Bygningen Latina, som er tilknyttet Mommark Færgegård, var en kendt og elsket danserestaurant. Såvel kro som danserestaurant lukkede i 1963.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningen Latina, som er tilknyttet Mommark Færgegård, var en kendt og elsket danserestaurant. Såvel kro som danserestaurant lukkede i 1963."

Transkript

1

2 Indledning... 2 Historie... 2 Analyse af Mommark 2010:... 5 Visioner for Mommark Strategi for Mommark Handlingsplan for Mommark Afslutning Indledning Denne udviklingsplan er skabt på baggrund af borgernes ønsker til fremtiden med afsæt i Mommarks styrker naturen, historien og menneskene. Historie Mommark (tysk: Mummark) er en lille havnebebyggelse på det østlige Als, beliggende i Lysabild Sogn. Navnet betyder \"Mommes mark\". Landsbyen ligger i Sønderborg Kommune og hører til Region Syddanmark. I Jørgen Jacobsens bog og snart er alting længe siden står skrevet at, måske har Mommark navn efter en viking der hed Mom, og som måske havde en borg her hvor landsbyen nu ligger. Der står endvidere, at her i mange år har været en havn med posthus og kiosk, en kro (Mommark Færgegård), færgedrift til både Fåborg og Ærø, ligesom der også i mange år har været en jernbane. Mommark har sågar haft en smed, en skrædder, en murermester, en købmand og en skole. Efter sigende skulle der også have været et teglværk ved havnen. Opført i Og, det er lidt mere usikkert, der skulle angiveligt også have været en galge. Så måske har der også været en bøddel. Indtil for få år siden var der 3 campingpladser i Mommark: Bellevue, Solskrænten og Mommark Camping på havnen, hvor der tillige i mange år også var en velbesøgt restaurant. Krodrift: I 1830 blev Mommark Færgegård bygget. Kroen blev drevet af familien Bladt frem til Den fungerede længe som kro for færgerejsende til Ærø. En tid modtog kroen mange kurgæster fra de midlertidige herrer i Sønderjylland (den tyske besættelsesmagt) samt embedsmænd og godtfolk fra Flensborg og Kiel. Efter genforeningen 15. juni 1920 overtog ØK (Det Østasiatiske Kompagni) kroen. Kroen modtog herefter en del gæster fra ØK s hovedkvarter i København. Under 2. verdenskrig blev kroen inddraget til orlovshotel. Først for de tyske soldater og efter krigen for amerikanske soldater. Mommark Landsbylaug Side 2 af 14

3 I 1950 overtog Brdr. Sonnichsen Færgegården og solgte den igen i Bygningen Latina, som er tilknyttet Mommark Færgegård, var en kendt og elsket danserestaurant. Såvel kro som danserestaurant lukkede i I 1964 blev Mommark Færgegård overtaget af Mommark Handelskostskole. I dag kendes stedet under navnet Business College Syd, der også inkluderer Sønderborg Handelsskole. På Mommark Havn blev der i 1973 bygget en restaurant/kro, der blandt andre aktiviteter havde diskotek i perioden Militærhistorisk note fra krigen 1864: Krigen blev derfor genoptaget den 29. juni 1864, hvor preussiske styrker i et vovet overraskelsesangreb satte over Alssund fra Sottrupskov nord for Sandbjerg Slot. Den danske modstand blev fuldstændig knust, og alle styrker, bortset fra ca dræbte, sårede eller tilfangetagne danske soldater, blev evakueret fra Mommark og rejste videre til Fyn. Militærhistorisk note fra krigen : I slutningen af 2. Verdenskrig, den 4. maj 1945, sejlede Schnellboot S-103 ind i farvandet mellem Ærø og Als (Mommark). Ca. kl fik en jagerbomber fra de Allierede styrker øje på båden og beskød den først med raketter og derefter heftigt med flyets kanoner. I den følgende time blev S-103 angrebet uafbrudt af 6 bombemaskiner indtil Schnellboot S-103 sank ud for Mommark. Vraget ligger på 33 meter vand 3 sømil sydøst for Mommark, ca. 2 sømil fra kysten. Også en undervandsbåd blev sænket i det samme farvand, men det vides ikke hvilken båd det var, eller hvor den sank. Færgedrift: Mommark - Faaborg Rederiet Aktieselskabet Mommark Færge eksisterede fra 19. august 1922 til 2. marts 1946, og var ejet af ØK. Den første færge på ruten Mommark Faaborg, hed Mommark og havde prøvesejlads på ruten den 20. august 1922, og den 25. august samme år blev den første jernbanevogn overført. Færgen havde dobbelt jernbanespor idet de sydfynske jernbaner havde en sporvidde på 1435 mm, mens Amts Banerne på Als, med station i Mommark Færgehavn, havde en sporvidde på 1000 mm. Under 2. Verdenskrig sejlede færgen med gasgeneratoranlæg, der trods sabotage fungerede i krigens 5 år. Den 1. februar 1946 kl overtog De Danske Statsbaner ruten og købte Mommark for 1 kr. Den 11. december 1964 blev Mommark solgt til ophugning hos H. I. Hansen, Odense. Færgen blev ophugget januar Mommark Landsbylaug Side 3 af 14

4 Fra 1963 til rutens ophør sejlede der en ny færge, ejet af DSB. Ruten blev nedlagt i Mommark - Søby Der har været færgedrift, uden et decideret færgeleje, mellem Ærø og Mommark siden I 1922 blev der anlagt en færgehavn i Mommark. Færgen Øen, der er bygget i Norge i 1972, havde en bredde på 9 M og en lægende på 37 M. Færgen havde plads til 18 biler. Ruten Mommark Søby, Ærø blev, til stor beklagelse for beboerne i Mommark, efter mange års sejlads, indstillet den 1. november Færgedriften til Søby fortsætter herefter fra Fynshav med en nyindkøbt færge Skjoldnæs. Jernbanedrift i Mommark: Smalsporet jernbane: I perioden 6. februar 1898 til udgangen af februar 1933 kørte der tog til Mommark. Ruten gik fra Sønderborg til Guderup, Skovby, Lille Mommark og derfra via Sarup til Mommark. Banen var en såkaldt smalsporet jernbane med sporvidde på kun 1000 mm. Banen blev bygget indenfor rammerne af Preussiske Kleinbahngezetz af 28. juli At banen blev smalsporet var af hensyn til handlen i Sønderborg, som hermed fortsat kunne beholde al omladning af transitgods. Banen fungerede primært som godsbane men havde også en del passagerer. I banens bedste år, befordredes over passagerer, tons gods og stk. levende kvæg. Ved lov af 19. marts 1934 besluttedes det at lade DSB overtage banen. Banen blev herefter ombygget til en normalsporet bane og var i drift fra 15. juni til 27. maj Fra maj 1962 og frem til i dag foregår offentlig transport fra og til Mommark med bus. Fælles for alle disse aktiviteter er, at de var meget betydende men de er også fortid. Havnedrift, fiskere, campingplads og kiosk: Familien Frederiksen havde i flere år et slikhus og en café på Mommark Havn. Fra 1967 til 1973 har der ved havnen været købmand, cafeteria og detailsalg af benzin. Havnen har fast haft tilknyttet erhvervsfiskere i mange år. Campingpladsen blev anlagt i år 1972 af Poul & Elsebeth Andersen. Den senere ejer gik, sammen med havn og kiosk, konkurs i I 2008 genåbnede kiosken og i år 2010 blev campingpladsen genetableret, ligesom havnen blev renoveret så den igen blev attraktiv for lystsejlere. Mommark Landsbylaug Side 4 af 14

5 Lokalplan: Der findes en lokalplan for Mommark Havn og campingplads. Planen er benævnt: Lokalplan LY 8, Maritimt Feriecenter Mommark Skudehavn. Planen blev vedtaget af det daværende byråd i Sydals kommune, som havnen dengang hørte under, den 8. juni Det er stadig, nu 22 år senere, den samme lokalplan som er gældende. Sammenfatning: Som det fremgår af Mommarks historiske gennemgang, har området leveret stor aktivitet og været betydende igennem tiderne. Med udgangspunkt i historien vil Mommark Landsbylaug sætte fokus på de muligheder som landsbyen og området indbyder til. Mommark Havn skal fortsat være et naturligt midtpunkt for landsbyens aktiviteter, og der skal gøres meget for at bevare stier, kyststrækninger, det åbne landskab og den intime atmosfære. Det er oplagt, at Mommark skal fokusere på turisme i årene fremover. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i, at der ikke skal bygges flere helårsboliger i Mommark. Havn og campingplads skal bevares med den nuværende harmoniske og intime atmosfære, som er så elsket af borgere og turister. Det er ligeledes nødvendigt, at den gældende lokalplan annulleres. At en eventuelt ny lokalplan tager udgangspunkt i, og meget hensyn til, såvel borgenes ønsker som beskyttelse af naturen i Mommark. Analyse af Mommark 2010: Her beskrives Mommark 2010 med hensyn til erhverv, turisme, sommerhus, trafikale forhold, befolkningens sammensætning og forretningsudbud. I dag er der kun få landbrug tilbage i området. Opkøb og stordrift har betydet at de små landbrug er forsvundet. Som følge af de større landbrug er også erhvervets maskiner taget til i størrelse. Mange veje i området er derfor ikke tidssvarende i forhold til såvel bredde som bæreevne. De mange transporter til og fra Brdr. Ewers udøver stor slitage på Mommarkvej. Det kan med stor glæde noteres, at, i november 2010 blev Mommarkvej nyasfalteret fra Sarupvej til Havnen. Det var en meget tiltrængt handling, idet vejen i rigtig mange år ikke havde været vedligeholdt. Mommark Landsbylaug Side 5 af 14

6 De mange nye sommerhuse i området er ligeledes med til at sætte infrastrukturen under pres. Trafiksikkerheden for både cyklister og gående er jf. ovenstående blevet forringet. Det vil være en stor udfordring, for landsbyen, at få Sønderborg kommune til at bruge de nødvendige midler til vedligehold og forbedring af infrastrukturen hvad angår veje og cykelstier. For de lokale beboere og turisterne er områdets trampe-stier en velsignelse. Dog er vedligeholdelsen af samme ikke på et niveau som forventet. Det forventes derfor, at Sønderborg kommune investerer mere i vedligehold og etablering af nye stier. Området har også mange levende hegn, som er med til at give landskabet karakter og skønhed. Uddrag fra HedeDanmark beskrivelse af levende hegn: Levende hegn og småplantninger er vigtige elementer i det åbne land. De giver skønhed, variation og oplevelser i et kulturlandskab, som hele tiden forandres på grund af byggeri, vejomlægninger og dyrkning af jorden. Grunden, hvor Brdr. Ewers driver en afdeling af deres korn- og foderstoffabrik i Mommark, var tidligere anvendt som landbrugsjord. Anlægget blev startet i 1933 af Marius Perregaard og blev senere overtaget af KFK, inden det blev til Brdr. Ewers. Anlægget er i dag Mommarks eneste større industrivirksomhed. Mommark Handelskostskole er en stor uddannelsesinstitution. Skolen er naturligvis en gevinst for Mommark, men samtidig også en virksomhed der bidrager væsentligt til den øgede trafikmængde, specielt på Mommarkvej. 700 meter cykelsti og ingen fodgængerarealer er hvad Mommark kan prale af. Specielt er det en ulempe, at der ikke er anlagt cykelstier til de nærmeste nabolandsbyer, f. eks. Sarup, Lysabild og Tandslet. Det giver derfor sig selv, at det er forbundet med stor risiko at bevæge sig ud i trafikken på cykel og til fods. Desuden er de små veje i området, Fiskervej og Dalmose, stærkt plaget af tung trafik og hurtigkørende biler. Dalmose burde spærres for tung trafik gennemkørsel, da vejen slet ikke er bygget til den type trafik som opleves i dag. Det er en klar fejl at moderne GPS systemer anviser Dalmose som en gennemfartsvej. Da Mommark Feriecenter gik konkurs i 2006, forsvandt også den eneste legeplads for børn i Mommark. Det er derfor et stort ønske at få etableret en naturlegeplads i området og meget gerne på havnen. En lokal beboer har, på opfordring af Mommark Landsbylaug, allerede udarbejdet en projektplan der beskriver det indledende arbejde. I mange år har Mommark været et yndet udflugtsmål, hvor turister, fra såvel Danmark som fra udlandet, har nydt den flotte natur og den hyggelige havn. I dag findes der ca. 150 sommerhuse, der for en stor dels vedkomne bruges til udlejning. Når området er fuldt udbygget vil der være ca. 300 sommerhuse. Mommark Landsbylaug Side 6 af 14

7 Der er sæson hele året, bl.a. på grund af de gode muligheder for lystfiskeri langs kysten og muligheden for at komme på havfiskeri med en lokal udbyder. Det er også muligt, at leje en jolle og selv tage på havet. Et særligt aktiv for Mommark Strand Camping er, at gæsterne kan tage egen båd med og benytte den fra Mommark Havn i ferien. Og så er roen, naturen og Mommarks beliggenhed, det som der skal til, for at få sind og sjæl i god harmoni hele året. Befolkningen i Mommark er kendetegnet ved, at børnefamilier og ældre mennesker bor jævnt fordelt mellem hinanden i landsbyen. I oktober 2010 bor der 25 børn under 14 år i Mommark. Dog er hovedparten af de ca. 70 husstande beboet af mennesker over 50 år i snit. Mommark Havn er landsbyens omdrejningspunkt. Erhvervsfiskere, med Mommark Havn som base, var i 2009, i forhold til omsætning, den største fiskerihavn i Sønderborg kommune. Der er i 2010 tre fiskekuttere i Mommark Havn, og den ene ejes og drives af en lokal beboer. Der har i flere årtier været erhvervsfiskeri fra Mommark Havn. I dag er det ofte muligt, at købe frisk fisk fra havnens fiskere. Før havnens konkurs i 2006 kunne Polar Is oplyse, at Mommark var det næststørste salgssted af is i Sønderjylland. Størst er Sommerland Syd. Målet må være at nå dertil igen. I 2010 er havnen igen blevet et mål for sejlere. I årerne op til Mommark Feriecenters konkurs i 2006, og de 3 følgende år, blev der ikke investeret en krone i havnen. Flere års forsømmelse med vedligehold af moler og broer betød, at havnen ikke var egnet som lystbådehavn. En storm den 5. november 2006 ødelagde de sidste broer til lystsejlere og kommunen fjernede derfor de ødelagte broer. I 2008 overtog Sønderborg kommune resterne efter konkursboet. Dermed overtog kommunen også alle forpligtelser med hensyn til vedligehold af moler, befæstninger og sejlrende. I 2008 blev der stiftet et landsbylaug i Mommark. I årerne 2008, 2009 og 2010 arbejdede lauget og de lokale beboere hårdt for at få kommunen til at renovere området. Det lykkedes i 2008 for Mommark Landsbylaug, at få kommunen til at søge en lejer til den lukkede kiosk/café. Det resulterede i, at kiosken/caféen genåbnede den 5. juni Mommark Landsbylaug Side 7 af 14

8 Frem til december 2009 udgjorde socialdemokraterne flertallet i Sønderborg kommune. Dette flertal havde besluttet sig til at fastholde den gamle lokalplan fra 1988 og satte den 13. september 2008 Mommark Havn til salg. Imidlertid ville ingen købe havnen og der blev i stedet søgt indgået en lejeaftale med en interesseret partner. Også dette forsøg løb ud i sandet. Landsbylauget gennemførte allerede i efteråret 2009 en samtalerunde med udvalgte politikere. Ved byrådsvalget 2009 skiftede flertallet, så det nu blev de borgerlige partier der udlagde hovedpunkterne for den politiske fremtid. Bestyrelsen for Landsbylauget øjnene nye muligheder og gik i forhandling med politikerne, og den 24. marts 2010 besluttede et flertal i byrådet at renovere Mommark Havn og campingplads. Socialdemokraterne var stadig imod. Campingpladsen genåbnede den 1. maj 2010 og havnen blev officielt indviet den 4. juli Havnen havde været åben for lystsejlere i et par måneder inden da, og lokale beboere havde, med økonomisk støtte fra Sønderborg kommune, malet moler og fyrtårne hvide så alt stod flot og indbydende. Udover landmænd og erhvervsfiskere er der, indenfor serviceerhvervet, enkelte selvstændige erhvervsdrivende med arbejdsplads i Mommark. Der findes 2 forretninger i Mommark. Brdr. Ewers landbutik henvender sig specielt til landmænd, men har i mindre omfang også produkter til havefolket. Desuden sælger butikken en del udstyr til hestehold, samt træpiller til opvarmning. Mommark Strand Café ved havnen, er Mommarks eneste tilbud i forhold til mindre udbud af dagligvarer, udskænkning, grillmad og mulighed for at få serveret kaffe, te og kage. Tilbuddet er dog kun aktuelt i perioden 1. marts til 1. november. Caféen er meget afhængig af campingpladsens og havnens gæster samt turister fra sommerhusene. De lokale beboere har kun periferisk betydning for omsætningen. I 2009 startede Mommark Landsbylaug aktiviteten Mere Musik i Mommark. Formålet var at skabe liv og stemning på havnen mindst 1 gang årligt. Aktiviteten vil altid være med minimum ét jazzband som aktør. Premieren var en succes. Der kom ca publikummer, som nød det gode vejr og den dejlige jazzmusik. Bandet som leverede den 1. optræden var Royal Garden Jazz Band. Og formålet, at få sat fokus på havnens og campingpladsens elendige tilstand, lykkedes i tilfredsstillende grad. Mere Musik i Mommark 2010 blev en fantastisk oplevelse. Landsbylauget havde inviteret Kommunen med, således, at en repræsentant fra Kommunen ved samme lejlighed kunne indvie havnen. Indvielsen blev foretaget af formanden for Miljø- og Teknik, venstres byrådsmedlem Peter Hansen. Den vellykkede officielle åbning af havnen blev overværet af ca publikummer. Mommark Landsbylaug Side 8 af 14

9 Landsbylauget har i 2009 og 2010 afholdt foredrag med kendte personer med tilknytning til Mommark/Als. De 2 arrangementer har været med henholdsvis den kendte TV og radiojournalist Frode Kristoffersen og Knud Skov Rasmussen, formand for Amts Banerne på Als (E Kleinbahn). Mommark Landsbylaug har afholdt en sommerfest i årerne 2008, 2009 og 2010, hvor landsbyens beboere har kunnet mødes til leg, sjov og hygge samt fælles grilning og spisning. Visioner for Mommark 2011 Visioner er rygraden i arbejdet i Landsbylauget. Visionerne for Mommark skal derfor være realistiske i forhold til natur, boligsammensætning, befolkningsunderlag og økonomi. Visionen er, at Mommark også i fremtiden skal være et attraktivt sted for fastboende og virke som turistmagnet. Målet med denne udviklingsplan er, som minimum, at kunne fastholde antallet af indbyggere i landsbyen på samme niveau som i Det er ligeledes visionen, at landsbyen ikke bliver præget af tomme og faldefærdige huse. Mommark skal være et trygt og godt sted at bo for både børnefamilier og turister. Mommark Havn skal fortsat være en mindre havn med en hyggelig og intim atmosfære. Havnen skal fortsat være en arbejdsplads for lokale fiskere, og øvrige aktiviteter i havnen skal afpasses derefter. Campingpladsen skal fortsat udvikles og forblive et attraktivt mål for turister. Kiosken/Caféen bør på sigt blive større, ligesom der søges etableret flere aktiviteter ved strand og på havneområdet. Til turisterne, skal der opstilles en digital informationsstander, som guider rundt til de forskellige attraktioner i Mommark og omegn. Der skal anlægges veje, cykelstier og vandrestier således, at det er nemt at komme til og fra Mommark fra nabolandsbyerne. Der etableres gadelys fra krydset Mommarkvej og Fiskervej mod havnen. Mommark skal have eget forsamlingshus/borgerhus. Trafik: I Mommark er vejene ikke tidssvarende. Derfor vil det være en vigtig vision, at få Kommunen til inden for en kort årrække, at afsætte økonomi til at indhente den manglende vedligeholdelse og eventuelt udbygge de eksisterende vejanlæg. Borgerne i Mommark har ingen visioner om flere virksomheder og landbrug eller lignende. Der er heller ikke basis for at bygge flere huse i landsbyen. Kulturelle tilbud i Mommark skal prioriteres højt. Mommark Landsbylaug Side 9 af 14

10 Landsbylauget har fra start lagt meget vægt på et oprigtigt og ærligt samarbejde med byrådet i Sønderborg kommune og visionen er, at det skal fortsat være en af hjørnestenene. Strategi for Mommark 2011 Landsbyen har etableret et landsbylaug, hvor 8 lokale ildsjæle, heraf 7 som bestyrelsesmedlemmer og 1 som suppleant, har valgt at yde en indsats for landsbyen og er af væsentlig betydning for den videre udvikling. Lige så væsentligt er det, at Landsbylauget har en enorm opbakning blandt borgerne. Det er derfor forventeligt, at der vil være mange frivillige til, at løfte det fremtidige arbejde som denne udviklingsplan byder op til. Det forventes, at Sønderborg kommune ser med respekt på hvad Mommark Landsbylaug allerede har udvirket. Det foreløbige samarbejde har allerede båret frugt. Drivkraften forventes at være Landsbylaugets bestyrelse i samarbejde med lokale arbejdsgrupper. Der vil jf. de enkelte projekter, blive udvalgt samarbejdspartnere og sponsorer efter behov. Politikerne vil blive inviteret ud til landsbyen og således ved selvsyn kunne danne sig et indtryk af nødvendigheden for de enkelte tiltag. Landsbylauget vil også arbejde på, at holde en god kontakt til medierne, såvel print-, som elektroniske medier, for derved at have muligheden for eventuelt af den vej at kunne sikre aktiviterne en høj bevågenhed. Handlingsplan for Mommark 2011 Landsbylaugets bestyrelse har i september, oktober og november 2010, udarbejdet en skitse til Udviklingsplan for Mommark. Planen blev behandlet på et borgermøde november Bestyrelsen for Lauget har, i henhold til resultatet af det afholdte borgermøde, valgt at sætte fokus på følgende: Naturen, strand, havn og campingplads. Den gamle og nu nedlagte legeplads på havnen skal genopbygges til en naturlegeplads. Det nuværende stisystem skal udbygges så det vil være rart at benytte for såvel handicappede som dårligt gående. Stisystemet også skal være tilgængeligt for vandrere med særlige behov, f. eks. barnevogn, klapvogn eller kørestol. Der etableres gode udsigtspunkter med mulighed for at grille eller spise medbragt mad. Mommark Landsbylaug Side 10 af 14

11 Ved den populære strand ved Mommark Havn skal der søges anlagt en tømmerflåde ude i vandet så der bliver mulighed for lidt afveksling i forbindelse med svømmeturen eller de badenes leg i vandet. Eventuelt bygges der også en badebro. Mommark Landsbylaug vil løbende følge udviklingen med hensyn til forskønnelse af moler og fyrtårne. Det forventes, at der 1 gang årligt skal foretages udbedring af malerarbejdet. Der skal arbejdes på, at der fra sø-siden bliver et Velkommen til Mommark Havn. Det forventes, at Kommunen sørger for materialer og at Landsbylauget, i rimelig udstrækning, sørger for frivillig arbejdskraft. Der skal etableres flere borde/bænke ved havnekajen ved bassinside. Campingpladsen bør have mulighed for, at udvide pladsens areal, således, at der kan etableres et afsnit med hytter til udlejning. Kiosken/caféen udbygges mod syd. Det kunne være i form af en glasveranda, hvor der kan serveres det meste af året. Samtidigt skal plankeværket mod syd skæres ned i en højde, så der bliver direkte udsigt til vandet og de badende. Mod nord skal den nuværende terrasse overdækkes, så den er anvendelig i al slags vejr. Der bør også skabes mulighed for, at selve butikken i caféen bliver større, og dermed kan have et bredere udvalg af dagligvarer. Dette skal i høj grad også være et gode for lokalbefolkningen, der i dag, er henvist til nabolandsbyerne blot der skal købes mælk eller rugbrød. Caféen skal sikres bedst muligt mod tyveri og hærværk. Det aktuelle informationsniveau for gæster i Mommark er meget utilfredsstillende. Som service for borgere og turister skal der snarest opsættes moderne informations-tavler på Havnen. Specielt skal informationerne henlede turisten på, at Mommark er et ideelt udgangspunkt for at opleve Sønderborg kommune. Informationen skal ske med absolut nyeste teknik og teknologi. Serviceniveau for borgerne i Mommark, herunder kulturudbud. Hvis sammenhold og et socialt netværk skal kunne fungere er der brug for et lokalt mødested. Der skal arbejdes på, at få bygget et borgerhus/forsamlingshus f. eks. i tilknytning til havn og campingplads. Mommark Landsbylaug Side 11 af 14

12 Landsbyens beboere vil således, i lighed med andre små samfund i Sønderborg kommune, have et sted til afvikling af sammenkomster, fester og møder. Her vil også kunne afvikles kulturelle aktiviteter. F. eks. foredrag, kunstudstillinger, filmforevisning, kursusaktiviteter og lignende. Til sikkerhed for det økonomiske fundament i forhold til afvikling af de ønskede arrangementer, søges derfor indgået længerevarende sponsoraftaler med betydende virksomheder i lokalområdet, og virksomheder der har interesse i forbrugerne fra Mommark. Læs: Lokale beboere og de mange turister. På sigt skal musikarrangementet Mere Musik i Mommark være en heldags- eller weekendbegivenhed. Landsbylauget vil arbejde på at afvikle arrangementer som kan være til gavn for såvel borgerne, turisterne, havnen og campingpladsen. Desuden ligger Mommark Havn ekstremt godt i forhold til at afvikle arrangementer med nabolandsbyerne. Der er kun kort afstand til Tandslet, Sarup, Lysabild og Skovby skal have øget fokus og synliggøres i en grad der vil gøre siden til et stærkt redskab i den daglige debat. Endvidere skal der sættes mere fokus på, at få borgerne til at bruge siden til at informere øvrige beboere i landsbyen om aktuelle tiltag. F. eks. kan der afholdes kurser i mulighederne for at skrive indlæg på siden og eventuelt også generelle kurser i brug af PC og internet. Hjertestarter: Landsbyen skal også arbejde på, at der opsættes en hjertestarter på Havnen. Trafikforhold og tryghed for lokalbefolkningen og turisterne. Det skal være nemt for alle, også handicappede og ældre og ikke mindst turister, at komme omkring og der skal være up to date faciliteter i form af toiletter, parkeringspladser, vandrestier og cykelstier. Specielt skal det sikres, at trafikanternes hastighed bliver afpasses til omgivelserne. Der køres i dag meget stærkt på Mommarkvej og Fiskervej. Det er meget vigtigt for Mommark, at der fortsat vil være en god offentlig transport rundt til det øvrige Als. Der skal arbejdes på, at der ikke køres for sjældent og at det ikke bliver for dyrt. Mommark ligger ved kysten samt lidt afsides, og kan derfor ikke nyde gavn af andre gennemgående ruter. Mommark Landsbylaug Side 12 af 14

13 Det vil også være meget ønskeligt, at der i forbindelse med etableringen af nye sommerhusområder, bliver anlagt en alternativ vej til det nye sommerhusområde syd for Fiskervej. Vejen kunne anlægges fra Sarupvej langs den gamle jernbane til sommerhusene og dermed lette presset på Fiskervej og Dalmose. Endvidere ønskes det, at sommerhusområdet deles op i to, således at trafikken ikke kan ledes fra den nye vej fra Sarupvej til Fiskervej og modsat. Det skal sikres, at trafikken afvikles i en hastighed som afpasses til omgivelserne. Lauget foreslår, at der etableres en eller flere trafikchikaner på Mommarkvej fra byskilt og ned til havnen. Chikaner á la løsning på Sarupvej. Der skal snarest opstilles en fartmålertavle ved byskilt. Ligeledes skal der etableres trafikanlæg, som vil sikre at der ikke, som i dag, køres med høj hastighed på Fiskervej. Der etableres gadelys fra krydset Mommarkvej og Fiskervej mod havnen, hvilket vil sikre en mere tryg færden i området. Der bliver meget mørkt i området ved overskyede nætter. Eventuelt opsættes der også gadelys på Fiskervej til Dalmose. På Dalmose skal der være adgang forbudt for tung trafik. Landsbyen skal være meget aktiv for at få etableret cykelstier til gavn for, ikke mindst, de små i trafikken, men også til gavn for områdets turister. Der skal være cykelstier mellem Mommark og Sarup og videre til Lysabild. Denne cykelsti kan etableres fra enden af Fiskervej og videre langs den gamle jernbane. Ligeledes skal Mommarks nuværende cykelsti videreføres til Tandslet. Tilbud til børn og unge Der anlægges en naturlegeplads, f. eks. på hjørnet af Mommarkvej og Fiskervej. Området indhegnes. Der er allerede udarbejdet en plan for det indledende arbejde. Styrkelse af socialt sammenhold Skal landsbyen Mommark være et attraktivt sted at bo, er det vigtigt at det sociale sammenhold får mulighed for at trives via fester, udflugter, vandreture og kulturelle arrangementer, såsom foredrag, filmforevisning, musik m.m på Havnen. Vigtigt er det, at udbuddet af arrangementer har så bred en interesse som mulig for borgerne i landsbyen. En del arrangementer vil blive tilrettelagt så der også vil være interesse fra oplandet. Samarbejde med andre landsbylaug/landsbygrupper Mommark Landsbylaug Side 13 af 14

14 Med Mommarks gode beliggenhed ved vandet og med en god havneplads, vil det være oplagt, at invitere landsbylaug fra nabobyerne med til større arrangementer, og dermed sikre en forøget mulighed for at tilvejebringe det økonomiske fundament til større arrangementer. Arbejdsgrupper. Det være naturligt og nødvendigt, at der i forbindelse med ovennævnte aktiviteter nedsættes arbejdsgrupper med personer udenfor bestyrelsens personkreds. Samarbejdspartnere. For at sikre så stor en succes som muligt, vil det være vigtigt at holde en god kontakt til de folkevalgte politikere. I udstrakt grad kontinuerlig have god dialog med f. eks. Teknik- og Miljøudvalg, Kultur og Fritid, Sønderborg Turist- og Erhvervscenter samt andre relevante udvalg i kommunen hvor landsbyens ønsker I givet fald vil blive behandlet. Der vil også ligge et stort arbejde i, at finde mulige sponsorer, fonde, legater og andre puljer. Kort sagt der skal arbejdes hårdt med FUNDRAISING. Afslutning Bestyrelsen for Mommark Landsbylaug betragter denne udviklingsplan som en god guide for de næste 5-10 år med hensyn til Mommarks udvikling. Resultatet vil i udstrakt grad afhænge af den politiske velvilje og det lokale engagement. Mange af de ting, som handlingsplanen indeholder, betyder en udgift for Sønderborg kommune. Men landsbyen fornemmeste opgave ligger i, at fremvise planer, der stiller anlægsudgifter op mod det givtige i at realisere planer som skaber vækst, tryghed og liv i landsbyen. Mommark tilhører det som politikerne i dag kalder Udkants Danmark, men som hellere skulle hedde: Der, hvor Danmark er størst! Plads til liv, plads til vækst. Løbende vil Landsbylauget udvikle og forfine denne plan. Den daglige dialog borgerne i mellem vil være styrken i planen, og samtidigt skabe den nødvendige debat i landsbyen. Konklusion: Som et gammelt ord siger, er ingen kæde stærkere en det svageste led. Mommark Landsbylaug Side 14 af 14

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystlandskabet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 12 1 Sammenfatning rummer

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi Kær Halvø Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie og analyse Vision Strategi Handlinger Indledning... 3 Historie og analyse... 3 Vision... 5 Strategi... 5 Bosætning... 5 Natur... 5 Infrastruktur... 5 Erhverv...

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

RISTINGE SOMMERCAMP MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 18 HULLERS MINIGOLFBANE

RISTINGE SOMMERCAMP MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 18 HULLERS MINIGOLFBANE 206 RISTINGE SOMMERCAMP FERIEPARK LANGELAND MODERNE SANITÆRE FACILITETER HYTTER OG FERIELEJLIGHEDER FLOT 8 HULLERS MINIGOLFBANE EN AF ØHAVETS ALLERBEDSTE BADESTRANDE... Ristingevej 04 5932 Humble Tel.

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser Kortfattet Analyse Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje og de trafikale konsekvenser Hyllingebjergvej Vejlaug 2009 Hyllingebjerg 1809 med vejforløb syd om Bjerget i området omkring Markskellet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Sand Hotel Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Det moderne Sand Hotel ligger tæt på stranden i Kolobrzeg og ikke langt fra byens centrum.

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere