6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno En kommenteret tabelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport"

Transkript

1 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/04

2 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 2 af 28 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5 Postboks København K ISSN ISBN

3 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 3 af 28 Indhold INDHOLD... 3 FORORD INDLEDNING OM UNDERSØGELSEN OM ANALYSERNE BRUGEN AF DE POLITISKE KAMPAGNER HVILKE KANDIDATER BRUGER HVILKE KAMPAGNEREDSKABER? DE FRIVILLIGE GØR KAMPAGNEN EN FORSKEL? TRAFIKDATA KONKLUSION OG RESUMÉ... 28

4 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 4 af 28 Forord Denne rapport er et resultat af et samarbejde mellem Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM) og Institut for Statskundskab (IFS), Københavns Universitet ved professorerne Kasper Møller Hansen og Jens Hoff. I september 2009 tog FDIM kontakt til IFS og foreslog et samarbejde vedr. brugen af især elektroniske medier i forbindelse med det forestående kommunalvalg d. 17.november Det aftaltes, at analysen af kommunalvalget især skulle fokusere på de opstillede kandidaters valgkampagner; i særdeleshed deres brug af forskellige kampagneredskaber, herunder ikke mindst de elektroniske, samt effekten af at anvende de forskellige redskaber på kandidaternes stemmeandele. Der var i den forbindelse en forhåbning om, at FDIM s logdata fra deres panel af internetbrugere kunne bruges til at sige noget om brugen af kandidaternes hjemmesider, Facebook-profiler, mv. Det var herefter op til forskerne at udforme det spørgeskema, som udsendtes til samtlige opstillede kandidater til kommunalvalget kort før d. 17. november. FDIM stod for det meste af det praktiske arbejde med at finde kandidaternes adresser, udsende spørgeskemaet til dem, kode de indkomne skemaer, mv. Vi vil gerne i den forbindelse takke Morten Helveg Petersen, Peter Djurup og Thomas Jacobsen fra FDIM for godt samarbejde i forbindelse med projektet og studentermedhjælp Sune Nygaard Jensen for hans arbejde. Vi er også taknemmelige for kommentarer fra Yosef Bhatti og Asmus Leth Olsen begge ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Men ikke mindst vil vi takke de kandidater, som valgte af svare på vores spørgeskema, for at de midt i en travl valgkamp gav sig tid til at svare på vores spørgeskema og dermed bidrog til at give dansk forskning på dette område et skub fremad. 1. Indledning Den politiske kampagne siges at få mere og mere betydning. Vælgerne er mere rodløse og flytter sig mere mellem partierne fra valg til valg, og flere vælgere end tidligere beslutter sig først for, hvad de vil stemme under selve valgkampen. Til trods for dette overordnede billede af den politiske valgkamps betydning, er valgkampe et meget underbelyst forskningsområde. Mens valgforskningen er nået langt ved at kortlægge, hvorfor folk stemte ved at spørge vælgerne efter valget, har forskerne kun i meget få tilfælde grundigt spurgt vælgerne under en valgkamp, for at se hvordan valgkampagner påvirker vælgerne.

5 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 5 af 28 Denne undersøgelse spørger kandidaterne ved kommunalvalget den 17. november 2009 om, hvordan de har planlagt deres kampagneaktiviteter. Svarene fra kandidaterne giver et generelt overblik over, hvordan den kommunale politiske kampagne forløb anno Analyserne af kandidaternes svar giver for det første indblik i hvilke kampagneredskaber, der anvendes, og af hvem? For det andet er det muligt at analysere sig frem til, om det gør en forskel at anvende kampagneredskaberne ved at analysere brugen af redskaberne i forhold til den faktiske stemmeafgivning på kandidaterne og deres parti. Denne rapport er et arbejdspapir. Det vil sige, at det er første forsøg på at sammenfatte resultaterne og analyserne af datamaterialet. Det betyder også, at der er flere løse ender og elementer, som ikke er analyseret ned i detaljen. Derfor er kommentarer til nye analyser og/eller andre vinkler på analyserne meget velkomne. Vi har forsøgt at holde os fra tolkninger af mange at tabellernes resultater og i denne omgang blot set analyserne som en beskrivelse af den kommunale valgkampagne anno Om undersøgelsen Tre uger før kommunalvalget den 17. november 2009 blev der sent en med et unikt link til et spørgeskema ud til kandidaterne til kommunalvalget. Ud af de kandidater blev der sendt mail til de kandidater, som vi havde mailadresser på. Udsendingen af invitationer til at deltage i undersøgelsen skete i tre bølger for at sprede belastningen på serveren, hvor svarene blev registreret. Et par dage senere blev der gennemført en rykkerprocedure også pr. mail. Proceduren forløb på følgende måde: 1. runde var mandag 16. november 2009 hvor der blev udsendt invitationsmail fra eftermiddag og frem til kl mails kom retur pga. forkert mailadresse eller fyldt mailboks. Til denne gruppe blev der udsendt rykkere fredag 20. november. Her var der igen 121 mail, som kom retur. En del af disse returmails var returmails fra mailadresser, som også ved første invitation kom retur. 2. runde var tirsdag 17. november hvor invitationsmails blev udsendt. Udsendingen blev afsluttet kl mails kom retur eller kunne ikke leveres rykkere blev udsendt 23. november. Udsendingen var afsluttet kl rykkermails blev ikke leveret. 3. runde var også tirsdag 17. november hvor invitationsmails blev udsendt. Alle invitationsmail var sendt inden kl mails kunne ikke leveres. Der blev udsendt 1.515

6 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 6 af 28 rykkermails til denne gruppe mandag Udsendingen var afsluttet kl rykkermails kunne ikke leveres. Tirsdag den. 17. november kl. 22 var der fejl på serverens DNS registrering, hvilket betød, at respondenterne ikke kunne åbne linket med skemaet. Det blev rettet delvist i løbet af onsdag den 18. november, men rettelsen slog først helt igennem onsdag aften. 25 kandidater, som henvendte sig direkte om dette problem, fik mail med link til skemaet på ny. For personer i gruppe 1 kunne man svare helt frem til 5. december, mens man for de to andre grupper kunne svare frem til 27. november. Langt de fleste svar kom dog i dagene umiddelbart efter invitationen var sendt ud. Gruppe 1 blev holdt åbent længere for at give de personer, der havde problemer med at benytte det tilsendte link bedre tid til at svare. Hvis man beregner svarprocenten på baggrund af de respondenter vi sendte en mail, og de skemaer som ikke kom retur betyder det, at = kandidater har modtaget en invitationsmail kandidater har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 33. Kandidaternes s blev i de fleste tilfælde stillet til rådighed af moderpartiet. Venstre ønskede ikke at give os adgang til deres kandidaters adresser, hvilket betød at Venstres kandidaters er fundet ved at undersøge kommunale hjemmesider og kandidaternes personlige hjemmesider. Også adresser for kandidaterne fra lokallisterne er fundet ved opslag på nettet. Til trods for at ikke alle kandidater har modtaget en med et link har i alt kandidater alligevel svaret på spørgeskemaet. Det vil sige, at vi har svar fra 23 pct. af kandidaterne eller lidt under én ud af fire kandidater. De mange svar er rigeligt til at give et generelt billede af den politiske kampagne op til kommunalvalget Men en ting er antallet af svar, en anden og endnu vigtigere ting er, om de kandidater, som har svaret, ligner den samlede population af kandidater på centrale karakteristika. Det vil sige, om de kandidater, som har svaret kan siges at være repræsentative for alle de kommunale kandidater ved kommunalvalget. Tabel 2.1 sammenligner de kandidater, som har svaret, med alle kandidaterne. Som det fremgår af tabel 2.1 er der meget få skævheder, hvis man sammenligner surveyen med alle kandidater. Hverken på køn, alder, kandidatens listeplacering eller geografiske region er der nogle forskelle. På et enkelt punkt rammer surveyen en smule skævt, og det er på

7 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 7 af 28 kandidaternes parti. Der er lidt for mange SF ere og Socialdemokrater, mens Venstres kandidater er underrepræsenteret, hvilket også gælder lokallisterne. Skævheden skyldes, at det netop er disse grupper, hvor adresserne er fundet ved opslag på nettet frem for adresse stillet til rådighed fra partierne. Man kunne overveje at vægte materialet, så det afspejler populationen perfekt, men dette er ikke gjort i nedenstående analyser for ikke at komplicere analyserne yderligere.

8 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 8 af 28 Tabel 2.1: Fordeling på køn, alder, listeplacering, parti og region for kandidaterne i surveyen og blandt alle opstillede kandidater (population) (pct.) Survey Alle kandidater Kandidatens Køn Kvinde 34,0 31,1 Mand 66,0 68,9 Kandidatens alder (år) ,4 3, ,2 2, ,0 9, ,8 19, ,8 28, ,9 14, ,6 14, ,2 6, ,8 2, ,3 0, ,1 0,1 Kandidatens listeplacering 1 14,4 10,0 2 10,3 9,1 3 9,7 8,4 4 8,2 7, ,0 13, ,1 11, ,8 13, ,7 13, ,4 6, ,5 6,0 Kandidatens parti Socialdemokratiet 27,9 20,5 Det Radikale Venstre 10,6 9,0 Det Konservative Folkeparti 14,1 12,3 SF - Socialistisk Folkeparti 18,0 12,9 Dansk Folkeparti 4,1 6,6 Venstre 11,9 19,5 Enhedslisten - De Rød-Grønne 5,8 5,1 Andre partier (fx lokallister) 7,7 14,1 Tabellen fortsætter på næste side

9 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 9 af 28 Survey Alle kandidater Kandidatens region Region Hovedstaden 30,4 28,2 Region Sjælland 16,6 17,6 Region Syddanmark 18,1 22,7 Region Midtjylland 23,1 20,5 Region Nordjylland 11,8 11,0 n/n Note: Populationen er fra Danmarks Statistikbank n/n er henholdsvis antal svar fra surveyen og antal kandidater i populationen. 3. Om analyserne Deltagerne i undersøgelsen er anonyme, og vi vil derfor ikke give oplysninger om specifikke kandidater eller om hans eller hendes valgkamp. Snarere vil analyserne forsøge at finde generelle mønstre mellem brugen af kampagneredskaber og fx antallet af personlige stemmer. Desuden vil vi fokusere på at beskrive den kommunale kampagne anno Et generelt forhold vedrørende niveauet i tabellerne er, at der kan være en tendens til at netop de kandidater, som har planlagt at gøre meget i kampagnen, er mere villige til at deltage i en undersøgelse om kampagnen. Tillige kan der være en tendens til, at kandidaterne hellere rapporterer for meget end for lidt i relation til kampagneaktiviteter for at stille deres kampagne i et godt lys. I begge tilfælde kan der altså være en tendens til en overvurdering af den faktiske aktivitet. I relation til de kausale analyser, især i relation til analysen hvor vi finder effekten af kampagnen på de personlige stemmer (se tabel 7.1), kan det være svært at undgå, at der er noget endogenitet i analysen. Det vil sige, at kandidatens kvalitet i vælgernes øjne, operationaliseret som andelen af personlige stemmer, påvirkes af de anvendte kampagneredskaber, men antallet af personlige stemmer forstået som kandidats kvalitet i bredere forstand påvirker også kandidatens muligheder for at anvende kampagneredskaberne. Det betyder, at der er et kausalt loop mellem mange af de uafhængige variable (kampagneredskaber anvendt) og den afhængige variabel (stemmer på kandidaten). Så selvom kampagnen ligger tidsmæssigt før selve valget, er der et potentielt metodisk problem i de kausale analyser. Tillige kan der ligge et problem i at bestemme, om det er kandidatens X-faktor, som gør en forskel i relation til effekten af hendes kampagne, eller om det er kampagnen i sig selv, dvs. om der er spuriøs effekt i modellen. Vi har forsøgt at tage

10 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 10 af 28 højde for dette ved at inddrage så mange forklarende variable som muligt i regressionerne og håber derved at undgå forstyrrende endogenitet og spuriøsitet. Endvidere kan der være enkelte tabeller, som afviger fra at summere til 100 pct., hvilket skyldes afrundinger. 4. Brugen af de politiske kampagner I surveyen blev kandidaterne spurgt om, hvilke kampagneredskaber de anvendte i deres kampagne. Kandidaterne blev præsenteret for en lukket liste med forskellige redskaber. Tabel 4.1 viser anvendelsen af de traditionelle redskaber, mens tabel 4.2 viser anvendelsen af de elektroniske redskaber. Vi deler redskaberne op i traditionelle og elektroniske redskaber for overskuelighedens skyld, men også fordi faktoranalyse (Principal Component Analysis (PCA)) viser, at disse to grupper af redskaber er knyttet sammen. Det vil sige, at de redskaber, som ligger under traditionelle redskaber ofte anvendes sammen i en given kampagne. Man kan også sige, at de to grupper er to typer af kampagnestrategier den traditionelle og den elektroniske. Man kan se flere kandidater anvende begge grupper af redskaber, men generelt er det sådan, at hvis kandidaten anvender et redskab i gruppen, er der stor chance for, at kandidaten også anvender flere af de andre redskaber i samme gruppe. Tabel 4.1: Anvendelse af traditionelle redskaber Pct.. n Deltaget i gadearrangementer Læserbreve/debatindlæg i lokalavis Deltaget i vælgermøde, panel e. lign Reklamer i lokalavis Udsendt målrettede tryksager Valgplakater Stemme dørklokker Deltaget i lokalradio/regional TV Fokusgrupper/meningsmålinger Reklamespot i lokalradio

11 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 11 af 28 9 ud af 10 kandidater deltager i gadearrangementer, hvilket gør gadearrangementer til det mest anvendte kampagneredskab. Ca. tre ud af fire skriver læserbreve og debatindlæg i lokalaviserne, hvilket bekræfter lokalavisernes vigtige betydning i den kommunale valgkamp. At stemme dørklokker, som i amerikanske studier af valgkampen er fundet til at være det mest effektive kampagneredskab, anvendes af under 1/3 af kandidaterne. Kun 8 pct. anvender fokusgrupper/meningsmålinger, mens 5 pct. anvender reklamespot i lokalradioen. Kun brugen af egen hjemmeside eller Facebook er for alvor slået igennem hos kandidaterne ved kommunalvalget, når det kommer til de elektroniske redskaber (se tabel 4.2.). Mere end 2/3 har enten en egen Facebook-profil eller egen hjemmeside uden for moderpartiernes generelle kandidatoplysninger på dets hjemmeside. Anvendelse af Facebook og egen hjemmeside var i spørgeskemaet to separate spørgsmål, hvor 30 pct. tilkendegav de havde egen hjemmeside og 60 pct. egen Facebook-profil. Men da der synes at have været en del tvivl hos kandidaterne om hvorvidt en Facebook-profil var at regne for en egen hjemmeside, er tallene slået sammen i tabel 4.2. Tabel 4.2: Anvendelse af elektroniske redskaber Pct. n Egen hjemmeside eller Facebook Blog SMS Youtube/Flickr Twitter Nyhedsbreve eller RSS-feed på hjemmeside Blog og SMS anvendes af ca. hver 8. kandidat, mens kun 7 pct. anvender Twitter. Så selv om der har været en masse medieomtale af, at kampagnerne er blevet stadig mere professionelle og digitale, er det stadigvæk de traditionelle kampagneredskaber, som klart dominerer. I gennemsnit anvender en kandidat 4,7 af de op til 10 traditionelle redskaber og 1,2 af de op til 6 elektroniske redskaber. Tabel 4.3 viser en oversigt over, hvor mange redskaber kandidaterne anvender.

12 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 12 af 28 Tabel 4.3: Udbredelsen af kampagneredskaberne Traditionelle redskaber Pct. Ingen Alle 10 0 n=1.941 Elektroniske redskaber Pct. Ingen Alle 6 0 n= pct. af kandidaterne har slet ikke anvendt nogle af de traditionelle redskaber, mens kun 6 kandidater har anvendt hele paletten af traditionelle redskaber. Lidt mere end 1 ud af 4 kandidater anvender slet ikke nogle elektroniske redskaber i deres kampagne. Sammenhængen mellem hvor mange af de to typer af redskaber, der anvendes er 0.3*** (p<0,001; Pearsons korrelation), hvilket vil sige, at der er en tendens til, at hvis man anvender mange af den ene gruppe af redskaber, anvender man også mange af den anden gruppe af redskaber. Høj aktivitet på den ene gruppe går altså ofte hånd i hånd med høj aktivitet på den anden. Eller modsat, hvis man har lav aktivitet på den ene gruppe, har man det også i den anden gruppe af redskaber. 5. Hvilke kandidater bruger hvilke kampagneredskaber? Er det de unge, dem med erfaring, eller dem, som er placeret højt på listerne, som anvender de forskellige kampagneredskaber? Det vil analyserne i dette kapitel give svar på. Mange af sammenhængene mellem brugen af de to grupper af kampagneredskaber og andre variable er ret indviklede. Det er fordi, at der også er andre variable end de to, som

13 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 13 af 28 analyseres, som påvirker sammenhængen. Fx er der flere erfarne kandidater blandt spidskandidaterne, hvorfor det i analyser med kun to variable ser ud som om, at det er erfaring, som gør, at man anvender redskabet og ikke ens placering på listen. Derfor kan det være bedst at gå direkte til regressionen sidst i dette kapitel, hvor analysen viser effekten af den enkelte variable, når påvirkningen fra de andre variable er fjernet. De følgende beskrivende bivariate tabeller, dvs. tabeller med to variable, skal læses med forbehold, men de er medtaget alligevel for at kunne give et beskrivende billede af brugen af kampagneredskaberne. Ved de bivariate tabeller er der tilføjet et Gamma-mål, som er et ordinalt korrelationsmål. Det siger noget om styrken og retningen af sammenhængen mellem de to variable i tabellen. Gamma går fra -1 til +1, hvor -1 er perfekt negativ sammenhæng, +1 er perfekt positiv sammenhæng og 0 ingen sammenhæng. Der er tilknyttet en signifikanstest til Gamma, som tester om Gamma er statistisk signifikant forskellig fra 0. Af tabel 5.1 fremgår det, at mandlige og kvindelige kandidater anvender kampagneredskaberne i samme omfang. Tabel 5.1: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på køn (pct.) Traditionelle redskaber Total n Mænd Kvinder Total Gamma = Elektroniske redskaber Mænd Kvinder Total Gamma = Der er heller ikke nogle bivariat sammenhæng mellem alder og brugen af traditionelle kampagneredskaber, mens det især er de yngre, som anvender de nyere elektroniske redskaber (tabel 5.2).

14 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 14 af 28 Tabel 5.2: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på alder (pct.) Traditionelle redskaber Total n år år år år år over 65 år Total Gamma = 0,01 Elektroniske redskaber år år år år år over 65 år Total Gamma = -0,33***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Der er stor forskel på kandidaternes kampagnebudgetter. 22 pct. anvender ingen penge overhovedet, mens 22 pct. anvender mere end kr. (se tabel 5.3.). Tabel 5.3: Kampagnebudgettets størrelse (pct.) 0 kr kr kr. 11 Over kr. 11 n=1.815 Tabel 5.4 viser, at budgettets størrelse har betydning for omfanget af brugen af de traditionelle, såvel som omfanget af brugen af de elektroniske redskaber. Sammenhængen er ikke overraskende, at jo større budget desto flere kampagneredskaber anvender kandidaten. Som det også fremgår, er sammenhængen mellem budgettet og de traditionelle redskaber langt større end sammenhængen mellem budget og de elektroniske redskaber. Dvs. at det ikke i samme omfang er budgettets størrelse, som driver brugen af de elektroniske redskaber, som det er det for de traditionelle redskaber. De elektroniske redskaber har altså en tendens til at demokratisere valgkampen og

15 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 15 af 28 gøre den mere lige, i den forstand at det ikke er de økonomiske ressourcer, som afgør brugen af de elektroniske redskaber i samme grad, som det er tilfældet ved brugen af de traditionelle redskaber. Tabel 5.4 Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på budgetstørrelse (pct.) Traditionelle redskaber Total n 0 (Intet budget) , ,000-19, Over 20, Total Gamma = 0,65*** Elektroniske redskaber (Intet budget) , ,000-19, Over 20, Total Gamma = 0,34***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Ikke overraskende er det sådan, at jo bedre kandidaten vurderer sin chance for at blive valgt, desto flere kampagneredskaber anvendes (tabel 5.5). Tabel 5.5: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på kandidaternes egenvurdering for valg (pct.) Traditionelle redskaber Egenvurdering for valg Total n God eller meget god Hverken eller Dårlig eller meget dårlig Total Gamma = 0,63***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Elektroniske redskaber God eller meget god Hverken eller Dårlig eller meget dårlig Total Gamma = 0,27***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0, pct. af kandidaterne anvender en ekstern rådgiver, men man må forvente, at der er stor spændvidde i, hvad kandidaterne har lagt i det, at have en ekstern rådgiver (tabel 5.6).

16 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 16 af 28 Tabel 5.6: Brugen af eksterne rådgivere fx medierådgiver Nej 90 Ja 10 n=1.978 Ifølge tabel 5.7 anvender de kandidater, som har en ekstern rådgiver både flere af de traditionelle redskaber og flere af de elektroniske redskaber. Tabel 5.7: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på anvendelsen af eksterne rådgivere (pct.) Traditionelle redskaber Ekstern rådgiver fx medierådgiver Total n Nej Ja Total Gamma = 0,46***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Elektroniske redskaber Nej Ja Total Gamma = 0,33***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Tabel 5.8 og 5.9 viser, at spidskandidaterne og de kandidater som genopstiller, er de mest flittige, når det kommer til de traditionelle redskaber. Dette gælder også, når det kommer til spidskandidaternes brug af de elektroniske redskaber, mens kandidater, som genopstiller, ikke er mere flittige end andre kandidater til at anvende de elektroniske redskaber. Igen er tendensen, at de elektroniske redskaber er med til at stille kandidaterne mere lige i valgkampen, fordi det ikke kun er de erfarne genopstillede kandidater, som anvender de elektroniske redskaber, men alle, uafhængigt af om kandidaten genopstiller eller ej.

17 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 17 af 28 Tabel 5.8: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på listeplacering (pct.) Traditionelle redskaber Listeplacering Total n eller mere Total Gamma = -0,53***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Elektroniske redskaber Total n eller mere Total Gamma = -0,19***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Tabel 5.9: Traditionelle og elektroniske redskaber fordelt på genopstillere (pct.) Traditionelle redskaber Genopstiller Total n Ja Nej Total Gamma = 0,58***, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 Elektroniske redskaber Ja Nej Total Gamma = 0,08 Tabel 5.10 viser den samlede analyse af hvilke kandidater, der anvender henholdsvis de traditionelle, de elektroniske, samt alle redskaber analyseret under ét. Der er tre OLS-regressioner i tabell 5.10, hvoraf man kan tolke de direkte effekter af de forskellige variable, når man kontrollerer for de andre variable i modellen.

18 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 18 af 28 Tabel 5.10: Brugen af kampagneredskaber (OLS-regressioner) Traditionelle Elektroniske Alle redskaber Kvinde -0,07-0,10* -0,50 (0,07) (0,05) (0,30) Alder -0,01-0,05*** -0,37*** (0,02) (0,01) (0,07) Alder^2 0,00 0,00** 0,00*** (0,00) (0,00) (0,00) Budget ( kr.) 0,80*** 0,25*** 2,00*** (0,06) (0,04) (0,23) Budget^2-0,06*** -0,02*** -0,12*** (0,01) (0,00) (0,02) Listeplacering 1 0,63*** 0,06 0,98* (0,11) (0,08) (0,47) Listeplacering 2 0,47*** -0,14-0,27 (0,12) (0,08) (0,48) Listeplacering 3 0,49*** -0,04 0,02 (0,12) (0,08) (0,49) Listeplacering 4 0,21-0,06-0,07 (0,13) (0,08) (0,51) Genopstiller 0,24* -0,09-0,25 (0,10) (0,07) (0,40) Ekstern rådgiver fx medierådgiver 0,45*** 0,23** 2,13*** (0,12) (0,08) (0,50) Egenvurdering af valg 0,58*** 0,10*** 1,12*** (0,03) (0,02) (0,13) Konstant 2,09*** 2,52*** 11,75*** (0,38) (0,25) (1,54) R^2 0,48 0,19 0,27 n Ustandardiserede betakoefficienter, Standardfejl i parentes. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Referencekategori for listeplacerings dummyer er listeplacering Variablen egenvurdering af chance for genvalg kan antage 5 værdier fra 1 meget dårlige til 5 meget gode. Budget variablen er skaleret 0 kr., kr., kr. ( ) kr kr. og over. Køn betyder ikke ret meget i relation til brugen af kampagneredskaber og er kun signifikant for brugen af elektroniske redskaber. Men tendensen er klar for alle tre regressioner, hvor kvinder er mere tilbageholdende med at anvende de forskellige redskaber end mænd.

19 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 19 af 28 Alder betyder ingenting for brugen af de traditionelle redskaber, mens det især er de unge, som har kastet sig over de nye elektroniske medier. Budgettet størrelse betyder noget for alle grupper af redskaber, men effekten er aftagende - den første kr. resulterer i flere kampagneredskaber end den sidste. Listeplacering 1 til 3 har betydning for brugen af de traditionelle redskaber, men intet for brugen af de elektroniske redskaber. Og samme resultat er at finde for, om kandidaten genopstiller eller ej. Elektroniske redskaber bruges altså lige så flittigt af spidskandidater, som af andre og mere erfarne såvel som mere uerfarne kandidater, mens de traditionelle redskaber anvendes særligt flittigt blandt spidskandidaterne og de erfarne. Dette viser, hvordan de elektroniske redskaber kan være med til at demokratisere valgkampen i den forstand, at det ikke er de budgetmæssige ressourcer i valgkampen, listeplaceringen, eller om kandidaten er en genopstiller eller ej, der afgør kandidatens brug af de elektroniske redskaber. Det betyder, at de elektroniske redskaber i valgkampen bedre sikrer, at alle kandidater kommer ud med deres synspunkter mv., mens anvendelsen af de traditionelle redskaber i høj grad er bestemt af økonomiske ressourcer i valgkampen, listeplacering, og ikke mindst om man genopstiller eller ej. Hvis man har en ekstern rådgiver tilknyttet, anvender man flere kampagneredskaber fra alle tre grupper af redskaber end andre, hvilket også er tilfældet, hvis man vurderer sig selv som havende gode chancer for valg. 6. De frivillige Obama vandt blandt andet valget i USA, fordi han formåede at mobilisere en meget stor gruppe af frivillige til føre valgkamp for sig. Tabel 6.1 og 6.2 viser omfanget af brugen af frivillige i den danske kommunale valgkamp.

20 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 20 af 28 Tabel 6.1: Antal frivillige (ulønnede personer som hjælper i kampagne) Antal frivillige Pct n=1.896 Tabel 6.2: Antal timer de frivillige har lagt i kampagne Timer Pct. 1-9 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer eller mere 3 n=1.331 Som det fremgår, er der 29 pct. af kandidaterne, som ikke havde nogle frivillige til at hjælpe i kampagnen. Omvendt er der 25 pct., som mindst havde 6 frivillige til at hjælpe. Der synes altså at være meget stor forskel på kandidaternes mulighed for at trække på frivillig arbejdskraft under kampagnen. En stor del af forskellen er dog begrundet i kommunestørrelse. 7. Gør kampagnen en forskel? Analyseniveauet er den enkelte kandidat og effekten af hendes kampagne. Før at gøre en sådan analyse mulig på tværs af forskellige kommuner med stor variation i antallet af afgivne stemmer (bl.a. pga. forskel i kommunestørrelse) anvendes fire forskellige afhængige variable. De fire

21 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 21 af 28 afhængige variable er alle i promille af personlige stemmer for at fokusere på den enkeltes kandidats kampagneindsats. Andelen af promillen af de personlige stemmer er i de fire regressioner beregnet med udgangspunkt i hhv: Alle gyldige stemmer i kommunen Alle personlige stemmer i kommunen Alle stemmer på kandidatens liste i kommunen Personlige stemmer afgivet på kandidatens liste i kommunen De to første regressioner repræsenter den konkurrence, der er mellem partier ved valget om de personlige stemmer, mens de to sidste repræsenter konkurrencen mellem kandidaterne internt på listerne for at kapre stemmer. I relation til de to første regressioner skal det dog nævnes, at der også er en mindre effekt af at flytte stemmer internt på listen ud af samtlige antal stemmer i kommunen. Så effekten i de to første modeller har altså også et ekstern såvel som internt politisk konkurrenceelement. Modellerne i tabel 7.1 er fire regressionsanalyser af typen OLS (Ordinary Least Square), hvilke er den mest udbredte type af regressionsmodeller. Fordelen ved regressionsmodeller er, at man kan isolere den selvstændige effekt af de enkelte variable. Altså kan man estimere effekten af fx flere valgplakater, når man tager højde for alle de andre variable i modellen. Effekterne kan aflæses direkte i tabel 7.1, hvor man fx kan se, at det at være spidskandidat giver ca. 16 promille flere af de personlige stemmer af samtlige stemmer i forhold til hvis kandidaten havde stået på en listeplacering lavere end placering 5, når der tages højde for effekten af alle de andre variable i modellen. Nederst er angivet det såkaldte R^2 som viser, at variationen i de uafhængige variable kan forklare helt op til 72% af variationen i den afhængige variabel, hvilket er meget højt for denne type modeller. Ser man først effekten af listeplacering, dvs. de fire første rækker i tabel 7.1., er det ikke overraskende, at listeplacering 1 og 2 får flere personlige stemmer end nogle andre, Det mere interessante er, at listeplacering 4 sammenlignet med lavere placeringer, ikke giver nogen gevinst målt på de personlige stemmer, og at listeplacering 3 kun trækker personlige stemmer fra andre kandidater på samme liste. Effekten af at stå øverst på listen er markant, og den er størst, når det kommer til at flytte personlige stemmer internt på listen frem for mellem partierne. Det at være kvinde frem for mand giver ingen gevinst på de personlige stemmer. Derimod er det en gevinst at være første kvinde på listen. Igen er effekten størst, når man taler om

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kommunalvalgene 2013. Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kommunalvalgene 2013. Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kommunalvalgene 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi. Lokalpolitikeres rolle og råderum

Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi. Lokalpolitikeres rolle og råderum Lene Holm Pedersen, Kurt Houlberg, Sune Welling Hansen, Asmus Leth Olsen og Mats Joe Bordacconi Lokalpolitikeres rolle og råderum Lokalpolitikeres rolle og råderum kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Internettet og folketingsvalget 2011

Internettet og folketingsvalget 2011 Internettet og folketingsvalget 2011 Rapporten er udarbejdet for Danske Medier Indholdsfortegnelse 03 Forord 30 2.3 Hvilke sociale medier domi- 04 06 Om valgundersøgelsen 1.1 Introduktion: Erfaringerne

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere

Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Måling af politiske værdier og informationsbearbejdning. Nye indeks for fordelingspolitik, værdipolitik og Need to Evaluate blandt danske vælgere Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

EVALUERINGSENHEDEN. Analyse af karaktereffekten af. deltagelse i manuduktion på HA 2. år. Copenhagen Business School

EVALUERINGSENHEDEN. Analyse af karaktereffekten af. deltagelse i manuduktion på HA 2. år. Copenhagen Business School EVALUERINGSENHEDEN Copenhagen Business School Analyse af karaktereffekten af deltagelse i manuduktion på HA 2. år 12. april 2011 INDHOLD 1. Undersøgelsens metode og formål 3 1.1. Evalueringernes gennemførelse.

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere