25. februar Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. februar 2013. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab"

Transkript

1 25. februar 2013 Ad 2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab Søbadet Vi kalder Charlottenlund Søbad for en grøn oase på bølgen blå. Søbadet er et fristed, et anlæg og en kultur: Her bades, svømmes, soles, mediteres, glos-ud-i-luften, tænkes, læses og snakkes. Her har vi en humørplejende kultur, en helle i dagligdagen, fri for travlhed, larm, telefoner, billeder og krav om at yde og at være på. På Søbadet kan vi være os selv, uden rang, stand eller position. Det er et privilegium, som alle Søbadets små 3000 medlemmer nyder. Medlemsstatus Stigningen i medlemstallet og antallet af helårsmedlemmer er fortsat. Udviklingen ser nu sådan ud: Ved udløb af 2012 var medlemstallet 2880 medlemmer, fordelt på 1652 helårsmedlemmer (vintermedlemmer), 316 vinter-deltidsmedlemmer og 894 sommermedlemmer. Ventelisten til fuldtidsmedlemskab er på 381. Venteliste til optagelse til at blive medlem er på Ventelisten er pt lukket. I 2012 fik 162 ventende medlemmer helårsstatus. 100 sommermedlemmer blev optaget fra ventelisten. Ventelisten blev skabt i 2008 på grund af den store interesse for vinterbadning. Opskrivning til sommermedlem foregår som sidste år elektronisk. De 100 nye sommermedlemmer blev optaget, når de havde betalt deres ventelistegebyr. Der har været et frafald fra helårsmedlemmer på 61, så med de 162 nye helårsmedlemmer blev vinterbadernes, eller fuldtidsmedlemmernes antal øget med 101. Ved udløb af 2012 var medlemstallet 2880 medlemmer, fordelt på 1652 helårsmedlemmer (vintermedlemmer), 316 vinter-deltidsmedlemmer og 894 sommermedlemmer. Ventelisten til fuldtidsmedlemskab er på 381. Venteliste til optagelse til at blive medlem er på Ventelisten er pt lukket. I 2012 fik 162 ventende medlemmer helårsstatus. 100 sommermedlemmer blev optaget fra ventelisten. Ventelisten blev skabt i 2008 på grund af den store interesse for vinterbadning. Opskrivning til sommermedlem foregår som sidste år elektronisk. De 100 nye sommermedlemmer blev optaget, når de havde betalt deres ventelistegebyr. Der har været et frafald fra helårsmedlemmer på 61, så med de 162 nye helårsmedlemmer blev vinterbadernes, eller fuldtidsmedlemmernes antal øget med

2 Sommeren Sommervejret var klassisk dansk og blandet. Der blev i løbet af sommermånederne alligevel solgt badebilletter og rabatkort til det offentlige publikum for kr., hvilket var for over kr. mere end året før. Kiosksalget gav en nettofortjeneste på kr. mod kr. i Kontingentindbetalingen steg kr. til i alt kr. Charlottenlund Søbad var i 2012 befriet for de sommer-hærværk fra unge mennesker, som hærgede forrige år. Bestyrelse, vicevært og bademester er dog stadig klar med foranstaltninger, der kan forhindre hærværk i fremtiden. Søbadet var til gengæld plaget af store problemer med det gamle låsesystem, der svigtede og vaklede mange gange i løbet af foråret og sommeren. Bestyrelsen udskiftede systemet i september, da ændringen generede færrest mulige. Medlemmer og gæster Mange medlemmer har i årets løb udtrykt glæde over det værdigrundlag for Charlottenlund Søbad, der blev vedtaget på generalforsamlingen i Værdigrundlaget bygger på ønsket om et Søbad og en forening med høj kvalitet for alle, så vel for medlemmer som for betalende gæster. Med en kultur, der bygger på imødekommenhed, hensynsfuldhed og ansvarlighed over for de vedtagne regler. Med en standard for vedligeholdelse, der emmer af bæredygtighed, æstetik og kvalitet. Med den interesse, som vores omverden viser for Charlottenlund Søbad, ser det ud til, at vi lever op til disse idealer. Til gengæld er interessen blevet så stor, at den gæstepolitik, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling er kommet under voldsomt pres. På trods af gode hensigter og ønsker om i ny og næ at vise venner og bekendte, hvilken dejlig oplevelse man kan få som vinterbader, bliver ordningen misbrugt. Aftalen om, at hvert medlem kunne tage én gæst med pr. sæson mod at indføre sit og gæstens navn i den dertil indrettede gæstebog, har i praksis ikke vist sig holdbar. På trods af diverse opslag om reglerne medbringer medlemmer dagligt i gennemsnit op til 10 ikke-betalende venner, bekendte og familiemedlemmer uden at de registreres. Der lukkes altså omkring ubudne gæster ind årligt. Samtidig blev der omkring Nytår blev der revet flere af de veldokumenterende sider ud af gæstebogen og rettet på de indskrevne regler. Dette misbrug er i længden hverken holdbart eller værdigt for Charlottenlund Søbad. Problemet med ubudne gæster og misbrug af foreningens tillid er ikke enestående for Charlottenlund Søbad. Bestyrelsen har talt med og haft besøg af omliggende sø- og vinterbade i den danske og svenske del af Øresundsregionen. Alle lider under problemet, der signalerer en kulturændring i samfundet, hvor nogle mennesker mener sig berettiget til at følge egne personlige regler frem for at overholde foreningers love og vedtægter. Bestyrelserne for en række private vinter- og søbade har forskellige måder at reagere på den ubehagelige adfærd: Nogle ekskluderer omgående medlemmer ved overtrædelse, andre varsler med breve og samtaler inden eksklusion, og andre igen forsøger sig (forgæves) med gentagne venlige henstillinger. Bestyrelsen for Charlottenlund Søbad har på den baggrund drøftet problemstillingen grundigt det forløbne år. Vi vil på generalforsamlingen fremlægge initiativer, der gør det nemmere for medlemmerne at overholde den vedtagne gæstepolitik af hensyn til Søbadets betalende medlemmer og folk på ventelisten, uden at vicevært, bademestre, medlemmer eller bestyrelse skal optræde som kontrollanter med deraf følgende pinlige situationer. Drift Den daglige drift er sikkert og professionelt drevet af vicevært Erik Malte Pedersen, sommerbademester Stine Bavnhøj og hendes dygtige hold og som noget nyt i 2012 også vinterbademester Kirsten Paulsen. Nybygning og vedligehold 2012 har været et år, præget af mange initiativer med tiltrængt nybyggeri og vedligeholdelse. Medlemmerne har taget generne pænt. 2

3 For det første blev den gamle sauna revet ned og en ny bygget op. Den nye sauna er af hensyn til risiko for forhøjet vandstand løftet 30 cm op over brodæk, opført med 300 mm isolering på alle sider, oppe og nede, og har fået indbygget et varmegenindvindingsanlæg, der på én og samme gang indfører frisk luft og genbruger den opvarmede luft. Som det ses på årsregnskabet har det allerede sparet små kr. i el-udgifter i løbet af 3½ måneds forbrug. De næste par år kan den endelige energi-besparelse evalueres over hele årsforløb. Bestyrelsen havde indhentet tre tilbud på nedrivning af den gamle sauna og opbygning af den nye. Alle indkomne forslag var fagligt velkvalificerede; vi valgte derfor det billigste, nemlig tømrerfirmaet Hasse Olsen, der stod som entreprenør for byggeriet med Morten Kjær Jacobsen som byggesagkyndig og bestyrelsessuppleant, arkitekt Karsten Ravn som tilsynsførende. Bestyrelsen har dokumenteret hele byggeprocessen i billeder, og det færdige byggeri er tegnet op af medlem, arkitekt Søren Borg. Således er fotos og tegninger bevaret for eftertiden i Søbadets arkiv. For det andet blev hele Søbadet nymalet i grønt og hvidt af maler Jens Mauritzen. For det tredje blev alt linoleum på gulv renset i dameomklædning og nyt lagt på gulv og vægge i herreomklædning, brus og toilet. For det fjerde afholdt vi en munter forårsklargøring med 35 glade og flittige medlemmer, der vaskede, skurede, tømrede, gravede, syede læhegn, digtede vers og havde en herlig lørdag sammen. For det femte har vicevært Malte Pedersen med stor energi sørget for at reparere døre, trapper, måtter, udskiftning af brodæk, rør, el og trætte pumper. For det sjette blev der efter alle kunstens regler fjernet sand, så bassinerne i herre- og damebad blev uddybet, inden badesæsonen for alvor gik i gang. For det syvende er både det gamle låsesystem og hele medlemsstyringssystemet udskiftet efter adskillige udfald og forskellige typer svigt. Bestyrelsen indhentede også her flere tilbud. For det ottende er også den gamle hjemmeside udskiftet med en ny, enklere og klart informativ hjemmeside, der ikke modsiger sig selv i sine oplysninger. Også her indhentede bestyrelsen flere tilbud, som var velkvalificerede. Her var stor prisforskel på tilbuddene. Bestyrelsen valgte den nemmest administrerbare og billigste, som er vel udført af Stig Christensen, medlem af Søbadet. I de(t) kommende år vil der også være større udfordringer med flere tiltag, bl.a. nyt indgangsparti, flere initiativer til energibesparelser og udvidelse af fællesbadet. Strategi og vision Bestyrelsen har på sit årlige strategiseminar vedtaget en grøn, bæredygtig strategi for den grønne oase på bølgen blå. Det betyder, at Søbadets energi-forbrug løbende gennemgås med henblik på optimering i forhold til miljø, bæredygtighed og omkostninger. Bestyrelsen Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemmer og to suppleanter. Den konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, og udvalgsformænd. Bestyrelsen har holdt 5 møder, herunder et ekstraordinært. Bestyrelsen ønsker stadig åbenhed om alle Søbadets anliggender, hvorfor så vel diverse nyheder som godkendte referater fra møderne er lagt på Søbadets hjemmeside. Bestyrelsen vil arbejde for at al kommunikation til medlemmerne bliver elektronisk og beder derfor årets generalforsamling om fremover at kunne kommunikere via medlemmernes adresser. Alle Søbadets fastansatte har igen i år fået opdateret deres ansættelseskontrakter. Samarbejde med Gentofte Kommune Bestyrelsesformanden har kontakt med Gentofte Kommune om alle anliggender vedrørende ændringer og forbedringer af anlægget, ligesom der er løbende samarbejde om foranstaltninger mod hærværk. Regnskabet Søbadet har i år som planlagt på grund af sauna-nybygningen genereret et underskud på kr. mod et overskud på kr. sidste år. Dette underskud var forudset på grund af renovering af saunaen, der end- 3

4 te med at blive bygget helt ny samt en intensivering af vedligeholdelsen. Så det er som forventet. Foreningens samlede aktivmasse er i 2012 på 5.8 mio. kr. mod 6.7 mio. i 2011 med en egenkapital på 5.7 mio. kr. Søbadet råder derfor stadig over midler til intensivering af vedligeholdelsen og til at imødegå skader ved isskruning eller andre vejrbestemte katastrofer, som det ikke er økonomisk muligt at forsikre sig imod. Charlottenlund Søbad er dækket af gode forsikringer. Søbadets midler beror i Danske Bank. Gruppesøgsmålet mod Søbadets tidligere bank, Jyske Bank, er vundet med det resultat, at vi modtager kr. i tilbagebetaling. Klaus Gregersen har igen i år sørget for at føre regnskabet dygtigt og omhyggeligt. 4

5 Ad 3. Behandling af fremsatte forslag 1. Gæster Forslag stillet af bestyrelsen Forslag I forlængelse af formandens beretning foreslås det, at den til enhver tid siddende bestyrelse fastlægger gæstepolitikken. Dette vil være i overensstemmelse med vedtægternes 2. Bestyrelsen ønsker fortsat en ordning, der giver medlemmer lejlighed til i ny og næ at vise venner Søbadet, når det er lukket for offentligheden. Men da det har vist sig, at medlemmerne ikke selv kunne administrere den opgave, det er både at vise imødekommenhed over for hinanden og fællesskabet og at sørge for at forhindre misbrug, ønsker bestyrelsen af tage denne opgave på sig. 2. Ægtefælle/samlever gæst Forslag Forslag stillet af Birgit Andresen Det foreslås, at det bliver muligt at medbringe ægtefælle/samlever på Søbadet og i saunaen Lørdag og søndag ml. kl , hvor det også er muligt at medbringe egne børn. Formålet er at kunne følges hele familien. Hvis ægtefællen/samleveren synes, at vinterbadning er en fornøjelse, vil vedkommende skrive sig på venteliste, betale og på længere sigt blive medlem. Ad 4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret. Bestyrelsen anbefaler udskiftning af kloak, pumpe og rørføring, nyt indgangsparti med karrusel samt udskiftning af en række døre og brodæk. Bestyrelsen foreslår 2012/13 kontingenter og billetpriser uændret fra sidste år. Dog indføres gebyr på kr.50,- ved betaling hos bademestre frem for betaling via PBS eller de udsendte indbetalingskort. Voksne sommer uændret 300,- Voksne deltid vinter uændret 500,- Voksne helår med sauna uændret 600,- (sauna minimum i tiden ) Børn sommermedlem år uændret 200,- Voksne rabatkort fra 18 år uændret 200,- Børn rabatkort fra 4 år uændret 100,- Entré voksne uændret 20,- Entré børn uændret 10,- Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter To bestyrelsesmedlemmer, Birgitte Possing og Ole Bjarrum er på valg i år. Begge genopstiller. Morten Hald Mortensen, nuværende næstformand. Ikke på valg. Anders Jensen, nuværende kasserer. Ikke på valg. Helle Melbye. Ikke på valg. Suppleanter: Marie Louise Steve og Karsten Ravn. Ikke på valg. Bestyrelsen indstiller, at Birgitte Possing og Ole Bjarrum genvælges. 5

6 Ad 6. Valg af revisor KGN Revision ved Kurt G. Nielsen er ikke på valg. Ad 7. Evt. Kalender for 2013 Medlemslørdag, forårsklargøring - se mere på hjemmesiden lørdag den 4. maj kl Velkomst til nye medlemmer onsdag den 1. maj kl Seneste rettidige indbetaling af kontingent lørdag den 18. maj Standerhejsning søndag den 26. maj kl Åbning for publikum fredag den 1. juni kl Medlemsaften, picnic og dans lørdag den 23. august kl Flaget stryges lørdag den 31. august kl Søbadet lukker for offentligheden lørdag den 31. august kl

Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad

Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad Afholdt onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30, Gentofte Rådhus Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af beretning og godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

til generalforsamling

til generalforsamling F I R M A N A V N Generalforsamling Marts 2011 Generalforsamling Generalforsamling 2011 Kære medlemmer af skolekredsen. Hermed følger indkaldelsen til generalforsamling på Faxehus Efterskole. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere