Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold 1.z Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Skriftlighed - basisskrivekursus Mundtlighed, retorik og argumentation Litterær analyse og fortolkning en introduktion Reklame Litteraturhistorisk læsning den mundtlige middelalder (med en hilsen til H.C. Andersen) Introduktion til skriftlig dansk på hf Sprog og stil og om at læse digte Litteraturhistorisk læsning fra barokken til oplysningstiden Litteraturhistorisk læsning fra universalromantikken til romantismen Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Side 1 af 8

2 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb Titel 1 Skriftlighed - basisskrivekursus Lærerproduceret kompendium om skriftlig kommunikation samt proces- og produktskrivning (indeholder også forskellige tekster, fx leksikonartikler samt reklame- og lovtekster) Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: Begreb om dansk (2009), s ( Et spørgsmål om genre ) Peter Seeberg: Patienten Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video Tre autentiske trusselsbreve. Fra: Engelhardt og Lund (red.): Jeg er bevæbnet og har tømmermænd (2008) To kommunale skrivelser. Fra: Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen: Dansk sprog (1998) Claes Kastholm: Blodig nat på stenbroen (Politiken d. 20. maj 1993) 15 lektioner a 50 minutter Kommunikationsstjernen Genrebevidsthed Fakta- og fiktionskoder Objektivitet og subjektivitet Skriveprocessen og dens faser (proces- og produktskrivning) Skriftlige kommunikative færdigheder Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle skriveøvelser med løbende feedback Titel 2 Mundtlighed, retorik og argumentation Susan Mose og Bente Egelund Jensen: Psykologi i praksis (2002), s ( Transaktionsanalyse ) Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: Begreb om dansk (2009), s ( Retorik og argumentation ) Martin Krasnik og Aske Munck: Tale er guld et kursus i retorik ( De fem forarbejdningsfaser, Stikord til kritik af taler ) Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: Begreb om dansk - Antologi (2009), s ( Christian Kock: Fogh den stærke, kønsløse statsmand ) Martin Luther King: I have a Dream (1963) Side 2 af 8

3 Anders Fogh Rasmussens nytårstale 07/08 Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk (2008), s. 38 ( Skrift vs. tale ) Film- og tv-klip til transaktionsanalyse (produceret af Susan Mose) Kings tale på (analyse af tale- og kropssprog) Peter Seeberg: Argumenter for benådning (argumentationsanalyse) 17 lektioner a 50 minutter Verbale, nonverbale og ekstraverbale signaler Transaktionsanalyse Taler (de tre klassiske talegenrer) Det retoriske pentagram ( Kommunikationsstjernen ) Argumentmodellen (påstand, belæg, underbelæg) Appelformer (logos, etos og patos) Retoriske virkemidler (fx appelformer, gentagelsesfigurer, billedsprog, modsætninger m.m.) Sproglig og retorisk analyse Sproglig bevidsthed: talesprog vs. skriftsprog Mundtlige kommunikative færdigheder, kursisttaler (at overbevise) Titel 3 Litterær analyse og fortolkning en introduktion Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: Begreb om dansk (2009), s ( Sammenhæng og synsvinkel og Tekster handler om noget ) Naja Maria Aidt: Bavian Værk 1 I drifternes vold (Interview med Naja Maria Aidt fra DR2 2. sektion, d ) 15 lektioner a 50 minutter Genrebevidsthed ( Genretræet ) Den episke værktøjskasse (danskfaglige analysebegreber) Litterær analyse og fortolkning Sproglig analyse og karakteristik ( Hvordan siger teksten noget? ) Taksonomisk progression Side 3 af 8

4 Titel 4 Reklame Reklamens historie og udvikling. Fra: Hanne Petersen: Reklame (2002), s ( Reklamens virkemidler ) Jørn Ingemann Knudsen: Virkemidler i reklamer, film og kunstbilleder (2010), s ( Værkstøjskasse til reklamebilleder, Værktøjskasse til reklamefilm ), s ( Genre ) Jette Aaes: Benettons reklamer og Oliviero Toscani Lærerproduceret ark om reklameanalyse Fem analyseeksempler (Tefal, Sonofon, Diesel, Giorgio Armani, Benetton) Reklame udvalgt af kursisterne selv Film: Reklamefilm før og nu (DR2 Tema, d. 26. juni 2010) Reklamefilm fra (fx SAS-reklamen med N.K. Waldau) Minerva-modellen Tv2-reklameblokke fra d. 15.marts lektioner a 50 minutter Overblik over reklamens historie og udvikling Analyse af kommunikationssituationen Målgruppeanalyse (herunder Minerva-modellen) Reklameanalyse (visuelle, lingvistiske og auditive virkemidler) Denotation og konnotation (det denotativ og konnotative niveau) Billedanalyse Reklamegenrer Titel 5 Litteraturhistorisk læsning den mundtlige middelalder (med en hilsen til H.C. Andersen) Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje (2000): s (Folkeviser), s (Folkeeventyr), s (H.C. Andersens liv og eventyr) Folkeviser Torbens datter (riddervise) Ebbe Skammelsøn (riddervise) Harpens kraft (tryllevise) Folkeeventyr Tornerose (hørt) Kong Lindorm Side 4 af 8

5 Kunsteventyr H.C. Andersen: Kærestefolkene (1844) H.C. Andersen: Den grimme ælling (1844) H.C. Andersen: Grantræet (1845) Yo! Ebbe (moderne fortolkning af Ebbe Skammelsøn ). Fra: Uddrag af filmen Unge Andersen Lærerproduceret PowerPoint om folkeviser og folkeeventyr Aktantmodellen 16 lektioner a 50 minutter Litteraturhistorisk læsning Samspil mellem litteratur, kultur og samfund Brugslitteratur (folkeviser og folkeeventyr) Aktantmodellen Genre- og stilopmærksomhed (folkeeventyr vs. kunsteventyr) Brug af tekstanalytiske grundbegreber Sproglig analyse og karakteristik ( Hvordan siger teksten noget? ) Analyse, fortolkning, perspektivering og aktualisering H.C. Andersens liv og eventyr (herunder tingseventyr ) Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, selvstændigt arbejde Titel 6 Introduktion til skriftlig dansk på hf Anders Østergaard: Skriftlig dansk i hf (2005), s ( Værktøjskassen og Tjeklister ) Dorte Ågård: Dansk rettenøgle (1999), s. 6-8 ( Layout, Overskrift, Fokus, Disposition, Indledning, Afslutning, Overgange mellem hovedafsnit, Afsnitsinddeling ) Lærerproduceret ark om de tre genrer Lærerproduceret PowerPoint om de tre genrer (fronter) Jacobsen og Jørgensen: Håndbog i nudansk (2005), s ( Citatteknik ) Helle Tougaard: Kønsforskel Nej tak til nøgne mænd. Fra: Jyllands- Posten, d. 29. maj lektioner a 50 minutter Eksamensformen på hf (del og stjæl & individuel skrivning) Skriftlig fremstilling (at strukturere sin tekst) Kommunikations- og mediebevidsthed (at skrive modtagerrettet) Side 5 af 8

6 Genrebevidsthed (at analysere, at introducere, at argumentere) Skriveprocessen og dens faser (proces- og produktskrivning) Skriftlige kommunikative færdigheder Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle skrivning med feedback Titel 7 Sprog og stil og om at læse digte Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen: Begreb om dansk (2009), s ( Grammatik mellem ord og tekst ) Damkjær og Thygesen (red.): Sprogets veje (2004), s (Stil og genre) Model for digtlæsning ( Den lyriske værktøjskasse ) Emil Bønnelycke: Din mund B.S. Ingemann: I østen stiger solen op Morten Nielsen: Jeg ser nu i nat Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset Michael Strunge: Den støjende tid Peter Sommer: To bække små Søren Ulrik Thomsen: Tilgiv at jeg ser Benny Andersen: Afkroge er ikke hvad de har været Hans Jørgen Nielsen: Ikke blot hende Jesper Wung-Sung: Kender du ikke akkusativ 13 lektioner a 50 minutter Grammatisk og sproglig bevidsthed (herunder ordklasser, sætningsled, sætninger og sætningsbygning, paratakse og hypotakse, forvægt og bagvægt) Stilistik (herunder billedsprog og stilfigurer) Den lyriske værktøjskasse (danskfaglige analysebegreber) Litterær analyse og fortolkning Stilistisk analyse ( Hvordan siger teksten noget? ) Analyse, fortolkning, perspektivering og aktualisering Titel 8 Litteraturhistorisk læsning fra barokken til oplysningstiden Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje (2000): s (Barok), (Holberg og oplysningstiden) og (Dramagenren) Side 6 af 8

7 Barok Thomas Kingo: Hver har sin Skæbne (1681) Oplysningstiden Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget (1722) Værk 2 Film: Kingo digter af Guds nåde Billederne fra Litteraturens veje (vægt på barokkens vanitassymboler og stiltræk) Film: Jeppe på bjerget 16 lektioner a 50 minutter Periodens centrale ideer, strømninger og forfatterskaber Samspil mellem litteratur, kultur og samfund Genrebevidsthed (herunder baroksalmer samt 5 akt-dramaet og tidens, stedets og handlingens enhed ) Brug af tekstanalytiske grundbegreber Stilistisk analyse ( Hvordan siger teksten noget? ) Analyse, fortolkning, perspektivering og aktualisering Billedanalyse (Barokbilleder) Titel 9 Litteraturhistorisk læsning fra universalromantikken til romantismen Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje (2000): s (Fra universalromantikken til romantismen) Universalromantikken Schack Staffeldt: Indvielsen (1804) (nyplatonisme) Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1802) (organismetanke og panteisme) Nationalromantikken N.F.S. Grundtvig: Folkeligheden (1848) H.C. Andersen: I Danmark er jeg født (1850) Biedermeier og poetisk realisme Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen (1830) Romantisme Emil Aarestrup: Paa Sneen (1838) St. St. Blicher: Sildig opvågnen (1828) Guldalderens billedkunst (billederne findes i frontermappe) Side 7 af 8

8 Christen Købke: Udsigt fra Dosseringen ved Peblingesøen, henad Nørrebro (1838) J. Th. Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj (1847) Martinus Rørbye: Udsigt fra kunstnerens vindue (1825) P.C. Skovgaard: Parti fra Iselingen Skov (1861) C.W. Eckersberg: En nøgen fra ryggen set kvinde (1837) Vilhelm Marstrand: Fru Gyllembourg læser op af sine Hverdags-Historier for J.L. Heiberg og frue (1870) Film: 1800-tallet på vrangen 1 (om Oehlenschläger og romantikken) Film: 1800-tallet på vrangen 2 (om Grundtvig og romantikken) 18 lektioner a 50 minutter Periodens centrale ideer, strømninger og forfatterskaber Samspil mellem litteratur, kultur og samfund Genrebevidsthed (herunder den blicherske novelle ) Brug af tekstanalytiske grundbegreber Stilistisk analyse ( Hvordan siger teksten noget? ) Analyse, fortolkning, perspektivering og aktualisering Billedanalyse (Guldalderens billedkunst) Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg Afd. Hf (2-årig) Dansk

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding Hf og Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Anne Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Thomas Thomsen (1g) og Line Sterum Greibe (2g) 2d Oversigt over gennemførte

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere