lml g på Ungomsskolns hjmms:

3 Tlbusskma 201 Bmæk! Hol mak m blå Kl.: 1:00-1: Hol mak m ø Kl.: 16:00-18:30 Hol mak m oang Kl.: 17:00-18:30 Hol mak m gå Kl.: 18:30-21:0 Hol mak m llla Kl.: 19:00-21:00 Hol mak m magna Kl.: 20:00-22:00 Manag Wknkus Hol Fag S S Hol Fag S Spansk Sanskoln 2301 Gå kop amok Sanskoln X Slkvæks Løag kl. 10:00-1:20 S: Anaskoln 6230 Sjov bagnng Sanskoln Kun fo øs Sanskoln 6 Tsag Hol Fag S S Kun fo øs Holmagskoln X Rollspl Holmagskoln Englsk Anaskoln Sy og sgn Anaskoln X Chokolavæks Løag kl. 10:00-1:20 S: Anaskoln Sæbsøbnng og huplj Løag kl. 10:00 1:20 S: Anaskoln Expmnaum Cy Løag kl. 10:30-17:30 Møs: UngomsCn Ps: 0 k Sjov malavnng Anaskoln 2102X Solosang UngomsCn Bolspl Anaskoln 7 Onsag Hol Fag S S 103X Fansk Tun Skol 2103X Pakou Anaskoln Ung ma Mosskoln 2612X 261X 260X Nglkusus Løag Kl. 10:00 1:20 S: UngomsCn Bolhvæks Løag Kl. 10:00 1:20 S: Anaskoln Cupaks Løag Kl. 10:00 1:20 S: Anaskoln Kun fo øs Mosskoln Kun fo ng Mosskoln Showan Mosskoln Taspn Mosskoln 7 220X Dn hmmlg yllskol Tosag Mosskoln 7 Hol Fag S S Foo n Fnss Anaskoln Kun fo øs Anaskoln X 261X SpngPay - Kun fo åg Fag S: UngomsCn Byg g skaboa Løag kl. 10:00 1:20 S: Anaskoln Ps: 300 k. Hyu m fsafn Fag. 20. sønag Møs: UngomsCn kl. 17:00 Ps: 100 k X Chlang Anahalln 7 210X Nwsyouh Anaskoln 2701X Pakou - wkn Løag kl. 10:00-1:20 Møs: UngomsCn 6 202X Rollspl Tun skol Aon naun Løag sønag Møs: UngomsCn Ps: 100 k. 7 HUSK! V skal hav n lmlng sns sønag n 21. mb 201

4 og p s l b v Bl Pay g n p S l m o K sn v a n n Skv å hyu Tag m p Englsk Englsk kn u fa n hvag f.ks. skoln - mn også gnnm ao og TV. Måsk kan u slv al nglsk. Uans om u go ll lg bgyn a læ spog, ha u på vos kusus mulgh fo a blv nnu b. V sas ms på samal, l ks, øvls og lkhjælp. Hol: Tsag 18:30 21:0, Anaskoln Spansk Ha u lys l a læ spansk og nog om spansk kulu? Så ha u mulghn på hol. V spll spl, lav opgav, fø alog og s små flm. Hol: Manag 16:00-18:30, Sanskoln Fansk All kan lag, uans nvau, og vl blv bug PC, Pa, flm unvsnngn. Hol: 103X Onsag 1:00-1:, Tun Skol - højn NwsYouh Kom og væ m l a skab bakng nws på nyhsakonn hos wb-avsn NwsYouh. D bug fo jounals, foogaf, gn og nogn, som ha lys l a lav n go, sjov og spænn wb-avs. Tag ufongn op og væ m l hv ug a usn wb-avsn m ny og spænn sof skab af ung, om ung og fo ung. Hol: 210X Tosag kl. 18:30-21:0, UngomsCn SpngPay BEMÆRK: Du skal væ fyl 13 å fo a lag SpngPay. Tlg ha v hol fs sammn m Oulansh, Buhan G, UFO Ypha og Gan Avnu UngomsCn. Tl SpngPay vl v gn hy kn ansk ban. Navn skal væ n ovaskls l nnu, mn lml g nu, så ha u n b han fo a komm m. Hol: 2602X UngomsCn, Fag n 13. mas 201 Hyu m fsafn V js u n ø skov, væk fa læ og foæl. V lav ma sammn og hygg m n mass foskllg lg og spl. Løag afn fsafn, hvo v lav ksa go ma og læk nks (un alkohol). Pak fo l ksa pæn øj askn l nn afn. Hol: Fag. 20. sønag. 22. mas 201 Ps: 100 k. HUS K! V sk al ha v n l sn ml s sø ng nag 21. n mb 201 Tlml g på

5 ( D N l Fa hån MU Chokolavæks E u vl m hokola? Og vl u gn læ a lav n gn fanassk fyl hokola? På kusus få u n mass ff l a fmsll n gn fyl hokola, så s u som, nå u køb m fæg æsk. Hol: 6260 Løag. 17. janua 201, Kl.: 10:00 1:20, Anaskoln Sjov bagnng V bag bø som gaml ag go sun bø, som kan bugs l mapakkn. Mabø, bø m gønsag, bø m fug og foskllg kag. D blv også l n gn bagønsk. D bø, u bag, vl u få m hjm. Hol: 6230 Manag 18:30 21:0, Sanskoln 8 På u m unomsskoln Expmnaum Cy Tag m l slaaffnlan fo plfng. Expmnaum Sn Cn ll akvsn fo nau, knk, mljø og sunh. D fogå al nog spænn Expmnaum og så må man ø v næsn alng. Hol: 2603X Løag. 31. janua 201, kl. 10:30-17:30 Møs: UngomsCn Ung ma E u l Pzza ll Pasa? Vl u væ b l a lav ma? Vl u læ om sun og go ma? V planlægg nkøb og lav man, mns v ha hygglg! Hol: Onsag 18:30 21:0, Mosskoln Sjov malavnng Malavnng skal væ sjov. På hol fmsll v almnlg og ualmnlg vlsmagn f opskf, v bl.a. fn på n. V planlægg, hva v skal lav af ma fa gang l gang, så u høj ga m l a bsmm, hva v skal lav. Hol: 6210 Tsag 18:30-21:0, Anaskoln Cupaks Læ a lav flo upaks m nbyn pyn! På kusus unvss foskllg yllknkk, så man kan lav fn upaks m blan an os, honsa, klasssk upak-swls og mang an koav usmyknng. Hol: 260X Løag. 7. mas 201, Kl.: 10:00 1:20, Anaskoln Slkvæks Pøv slv! - sjov. På kusus komm u slv l a fmsll bå bolh, laks og vngumm. Hol: 2601X Løag. 10. janua 201, Kl.: 10:00 1:20, Anaskoln Bolhvæks H hann fo a læ a lav bolh - bå sjov og bllg. En pos hjmmlav bolh kan væ n fn lll gav - og så smag go! Hol: 261X Løag. 28. fbua 201, Kl.: 10:00 1:20, Anaskoln

6 Bug n FANTASI 6 Kun fo øs H øm ngf zon - og kun øs fa 6. og 7. klass, få lov l a væ m på hol. V bsmm slv afnns pogam, som kunn væ: Uklænng, molfoos, Sngsa-bal, malavnng, sjov lg, kav væks, flmhygg - ll hva syns u? V snakk om ALT, v øs snakk om... Ko sag - u få mulgh fo a væ gg øs og væ sammn m an øs på n gn al. Du skal ba ml g og mø op - så v gang! Ef kus kan u væ skk på a hav læ m om øs og n gn vn - og måsk få ny vnn fo lv. Hol: Manag 18:30-21:0, Sanskoln Hol: Tsag 18:30-21:0, Holmagskoln Hol: Onsag 18:30-21:0, Mosskoln Hol: Tosag 18:30-21:0, Anaskoln Sy og sgn Sy hl g øj, ll gø nog v gaml. Du læ klppknk, syknk og a konsu n gn møns f mål. Hol: Tsag 18:30 21:0, Anaskoln Rollspl R, væg, skønn jomfu og an ukæmp ablg slag bæspll Dungons & Dagons! Ha u lys l a læ a spll spænn spl sammn m kamma, hol lg nog fo g! Hol: 2203X Tsag 18:30-21:0, Holmagskoln Hol: 202X Tosag 18:30 21:0, Tun skol - højn Nglkusus Ngl n vgg l af pgns look. På kusus kan u pøv foskllg kav ng. V gnnmgå, hvoan u kan hol n gn ngl, mn også hvoan man lav glasfbngl. V s på maal, usmyknng m.v. Hol: 2612X Løag. 7. fbua 201 Kl.: 10:00-1:20, Anaskoln Sæbsøbnng og huplj Ha u lys l a lav n gn sæb m n psonlg uf og fav? På hol læ u a fmsll og søb n gn sæb, som u kan bug l g slv ll som gav l n u hol af. Du vl også få n lll noukon l naulg huplj fom af ansgsmask af ng, u all ha kølskab. Så vl u væ bå lækk og naulg - og kk bug all n spapng på sæb og huplj, så hol fo g. Hol: Løag. 2. janua 201 Kl.: 10:00-1:20, Anaskoln Kun fo ng Kun fo ng kus, hvo man kan lav al mllm hmml og jo, som ng ha lys l, f.ks. snakk om øs, ag på fsku, lav ma, hø musk, s flm, lav flm, ag på blusllng m.m. Hol: Onsag 18:30-21:0, Mosskoln Pakou Pakou n lav ny spo, hvo man sammnsæ hop, ul, spng, løb og lanng. D fogå hnov, gnnm og un fohnng som f.ks. bygnng, mu, ækvæk, æ og app. På hol sæ v fokus på noukon, skkh, sk spng og lanng. Hol fo bå bgyn og fo m øv lag. Hol: 2103X Onsag 17:00-18:30, Anaskoln Pakou - wkn S lbusskma på s 3. Tlml g på

7 Pøv Rollspl Gå l Foo n Fnss Byg g skaboa Chlang Læ a syng Chlang n blanng af spnggymnask, ans og sun (kas og løf m hnann). På hol vl v øv ss lmn og samg æn smgh, syk og knk. V vl på hol lav n gg hs l go musk. - D blv hå ænng, blan m hygg, sjov og sammnhol. - D blv hlang æg Bng I On -sl. V læ a kas m hnann, ans og spng som flmn. Hol: 210X Tosag 19:00-21:00, Anaskolns hal Dn hmmlg yllskol I n hmmlg yllskol vl blv unvs fosvnng, fmylnng og måsk svæ knkk svævnng. V skal få øklæ l a fosvn og bol l a komm fm. Van blv l s, og ju fovanl sg l øklæ, al sammn Dn hmmlg yllskol. Hol: 220X Onsag 18:30 21:0, Mosskoln Taspn Fanassk foællng, sjov suaon og sj sl! H vl v lav aøvls, mpovs, opfn oll og hso. V opvsnngs- og usllngsaangmn. 6. apl vl v vs nog af, v ha øv på. Ly som nog fo g? Taspn fo all, som ha lys, bå g som gamml og gav og g, som alg ha pøv fø. Hol: Onsag 18:30 21:0, Mosskoln Solosang D kusus l g, vl m a syng. V vl bl.a. bskæfg os m: Bass-sangknk, sangnsungsknk, smmvlgholls, mkofonsang m.m. V bug n musk, u kan l - ag v. no ll CD m føs gang, v møs. Hol: 2102X Tsag 18:30 21:0, UngomsCn Byg g skaboa ll Longboa Dlag n anls og sjov ag, hvo uby fo un hl g skæsy longboa ll skaboa, også kan nklu ny vnskab og fmg oplvls på n fhjul opusmaskn. Hol: 261X Løag. 7. mas 201 kl 10:00-1:20, Anaskoln Foo n Fnss V skal bug vos kop gnnm lg, bolspl og foskllg fom fo ænng - bå n og u. V skal også lb foskllg fom fo sps skolns køkkn. V lav snaks, smoohs, ngba og fasfoo m.v. på n sun må. D hol fo g, ha lys l a hav sjov og samg få sv på pann. Hol: Tosag 16:00-18:30 Anaskoln Aon naun På nn u, fogå unøs s på Sjællan, få u spænn ufong og skal ovna l. Væ opmæksom på a u kan sk a blv kol, vå og bsk!!!!! OBS: kos 100 k. a lag. Hol: Møs: UngomsCn Tu: Løag. 9. sønag. 10. maj 201 Bolspl Ka u l a spll bol? V æn foskllg nnøs bolspl og spll kamp fo sjov! Måsk få u lys l a fosæ m a spll n æsklub. Husk nnøsfoøj! Hol: 6210 Tsag 19:00-21:30 Anahalln Showan Avasl!! På hol svs og knokls! - Tl gngæl læ u a ans næsn lgså go som sjnn på MTV. På ko vl u hav læ n mass f n, som blv sa sammn m nog f musk. Ly som nog, u kunn ænk g, skal u ba lml g hol. Husk, a på hol skal mbngs skføj, nnøssko og kkls. Hol: Onsag 18:30 21:0, Mosskoln Gå kop amok E u vl m a væ akv, og måsk na kas g u ny ufong? Elsk u moon/ spo, ma v bål, nau ufong og hygg, så Gå kop amok lg nog fo g. V skal u naun, pøv flufslv og få moon. V skal hav ufong v onngsløb, kanou og mg m. Hol: 2301 Manag 18:30-21:0, Sanskoln 7 HUSK! V skal hav n lmlng sns sønag n 21. mb 201

8 6Sæ kys kalnn Lg fø v slu Ungomsskolns opvsnngsaangmn Sønag. 12. apl 201, kl. 1:00 - a. 16:00 UngomsCn, Gsag Allé 1 V ha aon fo a afslu n sæson m show UngomsCn, hvo all hol, ha lys, komm og vs, hva ha bskæfg sg m sæsonn. Tl aangmn all vlkomn. Sæ kys kalnn u fo aon, så u, n faml og nn vnn kk lov j u l nog an. V glæ os l a mø g og n faml! Følg os på Fabook Tlfon: Gv kommun

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere