67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 6/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! PROPEL denne gang *) betyder tilmelding nødvendig se omtale i bladet! Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 7/ LA Skrydstrup*) 4/1, 1/2, 1/ LA Skrydstrup*) Deadline næste PROPEL 31/ Ordinær generalforsamling 3/ LA Odense*) 21/ LA Vestjysk*) 22/ LA Skrydstrup*) 23/ Værløse Jonstrup*) 24/ LA Vestsjælland*) 24/ LA Vandel*) 24/2...Aalborg 24/2... LA Aalborg 25/ LA Kalundborg*) 28/ Skrydstrup*) Obs! Hvis din afdelings eller lokalafdelings generalforsamling ikke figurerer på listen herover, så kig med jævne mellemrum på hjemmesiden, som ugentligt bliver opdateret med de senest indkomne oplysninger. Hyggeaften i Soldaterstuen 19/ Værløse-Jonstrup 16/ Værløse-Jonstrup 16/ Værløse-Jonstrup Julefrokost 4/12... LA Vestsjælland*) 6/ LA Vestjysk*) Landsskydning Første kvartal Alle afdelinger Mindehøjtidelighed 24/ Aalborg Skydning 1/12 Juleskydning...Aalborg 5/ Værløse-Jonstrup 2/ Værløse-Jonstrup 2/3 Landskydning Værløse-Jonstrup

3 PROPEL Nr. 6/ har fået nyt udseende Den ny hjemmeside er ikke helt færdig - det bliver sådan en jo aldrig - men alligevel syntes man på repræsentantskabsmødet i Skrydstrup den 30. oktober, at konstruktionen af den var så langt fremme, at den godt kunne offentliggøres. Sidens indhold Her i bladet har jeg flere gange efterlyst, hvad der eventuelt manglede på den hidtidige hjemmeside, men jeg har alligevel ikke fået nogen tips, og det kan jo kun tolkes derhen, at du har kunnet finde det, du ledte efter, på siden. Derfor er det stort set også det samme indhold, du kan finde på version Jeg vil her gennemgå de enkelte menupunkter og deres status. 1. Forsiden (se billedet herover) fortæller om foreningens formål og om medlemsfordele. Nederst er der et link til SIDSTE NYT, der fortæller, hvis der er sket noget spændende i foreningen siden seneste blad udkom. 2. Om foreningen Menutitlen afslører indholdet under dette punkt. I undermenuen Hvem-hvad-hvor kan du finde alt om FSFs organisation, love, bestyrelser og så videre, både som stikord og som et download af håndbogen. Der er også et danmarkskort, hvor du kan se hvilke områder de 4 afdelinger dækker, og en tabel hvor du via dit postnummer kan se, hvilken afdeling du tilhører. Endelig er der en præsentation af forretningsudvalget (FU). 3. Det sker er foreløbigt den samme kalender, som du finder på side 2 her i bladet. Men der kan være flere punkter på hjemmesiden end på side 2, hvis en afdeling eller lokalafdeling med kort varsel får stablet et arrangement på benene. Det vil så også være nævnt under SIDSTE NYT på forsiden. 4. Under PROPEL kan du gense gamle numre af medlemsbladet, og det næste nummer af bladet nogle dage før det udkommer. Sidst, men ikke mindst er det også her, du finder Schaiffels hjørne med mange artikler fra den flittige skribent, også en del, der ikke har været bragt i PROPEL. 5. Flyversoldatens ur er en nyhed på Her kan du se, hvem der har gjort sig fortjent til at modtage det flotte armbåndsur, og hvorfor netop de personer har fået det. 6. Jubilæer bringer historien om årgangsjubilæerne, fortæller hvornår de næste afholdes og endelig er der fotoreportager fra de seneste fem års jubilæer. Når du fører musemarkøren hen over de små billeder til venstre på siden, kommer en forstørrelse af dem. Dette afsnit er langt fra færdigt endnu, fordi bearbejdningen af de mange billeder kræver et stort, manuelt arbejde. Jeg vil anslå, at der skal bruges et par hundrede arbejdstimer på at få alle reportagerne up to date. Men de skal nok komme. 7. Landsskydning Det siger jo også sig selv, hvad det drejer sig om. Du kan læse konkurrencereglerne, se pokalerne og på en side for sig se hvordan du klarede dig ved årets landsskydning. 8. Kiosken er effektudvalgets afsnit på sitet, som det også hedder. Her kan du vælge og vrage mellem de mange flotte gaveartikler, som udvalget tilbyder. Klikker du på et foto i prislisten, kan du se et forstørret billede af varen. Bestillingsformularen kommer snarest muligt. Indtil da må du desværre bruge telefonen. 9. Bliv medlem Er den formular, man bruger, når man vil være medlem af FSF, eller har ændringer til de data, der står i kartoteket. 10. Til slut er der Links hvor der er et udvalg af links til forskellige hjemmesider du sikkert vil finde interessante. Der er færre, end der var på den gamle hjemmeside, det skyldes at mange af dem, der var der, ikke fungerer mere. Der er også et link til foreningens nye profil på Facebook. Finder du fejl på hjemmesiden bedes du venligst underrette mig via linket webmaster på forsiden. Rigtig god fornøjelse Ernst Kronvold Frederiksen

4 4 PROPEL Nr. 6/2010 I første kvartal af 2011 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Landsskydning Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: Om generalforsamlinger a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Husk endelig Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Om foreningen>håndbogen

5 PROPEL Nr. 6/ Referat fra repræsentantskabsmødet Flyvevåbnets Soldaterforenings årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 30. oktober på Flyvestation Skrydstrup. Det blev ekstra festligt, fordi det i år var med damer, - det er det hvert andet år, - og fordi vi benyttede lejligheden til at fejre foreningens 70-årsdag endnu en gang. Hurtigt overstået Mødet begyndte klokken 9 med at fanen førtes ind, og efter valg af Leif Pedersen som dirigent var der kampvalg om de to stemmetællerposter, - der blev nemlig foreslået tre. Herefter gik det slag i slag indtil kl Udvalgsberetninger Et for et aflagde de stående udvalg beretning for det forgangne år. Jubilæumsudvalget kunne i sin mundtlige beretning fortælle om god tilslutning til de afholdt årgangsjubilæer. Bent Petersen foreslog en ændring til forretningsordenen, så han i stedet for at skulle berette om jubilæerne i forrige år kunne berette om dem i indeværende år. Der var nemlig nogle klager fra 2009, som der var rettet op på i Redaktionsudvalgets beretning var mundtlig og ganske kort. Erling Sørensen konstaterede, at PROPEL blev redigeret og udsendt uden at han behøvede at blande sig. PR-udvalget havde indsendt en skriftlig beretning, som omhandlede Flyversoldatens ur, der var tildelt 3 værnepligtige siden seneste beretning. Ernst Kronvold Frederiksen efterlyste forslag til foredragsholder til næste bestyrelsesseminar, som får temaet medlemspleje. Vedrørende PROPEL beklagede han den forsinkede udgivelse af augustnummeret, som skyldtes årsager vi ikke er herre over, og endelig omtaltes foreningens nye hjemmeside. Skydeudvalgets beretning var også udsendt til de delegerede i forvejen. Heri beklagede Finn Schjoldager, at der havde været fejl i resultatlisten i PROPEL, således at et damehold optrådte i listen, selv om det ikke eksisterer, samtidig med at herreveteranholdene havde fået en forkert vinder. Effektudvalget har stadigvæk Kaj Clausen som fungerende formand. Endnu en gang efterlystes en afløser på posten, fordi hvervet som landsformand beslaglægger mere og mere af hans fritid. Af den udsendte beretning fremgik, at salget af effekter havde været tilfredsstillende, og at der er nye varer undervejs. Landsformanden havde også udsendt sin beretning forud for mødet. I den fortalte Kaj Clausen, at medlemstallet er lige så stabilt som samarbejdet med Flyvevåbnet, der velvilligt havde stillet lokaler til rådighed i Karup til soldaterforeningens 70-årsdag den 11. april. Den 15. april havde Kaj og Harry Sørensen været på Fredensborg for at overrække foreningens gave til vores protektor Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 70-årsdag dagen efter. Kaj Clausen rettede en stor tak til de mange, der deltog i flagparaden ved dronningens fødselsdag. Den 4. juli var formanden med til at afsløre et mindesmærke en F-16 vinge med inskription på en betonsokkel i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro, og den 1. oktober deltog han i markeringen af Flyvevåbnets 60-årsdag i Viborg og Karup. Alle beretninger blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger. Orientering fra afdelingerne Skrydstrup Afdelingen har forestået afvikling af årgangsjubilæet. Karup De 3 lokalafdelinger er nedlagt, alt køres nu af Karup afdeling, som deltog i flagparaden ved Dronningens fødselsdag, samt ved åbent hus i Skrydstrup. Årgangsjubilæet var meget vellykket, især blev det påskønnet, at FSN stillede busser til rådighed. Det samme var FSF s 70-års reception, der foregik i Karup. Man har afholdt en spændende rundvisning på flyvestationen. Aalborg Lokalafdelingerne kører fint trods en del sygdom i bestyrelserne. Jubilæet blev afviklet med stor succes. Lokalafdeling Aalborg deltager i mange arrangementer i Samvirkets regi og den var blandt mange andre også repræsenteret ved Dronningens fødselsdag, 5. maj og den nationale flagdag. Man deltager også aktivt i arbejdet med veteranhjemmet. Værløse-Jonstrup Afdelingen har fået nye lokaler i Frederikssund, som deles med andre soldaterforeninger i et fremragende godt samarbejde. Jubilæet i Jonstrup var, ligesom den traditionelle grillfest meget vellykket. Fanen har været tilstede ved rigtig mange parader, den 5. maj, ved Regentens fødselsdag, Isteddagen, den nationale flagdag, Forsvarets dag, Soldaten og Orlogsgastens dag blev nævnt som eksempler. Regnskabet Forretningsføreren gennemgik det udsendte regnskab. Harry Sørensen beklagede en enkelt slåfejl, som han korrigerede. Der var ingen bemærkninger fra revisorer eller fra de delegerede, så både regnskabet og det efterfølgende budget for 2011 blev godkendt. Indkomne forslag Forretningsudvalget foreslog et par mindre ændringer til FSF s love. Den væsentligste var forslaget om, at hver afdeling foruden formanden vælger 2 delegerede til repræsentantskabet i stedet for som hidtil 1. Alle ændringsforslag blev vedtaget. Valg På valg var landsformanden samt formændene for jubilæumsog PR-udvalgene. Alle blev genvalgt, men Bent Petersen understregede, at det er hans sidste periode som formand for jubilæumsudvalget. Landsnæstformanden Kurt B. Sørensen var ikke på valg, men også han pointerede, at der skal findes en afløser for ham allerede i 2011, når han er på valg. Som kritisk revisor genvalgtes Leo Schmidt, og Erik Kjær Mikkelsen fortsætter ligeledes som revisorsuppleant. Udvalget vedrørende Jubilæumstrofæet havde ikke modtaget nogen indstillinger til modtagere, og René Crone opfordrede derfor repræsentantskabet til at lægge hovederne i blød for at finde en værdig modtager. (Rygterne vil vide, at det vist allerede har givet resultat. Red.). Næste ordinære repræsentantskabsmøde får Værløse-Jonstrup afdelingen som vært. Med venlig hilsen f/ Kaj Clausen Ernst Kronvold

6 6 PROPEL Nr. 6/2010 Soldaterjubilæet FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Arthur Dale den 24. december Vi mødes med Forsvarsbrødrene ved Arthur Dales grav den 24. december kl for at mindes den faldne flyver. Generalforsamlingerne Både Aalborg afdeling og Aalborg lokalafdelingen afholder generalforsamling torsdag den 24. februar i Flyvestuen. Sæt kryds i kalenderen og se nærmere i februar nummeret. Mvh Helge Hoff FSF Skrydstrup afdeling Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Telefon , Mobil E-post: Skrydstrup Afdeling afholdt soldaterjubilæum den 25. september på Flyvestation Skrydstrup. Der mødte ca. 80 gamle flyversoldater op, deriblandt mange jubilarer. Flyvestation Aalborg viste sig på sin flotte side med sommervejr og solskin for de 65 deltagere, der mødte op til jubilæet den 25, september. Efter at fanerne var båret ind, bød Helge Hoff velkommen og man gik til morgenkaffen. Herefter orienterede Chef-M fra ATW OL L. S. Jensen om flyvestationen, som den er operativ af i dag med transport eskadrillen med flyene Herkules og Challenger. OL Jensen var også manden, der lykønskede jubilarerne og uddelte jubilæumstegnene. Chefsergent Preben Rasmussen var vores guide ved rundturen til de store hangarer med transportflyene og til SAR helikopteren. CSG Preben Rasmussen udøste sin store viden og fortalte levende om de store flyvemaskiner i de kæmpemæssige hangarer. Det er nogle solide arbejdsheste, der næsten hele tiden er på arbejde lige fra Grønland til Afghanistan. Hos SAR helikopteren oplevede vi lige vagtskiftet, hvor 25 års jubilaren, skipperen HYD, netop ankom med sin nye flotte rednings helikopter EH101. Efter en kort briefing, havde vi den glæde at kunne overrække HYD hans jubilæumsnål. Tillykke med jubilæet og tak for vi måtte tage den nye helikopter i øjesyn. Herefter var det tilbage til CAF og indtage de gule ærter og hygge os i kammeratligt samvær. Tak til Thrillingsgaard for sine indslag til den gode stemning. Vi skylder også tak til OL L. S. Jensen, CSG Preben Rasmussen og flyvestation Aalborg for den positive ånd og imødekommenheden. Og ikke mindst tak til pigerne Birthe, Doris og Merethe i køkkenet, hvis indsats gjorde, at vi fik noget at spise. Juleskydningen Onsdag den 1. december afholder vi traditionen tro vores hyggelige juleskydning for hele familien. Tag en lille gave med på ca. 30,-kr, som indskud til bankospillet. Dagens program så således ud: Morgenkaffe i cafeteriet Kontakt og Velfærdsofficer osg. Brian Jensen fortalte om flyvestationens historie. Herefter gav CH ST oberstløjtnant Uffe Pørtner en briefing om Fighter Wing Skrydstrup anno 2010, hvorefter der var overrækkelse af årgangstegn. I år var der også åben familiedag på flyvestationen så mange af værkstederne samt flysimulatoren var åben. Derefter besøgte vi Brand og Redning, BOR, for endelig at vende tilbage til Cafeteriet, hvor middagen ventede. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe og socialt samvær i Landsoldaten. Jeg vil her til sidst sige en stor tak til alle som var med til at få dette arrangement til at lykkes. a

7 PROPEL Nr. 6/ Ordinær generalforsamling 2011 mandag den 28. februar kl på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl med en gang gule ærter. Tilmelding til Jens senest den 19. februar på telefon eller Angående dagsorden og forslag - se side 4. Lokalafdeling Skrydstrup Med venlig hilsen Jens Yttung Lokalafdeling Vandel Ordinær generalforsamling 2011 Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Torsdag den 24. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel Tilmelding nødvendig senest 18. februar på telefon af hensyn til fortæring på mødet. Vel mødt. Angående dagsorden og forslag - se side 4. Jens Chr. Nielsen Formand Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Telefon , Mobil Ordinær generalforsamling 2011 tirsdag den 22. februar kl i propelstuen på flyvestation Skrydstrup Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl Tilmelding senest 10 dage før til: Poul-Erik Frandsen tlf , mobil eller Jan Bryde tlf , mobil Angående dagsorden og forslag - se side 4. Lokalafdeling Vestjysk Med venlig hilsen Niels H. Pedersen Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Hej alle sammen! Da vi nu nærmer os julen, skulle vi jo have haft en aften med julefrokost, men mon ikke vi alle har rigeligt om ørene, og da jeg ikke tør håbe på at bladet kommer så tidligt, at vi kan nå det inden jul, vil jeg hellere indkalde jer til en gang bowling i Grindsted med lidt godt at spise bagefter. Det bliver den 6. januar. Vi mødes kl og bowler kl Jeg håber rigtig mange kommer denne dag. Tilmelding er nødvendig både af hensyn til baner og til spisning. Prisen for denne aften er 75 kr. Meld dig til med det samme, eller senest d. 2. januar. Generalforsamling 2011 Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at lokalafdelingen holder generalforsamling mandag d. 21. februar kl her på Østerhedevej nr. 19, mere herom i februarnummeret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød op. Glædelig jul og godt nytår Hilsen Lis Yttung Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Siden sidst: Tirsdag den 28.september havde vi et godt besøg på fængselsmuseet på Søbysøgård og siger tak til Henning for tilrettelæggelsen. Fanen på Nyborg vold den 14. november. Ordinær generalforsamling 2011 Torsdag den 3. februar kl. 18 på Højstrup bygning 24,Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Angående dagsorden og forslag - se side 4. Mødet starter med servering af en varm ret.(mad og drikke kan købes til en fornuftig pris). Derefter holdes selve generalforsamlingen. Bak op om generalforsamlingen, så lokalafdelingen fortsat kan bestå. Tilmelding senest den 31. januar til bestyrelsen. Erik: , Henning: , Klaus: Lokalafdeling Sydfyn Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Vi bowler stadig hver tirsdag i lige uger. Det er stadig kl på Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Og vi har stadig plads også til dig. Det eneste, vi beder om, er, at nye deltagere lige tager telefonen og melder sig til senest søndagen før hos Hans Henningsen på tlf Redaktionen ønsker alle læserne en god jul og et godt nytår med tak for 2010

8 8 PROPEL Nr. 6/2010 Årgangsjubilæet 2010 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: En lille gruppe af FSF og MJ Søren Johansson, begav sig til Mindesmærket for De Faldne på den tidligere Flyvestation Værløse. Vi var også blevet stillet i udsigt, at der måske ville komme en overflyvning eller måske endda en landing af den nye Redningshelikopter EH 101. Et område til at lande på, var spærret af allerede, så intet kunne gå galt, mente vi, men desværre blev der brug for en redningsflyvning til Bornholm, så det spændende indslag plev aflyst. Alle havde stor forståelse for, at det var en noget vigtigere mission, så vi måtte nøjes med lyden af flyet da det fløj forbi. Så var tiden inde til en masse go mandesnak, sild og flæskesteg, tilberedt og anrettet af det altid flinke og venlige personale i Cafeteriet. Det blev en fornøjelig og hyggelig eftermiddag. Der var overvejende og mange positive tilkendegivelser om arrangementet, de få sure opstød der fremkom, skyldtes grunde, som arrangørerne ikke havde indflydelse på. Måske kan du om et stykke tid, se en masse billeder fra jubilæet på PROPELS Hjemmeside. Soldatens & Orlogsgastens Dag Igen i år, ganske som mange tidligere år, havde mange af os en dejlig aften på Frederiksberg Rådhus, sammen med vores ledsagere. Der var dejlig underholdning og gode taler, så aftenen gik alt for hurtigt. Du kan se billeder fra aftenen på En passende lejlighed til at få medaljerne luftet Det var i øvrigt muligt og populært at få en rundvisning på skolen. Stationshjemmeværnet havde i dagens anledning iscenesat en opvisning for os, og efterfølgende fik vi selv lov til at se og afprøve våbnene. Imidlertid var der ikke den store tilslutning til at blive sløret i ansigtet. Mange benyttede også lejligheden til at besøge Officersforeningens lokale med tilhørende bar. Her var der måske nogen, der tog revanche med hensyn til at blive sløret i ansigtet. Igen i år, blev det en pæn succes i Jonstruplejren. Vejret var på vores side af hegnet, og chefen for FLOS (Flyvevåbnets Officersskole), MJ Søren Johansson, brugte sin fridag på at være sammen med os, så alle spørgsmål om skolen, lejren, Flyvevåbnet og Forsvaret blev besvaret på bedste måde. Vores tidligere formand for Københavnsafdelingen, æresmedlem Axel Christensen, fik under appellen overrakt foreningens 65 Års nål. Afdelingens ældste medlem Hans Jacobsen (th.) ved Soldatens og Orlogsgastens dag Ved udgangen, var der opstillet indsamlingsbøsser til hjælp for Veteranhjem København. Mange var flinke til at gi en skilling og endda endnu større beløb. Nytårsparole Som allerede varslet i PROPEL december 2009, forlader vi nu en gammel tradition. På et bestyrelsesmøde den 18. oktober, blev det besluttet, at der ikke vil blive afholdt Nytårsparole i år og for fremtiden. Grunden til den kedelige beslutning er, at vores Stue ikke længere befinder sig på et militært område, og som følge heraf har vi heller ikke har mulighed for at få fortalt om fremtiden, som en indbudt myndighedsperson fra Flyvevåbnet ellers har kunnet berige os med under morgenmaden. Det ville koste det meste af en arbejdsdag, at bevæge sig til og fra Pedersholm, så det vil vi undlade. Vi kan kun beklage, at tiderne er blevet sådan. Vi er lige så kede af det, som du er. Vores indbyrdes hyggelige snak i forbindelse med Nytårsparolen, må vi så henlægge til et af vores andre arrangementer. Generalforsamling 2011 Onsdag den 23. februar kl. 19. i soldaterstuen på Pedersholm S. tog til Frederikssund og bus 302 mod Stenløse eller stå af toget i Stenløse og tag bus 302 mod Frederikssund, (den holder næsten lige uden for døren.) Tilmelding til spisning er senest den 12. februar 2011 på tlf efter kl.1800 ell. Angående dagsorden og forslag - se side 4. Skydning Indendørsskydning, 15m Bane. Høje Gladsaxe 2, kld. alle dagene kl. 19. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Instruktør: Torben Thomsen. Datoerne er følgende onsdage: 5. januar, 2. februar og 2. marts (Landsskydning).

9 PROPEL Nr. 6/ Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: I januar afholder Folk & Forsvar, Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, her vil Værløse-Jonstrup fanen sikkert også kunne ses. I februar afholdes den årlige 15 m Skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles i De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber, Gothersgade 137, kld. Kbh. K. Du skulle prøve at deltage, også selvom du ikke er en ørn til at skyde. Her er det samværet, der tæller. Du kan få mere at vide på: Ordinær generalforsamling 2011 Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: / E-post: Fredag den 25. februar kl i Marinehjemmeværnets lokaler Nørre Allé 129, 4400 Kalundborg Dagsorden ifølge lovene Angående forslag, der ønskes behandlet, senest 8 dage før. Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen regning. Husk at tage damerne med. Tilmelding nødvendig af hensyn til de gule ærter, senest den 18. februar til formanden tlf / Julefrokost Du kan måske nå det endnu! 4. december 2010 kl.13 i Peter Ålborg Stuen på Antvorskov Kaserne Det sædvanlige gode julebord fra Martin i klubhuset Pris: kr. 150,00 pr. pers. Ring til formanden, Jan Christensen på tlf.: Ordinær generalforsamling 2011 Pbv.: Torben Ek Foto: Per Hedesmann / Lars Jacobsen / Torben Ek Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , E-post: Pbv Ole B Jakobsen Den 5. september 2010 Den nationale Flagdag En pragtfuld sensommerdag hvor De Danske Forsvarsbrødre i Frederikssund var arrangører af mindehøjtideligheden klokken 10 i Jægersprislejren. Der manglede noget Jeg synes at det er lidt tankevækkende, at det ikke var muligt at få en officer fra lejren til at holde en tale i dagens anledning. Dette skyldtes formodentligt at alle med striber og stjerner var kaldt til København. Efter min bedste overbevisning en meget uheldig tendens, da jeg er af den mening, at netop denne flagdag bør afholdes overalt i landet og ikke kun i de større byer, hvilket vist også var hensigten. Det kan kun blive bedre fremover. Der var mødt deltagere op fra alle de soldaterforeninger, der har til huse i Pedersholm Foreningshus i Frederikssund. Vi var ca. 50 personer alt i alt. En flot Faneborg med deltagelse fra alle foreninger samt De Blå Baretter i Frederikssund. Borgmesteren i Frederikssund Ole Find Jensen, var også til stede, men var ikke forberedt på at skulle holde tale, men det sker måske næste år? Fanekommandoen under ledelse af Frederikssund Marineforenings formand Kurt Therkelsen, rettede flot ind til højre og var et smukt islæt ved dagen. Feltpræst Claus Pontoppidan holdt en smuk mindetale og derefter orienterede Formanden for Forsvarsbrødrene i Frederikssund Flemming Gejl Christensen om Veteranhjemmene, som er i færd med at blive etableret til gavn for alle tidligere udsendte, det være sig både soldater, beredskab, politi samt folk fra sygehussektoren og deres pårørende. Efter højtideligheden var der mulighed for at bese De Blå Baretters flotte lokaler i lejren. Forsvarsbrødrene havde arrangeret grilleftermiddag på det gamle vandrehjem i Færgelunden. Alle kunne tilmelde sig dette dejlige arrangement. Lokaliteterne for dette arrangement var sublime. Masser af plads, skøn udsigt mod Roskilde Fjord og dejlig grillmad til meget fornuftige priser. En god ide Det skal tilføjes, at der blev erlagt 2,- kr. til veteranerne for hver solgt genstand, en rigtig god ide som måske kan indføres i vores flyverstuer? Kurt B. Sørensen LNF Værløse Jonstrup Afdeling torsdag den 24. februar - kl i Peter Ålborg Stuen på Antvorskov Kaserne Dagsorden iflg. lovene Foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød. Ønsker man at deltage i spisningen er tilmelding til formanden nødvendig senest den 17. februar på tlf.: Efterlysning. Søger med lys og lygte efter et eksemplar af den mappe/bog som i lighed med F 100- Super Sabre 1 1/2 (one and a half) er blevet lavet om F 104 Starfighteren. Skulle der blandt PROPELS læsere være en som har et dobbelt eksemplar er jeg køberen. Jeg kan træffes på tlf eller på med venlig hilsen, Jan.

10 10 PROPEL Nr. 6/2010 Medens vi med trofast sind Af N.M. Schaiffel-Nielsen Soldaterforeningen lykønskede Flyvevåbnet med denne glasskulptur af Leif Vange (Foto: Thorbjørn Forsberg) 60 år er gået. Det danske flyvevåben er reduceret i størrelse fra mand til omkring Antallet af fly er reduceret fra mellem 3 og 400 til under 100, alligevel kan dette babyværn, aldersmæssigt i hvert fald, i dag levere mere ildkraft og større transportkapacitet end man kunne den 1. oktober Viborg den 1. oktober Det var en smuk efterårsmorgen. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Vi er på vej til Viborg for at deltage i festgudstjenesten i Viborg Domkirke. Anledningen er flyvevåbnets 60 års jubilæum. Viborg Domkirke blev for 10 år siden valgt som Flyvevåbnets Kirke. Valget har lighed med Royal Air Force, som har sin kirke beliggende på The Strand i City of Westminster, London. Klokken er ikke engang halv elleve, og pladsen foran domkirken myldrer af liv. Den ene store bus efter den anden rullede op foran kirken, og de mange deltagere i festgudstjenesten begiver sig ind i kirken. I det store kirkerum, hvor vægge og lofter er prydet af mere end 50 af Joachim Skovgaards maleriet som, -Jesus som himlens konge bag alteret til, -Adam giver dyrene navne i det mere beskedne nordvestlige hjørne af kirkeskibet. De var der alle sammen Lige før klokken 11 var domkirken stuvende fuld. Klokkerne begyndte at ringe og ind i kirken kom HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary. Herefter blev fanerne fra flyvevåbnets enheder ført ind. I de første tre kvarter var der en idelig summen af stemmer fra personel, der havde mødt hinanden, og nu havde god tid til at tale sammen. Efter at fanerne var ført ind, gik festgudstjenesten i gang. Efter indgangsbønnen lød tonerne fra orglet til, -Den signede dag med fryd vi ser. Mindebogen Efter flyverprovst Leif Halvstrøms prædiken var det pensioneret flyverprovst Vilhelm Værge, der i sin tale fra koret fortalte om baggrunden for indførelse af Mindebogen som har fået sin plads i Viborg Domkirke. Reception på Helicopter Wing Karup Efter postludiet blev fanerne ført ud. De Kongelige Højheder forlod domkirken, og så skulle de flere hundrede deltagere også ud. Den slags tager tid. Ude på pladsen foran domkirken var der et mylder af liv. Gamle kolleger fik øje på hinanden, og der blev hilst varmt, men ak og ve, tid til snak blev der ikke, bussen til Helicopter Wing Karup (HWKAR) kunne ikke vente. Snakken måtte fortsætte i Flyveskolens Hangar 26 på HWKAR. Og så var der pindemadder Udenfor Hangar 26, i læ for den bidende østenvind stod rygerne og krøb sammen. Vinden var virkelig bidende, som den næsten altid er på HWKAR. Inde i hangaren var lydtrykket af stemmer steget ganske kolossalt. Den snak der blev afbrudt på domkirkepladsen blev nu genoptaget for fuld styrke. De var der alle sammen med forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, forsvarschef Knud Bartels i spidsen. Forhenværende forsvarschef general Christian Hvidt (VIT), tidligere chef for Flyvertaktisk Kommando Ebbe Rosgaard. Alle syntes at have det herligt. Pludselig blev lydtrykket lettet da forsvarschef, general Knud Bartels brød ind og bød alle til bords, - Jeg vil senere komme tilbage med et længere bidrag til festen! lød det fra generalen. Opfordringen blev fulgt og den lette lækre frokost fik lov at vederfares fuld retfærdighed.

11 PROPEL Nr. 6/ HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary efter afsløringen af mindebogen i Viborg Domkirke. (Foto Flyvevåbnets Fototjeneste). Flyvevåbnets enheders faner føres til alteret i Viborg Domkirke. (Foto s-n). Den tredje dimension Forsvarschef Knud Bartels tog igen ordet og ønskede Flyvevåbnet til lykke med de 60 år. Han vendte blikket 10 år tilbage og mindede om, at det var dengang man oprettede Forsvarskommandoen med de tre underlagte værn. Han fortsatte med at sige, at med oprettelsen af Flyvevåbnet fik dansk forsvar sin tredje dimension. Vi er kommet langt siden dengang man debatterede Flyvevåbnets betydning. Han pegede på at Flyvevåbnet i dag var et moderne værn, både hvad angår fly og materiel. Flyvevåbnet er blevet et moderne deployertbart værn, som kan indsættes sammen med Hæren og Søværnet, og som altid er klar til rykke ud. -Man er med rette stolt af sine evner og traditioner og evner I har nået gennem de 60 år, til lykke med det. Men vid, at jeg forventer endnu mere af jer de næste 60 år. En kort og præcis tale, der fik et klart bifald. Babyværnet Så blev det chefen for Flyvertaktisk Kommando Henrik Dams tur. Han indledte sin tale med at sige, -Det er med en helt særlig glæde og stolthed jeg står her i dag på Flyvevåbnets 60 års jubilæumsdag. Efter netop at have fejret Søværnets 500 års jubilæum, er der nok nogle hist og her, der vil mene at bare 60 år er ingen alder, men lad mig forsikre om, at Flyvevåbnets 60 års fødselsdag er lige så vigtig for os som 500 år er for Søværnet, også selv om vi må døje at man kalder os Babyværnet, en bemærkning der kaldte på en rungende latter. Efter at have takket forsvarsminister, forsvarschef for opbakningen til fejringen af jubilæet sagde Henrik Dam, -Men nu først og fremmest tak til Flyvevåbnets personel. Uden personellets utrættelige engagerede og professionelle indsats ville Flyvevåbnet ikke være kommet ud af 60 års udvikling med den styrke vi har i dag. Kendetegnet som det er af et professionelt højt beredskab, der gør at Flyvevåbnet med kort varsel kan indsættes hurtigt både her hjemme og i udlandet. Fire operative ben Henrik Dam sagde videre, at Flyvevåbnet hviler på fire operative ben, -Overvågning/kommando, kampfly, transport- og inspektionsfly samt helikoptere. Over de sidste 10 år har opgaverne strakt sig fra Nordatlanten til Afghanistan. -Vi er således en aktiv levende 60 åring, som er klar til at se fremtiden i øjnene. Der er en talemåde som siger, -Hvis det eneste værktøj du har, er en hammer, så er alle problemer et søm! Minister, forsvarschef; Det unge Flyvevåben er klar som jeres leatherman værktøj: -Alsidigt, kapabelt og lige ved hånden, altid indsat herhjemme og ude og klar til de udfordringer, der måtte blive os til del, fra selvstændige operationer til støtte for vore kolleger i Hæren og søværnet. Flyvevåbnets historie Flyvevåbnets medarbejdere har været med til at skrive deres egen historie i bogen: -60 år i arbejde for Flyvevåbnet. Det er blevet til godt 340 sider redigeret af dette blads tidligere redaktør Bent Aalbæk Nielsen. Om det sagde Henrik Dam, - Det er vigtigt for eftertiden at sikre sig de vidnesbyrd som dem, der var med fra begyndelsen kan bidrage med, ud over de rent formelle historiske data. Han overrakte herefter et særligt indbundet eksemplar til HKH Kronprinsen. Ud over bogen overrakte Dam en kasse med byggesæt af Flyvevåbnets syv flytyper med ordene, - Som jeg håber deres Kongelige Højhed kan få tiden til at gå med at samle i de kommende mørke vinteraftner. En bemærkning generalmajoren høstede et kraftigt bifald for. Også forsvarsministeren og forsvarschefen fik en særlig udgave af bogen. Festen er ved at slutte. Fra v. er det HKH Kronprins Frederik, med siden til chefen for Flyvetaktisk Kommando, Henrik Røboe Dam. I midten HKH Kronprinsesse Mary, med ryggen til forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Skjult bag hende forsvarschef general Knud Bartels.

12 12 PROPEL Nr. 6/2010 I anledning af Flyvevåbnets 60 års fødselsdag har F-16AM E-194 fået ny siderorsdekoration. Kamouflage kan man vel ikke kalde det. (Foto Schaiffel-Nielsen) Af N.M. Schaiffel-Nielsen, billede: Fototjenesten Efter at chefen for Flyvetaktisk Kommando, generalmajor Henrik Røboe Dam havde holdt sin tale til gæsterne ved receptionen i anledning af Flyvevåbnets 60 års jubilæum, sagde han: - Vi har den skik i Flyvevåbnets Jubilæumsfond, hvert år den første oktober at uddele et legat. I år går det til tidligere formand for Flyvevåbnets Soldaterforening, Flemming Raalund med følgende motivering: Tidligere FSF-formand hædret med legat Flemming Rålund har gennem mangeårigt aktivt arbejde i og som formand for Flyvevåbnets Soldaterforening gjort en særlig indsats til gavn for Flyvevåbnets anseelse i Danmark såvel som i udlandet. Ved sit personlige eksempel har han ligeledes motiveret og stimuleret mange til at melde sig ind og herigennem arbejde for Flyvevåbnets anseelse udad til. Dødsfald Dødsfald FSF har igen mistet et af vore gode, mangeårige medlemmer. Torsdag den 7. oktober lukkede Niels Elbert Andersen sine øjne for sidste gang. Elbert, som vi kaldte ham, var en trofast deltager ved alle FSFarrangementer og en trofast medhjælper, når der var brug for ham. Elbert var i mange år næstformand i Karup afdeling ligesom han også var 2. fanebærer. Han var altid at finde, når der var årgangsjubilarstævne på FSN Karup. Var han der ikke, blev der altid spurgt efter ham. Elbert var indtil sin pension, som 60-årig seniorsergent på FSN Karup, hvor han i mange år gjorde tjeneste ved militærpolitiet. Hans sidste arbejdsplads var eskadrille 661, hvor han var våbenkammermester. Elbert startede sin karriere ved Flyvevåbnet i 1952 som math, men tog hurtig på korporalskole og umiddelbart herefter på sergentskole. Oprindelig var han indkaldt i 1946 til tjeneste ved jyske flyvetropper. I tiden fra sin værnepligt og til han igen kom til forsvaret havde han arbejdet som lastbil og lillebilchauffør Elbert var en meget dygtig fortæller og debattør, han havde en fantastisk evne til at huske episoder fra svundne tider, især fra 2. verdenskrig. Hans viden stammede især fra læsning af historiske bøger, som han ejede mange af. Mit personlige kendskab til Elbert går helt tilbage til 1952, hvor jeg overtog hans chaufførjob og siden på FSN Karup, hvor han overtalte mig til at søge tilbage til. Det blev til 58 års venskab. Også i den øvrige familie blomstrede venskabet. Der kunne fortælles meget godt om Elbert: Men jeg vil slutte her med et ÆRET VÆRE ELBERTS MINDE Jens Peter Jensen

13 PROPEL Nr. 6/ styks F-16 Svimlende produktionstal Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen, Billeder Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon hæver sig over alle andre flytyper når der tales om antallet af producerede fly. 24 lande rundt på kloden har købt F-16 fly, i alt er der indtil nu produceret af de forskellige bloks. Følger man lidt med i, hvad der sker på flymarkedet, så er F-16 vel nok et af de mest driftsikre fly der findes. Se også billedet på modsatte side. Lockheed Martin har i den grad vinden i ryggen. Den 24. december kunne fabrikken meddele, at den nu havde leveret nr. 200 af C-130J Super Hercules. Det var en HC-130J, den første der blev leveret til US Air Force Combat Command. Det markerede yderligere en milepæl, idet det var C-130 nummer der blev leveret til den amerikanske regering. Lille og vågen Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen, Billede Lockheed Martin Royal Air Force køber flere Desert Hawk III Det britiske forsvarsministerium har bestilt for 5,1 US $ Desert Hawk III ubemandede observationsfly (UAV). Desert Hawk III har fået forbedret sin nyttelast som har forbedret dens evne til at foretage observation 360 rundt både om dagen og om natten. Denne generations nyttelast omfatter også et af Lockheed Martin udviklet navigationssystem, der kan levere forbedrede informationer om målene og et bedre og mere stabilt billede til tropperne. Mere effektiv Vicepræsidenten for Lockheed Martins Ship and Aviation System sagde: Den i krig afprøvede Desert Hawk kan operere under store vindhastigheder, store højder og ekstreme temperaturer, hvilket gør den velegnet til at operere i områder som for eksempel Afghanistan. Til forskel fra andre UAV er er den meget lydsvag og i virkeligheden ikke til at få øje på, hvis den er 150 meter væk. C-130 Super Hercules, klar til levering til US Air Force Combat Command. Ingen nævnt - ingen glemt PROPEL har - så vidt vides - i al den tid, bladet har eksisteret, indeholdt en rubrik med oplysninger om medlemmernes runde fødselsdage. Af og til giver Mærkedage anledning til henvendelser til enten redaktionen eller forretningsføreren. De fleste beklager, at deres runde dag ikke er kommet med i bladet. Ingen regel uden undtagelse, men i 99 % af tilfældene skyldes det, at medlemmet ikke har oplyst sin fødselsdato til Harry Sørensen ved indmeldelse i soldaterforeningen. Og så siger det sig selv, at han ikke kan sende den videre til redaktionen, når bladet skal sættes op. Vil ikke i bladet Andre men færre henvender sig, fordi de ikke vil nævnes i PROPEL. Nogle medlemmer bryder sig simpelthen ikke om offentlig omtale, men i de seneste år har der også været en del, som ikke vil have navn og adresse i bladet af sikkerhedshensyn. Det er ansatte i Flyvevåbnet, der med mellemrum er på mission i f.eks. Afghanistan. Redaktionen vil meget gerne tage hensyn til netop dine ønsker, men en betingelse er, at du fortæller forretningsføreren, hvad det er, du ønsker. Du kan bruge linket >Bliv medlem< på hjemmesiden til at korrigere dine data. Så kan det ikke være nemmere. En letvægter Udstyret med et plug-and-play billedudstyr har Desert Hawk tilvejebragt situationsoversigt til den britiske hær siden Den 3,2 kg. tunge Desert Hawk III er en letvægts håndstartet, barsk luftfartøj med et snap-on nyttelast. Den har en transportabel jordstation og en fjernstyret videoterminal. Udstyret tillader en enkelt operatør at skifte sensorer på luftfartøjet på under et minut, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme de krav missionen stiller. Tekniske data Første flyvning: 2003 Vingespænd: 1,32m, Længde: 0,86m, Vægt: 3,2 kg. Motor: Elektrisk motor som driver propellen, der sidder ude agter (push prop) Flyvetid: Ca. 1 time. Kontingent 2011 Så er der atter gået et år og giroindbetalingskort til næste års kontingent er sendt ud, og du skulle gerne have modtaget dit, eller også kan du på din betalingsoversigt fra PBS se et træk på din bankkonto på 245 kr. til Flyvevåbnets Soldaterforening. Kontingentet for 2011 er uforandret i forhold til de sidste års kontingentopkrævninger Er du mellem de 200 medlemmer som vi mangler fødselsdato på. Ja, der er også nogle der står med forkert indkaldelsesmåned og -år og i enkelte tilfælde mangler soldaternummeret, dog er du indkaldt efter 1969, har du ingen soldaternummer - du kan på tekstdelen af indbetalingskortet se om det korrekte står, skriv, ring eller mail til mig for at få det rettet til. Og endelig - husk sidste rettidige betalingsdato er den 10. december. Venlig hilsen Harry Sørensen Forretningsfører

14 14 PROPEL Nr. 6/2010 Flymuseets nye Gate Guard, Supermarine Spirfire Mk. IX2. (Foto FLVFOT) Afsløring af Supermarine Spitfire ved Flyvevåbnets museum i Stauning Af N.M. Schaiffel-Nielsen Stauning den 1. oktober Som vanligt stod der en frisk vind ind over Stauning Lufthavn og Flyvevåbnets Museum samme sted. HKH Kronprins Frederik, og Kronprinsesse Mary ankom til stedet i en af Flyvevåbnets helikoptere, EH-101. Deres opgave var at afsløre Flyvevåbnets Museums nye gate guard, som er en kæmpemodel af en af flyvevåbnets Supermarine Spitfires. Om denne Spitfire vides følgende: Super marine Spitfire Mk. IXe. Halenummer blev anvendt i Danmark fra 29. maj 1948 til 20. august (Ex. 9G-? & 5A-? (RAF). Ophugget. Flyet blev fløjet af blandt andet oberst Kaj Birksted, det danske flyveres fra den 2. verdenskrig. Han var én af hovedkræfterne bag oprettelsen af Flyvevåbnet. Rejst i anledning af Flyvevåbnets 60 års jubilæum. Opstillingssøjlen er doneret af Vestas Towers A/S. En Supermarine Spitfire Mk.IXe fotograferet i Storbritannien i 1944 med oberst Kaj Birksted ved pinden. Bemærk at registreringsbogstaverne er oberstens initialer. Efter afsløringen hastede Kronprinseparret og chefen for Flyvetaktisk Kommando Henrik Røboe Dam, videre til festgudstjenesten i Viborg Domkirke.

15 PROPEL Nr. 6/ Jagerpilot på 10 minutter Af Svend-Aage Mattson Lars og Robert står anspændte i deres flyvedragter, da instruktøren fortæller dem, at om et øjeblik sidder de selv ved pinden i deres fly og kæmper mod hinanden med 400 km/t. i 2500 fods højde. Instruktør Morten Knoth, kaldet Joker, til venstre, og elev Lars Mattson. Drengedrøm Vi befinder os på Vamdrup Flyveplads. De to SF-260 italiensk byggede træningsfly, som benyttes af flere landes flyvevåbner, virker frygtindgydende, som de står der malet, som det kendes fra den berømte film De flyvende tigere De, der nu skal forsøge sig som kamppiloter, har tilfældigvis begge en tilknytning til flyvevåbnet. Robert, der er seniorsergent og indsatsleder ved Brand og Redning på flyvestation Aalborg, og Lars, der har eget firma for management og team coaching, var sergent på flyvestation Skrydstrup for godt 25 år siden. Begge er netop fyldt 50, og har fået den ultimative fødselsdagsgave, at blive jagerpilot for en dag, hvor højdepunktet er en såkaldt Dogfight. De to skal jagte hinanden i en luftkamp, hvor de skal forsøge at komme i den rigtige skud position, så de kan skyde hinanden ned, ganske vist uden skarpe skud, men ellers meget realistisk med g-påvirkning, undvigemanøvrer og med lyden af et glammende maskingevær rungende i cockpittet.. Intens stemning. Det er tre meget erfarne piloter, der har oprettet Aircombat Europe flyveskolen med hjemsted og briefing lokale på Vamdrup flyveplads. De har mange års erfaring, både som F-16 piloter i flyvevåbnet, men også mere fredeligt i SAS og KLM. I briefingrummet er flyveeleverne blevet iklædt den karakteristiske flyvedragt og hjelm med indbygget mikrofon. Ved en tavle viser instruktøren Allan, hvad der skal ske, når eleverne kommer i luften med deres instruktører. De to, som nu skal op og prøve kræfter med tyngdeloven og modstanderens færdighed, forsøger at virke rolige, men spændingen fornemmes tydeligt. Bagest i lokalet sidder familiemedlemmer, der er lige så spændte som de to, der skal op og flyve. -Vi starter i formation, siger Allan. -Der er dobbelt styring, og I skal ikke sætte benene på pedalerne. Vi starter stille og roligt, så I kan vænne jer til det. I lærer at stige, dykke, dreje til venstre og højre, og ønsker I på et tidspunkt at prøve et loop, stiger vi næsen lodret, og når vi er på toppen, vil I et øjeblik hænge med hovedet nedad. Allan holder en lille pause, inden han fortsætter -Når vi kommer til det punkt, hvor vi kæmper mod hinanden, lyder det som et maskingevær, når I trykker på aftrækkeren, men tag det roligt, det er kun lyden. Der er ingen skud i maskingeværet. I skal ikke tænke på gassen. Den står på max. Vi har prøvet det her masser af gange, så slap bare af. Vi viser alle manøvrerne først. Når vi jagter hinanden, er det i 2500 fods højde ( 850 meter) Den der tvinges ned under 2000 fod har tabt. -Vort motto er, I skal have sved på panden, men smil på læben, når I kommer ned. - Har I spørgsmål? Fantastisk oplevelse. Fremme ved flyene får flyveeleverne faldskærmen tilpasset og spændt fast på ryggen. Hjelmen kommer på, og eleven kravler om bord. Nu får familiemedlemmerne travlt med at fotografere. Hvem vil ikke gerne have er rigtig flot billede fra den dag, man var jagerpilot. SF-260 flyet har en 260 hestes 6 cylinder motor, der giver det en flyvehastighed på 367 km/ti og i dyk 407 km/ti. Flyet er utrolig manøvredygtigt, og elev og AirCombat instruktør sidder side by side Det kan lyde som en vittighed, men man bliver høj af at flyve. Begge elever fortæller, at det var en fantastisk oplevelse i luften mellem Brandsø og Middelfart. Under flyvningen blev der trukket 3 ½ g, hvilket vil sige 3 ½ gange personens vægt, så det gjaldt om at spænde mavemusklerne. Meget høj sikkerhed Selskabet AirCombat startede i 2009, og det er det første af sin art i Europa, men samme koncept findes i USA. De danske luftfartsmyndigheder har godkendt programmet ned til mindste detaljer, og deltagerne er forsikrede på alle tænkelige måder, og sikkerheden er helt i top. AirCombat har egne lokaler på Vamdrup Flyveplads med et briefing rum, der fører tanken hen mod flyvevåbnets for længst nedlagte flyveskole på flyvestation Avnø. Der er stor interesse for at prøve, om man har evner som kamp pilot både blandt kvinder og mænd. Man er i luften i 45 minutter, og efter flyvningen får eleven en bedømmelse af instruktøren. -Du har talent for flyvningen, og du klarede dig langt over gennemsnittet, sagde instruktøren Morten Knoth til sin elev Lars Mattson, der levede helt op til selskabets slogan, da han kravlede ud af maskinen Sved på panden, men smil på læben. Det kvikke italienske træningsfly The Sisai-Marchetti SF-260, som flyvningen forgår i.

16 16 PROPEL Nr. 6/2010 Mærkedage december-januar 85 år /45 Erik R. B. Thuge, Musvågevej 28, 2. tv., 8210 Aarhus V 80 år /52 Aksel Pedersen, Rolighedsvej 15, 8722 Hedensted /52 Einar Gert Zester, Damgården 12, 3. th., 2620 Albertslund /50 Peder Søndergaard Kaldal, Filsøvej 52, 6840 Oksbøl /52 Henning Jørgensen, Markvej 13, 9280 Storevorde /52 Jens Søndergaard, Falcksvej 2, 6780 Skærbæk /52 Søren Robert Nielsen, Nørre Hvamvej 7, 7500 Holstebro /52 Jørgen Erik Nielsen, Ringridervænget 5, 6440 Augustenborg 75 år /57 N. Jørgen Jensen, Kongstedlundvej 12, 9200 Aalborg SV /55 Erling R. Nielsen, Rødhøjgårdsvej 1, 262, Tåstrup /56 Niels Staun Sørensen, Bakkebo 30, 9240 Nibe /? Poul E. Christensen, Engdraget 35, 7190 Billund /57 Kai Sørensen, Mørkager 36, 2620 Albertslund /55 Niels Chr. Pedersen, Ivarsvej 10, 3500 Værløse /56 Bjarne Sørensen, Bymuren 141, 1. th., 2650 Hvidovre /56 Oscar Øland Hansen, Vestergade 57, 1. tv., 9400 Nørresundby 70 år /60 Henning Nielsen, Thybovej 3, st. tv., 8620 Kjellerup /61 Henning Hansen Nielsen, Grydergade 3D, 6800 Varde /60 Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg /61 Laurs Haun, Nørrevangen 33, 8382 Hinnerup /61 Uffe Sørensen, Dommervænget 20D, st. tv., 4000 Roskilde /60 Erik Rohde, Torvevej 9, 7741 Frøstrup /57 Flemming Raalund, Lindevej 28, 4760 Vordingborg 65 år /65 E. Nygaard Knudsen, Fasterlundvej 3, 6900 Skjern /65 Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby /66 Poul Børge Andersen, Kær Møllevej 89, 6093 Sjølund /66 Svend Knudsen, Bogensevej 20, 5464 Brenderup Fyn /74 Asger Grønlund Christensen, Druevej 11, 9000 Aalborg /63 Frode Hansen, H. C. Hansensvej 15, 800 Viborg /64 Knud Erik Rasmussen, Grønnegården 472, 2720 Greve /68 Erik Harbo Larsen, Lavendelvej 17, 7700 Thisted /67 Flemming Kammersgaard, Møller Andersens vej 10, 8830 Tjele 60 år NOV/72 Keld Bach-Andersen, Vestre Ringgade 64, 1. th., 8000 Aarhus FEB/71 Verner Rodenberg, Bakkegårdsparken 50, 6630 Rødding FEB/69 Erik Lock Hansen, Vesterled 85, 6851 Janderup Vestjylland AUG/72 Niels Jørgen Skytte, Sivegårdsvej 2, 7500 Holstebro FEB/71 H. Evald Schou Nyborg, Søndergade 22A, 7480 Vildbjerg FEB/72 Hans Andersen, Strubjerg 280, 1., 9400 Nørresundby MAJ/71 Henry Kristensen, Kompasvej 7, 7990 Øster-Assel MAJ/71 Boas Strøgarth, Tagetesvej 3, 3550 Slangerup NOV/72 Viggo Due- Hansen, Hestehaven 38, 6100 Haderslev MAJ/72 Claus Frit Hansen, Thorsvej 26, 6100 Haderslev NOV/71 Uffe Lyngholm, Dyssebakken 116, 6500 Vojens NOV/71 Kaj Kirk, Engkjærbro 9, 7752 Snedsted 50 år MAJ/82 Paul Erik Nissen, Villavej 5, 6630 Rødding FEB/81 Allan Kristiansen, Ålborgvej 167, 9670 Løgstør Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken, bedes meddele dette til forretningsføreren. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Love for Flyvevåbnets Soldaterforening.

Love for Flyvevåbnets Soldaterforening. Side 1 for Flyvevåbnets Soldaterforening. 1 Foreningens navn. Foreningens navn er Flyvevåbnets Soldaterforening. Foreningen er stiftet den 11. april 1940 i København. Foreningens hjemsted er forretningsførerens

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere