Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r."

Transkript

1 Logbog 2011 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1

2 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 14 Brug af fartøjer 15 Uddannelse 15 Materielstatus 16 Økonomi 16 Visioner 17 Eskadrerne 18 Deltagerlister 19 Forsidefoto: Freja med besætning ved Stor Megin Stævnet på Nyord. 2

3 Forord FDF Sejlcenter Viborg i Året 2011 har været godt for FDF Sejlcenter Viborg. Planer for indretning af vores Sejlcenter ved nordenden af Nørresø blev udarbejdet i 2010 og tilsendt Viborg Kommune. Tilladelser er endnu ikke givet, men der arbejdes på anlæggelse af bro og slæbested, samt tilladelse til opførelse af ny centerbygning med bl.a. magasiner, mødelokale, køkken og toiletter. Kommunen har afsat 2,5 mil. til projektet i 2014, så vi håber i løbet at nogle få år at have et velfungerende sejlcenter ikke alene for de sejlende aktiviteter, men et center som i lige så høj grad bruges af FDFere fra Viborg området til friluftsaktiviteter. Indtil videre bruges Sejlcenteret hovedsagelig i sommerhalvåret til base for kanoerne og i vinterhalvåret til magasin for sejlbåde. Ved klargøringen i foråret stod det klart, at vores følgebåd, Falken, skulle have nye pontoner eller afhændes. Holdningen blandt lederne i Sejlcenteret og blandt kredslederne var entydig: Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Et godt tilbud fra Pro Safe i Korsør gjorde det muligt for os at lade Falken indgå i en handel, hvor den gamle motor blev overført. Så allerede i maj kunne vi navngive vores nye følgebåd, Ørnen, og tage den i anvendelse. I sommerens løb var den med på Landslejren ved Sletten, hvor den gjorde god fyldest. Ved sæsonens start fik vi flere nye gaster, specielt fra FDF Overlund. Samtidig oplevede vi ikke det store frafald, så det samlede antal aktive var stigende - en glædelig udvikling. Større arrangementer i årets løb: Togt med Jens Krogh i maj Stor Megin Stævne ved Nyord i juni. Sommertogt i år blev sammenlagt med Landslejren. Deltagelse i VM for sjægter Megin Luren på Mariager Fjord. Vore fartøjer har sejlet meget i årets løb, hvilket kan ses på vores driftsregnskab. På trods af en meget stor udgift til udskiftning af følgebåd, er det lykkedes at få årets regnskab til nogenlunde af være i balance. Indsatser fra de frivillige ledere har været stor. Uden den ville FDF Sejlcenter Viborg ikke kunne eksistere. Derfor har uddannelse af ledere også høj prioritet. Vi håber, at flere af vore unge medlemmer i vintersæsonen får taget Duelighedsbevis. Med hjertelig tak til alle for samarbejde og opbakning i det forløbne år. Ole Nagel FDF Viborg 1 Sejladsleder Henrik Nicolaisen FDF Overlund Redaktør af Logbogen 3

4 Aktivitetskalenderen 13 januar: Torsdags-ledermøde med diverse arbejdsopgaver og planlægning på programmet. Bl.a. BoatShow, gastefolder, bådehus, mærkning af fartøjer, regnskab m.v. Mødt: Carl-Erik, Gerda, Ole, Mathias, Jacob og Henrik. 19. januar: Gerda og Henrik til møde på Hardsyssel Efterskole vedrørende landslejren til sommer. 23. januar: Kredsledermøde, hvor logbog 2010, sejlcenteret, økonomi og sikkerhedspolitik var på dagsordenen. Ole og Henrik deltog i mødet. 26. januar: Gerda til årlig forældrefest og generalforsamling i FDF Overlund for at agitere for sejladsarbejdet. 15. februar: Isen på Nørresø brød op og sendte broen ved Flådebasen i land. Kysten så ud som efter en tsunami. Efterfølgende kaldes flådebasen for Den japanske Have - under indtryk af katastrofen efter jordskælvet i Japan. En større genopbygning følger i ugerne efter. 21.februar: Henrik til møde i Skive, hvor der i kølvandet af KFUM-spejdernes Landslejr sidste sommer er leveret tre meginjoller og en følgebåd. Ca. 10 deltagere var mødt frem for at høre om erfaringerne fra FDF Sejlcenter Viborg. 6. marts: Til BoatShow i Fredericia. Vi mødtes kl hos Carl-Erik og kørte herfra i to biler til Fredericia. Udstillingen var mindre end tidligere år, men det lykkedes at finde flere spændende løsninger og få købt ekstra VHF samt udstyr til el-thruster. 2. april: Jens Bork og Ole får renset træerne ved Sejlcenteret for udgåede grene. 7. april: Ole, Bo og Henrik N på Sejlcenteret og i depoter for at planlægge forårsklargøringen. Gummitarzan skrælles for brugbare dele, og resten sendes til genbrug. Gummitarzan slettes samme dato af fartøjslisten. Falken trænger til nye pontoner eller alternativt til en total-udskiftning. I første omgang går arbejdet i gang med undersøgelse af priser for nye pontoner. 14. april: Simon, Bo, Ole og Henrik mødtes på Sejlcenteret, hvor Freja fik skiftet søventilen, meginjollerne klargjort til værkstedet i Romlund og taget fejet på bådehuset. Bagefter kaffe og æblekage hos Henrik, hvor der blev lagt planer for vedligeholdelsen. 17. april: Simon, Christian, Bo, Sebastian, Ole og Henrik flyttede meginjollerne til Jegstrupvej, hvor de skulle klargøres. Falken blev besigtiget på Kommenvej og pumpet op. En midlertidig lapning fra 2010 blev repareret. 4

5 18. april: Simon og Henrik på Jegstrupvej. Alt træværk på master, sprydstager, ror, essing, tofter m.v. blev slebet april: Arbejdet på meginjollerne på Jegstrupvej og på Sejlcenteret. Som noget nyt har meginjollerne fået D1 og D2 olie i stedet for den sædvanlige lakering. Det letter meget i arbejdsgangen. Ny mast til Ella tilpasset og givet seks gange D2 olie. 26. april: Tjalfe søsat af Ole og Simon - og sejlet til Flådebasen af Simon. 28. april: Røskva, Ella og Høgen søsat om eftermiddagen og sejlet til Flådebasen. Kl mødte nye og gamle gaster ved Sejlcenteret på Nørremøllevej. 18 deltagere heraf ca. 5 nye gaster. Samtidig blev Falken søsat. Sol med vind skiftende NØ til NV med aftagende styrke fra 6 m/sek. Samme aften kredsledermøde, hvor Henrik N deltog. Opbakning fra kredslederne til at udskifte Falken med ny, hvor motoren overføres. Samme aften ledermøde i sejladsgruppen. Deltagere: Carl- Erik, Jens Håkan, Ole og Henrik. Her besluttedes at acceptere tilbud fra Pro Safe i Korsør om udskiftning af Falken med ny af samme type: Brig Falkon 500 med røde pontoner, jokey-sæde, targabøjle. Samtidig søges presenningen også skiftet. Ordre afgivet samme aften. 2. maj: Kanosejlads med 25 elever og lærere fra gymnasium i Trier, Tyskland. Turen startede fra Rindsholm og endte ved vejen mellem Bruunshåb og Vinkel. Ole og Henrik medvirkede. 4. maj: Preben Lauridsen og Henrik Nicolaisen til møde med Teknisk Forvaltning vedr. Sejlcenteret. Mulige ændringer drøftet. 5.maj: Torsdagssejlads fra Flådebasen. Ca. 12 gaster var mødt. Af ledere kom Ole, Henrik K, Henrik N, Carl-Erik, Jens, Jacob, Bo og Gerda. Fartøjerne Falken, Tjalfe, Røskva, Ella og Høgen i søen. Klart vejr med vind fra vest 4-6 m/ sek. Falken afmonteret kompas og ankerskjold, kompas m.v. og taget på trailer ved Strandparken. Otte sæsoners trofast virke for FDF Sejlcenter Viborg er hermed endt. Efterfølgende lederkaffe, hvor Oles 47 års fødselsdag blev fejret. 5

6 6.maj: Mathias, Ole og Henrik i Romlund for at slibe og lakere Freja maj: Falken fik afmonteret al elektronisk udstyr, fjernet numre og mærker. Herefter blev den kørt til Pro Safe i Korsør af Jens Håkan, for at få overført motoren til den nye følgebåd. 9. maj: Ole m.fl. i Romlund for at klargøre Freja. 10. maj: Sejlcenteret klargjort med stativer til kanoer. Gl. kanoer placeret her. Ole, Simon og Henrik klarede opgaven. 12. maj: Planlagt kanosejlads med Mercantec elever blev aflyst samme dags morgen. Skolen havde ikke helt tjek på de elever, der skulle af sted. Samme dags aften: Torsdagssejlads med 12 deltagere. Skiftende vind fra vest 5 m/sek. Aftagende. Letskyet. Tjalfe, Røskva, Ella og Høgen i søen. Ledere: Jacob, Simon, Jens, Ole og Henrik. Ved ledermødet bagefter besluttedes, at den nye følgebåd skulde hede Ørnen. Desuden nostalgisk gensyn med filmen fra sommertogtet maj: Seniorerne i Viborg kredsene havde kanosejlads på Søndersø. Høgen medvirkede som følgebåd. 18. maj: Tidlig morgen kørte Mathias til Korsør og afhentede vores nye Følgebåd. Over middag blev den søsat fra Strandparken og sejlet til Flådebasen af Mathias og Henrik. Høgen med Jens Håkan udgjorde en beskeden velkomstkomite. Herefter en beskeden prøvesejlads, der fuldt ud levede op til vores forventninger. 19. maj: Torsdagssejlads med Høgen, Ørnen og Tjalfe. Da mange af de faste deltagere var taget på Jens Krogh togt var vi denne aften kun syv deltagere: Gerda, Malene, Søren, Jens og Henrik. Senere på aftenen kom kredsleder Peder og Kirsten fra Overlund, for at få en præsentationssejlads med Ørnen. Klart vejr med vind fra vest 6 m/sek. Faldende til ca. 3m/sek. Jens og Henrik var de eneste til lederkaffe bagefter maj: Togt med Jens Krogh. Fra FDF Sejlcenter Viborg deltog 10 mand (otte fra 1. kreds og to fra Overlund). Fra Viborg gik turen til Ålborg, hvor der påmønstredes FDF Ålborgs Søkreds gode skib, Jens Krogh. I løbet af aftenen og natten gik turen til Strandby. Om fredagen fortsattes til Skagen, hvor der overnattedes. Lørdag gik turen videre til Læsø, med overnatning. Søndag returneredes til Ålborg og herfra i biler til Viborg. En stor oplevelse rigere for deltagerne. 25. maj: 1. kreds på Nørresø på tømmerflåde. Ørnen medvirkede som følgebåd med Simon Hill som skipper. 26. maj: Vi skulle have sejlet i kanoer med Mercantec elever men for tredje uge i træk fik vi meddelelse om, med ½ times varsel, at der ingen elever kom alligevel. Denne dag nåede 6

7 Jens Håkan frem i Høgen til Sejlcenteret. Samme aften torsdagssejlads. 11 gaster og ledere var mødt. Overskyet med 5 m/sek fra SV. Mest overskyet med tordenskyer men ingen lyn eller tordenskrald, kun ganske lidt regn. Ole tog til Jegstrupvej og fik poleret Freja. Efter sejladsen blev Ørnen sejlet til sydenden af Søndersø af Carl-Erik og Bo. Her ventede Jens Håkan, som fik Ørnen på trailer. Derefter lederkaffe, hvor en del praktiske ting blev klaret maj: KFUM-spejderne i Skive var på weekend i Viborgsøerne, som en del af deres for-træning til en kanotur i Sverige til sommer. Tre ledere og seks drenge i alderen år overnattede på Flådebasen i medbragte telte. Fredag ankomst og lørdag tur rundt i søerne. Overskyet med regnbyger og vind fra SV drejende til S, 5-6 m/sek. Spejdernes glasfiber-kanoer er tungere end vores alu-kanoer, men ligger støt i søerne ved ret høje bølger. 29. maj: Høgen, med Gerda som skipper, måtte assistere Kajakklubbens følgebåd, som fik motorhavari. Samme dag blev Freja klargjort. 1. juni: FDF Viborg 1. kreds sejlede i kano på Nørresø. Høgen, med Bo som skipper, assisterede juni: Stor Megin Stævne, Nyord. Torsdag morgen mødtes alle fem deltagere hos Ole. Med Jens Borks Mazda 929 og Freja bagefter gik turen over Fyn til Sjælland og Møn. Overnatning om bord på Freja i Nyord Havn. Fredag tursejlads til Stege med rundvisning i byen. Undervejs næsten ingen vind og sol, alle både blev bugseret til den Gamle Sukkerhavn i Stege. På tilbageturen gennemførtes en kapsejlads i meget let vind, derefter var derbadning på åbent hav. Lørdag kapsejlads hjem i skiftende vind og styrke, med Jacob som styrmand. Lørdag to kapsejladser på Stege Bugt, med præmieoverrækkelse om aftenen og efterfølgende grillfest. Søndag efter morgenmad var hjemrejsedag. 7

8 8. juni: Høgen med Simon som skipper medvirkede ved FDF Viborg1. kreds tømmerflådesejlads. 9.juni: Kl blev Ørnen søsat ved Strandengen af Jens og Henrik. Kl kom 17 tumlige og ledere fra FDF Overlund. Jens, Simon og Bo sørgede for, at de kom rundt i Nørresø og Søndersø i Ørnen og Høgen. Kl torsdagssejlads med 13 deltagere. Alle meginjoller samt Høgen og Ørnen i søen. Fra følgebådene øvedes Mand over bord. Sol og 6 - faldende til 3m/sek. vind fra vest med vindstød op til 11 m/sek. Ved ledermødet bagefter planlagdes sidste to torsdagssejladser, samt div. andre småopgaver. Deltagende ledere: Gerda, Carl-Erik, Jens, Jacob og Henrik. 15. juni: Høgen og Ørnen sejlede 25 elever i 5.b, Søndre Skole fra Flådebasen til Strandparken. Jens og Henrik var skippere. 16. juni: I silende regn blev Ørnen navngivet i rødt saftevand af Tobias fra FDF Viborg 1. kreds. Herefter almindelig torsdagssejlads med alle meginjoller, Høgen og Ørnen i søen. 13 deltagende gaster og ledere. Anders Kristensen og tre forældre deltog i festligheden. Tordenskyet og vedvarende regn hele aftenen med 1-3 m/sek. fra SØ. Efterfølgende ledermøde med deltagelse af Carl-Erik, Jens, Ole, Jacob og Henrik. Sommerens transportopgaver til lejrene, udlejningsopgaver, vedligehold af Freja, struktur for sejladsarbejdet og økonomi blev drøftet. Samme dag skulle tumlingene fra FDF Overlund have sejlet i kanoer, men arrangementet blev opgivet på grund af vejret. 18. juni: FDF Vinkel sejlede i kanoer på Nørreå. 23. juni: Torsdagssejlads med otte gaster og interesserede, samt lederne Gerda, Jens, Jacob, Bo, Ole og Henrik. Skiftende skydække med regnbyger og vind fra VSV 5 m/sek. Faldende til 2 m/sek. Elle, Røskva og Tjalfe blev sejlet til Kærvænget, sat på trailere og kørt til Sejlcenteret. Høgen og Ørnen blev brugt til følgebåde, som også øvede mand over bord ved Sct. Hans Bålet ud for Borgvold. Efter kaffen blev Høgen sejlet til Strandparken af Henrik og sat på trailer af Ole og Henrik, samt trukket til Engelsborg for klargøring til sommerens lejre. Da aftenen sluttede var kun Ørnen tilbage på Flådebasen. 25. juni: Ørnen taget på trailer af Gerda og Ole. 27. juni: Tjalfe pakket til Landslejren juli: Høgen på Møgelø med FDF Viborg 1. kreds. 2. juli: DDS Rødkjærsbro bruge seks af vores kanoer til en sejltur. 8

9 3. juli: Ørnen, Ella, Røskva, Tjalfe og det gamle kanotræk med 6 kanoer bragt til Sletten for at være med i FDFs Landslejr juli: Høgen medvirkede som følgebåd, da deltagerne i Landslejren fra 1. kreds svømmede fra Møgelø til Sletten og dermed vandt konkurrencen Kom sjovt til lejr juli: Ørnen, Høgen, Ella, Røskva, Tjalfe og det gamle kanotræk deltog på FDFs Landslejr Faste medarbejdere ved sejladsaktiviteterne var Gerda, Jacob og Henrik. Ole, Simon og Mathias deltog på kredsholdet for 1. kreds. I begyndelsen af lejren blev afholdt følgebådskursus med efterfølgende eksamen. Kurset var noget helt nyt, og skulle sikre en mere korrekt betjening af følgebådene så skader kunne undgås. Alle vore fartøjer medvirkede dagene igennem, hvor der kom ca lejrdeltagere ned på Sejlerengen for at deltage i aktiviteter på Julsø. Vores nye følgebåd, Ørnen vakte berettiget opsigt og beundring blandt medarbejderne i sejlads, og var den mest populære følgebåd 9

10 Kommenvej 16 Nørresøvej Finderup/ Jegstrup Kanoer (8) S V-F Stormegin YAM 250 Meginjoller (3) S S S-V S FDF Viborg 1. Kreds depot lejren Optimist igennem. Efter Landslejren blev meginjollerne S-V kørt til Flådebasen, mens følgebådene og kanoerne blev kørt til Kommenvej. V-F V-F Følgebåd (1) S V-F Kanotrailer (1) S V-J Resten af måneden blev meginjollerne og andet grej rengjort, tørret og repareret i bådehuset Bådtrailere (4) S V-F på Sejlcenteret. Røskva fik nyt fenderlistestykke indsat midt om styrbord og olieret bundbrædder. Veste Ella (79) fik repareret S (25 mastefoden, stk.) tilpasset s (40 stk.) masten v og repareret essingen om styrbord. (alle) Alle tre meginjoller fik overfladebehandlet div. skrammer på træværket med D1-2 olie. Våddragter s-v (3 stk.) 20. juli: Telte Høgen (2) rengjort, søsat og sejlet til Flådebasen af Henrik. Motoren H efterset af Carl- Erik. 30. juli: Ole Nagel og Anders Kristensen på tur med Røskva. Fra Rønbjerg Havn sejledes til Livø, hvor frokosten blev indtaget på nordsiden af øen. Herfra gik turen langs østsiden af øen og retur til Rønbjerg. Sol med 6-8 m/sek. vind fra nord. 9. august: Tjalfe søsat og sejlet til Flådebasen af Simon. 10. august: Simon med kammerat på øvelsessejlads i Høgen og Tjalfe. Vind fra vest 11 m/ sek. og overskyet august: FDF Vinkel havde alle kanoerne. 17. august: Midt på eftermiddagen kæntrede en kajak syd for Bådelauget i Nørresø. Fra Flådebasen blev observeret, at Roeren havde vanskeligheder med selv at klare situationen. En anden kajakroer kom til, men kunne ikke få manden fra vandet og op i kajakken. Høgen med Henrik som skipper afgik hurtigst mulig fra Flådebasen. Ved ankomsten til den kæntrede kajak havde roeren fået krampe. Han blev straks taget ombord i Høgen. Kajakken blev herefter bjærget. Kajakken og roeren sejlet til Roklubben.

11 18. august: Første torsdagssejlads efter sommerferien. Otte gaster og fire ledere mødt. Letskyet og vind fra NV 1-3 m/sek. Tjalfe og Høgen i søen. Ørnen søsat ved Strandparken og sejlet til Flådebasen. Aftenen blev brugt til redningsøvelse. Gasterne blev droppet midt i søen. Øvede i at komme om bord fra vandet i Tjalfe, Høgen og via Jason Cradle i Ørnen. En god øvelse. Bagefter møde på altanen med Ole, Simon, Jens og Henrik. Deltagelse i VM for sjægter, FDF Samvirke Nyt, maling af bådehus m.v. stod på dagsordenen. Flydende tovværk fra kommunens markeringer af iltanlæg i Nørresø udgør fortsat en fare for alle fartøjer på søen med besætninger (jf. foto). Henrik skriver igen til Jørn Kristensen (Viborg søernes brugerråd) om at presse på hos kommunen for at få markeringerne ændret august: VM for sjægter i Hjarbæk. Vi deltog med Freja og Røskva og otte deltagere. Lørdag blev gennemført tre sejladser i letskyet vejr med vind 6-8 m/sek. med vindstød op til ca. 16 m/sek. Røskva gennemførte to sejladser men stillede ikke op til sidste sejlads grundet vejret og fik dermed en sidsteplads i sin klasse. Freja gennemførte alle sine sejladser og fik en samlet 2. plads i sin klasse - kun overgået af Ebbe og Gerda fra Marstal, som deltog med Stormegin nr. 4. Om bord var en af vore deltagere, Benjamin Rosenkilde. I dette års mesterskaber deltog i alt 57 fartøjer. Megin Bowlen på Thurø ved Svendborg blev fravalgt i år, da dette stævne var placeret samme weekend. 23.august: Freja søsat ved Bådelauget og sejlet til Flådebasen af Ole og Simon. 25. august: Torsdagssejlads. Otte gaster, en senior og fire ledere mødt. Skyet og vind fra Ø 0-1 m/sek. Tjalfe, Ørnen og Høgen i søen. Ella og Røskva søsat ved Sejlcenteret og bugseret til Flådebasen af Ørnen. Herefter redningsøvelse med brug af Jason Cradle og med svømmetur fra midt i Nørresø og til Flådebasen. Bagefter møde på altanen med Ole, Jens og Henrik. Planer om sommertogt med base på Jegindø undersøges nærmere i uge 31 og 32/ august: En pilteklasse fra FDF Overlund på 20 drenge og piger, 3 assistenter og 3 ledere kom til Flådebasen for at sejle i Ørnen, Høgen og Freja. Ole, Benjamin, Simon og Henrik deltog som skippere. Solrigt og letskyet med vind fra vest 6 m/sek. Mange af deltagerne var fyldt 10 år, så lejligheden var oplagt til at agitere for vores gastehold om torsdagen. Samme eftermiddag benyttede tumlingene fra FDF Overlund Sejlcenteret til fremstilling af tømmerflåder. 11

12 1. september: Torsdagssejlads. Syv gaster, en senior, en assistent og fire ledere mødt. Sol og vind fra vest 4-5 m/sek. faldende til vindstille. Tjalfe, Ella, Freja og Høgen i søen. Redningsøvelse fra Høgen. Møde på altanen med Ole, Jens, Benjamin og Henrik. Samme eftermiddag var Ørnen på sejlads med lærere og lærerbørn fra Søndre Skole. 7. september: Pilteklassen fra FDF Overlund, som sejlede ugen før, mødte igen op på Flådebasen med på 20 drenge og piger, 3 assistenter og 3 ledere. Vind fra vest bevirkede, at det blev en tur i vores to RIBs, Høgen og Ørnen. Ole, Simon, Benjamin, Jens og Mathias virkede som skippere og stod for programmet. Overskyet med enkelte solstrejf. Samme aften var 15. væbnere og 5 ledere fra Viborg 1. kreds på søen i Ella, Freja, Høgen og Ørnen. Ole, Mathias, Simon og Benjamin var med som ledere. 8. september: De yngste pilte fra FDF Overlund 18 børn og fire ledere mødte ved Sejlcenteret for at bygge tømmerflåde af mælkekasser og få sejltur i Freja, Høgen og Ørnen. Ole, Benjamin, Bo og Henrik medvirkede som fast mandskab på fartøjerne. Letskyet med vind fra vest 5 m/sek. Samme aften: Torsdagssejlads. Fem gaster, en senior, en assistent og fire ledere mødt. Sol og vind fra vest 4-5 m/sek. Tjalfe, Ella, Freja, Ørnen og Høgen i søen. Møde efterfølgende med Ole, Jens, Benjamin, Carl-Erik, Simon og Henrik. Det besluttedes at indgå i sommerlejr på Jegindø i uge 31/2012 sammen med andre kredse, der gerne vil sejle. På næste års budget sættes nye sejl til Freja, Vores 4HK Yamaha bådmotor sættes til salg kr.3.500,- af Simon, og Carl-Erik tager mod henvendelse. Jens Håkan deltager i Megin Lyren på Mariager Fjord i oktober. 15. september: Torsdagssejlads. En forældre, fem gaster, en senior, en assistent og fem ledere mødt. Sol og vind fra NV 6-8 m/sek. Ella, Freja, Ørnen og Høgen i søen. Møde efterfølgende med Ole, Jens, Benjamin, Carl-Erik, Simon og Henrik. Det blev til afsked med Simon, som nu rejser til Australien frem til næste sommer. Det besluttedes at deltage i Megin Luren i oktober som sidste sejladsarrangement i denne sæson. 22. september: Torsdagssejlads. En forældre, otte gaster, en assistent og tre ledere mødt. Letskyet og vind fra SV 1-5m/sek. Ella, Røskva, Freja, Ørnen og Høgen i søen. Mørkesejlads, hvor Jacob mistede sin hat. Møde efterfølgende med Ole, Benjamin og Henrik. Fotos leveret på CD af Tobias far, Henrik. 29. september: Torsdagssejlads. Fem gaster, to assistenter og fire ledere mødt. Klart vejr, sommertemperatur og total vindstille. Solen gik ned ca. kl , så sejladserne kom til at foregå i tusmørke og helt mørke. Ella, Røskva, og Tjalfe blev roet til Sejlcenteret og sat på trailere. Høgen og Ørnen assisterede. Møde efterfølgende med Ole, Jens, Bo og Henrik. 3. oktober: Freja på sejlads i Nørresø med spanske ph.d. studerende fra Foulum. Efterfølgende blev Freja sejlet til Bådelauget og sat på trailer for vinteren. 12

13 6. oktober: Torsdagssejlads. Fem gaster, en assistenter og tre ledere mødt. Meginjollerne flyttet til Engelsborg. Kanoer til Sejlcenteret, og følgebådstrailerne til Flådebasen. Herefter så vi filmen fra Flensborg Fjord Møde efterfølgende med Ole, Jens og Henrik. Kr ,- modtaget til Ørnen fra Grundfos. Tur til Mariager Fjord turen forberedt. 8. oktober: Megin Luren på Mariager Fjord. Jens Håkan, Ole og Mads deltog som besætning på Ella. Arrangement var et endagsarrangement, arrangeret at den lokale meginsejlklub, Solskin og 5-8 m/sek. Flot tur. 11.oktober: Høgen sejlet til Strandparken og sat på trailer. 13. oktober: Sidste torsdagssejlads i denne omgang. Fire ledere, en senior og fire gaster så Dampskibet Martha og sluttede med drikkelse og kage. Høgen blev trukket til Engelsborg. 16. oktober: Ørnen sejlet til Strandparken, sat på trailer og kørt i vinterhi. Hermed er alle fartøjer på land oktober: Ella og Røskva fik isat bundpropper hos Erik Rasmussen. 28. oktober: Røskva var udstillingsbåd ved aktiviteter i Birkegården i forbindelse med Open by Night i Viborg. Mange familier lagde ruten forbi i løbet af aftenen for at se udstilling, få mad lavet over åben ild eller deltage i aktiviteter. 2. november: Henrik til møde med Viborg Kommune og Samarbejdsudvalget for Viborgsøerne. Her blev bl.a givet udtryk for vores frustrationer over en umådelig langsom sagsbehandling hos Teknisk Forvaltning af vores Projekt Sejlcenter, samt utilfredshed med markeringerne af iltanlæg i Nørresø, som er direkte farlige for sejlads i søerne. 3. november: Ole og Henrik fik kørt Ella og Freja i vinterhi på Sejlcenteret, samt kørt redningsveste til Henrik Kjær og til Flådebasen. Hermed er alt i vinterhi. 17. november: Ole, Jens, Bo og Henrik på Sejlcenteret for at afmontere stormegin og de tre små megins for grej. 2. december: Henrik til møde med Teknik og Miljø vedrørende tilladelser og videre arbejde med Projekt Sejlcenter. 7. december: I forbindelsen med opklaringen af fundet af en omkommet nyfødt pige i Søndersø lånte politiet v/ Kristian Jørgensen, følgebåden Høgen, for at lede efter mulige spor fra søsiden. 22. december: Det meddeles i Folkebladet, at kommunen har afsat kr. 2,5 mil. I 2014 til Sejlcenteret. 13

14 Ledere Funktion Navn Adresse Tlf. Sejladsleder db Sekretær db Leder db Ole Nagel Kommenvej Henrik Nicolaisen Nørresøvej Carl-Erik Jensen Hindbærvej Leder mb Leder mb Jacob Gregersen Gl. Skivevej Jens Håkan Vinkelvej Kasserer Anette Staun Kornvænget 3D Leder db Leder db Leder db Gerda Elgaard Jensen Kirkebækvej Simon Hill Irisvej Mathias Sigaard Vejlevej 6a Assistent Bo Jokumsen Tyttebærstien Brug af fartøjer For at få et overblik over udnyttelsen af vores fartøjer bruger vi begrebet Arrangementsdage. Herved forstås et fartøj (for kanoer hele eller dele af eskadren) i brug ved et arrangement af én dags varighed. Lodret ses brug af hver enkelt fartøj over en årrække. Vandret ses det enkelte års aktivitetsniveau - både pr fartøj og samlet. Ud over angivelserne i skemaet lejes kanoerne ud til FDF uden for ejerkredsen, andre ungdomsorganisationer og egne FDF ledere. Kanoudlejning er ikke medregnet i skemaet. Tallene bygger på angivelser i de enkelte års logbøger. 14

15 År Kanoer Freja Ella Røskva Tjalfe Falken Høgen Ørnen Arr. dage I alt Uddannelse Ved ethvert arrangement i FDF Sejlcenter Viborg gør vi alt for, at alle lovkrav og regler er opfyldt: Søfartsdirektoratets duelighedsprøve (db) kræves af øverste ansvarlige leder ved ethvert arrangement i FDF Sejlcenter Viborg. Motorbådsbeviset (mb) kan erhverves særskilt, men indgår også i Søfartsdirektoratets duelighedsprøve. Motorbådsbevis kræves for at være skipper på følgebåden, Ørnen. I år er ingen gået i gang med- eller har bestået denne prøve. Desuden har vi et internt kursusprogram i følgebådssejlads, som medlemmerne optrænes i. Ved kanosejlads kræves, at lederne har gyldigt kanoinstruktørbevis. Materiel status Følgebådene Efter otte sæsoner (siden 2003) blev Falken i maj 2011 udskiftet med Ørnen af samme størrelse, farve og fabrikat. Motoren er stadig den samme. Høgen kom til i 2010, og anvendes som følgebåd i Viborg-søerne. Gummitarzan blev kasseret i foråret og er ikke erstattet. Motoren sat til salg. Sejlbådene Freja har sejlet i 10 sæsoner (siden 2002). Sejlene udsejlet og nye bestilt til levering i Ella og Røskva har sejlet i 22 sæsoner (siden 15

16 1990). Tjalfe blev indkøbt i foråret 1997 efter de første 6 år at have tilhørt FDF Sejlcenter Sletten. Den har siden sejlet 14 sæsoner for FDF Sejlcenter Viborg. Kanoerne Otte kanoer fra 1989 er placeret på Sejlcenteret i sommerhalvåret primært til sejlads i Viborg-søerne. Seks kanoer fra 2009 har fast plads på trailer, anvendes primært til sejlads i å-løb. Redningsveste er for hovedparten vedkommende fra Desuden findes et lager med ældre anvendelige veste fra før I 2009 besluttedes at indføre kanoveste til personer over 40 kg. kropsvægt. I 2010 donerede Tryg-fonden 40 svømmeveste i div. størrelser, som først kom i brug her i Siden er købt enkelte suppleringer - forårsaget af, at vore kanoer er placeret flere steder. Trailerne er løbende vedligeholdt og holdes i alle i køreklar stand. Der er trailere til hvert enkelt fartøj, så alt kan transporteres samtidig. Øvrigt udstyr (telte, fendere m.v.) er generelt i god stand. Økonomi Driftsbudget FDF Sejlcenter Viborg drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Ledere betaler kontingent og deltager i ture på lige fod med gaster. Private hjem, værksteder, magasiner stilles i vid udstrækning gratis til rådighed for aktiviteterne. Det er grundlaget for, at deltagerbetalingen kan holdes på en brøkdel af de reelle udgifter. Sejlcenterets drift hviler på et årligt bidrag på kr. 30,- pr medlem fra kredsene, samt et særligt kontingent på kr. 300,- for ledere og gaster pr. sæson. Sidstnævnte beløb er sidst hævet i Herudover yder Kommunen et årligt tilskud på 73 % af udgifter til drift og forsikring, dog max kr ,-. Desuden medlemstilskud. Endelig har FDF Sejlcenter Viborg indtægt via leje af fartøjer, idet ejerkredsene betaler for brug ud over mødeaftener. Investeringsbudget Nyanskaffelser og større materieludskiftninger finansieres hovedsagelig via tilskud fra fonde. I 2011 er der indgået en ny følgebåd Ørnen af typen Brig, Falcon 500. Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er ca. kr ,-. Salgsværdien er vanskelig at fastsætte men vurderes til ca. 40 % af nyværdien. 16

17 Visioner FDF Sejlcenter Viborg tilbyder drenge og piger mellem 10 og 18 år en sejlermæssig oplæring i kanoer, sejlbåde og følgebåde samt i andre FDF fartøjer - et unikt tilbud, som ønskes fastholdt og til stadighed udbygget. Vi ønsker fremover at have to gastehold (et for år og et for år) på to forskellige ugedage med det mål, at få en passende rolig sejlermæssig oplæring med fokus på oplevelser og kammeratskab. Indretning af vores Sejlcenter. I 2009 overtog vi Viborg Sejlklubs tdl. magasinbygning ved nordenden af Nørresø. Bygningen er nu sat i stand og indrettet efter vores behov. I sommerhalvåret anvendes den til kanoer og i vinterhalvåret til magasinering af sejlbåde. Projektbeskrivelse er udarbejdet. Tilladelser til indretning af området og opførelse af nyt bådehus er søgt, og vi håber på at kunne påbegynde opgaverne i 2012, herunder indretning af området og anlæggelse af bro og slæbested. På længere sigt (inden for et par år) satser vi på at kunne bygge nyt og få samlet alle vores aktiviteter her. Ønsker til nye fartøjer Større fartøj til togter og som moderskib for jollerne. Et sådant fartøj skal rumme kabys, toilet og sovefaciliteter til seks personer samtidig med den er trailbar. Fartøjer, der kunne opfylde disse behov er bl.a. en Maxus 24 og en MacGregor 26. Anskaffelse af et sådant fartøj kan evt. ske ved samtidig udskiftning af eksisterende fartøjer. Et gammelt ønske om en ekstra stormegin specielt til togter, samt supplering / udskiftning af de små meginjoller fra 1988 prioriteres indtil videre lavt, idet behovet pt. ikke er tilstede. 17

18 Eskadrerne 1. Eskadre Farvande: Fartøjer: Personer: Mobilitet: Flådebase: Åer og søer 14 kanoer: Max. 42 (3x14) 2 kanotrailere Nørremøllevej 120 / Kommenvej 2. Eskadre Farvande: Søer, fjorde og kystnære områder. Fartøjer: En Stormegin: Freja 19. Tre Meginjoller: Ella 33, Røskva 34, Tjalfe 35. Personer: Max. 18 Mobilitet: Fire bådtrailere, Udstyr: Skipperkasser, Walkies, GPS m.v. Flådebase: Nørresøvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde, og kystnære områder. Fartøjer: Ørnen - følgebåd af typen Brig, Falcon 500 med 50 HK Yamaha. Høgen - følgebåd af typen Proteus 360 med 15 HK Tohatsu. Personer: Max.9+5 Mobilitet: To bådtrailere Udstyr: Skipperkasser, VHF, GPS og vindmåler. Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. Flådebase: Nørresøvej 11 Støttefunktioner Sejlcenter: Nørremøllevej 120 Flådebase: Nørresøvej 11 Magasiner: Jegstrupvej og Kommenvej 18

19 Deltagerliste ud over ledere for 2011 (parentes angiver deltagelse tidligere år) FDF Overlund Malene Elgaard Jensen (10, 11) Mathias Haslund Birch (11) Jacob Laursen (11) Josefine Laursen (11) Frederik Skou Gregersen (11) Mads Odgaard Jacobsen (11) FDF Viborg 1. kreds Christian Hedegaard (08, 09, 10, 11) Tobias Kirkeby (08, 09, 10, 11) Søren Tinghøj, 1. kreds (10, 11) Togt med Jens Krogh maj (10 deltagere) Ledere Ole Nagel, 1. kreds Henrik Kjær, 1. kreds Assistenter og seniorer Sebastian Christensen, 1. kreds Kasper Riisager, 1. kreds Tine Skinhøj, 1. kreds Frederik Ferguson 1. kreds Bo Jokumsen, 1. kreds Gaster Christian Christensen, 1. kreds Frederik Gregersen, Overlund Mathias Haslund Birch, Overlund Stor Megin Stævne, Nyord juni (5 deltagere) Ledere Ole Nagel, 1. kreds Simon Hill 1. kreds Gaster Josefine Laursen, Overlund Jacob Laursen, Overlund Mads Odgaard Jacobsen, Overlund 19

20 VM for sjægter, Hjarbæk august (8 deltagere) Ledere Ole Nagel, 1. kreds Simon Hill, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Henrik Nicolaisen, Overlund Seniorer Benjamin Rosenkilde, 1. kreds Gaster Malene Elgaard Jensen, Overlund Frederik Skou Gregersen, Overlund Mads Odgaard Jacobsen, Overlund Megin Luren, Mariager Fjord 8.oktober ( 3 deltagere) Ledere Ole Nagel, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Gaster Mads Odgaard Jacobsen, Overlund 20

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2011 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 15 Brug af

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2012 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 13 Brug af

Læs mere

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde Logbog 2001 Viborg Fælles Sejladsarbejde 2 Indhold Forord 4 Uddrag af aktivitetskalender 5 Torsdagssejladser 8 PR 9 Uddannelse 9 Udlån/leje af materiel 9 Kredsenes brug af materiel 9 Eskadrerne 10 Anskaffelse

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg

Logbog. Overskr ift. Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg Logbog 2010 Overskr ift Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 15 Brug af fartøjer 16 Uddannelse

Læs mere

2003 Sejlcenter Viborg

2003 Sejlcenter Viborg 2003 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 10 Udlån/leje af materiel 10 Kredsenes brug af materiel 10 Årets trofæer 11 Eskadrerne 11 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2004. Sejlcenter Viborg

Logbog 2004. Sejlcenter Viborg Logbog 2004 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 9 Uddannelse 9 Udlån/leje af materiel 9 Kredsenes brug af materiel 10 Årets trofæer 10 Eskadrerne 11 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2009. Sejlcenter Viborg

Logbog 2009. Sejlcenter Viborg Logbog 2009 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 17 Uddannelse 17 Materielstatus 18 Økonomi 18 Visioner 19 Eskadrerne 20 Deltagerlister 21 Forsidefoto: Freja

Læs mere

Logbog 2006. Sejlcenter Viborg

Logbog 2006. Sejlcenter Viborg Logbog 2006 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 10 Årets trofæer 10 Brug af fartøjer 11 Materielstatus 11 Økonomi 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Sejlcenter Viborg

Logbog. Overskr ift. Sejlcenter Viborg Logbog 2013 Overskr ift Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 16 Materielstatus 17 Visioner 17 Økonomi 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto

Læs mere

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel.

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel. Logbog 2002 1 Indhold Forord 3 Uddrag af aktivitetskalender 4 Torsdagssejladser 11 PR 11 Uddannelse 11 Udlån/leje af materiel 12 Kredsenes brug af materiel 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner 14 Stormegin

Læs mere

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg Logbog 2005 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 11 Brug af fartøjer 11 Årets trofæer 11 Eskadrerne 12 Støttefunktioner 12 Økonomi og materiel 13 Deltagerlister

Læs mere

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg Logbog 2008 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 17 Materielstatus 17 Økonomi 17 Visioner 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto Sommertogt

Læs mere

Logbog. Stort og småt i harmoni. Sejlcenter Viborg

Logbog. Stort og småt i harmoni. Sejlcenter Viborg Logbog 2014 Stort og småt i harmoni Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 21 Brug af fartøjer 21 Uddannelse og sikkerhed 22 Materielstatus 22 Visioner 23 Økonomi 24 Eskadrerne

Læs mere

Logbog 2007. Sejlcenter Viborg

Logbog 2007. Sejlcenter Viborg Logbog 2007 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 12 Uddannelse 12 Årets trofæer 12 Brug af fartøjer 13 Materielstatus 13 Økonomi 14 Eskadrerne 15 Støttefunktioner

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Udvalg Øvrige oplysninger Links

Udvalg Øvrige oplysninger Links 2013 Udvalg Øvrige oplysninger Links August 14. Sæsonopstart med oprykning Ole, Katrine, Thomas Thomas spørger Christian 19. Netværksmøde Viborg Netværk Indbydelse følger Grill og sejlads for alle ledere

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

FDF KORSØR FDF KORSØR

FDF KORSØR FDF KORSØR Juni - August 2012 I samarbejde med Sct. Pouls Kirke holder FDF for 3. år Sankt Hans i Skovhytten. Det er for børn, voksne, hele familien, gamle medlemmer og alle vennerne. 14.00 Lege 16.00 Løb i Skoven.

Læs mere

Som tak for hjælpen er der en hjælper fest ugen efter, hvor der også vil blive tid til evaluering af træf og indsats.

Som tak for hjælpen er der en hjælper fest ugen efter, hvor der også vil blive tid til evaluering af træf og indsats. Kære havkajroere i Holbæk Kajakklub, Som du tidligere har hørt om i en mail, holder havkajakroerne, - en internetforening for havkajakroere deres forårstræf i Holbæk Marina den 8. til 10. Maj, og vi er

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. Seniormøde 9. Seniormøde 16. Ledermøde 24. LederFredag 30. Seniormøde 7. Ledermøde 11. Ledermøde 18. Seniormøde

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Sille og Sigurd fødselsdag

Sille og Sigurd fødselsdag Sille og Sigurd fødselsdag Kære Puslinge-/Tumlingeleder! Lørdag d. 23. september 2017 mødes vi på Sletten. Kl. 10:00 til 15:00 Arrangementet er for puslinge, tumlinge, ledere, søskende og forældre og andre

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Marts 2010 21. ÅRGANG

Marts 2010 21. ÅRGANG Marts 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar SYC Nytårskur 2016 Idrætshøjskolen d. 16. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2016 3. Sejladser 2016 4. Juniorafdelingen 5. Jollemor får ny motor i 2016 6. Bertels Bro blev færdig i 2015 7. Klubhusrenovering

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) August 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) August 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21.30 4. Seniormøde kl. 18.30-20.00 kl. 18.30-20.00 2. Ledermøde kl. 20.15-21.30 9. Seniormøde 23. Seniormøde

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016 Kontakt Kredsleder Peter Kühnell 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com Rasmus Vinge 23 38 22 99 rvinge@fdf.dk Januar. 17 juli. 17 Myreslugeren LYSTRUP-ELEV Bestyrelsesformand Lauge Dehn 86 22 33 88 ld@nordicsubs.com

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Åben havn den 26. august. Heldigvis var vejret med os, da havnen og klubberne på havnen arrangerede

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere