ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013"

Transkript

1 ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013 OVERDRAGELSE AF SEKRETARIATET SEPT 2012 På Årsmødet i København i september 2012 overdrog Finland NSK sekretariatet til Island, da Island tog over formandskabet i det nordiske samarbejde. Det dengang nyformede NSK sekretariat består af tre aktive islandske spejdere, Dagmar Yr Olafsdottir ordfører, Dagbjört Brynjarsdóttir og Guðrún Sigríður Ólafsdóttir. Desværre lykkedes det ikke at finde en repræsentativ mandlig kandidat. HJEMMESIDEN Hjemmesiden havde været inaktiv og ikke informerende i lang tid, og småkedelig må vi indrømme. Derfor var det et af de første projekter at lave om på denne så den nordiske spejder kunne nemt finde sig frem til den information han eller hun havde brug for. Sekretariatet holdt et møde i Island med Ole Kr. Valle, som havde på tidligere tidspunkt været administrator på hjemmesiden og kendte dennes opsætning og serverinformation godt. Sekretariatet fik også it og hjemmeside specialist, Birgir Erlendsson, som kender godt wordpress, da dette var det form vi syntes var mest imødekommende og nemmest at arbejde med. Vi satte deadline 1. februar og det lykkedes os at få hjemmesiden opdateret til det nye format til tiden. Den kan nu bruges som nyhedskilde for det nordiske samarbejde. Vi lægger links på facebook NSK gruppe hver gang hjemmesiden får nyheder eller ny information, for at sikre at alle kan følge med og motiverer at folk bruge den i det formål den har. Hjemmesiden har i året 2013 været i konstant opdatering og forbedringer sker tit. Den server der blev brugt fandtes ikke længere og det viste sig at hakkere havde hakket sig ind på den gamle hjemmeside over 200 gange. Vi satte derfor stor fokus på at gøre den nye hjemmeside sikker og fandt en ny og bedre server. Birgir følger godt med sikkerheden og har behøvet at forstærke sikkerheden par gange i løbet af året. Vi er stolte of den nye hjemmeside og vi tror den kan formidle den budskab vi har at byde på til den nordiske spejder. EUROPAKONFERENCERNE I 2013 blev der holdt tre Europa konferencer. 1) En for World Organisation of the Scout Movement (WOSM) og 2) en for World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Disse tre konferencer blev hold på samme tid den august i Berlin, Tyskland. 3) Før WOSM og WAGGGS startede sine konferencer

2 startede der og sluttede det med det såkaldte Joint Work eller fælles konference. Forberedelsesmøde Forberedelsesmøde er nødvendigt for NSK for at forberede og introducere sager på dagsorden på konferencerne. Dette sikrer at alle de Nordiske lande har den nødvendige information og kan dermed vise støtte til hinanden i den Europæiske spejderverden. Den 7. Juli 2013 mødtes NSK gruppen i København for at forberede det nordiske arbejde på Europakonferencerne. Dette blev denne gang til en fælles møde for begge konferencer. Sekretariatets opgaver på konferencerne blev planlagt således: - organisere et NSK informationsmøde i starten af konferencerne - organisere et Nordisk Delegations Træff; Island havde allerede kontaktet den islandske ambassadør i Berlin og kunne oplyse at de Nordiske ambassadører ville invitere alle Nordiske deltagere til reception den 16. August Sekretariatet fik også opgave at følge med spejderpolitikken og holde et møde omkring dette hvis der var behov for det, da vi havde to nordiske kandidater til WOSM Europa komitéen og en til WAGGGS Europa komitéen. - Nordisk reception skulle holdes i slutningen af konferencerne hvor en eller to deltagere fra hvert korps blev inviteret til en reception. Valg af kandidater til WOSM Europa komitéen. - to meget præsentable kandidater stillede op til komitéen, en fra Island og en fra Sverige. - Efter en god diskussion omkring valget blev det klart at alle ingen kunne vælge en kandidat frem for den anden men det blev ikke officielt givet ud på mødet. Valget af kandidat til WAGGGS Europa komitéen. - En meget flot nordisk kandidat stillede op der, med fuld opbakning af NSK. Andet blev diskuteret og introduceret, og kan man læse nærmere om dette i referatet af mødet inde på På konferencerne Receptioner To receptioner blev organiseret på konferencerne. Den første, Nordisk Delegations Træff, blev holdt den 16. August i de Nordiske Ambassader, og den islandske ambassadør, Gunnar Snorri Gunnarsson, var vært for receptionen. Gruppen fik en kort rundvisning omkring de fælles områder

3 og forfriskning ude på den fælles altan. Vi var meget glade for gæstfriheden og det var en stor oplevelse for alle at besøge ambassaderne. Den anden blev holdt på konferencehotellet 20. August i frokostpausen. Der ville vi takke for støtten af de nyvalgte kandidater og takke for det gode arbejde af den fragående nordisk kandidat. Det blev en hyggelig reception og stor nordisk sejr som vi beskriver nærmere under næste punkt. WOSM Europe Komités kandidater To kandidater stillede op til valget. Hulda Solrun Guðmundsdottir fra Island og Daggi Elehu fra Sverige. På et NSK møde på konferencen om kandidaterne viste det sig en stor enighed og støtte bag disse to kandidater, og resultatet blev at for første gang i historien blev to kandidater fra Norden valgt samtidig ind i komitéen. Kan vi være meget stolte af dette. Vi kan herved håbe at Norden bliver mere i fokus hos WOSM Europe komitéen end før og, at det nordiske spejderarbejde bliver mere synligt i WOSM arbejdet. WAGGGS Europe Komités kandidat En nordisk kandidat stillede op til WAGGGS Europa komitéen, Nina Fleck fra Sverige og NSK bakkede hende fuldt op. Hun blev valgt og vi har dermed nordisk kandidat i begge europastyrelser af spejderbevægelsen, et fantastisk resultat for Nordisk spejdning. ORDINÆRT ÅRSMØDE PÅ FÆRØERNE NSK ordinært årsmøde blev afholdt på spejdercentret Selatraðir på Færøerne den September Grønland og Ålandsøerne sendte ikke kandidater men alle andre lander var repræsenterede. Ud over NSK komitéen var Nina Fleck WAGGGS Europa og Daggi Elehu WOSM Europa til stede. De Færøske spejdere havde organiseret spejderaktiviteter som spejdercentret byder på og fik NSK afprøvet mange af dem. De Færøske spejdere donerede kost og logi til NSK og siger vi stort TAK til dem. Mødet forløb meget godt, gode diskussioner omkring emner på dagsorden og alle deltog aktivt i mødet. Alle lander fik en opgave hjemmefra at komme med en kort spejderleg og i stedet for kun kaffepauser fik vi leget lidt. Herved fik vi frisk luft, ny sprogkundskab, komitéen blev rystet sammen og komitéens arbejde blev sjovere og nemmere. For første gang i lang lang tid blev der snakket om at forøge det Nordiske spejdersamarbejde med kurser, lejre osv. Dette kommer til at have indflydelse på fleste spejdere i Norden, og flere får mulighed for at rejse og lære andre nordiske lande at kende. Trekløver Gilwell Kurs bliver holdt i Danmark i foråret 2014 for første gang i mange år. Denne Gilwelltræningen kommer til at øge ledertræningens kvalitet i hele Norden, hvor deltagerne tager nye værdier og kompetencer med hjem. Sekretariatet ser frem til en Nordisk spejderkonference med fokus på det nordiske spejderarbejde.

4 Referatet fra mødet kan læses på ØKONOMI Vi fik uddelt støtte fra NORDBUK. Vi havde fået at vide at der var nedskæringer i støtten. Vi forsøgte at spare så godt vi kunne, specielt på rejseomkostninger og omkostninger i forbindelse med administrationen af sekretariatet. Den information som vi fik i starten var at der var et behov for tre personer til at være til stede på Europakonferencerne, men vi fandt ud at dette var ikke nødvendigt og vi ser frem til endnu bedre planlægning af rejser i 2014 fra sekretariatets side, og får dermed flere resurser til NSKs medlemmer. Regnskabet vedlægges her og kan læses på NOPOLK (Nordisk Program og Ledertrænings Konference) Den oktober blev NOPOLK hold i Norge. Her kan de spejder der er formænd for henholdsvis programudvalg eller ledertræningsudvalg lære af hinanden og få inspiration til eget arbejde. Dele program og trænings udvikling i sit korps/land. Denne konference er vigtig led i nordisk samarbejde og har positiv indflydelse på træning af spejderledere i alle nordiske lande. SAMMENDRAG Året 2013 var et godt nordisk spejderår. Vi fik Norden i fokus på Europaniveau. Vi fik styrket forbindelsen mellem NSK medlemmer og dermed bedre samarbejde i komitéen. Hjemmesiden blev lanceret som mere brugervenlig og som nordisk nyhedskilde og håber vi at den kommer til at være brugt mere af NSK. EVALUERING Overrækkelse af formandskabet fra Finland til Island var lidt tyndt med brugelig information når det vedkom sekretariatet. Det islandske sekretariat har derfor startet at arbejde på guidelines til Danmarks sekretariat så dem der tager over der ikke skal bruge tid på at samle banal information angående sekretariatets arbejde og obligationer. Andet synes vi at gik godt og vi oplevede NSK som en stærk og engageret gruppe spejder som ser hvor vigtig det nordiske samarbejde er, og har mange fordele med sig. ÅRSRAPPORTER FRA DE NORDISKE LANDE Her efterfølgende kommer årsrapporter fra de forskellige korps i de Nordiske lande. Vi har ikke modtaget rapporter fra Færøerne og Grønland.

5 DANMARK Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejdergården Tydal Tüdal 1 D Eggebek, Tyskland - Stefan Hansen Drenge Piger Total 0-6 år år år år år total Drenge Piger Total 0-6 år år år år år total år år år år

6 19-21 år total Medlemstall pr : 0-6 år år år år år total Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: 2012: Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro/ DK med over deltagere i samarbejde med de andre fire korps i DK. Mange deltagere fra nordiske lande. 2013: Indvielsesfest af vores nye hovedbygning på Spejdergården. udarbejdet "Lommebogen" et hæfte til unge spejdere (8-10 år) med spejder-basics. Koordination via Korpsledelsen. Kontaktperson: Tim Riediger (Danmark/ Tyskland) Zambia, Ukraine Zambia I året 2015 afholder vi vores Jamborette, vores korpslejr med international deltagelse er planer om en lejr sammen med ukrainske spejdere.

7 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Danske Baptisters Spejderkorps Danish Baptist Guide and Scout Association Gammel Gugvej 21, DK-9000 Aalborg, Danmark Christine Strøm, Drenge Piger Total 5-6 år (klynge) 7-9 år (flok) år (trop) år (gruppe) år (rovere) Førere (førere og andre førere) Andre medl Drenge Piger Total 5-6 år (klynge) 7-9 år (flok) år (trop) år (gruppe) år (rovere) Førere (førere og andre førere) Andre medl år 44 (klynge) 7-9 år 218 (flok) år 219 (trop) år 121 (gruppe) år 22 (rovere) Førere 317 (førere og andre førere) Andre medl. 130

8 Medlemstall pr : 5-6 år 23 (klynge) 7-9 år 229 (flok) år 243 (trop) år 132 (gruppe) år 22 (rovere) Førere 325 (førere og andre førere) Andre medl. 165 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: - - Ledertræning: Peter Krogh Jacobsen Program: - Rover/senior: se ledertræning - Rwanda -

9 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. januar 2012 till 31. december This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Det Danske Spejderkorps (DDS) The Danish Guide and Scout Association Arsenalvej 10, 1436 København K, DK Stine Kofoed Frederiksen, Mobil: Esben Holager, Mobil: Kvinder Mænd Total 0-12 år år år >=24 år Medlemstall pr : membership figures girls -boys Total Kvinder Mænd Total 0-12 år år år >=24 år Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Total Juli 2012 Spejdernes lejr. En lejr for alle spejdere i Danmark i samarbejde mellem de 5 spejderkorps i Danmark deltagere i Holstebro.

10 Efterårskursus 2012 og 2013 over 1000 deltagere på spejderkurser fordelt rundt i hele Danmark for unge ml. 12 og 16 år. Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: BRO - balance, respekt og optimisme. Forløbshæftet lægger stor vægt på spejderens forhold til sine omgivelser lokalt i gruppen, nationalt i Danmark og internationalt i verden for 10 år og op efter. Derudover er der vores Tænkedagsmateriale til 2014, der ligger klart nu med temaet "Miljø", udarbejdet på baggrund af viden fra to verdenscentre: Our Chalet og Kandersteg. Derudover er udgivet hæftet "Tips og Tricks - Få styr på sundhedspolitikken" (http://dds.dk/sundhed) og hæftet Spejderidéen (http://dds.dk/aktivitetspublikationer) Derudover har vi fået den nye aktivitetsdatabase i luften (http://dds.dk/aktiviteter) De er for alle ledere uanset aldersgruppe.. Program/Rover/Senior: Jakob Braad, Træning: under afklaring, DDS er i øjeblikket i gang med at finde et nyt samarbejdsland. I Bhutan arbejder vi sammen med Bhutan Scouts Association om at udvikle Community Based Scouting i hele landet. Arbejdet med en ny spejderlejr for alle korps i Danmark er startet. Lejren vil finde sted i sommeren 2017.

11 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, DK 2450 København SV Lindahl kontoret direkte Medlemstall pr : 3-8 år år år år år Ledere i alt Medlemstal pr : 3-8 år år år år år Ledere i alt Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers 3-8 år år år år år Ledere i alt

12 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Korpslejr SEE 20:10, var vores måske sidste store lejr. Blev afholdt i Skive. Spejdernes lejr i 2012 er afløseren for de enkelte korps egne lejre og alle danske spejdere og deres venner kunne deltage. Blev afholdt i Holstebro. Arla-samarbejde, samarbejde med landbruget, økologi Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Woop-app med de øvrige danske spejderkorps Der er kommet Familiespejderarbejde, som især henvender sig til 3-5 årige og deres familier. Udfordrende aktiviteter Batteriprojekter, viden, eksperimenter og genanvendelse. Korpset har gennem flere år haft et demokratiserings-projekt med spejderne i Tunesien. Det vil fortsætte i årene fremover

13 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys De grønne pigespejdere The green girl guides, Denmark Arsenalvej 10, 1436 København K Charlotte Hjorth, Tel: år: år: år: år: : 1521 Total: 4688 Medlemstall pr : membership figures girls -boys 5-7 år: år: år: år: : 1530 Total: 4659 Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers 5-7 år: år: år: år: : 1589 Total: 4774

14 Medlemstall pr : 5-7 år: år: år: år: : 1654 Total: 5141 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: De grønne pigespejdere deltog i juli 2012 i Spejdernes Lejr. Spejdernes Lejr var den første landsdækkende lejr for alle spejderkorps i Danmark og var med sine deltagere den største, der nogensinde er afholdt på dansk jord. De grønne pigespejdere har i perioden udgivet aktivitetsmaterialet Udfordringsmærker. Udfordringsmærkerne er for målgrupperne spirer, grønsmutter, spejder og seniorspejder. De grønne pigespejderes mission er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Udfordringsmærkerne er et af redskaberne i den målsætning. Program: Tinne Stougaard, Uddannelse: Charlotte Romlund Hansen, Senior: Karin Bræmer Hoffmann: Kenyan Girl Guides, Zambia Girl Guides, and The Turkish scout association. Tidligere Zambia, for nuværende intet ud over Spejderhjælpen, som er en sammenslutning af alle danske spejderkorps der rejser penge til et velgørenhedsprojekt. Annet av interesse: other interesting issues:

15 FINLAND Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni I have included also some coming events for the year This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry The Guides and Scouts of Finland (GSF) Töölönkatu 55, Helsinki, Finland / Katriina Kuusela (International Executive) Tel: Mobile: Drenge Piger Total 7-9 år år år år år Scout camp in Nepal in cooperation with Nepal Scouts, Spring 2014 (a successfull project combining adventure of climing a peak of almost 6000 meters high and development cooperation) - Our last Diversity Project Avaus ended in The new phase of Diversity work will begin in Satahanka National Sea Scout camp, summer National Event for Explorers with total of 1500 participants (October 2013) - National Scout/ Guide Celebration in the city of Kuopio About participants - Regional camp of atlantis, summer 2014 (District of Finlands Svenska Scouter) - Regional camp of Piiru, summer 2014 (District of South- West Finland)

16 - Euroseminar: The Partnerships networks meeting March 2014 together with WOSM Europe Region - International Seminar Gendered Leadership May 2014 together with WAGGGS Europe Region - Joint camp organised together with Senegalese and Finnish Guides and Scouts, in Senegal summer Validation of non-formal learning in guiding and scouting in Finland project started 2013 Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Beside these, there were plenty of various smaller scale national and internation events, happenings and delegations during year 2013, and will be during year Program/Rover/Senior: Viljami Hätönen, Træning: Perttu Helle, Estonia (Eesti Gaidide Liit, Eesti Skautide Ühing), Senegal (Association des Eclaireures et Eclaireurs du Sénégal), Nepal (Nepal Scouts), Benin (Scoutisme Béninois), Niger (Association des Scouts du Niger). Unguvu project together with WOSM and other national organisations. Strengthening the capacity of the Africa Scout Region, (Food for Life project). Together with African Scout Region in Benin and Niger. WOOMAL2 Promoting environmental advocacy and developing environmentally sustainable small entrepreneurships in Senegal, Strengthening the capacity of Nepal Scouts, Unicef Finland Honoured the Guides and Scouts of Finland in Autumn 2013 for our work for Scouts and Guides with Special Needs with Annual Child Rights Advocate Award The theme for the year 2013: All about Water. The theme for the year 2014: I belong to World. We are at present the hosting organisation of the Council of Protestant Guides and Scouts (CPGS) as the Chairperson is Inka Hopsu from the GSF GSF is a one of the Pilot Countries in the WAGGGS project Stop the Violence.

17 ISLAND Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Medlemstall pr : 7-9 år år år 350 Bandalag íslenskra skáta (BIS) The Icelandic Boy and Girl Scout Association Hraunbær 123, IS 110, Reykjavík, Ísland Julius Adalsteinsson, Tel: Mobile: Drenge Piger Total 7-9 år år år år år Drenge Piger Total 7-9 år år år år år år år år år år

18 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: år år Februar Góðverkadagar BIS i samarbejde med de største medier i Island (TV, radio, avis) har en kampagne som handler om at man laver ét godværk per dag i en uge omkring 22. februar. April 2012, Íslenska fánann í öndvegi BIS giver alle 8 år gamle börn et håndflag og informationshefte om hvordan man bruger flagget Juli Landslejr på Úlfljótsvatn spejdercenter. Omkring 5000 deltagere (spejder- og familielejr) August Menningarnótt í Reykjavík (Reykjavik Kultur Dag) Spejderarrangemang i Reykjavik City Centre til at minde om 100 års spejderarbejde i Island. Oktober PeaceÞing. International konference om fred blev holdt i Harpa konsert hus med støtte fra Messengers of Peace og Youth in Action. 400 deltagere. 2. november. 100 års spejderarbejde i Island. Fester i Reykjavik og mange andre byer. Forsæt arbejde med nyt program material til alle aldersgrupper udgivet på internet og i boger. Træning/Program/Rover/Senior: Ingibjorg Hannesdottir

19 NORGE Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page Norges speiderforbund P.Boks 6910, St. Olavs plass 0130 Oslo kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr Gutter Jenter Total 0-10 år år år Totalt Medlemstall pr år: år: år: Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Totalt Quite Impressive landsleir i Stavanger med deltakere Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og Speiderlogg og småspeiderlogg Lederveiledninger Sven Bjørn Lilleslåtten

20 rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Malawi og Liberia

21 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo Are Shaw Waage, Mobile: alder jenter gutter totalt voksne (>25) ukjent alder TOTALT Nyopprettet "gruppeledersamling" hvor de to øverste lederne fra hver gruppe inviteres. En revidering av hele programmet er igangsatt, men ingenting er publisert. Det er ingangsatt en fornyet satsing på Familiespeiding. Are Shaw Waage Internasjonalt samarbeid gjennom bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM-Global (www.kfuk-kfum-global.no/)

22 (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues:

23 SVERIGE Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls boys (next census is in ) Fr o m 1 januari 2012 räknas alla scouter som medlemmar i EN organisation=scouterna. Det finns därför ingen förbundsrapportering. Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og Scouterna The Guides and Scouts of Sweden Box 42034, Stockholm (postadress) Kerstin Bergsten, Tel: Drenge Piger Total 6-7 år år år år år år Februari 2012 Utbildarträff Mars/april 2012 Releaseträffar för Roverboken Augusti 2012 Rekryteringskampanj November 2012 Demokratijamboree (första stämman i den nya organisationen Scouterna med 1000 deltagare) Oktober 2012 Uppstart treårigt projekt ( ) Värsta fördomen (mångfald och integration) Amahoro Amani - del av treårigt projekt ( ) att med Amahoro Amanis konfliktförebyggande metod jobba med samhällsengagemang och milleniemålen i Sverige. Roverscoutprogrammaterial (Vägvis) (19-25). Glöd scouting på kristen grund (ledarstöd för all verksamhet)

24 angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Digitalt åldersledarmaterial samhällsengagemang (ledarstöd för alla åldersgrupper) Terminsprogram (8-9, och 12-14) Program/Rover: Elisabeth Danefjäll, Træning: Lars Brickstad, Great Lakes: Burundi, Rwanda och Nord- och Syd-Kivu i Kongo, genom projektet Amaharo Amani som Sverige stöttar bl a med Forum Syd-sökta projektmedel. År 2012 var det stora omorganisationsåret för svensk scouting då fem olika scoutförbund med paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet blev en organisation, Scouterna, där alla scouter och därmed scoutkårer är direktmedlemmar. Den första stämman genomfördes för den nya organisationen med alla scoutkårer som ombud.

Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014

Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014 Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014 Agenda 1) Introduktion Til stede kl 9: Nina Fleck (SE/WAGGGS Europa), Heidi Jokinen (FI/WAGGGS verden), Elsa Nielsen (FÆ),

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Beredt på vækst landsmøderapport 2012

Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 KBH SV info@kfumspejderne.dk Tlf: 70102666 Redaktion; Jonas B. Whitehorn og Louise M. Vestergaard Layout: Malene

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Innovative Fish Counters

Innovative Fish Counters NORDIC INNOVATION REPORT 2012:23 // DECEMBER 2012 Innovative Fish Counters Nordic Marine Innovation, project: P-11074 New common industry standard for the Nordic fishmongers New and innovative tools for

Læs mere

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.)

Land(e): Ghana Landets BNI per indbygger: $2,500 (2010 est.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Sport as a tool for Development fase 2 Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DANIO NYHEDSBREV. Indhold:

DANIO NYHEDSBREV. Indhold: Dette nyhedsbrev sendes ud af Rotaract Danmarks bestyrelse. Nyhedsbrevet udsendes kvartalvis og indeholder informationer om, hvad der sker i Rotaract nationalt og internationalt. Marts 2015 Indhold: Hilsen

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig Under protektorat af Hans Excellence Greve Ingolf af Rosenborg ÅRSBERETNING 2010 SPEJDERARBEJDET SPEJDERGÅRDEN TYDAL 2 Årsberetning 2010 Ansvarlig: Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2014 2 Gul beretning 2014 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Tydal 1, D-24852 Eggebek Telefon: 0049 4609-91030 dss.tydal@t-online.de www.spejder.de Layout: Tor-Salve

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April 2010 77. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Dansk. Se detaljer på side 8 og 9. The Official Publication of Y s Men International. Styrken ved at være en

Dansk. Se detaljer på side 8 og 9. The Official Publication of Y s Men International. Styrken ved at være en h Dansk Se detaljer på side 8 og 9 No 1 2009/10 Styrken ved at være en The Official Publication of Y s Men International 1 Fra den Internationale Præsident International præsidents ord Det er tradition

Læs mere