Kvartalsorientering Investeringsforeningen SEBinvest. 4. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsorientering Investeringsforeningen SEBinvest. 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsorientering 4. kvartal

2 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade København V Telefon: Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: Disclaimer Materialet er udarbejdet som et led i SEB s markedsføring og giver en generel oversigt over investeringer, som i øjeblikket anbefales af SEB. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til SEB s rådgivere. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle instrumenter, som er placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingninger i valutakurser, som kan få værdien af instrumenterne til at stige eller falde. Copyright Skandinaviska Enskilda Banken (publ.)

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Markedskommentar Danske Aktier Danske Aktier Akkumulerende Nordiske Aktier Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Small Cap Nordamerika Indeks Japan Hybrid (DIAM) Emerging Market Equities (Mondrian) Pengemarked Korte Danske Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer (Euro) US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) Emerging Market Bonds Index Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellemlang Investeringspleje Lang Risiko og rating

4 Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede sig godt afkastet på obligationer var således i flere tilfælde på niveau med eller over afkastet på aktier i kvartalet. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et imponerende positivt afkast. Hvis afkastet for de amerikanske aktier opgøres i USD var det 4,16 pct., men da USD styrkedes med over 4 pct. overfor DKK, da vil en dansk baseret investor have fået 8,59 pct. i afkast af sine amerikanske aktier, hvis man opgør afkastet i DKK. Ikke dårligt! Aktier fra Europa og Emerging Markets måtte derimod inkassere et beskedent negativt afkast i kvartalet. I Danmark var aktiemarkedet naturligvis negativt påvirket af situationen omkring OW Bunkers konkurs i starten af kvartalet. Danske aktier leverede således et relativt stort negativt afkast i 4. kvartal, men samlet set over hele året var de danske aktier fortsat i europæisk topklasse hvad angår afkast. Den helt store taber var olien, som gled med næsten 40 pct. Det kraftige fald i olieprisen smittede også negativt af på afkastet på det amerikanske high yield obligationsmarked, hvor en stor del af de amerikanske energiselskaber finder deres finansiering. Afkastet i kvartalet var negativt med 1 pct., fordi kreditspændene blev udvidet fra 400 basispunkter til 550 basispunkter i forhold til statsrenterne. Kreditspændene i det europæiske marked for kreditobligationer viste i øvrigt ikke samme tendens. Det generelle rentefald betød også, at afkastet på de danske realkreditobligationer ikke kunne følge med afkastet på statsobligationer, som leverede afkast i størrelsesordenen 3 pct. Årsagen er jo, at realkreditobligationer indeholder konverteringselementet, der betyder, at låntager kan vælge at opsige lånet ( konvertere ), når kursen kommer over. De tyske statsrenter satte nok en gang nye bundrekorder: Den 5årige statsrente tangerede 0,0 pct. og den 10årige statsrente nåede ned i 0,52 pct. Danmark Efter et relativt stærkt 3. kvartal kom dansk økonomi overraskende nok lidt skævt ud af. I 4. kvartal faldt tillidsindikatorerne for såvel forbrugerne som for virksomhederne. Det skyldes formentlig det forhold, at en del eksporterhverv, herunder landbruget, for alvor begynder at mærke sanktionerne i Rusland og de generelt lave afregningspriser for produktionen. De regionale forskelle mellem by og land og mellem serviceerhverv og industrierhverv bliver stadig mere tydelige, hvilket kan aflæses i udviklingen i boligpriserne. Dette er et tema, som landspolitikerne nødvendigvis må adressere i 2015, hvis den finansielle stabilitet i Danmark skal fastholdes. Den danske krone har som vanligt ligget stabilt overfor euro i 4. kvartal. De små udsving i valutakrydset, der opstår, når der sker forskydninger mellem de korte rentesatser i Europa og Danmark, bliver hurtigt bragt på plads via interventioner fra Nationalbanken. Kronens stabilitet mod den europæiske valuta går forud for alt. Noget andet er så, at kronen sammen med euroen blev svækket mod den amerikanske dollar med ca. 4,5 pct. alene i 4. kvartal. Dette passer formentlig Nationalbanken ganske godt, fordi det afspejler forskellen i den økonomiske udvikling i de to regioner. Valutabevægelsen vil således være med til at styrke den europæiske økonomi i den kommende tid. Dette er de frie markedskræfter når de virker bedst! I 4. kvartal er den danske valutareserve steget fra kr. 442,2 mia. ved indgangen til 4. kvartal til kr. 446,8 mia. ultimo året. Stigningen skyldes primært, at der i oktober og november måned blev interveneret i valutamarkedet, hvor der blev købt valuta mod danske kroner for modværdien af i alt kr. 6,2 mia. Side 2

5 Udsigterne for de finansielle markeder for 1. kvartal 2015 Kvartalet er kommet godt i gang, og det er fortsat hvor 4. kvartal slap: Olieprisen falder, renterne falder og aktiekurserne bevæger sig sidelæns lidt udmattet efter de seneste tre års uafbrudte optur. Vi forventer, at de økonomiske data konsoliderer sig i både USA og Europa i 1. kvartal. De seneste nøgletal for arbejdsmarkedet og forbrugertilliden i USA har entydigt bekræftet dette. Også i Europa er tilliden blandt forbrugerne og virksomhederne trods massiv krisedækning i medierne stigende igen. Ved indgangen til et nyt år er det nærliggende at opstille udsigter ikke blot for det kommende kvartal, men for det kommende år. Med ønsket om et godt Nytår! Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Nedenfor har vi samlet SEB s overordnede forventninger til året 2015: Aktier slår alle former for obligationer. Europæiske aktier klarer sig bedre end de ameri kanske aktier. De lange renter kommer til at stige i både Europa og USA. High Yieldobligationer slår Investment Grade og stats obligationer. Større kursudsving på markederne, end hvad vi har været vant til i de seneste tre år. Kineserne kommer med yderligere stimuli til økonomien. ECB påbegynder opkøb af statsobligationer. Olieprisen stiger med minimum 20 pct. Markederne Marked målt i DKK Q4 YTD 2013 OMXC Copenhagen All Share Capped GI 1.16% 15.87% 38.30% MSCI Europe 0.11% 6.64% 19.81% MSCI Europe Small Cap 3.03% 6.27% 33.40% MSCI North America 8.59% 27.19% 23.96% MSCI Emerging Markets 0.27% 11.18% 6.82% TOPIX 1.53% 9.88% 21.53% MSCI World 5.72% 12.90% 17.49% JPM EMBI Global CORE 0.90% 8.10% 6.45% Nykredit Danish Mortgage Bond 1.00% 4.79% 0.73% EFFAS Denmark All 2.94% 7.98% 3.65% ML US Cash Pay Const. Index TR USD 1.91% 3.53% 6.78% Side 3

6 Danske Aktier Afdelingen vil typisk være investeret i 2530 danske aktier. Investeringerne udvælges i al væsentlighed udfra en bottomup tankegang, hvor de mest interessante aktier udvælges. Makroøkonomiske forhold og sektorallokering tillægges en meget lille vægt i udvælgelsen af aktier til porteføljen. I aktieudvælgelsen lægges i stedet vægt på ledelse, markedsposition og pricing power. Samtidig lægges vægt på, at virksomheden viser en kompetent styring af sin udvikling, og at den formår at skabe en god indtjening. Viden om dette opnås ved at følge selskabet, dets leverandører og kunder meget tæt. Værdiansættelse af selskaberne bruges primært til at afgøre størrelsen på over og undervægte ift. benchmark. Det forventes, at den primære kilde til outperformance vil være mellemstore selskaber, hvor den nære opfølgning giver den største fordel. Markedsværdi (DKK mio.) 2,836.3 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,58% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,04% Startdato 4. februar 2000 DK Indre værdi pr Niels Andersen Forbrugsgoder Basisvarer 2006 Medicinal 2007 Øvrige 2009 Finans Industri Novo Nordisk A/S 8.75 A P Møller Mærsk B 8.54 Pandora A/S 7.71 Coloplast A/S 7.29 Vestas Wind Systems 6.76 Danske Bank 4.95 TRYG A/S 4.85 Nordea AB 4.34 DSV A/S 4.30 Topdanmark A/S Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Danske Aktier OMXC Capped Merafkast afkast afkast DFDS OW Bunker A/S.00 Christian Hansen Holding A/S DLH A/S B Per Aarsleff B (2.7m) Rockwool International B Ændring A P Møller Mærsk B Vestas Wind Systems Nordea AB Ændring Coloplast A/S Danske Bank Novo Nordisk A/S () Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Sydbank 0.04 ISS A/S Novozymes A/S Side 4

7 Danske Aktier Akkumulerende Afdelingen vil typisk være investeret i 2530 danske aktier. Investeringerne udvælges i al væsentlighed udfra en bottomup tankegang, hvor de mest interessante aktier udvælges. Makroøkonomiske forhold og sektorallokering tillægges en meget lille vægt i udvælgelsen af aktier til porteføljen. I aktieudvælgelsen lægges i stedet vægt på ledelse, markedsposition og pricing power. Samtidig lægges vægt på, at virksomheden viser en kompetent styring af sin udvikling, og at den formår at skabe en god indtjening. Viden om dette opnås ved at følge selskabet, dets leverandører og kunder meget tæt. Værdiansættelse af selskaberne bruges primært til at afgøre størrelsen på over og undervægte ift. benchmark. Det forventes, at den primære kilde til outperformance vil være mellemstore selskaber, hvor den nære opfølgning giver den største fordel. Afdelingen er akkumulerende. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,67% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,18% Startdato 20. december 2006 DK Indre værdi pr Niels Andersen Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Danske Aktier Akkum OMXC Capped Merafkast afkast afkast DFDS OW Bunker A/S.00 Christian Hansen Holding A/S DLH A/S B Per Aarsleff B (2.7m) Rockwool International B Ændring A P Møller Mærsk B Nordea AB Vestas Wind Systems Ændring Danske Bank Coloplast A/S OW Bunker A/S Novo Nordisk A/S 8.64 A P Møller Mærsk B 8.26 Pandora A/S 7.77 Coloplast A/S 7.44 Vestas Wind Systems 6.66 Danske Bank 4.95 TRYG A/S 4.82 DSV A/S 4.41 Nordea AB 4.36 Topdanmark A/S 3.71 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Sydbank 0.04 ISS A/S Novozymes A/S Side 5

8 Nordiske Aktier Afdelingen investerer i nordiske aktier, dvs. aktier i Danmark, Sverige, Norge, Finland og evt. Island. Afdelingen investerer bredt i såvel largecap som mid og smallcap aktier. Afdelingen rådgives af fem teams; to svenske teams samt teams fra hhv. Danmark, Norge og Finland. De fem teams analyserer og vurderer markederne uafhængigt af hinanden. Strategien tager udgangspunkt i, at de fem teams hver foreslår fem aktier, som teamet anser for fordelagtige, og som afdelingen investerer i. Afdelingen vil som udgangspunkt investere 35 pct. af formuen i hver af de i alt op til 25 aktier, som rådgiverne foreslår. De fem uafhængige teams arbejder med forskellige indgangsvinkler på selskabsanalysen og aktieudvælgelsen. Hver af de fem teams er eksperter på deres respektive regionale områder. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,66% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,18% Startdato 23. april DK Indre værdi pr SEB Stockholm Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Nordiske Aktier VINX BCAP EUR GI Merafkast afkast afkast MReal OYJ Gjensidige Forsikring ASA DSV A/S Beijer Ref AB Pandora A/S 8.99 Novo Nordisk A/S 7.70 Ændring MReal OYJ Elekta ABB SHS Swedbank AB A shares Ændring Pandora A/S Beijer Ref AB Novo Nordisk A/S MReal OYJ 5.46 Swedbank AB A shares 5.26 Bakkafrost P/F 5.02 JM 4.90 Coloplast A/S 4.62 Novo Nordisk A/S 4.38 Teliasonera 4.37 DSV A/S 4.27 Vestas Wind Systems 4.17 Tomra Systems ASA 4.12 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Teliasonera 4.37 Axis Communications AB Skanska B 3.76 Volvo AB (B) Teliasonera 3.58 DNB Holding ASA ABB B pr. 5 SEK Trelleborg AB B shares RenoNorden ASA 3.45 Hexagon ABB Shs Side 6

9 Europa Højt Udbytte Afdelingen forvaltes aktivt og investerer i 4050 børsnoterede, europæiske aktier. Porteføljen søger merafkast gennem en kvantitativ og kvalitativ udvælgelse af selskaber, som betaler højt og gerne stigende udbytte set i forhold til selskabets markedsværdi. Der lægges desuden vægt på en forudsigelig indtjening af høj kvalitet samt et stærkt cash flow i selskabet. Historisk har denne type selskaber haft et attraktivt risikojusteret merafkast i forhold til markedet og samtidig været relativt robuste over for uro på aktiemarkederne. Endvidere kræves det, at selskaberne har en stærk konkurrenceposition samt en visionær og handlekraftig ledelse. Porteføljen er relativt defensiv og forventes at skabe et stabilt positivt afkast. Porteføljen er ikke immun over for kursfald. Et kraftigt fald i aktiemarkedet vil naturligvis påvirke afkastet i porteføljen negativt. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,56% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,03% Startdato 30. oktober 2006 DK Indre værdi pr SEB Stockholm 130 Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Europa Højt Udbytte MSCI Europe Merafkast afkast afkast Croda International Plc Akastor ASA IG Group Holdings PLC Centrica Plc 9.00 WH Smith PLC Bureau Veritas SA Ændring Croda International Plc Akastor ASA WM Morrison Supermarkets PLC Ændring Zürich Financial Services IG Group Holdings PLC Roche Holding Swiss Re Ltd 4.96 NCC ABB 4.88 AXA 4.63 Yara International ASA 4.12 WM Morrison Supermarkets PLC 4.02 Daimler AG 3.99 Swedbank AB A shares 3.85 RTL Group SA 3.82 Old Mutual PLC 3.77 Croda International Plc 3.37 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Old Mutual PLC 3.77 Duro Felguera SA Transocean Inc 2.4 EURO STOXX 50 Dec14 Transocean Inc 2.41 StatoilHydro ASA Fonciere Des Regions 2.02 Antofagasta Plc National Grid Plc 1.96 Aker Solutions ASA Elisa Communications OYJA 1.64 Leoni AG Neste Oil OYJ 1.48 Nokian Tyres Severn Trent PLC 1.45 Plastic Omnium SA EasyJet PLC 1.36 Astrazeneca Plc. Investor AB B 1.13 BASF SE Galliford Try PLC 1.09 PSP Swiss Property AG Belgacom SA 1.01 Side 7

10 Europa Indeks Afdelingen er passivt forvaltet og investerer i europæiske aktier. Porteføljen skal følge det brede europæiske aktieindeks, målt ved afdelingens benchmark MSCI Europa, så tæt som muligt. Indekset følges ved at vægte aktierne efter de enkelte aktiers markedsværdi. Afdelingen var under navnet Alpha indtil juli 2011 en ren stockpicking portefølje, der søgte merafkast gennem aktiv selskabsudvælgelse. Derfor har afdelingens afkast tidligere afveget fra benchmark. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,57% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,81% Startdato 27. juni 2011 DK Indre værdi pr SEB Stockholm 130 OBS: Afdelingen overgik fra aktiv til passiv forvaltning i juli Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Europa Indeks MSCI Europa Merafkast afkast afkast Reckitt Benckiser Group PLC SeaDrill Ltd Altice SA International Airlines Group SA Banca Monte Dei Paschi Di Sien Saipem Nestle SA 2.87 Novartis 2.61 Roche Holding 2.33 HSBC Holdings Plc 2.18 Royal Dutch Shell PLC 1.52 BP PLC 1.46 Bayer AG 1.38 SanofiAventis 1.34 Total SA 1.33 Glaxosmithkline 1.29 Ændring Daimler AG Nestle SA Vodafone Group Plc Ændring Total SA SanofiAventis Royal Dutch Shell PLC Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Electrolux B handel SEK 0.07 Fiat Spa EUR Merck Kgaa 0.16 Deutsche Lufthansa UBS Group Inc Ziggo NV Indivior PLC 0.02 Petrofac Ltd Fiat Chrysler Automobiles NV 0.13 UBS AG Reg Ashtead Group Plc 0.12 BUWOG AG Norsk Hydro 0.07 Jeronimo Martins SGPS SA Side 8

11 Europa Small Cap Afdelingen investerer i selskaber med en markedsværdi på under EUR 2 mia. Investeringsprocessen er primært baseret på bottomup, hvor selskabsudvælgelsen foretages ud fra selskabsbesøg med primær vægt på kompetent ledelse, styrke i forretningen i form af en stærk markedsposition og strukturel vækst. De selskaber, der udvælges til afdelingen, er typisk karakteriseret ved relativ høj indtjeningsvækst og flot trackrecord. Investeringshorisonten på de enkelte aktier i porteføljen er omkring to år. Porteføljen består af 4555 selskaber, hvor sektor og landevægte er et resultat af bottomup processen. Markedsværdi (DKK mio.) 1,330.3 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,21% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,80% Startdato 31. marts 1999 DK Indre værdi pr Carsten Dehn Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Europa Small Cap MSCI Europe Sm.Cap Merafkast afkast afkast Industria Macchine Automatic Napatech A/S Feintool International Holding Foxtons Group Plc Duerr AG RPS Group Plc Ændring Duerr AG Laird PLC Eurofins Scientific Grand City Properties SA 5.18 Leonteq AG 4.89 Greencore Group PLC 4.79 Duerr AG 4.49 Grenkeleasing AG 4.04 Aarhuskarlshamn AB 3.46 Arrow Global Group Plc 3.31 Interpump Group SpA 3.12 Beazley PLC 2.96 Banca IFIS SpA 2.83 Ændring Carl Zeiss Meditec AG Bakkafrost P/F Elementis PLC Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Stabilus SA 0.72 Dolphin Group AS Sartorius AGVorzug 0.75 Boskalis Westminster Nobia AB 1.08 OW Bunker A/S Telecity Group PLC Side 9

12 Nordamerika Indeks Afdelingen investerer meget bredt i det nordamerikanske aktiemarked, hvoraf USA udgør ca. 93 pct. og Canada de resterende ca. 7 pct. af markedet. Det er afdelingens målsætning at tracke det brede aktieindeks så tæt som muligt, dvs. uden aktiv forvaltning. Det amerikanske aktiemarked er et af verdens største og mest efficiente markeder. Historisk har det derfor også vist sig umådeligt svært at slå indekset ved egentlig aktiv forvaltning. Trackingen af det amerikanske aktiemarked sker ved rådgivning fra det erfarne finanshus BlackRock. Markedsværdi (DKK mio.) 1,504.5 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,15% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,44% Startdato 14. december 2004 (unoteret) DK Indre værdi pr SEB Stockholm Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Nordamerika Indeks MSCI North America Merafkast afkast afkast American Airlines Group Inc Penn West Energy Trust Staples Pacific Rubiales Energy Corp Rackspace Hosting Inc Whiting Petroleum Corp Ændring Kinder Morgan Inc/Delaware Apple Computer Inc Visa IncClass A Shares Ændring IBM Gilead Science Exxon Mobil Corp Apple Computer Inc Exxon Mobil Corp 1.90 Microsoft Corp 1.75 Johnson & Johnson 1.42 Wells Fargo 1.31 General Electric Co 1.24 Procter & Gamble 1.17 JP Morgan Chase & Co Chevron Corp 1.03 Pfizer Inc 0.95 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Medivation Inc 0.04 Wellpoint Inc. Synchrony Financial 0.02 Peabody Energy Corp. The Cooper Cos Inc 0.03 Kbr Inc Hanesbrands Inc 0.05 Crown Castle Intl. Corp. Tyco International Ltd 0.11 Kinder Morgan Management spids Signet Jewelers Ltd 0.04 Kinder Morgan Management LLC Foot Locker 0.03 Tim Hortons Inc PrairieSky Royalty Ltd 0.03 Sears Holdings Corp. KLX Inc Pengrowth Energy Trust Palo Alto Networks Inc 0.05 Ocwen Financial Corp Huntington Bancshares 0.04 Bell Aliant Inc Norwegian Cruise Line Holdings 0.02 Tyco International Ltd Side 10

13 Japan Hybrid (DIAM) Afdelingen investerer i børsnoterede japanske selskaber med fokus på ledende virksomheder på markedet. Der investeres bredt i såvel large som midcap selskaber. Strategien er baseret på, at porteføljen skal skabe alpha, dvs. merafkast i forhold til det generelle aktiemarked. Det sker ved udvælgelse af aktier, som forventes at outperforme i forhold til markedet generelt. Afdelingen benytter det japanske forvalterhus DIAM (DLIBJ Asset Management International Ltd.) som rådgiver. Valget af DIAM er sket i erkendelse af, at ingen formår at forvalte japanske aktier så godt som de lokale aktører. Blandt disse er DIAM ved nøje screening udpeget som en af de dygtigste forvaltere på netop det japanske aktiemarked. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,96% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 3,21% Startdato 12. maj 1999 DK Indre værdi pr DIAM, London 180 Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Japan Hybrid TOPIX Merafkast afkast afkast FINDEX WirelessGate Inc Don Quijote Co Ltd FurukawaSky Aluminum Corp Sun Corp Mixi Inc PentaOcean Construction Co Lt Ændring Resona Holdings Ono Pharmaceutical Co. Ltd Ændring Mitsubishi Motors Corp Ajinomoto Co. Inc THK Co. Ltd Sony 3.77 Toshiba 2.87 Fuji Heavy Industries Ltd 2.59 Sumitomo Mitsui Financial Corp 2.58 Toyota Motor 2.43 Mazda Motor Corp Mitsubishi UFJ Financial Group 1.90 Topcon Corp 1.84 Mitsui Fudosan Co Ltd 1.57 Sun Corp 1.56 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Alps Electric 0.64 Iriso Electronics Co Ltd Sumitomo Rubber Industries 0.95 Okuma Holdings Inc Kddi Corp Tadano Keiyo Bank Ltd/The 0.47 Minebea Co Ltd Mitsubishi Estate 0.88 IBJ Leasing Co. Ltd. Kobe Steel Ltd 1.10 Toyobo Co Ltd NishiNippon City Bank Ltd/ The 0.45 Resorttrust Inc Teijin Ltd Chugai Pharmaceutical Co Ltd COOKPAD Inc 1.03 Fujitsu Digital Garage Inc 0.64 Mitsubishi Heavy Ind Kubota Corp Hazama Ando Corp Sosei Group Corp 1.55 Rakuten Side 11

14 Emerging Market Equities (Mondrian) Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede aktier i selskaber, der er registreret eller har hovedkontor i et emerging market land eller i selskaber, som er noteret på et anerkendt og reguleret marked i et emerging market land. Ved emerging market lande forstås de lande, Verdensbanken definerer som middel og lavindkomstlande i områderne Latinamerika, Asien, Øst og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten. Emerging market aktier er traditionelt karakteriseret ved i perioder at stige forholdsvis meget sammenlignet med de gamle, etablerede aktiemarkeder. Men i perioder, hvor aktiemarkederne generelt er for nedadgående, vil emerging market aktier ligeledes have en tendens til at falde forholdsmæssigt meget. Afdelingen benytter Mondrian Investment Partner Ltd. i London som rådgiver. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 2,04% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,60% Startdato 13. decmber 2004 DK Indre værdi pr Mondrian, London Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Emerging Market Equities MSCI Emer. Market Free Merafkast afkast afkast Rural Electrification Corp Ltd Sberbank Of Russia ADR Axis Bank Ltd PetrobrasPetroleo BrasPr Tofas Turk Otomobil Fabrika OAO GazpromSpon Ændring Cielo SA Qatar Electricity & Water Co Axis Bank Ltd Taiwan Semiconductor Manufac 3.26 Unilever PLC 2.73 Fibra Uno Administracion SA De 2.64 Hyundai Mobis 2.60 Yum Brands 2.44 China Mobile (Hong Kong) HKD 2.43 Taiwan Mobile Co Ltd 2.36 Samsung Electronics 2.33 TuprasTurkiye Petrol Rafine 2.17 Philippine Long Dist SP ADR 2.17 Ændring PTT PCL/Foreign Sberbank Of Russia ADR China Mobile (Hong Kong) HKD Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet Mediatek Inc Zee Entertainment Enterprises Bajaj Auto Ltd 0.94 Inversiones Aguas MAdr Regs Side 12

15 Pengemarked Hovedstrategien består i diversificerede indskud i mellemstore og store, danske pengeinstitutter (Finanstilsynets gruppe 13), der tilbyder en fordelagtig forrentning med en relativ kort bindingsperiode. Mindre pengeinstitutter kan indgå i porteføljen med en mindre andel dels for at øge diversifikationen og dels for at øge gennemsnitsplaceringsrenten. I perioder kan en mindre del af porteføljen placeres i ultrakorte, danske stats og evt. realkreditobligationer. Samlet må porteføljens varighed normalt ikke overstige én måned. Afdelingen bestræber sig mod bevarelse af formuen. Afkastet måles ift. CIBOR 1 uge 0,25%. Emissioner og indløsninger sker til indre værdi uden tillæg hhv. fradrag. Markedsværdi (DKK mio.) Ej rated Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 0,55% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 0,55% Startdato 13. december 2007 (unoteret) DK Tegningsminimum stk. Indre værdi pr Gns. placeringsrente pr Kim Jakobsen Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Pengemarked CIBOR 1 uge 0,25% Merafkast Allokering 103 Jyske Bank Nykredit Sparekassen Vendsyssel Danske Bank A/S Nordea Bank AB Sydbank BRFfonden CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en pengemarkedsreferencerente, som opgøres på 1 og 2 ugers sigt samt på 1 til 12 måneders sigt. CIBOR er sammensat ud fra de satser, som 12 udvalgte pengeinstitutter tilbyder på usikrede lån til andre pengeinstitutter. Man fjerner de to højeste og to laveste værdier af de dagligt indberettede satser og tager et simpelt gennemsnit af de resterende. Derved opstår referencesatsen CIBOR. Eftersom CIBOR er en udlånssats, fratrækkes 0,25 pct. i dannelsen af afdelingens benchmark, eftersom afdelingen foretager indlån og ikke udlån. Side 13

16 Korte Danske Obligationer Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning fordeles investeringerne på obligationer fra flere udstedere, herunder den danske stat og realkreditinstitutter, med forskellig løbetid, kupon og mulighed for førtidig indfrielse. Porteføljens samlede varighed vil ligge mellem 13 år. Afkastet måles i forhold til EFFAS 13, der udelukkende består af statsobligationer. Eftersom porteføljen også for en stor dels vedkommende består af realkreditobligationer, vil den relative performance mellem de to markeder (stater vs. realer) påvirke det relative afkast omend marginalt. Markedsværdi (DKK mio.) 17.6 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 0,53% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 0,56% Startdato 17. februar 2000 DK Indre værdi pr Lars Juelskjær NYK H SDO 2020 Jan NYK E SDO 2041 ALM Danske Stat NDA 1 GFRO 2038 IO NDA 2 SDRO 2018 Apr BRF E SDO 2018 Apr RD S SDRO 2021 ALM SKB Jan 5.63 VAR RD T SDRO 2015 IO BRF B RO Jan 5.40 Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Korte DK Obligationer EFFAS 13 år Merafkast afkast afkast 5 LRF GEN RO ALM RD G GFRO 2038 IO LRF GEN RO ALM NDA 1 GFRO 2038 IO DLR B SDO 2019 Apr NYK E SDO 2041 ALM 2.52 Ændring 2 NDA 2 SDRO 2018 Apr SKB Jan BRF E SDO 2018 Apr Ændring VAR RD T SDRO 2015 IO NYK E SDO 2041 ALM BRF E SDO 2044 ALM Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 2 NYK H SDO 2020 Jan NYK E SDO 2041 ALM Side 14

17 Mellemlange Obligationer Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning fordeles investeringerne på obligationer fra flere udstedere, herunder den danske stat og realkreditinstitutter, med forskellig løbetid, kupon og mulighed for førtidig indfrielse. Porteføljens samlede varighed vil ligge mellem 35 år. Afkastet måles i forhold til EFFAS 35, der udelukkende består af statsobligationer. Eftersom porteføljen også for en stor dels vedkommende består af realkreditobligationer, vil den relative performance mellem de to markeder (stater vs. realer) påvirke det relative afkast omend marginalt. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 0,43% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 0,60% Startdato 29. januar 1999 DK Indre værdi pr Lars Juelskjær Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Mellemlange Obligationer EFFAS 35 år Merafkast afkast afkast 4,5 Danske Stat RD G GFRO 2038 IO LRF GEN RO IO NDA 1 GFRO 2038 IO ,5 Danske Stat NYK E SDO 2041 ALM 2.59 Ændring 4 NYK E SDO 2041 ALM ,5 DSV AS Var. SKJERN BANK Ændring 3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO NYK E SDO 2044 IO RD S SDRO 2029 ALM BRF E SDO 2018 Apr NDA 2 SDRO 2044 IO NYK E SDO 2047 ALM RD S SDRO 2044 IO RD S SDRO 2044 IO NYK E SDO 2041 ALM NYK H SDO 2018 Apr SKB Jan Danske Stat Var. SKJERN BANK 4.20 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 2 RD T SDRO 2020 Jan LRF GEN RO IO NYK E SDO 2047 ALM 9.23 VAR RD T JCB 2019 April 4,75 CitiGroup Inc RD T SDRO 2018 Apr Side 15

18 Lange Obligationer Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning fordeles investeringerne på obligationer fra flere udstedere, herunder den danske stat og realkreditinstitutter, med forskellig løbetid, kupon og mulighed for førtidig indfrielse. Porteføljens samlede varighed vil overstige 5 år. Afkastet måles i forhold til EFFAS 510, der udelukkende består af statsobligationer. Eftersom porteføljen også for en stor dels vedkommende består af realkreditobligationer, vil den relative performance mellem de to markeder (stater vs. realer) påvirke afkastet. For så vidt angår obligationer med en høj varighed, kan forskellen i den relative performance mellem statsobligationer og realkreditobligationer være ganske stor. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 0,46% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 0,63% Startdato 20. september 2006 DK Indre værdi pr Lars Juelskjær Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Lange Obligationer EFFAS 510 år Merafkast afkast afkast 4,5 Danske Stat LRF RO ALM ,75 Danske Stat RD S SDRO 2044 IO ,5 Danske Stat Ændring 1,75 Danske Stat ,5 Danske Stat ,5 Danske Stat Ændring 3.5 RD S SDRO 2044 IO LRF RO ALM NYK E SDO 2044 ALM NDA ALM NYK E SDO 2047 IO ,75 Danske Stat Danske Stat BRF E SDO 2044 ALM NYK E SDO 2044 ALM ,5 Danske Stat ,125 DANSKE BANK A/S SKB Jan ,5 Danske Stat Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 2.5 NYK E SDO 2047 IO BRF E SDO 2044 ALM 4 BRF E SDO 2041 IO10 3 NDA ALM 2 Danske Stat 3.5 RD S SDRO 2044 IO RD S SDO 2044 ALM 3 NYK E SDO 2044 ALM 4 NYK E SDO 2041 ALM 3.5 RD S SDO 2044 ALM Side 16

19 Kreditobligationer (Euro) Afdelingen investerer i kreditobligationer, dvs. realkredit og erhvervsobligationer. Afdelingen investerer fortrinsvis i højt ratede obligationer, udstedt i euro. Mindst 90 pct. af afdelingens formue skal være investeret i obligationer, der har en kreditvurdering, som er højere end Baa3 (Moody s) hhv. BBB (Standard & Poors) eller tilsvarende. Afdelingen må kun investere i udenlandske obligationer, og mindst 80 pct. af investeringerne skal være udstedt i euro. Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 0,55% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 0,73% Startdato 1. februar 2009 DK Indre værdi pr Lars Juelskjær 130 Pr. 1. marts overgik afdelingen fra benchmarket iboxx Euro Corporate Overall TR til ML Euro Corp Bonds Årlige afkast (%) Q4 ÅTD 2013 Kreditobligationer (Euro) iboxx Euro Corporate Overall Total Return Merafkast afkast afkast Allianz ,125 Tesco PLC ,375 Alfa Laval Tr ,75 OMV AG VW Ændring 4 Skandinaviska Ens SEB VW Ændring 2,5 BRFkredit A/S ,375 TDC A/S DONG Energy A/ Skandinaviska Ens SEB ,878 Danske Bk TI perp ,5 BRFkredit A/S ,5 Nordea Bank AB VW Dong Energy Nykredit ,25 Deutsche Telek Swedbank Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 2,625 Volkswagen Le ,875 Investor AB ,5 Molnlycke Holdi ,75 Linde AG ,875 DVB Bank SE ,75 Bacardi Ltd ,875 SKF AB ,875 Teva Pharmace ,25 Goldman Sachs ,5 ArcelorMittal ,125 ISS Global A/ ,194 SVSKHB GE Capital Europe 19 4,625 Bank Of Ameri Fortum OYJ ,375 RBS ,25 Vattenfall AB ,875 RBS Side 17

20 US High Yield Bonds (Columbia) Afdelingen investerer i erhvervsobligationer udstedt i US dollar. Udstedere af erhvervsobligationerne skal være virksomheder. Der må ikke investeres i obligationer med dårligere rating end Caa (Moody s) hhv. CCC (Standard & Poor s) eller en tilsvarende rating hos andre anerkendte ratingbureauer. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere pålydende rente end danske realkreditobligationer eller højt ratede statsobligationer. Men samtidig er risikoen ved virksomhedsobligationer typisk større end statsobligationer og realkreditobligationer. En stor spredning på sektorer og enkeltvirksomheder er afgørende for risikospredningen i porteføljen. Afdelingen benytter det amerikansk baserede finanshus Columbia Investments (tidl. RiverSource Investments) som rådgiver ForwardFX USD/ DKK 06 Feb 2015 RHS ForwardFX USD/ DKK 09 Jan 2015 RHS ForwardFX USD/ DKK 06 Feb 2015 RHS Sprint Nextel Cor Ally Financial In ,625 Activision Bl ,5 Concho Resource ,625 Chesapeake En ,5 HCA Inc ,125 Tenet Healthc Markedsværdi (DKK mio.) Ej rated Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 2,01% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,38% Startdato 8. februar 2007 DK Indre værdi pr Columbia Inv. Årlige afkast (%) Q4 ÅTD US High Yield Bonds ML High Yield Master Cash Merafkast afkast afkast 5,125 Ally Financia ,25 Frontier Commu ,25 CSC Holdings L ,75 Constellium NV 5 6,875 Oasis Petrole ,5 Oasis Petroleum Ændring 6 Calpine Corp ,125 Royal Bank Of ,25 CBRE Services Ændring 5,25 CCO Holdings L Var. Ancestry.com I ,625 Chesapeake En Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 4,75 Omnicare Inc ,375 Lamar Media C 1 6,25 Tesoro Logisti ,125 Steel Dynamic Scientific Games ,75 HCA Inc ,25 MSCI Inc ,75 Halcon Resourc ,375 Gannett Co In Iron Mountain Inc ,875 Navient Corp Chrysler Group LL TransDigm Inc SrN ,625 Hilton Worldw ,125 Unitymedia Ka ,25 Intelsat Jacks ,125 Sprint Corp ,125 Level 3 Finan 21 6,125 Level 3 Finan Arch Coal Inc 19 6,25 NRG Energy Inc ,875 Sprint Corp Clear Channel Com ,125 CHS/Community Side 18

21 High Yield Bonds (Muzinich) Afdelingen investerer i erhvervsobligationer udstedt i USD, CAD, CHF, EUR og andre EUvalutaer. Udstedere af erhvervsobligationerne skal være virksomheder. Der må ikke investeres i obligationer med dårligere rating end B3 (Moody s) hhv. B (Standard & Poor s) eller en tilsvarende rating hos andre anerkendte ratingbureauer. Porteføljen har en korrigeret varighed på mellem 3,5 og 5,5 år. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere pålydende rente end danske realkreditobligationer eller højt ratede statsobligationer. Men samtidig er risikoen ved virksomhedsobligationer typisk større end statsobligationer og realkreditobligationer. En bred fordeling på sektorer, enkeltvirksomheder og lande er afgørende for risikospredningen i porteføljen. Afdelingen benytter det New Yorkbaserede finanshus Muzinich & Co. Inc. som rådgiver Markedsværdi (DKK mio.) 63.9 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 2,18% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 2,64% Startdato 25. juni 2002 DK Indre værdi pr Muzinich & Co. Årlige afkast (%) Q4 ÅTD High Yield Bonds ML High Yield Index Merafkast afkast afkast 5,125 Alcoa Inc ,5 Micron Technolo ,15 Alcoa Inc ,5 Energy XXI Gulf ,5 SandRidge Energ ,5 SandRidge Energ Ændring 7,625 Clear Channel ,5 Biomet Inc Ændring 8,375 Iron Mountain ,625 Cablevision ,25 TMobile USA I ForwardFX USD/ DKK 16 Jan 2015 RHS ForwardFX EUR/ DKK 16 Jan 2015 RHS ForwardFX 300 GBP/ DKK 16 Jan 2015 RHS 4.63 Var. Consol Energy ,875 DISH DBS Corp ,85 ArcelorMittal ForwardFX USD/ DKK 16 Jan 2015 LHS ,5 Southern Water CHS/Community Hea Var. NBTY Inc IHS Inc ,375 Dynegy Financ ,125 Blue Racer Mi ,75 Sabine Pass Li ,375 Building Mate Asbury Automotive ,375 OwensBrockwa ,625 Sabine Pass L Salix Pharmaceuti ,75 Mercer Interna ,25 NCL Corp Ltd ,75 Kindred Escrow Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 8,875 Virgin Media ,125 Offshore Grou ,75 Healthsouth Co ,625 Hilton Worldw ,25 CCO Holdings L ,625 Baytex Energy ,625 Sabine Pass L California Resour ,625 CB Richard El ,25 Zebra Technolo ,75 Sabine Pass Li 5 Var. Clear Channel Side 19

22 Emerging Market Bond Index Afdelingen er passivt forvaltet og investerer fortrinsvis i emerging market obligationer samt pengemarkedsinstrumenter. Porteføljens formål er således at skabe samme afkast og risikoprofil som sit benchmark udtrykt ved J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Diversified opgjort i US dollars. Udstederne skal være stater, supranationale institutioner og regionale myndigheder, mens udstedelserne skal være denomineret i US dollars. Ved emerging market lande forstås de lande, Verdensbanken definerer som middel eller lavindkomstlande i områderne Latinamerika, Asien, Øst og Centraleuropa, Afrika og Mellemøsten. Alternativt lande som er inkluderet i benchmarket. OBS: Afdelingen overgik fra aktiv til passiv forvaltning i juni. Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Emerging Market Bonds J.P. Morgan EMBI Merafkast ForwardFX USD/ DKK 06 Feb 2015 RHS ForwardFX 00 USD/ DKK 09 Jan 2015 RHS ,375 Hungary Govt Var. Russian Federation ,28 Republic of Argentina c Defaultet 30/ ,75 Romanian Gover ,75 Republic of Peru ,25 Ungarn ,75 Eskom Holdings ,375 Croatia Gover Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,15% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,51% Startdato 30. januar 2004 DK Indre værdi pr SEB Stockholm afkast afkast Var. Sea Production ,75 Venezuela ,25 Turkey Turkey Government ,875 Petronas Capi ,25 Costa Rica Gov ,28 Republic of Argentina c Defaultet 30/614 Solgt helt ud af porteføljen i kvartalet 8,5 Zambia Governme ,125 Peru Gov ,125 State Grid Ov Ukraine Finance ,95 Ecuador Govern ,125 Republic Of G ,45 Dominican Repu ,25 Pakistan Gover 4 6,875 Kenya Governm KazMunayGas Natio ,25 Pakistan Gover 4 5,1 Uruguay Governm ,45 Dominican Repu ,875 Kenya Governm Venezuela Governm ,75 Venezuela Gov ,5 Mexico Governme Lebanon Governmen ,75 Brazilian Gove Ændring Ændring 7,95 Ukraine Govt ,75 Philippines (Rep) ,625 Republic of Philippines Side 20

23 Investeringspleje Kort Afdelingen er en balanceret portefølje, hvilket vil sige, at den investerer i både aktier og obligationer i et bestemt forhold. Som navnet antyder er investeringshorisonten kort, hvorfor obligationer udgør den største andel af porteføljen med ca. 80 pct. Der investeres i obligationer med en forholdsvis lav varighed. Aktieandelen af porteføljen investeres i børsnoterede aktier. Der tilstræbes en global allokering, hvor USA, Europa og Japan udgør de største markeder. Porteføljen bliver forvaltet med en taktisk allokering, hvilket vil sige, at SEB løbende justerer på vægtningen mellem de forskellige aktivklasser og regioner, med henblik på en optimal sammensætning i forhold til den forventede udvikling i den globale økonomi og på de finansielle markeder. Markedsværdi (DKK mio.) 65.8 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,32% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,67% Startdato 20. februar 2001 DK Indre værdi pr Anders Lund Larsen Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Invest.pleje Kort Sammensat indeks Merafkast afkast afkast SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) NYK E SDO 2041 ALM 2.55 SEBinvest Danske Aktier 2.25 Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged RD S SDRO 2044 IO SEBInvest Europa Indeks (SEB AB) 0.92 Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged Ændring Access Stratego A/S RD T SDRO 2018 Apr SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) Ændring NYK E SDO 2041 ALM RD S SDRO 2044 IO Allokering på aktiemarkeder / obligationer 4 NYK E SDO 2041 ALM ForwardFX 1000 USD/ DKK 16 Jan 2015 RHS Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged 9.79 Wealth Invest AKL SEB Global EME EUR (Earnest) RD T SDRO 2020 Jan 7.48 Access Stratego A/S NYK E SDO 2047 ALM RD T SDRO 2018 Apr RD S SDRO 2044 IO SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 5.76 Danmark Obligationer (grøn) Udenlandske Europa USA Emerging Market Aktier (blå) Side 21

24 Investeringspleje Mellemlang Afdelingen er en balanceret portefølje, hvilket vil sige, at den investerer i både aktier og obligationer i et bestemt forhold. Som navnet antyder er investeringshorisonten mellemlang, dvs. 510 år. Obligationer udgør som udgangspunkt 60 pct. af porteføljen. Obligationsdelen består hovedsageligt af danske obligationer, og herudover investeres der i amerikanske og europæiske virksomhedsobligationer samt emerging markets obligationer. Aktieandelen af porteføljen investeres i børsnoterede aktier. Der tilstræbes en global allokering, hvor USA, Europa og Japan udgør de største markeder. Der investeres ligeledes i aktier fra emerging markets. Porteføljen bliver forvaltet med en taktisk allokering, hvilket vil sige, at SEB løbende justerer på vægtningen mellem de forskellige aktivklasser og regioner, med henblik på en optimal sammensætning i forhold til den forventede udvikling Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged ForwardFX USD/ DKK 16 Jan 2015 RHS Wealth Invest AKL SEB Global EME EUR (Earnest) SEBinvest Danske Aktier 9.51 SEBInvest Europa Indeks (SEB AB) 8.66 SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) NYK E SDO 2041 ALM 5.24 Access Stratego A/S RD T SDRO 2020 Jan NYK E SDO 2047 ALM 3.70 Markedsværdi (DKK mio.) Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,42% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,77% Startdato 20. februar 2001 DK Indre værdi pr Anders Lund Larsen Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Invest.pleje Mellem Sammensat indeks Merafkast afkast afkast SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 8.28 Lyxor Commodities CRB ETF Danske Stat NYK E SDO 2041 ALM 2.79 SEBinvest Danske Aktier 2.30 Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged Allokering på aktiemarkeder / obligationer 1.97 Ændring Access Stratego A/S RD T SDRO 2018 Apr SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) Ændring RD T SDRO 2018 Jan SEBInvest Europa Indeks (SEB AB) Udenlandske Råvarer Danmark Obligationer (grøn) Europa USA Emerging markets Japan Aktier (blå) Side 22

25 Investeringspleje Lang Afdelingen er en balanceret portefølje, hvilket vil sige, at den investerer i både aktier og obligationer i et bestemt forhold. Som navnet antyder er investeringshorisonten lang, dvs. over 10 år. Aktier udgør som udgangspunkt 60 pct. af porteføljen Obligationsdelen består hovedsageligt af danske obligationer, og herudover investeres der i amerikanske og europæiske virksomhedsobligationer samt emerging markets obligationer. Aktieandelen af porteføljen investeres i børsnoterede aktier. Der tilstræbes en global allokering, hvor USA, Europa og Japan udgør de største markeder. Der investeres ligeledes i aktier fra emerging markets. Porteføljen bliver forvaltet med en taktisk allokering, hvilket vil sige, at SEB løbende justerer på vægtningen mellem de forskellige aktivklasser og regioner, med henblik på en optimal sammensætning i forhold til den forventede udvikling ForwardFX USD/ DKK 16 Jan 2015 RHS SEBinvest Danske Aktier SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) SEBinvest Mellemlange Obligationer Wealth Invest AKL SEB Global EME EUR (Earnest) SEBInvest Europa Small Cap Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged Access Stratego A/S 5.37 United States Oil Fund LP ETF 4.43 ForwardFX USD/ DKK 16 Jan 2015 RHS 3.81 Markedsværdi (DKK mio.) 96.2 Forvaltnings og distributionsomkostninger p.a. 1,46% ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) 1,82% Startdato 20. februar 2001 DK Indre værdi pr Anders Lund Larsen Årlige afkast (%) Q4 ÅTD Invest.pleje Lang Sammensat indeks Merafkast afkast afkast SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 8.15 SEBInvest Europa Small Cap 5.99 Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) Allokering på aktiemarkeder / obligationer SEBinvest Danske Aktier SEBinvest Mellemlange Obligationer Sky Harbor SD US HY Bonds Class B Cap. DKK Hedged Ændring SEBinvest Danske Aktier Wealth Invest AKL SEB Global EME EUR (Earnest) SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) Ændring SEBInvest Europa Small Cap Emerging markets Japan USA Obligationer (grøn) Danmark Europa Udenlandske Aktier (blå) Side 23

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2015

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2015 Kvartalsorientering 1. kvartal 2015 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email:

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2014

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 1. kvartal 2014 Kvartalsorientering 1. kvartal 2014 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email:

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2015

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2015 Kvartalsorientering 2. kvartal Redaktion SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Head of Distribution, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email: thomas.bonnor@seb.dk

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningerne. 1. kvartal 2012

Kvartalsorientering. Investeringsforeningerne. 1. kvartal 2012 Kvartalsorientering Investeringsforeningerne 1. kvartal 2012 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager Thomas Bonnor Telefon:

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2013

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2013 Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email:

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 4. kvartal 2015

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 4. kvartal 2015 Kvartalsorientering 4. kvartal Redaktion SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Head of Distribution, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email: thomas.bonnor@seb.dk

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 3. kvartal 2015

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 3. kvartal 2015 Kvartalsorientering 3. kvartal 2015 Redaktion SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Head of Distribution, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email: thomas.bonnor@seb.dk

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 3. kvartal 2013

Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 3. kvartal 2013 Kvartalsorientering 3. kvartal 2013 Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email:

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Kvartalsorientering. Investeringsforeningerne. 4. kvartal 2012

Kvartalsorientering. Investeringsforeningerne. 4. kvartal 2012 Kvartalsorientering Investeringsforeningerne 4. kvartal Redaktion SEB Wealth Management SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Senior Manager, Thomas Bonnor Telefon:

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD SAXO EUROPEAN HIGH YIELD PRODUKT Saxo European High Yield er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Foreningen investerer i obligationer med det formål, over tid, at skabe et afkast efter omkostninger,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere