ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013"

Transkript

1 ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2013 OVERDRAGELSE AF SEKRETARIATET SEPT 2012 På Årsmødet i København i september 2012 overdrog Finland NSK sekretariatet til Island, da Island tog over formandskabet i det nordiske samarbejde. Det dengang nyformede NSK sekretariat består af tre aktive islandske spejdere, Dagmar Yr Olafsdottir ordfører, Dagbjört Brynjarsdóttir og Guðrún Sigríður Ólafsdóttir. Desværre lykkedes det ikke at finde en repræsentativ mandlig kandidat. HJEMMESIDEN Hjemmesiden havde været inaktiv og ikke informerende i lang tid, og småkedelig må vi indrømme. Derfor var det et af de første projekter at lave om på denne så den nordiske spejder kunne nemt finde sig frem til den information han eller hun havde brug for. Sekretariatet holdt et møde i Island med Ole Kr. Valle, som havde på tidligere tidspunkt været administrator på hjemmesiden og kendte dennes opsætning og serverinformation godt. Sekretariatet fik også it og hjemmeside specialist, Birgir Erlendsson, som kender godt wordpress, da dette var det form vi syntes var mest imødekommende og nemmest at arbejde med. Vi satte deadline 1. februar og det lykkedes os at få hjemmesiden opdateret til det nye format til tiden. Den kan nu bruges som nyhedskilde for det nordiske samarbejde. Vi lægger links på facebook NSK gruppe hver gang hjemmesiden får nyheder eller ny information, for at sikre at alle kan følge med og motiverer at folk bruge den i det formål den har. Hjemmesiden har i året 2013 været i konstant opdatering og forbedringer sker tit. Den server der blev brugt fandtes ikke længere og det viste sig at hakkere havde hakket sig ind på den gamle hjemmeside over 200 gange. Vi satte derfor stor fokus på at gøre den nye hjemmeside sikker og fandt en ny og bedre server. Birgir følger godt med sikkerheden og har behøvet at forstærke sikkerheden par gange i løbet af året. Vi er stolte of den nye hjemmeside og vi tror den kan formidle den budskab vi har at byde på til den nordiske spejder. EUROPAKONFERENCERNE I 2013 blev der holdt tre Europa konferencer. 1) En for World Organisation of the Scout Movement (WOSM) og 2) en for World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Disse tre konferencer blev hold på samme tid den august i Berlin, Tyskland. 3) Før WOSM og WAGGGS startede sine konferencer

2 startede der og sluttede det med det såkaldte Joint Work eller fælles konference. Forberedelsesmøde Forberedelsesmøde er nødvendigt for NSK for at forberede og introducere sager på dagsorden på konferencerne. Dette sikrer at alle de Nordiske lande har den nødvendige information og kan dermed vise støtte til hinanden i den Europæiske spejderverden. Den 7. Juli 2013 mødtes NSK gruppen i København for at forberede det nordiske arbejde på Europakonferencerne. Dette blev denne gang til en fælles møde for begge konferencer. Sekretariatets opgaver på konferencerne blev planlagt således: - organisere et NSK informationsmøde i starten af konferencerne - organisere et Nordisk Delegations Træff; Island havde allerede kontaktet den islandske ambassadør i Berlin og kunne oplyse at de Nordiske ambassadører ville invitere alle Nordiske deltagere til reception den 16. August Sekretariatet fik også opgave at følge med spejderpolitikken og holde et møde omkring dette hvis der var behov for det, da vi havde to nordiske kandidater til WOSM Europa komitéen og en til WAGGGS Europa komitéen. - Nordisk reception skulle holdes i slutningen af konferencerne hvor en eller to deltagere fra hvert korps blev inviteret til en reception. Valg af kandidater til WOSM Europa komitéen. - to meget præsentable kandidater stillede op til komitéen, en fra Island og en fra Sverige. - Efter en god diskussion omkring valget blev det klart at alle ingen kunne vælge en kandidat frem for den anden men det blev ikke officielt givet ud på mødet. Valget af kandidat til WAGGGS Europa komitéen. - En meget flot nordisk kandidat stillede op der, med fuld opbakning af NSK. Andet blev diskuteret og introduceret, og kan man læse nærmere om dette i referatet af mødet inde på På konferencerne Receptioner To receptioner blev organiseret på konferencerne. Den første, Nordisk Delegations Træff, blev holdt den 16. August i de Nordiske Ambassader, og den islandske ambassadør, Gunnar Snorri Gunnarsson, var vært for receptionen. Gruppen fik en kort rundvisning omkring de fælles områder

3 og forfriskning ude på den fælles altan. Vi var meget glade for gæstfriheden og det var en stor oplevelse for alle at besøge ambassaderne. Den anden blev holdt på konferencehotellet 20. August i frokostpausen. Der ville vi takke for støtten af de nyvalgte kandidater og takke for det gode arbejde af den fragående nordisk kandidat. Det blev en hyggelig reception og stor nordisk sejr som vi beskriver nærmere under næste punkt. WOSM Europe Komités kandidater To kandidater stillede op til valget. Hulda Solrun Guðmundsdottir fra Island og Daggi Elehu fra Sverige. På et NSK møde på konferencen om kandidaterne viste det sig en stor enighed og støtte bag disse to kandidater, og resultatet blev at for første gang i historien blev to kandidater fra Norden valgt samtidig ind i komitéen. Kan vi være meget stolte af dette. Vi kan herved håbe at Norden bliver mere i fokus hos WOSM Europe komitéen end før og, at det nordiske spejderarbejde bliver mere synligt i WOSM arbejdet. WAGGGS Europe Komités kandidat En nordisk kandidat stillede op til WAGGGS Europa komitéen, Nina Fleck fra Sverige og NSK bakkede hende fuldt op. Hun blev valgt og vi har dermed nordisk kandidat i begge europastyrelser af spejderbevægelsen, et fantastisk resultat for Nordisk spejdning. ORDINÆRT ÅRSMØDE PÅ FÆRØERNE NSK ordinært årsmøde blev afholdt på spejdercentret Selatraðir på Færøerne den September Grønland og Ålandsøerne sendte ikke kandidater men alle andre lander var repræsenterede. Ud over NSK komitéen var Nina Fleck WAGGGS Europa og Daggi Elehu WOSM Europa til stede. De Færøske spejdere havde organiseret spejderaktiviteter som spejdercentret byder på og fik NSK afprøvet mange af dem. De Færøske spejdere donerede kost og logi til NSK og siger vi stort TAK til dem. Mødet forløb meget godt, gode diskussioner omkring emner på dagsorden og alle deltog aktivt i mødet. Alle lander fik en opgave hjemmefra at komme med en kort spejderleg og i stedet for kun kaffepauser fik vi leget lidt. Herved fik vi frisk luft, ny sprogkundskab, komitéen blev rystet sammen og komitéens arbejde blev sjovere og nemmere. For første gang i lang lang tid blev der snakket om at forøge det Nordiske spejdersamarbejde med kurser, lejre osv. Dette kommer til at have indflydelse på fleste spejdere i Norden, og flere får mulighed for at rejse og lære andre nordiske lande at kende. Trekløver Gilwell Kurs bliver holdt i Danmark i foråret 2014 for første gang i mange år. Denne Gilwelltræningen kommer til at øge ledertræningens kvalitet i hele Norden, hvor deltagerne tager nye værdier og kompetencer med hjem. Sekretariatet ser frem til en Nordisk spejderkonference med fokus på det nordiske spejderarbejde.

4 Referatet fra mødet kan læses på ØKONOMI Vi fik uddelt støtte fra NORDBUK. Vi havde fået at vide at der var nedskæringer i støtten. Vi forsøgte at spare så godt vi kunne, specielt på rejseomkostninger og omkostninger i forbindelse med administrationen af sekretariatet. Den information som vi fik i starten var at der var et behov for tre personer til at være til stede på Europakonferencerne, men vi fandt ud at dette var ikke nødvendigt og vi ser frem til endnu bedre planlægning af rejser i 2014 fra sekretariatets side, og får dermed flere resurser til NSKs medlemmer. Regnskabet vedlægges her og kan læses på NOPOLK (Nordisk Program og Ledertrænings Konference) Den oktober blev NOPOLK hold i Norge. Her kan de spejder der er formænd for henholdsvis programudvalg eller ledertræningsudvalg lære af hinanden og få inspiration til eget arbejde. Dele program og trænings udvikling i sit korps/land. Denne konference er vigtig led i nordisk samarbejde og har positiv indflydelse på træning af spejderledere i alle nordiske lande. SAMMENDRAG Året 2013 var et godt nordisk spejderår. Vi fik Norden i fokus på Europaniveau. Vi fik styrket forbindelsen mellem NSK medlemmer og dermed bedre samarbejde i komitéen. Hjemmesiden blev lanceret som mere brugervenlig og som nordisk nyhedskilde og håber vi at den kommer til at være brugt mere af NSK. EVALUERING Overrækkelse af formandskabet fra Finland til Island var lidt tyndt med brugelig information når det vedkom sekretariatet. Det islandske sekretariat har derfor startet at arbejde på guidelines til Danmarks sekretariat så dem der tager over der ikke skal bruge tid på at samle banal information angående sekretariatets arbejde og obligationer. Andet synes vi at gik godt og vi oplevede NSK som en stærk og engageret gruppe spejder som ser hvor vigtig det nordiske samarbejde er, og har mange fordele med sig. ÅRSRAPPORTER FRA DE NORDISKE LANDE Her efterfølgende kommer årsrapporter fra de forskellige korps i de Nordiske lande. Vi har ikke modtaget rapporter fra Færøerne og Grønland.

5 DANMARK Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejdergården Tydal Tüdal 1 D Eggebek, Tyskland - Stefan Hansen Drenge Piger Total 0-6 år år år år år total Drenge Piger Total 0-6 år år år år år total år år år år

6 19-21 år total Medlemstall pr : 0-6 år år år år år total Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: 2012: Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro/ DK med over deltagere i samarbejde med de andre fire korps i DK. Mange deltagere fra nordiske lande. 2013: Indvielsesfest af vores nye hovedbygning på Spejdergården. udarbejdet "Lommebogen" et hæfte til unge spejdere (8-10 år) med spejder-basics. Koordination via Korpsledelsen. Kontaktperson: Tim Riediger (Danmark/ Tyskland) Zambia, Ukraine Zambia I året 2015 afholder vi vores Jamborette, vores korpslejr med international deltagelse er planer om en lejr sammen med ukrainske spejdere.

7 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Danske Baptisters Spejderkorps Danish Baptist Guide and Scout Association Gammel Gugvej 21, DK-9000 Aalborg, Danmark Christine Strøm, Drenge Piger Total 5-6 år (klynge) 7-9 år (flok) år (trop) år (gruppe) år (rovere) Førere (førere og andre førere) Andre medl Drenge Piger Total 5-6 år (klynge) 7-9 år (flok) år (trop) år (gruppe) år (rovere) Førere (førere og andre førere) Andre medl år 44 (klynge) 7-9 år 218 (flok) år 219 (trop) år 121 (gruppe) år 22 (rovere) Førere 317 (førere og andre førere) Andre medl. 130

8 Medlemstall pr : 5-6 år 23 (klynge) 7-9 år 229 (flok) år 243 (trop) år 132 (gruppe) år 22 (rovere) Førere 325 (førere og andre førere) Andre medl. 165 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: - - Ledertræning: Peter Krogh Jacobsen Program: - Rover/senior: se ledertræning - Rwanda -

9 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. januar 2012 till 31. december This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Det Danske Spejderkorps (DDS) The Danish Guide and Scout Association Arsenalvej 10, 1436 København K, DK Stine Kofoed Frederiksen, Mobil: Esben Holager, Mobil: Kvinder Mænd Total 0-12 år år år >=24 år Medlemstall pr : membership figures girls -boys Total Kvinder Mænd Total 0-12 år år år >=24 år Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Total Juli 2012 Spejdernes lejr. En lejr for alle spejdere i Danmark i samarbejde mellem de 5 spejderkorps i Danmark deltagere i Holstebro.

10 Efterårskursus 2012 og 2013 over 1000 deltagere på spejderkurser fordelt rundt i hele Danmark for unge ml. 12 og 16 år. Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: BRO - balance, respekt og optimisme. Forløbshæftet lægger stor vægt på spejderens forhold til sine omgivelser lokalt i gruppen, nationalt i Danmark og internationalt i verden for 10 år og op efter. Derudover er der vores Tænkedagsmateriale til 2014, der ligger klart nu med temaet "Miljø", udarbejdet på baggrund af viden fra to verdenscentre: Our Chalet og Kandersteg. Derudover er udgivet hæftet "Tips og Tricks - Få styr på sundhedspolitikken" (http://dds.dk/sundhed) og hæftet Spejderidéen (http://dds.dk/aktivitetspublikationer) Derudover har vi fået den nye aktivitetsdatabase i luften (http://dds.dk/aktiviteter) De er for alle ledere uanset aldersgruppe.. Program/Rover/Senior: Jakob Braad, Træning: under afklaring, DDS er i øjeblikket i gang med at finde et nyt samarbejdsland. I Bhutan arbejder vi sammen med Bhutan Scouts Association om at udvikle Community Based Scouting i hele landet. Arbejdet med en ny spejderlejr for alle korps i Danmark er startet. Lejren vil finde sted i sommeren 2017.

11 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, DK 2450 København SV Lindahl kontoret direkte Medlemstall pr : 3-8 år år år år år Ledere i alt Medlemstal pr : 3-8 år år år år år Ledere i alt Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers 3-8 år år år år år Ledere i alt

12 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Korpslejr SEE 20:10, var vores måske sidste store lejr. Blev afholdt i Skive. Spejdernes lejr i 2012 er afløseren for de enkelte korps egne lejre og alle danske spejdere og deres venner kunne deltage. Blev afholdt i Holstebro. Arla-samarbejde, samarbejde med landbruget, økologi Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Woop-app med de øvrige danske spejderkorps Der er kommet Familiespejderarbejde, som især henvender sig til 3-5 årige og deres familier. Udfordrende aktiviteter Batteriprojekter, viden, eksperimenter og genanvendelse. Korpset har gennem flere år haft et demokratiserings-projekt med spejderne i Tunesien. Det vil fortsætte i årene fremover

13 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys De grønne pigespejdere The green girl guides, Denmark Arsenalvej 10, 1436 København K Charlotte Hjorth, Tel: år: år: år: år: : 1521 Total: 4688 Medlemstall pr : membership figures girls -boys 5-7 år: år: år: år: : 1530 Total: 4659 Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers 5-7 år: år: år: år: : 1589 Total: 4774

14 Medlemstall pr : 5-7 år: år: år: år: : 1654 Total: 5141 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: De grønne pigespejdere deltog i juli 2012 i Spejdernes Lejr. Spejdernes Lejr var den første landsdækkende lejr for alle spejderkorps i Danmark og var med sine deltagere den største, der nogensinde er afholdt på dansk jord. De grønne pigespejdere har i perioden udgivet aktivitetsmaterialet Udfordringsmærker. Udfordringsmærkerne er for målgrupperne spirer, grønsmutter, spejder og seniorspejder. De grønne pigespejderes mission er at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Udfordringsmærkerne er et af redskaberne i den målsætning. Program: Tinne Stougaard, Uddannelse: Charlotte Romlund Hansen, Senior: Karin Bræmer Hoffmann: Kenyan Girl Guides, Zambia Girl Guides, and The Turkish scout association. Tidligere Zambia, for nuværende intet ud over Spejderhjælpen, som er en sammenslutning af alle danske spejderkorps der rejser penge til et velgørenhedsprojekt. Annet av interesse: other interesting issues:

15 FINLAND Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni I have included also some coming events for the year This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry The Guides and Scouts of Finland (GSF) Töölönkatu 55, Helsinki, Finland / Katriina Kuusela (International Executive) Tel: Mobile: Drenge Piger Total 7-9 år år år år år Scout camp in Nepal in cooperation with Nepal Scouts, Spring 2014 (a successfull project combining adventure of climing a peak of almost 6000 meters high and development cooperation) - Our last Diversity Project Avaus ended in The new phase of Diversity work will begin in Satahanka National Sea Scout camp, summer National Event for Explorers with total of 1500 participants (October 2013) - National Scout/ Guide Celebration in the city of Kuopio About participants - Regional camp of atlantis, summer 2014 (District of Finlands Svenska Scouter) - Regional camp of Piiru, summer 2014 (District of South- West Finland)

16 - Euroseminar: The Partnerships networks meeting March 2014 together with WOSM Europe Region - International Seminar Gendered Leadership May 2014 together with WAGGGS Europe Region - Joint camp organised together with Senegalese and Finnish Guides and Scouts, in Senegal summer Validation of non-formal learning in guiding and scouting in Finland project started 2013 Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Beside these, there were plenty of various smaller scale national and internation events, happenings and delegations during year 2013, and will be during year Program/Rover/Senior: Viljami Hätönen, Træning: Perttu Helle, Estonia (Eesti Gaidide Liit, Eesti Skautide Ühing), Senegal (Association des Eclaireures et Eclaireurs du Sénégal), Nepal (Nepal Scouts), Benin (Scoutisme Béninois), Niger (Association des Scouts du Niger). Unguvu project together with WOSM and other national organisations. Strengthening the capacity of the Africa Scout Region, (Food for Life project). Together with African Scout Region in Benin and Niger. WOOMAL2 Promoting environmental advocacy and developing environmentally sustainable small entrepreneurships in Senegal, Strengthening the capacity of Nepal Scouts, Unicef Finland Honoured the Guides and Scouts of Finland in Autumn 2013 for our work for Scouts and Guides with Special Needs with Annual Child Rights Advocate Award The theme for the year 2013: All about Water. The theme for the year 2014: I belong to World. We are at present the hosting organisation of the Council of Protestant Guides and Scouts (CPGS) as the Chairperson is Inka Hopsu from the GSF GSF is a one of the Pilot Countries in the WAGGGS project Stop the Violence.

17 ISLAND Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : membership figures girls -boys Medlemstall pr : (til bruk i søknad om organisasjonsstøtte fra Nordisk Råd) to be used for administrational grant from Nordic Council of Ministers Medlemstall pr : 7-9 år år år 350 Bandalag íslenskra skáta (BIS) The Icelandic Boy and Girl Scout Association Hraunbær 123, IS 110, Reykjavík, Ísland Julius Adalsteinsson, Tel: Mobile: Drenge Piger Total 7-9 år år år år år Drenge Piger Total 7-9 år år år år år år år år år år

18 Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: år år Februar Góðverkadagar BIS i samarbejde med de største medier i Island (TV, radio, avis) har en kampagne som handler om at man laver ét godværk per dag i en uge omkring 22. februar. April 2012, Íslenska fánann í öndvegi BIS giver alle 8 år gamle börn et håndflag og informationshefte om hvordan man bruger flagget Juli Landslejr på Úlfljótsvatn spejdercenter. Omkring 5000 deltagere (spejder- og familielejr) August Menningarnótt í Reykjavík (Reykjavik Kultur Dag) Spejderarrangemang i Reykjavik City Centre til at minde om 100 års spejderarbejde i Island. Oktober PeaceÞing. International konference om fred blev holdt i Harpa konsert hus med støtte fra Messengers of Peace og Youth in Action. 400 deltagere. 2. november. 100 års spejderarbejde i Island. Fester i Reykjavik og mange andre byer. Forsæt arbejde med nyt program material til alle aldersgrupper udgivet på internet og i boger. Træning/Program/Rover/Senior: Ingibjorg Hannesdottir

19 NORGE Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page Norges speiderforbund P.Boks 6910, St. Olavs plass 0130 Oslo kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr Gutter Jenter Total 0-10 år år år Totalt Medlemstall pr år: år: år: Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Totalt Quite Impressive landsleir i Stavanger med deltakere Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og Speiderlogg og småspeiderlogg Lederveiledninger Sven Bjørn Lilleslåtten

20 rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Malawi og Liberia

21 Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden fra 1. juli 2012 till 31. juni This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls -boys Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass, 0130 Oslo Are Shaw Waage, Mobile: alder jenter gutter totalt voksne (>25) ukjent alder TOTALT Nyopprettet "gruppeledersamling" hvor de to øverste lederne fra hver gruppe inviteres. En revidering av hele programmet er igangsatt, men ingenting er publisert. Det er ingangsatt en fornyet satsing på Familiespeiding. Are Shaw Waage Internasjonalt samarbeid gjennom bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM-Global (www.kfuk-kfum-global.no/)

22 (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues:

23 SVERIGE Årsrapport for speiderkorps i Norden Årsrapporten fylles ut av de nordiske speiderkorps til bruk for Nordisk Samarbeidskomite og samtlige nordiske speiderkorps. Sekretariatet for Nordisk Samarbeidskomite vil videresende samtlige rapporter til alle de nordiske speiderkorps. Denne årsrapporten omfatter perioden This report will be used for distributing information with other Nordic scout/guide associations and for the administrative grant from the Nordic Council of Ministers. Please reply immediately to your country s NSK representative and to the Nordic secretariat. Speiderkorpsets navn: name of organisation Adresse, og hjemmeside: address, , home page kontaktperson på internationella ärenden: (tel.) contact person on international affairs Medlemstall pr : membership figures girls boys (next census is in ) Fr o m 1 januari 2012 räknas alla scouter som medlemmar i EN organisation=scouterna. Det finns därför ingen förbundsrapportering. Spesielle landsdekkende arrangementer eller prosjekter i perioden: special national events and projects Titler på programmateriell utsendt i perioden og Scouterna The Guides and Scouts of Sweden Box 42034, Stockholm (postadress) Kerstin Bergsten, Tel: Drenge Piger Total 6-7 år år år år år år Februari 2012 Utbildarträff Mars/april 2012 Releaseträffar för Roverboken Augusti 2012 Rekryteringskampanj November 2012 Demokratijamboree (första stämman i den nya organisationen Scouterna med 1000 deltagare) Oktober 2012 Uppstart treårigt projekt ( ) Värsta fördomen (mångfald och integration) Amahoro Amani - del av treårigt projekt ( ) att med Amahoro Amanis konfliktförebyggande metod jobba med samhällsengagemang och milleniemålen i Sverige. Roverscoutprogrammaterial (Vägvis) (19-25). Glöd scouting på kristen grund (ledarstöd för all verksamhet)

24 angivelse av målgruppe: titles of programme material and target group Navn og -adresser på/til kontaktpersoner for programarbeid, ledertrening og rover/seniorarbeid: contact details for people responsible for programme, leader training and rover/rangers Korpset har hatt særlig internasjonalt samarbeid med følgende land: (unntatt u-landsprosjekter) special relationsships with following organisations abroad Projektsamarbeid med utviklingsland: development aid projects: Annet av interesse: other interesting issues: Digitalt åldersledarmaterial samhällsengagemang (ledarstöd för alla åldersgrupper) Terminsprogram (8-9, och 12-14) Program/Rover: Elisabeth Danefjäll, Træning: Lars Brickstad, Great Lakes: Burundi, Rwanda och Nord- och Syd-Kivu i Kongo, genom projektet Amaharo Amani som Sverige stöttar bl a med Forum Syd-sökta projektmedel. År 2012 var det stora omorganisationsåret för svensk scouting då fem olika scoutförbund med paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet blev en organisation, Scouterna, där alla scouter och därmed scoutkårer är direktmedlemmar. Den första stämman genomfördes för den nya organisationen med alla scoutkårer som ombud.

ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2014

ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2014 ÅRSAPPORT FOR SPEJDERNES NORDISKE SAMARBEJDSKOMITE (NSK) OG NSK SEKRETARIATET ÅRET 2014 HJEMMESIDEN www.speidereinorden.org Hjemmesiden har været meget mere aktiv, og var bedre brugt af de nordiske korps/forbund

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision: Mission:

I maj 2015 blev der på den Nordiske Spejderkonference besluttet følgende Mission og Vision: Mission: 1. Basic information 1.1. Application title Spejdernes Nordiske Samarbejdskomite (NSK) 1.2. Short description Det Nordiske samarbejdes formål er at beslutte og varetage de fælles aktiviteter og muligheder

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE SELATRAÐ SPEJDERCENTER, FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE SELATRAÐ SPEJDERCENTER, FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE SELATRAÐ SPEJDERCENTER, FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN Til stede var: Danmark: Torben Mølby, IC WOSM; Christine Strøm, IC WAGGGS. Finland: Jukka Tulivuori, IC WOSM; Karoliina

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Hvis du synes din spejderverden trænger til en ekstra dimension, er det sikkert den internationale?

Hvis du synes din spejderverden trænger til en ekstra dimension, er det sikkert den internationale? Internationalt 2004-2005 Kort om internationale tilbud og spejderarbejde Hvis du synes din spejderverden trænger til en ekstra dimension, er det sikkert den internationale? I dette hæfte finder du en række

Læs mere

JUNI 2008. Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere. Uniformsdag på sommerkonferencen

JUNI 2008. Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere. Uniformsdag på sommerkonferencen JUNI 2008 MS-leder Nyhedsbrev til lederne i Missionsforbundets Spejdere Uniformsdag på sommerkonferencen Tirsdag d. 29. juli på sommerkonferencen er det uniformsdag. De seneste år har der været en uniformsdag

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

NSK FORBEREDNINGSMØDE TIL WAGGGS World Conference 2014 BERLIN 15. juni 2014 SPEJDERCENTRET HOLMEN, KØBENHAVN

NSK FORBEREDNINGSMØDE TIL WAGGGS World Conference 2014 BERLIN 15. juni 2014 SPEJDERCENTRET HOLMEN, KØBENHAVN NSK FORBEREDNINGSMØDE TIL WAGGGS World Conference 2014 BERLIN 15. juni 2014 SPEJDERCENTRET HOLMEN, KØBENHAVN Möde referat Til stede: Ida Krogh Sjöholm, Jón Þór Gunnarsson, Miriam Madsen, Stine Frederiksen,

Læs mere

Lørdag 9:00-17:50 1. Velkommen

Lørdag 9:00-17:50 1. Velkommen Referat Ordinært NSK årsmøde 5.-6. september 2015, Scouternas Kansli, Studentgatan 4, Malmø, Sverige Til stede: Danmark: Torben Mølby (IC WOSM), Miriam Madsen (IC WAGGGS), Monica Barrera Lyby (IC WAGGGS

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter Nordens Velfærdscenter Nordic Centre for Welfare and Social Issues Elizabeth Dahler-Larsen Seniorrådgiver 22-06-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Velfærdscenter Arbejder på vegne af de nordiske regeringer

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014

Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014 Referat Ordinært Årsmøde NSK Hotel Sofia, Helsinki, Finland 6.- 7. september 2014 Agenda 1) Introduktion Til stede kl 9: Nina Fleck (SE/WAGGGS Europa), Heidi Jokinen (FI/WAGGGS verden), Elsa Nielsen (FÆ),

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale

kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale beretning 2012-2014 Mission De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement Rotary i verden Rotarys internationale engagement 1 RI - en forening af klubber Startet i Chicago i 1905 Hovedsæde i Evanston, Chicago 7 regionale kontorer, bl.a. i Zürich (Europa og Afrika) En stor størrelse!

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Denne måneds nyhedsbrev er en længere omgang, så læn dig godt tilbage i stolen og nyd de mange tilbud der er i vente, for grønne pigespejdere

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder

Verdensborger. Mig og mine 10 millioner veninder Verdensborger Mig og mine 10 millioner veninder Målgruppe: Spejdere og seniore Årstid: Hele året. Kan med fordel bruges op til Tænkedag Varighed: 4 trin + et engagement Mig og mine 10 millioner veninder

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Aarhus Folkemøde Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Nordic City Network og Aarhus Kommune Per Riisom Vi er et borger /politiker forum om byudvikling i nordiske byer. Det er aldrig set før. De byer vi ønsker!

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

If contribution is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website. Page 1/6

If contribution is granted, the short description may be published on Nordic Culture Point's website. Page 1/6 1. Basic information and instructions To fill in the application form The application form for the Module for NORDBUK Organization Grants has six pages. Please read the information about the project criteria

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 BAPTISTSPEJDERNE UDVIKLES OG UDFORDRES GENNEM ÅBNE, ATTRAKTIVE OG SUNDE FÆLLESSKABER Hvor herligt at starte sommerferietiden med en fantastisk lejr på Øksedal. Der skal

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD

LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD LEVERANDØR AF DET GODE MØDE INDHOLD OM TELETECH HURTIG LEVERING I SKANDINAVIEN TOLKEANLÆG TIL MØDER & KONFERENCER AV-UDSTYR TIL DIT MØDE ELLER EVENT AFSTEMNINGSUDSTYR VIDEOKONFERENCE VIL DU HØRE MERE REFERENCER

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften.

Konklusion Korpsledelsen godkendte dagsorden med tilføjelse af Gensidig orientering som nyt punkt fredag aften. Referat Korpsledelsens møde 7. 9. oktober 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia Rangholm Varming, Karen Vejby og Annesofie Bjerre (alle

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Projekter som modtog tilskud fra Aktive Unge i 2008 Projektnr. Aktivitetstype Titel Ansøger Kontaktoplysninger Tilskud i

Projekter som modtog tilskud fra Aktive Unge i 2008 Projektnr. Aktivitetstype Titel Ansøger Kontaktoplysninger Tilskud i Projekter som modtog tilskud fra Aktive Unge i 2008 Projektnr. Aktivitetstype Titel Ansøger Kontaktoplysninger Tilskud i DK-11-1-2008-R1 Ungdomsudveksling COME (Communication in a Multicultural Europe)

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Webside score kcinterfaith.org

Webside score kcinterfaith.org Webside score kcinterfaith.org Genereret Juli 17 2015 03:48 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Greater Kansas City Interfaith Council Længde : 38 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2 Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival Helsingør, Danmark 8. oktober 2017 Technical Guide UCI C2 Organisation Name: CK Kronborg Cyclingevents Commettee Adress: Cykle Klubben Kronborg, Gefionsvej

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens mellemkirkelige Råd Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 6. februar 2009 J.nr. 013 JSS/ka MKR 1/09 Protokol for møde i Det mellemkirkelige

Læs mere

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Denmark: Nordic Languages Finland: Junior Arnhild Hegtun Opplæringsavdelingen Tel.: + 47 22 24 76 38 Mobil

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere