VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6"

Transkript

1 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6

2 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt til fritidssejlads. Dertil kommer en enkelt bygning som vidnesbyrd om den tidligere militære anvendelse af området. Periode Industrialismens tidsepoke fra omkring Begrundelse Sundby Havn er et eksempel på den selvgroede rekreative brug af vandet. Lystbådehavnen er grundlagt i 1923 på militært areal ved udløbet af en regnvandskanal langs Lergravsvej, hvor man byggede moler til bådene. Siden er kysten fyldt op omkring et egentligt havnebassin (ved den tidligere kystlinje er der i dag et matrikelskel igennem området). Det meget lave vand har gjort området uinteressant for Oversigtskortet viser de 6 kulturmiljøer der er i Kommuneplan 2011 under afsnittet 'København som Havneby'.For hver af de markerede flader er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 2.6 Sundby Sejlforening, markeret med den røde cirkel. 2

3 egentlig havnedrift og givet borgerne mulighed for at tage kysten i brug til rekreative formål. Kulturmiljøets bevaringsværdier Den militære bygning som spor fra den tidligere anvendelse af kyststrækningen (del af en række mere eller mindre bevarede militærbygninger). Den oprindelige kanalhavn i regnvandsudløbet og selve havnebassinet formet ved opfyldning af omkringliggende arealer. Flere generationer af klubhuse: Oprindeligt en tidligere kioskbygning (1924), siden et større træhus (1933) og derefter det nuværende klubhus (1958 med senere ombygninger), samt som nutidigt element Det Maritime Ungdomshus (2004) Opbevaringsskure mv., dels opført efter en samlet plan (efter kommunale retningslinjer), dels mere spredt bygget. Afgrænsning af kulturmiljøet Bærende bevaringsværdier Værdifulde bebyggelsesflader Værdifulde landskabsflader Det sociale liv trives ved de gamle træskure En række små nyttehaver som spor af mangelsituationen under 2. verdenskrig. Kulturhistorie I 1900 blev Sundbyøster og Sundbyvester indlemmet i Københavns Kommune, og der blev igangsat store boligbyggerier. Enkelte beboere begyndte, uden tilladelse fra militæret, som ejede området på Amagers østkyst, at 3

4 4 Det Maritime Ungdomshus (2004) have deres både liggende ved afvandingskanalen. Tiden efter første verdenskrig var præget af store sociale omvæltninger og arbejdsløshed, men også med store fremskridt inden for teknik og videnskab, ligesom ny tendenser opstod indenfor kunst og kultur. I samme periode var der et blomstrende foreningsliv, og organisationer blomstrede op i hele landet. Thorvald Stauning var på det tidspunkt medlem af Borgerrepræsentationen, og i 1924 blev han statsminister. Han var arbejdernes mand, der talte om fritid, sport og grønne områder, som den arbejdende del af befolkningen skulle have del i efter en lang arbejdsdag. I 1923 gav militæret, som ejede stranden og Københavns Kommune, som ejede afvandingskanalen tilladelse til, at en gruppe borgere indhegnede området på begge sider af afvandingskanalen og et stykke af stranden. Herefter blev der den 28. oktober 1923 dannet en forening kaldet Saltholm. Allerede året efter fik man eget klubhus, nemlig et tidligere iskagehus, som et medlem donerede. Samtidig tilbød et af medlemmerne at grave en rende fra kanalen ud til lidt dybere vand, og i 1925 gik arbejdet i gang. Oversvømmelser og vind tog det meste af den lille havn, men det tog ikke modet fra foreningen. Man gik nu mere professionelt til værks, idet der blev bygget en gravemaskine, og hver søndag blev der slidt med gravearbejdet. I 1928 havde kommunen overtaget hele strandarealet fra Prøvestensfortet i nord til Tårnby Kommune i syd, og foreningen kunne skrive kontrakt med kommunen om leje af arealet. De kommende år skete der mange forbedringer, og i 1933 blev det første klubhus opført ved hjælp af bl.a. salg af aktier til medlemmerne og et lån fra kommunen. Den sidste og største udvidelse af Sundby Sejlerforenings Kulturmiljøet omfatter også en rest af kyststrækningens tidligere militæranlæg. havn, det søndre bassin blev indviet i Arbejdet foregik med to dampdrevne gravkører, og transporten af det opgravede materiale foregik ved hjælp af tipvogne og et lille lokomotiv. De mange uensartede skure blev i 1939, på kommunens forlangende, udskiftet med små, ensartede italienskrøde såkaldte skabe, så det kunne se pænere ud langs Amager Strandvej. Lossepladserne var også ved at blive omdannet til nyttehaver, og der blev anlagt sand og klitter oven på skraldet ved Amager Strand. Perioden 1940 til 1945 blev naturligvis præget af besættelsen. Der blev lukket for al lystsejlads og udsejlingen blev lukket med bom og lås. I 1940 blev der givet tilladelse til at inddrage ledige landarealer mod nord og syd til nyttehaver, som under hele krigen gav vigtige grønsager, men også koks som kunne graves op af det tidligere lossepladsområde. I 1949 blev klubhuset forsynet med elektricitet og vand, og de mange skure blev erstattet af nye i række og geled. I 1950erne gjorde foreningens medlemmer sig gældende i mange internationale konkurrencer, ligesom Poul Elvstrøm og Ole Berentsens flotte resultater ved OL i 1956 gjorde sejlsporten endnu mere populær. Efter 20 år snak blev planerne om et nyt klubhus til virkelighed i 1958, da det flotte, store nye hus indviet. Det oprindelige lille klubhus blev istandsat og fungerede i mange år i forbindelse med tankanlægget. I 1997 blev det renoveret tilbage til det oprindelige udseende. Det andet klubhus blev konverteret til byggeplads for en række både. I 1972 blev havnen udgravet, men de moderne gravemaskiner kunne ikke komme gennem havnehullet, så en gammel spandegraver måtte findes frem til arbejdet,

5 Den oprindelige kanalhavn i regnvandsudløbet, der munder ud i havnebassinet. Området rummer flere generationer af klubhuse, hvor den første fra 1924 var en flyttet kioskbygning. 5

6 hvor den fik sin sidste opgave. Senest i 1989 blev der foretaget en omfattende renovering af havnen, og det sidste større byggeri er Det Maritime Ungdomshus, som kommunen opførte i I jubilæumsåret 1973 blev klubhuset kraftigt udvidet. Dette var også nødvendigt for gennem årene har foereningen haft et støt stigende medlemstal. Sundby Sejlforening har dannet ramme om et utal af sejlsportsarrangementer, undervisning, fester, revyer og meget mere. Man har også deltaget aktivt i bydelens udvikling fx i forbindelse med Kvarterløft Holmbladsgade, og Sundby Sejlforening er fortsat et levende kulturmiljø, der vidner om over 90 års samfundsudvikling. Sårbarhed Kulturmiljøet er som helhed ikke sårbart. Arealet ejes af kommunen og er udlejet på en langsigtet kontrakt, som sikrer lystsejlerne gode betingelser. På grund af strandbeskyttelse af området er mulighederne for nyt byggeri begrænsede, men ældre bygninger kan blive udskiftet med nye. Udviklingsmuligheder Offentlighedens adgang til at opleve området begrænses af den manglende sammenhæng med de omgivende rekreative områder. Selv om området traditionelt har været lukket over for de tilstødende arealer, vil det fremme oplevelsesværdien, hvis der gives bedre adgang. Dette indgår også i kommunens lejevilkår for arealet. Kulturmiljøets historie er også en væsentlig del af lokalområdets historie og kan formidles identitetsskabende på stedet, hvis adgangen forbedres. Nuværende sikring Hele området er omfattet af strandbeskyttelse. Lignende eksempler Margretheholm havn er et nyere eksempel. Sejlklubben der er grundlagt af personer tilknyttet Sundby Sejlforening på grund af behov for mere kapacitet. Kilder - Jubilæumsskrift fra Sundby Sejlforening Bydelsatlas Amager København De sociale liv trives mellem de gamle træbygninger

7 Gamle opbevaringsskure. Det Maritime Ungdomshus fra 2004 giver kulturmiljøet et nutidigt islæt. 7

8 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postbox København V Telefon

København som havneby 2.2

København som havneby 2.2 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Nyhavn 2.2 2.2 nyhavn Stedet Kulturmiljøet omfatter Nyhavns nordlige og sydlige gader med kajkanten og bolværket samt belægningerne, husrækkerne

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Arkitektens rolle før og nu i Danmark

Arkitektens rolle før og nu i Danmark Arkitektens rolle før og nu i Danmark Zühranur Celik VBEA05 Byggprocessen: Fördjuppningsuppgift Hvilken rolle spiller arkitekten i nutidens Danmark og hvilken rolle havde den før i tiden? Spørgsmålet kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere