ML SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning"

Transkript

1 ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

2 Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen skader, direkte eller indirekte, som skyldes eller har forbindelse med brug af denne vejledning Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. ML-1710 og Samsung-logoet er varemærker, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Centronics er et varemærke, der tilhører Centronics Data Computer Corporation. IBM og IBM PC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation. Apple, AppleTalk, TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 og Windows XP er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Alle andre fabrikater eller produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive firmaer eller organisationer. i

3 INDHOLD Kapitel 1: INTRODUKTION Specialfunktioner Printerkomponenter Set forfra Indeni Set bagfra Brug af betjeningspanelet Lamperne On Line/Error og Toner Save Knappen Cancel Kapitel 2: OPSÆTNING AF PRINTEREN Udpakning Valg af placering Installation af tonerpatronen Ilægning af papir Ændring af papirstørrelsen i bakken Tilslutte et printerkabel Tænde printeren Udskrive en demoside Installation af printersoftwaren Printerdriverfunktioner Installere printersoftware i Windows ii

4 Kapitel 3: BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER Valg af papir og andre materialer Størrelser og kapaciteter Retningslinjer for papir og specielle materialer Valg af udskriftsudgang Udskrivning til den øverste udbakke (forsiden nedad) Udskrivning til den bagerste udbakke (forsiden opad) Ilægning af papir Brug af bakken Brug af den manuelle arkføder Udskrivning af konvolutter Udskrivning af etiketter Udskrivning af transparenter Udskrivning på karton eller materialer med brugerdefineret størrelse Udskrivning på fortrykt papir Kapitel 4: UDSKRIVNINGSOPGAVER Udskrivning af et dokument Annullering af et udskriftsjob Bruge en foretrukken indstilling Brug af Hjælp Indstilling af papiregenskaberne Brug af funktionen Tonerbesparelse Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N sider pr. ark) Skalering af dit dokument Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse Udskrivning af plakater Indstilling af grafikegenskaber Udskrivning af vandmærker Brug af et eksisterende vandmærke Oprettelse af et vandmærke Redigering af et vandmærke Sletning af et vandmærke Udskrivning af overlays Hvad er et overlay? Oprettelse af et nyt sideoverlay Brug af et sideoverlay Sletning af et sideoverlay iii

5 Brug af Status Monitor Åbning af Status Monitor Opsætning af en lokalt delt printer Windows 98/Me Windows 2000/XP/NT Kapitel 5: VEDLIGEHOLDELSE AF PRINTEREN Vedligeholdelse af tonerpatronen Omfordeling af toner Udskiftning af tonerpatronen Rengøring af printeren Rengøring af ydersiden Rengøring indeni Forbrugsstoffer og reservedele Kapitel 6: PROBLEMLØSNING Fejlfindingscheckliste Løsning af generelle udskrivningsproblemer Udredning af papirstop I papirudgangsområdet I papirfødningsområdet Omkring tonerpatronen Tips til at undgå papirstop ved udskrivning på papir i A5-størrelse Tip til at undgå papirstop Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Checkliste for udskriftskvaliteten Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Fejlfindingsmeddelelser Almindelige Windows-problemer Almindelige Macintosh-problemer Problemer i Chooser Udskrivningsfejl Almindelige Linux-problemer iv

6 Kapitel 7: APPENDIKS Brug af printeren med Macintosh Installation af software til Macintosh Udskrivning af et dokument Brug af avancerede udskrivningsfunktioner Brug af printeren under Linux Installation af printerdriveren Ændring af printerens tilslutningsmetode Brug af Konfigurationsværktøjet Ændring af LLPR-egenskaber Printerspecifikationer Papirspecifikationer Oversigt Brugbare papirstørrelser Retningslinjer for brug af papir Papirspecifikationer Papirudgangskapacitet Printer- og papiropbevaringsbetingelser v

7 Miljø- og sikkerhedsovervejelser Erklæring om lasersikkerhed Printeren er certificeret i USA i overensstemmelse med kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 underkapitel J for laserprodukter af Klasse I(1) og er i øvrigt certificeret som et laserprodukt i Klasse I i overensstemmelse med kravene i IEC 825. Laserprodukter i Klasse I betragtes ikke som farlige. Lasersystemet og printeren er designet, så personer aldrig udsættes for laserstråling over Klasse I-niveauet under normal betjening, brugervedligeholdelse eller foreskrevne servicebetingelser. ADVARSEL Betjen eller servicer aldrig printeren med beskyttelseslåget fjernet fra laser/ scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne. Ved brug af dette produkt skal disse grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at reducere risikoen for ildebrand, elektrisk stød og personskade: vi

8 Ozonsikkerhed Strømbesparelse Denne maskine producerer ozon under normal drift. Denne ozon udgør ikke nogen sikkerhedsrisiko for operatøren. Imidlertid tilrådes det at betjene maskinen i et godt udluftet område. Hvis du har behov for yderligere oplysninger om ozon, kan du kontakte den nærmeste Samsung-forhandler. Denne printer indeholder avanceret teknologi til energibesparelse, der reducerer strømforbruget, når den ikke er i aktiv brug. Når printeren ikke modtager data i en længere periode, reduceres strømforbruget automatisk. Mærket Energy Star udgør ikke en EPA-godkendelse af noget produkt eller nogen serviceydelse. Udsendelse af radiofrekvent stråling FCC-regler Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i overensstemmelse med Part 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og det kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr bevirker skadelig interferens med radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke udstyret og tænde det igen, bør brugeren forsøge at korrigere for interferensen ved at anvende en af følgende fremgangsmåder: 1 Dreje eller flytte modtageantennen. 2 Øge afstanden mellem udstyret og modtageren. 3 Tilslutte udstyret til en stikkontakt, der er forbundet til et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til. 4 Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. FORSIGTIG: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkelig er godkendt af producenten, der har ansvaret for overholdelsen af reglerne, kan ophæve brugerens ret til at anvende udstyret. vii

9 Canadiske radiointerferensregler Dette digitale apparat overstiger ikke Klasse B-grænseværdierne for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater som angivet i standarden Digital Apparatus, ICES-003 udgivet af Industry and Science Canada for udstyr, der forårsager interferens. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : Appareils Numériques, ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Konformitetserklæring (europæiske lande) Godkendelser og certificeringer viii Den CE-mærkning, der er anvendt til dette produkt, symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd. Erklæring om overholdelse af følgende relevante EU-direktiver 93/68/EØF med de angivne datoer: 1. januar 1995: Rådets Direktiv nr. 73/23/EØF Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om lavvoltsudstyr. 1. januar 1996: Rådets Direktiv nr. 89/336/EØF (92/31/EØF) Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådets Direktiv nr. 1999/5/EF vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres konformitet. En komplet erklæring, der definerer de relevante direktiver og relevante standarder, kan rekvireres hos repræsentanten for Samsung Electronics Co., Ltd. EF-certificering Certificering i henhold til Direktiv nr. 1999/5/EF om Radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr (FAX) Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung for paneuropæisk enkelterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN) i overensstemmelse med Direktiv nr. 1999/5/EF. Dette produkt er designet til at fungere sammen med de nationale telefonnet og kompatible PBC'er i de europæiske lande: Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang kontakte Euro QA Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd. Produktet er testet mod TBR21 og/eller TBR 38. Som hjælp til brug og anvendelse af terminaludstyr, der overholder denne standard, har ETSI (European Telecommunication Standards Institute) udgivet et vejledende dokument (EG ), der indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af TBR21-terminalers netværkskompatibilitet. Produktet er designet efter og fuldt kompatibelt med alle de relevante vejledende kommentarer i dette dokument.

10 ix

11 ADVARSEL Skil ikke printeren ad. Dette kan forårsage elektrisk stød. Hvis du ofte udskriver mange sider, kan overfladen på outputbakken blive varm. Vær omhyggelig med ikke at røre ved overfladen. Dette gælder især børn. x

12 1 INTRODUKTION Tillykke med købet af din printer! Dette kapitel omhandler: Specialfunktioner Printerkomponenter Brug af betjeningspanelet

13 Specialfunktioner Din nye printer er forsynet med en række specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten, så du opnår en konkurrencemæssig fordel. Du kan: Udskrive med fremragende kvalitet og høj hastighed Du kan udskrive med 600 dpi (dots per inch). Se side Udskriver 17 sider i minuttet (størrelsen Letter), 16 sider i minuttet (størrelsen A4). Håndtere papir fleksibelt Standardbakke med 250-ark og enkeltarks manuel arkføder, der understøtter forskellige papirstørrelser og -typer. To udbakker; vælg enten den øverste udbakke (forsiden nedad) eller den bagerste udbakke (forsiden opad) afhængig af, hvad der er mest praktisk. Oprette professionelle dokumenter Dear ABC Regards WORLD BEST Du kan skræddersy dine dokumenter ved hjælp af Vandmærker, såsom Fortroligt. Se side Udskrive plakater. Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives tværs over det valgte ark papir. Når dokumentet er udskrevet, skal du skære de hvide kanter af hvert ark. Tape arkene sammen, så de udgør en plakat. Se side INTRODUKTION

14 Spare tid og penge Du kan anvende funktionen Tonerbesparelse til at bruge mindre toner. Se side 4.8. Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark papir for at spare papir (udskrivning af N sider pr. ark). Se side Printeren opfylder Energy Star-retningslinjerne for effektiv energiudnyttelse. Udskrive i forskellige omgivelser Du kan udskrive i Windows 98/Me/2000/XP. Printeren er kompatibel med Linux og Macintosh. Din printer leveres med grænsefladen USB. INTRODUKTION 1.3

15 Printerkomponenter Set forfra Holder for færdige prints Øverste udbakke (forsiden nedad) Betjeningspanel Frontlåge Styreskinne for manuel arkføder Bakke Manuel arkføder Papirniveauindikator Tænd-og-sluk-knap 1.4 INTRODUKTION

16 Indeni 1 Tonerpatron Frontlåge Set bagfra Bagerste udbakke (forsiden opad) Netledningsstik USB-port INTRODUKTION 1.5

17 Brug af betjeningspanelet Lamperne On Line/Error og Toner Save Lampe Beskrivelse Hvis lampen On Line/Error lyser grønt, er printeren klar til at printe. Hvis lampen On Line/Error lyser rødt, er der en fejl på printeren, såsom fastsiddende papir, åben låge eller tom tonerpatron. Se Fejlfindingsmeddelelser på side Hvis du trykker på knappen Cancel, mens printeren er ved at modtage data, blinker lampen On Line/Error rødt for at annullere udskriften. Lampen On Line/Error blinker rødt ved manuel fødning, hvis der ikke er noget papir i den manuelle arkføder. Lampen holder op med at blinke, når der lægges papir i den manuelle arkføder. Hvis printeren er ved at modtage data, blinker lampen On Line/Error langsomt grønt. Hvis printeren er ved at udskrive de modtagne data, blinker lampen On Line/Error hurtigt grønt. Hvis du trykker på knappen Cancel i tilstanden Klar, tændes denne lampe, og funktionen Tonerbesparelse slås til. Hvis du trykker en gang til på denne knap, slukkes lampen, og funktionen Tonerbesparelse slås fra. 1.6 INTRODUKTION

18 Lampe Beskrivelse Hvis lamperne On Line/Error og Toner Save blinker, betyder det, at systemet har problemer. For at løse problemet, se Fejlfindingsmeddelelser på side Knappen Cancel Funktion Udskrivning af demoside Manuel fødning Rengøring af printerens indre Annullering af et udskriftsjob Funktionen Tonerbesparelse til/fra Beskrivelse I tilstanden Klar, hold denne knap nedtrykket i ca. 2 sekunder, indtil alle lamperne blinker langsomt, og slip den så. Tryk på denne knap, hver gang du lægger et ark papir i den manuelle arkføder, når du har valgt Manuel fødning som Papirkilde i dit softwareprogram. For yderligere information, se Brug af den manuelle arkføder på side 3.8. I tilstanden Klar, hold denne knap nedtrykket i ca. 10 sekunder, indtil alle lamperne er tændt, og slip den så. Efter rengøring af printeren udskrives et renseark. Tryk på denne knap under udskrivningen. Lampen On Line/ Error blinker, mens udskriftsjobbet fjernes fra både printeren og computeren, hvorefter printeren vender tilbage til tilstanden Klar. Dette kan tage et stykke tid afhængig af udskriftsjobbets størrelse. I manuel fødning kan du ikke annullere udskriftsjobbet ved at trykke på denne knap. For yderligere information, se Brug af den manuelle arkføder på side 3.8. Tryk på denne knap i tilstanden Klar for at slå funktionen Tonerbesparelse til eller fra. For yderligere information, se side 4.8. INTRODUKTION 1.7

19 NOTAT 1.8 INTRODUKTION

20 2 OPSÆTNING AF PRINTEREN Dette kapitel beskriver trinvis opsætningen af printeren. Dette kapitel omhandler: Udpakning Installation af tonerpatronen Ilægning af papir Tilslutte et printerkabel Tænde printeren Udskrive en demoside Installation af printersoftwaren

21 Udpakning 1 Tag printeren og alt tilbehøret ud af emballagen. Kontroller, at printeren leveres med følgende komponenter: Tonerpatron Netledning Cd-rom Opsætningsvejledning Bemærkninger: Hvis nogen komponenter mangler eller er beskadiget, skal du omgående give forhandleren besked. Komponenterne kan være forskellige fra det ene land til det andet. Cd-rom en indeholder printerdriveren, brugervejledningen og programmet Adobe Acrobat Reader. 2 Fjern omhyggeligt al pakningstape fra printeren. Tape 2.2 OPSÆTNING AF PRINTEREN

22 Valg af placering Vælg et vandret, stabilt sted med tilstrækkelig luftcirkulation. Sørg for ekstra plads til åbning af lågerne og bakken. Stedet skal være godt udluftet og uden direkte sollys eller kilder til varme, kulde eller fugtighed. Se nedenstående billede angående plads omkring printeren. Anbring ikke printeren for tæt på kanten af skrivebordet eller bordet! 2 Plads omkring printeren 100 mm 100 mm 100 mm 482,6 mm 954,6 mm 552 mm Forside: 482,6 mm (tilstrækkelig plads til at bakken kan fjernes) Bagside: 100 mm (tilstrækkelig plads til at åbne den bagerste udbakke) Højre: 100 mm (tilstrækkelig plads til ventilation) Venstre: 100 mm OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.3

23 Installation af tonerpatronen 1 Tag fat i frontlågen og træk den ind mod dig for at åbne. Bemærk: Eftersom printeren er meget let, kan den let komme til at flytte sig, for eksempel når du åbner/lukker bakken eller installerer/fjerner tonerpatronen. Udfør alle indgreb så forsigtigt som muligt. 2 Tag tonerpatronen ud af dens pose og fjern papiret, der dækker patronen. 3 Ryst forsigtigt patronen fra side til side for at fordele toneren jævnt i patronen. FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at undgå at beskadige den. Dæk den til med et stykke papir, hvis den skal ligge frit fremme i mere end nogle få minutter. Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 2.4 OPSÆTNING AF PRINTEREN

24 4 Find patronåbningerne indeni printeren - én på hver side. 2 5 Tag fat i håndtaget, og indsæt patronen i printeren, indtil den går på plads med et klik. 6 Luk frontlågen. Kontroller, at lågen er helt lukket. Hvis den ikke er helt lukket, kan der opstå udskrivningsfejl under udskrivningen. Bemærk: Ved udskrivning af tekst med en 5 % dækningsgrad kan du forvente, at tonerpatronens levetid svarer til ca sider (1.000 sider for den tonerpatron, der leveres sammen med printeren). OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.5

25 Ilægning af papir Du kan lægge ca. 250 ark papir i bakken ad gangen. 1 Træk bakken ud af printeren. Bemærk: Eftersom printeren er meget let, kan den let komme til at flytte sig, for eksempel når du åbner/lukker bakken eller installerer/fjerner tonerpatronen. Udfør alle indgreb så forsigtigt som muligt. 2 Tryk ned på trykpladen, indtil den låser sig fast. 3 Gør en stak papir klar til ilægning ved at bøje eller lufte den frem og tilbage. Afret kanterne på et vandret underlag. 2.6 OPSÆTNING AF PRINTEREN

26 4 Læg papir i med forsiden nedad. 2 Sørg for, at alle fire hjørner ligger fladt i bakken. 5 Vær opmærksom på grænsemærket for papiret på venstre sidevæg i bakken. Ilægning af for meget papir kan forårsage papirstop. Bemærk: Hvis du vil ændre papirstørrelsen i bakken, skal du se under Ændring af papirstørrelsen i bakken på side Lad bakken glide tilbage i printeren igen. OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.7

27 Ændring af papirstørrelsen i bakken 1 Klem det bagerste papirstyr sammen for at justere papirlængden 2 Klem sidestyret sammen som vist og lade det glide mod venstre, så det flugter med papiret. Bemærkninger: Skub ikke breddestyret så langt, så materialet bøjes. Hvis du ikke indstiller breddestyret, kan det forårsage papirstop. 2.8 OPSÆTNING AF PRINTEREN

28 Tilslutte et printerkabel For at kunne udskrive fra din computer skal du forbinde din printer med din computer ved hjælp af et USB (Universal Serial Bus) kabel. Bruge et USB-kabel 2 Bemærk: Tilslutning af printeren til computerens USB-port kræver et godkendt USB-kabel. Du skal købe et USB 1.1- kompatibelt kabel, der er under 3 m langt. 1 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2 Sæt USB-printerkablet i stikket på bagsiden af printeren. Til computerens USB-port 3 Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på din computer. Yderligere hjælp finder du i din computers brugervejledning. Bemærkninger: For at kunne bruge et USB-kabel skal du køre Windows 98/Me/ 2000/XP eller Macintosh med OS 8.6 og processoren G3 eller højere. I Windows 98/Me skal du installere USB-driveren for at tilføje USB-porten. Se side OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.9

29 Tænde printeren 1 Sæt netledningen i netledningsstikket på bagsiden af printeren. 2 Forbind den anden ende til en korrekt jordforbundet vægkontakt og tænd for printeren ved hjælp af tænde/ slukke-knappen. Til vægkontakten FORSIGTIG: Dette sikringsområde i den bagerste del inde i printeren, bliver varmt, når printeren er tændt. Pas på ikke at brænde dig, når du har adgang til området. Skil ikke printeren ad, når den er tilsluttet ledningsnettet. Det kan medføre elektrisk stød OPSÆTNING AF PRINTEREN

30 Udskrive en demoside Udskriv en demoside eller et konfigurationsark for at sikre dig, at printeren virker korrekt. 1 Hold knappen Cancel nedtrykket i ca. 2 sekunder for at udskrive en demoside. 2 2 Demosiden viser printerens nuværende konfiguration. OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.11

31 Installation af printersoftwaren Den medfølgende cd-rom indeholder printersoftware til Windows, Macintosh og Linux, en online brugervejledning og Acrobat Reader for at se Brugervejledningen. Hvis du udskriver fra Windows Du kan installere følgende printersoftware vha. cd-rom en. SPL-printerdriver til Windows. Brug denne driver for at få det fulde udbytte af printerens funktioner. Se side Status Monitor gør det muligt at se printerens printerstatus. Se side USB-driver for at tilføje USB-porten til Windows 98/Me. Du skal først installere USB-driveren for USB-forbindelsen i Windows 98/Me. I Windows 2000/XP er USB-porten standard, så du ikke behøver installere den vha. USB-driveren. Du skal blot installere printersoftwaren; se side Hvis du udskriver fra Macintosh Gå til Brug af printeren med Macintosh på side 7.2 for information om installation af printersoftwaren og udskrivning fra en Macintosh. Hvis du udskriver fra Linux Gå til Brug af printeren under Linux på side 7.10 for information om installation af Linux-driveren OPSÆTNING AF PRINTEREN

32 Printerdriverfunktioner Dine printerdrivere understøtter følgende standardfunktioner: Valg af papirkilde Papirstørrelse, -retning og -type Antal af kopier Nedenstående skema indeholder en generel oversigt over de funktioner, der understøttes af dine printerdrivere. 2 Funktion SPL Win98/Me Win2000/XP Macintosh Tonerbesparelse J J N Udskriftskvalitet J J J Plakatudskrivning J J N Flere sider pr. ark (N sider pr. ark) J J J Tilpas til side J J N Formindsk/forstør J J J Vandmærke J J J Overlay J J N OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.13

33 Installere printersoftware i Windows Systemkrav Kontroller følgende: At der er mindst 32 MB (Windows 98/Me), 64 MB (Windows 2000), 128 MB (Windows XP) eller mere RAM installeret på din pc. At der er mindst 200 MB ledig diskplads på din pc. At alle programmer er lukket på din pc, før installationen påbegyndes. Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Mindst Internet Explorer 5.0. I Windows 2000/XP 1 Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Installationen starter automatisk. Hvis cd-rom-drevet ikke kører automatisk: Vælg Kør i menuen Start, og skriv x:\cdsetup.exe i boksen Åbn (hvor x er drevbogstavet for cd-rom-drevet), og klik derefter på OK. Bemærk: Hvis vinduet Ny hardware fundet vises under installationsproceduren, skal du klikke på i øverste højre hjørne af boksen eller klikke på Annuller. 2 Når sprogvalgsvinduet vises, skal du vælge det relevante sprog. Hvis du ikke kan finde det ønskede sprog på skærmen, kan du rulle gennem skærmen ved hjælp af rulletasten nederst til højre på skærmen OPSÆTNING AF PRINTEREN

34 3 Klik på Installer Samsung-softwaren på din pc (SPL Driver) eller Installer Samsung-software-II på din pc (Status Monitor). 2 4 Velkomst-vinduet åbnes. Klik på Næste. 5 Følg instruktionerne i vinduet for at afslutte installationen. I Windows 98/Me 1 Forbind printeren til din computer ved hjælp af USB-kablet og tænd for dem. For yderligere information, se side Vinduet Guiden Tilføj ny hardware vises. Klik på Næste. 3 Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet, afkryds Søg efter den bedste driver til din enhed og klik på Næste. OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.15

35 4 Afkryds Cd-rom-drev, klik på Gennemse, og vælg derefter x:\usb (hvor x er drevbogstavet for cd-romdrevet). Klik på Næste. 5 Klik på Næste. USB-driveren installeres. 6 Når installationen er afsluttet, skal du klikke på Udfør. 7 Når sprogvalgsvinduet vises, skal du vælge det relevante sprog. Bemærk: Hvis du allerede har installeret printersoftwaren, vises denne skærm ikke. 8 Følg instruktionerne i vinduet for at afslutte installationen af printersoftwaren. For yderligere detaljer, se side Bemærk: Hvis printeren ikke fungerer korrekt, prøv at geninstallere printerdriveren OPSÆTNING AF PRINTEREN

36 Geninstallation af printersoftwaren Det kan være nødvendigt at geninstallere, hvis installationen mislykkes. 1 I menuen Start vælges Programmer. 2 Vælg Samsung ML-1710 Series, og derefter Vedligeholdelse af Samsung ML-1710 Series Driver. 2 3 Vinduet Vedligeholdelse af Samsung ML-1710 Series vises. Afkryds Reparer, og klik derefter på Næste. 4 Når geninstallationen er afsluttet, skal du klikke på Udfør. Fjernelse af printersoftwaren 1 I menuen Start vælges Programmer. 2 Vælg Samsung ML-1710 Series, og derefter Vedligeholdelse af Samsung ML-1710 Series Driver. 3 Vinduet Vedligeholdelse af Samsung ML-1710 Series vises. Afkryds Fjern, og klik derefter på Næste. 4 Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte valget. Samsung ML-1710 Seriess printerdriver og alle dens komponenter fjernes fra computeren. 5 Når fjernelsen er afsluttet, skal du klikke på Udfør. OPSÆTNING AF PRINTEREN 2.17

37 Ændre skærmsproget Efter installation af softwaren kan du ændre skærmsproget. Hvis du har installeret programmet Status Monitor, gælder det valgte sprog for det. 1 I menuen Start vælges Programmer. 2 Vælg Samsung ML-1710 Series og Sprog udvalg. 3 Vælg det ønskede sprog fra vinduet Valg af sprog og klik på OK OPSÆTNING AF PRINTEREN

38 3 Brug af udskriftsmaterialer Dette kapitel vil hjælpe dig til at forstå, hvilke papirtyper du kan bruge med denne printer, og hvordan du lægger det rigtigt i bakken for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Dette kapitel omhandler: Valg af papir og andre materialer Valg af udskriftsudgang Ilægning af papir Udskrivning af konvolutter Udskrivning af etiketter Udskrivning af transparenter Udskrivning på karton eller materialer med brugerdefineret størrelse Udskrivning på fortrykt papir

39 Valg af papir og andre materialer Du kan udskrive på forskellige udskriftsmaterialer, som f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter, transparenter osv. Se Papirspecifikationer på side Brug kun kopipapir af høj kvalitet for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Ved valg af udskriftsmaterialer skal du overveje følgende: Det ønskede resultat: Det valgte papir skal passe til projektet. Størrelsen: Du kan vælge enhver størrelse papir, der nemt kan ligge mellem styrene i papirføderen. Vægten: Printeren kan anvende følgende papirvægte: 60~90 g/m 2 kontraktpapir i bakken 60~90 g/m 2 kontraktpapir i den manuelle arkføder Lyshed: Noget papir er mere hvidt end andet og giver skarpere og mere levende billeder. Overfladens glathed: Papirets glathed bestemmer, hvor klar udskriften på papiret bliver. FORSIGTIG: Brug af medier, der ikke overholder de specifikationer, der er angivet i papirspecifikationerne, kan give problemer, der kan gøre service på printeren nødvendig. Denne service er ikke omfattet af garantien eller serviceaftalerne. 3.2 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

40 Størrelser og kapaciteter Størrelse Inputkilde/Kapacitet a Bakke Manuel arkføder Almindeligt papir Letter (215 x 279 mm) Legal (216 x 355 mm) Executive (184 x 267 mm) Folio (216 x 330 mm) A4 (210 x 297 mm) B5 (182 x 257 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) Konvolutter bb Nr. 10 (105 x 241 mm) Monarch (98 x 191 mm) C5 (162 x 229 mm) DL (110 x 220 mm) B5 (176 x 250 mm) C6 (114 x 162 mm) Etiketter b Letter (215 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Transparenter b Letter (215 x 279 mm) A4 (210 x 297 mm) Karton b - 1 a. Maksimumkapaciteten kan reduceres afhængig af papirtykkelsen. b. Hvis der ofte opstår papirstop, skal du indføre ét ark ad gangen gennem den manuelle arkføder. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.3

41 Retningslinjer for papir og specielle materialer Ved valg eller ilægning af papir, konvolutter eller andre specielle materialer skal du huske disse retningslinjer: Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet, foldet eller iturevet papir kan bevirke papirstop og dårlig udskriftskvalitet. Brug kun papir, der er skåret til i ark. Du kan ikke bruge papir i baner. Brug kun kopipapir af høj kvalitet for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Brug ikke papir, der allerede er udskrevet på, eller som har været gennem en kopimaskine. Brug ikke papir med uregelmæssigheder, f.eks. faner eller hæfteklammer. Forsøg ikke at fylde papir i en bakke under udskrivning, og overfyld aldrig bakken. Dette kan give papirstop. Undgå papir med præget skrift, perforeringer eller en struktur, der er for glat eller for ru. Farvet papir skal være af samme høje kvalitet som hvidt fotokopipapir. Pigmentet skal kunne modstå printerens fikseringstemperatur på 205 C i 0,1 sekund uden at tage skade. Brug ikke papir med farvet belægning, der er påført efter papirets fremstilling. Fortrykte formularer skal være trykt med ikke-brandbart, varmebestandigt blæk, som ikke smelter, fordamper eller frigiver farlige gasser, når det udsættes for printerens fikseringstemperatur på ca. 205 C i 0,1 sekund. Opbevar papir i dets originalomslag, indtil det skal bruges. Anbring kartoner på paller eller hylder - ikke på gulvet. Anbring ikke tunge genstande ovenpå papiret, uanset om det er pakket ind eller ej. Beskyt papiret mod fugtighed, direkte sollys eller andre forhold, der kan få det til at folde eller krølle. 3.4 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

42 Valg af udskriftsudgang Printeren har to udskriftsudgange: den bagerste udbakke og den øverste udbakke. ❷Øverste udbakke ❷Bagerste udbakke 3 Sørg for, at den bagerste udbakke er lukket, når du ønsker at bruge den øverste udbakke. Når du skal bruge den bagerste udbakke, skal du åbne den. Bemærkninger: Hvis det papir, der kommer ud af den øverste udbakke, giver problemer, f.eks. hvis det er meget krøllet, kan du prøve at udskrive via den bagerste udbakke. For at undgå papirstop bør du ikke åbne eller lukke den bagerste udbakke under udskrivning. Udskrivning til den øverste udbakke (forsiden nedad) Den øverste udbakke opsamler papiret i den rigtige rækkefølge med forsiden nedad. Den øverste udbakke bør bruges til de fleste udskriftsjobs. Bemærk: Hvis du ofte udskriver mange sider, kan overfladen på outputbakken blive varm. Vær omhyggelig med ikke at røre ved overfladen. Dette gælder især børn. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.5

43 Udskrivning til den bagerste udbakke (forsiden opad) Printeren udskriver altid via den bagerste udbakke, hvis den er åben. Papiret kommer ud af printeren med forsiden opad, og hver gang et ark kommer ud, falder det ned fra printeren. Udskrivning fra den manuelle arkføder til den bagerste udbakke giver en lige papirvej. Åbning af den bagerste udbakke kan forbedre udskriftskvaliteten for følgende: konvolutter etiketter transparenter Sådan åbnes den bagerste udbakke: 1 Åbn den bagerste låge ved at trække den ned. Lågen fungerer som udbakke. Bemærk: Vær forsigtig, når du åbner den bagerste låge. Printerens indre er stadig varmt. 3.6 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

44 2 Hvis du ikke ønsker at stakke de udskrevne sider i den bagerste udbakke, skal du lukke bakken. Siderne stakkes derefter i den øverste udbakke. 3 Ilægning af papir Korrekt ilægning af papir hjælper til at forhindre papirstop og sikrer problemfri udskrivning. Fjern ikke bakken, mens et udskriftsjob er i gang. Dette kan forårsage papirstop. Se Størrelser og kapaciteter på side 3.3 for de acceptable papirstørrelser og kapaciteter for hver bakke. Papirniveausøjlen på papirbakkens forside viser den mængde papir, der i øjeblikket er i bakken. Når bakken tømmes, sænkes denne søjle. Papir tom ➐ ➐ Papir fuld Brug af bakken Bakken kan indeholde 250 ark papir. Se Størrelser og kapaciteter på side 3.3 for de acceptable papirstørrelser og kapaciteter for hver bakke. Læg en stak papirer i bakken og udskriv. For yderligere oplysninger om ilægning af papir, se Ilægning af papir på side 2.6. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.7

45 Brug af den manuelle arkføder Hvis du vælger Manuel fødning i valgmuligheden Papirkilde, kan du lægge papir manuelt i den manuelle arkføder. Manuel ilægning af papir kan være nyttig, når du ønsker at kontrollere udskriftskvaliteten efter udskrivning af hver side. Hvis du har problemer med papirstop fra bakken, kan du lægge et ark papir ad gangen i den manuelle arkføder. 1 Læg udskriftsmaterialet i den manuelle arkføder med forsiden opad. Justér papirstyret, så det flugter med udskriftsmaterialet, uden at bukke papiret. 2 Når du udskriver et dokument, skal du vælge Manuel fødning som Papirkilde i programmet og derefter vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For flere detaljer, se side Tryk på knappen Cancel for at begynde fødningen. 4 Udskrivningen startes. 5 Hvis du udskriver flere sider, lægges det næste ark i, efter at den første side er udskrevet, og der trykkes på knappen Cancel. Dette trin gentages, for hver side, der skal udskrives. 3.8 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

46 I manuel fødning kan du ikke annullere et udskriftsjob ved at trykke på knappen Cancel. For at annullere et udskriftsjob i manuel fødning: 1 Sluk printeren. 2 Dobbeltklik på ikonet nederst til højre i vinduet. Dobbeltklik på dette ikon for at se udskriftskøen. 3 3 Vælg det job, du ønsker at annullere. 4 I Windows 98/Me vælges Annuller udskrivning i menuen Dokument. I Windows 2000/XP vælges Annuller i menuen Dokument. 5 Jobbene fjernes fra listen. Tænd printeren. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.9

47 Udskrivning af konvolutter Retningslinjer Brug kun konvolutter, der anbefales til laserprintere. Før du lægger konvolutter i den manuelle arkføder, skal du kontrollere, at de ikke er beskadigede eller hænger sammen. Indfør ikke konvolutter med frimærker på. Brug aldrig konvolutter med hægter, snaplukninger, ruder, glittet belægning eller klæbemærker. Disse konvolutter kan beskadige printeren alvorligt. 1 Åbn den bagerste udbakke. Læg konvolutterne i den manuelle arkføder med forsiden opad. Frimærkeområdet er i venstre side, og enden af konvolutten med frimærkeområdet føres først ind i papirføderen. 2 Indstil styret langs kanten af konvolutstakken BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

48 3 Når du udskriver på konvolutter, skal du vælge Manuel fødning som Papirkilde i programmet og derefter vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For flere detaljer, se side Tryk på knappen Cancel for at begynde fødningen. Bemærk: Vær forsigtig, når du åbner den bagerste låge. Printerens indre er stadig varmt. 5 Udskrivningen startes. Luk den bagerste udbakke. 3 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.11

49 Udskrivning af etiketter Retningslinjer Brug kun etiketter, der anbefales til laserprintere. Kontroller, at etiketternes lim kan tåle en fikseringstemperatur på 200 C i 0,1 sekund. Sørg for, at der ikke er synlig lim mellem etiketterne. Synlige områder kan bevirke, at etiketterne går af under udskrivningen, så der opstår papirstop. Synlig lim kan også beskadige printerkomponenterne. Før ikke et ark etiketter gennem printeren mere end én gang. Den klæbende bagside er kun beregnet til at passere én gang gennem printeren. Brug ikke etiketter, som er ved at løsne sig fra underlaget eller er foldede, boblede eller på anden måde beskadigede. 1 Åbn den bagerste udbakke. Læg etiketterne i den manuelle arkføder med forsiden opad. 2 Indstil styret til etiketternes bredde BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

50 3 Når du udskriver på etiketter, skal du vælge Manuel fødning som Papirkilde i programmet og derefter vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For flere detaljer, se side 4.6. Bemærk: Vær forsigtig, når du åbner den bagerste låge. Printerens indre er stadig varmt. 4 Tryk på knappen Cancel for at begynde fødningen. Udskrivningen startes. Luk den bagerste udbakke. Bemærk: Fjern etiketarkene fra udbakken, efterhånden som de udskrives, for at undgå at de klæber sammen. 3 Udskrivning af transparenter Retningslinjer Brug kun transparenter, der anbefales til laserprintere. Kontroller, at transparenterne ikke er rynkede, krøllede eller har iturevne kanter. Hold transparenterne i kanterne, og undgå at berøre den printbare side. Olie, der afsættes på transparentet, kan give problemer med udskriftskvaliteten. Pas på ikke at ridse eller afsætte fingeraftryk på den printbare side. 1 Åbn den bagerste udbakke. Læg transparenterne i med den printbare side opad, og således at toppen med klæbestriben føres først ind i printeren. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.13

51 2 Indstil styret til transparenternes bredde. 3 Når du udskriver på transparenter, skal du vælge Manuel fødning som Papirkilde i programmet og derefter vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For flere detaljer, se side 4.6. Bemærk: Vær forsigtig, når du åbner den bagerste låge. Printerens indre er stadig varmt. 4 Tryk på knappen Cancel for at begynde fødningen. Udskrivningen startes. Luk den bagerste udbakke. Bemærkninger: Fjern transparenterne fra udbakken, efterhånden som de udskrives, for at undgå at de klæber sammen. Anbring transparenterne på et fladt underlag, når du tager dem ud af printeren BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

52 Udskrivning på karton eller materialer med brugerdefineret størrelse Postkort, 88 x 148 mm store indekskort og andre materialer med brugerdefineret størrelse kan udskrives med denne printer. Minimumstørrelsen er 76 x 127 mm, og maksimumstørrelsen er 216 x 356 mm. Retningslinjer Før altid den korte kant først ind i den manuelle arkføder. Hvis du vil have udskriften liggende, skal du vælge dette i dit program. Hvis papiret sættes i med den lange kant først, kan det forårsage papirstop. Udskriv ikke på medier, der er mindre end 76 mm brede eller 127 mm lange. Når du udskriver på 76mm x 127mm store medier med ilægning i bakken, skal du åbne den bagerste udbakke. 3 1 Åbn den bagerste udbakke. Læg udskriftsmaterialet i med forsiden opad, den korte kant først og ind mod bakkens venstre kant. 2 Indstil styret til materialets bredde. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.15

53 3 Når du udskriver på karton eller papir med brugerdefineret størrelse, skal du vælge Manuel fødning som Papirkilde i programmet og derefter vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For flere detaljer, se side 4.6. Bemærk: Hvis størrelsen på dit udskriftsmateriale ikke vises i boksen Størrelse under fanen Papir i printerdriverens egenskaber, skal du klikke på Tilføj brugerdefineret og indstille størrelsen manuelt. Se side Tryk på knappen Cancel for at begynde fødningen. Udskrivningen startes. Luk den bagerste udbakke. Udskrivning på fortrykt papir Fortrykt papir er papir, hvor der allerede er trykt noget, før det sendes gennem printeren (f.eks. papir med fortrykt logo øverst på siden). Retningslinjer Papir med brevhoved skal være trykt med varmebestandigt blæk, som ikke smelter, fordamper eller afgiver farlige gasser, når det udsættes for printerens fikseringstemperatur på 205 C i 0,1 sekund. Blækket på papir med brevhoved skal være ubrændbart og må ikke skade printerrullerne. Formularer og papir med brevhoved skal være forseglet i en fugttæt pakning for at undgå ændringer under opbevaring. Før ilægning af fortrykt papir, såsom formularer og papir med brevhoved, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringen kan vådt blæk gå af. Bemærk: Undgå at bruge carbonpapir, da det kan forårsage mekaniske problemer i printeren BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

54 1 Læg papir med brevhoved i den bakke, du ønsker at bruge, som vist i nedenstående figurer. Indstil styret til papirstakkens bredde. Læg siderne med brevhovedet nedad med den nedre kant mod printeren. 3 Læg siderne med brevhovedet opad med den øvre kant mod printeren. 2 Når du udskriver, skal du konfigurere papirkilden, typen og størrelsen rigtigt i dit program. For flere detaljer, se side 4.6. BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER 3.17

55 NOTAT 3.18 BRUG AF UDSKRIFTSMATERIALER

56 4 Udskrivningsopgaver Dette kapitel beskriver udskrivningsfunktionerne og de almindeligste udskrivningsopgaver. Dette kapitel omhandler: Udskrivning af et dokument Indstilling af papiregenskaberne Brug af funktionen Tonerbesparelse Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N sider pr. ark) Skalering af dit dokument Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse Udskrivning af plakater Indstilling af grafikegenskaber Udskrivning af vandmærker Udskrivning af overlays Brug af Status Monitor Opsætning af en lokalt delt printer

57 Udskrivning af et dokument Følgende procedure beskriver de generelle trin, der er nødvendige for at udskrive fra forskellige Windows-programmer. De nøjagtige trin for at udskrive et dokument kan variere afhængig af hvilket program, du bruger. Se i brugervejledningen til dit program angående den nøjagtige udskrivningsprocedure. 1 Åbn det dokument, der skal udskrives. 2 Vælg Udskriv i menuen Filer. Vinduet Udskriv vises (dets udseende kan variere lidt afhængig af dit program). De grundliggende udskrivningsindstillinger vælges i vinduet Udskriv. Disse indstillinger inkluderer antallet af kopier og papirstørrelsen. Kontroller, at din printer er valgt. 3 For at udnytte printerens forskellige funktioner, skal du klikke på Egenskaber i vinduet Udskriv i programmet og gå til trin 4. Hvis du kan se Opsætning, Printer eller Indstillinger, skal du i stedet klikke på den knap. Klik derefter på Egenskaber på det næste skærmbillede. 4.2 UDSKRIVNINGSOPGAVER

58 4 Du vil nu kunne se vinduet Samsung ML-1710 Series Egenskaber, i hvilket du har adgang til alle de oplysninger, du har behov for ved brug af printeren. Først vises fanen Layout. Preview-billedet viser prøvesiden med de indstillinger, du nu har specificeret. 4 Om nødvendigt vælges Papirretning. Papirretning giver dig mulighed for at vælge i hvilken retning, informationen udskrives på en side. Stående udskriver på tværs af sidens bredde, som et brev. Liggende udskriver på tværs af sidens længde, som et regneark. Roter gør det muligt at dreje siden det valgte antal grader. Du kan vælge 0 eller 180 grader. ➐Liggende ➐Stående 5 Under fanen Papir vælges papirkilde, -størrelse og type. For yderligere detaljer, se side Klik på de andre faner i toppen af vinduet Samsung ML-1710 Series Egenskaber for at få adgang til andre funktioner efter behov. UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.3

59 7 Når du er færdig med at indstille egenskaberne, skal du klikke på OK, indtil vinduet Udskriv vises. 8 Klik på OK for at starte udskrivningen. Bemærkninger: De fleste Windows-programmer tilsidesætter de indstillinger, du angiver i printerdriveren. Ret først alle de tilgængelige udskrivningsindstillinger i dit program, og ret derefter eventuelle resterende indstillinger ved hjælp af printerdriveren. De indstillinger, du ændrer, har kun virkning, mens du bruger det pågældende program. Hvis du vil gøre ændringerne permanente, skal du foretage dem i mappen Printere. Følg denne procedure. 1 Klik på knappen Start i Windows. 2 For Windows 98/Me/2000, vælg Indstillinger og derefter Printere. For Windows XP, vælg Printere og Faxer. 3 Vælg printeren Samsung ML-1710 Series. 4 Klik med højre musknap på printerikonet og: I Windows 98/Me, vælg Egenskaber. I Windows 2000/XP, vælg Udskrivningsindstillinger. 5 Ret indstillingerne under hver fane og klik dernæst på OK. Annullering af et udskriftsjob Der findes to måder at annullere et udskriftsjob på. Sådan stoppes et udskriftsjob fra betjeningspanelet Tryk på knappen Cancel på betjeningspanelet. 4.4 UDSKRIVNINGSOPGAVER

60 Printeren afslutter udskrivningen af den side, der er på vej gennem printeren, og sletter resten af udskriftsjobbet. Hvis du trykker på knappen Cancel, annulleres kun det aktuelle udskriftsjob. Hvis der er mere end ét udskriftsjob i printerhukommelsen, skal du trykke på knappen Cancel én gang for hvert job. Sådan stoppes et udskriftsjob fra mappen printere 1 I Windows Start-menu vælges Indstillinger. 2 Væg Printere for at åbne vinduet Printere, og dobbeltklik derefter på ikonet Samsung ML-1710 Serien. 3 I menuen Dokument skal du vælge Annuller udskrivning (Windows 98/Me) eller Annuller (Windows 2000/XP). Bruge en foretrukken indstilling 4 Valgmuligheden Foretrukne, der ses på hver fane i egenskaberne, gør det muligt at gemme de nuværende indstillinger af egenskaberne til senere brug. For at gemme et element som Foretrukne: 1 Ret indstillingerne som ønsket under hver fane. 2 Indtast et navn for indstillingen i feltet Foretrukne. 3 Klik på Gem. For at bruge en gemt indstilling skal du blot vælge punktet i rullelisten Foretrukne. For at slette en foretrukken indstilling skal du vælge det ønskede punkt i listen, og klikke på Slet. Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at vælge Tilføj brugerdefineret i listen. Brug af Hjælp Denne printer råder over en hjælpeskærm, der kan aktiveres ved hjælp af knappen Hjælp i printerens vindue Egenskaber. Denne hjælpeskærm indeholder detaljerede oplysninger om de printerfunktioner, der findes i printerdriveren. Du kan også klikke på i øverste højre hjørne, og derefter klikke på en vilkårlig indstilling. UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.5

61 Indstilling af papiregenskaberne Brug følgende funktioner til at indstille de grundliggende papirhåndteringskrav via printeregenskaberne. Se side 4.2 for yderligere oplysninger om adgang til printeregenskaberne. Klik på fanen Papir for at få adgang til de forskellige papiregenskaber. ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➁ Egenskab Beskrivelse Kopier gør det muligt at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Du kan angive op til 999. Størrelse gør det muligt at vælge størrelsen af det papir, du har lagt i bakken. Hvis den ønskede størrelse ikke står opført i feltet Størrelse, skal du klikke på Tilføj brugerdefineret. Når vinduet Brugerdefineret sidestørrelse vises, skal du indstille papiret og klikke på OK. Den angivne størrelse vises i størrelseslisten, således at du kan vælge den. Angiv det brugerdefinerede navn, du ønsker at bruge Indtast sidestørrelsen 4.6 UDSKRIVNINGSOPGAVER

62 ➂ Egenskab Beskrivelse Kontroller, at Kilde er sat til den tilsvarende papirbakke. Papirkilden Manuel fødning bruges, når du anvender den manuelle arkføder til at udskrive på specielle materialer. Du skal lægge ét ark ad gangen i printeren. Se side 3.8. Hvis papirkilden er sat til Automatisk valg, vælger printeren automatisk ark fra den manuelle arkføder først og dernæst fra bakken. ➃ Kontroller, at Type er sat til Printerstandard. Hvis du lægger en anden type udskriftsmateriale i, skal du vælge den tilsvarende papirtype. For yderligere oplysninger om udskriftsmaterialer henvises der til kapitel 3 Brug af udskriftsmaterialer. Hvis du bruger bomuldspapir, skal du indstille papirtypen til Tykt for at opnå den bedste udskrivning. 4 UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.7

63 Brug af funktionen Tonerbesparelse Funktionen Tonerbesparelse gør det muligt for printeren at bruge mindre toner på hver side. Ved at vælge denne funktion forlænger du tonerpatronens levetid og reducerer omkostningerne pr. side, men med reduktion af udskriftskvaliteten. Der findes to måder at slå tonerbesparelsen til på: Fra betjeningspanelet Tryk på knappen Cancel på betjeningspanelet. Printeren skal være i tilstanden Klar (den grønne lampe On Line/Error er tændt). Hvis lampen Toner Save er tændt, er tonerbesparelsen slået til, og printeren bruger mindre toner til at udskrive en side. Hvis knappen Toner Save er slukket, er tonerbesparelsen slået fra, og printeren udskriver i normal kvalitet. 4.8 UDSKRIVNINGSOPGAVER

64 Fra programmet 1 Gå til printerens egenskaber for at ændre udskrivningsindstillingerne fra dit program. Se side Klik på fanen Grafik og vælg funktionen Tonerbesparelse. Du kan vælge: Printerindstilling: Hvis du vælger denne mulighed, bestemmes denne funktion af den indstilling, du har foretaget på printerens betjeningspanel. Til: Hvis du vælger denne mulighed, bruger printeren mindre toner på hver side. Fra: Hvis du ikke ønsker at spare toner ved udskrivning af et dokument, skal du vælge denne mulighed. 4 3 Klik på OK. UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.9

65 Udskrivning af flere sider på ét ark papir (N sider pr. ark) Du kan vælge det antal sider, du ønsker udskrevet på et enkelt ark papir. For at udskrive mere end én side pr. ark reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres på arket. Du kan udskrive op til 16 sider på et ark. 1 Gå til printerens egenskaber for at ændre udskrivningsindstillingerne fra dit program. Se side Under fanen Layout skal du vælge Flere sider pr. ark i rullelisten Type. 3 Vælg det antal sider, du ønsker udskrevet pr. ark (1, 2, 4, 9 eller 16), i rullelisten Sider pr. ark. Akryds Udskriv sidekant for at udskrive en kant omkring hver side på arket. Udskriv sidekant aktiveres kun, hvis Sider pr. ark er 2, 4, 9 eller UDSKRIVNINGSOPGAVER

66 4 Vælg om nødvendigt udskriftsrækkefølgen Til højre og ned Ned og til højre Til venstre og ned Ned og til venstre 5 Klik på fanen Papir, vælg papirkilde, -størrelse og type. 6 Klik på OK og start udskrivningen af dokumentet. 4 UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.11

67 Skalering af dit dokument Du kan formindske eller forstørre dit udskriftsjob på en side. 1 Gå til printerens egenskaber for at ændre udskrivningsindstillingerne fra dit program. Se side Under fanen Layout skal du vælge Formindsk/forstør i rullelisten Type. 3 Indtast det ønskede skaleringsforhold i feltet Procentdel. Du kan også klikke på knappen ➐ eller ❷. 4 Klik på fanen Papir og vælg papirkilde, -størrelse og type. 5 Klik på OK og start udskrivningen af dokumentet UDSKRIVNINGSOPGAVER

68 Tilpasning af dokumentet til en valgt papirstørrelse A Denne printerfunktion gør det muligt at skalere dit udskriftsjob til en vilkårlig papirstørrelse uanset størrelsen af det digitale dokument. Dette kan være nyttigt ved kontrol af fine detaljer i et lille dokument. 1 Gå til printerens egenskaber for at ændre udskrivningsindstillingerne fra dit program. Se side Under fanen Layout skal du vælge Tilpas til side i rullelisten Type. 3 Vælg den korrekte størrelse i rullelisten Printerpapir. 4 4 Klik på fanen Papir og vælg papirkilde, -størrelse og type. 5 Klik på OK og start udskrivningen af dokumentet. UDSKRIVNINGSOPGAVER 4.13

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Om brugervejledningerne

Om brugervejledningerne Om brugervejledningerne Indeholder de oplysninger, du har brug for, når du vil konfigurere maskinen og installere de medfølgende programmer. Den indeholder også detaljeret vejledning i, hvordan du bruger

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere