HVORDAN KOMMER VI FRA TEORI TIL PRAKSIS? RETORISKE PERSPEKTIVER PÅ PATIENTUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN KOMMER VI FRA TEORI TIL PRAKSIS? RETORISKE PERSPEKTIVER PÅ PATIENTUDDANNELSE"

Transkript

1 HVORDAN KOMMER VI FRA TEORI TIL PRAKSIS? RETORISKE PERSPEKTIVER PÅ PATIENTUDDANNELSE

2 INDHOLD SIDE 3 RETORIKERNE FÅR ORDET SIDE 4 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER SIDE 10 7 VÆRKTØJER FRA RETORIKKENS VÆRKTØJSKASSE SIDE 12 DEN LANGE VEJ FRA PRAKSIS SIDE 16 HVORDAN KAN PATIENTUDDANNERE BRUGE RETORIK? Udgivet af Steno Health Promotion Center, januar 2012 Publikationen kan downloades fra Redaktion: Barbara Læssøe Stephensen, Michael Lykke, Ingrid Willaing og Ulla Møller Hansen. Fotos: Mathias Bojesen. Layout: Katja Bjarnov Lage STENO HEALTH PROMOTION CENTER er en integreret del af Steno Diabetes Center og blev oprettet i Sundhedsfremmecentret arbejder med pædagogisk og humanistisk forskning inden for tre områder: sundhedsfremme, forebyggelse og patientuddannelse. BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN Cand, mag. i retorik og internationalt certificeret coach, ICCP. Har i en årrække holdt foredrag og kurser om ledelse og retorik. Har bl.a. været taleskriver for Ulla Tørnæs og Svend Auken, ekstern lektor på Institut for retorik og kommunikationschef. Senest har hun kastet sig over formidling af kunst og kultur, som blandt andet skribent i Politiken og vært på DR K s Kulturgeist og Kunstdetektiven. MICHAEL LYKKE Retorisk konsulent og indehaver af virksomheden ØVERST OPPE. Har specialiseret sig i feltet pædagogisk retorik og vejledning/feedback på underviseres kommunikation. Er blandt andet tilknyttet Advokatsamfundet som underviser i retorik, Gymnasielærernes Efteruddannelse som feedback-rådgiver og pædagogikum-uddannelsen på Syddansk Universitet som underviser.

3 FORORD AF INGRID WILLAING STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 3 RETORIKERNE FÅR ORDET Den 29. November 2011 afholdt Steno Health Promotion Center i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd konferencen: Deltagelse og dialog i patientuddannelse: Hvordan kommer vi fra teori til praksis? Et af målene med at præsentere den nyeste danske og internationale forskning og udvikling inden for feltet var at inspirere og skabe refleksion over patientuddannernes rolle i undervisning af kronisk syge patienter. Det står klart efter konferencen, at der er behov for konkrete metoder og værktøjer til undervisning af patienter. Især er den professionelle rolle som facilitator i gruppebaseret undervisning udfordrende - for hvordan fører man en gruppe forskellige deltagere igennem en læreproces, som alle får gavn af, og som ingen tager skade af? Steno Health Promotion Center arbejder netop med forskningsbaseret udvikling af nye metoder til patientuddannelse. Det har blandt andet resulteret i bogen I BALANCE MED KRONISK SYGDOM samt et tilhørende undervisningsmateriale, som giver underviseren en række sundhedspædagogiske redskaber til brug i patientuddannelse. Den røde tråd i arbejdet er at undersøge, hvordan patientuddanneren kan inddrage patienterne i undervisningen, så de tager ejerskab for de beslutninger, der kan føre til en hensigtsmæssig ændring af deres liv med kronisk sygdom. Og det er ikke underviseren, der skaber forandring. Underviseren støtter patienten ved at skabe rammerne, så patienten selv kan skabe den reelle forandring! Som det også fremgik af konferencen, er kronisk sygdom og patientuddannelse et felt, der er fyldt med ord, med teori. Og det er svært at omsætte teori til praksis. Et skridt på vejen kunne være, at vi bliver mere bevidste om, hvordan vi italesætter opgaven med at undervise, vejlede og motivere patienterne. Hvordan afspejler det sundhedsprofessionelle sprog opfattelsen af patienterne og opfattelsen af underviserens rolle? For at få nye idéer og perspektiver frem, har vi bedt to retorikere om at dele deres refleksioner over konferencen med os og give deres bud på de udfordringer, de ser for patientuddannelse fra et retorisk perspektiv. Hvordan skaber man et nyt sprog og et nyt billede af patienterne og formålet med patientuddannelse? Hvordan skaber man tillid hos patienterne? Skal underviseren overbevise? Hvordan kan underviseren med sit sprog og sin måde at møde deltagerne på skabe muligheder for varige forandringer? Det er nogle af de problemstillinger, som bliver belyst og diskuteret i dette magasin. God fornøjelse! INGRID WILLAING forskningsleder for patientuddannelse på Steno Health Promotion Center

4 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 4 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER Patientuddannere vil ikke være bezzerwissere, der gør sig til eksperter i andres liv. De vil være dialogbaserede, engagerede facilitatorer og jonglører i dialog med deltagerne. Uden dagsordner. Men hvordan viser man engagement uden at hente det i en forventning, et ønske eller bare et håb om at ændre på noget? Hvorfor lytter man, hvis man ikke må reagere på det, man hører? Patientuddannerne skal have et nyt ethos, som retorikeren kalder det. Og retorikeren har en ide om, hvor patientuddannerne skal starte: med at vedkende sig, at de har et formål: At overbevise. MELANIE DAVIES The roles are not well developed er det sidste Barbara Redman når at hviske til mig, da vi haster ud. Den amerikanske professor, forsker og hovedtaler på konferencen og jeg har talt sammen i ti minutter, da vi opdager, at vi pludselig befinder os midt i en workshop og må liste os ud. For straks at se os omringet af en anden workshop. Der er, i bogstaveligste forstand, et tæt pakket program i dag, og hele Moltkes Palæ myldrer med folk med bud på, hvordan man kommer fra teori til praksis i patientuddannelse. Da jeg aflytter optagelsen hjemme i min skrivestue, hører jeg Barbara Redmans ord om og om igen. Når den lille, bestemte amerikanske dame insisterende hvisker the roles are not well developed, lyder det lidt som The Log Lady i Twin Peaks, der igen og igen minder Agent Cooper om, at the the owls are not what they seem. Det noterer jeg mig. Og vender tilbage til. For her er det mig, der er Agent Cooper, en retoriker sendt på en mission i et nyt territorium, på udkig efter retoriske missing links eller forhindringer for at komme fra teori til praksis i patientuddannelserne.

5 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 5 Sådan noget kan man bede retorikere om, fordi retorik dybest set er et fag, der handler om, hvordan man kommer fra teori til praksis: Hvordan man får de abstrakte tanker, holdninger og følelser, man bærer i sig, bedst materialiseret, så andre kan tage dem til sig. Det første, en retoriker vil se på, er, hvordan rollerne er fordelt i situationen. Hvem vil hvem noget? Derfor klinger Barbara Redmans ord stadig i mine ører. Rollerne er ikke klart nok definerede Og jeg går på udkig efter, hvordan rollen som underviser i patientuddannelse egentlig italesættes... The outcome of patient education should be for patients to live a life where the illness steps in the background BARBARA REDMAN Hvad underviseren ikke skal Vores egen rolle er rigtig svær, som ergoterapeut Lone Rømer fra Solrød Kommune siger, Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at sætte målene. Selvom vi prøver at trække os og lade folk selv sætte målene, har vi med vores baggrund som sundhedsprofessionelle ofte en skjult plan, som vi ikke altid selv er klar over. Det synes jeg kan være et kæmpe dilemma.. Efterhånden som formiddagen går, tegner der sig et tydeligt billede af, hvad den moderne patientuddanner i hvert fald IKKE skal: Ikke implementere strategier på et udokumenteret grundlag, ikke have en dagsorden, ikke diktere, hvad der er det rigtige for patienten, ikke have forventninger om bestemte resultater, ikke tale i et fagsprog, ikke tage udgangspunkt i abstrakter, men i patienternes egen virkelighed. Men hvad må man så? Fristes man til at spørge. Hvordan ved man, hvad man skal? It is quite tough and quite skilled to actually stand back, doing less, and letting the people in the group BARBARA REDMAN ETHOS Udtrykker den tillid, som modtager har til afsender af et budskab. Ifølge Aristoteles udgør ethos summen af de tre ethos-dyder: 1. Talerens faglige kompetence inden for sit felt. 2. Talerens evne til at vække sympati for sin person. 3. Talerens evne til at komme tilhørerne i møde. - Har taleren et højt ethos, behøver han ikke bruge så mange kræfter på at begrunde og argumentere for sin sag, da tilhørerne umiddelbart stoler på, hvad der bliver sagt. ARISTOTELES (384 f.kr f.kr.) var en græsk filosof. Sammen med Platon regnes han for den, der har haft størst indflydelse på den vestlige verdens tanker. Aristoteles var den første til at skrive en lærebog om Retorik.

6 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 6 do more, medgiver den engelske professor Melanie Davies, Style matters: tone of voice, body language, willingness to include questions. And, ultimately, that you can ultimately accept if someone does not want to make a change. The style and the way the educators interact is really important. People who cannot stand back, should not be doing patient education. Af en forsamling, der er opmærksomme på ikke at være fordømmende eller have løftede pegefingre, er de forbløffende villige til at vende pegefingeren mod sig selv og få øje på egne fejl og fejlgrupper. Når underviserne taler mindre, får patienterne større udbytte, konstaterer forskningsleder på Steno Health Promotion Center, Ingrid Willaing, fra talerstolen. Og de kæmper hårdt for det, tilføjer hun. Og her spidser jeg ører. For der var den igen: Den kamp, som underviserne tilsyneladende er præget af. Som ergoterapeaut Lone Rømer fra Solrød formulerer det: Man kan godt kæmpe lidt med sin rolle: Hvor meget skal man gå ind og disciplinere folk og bestemme over dem? De skal jo ikke svæve frit rundt i egen tilstand. Folk skal have noget information. Men vi skal passe på med at overtale nogen til noget. Den er rigtig svær, den balance. Hvordan finder vi ud af, hvad det er for et niveau, folk gerne vil vide hvad på? Oppe på scenen har et hold skuespillere taget fat på at gennemspille en scene, som den kan udspille sig i et patientuddannelsesforløb. Den ene skuespiller agerer patientuddanneren Helle, der kæmper for at holde sin dagsorden, men ikke rigtig kommer nogen vegne. Undervejs laver hun et intermezzo for at bede om råd fra forsamlingen: Hvad skal jeg gøre? - Det er patienterne, ikke dig, det handler om, formaner en tilhører hende. - Drop at have en dagsorden. - Brug dine ører dobbelt så meget som din mund. - Du skal ikke stå oppe ved tavlen, men sætte dig ned blandt deltagerne. - Spørg i stedet for at komme med svarene. Instrukserne falder prompte, og der er fuld konsensus blandt de publikummer, der tager ordet. FORUM TEATERGRUPPE Retorik er den kunnen, der gør os i stand til at mønstre de mulige overbevisende elementer i ethvert givent stof ARISTOTELES Der er tilsyneladende meget, man IKKE må som moderne patientuddanner. Og først og fremmest er det tydeligt, at man ikke må være belærende. Gode intentioner I retorisk forstand er det belærende ellers netop et af de tre retoriske hovedformål, man kan have som taler. Der er i den klassiske retorik intet negativt forbundet med det belærende. Det betegner ganske enkelt den kommunikation, som har til formål at overføre viden til andre.

7 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 7 Men for den, der bevæger sig rundt i Moltkes Palæ i dag under workshops og foredrag, er det tydeligt, at man for længst har frabedt sig rollen som den belærende. Det har en decideret negativ klang og matcher tilsyneladende dårligt den pædagogiske formel i patientuddannelserne med dialog og deltagelse som omdrejningspunkt. Heather Daly, sygeplejekonsulent fra England, som står for en af dagens workshops, trækker den generelle opfattelse skarpt op: Traditionally the healthcare profesionel has been seen as the expert, but he is not. He is in some areas, but the patient is the expert on living with the disease. Som patientuddanner har man målgrupper, der er meget forskelligt disponerede vidensmæssigt, behovsmæssigt og socialt. Hvis man alene har som formål at hæve deres vidensniveau, er der så overhovedet nogen sikkerhed for, at de kan bruge den information til noget? Der er også kulturelle, strukturelle faktorer, som alle talerne indvender, som spiller ind på, om viden omsættes til handling.

8 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 8 INGRID WILLAING Hvis vi skal have resultater, så skal vi have fat i det, der står i deltagernes talebobler, som Jane Rohde Voight fra Steno Health Promotion Center så smukt siger det under sit oplæg om den sundhedspædagogiske jonglør. Men hvordan får man som underviser, facilitator eller jonglør overhovedet noget frem i deltagernes talebobler? Hvordan sikrer man en udvikling - at der ikke står det samme i taleboblen før og efter en patientuddannelse? Kan man det uden en intention? At gå fra at belære til at motivere Så spørgsmålet er: Hvis patientuddannerne ikke længere vil belære med alt, hvad det indebærer af autoritet, ulighed og enetale, hvad så? Hvad er deres rolle, deres formål? Hvis man ikke længere har intentionen om at overføre viden til patienterne, hvilket formål har man så? For retorikeren er svaret enkelt: Underviseren vil overbevise! Og som den retoriske efterforsker på konferencen, kan jeg ikke lade være med at tænke: Måske er problemet med at komme fra de gode teorier til den gode praksis slet ikke forårsaget af uvilje mod at give slip på autoritet og gamle vaner? Men snarere forårsaget af en usikkerhed overfor, hvad der er rigtigt at fylde i sin egen taleboble, sin egen rolle - eller sit eget ethos, som retorikerne kalder det. Altså den karakter, man som underviser bygger op for at skabe troværdighed og tillid hos dem, som man kommunikerer med. Eller vil selve det at forholde sig strategisk til sin egen rolle som Så reelt set er det vel rigtigt at betragte formålet med patientuddannelse som at belære og overføre viden. Men det virker, som om man, i sin iver for at komme gammeldags autoritet til livs, er gået bort fra overhovedet at have en intention. I suppose we ultimately have to accept, that some people just do not want to change their lives, siger Melanie Davies, forsker og professor fra Leicester og en af dagens hovedtalere. Men hvordan forhindrer man, at det bliver til ren handlingslammelse hos underviseren eller slet og ret resignation? De sundhedsprofessionelle skal lære at kommunikere i patienternes univers og ikke omvendt. Og der ER en forskel INGRID WILLAING Jeg plejer at sige, at den eneste retoriske ytring, der er uden nogen form for intention, er, når nogen nynner for sig selv. Lige så snart man nynner for nogen, er man i færd med en retorisk handling, der har en intention. Den, som nynner, kan have til hensigt at bevæge nogen til at gå eller blive - eller ønsker måske blot at gøre dem i godt humør. Den, der underviser, kan have til hensigt at belære eller fravælge at være belærende. Men må så gøre sig klart, hvilken intention han sætter i stedet. De undervisere, der er helt uden intentioner, er ikke del af en dialog. De nynner for sig selv. ANNEGRETE JUUL NIELSEN

9 DEN OVERBEVISENDE PATIENTUDDANNER AF BARBARA LÆSSØE STEPHENSEN STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 9 underviser straks udløse alarmer hos patientuddanneren? Adjunkt Annegrethe Juul fra folkesundhedsvidenskab formulerer et forbehold ved at sige: Ligegyldigt hvordan et undervisningsforløb er designet, vil det indeholde nogen forventninger, der kan forhindre udbyttet for folk. Det er sundt med skepsis. Men måske er det også ud af denne skepsis Ligegyldigt hvordan et undervisningsforløb er designet, vil det indeholde nogen forventninger, der kan forhindre udbyttet for folk ANNEGRETE JUUL NIELSEN min båndoptager i begyndelsen af dagen. Og jeg må give hende ret. Men tror nu også, at den retoriske konsulent har identificeret en af de manglende brikker. Med retorikerens øjne mangler patientuddanneren at erkende, at den reelle intention, det retoriske ærinde, er at overbevise. At være persuasiv. Og det er ikke et nyt, fordækt prædikat, men simpelten en præcisering af, at OM AT GÅ FRA AT BELÆRE TIL AT BEVÆGE OG MOTIVERE Ifølge Cicero er det ikke er nok at formidle sin viden. Taleren er også nødt til at behage tilhørerne og vække deres sympati, hvis ikke de skal miste interessen for stoffet. Og endelig er taleren nødt til at engagere tilhørernes følelser og engagere dem i stoffet, hvis han skal gøre sig håb om, at hans ord også skal føre til handling og ændring af adfærd. Den retoriske tale har tre hovedformål: DOCERE AT BELÆRE Når taleren underviser og informerer tilhørerne. over for det at have forventninger og formål, at der opstår et vakuum for patientuddannerne? For uden patientuddannerens formål er at bruge sin viden til at forandre handlemønstre og holdninger hos DELECTARE AT BEHAGE Når taleren vækker sympati og kommer tilhørerne i møde. forventninger, hvad laver man så patienterne. MOVERE AT BEVÆGE overhovedet der, sammen med Når taleren berører og engagerer sine modtageres følelser. patienterne? Frataget alle intentioner, forventninger, eller vilje slet og ret, står patientuddanneren med et udhulet ethos. Uden en klar rolle. Patientuddanneren har i dag kastet den belærende skolemesterkappe af sig, men det betyder desto mere, at det er vigtigt at udvikle et nyt CICERO (106 f.kr f.kr.) er sammen med Aristoteles en af nøglepersonerne i retorikhistorien. Fungerede som senator, retoriker og advokat i det antikke Rom. For hvordan bliver man en troværdig ethos, hvor man vedkender sig, at og vedkommende karakter i rummet, man har et persuasivt formål. hvis man ikke er der, fordi man vil Selv om man skal respektere kationen tillidsvækkende, vedkom- Note til mig selv, slutter jeg af med, nogen noget? patienternes usikkerhed, modvilje mende og overbevisende. på agent coopersk vis at konkludere på og uhensigtsmæssige livsvalg, så For det er netop i den persuasive båndoptageren: Hos oraklet I Delphi, The purpose of patient education is har patientuddanneren grundlæg- værktøjskasse, at man finder hvor antikkens borgere søgte hjælp til that the patient s disease comes in gende et ønske om at motivere til redskaberne til en kommunikation, selvhjælp, stod der over døren: Kend the background, and life is put in the forandring! Patientuddanneren vil som tager udgangspunkt i modtageren, dig selv. Enhver forandring starter foreground, siger Barbara Redman. patienten noget! Iført det persuasive udviser respekt for den, man kom- med at erkende, hvem man er. Og for Så patientuddanneren har et formål! arbejdstøj kan man række ned i den munikerer med, og finder det fælles patientuddanneren at vedkende sig, at Men rollerne er ikke veludviklede, retoriske værktøjskasse og finde værdigrundlag, der skaber tillid og man har et persuasivt formål! som hun hviskede varslende på de redskaber, der gør kommuni- tro på forandring. At man vil motivere til forandring!

10 7 GODE REDSKABER FRA RETORIKKENS VÆRKTØJSKASSE STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 10 7 GODE REDSKABER FRA RETORIKKENS VÆRKSTØJKASSE Retorik har siden antikken arbejdet med at definere de elementer, der gør en taler tillidsvækkende og værd at lytte til. En af konklusionerne er, at det ikke er mængden af information, der sikrer informationsniveauet, men det, at den bliver kommunikeret overbevisende. Og i den retoriske værktøjskasse finder vi netop de redskaber, der kan komme den underviser til gode, som sigter mod involvering, engagement, empati og ligeværd. 1 ETHOS Modtagerne danner sig et billede af underviseren ud fra den information, som de har til rådighed: Om f.eks køn, alder, sprog, påklædning, kropssprog og titel og vejer det op over for deres individuelle erfaringer. Måske er de ikke vant til, at kvinder kan være autoriteter? Måske har de gode erfaringer med erfarne sygeplejersker og tillægger derfor den titel stor autoritet og tillid? Måske har de dårlige erfaringer med sundhedssystemet, så alene en påklædning, der viser, at man repræsentere sundhedssystemet, i sig selv vækker modvilje? De erfaringer, som modtagerne har med sig, tæller i opfattelsen af underviserens ethos. Men de er ikke nødvendigvis afgørende. Underviseren har mulighed for at forandre og justere sit ethos ved at være opmærksom på nogle enkle virkemidler: Skabe identifikation ved at inddrage sig selv i stoffet og ved at bruge eksempler fra det fælles erfaringsgrundlag f.eks Kender I det... Opbygge sympati ved at spørge, anerkende og give plads til deltagerne. Optjene respekt, ikke gennem fagtermer og fremmeord, men ved at understrege sin erfaring og demonstrere fagligt ansvar i styring, stemmeføring og kropssprog. Underviseren bør gøre sig klart, at deltagernes oplevelse af ham eller hende som person er en lige så væsentlig faktor for at nå igennem med sit budskab som det stof, man ønsker at formidle. Ethos bygges hverken op ved at tilpasse sig eller stive sig af. Den overbevisende underviser justerer sit ethos, så det forbliver i øjenhøjde. Så respekten underbygger argumentationen.

11 7 GODE REDSKABER FRA RETORIKKENS VÆRKTØJSKASSE STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 11 2 GENSIDIGHED Den overbevisende retorik bygger på gensidighed. Den, som vil overbevise, bør kunne lytte, fordi gode argumenter kræver et indgående kendskab til, hvilke værdier ens modtagere har: Det er vigtigt at spise sundt, ligger måske i toppen af værdisættet for nogle, mens det hos andre kan ligger under en værdi som: Det er vigtigt, at det er nemt. - Retorikken forsøger ikke at ændre på værdigrundlaget, men forsøger i stedet at skabe argumenter, der giver mening ud fra de værdier, som man har med sig. Man kan have nok så meget ret, men hvis modtagerne bliver slået ud af ens udsagn, kan man ikke bevæge dem. Derfor er god argumentation den, der finder et fælles fundament med deltagerne og fører dem med sig ved hjælp af tillid. Det er nemt at spise sundt, eller livet bliver nemmere, når man også spiser sundt. 3 FØLELSER Overbevisende retorik inddrager følelserne. Den, der bevæger sig væk fra det belærende og ind på det motiverende, skal også turde bevæge sig ind på det følesesmæssige område. For patienterne er følelserne en helt naturlig del af bedømmelsesgrundlaget, for meget modstand eller motivation begynder som en umiddelbar mavefornemmelse. Derfor er det også vigtigt at tale til følelserne. 4 BYG PÅ ERFARINGER Træk på deltagernes egne erfaringer. - Spørg dig selv sagde Bill Clinton til vælgerne under sin kampagne for at blive genvalgt som præsident. - Spørg dig selv: Har du det bedre i dag end for fire år siden? Han blev som bekendt genvalgt. I stedet for at fremlægge facts og resultater fra sin regeringstid trak han på vælgernes egne erfaringer. Vore egne erfaringer stoler vi nemlig på og nok så vigtigt: De kan ikke modsiges af andre. 5 EKSEMPLER Det næstbedste argument efter vore egne erfaringer er andres erfaringer. Melanie Davies udtrykte det fint på konferencen ved at sige: Vi ved, at folk bliver mere påvirkede af dem, de sidder ved siden af i gruppen, end af underviseren! Giv deltagerne muligheder for at dele deres erfaringer og brug selv eksempler i argumentationen. Det kan være casestories, anekdoter eller pædagogiske sammenligninger, f.eks: Undervisning er lige som ballet. Det er hårdt arbejde, men skal helst virke legende let. Taleren bør tale således, at han belærer, behager og bevæger sine modtagere. At belære er en nødvendighed, at behage en fornøjelse, at bevæge en sejr! CICERO Intet er så utroligt, at veltalenhed ikke kan gøre det acceptabelt CICERO 6 FOKUS Dialog og deltagelse er vigtige elementer i undervisningen, men ikke i sig selv garanti for kvalitet, hvis ikke man kombinerer dem med fokus. Hvis man ønsker fuldt udbytte af dialogen, bør den være fokuseret, så man kommer i dybden der, hvor læringen ligger. Ansvar for fokus ligger hos underviseren, som sørger for, at dialogen hele tiden bevæger sig i dybden frem for ud af en tangent. Sæt f.eks en tidsramme for en diskussion eller sørg for at uddrage de centrale pointer i forhold til temaet, hvis ikke patienterne gør det. 7 VÆR KONKRET Vælg et stilleje, der viser, at man opfatter sig selv som ligeværdig. Brug almindeligt sprog frem for mange fagbegreber. Bed f.eks modtagerne om selv at oversætte og digte med, så I opbygger et fælles begrebsapperat. En god tommelfingerregel er, at det konkrete ofte er mere overbevisende end det abstrakte: Hvis en person i gruppen har en positiv oplevelse med at dyrke zumba, er der sandsynligvis mere overbevisningskraft i den historie, end der er i en statistisk redegørelse for de gavnlige virkninger af zumba.

12 DEN LANGE VEJ FRA TEORI TIL PRAKSIS STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 12 DEN LANGE VEJ FRA TEORI TIL PRAKSIS På deres vej hjem spurgte vi forskellige deltagere på dagen: Hvad skal du hjem og gøre anderledes imorgen? Ikke imorgen måske, men på sigt vil jeg gerne lave et modul til dem, der laver patientuddannelser. WINNIE ANDERSEN, DANSK CENTER FOR PATIENTSIKERHED Jeg skal hjem og have læst noget mere litteratur. KIRSTEN FREDERIKSEN, SYGEPLEJERSKE Jeg fik noget inspiration til en artikkel, jeg er ved at skrive til Sygeplejersken - især om de manglende etiske retningslinier, eller fremgangsmåder og screening. IDA STORM, KANDIDATSTUDERENDE PÅ RUC I morgen skal jeg have studiedag! Og så i overmorgen skal jeg se nogen patienter, og der skal jeg prøve at gøre det endnu mere deltageraktivt. DORTE HEIDE, PATIENTPLEJEN Vi har lidt planer om at ændre vores værktøjer, og vi er i gang med at øge selfcare og vil gerne have lidt mere patientinvolvering BIRGITTE BECK, NYREMEDICINSK AFDELING Det er et meget komplekst område, og det har dagen også vist. ANNE SOFIE JENSEN, PH.D.STUDERENDE I SYGEPLEJEVIDENSKAB Jeg har fået noget med hjem om formidling, som man kan tænke lidt over. Blandt andet det om piktogrammer og flow, som jeg også har hørt om. Jeg er inspireret, men noget konkret, det kan jeg ikke sige. STIG BRØNDUM, PROJEKTLEDER Det her kan man ikke lige gå hjem og gøre. Det er alt for komplekst og indeholder alt for mange elementer til, at man lige kan implementere det fra den ene dag til anden. Det er jo en proces. Vi har været i gang i flere år med at omtænke patientuddannelse, men måske om tre år vil det det her have betydet et og andet. NANNETTE JENSEN, UDVIKLINGSSYGEPLEJERSKE Det er meget vigtigt ikke at tro, at autoritet er gammeldags, og at nu skal det hele være samarbejde. Der er en vidensautoritet, der er vigtig at fastholde. Områder, som man som professionel, skal være stolt af at have viden indenfor, og hvor man skal levere professionialisme til patienterne og tage ansvar for det, man gør. Men patienterne har jo også autoritet, de er de eneste, der er eksperter på deres hverdag, og hvad det vil sige for dem at leve med sygdommen. SØREN SKOVLUND, GLOBAL DIRECTOR, PATIENT RESEARCH

13 DEN LANGE VEJ FRA TEORI TIL PRAKSIS STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 13 Theory is all very well, but it does not make much difference JOHN NOLAN JOHN NOLAN Steno Health Promotion Center satte i november 2011 fokus på patientuddannelse med konferencen Deltagelse og dialog i patientuddannelse: Hvordan kommer vi fra teori til praksis? Læs mere om konferencen på

14 DEN LANGE VEJ FRA TEORI TIL PRAKSIS STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 14 Begrebsudvikling skal være en del af vores forskning og udvikling BJARNE BRUUN JENSEN BJARNE BRUUN JENSEN

15

16 AF MICHAEL LYKKE STENO HEALTH PROMOTION CENTER SIDE 16 HVORDAN KAN PATIENTUDDANNEREN BRUGE RETORIK? Den moderne patientuddannelse er kendetegnet ved, at man som underviser skal kunne begå sig i et spændingsfelt mellem viden, holdninger og følelser. Retorik er et fag, der klæder patientuddannere på til at gå ind i de møder med patienterne, hvor det mere er følelser og holdninger, der er i spil, frem for den konkrete viden, som man formidler. Formålet med patientuddannelse er at sætte patienterne i stand til at gøre noget ved den måde, de lever med deres sygdom på. Patientuddannere og patientuddannelse stiller i den forbindelse en masse viden og muligheder, forslag og idéer til rådighed, men i sidste ende er det patienten selv, der beslutter, hvad der skal ske og eventuelt gør det! Men set fra retorikkens synsvinkel er spørgsmålet, om underviseren kan sige sig fri for at have et persuasivt formål, selvom man betragter patienten som ekspert i eget liv? The basic function of rhetoric is the use of words by human agents to form attitudes or to induce actions in other human agents KENNETH BURKE Retorikerens svar er, at det persuasive formål kan være mere eller mindre eksplicit, men alene det at have et ønske om at motivere nogen om noget gør, at man træder ind i det retoriske felt. Set fra et retorisk perspektiv er det interessante hvilke følelser, man vækker som underviser hos deltagerne i patientuddannelsen. En retorisk grundpointe er, at man ikke kun motiverer i kraft af sin viden og en effektiv formidling af patientens muligheder. Man motiverer i høj grad også i kraft af, hvordan tilhørerne oplever en som person og i kraft af de holdninger og de følelser, man vækker hos dem, der lytter til en. Det vil sige, at når man forholder sig retorisk til sin undervisning, så undersøger man, hvordan man bedst muligt overbeviser patienterne om, at forandring er mulig under givne omstændigheder, som kan være meget forskellige for forskellige patienter. Men den retorisk bevidste patientuddanner er opmærksom på, at deltagerne også er nødt til at fatte sympati for underviseren. Ligesom deltagerne er nødt til at opleve, at underviseren er i stand til at sætte ord på de følelser, der opstår undervejs. Den retoriske underviser forholder sig kort sagt til sit stof ud fra tre grundlæggende spørgsmål: Hvordan formidler jeg min ekspertise og faglighed? Hvordan skaber jeg en positiv oplevelse af mig som person? Hvordan sætter jeg ord på de følelser, som både jeg og patienterne oplever i processen? HVAD ER RETORIK? Retorik stammer fra det græske ord, rhetorike. Ordet er en afledning af det græske ord, rhetor, der betyder taler. Direkte oversat betyder rhetorike to ting: 1. Veltalenhed 2. Læren om veltalenhed. Retorikken har i over 2000 år undersøgt, hvordan man som taler begår sig i spændingsfeltet mellem viden, holdninger og følelser. Det er et fag, der ikke kun tilbyder en række praktiske redskaber til, hvordan man formidler sit budskab troværdigt og effektivt. Retorikken tilbyder også en række begreber, der klæder patientuddannere på til at gå ind i de møder med patienterne, hvor det ikke kun er er viden, men begge parters holdninger og følelser, der er i spil. KILDE: TALENS MAGT AF JONAS GABRIELSEN OG TANJA J. CHRISTIANSEN

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kommunikationsanalyse af patientundervisning D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mona Holkmann Jacobsen Kommunikationsanalyse af patientundervisning Vejleder: Hanne Ruus Institut:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål:

Manualen giver svar på bl.a. følgende spørgsmål: Manual til Advocacy Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer Fortalervirksomhed eller advocacy optager en stadig større plads i danske CSOers arbejde og samarbejde med partnere i Syd. FAGLIGT

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

- af ledere. Nyhedsbrev fra KTO & KL

- af ledere. Nyhedsbrev fra KTO & KL K O M P E T E N C E U D V I K L I N G - af ledere Nyhedsbrev fra KTO & KL NR. 02 DECEMBER 2006 INDHOLD KOMPETENCEUDVIKLING NR. 02 DECEMBER 2006 Udgiver KL og KTO Tine Weber Lars Daugaard Redaktion & tekst

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

udvikling Personlig den medarbejder Brug hjernen til en forandring Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere bedst?

udvikling Personlig den medarbejder Brug hjernen til en forandring Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere bedst? magasinet der inspirerer dig til selvindsigt Personlig udvikling gennemslagskraft Hvad gør du, hvis du ikke har det? energi Styrk din fysiske og mentale energi Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere

Læs mere

Historier er strategi

Historier er strategi Historier er strategi Historien eller eksemplet knytter faktuelle oplysninger, abstrakte, komplekse sammenhænge og det følelsesmæssige sammen på en naturlig måde. Den rigtige historie skaber på én gang

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere