Inspirations- og kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirations- og kursuskatalog"

Transkript

1 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet

2 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet Velkommen Det er dejligt, at du har lyst til at deltage i det frivillige arbejde til gavn for borgerne i Kommune. I det frivillige arbejde kan man møde mange glæder og også udfordringer ting, man ikke er vant til at stå i. Vi har derfor valgt at lave dette tilbud om kurser, som kan klæde dig bedre på til gode oplevelser som frivillig. Så velkommen som frivillig og du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål til den lokale kontaktperson for frivillige. Tavshedspligt Som frivillig i Kommune har du tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive personlige og fortrolige oplysninger om borgerne uden deres tilladelse. Du må altså ikke fortælle andre om borgerne eller deres personlige forhold. Der er dog en undtagelse - nemlig når menneskers liv og velfærd er truet. Vær opmærksom på, at du desuden har pligt til at videregive oplysninger til kommunen, hvis du får kendskab til, at børns sundhed eller udvikling er i fare. Hvis du har behov for at tale med andre om en person eller situation, er du velkommen til at tale med en af medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet, om situationen efter aftale med borgeren eller i anonymiseret form. Forsikring af frivillige Det er som udgangspunkt den frivilliges egen forsikring, der skal dække skader. Det er ikke lovligt for kommunerne at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats. Overvej derfor, hvilke forsikringer du som frivillig selv kan tegne. Det kan eksempelvis være en privat familie- ansvars- og ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring kan tegnes som en fritidsulykkesforsikring eller som en heltidsulykkesforsikring. Heltidsulykkesforsikringen kan tegnes af alle, og den er specielt relevant for personer, som ikke er omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Den vil dække ulykkestilfælde sket hele døgnet. I nogle foreninger forsikres frivillige både med og uden medlemskab, eksempelvis i Røde Kors og Ældresagen.

3 Kalender 2015/2016 September 25. september Fredag Oktober 6. oktober Kursus i at passe på sig selv som frivillig, i frivilligt arbejde - Hvad gør jeg, når der ikke er noget at gøre? 30. oktober Demenssygdom November 11. november Førstehjælp for frivillige seniorer 18. november Grundkursus for frivillige Januar 20. januar Førstehjælp for frivillige seniorer 28. januar Søg økonomisk støtte Februar 3. februar Aktivt ældreliv - og forebyggelse af ensomhed 26. februar Beboernes hverdag indflytning på plejecenter Marts 7. marts Instruktion og vejledning i håndtering af hjælpemidler 8. marts Demenssygdom 21. marts Udeliv April 5. april Grundkursus for frivillige 19. april Det aktive liv Vigtig viden i forbindelse med kursustilmelding Tilmelding foregår via den angivne mail i forbindelse med kursusbeskrivelsen. Husk at skrive navn, telefonnummer og kursusnavn i mailen. Hvis du har brug for hjælp til tilmeldingen, kan du kontakte Else Maria Jensen på: Sidste frist for tilmelding til kurserne er en uge før kursets afholdelse. Der udstedes kursusbevis i forbindelse med kurserne.

4 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet FRIVILLIG FREDAG KURSUS I AT PASSE PÅ SIG SELV SOM FRIVILLIG I FRIVILLIGT ARBEJDE Har du lyst til at gøre en forskel for ældre mennesker i Kommune? I Kommune er vi taknemmelige for de frivillige kræfter, der giver deres tid til de ældre rundt omkring på vores plejecentre og i ældreboligerne, idet de frivillige er med til at give hverdagen lidt flere farver og lidt mere indhold. På Fredag fejrer vi det frivillige arbejde og giver mulighed for at lade sig inspirere til at blive frivillig ved at give et indblik i mange af de forskellige frivillige aktiviteter, der foregår på plejecentrene. Hvad skal jeg gøre, når der ikke er noget at gøre? Som frivillig kan man komme i situationer, hvor der vitterlig ikke er noget at gøre. Og hvad gør man så? Ja, så handler det meget mere om at være. At turde være i relationen og blive i det svære. Det er på én måde meget nemmere, for så skal man jo ikke finde på en hel masse kloge ord. Men det er også sværere. For når vi bare skal være, så spiser det lidt mere af os selv. Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen har været præst på Aalborg Universitetshospital i 15 år. Hun har derfor en solid erfaring med at møde mennesker i krise. I dette foredrag vil hun komme med forsigtige bud på, hvordan vi møder mennesker i krise,- men også hvordan vi passer på os selv i det svære møde. e og nye frivillige på ældreområdet e og nye frivillige på ældreområdet Ruth Østergaard Poulsen, sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital 25. september kl. 10:00-12:00 på plejecentrene på ældreområdet (Hold øje med lokale opslag) 6. oktober kl i Uhresalen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup Let brunch Mød blot op der er åbent hus Lone Ilsøe Nielsen

5 DEMENSSYGDOM FØRSTEHJÆLP FOR FRIVILLIGE SENIORER Hvad vil det sige at have en demenssygdom? Kurset sætter fokus på de mest almindelige demenssygdomme og samvær med borgere med hukommelsesproblemer eller demens. Samvær dækker både over det kommunikative og de forskellige alternativer, der er for samvær, når det talte sprog bliver vanskeligt. Ved du, hvad du skal gøre, hvis du kommer ud til et menneske, der har brækket benet eller fået hjertestop? Social og Sundhed tilbyder i samarbejde med Røde Kors førstehjælpskurser til alle frivillige på ældre- og sundhedsområdet. På dette førstehjælpskursus lærer du genoplivning trin for trin og derefter at bruge en hjertestarter. Hurtig genoplivning med hjertelungeredning er sammen med stød fra en hjertestarter (AED) de behandlingsformer, der har størst betydning for, at en person overlever et hjertestop. Med anvendelse af hjertestarter forbedres chancerne for at overleve et hjertestop betydeligt. Kurset varer fire timer, og der udstedes bevis, som er godkendt af Dansk Førstehjælp. e og pårørende e Lone Bagger Stenfeldt, demenskonsulent Sheila Vestergaard, demenskonsulent Røde Kors 30. oktober kl. 9:00-11:00 Fællessalen, Møllegården Østervangsvej 60, 8370 Hadsten 8. marts kl Fællessalen, Møllegården Østervangsvej 60, 8370 Hadsten 11. november kl i Kultur- og sundhedscenter InSide, mødelokale 5 Dalvej 1, 8450 Hammel 20. januar kl Sundhedscenter, Hadsten Salen, Hovvej 76, 8370 Hadsten Der kan evt. købes frokost i caféen Lone Bagger Stenfeldt Røde Kors aktivitetsleder: Henning Poulsen,

6 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet GRUNDKURSUS FOR FRIVILLIGE SØG ØKONOMISK STØTTE Vil du hjælpes godt på vej som frivillig på ældreområdet? Så har vi sammensat en dag med spændende indhold. Kurset er for dig, som allerede er frivillig eller kunne tænke dig at blive frivillig på ældreområdet. På kurset bliver du introduceret til ældreområdet i Kommune og de værdier, der arbejdes med. Emner som tavshedspligt og forsikring af frivillige er ligeledes en del af dagens indhold. Du får desuden indsigt i, hvad der sker med krop og sind, når man bliver ældre. Om eftermiddagen sættes fokus på spilleregler for samarbejde mellem frivillige og professionelle, og i forlængelse heraf kommunikation, dialog og forskellighed. Du får også en kort introduktion til frivilligportalen. Vil du vide mere om, hvilke muligheder du eller I som forening har for at søge støtte til frivillige aktiviteter? Så har du nu mulighed for at deltage på dette kursus og få svar på dine spørgsmål. Der er flere muligheder for at søge økonomisk støtte til dine aktiviteter - herunder 18-midler. Eksempler på, hvad der er blevet givet midler til: Midler til at give de ældre en musikalsk oplevelse og tage de ældre på ture ud af huset. En sorggruppe for børn og unge + midler til informationsmateriale, supervision, foredrag, annoncer mv. En handicapforening har fået midler til familieweekend, ture i handicapvenlige både på Gudenåen, foredrag mv. e og nye frivillige e foreninger, brugerråd, beboer/ pårørenderåd og andre Medarbejdere og ledere i Kommune Tina Bak Møller og Jesper Skytt Hvid 18. november, kl. 9:00-15:00 Mødelokale 5, Kultur- og Sundhedscenter InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel 5. april kl Møllesalen, Plejecenter Møllegården Østervangsvej 60, 8370 Hadsten 28. januar kl Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Melhøjstuen, 1. sal Skovvej 18, 8382 Hinnerup Kaffe, the, frugt og frokost Else Maria Jensen: Else Maria Jensen

7 AKTIVT ÆLDRELIV - OG FOREBYGGELSE AF ENSOMHED BEBOERNES HVERDAG - INDFLYTNING PÅ PLEJECENTER Hvad kan du gøre for at hjælpe ældre, der oplever ensomhed? De fleste ældre har et godt og aktivt socialt liv. Alligevel er det næsten hver fjerde borger over 65 år, der føler sig ensom. Heldigvis er ensomhed ikke nødvendigvis en permanent følelse, og ofte er det de små ting, som gør den store forskel. På temakurset sætter vi sammen med Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden fokus på ensomhed blandt ældre. Vi inviterer dig til et kursus, hvor du bliver klogere på, hvad det vil sige at være ensom, og hvordan ensomheden opleves af dem, som føler sig ensomme. Du inspireres også til, hvordan du konkret kan gøre en forskel og hjælpe i indsatsen mod ensomhed. Hvordan skaber vi det gode liv på et plejecenter? Når en borger skal flytte på plejecenter, er det medarbejderens fornemmeste opgave at sikre, at borgerne får alt det bedste med hjemmefra, såsom retten til privatliv, selvbestemmelsesret og plads til forskellighed, i et trygt miljø, hvor hjælpen kan ydes, hvor og når borgeren har brug for det. Vi skal skabe stjernestunder hver dag, med respekt for beboerens ønsker og behov - og det kan vi! e e og nye frivillige på ældreområdet Kate Bach, Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence & Viden Rikke Moesgaard Skjødt Rikke Andersen 3. februar kl. 9:00-12:00 i mødelokale 5, Kultur- og sundhedscenter InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel 26. februar kl. 13:30-16:00 Voldumcentret, Toftvej 1, 8370 Voldum Else Maria Jensen Rikke Moesgaard

8 Inspirations- og kursuskatalog for frivillige på ældre- og sundhedsområdet INSTRUKTION OG VEJLEDNING I HÅNDTERING AF HJÆLPEMIDLER UDELIV På kurset instrueres du i ergonomisk korrekt håndtering af de mest gængse hjælpemidler som kørestol, rollator og forskellige gangstokke. Fokus vil både være på hvordan du bedst muligt hjælper brugerne i forhold til deres hjælpemiddel, men også på hvordan du undgår at belaste dig selv. Der vil endvidere blive mulighed for at lære og øve teknikker, med henblik på at hjælpe brugerne til at sidde bedre. Kurset er meget praktisk anlagt, og du vil få mulighed for at afprøve de forskellige teknikker. Har du lyst til at få inspiration til, hvordan udeområderne på plejecentrene kan anvendes til at give beboerne en meningsfuld stund i det fri? En udendørsaktivitet kan for mange virke uoverskuelig at planlægge, for hvad nu hvis vejret ikke holder? Hvordan skal de forskellige faciliteter anvendes? Hvordan skal aktiviteten planlægges, så alle kan være med, og hvordan motiverer vi Fru Jensen til at komme med udenfor? Dette er spørgsmål, jeg ofte får stillet. På dette kursus tager vi et kig på faciliteterne på plejecentrene, og sammen finder vi frem til mere konkrete og overskuelige aktiviteter selv for Fru Jensen. Måske du selv har gode erfaringer med udeliv, som du har lyst til at dele. e e og pårørende Kirsten Birgitte Reseke Andersen, ergoterapeut Maiken Kragh Sørensen, ergoterapeut 7. marts 2016 kl Hjælpemiddeldepotet Over Hadstenvej 78, 8370 Hadsten 21. marts 2016 kl Plejecenter Møllegården Østervangsvej 60, 8370 Hadsten Kirsten Birgitte Reseke Andersen Maiken Kragh Sørensen

9 VIGTIG VIDEN I FORBINDELSE MED KURSUSTILMELDING Tilmelding foregår via den angivne mail i forbindelse med kursusbeskrivelsen. Husk at skrive navn, telefonnummer og kursusnavn i mailen. Hvis du har brug for hjælp til tilmeldingen, kan du kontakte Else Maria Jensen på: Sidste frist for tilmelding til kurserne er en uge før kursets afholdelse. Der udstedes kursusbevis i forbindelse med kurserne. DET AKTIVE LIV Har du lyst til at blive inspireret til muligheder for bevægelse og aktiviteter med ældre borgere? I samarbejde med jer ønsker vi at udvikle idéer til inspiration til frivillige og pårørende til nye og flere muligheder for bevægelse sammen med de ældre borgere med alle de sociale og sundhedsmæssige gevinster, det medfører. Kom og vær med til at byde ind med dine idéer til Det Aktive Liv. e og pårørende Distriktsledere fra plejecentrene, Jakob Sejersdahl Kirkegaard og Christina Rubæk Amstrup 19. april kl. 14:30-16:30 i mødelokale 5, Kultur- og sundhedscenter InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel Else Maria Jensen

10

11

12 Kommune Skovvej Hinnerup Tlf:

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig og/eller pårørende på ældreområdet. Indledning Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere