MasterClass. Efterår Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk s to. Økonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterClass. Efterår 2014. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk s to. Økonomi."

Transkript

1 MasterClass Efterår 2014 Dansk rie s to i H EU Kemi Hjernens gåder Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium Økonomi USA Kina Fy s ik

2

3 MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde otte MasterClass-forløb i efteråret Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece, og søg den/de MasterClasses du kunne tænke dig at følge. Ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftligt og motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium, skriv MasterClass i emnefeltet. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages der et valg blandt ansøgerne. Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 10. september 2014 kl Alle MasterClasses begynder i september og strækker sig typisk over 12 undervisningstimer fordelt på 6 uger udenfor almindelig skoletid. Der serveres et eftermiddagstraktement i form af saft, the, frugt og kage. Det er gratis at deltage, og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses. Marianne Zibrandtsen, rektor Aurehøj Gymnasium Henning Thomsen, rektor Ordrup Gymnasium Jørgen Rasmussen Gammel Hellerup Gymnasium Pia Nyring Øregård Gymnasium

4 AUREHØJ GYMNASIUM Program for Dansk: Emne: Mundtlig formidling Indhold: Vil du gerne blive bedre til at fremlægge en sag mundtligt at kunne tale overbevisende for noget der er vigtigt for dig? Så er dette kursus måske noget for dig. Vi vil over et forløb på 6 x 2 timer arbejde med argumentation i bred forstand, dvs. som et spørgsmål om bl.a. ordvalg, logisk struktur, en fri velfungerende stemme og naturlig performance... Kurset inddrager teknikker og begreber fra fagene retorik, drama og musik og fra poetry slam. Undervisningsformen bliver varieret; der vil være korte læreroplæg, sparring og arbejde i par, grupper og plenum, stemmetræningsøvelser Kurset kommer først og fremmest til at bygge på din egen aktivitet. Vi laver mange praktiske øvelser. Som forberedelse til ét af modulerne får du som opgave at forberede en taletekst hjemmefra. Når kurset er til ende, vil du være bedre rustet til at nå dine tilhørere med dit budskab og måske vinde deres tilslutning. Fag der indgår: Retorik, drama og musik Dine forudsætninger: Engagement og mod på at blive bedre... Arbejdsformer: Læreroplæg, praktiske øvelser mv. Undervisere: lektor Charlotte Nedergaard og lektor Hans-Henrik Storskov Tidspunkt: Hver tirsdag i uge 40 til uge 47 kl Sted: Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte Tilmelding:

5 AUREHØJ GYMNASIUM Program for Samfundsfag: Emne: Menneskerettigheder Indhold: Et forløb der tager udgangspunkt i humanisme begrebet i oldtiden over oplysningstidens filosofiske tanker om menneskerettighederne til udarbejdelsen af Menneskerettighedserklæring af I en samfundsfaglig kontekst skal vi undersøge, hvordan FN og menneskerettighederne er kommet under pres i en globaliseret verden. Vi skal gennemgå menneskerettigheds erklæringens bærende principper og analysere, hvorvidt Asian values og Cairo Erklæringen udgør en trussel mod menneskerettighederne. Dette skal danne grundlag for en vurdering af de fremtidige perspektiver for menneskerettighederne. Kurset omhandler tænkere som Seneca, Rosseau, Locke, Kant og Foucault. Vi skal arbejde med FN som organisation i en globaliseret verden, menneskerettighedernes bærende principper, hvordan menneskerettighederne er under pres af f.eks. Cairo Erklæringen, Asian Values og War on Terror og hvad de fremtidige perspektiver for menneskerettighederne er. Fag der indgår: Samfundsfag, oldtidskundskab og filosofi. Faglige forudsætninger: Interesse for menneskerettighederne. Arbejdsformer: Forelæsninger, gruppearbejde, dialog og kreative øvelser. Undervisere: Lektor Sonja Grønbæk, Lektor Tine Juel Simonsen og Lektor Lone Gad Gunbak. Tidspunkt: Hver torsdag fra uge 40 til uge 46 kl Tilmelding:

6 Program for Biologi Emne: Hjernens gåder Indhold: I denne MasterClass vil vi gå på opdagelse i hjernens kemi, der sætter rammerne for hvem vi er og hvordan vi har det. Kurset indledes med en klassisk gennemgang af hjernens opbygning og funktion, hvorefter der tages fat på forskellige aspekter af ubalancer eller skader i hjernen der kan ændre vores virkelighedsopfattelse og velbefindende. Vi vil bl.a. zoome ind på hjernens belønningscenter og de områder der styrer vores bevidsthed, motivation, glæde, indlæring, hukommelse, misbrug og afhængighed - og hvad der ellers måtte udtrykkes interesse for blandt deltagerne. Så kom og bliver klogere på dig selv. Fag der indgår: Biologi Faglige forudsætninger: Interesse for neurobiologi, og viljen til at bruge lidt tid på det. Arbejdsformer: Forelæsninger og gruppearbejde. Underviser: Kirsten Caesar Tidspunkt: Hver onsdag i uge 40 - uge 47 fra kl Sted: Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund Tilmelding:

7 Program for Kemi: Emne: Medicinal Kemi Indhold: Kan man blive syg - måske endda dø - af en uskyldig rift i fingeren? Det kan nemt blive tilfældet i fremtiden! Noget tyder nemlig på at bakterierne er ved at vinde kampen. I dag ser vi at multiresistente bakterier bliver hyppigere og hyppigere, og snart er vi nået dertil hvor penicillin og lignende midler ikke virker. - Nogle mener vi allerede er der! I dette forløb er der fokus på medicinalkemi, hvor vi vil se nærmere på kemikernes arbejde for at finde frem til nye lægemidler. Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger og mere dialogbaseret undervisning. Deltagelse forudsætter et højt fagligt niveau og en interesse for medicinal kemi. Udover det forudsættes der ikke forhåndsviden. Er du interesseret i at deltage bedes du skrive en kort motiveret ansøgning og stile denne til Fag der indgår: Kemi og biotek Faglige Forudsætninger: Du skal gå på en studieretning med kemi på B-niveau eller biotek. Undervisningsformer: Oplæg, opgaver Undervisere: Lektor Jens Sveistrup og Lektor Casper Dahl Tidspunkt: Hver tirsdag i uge 39 til uge 45 kl Sted: Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup Tilmelding:

8 Program for Samfundsfag: Emne: Det amerikanske midtvejsvalg November 2014 går amerikanerne til midtvejsvalg. I denne samfundsfaglige masterclass fokuserer vi på valget og amerikansk indenrigspolitik i det hele taget. Vi ser på den amerikanske partistruktur, valgsystemet, valgkampsmaskineriet og på de politiske temaer der spiller en rolle i valgkampen, herunder den berygtede sundhedsreform. Vi kigger nærmere på den i Danmark lidt oversete amerikanske kongres og på hvorfor netop den nuværende kongres er den mindst produktive i historien. Vi ser på hvilken rolle ideologierne og personerne spiller i amerikansk politik og hvad valgforskningen kan fortælle os om hvad der afgør amerikanske valg. Kampen om enkelte nøgleposter ved det meget vigtige senatsvalg vil blive inddraget, da magtbalancen i amerikansk politik afhænger meget af disse. Endelig kigger vi frem imod præsidentvalget i 2016, de mulige kandidater, hvad de står for, og hvad der kan komme til at afgøre det valg. Fag der indgår: Samfundsfag Faglige forudsætninger: Interesse for amerikansk politik Undervisningsformer: Foredrag, klassedialog Undervisere: Lektor Kasper Lauest Tidspunkt: Hver tirsdag i uge 39 til uge 45 fra kl Sted: Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, Lokale A4 Tilmelding: (max. antal deltagere: 24)

9 Program for Matematik og fysik: Emne: Konstruktion og programmering af en Segway Indhold: I dette masterclass forløb samarbejder gymnasiefagene matematik og fysik, og formålet med forløbet er, at give interesserede elever et indblik i konstruktionen af et forholdsvis kompliceret stykke legetøj - den såkaldte Segway. En Segway er et selvbalancerende transportmiddel med 2 hjul, hvor en person står oprejst på en akse mellem de to hjul. Konstruktionen af en sådan Segway er i sagens natur ikke helt triviel, og i dette masterclass forløb vil vi undersøge hvordan en Segway egentlig er konstrueret. Efter en teoretisk beskrivelse af en Segway, vil vi i forløbet konstruere vores egen Segway, med baggrund i den teoretiske og tekniske viden vi opnår. Konstruktionen indbefatter både den mekaniske konstruktion og programmering af softwaren i apparatet. Forløbet vil naturligvis ende op med en afprøvning af vores/jeres egen konstruktion. Så hvis du har en lille opfinder i maven, og godt kan lide at rode med små/større gørdet-selv projekter og har du endvidere mod på nogle små programmeringsudfordringer, så er dette masterclass forløb måske noget for dig. Fag der indgår: Matematik og fysik Faglige Forudsætninger: Interesse for fagene Undervisningsformer: Oplæg, opgaver Undervisere: Lektor Yenn Fang Loo og Lektor Mikkel Kresten Mathiasen Tidspunkt: Hver mandag i uge 39 til uge 45 kl Sted: Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup Tilmelding:

10 Øregård Gymnasium Program for Samfundsfag Emne: USA og BRIK-landene en ny international verdensorden? Indhold: Hvordan kommer det internationale politiske system til at se ud i fremtiden? Vil USA fortsat have rollen som unipol? Eller vil et eller flere af BRIK-landene afveje USA i et bipolært eller multipolært system? Hvad karakteriserer de enkelte BRIK-lande socialt, økonomisk og politisk? Hvilke typer af magt bliver centrale i det 21. århundrede?

11 Øregård Gymnasium Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Kenneth Waltz, Robert Kagan, Joseph Nye, Fareed Zakaria og Martin Jacques er nogle af de teoretikere, I vil få uddybet jeres kendskab til. Bøgerne Mette Skak m.fl.: Fremtidens stormagter (2010), P. Brøndum og A. Rasmussen: USA s udfordringer (2012), S. Roed Nielsen og J. Graves Sørensen: Brasilien en ny stormagt (2012) og J. Graves Sørensen og T. Siig Jessen: Indien den nye stormagt (2014) giver en god basis for vores arbejde. Vi tager udgangspunkt i en undersøgelse af USA s rolle i det internationale system og baggrunden herfor. I det næste modul foretager vi en komparativ analyse af de fire BRIK-lande. Derefter ser vi de følgende gange nærmere på hver af de fire BRIK er, og vi inddrager også EU og Japan. Undervejs vil vi desuden analysere nogle af brændpunkterne i international politik, og vi vil løbende fokusere på anvendelsen af IP-teorier og IP-begreber. Master-kurset er for dig, der brænder for international politik, og som overvejer at skrive SRP inden for IP. Det faglige niveau er højt svarende til 4.g-niveau så du får et fagligt løft! Fag der indgår: Samfundsfag. Faglige forudsætninger: Samfundsfag på A-niveau + at du er dygtig til samfundsfag! Arbejdsformer: Undervisningen veksler mellem forelæsninger og klassedialog. Undervisere: Peter Brøndum, Niels Gottlieb og Jacob Graves Sørensen, samfundsfagslærere på Øregård Gymnasium og forfattere til flere bøger om IP. Tidspunkt: Hver mandag i uge 39 til uge 47 kl Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej 32, 2900 Hellerup. Tilmelding:

12 AUREHØJ GYMNASIUM Øregård Gymnasium Skolevej Gentofte Kirkevej Charlottenlund Svanemøllevej Hellerup Gersonsvej Hellerup Tlf:

MasterClass. Efterår 2015. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA.

MasterClass. Efterår 2015. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA. MasterClass Efterår 2015 Dansk Historie Fysik Kemi Økonomi EU Kina USA Hjernens gåder Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl.

Læs mere

MasterClass. Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium. Visuel Kultur. Økonomi. Musik. Noder USA. Fysik.

MasterClass. Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium. Visuel Kultur. Økonomi. Musik. Noder USA. Fysik. MasterClass Visuel Kultur Musik Noder Økonomi EU Kina USA Kemi Fysik Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium MasterClass Øregård Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Ordrup

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

SPECIALER. Mødetid: 8.15 15.00

SPECIALER. Mødetid: 8.15 15.00 SPECIALEKATALOG 2015 SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 12 og 13, og eleverne i 7., 8. og 9. klasse skal sammen med primærlærerne

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Vil du udvikle dit talent?

Vil du udvikle dit talent? Region Nordjylland støtter gennem projektet Innovation og Talent en række talentforløb på de Nordjyske gymnasier. Her finder du en oversigt over talentforløb på gymnasier i Aalborg og Nørresundby. Talentforløbene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Undervisning - en vej til et bedre liv CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Efterår 2013 2 - CSV-Aarhus Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt. På CSV-Aarhus

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere