Husk sidste frist for indlevering af stof til. nr. 15 er d. 1.juli REDAKTIONEN. RUNESTENEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk sidste frist for indlevering af stof til. nr. 15 er d. 1.juli 1995. REDAKTIONEN. RUNESTENEN"

Transkript

1 Nr maj 1995

2 REDAKTIONEN. På det seneste er der sket mange positive ting i vores lille by. Først blev Grønbjerg beriget med en sum penge til det videre arbejde ,- til gavn for Grønbjerg det er da værd at tage med. De rnæst fik vi meddelelse om at vi var blevet udvalgt som en af 6 kandidater til årets landsby i TV/MIDT VEST. De rmed vil der blive produceret en 1 O - 15 min. lang udsendelse om Grønbjerg til det lokale TV. Her er en god mulighed for at give go d rekl ame for vores by og vi håber at alle gør deres bedste for at Grønbjerg kan komme helt frem til finalen. Optagelserne til udsendelsen finder sted d. 8. og 9. juni. Og endelig har vi fået fire bosniske familier til byen, og byen har høstet flere roser fo r den måde vi har modtaget dem på. Vi håber at mange møder op til de bosniske familiers åben-hus arrangement, for at hilse på og få lidt kendskab til bosnisk kultur og mad. Vi vil naturligvis også opfordre til at man kommer med forslag til årets Viking og møder op til Skt. Hans aften. De t er sommertiden vi går i møde og traditionelt er det en periode hvor der; ikke sker så mange fælles aktiviteter i Grønbjerg, så vi vil ønske alle vores læsere en go d sommer. Hermed velkommen til Runesten nr. 14 Mogens Sallegaard Spåbækvej 2. Tlf: Finn Krogh Jørgensen Ørnhøjvej 30. Tlf/Fax: Alan Larsen Ørnhøjvej 8. Tlf: ~ Husk sidste frist for indlevering af stof til RUNESTENEN nr. 15 er d. 1.juli Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Videbæk kommune) og trykkes i 350 eks. og v1 respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. - ' 2

3 Nyt fra Byrådet. l den sidste uge i april var vi i udvalget for Børn, Undervisning og Kultur på besøg i forskellige insti tutioner i kommunen. De t er en stor omgang, hvis alle skal besøges, så derfor valgte vi i år at se det nye børnehus i Troldhede, som nu er klar til at tages i brug. Det er et spændende byggeri, -lys t og venligt med gode faciliteter for børn og personale. Så gik turen videre til børnehaven "Biomstergården" i Vorgod. Den ligger tæt ved skolen og er omgivet af et stort areal med græs og flisegange. Gangene er anlagt fordi børne haven også har handicappede børn, som er afhængige af kørestole. Den store udenomsplads kunne vi ønske os ved Børnehuset i Grønbjerg. På Kongevejens Børneh ave i Videbæk har man problemer med indeklimaet og store udgifter til opvarmningen. De t er ærge rligt, når der på en fo rholdsvis ny institution er sådanne fejl og mangler, og de t bliver bekosteligt at få det rettet. Også Opsund Gamle Skole blev besøgt. Den skal stå færdigr noveret til efteråret, så den kommunale ungdomsklub kan starte. Der skal bygges hal ti l motorlære, - et at traktivt fag for de unge i ungdomsskolen. Selve skolebygningen skal sættes i stand ud- og indve ndig. Mon ikke de unge gerne vil være med til den sidste klargøring? Endeli g var vi på Vi de bæk Bibliotek, som siden sidst, vi var der, har fået ny ledelse. Der arbejdes i tiden på at få lave t en fælles EDB-løsning for kommune ns skolebiblioteker og folkebiblioteket. Da udgiften hertil skal med i budgetplanlægningen her i maj, er der fart på. Statens bibliotektjeneste giver for sidste gang tilskud til inddatering af skolebibliotekernes materiale, så også derfor skal forarbejdet gøres nu. Gudrun Nyborg Indholdsfortegnelse. Redaktionen 2 Nyt fra Byrådet 3 Servicemeddelelser 4 Aktivitetskalender 5 Biblioteksnyt 6 Skolebestyrelsen 7 Et frisk initiativ 8 Lægen skriver 9 Grønbjerg Ungdomsklub 10 Thorsted Gruppen 11 Brugsens generalforsamling 13 Gale streger 14 Årets by maj 16 Laserlys 17 Der var engang 18 GGUFnyt 19 Grønbjerg Årets viking 24 Grønbjerg Billardklub 25 GIF nyt 26 GUK vedtægter 27 Kontaktfamilier 28 Kvinderne ud 30 Støt Grønbjerg En familie i Grønbjerg 34 Mindeord 36 Gymnastik galla 38 Brugsnyt 39 Reception 40 GUF generalforsamling 42 Gymnastikopvisning 43 Vikingen er løs Vandværket 45 Afslutning i musikalsk legestue 46 Hjertesuk 47 Husholdningsforeningen 47 Vedtægter Grønbjerg Gule fanden

4 ., u::w Servicemeddelelser Åbningstider: Læge H. Thomsen Tlftid: Konsultation: efter aftale Tlf: Grønbjerg Folkebibliotek: Mandag: Torsdag: Tlf: Galleri Jylland: Lørdag: Søndag: Klip og Krøl: Mandag: i"' Tirsdag: goo -1 i"' Onsdag: Lukket Torsdag: i"' F red ag: i"' Lørdag: Lukket Tlf: Grønbjerg Kro: Mandag: Lukket Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: o Lørdag: o Søndag: Samt efter aftale Tlf: Tlf: Brugsen: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: i"' i"' i"' aoo- 1 Brødudsalg & aviser Søndag: i"' -930 Postekspedition - Tips- Lotto Tlf: Landbobanken: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: i"' Fredag: Tlf: Postekspeditionen: Alle hverdage: Posthuset er lukket fra Post der bliver indleveret efter 1330 bliver sendt den efterfø 1- gende hverdag. Tlf: Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl Søn-og helligdage kl. 17"5 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1 Rutebilernes informationscentral: Mandag - fredag kl 800-2o00 Lørdag kl eoo Søndag kl1100- Tlf: Videbæk Ringkjøbing Holstebro Skjern Vagtlægen: Alarmcentralen: 112 Billardklubben: Benny T. Lauridsen Børnehuset Best: Eva Broni Gymnastikforen.: Grete Tange Menighedsrådet: Knud Agergård Grønbjerg -2000: Mogens Ballegaard Skolebestyrelse: Us Helles Olesen Ungdomsklubben:Karen Bak Biblioteket: T. Vestergaard Haveforeningen: Ingrid Engestoft Byrådet: Gudrun Nyborg Husholdningsfor: Karin Demant Børnehuset: Lone R. Lauritsen Idrætsforeningen: Inge Lund-Nielsen Kirkebetj/Graver: Inger L Skytte Klubhuset: Landbetj: Carl Wærge(Videb) Jagtforeningen: Ejgil Skytte Kirkeligt Sarnf: Villads Kyndesen Lægen: Henrik Thomsen Lokalhistorisk: Peder Svendsen Hjemmeplejen: Sogneforening: Tommy Kjeldgaard Røde Kors: Besøgstjeneste Forsamlingshuset: Posthuset: Brugsen Udlejn./Fiagalle Jørgen Demant Præsten: Ernst M. Ottosen Venstreforen: Jørgen Demant Skolen: Henning B. Møller Musikforeningen: Birgith T. Jensen Vandværket } Leif Tange By- og Erhv.udv: Kristen Agerlund Jørgen Kristensen

5 MAJ Side Side MA 15 Dagen tiltaget med 9 t 21 m LØ tn : TI 16 SØ 18 Kirke ON 17 TO 18 Forårskoncert 45 TI 20 FR 19 Åbent- Hus 40 ON 21 Solhverv 17 MA 19 -{ LØ 20 TO 22 Elevarbejder 7 SØ 21 Kirke 1030 FR 23 St. Hans Fest MA 22 Sko- J!.1: ::::: LØ St. Hansdag TI 23 le- sø 25 Kirke 900 AH ON 24 byt. MA 26!!a&. f! TO 25 Kr. Himmelfartsdag Kirke 900 TI 27 FR 26 Kpr. Fredrik ON 28 LØ 27 TO 29 SØ 28 Kirke ingen FR 30 MA 29 22:::! J U LI TI 30 Lokalhist Arkiv 20 LØ 1 Deadline nr. 15 ON 31 SØ 2 Kirke 1930 JUNI MA 3 TO TI 4 FR 2 ON 5 LØ 3 TO 6 SØ 4 Pinsedag Kirke 1030 FR 7 24,, r= MA 5 2. Pinsedag K'k Ir e g""""""" i!ø3.it LØ 8 Familiefodbold 26 TI 6 SØ 9 Kirke 1030 ON 7 Pr. Joachim MA 10 JJI{: TO 8 TV MIDT-VEST TI 11 FR 9 TV MIDT-VEST Fællesspisning 47 ON 12 LØ 10 TO 13 SØ 11 Pr. Henrik Havefore. Kirke ingen 30 FR 14 MA 12!i!.JiiJ LØ 15 TI 13 SØ 16 Kirke ingen ON 14 MA 17 TO 15 VIKING sidste frist 24 TI 18 \ll f i i FR 16 ON 19 Dagen aftaget Ot 54m 31 -., 5

6 Bibliotektsnyt Grønbjerg folkebibliotek Åbningstid Mandage kl T arsdage kl Telefon: De fleste voksne har mange minder fra glade barndomstider, hvor leg spi l og samvær på tværs af aldersgrænser var en del af hverdagen. Reg ler og aktiviteter gik i arv fra generation til generati on og udgjorde en fælles skat til brug i hyggelige stunder. l vor tids opsplittede og fortravlede hverdag er denne skat i fare for at forsvind e. Dette har hyggekonsulent, foredragsholder og forfatter Erik Rønhelt prøvet at råde bod på i sin nye bog FAMILIENS BOG OM LEGE OG TRADITIONER. Bo gen fortæller om alt det, som vi syn es hører året og højtiderne til, om baggru nden for traditionerne, og hvordan de ud mønter sig. Den er et katalog over alle legene fra bedste- mors barndom, den rummer opskrifter, sange og gør-det-selv- anvisninger. Her er reglerne for hinkning, terre og kroket, beskrivelse af, hvordan man laver roelygter, pilefløjter, blomsterkranse og lune sutsko. Bogen handler i korte træk om det gode danske begreb hygge - om at være sammen om noget. Skulle Voldborg "forhindre" udendørs aktiviteter i foråret, har tre danskere heldigvis skrevet nogle meget læsværdige erindringsbøger. Det drejer sig om Githa Nørby: "Mine egne veje", Helle Virkner: "Hils fra mig og kongen" og Anker Jørgensen: "Fra Christianshavn til Christiansborg". Alle bøgerne findes i biblioteksfi lialen. Brug biblioteket - vi har mange gode sider Med venlig hilsen Torben PROFESSIONELLE FOTO OPGAVER LØSES KREATIVT Finn Krogh Jørgensen Tlf/Fax: GRØNBJERG MASKINFORRETNING din lokale Maskinforretning

7 Nyt fra Skolebestyrelsen v/ Lis Helles Olesen Formand l skolebestyrelsen har vi en såkaldt emneliste. Hver gang vi støder på en eller anden ting, so m vi synes, vi skal have gjort noget ved, så skriver vi det på listen. Selvfølgelig var det bedst at ordne tingene med det samme, men det er der sj ældent tid til. Emnelisten er så efterhånden blevet på 37 forskellige pun kter. Vi valgte derfor at forsøge os med en prioritering af emnerne. Hver især skul le vi vælge de ti punkter ud, som vi syn tes var vigtig st at arbejde videre med på nuværende tid spunkt. De ti pun kter, som fik flest stemmer var: 1. En samlet vedligeholdelsesplan for skolen. 2. Sa marbejde med børnehuset. 3. Styrkel se af danskundervisningen. 4. Hvordan bevarer vi 7. klasse på Grønbjerg skole? 5. Elevråd sarbejdet 6. Skole/hjem samarbejde. 7. Styrkel se af de musisk/kreative fag. 8. Red uktion af pedeloverarbejde. 9. Forsøgs- og ud viklingsarbejder. 1 O. Principper for biblioteket. Indtil videre er der nedsat fire grupper, so m er gået i gang med de første fire emner. Som led i vedligeholdelsesplanen har vi besluttet at købe et sæt nye skolemøbler til 1. klasse, så vi har møblerne efter so mmerferien. Fremover vil vi købe et nyt klassesæt møbler hvert år. Det bliver fine møbler med en mandsborde. Stolene kan indstilles, så de passer til barnet, og de kan kun indstil - les med pedellens værktøj. Et presserende problem på skolen er, at vi efter so mmerferien mangler et lokale til EDB-undervisning. Til næste skoleår har vi jo igen otte årgange på skolen. Samtidig mangler vi ' meget et lokale til specialundervisning. Vi håber meget på, at vi kan få kul turud valget i tale inden so mmerferien og finde en løsning på lokaleproblemerne. På nuværende tid spun kt ligger planen for lærernes fordeling af fag og timer omtrent fast. Det er et stort puslespil at få det hele til at gå op, selv om vores skole er lille. Der bliver igen i år lavet et arrangement i sommerskolen. Lone Astrup har været den drivende kraft i vores so mmerskole i mange år, men har nu fast dagarbejde. l år vil Hanne Kjærgaard tage børnene med på en fi skedag. Vi plejer at have overmåde stor succes med vores arrangementer her i Grønbjerg. Så mange melder sig fra andre byer, at vi må sige nej til nogle. So m noget nyt i år skal alle eleverne på skolen prøve at bytte skole med Skovlund skole ved Varde. De t foregår fra d maj. Vi ser frem til arrangementet med spænding. Vi mener det er godt for børnene at skulle være sammen under andre former. Det giver nogle andre relationer mellem børnene, som de kan have glæde af fremover. Samtidig lærer de en anden egn og en anden skole at kende. Til slut lidt til kalenderen. D. 18. maj er der forårskoncert på skolen. D. 22. juni er der so m altid ud stilling af elevarbejder, hvor vi håber der kommer lige så mange, so m der plejer. Ja - og d. 23. juni er der igen gået et helt skoleår - altså årets sid ste skoledag. God ferie. 7

8 Friskt initiativ. - et interview med Dam's Budcentral. Der er muligvis ikke så mange af læserne, som er klar over det, men den 1. marts i år fik Grønbjerg endnu virksomh ed. Initiativet blev tag et af Niels Kristian Dam, som ud en nogen form for hjælp ud efra, købte en bil, og started e Dam's Budcentral. Den allested snærværende Runesten var naturligvis straks med på at lave en artikel om Grønbjergs næststørste transportfirmas opstartsproblemer, det er jo svært med alle de regnskaber, moms, skat, tilskud osv. - eller sag t med andre ord : Her var basis for en god historie. her i Vestjylland - med det samme. Det betyd er f.eks. at forskellige specialmontører kan få reserved ele bragt ud fra firmaet, som derved sparer dyr ti meløn eller taxaregning. Niels Kristian Da m har indtil videre bare enkelt mand til at hjælpe sig en gang imellem, og sin kone til at ordne det daglige regnskab, men han sig er at han ikke ville have noget imod at virksomheden med tid en voksed e, og gav ham mulighed for flere an satte. Øverst på ønskesed len står dog et lag er, som vi l give ham mulighed for at opb evare ting, som han så løbende kan køre ud med. Det var derfor med stor skuffelse, at Run estenens ud sendte medarbejd er opdagede, at Dam' s Budcentral kom igang stort set ud en vanskeligheder. Ingen ti lskud, ingen iværksætterydelse, ingen specielle regnskab skurser - "bare" en mand som så et behov, købte en bil, havde en kone med forstand på regnskaber, og turde tag e chancen da den var der. Ni el s Kristian Dam har kørt for Kaj Kri stensen i en del år, og for godt et år sid en started e han inde hos A-post i Herning. Imidlertid kunne Dam godt tænke sig få si t eget, og ef ter at have rodet lid t med tanken, og forhørt sig lid t hos A post's kunder, fandt han sin li lle niche i transportindustrien. Dam's Budcentral kommer - i mod sætning til alle andre l På spørgsmålet om hvorvidt det kan løbe rundt, svarer Ni els Kristian Dam, at det indtil videre ser fint ud, men at hvis det skulle gå galt, er investeringerne jo stadig til at overskue, og ellers er der jo ikke andet at sige end "det var så det sj ov". Herfra Runestenen beundrer vi initiativet, og ønsker vi Niel s Kristian Dam alt mulig held i fremtiden. Samtidig opfordrer vi andre til og så at tag e spring et, og gøre vores lille by lid t mere aktiv. UT Da ledighed er rod en til alt ondt, shanghajed e Runesten en s redakti on den unge journalistspire!jffe Ihomsen til en opgave. -, 8

9 - ' Lægen skriver v/henrik Thomsen, Læge i Grønbjerg Sundhed. Hvis nogen skulle være i tvivl om hvilken årstid vi har, så kik i reklamer ne og bladene. Overalt sælger de un ge, smukke, rige og tilsyneladen de sunde en livsstil, so m langtfra er sun d, hvis den ikke levner plads til andet. Sommeren er nær, og der er atter højsæson for so ltilbedelse og slankekure, skønt alle efterhånden burde vide bedre. Der er principielt ikke noget gal t i at være brun og tynd, men de t er urimeligt, at al le skal stræbe efter at blive det, og det kan endda være direkte sundhedsskadeligt Det er en kendt sag, at overdreven solbadning gør huden gammel og rynket før tiden, og desuden kan man få soleksem og endda hudkræft af det. Så derfor må man fraråde folk at lægge sig til bagning. Sol,., frisk luft, lys og lange dage giver flere kræfter og bedre humør, men solen bør som alt an det nydes med et passende mådehold. Slankekure er ikke pengene vær d. De virker kun så længe, man overholder dem, og hvis man gør de t hele tiden, dør man af det. Hvis man ønsker at tabe sig, skal man æn dre ved sin måde at leve på, og de t er bestemt ikke nemt. Man skal røre sig meget og gerne gå nogle gode ture i rask tempo, og man skal spise sun dt og varieret. Men husk, at basiskosten er kulhydrater fra brød, gryn, kartofler og grøntsager af go d kvalitet. Og det er ikke engang specielt dyrt, men det smager godt. God sommer. HUSK FORSLAG TIL ÅRETS GRØNBJERGVIKING inden den 15 juni GRØNBJERG EL V/Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør Grønbjerg Spjald Tlf Biltlf

10 UNGDOMSKLUB l GRØNBJERG FRA SEPTEMBER! Mandag d. 27 marts blev GUK Grønbjerg Ungdoms Klub stiftet med ve dtægter, bestyrelse og me d gode råd fra ungdomsskoleleder J.P. Andersen, Videbæk. Efter en grundig gennemgan g af ve dtægterne (se an det sted i Runestenen) blev der val gt en bestyrelse bestående af Karen Bak, Kristian Knudsen, Jens Peter Mikkelsen, Karen Marie Pøhl og Kristen Vestergaard. På et konstituerende møde blev det ve dtaget at følgende poster besættes: Formand: Karen Bak Næstform: Kristian Knudsen Kasserer: Sekretær: Kristen Vestergaard Karen Marie Pøhl Jens Pe ter Mikkelsen. Ud over denne bestyrelse skal de unge selv vælge 2 repræsentanter der skal deltage i bestyrelsens møder. si de. Der vil være mindst 2 voksne til stede ved hver klub aften. Og så skal de t lige nævnes at alkohol er forbudt i klubben. Klubben skal løbe rundt ved hj ælp at tilskud fra kommunen samt ve d hj æl p af medlemskontingent og mødegebyr. Hvem kan deltage og hvor finder det sted. Alle der går i 5. klasse til og med alle der går i 8. klasse kan deltage, og klubaftenerne finder sted i de nye kontorlokaler i Grønbjerg Bageri. GUK har fået en god aftale me d Sc hulstad om leje af lokalerne. Der er endvidere blevet sat kræfter i gan g for at skaffe et bordtennisbord, compu tere og me ge t andet. Der vi l være mulighed for at købe slik og sodavarid på klubaftnerne. Der vil også blive søgt midler fra forskelli g side til bl.a. husleje, og diverse opstartsudgi f ter. Der regnes med at de første klubaftner kan begyn de i September måned. Tidspunkt og nærmere tilmeldin g og program vi l blive oplyst i Runestenen og evt. ve d personlig kontakt. Som de t fremgår af ve dtægterne bliver klubaftnerne på de un ges præmi sser med råd og vejledning fra de voksnes -. 1 o

11 -, 4. MAJ Beretninger fra Thorstedgruppens virketid. Den sidst nedkastning af våben, ammunition og sprængstof fandt sted d. 12 marts Dagen inden og selve dagen havde været præget af spænding og uro (årsagen vender vi tilbage til red.). Om aftenen sad man så i Thorsted og lyttede til BBC, om der via kodemelding skulle være besked til Thorstedfolkene om, at de skulle ud for at tage imod nedkastninger fra de store amerikanske fly. Der var en hilsen til "Herodes", hvilket var Thorstedgruppens kodenavn. Så man måtte afsted til nedkastningsstedet Nedkastningsstedet flyttede man en kilometer på grund af gårdagens begivenheder, og håbede på at flyet ville finde dem. Man var nu ikke i tvivl da man havde en lille radiosender der kunne "fange" flyet på 50 km afstand, eller rettere flyet kunne pejle det radiosignal som den lille radio udsendte. Man stillede som vanligt op i en lysning og lyste op i luften med hvide lygter, og i forhold til vindretningen og de hvide lygter placerede man en rød lygte, så flyet kunne se, hvornår der skulle kastes. Der blev lyst flere gange, idet der kom en sværm af amerikanske fly hen over hovedet på Thorstedgruppen. Og på een gang var der gevinst ned fra himmelen dalede der 24 containere i hver sin faldskærm. Een af dem var kommet på afveje og truede med at rive nogle telefonledninger ned. Da man ikke havde transportmidler med derud, samlede og gemte man nødtørftigt godset for at fjerne det den næste dag. De fleste fra holdet var klar til at tage hjem, da man hørte bilstøj på vejen. Et par mand blev sendt ned til byen for at se, om der var klar bane, og der blev meldt alt roligt, og de fleste slap også godt hjem. Men da to mænd lidt senere ville hjem, kunne de ikke komme over vejen for tyskere. Den ene af de to listede dog hjem. En maskinpistol blev gemt i en kornstak, og den anden kom over vejen og listede bag om byen, men kunne ikke slippe ind. På 50 meters afstand i skjul bag et dige kunne han se tre tyske soldater ved huset, medens en tysk bil støjede på vejen. Endelig tog tyskerne af sted. Og manden kom hjem for at få at vide at een af kammeraterne var taget. To andre var kommet godt hjem, men da de hørte støj uden for, gik den ene ud for at advare, i den tro at det var to andre, der kom hjem, og blev derved selv taget. Senere gik det op for gruppen, at en tredje også var blevet taget. Denne afsløring indebar nu, at arbejdet med at nedtage sendinger fra luften, var slut. Tyskerne kendte til gruppens eksistens, og hvad der var lige så slemt, alle beboerne i Thorsted fik også kendskab til gruppen. De tre der blev taget af tyskerne, blev alle kørt til Houvig, hvor tyskerne havde det store fæstningsværk kaldet Kryle. Herefter blev de kørt til Missionshotellet i Herning og efter en 4-5 dage videre til Aarhus, hvorfra man kom til Vestre Fængsel og så videre derfra til Frøslevlejren. l den periode var de tre til forhør flere gange om dagen, men der var ikke tale om korporlig afstraffelse eller tortur. De tre kunne så modtage det glade budskab sammen med de andre fanger i Frøslevlejren om aftenen d. 4 maj. De øvrige fra Thorstedgruppen spredtes for alle vinde og gik under jorden, så man var ikke sammen eller sammen med den nære familie, på selve frihedsaften en. mb 11

12 IV AN V MORTENSEN By gge & indretningsfirma Ørnhøjvej 24, Grønbjerg Nøglefærdige parcelhuse Landbrugsbyggeri Om- og tilbygninger Havestuer udføres i træ, plast og aluminium Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium Jord- beton- og støbearbejde Tegningsarbejde udføres Vi står til rådighed med ydeligere oplysninger Med venlig hilsen Ivan Mortensen -. 12

13 - -. Hvordan Chokoladen blev opfundet! Der var mød t ca. 80 "medlemmer" op. ti l Brugsen s optimistiske gen eralforsaml ing. Sel v om foråret ikke hel t var tråd t i kraft begyndte man med en sommersan g. Årsagen til optimismen kan sikkert til skrives at der var så stort et overskud at tid li gere års underskud var dækket. Der var sæd van li gvi s ikke den store debatlyst - ej heller overgan g til nyt medlemskab med ti lhørende rabatord ning gav an ledning ti l megen spørgelyst. En en kelt vedtægtsændring i forbindelse med ovennævnte overgan g gav ej heller den store debat. Det er en drøngod bestyrelse vi har der. Henrik Thomsen, Dorth e Liv, og Egon Kristian sen blev alle genvalgt. Grønbjerg Skoles Kor kunne efter general forsamlingen igennem en minimusical fortælle om hvord an chokolad en blev opfundet. Derefter var der det herligste kaffeb ord med land gangsbrød og Ubfraumilch. Et måltid der nok var værd at bevæge si g efter. Ti l sidst takked e Hans Jørgen for opbakningen og hand elen og Annette rund ed e af med at opfordre ti l at si ge hvis man man gled e noget - det meste kan fås ved besti lling dagen før. mb 13

14 ' _, -'>- Afgifterne på vandforsyning er i den seneste tid gået kraftigt i vejret... "Er du tosset, knægt, ved du hvad dit vanddrik/æri koster os?...!"

15 Bliver GRØNBJERG årets Landsby i Vestjylland? Som det måske er de fleste bekendt, udskrev TV/MIDT-VEST en konkurrence om at blive årets landsby i Vestjylland (Ringkjøbing og Viborg Amter). Den se lvejende institution Grønbjerg fik meddelelsen på et bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede os at søge - det ske r der da ingenting ved! Der blev skrevet to tætte si der om Grønbjerg (det va r et max. sideantal). Der var bestemte spørg smål, man skulle skrive om. For det første skulle det oplyses, hvor mange indbyggere de r er i sognet. Så ville der blive lag t væg t på følgende forhold: - hvad har lan dsbyen gjort for at overleve - hvilke fælles aktiviteter er der i byen - hvordan tager man imod tilflyttere - hvordan er mi ljøet i byen (fo rurening) - er der gode ti lb ud ti l børn og unge - originale ideer til løsning af fælles problemer. De rudover skulle der skrives navn på fem personer i byen, der kan fo rtælle om landsbyen. Af regler var de r: Redaktionen udvælger blandt de indkomne fo rslag seks kandidater. Hver af de seks landsb yer portrætteres i et prog ram på TV/MIDT-VEST. Et dommerpanel udvælger herefter årets landsb y blandt de seks kandidater. Dommerpanelet, som udpeges af TV/MIDT-VEST, består af 5 uafh ængige En eftermiddag blev formanden så ringet op af TV/MIDT-VEST, der kunne meddele, at Grønbjerg havde fundet vej so m een af de seks landsbyer, der kandiderer til årets landsby. Hvilket betyder at TV/MIDT-VEST kommer til Grønbjerg for at optage en portrætudsendelse om sognet. Grønbjerg vi l selvfø lgelig opfo rdre alle, der kommer i kontakt med TV/MIDT-VEST, om at gøre si t bedste for at Grønbjerg skal blive årets lan dsby i Midt- og Vestjylland. Bestyrelsen. Annonce: Hjemmeservice. - Vi kan hjælpe dig med rengøring, havearbejde, vask, indkøb, vinduespusning eller lign., hvis du ikke selv har tid, er blevet for gammel, helbredet ikke tillader det elle r hellere vi l en tur ti l stranden! Det koster dig 57 kr i timen, uanset hvilket arbejde, du ønsker udført. Er du interesse ret så kontakt Elna Nielsen tlf Husholdningsforeningen 15

16 4. maj Over hele landet blev 50-året for Danmark's befrielse markeret den 4. maj. l Grønbjerg havde Sogneforeningen arrangeret en aften med foredrag og fakkeloptog. l forsamlingshuset vinduer brændte Hvidsten-ild, so m gymnastikfo reninger og frihed skæmpere havde lavet som et alternativ til laser-floppet ved Vestkysten. Ca. 70 voksne var mødt op for at høre Herluf Sallegaard, so m fortalte mens Do rt he Uv og Anne Ellegaard legede med børnene udenfor. Han berettede om egne oplevelser i pe rioden fra se ptembe r 1944 til maj Herluf Sallegaard var på politiske le i København, da han den 19. se pte mbe r 1944 sammen med ca andre politifolk i Danmark blev taget af tyskerne. Vi fulgte ham herefter gennem ut allige KZ-Iejre i Tyskland og til sid st til Frøslev lejren, hvo rfra han kom videre til Sverige. Her opholdt han si g den 4. maj 1945, da frihedsbud skabet lød fra Lo ndon. Herluf Sallegaard fo rtalte si n hi storie ud en at ud pensle de grusomheder han nødvendigvis må have oplevet. No get af det der gik igen flere gange var løftet om at de skulle hjem, og skuffelsen når det gang på gang viste si g at være løgn. Røde Kors blev også takket mange gange under fo red raget. Uden pakkerne fra dem var der ikke mange af de danske politifolk i!<z lej rene der havde overlevet. Man fik indtrykket af at no gle af de stærkeste oplevelser var da løftet om at komme hjem endelig blev opfyldt og Grev Sernadotte's hvide busser holdt i gården kl. 6 om mo rgenen da de kom ud. Og så naturli gt nok Herluf Sallegaard's hjemkomst få dage efter befrielsen, hvor han så sin kone Us for første gang i me re end 9 mån der: Før og efte r fored raget kunne man læse i lokale avi se r fra dengang, som Lokalhi storisk arki v havde lagt frem. Til sid st var der fakkeloptog gennem byen. Det var en stemningsfuld tur i aderne, hvor der brændte levende lys 1 mange af vi nd uerne. Aftenen sluttede. foran forsamlingshuset med 'Altid frejdig når du går' i faklernes skær. Denne aften i Grønbjerg var en værdig måde at markere 50-året for afslutningen på besættelsen. Ruth og Kesse VI LEVERER VARM OG KOLD MAD UD AF HUSET Tlf: SØNDAGSMENU KUN Kr. 65, - -fkj

17 -, LASERSHOW, HVOR?? 4. maj en dag, der skulle markeres som 50-årsdagen for Danmarks befrielse. Også dagen, hvor laserlysshowet, "Unien - Lyset'', skulle løbe af stablen. Det ville vi da ikke gå glip af, og selvom det skulle gå ud over ungernes sengetid en almind eli g torsdag, måtte vi afsted. "Hvad er laserlys?, Hvordan ser det ud?, Skal vi et sted hen, hvor vi kan købe is?", osv. Spø rgsmålene var mange fra de kære bø rn, og svaret fra os voksne var: "Bare vent og se. Det er svært at forklare, ud en at se det. " Så vi valgte Grønbj ergs lokalarrangement fra og kørte i sted et for mod Vesterhavet forsynet med tæpper, kaffe, saftevand og kiks. Vi valgte at køre ti l Ved ersø. "Det er ca. midt imellem to "musik-steder'', så der kommer sikkert ikke så mange mennesker der!" Vi blev klogere. Der var mange mennesker -ja, endda rigtig mange mennesker der. Vi parkerede i bed ste ungskuesti l - ud e på en åben mark, langt fra strand en og i et mylder af biler, med fare for ikke at kunne finde vores egen bi l igen. Nå, vi nåede ned til str anden kl , fand t en klit med god udsi gt, fik tæppet bred t ud, og fik os anbragt med saftevand og kaffe. NU var det store øjeblik så kommet!! Vejret kunne ikke være bedre, sti lle, klart og ikke alt for koldt. Klokken 22 ventede vi spændt på det store øjeblik, hvor laserstrålen skulle tændes og lyse det hele op. Men ak, det eneste, der gav noget lys fra si g, var to skibe på havet, en flyvemaskine, to lommelygter, et bål og en uendelig strø m af biler på vej mod den overfyldte parkeringsplads. Kl var der stadigvæk ingen tegn på laserlys nogen steder, og den eneste forand ring fra kl. 22 ti l nu, var, at strø mmen af billygter nu var røde, dvs. skuffed e på vej hj em igen! Vi pakkede, nu halvfrysende, vores ting, fandt lommelygterne frem og begav os ud mod bilen igen. Nede på hovedvejen holdt bilerne i lange køer, og fra en af bilerne stak en dame hovedet ud af vinduet og sagde, at de havde været i Fj and, -OG DER VA R LASERLYSET!!! Klokken var nu omkri ng 23. Skulle vi køre hj em med uforrettet sag, eller skulle vi køre nord på i håbet om et glimt af "Uni en"? Vi kø rte langsomt nord på. Ved Husby kørte vi ud ad en 4 km lang grusvej mod havet. Det støvede, og der var mange modkørende biler, men vi nåed e ud ti l en p-plads nær havet. Hurra, vi kunne skimte en stråle, endda 2, den vand rette og en lod ret. Nu gj ald t det om at komme ned ti l stranden i en fart. Det vi ste si g dog, at det fakti sk ikke er så nemt at orientere si g i mørket i kli tterne, så vi tog retning mod et sommerhuskvarter i stedet for str anden. Vi vendte om og gik en ny vej, denne gang den rigtige over klitterne, hvor vi kunne skimte strålen, og ned mod vandet. Uge idet vi forcered e de sidste klitter, slukkedes "Unien-Lyset''!!! Klokken var 23 40, men væk var lyset. Her stod vi så med to trætte unger, masser af støv i halsen og sand i skoene og så ud over den mø rke strand!! Vi vendte om og kørte hj em. På vejen var der sket et trafikuheld, der gav kødannelse, så vi nåede fø rst Grønbj erg 045 Vi havd e kørt ca. 90 km, bilen var mø gbeskidt, vi var trætte, i radioen blev de ved med at fortælle, hvor stor en oplevelse "Unien" var, men værst af alt: Hvordan skal vi nu forklare Tom og Mona, hvordan laserlys ser ud??? Familien Berthelsen/Broni Bækgaard 17

18 -, Der var engang. v/ Palle Eriksen. Jesus fra Grønbjerg Jesus fra Grønbjerg mangler armene, er en træmand, måler knap 1 % m og er blevet gasset! Til gengæld er han gammel, fra sid ste halvdel af tallet. Nu er Jesus fra Grønbjerg i Ringkjøbing Muse um, hvor Jørgen Bo rg har fotograferet ham. Træfiguren med arme har været mon-teret på et stort korstræ, forestillende den korsfæstede Kristus. Såd anne krucifikse r var i vo re s middelalderlige kirker ophængt i se lve korbuen. Vores krucifiks st ammer fra Nø rre Omme kirke. Det har været bemalet, og på hovedet har der været en kongekrone. Udover den fine ud førelse ud mærker det sig ved at være det æld ste bevarede krucifiks fra det gamle Ribe stift. At det er et gammelt krucifiks se s også ved, at der ikke er den lidende Kristus som vi ses. Hovedet er godt nok faldet lidt ned mod skulderen. Krucifikset er dog stadig i nær forbindelse med de alle ræld ste krucifikser, hvo r Kri stus mi nder om en vikingetids-konge, so m med helt ud strakte arme og rej st ho ved se r lige ud mod menigheden. Vi ved ikke hvornår dette prægtige krucifiks blev fjernet fra kirkerummet og lagt op i tårnrummet på Nørre Omme kirke. Me n det skete før Her led figuren en del overlast, bl. a. ved at blive brugt so m le getøj af konfi rmanderne, medens de ventede på, at præst-en skulle komme for at undervise dem. l 1938 sø rgede Nationalmuseet for at det efterhånden noget medtagne krucifiks fik bedre forhold. Det blev konserveret med bl.a. en behand li ng med giftgas mod træorm. Kort efter blev det fo rnemme kruc ifiks fra Nørre Omme kirke deponeret i museet i Ringkøbing. Her hænger han så - Jesus fra Grønbjerg - som er lige så gammel som vores fine, romanske kirke. 18

19 Badmintonturnering i Grønbjerg GUF Den lokale bad mintonturnering i Grønbjerg GUF fandt i år sted den 18 og 19 marts. Vi havde den glæde, at ri gtig mange - både børn og voksne - havde meldt si g til turneringen, så der i weekendens løb blev spi llet mange gode dyster. Desværre blev mange af børnene syge, så vi måtte udsætte de fleste af deres kampe til torsd a gen efter. Det viste si g imidlertid, at der var vi rkelig stor forældreopbakning den aften, så det var måske ikke sid ste gang vi prøver dette arrangement. Selvfølgeli g blev der fundet vindere, og blandt børnene var det følgende. De store børn: si ngle Anita Olesen double Anita Olesen og Mathilde Thomsen De mind re børn: single double Jan Jakobsen Jan Jakobsen og Rolf Dyrberg. Herresingle: Herredouble Mixed double Dame double Klaus Tang Klaus Tang og Jesper Mikkelsen Hakon Pøhl og Tina Jeppesen Karen Marie Pøhl og Grete Tange Hos de voksne blev der trukket lod om makkere, og alt i alt havde vi nogle gode dage med mange seværdige matcher. Det er dejligt, at der igen er kommet gang i bad mintonen i vo res forening, for der er jo repræsentanter der viser at det er en sport der kan dyrkes langt op i alderen. En af årsagerne til ti lgangen er formentli g, at vi har fået tilknyttet voksne trænere til at tage si g af børnespillerne. Di sse træne re vi l jeg gerne også herigennem rette en tak til. Grete Tange. GRØNBJERG TØMRERFORRETNING Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbej de. Totalentreprise o Modernisering o Gulvbelægning Kristen Agerlund Jensen Peter Ø. Christensen Biltlf: INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. 19

20 Den selvejende institution Grønbjerg Den selvejende institution Grønbjerg - har af indenrigsministeriet fået bevilliget: kr , Den 9. marts 1995 blev Den selvejende insti tuti on Grønbj erg en realitet. Der var indkald t ti l sti ftende møde på skolen, og stort set alle der havde fået tilbud om at deltage i det stiftend e møde, var til stede. l store træk består Den selvejende insti tution Grønbjerg af et repræsentantskab. Ud af repræsentantskabet vælges en bestyrelse, der fore-står den dagli ge drift af insti tutionen. Følgend e foreninger er repræsenteret i Den selvejende insti tution Grønbjerg Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling Jan Dyrberg og John Asmussen Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grete Tange og Klaus Tang Grønbjerg Idrætsforening Kristian Knudsen og Peder Ø. Christensen Grønbjerg Sogneforening Mads Sinkjær og Mogens Sallegaard Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus Palle Eriksen Grønbjerg Billardklub Bjarne Andersen Grønbjerg Husholdningsforening Eva Broni Grønbjerg Jagtforening Henrik Thomsen Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv Johannes Kirk Skolebestyrelsen Grønbjerg Lis Helles Olesen for skolen Videbæk Kommune Gudrun Nyborg Christensen Vedtægterne si ger, at formanden for repræsentantskabet også er formand for bestyrelsen. Derudover er repræsentanten fra Videbæk kommune født med lem af bestyrelsen. Efter gennemgang af ved tægterne hvor der var få bemærkninger og rettelser, skulle der vælges formand. fortsættes side 21 Grønbjerg lokalhistorisk arkiv Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne afholdes arkivets lokaler Ommegårdvej 9. Tirsdag d. 30. maj kl. 20. Åben hus i arkivet fra kl Bestyrelsen. 20

21 -, Mogens Sallegaard blev valgt ti l formand. Derefter blev der valgt 5 personer ti l bestyrelsen. Det blev i alfabetisk orden: John Asmussen, Jan Dyrberg, Kri sti an Knudsen, Grete Tange og Henrik Thomsen. På et konstituerende mø de blev det vedtaget, at supplere bestyrelsen med 2 medlemmer hvi lket blev: Georg Anneberg og Sø ren Nilausen. Det betyder således at bestyrelsen for Den selvejende insti tuti on Grønbj erg ser således ud: Mogens Sallegaard Jan Dyrberg John Asmussen Henrik Thomsen Georg Anneberg Kristian Knudsen Sø ren Ni lausen Gudrun Nyborg Grete Tange formand næstformand kasserer sekretær Vi har sø gt mi dler fra den kommunale 5% - pulje. - Det er "den nye folkeoplysni ngslov der si ger, at der skal være penge til brug for udvikling af nye ideer, når mennesker mø des omkring et fælles emne, f.eks. "Det nye", "Det uvante", "Det tværgående". Alle kan sø ge Folkeoplysningsudvalget om økonomi sk støtte til at afprø ve nye ideer. " Derfor var vor forundring stor, da vi modtog fø lgende svar: "U dvalget besluttede, at der ikke bevilges tilskud på nuværende tidspunkt, men at man måske senere vil give tilskud ti l nogle af de emner, der mere hø rer ind under Folkeoplysningsudvalget. Såfremt der er spø rgsmål, er l velkommen ti l at rette henvendelse. Udvalget håber på god opbakning omkring Grønbj erg , da projektet har stor betydning for lokalsamfundet''. Underskrevet: Knud Holk Lauridsen, formand og Kirsten Hansen bø rne- og kulturforvaltningen. Vi mener jo, at Den selvej ende insti tution Grønbj erg opfylder alle de krav, der er sti llet, for at man kan komme i betragtning. Ydermere er det besynderlig, da man i 5% puljen ikke uddeler alle mi dler i et år, men gemmer til det fø lgende år. Som det kan ses på foregående side, har Den selvejende insti tution Grønbjerg fået fremstillet et logo. Igen har Finn Jørgensen været på "grafisk spi l" med si n computer, og i bestyrelsen enedes vi om det logo, som ses på side 20. fortsættes side 23 Grønbjerg Sandog grusgrav V/ Knud Pøl Holstebrovej 28, 6971 Spjald Alt i: e Stabil grus e Støbe sand e Fyld sand Jordarbejde udføres med: e Gummiged e Gravemaskine e Rendegraver Biltlf

22 ANNEBEll G transport Sand & Grus Leveres Gummiged Udlejes Anneberg Transport A/S Internationale Transporter Højrisvej 2 - Grønbjerg DK-6971 Spjald Telefon

23 Det kombinerer, den linie som Grønbjerg Gymnastikforening har lagt, med benyttelse af vikingen sammen med vore tidligere mærker som "Grønbjerg din fremtid". Bestyrelsen mener også, at det er vigtigt at Grønbjerg markerer sig, når vi komme forskellige steder, og benytte vore logoer er jo een af måderne. l den forbindelse har Den selvejende institution Grønbjerg i samarbejde med Grønbjerg Møbelindustri og Anneberg Transport besluttet, at forære alle skole- og børnehus børnene (og de der er gammel nok til at komme i Børnehuset) en T-shirt med vores logo og de to sponsorerende firmaers logo på. Trøjerne vil blive uddelt mandag d. 15 maj under passende bevågenhed. Vi håber så på, at trøjerne vil præge det danske sommerland, både her i Grønbjerg, og hvor man ellers har i sinde at holde ferie. Som det måske er de fleste bekendt, havde Den selvejende institution Grønbjerg besøg af 1 O svenske højskolelærere, der ville "lure os kunsten af'. Gruppen har studeret fænomenet affolkning i landdistrikterne i Sverige, Norge, Finland og kom nu til Danmark, hvor de havde flere besøg. Svenskerne var interesseret i vort arbejde, og besøget har resulteret i, at vi vil forsyne hinanden med oplysninger om udviklingen de to steder. Med tilflytningen af 16 bosnier til Grønbjerg, har vi fået opfyldt lidt af vor målsætning om, at få flere børn til skolen. Der vil fra de bosniske familier der bor Grønnegade og Nylandsvej komme 4-5 nye elever til skolen. Vedtægterne for Grønbjerg kan med småt læses andet sted i bladet. På Grønbjerg 's vegne Mogens Ballegaard. 23

24 Grønbjergs Viking 1995 Også i. år vil der Skt. Hans aften blive uddelt en sølwiking til en person, gruppe eller forening i Grønbjerg Sogn, som har gjort sig bemærket på en positiv måde, enten i det store eller det små. Sølwikingen bliver twert år skænket af Helle Engestoft, og vi siger endnu en tak herfor. Har du/l forslag til hvem der i år har fortjent at blive:.. G rønbjerg Viking 1_995.., kan skriftelig begrundede foreslag afleveres senest den 15. juni til bestyrelsen i Grønbjerg Sogneforening. Grønbjerg Sogneforening. -, 24

25 Generalforsamling i Grønbjerg Billard klub. Fredag den kl blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler, der var fremmødt 17 af klubbens medlemmer. To fra bestyrelsen var på valg, de to var Bent lllum Hansen og Benny T. Lauridsen. Bent lllum Hansen ønskede ikke genvalg og blev så afløst af Henrik Skytte, der blev valgt sammen med Benny T. Lauridsen, de andre i bestyrelsen er Claus Vestergård, Jan Eluf Jensen og Henning Bulow Møller. Til slut under Generalforsamlingen blev Arthur Madsen fra Ørnhøj (A.F.G.) udnævnt som klubbens første æresmedlem og han fik overrakt en medaljon so tak for trofast medlemskab gennem m.ange år. Efter Generalforsamlingen sluttede vi af med smørrebrød, kaffe og kage som vi indtog under hyggelig snak og samvær. Udenbysholdenes sæson er færdig og resultaterne blev således: Serie 1 endte som nummer 6 ud af 12 hold og bliver således i serie 1. Serie 2 rykker ned i serie 3 efter at være endt som nummer 11 ud af 12 hold. Serie 3 gik det bedst for, de blev nummer 4 ud af 11 hold og de bliver i serie 3. Så alt i alt gik denne sæson såmen meget godt. Den hjemlig Pokalturnering blev vundet af Henrik Olesen. Han besejrede Lars Jensen i finalen og kunne derfor tage hjem den store vandre pokal og en mindre pokal som er til evig eje. Lars Jensen fik også en mindre pokal for sin flotte andenplads. 1 weekenden den 8-9 april blev der afholdt en ungdomscup i Grønbjerg- og Spjald billardklub. Der var 29 deltagere hvoraf de 6 var fra Grønbjerg. Her viste ungdomsspillerne fra Grønbjerg igen at der virkelig er dygtige spillere i klubben, for Søren Færge Pedersen vandt ungdomsgruppen. 2. og 3. pladsen gik til Spjald og Jesper Christensen fra Grønbjerg fik en 4 plads. Flot!! Den maj skal Søren Færge Pedersen og Henrik Skytte til Landspokalfinale i Roskilde, her mødes alle de ungdomsspillere fra hele Danmark som har. vundet en ungdomscup, så held og lykke ønskes de to af bestyrelsen. Grønbjerg billardklub. ligger på Sønderkjærsvej 1. Så hvis i får lyst til at prøve billardspillet er l velkomne i klubben. l kan også rir:i:ge på et af nedenstående tlf. numre:' Benny T Lauridsen Claus Vestergård

26 GIF - Nyt. Fodboldstævne for årgang Mandag d. 5. juni (2. pinsedag/grundlovsdag) arrangerer Grønbjerg IF et stævne for de yngste medlemmer i GIF. Deltagerne vil, udover GIF's egne fodboldspillere, blive årgang spillere fra omegnsklubberne. Nærmere oplysninger vil tilgå spillerne og seddel om arrangementet vil blive hængt op i Brugsen og klubhuset. Fodbold for hele familien. Lørdag d. 8. juli om eftermiddagen er der fodbold for hele familien på Grønbjerg stadion. Først på eftermiddagen er der fodbold for børnene og senere er der LAND-BY kamp for de voksne. Nærmere oplysninger om denne dag vil blive annonceret. LAVPRIS TRÅDSILO r H Oplager selv kornet i en STAUNING trådsilo og hold omkostningerne nede. De solide og let håndterlige siloer er fremstillet af 4 mm punktsvejset, galvaniseret tråd, der er så svær, at man kan klatre i den. lndvndig er de beklædt _ med specialvævet luftgennemtrængeligt polypropylen, der er modstandsdygtig mod råd. Priserne er ab Grenbjerg + moms. Beta ling efterkrav. B dages returret. Type Lagersilo SL 150 Byg 150 tdr. 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m Lagersilo SL tdr. Lagersilo SL tdr. Lagersilo SL tdr. Lagersilo SL tdr. Lagersilo SL tdr. Lagersilo SL tdr. Diam. 3m 3m 4m 4m 4m 5m 5m Pris kr kr kr kl kr kr kr Tilbehør til Stauning Siloer: Mandehul, snegleudtag, beluftningssæt, specialvæv til plantørring. STAUNING SILOFABRIK 1/S Sønderkjærvej 18, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf også aften og weekend:j -. 26

27 -, Vedtægter for GRØNBJERG UNGDOMSKLUB (GUK) 1: Navn Klubbens navn er Grønbjerg Ungdomsklub (GUK) og den har hjemsted i Grønbjerg, Videbæk kommune. 2: Formål Klubbens formål er, inden for rammerne af bestemmelser om ungdomsklubber i lov om fritidsundervisning m.v., at give de unge fra og med 5. kl. til og med 8. kl. et fast samlingspunkt. Aftnerne skal bygge på de unges ideer og præmisser under råd og vejledning fra de voksne ledere. 3: Lokaler Klubbens virksomhed foregår i lejede eller lånte lokaler. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at der er passende lokaler til rådighed. 4: Drift Klubbens drift forventes afholdt ved tilskud fra kommunen i henhold til lov om fritidsundervisning m.v., samt ved opkrævning af medlemskontingent og mødegebyr. Desuden kan klubbens indtægter suppleres ved at afholde forskellige arrangementer. Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. 5: Ledelse Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvar for klubbens virksomhed og økonomi. Bestyrelsen kan udnævne en daglig leder til at stå for klubbens daglige drift. Der skal være mindst 2 voksne til stede, når klubben har åben. Alkohol er forbudt i klubben. 6: Medlemmer Alle der kan gå ind for GUKs' formål og som går i 5.kl. - 8.kl. begge incl., kan blive medlem af GUK. 7: Bestyrelsen Medlemmer til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmernes forældre/værger. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, så der skiftevis er 2 og 3 på valg. Det første år er der 2 på valg. Suppleanten vælges for et år. Der vælges herudover 2 unge til bestyrelsen, af og blandt medlemmerne. Disse vælges for 1 år. Der vælges 2 revisorer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Møde kan afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer for Janger det. Klubbens leder kan deltage i møderne uden stemmeret. Bestyrelsen laver referat fra alle møderne. Et bestyrelsesmedlem kan sidde valgperioden ud selvom medlemmet forlader klubben. 8: Klubråd Medlemmerne etablerer selv et klubråd, som skal foranstalte valg af 2 medlemmer til bestyrelsen og behandle interne forhold. 9: Generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes i april - maj måned og skal varsles senest 14 dage før afholdelsen. Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved almindelig stemmeflerhed. Indkomne forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og kan kun ved-tages med 75% flertal af de fremmødte. Dagsordenen på ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Å rsberetning (v. formand) 3. Godkendelse af revideret regnskab og budget (v. kasserer) 4. Valg af bestyrelse og suppleant. 5. Valg af revisor. 6. Fastsættelse af kontingent og mødegebyr. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt 1 O: Opløsning Foreningens opløsning kan ske efter vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutning om opløsning skal på sidste generalforsamling vedtages med mindst to tredjedele af fremmødtes gyldige stemmer. Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men bliver efter beslutning på den sidste afholdte generalforsamling at anvende til gavn for de unge mennesker i Grønbjerg. 27

28 -., Kontaktfamilier - hvad er det? For et par måneder si den annoncerede Ingri d Kirk efter sådanne, og vi meldte os - og er nu sammen med en anden familie kontaktfamilie for den bosniske fami lie Ramovic so m bor på Nylandsvej 11b. Familien består af faderen Dzevad, moderen Me hi da og deres 4 årige dreng Kerim og Mehidas mor Vasvija. Hvad er det så vi skal? Vi skal få fami lien til at føle sig velkomme n herude hos os, hjælpe dem me d at "begå" si g, fi nde ud af hvad de interesserer si g for, og fortælle hvilke muligheder der er i lokalsamfundet. Evt. hjælpe dem til rette med prakti ske ting. Men det vigtigste er, at de så hurti gt som muligt lærer sognet at kende og finder sig til rette. Sproget, ja det kan være en svær barriere at komme over, så det er utro li gt vigtigt at "vore" bosnier lærer dansk så godt og så hurtigt som muligt. Der har kun været begrænse de muli gheder for danskundervisni ng på centeret i Troldhede, så måske skulle vi prøve at få noget danskundervisning etablere.t lokalt. Hvorfor nu involvere sig i disse menneskers forhold og muligheder, er de r ikke nok andre ting der trænger til at blive gjort? Jo, det er der jo altid, men vi har valgt at gøre de t, for også se lv at læ re no get. Kontakt med mennesker, so m har en anden kultur, og som har haft andre levevilkår, er alti d berigende og sæ tter vores eget liv i relief. BRUGSEN TÆT PÅ DIG OG DIN HVERDAG ';2::;s=:_;e,;;:' s;;; : ;;.; - Grønbjerg Brugs er me get mere end en dagligvarebutik. Her kan du også købe benzin og bestille fy rings.., olie. Brugsen har postekspediti on samt håndkøbsudsal g og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fe ster, indlevere tøj til vask og ren s, få lavet fo tokopier, få sendt telefax, brødudsal g (også sø ndag) og me ge t me re. HENT DET HELE l BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE OGSÅ l BRUGSEN: Online Ti ps & Lotto. 28

29 Vi ko mmer til at tænke på, om det, vi laver er vi gti gt - og hvad er det vigtigste, vi gør noget ud af. Vi får nogle gode snak med børnene om det, at vi ikke har det ens alle sammen, hvad er krig, og at børn fra andre lande er børn som de selv. Så derfor håber vi at kunne være til lidt hj ælp for vo re "nye" familier, samtidi g me d at vi selv bliver klogere, også på livet. Anker, Else, Line og Nete. Fra asylcenteret i Troldhede er der ko mmet 4 bosniske familier i Grønbjerg. Efte r den positive stemning de r var ved so gnemødet i forbinde lse med Sogneforeningens generalfo rsamling gi k Ingrid Kirk i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe bolige r til de 4 bosniske familier. Efter nogle forsøg lykkede s det, idet Ivan Mo rtensen stillede 4 af sine lejlighede r til rådi ghed for de 4 familier. De 4 fami lier: Rizcvanovic, der består af: Far Musa, mo r Drita, Elvira 3 kl., og Elmira bh.kl. Kontaktfami lier: Erik og An ne Ellegaard og Klaus Tang, Hanne Meiner. Ramovic består af: Far Dzevad, mo r, Mehida og Ke ri m der er 4 år og Me hi das' mor Vasvija Hadzimusic. Kontaktfamilier: Dorthe Liv, Finn Krogh Jørgensen og Else Pedersen og Anker Kyndesen. Petar Kovacevic og Musa Rizvanovic er begge begyndt i praktik på Grønbjerg Møbelindustri. De begyndte mandag d. 8. maj. Dzevard begynder i prakti k på Dana Vinduer A/S Enes Begevie er i praktik på Sdr. Felding Højskole som pedelmedhjælper, og underviser bosniske gymnasieelever på Ringkjøbing Gymnasium i bo snisk hi sto rie, sa mfundslære og modersmål. Er du vaks så kom straks jeg er klar med kam og saks. r Begevie der består af: Far Enes, mo r Vesna, Ena i 3. kl. og Enes' mor Emina Ko ntaktfamilier: Lis Helles Olesen, Palle Eriksen og Helle Engestoft, Mo gens Ballegaard. Kovacevic består af: Far Petar, mor Alma, Natasa i 6. kl. og Sasa (dreng) der skal i Bh. kl. efter so mmerferien. Kontaktfami lie: Familien Bak

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r.

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r. Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN._~'r. Runestenen kan ved denne tid fejre 2 års fødselsdag. Det er nemlig ca. 2 år siden, at ideen til Runestenen opstod og dette nummer er også det sidste i 2. årgang.

Læs mere

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

Nr. 6 17. januar 1994

Nr. 6 17. januar 1994 Nr. 6 17. januar 1994 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer

Læs mere

S. årgang. Nr. 44 15. maj 2000. Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE STENEN --,

S. årgang. Nr. 44 15. maj 2000. Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE STENEN --, Nr. 44 15. maj 2000 S. årgang Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE --, STENEN Redaktionen Forsiden: Billedet viser den nye uddeler i Grønbjerg Brugs. Ud over billedet og teksten derunder, er

Læs mere

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Siden udsendelse af VejVISeren for Grønbjerg har vi kun faet fa reaktioner, det tager vi som positiv respons. Skulle der være forslag til ændringer, andre ideer eller direkte

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! De må gøre noget rigtigt deroppe på vores Friskole. 100 elever har de rundet. (Har der nogensinde været så mange

Læs mere

Nr. 124 18. september 2013 21. årgang. Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag...

Nr. 124 18. september 2013 21. årgang. Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag... Nr. 124 18. september 2013 21. årgang Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag......med hejsning af Grønne Spirer flaget for NaturMusen, fødselsdagssang og udgivelse af Skoleavisen. RUNE STENEN

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

15. november 2001 9. årgang STEM LOKALT. Tine Lund-Nielsen. Karen Bak. på tirsdag. Grete Tange. Poul Erik Nielsen. Gravers Kjærgaard RUNE STENEN

15. november 2001 9. årgang STEM LOKALT. Tine Lund-Nielsen. Karen Bak. på tirsdag. Grete Tange. Poul Erik Nielsen. Gravers Kjærgaard RUNE STENEN Nr. 53 15. november 2001 9. årgang STEM Tine Lund-Nielsen LOKALT på tirsdag Karen Bak Poul Erik Nielsen Grete Tange Gravers Kjærgaard RUNE STENEN Redaktionen Forsiden Denne gang har jeg valgt at gøre en

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang

Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! En epoke i Grønbjerg Så er en epoke i Grønbjergs historie ved at rinde ud - en epoke der har varet i 90 år. -

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang

Læs mere

Nr. 160 Marts 2014 1

Nr. 160 Marts 2014 1 Nr. 160 Marts 2014 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 21 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 6: Kværndrup Fjernvarme Amba SIDE 9: Kværndrups byporte SIDE 10: Forretning på fin facon - Ryslinge Krukkemarked SIDE 13: Pebersvend fyldt med energi - FIMA, Byg og

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 20 5. årgang Februar, marts, april 2007 NATURSTIKOMMUNEN Fra syd til nord og fra øst til vest, i hele Skanderborg kommune, er man i gang med

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Nr. 159 Januar 2014 1

Nr. 159 Januar 2014 1 Nr. 159 Januar 2014 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere