Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 6. juni 2006 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Kronprinsesse Mary og Sarah Den 10-årige Sarah Vejs Larsen fra Høje-Taastrup Kommunes Billedskole har fået overrakt en præmie af H.K.H. Kronprinsesse Mary. Sarah blev nemlig vinder af Kulturministeriets tegnekonkurrence for børn, hvor 2000 børn fra hele landet indsendte tegninger over temaet "Den moderne Klods Hans". Det er Sarah, der står lige til højre for Kronprinsesse Mary. (Foto: Lars Aarø). De nye kolleger: Kommunalreformen side 9-15 De nytilkomne: Familiecentrene flyttede til rådhuset side De usikre: Har jeg figur til det motionscenter??? side 20-21

2 Kommunaldirektørens hjørne Åben og konstruktiv budgetproces for alle Dette års budgetproces adskiller sig væsentligt fra de senere års. I skrivende stund siger balancen 97 mio. kr. på minussiden. Der er flere grunde til, at vi står i denne situation. 97 mio. kr. er mange penge. Det betyder ikke, at det hele skal hentes ved besparelser. Politikerne har flere muligheder. Skatteforhøjelser kan eksempelvis dække en del af beløbet. Vi har siden årsskiftet været klar over, at kommunalreformen vil komme til at koste os dyrt. Derfor har byrådet bedt administrationen om at udarbejde en række spareforslag, og i maj har forslagene, der tilsammen udgør 25 mio. kr. (1. fase), været i høring i MED-systemet. I juni drøfter byråd og udvalg høringssvarene, og på den baggrund kan byrådet træffe beslutning inden sommerferien. Vi må være godt forberedte Derudover skal de politiske udvalg i juni drøfte nye spareforslag til omkring 70 mio. kr. (2. fase). Vi kan dog stadig håbe på, at balancen bliver bedre henover sommeren. Måske er der hjælp at hente i den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes vækst og tilskud, men vi kan ikke være sikre. Først efter sommerferien ved vi mere om, hvad vej det vil gå. Derfor er vi nødt til at være godt forberedte. En ting er selve arbejdet med at skabe balance i budgettet, og hvilke konsekvenser besparelserne får for den service, vi kan tilbyde vores borgere. Det er i sidste ende et politisk spørgsmål. Noget andet er, hvordan vi som ansatte kan indgå og medvirke konstruktivt i budgetprocessen. Vigtigt med åbenhed i processen Der er klart, at en proces med mange spareforslag skaber usikkerhed. Det oplevede vi i Dengang som nu er det vigtigt, at vi - ansatte i hele kommunen - får en konstruktiv proces. Byrådet har fra begyndelsen lagt op til fuld åbenhed med løbende offentliggørelse af alle spareforslag og høringsprocesser. Et enigt Hovedudvalg har afleveret en række ønsker til processen. De falder i seks punkter: 1. De valgte besparelser bør være fokuserede besparelser og ikke en generel procentvis nedskæring. Der skal hermed ske en prioritering af, hvilke ydelser/service der fremover kan leveres, og dette skal synliggøres over for borgerne. 2. Der skal være en udstrakt grad af medarbejderinddragelse både nu og ved udmøntning af besparelserne. Det er i den forbindelse vigtigt, at ledere og medarbejdere går i dialog, og at alle får mulighed for at byde ind med forslag til ændrede arbejdsrutiner og forslag til, hvilke opgaver som eventuelt kan indgå. 3. Det er vigtigt, at hele processen bliver præget af åbenhed, uden at det samtidig skaber en unødvendig utryghed hos medarbejderne. Alle medarbejdere skal således være orienteret om det værst tænkelige scenario, men samtidig være informeret om, at der er andre muligheder end de besparelsesforslag, som offentliggøres. 4. Når der foretages besparelser, skal man være opmærksom på ikke at vælge besparelser, der på sigt vil medføre flere udgifter. 5. Reduktion af medarbejdere skal i størst muligt omfang ske ved naturlig afgang. 6. Hovedudvalget støtter desuden, at man i størst muligt omfang friholder kommunens kerneydelser. Ideer er velkomne. Der er plads til at komme med forslag nu og i perioden fremover. Du kan sende dit forslag til Økonomi- og Analysecentret. God sommerferie til alle. Jacob Nordby konst. kommunaldirektør 2

3 Hør kommunens nye hjemmeside Hør kommunens nye hjemmeside! Det kræver blot et tryk på knappen i den nye værktøjskasse, som er fast inventar på alle sider på kommunens nye hjemmeside, der fra 11. maj har været i cyberspace på den sædvanlige adresse på internettet, Skærpede krav til handicapvenlighed - Vi har lagt stor vægt på at leve op til de skærpede krav til offentlige hjemmesider om at leve op til handicapvenlighed. Læs-højt funktionen er en forbedring for nogle af hjemmesidens brugere. Blinde og andre handicappede kan se frem til, at den nye hjemmeside nu skulle være gennemtestet for at sikre, at den lever op til tidens standard for tilgængelighed for handicappede. Det kunne kommunens gamle hjemmeside af rent tekniske grunde ikke leve op til, fortalte borgmester Michael Ziegler på et pressemøde. Brugerdialog Værktøjskassen indeholder også funktionen "Kommentér siden", så man let kan kontakte den afdeling på rådhuset, der har ansvaret for informationerne. Det skal styrke den brugerdialog, der løbende skal sikre, at hjemmesiden tilpasser sig brugernes behov. Den nye hjemmeside vil desuden blive evalueret i Bedst På Nettet-konkurrencen i sommer og i vores egen brugermåling i efteråret. Åbne postlister Åbne postlister, som blev indført i marts i år, borgerpanelet og virksomhedspanelet samt debatforum fortsætter på den nye hjemmeside - debatforum skal dog rent teknisk færdiginstalleres, men vil snarest blive brugt i den igangværende høring om grøn politik for Høje-Taastrup Kommune. Debatforum på hjemmesiden blev for alvor taget i brug under den nyligt gennemførte høring om kommuneplanen. Desuden er hjemmesiden forberedt med mulighed for at gennemføre chat og tv-transmissioner. Udover Læs-højt knappen indeholder den nye "værktøjskasse" også valgmulighed for større skrift, tilmelding til abonnement på nyt om emner på hjemmesiden og "Tip en ven"- funktion, hvis man gerne vil videresende link til en bekendt om et særligt emne. Den nye hjemmeside vil også i løbet af de næste måneder komme til at indeholde det, der hedder "Sammenlignelig brugerinformation" - det er et nyt lovkrav, at det skal være let at sammenligne kommunal service både mellem kommuner og mellem institutioner i den enkelte kommune. 3

4 Selvbetjening og abonnementsfunktion fortsætter - fortsat flere borgere benytter selvbetjeningsadgang til de kommunale ydelser på nettet, og med abonnement kan man let holde sig ajour med de emner fra kommunen, som man er særligt interesseret i. Den nye hjemmeside rummer et bedre nyhedsmodul, der gør det lettere at få overblik over alle typer nyheder fra kommunen - nemlig pressemeddelelser, annoncer, og forsidenyheder. Desuden bliver der fremover et arkiv med sådanne meddelelser. Det nye design Den nye hjemmeside har fået nyt design, der med en billedfrise foroven forhåbentlig virker indbydende, og med en rolig farvesætning, der hjælper med at finde rundt på hjemmesiden. Design-principperne og principperne for opbygning af emner på hjemmesiden vil gå igen på alle øvrige hjemmesider fra kommunen - skoler, institutioner m.m. Lokal-redaktører Den nye hjemmeside er opbygget i SiteCore, og det er ikke længere muligt at lægge information på hjemmesiden via DocsOpen, som de fleste administrative medarbejdere har haft adgang til. I stedet er der udpeget knap 30 lokalredaktører, som man skal kontakte, hvis man har emner eller opdateringer til hjemmesiden. Det forventes også, at dannelsen af en lokalredaktør-gruppe vil gøre tekster og principper for præsentation på nettet mere ensartede - til gavn for brugerne af kommunal information. Intranet til alle! Kommunens intranet vil også blive kraftigt renoveret med forventet premiere i august-september. Og forhåbentlig bliver der allerede inden da premiere på intranet for alle - der har været arbejdet længe på at finde en brugbar model, og nu er en løsning ved at være klar til test. Så formentlig godt nyt om dette i personalebladet i august! Birgitte Skou Andersen informationschef Byrådscentret IT-sikkerhed: Billeder og oplysninger om medarbejdere på internettet På kommunens hjemmeside ligger oplysninger om medarbejderne i centrene. Oplysningerne omfatter arbejdsrelaterede oplysninger, det vil sige navn, job, telefonnummer, e- mail-adresse og angivelse af kontor. Oplysningerne er en naturlig del af informationen om arbejdspladsen og kan derfor offentliggøres uden medarbejdernes samtykke. Potrætbilleder kræver samtykke En eventuel offentliggørelse af billeder af medarbejderne eller skoleelever (portrætbilleder, der har til formål at afbilde en eller flere bestemte personer) kræver derimod et udtrykkeligt samtykke. Begrundelsen for dette er, at det vil kunne medføre ulemper for medarbejderne, idet nogle medarbejdere vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internettet. Et udtrykkeligt samtykke kræves. Det betyder, at der skal være tale om en aktiv handling fra medarbejderens side. Det er altså ikke godt nok, hvis man siger eller skriver til medarbejderen, at hvis ikke der protesteres inden f.eks. en uge, går man ud fra, at der foreligger et samtykke. Situationsbilleder kan offentliggøres Situationsbilleder vil kunne offentliggøres uden samtykke. Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være billeder af legende børn i en skolegård, en fritidsklubs aktiviteter eller lignende. Medarbejderne eller eleverne har mulighed for at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dem offentliggøres på hjemmesiden. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, hvorfor der ikke må ske offentliggørelse på internettet. Et eksempel på en tungtvejende grund til indsigelse kunne være, at en person på grund af trusler om vold eller lignende har beskyttet adresse og derfor ikke ønsker, at det skal være offentligt kendt, hvor han eller hun arbejder. Datatilsynets hjemmeside indeholder flere oplysninger om offentliggørelse af oplysninger. Se følgende tekster under "Værd at vide": Offentliggørelse af billeder på internet Offentliggørelse af oplysninger om elever på internet Offentliggørelse af personaleoplysninger på internet Hanne Nygård Jensen og Jørgen Hjarnø Byrådscentret 4

5 Samvær på tværs af sprogbarrierer LINIE 10 havde vellykket besøg fra Litauen, der kulminerede i musical med internationale gæstestjerner og afterparty. I ugen op til påske havde LINIE 10 et spændende besøg fra Litauen klasses-elever fra en skole i byen Utena i Litauen boede sammen med deres lærere og inspektør i 10 dage på LINIE 10. Her oplevede de danske skoletraditioner og unge på nært hold. Udover samværet med eleverne på LINIE 10 fulgte litauerne et særligt program, der bl.a. omfattede besøg i Folketinget, virksomhedsbesøg og seværdigheder i Københavnsområdet. I samme uge som besøget fandt sted, arbejdede elever og lærere på LINIE 10 med den årlige musical. Et par af de litauiske elever deltog med stor entusiasme som skuespillere i stykket. De kunne ikke et ord dansk, men spillede alligevel rollerne med stor overbevisning - på russisk. Det vakte naturligvis stor begejstring hos de danske elever, og den efter- følgende elevfest fik et særdeles internationalt islæt, hvor der blev knyttet bånd på flere måder. Besøget er en del af et samarbejdsprojekt, som et par lærere på LINIE 10 har fået igang. Det vellykkede besøg fra Litauen gør, at skolen allerede nu pusler med et returbesøg i Litauen med et hold elever og lærere til næste år. Thorsten Dyngby konst. Skoleleder, LINIE 10 5

6 Spørgeundersøgelse Sådan gik det med KVIK i 2005 Gennem nu mere end et år har mange medarbejdere haft KVIK på dagsordenen. Normalt bruges den slags årsdage til at gøre status, og KVIKs 1 års fødselsdag skal da heller ikke gå upåagtet hen. Nytter det noget, det der KVIK? Er det ikke bare gammel vin på nye flasker? Ja, mon ikke vi alle kan nikke genkendende til en sådan umiddelbar reaktion - hos os selv og andre. Og jo, KVIK er i realiteten bare at få sat fælles ord på det kvalitetsarbejde, som vi i forvejen går og laver. Det nye er, at den samme systematik anvendes over hele kommunen. Nyttede det så noget at arbejde med KVIK? Ja, det fik 320 nøglemedarbejdere og ledere mulighed for at forholde sig til lige efter nytår på et tidspunkt, hvor KVIK's første fase var overstået i fagcentre og stabscentre, og hvor KVIK var på vej ind i fase to. I denne anden fase er de decentrale enheder i gang med deres selvevaluering, mens centrene er i gang med de forbedringsforslag, som er resultatet fra fase et. 80 % besvarede spørgsmålene i undersøgelsen, og denne besvarelsesproces må tages som udtryk for, at KVIK er noget, medarbejdere og ledere både kan og vil forholde sig til. Skabe overblik, evaluere og prioritere Der er i Høje-Taastrup tre overordnede målsætninger med KVIK-projektet Systematisk at evaluere indsats og resultater At skabe overblik At prioritere indsatser Mellem 75 og 80 % tilkender på baggrund af arbejdet i fase et, at de i høj grad eller nogen grad er enige i, at KVIK lever op til sine målsætninger. 57 % mener, at KVIK bidrager til at skabe et fælles begrebsapparat hos dem selv på deres arbejdsplads og i kommunen generelt. Indflydelse Et af omdrejningspunkterne i KVIK-arbejdet har været at inddrage alle i processen. Derfor blev både medarbejdere og ledere spurgt om dette. 83 % af nøglemedarbejderne tilkendegiver, at de har haft indflydelse på, hvad deres arbejdssted skal arbejde med af kvalitetsudviklingstiltag. Blandt centercheferne var holdningen også meget positiv: Samtlige chefer finder nemlig, at KVIK-modellen har givet dem et godt redskab til at inddrage medarbejderne i udviklingen af deres center. Virker det? Spørgeskemaundersøgelsen vil blive gentaget blandt de decentrale enheder og i centrene. Det vil vise, hvordan de decentrale enheder oplever KVIK efter fase et, og hvordan medarbejdere og chefer i centrene vurderer projektet efter to års arbejde. Det er her, at centrene så skal i gang med en ny selvevaluering. Thomas Vaaben Søgaard KVIK-konsulent Byrådscentret Høje-Taastrup Kommunes årsberetning 2005 blev husstandsomdelt i slutningen af april. I årsberetningen kan borgerne læse, hvilke resultater kommunen nåede i 2005, og hvilke opgaver og projekter der var centrale. Årsberetningen kan også ses på kommunens hjemmeside og fås på kommunens biblioteker og i Borgerservice. 6

7 Blitz Borgerrundtur med borgmester. Deltagerne fra Hedehusene Station i årets borgerrundtur fik en overraskelse, da de opdagede, at borgmester Michael Ziegler var guide på deres bus. I alt 14 busser var af sted med knap 600 deltagere. Dette års tur gik bl.a. omkring Thorstårnet, hvor der er blevet åbnet for trafik, den kommende motorvejsudvidelse og området Hedehusene Sydøst (Gammelsø), hvor byrådet planlægger at opføre en helt ny bydel. Borgmesteren og de andre guider fortalte engageret for de fyldte busser om kommunens spændende nybyggerier, historiske mindesmærker og meget mere. I juni er det guidernes tur til at blive forkælet med en fælles tur til årets Cirkusrevy. Bliv forelsket i Høje-Taastrup! Sådan lyder den glade opfordring fra Høje-Taastrup Turistforening, som netop i samarbejde med kommunen har udgivet en kortfattet, men billedrig brochure om Høje-Taastrup Kommunes lyksaligheder set med turistens eller den nytilkomnes øjne. Brochuren kan sikkert også inspirere kommunens egne borgere og medarbejdere til at drage ud og forelske sig i Hedelands dejlige grønne områder eller suset på gokartbanen samme steds - eller måske nogle af de mange andre muligheder, der nævnes. Brochuren leveres til turistbureauer i hele Danmark og fås på biblioteker m.m. her i kommunen. Der er masser at opleve på Vestegnen, som kan byde på både dejlig natur, spændende kultur og masser af aktiviteter. Derfor er de otte kommuner på Vestegnen - for anden gang - gået sammen om at lave en sommeravis, der sætter fokus på Vestegnens mange muligheder. Avisen er udkommet som en indstiksavis til regionalavisen Vestegnen og distribueret til alle husstande i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Regionalavisen Vestegnen producerer sommeravisen, der også uddeles på biblioteker, kommunekontorer, turistattraktioner mv. Som en ny ting i 2006 præsenterer avisen bl.a. en liste med tips til, hvad man kan gøre på en regnvejrsdag, og en liste med gode aktiviteter til børn. Sommerkalenderen er en af de ting, som blev rigtigt godt modtaget sidste år. Kalenderen fortæller om en masse spændende arrangementer i sommermånederne. 7

8 Blitz Forskningens Døgn. Den 5. og 6. maj var Høje-Taastrup Kommune vært for Forskningens Døgn. Der var mange vellykkede arrangementer spredt over kommunen. Der var arrangementer på Taastrup Bibliotek, Rønnevang Kirke, Taastrupgaard, Teknologisk Institut, rådhusets kantine, IKEA og Kroppedal, hvor der var næsten fulde huse ved eftermiddagens arrangement om videnskabsmanden og astronomen Ole Rømer den 5. maj. Indkøbsaftaler om cykelservice m.m. Har I brug for at få checket eller repareret jeres cykler og mooncars? Så er der en ny aftale med en leverandør ved navn Bos Cykelservice. Der er også en mængde nye aftaler med leverandører til indvendig vedligeholdelse, såsom maler, VVS, elektriker osv. Disse samt alle kommunens øvrige aftaler kan du finde på intranettet. Har du ikke adgang til intranettet, kan du kontakte Indkøbsfunktionen. Køb ind elektronisk Ved du, at du yderligere kan spare en bilagshåndtering, hvis den vare du køber, kan købes gennem vores elektroniske indkøbssystem? Så hvorfor først ringe til leverandøren og bagefter bruge tid på at behandle elektroniske bilag? At købe en ydelse elektronisk gennem Web-bestilling vil automatisk give input til vores økonomisystemer WEBbetaling, WIN-menu, Mål&Midler og KMDøs. Når du så varemodtager i Web-bestilling, går resten automatisk. Ligeledes kan du udarbejde genbrugelige indkøbsordrer. Det er da smart! Økonomi-, Regnskab- og Indkøbsfunktionen udbyder nu kurser i WEB-betaling, WIN-menu, Mål&Midler, KMDøs og WEB-bestilling. Se kommunens kursuskatalog for tider, datoer, hvor og hvordan du tilmelder dig. Fokus på indkøb Direktionen har vedtaget, at der skal fokus på indkøb. I samarbejde med KMD, centercheferne og udvalgte medarbejdere samt den centrale Indkøbsfunktion foretages i år en analyse af indkøb på skole- og biblioteksområde. Analysen har til hensigt at finde forbedringstiltag, som vi alle kan lære af. Målet er det økonomisk mest fordelagtige indkøb, hvor man ud over prisen også sammenligner en række andre parametre. Indkøbsfunktionen Økonomi- og Analysecentret 8

9 Kommunalreformen: IT skal også bindes sammen ved reformen Når kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007 skal vi ikke bare have personale og virksomhedskulturer til at fungere sammen: Vi har også en kæmpe udfordring på ITsiden. Langt de fleste offentlige opgaver understøttes i dag i stor eller mindre grad af forskellige IT-systemer, og det gælder naturligvis også de opgaver, som Høje-Taastrup Kommune skal overtage den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kan få implementeret nuværende IT-systemer fra amt eller stat, eller om der alternativt skal implementeres helt nye ITsystemer, der kan rumme den totale opgaveløsning. Arbejdet har været i gang længe, og der er nedsat projektgrupper på de forskellige områder. "OPERA" til arbejdsmarkedsopgaverne På arbejdsmarkedsområdet har KMD udviklet et nyt It-koncept, KMD Opera, som understøtter en helhedsorienteret behandling i jobcentrene af både de forsikrede og de ikkeforsikrede arbejdsledige - altså a-kassemedlemmerne og kontanthjælpsmodtagerne, som henholdsvis AF og kommunerne hidtil hver har haft ansvar for. Løsningen sikrer dokumentation for jobcentrenes indsats og opsamler væsentlig ledelsesinformation. Løsningen hænger sammen med en del af vores nuværende KMD-fagsystemer. Miljøområdet: Adgang til amts-arkiver På natur- og miljøområdet kan kommunen tilmelde sig en midlertidig fællesoffentlig IT-løsning, som sikrer, at fagsystemer og data kan tilgås i ca. 2 år. Men på sigt skal eksisterende og/eller nye fagsystemer udvikles, så de kan læse Fra 1. januar 2007 kan borgerne henvende sig om pas og kørekort i Borgerservice. Derfor arbejder KMD på en løsning, hvor kommunen gennemstilles til politiets IT-løsninger på området. (Arkivfoto: Kenn Thomsen). og opdatere data i nye fællesoffentlige IT-services - herunder Danmarks Miljøportal. Desuden er det nødvendigt at skabe integration mellem HTK-KORT og DocsOpen/DokAjour og at videreudvikle HTK- KORT med en konfliktsøgnings-funktionalitet ('Hvad gælder her'-funktion). Ydermere skal DocsOpen/DokAjour kunne søge i e-arkivet, der er en fælles landsdækkende database med nøgle til et mellemarkiv med amternes arkivalier fra Nye afregningsprincipper på socialområdet På social- og sundhedsområdet anvender Høje-Taastrup Kommune i dag KMD's Børn & Voksen-system, som vil blive udvidet og tilpasset til at kunne understøtte Finansieringsreformen med nye afregningsprincipper og overblik over alle de institutioner, kommunen har ansvar for. Den tilpassede version vil blive stillet til rådighed fra efteråret

10 Kommunalreformen: Afregningssystemer for sundhedsopgaver I dag har vi systemer, der håndterer afregning m.v. af de sundhedsrelaterede opgaver, som kommunen varetager. Derudover stiller Sundhedsstyrelsen fra 1. januar 2007 et centralt afregningssystem til rådighed til at administrere den kommunale medfinansiering af regionens sundhedsvæsen. Endelig arbejder Høje-Taastrup Kommune på udvikling af et system, der kombinerer sundheds-relateret ledelsesinformation på tværs af kommunens driftsområder. På linje med alle andre kommuner i landet afventer vi imidlertid en afklaring af, hvorvidt der fra centralt hold vil blive stillet individbaserede data til rådighed for den kommunale medfinansiering af sundhedsopgaverne. Adgang til politiets pas- og kørekort-system I Borgerservice skal KMD gennemstille os til politiets applikation til udstedelse af pas og kørekort. Vi har ikke fået så meget information om, hvordan det kommer til at foregå, udover at det er en ren gennemstillingsløsning, og at der ikke foretages systemmæssige forbedringer i forbindelse med vores overtagelse af opgaven. Amtsinstitutionerne skal på kommunens net og have egne hjemmesider lige som de nuværende kommunale institutioner. (Arkivfoto: Kenn Thomsen). IT-uddannelse af nye medarbejdere. Etablering af hjemmesider. Indgåelse af driftskontrakter med de selvejende institutioner. Amts-institutioner skal på kommunens net Høje-Taastrup Kommune skal som bekendt overtage seks amts-institutioner (heraf to selvejende). I øjeblikket afdækkes, hvilket pc-udstyr - såvel hardware som software - disse institutioner har. De pågældende amts-institutioner skal i lighed med de kommunale institutioner opkobles til kommunens net, så de kan blive en del af kommunens organisation. De skal anvende de samme indberetningssystemer som de kommunale institutioner, samme økonomisystem og samme lønsystem. Overtagelsen af amts-institutionerne omfatter en række forskellige IT-opgaver: Opkobling af institutionen til kommunens net. Etablering af IT (pc'er, printer o.lign) på institutionen efter kommunens standardmodel. Etablering af telefoni på institutionen efter kommunens standardmodel. Etablering af hele systemsiden (tilslutning til gamle systemer, der fortsætter i regions- eller statsregi, til nuværende kommunale systemer eller til nye systemer) Elektronisk klientjournal Københavns Amt har længe arbejdet med udvikling af en elektronisk klientjournal (EKJ), der kan samle alle data i et aktivitetsforløb for borgere med handicap eller en psykisk lidelse. Dette program implementeres for tiden på alle amtets institutioner, herunder også de seks som Høje-Taastrup Kommune skal overtage. Det skal afklares, hvorvidt vi skal overtage/implementere den del af systemet, der i dag anvendes af administrationen i amtet. Lukket op til jul Som et led i etableringen af de nye kommuner sker der en række system-tilpasninger af KMD's landsdækkende systemer, blandt CPR-systemet. Der lukkes for adgang nogle timer over flere dage tæt på jul og nytår i år. Det er faktisk første gang i mere end 12 år, at det danske samfund (i den sammenhæng fx sygehuse og politi) ikke har konstant elektronisk opdateret adgang til folkeregistret! Ulla Nielsen IT-koordinator, Byrådscentret/KIT-afdelingen 10

11 Kommunalreformen: Jobcentret: En helt ny arbejdsplads Som led i kommunalreformen skal vi i Høje- Taastrup Kommune - som i alle andre kommuner - etablere et såkaldt Jobcenter, hvor AF og kommunens beskæftigelsesopgaver bliver en samlet enhed. For alle ansatte i Jobcentret indebærer det et større ansvar i beskæftigelsesindsatsen og en række nye opgaver. Et udbredt mundheld fortæller os, at forandring fryder. At ændringer og opbrud kan medføre en større dynamik i vores (arbejds)liv og gøre os til bedre og mere driftige mennesker. Kommunalreformen kan siges at være et aktuelt eksempel på forandring, som vi alle er i færd med at blive påvirket af, og som åbner nye døre i vores daglige arbejde. Nye kolleger fra AF Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter bliver også på medarbejdersiden et godt eksempel på alle de forandringer, som kommunalreformen fører med sig. AF's medarbejdere flytter således ud i det nye Jobcenter på Erik Husfeldts Vej i løbet af efteråret 2006, og dermed bliver der for alle ledige og virksomheder i kommunen tale om én indgang, når der skal findes job. Jobcenterchef Dorthe Nielsen, der tiltrådte 1. april, viser frem på byggepladsen på Erhvervscentret, der ombygges til det nye Jobcenter. (Foto: HTK). omfattende ombygning i gang. Jobcentrets hovedindgang bliver i Linie 10's nuværende foyer, og Linie 10 flytter lokaler til bygningens vestfløj. Høje-Taastrup Kommune har status af pilotjobcenter - et af 14 i alt i landet - idet vi her overtager ledelsen af AF-opgaven, hvor der i de øvrige kommuner er tale om en sammenflytning, hvor AF har egen ledelse. Fra 1. januar kommer Jobcentret til at bestå af ca. 80 medarbejdere inklusiv 20 fra AF. Hertil skal regnes medarbejderne i vores projekter: Mira, Fønix, Pilhøj m.fl. Landsdækkende specialenhed På den måde bliver der plads til Jobcentrets mange funktioner: en jobbutik/modtagelse, ydelsesservice, jobservice, afklaringsservice og en helt ny landsdækkende specialenhed for den etniske integrationsindsats. Da staten fordelte AF's specialer ud i de nye regioner, fik vi enheden for integrationsindsats på grund af Høje-Taastrup Kommunes gode resultater på dette område. Medarbejdergrupper samles Kommunen bringer en række forskellige medarbejdergrupperinger til Jobcentret. Således vil folk fra Erhvervscentret, Lokalcentret Taastrupgård samt Familie- og Socialcentret blive inddraget i Jobcentret. Set i sammenhæng med de nye ledere og gruppen af AFfolk bliver der reelt tale om en helt ny arbejdsplads for alle medarbejdere. Opgaven bliver derfor i første omgang at få integreret alle medarbejdergrupper i centret og få skabt en fælles rytme og dagligdag, som alle kan være tjent med. Den eneste del af Jobcentret, som ikke får til huse i den 16 år gamle bygning, er Jobexpres, som fortsat vil være at finde i Taastrupgård. Der ligger en stor opgave i at få alle medarbejdere til at føle sig hjemme på den nye arbejdsplads. Mange kulturer bliver ført sammen under ét tag, og vi skal alle i gang med at lære af hinandens forskellige tilgange til arbejdet. Alt i alt er der udsigt til en masse forandringer i den kommende tid, og meget afhænger derfor af den enkelte medarbejders trivsel og indstilling til de nye udfordringer. Det nye Jobcenter bliver placeret i det nuværende Erhvervscenter (EUC) på Erik Husfeldts Vej, hvor der allerede er en Nikolaj Marker Udviklingskonsulent, Erhvervscentret 11

12 Kommunalreformen: PPR skal overtage specialundervisning fra amtet Fra den 1. januar skal Høje-Taastrup Kommune overtage specialundervisningen for elever med bl.a. autisme og DAMP, som Københavns Amt står for nu. Kommunens PPRfunktion (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har forberedt sig længe og er derfor godt rustet til kommunalreformens udfordringer. Der er fokus på den bedst mulige undervisning så tæt på hjemmet som muligt. Fra den 1. januar overgår opgaven med den såkaldt vidtgående specialundervisning fra Københavns Amt til Høje- Taastrup Kommune. Denne form for specialundervisning omfatter bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med autisme og elever med DAMP/ADHD. Hertil kommer en lang række andre handicaps som f.eks. bevægevanskeligheder, tale/læsevanskeligheder, synsvanskeligheder og døve/hørehæmmede elever. Fremover får regionerne kun ansvaret for få specialiserede lands- og landsdelsdækkende skoler. I Region Hovedstaden drejer det sig om Geelsgården og Skolen på Kastelvej. Kommunalreformen betyder, at Høje-Taastrup Kommune hvert år skal informere Regionsrådet om kommunens behov for pladser på de lands- og landsdelsdækkende skoler. Forberedelserne har været i gang længe PPR i Høje-Taastrup Kommune bliver selvsagt berørt af disse ændringer, og derfor har forberedelserne været i fuld gang siden vinteren Kommunerne i Københavns Amt har haft et rigtigt godt udgangspunkt for arbejdet, da en arbejdsgruppe siden august 2004 har forberedt ændringerne på specialundervisningsområdet. Arbejdsgruppen har især haft fokus på emnerne: specialbørnehaver, specialfritidshjem/klubber og den vidtgående specialundervisning. Den enkelte kommunes kapacitet på området er blevet kortlagt, ligesom den enkelte kommunes udviklingsønsker og -behov er blevet afdækket. Arbejdet sikrer bl.a., at kommunerne kan koordinere udbud og efterspørgsel af de forskellige tilbud, planlægge administration og udbud af fælleskørselsordninger samt registrere, hvilke kommuner der har særlige faglige spidskompetencer til gavn for andre kommuner. Billederne her er arkivfotos fra vores almindelige skoler. PPR s mål for børn med fx. autisme og DAMP er at undervise dem så tæt på deres hjem og de almene undervisningsmiljøer som muligt. (Arkivfotos: Kenn Thomsen). 12

13 Kommunalreformen: Samarbejde skal sikre undervisning tæt på hjemmet Det fælleskommunale samarbejde i Region Hovedstaden, der nu er etableret formelt, vil fokusere på to områder i den videre proces med at overtage den vidtgående specialundervisning: Det ene område bliver at etablere et forpligtende samarbejde i et netværk af kommuner med mindst borgere. For Høje-Taastrup Kommune betyder det, at vi er i netværk med Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj/Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Tårnby/Dragør kommuner. Der er i alt etableret otte netværk i Region Hovedstaden. PPR vant til at fokusere på nærhed PPR i Høje-Taastrup Kommune har haft et godt udgangspunkt for at imødekomme kommunalreformens udfordringer. Siden 2000 har PPR nemlig arbejdet med at oprette egne gruppetilbud til børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er bl.a. sket ud fra kommunens politik om nærhed i de kommunale børnetilbud. PPR har derfor haft et par år til at øve sig på de forestående udfordringer. En anden årsag til, at PPR er godt gearet til de kommende udfordringer, er Høje-Taastrup Kommunens velfungerende specialundervisningstilbud. Det skyldes i høj grad den kæmpe indsats, der dagligt ydes af kommunens lærere, pædagoger og ledere. Formålet med netværket er at sikre, at kommunerne kan undervise hovedparten af eleverne så tæt på deres hjem og de almene undervisningsmiljøer som muligt. Målsætningen er, at de enkelte netværk inden for 3-4 år kan tilbyde pct. af specialundervisningstilbudene og den nødvendige faglige specialistkompetence. Det andet fokusområde er at etablere en fælles koordinerende funktion for vidtgående specialundervisning for hele regionen fra Ingen "gråzonebørn" Af samme årsag har PPR i Høje-Taastrup Kommune haft overskud til at spille en meget aktiv rolle i netværkssamarbejdet. PPR har derfor taget teten med at strukturere samarbejdet i netværket på vestegnen. I det arbejde har PPR været meget opmærksom på, at beskrivelsen af børnekategorier er sket ud fra den tænkning, der præger specialundervisningen i Høje-Taastrup Kommune for bl.a. at undgå 'gråzonebørn' - dvs. børn, der falder uden for kategorierne. Kommunerne i Region Hovedstaden har besluttet, at elever, der allerede er tilknyttet specialundervisningstilbud uden for kommunen, fortsætter med de tilbud. Margit Nørgaard Poulsen udviklingskonsulent Økonomi- og Analysecentret Se fakta om PPR på næste side. 13

14 Kommunalreformen: Hvad er PPR? PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og centrets kerneopgave er at rådgive og vejlede børn fra 0-18 år og deres forældre inden for både det almenpædagogiske og det specialpædagogiske område. Centrets administration er fysisk beliggende på rådhuset og består af syv medarbejdere. Der er også tilknyttet en række andre medarbejdere, herunder skolepsykologer og tale/hørelærere. Disse medarbejdere er placeret decentralt på de enkelte skoler i kommunen. Organisatorisk er centret placeret under børne- og kulturdirektørens område. Målet for PPR's arbejde er: at sikre småbørns og skolebørns alsidige trivsel og udvikling. at der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov og forudsætninger, når der planlægges undervisning og tilrettelægges specialpædagogisk bistand. at lette overgangen mellem de systemer, børn møder, så der bliver sammenhæng og helhed. PPR's opgaver består af: pædagogisk psykologisk vurdering, rådgivning og vejledning. specialpædagogisk bistand til børn, som endnu ikke er startet i skolen. specialpædagogisk bistand til skoleelever med almindelige eller vidtgående specialundervisningsbehov. tale/høreundervisning. rådgivning om børn til både professionelle og forældre og opkvalificering af såvel den almindelige undervisning som den specifikke indsats over for konkrete børne- og elevgrupper elever på gymnasium og handelsskole (åben rådgivning) elever i dag- og døgnbehandling i Høje-Taastrup Kommune elever, der visiteres til døgnanbringelse uden for Høje- Taastrup Kommune Arbejdsmetoder Børn beskrives i brede målgrupper. For at undgå de såkaldte 'gråzone børn', det vil sige børn der falder uden for kategorierne, beskriver PPR børnene i meget brede målgrupper i stedet for at beskrive de forskellige grupper af elever ud fra en fast diagnostik. Det mindsker risikoen for, at børnene falder uden for en kategori og dermed ikke får et hensigtsmæssigt tilbud. Med den arbejdsmetode følger PPR lovgivningen, der fastslår, at alle børns behov skal tilgodeses uanset diagnose. PPR arbejder ud fra en vision om, at så mange børn som muligt skal blive i det almene miljø frem for at blive udskilt fra normalområdet. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt. PPR spiller også en aktiv rolle i de specialpædagogiske netværk i forhold til kommunens daginstitutioner og skolerne. PPR har et tæt dagligt samarbejde med kommunens skoler, klubber, daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje, socialrådgivere, støttepædagoger, pædagogiske og faglige konsulenter, familiepsykologer mv. Margit Nørgaard Poulsen udviklingskonsulent Økonomi- og Analysecentret Centret yder også bistand til disse målgrupper: småbørn med tale- eller sprogproblemer småbørn med andre problemer elever i privatskoler elever på efterskoler elever i ungdomsskoler 14

15 Kommunalreformen: Kommende kollegaer til velkomstarrangement Vores kommende kollegaer fra amtet blev guidet rundt i bus af medarbejdere fra Byrådscentret ved velkomstarrangementet den 22. maj. Fra venstre Eva Rehling, Anette Zacho, Bente Jongberg, Jane Skovbo og Thomas Vaaben Søgaard, der her er på vej ud for at øve sig, inden selve arrangementet. Den 22. maj var vores kommende kollegaer fra amtet inviteret til et velkomstarrangement. Arrangementet var stablet på benene, fordi kommunen anser det for vigtigt, at de føler sig velkomne og kender til den kommune, de skal arbejde i, når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar Borgmester Michael Ziegler bød velkommen og fortalte bl.a. om kommunalreformens betydning for Høje-Taastrup Kommune. Omkring 65 amtsmedarbejdere var mødt op for at "møde kommunen". Borgmester Michael Ziegler, konstitueret kommunaldirektør Jacob Nordby og personalechef Grethe Petersen bød velkommen og fortalte om kommunen, om løn- og arbejdsvilkår, personalepolitik osv. Bagefter blev de besøgende guidet rundt i kommunen på en to-timers busrundtur for at få et indtryk af kommunen, dens institutioner, rekreative områder og meget mere. Birgitte Thorsen kommunikationskonsulent Informationsafdelingen/Byrådscentret Og så blev det tid til turen rundt i kommunen med busser læsset med sandwich, der blev fortæret i Hedeland. 15

16 Kul'Tour 2006 har lyset som tema Forpremiere med Palle Mikkelborg og masser af lys til årets Kul'Tour-uge, som byder på koncerter, udstillinger, cykelløb og andre arrangementer. Som noget nyt forsøger KUL'TOUR sig i år med et gennemgående tema, hvor man har valgt "lyset". Mange af arrangementerne vil indeholde masser af lys. Det være sig levende eller kunstige lyskilder - eller blot lys i overført betydning. Det får publikum allerede et indtryk af ved forpremieren lørdag aften den 10. juni i Vandtårnsparken ved Gasværksvej i Taastrup. Her vil der være et lysshow, som vil ændre hele parkens udseende og skabe et skær af eventyrstemning. Den kendte jazztrompetist Palle Mikkelborg har lovet at finde noget musik, der vil understøtte stemningen - måske en ny komposition? Arrangementet starter kl , og når det er slut, kan man jo fortsætte til byens mere ydmyge steder for at fordøje oplevelsen. Den officielle åbning af KUL'TOUR 2006 med Dissing & Andersen sker på plænen bag ved Kulturcentret. Arrangementet er gratis, hvilket også i år kendetegner langt de fleste af KUL'TOURs arrangementer, som foregår i uge 24. Det officielle punktum for KUL'TOUR sættes lørdag aften den 17. juni på Taastrup Teater med en opera- og ballet-forestilling. Men der kommer et efterspil dagen efter, hvor Ritter Classic for 3. år i træk gæster Taastrup. Om KUL'TOUR Foreningen KUL'TOUR består af idealistiske personer, som i 1998 fik ideen til en gang om året at sætte Høje-Taastrup Kommune på den anden ende ved at arrangere en kulturfestival. Ideen blev virkeliggjort året efter. KUL'TOURs aktiviteter bliver til i et samarbejde med det lokale erhvervsliv, Høje-Taastrup Kommune samt kommunens kulturelle institutioner og foreninger. Erik Clausen udstiller Gøgler, skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter er blot nogle få af de betegnelser, man kan hæfte på multikunstneren, der også er kendt som cykel-sportsentusiast og skarp samfundsdebattør. Det er imidlertid som maler, at kommunens borgere i KUL'TOUR-ugen kan møde Erik Clausen, der er uddannet kunstmaler. Erik Clausen vil selv være til stede ved ferniseringen i Taastrup Kulturcenter søndag den 11. juni, kl Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem foreningen KUL- 'TOUR og Hedeboegnens Kunstkreds. Kommunens borgere udstiller Måske findes der en "Erik Clausen" blandt kommunens borgere, der har mulighed for at udstille i forbindelse med en 16

17 af de gamle kendinge fra tidligere års KUL'TOUR-uge. Det drejer sig om "Borgernes maleri og foto", som er en af de få censurerede udstillinger for amatører i Danmark. Fernisering og præmie-overrækkelse finder sted søndag den 11. juni kl. 11 i Galleri "TIH", Parkvej 78, Taastrup. Find arrangementerne KUL'TOUR 2006 finder du på Der er masser af gratis arrangementer. Billetsalg til øvrige arrangementer sker her: Dissing & Andersen optræder i Kulturcentrets have. Taastrup Kulturcenter, tlf (9-15) samt 11. juni kl : Grillparty i Kulturcentret (forud for Dissing & Andersen koncerten). 95 kr. 12. juni kl : Breeze of Gospel. Rønnevang Kirke, Taastrup. 50 kr. 13. juni kl : Breeze of Gospel. Fløng Kirke, Fløng. 50 kr. 14. juni kl : Candlelight Dinner: Babettes Gæstebud. Taastrup Kulturcenter. 750kr. 17. juni kl : Musikalsk børneteater (3-9 år). Taastrup Amatørscene. Gratis billetter. Taastrup Teater, tlf (man - tor 10-15, fre 10-13) samt BILLETnet:. 15. juni kl : Ulla Henningsen synger PH-viser. Taastrup Teater. 75 kr. Ved 10 stk. 55 kr. (excl. gebyr). 17. juni kl : Kongelig cocktail med opera, ballet og lys. Taastrup Teater. 155 kr. Ved 10 billetter 135 kr. (excl. gebyr). Fritidscentret Hedehuset, tlf (man - tor 8-16, tor også 18-20, fre 8-13) samt Hedehusene Bibliotek, tlf (i åbningstiden): 16. juni kl : Sanggruppen fra Vesterbro Ungdomsgård. Hedehuset, Hedehusene. 80 kr. Fløng Svømmehal, tlf (i åbningstiden): 16. juni kl : Svømning med lys og musik. Fløng Svømmehal, Fløng. 35 kr. Taastrup Hovedbibliotek, tlf (10-19): 14. juni kl : Litteraturaften om lysmageren PH. Taastrup Hovedbibliotek. Gratis billetter. (der tages forbehold for udsolgte arrangementer) Palle Mikkelborg og Co. Giver koncert ved Vandtårnet i Taastrup. 17

18 Familiecentrene flyttede til rådhuset Familie- og Socialcentret siger velkommen til Familiecentrene Øst, Midt og Vest med denne beretning om en flytning. Læs om den dag, da bolden blev givet op til "skal-vi-bytte-plads" legen. Den opmærksomme læser vil vide, at der her i huset ikke er tradition for at sidde for længe på det samme kontor. Man kunne jo gro fast. Den 1. januar i år var det to år siden, vi sidst omstrukturerede, og det var passende igen at give bolden op til "skal-vi-bytte-plads" legen. Det blev besluttet, at de tre familiecentre, Øst, Midt og Vest skulle op på rådhuset - og hoveder blev lagt i blød mht. hvor de skulle sidde, for nu svømmer vi jo ikke ligefrem i ledige kontorer. Nå, men efter mange overvejelser kom beskeden d. 14. marts: Der skal flyttes i overmorgen! Jeg skal undlade at referere kommentarerne til den korte frist - der er jo ingen grund til at vade i det. Mange ting var imidlertid forberedt og tænkt igennem. Der var bl.a. lavet aftale med et flyttefirma, men vi havde nok regnet med et lidt længere varsel. Øst blev brændt af Hvor skulle vi starte? Nogen skulle jo væk for at gøre plads til folkene fra centrene. Familecenter Øst har boet her siden sommerferien og har fundet sig godt tilrette, så de er glade for, at ordningen bliver permanent. De flyttede herop i august i forbindelse med, at den røde hane galede over Grønhøjskolen, og det hele futtede af. Så Øst må vide, hvad det vil sige at blive brændt af. Men center Midt og Vest, der tæller 17 personer skulle der findes plads til. Fleksgruppen fra Team Dagpenge, der består af seks personer, blev der fundet plads til i Blok D i stueetagen, og i dagens anledning åbnede skattecentret de ellers hermetisk lukkede døre, så flyttefolkene kunne spare lidt på skridtene (og timelønnen). Friske, flinke og flotte flyttemænd De fire i udbetalings-gruppen og regres-medarbejderen fra Team Dagpenge overtog teknisk direktør/ konstitueret kommunaldirektør Jacob Nordbys kontor i Blok A, så de har fået hjørnekontor! De kunne næsten ikke vente, så dem startede vi med at flytte, da fire friske, flinke, flotte flyttemænd fandt vej til personaleindgangen kl. 8.00, præcis som vi havde aftalt. Efter halvanden time var de fire installeret og klar til at arbejde, og så var det fleksgruppens tur. Da de var på plads, trængte vi til frokost. Nu var vi faktisk færdige med det, der var planlagt til torsdag. Vi måtte imidlertid misbruge gutterne til 15.30, og det er jo ikke hver dag, man får sådan et tilbud. De kvikkeste har nok fundet ud af, at der kom flere, end der var gået, så omrokeringen var ikke slut endnu. Cheferne skulle flytte til mindre kontorer, og de store kontorer skulle nu huse to "almindelige" medarbejdere. Vi tog en runde for at finde ud af, om nogen var klar til at flytte. Det var der en del, der var. Og nu skete der sådan set det, jeg kalder ketchupeffekten. Enten kommer der ingenting, eller også kommer det hele. 18

19 Da klokken var lidt over 15, var vi faktisk klar med den halve snes flytninger, som var planlagt til fredag. Vi gik en runde sammen med gutterne og ryddede lidt op på gangen, inden vi sendte dem hjem med besked om først at dukke op igen mandag. KMD var hurtige Det skal nævnes, at de interne flyttelister til KMD blev lavet onsdag eftermiddag, de sidste blev først sendt kl med besked om effektuering torsdag og fredag (det normale er fem dage.) Så det var med bævende hjerte, vi startede folk op og flyttede rundt på telefonerne. Men det virkede! Stor tak til KMD. Fredag kunne vi så bruge til at samle op. Der var sket et par smuttere, og der var behov for lidt afklaring hist og her. Der blev lavet nye telefonlister, skilte på dueslagene i postrummet og navneskilte på kontorerne. Da vi gik hjem fredag, var vi klar til at tage imod Familiecenter Midt mandag formiddag. Var ved at flytte de forkerte En misforståelse var skyld i, at flyttemændene stillede i Familiecenter Vest mandag morgen - men inden stressen bredte sig, blev de beordret videre til Midt, som var lidt mere klar til at modtage dem. Alt blev forsvarligt læsset i to store flyttebiler, og de ankom til rådhuset midt på formiddagen. Der blev anbragt en slags transportbånd fra flyttebilen til et af vinduerne på første sal i blok E, og så gik det ellers derudaf. Blomster, flyttekasser, indbo og opslagstavler strømmede igennem det åbne vindue, mens ivrige hænder tog fra og fordelte godset. Ved tiden var bilerne tømt, skriveborde samlet, computere og telefoner monteret og startet. Mange var i gang med at tømme flyttekasser og indrette deres fremtidige kontorer. Tirsdag var det så Familiecenter Vest, der stod for tur. Flyttemænd og personale var allerede på rådhuset ved 10-tiden. Igen blev rullebåndet sat op, denne gang på den anden side af huset. Alle tog en tørn med, og inden vi så os om, var bilerne tømt. Lad os få lidt arbejdsro Vi håber for centrene, at de vil komme til at befinde sig godt på rådhuset. Deres dagligdag er ikke mere så sårbar, men det er jo en anden verden, end medarbejderne har været vant til i de betydeligt mindre omgivelser i Rønnevangscentret og på Hedehusene Skole. Under alle omstændigheder tror jeg, at jeg giver udtryk for flertallets store ønske for fremtiden: Lad os nu få lidt arbejdsro, inden den næste store omrokering. Til slut også en stor tak til vores egne rådhusbetjente. De har været med i baggrunden, men absolut ikke med hænderne i lommen. De har efterfølgende kørt overskydende ting i kælderen, hængt opslagstavler, billeder og lamper op - og i det hele taget været der, hvor der var brug for dem. Tak. Lissy Henriksen assistent Familie- og Socialcentret DASE gruppen Derfor samles centrene Samlet center er en styrke for familier og medarbejdere Familiecentrene er flyttet til rådhuset for at opnå en bedre betjening af borgerne og for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Sammenlægningen af de tre centre gør, at der ved fravær er flere medarbejdere at trække på, så indberetninger og akut opståede situationen kan håndteres i overensstemmelse med borgernes behov. Samtidig vil det faglige miljø blive styrket ved at samle medarbejderne ét sted, fordi en samlet placering giver den enkelte medarbejder nemmere adgang til sparring fra kollegaer og støtte fra ledelsen. Desuden har personalet følt sig usikre i forhold til aggresiv eller truende adfærd fra enkelte borgere. Det har blandt andet været med til at øge sygefraværet og udskiftningen blandt personalet. Selvom de nuværende familiecentre lukker, vil kommenen fastholde det tværfaglige samarbejde med skoler, institutioner og børnesagsbehandlere. 19

20 Har jeg figur til motionscentret? Læs her, hvordan det går med sundhedsordningen og om nye tilbud til de ansatte. Læs også, at du ikke behøver være toptrimmet med store muskler og flad mave for at bruge motionscentret. Sundhedsordningen for alle kommunens ansatte startede den 1. marts med reception og sundhedstjekdag i motionscentret på Erik Husfeldts Vej 2. Ca. 100 mennesker havde fundet vej og fik sig et sundhedstjek samt hørte foredrag om emnet. Nu også pilates og spinning Ordningen omfatter både fysioterapi, kiropraktik, kostvejledning, motionscenter, personlig programlægning i motionscenter, holdtræning og vandgymnastik. Ordningen indeholder nu også pilates, og fra den 1. august tilbydes der tre timers spinning om ugen på motionscentrets cykler. Hvordan går det? Der har været stor søgning til fysioterapi, kiropraktik, kostvejledning og personlig programlægning, og i perioder har der været ventetid på op til 14 dage ifølge Wellatworks hjemmeside. Det er en god ide at tjekke hjemmesiden jævnligt, for der er afbudstimer at få fat i med meget kort varsel. Din mening tæller Fra 1. maj blev sundhedsordningen justeret i forhold til brugernes ønsker. Det betyder, at der er aflyst tre morgenholdtræninger til fordel for flere programlægningstimer og pilates-træning. Hvis man ikke tidligere har slået sine folder i et motionscenter, skal det anbefales, at begynde med en personlig programlægningstime, hvor man får vejledning til sin træning og til anvendelsen af redskaberne. Ønsket om spinning betyder, at det startes op i motionscentret den 1. august tirsdage kl for øvede og onsdage kl , hvor den første time er for begyndere og den anden er for øvede. Begynderholdet er udelukkende lavet for ikke at skræmme nogen væk. Man er kun begynder de første par gange og kan sagtens begå sig hos de øvede - især hvis man ikke er bange for at få sved på panden. Har jeg figur til motionscentret? Hørt i rådhuskantinen: "Ja, jeg troede altså, at motionscentret var fyldt med unge veldrejede mennesker, og blev lettet over at se, at der faktisk er plads til alle, og at man kommer for at motionere og ikke for at se godt ud." Og det er netop essensen ved sundhedsordningen - der er plads til alle. 20 På forårets måske varmeste dag, havde lidt færre end sædvanlig fundet vej til holdtræning i EUC om mandagen, som ellers er godt besøgt. Træningen foregår kl

Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør

Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør 7. september 2009 Nr. 4-15. årgang Aktiv Arbejdsmedicin hjalp Lotte på vej HU siger nej til sundhedsforsikring hvad siger du? Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør Til samtlige medarbejdere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 25. januar 2006 Nr. 1-12. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Borgmester Michael Ziegler fik overrakt borgmesterkæden af det ældste byrådsmedlem Søren D. Sørensen, da det nye byråd

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 15. juni 2005 Nr. 3-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Den rige Vestegn Ca. 300 e.kr. blev en 12-årig dreng fra en velhavende familie begravet. Drengen fik et overdådigt udstyr

Læs mere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere

2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang. Du er vigtig for din kommune. Efterårets kurser - oversigt. Tema: Valg. Til samtlige medarbejdere 2. juni 2009 Nr. 3-16. årgang Du er vigtig for din kommune Efterårets kurser - oversigt Tema: Valg Til samtlige medarbejdere INDHOLD Kommunaldirektørens hjørne 3 Projekt Aktiv Arbejdsmedicin: Du er vigtig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 28. februar 2005 Nr. 1-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til det nydesignede personaleblad. Vi håber I kan lide det. Vi arbejder selv videre med designet, og vi modtager

Læs mere

30. marts 2009 Nr. 2-16. årgang. Tema: Klimakommune. God telefonservice dit ansvar. Helsepiloter støtter kollegerne. Til samtlige medarbejdere

30. marts 2009 Nr. 2-16. årgang. Tema: Klimakommune. God telefonservice dit ansvar. Helsepiloter støtter kollegerne. Til samtlige medarbejdere 30. marts 2009 Nr. 2-16. årgang Tema: Klimakommune God telefonservice dit ansvar Helsepiloter støtter kollegerne Til samtlige medarbejdere INDHOLD Kommunaldirektørens hjørne 3 I gang med den værdibaserede

Læs mere

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2009 Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Lær om Opus Administrativ Styring

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004

Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 NYT FRA Nr. 5-10. årgang Høje-Taastrup Kommune din arbejdsplads 18. oktober 2004 Nu kommer multiarenaen I fem år har vi ventet på den. Nu kommer den endelig - arenaen. Sjældent har der været så mange journalister

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

#30 April 2010. Bosted dating på Syddansk Universitet. Vi har fået digitaliseret 800 sager. bostednyt.dk. Forårets Temadag trak fulde huse:

#30 April 2010. Bosted dating på Syddansk Universitet. Vi har fået digitaliseret 800 sager. bostednyt.dk. Forårets Temadag trak fulde huse: #30 April 2010 12 Gadejuristen et år med Bosted Systemet: Vi har fået digitaliseret 800 sager Forårets Temadag trak fulde huse: Bosted dating på Syddansk Universitet 8 14 Socialminister Benedikte Kiær:

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere