Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson YouGov - Public 1

2 Indhold Kapitel 1: Målgruppe og formål side 3-11 Kapitel 2: Hovedresultater side Kapitel 3: Tolkning og grafisk fremstilling af data side Kapitel 4: Resultater Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information side Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside side Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening side Information om besparelser i Hørsholm Kommune side Holdning til Rådhusets åbningstider side Om YouGov side

3 Kapitel 1 Målgruppe og formål 3

4 Formål med undersøgelsen I perioden den 24/4-16/ gennemførte Hørsholm Kommune en undersøgelse i kommunens borgerpanel. Undersøgelsen havde til formål at afdække: Borgerpanelets generelle opfattelse af Hørsholm Kommune Borgerpanelets oplevelse af Rådhusets åbningstider Borgernes viden om besvarelserne i Hørsholm Kommune Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes hjemmeside og online-selvbetjening I 2009 gennemførtes der i Hørsholm Kommune en lignende undersøgelse blandt Hørsholm-borgerne i borgerpanelet. I denne rapport sammenlignes resultaterne fra 2009-undersøgelsen med resultaterne fra undersøgelsen. Samtidig er der i 2011-undersøgelsen stillet en række nye spørgsmål omkring kommunens ændrede åbningstider. 4

5 Målgruppe og antal interview Antal interview og besvarelsesprocent I undersøgelsen er der udsendt invitationer til de på nuværende tidspunkt medlemmer af borgerpanelet. Ud af disse invitationer blev der fremsendt 69 postale skemaer til de medlemmer af Hørsholm Kommunes borgerpanel, der foretrækker at deltage ved at udfylde et spørgeskema i hånden. Fra denne gruppe modtog vi 46 udfyldte skemaer. Der er i alt gennemført 502 interview i undersøgelsen svarende til en besvarelsesprocent på 39%*. I tabellerne Er totalbasen 489, fordi tallene er vejede. Baggrundsvariable i undersøgelsen I undersøgelsen er der spurgt til de følgende baggrundsvariable: Køn Alder Bopæl i kommunen Boligtype og ejerforhold Uddannelse Husstandsindkomst Stilling Familiestatus *I borgerundersøgelsen fra 2009, der sammenlignes med, var svarprocenten på 64%. Nedgangen kan med al sandsynlighed forklares med, at der siden 2009-undesrøgelsen er gennemført få undersøgelser i panelet. Jo færre undersøgelser, der udsendes, desto mere falder typisk også aktivitetsniveauet blandt borgerne og herved svarprocenten i en borgerpanelundersøgelse. 5

6 Temaer i undersøgelsen Spørgsmålene i undersøgelsen er inddelt i fem tema-dele: Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening Information om besparelser i Hørsholm Kommune Holdning til Rådhusets åbningstider På de næste sider uddybes undersøgelsens spørgsmål og hovedkonklusioner 6

7 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information Hvordan opfatter borgerne generelt Hørsholm Kommune? Har borgerne læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år? Hvorfra får borgerne information fra Hørsholm Kommune? Hvad synes borgerne om den information, de har modtaget fra Hørsholm Kommune? Hvorfra vil borgerne gerne have generel information fra Hørsholm Kommune? Hvor tilfredse er borgerne generelt med Hørsholm Kommunes information? Hvad mener borgerne, at der gør informationen fra Hørsholm Kommune god? Hvilken information fra kommunen har borgerne været særlig tilfredse med? Hvad er borgerne ikke tilfredse med, når det gælder information fra Hørsholm Kommune? Hvordan mener borgerne, at Hørsholm Kommune kan blive bedre til at indfri deres forventninger til information fra kommunen? 7

8 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Hvad kendetegner borgernes brug af computer og internet? I hvor høj grad har borgerne NemID, og bruger de NemID? I hvilke udstrækning har borgerne benyttet Hørsholm Kommunes nye hjemmeside? Hvordan opfatter borgerne Hørsholm Kommunes hjemmeside? 8

9 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening Hvad er borgernes opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Hvad er årsagerne til, at borgerne benytter Hørsholm Kommunes online-selvbetjening? Hvad er de primære årsager til, at borgerne ikke har benyttet Hørsholm Kommunes onlineselvbetjening? 9

10 Spørgsmål i undersøgelsen Information om besparelser i Hørsholm Kommune Hvordan har borgerne fået information om Hørsholm Kommunes besparelser? Hvor mange borgere deltog i borgerpanelundersøgelsen fra 2010, der handlede om besparelserne i Hørsholm Kommunes budget for 2011? Hvor godt eller dårligt føler borgerne i Hørsholm Kommune sig inddragede i dialogen omkring besparelserne i 2011? 10

11 Spørgsmål i undersøgelsen Rådhusets åbningstider Er borgerne bekendte med Rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Har borgerne inden for det seneste år henvendt sig på Hørsholm Kommunes rådhus personligt eller telefonisk? Hvad mener borgerne om Hørsholm Kommunes prioritering omkring åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Hvordan oplever borgerne Rådhusets nye åbningstider? Hvad er borgernes samlede vurdering af den service, de modtager fra Hørsholm Kommune? 11

12 Kapitel 2 Hovedresultater 12

13 Opfattelse af Hørsholm Kommune Undersøgelsen viser overordnet, at borgerne i 2009 og i 2011 generelt har en positiv opfattelse af Hørsholm Kommune. Borgerne er i begge undersøgelser specielt enige i, at Kommunens personale giver venlig service, og at Personalet er tillidsvækkende. Undersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed i forhold til den information, borgerne får fra Hørsholm Kommune. Omkring 6 ud af 10 er Forholdsvis tilfredse (49%) og Meget tilfredse (11%) med informationsniveauet i kommunen. Undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 af borgerne har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år (80%). Samme tendens gjorde sig gældende i 2009-undersøgelsen (79%). Af undersøgelsen fremgår det, at de borgere, som i 2009 og i 2011 har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune, primært har fået information fra Kommunens hjemmeside (50% i 2011 og 51% i 2009) og fra Kommunens annoncer i Ugebladet (59% i 2011 og 73% i 2009). Undersøgelsen viser, at borgerne foretrækker at få generel information om Hørsholm Kommune via Kommunens hjemmeside (59% i 2011 og 59% i 2009) og ved, at Kommunen annoncerer i Ugebladet (61% i 2011 og 66% i 2009). I begge undersøgelser er borgerne specielt enige om, at den information, de har modtaget fra Hørsholm Kommune, er Skrevet i en ordentlig tone og er Forståelig. 13

14 Holdning til og brug af hjemmesiden Undersøgelsen peger på, at borgerne i Hørsholm Kommune i stadigt voksende grad integrerer brugen af computer og internet i deres dagligdag både på arbejde og i fritiden. I 2011 bruger flere end 9 ud af 10 borgere computer i deres fritid (93% mod 89% i 2009), mens 7 ud af 10 bruger computer på deres arbejde (70% i 2011 mod 68% i 2009). Stort set alle borgere i undersøgelsen har adgang til internet derhjemme (94% i 2011 mod 91% i 2009). Hvad angår borgernes brug af NemID viser undersøgelsen fra 2011, at der er sket en kolossal stigning siden 2009 (hvor der til forskel blev spurgt til Digital Signatur). Flere end 8 ud af 10 borgere i undersøgelsen angiver, at de Har et NemID, og at de bruger den (84%). Kun 6% angiver, at de Har NemID, men bruger den ikke. Besvarelserne viser en nedgang i antallet af besøgende fra 2009 til I 2011 har sammenlagt 55% benyttet hjemmesiden mod 75% i Nedgangen kan have flere forklaringer, se nærmere omtale side 35 og 36. I 2011 svarer 12 procentpoint færre (31%), at de bruger Hørsholm Kommunes hjemmeside til informationssøgning end i 2009 (43%). I 2011 bruger 21% hjemmesiden til både informationssøgning og elektronisk selvbetjening et mindre fald på 7 procentpoint siden Set på tværs af de to år bruger den samme andel udelukkende hjemmesiden til Elektronisk selvbetjening (3% i 2011 og 4% i 2009). Undersøgelsen viser, at de borgere, som har brugt Hørsholm kommunes nye hjemmeside, primært mener, at Informationerne på hjemmesiden virker relevante, at Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden, og at Informationerne er i et forståeligt sprog. 14

15 Online-selvbetjening Undersøgelsen viser, at borgerne har en positiv opfattelse af kommunens online-selvbetjening. Om online-selvbetjening er flest borgere i undersøgelsen enige i de følgende udsagn: Funktionerne kan løse mange opgaver, Jeg foretrækker online-selvbetjening og Vejledningen til selvbetjening er god. De primære årsager til, at borgerne benytter kommunens online-selvbetjening er: De kan gøre det, når det passer dem (94% i 2011 og 92% i 2009), Der er ingen ventetid (68% i 2011 og 59% i 2009), og at Det er lettere (60% i 2011 og 58% i 2009). Undersøgelsen viser, at omkring 7 ud af 10 borgere ikke har benyttet kommunes online-selvbetjening. De begrunder primært den manglende brug med, at De ikke har haft behov for at bruge onlineselvbetjening (73% i 2011 og 66% i 2009). 15

16 Information om besparelser Undersøgelsen viser, at flere end 6 ud af 10 af de adspurgte borgere også deltog i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne i foråret 2010 (66%). I forhold til kommunens besparelser i 2011 viser undersøgelsen, at knap 8 ud af 10 af borgere har fået information om disse besparelser I artikler i Ugebladet (78%). Knap hver femte borger har fået information om kommunens besparelser på Kommunens hjemmeside (16%). Omkring hver tredje af de adspurgte borgere i undersøgelsen, føler sig Forholdsvis (25%) og Meget godt (7%) orienterede omkring besparelserne i Hørsholm Kommune. 16

17 Rådhusets åbningstider Af undersøgelsen fremgår det, at 6 ud af 10 borgere er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse (58%). Undersøgelsen viser samtidig, at borgerne generelt er tilfredse med kommunens ændringer af åbningstider. Mere end halvdelen af de adspurgte borgere mener, at De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens selvbetjeningsløsninger (56%). 1 ud af 5 borgere mener, at Åbningstiderne burde reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere onlineselvbetjening (20%). Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af borgerne i undersøgelsen er tilfredse med Rådhusets nye åbningstider (53%). I 2011-undersøgelsen har samlet set 7 ud af 10 borgere henvendt sig personligt og/eller telefonisk til Rådhuset inden for det seneste år. Hver tredje borger har henvendt sig personligt på rådhuset, hver fjerde borger har henvendt sig både personligt og telefonisk (26%), mens hver sjette udelukkende har henvendt sig telefonisk. Undersøgelsen viser, at knap 7 ud af 10 af borgerne er Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (14%) med den service, de har modtaget fra Hørsholm Kommune. 17

18 Kapitel 3 Tolkning og grafisk fremstilling af data 18

19 Tolkning af data Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans. Der er er foretaget to forskellige statistiske tests, Chi 2 -test og T- test. Nedenfor uddybes disse, det anvendte konfidensinterval, de signifikante afvigelser i tabelmaterialet samt den på de følgende slides grafiske afbildning af hovedresultaterne i undersøgelsen. Den anvendte Chi 2 -test Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. Den anvendte T-test Denne test er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, er resultatet signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Der er ligeledes i denne test valgt et konfidensinterval på 95%. Konfidensinterval Et konfidensinterval på 95% betyder, at den sande værdi med 95% sandsynlighed ligger inden for plus minus 2,5% af den observerede værdi i undersøgelsen. Signifikante afvigelser I undersøgelsen findes mange signifikante afvigelser. Disse signifikante afvigelser er fremhævet i tabelmaterialet. I mange tilfælde har de signifikante afvigelser i undersøgelsen en naturlig forklaring, mens andre er baseret på små eller meget små baser. På grafbillederne fremhæves forskellige signifikante afvigelser i undersøgelsen. Efterfølgende grafikker De efterfølgende grafikker er udformet, så spørgsmålet står øverst. Nedenfor spørgsmålet er angivet, hvor stor den pågældende base af respondenter har været til det pågældende spørgsmål. Ønskes det enkelte spørgsmål yderligere uddybet, henvises til tabelmaterialet. Det kan f.eks. være i forhold til at få indblik i, hvad de forskellige køn, aldersgrupper og indkomstgrupper har svaret De steder, hvor resultaterne fra 2009 og 2011 sammenlignes, er resultaterne enten sammenlignede på to på hinanden følgende sider eller på det samme grafbillede. 19

20 Statistiske usikkerheder ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikker man kan være på et givent resultat. Det er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). Procent Stikprøvestørrelse (antal svar) eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række at vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden ikke er præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. 20

21 Kapitel 4 Resultater 21

22 Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information 22

23 Opfattelse af Hørsholm Kommune Graferne på de to følgende sider afbilder borgerpanelets generelle opfattelse af Hørsholm Kommune. Først vises en graf over svarene fra 2011-undersøgelsen, og hernæst en graf, der sammenholder 2011-resultatet med resultatet fra På en skala fra 1-5 har de borgerne angivet, hvor enige eller uenige de er i en række forskellige udsagn. Til forskel fra undersøgelsen fra 2009 er der i 2011 medtaget yderligere to udsagn. På skalaen står 1 for Helt uenig og 5 for Helt enig. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5- skalaen for hver af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med de enkelte udsagn. Ved at sammenligne de to følgende grafbilleder ses det, at de adspurgte borgerne i 2009 og i 2011 stort set er enige i deres generelle opfattelse af Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at et af de ekstra svaralternativer i 2011-undersøgelsen at Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt er et element borgerne i høj grad er enige i. Generelt har borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune ikke ændret sig markant siden 2009 udsagnene placeres stort set i samme rækkefølge begge år. 23

24 Sp.1 Vi vil gerne høre, hvordan du generelt opfatter din kommune. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Hørsholm Kommune? Base: n= Gennemsnit (1-5) Kommunens personale giver venlig service 1% 4% 13% 40% 33% 10% 4.11 Personalet er tillidsvækkende 4% 19% 42% 21% 13% 3.92 Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt 2% 8% 22% 39% 15% 15% 3.68 Hørsholm Kommune er troværdig 3% 9% 23% 42% 14% 9% 3.62 Service er tilgængelig, når det passer mig 4% 17% 16% 39% 15% 10% 3.49 Hørsholm Kommune ledes med faglig dygtighed 2% 14% 21% 32% 10% 21% 3.44 Hørsholm Kommune er en attraktiv arbejdsplads 1% 5% 17% 13% 5% 59% 3.40 Hørsholm Kommune er gode til at forklare baggrunden for de beslutninger, de træffer 3% 15% 28% 31% 9% 15% 3.34 Kommunen er lydhør overfor mine synspunkter 4% 12% 26% 21% 8% 27% 3.22 Hørsholm Kommune er visionær 5% 18% 29% 28% 8% 13% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 24

25 Sp.1 Vi vil gerne høre, hvordan du generelt opfatter din kommune. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Hørsholm Kommune? Base 2011: n=489 Kommunens personale giver venlig service (n 2009=759) Personalet er tillidsvækkende (n 2009=709) Denne svarmulighed var kun med i 2011 Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt Hørsholm Kommune er troværdig (n 2009=731) Service er tilgængelig, når det passer mig (n 2009=742) Hørsholm Kommune ledes med faglig dygtighed (n 2009=635) Hørsholm Kommune er en attraktiv arbejdsplads (n 2009=421) Denne svarmulighed var kun med i 2011 Hørsholm Kommune er gode til at forklare baggrunden for de beslutninger, de træffer Kommunen er lydhør overfor mine synspunkter (n 2009=586) N/A N/A 4,11 4,09 3,92 3,89 3,68 3,62 3,52 3,49 3,61 3,44 3,35 3,40 3,45 3,34 3,22 3,22 Hørsholm Kommune er visionær (n 2009=694) 2,81 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 25

26 Sp.2 Har du set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år?* Grafen nedenfor viser, at der ikke er sket den store udvikling i forhold til, om borgerne har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune i det foregående år. Både i 2009 og i 2011 svarer 8 ud af 10 af borgerne, at de har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år (80% i 2011 og 79% i 2009). I 2011-undersøgelsen svarer dobbelt så mange kvinder (18%) som mænd (9%) Ved ikke/husker ikke til, hvorfra de har fået information fra Hørsholm Kommune det seneste år. 100% 90% 80% 79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 13% 10% 7% 7% 0% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Anden formulering i 2009: Har du set, læst eller hørt information fra Hørsholm Kommune i 2008? Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=729) 26

27 Sp.3 Hvorfra fik du information fra Hørsholm Kommune?** Base: Har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år De borgere, som i 2009 og 2011 har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år, har primært fået information via Kommunens hjemmeside (50% i 2011 og 51% i 2009), Kommunens annoncer i Ugebladet (59% i 2011 og 73% i 2009) og Presseomtale i Ugebladet (63% i 2011 og 58% i 2011). En af grundene til, at færre angiver at få information fra Kommunens annoncer i Ugebladet kan hænge sammen med, at Hørsholm Kommunes månedsannonce blev sparet væk i Gruppen af borgere i 2011-undersøgelsen, som er i parforhold uden hjemmeboende børn og har en husstandsindkomst på mere end kr. pr. år har i langt højere grad end de øvrige civilstands- og indkomstgrupper fået information via Kommunens hjemmeside. Kommunens hjemmeside Kommunens annoncer i Ugebladet Presseomtale i Ugebladet Presseomtale i Frederiksborg Amts Avis 11% 15% 50% 51% 59% 63% 58% 73% TV2 Lorry Breve s Nyhedsbreve Pjecer/foldere Helhedsplanen (vision for kommunens fysiske udvikling) SMS information fra kommunen Mit Hørsholm (nempost) E-boks Andet Ved ikke/husker ikke 8% 11% 22% 18% N/A 9% N/A 19% 12% 15% 0% N/A 5% N/A 9% N/A 5% N/A 1% 3% 29% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=385) Base 2009 (n=668) 27

28 Sp.4 Hvad synes du om den information du har modtaget fra Hørsholm Kommune? Base: Har fået information fra Hørsholm Kommune på anden vis end blot via presseomtale eller TV2 Lorry (n=371) Grafen viser et klart billede af, at de borgere, som i 2011 har fået information fra kommunen, er yderst tilfredse hermed. Det ses ved, at de nedenstående udsagn om den modtagne information scorer langt over middel på en skala fra 1-5, hvor 1 står for Helt uenig og 5 for Helt enig. Borgerne er specielt enige i, at den modtagne information Var skrevet i en ordentlig tone (gennemsnit 4,22), og at informationen Den var forståelig (gennemsnit 3,99) Gennemsnit (1-5) Var skrevet i en ordentlig tone 1%1% 7% 52% 33% 4% 4.22 Den var forståelig 2% 3% 10% 58% 24% 1% 3.99 Kom i ordentlig tid 2% 6% 17% 43% 22% 9% 3.86 Velskrevet 2% 5% 19% 53% 18% 3% 3.84 Jeg fik de informationer, jeg havde brug for 1% 8% 16% 47% 21% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 28

29 Sp.5 Hvorfra vil du gerne have generel information fra Hørsholm Kommune?** Undersøgelsen viser, at borgerne i 2011 og 2009 ønsker generel information fra Hørsholm Kommune fra stort set de samme informationskanaler. Som i 2009 ønsker størsteparten af borgerne, omkring 6 ud af 10, primært at modtage generel information fra Hørsholm Kommune ved, at Kommunen annoncerer i Ugebladet (61% i 2011 og 66% i 2009) eller via Kommunens hjemmeside (59% i 2011 og 59% i 2009). Begge år ønsker cirka halvdelen af borgerne at modtage generel information fra kommunen via Presseomtale i Ugebladet (52% i 2011 og 48% i 2009), mens flere end 4 ud af 10 gerne vil modtage information fra kommunen via (46% i 2011 og 43% i 2009). Tabelmaterialet peger på, at de yngste aldersgrupper og borgere med en lang videregående uddannelse i større grad end de ældre og lavere uddannede borgere ønsker generel information fra kommunen via Kommunens hjemmeside. Langt flere mænd (52%) end kvinder (41%) ønsker at få information fra kommunen via . Kommunens hjemmeside Kommunens annoncer i Ugebladet Presseomtale i Ugebladet Presseomtale i Frederiksborg Amts Avis TV2 Lorry Breve s Nyhedsbreve Pjecer/foldere Helhedsplanen (vision for kommunens fysiske udvikling) SMS information fra kommunen Mit Hørsholm (nempost) E-boks Andet Ved ikke/husker ikke 8% 9% 6% 7% N/A 14% 12% 15% 3% 2% 11% N/A 14% N/A 2% N/A 1% 2% 21% 27% 22% 28% 52% 48% 46% 43% 58% 59% 61% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=668) 29

30 Sp.6 Hvor tilfreds er du generelt med Hørsholm Kommunes information? Grafen nedenfor viser et fald i udviklingen i borgernes generelle tilfredshed med informationen fra Hørsholm Kommune. 7 ud af 10 borgere i undersøgelsen svarede i 2009 samlet set, at de var Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (19%) med informationen fra Hørsholm Kommune. I 2011 er der 10 procentpoint færre borgere, der angiver, at de er Forholdsvis tilfredse (49%) og Meget tilfredse (11%) med informationen fra Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at der fra 2009 til 2011 er indtruffet en stigning på 12 procentpoint set i forhold til de borgere, der svarer, at Hverken-eller til deres tilfredshed med kommunikationen fra kommunen. Stigningen i den neutrale position kan måske være en indikation på, at borgerne vurderer, at de hverken er utilfredse eller tilfredse med informationen fra kommunen. 100% 90% 80% Gns. (1-5) 2011: 3,65 Gns. (1-5) 2009: 3,75 70% 60% Tilfreds (NET) 2011: 59% Tilfreds (NET) 2009: 70% 50% 49% 51% 40% 30% 20% Utilfreds (NET) 2011: 7% Utilfreds (NET) 2009: 11% 30% 18% 19% 10% 0% 11% 5% 6% 6% 3% 2% 0% Meget utilfreds (1) Forholdsvis utilfreds (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=666) 30

31 Tilfredshed med information fra de åbne besvarelser Fra de åbne besvarelser er der her nedenfor fremhævet forskellige eksempler på information, som borgerne har været særlig tilfredse med: Nyheder på kommunens hjemmeside den sidste periode Info i forhold til overgang til pension informationerne omkring budgettet for 2011 Kommunen havde en helsidesannonce i Ugeavisen om de tiltag og besparelser, man ønskede, at Borgerne skulle vide noget om. Desuden bad Kommunen borgerne om at komme med forslag til besparelser inden for forskellige områder, såsom institutioner, pleje af de ældre og lign. Madordning i daginstitution Lokalplanerne for bymidten Informationerne om ændringen af rengøringscyklusen for ældre medborgere Idrætsordningen i Hørsholm Kommune, Energirenovering af Idrætsparken, Nyhedsbreve fra Kultur- og fritid. Ønskes et yderligere indblik i de åbne besvarelser se vedlagte Excel-fil med de samlede åbne besvarelser. 31

32 Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside 32

33 Sp.18 Hvilke af følgende udsagn passer på dig og din brug af computer og internet? I nedenstående graf, er borgerne blevet bedt om at angive, hvilke udsagn der passer på deres brug af computer og internet. I 2011 fordeler borgernes udsagn sig på stort set samme måde som i undersøgelsen fra 2009 dog med stigninger for alle udsagn. Det peger på, at borgerne i Hørsholm Kommune i stadigt voksende grad integrerer brugen af computer og internet i deres dagligdag både på arbejde og i fritiden. I 2011 bruger flere end 9 ud af 10 borgere computer i deres fritid (93% mod 89% i 2009), mens 7 ud af 10 bruger computer på deres arbejde (70% i 2011 mod 68% i 2009). Stort set alle borgere i undersøgelsen har adgang til internet derhjemme (94% i 2011 mod 91% i 2009) Bruger computer i fritiden 93% 89% Bruger computer på arbejde 70% 68% Har adgang til internet hjemme 94% 91% Har adgang til internet på arbejde 68% 66% Bruger netbank Bruger skat.dk selvbetjening 74% 88% 85% 85% Køber varer på internettet 68% 77% Bruger ikke computer 3% 4% Ved ikke 0% N/A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=826) 33

34 Sp.19 Har du NemID, og bruger du dette?* Base: n=489 Hvad angår borgernes brug af NemID viser undersøgelsen fra 2011, at der er sket en kolossal stigning siden 2009 (hvor der til forskel blev spurgt til Digital Signatur). Flere end 8 ud af 10 borgere i 2011-undersøgelsen angiver, at de Har et NemID, og bruger den (84%). Kun 6% angiver, at de Har NemID, men bruger den ikke. Borgere i aldersgrupperne år (90%) og år (95%) Har og bruger NemID i markant større grad end de øvrige aldersgrupper % 90% 84% 80% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 26% 20% 10% 0% 19% 9% 9% 6% 1% Nej, har ikke NemID Ja, har NemID men bruger den ikke Ja, har NemID og bruger den Ved ikke/husker ikke 34

35 Brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Grafen på den følgende side afbilder borgerpanelets brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside. Grafen sammenholder 2011-resultatet med resultatet fra Besvarelserne viser en nedgang i antallet af besøgende fra 2009 til I 2011 har sammenlagt 55% benyttet hjemmesiden mod 75% i I 2011 svarer 12 procentpoint færre (31%), at de bruger Hørsholm Kommunes hjemmeside til informationssøgning end i 2009 (43%). I 2011 bruger 21% hjemmesiden til både informationssøgning og elektronisk selvbetjening et mindre fald på 7 procentpoint siden Set på tværs af de to år bruger den samme andel udelukkende hjemmesiden til Elektronisk selvbetjening (3% i 2011 og 4% i 2009). Der kan være flere forklaringer på nedgangen af brugere på hjemmesiden: I 2011 bliver der spurgt til en periode på otte måneder, mens der i spørgsmålet i 2009 er spurgt til det seneste år. At dette har en betydning understøttes af, at i den samme otte-måneders periode i 2011 var sidevisninger af hjemmesidens forside ( unikke visninger) mod sidevisninger ( unikke visninger) i Altså et langt mere ligeværdigt resultat. Desuden havde kommunens gamle hjemmeside langt flere undersider og gamle nyheder. Den nye hjemmeside har en brøkdel af siderne og dermed færre indgange for brugerne. En anden forklaring kan være, at der i 2011 bliver vist et billede af forsiden på kommunens nye hjemmeside i selve spørgeskemaet. I 2009 blev der ikke vist et Billede i skemaet, hvorfor det kan antages, at nogle måske har tænkt på en anden hjemmeside (f.eks. et plejehjem, daginstitution eller anden kommunal institution). 35

36 Sp.20 Den 1. september 2010 fik Hørsholm Kommune ny hjemmeside (www.horsholm.dk). Har du brugt Hørsholm Kommunes hjemmeside?* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 43% 42% 40% 30% 31% 28% 20% 21% 21% 10% 3% 4% 3% 4% 0% Ja, til informationssøgning Ja, til elektronisk selvbetjening Ja, til både til informationssøgning og elektronisk selvbetjening Nej Base 2011 (n=489) Ved ikke/husker ikke Base 2009 (n=842) 36

37 Kommunes hjemmeside På de følgende sider vises opfattelsen af Hørsholm Kommunes hjemmeside. Svarene er afgivet af de borgerne, som har brugt Hørsholm kommunes hjemmeside. På en skala fra 1-5 har disse borgere angivet, hvor enige eller uenige de er i otte forskellige udsagn om hjemmesiden. På skalaen står 1 for Helt uenig og 5 for Helt enig. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5 skalaen for hvert af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med de enkelte udsagn om hjemmesiden De fire udsagn, der opnår det højeste gennemsnit, er de samme i 2011 og De placerer sig dog rangordnet lidt forskellige 2009 til 2011: De fire udsagn om kommunens nye hjemmeside, som flest borgere er enige i, er rangordnet set, at: Informationerne virker relevante (gennemsnit 4,06) 2. Det er tidsbesvarende at bruge hjemmesiden (gennemsnit 4,04) 3. Informationerne er i et forståeligt sprog (gennemsnit 4,04) 4. Der er gode funktioner (gennemsnit 3,99) De fire udsagn om kommunens gamle hjemmeside, som flest borgere er enige i, er rangordnet, at: Det er tidsbesvarende at bruge hjemmesiden (gennemsnit 4,01) 2. Informationerne er i et forståeligt sprog (gennemsnit 3,99) 3. Informationerne virker relevante (gennemsnit 3,95) 4. Der er gode funktioner (gennemsnit 3,95) 37

38 Sp.21 Hvad er din opfattelse af kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside (n=271) 2011 Gennemsnit (1-5) Informationerne virker relevante 1% 1% 13% 54% 23% 7% 4.06 Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden 2% 5% 12% 48% 31% 3% 4.04 Informationerne er i et forståeligt sprog 1% 2% 12% 57% 25% 2% 4.04 Der er gode funktioner (Mit Hørsholm, online blanketter, øget tilgængelighed til de politiske 2% 3% dagsordener mv.) 17% 39% 27% 12% 3.99 Informationerne virker opdaterede 2% 3% 15% 50% 22% 9% 3.96 Funktionerne på hjemmesiden er brugervenlige 2% 8% 17% 46% 20% 7% 3.80 Jeg foretrækker hjemmesiden frem for anden henvendelse 4% 8% 22% 33% 28% 4% 3.77 Det er nemt at finde, hvad man søger 4% 11% 22% 46% 13% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 38

39 Sp.21 Hvad er din opfattelse af kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside (n 2011=271) Informationerne virker relevante (n 2009=523) 4,06 3,95 Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden (n 2009=455) 4,04 4,01 Informationerne er i et forståeligt sprog (n 2009=548) 4,04 3,99 Der er gode funktioner (n 2009=455) 3,99 3,95 Informationerne virker opdaterede (n 2009=502) 3,96 3,86 Funktionerne på hjemmesiden er brugervenlige (n 2009=529) 3,80 3,72 Jeg foretrækker hjemmesiden frem for anden henvendelse (n 2009=502) 3,48 3,77 Det er nemt at finde, hvad man søger (n 2009=535) 3,56 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 39

40 Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening 40

41 Opfattelse af online-selvbetjening I undersøgelsen er de borgere, som har brugt Hørsholm Kommunens hjemmeside til online-selvbetjening, blevet bedt om at angive, hvor enige eller uenige de er i forskellige udsagn om onlineselvbetjeningen. På de to følgende sider vises først en graf over borgernes opfattelse af online-selvbetjening på kommunens nye hjemmeside (resultat fra 2011) og hernæst en graf, der afbilder de tilsvarende svar fra 2009-undersøgelsen, hvor det blev taget stilling til selvbetjeningen på kommunens gamle hjemmeside. Borgerne har afgivet deres svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for Helt uenig, og 5 står for Helt enig med de udsagn, der er spurgt til. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5-skalaen for hvert af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med det enkelte udsagn. Undersøgelsen viser, at borgerne generelt er mere tilfredse med online-selvbetjeningen på den nye hjemmeside stort set alle udsagn opnår i 2011 et højere gennemsnit i end i De tre udsagn om kommunens online-selvbetjening, som flest borgere er enige i 2011 vedrørende den nye hjemmeside, er rangordnet set efter højeste gennemsnit, at: Funktionerne kan løse mange opgaver (gennemsnit 4,32) Jeg foretrækker online-selvbetjening (gennemsnit 4,17) Vejledningen til online-selvbetjening er god (gennemsnit 3.95) De tre udsagn om kommunens online-selvbetjening, som flest borgere er enige i 2009 vedr. den gamle hjemmeside, er rangordnet set efter højeste gennemsnit, at: Jeg foretrækker online-selvbetjening (gennemsnit 4,11) Funktionerne kan løse mange opgaver (gennemsnit 4,06) Det er nemmere at ringe/møde op (gennemsnit 3.93) 41

42 Sp.22 Hvad er din opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening (n=119) 2011 Gennemsnit (1-5) Funktionerne kan løse mange opgaver 3% 6% 46% 43% 2% 4.32 Jeg foretrækker online selvbetjening 2% 2% 19% 30% 46% 1% 4.17 Vejledningen til selvbetjening er god 1% 6% 14% 50% 25% 4% 3.95 Funktionerne er brugervenlige 1% 13% 12% 44% 28% 2% 3.85 Det er nemmere end at ringe/møde op 6% 8% 19% 28% 37% 2% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 42

43 Sp.22 Hvad er din opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening (n 2011=119) Funktionerne kan løse mange opgaver (n 2009=236) 4,06 4,32 Jeg foretrækker online selvbetjening (n 2009=230) 4,17 4,12 Vejledningen til selvbetjening er god (n 2009=239) 3,80 3,95 Funktionerne er brugervenlige (n 2009=241) 3,75 3,85 Det er nemmere end at ringe/møde op (n 2009=243) 3,85 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 43

44 Sp.23 Hvad er årsagerne til, at du benytter Hørsholm Kommunes online-selvbetjening? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening De primære årsager til, at borgerne benytter kommunens online-selvbetjening er: Jeg kan gøre det, når det passer mig (94% i 2011 og 92% i 2009), Der er ingen ventetid (68% i 2011 og 59% i 2009) og Det er lettere (60% i 2011 og 58% i 2009). Sammenligner man resultaterne fra 2009-undersøgelsen med undersøgelsen fra 2011 ses det, at er flere, der svarer de enkelte svarmuligheder i 2011, dvs. at de forskellige udsagn opnår højere procentsatser i 2011 end i Den største stigning sker i forhold til at vælge årsagen Ingen transporttid fra 46% i 2009 til 58% i Jeg kan gøre det, når det passer mig 94% 92% Ingen ventetid 59% 68% Det er lettere 60% 58% Ingen transporttid 46% 58% For at spare kommunen for ressourcer 30% 29% Personalet ved kommunen vejledte mig i brugen af online selvbetjening 1% 4% Andet N/A 6% Ved ikke 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=119) Base 2009 (n=268) 44

45 Sp.24 Hvad er de primære årsager til, at du ikke har benyttet Hørsholm Kommunes onlineselvbetjening? Base: Har ikke brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening Den absolutte topscorer over årssager til ikke at have brugt online-selvbetjening på Hørsholm Kommunes hjemmeside er, at der ikke har været et behov for det. Det svarer knap 3 ud af 4 i 2011 (73%) mod lidt færre end 7 ud af 10 i 2009 (66%). 1 ud af 10 af de borgere, der ikke har benytter kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger, svarer i 2011, at de Mangler kendskab til mulighederne (10%) og at Det er lettere at henvende sig på andre måde (9%). Har ikke haft behov for det 66% 73% Mangler kendskab til mulighederne 10% 9% Det er lettere at henvende sig på andre måder Har forsøgt, men fandt ikke det jeg skulle bruge Er ikke god til at anvende IT-løsninger Har ikke adgang til computer med internet Er ikke interesseret i det For dårlige løsninger Bekymret for sikkerheden 9% 7% 5% 6% 4% 4% 2% 3% 5% 2% 2% 1% 1% 13% Andet N/A 7% Ved ikke 6% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=370) Base 2009 (n=536) 45

46 Information om besparelser i Hørsholm Kommune 46

47 Sp.11 Deltog du i foråret 2010 i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne i budget 2011? Base: n=489 Flere end 6 ud af 10 af de adspurgte borgere i undersøgelsen, deltog også i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne vedrørende budgettet for 2011 (66%) % 90% 80% 70% 65% 60% 50% 40% 35% 30% 20% 10% 0% Ja Nej 47

48 Hørsholm Kommune har siden foråret 2010 løbende kommunikeret om kommunens besparelser for budget 2011 på forskellige måder. Sp.10 Hvorfra har du fået information om besparelserne? Base: n=489 Ugebladet er den primære informationskanal, når det handler om, hvorfra borgerne i borgerpanelet har fået information om kommunens besparelser for budget Grafen nedenfor viser, at langt størsteparten af borgerne i undersøgelsen, knap 8 ud af 10, har fået information om Hørsholm Kommunes besparelser I artikler I Ugebladet (78%). Set i forhold til køn har de kvindelige borgere (85%) i højere grad end de mandlige (70%) fået information om besparelserne I artikler i Ugebladet. Omtrent 4 ud af 10 borgere har fået information om besparelserne I annoncer i Ugebladet (38%). En lav andel af borgerne, ud af 10 tilkendegiver, at de ikke har fået information om besparelserne (9%) - herunder et større antal mænd (14%) end kvinder (4%). I artikler i Ugebladet 78% I annoncer i Ugebladet 38% Kommunens svar på læserbreve (I Ugebladet og/eller Frederiksborg Amts Avis) 31% I budgetavis, som blev husstandsomdelt i december % På Hørsholm Kommunes hjemmeside 16% I artikler i Frederiksborg Amts Avis 10% På borgermøde i juni % Andet 9% Jeg har ikke fået information om besparelserne 9% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 48

49 Sp.12 Hvor godt eller dårligt føler du dig som borger inddraget i dialogen omkring disse besparelser? Base: n=489 Grafen nedenfor viser, hvor godt eller dårligt borgerne føler sig inddragede i dialogen omkring besparelserne i budget ud af 3 borgere føler sig Forholdsvis (25%) og Meget godt (7%) orienterede omkring besparelserne i Hørsholm Kommune. I den gruppe, der føler sig Meget godt inddraget i dialogen om kommunens besparelser, er der et langt større antal mænd (11%) end kvinder (4%). Det lader til, at knap 4 ud af 10 (39%) placerer sig mellem Forholdsvis dårligt og Forholdsvis godt. 5% har ikke en holdning til, om de som borgere, føler sig inddragede i dialogen omkring besparelserne % 90% Gns. (1-5): 3,13 80% 70% 60% 50% 40% 39% Godt (NET): 32% 30% Dårligt (NET): 23% 25% 20% 18% 10% 5% 7% 5% 0% Meget dårligt (1) Forholdsvis dårligt (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis godt (4) Meget godt (5) Ved ikke 49

50 Rådhusets åbningstider 50

51 Sp.13 Er du bekendt med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Base: n=489 Grafen viser, at knap 6 ud af 10 af de adspurgte borgere i 2011 er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse (58%). Den ældste aldersgruppe, 67 år eller derover (72%), samt borgere med en husstandsindkomst på mindre end kr. (85%), tilkendegiver en større andel end de øvrige alders- og husstandsindkomstgrupper, at de har kendskab til rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse. Blandt de borgere, der svarer, at de ikke er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse, er der en overvægt af unge, der bor hjemme hos deres forældre (90%), når der sammenlignes med borgerne, der repræsenterer de øvrige familiesituationer % 90% 80% 70% 60% 58% 50% 40% 42% 30% 20% 10% 0% Ja Nej 51

52 Sp.14 Har du inden for det sidste år henvendt dig på Rådhuset - personligt eller telefonisk? Base: n=489 Set samlet for de tre kategorier af henvendelse ( telefonisk, personligt og telefonisk OG personligt ) har i alt 7 ud af 10 af de adspurgte borgere henvendt sig til Rådhuset inden for det seneste år. Omtrent 1 ud af 3 har henvendt sig Personligt på Rådhuset (30%), omkring 1 ud af 3 har henvendt sig Telefonisk, og 1 ud af 4 har både henvendt sig Personligt og telefonisk (26%). Borgere med en husstandsindkomst på mindre end kr. (45%) har i langt større grad end de øvrige indkomstgrupper henvendt sig Personligt på Rådhuset % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 26% 27% 20% 17% 10% 0% Ja, personligt Ja, telefonisk Ja, både personligt og telefonisk Nej, jeg har ikke henvendt mig på rådhuset 0% Ved ikke/husker ikke 52

53 Sp.15 Hvad synes du om denne prioritering (af Rådhusets åbningstider)? Base: n=489 Mere end halvdelen af de adspurgte borgere mener, at De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens online-selvbetjening (56%). 1 ud af 5 borgere mener, at Åbningstiderne burde reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere online-selvbetjening (20%) det mener langt flere mænd (33%) end kvinder (9%). Kun 1 ud af 10 borgere mener, at Rådhuset skal holde åbent flere timer om ugen, selvom det kan betyde besparelser på andre områder (10%). Hørsholm Kommune ændrede åbningstiderne 1. januar De ændrede åbningstider blev indført for at give mere tid til sagsbehandlingen og på den måde øge effektiviteten. Kommunen ønsker fortsat at give borgerne service af høj kvalitet. Derfor har kommunen sideløbende investeret i en ny og bedre hjemmeside og har samtidig satset på nye selvbetjeningsløsninger. De ændrede åbningstider og de styrkede tilbud på digitale selvbetjeningsløsninger er således en politisk prioritering, der skal understøtte målet om bedst mulig effektivitet og ressourceudnyttelse Rådhuset skal holde åbent flere timer om ugen, selvom det kan betyde besparelser på andre områder 10% De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens selvbetjeningsløsninger 56% Åbningstiderne bør reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere selvbetjeningsløsninger 20% Ved ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 53

54 Sp. 16 Rådhuset har åbent for telefonisk og personlig henvendelse mandag-fredag kl og torsdag tillige kl Sp.16 Hvordan oplever du Rådhusets nye åbningstider? Base: n=489 Over halvdelen af borgerne i undersøgelsen er tilfredse med Rådhusets nye åbningstider (53%). En lav andel af borgerne, omkring 1 ud 6, mener, at Rådhusets åbningstider bør rykkes til kl (i stedet for 9-13) og torsdag udvidet til også tidsrummet (16%). Kun 7% mener, at Rådhuset bør holde åbent flere timer fra mandag til torsdag, men lukket fredag Jeg er tilfreds med placeringen af Rådhusets nye åbningstider 53% Den daglige åbningstid bør rykkes til kl (i stedet for kl. 9-13), torsdag tillige kl % Der bør være åbent flere timer fra mandag til torsdag, men lukket fredag 7% Andet 14% Ved ikke 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 54

55 Sp.17 Hvad er din samlede vurdering af den service, du modtager fra Hørsholm Kommune? Base: n=489 På grafen nedenfor har borgerne i undersøgelsen angivet deres samlede vurdering af den service, de har modtaget fra Hørsholm Kommune. Grafen viser, at knap 7 ud af 10 af de adspurgte borgere er Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (14%) med servicen i Hørsholm Kommune. Færre end hver tiende angiver, at de er Meget utilfredse (1%) eller Forholdsvis utilfredse (7%) med den service, de modtager fra Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at 1 ud af 4 forholder sig neutralt til spørgsmål med svaret Hverken-eller (26%). Det kan måske hænge sammen med, at de ikke selv modtager egentlige services fra eller har personlig kontakt med kommunen. Det kan måske også være en pejling om, at nogle borgere har svært ved at forholde sig til Hørsholm Kommunes serviceydelser % 90% Gns. (1-5): 3,71 80% 70% Tilfreds (NET): 65% 60% 50% 51% 40% 30% 20% Utilfreds (NET): 8% 26% 14% 10% 0% 7% 1% 2% Meget utilfreds (1) Forholdsvis utilfreds (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke 55

56 Om 56

57 Om YouGov er Nordens største online-analyseinstitut. YouGov gennemfører analyser for mange forskellige offentlige institutioner såsom ministerier, styrelser, kommuner samt et bredt spektrum af uddannelsessteder. YouGov var de første i Danmark til i år 2000 at oprette elektroniske paneler og er landets mest erfarne organisation i opbygning, vedligeholdelse og rekruttering til paneler. Vi råder over vores eget Danmarkspanel med over danskere. Derudover har vi opbygget vores eget nordiske panel med mere end medlemmer og har i gennem vores moderselskab, YouGov plc., adgang til flere end 2 millioner respondenter på verdensplan. Siden år 2000 har YouGov opbygget borgerpaneler, medarbejderpaneler, virksomhedspaneler, elevpaneler og mange andre typer af paneler for offentlige og private organisationer og virksomheder. YouGovs paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder som f.eks. annoncer i dagblade og magasiner, telefonisk rekruttering, radiospots, bannerannoncer på internettet og rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Som følge af vores forskelligartede rekrutteringsmetoder reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af vores panelers sammensætning og sikrer en så bred repræsentation af målgrupper i panelerne som muligt. YouGov er en innovativ organisation, der hele tiden er på forkant med udviklingen inden for analyseverdenen på de kommunale områder. Et godt eksempel er vores seneste nyudviklede og kortbaserede analyseværktøj, ZapMap, som er udviklet i samarbejde med Google og forskellige kommuner og er helt ideelt til analyser med et geografisk udgangspunkt. Hvis du vil videre mere om, hvad vi kan tilbyde den offentlige verden inden for analyser og evalueringer, kan du læse mere om os på: 57

58 YouGov Team Public Marie Christiansen Krøyer Tlf.:

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere