Indledning/formål. Risikostyringstiltag Samarbejde med lokalpolitiet i Varde. Beredskabets aktiviteter i Arbejdsmiljøinitiativer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning/formål. Risikostyringstiltag 2012. Samarbejde med lokalpolitiet i Varde. Beredskabets aktiviteter i 2012. Arbejdsmiljøinitiativer."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning/formål 3 Risikostyringstiltag Samarbejde med lokalpolitiet i Varde 6 Beredskabets aktiviteter i Arbejdsmiljøinitiativer 8 Økonomi 9 Bilag: Oversigt over oplysninger fra lokalpolitiet i Varde Forsikring og skadestatistik Side af 6

2 Indhold Indledning...3 Risikostyringspolitik....4 Centrale risikostyringstiltag i...4 Decentrale risikostyringstiltag i...7 Succeshistorier på sikring...8 Økonomi...0 Anmeldte indbrud/indbrudsforsøg...2 Skadestatistik...3 Side 2 af 6

3 Indledning Du sidder nu med Varde kommunes årsberetning for Risikostyring for. Baggrunden for at udarbejde et risikostyringsregnskab er, at give politikere, borgere, medarbejdere og ledere et overblik over risikonedsættende tiltag, skadestatistik og nye tiltag give aftaleholderne inspiration til risikostyringsinitiativer for det kommende år. synliggøre Varde kommunes indsats for et bedre arbejdsmiljø og begrænse antallet og omfanget af skader. medvirke til at vi alle får en øget bevidsthed om arbejdsmiljø og risikostyring der ved direktionens godkendelse af risikostyringspolitik og retningslinjer/handleplan blev aftalt, at der udarbejdes et regnskab til forelæggelse for direktion og økonomiudvalg til godkendelse. Formålet med risikostyring i Varde kommune er: At sikre kommunens ansatte og brugere mod skader, som kan undgås ved forebyggelse, rettidig omhu og hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde At sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser i forhold til bygninger, anlæg, driftsudstyr At skader i kommunen forebygges gennem risikostyringsarbejde At skabe et godt arbejdsmiljø At undgå produktionstab i den service, der ydes til borgerne Ansvarsfordeling: På det beredskabsmæssige område har beredskabsafdelingen det overordnede styringsansvar bakket op af en solid lovgivning på området. På det arbejdsmiljømæssige område har sikkerhedsorganisationen med daglig sikkerhedsleder og hovedudvalget som øverste ansvarlige det overordnede ansvar. På det overordnede kommuneplan har direktionen det overordnede ansvar for kommunens risikostyring. Risikostyringsgruppens formål er, at arbejde for at minimere risici på områder, hvor vi er, eller kan være forsikrede. Side 3 af 6

4 Risikostyringspolitik. Der er nedsat en risikostyringsgruppe som er bredt sammensat af repræsentanter fra hele organisationen. I risikostyringsgruppen deltager: Beredskabschefen Daglig sikkerhedsleder Risikokoordinator Teamleder fra Økonomiafdelingen Én person fra hvert af fagdirektørområderne (3 i alt) Der afholdes 4 møder årligt. Formålet med risikostyringsgruppen er: At udføre/medvirke til igangsætning af centrale risikostyringsprojekter At tage stilling til projektansøgninger fra afdelinger, stabe og institutioner At formidle information om nye risikostyringstiltag, gode råd, solstrålehistorier o.lign. At udarbejde handlingsplaner/risikostyringsregnskaber. At medvirke til indsamling af oplysninger om risikoforhold At være sparringspartner til de enkelte virksomheder i Varde kommune Centrale risikostyringstiltag i Sikring af skoler i Varde kommune På baggrund af en negativ udvikling i antallet og omfang af indbrud på Varde kommunes skoler i 200 og 20 er alle skoler i blevet gennemgået sikringsmæssigt sammen med enten aftaleholder/viceskoleinspektør og serviceleder(e). Alle skoler har modtaget en sikringsrapport, og såfremt de har etableret mekanisk sikring eller elektronisk overvågning, har de modtaget økonomisk støtte fra risikostyringsgruppen på op til kr. pr. skole. skoler har modtaget økonomisk støtte, og det forventes, at de øvrige 9 skoler i 204 også laver sikringstiltag, der udløser økonomisk støtte på op til kr. pr. skole. Der er til skolerne købt sikringsskabe til bærbare PC ere, kabelsikring til projektorer, suppleringslåse på døre, låse- og nøglesystemer, sikkerhedsslutblik, cylinderbeskyttelse på låse og sikring (gitter) på vinduer, mærkning af tyveritækkeligt udstyr, udvidelse/udskiftning af tyverialarm, adgangskontrol, tågesikring m.m. I dok.nr. 586 er noteret tilbagemeldinger, som de enkelte skoler har sendt omkring sikringstiltag. Den negative udvikling er vendt, og skadehistorik for ser ganske fornuftig (se skadehistorik under bilag). Selvom der er udført sikringstiltag på mange skoler, lever skolerne i Varde Kommune generelt dog stadig ikke op til forsikringsselskabernes sikringskrav. P.t. er dette dog uden betydning, da Varde Kommune er selvforsikret på området. Side 4 af 6

5 Ved pedelmøde i maj måned blev servicelederne oplyst om skadestatistik i Varde Kommune, og hvad de kan gøre for at minimere antallet og omfanget af skader. Mærkningsudstyr For at gøre tyveritækkeligt udstyr mindre attraktive for indbrud og indbrudsforsøg mærkes dette udstyr. Målet er, at udstyret er mærket, enten via laser, mærkater eller lignende som tilkendegiver, at værdierne tilhører Varde Kommune. Alle bærbare PC`ere og Ipads/tablets bliver lasermærket hos Varde kommunes IT-afdeling. Øvrigt udstyr (digitale kameraer, videokamera, projektor, fladskærme, tv, spillemaskiner, elektronisk værktøj, elektronisk musikinstrumenter, touch-skærme m.m.) mærkes i de enkelte institutioner. Der er sendt mærkningsudstyr til mange skoler og daginstitutioner i. Sikring af daginstitutioner Daginstitutionerne fik i løbet af udleveret en del tablets. Herudover er der bærbare computere, digitale kameraer, mobiltelefoner m.m. i daginstitutionerne. Risikostyringsgruppen vurderede, at daginstitutionerne vil blive et mere interessant område for tyve. Risikostyringsgruppen vurderede, at sikringsniveauet på daginstitutionsområdet burde opprioriteres ved at de enkelte daginstitutioner blev tilbudt et sikringsskab til opbevaring af det tyveritækkelige udstyr. Alle daginstitutioner blev besøgt og sikringsniveauet (låse, nøgler, tyverialarmer, brandalarmer og øvrige sikringsforanstaltninger) blev drøftet med dagtilbudsleder eller daglig leder, og der blev udarbejdet en sikringsrapport. Alle børnehaver har fået fastmonteret et sikringsskab. Sikringsniveauet i daginstitutionerne i Varde Kommune lever generelt ikke op til forsikringsselskabernes sikringskrav. P.t. er dette dog uden betydning, da Varde Kommune er selvforsikret på området. Sikringsrapport Bytoften (i forbindelse med ny-/ombygning) Varde kommunes nye rådhus vil samlet kunne rumme ca. 265 medarbejdere med tilhørende kantinefaciliteter, mødelokaler, personalefaciliteter, arkiver og en multisal. Der etableres et bruttoareal på 509 m m2 kælder. Da bygning og løsøre repræsenterer en værdi på ca. 80 millioner kr., skønnes det relevant at sikre disse værdier. Værdien af særligt løsøre i form af elektronisk udstyr vurderes at andrage ca. 2 millioner kr. Der blev udarbejdet en sikringsrapport som blev fremlagt for styregruppen. Rapporten omhandler tyverisikringsforslag, både mekanisk sikring og elektronisk overvågning af selve bygningen, de enkelte lokaler og selve det tyveritækkelige udstyr. Herudover blev der udarbejdet kravspecifikation til køb af sikringsudstyret. Side 5 af 6

6 Kaskoskader motorkøretøjer I forbindelse med risikostyring af autoskaderne havde Team forsikring arrangeret et mentalt og praktisk kørekursus. Vi havde booket Kurt Mark, som til daglig er vicepolitikommissær i Københavns politi, og i sin fritid driver sit eget firma Kurt Mark Færdsel og Køreteknik. Mange private og offentlige virksomheder har igennem de senere år reduceret deres skadefrekvens betydeligt, idet Kurt Mark har udviklet en ganske særlig og unik målrettet uddannelse til virksomhedens kørende medarbejdere. Erfaringen viser, at skaderne nedbringes med ca. 80% i en virksomhed, hvor samtlige kørende medarbejdere og nærmeste ledere har modtaget Kurt Marks instruktioner. Da Team forsikring ikke før havde prøvet et sådan kursus blev fremgangsmåden at prøve kurset af på 6 institutioner/afdelinger samt 2 medarbejdere for at få en vurdering af kurset relevans og udbytte. Ledernes dag bestod af mentalkøreteknik, og efterfølgende fik de diskuteret retningslinjer for den fremtidige lokale risikostyring. Medarbejderne fik både den mentale del samt den praktiske del af kurset. Formålet var, at lederne skulle tage ejerskab af risikostyring af deres biler. Det var vigtigt, at lederne viste, hvordan medarbejderne var uddannet, at de havde hørt de samme historier som medarbejderne således, at man i fremtiden kan fremdrage disse eksempler, når der tales sikkerhed i bilerne. Alt i alt 2 vellykkede dage med stof til eftertanke. Nu er det op til de enkelte institutioner/afdelinger, at holde gryden i kog og ændre vaner, når det gælder mental køreteknik. Dette kursus blev afholdt for midler fra risikostyringspuljen. Bakke ind i en bås Bakke på en strækning formet som et U. Udføre en paralle parkering Bakke slalom Side 6 af 6

7 Decentrale risikostyringstiltag i Risikostyringsgruppen har modtaget og behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til forskellige risikonedsættende tiltag. Elektronisk sikring af Juniorklubben i Outrup. Juniorklubben har fået installeret AIA-anlæg Mekanisk sikring af Årre Juniorklub Juniorklubben har fået installeret gitterlåge til klubbens dør. Desuden vinduesgitter og AIA-anlæg. Kaskoskader motorkøretøjer evaluering fra Hjemmeplejen Midt/Vest To kursusdage for 2 bilansvarlige i Hjemmeplejen Midt/Vest ½ temadag for alle der kører bil i forbindelse med arbejdet i Hjemmeplejen og tilmeldte fra eksterne afdelinger i Varde Kommune (udbudt via intra-forum). Med bevilgede midler fra Risikopuljen har Hjemmeplejen Midt/Vest via Lokal MED igangsat en proces, der skal udvikle en kultur, hvor medarbejdernes professionalitet omkring bilkørsel sættes i centrum. Målet med at igangsætte processen er: At opnå større trafiksikkerhed og dermed forebygge personskader i trafikken. At minimere antallet af skader pr. år og mindske udgifterne til selvrisiko på de leasede biler. Et element i processen har været et to dages kursus for 2 bilansvarlige i Hjemmeplejen Midt/Vest og et 3 timers foredrag for alle som benytter Hjemmeplejen Midt/Vests leasede biler eller kører i egen bil i forbindelse med udførelse af arbejdet. Kurset har været udbudt eksternt via Intra-Forum. Underviseren har på begge forløb været vicepolitikommissær ved Københavns politi, Kurt Mark. I undervisningen blev der lagt vægt på at øge deltagernes: Fokus-, social-, videns- og tekniske kompetencer. Udgifter til underviseren er finansieret via midler fra Risikostyringspuljen. Evalueringen af dette kursusforløb er særdeles positiv. Uden tøven kan vi konstatere, at deltagerne alle har tilkendegivet 00 % begejstring og tilfredshed med selve udbyttet og formidlingen af budskaberne. Kurset har skabt et fundament og et engagement, som vi internt er godt i gang med at bygge videre på et arbejde der startede dagen efter kurset og som fortsætter fremadrettet. De bilansvarlige mødes således med ledelsen, og definerer de opgaver, som skal løses for at nå målet. Som beskrevet i ansøgningen til Risikopuljen evalueres udbyttet af kurset og vore interne tiltag i slutningen af 204 i form af: undersøgelse af antal skader pr. år fordelt på type før og efter tiltagene. Intern dialog med de bilansvarlige omkring deres kvalitative oplevelse og formidlingsgrad til kolleger Konkret forventer vi i begyndelsen af året en stigning i antallet af opdagede småskader som udtryk for, at de bilansvarlige er blevet mere opmærksomme. Herefter ser vi forventningsfuldt frem til slutningen af dette år, hvor vi har datamateriale, og forhåbentlig kan konstatere et fald i antallet af bilskader. I forhold til udvikling af den professionelle kultur er processen lige sat i gang, og vi forventer der bliver behov for opfølgning. Dette muligvis i form af en opfølgningsdag v. Kurt Mark ultimo 204, hvortil vi hvis muligheden er til stede vil sende en fornyet ansøgning til Risikostyringspuljen. Side 7 af 6

8 Glatførekursus i Sygeplejen Med udsigt til vinter med vådt og glat føre deltog 7 sygeplejersker tirsdag d. 26. november i glatførekursus på Køreteknisk anlæg i Varde. Kurset på i alt 3 ½ time indeholdt teori og praktisk kørsel på tør vej, våd vej og glat vej. Sygeplejerskerne blev udfordret ved at få bilen til at skride ud, prøve at køre i rabatten, bremse, bruge håndbremsen, lave undvigemanøvre mm. for derved at lære egne og bilens reaktioner bedre at kende, samt øge sikkerheden i vinterkørsel. Det var sjovt samtidig med, at det var lærerigt. Dette kursus blev støttet økonomisk af risikostyringspuljen. Samarbejde med lokalpolitiet i Varde: Der er opbygget et samarbejde med Varde politi. Hvert kvartal får Varde Kommune overblik over indbrud og indbrudsforsøg i de kommunale institutioner og afdelinger. I vedhæftede bilag A kan du se en oversigt over indbrud og indbrudsforsøg og hærværk. Succeshistorier på sikring Mærkning af udstyr: Den 22. februar hentet bærbar PC hos Varde politi. Varde politi har fået den tilsendt fra Københavns politi, som via læsermærkningen kunne se, at PC`en tilhørte Varde kommune. Lasermærkningen er forsøgt fjernet, men ikke lykkes. Bærbar PC er stjålet ved indbrud på Outrup skole d. 26. december 202. Skadenr Journalnr ABA-anlæg: Den 3. januar går der ild i en tørretumbler i kælderen på Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter pga. kortslutning i tørretumbleren. ABA-anlægget går i gang og rekvirerer Varde Brand og redning. Inden redningsberedskabet ankommer til stedet har personalet lukket døren til rummet for at mindske spredning af branden. Brandskaden bliver kun på kr. Skadenr Mekanisk sikring: På Årre skole er der forsøgt indbrud på skolen i en weekend i februar. Et vindue ind til juniorklubbens lokaler i kælderen er forsøgt brudt op et stykker plastik på 5-0 cm. er brækket af vinduesrammen. Et andet vindue (også ind til juniorklubben) er brudt op. Et beslag i bunden af vinduet er ødelagt. Et led i den seneste sikringsindsats var opsættelse af gitre inden for vinduerne i kælderen. Gitrene har denne gang forhindret, at indbryderne er kommet videre efter opbrydningen af vinduerne. Side 8 af 6

9 ADK-anlæg: På Bytoften i Varde har man konstateret, at der forsvandt varer og mindre pengebeløb fra aflåst område i kantinen. Mistanken om svind opstod i november 202, men der var kun enkelte, sporadiske episoder, der ikke kunne give et billede. Svindet blev dog mere systematisk i januar/februar, hvor vi også intern lavede systematisk, daglig opfølgning og registrering herpå, og kunne inden for 6 uger konstatere 7 tilfælde af svind. Efter tæt at have fulgt adgangskontrol de pågældende tidspunkter er problemet nu løst. Aktiviteter fra arbejdsmiljøkoordinator i Der er uddelt ca. 800 actioncard til medarbejdere i Varde Kommune, som fortæller hvad medarbejderen skal/ kan gøre, hvis medarbejderen oplever ændringer i normalbilledet, eks at dagplejer eller hjemmeplejen ser mistænkelige biler hos naboen/ i lokalområdet. Ved det seneste indkøb af overtøj til sygeplejen og hjemmeplejen er der valgt jakker i en synlig grøn farve, for at forebygge påkørsler. Side 9 af 6

10 Økonomi I forbindelse med forsikringsdækkede skader opsamler Team Forsikring momspenge til forebyggelse af skader/sikring af kommunale aktiver og ansatte. Ikke forbrugte midler overføres til næste budgetår i henhold til aftale om overførselsadgang. Indtægter i Primo Momspenge diverse skader kompensation ny forsikringsaftale Udgifter i Årskontigent Danske Risikorådgivere Outrup juniorklub AIA-anlæg Årre juniorklub mekanisk og elektronisk sikring sikringsbeslag fladskærm Handicap Bo og Starup skole sikringstiltag Tistrup skole sikringstiltag Årre skole sikringstiltag Horne skole sikringstiltag Nr. Nebel skole sikringstiltag Alslev skole sikringstiltag Næsbjerg skole sikringstiltag Outrup skole sikringstiltag Ansager skole sikringstiltag Lunde/Kvong skole sikringstiltag årskonference Danske Risikorådgivere uddannelse eksamineret sikringsleder Temadag Danske Risikorådgivere DBI sikringsgennemgang af Bytoften kørekursus Kurt Mark fugtmåling Horne skole kørekursus Hjemmeplejen Midt/Vest sikringsskabe til daginstitutioner mærkningsudstyr medlemskab Foreningen Eksamineret sikring sygepleje køreteknik Side 0 af 6

11 Godkendte udgifter, som afregnes i 204: Agerbæk skole sikringstiltag Billum skole sikringstiltag Blåvandshuk skole sikringstiltag Brorsonskolen sikringstiltag Janderup skole sikringstiltag Nordenskov skole sikringstiltag Sct. Jacobi skole sikringstiltag Thorstrup skole sikringstiltag Ølgod skole sikringstiltag ADK anlæg til mødelokaler på Bytoften Materielgården i Sig - sikringshegn I alt Side af 6

12 Anmeldte indbrud/indbrudsforsøg Oversigt over oplysninger modtaget ved møder med Varde politi Indbrud/indbrudsforsøg Antal anmeldelser Fordelt på 752 Børnehaver/Fritidshjem 753 Skoler 755 Kommunekontor 758 Institutioner/plejehjem 759 Off. Kontorer i øvrigt Mest belastede adresser: Plantagevej 5 Skolegade, Ølgod 3 Abildvej 3 Pramstedvej 3 Højgårdsparken 2 Byagervej, Nr.Nebel 2 Debelvej, Agerbæk Bytoften 9 Abildvej 5 Bredgade, Alslev 4 Egekrattet 4 Ndr. Boulevard 3 Lysningen 2 Højgårdsparken 2 Thorstrupvej 2 Krogen Indbrud/indbrudsforsøg Antal anmeldelser Fordelt på 752 Børnehaver/Fritidshjem 753 Skoler 755 Kommunekontor 758 Institutioner/plejehjem 759 Off. Kontorer i øvrigt 77 Hærværk 20 8 Abildvej 5 Bredgade,Alslev 5 Bytoften 4 Frisvadvej 4 Skolegade, Årre 4 Sdr. Alle, Nr.Nebel 3 Gl. Kærvej 3 Laboratorievej 3 Ndr. Boulevard 3 Bredgade, Alslev. kvartal : 2. kvartal : 8 3. kvartal : Bredgade 39, Alslev Abildvej 3 Plantagevej 3 Storegade 59, Out 3 Skolegade 59, Nr. 2 Thorstrupvej 8 2 Sønder alle 8, Nr. 2 Bytoften 2 2 Agersnapvej, Øl 4. kvartal : 3 2 Bredgade, Alslev Børneha Ansager Humlehaven Viaduktvej 25, Øl Svanehøjvej, Gårde Side 2 af 6

13 Skadestatistik Skadetyper tingskade Skadetyper tingskade Anden tingskade 202 Brandskade 202 Storm/Vand skade 202 Tyveri 202 Hovedtotal Antal skader Totale omkostninger Storm/vandskade I var der 2 storme, der medførte stormskader. Den 28. oktober skete der 6 stormskader på Varde kommunes bygninger med en forventet skadeudgift kr Den 5. december skete der 28 stormskader på Varde kommunes bygninger med en forventet skadeudgift på kr Der er anmeldt 4 vandskader til en samlet forventet skadeudgift på kr På Nr. Nebel skole har der været rørbrud under gulv i hjemkundskabslokale - ca. 60 m3 vand er løbet ud under gulvet. Forventet skadeudgift kr På Laboratorievej i Varde er et fjernvarme hovedrør rustet op, og derfor er der udsivet vand over længere tid. Forventet skadeudgift kr Tyveri: Antallet og omfanget af tyveri skader i er stærkt reduceret. Der var været anmeldt 6 tyveriskader. 3 af disse skader er afvist, da der er tale om simpelt tyveri (der er ingen tydelig tegn på voldelig opbrud på bygning eller lokale). På Materielgården i Sig blev der på pladsen under åben himmel stjålet ca. 800 lettere brugte trafikskilte til en samlet værdi på kr (som ikke er dækket af forsikringen). Den samlede udgift for Varde kommune ved de andre 3 indbrudsskader i andrager kr De enkelte institutioner/afdelinger har selv betalt samlet kr (4 skader under selvrisikobeløbet på kr ). Bygningsskaderne andrager kr , og der er samlet stjålet/ødelagt løsøre for kr Side 3 af 6

14 Skadetyper ansvar Skadetyper ansvar Ansvar for anbragte børn Ansvar ifm. udøvelse af profession 202 Ansvar som hus- eller grundejer 202 Produktansvar Hovedtotal Antal skader Totale omkostninger Præmien for til Gjensidige andrager kr Varde Kommune har en selvrisiko på kr Der har samlet været anmeldt 22 ansvarsskader. 6 af disse skader er blevet afvist overfor skadelidte. Forventet samlet erstatningsudbetaling for de øvrige skader er kr Arbejdsskader Skadetype Arbejdsskade 202 Hovedtotal Antal skader Totale omkostninger Varde Kommune er selvforsikret på arbejdsskader, hvilket betyder at kommunen selv bærer den økonomiske risiko for enhver skade. I dag anmeldes alle arbejdsskader/hændelser i Varde kommunes forsikringssystem Insubiz. I er der indberettet 295 skader til Team Forsikring i mod 24 skader i 202, hvilket er en stigning på 22%. Stigningen skyldes, at flere afdelinger i kommunen bruger Insubiz også til at registrere hændelser i. Tidligere blev de opbevaret i papirform i selve afdelingen. Stigningen ses som en positiv tendens på, at skaderne bliver indberettet og opbevaret elektronisk i Insubiz. Det giver et godt samlet overblik over arbejdsskaderne og årsagen til hændelserne. Denne viden bruges løbende til at holde fokus på, hvilke situationer, der skaber skaderne. Ud af de 295 skader er 53 skader sendt til Varde kommunes arbejdsskadeadministrator. De øvrige 242 skader er henlagt i Team Forsikring. Kommentar til skadesudbetalingerne: Der har været en enkelt skade i, som har kostet kr., og en anden skade til kr., hvor der i sidstnævnte også er en løbende udbetaling på kr. pr. mdr. i 32 år endnu. PT. har Side 4 af 6

15 kommunen 5 løbende udbetalinger på tab af erhvervsevne. Ud af de 5 udbetalinger er de 3 endelig afgjort i Arbejdsskadestyrelse og resten bliver løbende vurderet. De hyppigste skadesårsager i perioden er:. Andet 2. Uheld fysisk. 3. Fysisk og psykisk vold 4. Personforflytninger og personhåndtering De hyppigste skadesårsager i perioden 2007-, hvor tab af erhvervsevne samt ménerstatning er kommet til udbetaling:. Løft/støtte med 8 skader 2. Skade forvoldt af andre/andet med 5 skader 3. Fald/snublede med 3 skader De hyppigste skadeårsager i perioden 2007-, hvor der er udbetalt ménerstatning:. Fald/snublede med 30 skader 2. Løft/støtte med 27 skader 3. Skade forvoldt af andre/andet 0 skader Der vil i 204 være en særlig indsats på løft/støtte samt psykisk vold. Motorkøretøjer Skadetype Motor 202 Hovedtotal Antal skader Totale omkostninger Varde Kommune har en portefølje på 322 motorkøretøjer. Der er betalt en præmie på kr. inkl. afgifter for forsikring af denne portefølje ved Gjensidige forsikring. Varde Kommune har en selvrisiko på kr. af enhver skade, dog bliver afdelingerne ikke berørt af denne selvrisiko, da der er blevet oprettet en pulje til betaling af selvrisikoen i forbindelse med den nye forsikringsaftale pr Er bilen leaset har afdelingen en selvrisiko på kr. på kaskoskader. Der har været 85 autoskader i med en total skadesudgift på kr. Ud af de 85 skader har 40 skader været under kommunens selvrisiko på kr. 9 skader som Varde Kommune ikke er skyld i 9 skader, der ikke er afsluttet endnu 27 skader, som Varde Kommune har modtaget erstatning for fra forsikringsselskabet. De 40 skader under selvrisikobeløbet har fordelt sig således: 32 kaskoskader med en total skadesudgift på kr. 5 ansvarsskader med en total skadesudgift på 3.84 kr. Side 5 af 6

16 3 skader hvor der både er sket ansvar- og kaskoskade med en total skadeudgift på kr. Skadeudgift i alt på skader under kr.= kr. Heraf har de forskellige afdelingers selvrisiko udgjort kr. (leasede biler). De 27 skader hvor vi har modtaget erstatning fra forsikringsselskabet har fordelt sig således: 6 kaskoskader med en skadeserstatning på kr. 6 ansvarsskader med en skadeserstatning på kr. 5 skader hvor både der er sket ansvars og kaskoskade med en skadeserstatning på kr. Skadeerstatning som Varde Kommune har modtaget= kr. hvilket svarer til en skadesprocent på 62 % i forhold til kommunes forsikringspræmie uden afgifter. Varde Kommune har på de 27 skader selv betalt kr. i selvrisiko. Det vil sige, at der på de 27 skader har været en total skadesudgift på kr. De 3 hyppigste skadesårsager er: Kollision med andet køretøj Parkering/bakkeskader Kollision ved påkørsel af genstand Der har været en stigning i antallet af skader fra 202 på 39 stk. svarende til 83%. Der kan være flere faktorer, der spiller ind så som: Nye biler med automatgear Et indbrud hvor 5 knallerter blev stjålet Mere opmærksomhed på at gennemgå bilen for skader inden kørsel. Dette på opfordring af kørelæren fra Kør grønt kurset og underviseren på Metal kørekursus Kurt Mark. Det har bevirket at flere mindre skader opdages og anmeldes. Der vil i 204 stadig som i være fokus på at nedbringe antallet af skader. Side 6 af 6

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Revideret Udarbejdet af: Udarbejdet d. Risikostyringsgruppen 01.06.2011 Dok.nr. 938.087 Godkendt af Udvalg for Økonomi den 31. august 2011 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning/formål. Risikostyringstiltag 2012. Samarbejde med lokalpolitiet i Varde. Beredskabets aktiviteter i 2012. Arbejdsmiljøinitiativer.

Indledning/formål. Risikostyringstiltag 2012. Samarbejde med lokalpolitiet i Varde. Beredskabets aktiviteter i 2012. Arbejdsmiljøinitiativer. Indholdsfortegnelse: Indledning/formål 3 Risikostyringstiltag 1 Samarbejde med lokalpolitiet i Varde 6 Beredskabets aktiviteter i 1 7 Arbejdsmiljøinitiativer 8 Økonomi 9 Bilag: Oversigt over oplysninger

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Fokuseret risikostyring

Fokuseret risikostyring Fokuseret risikostyring 30. oktober 2014 Tønder Kommune OM OS Befolkningstal: 39.043 Areal i kvadratkilometer: 1.279 1.800 km kommuneveje 80 km statsveje Ansatte ved kommunen: ca. 3.800, heraf ca. 320

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere TV-overvågning og Forsikring

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere  TV-overvågning og Forsikring Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere www.contea.dk TV-overvågning og Forsikring Sikring og sikkerhed med Contea Tryghedsgennemgange af offentlige bygninger og

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader.

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader. Skadestatistik 2013 Du står nu med 2. udgave af forsikringsteamets årlige skadestatistik. Det er her vi sætter fokus på, hvor mange skader, der egentlig sker i Skanderborg Kommune inden for de fire store

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014. Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård.

RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014. Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård. RISIKOSTYRING ÅRSRAPPORT 2014 Arbejdsstillinger før anskaffelse af ny lift til den nye materialegård. 1 Forord. Kommunalreformen i år 2007 gav anledning til en revurdering og modernisering af Vejen Kommunes

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Bilag 2 Indstilling risikostyring - november Uddybet Business Case Risikostyringsprogram

Bilag 2 Indstilling risikostyring - november Uddybet Business Case Risikostyringsprogram Bilag 2 Indstilling risikostyring - november 2016 Uddybet Business Case Risikostyringsprogram 2016 Indholdsfortegnelse Del 2 Motorkøretøjsskader... 3 Indledning... 4 Registrering af motorkøretøjer... 4

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Udviklingsprojekt - Dagtilbud

Udviklingsprojekt - Dagtilbud Udviklingsprojekt - Dagtilbud Titel Baggrund God start - læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud God start- læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud er et overordnet projekt på dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

HORSENS KOMMUNE RISIKO OG FORSIKRING

HORSENS KOMMUNE RISIKO OG FORSIKRING HORSENS KOMMUNE RISIKO OG FORSIKRING Status pr. 31.12.2014 1 Generelt Forsikringsprincipper og strategier i Horsens Kommune Forsikringsstrukturen i Horsens Kommune er opbygget på den måde, at kommunen

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj?

Stop biltyven. Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Passer du godt nok på dit køretøj? Stop biltyven Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet for udstyr. For ejeren

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

Tryg Bolig værktøjer og

Tryg Bolig værktøjer og Tryg Bolig værktøjer og formidling Dagsorden Kl. 8.00 Morgenmad Kl. 8.30 Præsentation og indledning Kl. 8.45 Undervisning i nye redskaber og procedurer Kl. 10.45 Kaffepause (ca. tid) Kl. 11.00 Fortsat

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Faxe Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Dok.nr. 9826-13 Sag nr. 2233-11 1 Total Drift: Budgetoverførsler til 2013 til 2013 2010 og tidligere år Budgetoverførsler i alt Udvalg: Økonomi 31.207.446 11.612.033 42.819.479 Plan og Teknik -3.864.567

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

SIKRINGS- & HANDLINGSPLAN LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGS- & HANDLINGSPLAN LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Sikringsplan... 3 Grundlæggende sikring. Skal være opfyldt på alle arbejdspladser... 4 Definition af sikringsniveauer... 6 Elektronisk overvågning imod indbrud

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Der er også sket ændringer på indboforsikringen, hvor der nu tages hensyn til hvor mange der er i husstanden, og hvor gamle de er.

Der er også sket ændringer på indboforsikringen, hvor der nu tages hensyn til hvor mange der er i husstanden, og hvor gamle de er. Beretning for 2015 Året startede som det sluttede med meget hård konkurrence på forsikringsmarkedet. Klubben ansatte en assurandør pr 1. februar. Ansættelsen af en assurandør, er sket med baggrund i at

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Intern kanalstrategi For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i og fra en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige

Læs mere