Dagsorden d. 24. oktober 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden d. 24. oktober 2013 kl. 19.00 22.00."

Transkript

1 Dagsorden d. 24. oktober 2013 kl Indbudte: Medarbejderrepræsentant, Sven Wortmann, Dagmar Knudsen, Peter Owen, Thomas Grølsted, Sia Kristensen, Mette Vigsø, Heidi Lund, Anni Wulf, Grete Glerup, Nanny Kristensen. Afbud: Peter Owen, Sia Søndergaard, Nanny Kristensen. Ingen medarbejderrepræsentant. Referent: Heidi Lund Gæster: Thomas Kristensen, Søren Dalby Andersen, Keld Büllow og Esben Lou (ad-hoc-udvalg) til en kort information omkring energirammeberegningen af børnehaven. O= Orientering, D= Dialog, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ans. Referat af beslutning 4463 Godkendelse af dagsorden, samt Alle B Godkendes. punkter til evt Godkendelse af referat d. Alle B Godkendes Godkendelse af referat d. Alle B Godkendes Lukket møde 4466 Invitation af Skolekredsen kl Alle O Intet til punktet Skolekredsen har ordet (15 min). Alle O Intet til punktet Underskrift af forretningsorden Alle B Der foretages en lille ændring og skrives under ved næste møde d Underskrift af Budget Alle B Budgettet underskrives Drøftelser vedr. kommende budget. Sven O Sven og Jette tager på budgetseminar ons-, tors- og fredag i uge 44. Statstilskuddet pr. elev falder. Der træder en ny arbejdstidsaftale/ny skolereform i kraft til næste skoleår, så her ligger en udfordring Opsamling på procedure for manglende betaling af skolepenge. Mette /Alle B Mette udarbejder udkast til følgebrev til skyldnererklæring. Proceduren for manglende betaling er: Opringning hvis der ikke er betalt, derefter sendes en rykker hvis der fortsat ikke er betalt, så følger et varsel om inkasso, hvis der så stadig ikke er betalt sendes til inkasso Telefoni - beslutning omkring to tilbud. Mette /alle B Det besluttes at aftale et møde med firmaet Firstcom for nærmere information (Mette, Dagmar, Thomas og Sven) Opsamling af Dialogisk-tænketank - Peter/ O Bestyrelsen tager udgangspunkt i

2 Rapport alle rapporten fra den dialogiske tænketank og tager den til efterretning Evaluering af fællesforældremøde d. 9. oktober med Ole Karl fra friskoleforeningen og fremlæggelse af/dialog omkring den dialogiske tænketank Udvikling af visioner, arbejdsdag for bestyrelse og personale Forældre bærer GUF (D + B) a. Evaluering af processen omkring fordeling af forældre på udvalg og arbejdsweekend. b. Orlov fra udvalg og arbejdsweekender. c. Hovedrengøring, hvem og hvordan? d. Overskud fra markedsdagen. e. Forhold omkring 7-24 ad hocudvalget (Bilag: Referat af møde med udvalget i august 2013). f. Helhedsbetragtning af børneuniverset på Gudenådalens friskole og fribørnehave Yggdrasil, hvordan sikrer vi inddragelse af alle parter af børneuniverset? Alle D Bestyrelsen må konstatere, at tilslutningen til den slags møder er for ringe, her var tale om et fælles forældremøde, hvor det forventes, at man deltager. Såfremt man er forhindret meldes afbud. Vi kan også anskue det sådan, at den ringe tilslutning taget i betragtning er begrundet i, at vi i forældrekredsen nu ser fremad. Sven/ Grete O Det besluttes, at bestyrelsen og personalegruppen (skolen og børnehaven), evt. også forældrerådet, skal deltage i en fælles arbejdsdag, hvor der bla. skal være fokus på de Grundtvig-koldske værdier, dette kan evt. munde ud i en fælles arbejds- værdidag for forældregruppen. Grete D A: Selve udvalgsordningen evalueres på bestyrelsesmødet i maj B: Orlov fra udvalg kan ikke imødekommes. Den enkelte forælder indgår i et udvalg med baggrund i vedkommendes situation. Bestyrelsen kan tage særlige hensyn til ønsker om deltagelse i et enkeltstående tilfælde. C: Med hensyn til hovedrengøring, så har rengøringsudvalget haft møde og vedtaget procedure for manglende deltagelse. D: Markedsudvalget indstiller til bestyrelsen, hvad overskuddet fra markedsdagen skal bruges til. Bestyrelsen henstiller til, at ønskerne kommer børnene til gode. E: Tovholder Keld Büllow tildeles A- nøgle til skolen. Der skal kvitteres for denne. Med hensyn til budget

3 til dette udvalg henviser bestyrelsen til vedligeholdelses- Kontoen. F: Punktet udskydes Foredrag med Steen Hildebrandt Grete O Foredraget afholdes på friskolen i Viborg. Prisen for foredraget er god (billig). Der er stadig få ledige pladser. For nærmere information hold øje med nyhedsbrevet Nyt fra Advokaten Grete O Status: Friskolen er anklaget med påstanden om, at skolen tilpligtes at anerkende, at bortvisningen af to børn fra Gudenådalensfriskole d. 17. marts 2013 er ugyldig. Skolens advokat, Esben Bjerregaard har nu udarbejdet et endeligt Påstandsdokument, som er sendt til både retten i Viborg og advokat, Egsgaard. Her påstås det, at skolen skal frifindes med afsæt i gældende lovgivning for de frie skoler i Danmark (Friskoleloven) mv.. Advokat Esben Bjerregård bistår fortsat med rådgivning i forhold til sagen. Grete skal bistå med partsforklaring i retten. Skolen skal betale 5000 kr. i selvrisiko i forhold til forsikringspolicen. Retssagen er offentlig og foregår d. 29. oktober kl i retten i Viborg. Friskoleforeningens formand Ebbe Lilliendal er ligeledes orienteret i sagen, og følger med på sidelinjen. Alle orienteres om sagens udfald, 4479 Evaluering på Tovholdermøde d. 7. oktober Esben /Heidi O så snart vi kender til dommen. Esben informerer fra tovholdermødet. Der er opfølgningsmøde i januar Ad-hoc-udvalget informerer om

4 4480 Korrespondance Sven O Udskydes Lukkede punkter a. Børnehaven siden sidst b. SFO siden sidst c. Skolen siden sidst d. Mio Siden sidst e. Bestyrelsen siden sidst 4482 Skolesekretær til bestyrelsesmøderne. energirammeberegningen af børnehaven. Kort og godt mangler der en varmtvandsbeholder, der ikke er eldrevet, og der er for meget uøkonomisk belysning, før vi kan blive godkendt. Dette kan løses på flere måder bla. ved at opsætte solfangere, eller reducere belysningen. Det besluttes, at ad-hoc-udvalget undersøger, hvor meget en godkendelse/lovliggørelse af børnehaven koster. Endvidere skal udvalget undersøge, om opsætning af nyt køkken, herunder nedrivning af en væg, kan gøres uden det afstedkommer en ny byggetilladelse. Alle O Alt vedr. dette punkt refereres, da der ikke er personfølsomme oplysninger. A: starter to nye børn, så er vi oppe på 41 børn. Der hersker god trivsel. Det er besluttet, at der på sigt indføres engelsk i børnehaven. Der er nedsat et udvalgt i børnehaven der skal opdatere hjemmesiden/gøre den mere spændende. Ronni og Dagmar har været på arbejdsmiljøkursus. Dagmar oplyser, at vi allerede nu gør mere i forhold til lovgivningen på området. Esben ønsker meddelelse om dette i nyhedsbrevet. B: Orientering om fortsat langtidssyge melding i SFOén. C: Ikke så meget nyt at tilføje. Der henvises til nyhedsbrevet. D: Der er møde på mandag, her skal drøftes, hvordan MIO bliver gjort synlig og hvad MIO skal bruges til. E: Vi planlægger en geninvitation af forældrerådet i børnehaven som en forlængelse af den igangværende dialog. Vi vil foreslå den O Bestyrelsen anbefaler at der arbejdes videre med forslaget. Sven udarbejder et oplæg til

5 kommende bestyrelsesmøde. Ændringen skal indarbejdes i budgettet for Evt. Alle O Mette udtrykker et ønske på vegne af flere forældre omkring skolemad, f.eks. mulighed for at bestille sandwich 2-3 gange om ugen. De uanede muligheder, som både skitserer kommende og igangværende arbejdsopgaver i bestyrelsen. a. Bestyrelsens synlighed i forældrekredsen - Klassemodel, b. Bestyrelsesmappe med Årshjul, forretningsorden, vedtægter, handle- og kompetenceplan mv., c. Modernisering af Vedtægter, d. Videre bearbejdning af rapport om den dialogiske-tænketank. e. Skrivelse om Skolens samlede virke. f. Jord. g. MIO h. GUF s udviklings strategi iht. Pkt. 4322: Forslag til fremtidsvisioner i. Udarbejdelse af politikker/procedurer omkring: bortkommende sager, alkohol politik Kage: Mette (God hjemmebagt citronmåne).

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere