Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen)."

Transkript

1 Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940 Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3a. Kassereren aflægger regnskabet 2010 til godkendelse, 3b. Bestyrelsen fremlægger budgettet 2011 til orientering. Foreløbig dagsorden (opdateret) 4. Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen a) Forslag til vedtægtsændringer - Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer b) Forslag fra medlemmer c) Forsalg fra bestyrelsen 5. Valg af tillidsposter: Formand Henrik Gravesen (Er ikke på valg) Næstformand Per Woodrow (Er på valg, modtager genvalg) Sekretær Søren Simonsen (Er ikke på valg) Kasserer Ruth Werner (Er på valg. Modtager ikke genvalg.bestyrelsen indstiller Morten Rosenbak Jensen) 2 Bestyrelsessuppleanter på valg: (T. B. Jørgensen og "ikke besat") 2 Revisorer på valg (Richardt Olsen og William Strand) 1 revisorsuppleant ( Jørgen Lolk Larsen) 6. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før gener Bestyrelsen 27. februar 2011 Opdateret 14. marts 2011

2 Referat fra generalforsamling 2011 Generalforsamling i Julespareforeningen Mødedeltagere: Fuldmagt 4 (2 gyldige, 2 ugyldige) - Fremmødt 11 Total 13 stemmeberettigede Valg af dirigent Lars Norman Larsen blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret indkaldt i tide og derfor gyldig. 2. Formandens beretning. 5 medlemmer havde ikke betalt kontingent. 2 fuldmagter var ikke gyldige idet betalingen ikke var registreret inden generalforsamlingens start. Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede: På grund af stort arbejdspres har bestyrelsen (læs formanden) ikke haft tid til at arbejde med udvidelsen af Hangar A i det omfang det var forventet. Det er blevet konstateret, at der er nogle opgaver der skal løses i forbindelse med udvidelsen f.eks. tinglysning, fuldmagter og lån, men nu skulle det gerne komme på skinner igen. Der er problemer med når medlemmerne forlader Hangar A, radiatorer efterlades slukkede, køleskabe efterlades lukket og der er ikke altid acceptabelt rengjort. Formanden har sendt mail til alle for at redegøre for problemet. HUSK at sende lejerapporter efter ophold. Det var generalforsamlingens holdning, at bestyrelsen bør rette henvendelse direkte til synderne hvor det er muligt. Bestyrelsen har ikke været samlet siden sidste generalforsamling på grund af manglende mobilitet. Møder har været afholdt i mindre grupper med formanden. Der er indkøbt et 32" LG fjernsyn til 3500,- Formandens beretning blev godkendt. 3. Regnskab og budget a. Kassereren fremlægger regnskabet. På grund af den meget kolde og lange vinter kan el udgiften blive stor. Regnskabet blev godkendt. b. Formanden fremlagde budgettet for 2011, der er forholdsvis dårlig udlejning. Det er for nedafgående, en del medlemmer giver udtryk for at de ikke ønsker at bruge Hangaren i den stand den er på nuværende tidspunkt. Der er tydelig afventning på tilbygningsprojektet.

3 4. Indkomne forslag til generalforsamlingen. a. Forslag til vedtægtsændringer. SLV er blevet til Trafikstyrelsen, hvorfor der er brug for at ændre medlems rekrutterings grundlaget. Der var en længere diskussion om rekruttering og åbning for nye medlemmer. Følgende ændringer i vedtægterne blev vedtaget (Forlag som fremlagt af bestyrelsen) Se forslagne på hjemmesiden. Forslag A: 3 stk. 4 og 7 Forslag B: 3 stk. 8 Forslag C: 8 Forslag D: Kun redaktionelle ændringer. b. Ingen forslag fra medlemmer c. Ingen forslag fra bestyrelsen 5. Valg af tillidsposter Formand Henrik Gravesen (Er ikke på valg) Næstformand Per Woodrow Blev genvalgt Sekretær Søren Simonsen (Er ikke på valg) Kasserer Ruth Werner (Er på valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Morten Rosenbak Jensen) Blev valgt Bestyrelsessuppleant på valg: T. B. Jørgensen Blev genvalgt 2. suppleant til bestyrelsen: Lars Norman Larsen opstillede. Blev valgt 2 Revisorer på valg (Richardt Olsen og William Strand) Begge blev genvalgt 1 revisorsuppleant ( Jørgen Lolk Larsen) Blev genvalgt Ruth Werner blev gjort til Æresmedlem for 40 år som kasserer i bestyrelsen Richard D. Olsen blev gjort til Æresmedlem for 24 år som formand for bestyrelsen Svend Gravesen blev gjort til Æresmedlem for mere end 40 år i bestyrelsen heraf 9 år som formand. 6. Eventuelt Formanden fremlagde, at man vil se på alternative opvarmnings muligheder evt. en varmepumpe. William Strand ville vide hvornår tilbygningen forventes færdig, formanden svarede at det forventes at blive til efteråret. Svend Gravesen spurgte til Kloakering, hvornår sker det og sker det snart? Formanden svarede at spørgsmålet om evt. kloakering i området vil der blive taget højdefor i forbindelse med den nye tilbygning.

4 Bestyrelsen skriftlige beretning for 2010 Allerede ved bestyrelsesinfo nr.46, der blev publiceret ved udgangen af 2010, kunne vi konkludere, at 2010 har været det bedste år for bestyrelsens arbejde. Flere bestyrelsesmedlemmer har været hårdt arbejdsramte, og vores hjemmeside har givet os store problemer i en længere periode i Den 21. september 2010 mistede foreningen endnu et medlem, da vores medlem og gode kollega P. O. Larsen afgik ved døden. Æret være PO s minde. Ved sidste års generalforsamling fik vi en klart positiv tilkendegivelse på projektet om udbygning af Hangar A. Bestyrelsen have klare tanker om hvad der skulle ske efterfølgende og så gik det hele i stå. Vi fik bekræftet de økonomiske tilbud vi havde på hånden og skulle i gang med de formelle kontakter vedr. lånemuligheder, byggetilladelser mv. Men tiden slog ikke til. Udlejningen har ikke været så stor i 2010, men alligevel ikke lavede end vi kommer godt ud af året, fra et regnskabsmæssigt synspunkt. Omvendt bekræfter trenden i belægningsprocenterne, at tiden er inde til at gøre noget ved huset. At ingen i 2011 har søgt om leje i højsæsonen 2011 ved ansøgning i ansøgningsperioden (ingen har brugt sig lejeanciennitet), kunne jo også være et signal om at flere "afventer" en modernisering af Hangar A. Som bekendt har bestyrelsen igen i starten af 2011 måtte konstatere, at det kniber for enkelte at forstå og respektere deres ansvar. Særligt bekymrende er det, at der øjensynligt stadig er enkelte der mener de ikke skal gøre rent endsige rydde op når de forlader Hangar A. Tilsvarende er der stadig enkelte som mener, at de kan have deres egen tilgang til hvordan Hangaren skal lukkes af ved afrejse, i stedet for at følge den entydige vejledning. Begge dele er forhold bestyrelsen tager meget alvorligt. Det er klart, at alle kan have forskellige opfattelse af hvad rimelig rengøring er, men når der hverken er støvsuget, vasket guld eller fjernet affald på gulvene, så er det ikke tale om rengøring. At vejledningen ved afrejse ikke anvendes betyder, at vi gentagende gange får klager over, at køleskabet overtages fyldt af mug. Når medlemmer slukker for radiatorerne og/eller vandvarme risikerer vi frostskader. Faktisk har vi været usædvanlig heldige, at vi ikke har oplevet frostsprængninger og store vandskader i denne vinter. Som nævnt har bestyrelsen ikke foretages sig ret meget siden sidste generalforsamling i 2010 og sandheden er, at det tilmed har været umuligt blot at samle bestyrelsen i den seneste sæson. De mest spændende nyheder, der har indflydelse på Julespareforeningen, er måske at Statens luftfartsvæsen pr. 1. november 2010 blev fusioneret med Trafikstyrelsen. Bestyrelsen har på den baggrund - og grundet en række andre forhold - udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, der fremlægges på generelforsamlingen til godkendelse. Den væsentligste forbedring der er sket er, at bestyrelsen endelig har fået anskaffet et nyt TV. Det vil blive sat op i Hangar A, sammen med evt. nødvendigt nyt antenneanlæg, omkring påsken 2011.

5 Bestyrelsen har senest fået svar fra tinglysningskontoret på hvordan vi skal gennemføre en elektronisk tinglysning, så nu skal vi bare videre med tilbygningsprojektet - og forhåbentlig kan vi invitere til gløgg under indvielsen i efteråret? Endelig kan vi lige nå at tage med, at et medlem har valgt at lade sig slette på grund af restance i starten af 2011, idet medlemmet ikke ønsker at betale kontingent for Medlemsantallet for aktive medlemmer er dermed på 26 pr. 27. marts Bestyrelsen, marts 2011.

6

7

8

9 Budget 2011 Budget 2011 Forventede indtægter 2011 Forventede udgifter 2011 Husleje kr ,00 Ejendomsskat kr 6.138,00 Kontingenter kr ,00 Forsikringer kr 2.960,00 El indbetalinger kr 5.200,00 El kr ,00 Grundejerforening kr 600,00 Vand kr 1.400,00 Hjemmeside kr 650,00 Nyanskaffelser og vedligehold kr 5.000,00 Diverse kr 500,00 Indtægter i alt kr ,00 Udgifter i alt kr ,00 Rådighed drift kr 136,00 Investeringsbidrag kr ,00 Investeringsfond kr 3.900,00 kr ,00 kr ,00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere