Velkommen som fagmentor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som fagmentor"

Transkript

1 Velkommen som fagmentor

2 Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende opgave før, hvor det gik godt? Hvad gjorde du? Er der noget, du gerne have hjælp til? Jeg kan se, at det driller lidt. Hvad bøvler du med? Hvad skal det være, når det er færdigt? Hvordan og hvornår kan jeg hjælpe dig?

3 Hvad er fagmentorer? I samarbejde med Dansk Metal har Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning etableret ordninger med frivillige fagmentorer. Fagmentorerne er hovedsagligt pensionerede fagfolk, som findes af den lokale faglige organisation, og som støtter unge i deres uddannelse i samarbejde med en erhvervsskole. Fagmentorerne møder normalt op en gang om ugen på erhvervsskolen og er til stede sammen med lærerne og de unge i værkstedsundervisningen. Baggrund for initiativet Der er desværre et stort frafald fra erhvervsuddannelserne, og dette gælder ikke mindst for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Flere af dem, der falder fra, har en kombination af de faglige, personlige eller sociale udfordringer og kan have behov for støtte for at kunne gennemføre. Fastholdelseskaravanen vurderede i 2010 at omdrejningspunktet for en sådan støtte kunne være fagfagligheden og indledte derfor et samarbejde med Dansk Metal med henblik på gøre forsøg med involvering af seniorer og efterlønnere som fagmentorer. Disse personer skulle støtte eleverne i undervisningssituationen med udgangspunkt i deres faglighed. Denne fagmentorstøtte er hovedsageligt tiltænkt elever i grundforløbene og skal styrke både de etniske minoritetsunges og andre unges evner til at gennemføre en erhvervsuddannelse i de uddannelser, der relaterer sig til metalområdet. Initiativet er gennemført som pilotforløb siden 2010 i udvalgte lokalafdelinger med meget gode erfaringer. Det er for både for elever, seniorer, organisationer og skoler blevet en winwin situation. Formål Indsatserne har til hensigt at vække de unges appetit på fagene ved at lade dem møde fagfolk, der har en identitet i faget/erhvervet og har en faglig historie. Ligeledes er det hensigten at skabe en meningsfuld aktivitet for seniormedlemmerne, som derved medvirker til overlevering af faglige traditioner og indføring af en ny generation i faget. Fagmentorkorpset bidrager til at hjælpe de enkelte elever gennem konkrete faglige eller personlige udfordringer således, at de kan gennemføre uddannelsen, og det medvirker til skabe et socialt fundament for den enkelte elev i uddannelsesforløbet. Det bidrager til at styrke elevens faglige identitet, indsigt, stolthed og kendskab til fagets traditioner samt yder praktisk støtte i forbindelse med fremskaffelse af praktikplads.

4 Fagmentorens opgave Fagmentorens opgave består hovedsageligt i at være den betydningsfulde voksne, der med udgangspunkt i nogle af de faglige spørgsmål, som opstår i undervisningsrummet eller i forbindelse med uddannelsen, kan lytte til de unge og støtte dem i deres usikkerhed. Den faglige relation mellem fagmentorerne og de unge giver ofte fagmentorerne en naturlig adgang til at hjælpe de unge i sociale og personlige spørgsmål. Fagmentorernes opgaver kan være faglig støtte, praktisk vejledning, eller samtaler og vejledning i forbindelse med sociale eller personlige udfordringer. Fagmentorerne møder normalt i et fast tidsrum en eller to dage om ugen på en erhvervsskole og er til stede i værkstedsundervisningen. Organisering Aktiviteterne er forankret hos Dansk Metals lokalafdelinger. Lokalafdelingen rekrutterer seniorer, forestår driften af fagmentor korpset og understøtter dialogen mellem fagmentorer og skolen. Det lokale uddannelsesudvalg inddrages og orienteres tidligt om indsatsen. Erhvervsskolen tager ligeledes ejerskab for indsatsen og sikrer en god dialog mellem fagmentorerne og underviserne. Kontakt For yderligere information: Johan Linde, tlf , Læs mere

5 Rammer for det frivillige arbejde Det er vigtigt, at der er klare aftaler omkring samarbejdet mellem den faglige organisation og skolens ledelse og mellem skolens lærere og dig som fagmentor. Skolen skal kunne regne med, at du møder op på de aftalte tidspunkter og meddeler afbud i forbindelse med rejser eller sygdom. Sørg for at få en fast aftale om, hvilken person hos din faglige organisation du kan kontakte med spørgsmål, og hvilken lærer på skolen du skal kontakte ved afbud. Det kan derfor være relevant at udveksle telefonnumre og eventuelt adresser med kontaktpersonen i den faglige organisation og læreren på skolen. Du er som fagmentor tilknyttet en lokalafdeling af din faglige organisation, og hvis du har spørgsmål til arbejdet som frivillig, kan du henvende dig til din lokalafdeling. Herunder kan du se nogle af de emner, som danner rammer for arbejdet. Forsikring Du er som udgangspunkt forsikret af lokalafdelingen i funktionen som fagmentor. Afklar forsikringsspørgsmål med lokalafdelingen før arbejdet påbegyndes. Dagpenge og efterløn Fagmentorindsatsen er frivilligt arbejde, der ikke vil kunne udbydes som almindelig lønarbejde, og det medfører derfor ikke fradrag i dagpenge eller efterlønsydelse. Læs mere om dette i Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn fra frivillighed.dk. Arbejdstøj Når du er på værkstedet skal du anvende det påkrævede sikkerhedsudstyr og arbejdstøj. Du kan låne dette af lokalafdeling eller erhvervsskolen. Kørsel Hvis du har transportudgifter, som du ønsker dækket i forbindelse med fagmentorarbejdet, så kan du mod dokumentation få godtgjort disse. Transport afregnes i henhold til dokumenterede udgifter eller til den lave kørselsgodtgørelsessats.

6 Forplejning Dine forplejningsbehov i forbindelse med fagmentorarbejdet kan dækkes af lokalafdelingen eller erhvervsskolen i rimeligt omfang. Aftale om frivilligt arbejde For at du kan dokumentere, at dit arbejde som fagmentor er frivilligt og ulønnet, underskriver du før arbejdet påbegyndes en aftale om frivilligt arbejde som fagmentor. Børneattest Du vil i arbejdet som fagmentor sjældent møde børn under 15 år, men du bedes alligevel udfylde en børneattest, da det via arbejdet vil være muligt at få kontakt til mindreårige. Tavshedspligt Du underlægger dig frivillig tavshedspligt i arbejdet som fagmentor. Det betyder, at du forpligter dig til at overholde tavshedspligt med hensyn til de personlige oplysninger og private forhold om eleverne, som du får kendskab til gennem dit frivillige arbejde.

7 Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Fagmentorer er frivillige, der med udgangspunkt i den lokale faglige organisation støtter unge i deres uddannelse i samarbejde med en erhvervsskole. Arbejdet er ulønnet. Frivillig fagmentor Navn Adresse Post nr./by Telefon nr. (evt.) Organisation Ovenstående tilknyttes som fagmentor i følgende organisation: Organisation Adresse Post nr./by Telefon nr. Kontaktperson Den frivillige forpligter sig ved sin underskrift til at kontakte aktivitetens kontaktperson ved sygdom og fravær, informere om adresseændringer og at informere A-kassen om nødvendigt. Den frivillige forpligter sig ved sin underskrift til at overholde tavshedspligt med hensyn til de personlige oplysninger og private forhold, som den frivillige får kendskab til gennem sit frivillige arbejde. Tavshedspligten er gældende så længe den frivillige er tilknyttet fagmentorkorpset, men også når den frivillige ophører sit arbejde som fagmentor. Aftalen træder i kraft d.d. og kan opsiges fra begge sider med øjeblikkelig virkning. Dato og underskrift (fagmentor) Dato og underskrift (kontaktperson)

8 Børneattest Vejledning til udfyldelse Blanketten vedrører rekvisition af Børneattest fra Det Centrale Kriminalregister. Blanketten kan udfyldes og fremsendes til Kriminalregisteret med almindelig post. Lokalafdelingen skal udfylde og underskrive persondelen (øverste del af rekvisitionen). Samtykkeerklæringsdelen (midterste del) kan enten udfyldes af lokalafdelingen eller af personen selv. Det skal anføres, hvem der gives tilladelsen til at indhente oplysningerne. Det skal endvidere anføres, til hvem eventuelle oplysninger om strafbare forhold skal videregives (ikke personen selv), f.eks. en navngiven person hos lokalafdelingen, eller til en overordnet organisation. Samtykkeerklæringen skal dateres og underskrives af den person, der ønskes oplysninger om. Returadresse skal angives i rubrikken 'Returneres til'. Felterne under "Børneattesten vedrører" (nederste del af rekvisitionen) skal ligeledes udfyldes med navn og efternavn på den person, der ønskes oplysninger om. Blanketten sendes med almindelig post til Rigspolitiet, Kriminalregisteret. Adressen fremgår af blanketten. Eventuelle spørgsmål vedrørende indhentelse af børneattester kan besvares på telefon på hverdage mellem kl Vejledning til opbevaring Når foreningen, virksomheden eller myndigheden modtager børneattesten fra Rigspolitiet, Kriminalregisteret, kan nederste del af blanketten (under den stiplede linje) opbevares. Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister 36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens 222, 222, jf. 224 og 225, og 235 samt om overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk.1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes. Stk. 4. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister anvendes. Stk. 5. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1.

9

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere