TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2015 AVISEN. Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2015 AVISEN. Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2015 AVISEN Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2

2 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være muligt at genbruge, hvis murstene blev knust, så de kunne bruges til fx vejfyld. På trods af, at det bliver betragtet som genbrug, er der dog tale om, at murstene får en lavere værdi. En måde til at kunne udnytte de gamle mursten kan man finde hos virksomheden Gamle Mursten. Af Mathias Hvam, Solrød Kommune og Bettina Osmark, Greve Kommune Gamle Mursten har to værker i henholdsvis Svendborg og Hedehusene. Før i tiden skulle man rense brugte mursten i hånden, men virksomheden har løst udfordringen med rensning af gamle mursten. Gamle Mursten har fundet en metode, som gør dem i stand til på forsvarlig vis at rense mursten i timen. Det er typisk mursten fra byggeri opført i perioden , der har en kvalitet, som gør det muligt at genbruge dem og samtidig få et godt produkt. Brug gamle mursten og spar miljøet for CO2 Gamle Mursten har vurderet, at der årligt bliver nedbrudt 190 mio. mursten i Danmark og skønner, at omtrent 50 % af disse kan blive genanvendt. Hver gang der bliver anvendt én gammel mursten i byggeriet i stedet for én ny, bliver miljøet skånet for 0,5 kg CO 2. Det svarer til 1 ton sparet CO 2 for hver genanvendte gamle mursten. Gamle mursten med fornyet værdi De gamle mursten er i sin tid blevet brændt i en gammeldags ringovn, hvor kul har bidraget til at give leret de unikke kombinationer af farve. Den gammeldags måde murstenene blev lavet på og respekten for det gamle håndværk, har medvirket til at give stenene lang holdbarhed og skabe et godt indeklima i nye huse. Gamle Mursten behandler årligt 3-4 millioner gamle mursten til brug i byggeriet. Udover de almindelige mursten tilbyder Gamle Mursten en række forskellige produkter baseret på de oprindelige typer af mursten. Gamle Mursten leverer: Mursten til byggerier hvor et rustikt udtryk ønskes. Murstene er renset med maskine og sorteret i hånden. Renovering af eksisterende byggeri. Stenene er renset i hånden. Gulvsten til både indendørs gulvbelægning og som udendørs belægningssten. Gamle mursten skåret som skaller på 2cm til opklæbning på eksisterende vægge. Naturlig kalkmørtel til at forlænge murstenenes livscyklus. INDHOLD SIDE 2 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 Nyt byggeri, gamle mursten Risikostyringsplan for oversvømmelser Virksomheder med giftfri grønne arealer Erhvervs brug af genbrugspladserne SIDE 8 SIDE 9 Kort nyt Fra sand til stål SIDE 10 En brand kan lukke virksomheden for altid SIDE 12 Kvalitetsstyring i Natur og Miljø i Solrød Kommune 2

3 Tove's hus. Foto fra Gamle Mursten. Færdigbyggede resultater Resultaterne af Gamle Murstens foretagende kan ses flere steder rundt i landet. Børnehuset Brobækken er den første svanemærkede institution i Danmark, og som samtidigt opfylder kravene for byggeri i Energiklasse 1. Facaderne er muret af to forskelligt farvede mursten, henholdsvis gule mursten i normal dansk format, og den samme gule sten efterbehandlet med naturfarver og kalkvand. Der blev brugt gamle mursten i byggeriet, og i alt blev miljøet skånet for 15 ton CO 2. Du kan læse mere om Gamle Mursten på deres hjemmeside: Toves hus er et eksempel på, hvordan høje krav til husets udseende kan imødekommes uden at gå på kompromis med miljøet. Det gråpatinerede murværk i Toves hus er udvalgt i samarbejde med kunden. Kombinationen af farver, sten, patinering og fugematerialer er tilsammen et udtryk for de mange muligheder genanvendelse af gamle mursten giver. 3

4 Risikostyringsplan for oversvømmelser De kommende klimaændringer medfører ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, at vi får mildere vintre, varmere somre, mere nedbør og mere blæst, højere havvandstand og flere stormfloder. Af Iben Nøhr Bertelsen, Solrød Kommune I Danmark har staten udpeget 10 oversvømmelsestruede områder, hvoraf Køge Bugt er det ene område. Risikostyringsplanerne vedrører kun oversvømmelser fra hav (stormflod) fra Køge Bugt og ikke for ekstreme regnhændelser. Byrådets har foreslået en plan Byrådet har den 8. december 2014 vedtaget et forslag til Solrød Kommunes risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen. Planen er udarbejdet på baggrund af data, som Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har stillet til rådighed. Risikostyringsplanen viser konsekvenserne ved udvalgte vandstande i Køge Bugt, og indeholder kommunens tiltag til at forbygge og begrænse skaderne ved oversvømmelserne. Planen viser, at de kystnære arealer i Solrød Kommune er i risiko for oversvømmelser fra Køge Bugt. De mest udsatte områder er langs vandløbene og langs kysten. Ved analyse af statens materiale, er konkluderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at sikre Solrød Kommune imod en vandstandsstigning til 2,80 meter i forhold til den nuværende normalvandstand kote nul. Baggrunden herfor er, at dette sikringsniveau giver ensartet sikring mod oversvømmelse i hele kommunen, både vest og øst for Strandvejen, og ensartet sikring i forhold til vore nabokommuner. Baggrunden er i øvrigt, at denne vandstandsstigning forventes at påvirke omkring boliger, og omkring borgere, og potentielt vil medføre økonomisk skade beregnet til ca. 750 mio. kr. Risikostyringsplanen indeholder overordnede mål og indsatser for at forbygge risici på grund af oversvømmelse fra stormflod, og mål og indsatser til sikring og beredskab. Mål for risikostyring Forslag til mål for risikostyring vedrørende oversvømmelser fra havet i den første planperiode : Der skal arbejdes for, at Solrød Kommune sikres mod en stormflod med havvandsspejlstigning på 2,80 meter svarende til en års hændelse i Der skal i den kommende planperiode arbejdes med vurdering og analyse af løsninger til sikring mod stormflod, som indstilles til Byrådet til endelig beslutning. Der skal i den kommende planperiode arbejdes for afklaring af finasieringsmuligheder og lovkrav for gennemførelse af planens tiltag og mål, som Byrådet orienteres om. Der skal i den kommende planperiode arbejdes sammen med Beredskabet om beredskab og sikring af borgere, samt udarbejdelse af operationelle planer for aktiv indsats under stormflod. Kommunens borgere, bygherrer og andre interessenter bliver informeret om risikoen for stormflod, og hvordan de kan sikre sig og begrænse skaden på egen ejendom. Der etableres et tværkommunalt samarbejde omkring sikring mod stormflod i Køge Bugt. Da kystkommunerne og sikring mod stormflod vil blive set i en helhed, er der etableret et tværkommunalt samarbejde herom. Forslag til plan er i høring Forslaget er i offentlig høring i perioden fra den 17. december 2014 til den 17. juni Forslaget til risikostyringsplanen kan ses på Har du bemærkninger til planen, bedes disse sendt til eller til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, Att.: Team Natur og Miljø, senest den 17. juni Skriv venligst risikostyringsplan i emnefeltet. Solrød Kommune vil afholde et borgermøde inden høringsfristens udløb. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside. 4

5 Virksomheder med giftfri grønne arealer Vi gør det dagligt. Åbner for hanen og drikker et glas vand eller børster vores tænder. Når vi rejser, så åbner vi ofte for en flaske vand i stedet for hanen, for det er få steder i verden, at postevandet er så rent som i Danmark. FN har udpeget den 22. marts til Vandets Dag, hvor man internationalt sætter fokus på manglen på drikkevand. I Danmark er dagen en anledning til at sætte pris på vores rene drikkevand, og minde os selv om, at fremtidens vandkvalitet afhænger af vores handlinger i dag. Af Stine Bisgaard, planlægger, Vandressourcer & Miljø i HOFOR I år bruger HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Vandets Dag til at sætte fokus på at mindske forbruget af sprøjtegifte. Det er et sted, hvor man som virksomhed eller haveejer kan være med til at gøre en forskel. Vand i verdensklasse også i fremtiden Mange vandforsyningsboringer er gennem årene blevet lukket på grund af forurening med sprøjtemidler, og der findes stadig en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet. Særligt de øvre grundvandsmagasiner er præget af sprøjtemidler, mens indholdet i det mere dybtliggende og ældre grundvand er væsentligt mindre. I 2009 blev der fundet sprøjtemidler i 23 pct. af de undersøgte aktive indvindingsboringer, mens grænseværdien for enkeltstoffer var overskredet i 4,3 pct. af boringerne. HOFORs vandværker kontrollerer jævnligt vandkvaliteten for at sikre, at drikkevandet er i orden. Du kan således trygt drikke vandet fra dit vandværk. Havedag i virksomheden En virksomheds grønne arealer skal være præsentable, og mange vælger den hurtige løsning med sprøjtemidler. Men der er andre veje at gå. Man kan lægge en fiberdug, når man anlægger terrasser og fliser for at bremse ukrudtet. Man kan lægge flis eller bunddække i blomsterbede, så ukrudtet ikke får sollys nok til at spire. Og så kan man lave en havedag for virksomhedens ansatte eller måske bare en time en forårsdag, hvor solen kigger frem. Så bliver ukrudtet fjernet ved håndkraft i stedet for med sprøjtemidler. En bivirkning ved sådan en løsning er socialt samvær og motion for medarbejderne. FEM GODE RÅD TIL GRØN GRÆSPLÆNE UDEN AT SPRØJTE Brug en rive til at løsne mosset uden at ødelægge græsset Giv eventuelt græsplænen kalk Klip plænen regelmæssigt over forår og sommer Lad afklippet græs ligge på plænen Lad græsset stå godt langt i efteråret og over vinteren Kilde: Miljøstyrelsen GIFTFRI GRØNNE AREALER Hvis din virksomhed vil være med til at sørge for rent drikkevand i fremtiden, så kan I starte med at undgå gift på virksomhedens grønne arealer. Tænk dig om, når der skal købes nye planter, så du vælger modstandsdygtige planter Sørg for at have bunddækkeplanter, som hæmmer ukrudtsvæksten Når der skal anlægges terrasse eller lægges fliser, så få en lagt en fiberdug under den mindsker mængden af ukrudt, der kommer op Lav en havedag for de ansatte i foråret og efteråret. Så kan ukrudt blive trukket op i stedet for at skulle bekæmpes med sprøjtemidler. SERVÉR DET RENESTE VAND TIL MØDET Et sted, hvor det er let at gå forrest som miljøvenlig virksomhed, er at servere postevand til møderne. Postevand er billigt, rent og det bedste valg for miljøet. Postevand er 900 gange mere klimavenligt end flaskevand En liter postevand udleder fra jord til bord kun 0,0002 kg CO 2, mens en liter flaskevand fra supermarkedet udleder hele 0,18 kg CO 2 Postevand er billigt en liter postevand koster 0,06 kroner mens en liter flaskevand koster ca kroner 5

6 Erhvervs brug af genbrugspladserne Vidste du, at virksomheder har mulighed for at bruge alle genbrugspladser også selvom de ikke lige ligger i samme kommune, som din virksomhed. Men der er lidt forskel på, hvordan virksomheden skal registreres, tilmeldes eller købe billetter for at bruge den enkelte genbrugsplads. Af Dorte Nejrup, miljøavissamarbejdet Nedenfor er oplistet de vilkår, der er gældende for brug af genbrugspladser hos henholdsvis Vestforbrænding, KaraNoveren, Amager Ressource Center samt MiljøCenter Greve. Vestforbrænding Vestforbrænding har 24 genbrugsstationer, som virksomheder kan bruge. Virksomheden skal tilmeldes før besøg. Der kan vælges mellem årskort og engangsbilletter. Ved tilmelding til årskort skal oplyses biltype og virksomhedskategori. Årskort er tiltænkt virksomheder, der ofte bruger genbrugsstationer med den samme bil. Der bliver sendt en kvittering for betaling via mail. Kvitteringen skal altid medbringes som dokumentation sammen med det tilsendte klistermærke, der skal sættes på forruden, så det er tydeligt, at du har et gyldigt årskort. Engangsbillet Hvis virksomheden kun benytter genbrugsstationerne få gange, eller bruger flere forskellige biler, er engangsbillet den bedste løsning. Engangsbilletten giver adgang til et besøg inden for en time efter udstedelse. Endnu ikke tilmeldt Virksomheden skal som udgangspunkt være tilmeldt, men hvis din virksomhed ankommer til genbrugsstationen uden at være tilmeldt, kan I betale for engangsbilletten via opkald fra mobiltelefon til tlf. nr Du bliver guidet gennem tilmelding og betaling af en automatisk telefontjeneste. Herefter modtager du en SMS som kvittering for betaling for adgang til den valgte genbrugsstation. Farligt affald Priserne for besøg på genbrugsstationer inkluderer aflevering af op til 5 kg farligt affald pr. besøg. Der skal betales ekstra for yderligere kg. Husk at bede om en kvittering for aflevering af farligt affald, som kan fremvises til tilsynsmyndighederne. Læs mere om reglerne på KaraNoveren KARA/NOVEREN driver 14 genbrugspladser, heraf 4 døgnåbne, der alle kan benyttes af virksomheder. Regler for virksomheders adgang Der er kun adgang på genbrugspladserne for køretøjer op til kg + anhænger. Betaling for brug af genbrugspladsen sker ved, at alle som kører ind på genbrugspladsen får taget et billede af bilens nummerplade ved ankomst. Er bilen registreret til erhvervsmæssig kørsel, vil der hver måned blive udsendt en opkrævning pr. besøg til dækning af KARA/ NOVEREN s udgifter til behandling og bortskaffelse af affaldet. 6

7 Hvis virksomheden bruger et køretøj med hvide plader eller papegøjeplader - gul/hvid nummerplade godkendt til både erhvervsmæssig og privat kørsel - til at bringe erhvervsaffald til genbrugspladsen, er virksomheden selv forpligtet til at henvende sig til pladspersonalet og fortælle, at det er erhvervsaffald, der afleveres. Det er ikke tilladt at bringe erhvervsaffald til genbrugspladsen uden at betale. Døgnåbne pladser For at benytte de fire døgnåbne genbrugspladser skal virksomheden være tilmeldt ordningen se nærmere på hjemmesiden. Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid, men er videoovervågede. Uden for åbningstid sker adgang til pladserne via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen. Olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede. Læs mere om reglerne på Sms-billet For at købe adgang til genbrugspladsen via SMS skal virksomheden være tilmeldt ARCs virksomhedskonto. Der skal oplyses de mobilnumre, som virksomheden ønsker tilmeldt til at kunne aflevere erhvervsaffald til genbrug. Når virksomhedens køretøj skal på genbrugspladsen, skal føreren inden besøget sende en SMS til 1919 med genbrugspladsens kode samt kode for type af køretøj. Se vejledning på hjemmeside. Enkeltbillet Virksomheden kan via hjemmesiden bestille og betale for en enkeltbillet til ARCs genbrugspladser uden at være tilmeldt den almindelige erhvervsordning. Den købte billet skal medbringes enten i print eller elektronisk, fx på din smartphone eller tablet, så du kan vise den som kvittering for dit køb, når du ankommer på genbrugspladsen. Enkeltbilletten er gyldig i to timer fra købstidspunktet. MiljøCenter Greve MiljøCenter Greve er genbrugsplads for husholdninger i Greve og Solrød Kommune, men som alle virksomheder også kan bruge. Virksomheden skal før besøg tilmeldes. Der kan vælges mellem abonnement eller klippekort. Tilmelding sker via virk.dk. Tilmeldte virksomheder får tilsendt et adgangskort. Abonnementsordning Virksomheder, der ofte bruger genbrugspladsen med den samme bil kan med fordel benytte abonnementsordningen. Ved tilmelding skal virksomheden oplyse om, hvilken kategori virksomheden tilhører (Håndværker eller øvrig) samt registreringsnummer på bilen. Virksomheden får fremsendt et klistermærke, der skal sættes på forruden, så det er tydeligt, at virksomheden er tilmeldt. Klippekort Hvis virksomheden kun benytter genbrugspladsen få gange, eller bruger flere forskellige biler, er klippekort den bedste løsning. Amager Ressourcecenter Amager Ressourcecenter (ARC) har otte genbrugspladser, virksomheder kan bruge efter tilmelding til ARCs virksomhedsordning. Der kan vælges mellem årskort, sms-adgang og enkeltbillet. Kvitteringen skal altid medbringes som dokumentation for, at du har betalt for at besøge genbrugspladsen. Ved årskort skal den tilsendte mærkat sættes fast i forruden. Bemærk, at prisen er afhængig af køretøj, og at der skal betales ekstra for aflevering af farligt affald, selvom du har købt årskort. Læs mere om reglerne på erhverv/erhvervsadgang-til-genbrugspladsen Farligt affald Priserne for besøg på MiljøCenter Greve inkluderer aflevering af op til 200 kg farligt affald pr. år. Læs mere om reglerne på Tilmeld din virksomhed før du besøger genbrugspladsen første gang. Tilmeldingen foregår via hjemmesiden. Årskort Årskortet gælder til alle ARCs genbrugspladser. Priserne for årskortet er per tilmeldt bil. Hvis flere af virksomhedens biler tilmeldes, bliver prisen tilsvarende højere. Virksomheden kan ikke aflevere farligt affald med et årskort. Her skal fortsat betales pr. besøg og de almindelige ordensregler med daglige mængdebegrænsninger gælder også kunder med årskort. 7

8 Kort nyt Indsamlere af affald Efter 1. januar 2015 skal alle virksomheder, der ansøger om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, have mindst én person med ledelsesansvar, der er i besiddelse af et indsamlerbevis. Hvis virksomheden har flere produktionsenheder, og der på de enkelte produktionsenheder er mere end 9 personer ansat, skal mindst én af medarbejderne også være i besiddelse at et indsamlerbevis. For eksisterende indsamlingsvirksomheder træder kravet først i kraft 1. juli Indsamlerbeviset opnås ved beståelse af en prøve. Et indsamlerbevis gælder i 5 år, og kan fornyes. Kravet om indsamlerbevis blev indført i 2010 i forlængelse af den politiske aftale om organisering af affaldssektoren fra 2007 for at sikre fortsat korrekt håndtering af affaldet og indberetning til Affaldsdatasystemet. Kilde: mst.dk Kemikalier - nye miljøvenlige løsninger i danske virksomheder Regeringen ønsker problematiske kemikalier ud af virksomhedernes produkter. Miljøministeriet har derfor etableret et nyt partnerskab, der skal rådgive især små og mellemstore virksomheder om, hvordan de rent praktisk finder gode alternativer til de problematiske kemikalier, de bruger i dag. Miljøministeriet støtter partnerskabet med 13,5 millioner kroner over fire år. Pengene går fx til at støtte grønne projekter i virksomheder, ligesom virksomhederne kan søge om rådgivning. Ministeriet nævner et eksempel på, hvordan partnerskabet kan fungere: Hvis en malingsvirksomhed fx har brug for at få udskiftet et skadeligt konserveringsmiddel, kan virksomheden bede et panel af eksperter i partnerskabet om at komme med nye løsninger til, hvordan malingen kan holde længere uden at gå på kompromis med kvalitet og hensyn til miljø og sundhed. Partnerskabet består af tekniske eksperter fra Teknologisk Institut, Miljøeksperter fra DHI og det engelske firma RPA varetager økonomivurderingerne. Koblingen til forskerne går gennem henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Desuden er der nedsat en bestyrelse med deltagelse af Dansk Industri, Dansk Erhverv, LO, Det Økologiske Råd og Miljøstyrelsen. Yderligere information: Peter H. Schaarup, Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, tlf , Kilde: mst.dk Partnerskab for mindre madspild Miljøministeriet har lanceret et partnerskab med heder at donere overskudsmad til velgørenhed. landbruget, industrien, detailhandlen, storkøkkener og forbrugerorganisationer for at fjerne mad videre til velgørende formål til en minimal Butikkerne får grønt lys til at sælge overskuds barrierer i kampen mod madspild. salgspris, så de kun skal betale moms af dette beløb. Hidtil har butikkerne skullet betale moms Fremover bliver det således billigere for virksom af hele indkøbsprisen, når de donerede mad til velgørenhed. Som en del af initiativet er hjemmesiden blevet relanceret. Her kan alle interesserede dele viden og erfaringer om at undgå madspild. Kilde: mst.dk Kommuner og regioner vil have grønne lamper og køkkener Kommuner og regioner i Miljøministeriets Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb vil fremover stille to nye grønne krav, når der skal købes udstyr. De to ny krav drejer sig om udstyr til storkøkkener og til belysning. Det kan både reducere CO 2 -udledning og betyde markante økonomiske besparelser. Et eksempel er gadebelysningen i København, hvor der udskiftes omkring gamle lysarmaturer med LED-belysning med lysdæmpning, der lever op til de nye krav. Kommunen forventer at kunne reducere det samlede energiforbrug fra gadebelysningen med 57 procent i forhold til Det svarer til en årlig driftsbesparelse man også effektivisere byens lys og forventer at reducere elforbruget til gadebelysningen med omtrent 33 procent ved at skifte den eksisterende gadebelysning ud. Kontakt: Om partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb: Iben Sohn, Miljøstyrelsen, tlf på ca. 12 mio. kroner. I Sønderborg vil 4409, ibnlsmst.dk Kilde: mst.dk 8

9 Fra sand til stål Ny metode til at sanere PCBholdige overflader sparer både miljøet og kontoen for ekstra omkostninger. Af Mathias Hvam, Solrød Kommune Saneringsvirksomheden J. Jensen A/S har efter mange års erfaring med sanering i sikre og lukkede kredsløb, nu udviklet metoden Stål Jet. Ved hjælp af deres unikke system, kan de i stedet for enorme mængder af sand, anvende stål til at sanere PCB-holdige overflader, og hermed skåne både miljøet og bankkontoen. Sådan fungerer Stål Jet Sanering med Stål Jet fungerer ved, at der med stor kræft bliver skudt små stålgrit ud mod den PCB-holdige overflade. Gritten sliber så overfladerne ned, og PCB, bly eller andre farlige giftstoffer fra den afslebne overflade, bliver suget op med gritten og ført ind i anlægget. Herfra bliver de farlige stoffer frasorteret, hvorefter stålgritten på ny kan bruges i systemet. Gennem rensningen af stålgritten og systemets ventilationssystem, sikrer anlægget en miljørigtigtig og sikker behandling af det giftige affald, og ingen støvpartikler undslipper anlægget. Løbende bliver det giftige affald opsamlet og forseglet i tønder, der nemt og sikkert kan blive transporteret videre til et modtageanlæg for miljøaffald. Til fordel for både miljøet og økonomien Ved J. Jensens løsning, undgår bygherre de store mængder af sand, som ellers indgår i tidligere saneringsmetoder. Hvor stålgritten kan blive genanvendt op til 800 gange, grundet den omhyggelige proces, forholder det sig anderledes for sandet ved en klassisk sandsanering. Idet sandkornene ikke kan blive adskilt fra giftstofferne, er sandet efter brug betragtet som farligt affald, og skal derfor destrueres eller deponeres. Stål Jets teknologi sparer miljøet for de store mængder af forurenet sand, og bygherre sparer en række omkostninger, ved ikke at skulle håndtere de store sandmængder. Vil du vide mere? Mere information om Stål Jet kan findes på og J. Jensen kan kontaktes direkte på eller telefon:

10 En brand kan lukke virksomheden for altid En brand kan lukke en virksomhed for altid. Forebyggelse er vigtig - ikke bare af hensyn til sikkerheden på virksomheden og for øjeblikkelig beskyttelse af værdier, men også af hensyn til virksomhedens langsigtede overlevelse. Af Miljøavissamarbejdet I Solrød Kommune er det Greve Brandvæsen, der er ansvarlig for at lede brand- og redningsindsatser. Opgaverne omfatter dels forebyggende arbejde i form af fx brandsyn og overordnet vejledning af virksomheder, dels afhjælpende operativ indsats i form af fx brandslukning, redning ved ulykker, fx frigørelse af fastklemte personer samt oprydning efter ulykker og spild. Ring 112 med det samme! Beredskabschef Jan Funk understreger, at det er vigtigt, at der ved brand og ulykker med det samme bliver ringet til 112 også ved miljøuheld, fx spild. Han har flere gange oplevet, at virksomheder ved spild ringer direkte til kommunens beredskab i stedet for at ringe 112. Herved kan der gå kostbar tid tabt, og et spild kan i nogle tilfælde nå at udvikle sig til en større forurening, der måske efterfølgende vil betyde kostbar opgravning og rensning af belægning og jord samt forurening af grundvand og overfladevand. Derfor skal 112 alarmeres med det samme, og Jan Funk fortæller, at det ikke koster noget at alarmere 112, mens en eventuel efterfølgende oprensning kan blive kostbar for virksomheden, hvis der alarmeres for sent, og en eventuel forurening når at brede sig. Det samme er ikke mindst gældende ved brande, hvor virksomheden måske tror, at den selv kan bekæmpe branden, og derved får ringet for sent til 112. Forebyg brand Mange brande kunne være undgået, hvis virksomhederne havde haft større opmærksomhed rettet mod brandforholdene. Resultatet af en større virksomhedsbrand. En brand på en virksomhed kan ikke bare medføre øjeblikkelig materielskade, som måske kan kompenseres af forsikringen, men mange virksomheder må reelt lukke efter en brand. Dertil kommer, at en brand kan forårsage personskader og i værste fald dødsfald. Op mod 80 procent af små og mellemstore virksomheder, der rammes af brand, kommer aldrig i gang igen - eller må lukke efter kort tid. Virksomhederne kan ikke overleve det produktionsstop, der forårsages af branden, og kunderne kan ikke vente med at få leverancer til en eventuel genopførelse, men finder andre leverandører som de ofte holder fast ved. Herved er virksomhedens skæbne måske beseglet. Brandårsager De almindeligste årsager til brande i virksomheder er fejl i de elektriske installationer, påsatte brande, uheld med fx brandfarlige væsker, uforsigtighed og forskellige tekniske og menneskelige fejl. Virksomhederne skal derfor sørge for, at alle installationer holdes i orden og skal straks få repareret fejl og skader på installationerne. Påsatte brande sker ofte i affaldsoplag, og hvis sådanne oplag er anbragt op ad bygninger, kan bygningerne blive antændt og eventuelt nedbrænde. Derfor understreger Peter Dræbye, at det er vigtigt, at få affald kørt væk, og ikke anbringe containere og oplag op ad eller tæt ved bygninger. Brandfarlige væsker skal opbevares og håndteres efter lovgivningens regler. Sådanne materialer frembyder en væsentlig risiko for brand. 10

11 brandfarlige virksomheder og oplag nærmere angivet i beredskabsloven. Dertil kommer visse butikker, skoler, institutioner, hoteller m.m. Ved brandsynet ses ofte branddøre, der er blokerede, så de ikke umiddelbart kan lukkes; der kan fx være ført kabler eller slanger gennem dørene, eller de kan være blokerede af varer eller maskiner. Spærrede flugtveje konstateres også, og på grund af manglende oprydning, kan det være vanskeligt at komme rundt på virksomheden, hvilket kan få alvorlige følger ved en brand eller ulykke. Også oplag af materialer og affald ses i mange tilfælde. Jan Funk er Beredskabschef i Greve Brandvæsen. Brandmeldere og brandslukningsudstyr skal efterses og vedligeholdes. Det sker heller ikke i alle tilfælde, og manglende vedligehold kan betyde, at brande når at sprede sig og ikke indledningsvist kan bekæmpes af virksomheden. Hvad virksomhederne kan gøre Det er Jan Funk s råd til virksomhederne, at de skal udarbejde en overordnet bredskabspolitik og en tilhørende beredskabsplan. På den måde er det ikke først, når branden eller uheldet sker, man skal til at finde ud af, hvad man skal gøre. Brandsyn og mangler Afhængig af virksomhedernes art udføres der brandsyn hvert år, hvert andet år eller med helt op til 5 års intervaller. Det er ikke alle virksomheder, der får udført brandsyn. De erhvervsvirksomheder, der skal have udført brandsyn, er Hvis beredskabet konstaterer overtrædelser af brandlovgivningen, får virksomheden et påbud om at bringe forholdene i orden. Ved væsentlige overtrædelser, kan beredskabet i nogle tilfælde nedlægge forbud mod at området benyttes. Hvis forbud og påbud ikke efterkommes, kan der blive foretaget politianmeldelse. Der skal være knyttet en organisation/organisationsplan til beredskabsplanen, så det er klart, hvilke medarbejdere, der skal deltage aktivt ved et uheld eller en brand, og hvordan en eventuel evakuering skal foregå. Det er virksomhedens ledelse med kompetence til at indkøbe det nødvendige materiel og serviceydelser, der skal være ansvarlig for beredskabet og dets vedligeholdelse. Beredskabsplanens detaljeringsgrad afhænger af virksomhedens kompleksitet og produktion. For mindre virksomheder, der ikke opbevarer eller anvender farlige eller brændbare væsker og andet brændbart, kan planen i mange tilfælde være ganske enkel. Der findes flere rådgivningsfirmaer på området, der kan hjælpe virksomhederne med at få brandforholdene til at opfylde lovgivningens krav og rådgiverne kan desuden rådgive virksomheder, der ønsker at få brandsikret ud over lovgivningens krav for i højere grad at sikre virksomhedens fortsatte eksistens efter en brand. Oliespild og oprydning efter uheld sorterer også under kommunens redningsberedskab. 11

12 Kvalitetsstyring i Natur og Miljø i Solrød Kommune I perioden fra 2009 til juni 2013 har det været lovpligtigt for kommunernes Natur og Miljø-administration at have et kvalitetsstyringssystem, der overholdt kravene i kvalitetsstyringsloven. Systemet skulle sikre faglig kvalitet, ensartet sagsbehandling, udvikling og effektivitet i måden sagsbehandlingen blev udført på. Af Pernille Holst Hansen, Solrød Kommune Natur og Miljø-administrationen i Solrød Kommune, har oplevet, at kvalitetsstyringssystemet har så stor en værdi, at vi efter lovens ophævelse har besluttet at blive certificeret efter ISO Vi blev certificeret d. 18. december 2013, og skal derefter have ekstern audit en gang om året. I juni 2014 blev der afholdt intern audit. Formålet med auditten var at se, om systemet overholdt kravene i ISO Resultatet var meget positivt, kun 2 mindre afvigelser fra reglerne i systemet til praksis i sagsbehandlingen. Auditten viste også 2 forslag, der kunne være med til at forbedre systemet. I december 2014 blev vi auditeret af en ekstern auditor. Resultatet her var også fint, med 2 mindre afvigelser og 3 forbedringsforslag. Kvalitetsstyringssystemet er opbygget af procedurer og dokumenter, der b.la. beskriver og redegør for: mål og kompetencer, ledelsens og sagsbehandlernes ansvar, de enkelte opgavers udførelse og meget mere. Alt sammen er det med til at sikre kvaliteten, i udførelsen af opgaverne i Natur og Miljø-administrationen i Solrød Kommune. SOLRØD MILJØMAGASIN udgives 4 gange om året og er rettet mod virksomheder Redaktion: Solrød Kommune, Teknik og Miljø Ansvarshavende redaktør: Anne-Mette Jansen, Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Solrød Kommune og Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Greve, Roskilde og Hvidovre Kommuner Oplag: 700 stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilslutter Global Compact.

AVISEN. Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2. Efterlysning: Hvem er bedst til at forebygge affald? SIDE 9 TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE.

AVISEN. Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2. Efterlysning: Hvem er bedst til at forebygge affald? SIDE 9 TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE. TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE Greve Kommune AVISEN NR. 1 MARTS 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Efterlysning: Hvem er bedst til at forebygge affald? SIDE 9 Fuld fart på nyt ambitiøst reklamebureau

Læs mere

AVISEN NR. 1 MARTS 2015

AVISEN NR. 1 MARTS 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 Hvidovre Hospital får kommunens miljøpris SIDE 10 Er din grund forurenet? SIDE 2 Er din grund forurenet? Jordforurening kan være til

Læs mere

AVISEN NR. 1 MARTS 2015

AVISEN NR. 1 MARTS 2015 TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE AVISEN NR. 1 MARTS 2015 Miljøtilsyn i 2015 SIDE 9 By- og erhvervsudvikling 2014-2020 i Glostrup Kommune SIDE 10 Grundvandskortlægning nu afsluttet i Glostrup Den nationale

Læs mere

AVISEN NR. 1 MARTS 2015

AVISEN NR. 1 MARTS 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 1 MARTS 2015 Hoteller, restauranter og kantiner skal genanvende mere SIDE 10 Andersen & Martini A/S har styr på energien SIDE 3 Klimanetværket genoplivet

Læs mere

AVISEN NR. 1 MARTS 2015

AVISEN NR. 1 MARTS 2015 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE AVISEN NR. 1 MARTS 2015 Energirenovering: Farvel til flot, men tåbeligt, tag SIDE 4 Plan for tilsynsarbejdet i 2015 SIDE 3 2014 Albertslund Kommune fører tilsyn med

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV ADGANG TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV VÆLG MELLEM ÅRSKORT ÉNGANGSBILLET Betaling for virksomheders adgang til genbrugsstationer Fra den 1. januar. 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

AVISEN NR. 1 MARTS 2015

AVISEN NR. 1 MARTS 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE AVISEN NR. 1 MARTS 2015 Virksomhederne har fået bedre styr på miljøforholdene SIDE 4 Klimaparkeringsplads tilbageholder regnvand SIDE 14 Vi gør som vi plejer i 2015 Generelt

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Greve Kommune TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015. Tillykke til DANMIL vinderen af Greve Erhvervspris SIDE 10

Greve Kommune TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015. Tillykke til DANMIL vinderen af Greve Erhvervspris SIDE 10 TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE Greve Kommune AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Tillykke til DANMIL vinderen af Greve Erhvervspris SIDE 10 En brand kan lukke virksomheden for altid En brand kan lukke en virksomhed

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT DU BOR PÅ DIT DRIKKEVAND HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT Jørlunde By Vandværk Jørlunde Østre Vandværk Slangerup Vandværk Sundbylille Vandværk Værket ved Slangerup (HOFOR) Grundvandssamarbejdet Slangerup

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Notat 07. august 2015 J-nr.: /

Notat 07. august 2015 J-nr.: / Notat 7. august 21 J-nr.: 818 / 2271 Håndtering af erhvervsaffald i kommunerne Ny analyse fra Dansk Byggeri giver et billede af erhvervsvenligheden i affaldssektoren. Der ses på tre punkter: Tilgængelighed

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B]

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt [Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 viste mod

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-17 Regnskab 1. halvår 2017 24-17 Opdering af genbrugsstioner (lukket dagsordenpunkt) 25-17 Erhverv på genbrugsstioner Business

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

ukrudtsbrænder VIDSTE DU, AT:

ukrudtsbrænder VIDSTE DU, AT: VIDSTE DU, AT: Brandvæsenet rykker ud til ca. 100 brande om året i Danmark pga. uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med anvendelse af grill? Brandvæsenet rykker ud til ca. 200 brande pga. afbrænding i

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Virksomheder kan aflevere farligt affald svarende

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere