Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer"

Transkript

1 Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun sdn Ågang - n. 26 Rødmvj V. Sknng Mobl Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov jubl Tov Juul Nlsn kan fj 25 ås jublæum Ollup. Dt kan Tov Andsn Vst Sknng også. Og hvad d så m bmæklssvædgt, at d bgg hdd Tov og ha abjdt n Dagl Bugs tæt på hnandn 25 å. Dn n Ollup, dn andn Vst Sknng. Så tæt på hnandn, at d aldg opdagd dt, fø vos annoncafdlng blv total fovt ov, at dt va Tov h og Tov d. Mn dn god nok. D to Tov få fomntlg t godt jublæum. D ha hvt fald væt n væsntlg dl af lokalsamfundt. Tov Ollup Tov Juul Nlsn Dagl Bugsn Ollup søgt nd som butksassstnt to bugs, og kom nd Ollup Bugs. Hun statd fugt- ogg gønt, mn okd undt mllm afdlngn. Så va dt kassfunkton og sn bak off. Dt va n sjov td. V knd jo kundn og ds bøn blv pludslg mdhjælp og flaskdng. Ftdn gåt md f Spann, aktv n fuglfonng, d va ntsst båd bvdu, undulat og papgøj. Tov fa Vst Sknng Tov Andsn fa Vst Sknng va ngagt Ald t pa å, fø hun valgt at blv hjmmgånd. Mn da Hann og Bth voksd op, så vll hun ud på abjdsmakdt. Dt blv Vst Sknng, slv om hun bo Stnstup. Dt altd postvt at abjd t lokalsam- fund, hvo v tætt på. Dt vklg n djlg oplvls. Lg nu jg føtdspnsonst, mn jg ha bbholdt mn poston. Fo jg ha altd væt glad fo at komm på abjd. Jg blvt godt modtagt af kund og mdabjd. HOVEDVEJENS-AUTO.DK ALT I SERVICE OG REPARATION Hovdvjn 41 Lund 5771 Stnstup Tlf Gats lånbl vd p. Fnd Hovdvjns Auto på: Kla tl 100 mt HÆK Bosch Kosan Gas 10 kg lght ll hækkklpp Alu 11 kg stål AHS 48 LI 18 V lthum, 480 mm skæ, op tl 15 mm gn 50 mn. klp på 1 tms ladnng Ombytnngsps p. flask typ ,gcnt Hl Sydfyns tælast og byg lokal JS Byggcnt Vl du vd m du vlkommn på To gang Tov skv hsto. Nybogvj Svndbog Tlf mandag-fdag lødag-søndag Vl du sjl på Svndbogsund..? Hjælp os md at opsnus d lokal nyhd. Kontakt os hvs du ha n god hsto. Du også vlkommn fællsskabt FOMO Hold du af at sjl, så ha du mulghdn fo at køb n djlg båd tl n mlg ps. Vlgnt tl dag tu md famln, fsktu md vnnn, ja mulghdn mang. FLOT FÅBORG JOLLE: Ca. 23 fod, gtg god stand, flo staut md bl.a. tak dæk. Mgt sødygtg, 10 hk SAAB dsl. Bådplads Thuøbund fo 2013 kan vt. ndgå handln. Nå du blv mdlm FOMO, kan du væ tyg vd, at v dyk sammnholdt og fællsskabt. Pncppt om, at d mang hjælp d få, d uhldg, n af d væd, du få glæd af. At du ovn dt hl kan sco n økonomsk gvnst vd at blv mdlm, jo kun t ksta plus tl fællsskabt. Dt fotæll v gn m om kontakt os på , ll kg nd tl os. Få n samtal om fællsskab og foskng Kontakt os og få lavt n aftal om n samtal, hvo v sammn kan afdækk dn bhov fo foskng. Mdbng dnn annonc tl samtaln så kvtt v md n flask jublæumsødvn. Odnsvj 8A 5700 Svndbog Tlfon PRISIDE: k: dnlllavs.dk All tlbuddn gæld fa dn 25. jun tl 1. jul 2013, - Så læng lag havs Må v pæsnt n snsaton?: Kontakt:

2 Sd 2 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Gudstjnst Søndag dn 30. jun Egns ngn Ø. Sknng kl Ollup kl Kkby ngn V. Sknng kl Ulbøll ngn Hundstup ngn Stnstup ngn Lund kl Vst Åby kl Aastup kl Kvændup kl Kaup ngn VAGTER Lægvagtn Tlf Jodmodvagtn Tlf Kopaktovagtn Tlf og tlf oplys vagthavnds navn Tandlægvagtn Tlf Installatøvagtn und Faabog El-væk wknd & hllgdag Buskøsl Vst Sknng Bln Tlf Udgv /Ansvashavnd Stfan Mak Pdsn, Tlf Rdaktø Stn Ahonn tlf E-mal: Annonc Hll Jnsn, tlf Pall Chstansn, tlf Podukton Mak & Stom Gafsk Industvj 16, 5750 Rng Tlf , fax E-mal: dnlllavs.dk SÆLGES Nysynt Mazda GLX, ågang 1997, km, ødbun. En j. Psdé ,- Hnvndls Bkndtgøls Spllgld V. Sknng Fosamlngshus Hv tosdag kl ækk á 125,- k. GRATIS KAFFE - HUSK KOP V. Sknng bussn kø Afg. BUS FRA STENSTRUP 17:20 Åpakn - 17:25 Hdvj 36-17:30 Ann Assnsvj :35 Ann Bøgvængt - 17:40 Skolvj - 17:41 Slagtn Assnsvj - 17:50 Tusndfyd - 17:55 Ålykkvj - V.S. Bln Fast pulj k. = 52 n. Idættns Vnn - Ulbøll Postnummdæknng 5762 Vst Sknng 5771 Stnstup 5772 Kvændup dl af 5750 Rng, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Indlvngsfst Koktuannonc: Snst onsdag kl Mnd annonc: Snst fdag kl Rubk: Snst mandag kl Avsn påtag sg ntt ansva som følg af fjl tkst og annonc. Avsn fobhold sg t tl at flytt vntull sæplacng såfmt poduktonn kæv dt. Avsn påtag sg hll kk nogt statnngsansva fo annonc, som vd vt. msfoståls kk mdtagt bladt. Annonc d std mod avsns fotnngsodn optags kk. Tu tl Nybog Vold Onsdag dn 24. jul, hvo v skal s Mød mg på Cassopa Afgang fa Ulbøll fosamlngshus kl ps k. 225,-. ncl. bus. Tlmldng tl Hann Hansn på tlf ll snst dn 14. jul. SVAGFØRETUREN Svagføtun å gå tl Snoghøj fa mandag d. 26. august tl fdag d. 30. august Ansøgnngsskma kan fås vd hnvndls tl Ejn Lasn, Fåbogvj 31, 5762 V. Sknng, Tlf Sdst fst fo ansøgnng d. 16. jul Ejn Lasn Junoklubbn på mod: Åbnt hus Stnstup dnlllavs.dk Folkkøkkn Ulbøll fosamlngshus tsdag dn 2. jul kl Mnu: Spængt svnkam m/ fsk gønsag, hvd katofl og champgnonsauc. Bananasplt m/cho koladsauc og jodbæ. P. kuvt 65,- bøn 35,- Tlmldng v/susann - tlf Bgavls Magaads Blomst Junoklubbn Stnstup kommt godt gang. BOLIG KLINIKKER/SALONER v/ing Magaad tlf Bobjgvj 25 Lund Alt bgavlssbnd Lad dt sdst favl blv psonlgt Gats udbngnng næomådt ALT I BEGRAVELSESBINDERI Egt båndtykk Gats udbngnng næomådt v. Jan Pasbg Statonsvj 15 a 5771 Stnstup Dn daglg ld Junoklubbn Stnstup, Kstan Bæk Nlsn, va mgt tlfds md dn ntss, d blv udvst, da klubbn holdt åbnt hus. Båd ny og gaml, foæld og bøn mødt talstækt op og støttd aangmntt. I løbt af dagn va d foskllg aktvtt, Tm tal ac md d hutg fjnstyd bl skolgådn, ollspl på plænn, nglsalon og så bsøg af Doths Modklp, d md t ngagd og katv fsø styld all, d havd lyst. RECEPTION 40 ås jublæum RECEPTION Dt 40 sdn jg statd som slvstændg tagdækk og dt vl jg gn fj md n ufoml cpton fo kund, samabjdspatn og vnn af hust. 40 ås jublæum Dt 40 sdnfdag jg statd dn 28. somjun slvstændg 2013 tagdækk Dt 40 sdn jg statd som slvstændg tagdækk og dt vl jg gn Fafj kl md n ufoml cpton fo og dt vl jg gn fj md n ufoml cpton fo påkund, adssn samabjdspatn Glasmstvj 31, og5772 vnn Kvændup af hust. kund, samabjdspatn og vnn af hust. Fdag Mddn vnlg 28. hlsn jun 2013 Fdag dn 28. jun 2013 FaHolg kl Poulsn Fa kl på adssn Glasmstvj 31, 5772 Kvændup på adssn Glasmstvj 31, 5772 Kvændup Glasmstvj 31 Md vnlg hlsn Md vnlg hlsn 5772 Kvændup Holg Poulsn Holg Poulsn Glasmstvj 31 Glasmstvj Kvændup 5772 Kvændup Glasmstvj Kvændup - Tlfon Hus tl lj 2-tags hus md udsgt tl Skåupsund. Gundaal 500 m 2. Lll gåd md knyansk stngll. Vlholdt ndhgnt hav. Skol og ndkøbsmulghd tæt på. Hus på Thuø: P. md ,- k. Hnvndls ft kl , tlf / PsykotaP tlbyds Jg n 4. ås psykotapstudnd, som søg tænngsklnt. Jg und løbnd supvson hos uddannt psykotaput/supvso. Fuld tavshdsplgt og dskton n slvfølg. Så knd du tl føllsn af lavt slvvæd, stss, måsk n uovskulg hvdag, vt. angst ll andt, så tlbyd jg n tap, som kan væ md tl at gv o, ndsgt og n fobdt lvskvaltt. Rng gn fo ydlg nfomaton og tdsbstllng på tlf Doth Mld KIROPRAKTORERNE Svnd Lund Hann Nøddskou-Fnk Hnk Mazant Chstan Castlla Fdksgad 17, Tlfon Åbnt hvdag 8-17

3 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 3 Dt sk Stnstup fdag: Konct md Ivan Dv og JJ, Th Gat Dan Dt hø tl sjældnhdn, at man kan få t ntnatonalt musknavn tl Stnstup. Mn kk dsto mnd dt lykkds fo JJ, Th Gat Dan, d lov n vntylg konct på pladsn Løgskov 2. H komm mandn fa Skotland klt og spll ægt skotsk folkmusk. Da dt jo kk just n konctsal, så må man gn mdbng n klapstol, tæpp og dkkva. Ung und 14 ha gats Th Gat Dan fa Stnstup md sn Cajon og sn gn dsgnd klt. adgang. I tlfæld af dålgt vj, ykk man nd t stot tlt opndlg mpsao md op mod konct. Mn han spll på bodhan, dn konsk kltsk tomm og sn Cajon, d mnd om bas. T A NDKL INIKKE N Egvængt Stnstup tlf tandklnkkn-sydfyn.dk H.C. Hdalgo Wulff md tam Tandmplantatbhandlng Paadontosbhandlng Kon og bo Kosmtsk tandbhandlng Blgnng af tænd Fvllg bygg nyt VST-klubhus I fdags va d jsgld på dt kommnd klubhus Vst Sknng Tnnsklub. Rjsgldt va kk mndst n fstlg makng af dn flott ndsats hos d mang fvllg, d bygg dt ny klubhus und ldls af Jøgn Dolm fa dt lokal aktktfma DOL- MER Aktkt, d ha tgnt d ny facltt. Fond og sponso bakk op Dt ny klubhus vl foudn socalt opholdsum få bad/omklædnng og handcapvnlg toltt, og d tdssvand facltt nklud også to ny kunstgæs mntnnsban og n slagmu. Pojktt alss va sto fvllg ndsats, opbaknng fa sponso og tlskud fa fond og pulj. Fona Fond bdag md k ,-, LAG Svndbog md k ,-, Svndbog Kommuns Pulj tl lokal ntatv 2013 md k ,- og snst ha Fondn fo Svndbog Spakass gvt tlsagn om k ,- støtt. Klubbn håb at kunn ndv d ny facltt d. 20. sptmb, hvo Vst Sknng Tnnsklub fj 25 ås jublæum. Ivan Dv nspt af dn bask og flott natu Okny. Musk fa Okny Ivan Dv stamm fa Okny, og hans sang bæ pæg af dn bask og fantastsk natu, som kk skjul kælghdn tl stdt. JJ, Th Gat Dan va m skal hav n godkndt, un tl podukton og tyk. G tls mm. tl dn kontaktps Ell på ma Ny koktu V. Åby A/S og kan kk ombytts tl kontant Rolghdsvængt Faabog Tlf Fax STØBE-, MURER- OG TØMRER- ARBEJDE SAMT TOTAL- ENTREPRISER UDFØRES JULI 2013 GuDStjEnEStER StEnStRuP LunDE Søndag dn 7. jul, 6. s.. T Ingn Søndag dn 14. jul, 7. s.. T Ann-Gth Thstup Ingn Søndag dn 21. jul, 8. s.. T. Ingn Ma Bjgaad Andsn. Søndag dn 28. jul, 9. s.. T Ma Bjgaad Andsn Ingn Søndag dn 4. august, 10. s.. T Stnstup Pljhjm OBS! Ingn gudstjnst jul, mn tosdag dn 1. august d gudstjnst kl vd sognpæst Maann Aagaad Skovmand. Kkbl: Hnvndls tl Svndbog Taxa tlf Husk at bstll tubl! Næst mnghdsådsmød: Tsdag dn 13. august kl konfmandstun, Hundstupvj 1. Skol fo Kk og tolog En ny sæson md spændnd tlbud bgynd tl ftsommn. Skol fo Kk og Tolog t samabjd mllm mnghdsådn Svndbog Povst. Skoln gv ntssd mulghd fo at blv klog på kklg, tologsk og flosofsk mn. Skoln tlbyd gundkusus, som ndhold fagn: gaml tstamnt, ny tstamnt, kkhsto og lgonshsto - alt 7 lødag, som bgynd dn 31. august. Endvd tlbyds 4 tmadag md ovskftn Kkn abjdstøjt, hvo d komm 4 mgt komptnt fodagshold og gv foskllg vnkl på folkkkn. Bgynd dn 7. sptmb. Som nogt nyt tlbyds d dnn sæson to studkds på hv t gang, hvlkt gv mulghd fo at gå m dybdn md t mn. Emnn ftåt Dostojvskjs fofattskab og ft nytå Søn Kkgaad. Bgynd dn 21. sptmb. Al undvsnng fogå på lødag tdsummt kl og vl fnd std nogl af kkns sognhus Svndbog. S m vos fold som lgg all kk, samt på bblotkt, ll s Stylsn fo Skol fo kk og tolog Konfmatonstlmldng: Tlmldng tl konfmaton udsnds va Stnstup Skol umddlbat ft skolåts bgyndls. Konfmand, søsknd og foæld nvts tl ntoduktonsaftn Stnstup Kk, tosdag dn 29. august kl ADRESSER Sognpæst Maann Aagaad Skovmand (kbf) Hundstupvj 1, 5771 Stnstup Tlf E-mal: Fdag: Mandag Pæstsktæ: Tov Pdsn Kontotd pæstgådn nomalt tsdag og fdag kl Tlf , mal Gav: P Engstøm, Kkgådskontot, Stnstup kkgåd tlf Fomand fo mnghdsådt: Alc Top-Rasmussn Lækvj 3, 5771 Stnstup. Tlf

4 Sd 4 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag 25. jun 2013 Åbnt hl sommn V flytt 1/8 tl Stnstup (Andlskassn). Rcpton 8/ Tak fo n god td Kkby - Vlkommn Stnstup! Assnsvj 39, Kkby 5771 Stnstup Tlf Kkby sommfst fa dn 30. jun tl dn 7. jul Hvad blv dt næst Kkby?: D ha væt nonn som gk låkot Man skal kk undvud katvttn, nå Kkby Idætsfonng hold sommfst. Fo h kan altng sk. Bbon skal nu fo 37. gang sætt hl lokalsamfundt på dn andn nd md pudsg påfund. Dt slvfølglg dn afsluttnd gadtunng d. 6. jul, som altd tltækk sto opmæksomhd. Fo hvad han d nu fundt på dnn gang? Fstlgt optog Dt fstlg optog md d udklædt gadhold bvæg sg fa Kkpladsn på Åpakn tl fstpladsn. Nå d så ankomm tl fstpladsn bag Kkby Skol, så stat tunngn. Md vljstyk, samabjd, lstghd og dstghd fosøg d at hnt dn fttagtd pokal hjm tl ds gad. H dt kk kun målscon, d tæll. Udklædnngn og opfndsomhdn kan sagtns dd nogl ksta ponts hjm. Hvs man vl s dt fstlg sku, så dt lødag d. 6. jul klokkn Wld Wst halln Fodboldfoman Jøn Hansn vl gn øb, at halln å pyntt op Wld Wst tma. Så dt op tl dltagn, om d vl væ n ægt cowboy ll gl, ll måsk n vld ndan. En tng dog skkt, og dt at Pt Mn gudstjnst v. Kkby Idætsfonngs Sommfst Isæ fo bøn og kældy Lødag dn 29. jun kl Tphyttn vd Kkby skol og spotsplads. Mnghdsådt Pahnzn og Yvonn Kjæan søg fo undholdnngn. Danstnn kan man øv på fohånd. Dn sto afsluttnd fstaftn stat kl Dt fstlg optog væd at oplv. H d tdlg nonn. (akvfoto). D ha også væt smølf på fstbann. (akvfoto) Kkby Idæts Fonngs SOmmFST 29. jun 6. jul 2013 Ugns Pogam Lødag 29. jun kl Åts Bøndag kl KIF Cup kl Old Boys tunng. Søndag 30. jun kl Ungdomsfodbold Tsdag 2. jul kl Cykl- og løbally kl Hnk Hvllum SydfynS maskncntal Alt jod- og ndbydnngsabjd udføs md: Gavmaskn - Gummgd - Dumps - Doz Spcal: Btonhamm - Btonknusnng Kkvj 29, Kkby DK-5771 Stnstup Tlf.: Mobl.: Modshow Pæmovækkls fo cykl- og Løbally fm. modshowt Aut. kloakmst Husk!! Bodn ha åbnt hl ugn Gmalvj 15 Kkby 5771 Stnstup Tlf Onsdag 3. jul kl Dansftmddag fo dt voksn publkum Kl Snofodbold Tosdag 4. jul kl Kkby s U17 dng spll mod OB kl Play Back Show & Bøndskotk Fdag 5. jul kl Kkby Rvy 2013 Lødag 6. jul kl Gadtunng Kl Fstaftn halln

5 Tsdag 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 5 Kkby sommfst fa dn 30. jun tl dn 7. jul KIF s mponnd sommfst: En hl ug stå nu sommns tgn Dt flot, at sommfstn Kkby IF, ha skut t så flot pogam sammn, som tlgods all aldsklass. Lødag d. 29. jun stat dt hl md n gtg bøndag, hvo d mang spændnd aktvtt fo bøn. Ign å d bøndysku, hvo bøn komm md ds kældy. Ingn fo små ll sto. Dommn og dylægn lg glad md, om dt t dy, du ha fangt havn md t sylttøjsglas. Ba du hold af dt, og syns dt spændnd. Bønkæmmmakd Bønkæmmmakdt slvfølglg fo dm, d ydd op på vælst og skuff og fnd lgtøj og and sjov tng, som d gn vl af md. Handl mllm bøn sk slvfølglg på gt ansva. En ps n ps og så t håndslag afgønd. I Tphyttn d også nogt fo bøn. Dn lokal pæst Andas hold n spændnd mngudstjnst. KIF Cup Dn gønn Kld nvt også å tl KIF-Cup fodbold på multbann vd halln. Tunngn dlt op øvd og kk øvd spll. D n ps p. hold, mn fo at tunngn fo all, så må d max. væ to spll fa s 3 ll dov på hvt hold. Kkby Old boys spll tunng md lokal nvtd gæsthold. Kkby Kunstsmd Væn Tapp Altan Vjhan Låg Pot Smdgådsvj 3, Kkby 5771 Stnstup Tlfon Mobl Ungdomsfodbold Søndag d. 30. jun stå ungdommns tgn. All KIF s ungdomshold komm akton. Dt d mndst fa U-5, d åbn tunngn på multbann. Mn så d mang kamp mllm Egbjg og Kkby d følgnd aldsgupp. Pgn mød dog Stnstup og d 10-åg Egbjg og Stnstup. Dt sto bag nå U-15 tag mod t hold fa OB. Dt nogt af n udfodng, mn hldgvs d gats sodavand ft kampn tl all. Mn tosdag d. 4. jul d n ndnu stø udfodng. Dt Kkbys U-17 dng, d ha udfodt t hold fa OB. Modgt gjot. Anlægsgatn Jns Ravnholt ApS God sommfst Fældnng af vansklg tæ Vdlgholdls og nyanlæg af hav Lægnng af stn, fls m.m. Mnd kloakopgav udføs Vognmandskøsl Mobl Smdgådsvj 9, 5771 Stnstup God Sommfst Dansftmddag Kkby Halln D godt nok gåt gang vld md dans sommfstn Kkby. H vl man gn hav and dansglad md, så d gats bustanspot fa Stnstuphalln og Slæbæk. Rgtg dans stat md n bd bød fø d ovlad danstnn tl okstn Dtts Vnn. Hvs man tø s Kkbyvyn Fdag kan man vam op md nogl ndkøb bod fo at dulm nvn tl aftnns vy. H ha man løbt af åt samlt nogl bgvnhd, som måsk kk skull hav sto bvågnhd. Md vyholdt md Elsabth Kolhon tø kk gaant, at skusplln kk fy fækk plkk af. Så man modg og kk ha dummt sg åts løb, så kan man jo altd gn ad d and. All håb på at dt blv solskn vd sommfstn å - h akvfoto fa Kkby Sommfst Dansftmddag Kkby I fobndls md Kkby Idætsfonngs sommfst d gn å dansftmddag fo pnsonst Kkbyhalln onsdag dn 3. jul fa kl tl kl Gats bus fa Stnstuphalln kl , Stnstup Syd kl og Slæbæk kl V stat md t stykk bød og dans så tl okstt Dtts vnn. Ps fo mad og dans 150 k. p. pson fosalg afblltt / ll Lsbth og Fnn Jpp KKby v/ Lott Smonsn Assnsvj 46, Kkby Jg ha flukkt ug og 31 Dot Sønsn Kkvj 12, Kkby Dnn annonc sponst af: V ønsk all n god somm Tlfon

6 6 Sd 6 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Dt kan v væ stolt af: Nodns støst mss md lokal fødva 40 å på toppn Nængsbvt tal sn tydlg spo - onsdag dn 12. jun va dt 40 å sdn at Holg Poulsn statd som slvstændg tagdækk. Eft 9 å som tagdækk vksomhdn Icopal, flyttd Købnhavndngn hl famln tl Fyn, hvo han ndnu nogl å abjdd hos Icopal, fø han bsluttd at stat gn vksomhd. Dn fang Holg Poulsn havd opabjdt gnnm små 10 å, gav ham n vdn og n ballast som tlsammn ha dannt fundamntt hans vk som slvstændg. Ryslng Tagdæknng A/S dag sultat af 40 ås hådt abjd, god sans fo kvaltt og kk mndst vnn tl at følg md tdns udvklng. V skal takk vos mang kund og samabjdspatn fo opbaknngn og lglds all d ansatt som gnnm tdn ha gjot dt mulgt, sg Holg Poulsn. En to følgsvnd gnnm all ån ha væt hustun Kstn, som md hnds støtt og hjælp ha væt n uundvælg opbaknng fo Holg og fo vksomhdn. Jublæt blv fjt md n ufoml cpton fdag dn 28. jun fa fo kund, samabjdspatn og vnn af hust. Fa d. 29. tl og md 30. jun Svndbog gn cntum md Nodns støst fødvamss. Kulnask Sydfyn tltækk udstll fa hl Danmak. Fynbon fyld mst. Mn hvad d statd som t bskdnt makd på havnn Svndbog ha nu vokst sg så stot, at d ba kk plads m på moln. Så nu man ykkt nd hjtt af byn. d gø, at så mang bygg og fabkant af sød sag stll op, stå hn dt uvss. Mn foudn Gundstup d Rs Bygg, Ø-Byg, Mdtfyns Byg og Indslv Bygg. Dt sød lv Vst Sknng, Chokoladfmat Konnup & Co, Bolchp- gn fa Tankæ også at fnd på mssn. Aangøn tø kk spå om, hvo mang gæst, d komm. Vjt ha n afgønd ndflydls, mn dt blv allgvl mang tusnd. Populæ smagspøv Ovalt, hvo man bvæg sg blandt bodn, d gats smagspøv. D mgt populæ og md tl at øg omsætnngn. En ækk sydfynsk fma mgt aktv d dag. Dt bl.a. Slagtpgn Stnstup, Gundstup Mj & Byghus md kong Dtlv og Jøgn Hoff, Kok & Rul Vst Sknng, Dt talnsk Tov.dk Hdn vd Rng, Svndbog Vnmpot, Aqua Vta, Dt lll Bænd, Dus Vnhus, Vnopa, ja og mang and. Sødt og sjovt Om dt dn almndlg fynsk hygg og tang tl fokælls, Bygmst Dtlv og Jøgn Hoff fa Gundstup fast udstll jun - Kulnask Sydfyn - Svndbog ov.dk T k s n l ologsk Dt Ita adyon - øk antch T nyhd omm n utk, d k mnkusus b t n s o d d v Hold øj m ophold på Hlnæs m tl nmm d s p n t k og w a st om pa mmlavt at lav hj tt. kk på s og d talnsk sp d n k k lu Hvo v ud talnsk. Kom og mød d lokal udstll: alt,, p su ydd s d lak bæ, k,, ulv tøt andl ll, p s s d /m Lak ll, fy nødd kaam n ads g van d t flød M g g nn n n usa V. Sk da mko m.m. S / v m hj ng o ng n n n k ho S v L ød t S Øs t 30 j D sv k øma S Kød fa fx vo glad flan dsgs sp gllm opulæ dst KOM OG SMAG KØD Åmaks v Tlf. 275 j 46, 5762 V st S Åbnng w knng std: Tos. og ww.høkld gåd.dk Lø. kl. f. kl KOL ONIA 13 og L SL YNGE STUE ft afta l g vos Kom og sma s l ø p l l læklag vd og hjmm spgpøls udkøbng Stnstup prgn.dk Smag v o Kulso s mdsomm l -dn ny m -øl Fskøgt Ost d solbæ pos: 100,ygost V ha også åb nt butkk n Gu n Tos. f dstup 7 Lø Hfod okskød Åbyvj 49 Gund stup Tlf smag af Fyn Gund s t Mj & Bygh us up

7 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 7 Top Hat Fstns gupp abjd und højtyk... Af Pall Chstansn dnlllavs.dk Som v skv sdst ug, så holds dn sto byfst Stnstup, Top Hat Fstn, fa dn 8. tl 10. august. D tusnd tng som skal odns fø dt hl fald på plads. Dn Lll Avs ha også t pa tng, som lg skal pæcss dn anldnng! Dt fuldstændg og opdatd pogam bngs øvgt Dn Lll Avs ug 30. Mn alld nu skal dt fastslås, at fdagns fstlg cyklaangmnt stat md Stnstup Cykl Club s klubmstskab. Hft komm så dt sjov cyklsponsoløb. Tlmldng htl kan sk tl Ban Kastupsn på Egvængt 27. H kan du hnt tlmldngsblanktt. Dss blv øvgt også fodlt foskllg std. V må undstg at Top Hat Fstn INGEN hjmmsd ha, så dn skal du kk ld ft! Mn du kan læs m på: Hvonå man mogndulg? Tja, man kunn da passnd spøg Stnstup s Kondto og Bag, Mchal Nllmann. Fo v skv sdst ug at d gats kaff og unstykk fo d mogndulg kl A-mnnsk vl sg, at dt langt op på fomddagn, B-mnnsk vll nok sg nogt andt. Vos lokal bagmst: Mogndulg? Dt nå man stå op kl. 02, så dt slåt fast! Kan bøn godt fostå blnd vnkl? Tafksk bøn t højt pott mn. D mang døftls om falghdn af blnd vnkl, nå lastblchauffø skal fotag t højsvng. På Top Hat Fstn kan foæld tag ds cyklnd bøn md, så d kan læ at tag sg agt fo d falg, svngnd lastbl. H kan d kommt op føkabnn og s chaufføns dlmma. V skv sdst ug, at bønn godt kan fostå dt, nå d komm tl at sdd opp lastbln. Mn kan d dt? V ha spugt Matn Wahl fa Svanbl Kkby om poblmatkkn. Han mnt godt at stø bøn kunn fostå sammnhængn. Og Matn tlføjd Fædslslovn skull lavs om så cyklst og lastbl kk ha samm stoplnj. Dt skull ntn væ foan, ll bagvd. Og bønn skal ndpnts at d kk ha fokøslst n undkøsl. Uanst hvodan man s dt, så kan bønn måsk læ at tag sg agt fo d sto lastbl. Lokal DJ kla tl fstn. Man føst tlfds, nå man blv kaldt vd st tt navn! Top Hat Fstn s DJ hdd kk Chstn, som v skv sdst ug. Hans tt kunstnnavn DRESTEN. Blltt tl Top Hat fstn halln, lødag dn 10. august, alld skudt gang. I kan køb dm hos Antt Jul, Tglbakkn 23 Stnstup. Pk lg nabon på skuldn om dt. Altnatvt kan blltt købs tosdag og fdag på pladsn. Souschf Dnns Møll md dn hldg vnd Gt Skøtt. Sjov konkunc Vst Sknng: Psbvdst Gt vandt t flot ndkøb Gt Skøtt fa Vst Sknng n psbvdst ndkøb. Som daglg kund Dagl Bugsn Tho Vst Sknng kunn han hutgt scann, hvad psn va fo van dn ndkøbsvogn, som han blv pæsntt fo. 572 kon sagd han og dt va så tæt på d 561,50 kon, d va vans væd. Så han vandt all van. Mn d va n, som hav gund tl at æg sg. Han amt n kon fokt. 120 gættd Souschf Dnns Møll fotæll, at d va hl 120, d gættd. Dt va n gtg sjov dag. Samtdg md dn gættkonkunc kunn v så dokumnt, at v faktsk nt psmæssgt kan haml op md d sto supmakd. V også glad fo at hav spgpøls fa Øbæk, ost og spcll øl. Tov fj 25 ås jublæum hos os... V hold cpton mandag dn 1. jul kl V sv kaff md kag og s tl bøn følg md voksn! Rød Mld kaff 400 gam 25,- 3 pakk Klnx toltpap kun 25,- 1 bukt os 25,- Hakkt okskød 25,- 8-12%, 450 gam Kanlstang25,- Bak-off Tlbudn gæld kun mandag dn 1. jul 2013

8 Sd 6 Sd 8 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Pgn også vlkomn: Mn h Stnstups allsjst cyklhold Ban Kastupsn og Stffn Rasmussn vl gn hav fl mdlmm. H Stnstup IF s cyklhold nyt antæk. Stnstup IF ha nu skabt t cyklhold, som kan ss på d sydfynsk vj og natu. Dt ha gvt så sto spkt, at hl holdt, omkng 35 mdlmm ha skafft sg sponso, så holdt ns klædt. Dt kald sg t motonshold, slv om d kø tu på klomt. Mn dt slå fast, at d også 15 tl 20 and tu, d kk kæv Tou d Fanc kondton. To ugntlg tu Hv onsdag kl og søndag kl d mndst 20 på cykln. Fonngn kk kun fo Stnstup og d da også ytt fa Kvændup md. Ban Kastupsn og Stffn Rasmussn ha væt fontfgu skablsn af d sj hold. V kø fa 1. mats tl 30. oktob, alt afhængg af vjt, mn kom og pøv at væ md. Dt btng kk n accykl, mn v ha t godt sammnhold. Hvs pgn vl Cyklmoton ndtl nu Stnstup n mandspot. Mn hvs d pg, d vl md, så skal d væ mgt vlkommn, sg Ban og Stffn. Dn lll cyklafdlng hold også nogl socal aangmnt n gang om måndn.

9 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Intt ovskud Slv om udgftn muskn mang, så dt allgvl lykkds at skaff t ovskud. Sponson n lvsbtngls. Omsætnngn på kon. Sdst å va ovskuddt kon, som v så ovækk tl n nsttuton, sg Pt Nl- sn, som altd ha væt md tl at tag sg af handcappd på aflastnng. Suppopulæ Gy Kands, Tom Juk, G Stng og mgt populæ Gy sang sammn md d handcappd, slv om tængsln va så sto, at d Sd 9 kk va mgt plads tl hnd på scnn. Mn ngn tvvl. Dt blv n fantastsk dag på scnn Fdksgad Svndbog. Gy havd kk mgt plads fo sn mang fans og sang. Dn sydfynsk handcapfstval: Succs udov all gæns md 420 gæst og 50 hjælp Handcapfstvaln, som tltækk gæst fa dt mst af Fyn og Jylland, blvt n succs, som Pt Nlsn kk vd, hvodan han skal tackl. V ha dsvæ måttt sg nj tl mang, som gn vll oplv dtt aangmnt, som kæv mgt af hjælp og kunstnn på scnn. V d nst på Fyn, som lav dtt spcll aangmnt. V gø dt fo at hjælp svag gupp vos samfund, mn dt n glæd at s, hvodan d lv op, nå d få lov tl at syng sammn md d kndt på scnn. OK FEJRER 100 ÅRS JUBILÆUM FÅ EN BILVASK FOR KUN 100 ØRE TILBUDDET GÆLDER HELE FREDAG DEN 28/6 OG ER FOR VASK NR. 3 MAX ÉN VASK PR. KUNDE Pt Nlsn va mgt tlfds md hl aangmntt. Kg fob fdag dn 28/6 kl , få t gats skablod og væ md konkuncn om n spt-ny Rnault Clo. Skab dg også tl mang and god pæm. OK Kvændup H va d 420 dltag, d hyggd sg.

10 Sd 6 Sd 10 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 H Stnstups U-13 dng: D ha kun tabt n kamp og ha to uafgjot kamp Tæn Pt Bll ss h md sn dygtg U-13 fodboldspll fa Stnstup IF. Ug KRYDSORD H s I t succshold fa Stnstup IF. D ha spllt 9-mands fodbold. Og dt ha d faktsk gjot t godt. Modstandn ha væt båd Faugd, Fjodag og Øbæk. Mn dt gåt så godt, at dt blvt tl n suvæn føstplads. Tæn Pt Bll ha fulgt holdt lg sdn, dt hd U-8, og han gansk godt tlfds. V ha 124 dng tuppn og d ha vklg gjot dt godt. D mød flttgt op tl tænng to gang om ugn og så hold d fomn vd lg md ndndøstænng n gang om ugn. Dt mgt flot. Et ksta plus dt, at foældn bakk op om holdt. D så ngagt, at d kk poblm md tanspotn tl kampn. Dt søg d fo, sg n glad tæn. dnlllavs.dk Ollup v/rkk Bandhøj Ø. Sknngvj 2, 5762 Vst Sknng Tlf Ov 300 gæst på Egskov mølldag V kan næstn kk få amn nd ft t vllykkt makd og mølldag md 310 gæst, sg Tov Andsn, Stnstup. D va flt, tædj, tuppwa, smykk, ost, øl og slvfølglg møllns gn bod md ml, honnng, vn og ol. Landovklubbn kom også på bsøg. Tods gn og blæst, så blv dt n god dag. Spllgld føst sptmb Fomandn fo Stnstup Lund og Kkby Pnsonstfonng, Hatvg Fndof ha bdt Dn lll Avs om at fotæll, at fonngns næst spllgld føst fnd std 8. sptmb. Man ha Stnstup sndt n aktvttskalnd ud, hvo d stå, at d afholds spllgld jul og august. Og dt pass altså kk. Løsnngn: (Fnds vd at skv bogstavn fa fltn md talln ækkfølg). Navn: Adss: Kydsodsløsnngn snds tl: Dn Lll Avs, Industvj 16, 5750 Rng. Husk at mk. kuvtn»kydsod«. Løsnngn skal væ os hænd snst mandag mogn og offntlggø s Dn Lll Avs. D tækks hv ug lod om n 1. pæm på 100 k. og n 2. pæm på 50 k. blandt d ndsndt løsnng. Kydsodsløsnng fa ug 25 va Lundj N. 1: Ann P. Hansn Kaupvj 13, 5771 Stnstup N. 2: Ruth E. Madsn, Glasmstvj 3, 5772 Kvændup D tækks hv ug lod om n 1. pæm på 100 k. og n 2. pæm på 50 k. blandt d ndsndt løsnng. Løsnngn skal væ os hænd snst mandag mogn og offntlggøs næst udgav af Dn Lll Avs. Vtanmotocykl sælgs Gundt sygdom blv dss to djlg maskn kk bugt -dfo sætts d nu tl salg AJS M18 ågang cc Mgt fnt novt Ha væt totalt adsklt. PRISIDE: k: JAVA - CZ ågang cc - 2-takt Flot, ha væt totalt adsklt. PRISIDE: k: Kontakt:

11 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 11 Så gk dn ug... UGE 25 Dt h kan slt kk væ gtg Tålmodghdn md BanDanmak opbugt. Os d jævnlgt bug tanspotmulghdn på Svndbogbann kan kk blv vd md at fnd os aflyst togafgang og dålg undskyldnng om sgnalfjl, blad på sknnlgmt, fostskad og ja, hvad vd jg. Jg ha mødt fl ung, som kk kunn nå at komm tl ksamn på unvsttt Odns, fod d kk havd n bl. Dt Mnng og dbat Cyklst fob Hvdkld Dt kk n sto og fyldstgønd atkl, mn jg blv mgt povokt ov at dt lokal modstand, som bl. a. blv anføt som gund tl at dt kk kan blv tl nogt. Jg btagt mg slv som lokal og jg knd ngn lokal h Ollup og omgn, som mod n cyklst omkng Hvdkld. Dn lokal modstand vst mgt lokal lg omkng Hvdkld og kk t mang and std. Dt kunn lls blv n af Danmaks flottst cyklst, og d lgg mulghd fo at lav n hlt spcl og bmæklssvædg løsnng. Jg vd godt at fdnng og and bgænsnng fohndng, som gø dt vansklgt at lav n løsnng, mn jg vl gn luft mn d. Cyklstn kunn lavs som Danmaks føst bocyklst kantn af Hvdkld Sø, sålds man komm udnom all d sto vjtæ. Kot ft Nlstupvj kunn cyklstn føs ud tl søbnkn og følg søbnkn/stnsætnngn undt vd Hvdkld slot og dft ud søns østlg nd som n gtg bo mod Hvdkldvj, hvo dn gn kunn føs ud tl hovdvjn ndtl dn kunn fobnds md dn nuvænd cyklst mod Svndbog. Stn skull slvfølglg væ dobbltttt, sålds d kk skal lavs st bgg sd af vjn. Ud søn kunn d væ n astplads, hvo cyklst og gånd kunn nyd dn flott natu. Dt vl klæd n gv og fdnngsmyndghd at s løsnng fmfo bgænsnng og gv Hvdkld omådt n hlt spcl og unk cyklstløsnng som fobnd Ollup, Hvdkld og Svndbog. mvh Castn Plagbog Åkldvj 21, 5762 V. Sknng ba fo dålgt. Tafknfomatonschf Tony Bspkov, DSB ha væt på n mgt svæ opgav fo at botfokla, at dt kk ds skyld. Mn dt dt! Dn snst undskyldnng gaantt hlt fa. Lynndslag Stnstup gav sgnalpoblm, og dt kan man kk kland nogn fo. Han knd, at bann ha nogl mgt følsomm systm. Masknstaton 94,5 pocnt af togn gk tl tdn og dt kk godt nok. Da slt kk, hvs man få favæ på gymnast ll and uddannlssnsttuton, hvlkt kk pynt på åskaaktn. Dt må væ hådt at blv skældt ud og få t gult kot, fod man stod og vntd på at komm skol. I Rusland kø togn fa 20 gads vam gnnm Sbns mnus 40 gad og tl Vladvostoks udn sgnalpoblm og fost og blad. Så dt va måsk n dé at udlct jnbandftn tl dm, d ha fostand på dt. Dålg undskyldnng stå kø Danmak. V bhøv ngn undskyldnng fo at udkomm næst ug. Md vnlg hlsn Stn Ahonn, d. TELEFON-TAVLEN LITTAU s EFTF Blkknslag Døgn vagt! Vntlaton Ehvv / og pvat Svc-Vagtn Tlf v/kut Kog, Rudmvj 151, 5750 Rng ALT I GRÆS Jns Ch. Bøgh Tvdvj Svndbog Rngøng dt os md dn samm dam fa os, hv gang Højlund Møll Hlnmølln Vngadsvj Faabog Tlf Åbnngstd: mandag-fdag Lødag Ejndoms- og Rngøngssvc Havsvc Tlf Landbugs-, Skov,- hav- og pakmaskn Salg Svc Rsvdl Rp. af all fabkat 25 ås fang stubfæsnng - Tæfældnng Hans Ov Pdsn Alt dt nyst udsty Rpaaton af all blmæk v/ Claus W. Clmmsn Stbyvj 51 Hundstup 5762 Vst Sknng Nyt p. 1. jul: Søndagsmddag hold paus. Fa august: dn 2. søndag hv månd månd md Alt ntpnø- kloak- og vognmandskøsl. Kalk spds fa lag samt alt andt landbugsabjd udføs. Slamsug og spul. tlf åstdsbstmt mnu. Hundstup Ko - atmosfæ og madoplvls Masknstaton Skovmaksvj 20, Ollup, 5762 V. Sknng Mobl HÅndv Aut. VVS-Installatø & Blkknslag Malmst VVS- OG Smd k TØMRER- og Sndkmst V tlbyd alt ndn fo... Tøm-, sndk- og glamstabjd Nybygnng, tlbygnng, ombygnng Alt ndn fo vambhandlt tæmballag Gavabjd vndu & dø Tømmst Hans Jakob Ptsn Skovmaksvj 2 Ollup 5762 Vst Sknng VVS BLIK TAG FACADE SOLVARME BIOVARME JORDVARME ARNE HJORSLEV VVS Alt ndnfo VVS - GAS - OLIE Gas- og Olfys SER V I C E Nyvj 25, Ulbøll 5762 V. Sknng TLF.: EL-nstallatø Vst Aaby Inst. Fotnng Svndbogvj 413. V. Åby Faabog Tlf Bl Tlf ALT I EL-INSTALLATIONER REPARATION OG SALG AF HVIDEVARER Malfmat ART-DECO Vst Nømaksvj Vst Sknng V/Knnth Lund Tlf TLF v/ Knnt J. Kogh Alt tøm - sndk ab. samt glas Mobl JPS VVS Tlf Flppavj V. Sknng ContanudljnnG Vognmand Knud Pdsn & Sønn I/S v/ Fnn og P Pdsn LEJ EN CONTAINER Al vognmandskøsl udføs Tanktanspot natonal/ntnatonal Contanudljnng Gus & stn lvs Tæ- og affaldskøsl md kan Abjd md ndgav Holmlundsvj 3 Tlf Fax S I K R I N G S a u t o s t a f LåsESMEDE S P E C I A L I S T a u t o s t a f SIKRINGSSPECIALIST, AUTORISERET AF RUKO RØDELEDSVEJ SVENDBORG KARL-JOHANN NADOLNY

12 Sd 6 Sd 12 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag 25. jun ås jublæum Tov lsk Rød mld Kaff Nutllamadd 400 gam 1 glas Nutlla 25, - 25,- Jublæumslagkag fa Tovs BAGERDISK 250,- 25, Bugsn hold cpton fo Tov fdag dn 28/6 kl , fo kund, fotnngsfobndls, vnn og faml. Bugsn væt vd t ltt taktmnt og n tå tl halsn Kom og ønsk Tov TllyKK»- Ingn kaff udn sukk«3x1 kg sukk Habo Slkpos Ft valg 3 stk. Tov lsk Slagtns bøff Hakkt okskød p. 1/2 kg 25,- 25,- 25,- Kom og tøm n Alban Ølbl... fdag kl ks. 100,- +pant 2 ks. 180,- +pant 3 kass +pant max. 6 kass p. kund Fobhold fo tykfjl og udsolgt va. Tlbudn gæld tl og md søndag ll så læng lag havs. Østbo 8-20 ollup

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere