Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson YouGov - Public 1

2 Indhold Kapitel 1: Målgruppe og formål side 3-11 Kapitel 2: Hovedresultater side Kapitel 3: Tolkning og grafisk fremstilling af data side Kapitel 4: Resultater Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information side Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside side Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening side Information om besparelser i Hørsholm Kommune side Holdning til Rådhusets åbningstider side Om YouGov side

3 Kapitel 1 Målgruppe og formål 3

4 Formål med undersøgelsen I perioden den 24/4-16/ gennemførte Hørsholm Kommune en undersøgelse i kommunens borgerpanel. Undersøgelsen havde til formål at afdække: Borgerpanelets generelle opfattelse af Hørsholm Kommune Borgerpanelets oplevelse af Rådhusets åbningstider Borgernes viden om besvarelserne i Hørsholm Kommune Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes hjemmeside og online-selvbetjening I 2009 gennemførtes der i Hørsholm Kommune en lignende undersøgelse blandt Hørsholm-borgerne i borgerpanelet. I denne rapport sammenlignes resultaterne fra 2009-undersøgelsen med resultaterne fra undersøgelsen. Samtidig er der i 2011-undersøgelsen stillet en række nye spørgsmål omkring kommunens ændrede åbningstider. 4

5 Målgruppe og antal interview Antal interview og besvarelsesprocent I undersøgelsen er der udsendt invitationer til de på nuværende tidspunkt medlemmer af borgerpanelet. Ud af disse invitationer blev der fremsendt 69 postale skemaer til de medlemmer af Hørsholm Kommunes borgerpanel, der foretrækker at deltage ved at udfylde et spørgeskema i hånden. Fra denne gruppe modtog vi 46 udfyldte skemaer. Der er i alt gennemført 502 interview i undersøgelsen svarende til en besvarelsesprocent på 39%*. I tabellerne Er totalbasen 489, fordi tallene er vejede. Baggrundsvariable i undersøgelsen I undersøgelsen er der spurgt til de følgende baggrundsvariable: Køn Alder Bopæl i kommunen Boligtype og ejerforhold Uddannelse Husstandsindkomst Stilling Familiestatus *I borgerundersøgelsen fra 2009, der sammenlignes med, var svarprocenten på 64%. Nedgangen kan med al sandsynlighed forklares med, at der siden 2009-undesrøgelsen er gennemført få undersøgelser i panelet. Jo færre undersøgelser, der udsendes, desto mere falder typisk også aktivitetsniveauet blandt borgerne og herved svarprocenten i en borgerpanelundersøgelse. 5

6 Temaer i undersøgelsen Spørgsmålene i undersøgelsen er inddelt i fem tema-dele: Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening Information om besparelser i Hørsholm Kommune Holdning til Rådhusets åbningstider På de næste sider uddybes undersøgelsens spørgsmål og hovedkonklusioner 6

7 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information Hvordan opfatter borgerne generelt Hørsholm Kommune? Har borgerne læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år? Hvorfra får borgerne information fra Hørsholm Kommune? Hvad synes borgerne om den information, de har modtaget fra Hørsholm Kommune? Hvorfra vil borgerne gerne have generel information fra Hørsholm Kommune? Hvor tilfredse er borgerne generelt med Hørsholm Kommunes information? Hvad mener borgerne, at der gør informationen fra Hørsholm Kommune god? Hvilken information fra kommunen har borgerne været særlig tilfredse med? Hvad er borgerne ikke tilfredse med, når det gælder information fra Hørsholm Kommune? Hvordan mener borgerne, at Hørsholm Kommune kan blive bedre til at indfri deres forventninger til information fra kommunen? 7

8 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Hvad kendetegner borgernes brug af computer og internet? I hvor høj grad har borgerne NemID, og bruger de NemID? I hvilke udstrækning har borgerne benyttet Hørsholm Kommunes nye hjemmeside? Hvordan opfatter borgerne Hørsholm Kommunes hjemmeside? 8

9 Spørgsmål i undersøgelsen Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening Hvad er borgernes opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Hvad er årsagerne til, at borgerne benytter Hørsholm Kommunes online-selvbetjening? Hvad er de primære årsager til, at borgerne ikke har benyttet Hørsholm Kommunes onlineselvbetjening? 9

10 Spørgsmål i undersøgelsen Information om besparelser i Hørsholm Kommune Hvordan har borgerne fået information om Hørsholm Kommunes besparelser? Hvor mange borgere deltog i borgerpanelundersøgelsen fra 2010, der handlede om besparelserne i Hørsholm Kommunes budget for 2011? Hvor godt eller dårligt føler borgerne i Hørsholm Kommune sig inddragede i dialogen omkring besparelserne i 2011? 10

11 Spørgsmål i undersøgelsen Rådhusets åbningstider Er borgerne bekendte med Rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Har borgerne inden for det seneste år henvendt sig på Hørsholm Kommunes rådhus personligt eller telefonisk? Hvad mener borgerne om Hørsholm Kommunes prioritering omkring åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Hvordan oplever borgerne Rådhusets nye åbningstider? Hvad er borgernes samlede vurdering af den service, de modtager fra Hørsholm Kommune? 11

12 Kapitel 2 Hovedresultater 12

13 Opfattelse af Hørsholm Kommune Undersøgelsen viser overordnet, at borgerne i 2009 og i 2011 generelt har en positiv opfattelse af Hørsholm Kommune. Borgerne er i begge undersøgelser specielt enige i, at Kommunens personale giver venlig service, og at Personalet er tillidsvækkende. Undersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed i forhold til den information, borgerne får fra Hørsholm Kommune. Omkring 6 ud af 10 er Forholdsvis tilfredse (49%) og Meget tilfredse (11%) med informationsniveauet i kommunen. Undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 af borgerne har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år (80%). Samme tendens gjorde sig gældende i 2009-undersøgelsen (79%). Af undersøgelsen fremgår det, at de borgere, som i 2009 og i 2011 har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune, primært har fået information fra Kommunens hjemmeside (50% i 2011 og 51% i 2009) og fra Kommunens annoncer i Ugebladet (59% i 2011 og 73% i 2009). Undersøgelsen viser, at borgerne foretrækker at få generel information om Hørsholm Kommune via Kommunens hjemmeside (59% i 2011 og 59% i 2009) og ved, at Kommunen annoncerer i Ugebladet (61% i 2011 og 66% i 2009). I begge undersøgelser er borgerne specielt enige om, at den information, de har modtaget fra Hørsholm Kommune, er Skrevet i en ordentlig tone og er Forståelig. 13

14 Holdning til og brug af hjemmesiden Undersøgelsen peger på, at borgerne i Hørsholm Kommune i stadigt voksende grad integrerer brugen af computer og internet i deres dagligdag både på arbejde og i fritiden. I 2011 bruger flere end 9 ud af 10 borgere computer i deres fritid (93% mod 89% i 2009), mens 7 ud af 10 bruger computer på deres arbejde (70% i 2011 mod 68% i 2009). Stort set alle borgere i undersøgelsen har adgang til internet derhjemme (94% i 2011 mod 91% i 2009). Hvad angår borgernes brug af NemID viser undersøgelsen fra 2011, at der er sket en kolossal stigning siden 2009 (hvor der til forskel blev spurgt til Digital Signatur). Flere end 8 ud af 10 borgere i undersøgelsen angiver, at de Har et NemID, og at de bruger den (84%). Kun 6% angiver, at de Har NemID, men bruger den ikke. Besvarelserne viser en nedgang i antallet af besøgende fra 2009 til I 2011 har sammenlagt 55% benyttet hjemmesiden mod 75% i Nedgangen kan have flere forklaringer, se nærmere omtale side 35 og 36. I 2011 svarer 12 procentpoint færre (31%), at de bruger Hørsholm Kommunes hjemmeside til informationssøgning end i 2009 (43%). I 2011 bruger 21% hjemmesiden til både informationssøgning og elektronisk selvbetjening et mindre fald på 7 procentpoint siden Set på tværs af de to år bruger den samme andel udelukkende hjemmesiden til Elektronisk selvbetjening (3% i 2011 og 4% i 2009). Undersøgelsen viser, at de borgere, som har brugt Hørsholm kommunes nye hjemmeside, primært mener, at Informationerne på hjemmesiden virker relevante, at Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden, og at Informationerne er i et forståeligt sprog. 14

15 Online-selvbetjening Undersøgelsen viser, at borgerne har en positiv opfattelse af kommunens online-selvbetjening. Om online-selvbetjening er flest borgere i undersøgelsen enige i de følgende udsagn: Funktionerne kan løse mange opgaver, Jeg foretrækker online-selvbetjening og Vejledningen til selvbetjening er god. De primære årsager til, at borgerne benytter kommunens online-selvbetjening er: De kan gøre det, når det passer dem (94% i 2011 og 92% i 2009), Der er ingen ventetid (68% i 2011 og 59% i 2009), og at Det er lettere (60% i 2011 og 58% i 2009). Undersøgelsen viser, at omkring 7 ud af 10 borgere ikke har benyttet kommunes online-selvbetjening. De begrunder primært den manglende brug med, at De ikke har haft behov for at bruge onlineselvbetjening (73% i 2011 og 66% i 2009). 15

16 Information om besparelser Undersøgelsen viser, at flere end 6 ud af 10 af de adspurgte borgere også deltog i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne i foråret 2010 (66%). I forhold til kommunens besparelser i 2011 viser undersøgelsen, at knap 8 ud af 10 af borgere har fået information om disse besparelser I artikler i Ugebladet (78%). Knap hver femte borger har fået information om kommunens besparelser på Kommunens hjemmeside (16%). Omkring hver tredje af de adspurgte borgere i undersøgelsen, føler sig Forholdsvis (25%) og Meget godt (7%) orienterede omkring besparelserne i Hørsholm Kommune. 16

17 Rådhusets åbningstider Af undersøgelsen fremgår det, at 6 ud af 10 borgere er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse (58%). Undersøgelsen viser samtidig, at borgerne generelt er tilfredse med kommunens ændringer af åbningstider. Mere end halvdelen af de adspurgte borgere mener, at De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens selvbetjeningsløsninger (56%). 1 ud af 5 borgere mener, at Åbningstiderne burde reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere onlineselvbetjening (20%). Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af borgerne i undersøgelsen er tilfredse med Rådhusets nye åbningstider (53%). I 2011-undersøgelsen har samlet set 7 ud af 10 borgere henvendt sig personligt og/eller telefonisk til Rådhuset inden for det seneste år. Hver tredje borger har henvendt sig personligt på rådhuset, hver fjerde borger har henvendt sig både personligt og telefonisk (26%), mens hver sjette udelukkende har henvendt sig telefonisk. Undersøgelsen viser, at knap 7 ud af 10 af borgerne er Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (14%) med den service, de har modtaget fra Hørsholm Kommune. 17

18 Kapitel 3 Tolkning og grafisk fremstilling af data 18

19 Tolkning af data Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans. Der er er foretaget to forskellige statistiske tests, Chi 2 -test og T- test. Nedenfor uddybes disse, det anvendte konfidensinterval, de signifikante afvigelser i tabelmaterialet samt den på de følgende slides grafiske afbildning af hovedresultaterne i undersøgelsen. Den anvendte Chi 2 -test Denne testform er repræsenteret i de vedlagte tabeller ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. Den anvendte T-test Denne test er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, er resultatet signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Der er ligeledes i denne test valgt et konfidensinterval på 95%. Konfidensinterval Et konfidensinterval på 95% betyder, at den sande værdi med 95% sandsynlighed ligger inden for plus minus 2,5% af den observerede værdi i undersøgelsen. Signifikante afvigelser I undersøgelsen findes mange signifikante afvigelser. Disse signifikante afvigelser er fremhævet i tabelmaterialet. I mange tilfælde har de signifikante afvigelser i undersøgelsen en naturlig forklaring, mens andre er baseret på små eller meget små baser. På grafbillederne fremhæves forskellige signifikante afvigelser i undersøgelsen. Efterfølgende grafikker De efterfølgende grafikker er udformet, så spørgsmålet står øverst. Nedenfor spørgsmålet er angivet, hvor stor den pågældende base af respondenter har været til det pågældende spørgsmål. Ønskes det enkelte spørgsmål yderligere uddybet, henvises til tabelmaterialet. Det kan f.eks. være i forhold til at få indblik i, hvad de forskellige køn, aldersgrupper og indkomstgrupper har svaret De steder, hvor resultaterne fra 2009 og 2011 sammenlignes, er resultaterne enten sammenlignede på to på hinanden følgende sider eller på det samme grafbillede. 19

20 Statistiske usikkerheder ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikker man kan være på et givent resultat. Det er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). Procent Stikprøvestørrelse (antal svar) eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række at vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden ikke er præcis 75%, men kan svinge 2,7% til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72,3% og 77,7% (dvs. 75% plus/minus 2,7%). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. 20

21 Kapitel 4 Resultater 21

22 Borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune image og information 22

23 Opfattelse af Hørsholm Kommune Graferne på de to følgende sider afbilder borgerpanelets generelle opfattelse af Hørsholm Kommune. Først vises en graf over svarene fra 2011-undersøgelsen, og hernæst en graf, der sammenholder 2011-resultatet med resultatet fra På en skala fra 1-5 har de borgerne angivet, hvor enige eller uenige de er i en række forskellige udsagn. Til forskel fra undersøgelsen fra 2009 er der i 2011 medtaget yderligere to udsagn. På skalaen står 1 for Helt uenig og 5 for Helt enig. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5- skalaen for hver af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med de enkelte udsagn. Ved at sammenligne de to følgende grafbilleder ses det, at de adspurgte borgerne i 2009 og i 2011 stort set er enige i deres generelle opfattelse af Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at et af de ekstra svaralternativer i 2011-undersøgelsen at Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt er et element borgerne i høj grad er enige i. Generelt har borgernes opfattelse af Hørsholm Kommune ikke ændret sig markant siden 2009 udsagnene placeres stort set i samme rækkefølge begge år. 23

24 Sp.1 Vi vil gerne høre, hvordan du generelt opfatter din kommune. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Hørsholm Kommune? Base: n= Gennemsnit (1-5) Kommunens personale giver venlig service 1% 4% 13% 40% 33% 10% 4.11 Personalet er tillidsvækkende 4% 19% 42% 21% 13% 3.92 Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt 2% 8% 22% 39% 15% 15% 3.68 Hørsholm Kommune er troværdig 3% 9% 23% 42% 14% 9% 3.62 Service er tilgængelig, når det passer mig 4% 17% 16% 39% 15% 10% 3.49 Hørsholm Kommune ledes med faglig dygtighed 2% 14% 21% 32% 10% 21% 3.44 Hørsholm Kommune er en attraktiv arbejdsplads 1% 5% 17% 13% 5% 59% 3.40 Hørsholm Kommune er gode til at forklare baggrunden for de beslutninger, de træffer 3% 15% 28% 31% 9% 15% 3.34 Kommunen er lydhør overfor mine synspunkter 4% 12% 26% 21% 8% 27% 3.22 Hørsholm Kommune er visionær 5% 18% 29% 28% 8% 13% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 24

25 Sp.1 Vi vil gerne høre, hvordan du generelt opfatter din kommune. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Hørsholm Kommune? Base 2011: n=489 Kommunens personale giver venlig service (n 2009=759) Personalet er tillidsvækkende (n 2009=709) Denne svarmulighed var kun med i 2011 Hørsholm Kommune informerer mig rettidigt Hørsholm Kommune er troværdig (n 2009=731) Service er tilgængelig, når det passer mig (n 2009=742) Hørsholm Kommune ledes med faglig dygtighed (n 2009=635) Hørsholm Kommune er en attraktiv arbejdsplads (n 2009=421) Denne svarmulighed var kun med i 2011 Hørsholm Kommune er gode til at forklare baggrunden for de beslutninger, de træffer Kommunen er lydhør overfor mine synspunkter (n 2009=586) N/A N/A 4,11 4,09 3,92 3,89 3,68 3,62 3,52 3,49 3,61 3,44 3,35 3,40 3,45 3,34 3,22 3,22 Hørsholm Kommune er visionær (n 2009=694) 2,81 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 25

26 Sp.2 Har du set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år?* Grafen nedenfor viser, at der ikke er sket den store udvikling i forhold til, om borgerne har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune i det foregående år. Både i 2009 og i 2011 svarer 8 ud af 10 af borgerne, at de har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år (80% i 2011 og 79% i 2009). I 2011-undersøgelsen svarer dobbelt så mange kvinder (18%) som mænd (9%) Ved ikke/husker ikke til, hvorfra de har fået information fra Hørsholm Kommune det seneste år. 100% 90% 80% 79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 13% 10% 7% 7% 0% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Anden formulering i 2009: Har du set, læst eller hørt information fra Hørsholm Kommune i 2008? Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=729) 26

27 Sp.3 Hvorfra fik du information fra Hørsholm Kommune?** Base: Har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år De borgere, som i 2009 og 2011 har set, læst eller fået information fra Hørsholm Kommune inden for det seneste år, har primært fået information via Kommunens hjemmeside (50% i 2011 og 51% i 2009), Kommunens annoncer i Ugebladet (59% i 2011 og 73% i 2009) og Presseomtale i Ugebladet (63% i 2011 og 58% i 2011). En af grundene til, at færre angiver at få information fra Kommunens annoncer i Ugebladet kan hænge sammen med, at Hørsholm Kommunes månedsannonce blev sparet væk i Gruppen af borgere i 2011-undersøgelsen, som er i parforhold uden hjemmeboende børn og har en husstandsindkomst på mere end kr. pr. år har i langt højere grad end de øvrige civilstands- og indkomstgrupper fået information via Kommunens hjemmeside. Kommunens hjemmeside Kommunens annoncer i Ugebladet Presseomtale i Ugebladet Presseomtale i Frederiksborg Amts Avis 11% 15% 50% 51% 59% 63% 58% 73% TV2 Lorry Breve s Nyhedsbreve Pjecer/foldere Helhedsplanen (vision for kommunens fysiske udvikling) SMS information fra kommunen Mit Hørsholm (nempost) E-boks Andet Ved ikke/husker ikke 8% 11% 22% 18% N/A 9% N/A 19% 12% 15% 0% N/A 5% N/A 9% N/A 5% N/A 1% 3% 29% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=385) Base 2009 (n=668) 27

28 Sp.4 Hvad synes du om den information du har modtaget fra Hørsholm Kommune? Base: Har fået information fra Hørsholm Kommune på anden vis end blot via presseomtale eller TV2 Lorry (n=371) Grafen viser et klart billede af, at de borgere, som i 2011 har fået information fra kommunen, er yderst tilfredse hermed. Det ses ved, at de nedenstående udsagn om den modtagne information scorer langt over middel på en skala fra 1-5, hvor 1 står for Helt uenig og 5 for Helt enig. Borgerne er specielt enige i, at den modtagne information Var skrevet i en ordentlig tone (gennemsnit 4,22), og at informationen Den var forståelig (gennemsnit 3,99) Gennemsnit (1-5) Var skrevet i en ordentlig tone 1%1% 7% 52% 33% 4% 4.22 Den var forståelig 2% 3% 10% 58% 24% 1% 3.99 Kom i ordentlig tid 2% 6% 17% 43% 22% 9% 3.86 Velskrevet 2% 5% 19% 53% 18% 3% 3.84 Jeg fik de informationer, jeg havde brug for 1% 8% 16% 47% 21% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 28

29 Sp.5 Hvorfra vil du gerne have generel information fra Hørsholm Kommune?** Undersøgelsen viser, at borgerne i 2011 og 2009 ønsker generel information fra Hørsholm Kommune fra stort set de samme informationskanaler. Som i 2009 ønsker størsteparten af borgerne, omkring 6 ud af 10, primært at modtage generel information fra Hørsholm Kommune ved, at Kommunen annoncerer i Ugebladet (61% i 2011 og 66% i 2009) eller via Kommunens hjemmeside (59% i 2011 og 59% i 2009). Begge år ønsker cirka halvdelen af borgerne at modtage generel information fra kommunen via Presseomtale i Ugebladet (52% i 2011 og 48% i 2009), mens flere end 4 ud af 10 gerne vil modtage information fra kommunen via (46% i 2011 og 43% i 2009). Tabelmaterialet peger på, at de yngste aldersgrupper og borgere med en lang videregående uddannelse i større grad end de ældre og lavere uddannede borgere ønsker generel information fra kommunen via Kommunens hjemmeside. Langt flere mænd (52%) end kvinder (41%) ønsker at få information fra kommunen via . Kommunens hjemmeside Kommunens annoncer i Ugebladet Presseomtale i Ugebladet Presseomtale i Frederiksborg Amts Avis TV2 Lorry Breve s Nyhedsbreve Pjecer/foldere Helhedsplanen (vision for kommunens fysiske udvikling) SMS information fra kommunen Mit Hørsholm (nempost) E-boks Andet Ved ikke/husker ikke 8% 9% 6% 7% N/A 14% 12% 15% 3% 2% 11% N/A 14% N/A 2% N/A 1% 2% 21% 27% 22% 28% 52% 48% 46% 43% 58% 59% 61% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=668) 29

30 Sp.6 Hvor tilfreds er du generelt med Hørsholm Kommunes information? Grafen nedenfor viser et fald i udviklingen i borgernes generelle tilfredshed med informationen fra Hørsholm Kommune. 7 ud af 10 borgere i undersøgelsen svarede i 2009 samlet set, at de var Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (19%) med informationen fra Hørsholm Kommune. I 2011 er der 10 procentpoint færre borgere, der angiver, at de er Forholdsvis tilfredse (49%) og Meget tilfredse (11%) med informationen fra Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at der fra 2009 til 2011 er indtruffet en stigning på 12 procentpoint set i forhold til de borgere, der svarer, at Hverken-eller til deres tilfredshed med kommunikationen fra kommunen. Stigningen i den neutrale position kan måske være en indikation på, at borgerne vurderer, at de hverken er utilfredse eller tilfredse med informationen fra kommunen. 100% 90% 80% Gns. (1-5) 2011: 3,65 Gns. (1-5) 2009: 3,75 70% 60% Tilfreds (NET) 2011: 59% Tilfreds (NET) 2009: 70% 50% 49% 51% 40% 30% 20% Utilfreds (NET) 2011: 7% Utilfreds (NET) 2009: 11% 30% 18% 19% 10% 0% 11% 5% 6% 6% 3% 2% 0% Meget utilfreds (1) Forholdsvis utilfreds (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=666) 30

31 Tilfredshed med information fra de åbne besvarelser Fra de åbne besvarelser er der her nedenfor fremhævet forskellige eksempler på information, som borgerne har været særlig tilfredse med: Nyheder på kommunens hjemmeside den sidste periode Info i forhold til overgang til pension informationerne omkring budgettet for 2011 Kommunen havde en helsidesannonce i Ugeavisen om de tiltag og besparelser, man ønskede, at Borgerne skulle vide noget om. Desuden bad Kommunen borgerne om at komme med forslag til besparelser inden for forskellige områder, såsom institutioner, pleje af de ældre og lign. Madordning i daginstitution Lokalplanerne for bymidten Informationerne om ændringen af rengøringscyklusen for ældre medborgere Idrætsordningen i Hørsholm Kommune, Energirenovering af Idrætsparken, Nyhedsbreve fra Kultur- og fritid. Ønskes et yderligere indblik i de åbne besvarelser se vedlagte Excel-fil med de samlede åbne besvarelser. 31

32 Borgernes holdning til og brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside 32

33 Sp.18 Hvilke af følgende udsagn passer på dig og din brug af computer og internet? I nedenstående graf, er borgerne blevet bedt om at angive, hvilke udsagn der passer på deres brug af computer og internet. I 2011 fordeler borgernes udsagn sig på stort set samme måde som i undersøgelsen fra 2009 dog med stigninger for alle udsagn. Det peger på, at borgerne i Hørsholm Kommune i stadigt voksende grad integrerer brugen af computer og internet i deres dagligdag både på arbejde og i fritiden. I 2011 bruger flere end 9 ud af 10 borgere computer i deres fritid (93% mod 89% i 2009), mens 7 ud af 10 bruger computer på deres arbejde (70% i 2011 mod 68% i 2009). Stort set alle borgere i undersøgelsen har adgang til internet derhjemme (94% i 2011 mod 91% i 2009) Bruger computer i fritiden 93% 89% Bruger computer på arbejde 70% 68% Har adgang til internet hjemme 94% 91% Har adgang til internet på arbejde 68% 66% Bruger netbank Bruger skat.dk selvbetjening 74% 88% 85% 85% Køber varer på internettet 68% 77% Bruger ikke computer 3% 4% Ved ikke 0% N/A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=489) Base 2009 (n=826) 33

34 Sp.19 Har du NemID, og bruger du dette?* Base: n=489 Hvad angår borgernes brug af NemID viser undersøgelsen fra 2011, at der er sket en kolossal stigning siden 2009 (hvor der til forskel blev spurgt til Digital Signatur). Flere end 8 ud af 10 borgere i 2011-undersøgelsen angiver, at de Har et NemID, og bruger den (84%). Kun 6% angiver, at de Har NemID, men bruger den ikke. Borgere i aldersgrupperne år (90%) og år (95%) Har og bruger NemID i markant større grad end de øvrige aldersgrupper % 90% 84% 80% 70% 60% 50% 45% 40% 30% 26% 20% 10% 0% 19% 9% 9% 6% 1% Nej, har ikke NemID Ja, har NemID men bruger den ikke Ja, har NemID og bruger den Ved ikke/husker ikke 34

35 Brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside Grafen på den følgende side afbilder borgerpanelets brug af Hørsholm Kommunes hjemmeside. Grafen sammenholder 2011-resultatet med resultatet fra Besvarelserne viser en nedgang i antallet af besøgende fra 2009 til I 2011 har sammenlagt 55% benyttet hjemmesiden mod 75% i I 2011 svarer 12 procentpoint færre (31%), at de bruger Hørsholm Kommunes hjemmeside til informationssøgning end i 2009 (43%). I 2011 bruger 21% hjemmesiden til både informationssøgning og elektronisk selvbetjening et mindre fald på 7 procentpoint siden Set på tværs af de to år bruger den samme andel udelukkende hjemmesiden til Elektronisk selvbetjening (3% i 2011 og 4% i 2009). Der kan være flere forklaringer på nedgangen af brugere på hjemmesiden: I 2011 bliver der spurgt til en periode på otte måneder, mens der i spørgsmålet i 2009 er spurgt til det seneste år. At dette har en betydning understøttes af, at i den samme otte-måneders periode i 2011 var sidevisninger af hjemmesidens forside ( unikke visninger) mod sidevisninger ( unikke visninger) i Altså et langt mere ligeværdigt resultat. Desuden havde kommunens gamle hjemmeside langt flere undersider og gamle nyheder. Den nye hjemmeside har en brøkdel af siderne og dermed færre indgange for brugerne. En anden forklaring kan være, at der i 2011 bliver vist et billede af forsiden på kommunens nye hjemmeside i selve spørgeskemaet. I 2009 blev der ikke vist et Billede i skemaet, hvorfor det kan antages, at nogle måske har tænkt på en anden hjemmeside (f.eks. et plejehjem, daginstitution eller anden kommunal institution). 35

36 Sp.20 Den 1. september 2010 fik Hørsholm Kommune ny hjemmeside (www.horsholm.dk). Har du brugt Hørsholm Kommunes hjemmeside?* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 43% 42% 40% 30% 31% 28% 20% 21% 21% 10% 3% 4% 3% 4% 0% Ja, til informationssøgning Ja, til elektronisk selvbetjening Ja, til både til informationssøgning og elektronisk selvbetjening Nej Base 2011 (n=489) Ved ikke/husker ikke Base 2009 (n=842) 36

37 Kommunes hjemmeside På de følgende sider vises opfattelsen af Hørsholm Kommunes hjemmeside. Svarene er afgivet af de borgerne, som har brugt Hørsholm kommunes hjemmeside. På en skala fra 1-5 har disse borgere angivet, hvor enige eller uenige de er i otte forskellige udsagn om hjemmesiden. På skalaen står 1 for Helt uenig og 5 for Helt enig. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5 skalaen for hvert af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med de enkelte udsagn om hjemmesiden De fire udsagn, der opnår det højeste gennemsnit, er de samme i 2011 og De placerer sig dog rangordnet lidt forskellige 2009 til 2011: De fire udsagn om kommunens nye hjemmeside, som flest borgere er enige i, er rangordnet set, at: Informationerne virker relevante (gennemsnit 4,06) 2. Det er tidsbesvarende at bruge hjemmesiden (gennemsnit 4,04) 3. Informationerne er i et forståeligt sprog (gennemsnit 4,04) 4. Der er gode funktioner (gennemsnit 3,99) De fire udsagn om kommunens gamle hjemmeside, som flest borgere er enige i, er rangordnet, at: Det er tidsbesvarende at bruge hjemmesiden (gennemsnit 4,01) 2. Informationerne er i et forståeligt sprog (gennemsnit 3,99) 3. Informationerne virker relevante (gennemsnit 3,95) 4. Der er gode funktioner (gennemsnit 3,95) 37

38 Sp.21 Hvad er din opfattelse af kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside (n=271) 2011 Gennemsnit (1-5) Informationerne virker relevante 1% 1% 13% 54% 23% 7% 4.06 Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden 2% 5% 12% 48% 31% 3% 4.04 Informationerne er i et forståeligt sprog 1% 2% 12% 57% 25% 2% 4.04 Der er gode funktioner (Mit Hørsholm, online blanketter, øget tilgængelighed til de politiske 2% 3% dagsordener mv.) 17% 39% 27% 12% 3.99 Informationerne virker opdaterede 2% 3% 15% 50% 22% 9% 3.96 Funktionerne på hjemmesiden er brugervenlige 2% 8% 17% 46% 20% 7% 3.80 Jeg foretrækker hjemmesiden frem for anden henvendelse 4% 8% 22% 33% 28% 4% 3.77 Det er nemt at finde, hvad man søger 4% 11% 22% 46% 13% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 38

39 Sp.21 Hvad er din opfattelse af kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside (n 2011=271) Informationerne virker relevante (n 2009=523) 4,06 3,95 Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden (n 2009=455) 4,04 4,01 Informationerne er i et forståeligt sprog (n 2009=548) 4,04 3,99 Der er gode funktioner (n 2009=455) 3,99 3,95 Informationerne virker opdaterede (n 2009=502) 3,96 3,86 Funktionerne på hjemmesiden er brugervenlige (n 2009=529) 3,80 3,72 Jeg foretrækker hjemmesiden frem for anden henvendelse (n 2009=502) 3,48 3,77 Det er nemt at finde, hvad man søger (n 2009=535) 3,56 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 39

40 Borgernes oplevelse af Hørsholm Kommunes online-selvbetjening 40

41 Opfattelse af online-selvbetjening I undersøgelsen er de borgere, som har brugt Hørsholm Kommunens hjemmeside til online-selvbetjening, blevet bedt om at angive, hvor enige eller uenige de er i forskellige udsagn om onlineselvbetjeningen. På de to følgende sider vises først en graf over borgernes opfattelse af online-selvbetjening på kommunens nye hjemmeside (resultat fra 2011) og hernæst en graf, der afbilder de tilsvarende svar fra 2009-undersøgelsen, hvor det blev taget stilling til selvbetjeningen på kommunens gamle hjemmeside. Borgerne har afgivet deres svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for Helt uenig, og 5 står for Helt enig med de udsagn, der er spurgt til. På baggrund af svarene er der udregnet et gennemsnit på 1-5-skalaen for hvert af de forskellige udsagn dvs., at der er udregnet et gennemsnit for, hvor høj graden af enighed er med det enkelte udsagn. Undersøgelsen viser, at borgerne generelt er mere tilfredse med online-selvbetjeningen på den nye hjemmeside stort set alle udsagn opnår i 2011 et højere gennemsnit i end i De tre udsagn om kommunens online-selvbetjening, som flest borgere er enige i 2011 vedrørende den nye hjemmeside, er rangordnet set efter højeste gennemsnit, at: Funktionerne kan løse mange opgaver (gennemsnit 4,32) Jeg foretrækker online-selvbetjening (gennemsnit 4,17) Vejledningen til online-selvbetjening er god (gennemsnit 3.95) De tre udsagn om kommunens online-selvbetjening, som flest borgere er enige i 2009 vedr. den gamle hjemmeside, er rangordnet set efter højeste gennemsnit, at: Jeg foretrækker online-selvbetjening (gennemsnit 4,11) Funktionerne kan løse mange opgaver (gennemsnit 4,06) Det er nemmere at ringe/møde op (gennemsnit 3.93) 41

42 Sp.22 Hvad er din opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening (n=119) 2011 Gennemsnit (1-5) Funktionerne kan løse mange opgaver 3% 6% 46% 43% 2% 4.32 Jeg foretrækker online selvbetjening 2% 2% 19% 30% 46% 1% 4.17 Vejledningen til selvbetjening er god 1% 6% 14% 50% 25% 4% 3.95 Funktionerne er brugervenlige 1% 13% 12% 44% 28% 2% 3.85 Det er nemmere end at ringe/møde op 6% 8% 19% 28% 37% 2% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Mest uenig (2) Hverken-eller (3) Mest enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 42

43 Sp.22 Hvad er din opfattelse af online-selvbetjening på kommunens hjemmeside? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening (n 2011=119) Funktionerne kan løse mange opgaver (n 2009=236) 4,06 4,32 Jeg foretrækker online selvbetjening (n 2009=230) 4,17 4,12 Vejledningen til selvbetjening er god (n 2009=239) 3,80 3,95 Funktionerne er brugervenlige (n 2009=241) 3,75 3,85 Det er nemmere end at ringe/møde op (n 2009=243) 3,85 3, Gennemsnit 2011 (1-5) Gennemsnit 2009 (1-5) 43

44 Sp.23 Hvad er årsagerne til, at du benytter Hørsholm Kommunes online-selvbetjening? Base: Har brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening De primære årsager til, at borgerne benytter kommunens online-selvbetjening er: Jeg kan gøre det, når det passer mig (94% i 2011 og 92% i 2009), Der er ingen ventetid (68% i 2011 og 59% i 2009) og Det er lettere (60% i 2011 og 58% i 2009). Sammenligner man resultaterne fra 2009-undersøgelsen med undersøgelsen fra 2011 ses det, at er flere, der svarer de enkelte svarmuligheder i 2011, dvs. at de forskellige udsagn opnår højere procentsatser i 2011 end i Den største stigning sker i forhold til at vælge årsagen Ingen transporttid fra 46% i 2009 til 58% i Jeg kan gøre det, når det passer mig 94% 92% Ingen ventetid 59% 68% Det er lettere 60% 58% Ingen transporttid 46% 58% For at spare kommunen for ressourcer 30% 29% Personalet ved kommunen vejledte mig i brugen af online selvbetjening 1% 4% Andet N/A 6% Ved ikke 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=119) Base 2009 (n=268) 44

45 Sp.24 Hvad er de primære årsager til, at du ikke har benyttet Hørsholm Kommunes onlineselvbetjening? Base: Har ikke brugt Hørsholm Kommunes nye hjemmeside til online-selvbetjening Den absolutte topscorer over årssager til ikke at have brugt online-selvbetjening på Hørsholm Kommunes hjemmeside er, at der ikke har været et behov for det. Det svarer knap 3 ud af 4 i 2011 (73%) mod lidt færre end 7 ud af 10 i 2009 (66%). 1 ud af 10 af de borgere, der ikke har benytter kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger, svarer i 2011, at de Mangler kendskab til mulighederne (10%) og at Det er lettere at henvende sig på andre måde (9%). Har ikke haft behov for det 66% 73% Mangler kendskab til mulighederne 10% 9% Det er lettere at henvende sig på andre måder Har forsøgt, men fandt ikke det jeg skulle bruge Er ikke god til at anvende IT-løsninger Har ikke adgang til computer med internet Er ikke interesseret i det For dårlige løsninger Bekymret for sikkerheden 9% 7% 5% 6% 4% 4% 2% 3% 5% 2% 2% 1% 1% 13% Andet N/A 7% Ved ikke 6% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base 2011 (n=370) Base 2009 (n=536) 45

46 Information om besparelser i Hørsholm Kommune 46

47 Sp.11 Deltog du i foråret 2010 i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne i budget 2011? Base: n=489 Flere end 6 ud af 10 af de adspurgte borgere i undersøgelsen, deltog også i borgerpanelundersøgelsen om besparelserne vedrørende budgettet for 2011 (66%) % 90% 80% 70% 65% 60% 50% 40% 35% 30% 20% 10% 0% Ja Nej 47

48 Hørsholm Kommune har siden foråret 2010 løbende kommunikeret om kommunens besparelser for budget 2011 på forskellige måder. Sp.10 Hvorfra har du fået information om besparelserne? Base: n=489 Ugebladet er den primære informationskanal, når det handler om, hvorfra borgerne i borgerpanelet har fået information om kommunens besparelser for budget Grafen nedenfor viser, at langt størsteparten af borgerne i undersøgelsen, knap 8 ud af 10, har fået information om Hørsholm Kommunes besparelser I artikler I Ugebladet (78%). Set i forhold til køn har de kvindelige borgere (85%) i højere grad end de mandlige (70%) fået information om besparelserne I artikler i Ugebladet. Omtrent 4 ud af 10 borgere har fået information om besparelserne I annoncer i Ugebladet (38%). En lav andel af borgerne, ud af 10 tilkendegiver, at de ikke har fået information om besparelserne (9%) - herunder et større antal mænd (14%) end kvinder (4%). I artikler i Ugebladet 78% I annoncer i Ugebladet 38% Kommunens svar på læserbreve (I Ugebladet og/eller Frederiksborg Amts Avis) 31% I budgetavis, som blev husstandsomdelt i december % På Hørsholm Kommunes hjemmeside 16% I artikler i Frederiksborg Amts Avis 10% På borgermøde i juni % Andet 9% Jeg har ikke fået information om besparelserne 9% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 48

49 Sp.12 Hvor godt eller dårligt føler du dig som borger inddraget i dialogen omkring disse besparelser? Base: n=489 Grafen nedenfor viser, hvor godt eller dårligt borgerne føler sig inddragede i dialogen omkring besparelserne i budget ud af 3 borgere føler sig Forholdsvis (25%) og Meget godt (7%) orienterede omkring besparelserne i Hørsholm Kommune. I den gruppe, der føler sig Meget godt inddraget i dialogen om kommunens besparelser, er der et langt større antal mænd (11%) end kvinder (4%). Det lader til, at knap 4 ud af 10 (39%) placerer sig mellem Forholdsvis dårligt og Forholdsvis godt. 5% har ikke en holdning til, om de som borgere, føler sig inddragede i dialogen omkring besparelserne % 90% Gns. (1-5): 3,13 80% 70% 60% 50% 40% 39% Godt (NET): 32% 30% Dårligt (NET): 23% 25% 20% 18% 10% 5% 7% 5% 0% Meget dårligt (1) Forholdsvis dårligt (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis godt (4) Meget godt (5) Ved ikke 49

50 Rådhusets åbningstider 50

51 Sp.13 Er du bekendt med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse? Base: n=489 Grafen viser, at knap 6 ud af 10 af de adspurgte borgere i 2011 er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse (58%). Den ældste aldersgruppe, 67 år eller derover (72%), samt borgere med en husstandsindkomst på mindre end kr. (85%), tilkendegiver en større andel end de øvrige alders- og husstandsindkomstgrupper, at de har kendskab til rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse. Blandt de borgere, der svarer, at de ikke er bekendte med rådhusets åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse, er der en overvægt af unge, der bor hjemme hos deres forældre (90%), når der sammenlignes med borgerne, der repræsenterer de øvrige familiesituationer % 90% 80% 70% 60% 58% 50% 40% 42% 30% 20% 10% 0% Ja Nej 51

52 Sp.14 Har du inden for det sidste år henvendt dig på Rådhuset - personligt eller telefonisk? Base: n=489 Set samlet for de tre kategorier af henvendelse ( telefonisk, personligt og telefonisk OG personligt ) har i alt 7 ud af 10 af de adspurgte borgere henvendt sig til Rådhuset inden for det seneste år. Omtrent 1 ud af 3 har henvendt sig Personligt på Rådhuset (30%), omkring 1 ud af 3 har henvendt sig Telefonisk, og 1 ud af 4 har både henvendt sig Personligt og telefonisk (26%). Borgere med en husstandsindkomst på mindre end kr. (45%) har i langt større grad end de øvrige indkomstgrupper henvendt sig Personligt på Rådhuset % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 26% 27% 20% 17% 10% 0% Ja, personligt Ja, telefonisk Ja, både personligt og telefonisk Nej, jeg har ikke henvendt mig på rådhuset 0% Ved ikke/husker ikke 52

53 Sp.15 Hvad synes du om denne prioritering (af Rådhusets åbningstider)? Base: n=489 Mere end halvdelen af de adspurgte borgere mener, at De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens online-selvbetjening (56%). 1 ud af 5 borgere mener, at Åbningstiderne burde reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere online-selvbetjening (20%) det mener langt flere mænd (33%) end kvinder (9%). Kun 1 ud af 10 borgere mener, at Rådhuset skal holde åbent flere timer om ugen, selvom det kan betyde besparelser på andre områder (10%). Hørsholm Kommune ændrede åbningstiderne 1. januar De ændrede åbningstider blev indført for at give mere tid til sagsbehandlingen og på den måde øge effektiviteten. Kommunen ønsker fortsat at give borgerne service af høj kvalitet. Derfor har kommunen sideløbende investeret i en ny og bedre hjemmeside og har samtidig satset på nye selvbetjeningsløsninger. De ændrede åbningstider og de styrkede tilbud på digitale selvbetjeningsløsninger er således en politisk prioritering, der skal understøtte målet om bedst mulig effektivitet og ressourceudnyttelse Rådhuset skal holde åbent flere timer om ugen, selvom det kan betyde besparelser på andre områder 10% De nuværende åbningstider er tilstrækkelige kombineret med kommunens selvbetjeningsløsninger 56% Åbningstiderne bør reduceres yderligere for at sikre øget effektivitet og et endnu større fokus på udviklingen af flere selvbetjeningsløsninger 20% Ved ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 53

54 Sp. 16 Rådhuset har åbent for telefonisk og personlig henvendelse mandag-fredag kl og torsdag tillige kl Sp.16 Hvordan oplever du Rådhusets nye åbningstider? Base: n=489 Over halvdelen af borgerne i undersøgelsen er tilfredse med Rådhusets nye åbningstider (53%). En lav andel af borgerne, omkring 1 ud 6, mener, at Rådhusets åbningstider bør rykkes til kl (i stedet for 9-13) og torsdag udvidet til også tidsrummet (16%). Kun 7% mener, at Rådhuset bør holde åbent flere timer fra mandag til torsdag, men lukket fredag Jeg er tilfreds med placeringen af Rådhusets nye åbningstider 53% Den daglige åbningstid bør rykkes til kl (i stedet for kl. 9-13), torsdag tillige kl % Der bør være åbent flere timer fra mandag til torsdag, men lukket fredag 7% Andet 14% Ved ikke 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 54

55 Sp.17 Hvad er din samlede vurdering af den service, du modtager fra Hørsholm Kommune? Base: n=489 På grafen nedenfor har borgerne i undersøgelsen angivet deres samlede vurdering af den service, de har modtaget fra Hørsholm Kommune. Grafen viser, at knap 7 ud af 10 af de adspurgte borgere er Forholdsvis tilfredse (51%) og Meget tilfredse (14%) med servicen i Hørsholm Kommune. Færre end hver tiende angiver, at de er Meget utilfredse (1%) eller Forholdsvis utilfredse (7%) med den service, de modtager fra Hørsholm Kommune. Det er værd at bemærke, at 1 ud af 4 forholder sig neutralt til spørgsmål med svaret Hverken-eller (26%). Det kan måske hænge sammen med, at de ikke selv modtager egentlige services fra eller har personlig kontakt med kommunen. Det kan måske også være en pejling om, at nogle borgere har svært ved at forholde sig til Hørsholm Kommunes serviceydelser % 90% Gns. (1-5): 3,71 80% 70% Tilfreds (NET): 65% 60% 50% 51% 40% 30% 20% Utilfreds (NET): 8% 26% 14% 10% 0% 7% 1% 2% Meget utilfreds (1) Forholdsvis utilfreds (2) Hverken-eller (3) Forholdsvis tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke 55

56 Om 56

57 Om YouGov er Nordens største online-analyseinstitut. YouGov gennemfører analyser for mange forskellige offentlige institutioner såsom ministerier, styrelser, kommuner samt et bredt spektrum af uddannelsessteder. YouGov var de første i Danmark til i år 2000 at oprette elektroniske paneler og er landets mest erfarne organisation i opbygning, vedligeholdelse og rekruttering til paneler. Vi råder over vores eget Danmarkspanel med over danskere. Derudover har vi opbygget vores eget nordiske panel med mere end medlemmer og har i gennem vores moderselskab, YouGov plc., adgang til flere end 2 millioner respondenter på verdensplan. Siden år 2000 har YouGov opbygget borgerpaneler, medarbejderpaneler, virksomhedspaneler, elevpaneler og mange andre typer af paneler for offentlige og private organisationer og virksomheder. YouGovs paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder som f.eks. annoncer i dagblade og magasiner, telefonisk rekruttering, radiospots, bannerannoncer på internettet og rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer. Som følge af vores forskelligartede rekrutteringsmetoder reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af vores panelers sammensætning og sikrer en så bred repræsentation af målgrupper i panelerne som muligt. YouGov er en innovativ organisation, der hele tiden er på forkant med udviklingen inden for analyseverdenen på de kommunale områder. Et godt eksempel er vores seneste nyudviklede og kortbaserede analyseværktøj, ZapMap, som er udviklet i samarbejde med Google og forskellige kommuner og er helt ideelt til analyser med et geografisk udgangspunkt. Hvis du vil videre mere om, hvad vi kan tilbyde den offentlige verden inden for analyser og evalueringer, kan du læse mere om os på: 57

58 YouGov Team Public Marie Christiansen Krøyer Tlf.:

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Fodgængere i Københavns. December 2013

Fodgængere i Københavns. December 2013 Fodgængere i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-84-9 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Forsidefoto:

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

! " #!# $ %&&% $ %&&' 1

!  #!# $ %&&% $ %&&' 1 1! "#!# $%&&% $%&&' !"#$ ( 2 !"#$ ( )!*+,%&&' -./01 /.23 4&.5%6&&.2$ 7-8+'6'6%9696 - :!! -;;!! 7 -$ ".23 $/4

Læs mere

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne Senior Online Det digitale Danmark set med 65+ øjne September 2013 Arbejdsliv Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Forfattere:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Rapport Kommunikationsundersøgelse Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Kommunikationsundersøgelse, oktober 2003. Side 1 Indledning.... 3 Betragtninger omkring brugen af Borgerpaneler...

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT PH.D.-STUDERENDE Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...4 1.1 Projektets opdrag og grundlag...4 1.2 Rapportens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 KONKLUSION 5 INTERN KOMMUNIKATION 7 SÅDAN ARBEJDES DER MED INTERN KOMMUNIKATION 7 MEDARBEJDERNES TILFREDSHED MED DEN INTERNE

Læs mere