Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose. KunstCentret Silkeborg Bad 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose. KunstCentret Silkeborg Bad 2013"

Transkript

1 Steen Rasmussen Grafisk Metamorfose KunstCentret Silkeborg Bad 2013

2 Grafisk metamorfose Når udstillingen har overskriften Grafisk metamorfose sigtes der til en forvandling. Gennem en ændret arbejdmetode, et nyt motivfelt og anvendelsen af nye udtryksmedier har man kunnet iagttage, hvordan billedkunstner Steen Rasmussen gradvist har forvandlet grænserne for, hvad grafik og ikke mindst en grafisk tankegang kan være. Steen Rasmussen har længe arbejdet med de grafiske udtryk. Siden studieårene i 1980erne har han beskæftiget sig med grafik af den mere klassiske type, i form af tryk på papir og forskellige blandformer. Disse værker spænder fra de formatmæssigt ganske små og komprimerede, til lidt større blade. Udtrykket er ofte fortættet, lagvist, og holdt i ganske få mørke nuancer, af og til sekunderet af en enkelt klar farvetone. Hele vejen igennem Steen Rasmussens kunst går en linje omkring skabelsen af billedmæssige rum, der kan udtrykke noget, give plads for refleksion. Spillet mellem for og bag, lys og mørke er centrale redskaber. I det seneste årti har man kunnet se Steen Rasmussen arbejde mere og mere skulpturelt. Grafik er blevet en måde at tænke på, og ikke så meget et spørgsmål om trykketeknik, selvom her selvfølgelig ligger en stor viden og erfaring nu. Den grafiske tankegang udfoldes i både to og tre dimensioner og inkluderer jævnligt betragteren i det beskrevne rum, som en faktor i værket. En del af hans værker fremstår nu også som rumlige installationer. Værket Dialogue Table, som indgår i den aktuelle udstilling, er en rumlig, sort og meget grafisk skulptur, hvor kunstneren undersøger døden og skaber en slags meditationsrum med konkret fysisk plads til betragteren og på et mere metaforisk plan plads til dennes overvejelser om emnet. I andre værker arbejdes med udskæring, der kan minde om papirklippets leg med lys og mørke, og hvad der er foran og bagved, og ikke mindst - når det anvendes rumligt - giver fine og dramatiske skyggemuligheder. Det bevægelige billede er naturligvis til stede i det tredimensionelle rum, så snart beskueren selv bevæger sig rundt, men bevægelighed og nye perspektiver understreges på flere måder af kunstneren. Dels anvender han projektion, dels tilfører han en lydside, greb hvormed ideen om tid og varighed får en form i værket. Igen undergår vore forestillinger om rum og rummets afgrænsning en forvandling. Iben From Direktør, cand.mag., MMU KunstCentret Silkeborg Bad 3

3 Graphic Metamorphosis This exhibition is dubbed Graphic Metamorphosis because it aims at a transition, a metamorphosis, so to speak. By means of a new work method, motifs and new media of expression, the visual artist, Steen Rasmussen, makes it possible for the spectator to view how he has changed the limits of what graphics, and not least graphic reasoning, can be. Steen Rasmussen has worked with graphic expressions for quite some years. Ever since he graduated in the 1980s, he has worked with the more classic type of graphics as expressed in prints on paper or various mixed forms. These works range from the small, comprised prints to slightly bigger ones. The expression is often condensed in layers and kept in a few dark nuances, and occasionally in one singular, clear tone. The hallmark of Steen Rasmussen s art is creating a space which in an illustrative sense is expressive, triggering a reflection. The main vehicle is therefore the reflection between the forefront and the background, i.e. between light and darkness. Over the past decade, Steen Rasmussen s works have become increasingly sculptural in their mode of expression. Graphics has become a mode of reflection and not so much a matter of print technique, although it goes without saying that the artist now draws on his vast knowledge and experience within the field. The graphic way of thought is expressed two-dimensionally and three-dimensionally, frequently including the spectator in the room in question and as a factor within the work itself. A great number of his works now also appear as spatial installations. The work, Dialogue Table, which is included in this exhibition, is a spatial, black, very graphic sculpture in which the artist explores Death. He creates a kind of meditative space with room for the spectator to ponder meditate on a more metaphoric level on the topic. Steen Rasmussen works with carvings similar to the collages play with light and darkness, and what is at the front or at the back, and not least which - when used in a spatial sense triggers delicate and dramatic shadow effects. When the spectator moves about, the movable image is present in three-dimensional space. However, the artist underscores motion and new perspectives in several ways, e.g. by means of projection and sound. These are tools in which the element of time and duration are given a form within the work itself. Once more, our notion of space and its limitations undergoes a transformation. Iben From CEO, MA. MMU KunstCentret Silkeborg Bad 5

4 Grafisk metamorfose Tekst af mag. art Birgit Hessellund Der er kunstnere, der på et tidspunkt i livet har fundet deres kunstneriske udtryk, deres formel, og som i årene fremover bliver stående dér og skaber variationer over et tema eller en form. Den kategori hører Steen Rasmussen ikke til, tværtimod. Den retrospektive udstilling Grafisk metamorfose spænder derfor vidt, både i tid og udtryk, for Steen Rasmussen er en mand af mange talenter. Men han er først og fremmest grafiker, og udstillingen giver et indblik i de mange grafiske udtryk, han behersker. Og selv i de senere års skulpturelle værker bevarer han en grafisk dimension i den måde, hvorpå han tænker samspillet mellem lys og mørke, rum og flade. Den klassiske sort-hvide grafik udfolder sig i to dimensioner på papirets flade. Her er virkeligheden filtreret gennem kunstnerens blik og udtrykket komprimeret til kunst. Det er i sig selv en form for metamorfose det græske ord for forvandling, det at gå fra én tilstand til en anden. Under uddannelsen på Det jyske Kunstakademi havde Steen Rasmussen så forskellige kunstnere som John Olsen og Poul Skov Sørensen som undervisere. Begges arbejdsmåder kan spores i hans værk John Olsen, tingfinderen, der arbejder utraditionelt og har blik for skønheden i naturens efterladenskaber og processer, og Poul Skov Sørensen, der mere lavmælt repræsenterer det klassiske sort-hvide udtryk. Steen Rasmussens tidlige grafiske værker fra 80erne vidner om beherskelsen af de klassiske teknikker og det solide håndværk, og forener et figurativt fortællende formsprog med abstrakte elementer. De tidlige grafiske værker er gennemgående holdt i sort-hvid, kombineret med brune toner og en enkelt sartblå farveaccent. Og senere kommer den røde farve på banen. Ofte er det grafiske værk komponeret i flere lag, der skyder sig ind over hinanden. De rummer en historisk eller tidsmæssig dimension, som når menneskefiguren optræder som en gentaget skabelon, et led i en lang slægtskæde, der strækker sig fra urtid til nutid. Manden og kvinden, livet og døden er centrale temaer, der løber som en underliggende tråd gennem hele værket. Men Steen Rasmussen stiller sig ikke tilfreds med at arbejde i klassiske grafiske teknikker som træsnit, linoleumsnit, ætsning og radering han afsøger også feltets yderste grænser. Den grafiske metamorfose bliver derfor af endnu mere vidtrækkende karakter, når grafikken i de senere år har bevæget sig ned af væggen og ud i rummet som 3-dimensionale installationer i stort format. 6 7

5 8 9

6 Kunstneriske dialoger. At skabe kunst er ret beset en ensom gerning eller kan være det. Men den kan også skabes i dialog med andre, og sådanne kunstneriske dialoger har Steen Rasmussen ført med både danske og internationale samarbejdspartnere At han er en kosmopolit med et stort internationalt netværk kommer bl.a. til udtryk i det første værk, man møder på udstillingen, Brasilianske billeder- japanske skygger, Dette værk tager udgangspunkt i fotos fra brasilianske katolske kirkegårde, hvis monumentale gravmonumenter kan tage karakter af selviscenesættelse. Disse fotos blev siden omsat i udskårne, organiske sorte former, der rejser sig fra gulvet og vokser ud af væggen. Værket blev første gang blev udstillet i Japan, hvor det kastede sit skyggespil i det levende rum, i samspil med røde geometriske felter. Netop mødet med Japan og japansk filosofi har været en væsentlig inspiration for Steen Rasmussen og sat markante spor i hans værk, siden han i 1997 traf den japanske kunstner Rikou Ueda. De to kunstnere begyndte tre år senere at sende billeder frem og tilbage mellem Danmark og Japan, billeder, som de på skift bearbejdede i en kunstnerisk dialog på tværs af geografiske og kulturelle forskelle. Det nære samarbejde er fortsat og har ført en række fælles værker og udstillinger med sig. Et af de mest markante er det konceptuelle projekt Winds (Visualizing the immaterial), med deltagelse af parter fra verdens konfliktområder som Kina/Tibet, Bosnien/Serbien og Israel/Palæstina. De har på forskellige steder indfanget den vind, der lader hånt om territoriale grænser, og derpå konserveret den på dåse i al dens immaterielle flygtighed. De neutrale metaldåser udstilles som en helhed, og adskiller sig kun fra hinanden med den lille etiket, der dokumentarisk angiver tid og sted for dåsens indhold. Gennem årene er værket vokset i omfang, som man har kunnet følge på udstillinger i 2003, 2007 og Steen Rasmussens verbale og kunstneriske dialog med Rikou Ueda har også fundet udtryk i værket Dialogue Table fra 2009, et 3-dimensionalt værk, som Steen Rasmussen har udformet som et bord i udskæring og med lydside af de to kunstnere i fællesskab. Det vokser ud i rummet som et stort grafisk papirklip i forfinet filigran, en skulptur i organisk vækst, men holdt på plads af bordets geometriske flader. I de mørke udskæringer gemmer sig både buddhistiske og kristne symboler, og bordet rummer både en dialog mellem forskellige religioner og mellem livet og døden - det fællesmenneskelige vilkår uafhængigt af kulturelle forskelle. Interessen for huset (og gravmonumentet) som et spejlbillede af beboeren, dvs. en form for selviscenesættelse, har fundet nye udtryk i mødet med Silkeborg Bad. Her rejser sig florlette huse af bogbindergaze med referencer til stedets fortid som kursted for det velhavende borgerskabs dårligdomme og begreber som tuberkulose, hysteri og hypokondri. Gazehusene er sløret transparente, men har samtidig en vævet struktur. De fungerer som baggrund for projektioner af gamle fotos fra stedets historie, der samples ind over hinanden og ledsages af Esben Møller Hansens lydside. Andetsteds i udstillingen møder vi en helt anderledes række sygebilleder, men de har en mere nutidig karakter, og vidner om kunstnerens personlige livtag med sygdom og behandling. En nyskabelse med referencer til Silkeborg Bad er også det lille spejlkabinet, hvor man som Alice i Eventyrland træder ind i en fortryllet verden, der spejler den omliggende natur med dens vandspejl og store gamle træer. Hvor Steen Rasmussen tidligere egenhændigt har skåret motivet ud, eksperimenterer han her med laserudskæring i akryl, og kan dermed skabe en endnu større detaljerigdom, end hånden formår. I dette spejlrum oplever man sig selv i flere dimensioner, på én gang set ovenfra og nedenfra, foran og inden i rummet. Det er et værk, der bogstavelig talt spejler verden og os mennesker, når vi bevæger os ind i den. Som globetrotteren bliver Steen Rasmussen aldrig færdig med at udforske den ydre og den indre verden. Han er altid undervejs, og har på det seneste arbejdet sammen med både forfattere og musikere. I 2012 med udgangspunkt i forfatteren Amalie Smidts tekst Sommer i oktober, og har til udstillingen Grafisk metamorfose har han skabt nye stedsspecifikke værker med lydside af musikeren Esben Møller Hansen

7 12

8 15

9 17

10 Graphic Metamorphosis Text by Birgit Hessellund MA. There are artists who at some point in life have found their artistic expression, their formula and who in the coming years remain there, creating variations over a theme or a shape. Steen Rasmussen does not belong in this category at all. The retrospective exhibition, Graphic Metamorphosis, covers a wide range both in time and expression because here the artist is a man with many facets. He is a graphics artist more than anything else and the exhibition gives an insight into the many graphic expressions he masters. Even with his sculptural works in recent years, he maintains a graphic dimension in the way in which he perceives the interplay between light and darkness, space and surface. The classic black and white graphics unfolds itself in two dimensions on the surface of the paper. Here, realty is filtered through the artist s eye and the expression compressed into art. This in itself is a kind of metamorphosis the Greek word for transformation, i.e. moving from one state to another. When Steen Rasmussen studied at the Jutland Academy of Art from , he was tutored by two such diverse artists as John Olsen and Poul Skov Sørensen. The work method of both tutors can be traced in Steen Rasmussen s work John Olsen, The Thing Finger - which works untraditionally with an eye for the beauty of the processes and traces of Nature on the one hand and Poul Skov Sørensen, who represents the more subdued classic black and white expression. Steen Rasmussen s early graphic works from the 1980s are proof that he masters the classic techniques and the thorough knowledge of the art, combining figuratively narrative idioms with abstract elements. His early graphic works tend to be in black-and-white combined with brown tones and one single delicate blue accent of colour. Later on, the red colour is in the field. The graphic piece of work is often composed in several layers that interact with each other. They contain a historic, or a period of dimension, as regards time as when the human body appears as a repetitive template, a link in a long line of collateral kinship, stretching from the beginning of time to the present. Man and woman, Life and Death, are a unifying principle in his works. Yet Steen Rasmussen is not satisfied at merely working in classic, graphic techniques such as woodcut, linocut and etching. He wants to explore all the outer limitations of the field. This graphic metamorphosis thus becomes far more extensive since graphics has moved down from the wall and into space as large three-dimensional installations

11 21

12 Dialogues of art All things considered, creating art can be a lonely task. However, it can also be created in a dialogue with others, and Steen Rasmussen has done precisely that with Danish and international partners. He is a cosmopolitan with an impressive network was expressed in the first work we meet at the exhibition: Brazilian images Japanese shadows, This work is based on photographs from Catholic churchyards in Brazil in which the sepulchral monuments bear the hallmark of self-presentation. These photos were later transformed into carved, organic black shapes that rise from the floor and grow out of the wall. The work was on exhibition for the first time in Japan where it cast its phantasm in living space, interacting with red, geometric fields. The meeting with Japan and Japanese philosophy has been a considerable source of inspiration for Steen Rasmussen, setting their characteristic mark in his works since he met the Japanese artist, Rikou Ueda, in Three years later, the two artists began exchanging images between Denmark and Japan, which they took it in turns to adapt in an artful dialogue across geographical and cultural differences. Their close collaboration has continued, leading to a series of joint works and exhibitions. This saw the conceptual project, Winds (Visualizing the immaterial) with participants from the world s trouble spots, China/Tibet, Bosnia/Serbia, and Israel/Palestine. In various places, these artists captured the wind which mocks territorial boundaries and hence preserved it in a tin in all its immaterial elusiveness. The neutral metal tins are exhibited as a whole and only differ from each other by the small label which documents time and place of the content of the tin. The work has grown over the years as one can see on exhibitions in 2003, 2007 and Steen Rasmussen s verbal and artistic dialogue with Rikou Ueda is also expressed in Dialogue Table, a work that dates back to It is a three-dimensional work which Steen Rasmussen has shaped as a table in carving and with a sound-side by two artists in joint collaboration. It grows into space as a large, graphic collage in delicate filigree, a sculpture that grows organically but is kept in place by the geometric surfaces of the table. Buddhist and Christian symbols are hidden in the dark collage, and the table is a dialogue between various religions and between Life and Death, the joint elements common to Mankind irrespective of cultural differences. Like a globe-trotter, Steen Rasmussen will never finish exploring the exterior and interior world. He is always on the move, and most recently he has worked together with writers and musicians. Taking as his point of departure Amalie Schmidt s text, Sommer i oktober [Summer in October] from 2012 and for the Graphic Metamorphosis Exhibition, Steen Rasmussen has created new place-specific works with sounds composed by Esben Møller Hansen. The interest in the house (and the sepulchral monument) as a reflection of the inhabitant, by which is meant a a kind of self-presentation, has found new expressions at Silkeborg Bad. Here airy houses of gauze of the kind bookbinders used are a reminder of the days when the place was used as a spa to cure such ailments as ill health, tuberculosis, hysteria and hypochondria. The gauze houses are hazy-transparent yet have a woven structure. They serve as a background for projections of old photographs from the historic past of the place sampled into and over each other to the accompaniment of sounds composed by Esben Møller Hansen. Elsewhere in the exhibition, we come across a completely different series of sickness images, but they are more like present-day photos, testifying to the artist s personal struggle with sickness and treatment. The exhibition is also innovative in the sense that it refers not only to Silkeborg Bad and its past but has connotations to Alice in Wonderland, who steps into a magical world, which is the small mirror room that reflects the surrounding countryside with its water surface and old trees. Previously, Steen Rasmussen carved the motif himself but now he experiments with laser technique on cutting acryl. This enables him to create a wealth of elaborate details not otherwise possible by only using the hand. This mirror room makes you see yourself in various dimensions, from above and from below, and within the room. It is a work which literally reflects the world and us human beings when we step into it

13 25

14 Tilbageblik / Looking Back 26 27

15 28 29

16 30 31

17 32 33

18 35

19 36 37

20 38 39

21 40 41

22 42

23 45

24 46 47

25

26 50 51

27

28 Winds (Visualizing the immaterial) A continuing work in progres in Colaboration with Rikuo Ueda Aarhus kunstbygning 2003 Tikotin Museum of Japanes art Haifa, Israel 2007 Kunsthal Nord Aalborg 2011 Også vist på udstillingerne Waste not want not Delden, Holland 2008 Arima Onsen back alley art Project Kobe, Japan

29 56

30 58 59

31 60

32 Grafik /Printing 63

33 64

34 66

35 68 69

36

37 72 73

38 74

39 76

40

41 80 81

42 82

43 84

44 86

45

46

47 Installation Grafisk Metamorfose KunstCentret Silkeborg Bad side og 11 Brazilian image - Japanese Shadows side Passage Side Ekko Side 26 Dialogbord Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Sommer i oktober/summer in October Til digt af / to a Poem by Amalie Smith Ord og Rum 2012 Kunsthal Brænderigården, Viborg Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Dialogbord / Dialogue Table 2009 Kunsthal Brænderigården, Viborg Blandede materialer /Mixed media 200 x 200 x 240 cm side 38 Vanitassøjler /Vanitascollums 2010 Ceres, Aarhus 50 x 50 x 200 cm side39 Language is a virus 2008 waste not want not Delden, Holland 100 x 70 x.50 cm side Sound of Graphic 2007 Hotel Vanitas Museet for Religiøs kunst, Lemvig Blandede Materialer / mixed Media Variable mål / Varying dimensions side Brazilian image - Japanese Shadows 2006 Gallery Ou, Osaka Japan Plywood Variable mål /varying dimansions side Food non food 2006 Oude Blasiuskerk Delden Holland 375 x 150 x 200 cm side Gallery Ou 2004 Blandede materialer /mixed media Vaiable mål / varying Dimensions side Bog objekter /Book objects 2004 Hotel Vanitas Room 5 Ystad Kunstmuseum/ Sverige 2x 200 x 200 x 180 cm 92 side Winds installationsfoto Kunsthal Nord, Aalborg Waste not want not Delden, Holland Tikotin Museum of Japanese art Haifa Israel dokumetationsfoto fra Ramala og Jerusalem istallationsfoto Aarhus Kunstbygning Arima Onsen Back Alley Art Project Dokumentationsfoto fra Tibet og Kina Objekter /Objects side 50 Bagage 30 x 20 x 15 cm Bærbar 100 x 50 x 50 cm Andet / Other side 51 Sand printing 2008 Footprints along the coastline Vadehavsfestival, Marbæk plantage, Esbjerg side Malede køer / Painted Cows 2011 Sommerbjerg Gludsted side 54 Traveling wishing well 2011 Kina og Tibet

48 Grafik /Graphics side 4 For(f)gængelig 2007 unika tryk /Monoprint mixed tenik// mixed tecnique side 27 Ætsning og Træsnit / Etching and woodcut 20 x 27 cm side 62 Koldnål / Drypoint 27 x 42,5 cm 1990 Træsnit side 63 Japanese impressions Unika tryk / Mono prints 2010, 25 x25 cm Blandet teknik / mixed tecnique 25 x25 cm side Vanitas serie Unika tryk / Mono prints x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side fra serien det syge /from the serie the sick Unika tryk / Mono prints 2010, 68 x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 68 Vanitas serie Unika tryk / Mono prints 2007, 68 x 50 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 69 Vanitas serie (korsbjerget) Unikatryk /Monoprints 2006, 50 x 50 cm Blandet teknik /Mixed technique side Japan serie Unikatryk /Monoprints 2003, 31 x 21 cm side fra serien det syge /from the serie the sick 2002, Unika tryk / Mono print 43 x 58 cm Blandet teknik / mixes tecnique side og 77 Repetion serie 2000 Unika print / Monoprint 50 x 40 cm side 76 spejling /reflection serie Unika print / Monoprint 32 x 60 cm side Ætsning / etching x 50 cm side Ætsninger /etchings 1994 & x 50 cm side 82 Træsnit og ætsning /woodcut and etching ,5 x 41 cm og 38,5 x 50 cm 95 side 83 Ætsning /etching x 40 cm side Koldnål /drypoint x 31 cm Koldnål /drypoint x 26,5 cm side Ætsninger / etchings stk 11,5 x 16 cm og 26,5 x 34 cm side Ætsninger / etchings x 39 cm 22,5 x 27,5 side Linoliumsnit / Linolcut 1985 Ko I & II / cow I & II 30 x 37 & 24,5 x 37,5 cm 1987 Landskab / Landscape 30 x 30 cm side 93 Hus serie Serie of Houses 2004 Unika tryk / Mono prints 100 x 80 cm Blandet teknik / mixed tecnique side 94 Udsmykning til VIA campus Viborg 2011 Pigmentprint LInoliumsnit / linolcut 1980 og X 54 cm

49 Tekst: Iben From og Birgit Hessellund Oversættelse Anna Halager Portrætfoto: Jon Eirik Lundberg Foto : Steen Rasmussen, Kurt Nielsen foto side 28 og 29 Steen Rasmussen Fotografer og forfattere Layout: Steen Rasmussen Tryk Skive Offset ISBN Projektet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg / The project is sponsored by the Danish Arts Council Committee for Visual Arts. 96

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø

Danish Artists Books. Danske Kunstnerbøger. Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Danske Kunstnerbøger Danish Artists Books Edited by Thomas Hvid Kromann, Louise Hold Sidenius Maria Kjær Themsen & Marianne Vierø Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König 9 Forord Preface Indhold

Læs mere

instantherlev projects for a Copenhagen suburb

instantherlev projects for a Copenhagen suburb instantherlev projects for a Copenhagen suburb Denne publikation er udgivet i forbindelse med udstillingen This publication has been published on the occasion of the exhibition instantherlev der fandt

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere

25.05 05.08. Christina Mackie

25.05 05.08. Christina Mackie 25.05 05.08 Christina Mackie Introduktion Introduction Dette er den første udstilling i Skandinavien af den canadiske kunstner Christina Mackie. Udstillingen, som har titlen Painting the Weights, fungerer

Læs mere

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5

MATERIAL WITNESS. Det Fynske Kunstakademi Afgang 2015. Introduktion/ Introduction 4-5 IBEN LILLERIIS ANDERSEN, JONA BORRUT, CURRENTLY FICTIONAL, SIF HEDEGÅRD, JOHANNE HELGA HEIBERG JOHANSEN, JONNA LJÓSÁ, JACOB MORELL, SARA PLINIUS, KATTI PÄRKSON-KULL MATERIAL WITNESS Introduktion/ Introduction

Læs mere

mette sandbye Hverdagen set med andre briller The everyday life seen through different glasses

mette sandbye Hverdagen set med andre briller The everyday life seen through different glasses mette sandbye Hverdagen set med andre briller The everyday life seen through different glasses Keld Helmer-Petersen (1920-2013) er dansk fotografis store nestor, og det er med ham, at traditionen for et

Læs mere

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts

Kim Buck. Jorunn Veiteberg. Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Kim Buck Jorunn Veiteberg Det er tanken, der tæller It s the Thought That Counts Jorunn Veiteberg Tak til: Thanks to: Oak Foundation Bergiafonden Toyota-Fonden Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

vinter / winter 2007 #01

vinter / winter 2007 #01 #01 contemporary art & social life Karriere er en cafe/restaurant/bar på Flæsketorvet i København. Internationale kunstnere har bidraget med kunstværker der indgår i stedets design og funktioner. Karriere

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger

Veje der krydses Crossroads OLIVER. Skulpturer og raderinger Veje der krydses Crossroads OLIVER Skulpturer og raderinger Odense Valgmenighed 2015 2 Three Cultures, 2006 Introduktion til udstillingen Veje der krydses Når to veje mødes, er der også to veje at gå.

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V

Danish Design Award 2012. udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V 2012 Danish Design Award 2012 udgivet af/published by Dansk Design Center Danish Design Centre H.C. Andersens Boulevard 27 1553 Copenhagen V T +45 3369 3369 F +45 3369 3300 design@ddc.dk www.ddc.dk isbn

Læs mere

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første

Læs mere

PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture

PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award. Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture PORTRÆT NU! PORTRÆT NU! Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris Brewer J.C. Jacobsen s Portrait Award Samtidig portrætkunst i Norden Contemporary Nordic Portraiture Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Pieces in Conversation

Pieces in Conversation Pieces in Conversation A selection of works by Yvette Brackman & Maria Finn Works and Letters: Maria Finn and Yvette Brackman Texts: Cecilie Høgsbro and Kristine Kern Layout: smokeandmirrorsstudio.dk Tryk:

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

FLUX Research at The Danish Design School

FLUX Research at The Danish Design School FLUX Research at The Danish Design School First published in Denmark in 2009 by The Danish Design School Press 2009 The Danish Design School Press Strandboulevarden 47 DK - 2100 Copenhagen Ø Denmark www.dkds.dk

Læs mere

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49

EJ 5 Corona 6-11. EJ 8 A-Chair 12-13. EJ 11 Donna 14-17 EJ 20 18-21 EJ 40 22-25 EJ 56 26-29 EJ 60 30-35. EJ 70 80 Partner 36-43. EJ 96 Apollo 44-49 EJ 5 Corona EJ 8 A-Chair EJ 11 Donna EJ 20 EJ 40 EJ 56 EJ 60 EJ 70 80 Partner EJ 96 Apollo EJ 100 Oxchair EJ Historie / EJ History EJ 150 EJ 205 Flamingo EJ 220 EJ 315 EJ 600 EJ 660 EJ 900 Pipeline, Cobra

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk NORDISK MUSEOLOGI 2009 1 Indhold Museologen Marc Maure sendte i 2008 et forslag til redaktionen om at vælge udstillingsmediets historie, dets form, æstetik og indhold som et kommende tema for Nordisk Museologi.

Læs mere

CHRISTOFFER MUNCH ANDERSEN

CHRISTOFFER MUNCH ANDERSEN CHRISTOFFER MUNCH ANDERSEN Contents 4 10 The Complete Abstract Illusion Den fuldendte abstrakte illusion 15 31 47 59 65 87 Familiar Close Ups To the Edge Milk & Juice Vejle Brewery Pick Paintings Other

Læs mere