Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer"

Transkript

1 Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun sdn Ågang - n. 26 Rødmvj V. Sknng Mobl Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov jubl Tov Juul Nlsn kan fj 25 ås jublæum Ollup. Dt kan Tov Andsn Vst Sknng også. Og hvad d så m bmæklssvædgt, at d bgg hdd Tov og ha abjdt n Dagl Bugs tæt på hnandn 25 å. Dn n Ollup, dn andn Vst Sknng. Så tæt på hnandn, at d aldg opdagd dt, fø vos annoncafdlng blv total fovt ov, at dt va Tov h og Tov d. Mn dn god nok. D to Tov få fomntlg t godt jublæum. D ha hvt fald væt n væsntlg dl af lokalsamfundt. Tov Ollup Tov Juul Nlsn Dagl Bugsn Ollup søgt nd som butksassstnt to bugs, og kom nd Ollup Bugs. Hun statd fugt- ogg gønt, mn okd undt mllm afdlngn. Så va dt kassfunkton og sn bak off. Dt va n sjov td. V knd jo kundn og ds bøn blv pludslg mdhjælp og flaskdng. Ftdn gåt md f Spann, aktv n fuglfonng, d va ntsst båd bvdu, undulat og papgøj. Tov fa Vst Sknng Tov Andsn fa Vst Sknng va ngagt Ald t pa å, fø hun valgt at blv hjmmgånd. Mn da Hann og Bth voksd op, så vll hun ud på abjdsmakdt. Dt blv Vst Sknng, slv om hun bo Stnstup. Dt altd postvt at abjd t lokalsam- fund, hvo v tætt på. Dt vklg n djlg oplvls. Lg nu jg føtdspnsonst, mn jg ha bbholdt mn poston. Fo jg ha altd væt glad fo at komm på abjd. Jg blvt godt modtagt af kund og mdabjd. HOVEDVEJENS-AUTO.DK ALT I SERVICE OG REPARATION Hovdvjn 41 Lund 5771 Stnstup Tlf Gats lånbl vd p. Fnd Hovdvjns Auto på: Kla tl 100 mt HÆK Bosch Kosan Gas 10 kg lght ll hækkklpp Alu 11 kg stål AHS 48 LI 18 V lthum, 480 mm skæ, op tl 15 mm gn 50 mn. klp på 1 tms ladnng Ombytnngsps p. flask typ ,gcnt Hl Sydfyns tælast og byg lokal JS Byggcnt Vl du vd m du vlkommn på To gang Tov skv hsto. Nybogvj Svndbog Tlf mandag-fdag lødag-søndag Vl du sjl på Svndbogsund..? Hjælp os md at opsnus d lokal nyhd. Kontakt os hvs du ha n god hsto. Du også vlkommn fællsskabt FOMO Hold du af at sjl, så ha du mulghdn fo at køb n djlg båd tl n mlg ps. Vlgnt tl dag tu md famln, fsktu md vnnn, ja mulghdn mang. FLOT FÅBORG JOLLE: Ca. 23 fod, gtg god stand, flo staut md bl.a. tak dæk. Mgt sødygtg, 10 hk SAAB dsl. Bådplads Thuøbund fo 2013 kan vt. ndgå handln. Nå du blv mdlm FOMO, kan du væ tyg vd, at v dyk sammnholdt og fællsskabt. Pncppt om, at d mang hjælp d få, d uhldg, n af d væd, du få glæd af. At du ovn dt hl kan sco n økonomsk gvnst vd at blv mdlm, jo kun t ksta plus tl fællsskabt. Dt fotæll v gn m om kontakt os på , ll kg nd tl os. Få n samtal om fællsskab og foskng Kontakt os og få lavt n aftal om n samtal, hvo v sammn kan afdækk dn bhov fo foskng. Mdbng dnn annonc tl samtaln så kvtt v md n flask jublæumsødvn. Odnsvj 8A 5700 Svndbog Tlfon PRISIDE: k: dnlllavs.dk All tlbuddn gæld fa dn 25. jun tl 1. jul 2013, - Så læng lag havs Må v pæsnt n snsaton?: Kontakt:

2 Sd 2 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Gudstjnst Søndag dn 30. jun Egns ngn Ø. Sknng kl Ollup kl Kkby ngn V. Sknng kl Ulbøll ngn Hundstup ngn Stnstup ngn Lund kl Vst Åby kl Aastup kl Kvændup kl Kaup ngn VAGTER Lægvagtn Tlf Jodmodvagtn Tlf Kopaktovagtn Tlf og tlf oplys vagthavnds navn Tandlægvagtn Tlf Installatøvagtn und Faabog El-væk wknd & hllgdag Buskøsl Vst Sknng Bln Tlf Udgv /Ansvashavnd Stfan Mak Pdsn, Tlf Rdaktø Stn Ahonn tlf E-mal: Annonc Hll Jnsn, tlf Pall Chstansn, tlf Podukton Mak & Stom Gafsk Industvj 16, 5750 Rng Tlf , fax E-mal: dnlllavs.dk SÆLGES Nysynt Mazda GLX, ågang 1997, km, ødbun. En j. Psdé ,- Hnvndls Bkndtgøls Spllgld V. Sknng Fosamlngshus Hv tosdag kl ækk á 125,- k. GRATIS KAFFE - HUSK KOP V. Sknng bussn kø Afg. BUS FRA STENSTRUP 17:20 Åpakn - 17:25 Hdvj 36-17:30 Ann Assnsvj :35 Ann Bøgvængt - 17:40 Skolvj - 17:41 Slagtn Assnsvj - 17:50 Tusndfyd - 17:55 Ålykkvj - V.S. Bln Fast pulj k. = 52 n. Idættns Vnn - Ulbøll Postnummdæknng 5762 Vst Sknng 5771 Stnstup 5772 Kvændup dl af 5750 Rng, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Indlvngsfst Koktuannonc: Snst onsdag kl Mnd annonc: Snst fdag kl Rubk: Snst mandag kl Avsn påtag sg ntt ansva som følg af fjl tkst og annonc. Avsn fobhold sg t tl at flytt vntull sæplacng såfmt poduktonn kæv dt. Avsn påtag sg hll kk nogt statnngsansva fo annonc, som vd vt. msfoståls kk mdtagt bladt. Annonc d std mod avsns fotnngsodn optags kk. Tu tl Nybog Vold Onsdag dn 24. jul, hvo v skal s Mød mg på Cassopa Afgang fa Ulbøll fosamlngshus kl ps k. 225,-. ncl. bus. Tlmldng tl Hann Hansn på tlf ll snst dn 14. jul. SVAGFØRETUREN Svagføtun å gå tl Snoghøj fa mandag d. 26. august tl fdag d. 30. august Ansøgnngsskma kan fås vd hnvndls tl Ejn Lasn, Fåbogvj 31, 5762 V. Sknng, Tlf Sdst fst fo ansøgnng d. 16. jul Ejn Lasn Junoklubbn på mod: Åbnt hus Stnstup dnlllavs.dk Folkkøkkn Ulbøll fosamlngshus tsdag dn 2. jul kl Mnu: Spængt svnkam m/ fsk gønsag, hvd katofl og champgnonsauc. Bananasplt m/cho koladsauc og jodbæ. P. kuvt 65,- bøn 35,- Tlmldng v/susann - tlf Bgavls Magaads Blomst Junoklubbn Stnstup kommt godt gang. BOLIG KLINIKKER/SALONER v/ing Magaad tlf Bobjgvj 25 Lund Alt bgavlssbnd Lad dt sdst favl blv psonlgt Gats udbngnng næomådt ALT I BEGRAVELSESBINDERI Egt båndtykk Gats udbngnng næomådt v. Jan Pasbg Statonsvj 15 a 5771 Stnstup Dn daglg ld Junoklubbn Stnstup, Kstan Bæk Nlsn, va mgt tlfds md dn ntss, d blv udvst, da klubbn holdt åbnt hus. Båd ny og gaml, foæld og bøn mødt talstækt op og støttd aangmntt. I løbt af dagn va d foskllg aktvtt, Tm tal ac md d hutg fjnstyd bl skolgådn, ollspl på plænn, nglsalon og så bsøg af Doths Modklp, d md t ngagd og katv fsø styld all, d havd lyst. RECEPTION 40 ås jublæum RECEPTION Dt 40 sdn jg statd som slvstændg tagdækk og dt vl jg gn fj md n ufoml cpton fo kund, samabjdspatn og vnn af hust. 40 ås jublæum Dt 40 sdnfdag jg statd dn 28. somjun slvstændg 2013 tagdækk Dt 40 sdn jg statd som slvstændg tagdækk og dt vl jg gn Fafj kl md n ufoml cpton fo og dt vl jg gn fj md n ufoml cpton fo påkund, adssn samabjdspatn Glasmstvj 31, og5772 vnn Kvændup af hust. kund, samabjdspatn og vnn af hust. Fdag Mddn vnlg 28. hlsn jun 2013 Fdag dn 28. jun 2013 FaHolg kl Poulsn Fa kl på adssn Glasmstvj 31, 5772 Kvændup på adssn Glasmstvj 31, 5772 Kvændup Glasmstvj 31 Md vnlg hlsn Md vnlg hlsn 5772 Kvændup Holg Poulsn Holg Poulsn Glasmstvj 31 Glasmstvj Kvændup 5772 Kvændup Glasmstvj Kvændup Tlfon Hus tl lj 2-tags hus md udsgt tl Skåupsund. Gundaal 500 m 2. Lll gåd md knyansk stngll. Vlholdt ndhgnt hav. Skol og ndkøbsmulghd tæt på. Hus på Thuø: P. md ,- k. Hnvndls ft kl , tlf / PsykotaP tlbyds Jg n 4. ås psykotapstudnd, som søg tænngsklnt. Jg und løbnd supvson hos uddannt psykotaput/supvso. Fuld tavshdsplgt og dskton n slvfølg. Så knd du tl føllsn af lavt slvvæd, stss, måsk n uovskulg hvdag, vt. angst ll andt, så tlbyd jg n tap, som kan væ md tl at gv o, ndsgt og n fobdt lvskvaltt. Rng gn fo ydlg nfomaton og tdsbstllng på tlf Doth Mld KIROPRAKTORERNE Svnd Lund Hann Nøddskou-Fnk Hnk Mazant Chstan Castlla Fdksgad 17, Tlfon Åbnt hvdag 8-17

3 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 3 Dt sk Stnstup fdag: Konct md Ivan Dv og JJ, Th Gat Dan Dt hø tl sjældnhdn, at man kan få t ntnatonalt musknavn tl Stnstup. Mn kk dsto mnd dt lykkds fo JJ, Th Gat Dan, d lov n vntylg konct på pladsn Løgskov 2. H komm mandn fa Skotland klt og spll ægt skotsk folkmusk. Da dt jo kk just n konctsal, så må man gn mdbng n klapstol, tæpp og dkkva. Ung und 14 ha gats Th Gat Dan fa Stnstup md sn Cajon og sn gn dsgnd klt. adgang. I tlfæld af dålgt vj, ykk man nd t stot tlt opndlg mpsao md op mod konct. Mn han spll på bodhan, dn konsk kltsk tomm og sn Cajon, d mnd om bas. T A NDKL INIKKE N Egvængt Stnstup tlf tandklnkkn-sydfyn.dk H.C. Hdalgo Wulff md tam Tandmplantatbhandlng Paadontosbhandlng Kon og bo Kosmtsk tandbhandlng Blgnng af tænd Fvllg bygg nyt VST-klubhus I fdags va d jsgld på dt kommnd klubhus Vst Sknng Tnnsklub. Rjsgldt va kk mndst n fstlg makng af dn flott ndsats hos d mang fvllg, d bygg dt ny klubhus und ldls af Jøgn Dolm fa dt lokal aktktfma DOL- MER Aktkt, d ha tgnt d ny facltt. Fond og sponso bakk op Dt ny klubhus vl foudn socalt opholdsum få bad/omklædnng og handcapvnlg toltt, og d tdssvand facltt nklud også to ny kunstgæs mntnnsban og n slagmu. Pojktt alss va sto fvllg ndsats, opbaknng fa sponso og tlskud fa fond og pulj. Fona Fond bdag md k ,-, LAG Svndbog md k ,-, Svndbog Kommuns Pulj tl lokal ntatv 2013 md k ,- og snst ha Fondn fo Svndbog Spakass gvt tlsagn om k ,- støtt. Klubbn håb at kunn ndv d ny facltt d. 20. sptmb, hvo Vst Sknng Tnnsklub fj 25 ås jublæum. Ivan Dv nspt af dn bask og flott natu Okny. Musk fa Okny Ivan Dv stamm fa Okny, og hans sang bæ pæg af dn bask og fantastsk natu, som kk skjul kælghdn tl stdt. JJ, Th Gat Dan va m skal hav n godkndt, un tl podukton og tyk. G tls mm. tl dn kontaktps Ell på ma Ny koktu V. Åby A/S og kan kk ombytts tl kontant Rolghdsvængt Faabog Tlf Fax STØBE-, MURER- OG TØMRER- ARBEJDE SAMT TOTAL- ENTREPRISER UDFØRES JULI 2013 GuDStjEnEStER StEnStRuP LunDE Søndag dn 7. jul, 6. s.. T Ingn Søndag dn 14. jul, 7. s.. T Ann-Gth Thstup Ingn Søndag dn 21. jul, 8. s.. T. Ingn Ma Bjgaad Andsn. Søndag dn 28. jul, 9. s.. T Ma Bjgaad Andsn Ingn Søndag dn 4. august, 10. s.. T Stnstup Pljhjm OBS! Ingn gudstjnst jul, mn tosdag dn 1. august d gudstjnst kl vd sognpæst Maann Aagaad Skovmand. Kkbl: Hnvndls tl Svndbog Taxa tlf Husk at bstll tubl! Næst mnghdsådsmød: Tsdag dn 13. august kl konfmandstun, Hundstupvj 1. Skol fo Kk og tolog En ny sæson md spændnd tlbud bgynd tl ftsommn. Skol fo Kk og Tolog t samabjd mllm mnghdsådn Svndbog Povst. Skoln gv ntssd mulghd fo at blv klog på kklg, tologsk og flosofsk mn. Skoln tlbyd gundkusus, som ndhold fagn: gaml tstamnt, ny tstamnt, kkhsto og lgonshsto - alt 7 lødag, som bgynd dn 31. august. Endvd tlbyds 4 tmadag md ovskftn Kkn abjdstøjt, hvo d komm 4 mgt komptnt fodagshold og gv foskllg vnkl på folkkkn. Bgynd dn 7. sptmb. Som nogt nyt tlbyds d dnn sæson to studkds på hv t gang, hvlkt gv mulghd fo at gå m dybdn md t mn. Emnn ftåt Dostojvskjs fofattskab og ft nytå Søn Kkgaad. Bgynd dn 21. sptmb. Al undvsnng fogå på lødag tdsummt kl og vl fnd std nogl af kkns sognhus Svndbog. S m vos fold som lgg all kk, samt på bblotkt, ll s Stylsn fo Skol fo kk og tolog Konfmatonstlmldng: Tlmldng tl konfmaton udsnds va Stnstup Skol umddlbat ft skolåts bgyndls. Konfmand, søsknd og foæld nvts tl ntoduktonsaftn Stnstup Kk, tosdag dn 29. august kl ADRESSER Sognpæst Maann Aagaad Skovmand (kbf) Hundstupvj 1, 5771 Stnstup Tlf E-mal: Fdag: Mandag Pæstsktæ: Tov Pdsn Kontotd pæstgådn nomalt tsdag og fdag kl Tlf , mal Gav: P Engstøm, Kkgådskontot, Stnstup kkgåd tlf Fomand fo mnghdsådt: Alc Top-Rasmussn Lækvj 3, 5771 Stnstup. Tlf

4 Sd 4 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag 25. jun 2013 Åbnt hl sommn V flytt 1/8 tl Stnstup (Andlskassn). Rcpton 8/ Tak fo n god td Kkby - Vlkommn Stnstup! Assnsvj 39, Kkby 5771 Stnstup Tlf Kkby sommfst fa dn 30. jun tl dn 7. jul Hvad blv dt næst Kkby?: D ha væt nonn som gk låkot Man skal kk undvud katvttn, nå Kkby Idætsfonng hold sommfst. Fo h kan altng sk. Bbon skal nu fo 37. gang sætt hl lokalsamfundt på dn andn nd md pudsg påfund. Dt slvfølglg dn afsluttnd gadtunng d. 6. jul, som altd tltækk sto opmæksomhd. Fo hvad han d nu fundt på dnn gang? Fstlgt optog Dt fstlg optog md d udklædt gadhold bvæg sg fa Kkpladsn på Åpakn tl fstpladsn. Nå d så ankomm tl fstpladsn bag Kkby Skol, så stat tunngn. Md vljstyk, samabjd, lstghd og dstghd fosøg d at hnt dn fttagtd pokal hjm tl ds gad. H dt kk kun målscon, d tæll. Udklædnngn og opfndsomhdn kan sagtns dd nogl ksta ponts hjm. Hvs man vl s dt fstlg sku, så dt lødag d. 6. jul klokkn Wld Wst halln Fodboldfoman Jøn Hansn vl gn øb, at halln å pyntt op Wld Wst tma. Så dt op tl dltagn, om d vl væ n ægt cowboy ll gl, ll måsk n vld ndan. En tng dog skkt, og dt at Pt Mn gudstjnst v. Kkby Idætsfonngs Sommfst Isæ fo bøn og kældy Lødag dn 29. jun kl Tphyttn vd Kkby skol og spotsplads. Mnghdsådt Pahnzn og Yvonn Kjæan søg fo undholdnngn. Danstnn kan man øv på fohånd. Dn sto afsluttnd fstaftn stat kl Dt fstlg optog væd at oplv. H d tdlg nonn. (akvfoto). D ha også væt smølf på fstbann. (akvfoto) Kkby Idæts Fonngs SOmmFST 29. jun 6. jul 2013 Ugns Pogam Lødag 29. jun kl Åts Bøndag kl KIF Cup kl Old Boys tunng. Søndag 30. jun kl Ungdomsfodbold Tsdag 2. jul kl Cykl- og løbally kl Hnk Hvllum SydfynS maskncntal Alt jod- og ndbydnngsabjd udføs md: Gavmaskn - Gummgd - Dumps - Doz Spcal: Btonhamm - Btonknusnng Kkvj 29, Kkby DK-5771 Stnstup Tlf.: Mobl.: Modshow Pæmovækkls fo cykl- og Løbally fm. modshowt Aut. kloakmst Husk!! Bodn ha åbnt hl ugn Gmalvj 15 Kkby 5771 Stnstup Tlf Onsdag 3. jul kl Dansftmddag fo dt voksn publkum Kl Snofodbold Tosdag 4. jul kl Kkby s U17 dng spll mod OB kl Play Back Show & Bøndskotk Fdag 5. jul kl Kkby Rvy 2013 Lødag 6. jul kl Gadtunng Kl Fstaftn halln

5 Tsdag 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 5 Kkby sommfst fa dn 30. jun tl dn 7. jul KIF s mponnd sommfst: En hl ug stå nu sommns tgn Dt flot, at sommfstn Kkby IF, ha skut t så flot pogam sammn, som tlgods all aldsklass. Lødag d. 29. jun stat dt hl md n gtg bøndag, hvo d mang spændnd aktvtt fo bøn. Ign å d bøndysku, hvo bøn komm md ds kældy. Ingn fo små ll sto. Dommn og dylægn lg glad md, om dt t dy, du ha fangt havn md t sylttøjsglas. Ba du hold af dt, og syns dt spændnd. Bønkæmmmakd Bønkæmmmakdt slvfølglg fo dm, d ydd op på vælst og skuff og fnd lgtøj og and sjov tng, som d gn vl af md. Handl mllm bøn sk slvfølglg på gt ansva. En ps n ps og så t håndslag afgønd. I Tphyttn d også nogt fo bøn. Dn lokal pæst Andas hold n spændnd mngudstjnst. KIF Cup Dn gønn Kld nvt også å tl KIF-Cup fodbold på multbann vd halln. Tunngn dlt op øvd og kk øvd spll. D n ps p. hold, mn fo at tunngn fo all, så må d max. væ to spll fa s 3 ll dov på hvt hold. Kkby Old boys spll tunng md lokal nvtd gæsthold. Kkby Kunstsmd Væn Tapp Altan Vjhan Låg Pot Smdgådsvj 3, Kkby 5771 Stnstup Tlfon Mobl Ungdomsfodbold Søndag d. 30. jun stå ungdommns tgn. All KIF s ungdomshold komm akton. Dt d mndst fa U-5, d åbn tunngn på multbann. Mn så d mang kamp mllm Egbjg og Kkby d følgnd aldsgupp. Pgn mød dog Stnstup og d 10-åg Egbjg og Stnstup. Dt sto bag nå U-15 tag mod t hold fa OB. Dt nogt af n udfodng, mn hldgvs d gats sodavand ft kampn tl all. Mn tosdag d. 4. jul d n ndnu stø udfodng. Dt Kkbys U-17 dng, d ha udfodt t hold fa OB. Modgt gjot. Anlægsgatn Jns Ravnholt ApS God sommfst Fældnng af vansklg tæ Vdlgholdls og nyanlæg af hav Lægnng af stn, fls m.m. Mnd kloakopgav udføs Vognmandskøsl Mobl Smdgådsvj 9, 5771 Stnstup God Sommfst Dansftmddag Kkby Halln D godt nok gåt gang vld md dans sommfstn Kkby. H vl man gn hav and dansglad md, så d gats bustanspot fa Stnstuphalln og Slæbæk. Rgtg dans stat md n bd bød fø d ovlad danstnn tl okstn Dtts Vnn. Hvs man tø s Kkbyvyn Fdag kan man vam op md nogl ndkøb bod fo at dulm nvn tl aftnns vy. H ha man løbt af åt samlt nogl bgvnhd, som måsk kk skull hav sto bvågnhd. Md vyholdt md Elsabth Kolhon tø kk gaant, at skusplln kk fy fækk plkk af. Så man modg og kk ha dummt sg åts løb, så kan man jo altd gn ad d and. All håb på at dt blv solskn vd sommfstn å - h akvfoto fa Kkby Sommfst Dansftmddag Kkby I fobndls md Kkby Idætsfonngs sommfst d gn å dansftmddag fo pnsonst Kkbyhalln onsdag dn 3. jul fa kl tl kl Gats bus fa Stnstuphalln kl , Stnstup Syd kl og Slæbæk kl V stat md t stykk bød og dans så tl okstt Dtts vnn. Ps fo mad og dans 150 k. p. pson fosalg afblltt / ll Lsbth og Fnn Jpp KKby v/ Lott Smonsn Assnsvj 46, Kkby Jg ha flukkt ug og 31 Dot Sønsn Kkvj 12, Kkby Dnn annonc sponst af: V ønsk all n god somm Tlfon

6 6 Sd 6 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Dt kan v væ stolt af: Nodns støst mss md lokal fødva 40 å på toppn Nængsbvt tal sn tydlg spo - onsdag dn 12. jun va dt 40 å sdn at Holg Poulsn statd som slvstændg tagdækk. Eft 9 å som tagdækk vksomhdn Icopal, flyttd Købnhavndngn hl famln tl Fyn, hvo han ndnu nogl å abjdd hos Icopal, fø han bsluttd at stat gn vksomhd. Dn fang Holg Poulsn havd opabjdt gnnm små 10 å, gav ham n vdn og n ballast som tlsammn ha dannt fundamntt hans vk som slvstændg. Ryslng Tagdæknng A/S dag sultat af 40 ås hådt abjd, god sans fo kvaltt og kk mndst vnn tl at følg md tdns udvklng. V skal takk vos mang kund og samabjdspatn fo opbaknngn og lglds all d ansatt som gnnm tdn ha gjot dt mulgt, sg Holg Poulsn. En to følgsvnd gnnm all ån ha væt hustun Kstn, som md hnds støtt og hjælp ha væt n uundvælg opbaknng fo Holg og fo vksomhdn. Jublæt blv fjt md n ufoml cpton fdag dn 28. jun fa fo kund, samabjdspatn og vnn af hust. Fa d. 29. tl og md 30. jun Svndbog gn cntum md Nodns støst fødvamss. Kulnask Sydfyn tltækk udstll fa hl Danmak. Fynbon fyld mst. Mn hvad d statd som t bskdnt makd på havnn Svndbog ha nu vokst sg så stot, at d ba kk plads m på moln. Så nu man ykkt nd hjtt af byn. d gø, at så mang bygg og fabkant af sød sag stll op, stå hn dt uvss. Mn foudn Gundstup d Rs Bygg, Ø-Byg, Mdtfyns Byg og Indslv Bygg. Dt sød lv Vst Sknng, Chokoladfmat Konnup & Co, Bolchp- gn fa Tankæ også at fnd på mssn. Aangøn tø kk spå om, hvo mang gæst, d komm. Vjt ha n afgønd ndflydls, mn dt blv allgvl mang tusnd. Populæ smagspøv Ovalt, hvo man bvæg sg blandt bodn, d gats smagspøv. D mgt populæ og md tl at øg omsætnngn. En ækk sydfynsk fma mgt aktv d dag. Dt bl.a. Slagtpgn Stnstup, Gundstup Mj & Byghus md kong Dtlv og Jøgn Hoff, Kok & Rul Vst Sknng, Dt talnsk Tov.dk Hdn vd Rng, Svndbog Vnmpot, Aqua Vta, Dt lll Bænd, Dus Vnhus, Vnopa, ja og mang and. Sødt og sjovt Om dt dn almndlg fynsk hygg og tang tl fokælls, Bygmst Dtlv og Jøgn Hoff fa Gundstup fast udstll jun - Kulnask Sydfyn - Svndbog ov.dk T k s n l ologsk Dt Ita adyon - øk antch T nyhd omm n utk, d k mnkusus b t n s o d d v Hold øj m ophold på Hlnæs m tl nmm d s p n t k og w a st om pa mmlavt at lav hj tt. kk på s og d talnsk sp d n k k lu Hvo v ud talnsk. Kom og mød d lokal udstll: alt,, p su ydd s d lak bæ, k,, ulv tøt andl ll, p s s d /m Lak ll, fy nødd kaam n ads g van d t flød M g g nn n n usa V. Sk da mko m.m. S / v m hj ng o ng n n n k ho S v L ød t S Øs t 30 j D sv k øma S Kød fa fx vo glad flan dsgs sp gllm opulæ dst KOM OG SMAG KØD Åmaks v Tlf. 275 j 46, 5762 V st S Åbnng w knng std: Tos. og ww.høkld gåd.dk Lø. kl. f. kl KOL ONIA 13 og L SL YNGE STUE ft afta l g vos Kom og sma s l ø p l l læklag vd og hjmm spgpøls udkøbng Stnstup prgn.dk Smag v o Kulso s mdsomm l -dn ny m -øl Fskøgt Ost d solbæ pos: 100,ygost V ha også åb nt butkk n Gu n Tos. f dstup 7 Lø Hfod okskød Åbyvj 49 Gund stup Tlf smag af Fyn Gund s t Mj & Bygh us up

7 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 7 Top Hat Fstns gupp abjd und højtyk... Af Pall Chstansn dnlllavs.dk Som v skv sdst ug, så holds dn sto byfst Stnstup, Top Hat Fstn, fa dn 8. tl 10. august. D tusnd tng som skal odns fø dt hl fald på plads. Dn Lll Avs ha også t pa tng, som lg skal pæcss dn anldnng! Dt fuldstændg og opdatd pogam bngs øvgt Dn Lll Avs ug 30. Mn alld nu skal dt fastslås, at fdagns fstlg cyklaangmnt stat md Stnstup Cykl Club s klubmstskab. Hft komm så dt sjov cyklsponsoløb. Tlmldng htl kan sk tl Ban Kastupsn på Egvængt 27. H kan du hnt tlmldngsblanktt. Dss blv øvgt også fodlt foskllg std. V må undstg at Top Hat Fstn INGEN hjmmsd ha, så dn skal du kk ld ft! Mn du kan læs m på: Hvonå man mogndulg? Tja, man kunn da passnd spøg Stnstup s Kondto og Bag, Mchal Nllmann. Fo v skv sdst ug at d gats kaff og unstykk fo d mogndulg kl A-mnnsk vl sg, at dt langt op på fomddagn, B-mnnsk vll nok sg nogt andt. Vos lokal bagmst: Mogndulg? Dt nå man stå op kl. 02, så dt slåt fast! Kan bøn godt fostå blnd vnkl? Tafksk bøn t højt pott mn. D mang døftls om falghdn af blnd vnkl, nå lastblchauffø skal fotag t højsvng. På Top Hat Fstn kan foæld tag ds cyklnd bøn md, så d kan læ at tag sg agt fo d falg, svngnd lastbl. H kan d kommt op føkabnn og s chaufføns dlmma. V skv sdst ug, at bønn godt kan fostå dt, nå d komm tl at sdd opp lastbln. Mn kan d dt? V ha spugt Matn Wahl fa Svanbl Kkby om poblmatkkn. Han mnt godt at stø bøn kunn fostå sammnhængn. Og Matn tlføjd Fædslslovn skull lavs om så cyklst og lastbl kk ha samm stoplnj. Dt skull ntn væ foan, ll bagvd. Og bønn skal ndpnts at d kk ha fokøslst n undkøsl. Uanst hvodan man s dt, så kan bønn måsk læ at tag sg agt fo d sto lastbl. Lokal DJ kla tl fstn. Man føst tlfds, nå man blv kaldt vd st tt navn! Top Hat Fstn s DJ hdd kk Chstn, som v skv sdst ug. Hans tt kunstnnavn DRESTEN. Blltt tl Top Hat fstn halln, lødag dn 10. august, alld skudt gang. I kan køb dm hos Antt Jul, Tglbakkn 23 Stnstup. Pk lg nabon på skuldn om dt. Altnatvt kan blltt købs tosdag og fdag på pladsn. Souschf Dnns Møll md dn hldg vnd Gt Skøtt. Sjov konkunc Vst Sknng: Psbvdst Gt vandt t flot ndkøb Gt Skøtt fa Vst Sknng n psbvdst ndkøb. Som daglg kund Dagl Bugsn Tho Vst Sknng kunn han hutgt scann, hvad psn va fo van dn ndkøbsvogn, som han blv pæsntt fo. 572 kon sagd han og dt va så tæt på d 561,50 kon, d va vans væd. Så han vandt all van. Mn d va n, som hav gund tl at æg sg. Han amt n kon fokt. 120 gættd Souschf Dnns Møll fotæll, at d va hl 120, d gættd. Dt va n gtg sjov dag. Samtdg md dn gættkonkunc kunn v så dokumnt, at v faktsk nt psmæssgt kan haml op md d sto supmakd. V også glad fo at hav spgpøls fa Øbæk, ost og spcll øl. Tov fj 25 ås jublæum hos os... V hold cpton mandag dn 1. jul kl V sv kaff md kag og s tl bøn følg md voksn! Rød Mld kaff 400 gam 25,- 3 pakk Klnx toltpap kun 25,- 1 bukt os 25,- Hakkt okskød 25,- 8-12%, 450 gam Kanlstang25,- Bak-off Tlbudn gæld kun mandag dn 1. jul 2013

8 Sd 6 Sd 8 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 Pgn også vlkomn: Mn h Stnstups allsjst cyklhold Ban Kastupsn og Stffn Rasmussn vl gn hav fl mdlmm. H Stnstup IF s cyklhold nyt antæk. Stnstup IF ha nu skabt t cyklhold, som kan ss på d sydfynsk vj og natu. Dt ha gvt så sto spkt, at hl holdt, omkng 35 mdlmm ha skafft sg sponso, så holdt ns klædt. Dt kald sg t motonshold, slv om d kø tu på klomt. Mn dt slå fast, at d også 15 tl 20 and tu, d kk kæv Tou d Fanc kondton. To ugntlg tu Hv onsdag kl og søndag kl d mndst 20 på cykln. Fonngn kk kun fo Stnstup og d da også ytt fa Kvændup md. Ban Kastupsn og Stffn Rasmussn ha væt fontfgu skablsn af d sj hold. V kø fa 1. mats tl 30. oktob, alt afhængg af vjt, mn kom og pøv at væ md. Dt btng kk n accykl, mn v ha t godt sammnhold. Hvs pgn vl Cyklmoton ndtl nu Stnstup n mandspot. Mn hvs d pg, d vl md, så skal d væ mgt vlkommn, sg Ban og Stffn. Dn lll cyklafdlng hold også nogl socal aangmnt n gang om måndn.

9 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Intt ovskud Slv om udgftn muskn mang, så dt allgvl lykkds at skaff t ovskud. Sponson n lvsbtngls. Omsætnngn på kon. Sdst å va ovskuddt kon, som v så ovækk tl n nsttuton, sg Pt Nl- sn, som altd ha væt md tl at tag sg af handcappd på aflastnng. Suppopulæ Gy Kands, Tom Juk, G Stng og mgt populæ Gy sang sammn md d handcappd, slv om tængsln va så sto, at d Sd 9 kk va mgt plads tl hnd på scnn. Mn ngn tvvl. Dt blv n fantastsk dag på scnn Fdksgad Svndbog. Gy havd kk mgt plads fo sn mang fans og sang. Dn sydfynsk handcapfstval: Succs udov all gæns md 420 gæst og 50 hjælp Handcapfstvaln, som tltækk gæst fa dt mst af Fyn og Jylland, blvt n succs, som Pt Nlsn kk vd, hvodan han skal tackl. V ha dsvæ måttt sg nj tl mang, som gn vll oplv dtt aangmnt, som kæv mgt af hjælp og kunstnn på scnn. V d nst på Fyn, som lav dtt spcll aangmnt. V gø dt fo at hjælp svag gupp vos samfund, mn dt n glæd at s, hvodan d lv op, nå d få lov tl at syng sammn md d kndt på scnn. OK FEJRER 100 ÅRS JUBILÆUM FÅ EN BILVASK FOR KUN 100 ØRE TILBUDDET GÆLDER HELE FREDAG DEN 28/6 OG ER FOR VASK NR. 3 MAX ÉN VASK PR. KUNDE Pt Nlsn va mgt tlfds md hl aangmntt. Kg fob fdag dn 28/6 kl , få t gats skablod og væ md konkuncn om n spt-ny Rnault Clo. Skab dg også tl mang and god pæm. OK Kvændup H va d 420 dltag, d hyggd sg.

10 Sd 6 Sd 10 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag dn 25. jun 2013 H Stnstups U-13 dng: D ha kun tabt n kamp og ha to uafgjot kamp Tæn Pt Bll ss h md sn dygtg U-13 fodboldspll fa Stnstup IF. Ug KRYDSORD H s I t succshold fa Stnstup IF. D ha spllt 9-mands fodbold. Og dt ha d faktsk gjot t godt. Modstandn ha væt båd Faugd, Fjodag og Øbæk. Mn dt gåt så godt, at dt blvt tl n suvæn føstplads. Tæn Pt Bll ha fulgt holdt lg sdn, dt hd U-8, og han gansk godt tlfds. V ha 124 dng tuppn og d ha vklg gjot dt godt. D mød flttgt op tl tænng to gang om ugn og så hold d fomn vd lg md ndndøstænng n gang om ugn. Dt mgt flot. Et ksta plus dt, at foældn bakk op om holdt. D så ngagt, at d kk poblm md tanspotn tl kampn. Dt søg d fo, sg n glad tæn. dnlllavs.dk Ollup v/rkk Bandhøj Ø. Sknngvj 2, 5762 Vst Sknng Tlf Ov 300 gæst på Egskov mølldag V kan næstn kk få amn nd ft t vllykkt makd og mølldag md 310 gæst, sg Tov Andsn, Stnstup. D va flt, tædj, tuppwa, smykk, ost, øl og slvfølglg møllns gn bod md ml, honnng, vn og ol. Landovklubbn kom også på bsøg. Tods gn og blæst, så blv dt n god dag. Spllgld føst sptmb Fomandn fo Stnstup Lund og Kkby Pnsonstfonng, Hatvg Fndof ha bdt Dn lll Avs om at fotæll, at fonngns næst spllgld føst fnd std 8. sptmb. Man ha Stnstup sndt n aktvttskalnd ud, hvo d stå, at d afholds spllgld jul og august. Og dt pass altså kk. Løsnngn: (Fnds vd at skv bogstavn fa fltn md talln ækkfølg). Navn: Adss: Kydsodsløsnngn snds tl: Dn Lll Avs, Industvj 16, 5750 Rng. Husk at mk. kuvtn»kydsod«. Løsnngn skal væ os hænd snst mandag mogn og offntlggø s Dn Lll Avs. D tækks hv ug lod om n 1. pæm på 100 k. og n 2. pæm på 50 k. blandt d ndsndt løsnng. Kydsodsløsnng fa ug 25 va Lundj N. 1: Ann P. Hansn Kaupvj 13, 5771 Stnstup N. 2: Ruth E. Madsn, Glasmstvj 3, 5772 Kvændup D tækks hv ug lod om n 1. pæm på 100 k. og n 2. pæm på 50 k. blandt d ndsndt løsnng. Løsnngn skal væ os hænd snst mandag mogn og offntlggøs næst udgav af Dn Lll Avs. Vtanmotocykl sælgs Gundt sygdom blv dss to djlg maskn kk bugt -dfo sætts d nu tl salg AJS M18 ågang cc Mgt fnt novt Ha væt totalt adsklt. PRISIDE: k: JAVA - CZ ågang cc - 2-takt Flot, ha væt totalt adsklt. PRISIDE: k: Kontakt:

11 Tsdag dn 25. jun 2013 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Sd 11 Så gk dn ug... UGE 25 Dt h kan slt kk væ gtg Tålmodghdn md BanDanmak opbugt. Os d jævnlgt bug tanspotmulghdn på Svndbogbann kan kk blv vd md at fnd os aflyst togafgang og dålg undskyldnng om sgnalfjl, blad på sknnlgmt, fostskad og ja, hvad vd jg. Jg ha mødt fl ung, som kk kunn nå at komm tl ksamn på unvsttt Odns, fod d kk havd n bl. Dt Mnng og dbat Cyklst fob Hvdkld Dt kk n sto og fyldstgønd atkl, mn jg blv mgt povokt ov at dt lokal modstand, som bl. a. blv anføt som gund tl at dt kk kan blv tl nogt. Jg btagt mg slv som lokal og jg knd ngn lokal h Ollup og omgn, som mod n cyklst omkng Hvdkld. Dn lokal modstand vst mgt lokal lg omkng Hvdkld og kk t mang and std. Dt kunn lls blv n af Danmaks flottst cyklst, og d lgg mulghd fo at lav n hlt spcl og bmæklssvædg løsnng. Jg vd godt at fdnng og and bgænsnng fohndng, som gø dt vansklgt at lav n løsnng, mn jg vl gn luft mn d. Cyklstn kunn lavs som Danmaks føst bocyklst kantn af Hvdkld Sø, sålds man komm udnom all d sto vjtæ. Kot ft Nlstupvj kunn cyklstn føs ud tl søbnkn og følg søbnkn/stnsætnngn undt vd Hvdkld slot og dft ud søns østlg nd som n gtg bo mod Hvdkldvj, hvo dn gn kunn føs ud tl hovdvjn ndtl dn kunn fobnds md dn nuvænd cyklst mod Svndbog. Stn skull slvfølglg væ dobbltttt, sålds d kk skal lavs st bgg sd af vjn. Ud søn kunn d væ n astplads, hvo cyklst og gånd kunn nyd dn flott natu. Dt vl klæd n gv og fdnngsmyndghd at s løsnng fmfo bgænsnng og gv Hvdkld omådt n hlt spcl og unk cyklstløsnng som fobnd Ollup, Hvdkld og Svndbog. mvh Castn Plagbog Åkldvj 21, 5762 V. Sknng ba fo dålgt. Tafknfomatonschf Tony Bspkov, DSB ha væt på n mgt svæ opgav fo at botfokla, at dt kk ds skyld. Mn dt dt! Dn snst undskyldnng gaantt hlt fa. Lynndslag Stnstup gav sgnalpoblm, og dt kan man kk kland nogn fo. Han knd, at bann ha nogl mgt følsomm systm. Masknstaton 94,5 pocnt af togn gk tl tdn og dt kk godt nok. Da slt kk, hvs man få favæ på gymnast ll and uddannlssnsttuton, hvlkt kk pynt på åskaaktn. Dt må væ hådt at blv skældt ud og få t gult kot, fod man stod og vntd på at komm skol. I Rusland kø togn fa 20 gads vam gnnm Sbns mnus 40 gad og tl Vladvostoks udn sgnalpoblm og fost og blad. Så dt va måsk n dé at udlct jnbandftn tl dm, d ha fostand på dt. Dålg undskyldnng stå kø Danmak. V bhøv ngn undskyldnng fo at udkomm næst ug. Md vnlg hlsn Stn Ahonn, d. TELEFON-TAVLEN LITTAU s EFTF Blkknslag Døgn vagt! Vntlaton Ehvv / og pvat Svc-Vagtn Tlf v/kut Kog, Rudmvj 151, 5750 Rng ALT I GRÆS Jns Ch. Bøgh Tvdvj Svndbog Rngøng dt os md dn samm dam fa os, hv gang Højlund Møll Hlnmølln Vngadsvj Faabog Tlf Åbnngstd: mandag-fdag Lødag Ejndoms- og Rngøngssvc Havsvc Tlf Landbugs-, Skov,- hav- og pakmaskn Salg Svc Rsvdl Rp. af all fabkat 25 ås fang stubfæsnng - Tæfældnng Hans Ov Pdsn Alt dt nyst udsty Rpaaton af all blmæk v/ Claus W. Clmmsn Stbyvj 51 Hundstup 5762 Vst Sknng Nyt p. 1. jul: Søndagsmddag hold paus. Fa august: dn 2. søndag hv månd månd md Alt ntpnø- kloak- og vognmandskøsl. Kalk spds fa lag samt alt andt landbugsabjd udføs. Slamsug og spul. tlf åstdsbstmt mnu. Hundstup Ko - atmosfæ og madoplvls Masknstaton Skovmaksvj 20, Ollup, 5762 V. Sknng Mobl HÅndv Aut. VVS-Installatø & Blkknslag Malmst VVS- OG Smd k TØMRER- og Sndkmst V tlbyd alt ndn fo... Tøm-, sndk- og glamstabjd Nybygnng, tlbygnng, ombygnng Alt ndn fo vambhandlt tæmballag Gavabjd vndu & dø Tømmst Hans Jakob Ptsn Skovmaksvj 2 Ollup 5762 Vst Sknng VVS BLIK TAG FACADE SOLVARME BIOVARME JORDVARME ARNE HJORSLEV VVS Alt ndnfo VVS - GAS - OLIE Gas- og Olfys SER V I C E Nyvj 25, Ulbøll 5762 V. Sknng TLF.: EL-nstallatø Vst Aaby Inst. Fotnng Svndbogvj 413. V. Åby Faabog Tlf Bl Tlf ALT I EL-INSTALLATIONER REPARATION OG SALG AF HVIDEVARER Malfmat ART-DECO Vst Nømaksvj Vst Sknng V/Knnth Lund Tlf TLF v/ Knnt J. Kogh Alt tøm - sndk ab. samt glas Mobl JPS VVS Tlf Flppavj V. Sknng ContanudljnnG Vognmand Knud Pdsn & Sønn I/S v/ Fnn og P Pdsn LEJ EN CONTAINER Al vognmandskøsl udføs Tanktanspot natonal/ntnatonal Contanudljnng Gus & stn lvs Tæ- og affaldskøsl md kan Abjd md ndgav Holmlundsvj 3 Tlf Fax S I K R I N G S a u t o s t a f LåsESMEDE S P E C I A L I S T a u t o s t a f SIKRINGSSPECIALIST, AUTORISERET AF RUKO RØDELEDSVEJ SVENDBORG KARL-JOHANN NADOLNY

12 Sd 6 Sd 12 Sydfyns Ugblad - DEN LILLE AVIS Tsdag 25. jun ås jublæum Tov lsk Rød mld Kaff Nutllamadd 400 gam 1 glas Nutlla 25, - 25,- Jublæumslagkag fa Tovs BAGERDISK 250,- 25, Bugsn hold cpton fo Tov fdag dn 28/6 kl , fo kund, fotnngsfobndls, vnn og faml. Bugsn væt vd t ltt taktmnt og n tå tl halsn Kom og ønsk Tov TllyKK»- Ingn kaff udn sukk«3x1 kg sukk Habo Slkpos Ft valg 3 stk. Tov lsk Slagtns bøff Hakkt okskød p. 1/2 kg 25,- 25,- 25,- Kom og tøm n Alban Ølbl... fdag kl ks. 100,- +pant 2 ks. 180,- +pant 3 kass +pant max. 6 kass p. kund Fobhold fo tykfjl og udsolgt va. Tlbudn gæld tl og md søndag ll så læng lag havs. Østbo 8-20 ollup

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere