Them-Salten Fremtidens lokalsamfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Them-Salten Fremtidens lokalsamfund"

Transkript

1 Them-Salten Fremtidens lokalsamfund Ansvarlig: Them-Salten Lokalråd Juli 2012

2 Indhold Indhold...2 Forord:...2 Lokal UdviklingsPlan...3 Them-Salten områdets historie...3 Lokal analyse...4 Befolkningsanalyse...6 Hvad er godt ved at bo i Them-Salten?...7 Hvad skal der satses på de kommende år?...8 Borgernes prioritering af ovenstående punkter...10 Værdier...11 Vision...11 Strategi...11 Projektgruppernes arbejde...12 Udvikling af Knudlund / Silkeborg Syd Erhvervsområde...12 Fornyelse af Them Centret og Torvet...14 Forslag til Kulturhus Silkeborg Syd i Toftebjerg Medborgerhus...15 Hjemmeside for Lokalområdet Them-Salten...17 Udvidelse af Them Hallerne i Frisholm...19 Afslutning:...20 Forord: Sammenhold giver kræfter til forandring. Den negative spiral med nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Them-Salten skal forskønnes, at der skal etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget kan borgerne selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare. Der er Them-Salten for fremtiden. Udviklingsplanen En del af LAG Silkeborgs projekt Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet

3 Lokal UdviklingsPlan Them-Salten områdets historie Them er en gammel landsby, hvis oprindelse fortaber sig langt tilbage i tiden. Kirken midt i byen er fra omk med senere tilbygninger i og 1800-tallet efterhånden som befolkningen voksede. I 1880erne blev Them Andelsmejeri stiftet (nu kendt for Them Ost) og få år efter brugsforeningen og i 1930erne fik byen station ved Silkeborg-Horsens banen samt Winthers fabrik med produktion af bl.a. børnecykler og legevogne. Fra 1960erne skete der en stærk udbygning af byen med parcelhuskvarterer og etablering af Them Centret med Superbrugsen, slagter-, bager- og blomster-, cykel- og pizzaforretning samt Café Corner og nu også Kiwi-supermarked foruden læge- og tandlægehus. Her ligger også Rådhuset fra den tidligere Them Kommune samt bank og sparekasse, som nu er lukket. Them har et velfungerende plejecenter med omkringliggende boliger for ældre, 2 Børnehaver og Bibliotek samt spændende Medborgerhus med café og mange kulturelle arrangementer. Lige syd for Them ligger Frisholm skole med godt 500 elever fra klasse samt Them Hallerne med svømmehal, idrætshal og motionscenter og gode idrætsfaciliteter. Her ligger også Frisholm Børnehave. Salten er en mindre landsby 2 km øst for Them og Frisholm. Byen ligger smukt ved herregården Løvenholt og skovene omkring Salten Langsø og ådalen. Salten har rødder tilbage i 1400-tallet og havde tidligere en kendt landevejskro. Nu er byen mest kendt for det årlige Salten Marked, som mange af byens borgere er engageret i, ligesom de samles om Salten Borgerhus. Salten har en Kiosk- og Grilbar og et Regionspsykiatrisk Plejehjem. Knudlund er et erhvervsområde 2 km nordøst for Them og Salten, som blev grundlagt i 1960erne af den daværende Them Kommune og nu er videreført som Silkeborg Syd Erhvervsområde. En blanding af små og større virksomheder med forskellig produktion og service samt salg af biler, både, byggematerialer og møbler m.v. hvor en del

4 bygninger desværre står tomme for tiden. Erhvervsområdet er godt placeret ved Silkeborg-Horsens landevej mod motorvejen sydpå, ligesom der er gode vejforbindelser sydpå mod Billund og Esbjerg og østpå til motorvejen ved Skanderborg og Århus. Rodelund og Salten Skov nordøst for Them er mindre bebyggelser med Cafeteria, forlystelsesparken Labyrinthia, Hestehospital og ridecenter, Salten Skov forsamlingshus, den historiske gård Høgdal samt Himmelbjergegnens Golfbane. Fogstrup og Tømmerby syd for Them er også mindre bebyggelser med attraktioner som Rovfugleshow og naturstien på den tidligere banestrækning fra Silkeborg over Bryrup til Horsens samt mulighed for fiskeri langs Salten Å. Them-Salten området har et mangfoldigt foreningsliv og kulturtilbud med Borger- og Grundejerforeninger, Idrætsforening med flere idrætsgrene, Svømmeklub, Skytteforening, Golfklub, Spejdere, Idræt om dagen, Pensionistforeninger, Ældre Sagen, Aftenskole og Musikskole, Kulturstafet med koncerter og børneteater, Museumsforening og Egnsarkiv, Sognemøder og Højskoleaftener m.fl. Lokal analyse: Them er et levende bysamfund, som har haft en stærk udvikling de sidste 50 år med opførelse af nye parcelhuskvarterer og flere andelsboligforeninger, så der nu bor godt 2000 indbyggere, heraf mange børn, så der er 3 børnehaver samt 3-sporet skole på flere klassetrin. Udviklingen er dog gået lidt i stå de sidste 4-5 år, fordi der ikke er iværksat nye boligudstykninger, selv om kommunen har godkendte lokalplaner herfor. I Them Centret fungerer det tidligere rådhus ikke længere som sådan og vil blive udbudt til salg, ligesom de 2 banker er lukket og bygningerne sat til salg. Andre specialforretninger har det svært i konkurrence med supermarkeder. En tidligere møbelforretning er udlejet til genbrugsbutik. Rundt om byen er etableret flere gårdbutikker. Den gennemgående trafik belaster flere af byens udfaldsveje, især Rustrupvej mod vest. Medborgerhuset Toftebjerg, som er indrettet i en tidligere ladebygning, har pladsproblemer til de mange forskellige aktiviteter, ligesom man har ønske om at udbygge til Kulturhus med Bibliotek og bedre lokaler til Musikskole og koncertarrangementer. Endelig vil en samling af de forskellige

5 kulturaktiviteter kunne give et samspil mellem de forskellige personalegrupper. Frisholm skole er i stadig udbygning til en god 2/3-sporet skole fra 0. til 9. klassetrin med pasningsordning for de mindre elever. Them hallerne er udbygget med gode faciliteter til svømning, forskellige idrætsgrene og motionscenter samt cafeteria, men har fortsat ønsker om udvidelse på grund af pladsmangel til aktiviteter. Salten er et godt lille bysamfund med ca. 800 indbyggere, selv om udviklingen også her er gået i stå, fordi der ikke er blevet udstykket grunde til nybyggeri. Endvidere er byen præget af at være delt midt over af den stærkt befærdede Silkeborg-Horsens landvej, som endnu ikke har fået en længe ønsket fodgængertunnel. Den tidligere døgnbutik som er omdannet til Kiosk- og Grillbar er trængt, af supermarkeder i Them og andre steder, men lever i nogen grad af den gennemgående trafik. Knudlund Erhvervsområde er de sidste 4-5 år blevet præget af mange store tomme industribygninger. Forskellige forsøg på at etablere mindre og midlertidige erhvervsfore-tagender er strandet på den meget restriktive begrænsning af hvilke arter af virksomhed, der kan etableres i erhvervsområdet iflg. Planlov-givningen. Det ville være godt, hvis der kunne løses op for de restriktive krav, så der i det mindste kunne etableres forsøgsvise og midlertidig virksomheder, som kunne skabe handel og liv i nogle af de eksisterende bygninger. Endelig kunne man ønske en mere fleksibel tilrettelæggelse af adgangsveje til området nordvest for Horsensvej. Det er også vigtigt,at Silkeborg Kommune fortsat har Erhvervsområde Syd med i sit udbud af erhvervsgrunde De mindre bysamfund og landdistriktet har mange gode muligheder for oplevelser og aktiviteter i naturen, som alle områdets borgere børn og unge, voksne og gamle har glæde og gavn af, ligesom de kan tiltrække turister og besøgende fra oplandet. En bedre formidling af de mange muligheder for aktiviteter samt bil-, cykel- og vandreture vil givet vis kunne tiltrække endnu flere ikke mindst til de mange smukke naturområder. Ligesom flere anlæg af parkerings- og rastepladser samt pladser til bål og overnatning i shelters vil være til gavn og glæde for mange. Befolkningsanalyse Udviklingen i Them-Salten-området er gået i stå, dels fordi der ikke er sket udstykning og nybyggeri af boliger de sidste 4-5 år, men også på grund af et faldende børnetal som der er generelt i hele kommunen. Silkeborg Kommunes befolkningsprognose forudsætter at det lavere

6 fødsels- og børnetal vil være gældende i de kommende år, ligesom der planlægges med en begrænset udstykning og nybyggeri. Det betyder tilsammen, at Kommunen forudsætter en vækst i Them-Salten-områdets befolkning på ca. 1 %, mens der for Silkeborg Kommunen som helhed forudsættes en vækst på ca. 10 %, idet der planlægges med en kraftig udbygning i den nordlige del af Silkeborg og omkring den kommende motorvej. Befolkningstal Fødselstal: 0-5 år: 6-17 år: år: år: 67+ år: Samlet: Boligbyggeri Efter udbygningen af Them Østergård i er der ikke sket udstykning eller nybyggeri i Them-Salten. I perioden planlægges udstykning og nybyggeri af 82 parcelhuse og 32 rækkehuse i Them (Frisholmparken) samt 28 parcelhuse i Salten, altså en samlet udbygning med 142 nye boliger. Silkeborg Kommunes befolkningsprognose forudsætter i samme periode et samlet byggeri af 5179 boliger, hovedsagelig i Silkeborg Midtby og den nordlige del af Silkeborg og omkring den kommende motorvej.

7 SWOT-analyse Styrker (S) Svagheder (W) Der er i Them/Salten mange ildsjæle og Knudlund er under afvikling, hvis vi ikke frivillige, der har et godt sammenhold gør noget Vi er i centrum til flere af de større Vi mangler arbejdspladser byer, hvor der er kultur, indkøb, Sammenhold i områderne må ikke uddannelse og arbejdspladser forsvinde Området er godt for børnefamilier Den offentlige transport er mangelfuld Vi har et rigt foreningsliv Integrationen mellem gamle og nye Der er dagligvarebutikker borgere (der kan tages bedre imod tilflyttere) Vi har børnehave, SFO og skole Områderne er ukendte for turister Der er gode idrætsfaciliteter Områderne er måske for store til det Lokalavisen totale sammenhold kan skabes De gode medborgerhuse Borgere/ foreningerne mangler fælles mål Muligheder (O) Trusler (T) Der er masser af muligheder i Manglende politisk interesse for Knudlund områderne. Der må ikke ske en centralisering. Og vi må ikke blive glemt i Vi kan skabe turisme oplevelsesøkonomi Silkeborg og fritidsaktiviteter Internethandel kan skade det lokale Naturen omkring os erhvervsliv Der er plads til udstykninger og Lukning af det gamle rådhus seniorboliger Skolelukning Der er potentiale i de mange unge i Dagligvarebutikkerne må ikke forsvinde området Erhvervsrestriktioner fra offentlig side Torvet i Them kan udnyttes Rådhuset kan udnyttes til små forretninger Hvad er godt ved at bo i Them-Salten? Vi har svømmehal og gode idrætsfaciliteter (Them Hallerne) Der er velfungerende børnehave, SFO og skole Der er en god aldersfordeling Foreningslivet er velfungerende med masser af engagement

8 Vi har o Bibliotek o Tandlæge o Læge o Gode indkøbsfaciliteter bl.a. i Them Centret o Kirke og sognehus o Forsamlingshuse o En god genbrugsplads/-butik o Plejehjem Salten Marked Vi har erhverv (Them Mejeri, Gothenborg, Skovgård Gårdbutik osv.) Naturen omkring os Vi bor centralt og flot der er gode villaer Hvad skal der satses på de kommende år? 1. Cykelstier fra Salten til Rodelund fra Them til Gjessø på Frisholmvej 2. Fastholdelse af arbejdspladser på det gamle rådhus 3. Them Hallerne udvides og nytænkes i forhold til optimal udnyttelse 4. Torvet i Them Samlet vision for udnyttelse F.eks åbne torvet mere op ved at rive grillen ned og plante træer o.lign. Få Nordea væk og skabe plads til små specialbutikker Generel byforskønnelse omkring torvet 5. Tilbud til de unge i Lunden og Them Hallerne 6. Musik i Lunden om sommeren 7. Knudlund Samlet vision for udnyttelse Tænke nyt og skabe nyudvikling/muligheder Grøn teknologi og Solcelleanlæg Båd, camping, fritid, genbrug osv. Generel åbning for mindre erhverv i området

9 8. Fælles energi politik for områderne f.eks alternativ energi/solenergi 9. Byggemodning 10. Bybusser 11. Veje og stier Tunnel under Horsensvej i Salten Den tunge trafik væk fra byen Omfartsvej ifm med motorvejen 12. Turisme Campingplads Feriecenter 13. Markedsføring Fælles hjemmeside Them/Salten internetportal Byporte skiltning med indkørsel til byerne Skiltning med henvisning til attraktioner Turismeafsnit på internetportalen 14. Kontantautomat f.eks ved Brugsen 15. Seniorboliger med fælles faciliteter 16. Kulturhus Udbygning af medborgerhuset til et samlende kulturcenter 17. Juleudsmykning 18. Gadelys eventuelt med solceller 19. Etablering af borgerværn/nabohjælp 20. Sundhedshus 21. Gæstedagplejehus i det gamle bibliotek

10 Borgernes prioritering af ovenstående punkter 1. Knudlund Samlet vision for udnyttelse Tænke nyt og skabe nyudvikling/muligheder Grøn teknologi Båd, camping, fritid, genbrug osv. Generel åbning for mindre erhverv i området Solcelleanlæg Tovholder: Cathrin Abiael 2. Torvet i Them Samlet vision for udnyttelse F.eks åbne torvet mere op ved at rive grillen ned og plante træer o.lign. Få Nordea væk og skabe plads til små specialbutikker Generel byforskønnelse omkring torvet Tovholder: Bent Hollegaard 3. Kulturhus Udbygning af medborgerhuset til et samlende kulturcenter Tovholder: Ove Hjort 4. Markedsføring Fælles hjemmeside Them/Salten internetportal Byporte skiltning med indkørsel til byerne Skiltning med henvisning til attraktioner Turismeafsnit på internetportalen Tovholdere: Lokalrådet samt Bent Juhl 5. Them Hallerne udvides og nytænkes i forhold til optimal udnyttelse Tovholder: Ole Krabbe

11 Værdier Udvikling Opmærksomhed Attraktivitet Tænke fremad Opbakning fra lokalsamfundet Medborgerhuset/kulturhuset Torvet Markedsføring Synliggørelse Internettet Få folk til at flytte til området Turisme Vision Med udgangspunkt i analysen om indsatsområderne, bliver der her fremført en vision for lokalsamfundet Them-Salten Om 3-8 år er Them-Salten blevet et endnu mere attraktivt område at bo i Brande Them-Salten Markedsføre Them-Salten, så folk andre steder virkelig bliver opmærksom på området Der skal i de kommende år satses meget mere på grøn teknologi, f.eks solcelleenergi Få mere erhverv til området Inden for 3-5 år skal torvet udbygges Få mere turisme til internetportalen Strategi: For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. Markedsføring af Them-Salten, der øger bosætningen (salg af byggegrunde og ejerboliger, øget udlejning) Udbygning af torvet, som kan være med til at give vækst og dynamik i lokalsamfundet Turismeudvikling

12 Projekt gruppens arbejde Udvikling af Knudlund / Silkeborg Syd Erhvervscenter Erhvervsforeningen Silkeborg Syd (ESS) består af mange typer af virksomheder. Som ved mange andre erhvervsområder er der frafald af virksomheder i Knudlund, men ESS vil gerne tage kampen op med de svære tider og arbejder derfor målrettet på at udvikle en strategi på, hvordan vi kan tiltrække nye virksomheder og synliggøre området. Vi har været så heldig at få en praktikant fra , som kan hjælpe os godt ind i fremtiden og sætte fokus på vores område. Praktikanten kommer til at sidde på Knudlund Autogenbrug i dagligdagen og nedenstående har vi beskrevet de fortløbende opgaver, vi gerne vil arbejde på: - Optegnelse over alle aktive virksomheder - Hvilke typer - Antal ansatte - Størrelse - Krydstabulering, så man kan se, hvilke typer virksomheder, der er bedst repræsenteret. Vi ved godt, at det efterhånden mest er biler og fritid, men det kan blive en salgsparameter, hvis vi får det på skrift. - Fortegnelse over alle til salg / Leje - Kontakte alle ejendomsmæglere/private udlejere/banker - Størrelse - Evt. mulighed for køb af mindre del af matriklen - Pris pr. m2 - Definere hvilke der er hhv. til salg og til leje eller mulighed for begge dele - Hvad kan ejendommene bruges til - Mulighed for opdeling - Beliggenhed (fuldstændigt kort over Knudlund) med markering af tomme og aktive bygninger - Deltage i betyrelsesmøder - Evt. tekstforslag til hjemmeside - Evt. udarbejde ideer/forslag til udvikling af området - Fremlægge opgaven for bestyrelsen Vi er også i gang med et projekt Kaos Piloterne. De kommer til at sidde til daglig på Etiflex. Tanken med pratikanten og Kaos Piloterne er, at de skal indsamle en masse data for ESS, få lagt alle informationer på en computer, så vi har oplysningerne samlet på et et sted i fremtiden, komme med ideer til, hvordan vi kan få liv i området igen, samt udarbejde en foreløbig tidsplan:

13 Fase 1- November 2012 til marts 2013: - Research - Interessent analyse - Involvere nøglepersoner - Kortlægning af aktive virksomheder - Kortlægning af tomme grunde og faciliteter - Udvikling af projektbeskrivelse og promoveringsmateriale Fase 2 Marts 2013 til december 2013: - Promovering - Nedsætte styregruppe og referencegruppe - Bestemme Udviklings- og ansøgningskriterier - Fastlægge ansøgningsfrist for virksomheder/grupper/foreninger/organisationer - Behandle ansøgninger Fase 3 Januar 2014 til december 2014 Eksekvering: - De første virksomheder/grupper/foreninger/organisationer flytter ind - Oprettelse af sekretariat Med venlig hilsen Cathrin Abigael jensen CEO/Direktør Knudlund Autogenbrug Fornyelse af Them Centret og Torvet Problemer og ønsker om forbedringer af Them Centet og Torvet: Der er pt. 3 tomme butikker, heraf 2 lukkede banker, hvorfor der heller ikke er nogen hæveautomat, selv om Brugsen giver mulighed for at hæve penge ved køb. Det betyder, at der er et mindre flow af handlende til de øvrige butikker, mange bankkunder handlede samtidig med at de ordnede deres bankforretninger. Nu tager flere sikkert til Silkeborg. Mindre flow af handlende betyder i det hele taget, at der er mindre folkeligt liv på Torvet, måske også fordi der savnes aktiviteter som kan samle folk, som f.eks. ved Torvedagsarrangementer, Idræts- og kulturdage i sidste weekend af august, Juletræstænding på 1. søndag i advent, Spejdernes salg af juletræer 3. søndag i advent, Tøndeslagning ved Fastelavn. Torvet mangler indbydende rammer/steder hvor man kan sidde ved borde og bænke og nyde en kop kaffe, sodavand og øl og spise et stykke brød eller bare få en hyggelig snak. Informationstavler med oplysning og indbydelse til arrangementer i Lokalsamfundet

14 Der savnes blomster og beplantning samt hyggelig belysning, måske også noget for børn. Et indbydende fælles og handicapvenligt toilet savnes også. Evt. kunne Torvet åbnes ud imod Silkeborgvej ved ændring af Busstoppested og Grillbar Den almindelige vedligeholdelse af Torveområdet med beplantninger og græsplæner er mangelfuld. Affaldsbøtter bliver ikke tømt regelmæssigt og tit nok. Flaskecontaineren kræver hyppigt opsyn. Belysning på parkeringspladser ved Torvet og foran det tidligere rådhus holdes ikke i orden. Snerydning er mangelfuld og som regel sent ude i forhold til butikkernes åbningstider, specielt klinkebelægning på torvets gangarealer bliver fedtede og glatte ved dårlig rydning og saltning. Forslag og ønsker om forbedringer og forskønnelse af Them Centret og Torvet: Den tidligere Danske Bank-bygning er genudlejet til bagerbutik fra 1. april Der siges også at have været henvendelser om den tidligere slagterforretning. Brugsen har fået afslag på at leje Nordea-bygningen til midlertidig udstilling. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for opsætning af en hæveautomat Torvet kunne forskønnes med blomsterkummer og beplantning og der kunne opstilles borde og bænke i et hyggeligt arrangement, evt. som erstatning/fornyelse af det lille anlæg overfor kirken, samt informationstavle med mulighed for opslag og plakatophæng. På længere sigt kunne der afholdes arkitektkonkurrence/studieprojekt om nyindretning af Them Centret og Torvet, mulighederne for lokale arkitekter/studerende undersøges. Torvedage med medvirken af Gårdbutikker, Ostebutik og Fiskehandeler samt evt. lokale foreninger skal holdes regelmæssigt/en fast dag hver måned, hvis det skal indarbejdes. Men der kan måske knyttes til ved eksisterende traditioner omkring Høstmarked/Idræts- og kulturdage, Juletræssalg og -tænding, Tøndeslagning ved Fastelavn. Hvad med at holde Forårsmarked, når havesæsonen starter? Parkeringspladsen foran rådhuset mangler skiltning om p-pladser til tandlægen samt fornyelse/istandsættelse af belysning. er rettes henvendelse til Kommunen om bedre renholdelse og vedligeholdelse af beplantninger, græsplæner, tømning af affaldsbøtter, opsyn med flaskecontainer samt bedre snerydning. Lysstander ved Grillbaren på Silkeborgvej med forretningskilte og benzinpriser bestyres af Brugsen. Der er plads til skiltning for flere forretninger. Referat ved Niels Uldall

15 Forslag til kulturhus for Silkeborg Syd i Toftebjerg Medborgerhus Hvad kan styrke lokalområdet som levested i Silkeborg Kommune? Et kulturhus, som integrerer funktionerne i det eksisterende Medborgerhuset Toftebjerg og Them Bibliotek, skal være et kulturelt kraftcenter i den sydlige del af den nye Silkeborg kommune. De eksisterende tilbud i de to institutioner skal suppleres med en række nye tilbud. Kulturhuset skal være et kulturelt og servicemæssigt supermarked for den sydlige del af Silkeborg Kommune. Nuværende rammer: Medborgerhuset holder til i en ombygget lade. Råder over ca m², hvoraf dog ca. 100 m² udlejes til Den psykiatriske Bostøtte. Bygningen trænger generelt til en grundig vedligeholdelse, og indretningen af Huset har ikke fulgt trit med brugernes behov. Biblioteket holder til i en del af det gamle rådhus. Udlånsafdelingen er på ca. 220 m², hvortil kommer tagetage, der udnyttes til møder. Også her er indretningen utidssvarende, og pladsen for trang. Den kreative Skoles aktiviteter i Silkeborg Syd er spredt på de 3 kommunale skoler samt i medborgerhuset, som ikke i dag råder over velegnede lokaler til musik, dans, billedkunst og teater. Det er svært at finde plads til fritidsaktiviteterne på skolerne. Fordele ved at sammenflytning af ovennævnte institutioner i et fælles kulturhus: kulturlivet i den sydlige del af Silkeborg Kommune få et samlet kulturelt kraftcenter, der kan bidrage til at fastholde og udbygge et tilbud til borgerne i den sydlige del af kommunen. vil dels give mulighed for synergieffekt, dels give mulighed for bedre udnyttelse af de ressourcer som institutionerne besidder. Den synergieffekt der opstår i samspillet med andre interessenter, herunder nye lånergrupper, er afgørende for, at biblioteket forbliver nærværende og attraktiv for Them-området. I den vedtagne bibliotekspolitik er hovedoverskriften: Biblioteket må ikke stå alene. Et styrket lokalt netværk vil kunne igangsætte nye typer arrangementer, og man kan udnytte hinandens faglige kompetencer på tværs, ligesom der kan ske en bedre udnyttelse af de fysiske kvadratmetre. Personalet kan have fælles: kontor, personalerum, kopi, depoter m.m. Interessenternes brugere vil kunne deles om mødelokaler, it-rum, teater og musiksal, dansesal, atelier, øvelokaler, legerum og ikke mindst caféen. På samme måde med it-, lys- og lydudstyr.

16 Der foreligger et konkret projekt for renovering og udbygning af Medborgerhuset Toftebjerg udarbejdet af arkitekterne Steenholt og Søndergaard, og kommunens ejendomsafdeling har beregnet anlægsudgiften til ca. 30 millioner kr. Fordele ved at placere kulturhuset på Toftebjerg - Tæt ved bymidten Mange forskellige mennesker bruger i forvejen Medborgerhuset Et godt miljø med en bred målgruppe Tilstrækkelige udvidelsesmuligheder Økonomi Kommunens ejendomsafdeling har vurderet, at hele projektet vil løbe op i 30 millioner kr. På det kommunale anlægsbudget er der afsat kr. i 2015 (til projektering) samt 12 millioner kr. i 2016 til første etape. Derudover skal det undersøges, om der evt. kan søges midler andre steder. Ove Hjorth inspektør Toftebjerg Medborgerhus Hjemmeside for Lokalrådets Them-Salten Projektet gennemføres af Bent Karkov, Møllesvinget 13, 8653 Them Bent Jul, Kaldæavej 7, 8653 Them Nuværende situation Lokalrådet har i flere år haft egen hjemmeside, som blev oprettet og administreret af lokalrådet. Denne hjemmeside er ikke opdateret siden september 2009 og dele af den er ikke længere tilgængelig. Google og andre har i længere perioder registreret hjemmesiden som et såkaldt angrebssted med skadelig kode og man advares for at besøge det. Silkeborg Kommune har under kommunens hjemmeside oprettet et område, der er beregnet til lokalrådene. Them-Salten har her fået tildelt Denne del er indholdsmæssig mangelfuld. Kommunen stiller værktøjer, såkaldte Web Content Management, til rådighed for lokalrådet. Kommunen er dog i den situation, at deres nuværende hjemmeside i løbet af 2013 skal overføres til e thelt nyt koncept og hvortil der vil blive stillet helt nye værktøjer til rådighed. Lokalrådene får derfor mulighed for at benytte de nye værktøjer sidst i 2013 eller i begyndelsen af 2014.

17 Behov for ændringer Det skal sikres, at hjemmesiden løbende opdateres med informationer indenfor lokalområdets interessefelt - til glæde for lokale borgere og virksomheder samt andre med interesse for lokalområdet. Ansvaret for hjemmesiden placeres i Lokalrådet med de to drivere som ressourcepersoner og web-master. Der etableres en procedure (samarbejde) således at nyt stof, der skal publiceres på hjemmesiden, tilgår web-master Strategi De to ressourcepersoner har allerede taget kontakt til kommunen for at få introduktion i de eksisterende værktøjer og sikret sig pladser, når kommunen i 2013 underviser i de nye værktøjer til det nye koncept. Første skridt i udviklingen er at overføre store dele af den gamle hjemmesides nuværende indhold i en forenklet form til at ligge under kommunens hjemmeside dette arbejde er påbegyndt og er planlagt færdig inden årets udgang. Når den gamle hjemmesides indhold er flyttet, medlukkes den. Det gamle domænenavn peger allerede på vores del på kommunens hjemmeside, så borger der benytter dette, havner det bedste sted. I 2013 lægges en mere vidtgående plan for hjemmesiden, som så danner grundlag for den konvertering og senere udbygning, der skal foretages sidt i 2013 og fremefter. Denne plan fremlægges i lokalrådet. Inden denne vidtgående plan kan gennemføres under det nye koncept i 2014, kan der dog i 2013 foretages visse udbygninger af det nuværende indhold. De etablerede procedurer vil således bevirke, at nyhedsdelen vil komme op på et langt højere niveau end hidtil. Desuden vil man kunne påbegynde udbygningen af hjemmesidens indhold med simple oversigter over, her tænkes på fx skole og andre offentlige institutioner mv. i lokalområdet. Økonomi Udgiftssiden i dette projekt er meget begrænset, idet værktøjer og hjemmesidefaciliteter stilles til rådighed af kommunen. Faktisk vil der kun blive tale om begrænsede udgifter til kursus og hvad der normalt hører med til vedligeholdelse af en aktiv hjemmeside, som fx billedmateriale, små-værktøjer, konkurrencer, ad-words på søgemaskiner mv. Supplerende beskrivelse og noter for de første skridt 2012 og 2013 Den nye hjemmeside får i første omgang følgende indhold: Velkomstside med topaktuelle ting (fx kommende møder) og andet indhold, der giver appetit til at gå videre på hjemmesiden. Der oprettes de traditionelle menupunkter til Om lokalrådet, Om lokalområdet. Der gøres plads til fremtidige emner som fx Offentlige Institutioner, Turisme, Billeder, Arkiv, osv. Om lokalrådet har en forside om lokalrådets betydning og formål. Der etableres interne links til Vedtægter, Medlemmer, Dagsordner og referater, Høringer og Andre.

18 Om lokalområdet vil i første omgang alene bestå af en ajourført udgave af de oplysninger man have tilgængeligt på den gamle hjemmeside. Der vil således komme links/menupunkter til Politiske foreninger, Foreninger og hvad der senere måtte være behov for. Når den nye hjemmeside er færdigetableret, må vi se på søgemaskinernes evne til at finde os. Det kan blive aktuelt at anskaffe add-words for at optimere søgningerne. Supplerende beskrivelse og noter for den mere vidtgående plan 2013 og frem Den mere vidtgående plan for hjemmesidens udbygning skal etableres i en kreativ og dynamisk proces, der ender ud en accept i Lokalrådet. Der findes i lokalområdet en række udækkede informationsbehov fra fx skole, andre institutioner og muligvis også fra foreningslivet og erhvervslivet. Der er mulighed for at foretage visse integrationer af eller samarbejde med andre eksisterende hjemmesider. Her er der behov for ideer til samarbejde, så man kan opnå gensidig synergi. Der vil kunne generes mange ideer til at opnå øget aktivitet på hjemmeside til fordel for lokalsamfundet. Et vigtigt beslutningspunkt i denne proces er dog at finde et ambitionsniveau, hvor ideer og formåen balanceres. Formulering af hjemmesidens formål og afgrænsning er således i vigtigt spørgsmål, som skal afklares sidst i denne planlægningsproces.

19 Udvidelse af Them Hallerne i Frisholm

20 Afslutning: Them/Salten lokalråd, eller en arbejdsgruppe under selvsamme, koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.). Beboerne i Them/Salten lokalområde har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet.

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål

Politik for landdistrikterne. Visioner og mål Politik for landdistrikterne Visioner og mål Januar 2011 Indhold Baggrund Visioner og fremtidsbilleder 1. Kommunen og de mindre bysamfund skal trække på samme hammel 2. Offentlige kerneydelser skal være

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund 2012-2022 Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund Ansvarlig: Funder-Lysbro Lokalråd www.funder-lysbro.dk Efter 2012 INDHOLD Indhold..2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Funder-Lysbro historie:... 3

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere