Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Disketter; cd-rom; videokassettebånd og andre elektroniske databærende medier; videnskabelige, elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; undervidningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Uddannelses-, instruktions- og undervisningsmateriale især bøger, kompendier, opgaveark, tryksager og specialudgivelser. (511) Klasse 35: Professionel rådgivningsvirksomhed vedr. forretningsvirksomhed, forretningsundersøgelser, intern uddannelse, udvikling af interne ressourcer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning, samt udvikling og forskning for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: ITA Partner skilte og logoer må kun anvendes i forlængelse af kontrakten mellem den enkelte handelsskole og IT-Akademiet A/S. Så længe den enkelte handelsskole opfylder de kontraktmæssige forpligtelser i samarbejdsaftalen har denne ret til at benytte ITA Partner skilte og Logoer. Enhver form for misbrug medfører at ITA Partner skiltene inddrages og ret til at anvende logoer ophører. Efter eventuelt terminering af kontrakt mellem IT-Akademiet og handelsskolen skal ITA Partner skiltene uden unødigt ophør tilbageleveres til IT-Akademiet A/S. Der må ikke ske kopiering af ITA Partner skilte, logoer, design eller layout uden forudgående tilladelse fra IT-Adademiet A/S. (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Disketter; cd-rom; videokassettebånd og andre elektroniske databærende medier; videnskabelige, elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; undervisningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Uddannelses-, instruktions- og undervisningsmateriale især bøger, kompendier, opgaveark, tryksager og specialudgivelser. (511) Klasse 35: Professionel rådgivningsvirksomhed vedr. forretningsvirksomhed, forretningsundersøgelser, intern uddannelse, udvikling af interne ressourcer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning, samt udvikling og forskning for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Disketter; cd-rom; videokassettebånd og andre elektroniske databærende medier; videnskabelige, elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; undervisningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Uddannelses-, instruktions- og undervisningsmateriale især bøger, kompendier, opgaveark, tryksager og specialudgivelser. (511) Klasse 35: Professionel rådgivningsvirksomhed vedr. forretningsvirksomhed, forretningsundersøgelser, intern uddannelse, udvikling af interne ressourcer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning, samt udvikling og forskning for andre. 679

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Disketter; cd-rom; videokassettebånd og andre elektroniske databærende medier; videnskabelige, elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; undervisningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Uddannelses-, instruktions- og undervisningsmateriale især bøger, kompendier, opgaveark, tryksager og specialudgivelser. (511) Klasse 35: Professionel rådgivningsvirksomhed vedr. forretningsvirksomhed, forretningsundersøgelser, intern uddannelse, udvikling af interne ressourcer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning, samt udvikling og forskning for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Net Image ApS, Vesterbro 21 E, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder edb-software og edbhardware til sikring af edb-systemer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Programmering af computere; design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software samt rådgivning og information i forbindelse dermed; rådgivning og information vedrørende datasikkerhed samt vedrørende beskyttelse og sikring af edb-systemer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KATJES COLLECTION (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH & Co. KG, Dechant-Sprünken-Str , D Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer herunder lakrids og vingummi, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRAUMACEL (730) Indehaver: I.P.G. Pharma S.A., Industriestrasse 13b, CH-6304 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og præparater til sundhedspleje; forbindsstoffer; absorberbart, implanterbart, oxyderet cellstof med blodstandsende effekt i gaze- eller pulverform. (730) Indehaver: Niels Houbak, Rafns Allé 4, 9000 Ålborg, (511) Klasse 09: Disketter; cd-rom; videokassettebånd og andre elektroniske databærende medier; videnskabelige, elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; databehandlingsudstyr og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; undervisningsapparater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Uddannelses-, instruktions- og undervisningsmateriale især bøger, kompendier, opgaveark, tryksager og specialudgivelser. (511) Klasse 35: Professionel rådgivningsvirksomhed vedr. forretningsvirksomhed, forretningsundersøgelser, intern uddannelse, udvikling af interne ressourcer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, videnskabelig og industriel forskning, samt udvikling og forskning for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 680

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEYBOARD (730) Indehaver: Bjarne Kyed, Snerlevej 5, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: New Potentials v/bjarne Kyed, Søndergade 9, 1, 8700 Horsens, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LADARTOME (730) Indehaver: Alcon Universal Ltd., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 10: Ophthalmiske medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLVA (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; information vedrørende forretningsvirksomhed industrivirksomhed; bistand ved forretningsledelse, -administration og - organisation; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; omkostningsanalyser; vurdering i forretningsanliggender; økonomiske prognoser; kompilering, indføring og systematisering af informationer i computer databaser; udlejning af reklameplads; modtagelse og behandling af ordrer via elektronisk data transmission; revision. (511) Klasse 36: Rådgivning og information vedrørende finansiel virksomhed og finansiering; finansielle ydelser, finansiering; lån imod pant; bankvirksomhed; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); forsikringsvirksomhed; forvaltning af fast ejendom og formuer; kapitalinvestering; værdiansættelse af fast ejendom; vurdering af skatteforhold; betalingssystemer over computernetværkssystemer. (511) Klasse 38: Tilrådighedsstillelse af elektroniske markedspladser på computernetværkssystemer; udbydelse af handelsportaler på computer netværkssystemer (telekommunikation); tilrådighedsstillelse af databaser på computer netværkssystemer; placering af data på digitale netværkssystemer; telekommunikation og kommunikation via computerskærme; transmission af meddelelser, informationer, data og billeder vedrørende varer og tjenesteydelser formidlet via computer; elektronisk post; tilrådighedsstillelse af tekster, dokumenter og informationsdatabaser på digitale netværkssystemer; webhosting; tilrådighedsstillelse af webservere og mailservere.. (511) Klasse 42: Design og opdatering af computer software; computerprogrammering; udlejning af computer software; leasing af tilgangstid til computerdatabaser;hotlineservice; juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: psoma (730) Indehaver: Pernille Jane Dovey, Øster Farimagsgade 28 A, 5.tv, 2100 København Ø, ; Jytte Jerltorp, Skovvej 12, 4622 Havdrup, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, ergonomiske vejledning, øvelsesinstruktion, afspændingspædagogisk behandling, foredrag, APV (arbejdspladsvurdering). (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje, herunder i form af fysiurgisk massage, afspændingspædagogisk behandling, kropspædagogisk behandling, kropsterapeutisk behandling, kropsbehandling; rådgivning om ergonomisk indretning af arbejdspladser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COVERSYL COMP (730) Indehaver: BIOFARMA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer til human brug. 681

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZILLION (730) Indehaver: TDC Internet A/S, Titangade 11-13, 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske apparater, instrumenter, apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, telekommunikation mellem interne og eksterne computernetværk. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf, udvikling, design og ajourføring af computersoftware og hardware til anvendelse i forbindelse med sikkerhed ved kommunikation mellem computere, rådgivning vedrørende sikkerhed indenfor elektronisk telekommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AXA RISKVIKK (730) Indehaver: Cerealia Järna AB, S Järna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pfizer Inc., a corporation of the State of Delaware, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MICROMAT (730) Indehaver: EWFE Brennwert-Heiztechnik GmbH, Haferwende 23, Bremen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 11. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MÅGEKLATTER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLOAKSLAM (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HØJSPÆNDING (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RÅDNE FRUGTER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØREVOKS (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. 682

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MUGNE JORDBÆR (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANAN-SPLAT (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KILLER-BON (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GAMLE ORIGINALER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KODYLGUF (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (730) Indehaver: Bella Center Services A/S, Center Boulevard 5,, 2300 København S, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Catering; udlejning af mødelokaler, stole, borde, duge og glasvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-Trust (730) Indehaver: Bundesdruckerei GmbH, Oranienstr. 91, D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Data input-, datalagrings-, data output- og databehandlingsapparater, chipkort, maskinlæsbare databærere, computerprogrammer optaget på databærere, krypterings- og afkrypteringsapparater til datateknologiske formål, krypteringsapparattur og elektroniske, særligt digitale, koder hertil, signaturapparater, signaturprogrammer, autentificeringsservere, nemlig autentificeringsservercomputere og autentificeringsserversoftware, elektroniske adgangskontrolkredsløb, programmer til elektroniske adgangskontrolkredsløb. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder information og kommunikation, navnlig transmission af digital information (ikke-krypteret eller krypteret). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, herunder efter- og videreuddannelse. (511) Klasse 42: Programmering af computere og vedligeholdelse af computerprogrammer, ydelser i forbindelse med elektroniske databehandling og medier, udvikling af strategier og metoder til sikring inden for information. og kommunikationsteknologi, udvikling af infrastruktursikkerhed, registrering af brugere af infrastruktursikkerhed, dokumentsikring ved udvikling, produktion og destribution af dokumenter, navnlig kodegenerering, kodelagring, kodestyring, sikring, udvikling, og anvendelse af koder for tredjemand, kryptering og afkryptering af digitale data, autentificeringsydelser, herunder certificering, registrering af brugere, personificering, drift af centrale og lokale computersystemer til arrangering af særlige ydelser, udvikling af identifikationskoder, autentificering, digitalisering af signaturer og underskrifter, adgangskontrol, udvikling af digitale vandmærker, elektronisk varemærkebeskyttelse, udvikling af elektroniske betalingssystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TESTORIGINALER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (730) Indehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Telekommunikationsudstyr, computerkommunikationsudstyr, herunder radiomodemer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datakommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning inden for områderne datakommunikation og telekommunikatoin. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige 683

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg Rejse (730) Indehaver: Kompas Rejseforsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg Sundhed (730) Indehaver: Kompas Rejseforsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Silence (730) Indehaver: A/S Hea-net, Østergade 54, 7430 Ikast, (511) Klasse 25: Tricotagebeklædning og konfektionbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BJØRKMANN (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HENRY JONES (730) Indehaver: M.M.M. International APS, Østerlund 8, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 25: Herrebeklædning, skjorter, strik, sokker, undertøj, overtøj, bukser, konfektion (beklædning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHARK STEAM BLASTER (730) Indehaver: Kai Graugaard, Kæret 2, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Kai Graugaard, Kæret 2, 7400 Herning, (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, syn- og skønsforretninger, juridisk bistand, ingeniørvirksomhed, rådgivning og information om ernergi og miljø. (730) Indehaver: Euro-Pro Corporation, 4400 Bois Franc, Ville St-Laurent, CA - Quebec H45 1A7, Canada (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder universaldamprengøringsmaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: G. Schønemann Nielsen ApS, Gryderupvej 210, 4242 Boeslunde, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 684

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOTALSTORAGE SOLUTIONS (730) Indehaver: International Business Machines Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Computere, adaptere til computere, komponenter og perifert udstyr til computere, computerhukommelser, computerinterfaces, databehandlingsudstyr, printere, integrerede kredsløb, trykte kredsløb, magnetplader, diskettedrev, compact discs, magnetbånd, båndoptagere, regnmaskiner, lommeregnere, kasseapparater, telefaxmaskiner, videospil, videoskærme, videooptagere, videobånd, computerprogrammer, dokumentations- og instruktionsmanualer optaget på maskinlæsbare medier i relation til computere eller computerprogrammer, computer hardware og computer software, computer hard- og software inden for datalagring og instruktionsmanualer solgt sammen hermed som en enhed. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale, dokumentation og publikationer i relation til computere eller computerprogrammer, manualer, trykte publikationer, bøger, magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, tryksager i form af brochurer, magasiner, trykt præsentations- og undervisningsmateriale inden for datalagring. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, konference-, seminar- og udstillingsvirksomhed, produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af film og shows, arrangering og afholdelse af konferencer, symposier, kongresser, afholdelse af kulturelle eller oplysende udstillinger, pladsreservation til shows, uddannelsesvirksomhed i form af præsentationer, tekniske demonstrationer og undervisning inden for datalagring. (511) Klasse 42: Programmering af computere, udvikling, opdatering og vedligeholdelse af computer software, leasing af accesstid til computer databaser, tekniske projektstudier inden for computer hardware og software, rådgivning i forbindelse med computer hardware og software, computer systemanalyser, rådgivning vedrørende brug af internet, udlejning af computere og computer software, leasing af accesstid til computer databaser for virksomhedsledelser, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, nyhedsformidling, videooptagning, stillen faciliteter til rådighed til arrangering af udstillinger, rådgivning vedrørende computer hardware og software og design inden for datalagring, redigering af bøger og tidsskrifter. (300) Prioritetsoplysninger: US ,476 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kattens skræk (730) Indehaver: Jungpflanzen Grünewald GmbH, Kochstrasse 6, D Selm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og naturlige blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Metronome Productions, Jenagade 22, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Musicmatters, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, parfumerivarer, sæber. (511) Klasse 09: CD'er, lydplader, magnetiske databærere, videobånd. (511) Klasse 14: Ure, smykker. (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, fotografier. (511) Klasse 18: Paraplyer. (511) Klasse 24: Sengetøj. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Mineralvand,kulsyreholdige-og ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 41: Bandnavn, underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FINANSRÅDET - Danske Pengeinstitutters Forening, Amaliegade 7, 1256 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed nemlig elektronisk indbetalingskort der modtages via e-bank-system. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMUS (730) Indehaver: Primus Telecommunications, Inc., 1700 Old Meadow Road, McLean, Virginia 22102, USA (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: Pernod Ricard Société anonyme, 142, Boulevard Haussmann, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, distribution af vareprøver, prospekter samt annonce- og reklamemateriale; organisering af salgsfremmende foranstaltninger, udstillinger, lege og konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; organisering af shows, lege, parties, konferencer og konkurrencer; arrangement og ledelse af konferencer og kongresser; organisering af møderækker med uddannelsesmæssige formål. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, hotel-, bar- og natklubvirksomhed, catering. 685

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOPATENT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orifarm Holding A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eyeq (730) Indehaver: Metronome Productions, Jenagade 22, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Musicmatters, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, parfumerivarer, sæber. (511) Klasse 09: CD'er, lydplader, magnetiske databærere, videobånd. (511) Klasse 14: Ure, smykker. (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, fotografier. (511) Klasse 18: Paraplyer. (511) Klasse 24: Sengetøj. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige -og ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 41: Bandnavn, underholdning. (730) Indehaver: Dragsbæk Margarinefabrik A/S, Simons Bakke 46, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Margarine, minarine, smør, blandingsprodukter af smør og vegatabilsk olie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Hifab Bygherreombud, Rosenkæret 11C, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed; vurdering af fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; informationsvirksomhed vedrørende byggekonstruktion, tilsyn med bygningskonstruktion. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, ingenørvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: F Group A/S, Øster Allé 56, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, blanketter, brochurer og magasiner. (511) Klasse 36: Finansiering, kreditgivning, kreditkontrakter, finansiel rådgivningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (730) Indehaver: Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse, Hauser Plads 10, 1127 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Tryksager; trykte publikationer i form af magasiner og tidsskrifter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 36: Organisering af indsamlinger til støtte for videnskabelig og medicinsk forskning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, motions- og sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, motions- og sportsklubber, arrangement og ledelse af konferencer, kongresser og seminarer. 686

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BREMSESPOR (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TISSEBLEER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPRUTTER (730) Indehaver: Toms Fabrikker A/S, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (730) Indehaver: Pen-Sam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (591) Farvetekst: Mærket ønskes registreret i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pen-Sam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RBM Group A/S, Fabriksvej 17, 9690 Fjerritslev, (740/750) Fuldmægtig: Structur DesignKompetence, Jernholmen 42 C, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (730) Indehaver: Fipotex Scandinavia A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, (511) Klasse 25: Beklædning. 687

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CEU Kolding (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kolding Tekniske Skole, C.F. Tietgensvej 11, 6000 Kolding, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MATAS (730) Indehaver: Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Detailhandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kirkeby Cheese Export A/S, Rødkilde Møllevej 1, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, ost, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOLFO (730) Indehaver: Kirkeby Cheese Export A/S, Rødkilde Møllevej 1, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, ost, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A-BETA (730) Indehaver: Kirkeby Cheese Export A/S, Rødkilde Møllevej 1, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, ost, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Ai dentiti v/jack Strandbygaard Olsen og Klaus Samsøe, Islands Brygge 5 st. th, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NETTOSPAREKASSEN (730) Indehaver: Morsø Sparekasse, Kirketorvet 1, 7900 Nykøbing M, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Jørgen Kjældgaard, St. Kongensgade 69, 1264 København K, (511) Klasse 35: Administration af datastyrede arkiver, bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed, bogføring, omlægning af erhvervsvirksomheder, indhentning af forretningsoplysninger, markedsanalyser, omkostningsanalyser, rådgivning i forbindelse med personaleledelse og personalerekruttering, udarbejdelse af økonomiske prognoser samt rådgivning i forbindelse med rationalisering, regnskabsførelse, udarbejdelse af kontoopgørelser og budgetter samt statistiske oplysninger, udfærdigelse og hjælp til udarbejdelse af selvangivelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, aktuarvirksomhed, bankvirksomhed, fondsbørsmæglervirksomhed, formueforvaltning, herunder også forvaltning af fast ejendom samt kapitalinvesteringer og investeringsforeninger samt vurdering af aktiver, herunder fast ejendom. (511) Klasse 42: Ajourføring og udvikling af computerprogrammer, herunder til e-handel, erhvervsvejledning (jobvejledning), juridisk bistand, bistand ved landbrugs-, veterinær- og skovdriftsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gule Links (730) Indehaver: Scandinavia Online A/S, Vermundsgade 40 A st., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 688

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pan Idræt /Svømning Mænd, Teglgårdsstræde 13, Baghuset, 1007 København K, (511) Klasse 24: Håndklæder af tekstilmateriale. (511) Klasse 25: Badetøj, badekåber, T-shirts (511) Klasse 41: Undervisning i svømning, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LANGE DANSKE (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. 689

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TripleNine Fish Protein A.m.b.A., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danisco Cultor America, Inc., 440 Saw Mill River Road, Ardsley, NY 10502, USA (740/750) Fuldmægtig: Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, Langebrogade 1, 1001 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse 31, D Bensheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Siegfried Holding AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stokvis A/S, c/o Nybørstingegård, Gydevang 40, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zeta Espacial, S.A., Valencia 6, Polígono Industrial Las Salinas, Sant Boi, de Llobregat (Barcelona), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zeta Espacial, S.A., Valencia 6, Polígono Industrial Las Salinas, Sant Boi, de Llobregat (Barcelona), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Glaxo Group Limited, Glaxo House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sterling-Winthrop Group Limited, Sterling-Winthrop House, Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Credin A/S (Palsgaard Industri A/S), Palsgaard, 7130 Juelsminde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cis bio International, Route Nationale 306, F Saclay, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Erma Import Aktiebolag, Box 2146, S Tyresö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rozés, S.A., Rua Candido dos Reis, Apartado 376, PT-4401 Vila Nova De Gaia, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rozés, S.A., Rua Candido dos Reis, Apartado 376, PT-4401 Vila Nova De Gaia, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, 691

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 123. årgang. 2002-01-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 225 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 124. årgang. 2003-09-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 124. årgang. 2003-09-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 124. årgang. 2003-09-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2413 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1225 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere