Bestyrelsen for VUC Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for VUC Roskilde"

Transkript

1 Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune, Lotte Nowack, Roskilde kommune. Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland, Svend Holm, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP Kirsten Madsen, medarbejderrepræsentant, GL (substitut for Peter Friis) Afbud: Marc Gustavsen, kursistrådet Simone Wrona, kursistrådet Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Niels Benn Sørensen, University College Sjælland Sekretær: Dorthe Jensen Lundqvist, rektor Referent: Lars Bretlau, souschef Administrationschef Niels Strunge deltog i mødet under punkterne Godkendelse af dagsordenen. Astrid Dahl bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 2. Underskrivelse af referat fra mødet den 12. marts Referatet blev underskrevet. 3. Revideret budget Niels Strunge orienterede i henhold til det udleverede materiale Revideret budget VUC Roskilde 2015 : Samlet set forventes en fortsat aktivitetsstigning for regnskabsåret 2015 sammenlignet med 2014, men der er mindre justeringer i aktiviteten på de enkelte uddannelser sammenholdt med budgettet for HFe aktiviteten ligger noget over det forventede ligesom FVU. HF2 ligger under det forventede niveau. Nedgangen på HF2 skyldes fortsat ekstraordinære mange udmeldelser i foråret FVU, OBU og GSK er næsten uændret. Driftsresultatet forventes at bliver på knap kr. 3,0 mio., hvilket giver en overskudsgrad på over 2,5 %. Enkelte andre poster blev uddybet. Astrid Dahl takkede for gennemgangen og bemærkede afslutningsvis, at den fortsatte vækst kunne give anledning til overvejelser om, hvordan eventuelle rationaliseringer kunne gennemføres. 1

2 4. Bygninger Roskilde, Greve, Køge. Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik de kommende bygningstiltag i henholdsvis Greve, Køge og Roskilde og i henhold til det udleverede bilag. Status på byggeri: Greve: Køge: Roskilde: Forhandlinger med udlejer af Rådhusholmen 3-5 (den tidligere SOSU-skole) nærmer sig tilsyneladende sin afslutning med et forventeligt positivt resultat. Vi forventer at kunne overtage lejemålet 1. august og at vi kan tage lokalerne i brug i efteråret Når lejekontrakten er på plads, drøfter vi aftale om fraflytning fra de nuværende leje lokale på Greve gymnasium med rektor og bestyrelsesformand for Greve Gymnasium. VUC Roskilde arbejder fortsat frem mod en udflytning til Campus Køge. Vi har været i dialog med Køge Kommune om køb af en grund og Campus Køge Styregruppe har indstillet til Køge kommune, at området bliver gjort byggemodent i Der er sonderinger med Køge Gymnasium om salg/køb af VUC bygningsdel på Gymnasievej Et skitseforslag med hensyn til bygninger, beliggenhedsmuligheder og øvrige oplysninger i forbindelse med det kommende byggeri i Campus Køge bliver præsenteret til næste bestyrelsesmøde. Nedrivning af pavilloner er nu påbegyndt og D2 bygningen til innovative, kreative og musiske fag forventes færdig til januar Etablering af en ny bygning B er fortsat i den indledende fase med inspiration og tegninger. Bygning B forventes at være færdig 1. august Driftsoverenskomster. Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for hovedpunkterne i det udleverede materiale Nye driftsoverenskomster FVU og OBU. På nuværende tidspunkt har skolen driftsoverenskomst med 3 samarbejdspartnere på FVU og 5 på OBU. VUC Roskilde indstiller til, at bestyrelsen godkender 5 nye driftsoverenskomstparter for FVU og 5 nye driftsoverenskomstparter for OBU. De nye indgåede driftsoverenskomster vil træde i kraft pr. den 1. januar Forskellige spørgsmål blev diskuteret og afklaret angående VUC Roskildes tilsynsforpligtelser. Bestyrelsen ønskede en afklaring af kvaliteten i output indenfor lovgivningens rammer til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte indstillingen til endelig godkendelse hos Region Sjælland. 6. Personalepolitik. Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedtræk Personalepolitik ved VUC Roskilde med bemærkning om, at den overordnede del af personalepolitikken tænktes at gælde 4 år, mens visse delpolitikker og procedurer tænktes at være dynamiske dokumenter, som kunne ændres og opdateres jævnligt efter behov. Videre 2

3 blev det anført, at enkelte kapitler/bilag endnu ikke var helt færdige og at dellønpolitikkerne for GL og UF pt var til forhandling med tillidsrepræsentanterne og derfor ikke var sat ind. Bjarne Andersen orienterede om at der var kommet ændrede regler indenfor en mulighedserklæring i forbindelse med sygemelding. På forespørgsel kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at den gennemsnitlige sygdomsprocent lå under 3, hvilket var særdeles tilfredsstillende. Desuden kunne Dorthe Jensen Lundqvist informere om, at skolen havde meget få orlovsanmodninger. Enkelte tilføjelser og om formuleringer blev anført, hvorefter bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. MTU/APV - resultat. På baggrund af det udleverede MTU-materiale kunne Dorthe Jensen Lundqvist fastslå, at resultaterne i overvejende grad lå på et væsentligt lavere niveau i forhold til MTU-undersøgelsen fra Der var også lyspunkter, herunder tilfredshed med samarbejdet med kolleger samt arbejdets indhold og muligheder, hvilket også blev fremhævet. Ulla Skaarup spurgte ind til kvaliteten af spørgeskemaundersøgelsen, hvilket efterfølgende blev diskuteret. Svend Holm fremhævede, at især arbejdsmiljøet var under pres efter OK13 og lov nr. 409, men han glædede sig over, at ledelsen havde iværksat en række tiltag for at forbedre det. Medarbejderne vil gerne bidrage til det gode samarbejde med mange forandringer og høj kompleksitet. Kirsten Madsen lagde vægt på, at skolen havde udfordringer på kommunikationssiden. Ledelsen kunne informere mere og tydeligere til medarbejderne, særligt om beslutninger og processer. Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om, at skolen havde nedsat en kvalitetsgruppe med repræsentanter for ledelsen og medarbejderne, der skulle udpege fælles fokusområder for VUC Roskilde og at der ville blive arbejdet med resultaterne i alle enheder med henblik på udvikling og forbedring. Astid Dahl afsluttede punktet med at tilkendegive, at rammevilkårene havde været vanskelige for ledelsen og MTU/APV resultatet var forventet set i lyset af, at bestyrelsen havde ønsket denne vidtgående omstillingsproces. 8. Evt. Ingen bemærkninger. 9. Møderække. Bestyrelsesmøder 2015: Tirsdag den 22. september, kl Torsdag den 29. oktober, kl Onsdag den 9. december, kl Bestyrelsesmøder 2016: Torsdag de 17. marts, kl

4 Heldagsseminar 2016: Torsdag den 2. juni

5 Roskilde, den 2015 Formand Astrid Dahl Svend Holm Bjarne Andersen Peter Friis Simone Wrona Niels Benn Sørensen Marc Gustavsen Ulla Skaarup Lotte Nowack 5

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere