Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose. KunstCentret Silkeborg Bad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose. KunstCentret Silkeborg Bad 2013"

Transkript

1 Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose KunstCentret Silkeborg Bad 2013

2 Grafisk metamorfose Når udstillingen har overskriften Grafisk metamorfose sigtes der til en forvandling. Gennem en ændret arbejdmetode, et nyt motivfelt og anvendelsen af nye udtryksmedier har man kunnet iagttage, hvordan billedkunstner Steen Rasmussen gradvist har forvandlet grænserne for, hvad grafik og ikke mindst en grafisk tankegang kan være. Steen Rasmussen har længe arbejdet med de grafiske udtryk. Siden studieårene i 1980erne har han beskæftiget sig med grafik af den mere klassiske type, i form af tryk på papir og forskellige blandformer. Disse værker spænder fra de formatmæssigt ganske små og komprimerede, til lidt større blade. Udtrykket er ofte fortættet, lagvist, og holdt i ganske få mørke nuancer, af og til sekunderet af en enkelt klar farvetone. Hele vejen igennem Steen Rasmussens kunst går en linje omkring skabelsen af billedmæssige rum, der kan udtrykke noget, give plads for refleksion. Spillet mellem for og bag, lys og mørke er centrale redskaber. I det seneste årti har man kunnet se Steen Rasmussen arbejde mere og mere skulpturelt. Grafik er blevet en måde at tænke på, og ikke så meget et spørgsmål om trykketeknik, selvom her selvfølgelig ligger en stor viden og erfaring nu. Den grafiske tankegang udfoldes i både to og tre dimensioner og inkluderer jævnligt betragteren i det beskrevne rum, som en faktor i værket. En del af hans værker fremstår nu også som rumlige installationer. Værket Dialogue Table, som indgår i den aktuelle udstilling, er en rumlig, sort og meget grafisk skulptur, hvor kunstneren undersøger døden og skaber en slags meditationsrum med konkret fysisk plads til betragteren og på et mere metaforisk plan plads til dennes overvejelser om emnet. I andre værker arbejdes med udskæring, der kan minde om papirklippets leg med lys og mørke, og hvad der er foran og bagved, og ikke mindst - når det anvendes rumligt - giver fine og dramatiske skyggemuligheder. Det bevægelige billede er naturligvis til stede i det tredimensionelle rum, så snart beskueren selv bevæger sig rundt, men bevægelighed og nye perspektiver understreges på flere måder af kunstneren. Dels anvender han projektion, dels tilfører han en lydside, greb hvormed ideen om tid og varighed får en form i værket. Igen undergår vore forestillinger om rum og rummets afgrænsning en forvandling. Iben From Direktør, cand.mag., MMU KunstCentret Silkeborg Bad 3

3 Graphic Metamorphosis This exhibition is dubbed Graphic Metamorphosis because it aims at a transition, a metamorphosis, so to speak. By means of a new work method, motifs and new media of expression, the visual artist, Steen Rasmussen, makes it possible for the spectator to view how he has changed the limits of what graphics, and not least graphic reasoning, can be. Steen Rasmussen has worked with graphic expressions for quite some years. Ever since he graduated in the 1980s, he has worked with the more classic type of graphics as expressed in prints on paper or various mixed forms. These works range from the small, comprised prints to slightly bigger ones. The expression is often condensed in layers and kept in a few dark nuances, and occasionally in one singular, clear tone. The hallmark of Steen Rasmussen s art is creating a space which in an illustrative sense is expressive, triggering a reflection. The main vehicle is therefore the reflection between the forefront and the background, i.e. between light and darkness. Over the past decade, Steen Rasmussen s works have become increasingly sculptural in their mode of expression. Graphics has become a mode of reflection and not so much a matter of print technique, although it goes without saying that the artist now draws on his vast knowledge and experience within the field. The graphic way of thought is expressed two-dimensionally and three-dimensionally, frequently including the spectator in the room in question and as a factor within the work itself. A great number of his works now also appear as spatial installations. The work, Dialogue Table, which is included in this exhibition, is a spatial, black, very graphic sculpture in which the artist explores Death. He creates a kind of meditative space with room for the spectator to ponder meditate on a more metaphoric level on the topic. Steen Rasmussen works with carvings similar to the collages play with light and darkness, and what is at the front or at the back, and not least which - when used in a spatial sense triggers delicate and dramatic shadow effects. When the spectator moves about, the movable image is present in three-dimensional space. However, the artist underscores motion and new perspectives in several ways, e.g. by means of projection and sound. These are tools in which the element of time and duration are given a form within the work itself. Once more, our notion of space and its limitations undergoes a transformation. Iben From CEO, MA. MMU KunstCentret Silkeborg Bad 5

4 Grafisk metamorfose Tekst af mag. art Birgit Hessellund Der er kunstnere, der på et tidspunkt i livet har fundet deres kunstneriske udtryk, deres formel, og som i årene fremover bliver stående dér og skaber variationer over et tema eller en form. Den kategori hører Steen Rasmussen ikke til, tværtimod. Den retrospektive udstilling Grafisk metamorfose spænder derfor vidt, både i tid og udtryk, for Steen Rasmussen er en mand af mange talenter. Men han er først og fremmest grafiker, og udstillingen giver et indblik i de mange grafiske udtryk, han behersker. Og selv i de senere års skulpturelle værker bevarer han en grafisk dimension i den måde, hvorpå han tænker samspillet mellem lys og mørke, rum og flade. Den klassiske sort-hvide grafik udfolder sig i to dimensioner på papirets flade. Her er virkeligheden filtreret gennem kunstnerens blik og udtrykket komprimeret til kunst. Det er i sig selv en form for metamorfose det græske ord for forvandling, det at gå fra én tilstand til en anden. Under uddannelsen på Det jyske Kunstakademi havde Steen Rasmussen så forskellige kunstnere som John Olsen og Poul Skov Sørensen som undervisere. Begges arbejdsmåder kan spores i hans værk John Olsen, tingfinderen, der arbejder utraditionelt og har blik for skønheden i naturens efterladenskaber og processer, og Poul Skov Sørensen, der mere lavmælt repræsenterer det klassiske sort-hvide udtryk. Steen Rasmussens tidlige grafiske værker fra 80erne vidner om beherskelsen af de klassiske teknikker og det solide håndværk, og forener et figurativt fortællende formsprog med abstrakte elementer. De tidlige grafiske værker er gennemgående holdt i sort-hvid, kombineret med brune toner og en enkelt sartblå farveaccent. Og senere kommer den røde farve på banen. Ofte er det grafiske værk komponeret i flere lag, der skyder sig ind over hinanden. De rummer en historisk eller tidsmæssig dimension, som når menneskefiguren optræder som en gentaget skabelon, et led i en lang slægtskæde, der strækker sig fra urtid til nutid. Manden og kvinden, livet og døden er centrale temaer, der løber som en underliggende tråd gennem hele værket. Men Steen Rasmussen stiller sig ikke tilfreds med at arbejde i klassiske grafiske teknikker som træsnit, linoleumsnit, ætsning og radering han afsøger også feltets yderste grænser. Den grafiske metamorfose bliver derfor af endnu mere vidtrækkende karakter, når grafikken i de senere år har bevæget sig ned af væggen og ud i rummet som 3-dimensionale installationer i stort format. 6 7

5 8 9

6 Kunstneriske dialoger. At skabe kunst er ret beset en ensom gerning eller kan være det. Men den kan også skabes i dialog med andre, og sådanne kunstneriske dialoger har Steen Rasmussen ført med både danske og internationale samarbejdspartnere At han er en kosmopolit med et stort internationalt netværk kommer bl.a. til udtryk i det første værk, man møder på udstillingen, Brasilianske billeder- japanske skygger, Dette værk tager udgangspunkt i fotos fra brasilianske katolske kirkegårde, hvis monumentale gravmonumenter kan tage karakter af selviscenesættelse. Disse fotos blev siden omsat i udskårne, organiske sorte former, der rejser sig fra gulvet og vokser ud af væggen. Værket blev første gang blev udstillet i Japan, hvor det kastede sit skyggespil i det levende rum, i samspil med røde geometriske felter. Netop mødet med Japan og japansk filosofi har været en væsentlig inspiration for Steen Rasmussen og sat markante spor i hans værk, siden han i 1997 traf den japanske kunstner Rikou Ueda. De to kunstnere begyndte tre år senere at sende billeder frem og tilbage mellem Danmark og Japan, billeder, som de på skift bearbejdede i en kunstnerisk dialog på tværs af geografiske og kulturelle forskelle. Det nære samarbejde er fortsat og har ført en række fælles værker og udstillinger med sig. Et af de mest markante er det konceptuelle projekt Winds (Visualizing the immaterial), med deltagelse af parter fra verdens konfliktområder som Kina/Tibet, Bosnien/Serbien og Israel/Palæstina. De har på forskellige steder indfanget den vind, der lader hånt om territoriale grænser, og derpå konserveret den på dåse i al dens immaterielle flygtighed. De neutrale metaldåser udstilles som en helhed, og adskiller sig kun fra hinanden med den lille etiket, der dokumentarisk angiver tid og sted for dåsens indhold. Gennem årene er værket vokset i omfang, som man har kunnet følge på udstillinger i 2003, 2007 og Steen Rasmussens verbale og kunstneriske dialog med Rikou Ueda har også fundet udtryk i værket Dialogue Table fra 2009, et 3-dimensionalt værk, som Steen Rasmussen har udformet som et bord i udskæring og med lydside af de to kunstnere i fællesskab. Det vokser ud i rummet som et stort grafisk papirklip i forfinet filigran, en skulptur i organisk vækst, men holdt på plads af bordets geometriske flader. I de mørke udskæringer gemmer sig både buddhistiske og kristne symboler, og bordet rummer både en dialog mellem forskellige religioner og mellem livet og døden - det fællesmenneskelige vilkår uafhængigt af kulturelle forskelle. Interessen for huset (og gravmonumentet) som et spejlbillede af beboeren, dvs. en form for selviscenesættelse, har fundet nye udtryk i mødet med Silkeborg Bad. Her rejser sig florlette huse af bogbindergaze med referencer til stedets fortid som kursted for det velhavende borgerskabs dårligdomme og begreber som tuberkulose, hysteri og hypokondri. Gazehusene er sløret transparente, men har samtidig en vævet struktur. De fungerer som baggrund for projektioner af gamle fotos fra stedets historie, der samples ind over hinanden og ledsages af Esben Møller Hansens lydside. Andetsteds i udstillingen møder vi en helt anderledes række sygebilleder, men de har en mere nutidig karakter, og vidner om kunstnerens personlige livtag med sygdom og behandling. En nyskabelse med referencer til Silkeborg Bad er også det lille spejlkabinet, hvor man som Alice i Eventyrland træder ind i en fortryllet verden, der spejler den omliggende natur med dens vandspejl og store gamle træer. Hvor Steen Rasmussen tidligere egenhændigt har skåret motivet ud, eksperimenterer han her med laserudskæring i akryl, og kan dermed skabe en endnu større detaljerigdom, end hånden formår. I dette spejlrum oplever man sig selv i flere dimensioner, på én gang set ovenfra og nedenfra, foran og inden i rummet. Det er et værk, der bogstavelig talt spejler verden og os mennesker, når vi bevæger os ind i den. Som globetrotteren bliver Steen Rasmussen aldrig færdig med at udforske den ydre og den indre verden. Han er altid undervejs, og har på det seneste arbejdet sammen med både forfattere og musikere. I 2012 med udgangspunkt i forfatteren Amalie Smidts tekst Sommer i oktober, og har til udstillingen Grafisk metamorfose har han skabt nye stedsspecifikke værker med lydside af musikeren Esben Møller Hansen

7 12

8 15

9 17

10 Graphic Metamorphosis Text by Birgit Hessellund MA. There are artists who at some point in life have found their artistic expression, their formula and who in the coming years remain there, creating variations over a theme or a shape. Steen Rasmussen does not belong in this category at all. The retrospective exhibition, Graphic Metamorphosis, covers a wide range both in time and expression because here the artist is a man with many facets. He is a graphics artist more than anything else and the exhibition gives an insight into the many graphic expressions he masters. Even with his sculptural works in recent years, he maintains a graphic dimension in the way in which he perceives the interplay between light and darkness, space and surface. The classic black and white graphics unfolds itself in two dimensions on the surface of the paper. Here, realty is filtered through the artist s eye and the expression compressed into art. This in itself is a kind of metamorphosis the Greek word for transformation, i.e. moving from one state to another. When Steen Rasmussen studied at the Jutland Academy of Art from , he was tutored by two such diverse artists as John Olsen and Poul Skov Sørensen. The work method of both tutors can be traced in Steen Rasmussen s work John Olsen, The Thing Finger - which works untraditionally with an eye for the beauty of the processes and traces of Nature on the one hand and Poul Skov Sørensen, who represents the more subdued classic black and white expression. Steen Rasmussen s early graphic works from the 1980s are proof that he masters the classic techniques and the thorough knowledge of the art, combining figuratively narrative idioms with abstract elements. His early graphic works tend to be in black-and-white combined with brown tones and one single delicate blue accent of colour. Later on, the red colour is in the field. The graphic piece of work is often composed in several layers that interact with each other. They contain a historic, or a period of dimension, as regards time as when the human body appears as a repetitive template, a link in a long line of collateral kinship, stretching from the beginning of time to the present. Man and woman, Life and Death, are a unifying principle in his works. Yet Steen Rasmussen is not satisfied at merely working in classic, graphic techniques such as woodcut, linocut and etching. He wants to explore all the outer limitations of the field. This graphic metamorphosis thus becomes far more extensive since graphics has moved down from the wall and into space as large three-dimensional installations

11 21

12 Dialogues of art All things considered, creating art can be a lonely task. However, it can also be created in a dialogue with others, and Steen Rasmussen has done precisely that with Danish and international partners. He is a cosmopolitan with an impressive network was expressed in the first work we meet at the exhibition: Brazilian images Japanese shadows, This work is based on photographs from Catholic churchyards in Brazil in which the sepulchral monuments bear the hallmark of self-presentation. These photos were later transformed into carved, organic black shapes that rise from the floor and grow out of the wall. The work was on exhibition for the first time in Japan where it cast its phantasm in living space, interacting with red, geometric fields. The meeting with Japan and Japanese philosophy has been a considerable source of inspiration for Steen Rasmussen, setting their characteristic mark in his works since he met the Japanese artist, Rikou Ueda, in Three years later, the two artists began exchanging images between Denmark and Japan, which they took it in turns to adapt in an artful dialogue across geographical and cultural differences. Their close collaboration has continued, leading to a series of joint works and exhibitions. This saw the conceptual project, Winds (Visualizing the immaterial) with participants from the world s trouble spots, China/Tibet, Bosnia/Serbia, and Israel/Palestine. In various places, these artists captured the wind which mocks territorial boundaries and hence preserved it in a tin in all its immaterial elusiveness. The neutral metal tins are exhibited as a whole and only differ from each other by the small label which documents time and place of the content of the tin. The work has grown over the years as one can see on exhibitions in 2003, 2007 and Steen Rasmussen s verbal and artistic dialogue with Rikou Ueda is also expressed in Dialogue Table, a work that dates back to It is a three-dimensional work which Steen Rasmussen has shaped as a table in carving and with a sound-side by two artists in joint collaboration. It grows into space as a large, graphic collage in delicate filigree, a sculpture that grows organically but is kept in place by the geometric surfaces of the table. Buddhist and Christian symbols are hidden in the dark collage, and the table is a dialogue between various religions and between Life and Death, the joint elements common to Mankind irrespective of cultural differences. Like a globe-trotter, Steen Rasmussen will never finish exploring the exterior and interior world. He is always on the move, and most recently he has worked together with writers and musicians. Taking as his point of departure Amalie Schmidt s text, Sommer i oktober [Summer in October] from 2012 and for the Graphic Metamorphosis Exhibition, Steen Rasmussen has created new place-specific works with sounds composed by Esben Møller Hansen. The interest in the house (and the sepulchral monument) as a reflection of the inhabitant, by which is meant a a kind of self-presentation, has found new expressions at Silkeborg Bad. Here airy houses of gauze of the kind bookbinders used are a reminder of the days when the place was used as a spa to cure such ailments as ill health, tuberculosis, hysteria and hypochondria. The gauze houses are hazy-transparent yet have a woven structure. They serve as a background for projections of old photographs from the historic past of the place sampled into and over each other to the accompaniment of sounds composed by Esben Møller Hansen. Elsewhere in the exhibition, we come across a completely different series of sickness images, but they are more like present-day photos, testifying to the artist s personal struggle with sickness and treatment. The exhibition is also innovative in the sense that it refers not only to Silkeborg Bad and its past but has connotations to Alice in Wonderland, who steps into a magical world, which is the small mirror room that reflects the surrounding countryside with its water surface and old trees. Previously, Steen Rasmussen carved the motif himself but now he experiments with laser technique on cutting acryl. This enables him to create a wealth of elaborate details not otherwise possible by only using the hand. This mirror room makes you see yourself in various dimensions, from above and from below, and within the room. It is a work which literally reflects the world and us human beings when we step into it

13 25

14 Tilbageblik / Looking Back 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 35

19 36 37

20 38 39

21 40 41

22 42

23 45

24 46 47

25

26 50 51

27

28 Winds (Visualizing the immaterial) A continuing work in progres in Colaboration with Rikuo Ueda Aarhus kunstbygning 2003 Tikotin Museum of Japanes art Haifa, Israel 2007 Kunsthal Nord Aalborg 2011 Også vist på udstillingerne Waste not want not Delden, Holland 2008 Arima Onsen back alley art Project Kobe, Japan

29 56

30 58 59

31 60

32 Grafik /Printing 63

33 64

34 66

35 68 69

36

37 72 73

38 74

39 76

40

41 80 81

42 82

43 84

44 86

45

46

47 Installation Grafisk Metamorfose KunstCentret Silkeborg Bad side og 11 Brazilian image - Japanese Shadows side Passage Side Ekko Side 26 Dialogbord Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Sommer i oktober/summer in October Til digt af / to a Poem by Amalie Smith Ord og Rum 2012 Kunsthal Brænderigården, Viborg Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Dialogbord / Dialogue Table 2009 Kunsthal Brænderigården, Viborg Blandede materialer /Mixed media 200 x 200 x 240 cm side 38 Vanitassøjler /Vanitascollums 2010 Ceres, Aarhus 50 x 50 x 200 cm side39 Language is a virus 2008 waste not want not Delden, Holland 100 x 70 x.50 cm side Sound of Graphic 2007 Hotel Vanitas Museet for Religiøs kunst, Lemvig Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Brazilian image - Japanese Shadows 2006 Gallery Ou, Osaka Japan Plywood Variable mål /varying dimansions side Food non food 2006 Oude Blasiuskerk Delden Holland 375 x 150 x 200 cm side Gallery Ou 2004 Blandede materialer /mixed media Vaiable mål / varying Dimensions side Bog objekter /Book objects 2004 Hotel Vanitas Room 5 Ystad Kunstmuseum/ Sverige 2x 200 x 200 x 180 cm 92 side Winds installationsfoto Kunsthal Nord, Aalborg Waste not want not Delden, Holland Tikotin Museum of Japanese art Haifa Israel dokumetationsfoto fra Ramala og Jerusalem istallationsfoto Aarhus Kunstbygning Arima Onsen Back Alley Art Project Dokumentationsfoto fra Tibet og Kina Objekter /Objects side 50 Bagage 30 x 20 x 15 cm Bærbar 100 x 50 x 50 cm Andet / Other side 51 Sand printing 2008 Footprints along the coastline Vadehavsfestival, Marbæk plantage, Esbjerg side Malede køer / Painted Cows 2011 Sommerbjerg Gludsted side 54 Traveling wishing well 2011 Kina og Tibet

48 Grafik /Graphics side 4 For(f)gængelig 2007 unika tryk /Monoprint mixed tenik// mixed tecnique side 27 Ætsning og Træsnit / Etching and woodcut 20 x 27 cm side 62 Koldnål / Drypoint 27 x 42,5 cm 1990 Træsnit side 63 Japanese impressions Unika tryk / Mono prints 2010, 25 x25 cm Blandet teknik / mixed tecnique 25 x25 cm side Vanitas serie Unika tryk / Mono prints x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side fra serien det syge /from the serie the sick Unika tryk / Mono prints 2010, 68 x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 68 Vanitas serie Unika tryk / Mono prints 2007, 68 x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 69 Vanitas serie (korsbjerget) Unikatryk /Monoprints 2006, 50 x 50 cm Blandet teknik /Mixed technique side Japan serie Unikatryk /Monoprints 2003, 31 x 21 cm side fra serien det syge /from the serie the sick 2002, Unika tryk / Mono print 43 x 58 cm Blandet teknik / mixes tecnique side og 77 Repetion serie 2000 Unika print / Monoprint 50 x 40 cm side 76 spejling /reflection serie Unika print / Monoprint 32 x 60 cm side Ætsning / etching x 50 cm side Ætsninger /etchings 1994 & x 50 cm side 82 Træsnit og ætsning /woodcut and etching ,5 x 41 cm og 38,5 x 50 cm 95 side 83 Ætsning /etching x 40 cm side Koldnål /drypoint x 31 cm Koldnål /drypoint x 26,5 cm side Ætsninger / etchings stk 11,5 x 16 cm og 26,5 x 34 cm side Ætsninger / etchings x 39 cm 22,5 x 27,5 side Linoliumsnit / Linolcut 1985 Ko I & II / cow I & II 30 x 37 & 24,5 x 37,5 cm 1987 Landskab / Landscape 30 x 30 cm side 93 Hus serie Serie of Houses 2004 Unika tryk / Mono prints 100 x 80 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 94 Udsmykning til VIA campus Viborg 2011 Pigmentprint LInoliumsnit / linolcut 1980 og X 54 cm

49 Tekst: Iben From og Birgit Hessellund Oversættelse Anna Halager Portrætfoto: Jon Eirik Lundberg Foto : Steen Rasmussen, Kurt Nielsen foto side 28 og 29 Steen Rasmussen Fotografer og forfattere Layout: Steen Rasmussen Tryk Skive Offset ISBN Projektet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg / The project is sponsored by the Danish Arts Council Committee for Visual Arts. 96

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial

en status over mine aktiviteter i 2007 Hotel vanitas Sound of Graphic Museet for Religiøs Kunst XII Vilnius Painting Triennial 29/12 her er lige et billede der egentlig skulle have været vist i Hotel Vanitas`s Closet Biotop projekt men nu får det lov at være et billede der markerer mødet mellem 2 år 28/12 her er lige en status

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

o f Danish design for generations

o f Danish design for generations o f Danish design for generations PIECE of DENMARK bevæger sig i grænselandet mellem design og det skulpturelle, og mange oplever, at produkternes udtryk gør indtryk. Glæden ved godt håndværk såvel som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

"Red Winter" her 26/12-08 Footprints Små raderinger andre små gafiske blade

Red Winter her 26/12-08 Footprints Små raderinger andre små gafiske blade Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Red Winter" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-08.

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors.

TRADITION & QUALITY. are treasured worldwide by smokers and collectors. PIPES TRADITION & QUALITY Stanwell blev grundlagt i 1942, hvor Poul Stanwell drevet af sin store kærlighed til piber lagde grunden til det, som i dag er en af verdens førende pibefabrikker. Gennem årene

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ

EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument. 2009, aluminium, mirrors, i.a., dimensions variable. Photo: Adam Mørk (please scroll down for text in English) INVITATION EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ Indvielse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010.

EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010. IMAGO EVALUERING AF DANS/PERFORMANCE FORESTILLINGEN OG KULTURUDVEKSLINGSPROJEKTET IMAGO GRÆKENLAND/DANMARK, 2008 2010. INITIATIVTATER og KUNSTNERISK LEDER nønne mai svalholm/svalholm DANS IMAGO (Latin:

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m.

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m. Master i User Experience Design Søren Bolvig, bolvig@hum.aau.dk, 07.10.12 Program: Vision & kohærens 13.00-14.00 Vision & Valuebased Methodology m. øvelse 14.00-15.00 Designetnografi m. øvelse Analyse

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup

Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Daily Lazy: Astrid Svangren at Tranen/Hellerup 0 Mere Næste blog» Astrid Svangren at Tranen/Hellerup Astrid Svangren Opret blog In The Studio A Conversation With amongst all sorts of colours Daily Lazy

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere