Skolens historie i store træk med illustrationer, citater fra elevers og læreres erindringer og fra samtidige tekster.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens historie i store træk med illustrationer, citater fra elevers og læreres erindringer og fra samtidige tekster."

Transkript

1 Skolens historie i store træk med illustrationer, citater fra elevers og læreres erindringer og fra samtidige tekster. Udarbejdet af Finn Løkkegaard i anledning af skolens 90 års fødselsdag den 13. december 2008 Indledning. Nordligt på Poppel Allé i Hareskovby ligger Hareskov Skole, en halv snes forskellige bygninger hvoraf den ældste er fra 1918 og den nyeste fra Den fra 1918 er et nydeligt vinkelhus af røde teglsten og med afvalmede gavle i den stil, som var almindelig for tidens villabyggeri. Overfor på den vestlige side af vejen ligger to ens huse også af røde sten, men med mansardtag ligesom på nogen af de nærliggende, private villaer. De er bygget i 1927 og 1934 som tiltrængte udvidelser på grund af det hastigt voksende antal elever. Væksten fortsatte og krævede flere nybygninger op gennem årene. Den oprindelige bygning blev udvidet i 1942 med en forlængelse langs vejen, der har port ind til en fløj bagved med faglokaler og gymnastiksal. I 1959 blev der til den nordligste af de to ens huse føjet en lav, mindre bygning ud mod parkeringspladsen på hjørnet af Poppel Allé og Gl. Hareskovvej. Den store gule længe, som er skolens hovedbygning, er fra Træpavillonen på skolegårdens sydside blev bygget i Gymnastik- og svømmesalsbygningen ud mod

2 Skandrups Allé er fra Forbindelsesbygningen mellem de to gamle, ens huse på vestsiden af Poppel Allé er fra 1976 ligesom den trefløjede bygning bag de gamle skolebygninger på østsiden af vejen. I forlængelse af dem mod syd ligger en enetages længe fra år Den gule hovedbygning blev gjort bredere med en udvidelse mod Skandrups Allé i 2001, og endelig er den i 2007 forlænget mod syd med det nye kombibibliotek. Dette konglomerat af bygninger er som et skolehistorisk frilandsmuseum. Alle bygningerne har deres egne tilblivelseshistorier, betingede som de er af befolkningsvækst i skoledistriktet, nye skolelove og kommunal velvilje. Disse trinvise udvidelser er lagt til grund for dispositionen af dette jubilæumsskrift i anledning af skolens 90 års fødselsdag den 13. december Fra 1918 til Finn Løkkegaard Hareskovby i efteråret 2008 Behovet for en skole på værløsebøndernes gamle overdrev i vinklen sydøst for Store og Lille Hareskov tog til efter 1906, da jernbanen mellem hovedstationen København Lygten på Nørrebro og Slangerup blev åbnet. Der blev lagt en station i Store Hareskov, vel nærmest en skovtursstation, det var i hvert fald som sådan, den oprindeligt fik en betydelig trafik. Men den åbnede også mulighed for at pendle fra og til Ruth Albér, som har været barn i Hareskovby, fortæller: da min mor og hendes andre tre søstre og to store brødre gik i skole, var det oppe i Lille Værløse, og der var langt at gå, særlig om vinteren og i snevejr, og når deres træsko blev væk i snebunkerne. Så var det nogen gange, at nogle børn ikke kom i skole, også fordi de tit blev syge, nogen gange af at sidde og lade det våde tøj tørre på sig. Eller fordi mange af dem tit havde ørepine og sådan noget. Men så måtte de også selv om det. Så måtte man betale mulkt. Mulkt, det var, at ens forældre skulle betale en bøde, fordi man forsømte skolen. Og de havde ikke så mange penge, for om vinteren var der jo ikke noget arbejde, og man kastede ikke sne dengang. Men Martins far gik op og sagde til sognerådet, at han ikke ville sende en hund ud i sådant vejr, og at han ikke betalte en øre, at de vidste det. Men så var de også gale, sagde han. (Ruth Albér: Barndomsminder fra Hareskov i Erindringer fra Værløse. (Værløse Bibliotekerne 2004) København og dermed for helårs- og sommerhusbebyggelse på overdrevet. Før havde området været brugt først til græsning af kreaturer fra gårdene i Værløse, og senere bl.a. til smålandbrug og gartnerier, efter at det i 1794 var blevet udstykket. De få skolebørn fra overdrevet gik til Værløse Skole ad Fægyden gennem skoven eller til Hjortespring Skole ad Tibbevangen over markerne. Da antallet af skolesøgende børn var steget til omkring en stykker, blev behovet for en skole påtrængende. En realhøjskole på Skandrups Allé 10 og Bagsværd Kostskole tilbød undervisning af børnene, men sognerådet fandt tilbudene for dyre og besluttede sig for selv at bygge en skole i området. Den første verdenskrigs

3 restriktioner og smalhals fra 1914 til 1918 fik sagen til at trække ud. Allerede i 1913 havde sognerådet været på overdrevet for at se på en grund til en skole for børn fra Bråderne, Kollekolle, Kulhus og Hareskov Villaby. Kirke- og Undervisningsministeriet anbefalede oprettelsen af et lærerembede i Hareskov. Efter vanskeligheder med ministeriet og skovridderen om accept af en byggegrund, lykkedes det i 1915 at finde en, der kunne godkendes. Den var en del af et dødsbo efter en gartner, som overretssagfører Hans Martin Fjelsted administrerede. Fjelsted stod dengang for mange udstykninger i Hareskov. Skolegrunden havde matrikel nummer 8i. Senere, da Hareskovby blev et selvstændigt ejerlav, fik den matrikelnummer 248 b. Det er den grund, som skolen har ligget på siden. Den første skolebygning i Hareskovby fra Tegnet af en arkitekt Hagens i tidens enkle, dansknationale stil som anbefalet af arkitektforeningen Bedre Byggeskik. Den rummede oprindelig en tjenestebolig for læreren og hans familie mod vejen og et klasseværelse i længen bagved. (Foto 2007) I 1918 blev så den første skolebygning, som var tegnet af en arkitekt Hagens, opført. Indvielsen måtte udskydes til 13. december på grund af den spanske syge, en livsfarlig influenza, der hærgede som en epidemi i månederne efter krigen. Ansat som enelærer var en færing, Oluf Skaalum. Han havde sin uddannelse fra Askov Folkehøjskole og Jonstrup Seminarium. På Færøerne fik han som ung en lovende karriere som realskole- og seminarielærer. Han var politisk aktiv i Sambandspartiet, der gik ind for et nært forhold til Danmark, og kom som sådan i konflikt med selvstyrefolk under og efter krigen. Skuffelse i det politiske liv fik ham til at søge til Danmark, da

4 han blev gjort opmærksom på stillingen i Hareskov af en lærer på Jonstrup Seminarium, som han havde haft forbindelse med siden sin studietid. Oluf Skaalum. Født 30. april 1881 i Kvalbø på Suderø, Færøerne. Dimitteret fra Jonstrup Seminarium Enelærer ved Hareskov Skole 1918, førstelærer samme sted fra 1927 til Død 1947 i Hareskovby. Links til Skaalums biografi. Ved en fest i anledning af skolens 50 års fødselsdag i 1968 blev en del fhv. elever interviewet bl.a. fru Gerda Markussen, som var datter af førstelærer Skaalum. Referat af interviewet: Fru Gerda Markussen rejste (som barn FL) til København fra Færøerne i maj 1918 med sin mor for at blive anbragt på et julemærkehjem. Fru Skaalum rejste ved samme lejlighed til Jonstrup Seminarium for at besøge forstander Stig Bredstrup, der var familiens gode ven. Formålet var at forhøre, om der var en stilling til Skaalum. Det viste sig, at der blev en, da Skaalum blev indstillet som nummer et til embedet ved Hareskov Skole. På grund af krigen men ikke mindst på grund af den spanske syge blev indvielsen af Hareskov Skole udsat halvanden måned. (Hareskov-Værløse Avis 19. december 1968) Link til artikel fra 1928 skrevet af Skaalum Skolen var en to-klasset landsbyskole efter skoleloven af 1814, hvor drenge og piger undervistes sammen i begge klasser, en for de mindre og en for de større elever. Den gamle lov var dog blevet suppleret i 1899 med mulighed for en deling af eleverne i flere klasser efter alder, bl.a. en forskole for 7-8 årige elever undervist af en forskolelærerinde. Der måtte højst være 37 elever i en klasse, de skulle mindst have 18 timers undervisning om ugen, og der skulle mindst være 2,8 m2 luft pr. barn. Læreren skulle have bestået eksamen fra et seminarium. Det var efter disse retningslinjer, Hareskov skole udviklede sig de første årtier.

5 Referat af interview med Elsa Simonsen ved festen i Fru Elsa Simonsen var blevet bange for Skaalum den første skoledag. Inden Hareskov Skole blev startet, havde hun gået i Hjortespring Skole. Hver dag så læreren efter, om hænder og ører var rene. Der blev også set efter, om eleverne havde lus, enkelte havde. Det var en stor dag, når skolen havde eksamen. Så kom præsten og deltog i overhøringerne, og eleverne var meget benovede herover. Skaalum var en meget dygtig lærer, men også streng. Tre elever, to piger og en dreng, tog Skaalum med til København for at søge dem optaget på eksamensskoler. Den ene pige kom på Nørre Gymnasium (dengang en pigeskole i København), drengen og fru Simonsen kom til Lyngby Statsskole, hvor Skaalum blev under hele optagelsesprøven. Årets skovtur gik til Frederiksborg Slot, til Roskilde Domkirke eller til København. Man sprang buk over hr. Skaalum, der i øvrigt altid legede med. Referat af interview med Eigil Andersen ved festen Eigil Andersen syntes, den første skoledag var forfærdelig. Efter den første time ville han gå hjem, men Skaalum standsede ham og spurgte, hvad han skulle. Hjem og spise, lød svaret. Så gik Skaalum ind og smurte to spegepølsemadder. Han boede i Kulhus og skulle sammen med en anden skolekammerat gennem skoven. Det var mørkt om vinteren, når skolen sluttede. De fik ofte lov til at gå, før skolen sluttede, og somme tider fulgte Skaalum dem på vej. (Hareskov-Værløse Avis den 19. december 1968) Børnetallet voksede støt, og i 1920 blev der ansat en håndarbejdslærerinde, fru Brandt. Året efter måtte børnene fra Kulhus, Kollekolle og Syvstjernen, som gik på Hareskov Skole, flyttes til Ll. Værløse Skole. Eleverne fra Bøndernes hegn fortsatte dog i Hareskov. Der var nogle få elever i Hareskov Skole fra Hareskov Vang (Egebjerg nordligst i Ballerup-Måløv kommune), som Ballerup kommune betalte 80 kr. for om året pr. barn. I 1924 blev skolen 3-klasset. Skolens situation var nu uholdbar. De tre klasser blev dagligt undervist efter hinanden i skolens eneste klasseværelse. Førstelærer Oluf Skaalum gav en beskrivelse af udviklingen i Hareskov Grundejerblad i 1925, da der var 8o elever i skolen. Allerede tre år før var sognerådet klar over, at skolen var for lille, skrev han og fortsatte: Sognerådet nølede af økonomiske grunde med at bygge en udvidelse. Midlertidigt ordnede man sig - med forældrenes indforståelse - ved at lade håndarbejdslærerinden, som ikke var læreruddannet, overtage de små i en klasse, og dele de større i to klasser, men den ene skolestue var hver uge dagligt belastet i 9, ja en enkelt dag i 11 timer. Da den midlertidige ordning udløb med 1925, var der fremsat plan om opførelse af en ny skolebygning og ansættelse af en eksamineret lærerinde. Skaalum sluttede sin artikel med ønsket om, at der ved nybygningen vil blive taget skyldigt hensyn til en yderligere udvidelse, som næppe ville lade vente

6 længe på sig. I samme decembernummer af Grundejerbladet var der en omtale af de utilfredsstillende forhold på skolen, hvor de første elever mødte i mørke om morgenen, og de sidste gik hjem i mørke sidst på eftermiddagen. Hver klasse fik kun 3 timers daglig undervisning. Men den nye bygning, som sognerådet nu havde ladet en arkitekt, Svend Møller, udarbejde tegninger til, ville betyde, at de to ældste klasser kunne få 4 timers undervisning hver dag, mens de små stadigvæk måtte nøjes med de lovpligtige 3. Hareskov Skoles nordre bygning på vestsiden af Poppel Allé. Arkitekt Svend Møller. Indviet i december På 1. sal var der tjenestebolig for den nyansatte forskolelærerinde. (Foto 2007) I efteråret 1927 blev der ansat en forskolelærerinde, frk. Helga Nordholt. Den 1. december kunne en ny skolebygning indvies på den vestlige side af Poppel Allé over for den eksisterende. Skolen blev nu 4-klasset Samtidig med væksten i børnetallet der var snart over 100 elever - steg også forældrenes krav til skolens kvalitet. De sendte i foråret 1931 et andragende til sognerådet om ansættelse af endnu en lærer og udvidelse med en klasse, så skolen blev 5- klasset. Man ønskede, at eleverne kunne optages på real- eller statsskole uden ekstraundervisning. Det følgende år indsendte forældrene igen et andragende til sognerådet og gav dermed anledning til en længere debat dér.

7 Der var bestilt en plan for bygning af en gymnastiksal og et klasseværelse hos en arkitekt. Der var usikkerhed om, hvorvidt grunden bag den gamle skolebygning kunne bære. Sognerådsformand Chr. Hauch var skeptisk m.h.t. økonomien i en krisetid. Sognerådsmedlem, ingeniør Prior, som boede i Hareskovby, gjorde opmærksom på byens betydelige skattebidrag, og at man ikke kunne regne med hverken at beholde eller få gode skatteydere, hvis ikke skoleforholdene var gode. Arkitektens forslag viste sig at være for dyrt. Sognerådet kunne gå med til et klasseværelse, men gymnastiksalen skulle udskydes til bedre tider. Så måtte man fortsætte med den eksisterende praksis, gymnastik i det fri om sommeren og øvelser ved skolebordene om vinteren. Året efter kom der dog gang i udvidelsen af skolen. Det var uholdbart, at kun to lærere nu underviste 125 elever. Sognerådet besluttede at ansætte en mere pr. første maj Man besluttede også at opføre en pendant til den nordlige pavillon efter tegning af arkitekt Ponsaing. I oktober godkendte sognerådet et licitationstilbud på kr Nu kunne førstelærer Skaalum fremlægge undervisningsplaner for en nyordning pr. 1. maj 1934: en 5-klasset skole med nye fag som fysik, naturhistorie og tegning i de ældste klasser, der således fik flere undervisningstimer, mens forskolen beholdt de daglige tre. Den søndre bygning på vestsiden af Poppel Allé fra Arkitekt Ponsaing. Der var oprindeligt tjenestebolig på 1. sal. Den lave bygning i forgrunden er fra (Foto 2007)

8 Den 15. juni 1934 fandt indvielsen af den nye bygning sted. Sognerådsformand Chr. Hauch fremhævede de mange penge, som efterhånden var investeret i skolebyggeri i Hareskovby. Skolekommissionens formand, pastor Christiansen, talte også, ligesom provst Schepelern, der fintede til en ny styrelseslov for folkeskolen, som ikke mere gjorde sognepræsten til født medlem for skolekommissionen, men han fremhævede, at skole og kirke stadig stod sammen, trods al den megen tale om, at de to nu er skilt. Førstelærer Skaalum takkede bl.a. forældrene, der havde arbejdet for udvidelsen, og gjorde opmærksom på to sten fra Kresten Kolds barndomshjem, der er indmuret i den nye bygning, disse sten bør være lærerpersonalet et memento til at yde deres bedste og lade meget af den ånd, som boede i denne Danmarks største skolemand, komme frem i undervisningen Styrelsesloven af 1933 åbnede mulighed for oprettelse af forældreråd, hvis forældrene forlangte det. Det gjorde de ellers så energiske forældre i Hareskovby dog ikke. Arne Gade, den senere førstelærer og skoleinspektør, blev om efteråret 1934 indstillet til embedet som andenlærer. Link til biografi af Arne Gade Kirsten Hansen, der var elev på Hareskov Skole i 1930 erne, erindrer. I maj 1933 begyndte jeg min skolegang i Hareskov Skole hos frøken Helga Nordholt. Hun var en sød og elskelig dame, næsten som en mor for os små. De første par måneder inden sommerferien (skoleåret begyndte dengang 1. april, FL) tog hun os tit med ud i skolegården og legede med os, sanglege som Tornerose og Bro-Bro- Brille eller Munken går i enge. Men når vi kom ind i skolestuen, var der ingen tvivl: så skulle der arbejdes. Da vi startede i 3. klasse efter sommerferien 1935, var vi jo forberedt på, at der var ansat en ny lærer, Arne Gade. Ind i klassen trådte en mørkhåret ung mand med sin violin under armen. Let og elegant sprang han op og satte sig på katederet og gav sig til at spille. Kender I den? Næ, det var der ingen der gjorde. Det var Schuberts Militærmarch nr. 1 sagde han, og så gik vi i gang med skolearbejdet. Det var en flot start for en ny, ung lærer, og vi var glade for ham lige fra den første dag. Lærer Gade bragte nye impulser ind i undervisningen, han var meget dygtig til tegning, og i naturhistorietimerne tog han os tit med ud i mark og skov, hvor vi fandt planter, som vi lærte at analysere. Til den mundtlige eksamen var skolekommissionen tilstede for at bedømme klassens kundskaber. Da emnet var mundtlig regning, bad lærer Gade en af drengene vise, hvor meget en decimeter er. Ja, det er så meget som afstanden mellem en strakt pege- og tommelfinger. Ja, og så en centimeter? det er som min tommelfingers bredde. Men en millimeter da? jah øh det er så meget som det sorte under neglene Vild jubel i klassen og munterhed hos den høje skolekommission. Men det var nu den måde, lærer Gade havde lært os det på. (Kirsten Hansen: Skolegang i 30 erne. Jubilæumsnummer 75 år. Hareskov Skole )

9 Ruth Albérs fortælling om sin skoletid. Skolen lå nede på Poppel Allé i to bygninger. En på hver side af vejen. I den ældste skole bestemte hr. Skaalum, og i den nyeste bestemte frk. Nordholt, blev jeg informeret om af de store, som vidste det hele. Far sagde, at det var hr. Skaalum, der bestemte det hele, og at frk. Nordholt bare hjalp de små. Om den første skoledag fortæller Ruth Albér: Moster Anna havde syet en ny kjole til mig. Lysegrøn, for det var moderne nu, og far ville følge mig i skole, og han havde købt et fin skoletaske til mig. Jeg var meget stolt både af mig selv og min far, som havde kirketøjet på. Og han var den eneste far, der var der, alle de andre børn blev fulgt til skole af deres mødre. Og om sine senere erfaringer: I skolen skal man være ordensduks, det skal man på alle skoler, sagde frøkenen. Vi skulle først, fordi vi sad ved første bord. En ordensduks skal dele blyanter rundt og lægge dem i en rille i skolebordet og passe på ikke at støde spidsen imod, så de knækker, og så skal man vaske tavlen af efter timen, ordentligt med meget vand, så den ikke bliver stribet, når den tørrer. Vandhanen sidder ude i gangen. Så skal man sørge for, at der er rent på gulvet rundt om kakkelovnen, men de store drenge fra 4. klasse spilder meget, når de bærer koks og brænde ind, og nogen gange gør de det med vilje. De store drenge drillede os og grinede af os. Det var altså bare for at lave skæg. Men det værste var, hvis man skulle tisse. Der var et træskur i et hjørne af skolegården, dér var en dør ind til koksrummet, hvor drengene hentede koks til vores kakkelovn, og så var der to døre ind til wc erne, og de gik ikke helt ned til gulvet, og så kunne man se ens fødder, når man sad derinde, og så løb drengene hen og kiggede ind, men de kunne bare se skoene. De passede på, at lærerne ikke så det, for det var meget, meget frækt at gøre, og hr. Skaalum neb dem i kinderne og skældte ud, og det var så strengt, at nogen af pigerne kom til at græde. (Ruth Albér: Barndomserindringer fra Hareskov. Erindringer fra Værløse. (Værløse Bibliotekerne 2004)) Kjeld Jensen, der gik i Hareskov Skole fra og senere blev lærer, erindrer detaljer om undervisningen. Vi var alle meget velopdragne, og man opførte sig altid pænt i timerne med ganske få undtagelser. Vovede man at vise utilbørlig opførsel, faldt der straks en vinge (lussing? FL). I min tid har spanskrøret aldrig været i brug, store elever påstod dog, at det fandtes. I første klasse skulle vi lære at læse hos frøken Nordholt. Vi brugte Svanebogen, og til den hørte den såkaldte Svanemappe, i hvilken der var forskellige opgaver. Vi skulle klippe ord ud, blande dem, som man blander kort, og derefter lægge dem i orden, så at der dannedes forståelige sætninger. Det gjaldt om at være hurtigst, og jeg fandt ud af, at man kunne lægge ordene i den rigtige rækkefølge hjemme, sætte en elastik omkring, og den næste dag kunne man med stor sikkerhed blive den første. Jeg fik megen ros for min præstation, men jeg måtte have følt, det var noget snyderi, og jeg røbede over for frøken Nordholdt, at jeg havde min egen metode. Jeg formoder, rosen blev trukket tilbage. Ak! Ak! Herman Larsens skrivesystem med Rundt! Rundt! Rundt! Og hele pibetøjet fyldte en del af vore skrivetimer. Der var et særligt ritual, når vi kom til de store bogstaver og på et tidspunkt nåede til vort eget fornavns forbogstav. Jeg skulle da, når vi nåede til K, sammen med Kirsten Andreasen synge: Det er let for mig. Man kan forstå, at denne sang gjaldede gennem frøken Nordholts klasseværelse daglig. Visse dage blev forbigået, vi havde ingen Xerxes eller Zenta i klassen. (Erindringer hos Nina Nørager Nielsen og Værløse lokalhistoriske arkiv.)

10 Der var tjenestelejligheder til lærerne så længe skolen var en landsbyskole. Her er lærer Arne Gade og hans kone Gunvar, der var datter af førstelærer Skaalum, på altanen på den nordligste bygning på Poppel Allé vest, formodentlig sidst i 1930 erne. (Privat foto) I 1937 kom en ny skolelov, som formede den danske folkeskole for de næste 20 år. En 5-årig grundskole skulle efterfølges af en 4-årig eksamensmellemskole, der nu blev en del af folkeskolen. Den kunne suppleres med en realeksamen efter yderligere et år. En 2-årig fri mellemskole kunne suppleres med et frivilligt 8. skoleår. Eksamensmellemskolen, der var indført i købstæderne i 1903, havde drænet folkeskolen for mange dygtige elever. Tanken med den frie mellemskole var at forbedre undervisningen for det flertal af elever, der ikke gik eksamensvejen. Disse ordninger angik købstadsskolen. Men samtidig blev også landsbyskolen, som Hareskov Skole jo tilhørte, reformeret. Den skulle give ligeså mange undervisningstimer som købstadsskolen. Den kunne indrettes som købstadsskole med såvel eksamens- som fri mellemskole (f.eks. i form af en centralskole fælles for flere kommuner) og der blev stillet krav om sportsplads og gymnastiksal med badeindretning. Skulle man i landsbyskolen imødekomme kravene til den fri mellemskole, måtte der også indrettes sløjdsal og skolekøkken. Det var, hvad man tilstræbte med Hareskov skoles udbygning, der stod færdig i 1942.

11 Fra 1942 til 1964 Udvidelsen fra 1942 set mod sydøst fra Poppel Allé. Arkitekt G. Ponsaing. Stilen var stadigvæk den solide, danske rødstensarkitektur. Men nu uden afvalmede gavle. (Foto 2007) Udvidelsen fra 1942 set gennem porten. Bygningen med gymnastiksal, sløjd- og håndgerningslokale. (Foto 2007)

12 Oluf Skaalum med et barnebarn og Arne Gade i gården bagved byggeriet af udvidelsen i Emma Larsens erindringer om besættelsestiden i Hareskov, da hun havde tre døtre. Julen på Hareskov Skole blev den gang fejret ved, at eleverne fra Advent og op til Juleferien sang julesalmer i stedet for almindelige salmer til morgensang. Desuden stod et stort juletræ pyntet i hele julemåneden. Andet husker jeg ikke, der blev arrangeret på skolen. Men 4. juledag var der stor juletræsfest på den gamle Hareskovpavillon. Førstelærer Skaalum legede med børnene, der fik godteposer og dansede om juletræ. Vi forældre havde sørget for julestads og godteposer. (Skolebladet Gibbernakken, Julen 1981) Besættelsestiden forløb stille og roligt på Hareskov Skole. Nina Nørager Nielsens erindringer. Nina begyndte i Hareskov Skole i 1943 og blev lærer som voksen. Da vi havde gået et par år i de to røde bygninger (på vestsiden af Poppel Allé. FL) kom vi over på den anden side af vejen. En periode havde vi klasseværelse med skrå vægge og ovenlys oven på biblioteket. (Bygningen ud mod vejen fra FL) Det var også her, vi fik den specialundervisning, som lærer Fuursted og lærer Larsen gav os, der gerne ville i mellemskolen på Lyngby Statsskole. Vi gik til ekstra tre dage om ugen i hele 5. klasse. Og vi fik diktater og genfortællinger og blækregning, så det stod ud ad ørene på os. Vi kom også ind på Lyngby Statsskole, i hvert fald to af os. Lærerne gav den undervisning uden nogen form for honorar eller ekstra på lønsedlen. De satte en ære i, at deres elever klarede sig så godt som muligt. Men så brugte de heller ikke tiden på forældresamarbejde. De læste de sedler, vores mor skrev, når hun ville fortælle, at man havde været syg. Eller hvis vi skulle bedes fri. Så kontrollerede de, at karakterbog og eftersidningsseddel blev underskrevet. Og det var det. Den form for specialundervisning, som vi kender i dag, fandtes ikke. De dygtigste elever sad i nogle timer nede bagved med de tunge børn og læste med dem. Nina Nørager Nielsens erindringer om aktiviteter uden for undervisningen på Hareskov Skole under besættelsen. Det var under og lige efter krigen. Vi gik til aftengymnastik i salen på Hareskov Skole. Og vi marcherede ved den årlige opvisning ind med Dannebrog i spidsen, iført crepeparpirsdragter i rødt, hvidt og blåt, mens vi sang Stol så på HIF skal fremad gå skal den også modgang finde. (HIF er Hareskov Idrætsforening. FL). Den gymnastiksal blev brugt til rigtig mange ting. Og i omklædningsrummet kunne man komme en gang om ugen og få gratis brusebad. Det benyttede min familie og mange andre sig af. (Nina Nørager Nielsens erindringer ligger hos hende privat og på Lokalhistorisk Arkiv.)

13 Hareskov Skole i 1940 erne. (Foto Hareskov Skoles arkiv) Skolen blev brugt til meget andet end undervisning. Den var byens kulturhus i 1950érne, hvor Arne Gade bl.a. arrangerede en årlig pinseudstilling for lokale kunstmalere. Han var selv en dygtig amatør i faget. Svend Gades erindringer. Svend er søn af afdøde skoleinspektør Arne Gade og boede som dreng i tjenestelejligheden på Poppel Allé 3. Der foregik mange aktiviteter på skolen i halvtredserne. Idrætsforeningen havde gymnastikhold om vinteren, og så havde man en meget dygtig bordtennisafdeling, hvor der var flere medlemmer, der var sjællandsmestre. Der var danseskole, og så var der Hareskov Dilettantforening, hvor der blev lavet en flytbar scene, der blev sat op i gymnastiksalen, når de havde deres årlige opvisning. FDF var meget aktiv, og havde deres ugentlige møder samt gymnastik. De lavede en juleafslutning med optræden, hvor scenen blev benyttet. FDF havde deres eget orkester, der øvede på skolen Og så var der aftenskolerne med mange forskellige hold. (FLs arkiv) Link til den fulde tekst af Svend Gades erindringer FDF på scenen i den gamle gymnastiksal 1953

14 FDFs orkester spiller ved julefesten 1955 i den gamle gymnastiksal. Pigegymnastik 1945 Kvindegymnastik 1951 i den lille gymnastiksal på Hareskov Skole.

15 Drengegymnastik Dilettant sidst i 1940érne i den gamle gymnastiksal. En søndag på Amager. Årene efter 1942 helt til 1959 forløb uden udvidelser, skønt behovet steg kraftigt med tilflytning til skoledistriktet og med de store fødselsårgange fra 1942 til 47. I 1948 var skolen kommunens største med 158 elever. I foråret 1946 henstillede skolekommissionen til sognerådet, at skolen blev 7-klasset på grund af de mange elever, men det skete først i En ny tilsynslov af 1950 åbnede mulighed for at kommunalbestyrelsen kunne oprette skolenævn i stedet for forældreråd. Det skete dog først ved Hareskov skole, da skolenævn blev obligatoriske med styrelseslov af Værløse skolevæsen blev købstadsordnet i 1953, og året efter oprettedes der eksamensmellemskole på Lille Værløse skole, hvortil Hareskov skole sendte elever. På skolen i Hareskovby var der i overensstemmelse med nyordningen en 5-klasset grundskole og en eksamensfri mellemskole med de undervisningspligtige 6. og 7. klasser.

16 Gertrud Johannisson, der i 1978 havde 25 års jubilæum som lærer på Hareskov Skole, erindrer fra sine år på skolen i 1950érne. Da jeg kom (i 1953 FL) var vi kun 5 lærere på skolen og ca. 150 elever. Skolen bestod dengang kun af de to røde bygninger på vestsiden af Poppel Allé samt af bygningerne på østsiden af vejen. Dengang sagde man De og frk. Poulsen. Når frikvarteret var slut, stillede man op på rækker, og når der var ro, fik man lov til at gå til klasserne. I klasserne stod man pænt ved pultene, der havde hylde, rille til penneskaft og hul til blækhus, indtil der blev sagt Værsgo- så først satte man sig ned. Når man blev hørt, rejste man sig op, når man svarede, og hvis en voksen kom ind i klassen, rejste hele klassen sig op. Dengang var der elever i hver klasse, så man måtte have helt ro, men jeg har ikke hørt om, at vi på Hareskov har brugt skrappe straffemidler som spanskrør, metallinealer og tæv. Da brugen af spanskrøret blev forbudt, ville Gade afskaffe det med manér, men kunne ikke finde det, så jeg tænker aldrig, det har været brugt. (Skolebladet Gibbernakken April 1978) Tilskuere ved jubilæumsfesten i 1958 i den gamle gymnastiksal. Udvidelsesbehovet var stort. I 1956 indrettes et midlertidigt klasseværelse i den nordre bygning på vestsiden af Poppel Allé og skolekommissionen henstiller til sognerådet, at der bygges to nye klasseværelser. Det skete dog først i 1959, da der blev bygget en fløj til samme bygning ved parkeringspladsen på hjørnet af Poppel Allé og Gl. Hareskovvej. Den lave røde tilbygning fra Arkitekter Gerald Gram og Bent Damsgaard Sørensen. (Foto 2007)

17 Ulla Spellings erindringer. Hun var elev på Hareskov Skole fra 1960 til 72. Der var kun klasser til og med 7. kl., så vidt jeg husker, i de første år jeg gik på skolen, men alligevel var der altid pladsmangel. Dette betød, at vi flyttede meget rundt og havde undervisning i de mærkeligste lokaler. Bl.a. havde vi i en periode undervisning i et langt smalt rum over den gamle gymnastiksal i de store bygninger på den anden side af vejen. Der var så lidt plads, at katederet nærmest stod i en vinduesniche, for at give plads til alle klassens flittige elever. Samtidig var der så lydt, at det uden megen anstrengelse var muligt at følge med i, hvem der nu ikke kunne klare springet over hesten, eller hvem der ikke ville lave svalereder i tovene nede i gymnastiksalen. Skolen var så lille, at alle elever kendte hinanden. Var man alligevel i tvivl om, hvem der nu blev irettesat (hvilket var mere interessant, end hvem der blev rost), var der også et par små kighuller, der gjorde det muligt, når vores lærer var optaget andetsteds, og man lagde øjet til hullet, for at få styr på handlingsforløbet nogle meter under os. Officielt eksisterede disse kighuller naturligvis ikke. Over for det smalle lokale var der indrettet køkken til husgerningsundervisning, et fag som kun pigerne blev undervist i. Når vi havde husgerning, havde drengene sløjd i lokalerne nedenunder, et fag som piger desværre ikke havde. Timerne uden drengene var lidt tamme, så for at sætte lidt kolorit på tilværelsen i disse timer, hændte det, at vi tabte en karklud eller lignende effekter ud ad vinduet. Når vi så havde fået tilladelse til at hente karkluden, susede vi ned ad trapperne, rundt om huset og hen foran vinduerne, hvor vi måtte nøjes med et kig og et vink ind til drengene, som vi var overbevist om havde det sjovere end vi. (Jubilæumsnummer. 75 år. Hareskov Skole ) I 1958 havde forældre og lærere på et offentligt møde fremsat ønsker om en tosporet hovedskole med 8. klasse og en realafdeling, noget der skulle tages hensyn til ved planer for en etapevis udbygning af skolen. Det var en ny skolelov af 1958, som lå bag forældreønsket. Efter den var der ikke mere forskel på by- og landsbyskoleordningerne, eksamensmellemskolen blev afskaffet, og hovedskolen skulle bestå af eller 8. klasse efterfulgt af frivillige 9. og 10. klasser. Desuden kunne der oprettes en 3-årig realafdeling. Hvis forældrene ønskede det, kunne man foretage en mild deling efter 5. klasse med hensyn til boglighed. Det ønskede forældrene ved Hareskov skole i hvert fald det første par år. I september 1959 behandlede skolekommissionen to planskitser fra arkitekterne Gerald Gram og Bent Damsgaard Sørensen. Man enedes om at vælge en udvidelse vest for Poppel Allé.

18 Den gule hovedbygning fra Arkitekter Gerald Gram og Bent Damsgaard Sørensen. (Foto 2007) Skolen efter udbygningen i Omslag til personalehåndbogen for Hareskov Skole 1965.

19 Fra 1964 til 1981 Den nye hovedbygning og en omfattende ombygning blev indviet den 11. december 1964 efter to års arbejde, hvor de første 6 klasseværelser kunne tages i brug i efteråret Den færdige udbygning omfattede 17 normalklasseværelser og faglokaler til biologi, fysik, håndarbejde og håndgerning. Et ønske om en ny gymnastiksal var blevet udskudt. Indvielsen af den nye hovedbygning fandt sted den 11. december 1964 med taler af bl.a. borgmester Olaf Beck. Borgmesteren redegjorde for byggeriets forløb fra vedtagelsen 30. november 1959 og arbejdets påbegyndelse 11. april 1962, stiftamtmand Ove Larsen og formand for det kulturelle udvalg, Willy Johansen, som omtalte forældregaven, et keramisk relief lavet af billdehuggeren Gunnar Hansen. Disse ud- og ombygninger gjorde det muligt at oprette den forældreønskede realafdeling. Det skete lidt på forhånd allerede i efteråret 1962, hvor man skaffede midlertidig plads ved at flytte 8. klasse til Lille Værløse skole. Men pladsbehovet blev snart aktuelt igen. I 1969 blev det lettet med opførelsen af en pavillon syd for skolegården foran hovedbygningen. Hareskov skoles 50års fødselsdag blev bl.a. fejret af forældre- og lærerforeningen med en fest den 14. december Formanden for foreningen, Anna-Lise Frølich, skoleinspektør Arne Gade og skolekommissionens formand, Willy Johansen talte. Den sidstnævnte om arbejdet med at få bygget en ny gymnastiksal. Det blev dog først virkeliggjort efter et par år. Pavillonen fra 1969 som i 1976 overgik til Hareskov Miniklub.

20 En elev, Kim,på 10 år, fik et referat af fødselsdagsfesten optaget i en lokal avis. På Hareskovskolen var der 50 års fødselsdag i fredags. Det begyndte med, at vi skulle op i klasserne og smide tøjet, derefter skulle vi kaldes ned fra højtaleren klassevis. Da vi var kommet over i gymnastiksalen, skulle vi sidde ned. På stolene lå der nogle sedler, hvor der stod: I skoven skulle være gilde. Så kom vores inspektør, hr. Gade, ind og holdt en kort tale om, at Hareskovskolen havde fået en fane i fødselsdagsgave. Derefter skulle de slå tre søm i. Det første søm slog inspektøren i, så slog viceskoleinspektøren og så en elev, som skulle gå ud af skolen. Nu sagde hr. Gade, at vi skulle kalde på Tribini. Da vi gjorde det, kom han, men først ville han ikke gå op af trapperne, men til sidst kom han da. Han skulle have en til at hjælpe sig, og så tog han en dreng op og gav ham en flødebolle og sagde, han skulle sætte sig, imens han viste, at han kunne få tre tove til at blive et, mens han gav ham syv flødeboller. Ham Tribini lavede vel nok en masse skægge ting. Da Tribini var færdig, kom en dygtig klovn og lavede en masse sjove ballondyr. Derefter gik vi op i klassen og fik sodavand og boller. (Lokalavis den 19. december 1968.) Med styrelseslov af 1970 blev skolenævn obligatoriske, og skolekommissionen fik forældrerepræsentanter. Skolenævnene bestod af forældrevalgte repræsentanter, elevrepræsentanter uden stemmeret, som ikke måtte deltage i personalesager, og lærerrådsrepræsentanter, som ikke måtte deltage i ansættelsessager. Nævnet skulle sammen med skolekommissionen føre tilsyn med skolen. I 1975 gav skolenævnet ved Hareskov Skole en orientering om emnerne for sit arbejde med skolen og nævnte her: Tandklinik på skolen, skolebiblioteket, knallertparkeringsplads, forgængerfeltet på Gl. Hareskovvej, seksualundervisning, svømmeundervisning fra 3. klasse, ny gulvbelægning i gymnastiksalen, solafskærmning, læhalvtaget, fællesmøde med nye børns forældre, nye ringetider, ordensregler, udgangstilladelse, rygeordningen, retningslinier for lejrskole, ekskursioner og skolerejser, møder med lærerrådets materialeudvalg, godkendelse af undervisningsmidler, skolens budgetforslag samt den løbende forvaltning og regnskaberne for inventar, undervisningsmidler, lejrskoler, ekskursioner, teaterture etc. Endvidere deltagelse i møder med kommunens andre nævn, skolekommission og skoleudvalg, møder om rengøring og skolesyn, behovsanalyse vedr. skoleassistenter, børnepasningsordningen o. lign. (Gibbernakken december 1975.) Der eksisterede også et elevråd på Hareskov Skole, som var repræsenteret i skolenævnet. Elevernes arbejde her var svingende fra tid til anden, og problemet om hvorvidt de blev hørt og taget alvorligt, var jævnligt til diskussion.

21 I 1980 havde Gibbernakken et interview med den daværende elevrådsformand. Vi: Nåe, hvilke tanker om nye ting har I gjort jer? Lars: Vi vil gerne have et lille elevråd fra 4. klasse og nedefter, en automat med varme drikke, hyggeligere indrettede klasselokaler (tegninger på selve væggene gjort af os elever), endnu bedre trafikforhold omkring skolen, og en kantine ville heller ikke være dårligt. Vi: Hvor mange råd skal I igennem, hvis en idé skal have mulighed for at blive gennemført? Lars (tæller på fingrene): Åh, lad mig se, os selv, samarbejdsudvalget, lærerrådet, skolenævnet, skolekommissionen og lad mig se - jo, så er der også kommunalbestyrelsen. Vi: Hvor mange møder holdt af de forskellige råd bliver I inviteret med til? Lars (mere alvorligt): Samarbejdsudvalgets møder, skolenævnets møder og til skolekommissionens møder. Vi (tydeligt påvirket af Lars s alvorlige mine): Bliver I regnet for deres lige ved møderne? Lars: Ja-da, til ELF-møderne (Elever, Lærere og Forældre. FL) hører man skam på os (måske begynder de også en dag at tage os alvorligt ) (Gibbernakken februar 1980) Den nye gymnastik- og svømmesalsbygning set fra Skandrups Allé. Arkitekt Gerald Gram og Bent Damsgaard Sørensen. (Foto 2007) Det udsatte byggeri af endnu en gymnastiksal kom først i gang i Man havde ventet længe. Eleverne var i busser blevet kørt til svømning på Syvstjerneskolen og til boldspil i Værløsehallen. Men i januar 1971 kunne man indvi en ny bygning med svømmesal i kælderen og gymnastiksal ovenpå. Det foregik med manér, Sjællands Symfoniorkester deltog i den store gymnastiksal, der også skulle bruges til større arrangementer. Presset for yderligere udvidelser tog dog ikke af. I 1973 var der 500 elever på skolen, og skolenævnet henvendte sig til kommunens skoleudvalg og forlangte udbygning, idet man gjorde opmærksom på, at der kun var 17 normalklasseværelser til 30 normalklasser. Hovedparten var altså vandreklasser. I 1972 var undervisningspligten udvidet fra 7 til 9 år. Også forberedelserne til skoleloven af 1975, der nedlagde realafdelingen og indførte enhedsskolen, var med at til at skabe debat om skolens bygningsmæssige kapacitet.

22 Der blev nedsat et udvalg i 1974 med medlemmer fra lokale og kommunale skolemyndigheder samt byplanudvalget, som skulle foreslå et lokaleprogram. I foråret 1975 kunne man enes om en bygning for de små i børnehaveklassen til og med 3. klasse på østsiden af Poppel Allé bag ved de gamle bygninger fra 1918 og 1942 ved vejen, og en forbindelsesbygning mellem de to gamle pavilloner på vestsiden af Poppel Allé, hvor de større elever skulle holde til. Se billede af forbindelsbygningen side 7 Bygningerne fra 1976 til børnehaveklasser og 1. til 3. klasser på østsiden af Poppel Allé bag de ældre bygninger. Arkitekt? (Foto 2007) Man kunne tage de nye bygninger i brug ved skoleårets begyndelse i august Skoleloven af 1975 nedlagde som nævnt realklasserne og indførte enhedsskolen. Der skulle dog tilbydes grundkursus og udvidet kursus i de mest teoretiske fag i 8., 9. og 10. klasse. Der var ikke enighed om ordningen i skolenævnet. Kommunalbestyrelsens konservative medlem af skolenævnet for Hareskov Skole, Erik Schollert, havde et indlæg i Gibbernakken. Jeg er klart imod den udelte skole, som vi i dag har fået. For det første tager den ikke hensyn til den enkelte elevs forskellige evner og anlæg. For det andet betyder den en sænkning af det faglige niveau. For det tredje har den kimen i sig til en socialistisk enhedsskole, der kun kan virke skadelig for såvel den dårligst stillede som for den bedst stillede.. Jeg beklager dybt, at man har afskaffet realeksamen. Til glæde for hvem har man gjort det? ( Gibbernakken. November 1976) 1976 oprettes der miniklub for elever til og med 3. klasse, hvor de kan være efter skoletid. I 1977 flyttede den ind i villa Trebert, Poppel Allé 14.

23 Villa Trebert er en ældre villa, nabo til skolen, som er bygget om til Miniklub med udvidelser bagved afholdtes den sidste realeksamen og 10. klasses statskontrollerede prøve, som afløstes af Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse. I december fyldte skolen 60 år. I den store gymnastiksal var der morgenmad for de store elever, Luciaoptog, festtale ved skoleinspektør Gade og underholdning af skuespiller Jytte Abildstrøm. Michael fra 4. A fortæller i 1997, hvad en miniklub er: Miniklubben er en klub, hvor børnene kommer efter skole og bliver lige til deres forældre henter dem. Michael har interviewet en pædagog. Hvilke aktiviteter har I? Vi har jo legeplads, fodbold og basket, hockey, cykler, og der er klatrestativ og legehus. Indendørs er der mulighed for at tegne. ( Glimt af Hareskov, avis lavet af 4. A og B i januar 1997) I 1979 åbnedes en fritidsklub, i det nedlagte gasværk på Birkevang. Her kunne de elever, der var blevet for store til Miniklubben, komme efter skoletid Hareskov Gasværk blev bygget i Arkitekt Kai Gottlob. Gasproduktionen holdt op allerede i 1939, men det fortsatte som gasfordelingscentral, indtil det efter at have huset nogle mindre fabriksforetagender i 1979 blev indrettet som fritidsklub for større børn. Katja og Kristina fra 4 A fortæller i 1997 om Gasværket: Gasværket er en fritidsklub, hvor man begynder i ca. 4. klasse og går ud i ca. 9. klasse. Der er også en café i Gasværket. Man kan købe næsten alt fra vandmelon til risengrød. Cafén har åben fra kl. 14.oo til Mandag må man købe for 50 øre slik og meget mere. Tirsdag må man også købe for 50 øre slik og også meget mere. Onsdag det samme. Torsdag også det samme. Fredag må man købe for 6 kr. slik + sodavand. I syværkstedet kan man sy kjoler, elastikker, puder, æggevarmere osv. Man kan også tegne. Man kan også lave perler. Ud af perler kan man lave løbere, perlemænd og perledamer. Man kan lave bogholdere, vaser, uroer, pynteting osv. Gasværket har også holdt mange fester. ( Glimt af Hareskov, avis lavet af 4 A og B i 1997)

24 I 1981 gik skoleinspektør Arne Gade af som 70 årig. Hans 46 år som lærer og inspektør på Hareskov Skole havde været en lang opgangstid, men i et afskedsinterview kunne han konstatere, at udviklingen var ved at vende. Intervieweren spørger den afgående skoleinspektør: Vil du spå om Folkeskolens fremtid specielt Hareskov Skoles? Jeg behøver ikke spå ret meget om Hareskov Skole, for den er på vej ned. Vi er en tre-sporet skole i øjeblikket, og det varer ikke længe, før vi er tosporet. Og det betyder for Hareskov Skole at klasserne fuldstændig kan få deres egen hjemklasse. ( Gibbernakken. Marts 1981) Fra 1981 til Hans afløser blev Henning Hvidemose, der havde været lærer på Syvstjerneskolen og erhvervskonsulent for Værløses skolevæsen. Han havde året efter sin tiltræden gode erfaringer med Hareskov Skole. Samtale med Henning Hvidemose i en lokalavis året efter hans ansættelse som inspektør på Hareskov Skole: Og jeg er blevet bekræftet i det, jeg havde fornemmelsen af, da jeg startede, fortæller han nemlig at denne skole er en velfungerende skole, hvor det absolut ikke var nødvendigt at komme med de store ændringer. Ved velfungerende mener jeg, fortsætter Henning Hvidemose, at her er en stabil lærerkreds uden mange ind- og udflytninger. Lærerne har for de flestes vedkommende været her i en årrække, og det er mit indtryk, at de virkelig kan lide at være her. Og det smitter af på børnene. (Værløse Nyt. 19. maj 1982.) Det faldende elevtal var et Link til Henning Hvidemoses selvbiografi almindeligt træk i tiden. Det førte til nedlæggelse af skoler og afskedigelse af lærere, besparelser der vakte protester som unødvendigt hårde. I marts 1980 var der store demonstrationer af elever på Christiansborg slotsplads, hvor elever fra Hareskov Skole deltog. Det var også tilfældet året efter i april, hvor elever var samlet foran slottet. Lilian fra 7.d fortæller om demonstrationen den 2. april 1981 Kl. 10 samles vi i skolegården. Solen skinner, og humøret er højt. Inden længe bliver der givet signal til afgang, og vi bevæger os op mod stationen. Toget er allerede fyldt med elever fra Farum og Værløse, men jeg når lige at kapre mig en siddeplads. De fleste andre må stå som sild i en tønde, og bedre bliver det selvfølgelig ikke af, at der kommer nye elever på ved næsten hver station. Endelig er vi fremme. Folk vælter ud af toget og kæmper sig op ad trapperne. Så går det mod Israels Plads. Her bliver der holdt taler, men jeg må indrømme, at jeg ikke får fat i halvdelen af, hvad der bliver sagt. Jeg står nemlig så langt bagi, at det er svært at høre og fuldstændig umuligt at se, hvad der foregår. Det forekommer mig som uendelig lang tid, før vi atter begiver os af sted denne gang i retning af Christiansborg. Vi kommer forbi en privatskole. Eleverne hænger ud af vinduerne og råber efter os. Fyldte mælkekartoner begynder at suse gennem luften og bliver fra vores side besvaret med æg og tomater. Jeg bliver godt gal i skralden på dem, der kaster, men forstår til dels godt deres trang

25 til at sætte et modangreb ind. Helt uforståeligt bliver det dog, da de begynder at kaste efter busser og biler. Nu viser det sig for alvor, hvem der bare er taget med for at få sig en fridag. Hold da op, hvor bliver jeg sur. De aner ikke, hvor meget de kan ødelægge for os andre. Ellers er stemningen stadig høj. Det er sjovt at se, hvordan de folk, vi møder, reagerer. Mange sender bifaldende blikke, andre ser forbløffede til. En ældre dame ryster på hovedet og fører pegefingeren op til tindingen. Passagererne i de busser, der er blevet udsat for æg- og tomatangreb, ser på os med væmmelse, og ærlig talt jeg forstår dem godt. Inde på selve slotspladsen bliver vi orienteret om situationen bl.a. af formand Brian. Der er også musik, børnerock og fællessang. Ind imellem råber vi vores paroler så som: DANMARK HOLDER IKKE LÆNGE MED EN SKOLE UDEN PENGE! eller SPARE, SPARE KAN DE LI, VI VIL HEL RE VÆRE FRI! Kl. 14 opløses demonstrationen. Med en lidt træt, men rar fornemmelse jokker jeg tilbage til stationen. Alt i alt har det været en god og velorganiseret demonstration. ( Gibbernakken. Maj 1981) Samme år landede en helikopter ved en fejltagelse i Hareskov Skoles gård. Den deltog i en NATO-øvelse og skulle være landet ved Bagsværd Kostskole som led i et foredrag. Ved den lejlighed gjorde pedelmedhjælper Eyvind Duckart sig fortjent til Gibbernakkens pris, Månedens kaktus. Duckarts egen beretning: Ja, jeg var ovre hos Svend Åge (købmanden) og havde fået lov til at tage en pose fuld af købmandens pærer, da jeg pludselig så en helikopter, der var ved at lande i skolegården. Helikopteren var ca. 20 meter over gården, og jeg kunne se, den gik længere og længere ned for til sidst at lande. Jeg troede, det var synsbedrag. Panikslagen smed jeg posen med pærerne i og løb (ja løb) hen mod skolegården. Jeg kunne se, at børnene samlede sig rundt om dyret, og jeg vidste ikke om det var en af de modeller, der pludselig klapper vingerne ned, så jeg turde ikke gå hen til den, før den var helt i ro. Men jeg gik så helt hen og bankede på ruden og sagde højt og klart: You can don t stand here! Go away. Piloten kiggede uforstående på mig, tog sine høretelefoner af og sagde: What? Jeg gentog, hvad jeg før havde sagt, og fortsatte: Here are lots of children, you must don t stand here. Go. Så fattede han det og sagde: Okay, lettede, og jeg kunne hente mine pærer. ( Gibberkakken. November 1981.) En helikopter fra en NATO-øvelse landede ved en fejltagelse i skolegården i september Tale for pedelmedhjælper Eyvind Duckart. Kære Duckard. Jeg vil gerne på redaktionens vegne overrække dig Månedens Kaktus for din heltemodige indsats i forbindelse med bortjagningen af den skrækindjagende helikopter, som landede i skolegården i 3-frikvarteret hin septemberdag. Uden tanke for om de var fjendtlig sindede, uden frygt for sprogproblemer og maskinpistoler kastede du dig ind under vingerne og sagde: Go away. Hvor var inspektøren? hvor var skolepsykologen? hvor var skolenævnet? hvor var samarbejdsudvalget? da det endelig gjaldt. De havde søgt tilflugt i den gule bygning, mens du alene ordnede de fremmede krigere. Vi takker dig og ønsker tillykke.

26 Købmandshuset, der var nabo til skolen på østsiden af Poppel Allé. Det blev revet ned i efteråret I 1980érne faldt elevtallet på Hareskov Skole som nævnt drastisk fra ca. 700 til ca En positiv konsekvens var bedre lokaleforhold, et tidssvarende skolebibliotek, datarum, og udvidelse af børnehaveklasserne. Fem lokaler blev afgivet til Miniklubben. Først i begyndelsen af 1990 erne begyndte børnetallet igen at vokse i Hareskovby med udsigt til stigende elevtal. Imens gik livet på skolen sin gang med små og større begivenheder var der igen elevdemonstrationer på Christiansborg slotsplads med deltagelse fra Hareskov Skole. Denne gang mod nedlæggelse af skoler rundt om i landet. Det var ikke blot i Hareskov, at elevtallet var faldende. I 1986 blev Værløse frikommune og oprettede skolebestyrelse på forsøgsbasis. I 1990 erstattes skolekommission og skolenævn med lovpligtige, brugerstyrede skolebestyrelser. Bestyrelsen kom til at bestå af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, et kommunalbestyrelsesmedlem og 2 elevrepræsentanter. Alle valgte medlemmer fik stemmeret, eleverne dog ikke i personsager. Skolens ledelse tiltrådte udvalget som tilforordnede og varetog sekretærfunktionen for bestyrelsen, men havde ikke stemmeret. Altså var der et forældreflertal. I loven var der lagt vægt på nøgleord som decentralisering og selvforvaltning, beslutninger og ansvar skulle være så tæt på brugerne som muligt. Det var på papiret en magtfuld institution, som skulle føre tilsyn med skolen, fastsætte principper for skolens virksomhed og godkende skolens budget. Det kunne ikke undgås, at bestyrelsen og skolens ledelse, som jo ikke var repræsenteret med stemmeret, men forestod den daglige administration og ledelse af skolens liv, kunne komme i kompetencestridigheder.

27 Bestyrelsens formand, Kurt Lühdorf skrev ved udløbet af hans medlemskab i Som forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen har jeg oplevet arbejdet som interessant, udfordrende, givende, frustrerende, undertiden spildt, men sjældent kedeligt. En stor del af tiden er brugt på de overordnede principper, som ofte ikke giver sig umiddelbare konkrete udslag, men som jeg tror alligevel er med til at præge skolen, og at ændre den. (Særnummer af Gibbernakken om skolebestyrelsesvalget 1994.) Kurt Lühdorf, der var formand for skolebestyrelsen i 1993 giver udtryk for usikkerhed ved tiltrædelsen af tillidshvervet: Ministeren havde temmelig tydeligt gjort det klart, at skolebestyrelserne kunne træffe meget vidtgående beslutninger, samtidig var der ingen tvivl om, at lærerorganisationerne var skarpt imod loven og følte den som et overgreb på lærernes rettigheder. Såvel ledelse som lærerrepræsentanterne havde måske også en vis frygt for, hvad uvidende og måske ambitiøse forældre kunne finde på, og havde således nok et ønske om at afmærke egne territorier og klargøre, hvor bestyrelsens kompetence gik. (Jubilæumsnummer. 75 år Hareskov Skole Et medlem af Hareskov Skoles første lovpligtige skolebestyrelse , Lene Munch- Petersen gav luft for sin frustration i Skole og Samfunds medlemsblad. Udgangspunktet er, at skolebestyrelsen kan drøfte alle forhold omkring skolen, men at det ikke er alle forhold, der kan træffes beslutning om. Denne vide ramme søger skoleledelsen og lærerne hurtigt at få indsnævret formentlig af angst for, at de forældrevalgte skal komme for tæt på skolens daglige liv. Eksempelvis kan skoleledelsen undlade at give information om skolens mange aktiviteter, eller man kan henvise til, at det berørte emne er af administrativ karakter og derfor ikke bør drøftes på møderne. Der er altid nogle ufarlige områder, som bestyrelsen kan bruge sin tid på, nemlig de opreklamerede principper. Her er der mulighed for på en total uforpligtende måde - i generelle vendinger, at komme med hensigtserklæringer for dit og dat. (Børn, Skole og Samfund nr ) Skolebladet Gibbernakken berettede om elevernes daglige liv på skolen. Bladet var velredigeret og indeholdt både referater fra skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder, meddelelser fra skoleledelsen og mange indlæg fra elever om hverdagens små og store begivenheder. Her er et par smagsprøver: Lasse fra 8a beretter under overskriften Det store ædemål om et væddemål mellem elever fra 8. og 9. om hvorvidt Morten fra 8. kunne spise en ca. en meter lang wienerbrødsstang i det store frikvarter. Vi mødtes i gården, da det ringede ud til det store frikvarter næste dag. Vi skyndte os over til bageren (dengang var der en bager lige ved skolen på Gl. Hareskovvej. F.L.) Lasse 8.a lagde ud for kagen. Så startede ædemålet for alvor. Allerede inde i butikken begyndte Morten at æde. Han fortsatte i 9.a s klasseværelse, hvor resten af ædemålet foregik. Den første halvdel af stangen var væk på ca. 10 minutter, men så faldt tempoet drastisk. Det var svært at sige, hvem der ville vinde, og den intense spænding holdt til sidste sekund. Klaus prøvede at snyde ved at genere Morten og fortælle ham, at det ikke kunne lade sig gøre at æde hele stangen på så kort tid. Alligevel var Morten færdig 10 minutter før tid. Han havde vundet. Den lykkelige vinder, som vat tæt på at brække sig, gik straks over til EIFI (en kiosk på Gl. Hareskovvej nær skolen F.L.) for at styrke sig på en kondivand. Jeg sad ved siden af Morten i den følgende fysiktime og kan fortælle, at den lykkelige vinder ikke var specielt lykkelig, han havde mest lyst til at brække sig. Casper fra 9.a har senere prøvet at gøre Morten kunsten efter, men måtte opgive og sælge kagen til Morten. ( Gibbernakken. September 1988)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

Minder fra en skoletid

Minder fra en skoletid Minder fra en skoletid 100 års jubilæumsskrift 19122012 TITEL PÅ HISTORIE af navn navnesen Minder fra vores skoletid Ikast Vestre Skole 19122012 Udgivet af Ikast Vestre Skole Grafiske design og produktion:

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før.

Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før. Øster Hornum skole 1955 2005 og tiden før. En fortælling om et skoledistrikts historie, skrevet af tidligere elever og lærere. Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen. For snart 50 år siden, 4. oktober 1955,

Læs mere

Ørum skoles historie

Ørum skoles historie Ørum skoles historie af Sv. Haakon Jensen. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om Ørum skoles historie. Desværre er det begrænset, hvad jeg har af materiale om skolens historie, og på lokalhistorisk

Læs mere

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1

1955-2005. gennem 50 år. 50 års jubilæum 1 1955-2005 S ø h o l m s k o l e n gennem 50 år 50 års jubilæum 1 2 Søholmskolen Indhold Og det er ganske vist... 5 Fødselsdagsprogram... 6 Værdier i hverdagen... 8 Facts om Søholmskolen...13 Barn i 50

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Årsskrift 2011. Sønderjysk Skolemuseum

Årsskrift 2011. Sønderjysk Skolemuseum Årsskrift 2011 Sønderjysk Skolemuseum Årsskrift for Sønderjysk Skolemuseum, 7, 2011 Udgivet af Sønderjysk Skolemuseum & Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Redaktion: Inge Adriansen, Margit Hagelsø,

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Vingesuset FASTELAVN. LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET. Tranegårdskolen Marts 2012

Vingesuset FASTELAVN. LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET. Tranegårdskolen Marts 2012 Tranegårdskolen Marts 2012 Vingesuset LEKTIECAFÉ der er hjælp og hygge på menukortet FASTELAVN NYE MØBLER I FÆLLES- RUMMET LINDS LEDER Stemningen er god. Der arbejdes og udvikles. Vi har som skole arbejdet

Læs mere

Lotte Fang og Jørgen Brendekilde FRA DENGANG TIL NU. Roskilde Private Realskole igennem 100 år

Lotte Fang og Jørgen Brendekilde FRA DENGANG TIL NU. Roskilde Private Realskole igennem 100 år Lotte Fang og Jørgen Brendekilde FRA DENGANG TIL NU Roskilde Private Realskole igennem 100 år 1 FRA DENGANG TIL NU 2 Historien om Jens Rasmus af Jørgen Brendekilde 3 De vil på de følgende sider stifte

Læs mere

Hjemmesiden. Skoleblad for Skansevejens Skole. Juleafslutning 2003 Fredag d.19. december 2003 er årets sidste skoledag inden jul.

Hjemmesiden. Skoleblad for Skansevejens Skole. Juleafslutning 2003 Fredag d.19. december 2003 er årets sidste skoledag inden jul. Juleafslutning 2003 Fredag d.19. december 2003 er årets sidste skoledag inden jul. Denne dag møder: Indskolingen (Bh.kl. 2.kl. og 1.i) fra 8.00 11.00. Mellemtrinet (3.kl. 6.kl. og F2) fra 8.00 11.00. Overbygningen

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 3 17 ÅRGANG - 2006 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Indre Missions samfund Søndag

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år Laursens Realskole 1886-2011 125 år Ansatte, der var til stede, da der belv taget fælles foto en dag i september 2010: Øverst: Claes Brandt Nielsen, Lise Roed, Michele Demontis, Dorte Harmsen, Anders Drivsholm,

Læs mere

Bette Mands historie

Bette Mands historie Eget forlag Bette Mands historie Bette Mands historie 24 breve til Minner Mand Eget forlag Bette Mands historie 2 Eget forlag Bette Mands historie 3 Minner Mand Bette Mand De to drenge mødtes på kostskolen,

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009

Lokalhistorie. Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009 Lokalhistorie Træk af Hyllinge Sogns historie 15 Sensommer 2009 Hyllinge Skole 1909-2009 Postkort af ringe skarphed fra ca. 1910. Førstelærer Nielsen t.v. Frk. Larsen i midten og andenlærer Otto Larsen

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Indhold Williams forældre 4 Williams børnehaveleder 12 Børnehavens områdeleder 15

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Kastanienborg/Lysholm set indefra af Bent Birkegaard Side 4 Da Avedøre blev sammenlagt med Hvidovre af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole Asbjørn

Læs mere

DUBORG-SKOLE-ELEVER I KRIGENS ÅR

DUBORG-SKOLE-ELEVER I KRIGENS ÅR DUBORG-SKOLE-ELEVER I KRIGENS ÅR Duborg-Skolell set fra skolegården. Postkort fra 1930'el'lle. I taknemmelighed tilegnes denne bog Duborg-Skolen og dens medarbejdere, der i høj grad bidrog til, at skolens

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere